Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odolen Zpravodaj města Odolena Voda"

Transkript

1 12/2011 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Z. Kocur P. Novotný Z. Kocur Z. Kocur

2 Vodolský dukát Odolena Voda bude mít své platidlo Za přítomnosti starostky Odoleny Vody Ing. Dity Výborové a místostarosty Bc. Karla Philippa začala Česká mincovna v Jablonci nad Nisou dopoledne razit lokální dukát 60 vodolských dukátů. Dukáty Odoleny Vody vejdou do oběhu během Vodolských vánočních trhů 4. prosince a jako místní platidlo budou platit do konce roku Dukát je kovový žeton o trochu menší než padesátikoruna, vyrobený z materiálu Nordic Gold. Organizátorem netypického projektu je firma Karkonoski Dom Numizmaticzny. První projekty v České republice společnost realizovala během loňských Vánočních trhů v Jablonci nad Nisou a letošního Historického víkendu v Plzni. Dalším městem, které bude mít své vlastní platidlo, se od konce roku stane právě Odolena Voda. Na podobě Vodolských dukátů spolupracovala jak polská, tak česká strana: autorem podoby dukátu je Paweł Wojtczak výtvarník polské společnosti, podle jeho návrhu vytvořila sádrový model Irena Hradecká spolupracující s Českou mincovnou. Výsledkem mezinárodní spolupráce je dukát, na jehož lícové straně se objevuje kostel sv. Klimenta, rubová strana pak zobrazuje název města a městský znak. Dukáty budou dostupné ve stánku organizátora na vánočních trzích v Odoleně Vodě a po celý rok v městské knihovně, muzeu Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě, v kosmetickém salonu a solariu paní Ledvinkové, v Květinářství Lucie paní Součkové a v Hospůdce Na náměstí. Seznam distribučních míst ale ještě není kompletně uzavřen, proto se do projektu stále ještě mohou zapojit podniky, které mají zájem a láká je tato netradiční forma propagace. Stačí jen kontaktovat organizátora akce telefonicky nebo em. Podrobnější informace naleznete na stránkách

3 Štědrý večer František Nechvátal Duch věcí promlouvá k nám v nestřeženou chvíli a vlahost divnou má, v níž se k nám nebe schýlí. Strašidla předků mých se ke mně večer vrátí, když slyším severák v komíně zaskuhrati. V domě je zeleno a hvězdami je bílo, sta světel vánočních se ve vsi zajiskřilo. Chtíc, abych klidně spal, má matka zpívá zase, zní radost a s ní žal v tom roztřeseném hlase. Nemohu v noci spát a rozsvěcuji svíčku, slyším hlas meluzín, mám slzy na krajíčku. Dnes už jsem také stár, maminko moje stará, potok nám pod okny zabublá píseň zjara. Blahopřejeme V listopadu oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Olga Hrabalová Jedenaosmdesátiny Zdeněk Dobrovolný Třiaosmdesátiny Zdeněk Fér Šestaosmdesátiny Růžena Dvorská Sedmaosmdesátiny Ing. Josef Kroupa Devětaosmdesátiny Emilie Jindřichová OV Dolínek OV Dolínek Dolínek OV (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Dárek Pro všechny malé, střední i velké Vodoláky připravilo vydavatelství Šuplík překvapení v podobě předvánočního CD. Na vzniku se podílelo letos založené ochotnické divadlo Tleskejtekruciš a vzniklo za laskavé podpory Města Odolena Voda. Při poslechu písní z premiérového minialba zachovejte klid. Nezpívají totiž hvězdy českého pěveckého nebe, nýbrž ochotníci srdcaři z Vodolky. Šuplík a Krucišáci nepřinášejí žádné umělecké poselství a nechtějí sdělit světu svůj úhel pohledu na cokoli. Chtějí se pouze bavit a byli by velmi rádi, kdybyste se bavili s nimi. Vydavatelství Šuplík a divadlo Tleskejtekruciš přejí hezký poslech a především všem Vodolákům krásné Vánoce a šťastný Nový rok! Spokojené Vánoce a vše dobré v roce 2012 vám všem přeje redakční rada Odolenu. 3

4 Zprávy z radnice 4 Rada města ze dne Rada města schválila: Uzavření smlouvy o dílo na Zajištění internetového připojení Městského úřadu Odolena Voda, Technických služeb Odolena Voda, Městské policie Odolena Voda a Městské knihovny Odolena Voda se spol. ASM s.r.o., Rožmberská 1272, Praha 9 za cenu Kč včetně DPH. Znovuobnovení městské veřejně přístupné cesty spojující náměstí V. Hálka v Dolínku s novou lokalitou Za Klokočkou v Odoleně Vodě Dolínku. Jako vlastník pozemku č. 260/1 v k. ú. Čenkov (veřejně přístupné účelové komunikace) dává souhlas s umístěním betonových žlabů pro odvod dešťových vod tak, aby nebyl znemožněn anebo omezen provoz na této účelové komunikaci a nevznikala žádná újma dotčeným vlastníkům a uživatelům sousedních nemovitostí, vše v souladu s platnou právní legislativou. Projekt výsadby cibulovin a uzavření smlouvy o dílo se spol. Flos, se sídlem Zahradní 141 Řež, za celkovou částku Kč bez DPH na masivní výsadbu záhonů cibulovin v prostoru po obou stranách chodníku od městského úřadu k zastávce autobusu a pruh za autobusovou zastávkou na Dolním náměstí v Odoleně Vodě ve směru na Kralupy, Úžice. Uzavřít kupní smlouvu s vítězem veřejné zakázky malého rozsahu č. 19/2011 Nový traktor pro Technické služby Odolena Voda a to se spol. Bel-Czech Trade s.r.o., Průmyslová 154, Třebíč za cenu Kč včetně DPH. Finanční příspěvek v celkové výši Kč na úhradu části neinvestičních nákladů obci Máslovice za dvě děti z Odoleny Vody, které navštěvovaly MŠ v Máslovicích v r Zavedení eru k odběru novinek z webu města Odolena Voda od firmy Imagic, s.r.o., Dělnická 3, Praha 7 za cenu Kč. Jmenování hodnotící komise pro výběrové řízení na Grafické zpracování, příprava pro tisk, tisk a distribuce zpravodaje Odolen ve složení: Veronika Vendlová, Dita Výborová, Naďa Střelbová, Pavel Halva, Roman Straka a náhradníci: Vlastimil Bubeníček, Karel Philipp, Olga Klíglová, Soňa Hořáková. Úplné znění Usnesení rady města naleznete na: Rada města ze dne Rada města schválila: Zpracování veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací MŠ Pod Tvrzí v Odoleně Vodě a dodavatele stavebních prací pro revitalizaci bytových domů na Horním náměstí odbornou společností Šárka Hájková, AAA zakázky, s.r.o., U Kamýku 284/11, Praha 4, regionální adresa: Erbenova 1675, Benešov, IČ: za cenu Kč za zpracování obou veřejných zakázek. Podepsání smlouvy o nájmu zařízení pro měření rychlosti s firmou Gornex, s.r.o., V Domcích 60/20, Praha 6, zastoupené jednatelem p. Ivem Šťástkou, IČ za odměnu ve výši 27 % bez DPH z částky, která odpovídá částce získané provozem tohoto zařízení. Přemístění Klubu seniorů do prostor městského objektu v č. p. 314, v ul. Ke stadionu v Odoleně Vodě od Zveřejnění záměru na pronájem bytu uchazeči, který nabídne nejvyšší smluvní nájemné, jedná se o byt č. 12, dispozice 3+1+terasa, o celkové výměře pro nájem 119,2 m 2, ve 4. nadzemním podlaží, na Horním náměstí č. p. 250 v Odoleně Vodě. Vyvolávací částka smluvního nájemného je stanovena ve výši 65 Kč/m 2 /měsíc (úplné podmínky v Usnesení RM 19/2011). Zveřejnění záměru na pronájem bytu uchazeči, který nabídne nejvyšší smluvní nájemné, jedná se o byt č. 11, dispozice 3+1+terasa, o celkové výměře pro nájem 114,32 m 2, ve 4. nadzemním podlaží, na Horním náměstí č. p. 248 v Odoleně Vodě. Vyvolávací částka smluvního nájemného je stanovena ve výši 65 Kč/m 2 /měsíc (úplné podmínky v Usnesení RM 19/2011). Úpravu podmínek zveřejňování inzerce v městském zpravodaji Odolen tak, že inzercí se rozumí inzeráty s obsahem nabídky a poptávky zboží a služeb, reklama, s účinností od Jmenování p. Michaely Malé, bytem Odolena Voda, členkou komise pro komunitní plánování s účinností od Distribuci dotazníků pro děti a mládež a pro seniory, které připravila komise pro komunitní plánování s cílem zmapovat potřeby a zájmy těchto cílových skupin. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v č. p. 274 v ulici Komenského v Odoleně Vodě pro spol. PIZZA GROUP, s.r.o., se sídlem Neratovická 191, Kostelec nad Labem, IČ: za účelem výroby a prodeje pizzy, salátů a těstovin. Nutné stavební úpravy a rekolaudaci provozovny si nový nájemce zajistí a bude hradit sám na vlastní náklady. Úplné znění Usnesení rady města naleznete na: Rozhovor se starostkou města Paní starostko, jste ve funkci od dubna 2011, to je poměrně krátká doba. Můžete říci, jak probíhaly první dny v úřadě? Podotýkám, že funkce starostky pro Vás byla rolí novou a přicházela jste na úřad v poměrně dusné atmosféře. Byla jsem v té době již půl roku členkou rady města, tudíž jsem si práci starostky docela dobře dokázala představit a tušila jsem náročnost této funkce. Prvních pár týdnů však bylo velmi náročných především proto, že jsem získávala přehled o jednotlivých činnostech, které město svou působností zajišťuje a vykonává, a kterých je opravdu velmi mnoho. Zpočátku jsem byla doslova zavalena stohy dokumentů k nejrůznějším případům, se kterými jsem se musela a chtěla seznámit. Ale práce mě pohltila a dělám ji velmi ráda.

5 Co Vás za tu dobu překvapilo příjemně a co naopak nepříjemně? Od počátku jsem byla potěšena podporou a profesionalitou úředníků a zaměstnanců městského úřadu a příjemnou pracovní atmosférou. Brzy jsem si však uvědomila, že i když byla vůle spolupracovat a začít postupně měnit některé zaběhnuté stereotypy, úřad nemůže fungovat tak flexibilně jako soukromá firma. Procesy a rozhodnutí mají svůj pevně daný řád a tak cesta k realizaci rozhodnutí je mnohdy zdlouhavá a trnitá. Jsem ale přesvědčena o tom, že pozitivním přístupem každého jednotlivého úředníka i vedení města můžeme už nyní začít pracovat tak, že občan, který se na úřad obrátí, bude mít pocit, že k jeho záležitostem přistupujeme zodpovědně a že se snažíme mu s jeho problémy opravdu pomoci. Jaká je spolupráce se sousedními samosprávami. Bylo na co navázat, anebo spíše budujete nové vztahy? Jsem v pravidelném kontaktu se starosty sousedních obcí a měst a myslím, že poměrně úspěšně spolupracujeme tam, kde je potřeba. Jsem toho názoru, že je užitečné využít zkušeností někoho jiného, kdo se daným tématem zabýval přede mnou. Zkušenosti okolních obcí využíváme při tvorbě územního plánu města, při realizaci záměru stavby nové mateřské školy, při zavedení poplatku za připojení stavebníků na městskou infrastrukturu atd. Také bych ráda zmínila skutečnost, že od prosince budeme spolupracovat s obcí Úžice, kde naše městská policie bude zajišťovat 15 hodin týdně výkonu činnosti. O stejné službě pro obce Veliká Ves a Postřižín budou rozhodovat do konce roku zastupitelstva. Jak často komunikujete s veřejností? Obrací se na Vás lidé telefonicky, nebo spíše písemně? Převažují stížnosti na činnost města? Objevují se i pochvaly? Jsem ráda, že občané se mnou velmi často komunikují mailem, poměrně více než standardní cestou přes podatelnu městského úřadu. Na všechny maily i dopisy se snažím odpovědět co nejdříve, nejlépe ihned. O stejný přístup žádám i úředníky, není nutné čekat 30 dní na oficiální úřední termín pro odpověď. Ptala jste se na stížnosti a pochvaly stížností jsem už také několik dostala, všechny evidujeme a řešíme s příslušnými úředníky či zaměstnanci. Pochvala také občas přijde, ta vždy potěší a nabije chutí do další práce. Co Vás na Vaší práci těší, co se Vám zatím podařilo dotáhnout? Zde bych ráda zmínila skutečnost, že zastupitelstvo města v září schválilo investiční záměr města na stavbu nové mateřské školy pro 100 dětí v lokalitě Pod Tvrzí. V současné době jsme zadali upravit projekt tak, aby odpovídal finančním možnostem města, poté se pustíme do výběrového řízení na dodavatele stavebních prací v hodnotě cca 20 mil. Kč. Za tento záměr jsem velice ráda, protože vedle hrozby velkého mezinárodního letiště a vedle megalomanského územního plánu byl třetím důvodem mého zájmu o místní politickou práci právě letitý nedostatek míst v mateřské škole. Máte nějakou starostovskou noční můru? Velice mě trápí dvě velké investiční akce města, na které v současné době nemáme zatím potřebné finanční zdroje. První je rozšíření čistírny odpadních vod, na kterou město nedostane přislíbenou dotaci Státního fondu životního prostředí ve výši 42,7 mil. Kč (více ve zpravodaji Odolen č. 11), a tou druhou je rekonstrukce a rozšíření ZŠ Odolena Voda, na které máme projekt za zhruba 150 mil. Kč. Oba investiční záměry jsou pro další rozvoj města klíčové, proto se snažíme hledat možnosti financování jak pomocí dotací z krajského úřadu, ministerstev či Evropské unie, tak i ze soukromých zdrojů. Jak hodnotíte činnost rady města a zastupitelstva. Pociťujete dobrou pracovní atmosféru? Z koaliční spolupráce při jednáních v radě města mám pocit konstruktivního a zodpovědného přístupu k řešeným tématům. Zpočátku jsem se obávala jisté stranickosti při jednáních v radě města, nyní jsem však přesvědčena o tom, že o projednávaných záležitostech rozhodujeme nezávisle na stranické příslušnosti a podle svého osobního názoru. Jsem za takovou atmosféru pro práci v radě ráda především proto, že převládá zdravý rozum a zájem o prospěšnost rozhodnutí pro veřejnost. Atmosféra při jednání zastupitelstva města se po počátečních problémech po mém nástupu do funkce uklidnila a nyní mám pocit, že pracujeme v klidné pracovní atmosféře a s konstruktivním přístupem všech zastupitelů k řešení záležitostí. A to mě těší. Poslední dobou všichni tvrdí, že jde do samospráv málo financí, je to opravdu tak? Jaký je vlastně roční rozpočet města a kde hledáte další zdroje? Pro rok 2012 má město na příjmové straně asi 68 mil. Kč a rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Při provozu města velikosti Odoleny Vody nám v rozpočtu chybí peníze na základní investiční akce, které bychom chtěli zrealizovat, jako je rozšíření ZŠ (projekt za 150 mil. Kč), stavba nové MŠ (projekt za 25 mil. Kč), rozšíření čistírny odpadních vod (70 mil. Kč), nové chodníky a komunikace (odhad 15 mil. Kč), oprava Dolního náměstí (odhad 18 mil. Kč) atd. V současné době již nejsou vypisovány dotační tituly EU na investice, které město potřebuje a nepříznivou situaci s dotací na ČOV jsem popisovala v minulém čísle Odolenu. Šanci na zlepšení situace vidím v novém zákonu o rozpočtovém určení daní, který by měl být v nejbližší době zařazen na pořad jednání Poslanecké sněmovny ČR, a který by do městského rozpočtu přinesl o cca 10 mil. Kč více, což by našemu městu velmi pomohlo v rozvoji. Jaké změny byste ráda viděla ve městě ke konci volebního období za 3 roky? Byla bych velice ráda, pokud by na konci tohoto volebního období stála a byla dobře funkční mateřská škola Pod Tvrzí, ráda bych viděla kvalitní a dobře zpracovaný územní plán, který umožní městu stabilní a udržitelný rozvoj, a také by mě osobně potěšilo, kdyby se firma Penta rozhodla ustoupit od záměru vybudovat zde velké mezinárodní letiště. Doufám, že za 3 roky již budeme mít jasno v tom, jak město vyřeší kapacitní problém v základní škole, věřím, že se do tří let podaří vybudovat ve městě páteřní chodníky, které tu velmi chybí, a že se podaří odkanalizovat Čenkov a zbývající část Vodolky. Chtěla bych, aby město pěkně vypadalo a aby dobře fungovalo pro své občany. Většina z těchto plánů je 5

6 6 ale o financích, uvidíme tedy, jak úspěšní budeme v jejich získávání do budoucna. Máte dvě malé děti, jak se Vám daří skloubit práci a rodinu? Než jsem nastoupila do funkce, zasedla rodinná rada a přerozdělila práce a odpovědnosti v rodině. Díky tomu jsem věděla, že budu mít k náročné práci vytvořeny dobré podmínky. Manžel i rodiče, kteří bydlí v sousední obci, pomáhají všude, kde je třeba. Bez rodinného zázemí a podpory celé rodiny by nebylo možné se této práci plně věnovat. Tímto bych ráda poděkovala rodičům a především manželovi, který je mi velkou oporou. A co říci závěrem? Žijeme v uspěchané době, nestíháme, nezvládáme, nestačíme. Zpomalme trochu své tempo, věnujme se více svým blízkým a přátelům, svým rodinám, nejen v tento adventní čas. Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky roku, proto bych ráda všem občanům našeho města popřála klidné a hezké přípravy na Vánoce i jejich pokojné prožití v kruhu svých nejbližších. Paní starostko, děkuji Vám za rozhovor. Eva Šleichertová Pozvánka na jednání zastupitelstva města Poslední jednání zastupitelstva města v tomto roce se bude konat ve středu od 17 hodin v sále Klubu Aero. Program bude zveřejněn na úřední desce města. Volná pracovní pozice na Městském úřadě Odolena Voda Město Odolena Voda hledá zaměstnance na pozici právník města. Informace na webu města Vedení města informuje Reklamace závad na bytových domech Vedení města jedná s firmou IMOS Brno, a.s., která v Odoleně Vodě postavila v roce 2004 čtyři bytové domy s celkem 373 bytovými jednotkami a vůči které město uplatňuje reklamaci na 60 bytech z důvodu vzniku tepelné nepohody, nadměrné vlhkosti a plísním. Jednání ohledně reklamací těchto vad se vedou již tři roky, prozatím s nevalným výsledkem. Firma IMOS Brno argumentuje tím, že stavba byla provedena dle projektové dokumentace a že závady vznikají špatným užíváním bytů a nedostatečným větráním. Město se brání těmto argumentům a v současné době jedná s firmou IMOS Brno o pevném termínu odstranění závad, které by, dle znaleckého posudku, mělo pomoci vyřešit zateplení budov a částečně i výměna oken. V případě, že firma IMOS Brno neuzná výhrady města a neodstraní reklamované závady v dohodnutém termínu a rozsahu, zvažujeme řešit situaci cestou soudního sporu. V Malém háji bylo letos rušno V Malém háji bylo od jara letošního roku opravdu rušno. Na jaře začala firma KA Contracting ČR s.r.o., která ve městě provozuje kotelnu, vyměňovat v části města staré teplovodní potrubí. Tuto investiční akci provázely výkopové práce, které omezovaly až do září obyvatele nejen Malého háje, ale i dalších částí města. Firma slíbila výkopové práce dokončit a komunikace a chodníky vrátit do původního stavu do začátku školního roku, což se podařilo. Souběžně s výkopovými pracemi probíhalo v září vyprazdňování objemu olejových nádrží, které jsou umístěné u kotelny V Malém háji a ve kterých soukromá firma uskladňuje topné oleje. Tato akce byla spojena s pohybem cisteren, které objem nádrží odvážely. V souvislosti s odvozem oleje byla v oblasti Malého háje potřebná dopravní omezení, což mohlo být pro obyvatele této oblasti nepříjemné, protože na omezenou dobu ubylo míst k parkování. A aby toho na Malý háj nebylo málo, v říjnu proběhla další investiční akce, kterou byla realizace kogenerační jednotky do prostor vedle stávající kotelny. Kogenerační jednotka firmy KA Contracting ČR s.r.o. byla dopravena nákladními vozy a za použití jeřábu zasazena na své místo. Není pochyb, že pohyb těžké techniky v této oblasti do značné míry způsobil poškození povrchu vozovky i parkoviště, někde jsou poničené i obrubníky a chodníky. Obyvatelé této lokality vyjadřovali svou nespokojenost s výkopy, s nepohodlím pohybu v této oblasti, poté i s poničenými komunikacemi a chodníky. Město tyto záležitosti průběžně řešilo a ještě bude řešit se subjekty a investory, kteří se v této lokalitě pohybovali. Nová MŠ Pod Tvrzí V současné době pracuje projektová firma Cubespace s.r.o. na úpravě projektové dokumentace k nové mateřské škole. Úpravu na ekonomičtější / levnější variantu projektu (stavba za 20 mil. Kč) schválilo zastupitelstvo města 6/2011 dne Ta by měla být hotova a připravena pro zadání veřejné zakázky na stavební práce do konce listopadu. Poučena případy z okolních obcí, které zadávaly veřejné zakázky samy, a u kterých se následně objevily problémy, rada města schválila zadání veřejné zakázky zpracovat a vyhodnotit odbornou firmou AAA zakázky s.r.o. U Kamýku 284/11, Praha 4, IČ za Kč. Tato firma městu zajistí přípravu a organizační zajištění celého průběhu veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zároveň bude nést odpovědnost za zpracování veřejné zakázky. Město nedostane dotaci na čističku odpadních vod Dotaci ve výši 42,7 mil. Kč na rozšíření a intenzifikaci čistírny odpadních vod město nezíská. Informovalo nás o svém postoji Ministerstvo životního prostředí (MŽP), konkrétně Státní fond životního prostředí. Dle doporučení MŽP ze dne 14. listopadu 2011 si město má hledat jiné finanční zajištění pro tuto investiční akci. Z této zprávy pro město vyplývá několik podstatných důsledků: město bude muset hledat nové cesty a možnosti k získání financí na rozšíření kapacity ČOV. Do budoucna nebude možné do čistírny odpadních vod napojovat nové, rozvojové lokality. Přesto jsou do kapacity ČOV rezervovány přípojky v lokalitách Za Humny, pro odkanalizování oblasti Čenkova, nový bytový dům v ul. K Cukrovaru, rozšíření ZŠ, nová MŠ atd. Nyní je tedy jasno, že z MŽP město peníze nezíská, budeme tedy hledat možnosti jinde.

7 V současné době pracujeme na: přípravě rozpočtu pro rok 2012, který by měl být vyrovnaný a který by mělo schválit zastupitelstvo města na svém posledním letošním zasedání dne 14. prosince, přípravě zadání veřejné zakázky na tvorbu projektové dokumentace na revitalizaci Dolního náměstí, přípravě zadání veřejné zakázky na stavební práce pro revitalizaci městských bytových domů na Horním náměstí, přípravě zveřejnění veřejné zakázky na financování úvěru pro stavbu nové MŠ ve výši 14 mil. Kč a na financování úvěru pro revitalizaci bytových domů na Horním náměstí, přemístění podatelny a pokladny městského úřadu do nových prostor na Dolním náměstí č. p. 24, přemístění služebny městské policie do nových prostor v suterénu domu č. p. 395 v ulici Pod Tvrzí, přípravě vánoční výzdoby města, technické služby města se pečlivě připravují na zimní údržbu města dle schváleného Plánu zimní údržby městských komunikací a chodníků pro rok Odběr novinek z webových stránek města V průběhu prosince bude na webu města spuštěna aplikace, díky které se budou moci zájemci o aktuality z webu přihlásit k ovému odběru těchto novinek. Jde o službu na mnoha webových portálech běžnou a vcelku hodně využívanou. Jak to funguje? Velmi jednoduše pouze vyplníte daná políčka na webovém formuláři v postranním boxu a novinky vám začnou chodit automaticky na váš . Součástí aplikace bude potvrzovací o registraci k odběru novinek a také bude samozřejmě možnost se od odběru novinek odhlásit. V průběhu dalšího roku bychom rádi zavedli systém informačních sms, které by měly občany, přihlášené k této další službě, informovat o nenadálých situacích, jako jsou havárie různého druhu, možná nebezpečí či jiná závažná oznámení. Je možné, pokud si to bude žádat zájem ze strany občanů, že by mohlo docházet skrze tento systém i k informovanosti týkající se různých pozvánek na akce ve městě apod. Toto jsou další plány, o kterých vás budeme samozřejmě informovat. Pokud máte nápady, postřehy či připomínky k webu, určitě se na mne, prosím, obraťte. Ing. Dita Výborová, starostka města Členky komise pro občanské záležitosti zvou srdečně všechny důchodce na tradiční předvánoční setkání, které se koná 7. prosince od 14 hod. v sále ZK AERO. V programu vystoupí: Cvičenky pod vedením p. učitelky Zdeny Volhejnové, žáci Základní umělecké školy Klecany, Marta Balejová šansony. Skupina VIADUKT zahraje k tanci a poslechu po ukončení programu a podání občerstvení. Vzhledem k tomu, že od 13 hodin bude probíhat zkouška účinkujících dětí, žádáme návštěvníky, aby přicházeli nejdříve v hod. Upozornění dopravní komise Od 11. prosince pravděpodobně dojde k malým změnám v jízdních řádech u linek 370, 372, 373. Jízdní řády budou v prodeji před aktuálními změnami na obvyklých prodejních místech. Samostatně budou k dispozici jako součást lednového Odolenu. Za komisi pro plánování a rozvoj dopravy Milan Šimonek Nová podoba zpravodaje Odolen Dne se sešla hodnotící komise, která vybrala z nabídek firem novou podobu zpravodaje Odolen. Vítězný grafický návrh včetně nabízené ceny doporučila ke schválení Radě města Odolena Voda. Osobně věřím, že RM přihlédne k rozhodnutí hodnotící komise, byť její názor má pro RM pouze doporučující charakter. Pokud vše proběhne podle plánu, od ledna se můžete těšit na novou podobu Odolenu. Uvědomuji si, že ne vždy je to, co je nové, také lepší. Myslím si ale, že v tomto případě splní změna svůj účel a vy se tak budete moci setkávat se zpravodajem, který bude moderní, nápaditý, přehledný a plný informací. Veronika Vendlová, radní Tradiční kladení věnců 28. října. Foto: Pavel Novotný 7

8 Ze života města Zprávičky z naší školičky Podzim pomalu končí a blíží se vánoční čas. V listopadu se v naší školce konalo mnoho zajímavých akcí a několik divadelních představení. Na Mašličkový den přišly děti nazdobené, každý měl na sobě několik různobarevných mašlí. Hráli jsme hry a vyráběli dekorační předměty. Ve třídě Kuřátek proběhla soutěž o nejzajímavějšího draka. V podvečer 1. listopadu děti společně s dospělými, s pomocí zářícího lampiónku, hledali dýňové skřítky, kteří se ztratili princezně z dýňového zámku. V čele s paní učitelkou Pavlou a Andulkou prošli naše město. V prostorách zahrady děti předaly nalezené skřítky a dostaly sladkou odměnu. A co nás ještě čeká do konce roku 2011? Fotografování, divadelní představení s vánoční tématikou, vánoční posezení s rodiči, výlet předškoláků do Mlýna Davídkov, tzv. Betlémování a 5. prosince nás navštíví Mikuláš. Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem občanům v našem městě přeje celá mateřská školka. Štěpánka Barcalová Foto: Archiv MŠ Školní narozeniny Když se řeknou 70. narozeniny, v životě člověka je to úžasný věk hodný úcty. Naše základní škola prožívala slavnostní listopadový týden od 14. do , neboť slavila 70. narozeniny výstavby nejstarší části ze tří budov školního komplexu. Do této budovy se žáci stěhovali 1. prosince Pro srovnání čítala 5 tříd se 156/166 žáky a 5 učiteli. Nutno ovšem dodat, že první zmínky o školství v Odoleně Vodě se datují již k roku Pětitřídní budova byla stavěna ve válečné době, proto její dějiny se počaly zaznamenávat až od května 1945 jako školy měšťanské. Z písemných záznamů si lze přečíst o obdivuhodné aktivitě soudobých učitelů i rodičů v poválečných letech. Škola pak byla vyznamenána tehdejším ministrem školství za pracovitost. Tradicí se staly společné školní výlety či aktivní pomoc řady rodičů. Mnohé zajímavé výňatky a citace z historie školství v našem městě je možno si přečíst na panelech ve vestibulu ZŠ. K budově z roku 1941 byly postupně přistavěny další, v září r byla otevřena tzv. nová budova a v r další tři třídy. Aktuálně naši školu navštěvuje 508 žáků ve 13 třídách 1. stupně a 9 třídách 2. stupně a ve dvou speciálních třídách. O jejich vzdělávání a rozvíjení osobností usiluje 34 učitelů a 6 vychovatelek. K 70. výročí založení naší školy jsme si věnovali dárky v podobě mimořádného týdne. V pondělí byl vyhlášen Den dětí s programem v rámci vyučování, úterní odpoledne si žáci 8. a 9. ročníků připravili pestrou škálu sportovních i vědomostních soutěží pro své mladší vrstevníky. Luštilo se, skládaly se puzzle a obrázky, házelo se na nejrůznější terče, skákalo se, přenášelo se, překonávaly se překážky. Prokazovala se mrštnost, trpělivost, obratnost, rychlost, vytrvalost, šikovnost. Tvrdý boj svedla pětičlenná družstva ve školní tělocvičně. Žáci 1. stupně soutěžili o prvenství ve vybíjené a 2. stupně v basketbale. Není důležité, který tým vyhrál. Prožili jsme si napětí, fandění i zklamání. Takže vyhráli všichni. Středa byla ve znamení malého svátku, neboť vyučovací hodiny mohli navštívit rodiče, příbuzní, kamarádi konal se Den otevřených dveří. Děkujeme všem příznivcům, kteří si našli cestu do školy, stali se hosty vyučovacích hodin a mohli je s námi prožívat. Závěrečný a největší dárek byl připraven na pátek Prostory nejstarší budovy se naplnily přáteli a příznivci, bývalými i současnými žáky a učiteli. Ve slavnostním projevu paní ředitelka uvítala všechny milé hosty. Zdůraznila, že škola je komplex nejen učitelů a žáků, ale všech, kteří se podílejí na příjemném prostředí jejich vzdělávání. Z prezentace si všichni přítomní mohli udělat obrázek o postupném zvětšování školních prostor i následném vybavování jednotlivých učeben moderním nábytkem i technikou. Připomněla, že naši školu navštívil tehdejší prezident V. Havel nebo že škola získala titul Ekoškola roku 2005 se zvláštním oceněním ministra životního prostředí. Výjimečné jsou i dva letošní červnové sportovní úspěchy: titul mistra republiky našich mladých volejbalistů a titul mistryně republiky ve skocích na trampolíně. Následovala fota řady projektů a aktivit. Hosté si prohlédli učebny a seznámili se s možnostmi techniky ve výuce, popovídali, zavzpomínali. Mnohým nám ovšem bylo líto, že zástupce města mohl navštívit školu až po oficiálním aktu. Popřejme naší oslavenkyni do dalších let naději na rekonstrukci stávajících objektů a vybudování nové přístavby s tělocvičnou, jídelnou a dalšími nezbytnými prostory. Jitka Predigerová (Fotoreportáž z oslav najdete na předposlední straně Odolenu). 8

9 Domečky pro hmyz Každý, kdo má zahradu, jistě uvítá pomoc s likvidací škůdců, zvláště pokud nechce používat chemii. Pomoci nám v tom může celá řada živočichů, mezi nimiž je nejpočetnější skupinou hmyz. Zejména nejrůznější parazitické vosičky, lumci a lumčíci, jejichž larvy se živí jiným hmyzem, především různými housenkami. Mít na zahradě nějaké volně žijící živočichy je důkazem, že se o zahradu dobře staráme a dokázali jsme přírodu alespoň trochu napodobit. Jak ale přilákat hmyzí predátory a opylovače do zahrady? Jednou z možností jsou tzv. hmyzí domečky nahrazují nedostatek přirozených míst, kde se hmyz v přírodě drží, množí se a zimuje. V současné době se hmyzí domečky již dají koupit (např. prostřednictvím Českého svazu ochránců přírody), ale určitě zajímavější možností je vyrobit si domeček podle svého vkusu. Žáci ZŠ Odolena Voda již vyráběli z keramické hlíny domečky pro samotářské včelky a čmeláky. Tyto domečky jsou rozmístěné na školní zahradě. V letošním školním roce opět pod vedením zkušené paní učitelky Martiny Novákové vytvářeli z keramické hlíny domečky pro zimující hmyz. Akce proběhla po vyučování, děti se zúčastnily ve svém volném čase, a proto bych jim i paní učitelce Novákové ráda touto cestou za jejich ochotu poděkovala. Dík patří těmto žákyním: Porazilová Aneta a Demjanová Denisa ze 4.C, Kraftová Kristýna a Dekařová Kristýna ze 7.A, Horáčková Pavla a Křížová Alena ze 7.B. Jako inspirace pro všechny zahrádkáře je tu fotografie nápaditých domečků pro hmyz, které dívky vyrobily. Mgr. Renáta Kynclová Foto: Monika Nováková Nový školní rok v ZUŠ v Odoleně Vodě Školní rok v základní umělecké škole jsme zahájili slavnostním otevřením nových učeben v budově u kostela, které jsme dostali k užívání díky Městu Odolena Voda. Tímto děkujeme paní starostce Ing. Ditě Výborové a především panu místostarostovi Bc. Karlu Philippovi, který se aktivně podílel na obnovení výtvarného oboru v Odoleně Vodě z důvodu nevyhovujících podmínek pro výuku jsme jej chtěli zrušit. Prostory jsou krásně zrenovované, vzdušné, inspirativní pro tvořivou činnost žáků výtvarného oboru, který v letošním roce vyučuje paní učitelka Mgr. Petra Jonášová. V současné době provádíme některé další úpravy malování, vybavování učeben a vytvoření plochy pro výstavu dětských prací. Plánujeme, že do nové budovy postupně přemístíme celou výuku ZUŠ, která doposud probíhá v prostorách základní školy. I když nám paní ředitelka Základní školy Odolena Voda Mgr. Alena Sochůrková vychází při našich prostorových požadavcích maximálně vstříc, učebny, které si můžeme sami upravit a zařídit, jsou mnohem kreativnější a vhodnější pro umělecké vzdělávání a poskytnou kvalitní zázemí jak pro žáky, tak i pro jejich učitele. V letošním roce přišlo na talentové zkoušky dvakrát více žáků než v minulých letech, proto jsme nemohli přijmout všechny zájemce. Kapacita školy je 500 žáků a tento počet nemůžeme překročit, jelikož dostáváme dotace na mzdové prostředky učitelů a ty se odvíjí od počtu žáků. Škola má navíc hlavní sídlo v Klecanech (zřizovatelem ZUŠ je Město Klecany) a kromě Odoleny Vody má odloučená pracoviště v Řeži a ve Veltěži. Ve všech těchto místech narůstá zájem o studium a všechny zájemce nemůžeme uspokojit. Od září jsme museli zrušit výuku předškolních žáků, tzv. MIXy, a uvolněné hodiny jsme přidělili starším žákům, kteří byli přijati do hudebního oboru. Základní umělecká škola nesmí být zaměňována s kroužky, základní umělecké vzdělávání má podobu dlouhodobého, systematického a komplexního studia. Škola se řídí učebními osnovami a plány, jejich plnění je kontrolováno hospitační činností vedení školy a Českou školní inspekcí. Od příštího školního roku budeme vyučovat podle Školního vzdělávacího programu, který si škola sama vytváří v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání. Žáci se řídí Školním řádem pro ZUŠ, na výuku se musí pravidelně připravovat a podobně jako v základní škole jsou hodnoceni klasifikací. To všechno by si měli rodiče uvědomit před přihlášením dítěte především do hudebního oboru, kdy hra na nástroj vyžaduje pravidelnou domácí přípravu a žáci musí navíc povinně navštěvovat hodinu hudební nauky od prvního do pátého ročníku. Jedním ze základních znaků naší školy je udržování a zvyšování kvality vyučovacího procesu. Tohoto cíle můžeme dosáhnout nejen kvalitní pedagogickou prací, ale také kvalitními prostorovými podmínkami, za jejich přidělení jsme velmi vděčni. V současné době budeme usilovat o navýšení kapacity tak, abychom mohli postupně rozšířit výuku v Odoleně Vodě a uspokojit co nejvíce zájemců. Pozvánky na koncerty: Malý koncert žáků hudebního oboru: úterý 6. prosince od 17 hod. v ZŠ Odolena Voda. Vánoční koncert žáků hudebního oboru: úterý 13. prosince od 18 hod. v sále Aero Odolena Voda. Třídní koncert žáků p. uč. Mgr. Ivany Portlové: čtvrtek 22. prosince od 16 hod. v ZŠ Odolena Voda. Přeji všem krásné svátky a těším se na setkání na koncertech a akcích školy. Bc. Dana Snížková, ředitelka ZUŠ 9

10 Městská policie informuje Nastává předvánoční období plné shánění dárků a předvánočních nákupů. Často si ani neuvědomíme, že ze svého vozu nechtěně děláme trezor a to ne zrovna nedobytný. Kolikrát nedomýšlíme, že tašky s nákupem či dárky volně položené na sedadlech našeho auta takřka magicky přitahují zloděje. Proto nedávejte zlodějům záminku a nenechávejte zbytečně věci ve vašich vozidlech na očích. Pokud musíte odejít od vozu, ve kterém máte již nakoupené věci, uložte si je do kufru vozu, nebo alespoň přehoďte přes věci deku, kabát... Takto se vyvarujete nepříjemného překvapení po návrtu k vašemu vozidlu. Taktéž buďte obezřetní při výběru hotovosti z bankomatů, vždy se ujistěte, že vás nikdo nesleduje při vkládání PIN kódu, při výběru větší částky si vezměte s sebou partnera nebo kamaráda. Obzvlášť oblíbeným místem pro zloděje jsou různé tlačenice u stánků nebo v nákupních centrech, kde si vytipují své oběti a potom jim bez ostychu vyberou obsah kapes a tašek. Současné počasí dává zabrat řidičům. Mlhy, které vydrží celý den, jsou více než nepříjemné. Viditelnost je minimální, nejvíce jsou ohroženi chodci a cyklisté, přitom stačí tak málo, abychom se zviditelnili. Používání reflexních vest u cyklistů je již takřka zažitý standard, ale u chodců je velice ojedinělé. V tomto bych chtěl apelovat převážně na rodiče malých školáků, ale i na vás ostatní. Buďte opatrní, používejte reflexní prvky nebo vesty, budete viděni. Investice do výstražné reflexní vesty je přibližně 50 korun. Taktéž bych chtěl apelovat na cyklisty, kteří bez ohledu na svojí bezpečnost jezdí po komunikacích bez řádného osvětlení a tím vystavují nebezpečí sebe a také ostatní účastníky silničního provozu. Vyplatí se investovat do bezpečí. Patrik Kolbábek, velitel městské policie Z činnosti městské policie Začátkem měsíce listopadu byla městské policii nahlášena událost, která vzala dech nám všem. Na slepé silnici vedoucí k dálnici D8 mezi Odolenou Vodou a Úžicemi si někdo odložil přebytečný asfaltový obalový materiál přibližně 40 m 3 baleného asfaltového materiálu nám zde dárce zanechal ve čtyřech velkých hromadách. Jejich odstranění by Město Odolena Voda stálo zhruba Kč. Městská policie tedy ihned začala s prověřováním vzniklé situace, na základě zjištěných poznatků a informací od občanů jsme za dva dny znali konkrétního viníka. Již jsme s ním zahájili správní řízení, hrozí mu nemalá pokuta. Samozřejmě že skládku, kterou založil, také na své náklady zlikvidoval. A pro příště již ví, že z našeho města si nikdo skládku dělat nebude. Rád bych upozornil občany našeho města, kteří vlastní zahrádky, aby bio odpad a jiné zbytky po zahrádkářské sezóně nevyváželi do přilehlých mezí a příkopů. Dopouštíte se tím přestupku proti veřejnému pořádku a můžete být potrestáni. V rámci našeho města 10 bezproblémově funguje sběrný dvůr technických služeb, kde váš odpad uskladní. Pro občany Odoleny Vody je uskladnění odpadu zdarma. Dne se v ZŠ Odolena Voda konal šachový turnaj O pohár městské policie. K naší velké radosti se turnaje zúčastnilo 20 dětí, které se utkaly o výhry ve třech kategoriích. Strávili jsme společně nádherné odpoledne zakončené předáním pohárů a pamětních medailí. Mám radost, že jsem tímto turnajem mohl podpořit kvalitní šachovou základnu v Odoleně Vodě. Toto všechno by nešlo bez velkého nasazení Ivo Střelby, Jana Velíka a Jana Skýpaly, kteří jsou zároveň vedoucími šachového kroužku v Odoleně Vodě. Poděkování za spolupráci patří i vedení ZŠ Odolena Voda. Doufám, že jsme tímto založili hezkou tradici a těším se na další ročník. V prosinci nás čeká stěhování do nové služebny v ulici Pod Tvrzí, tradiční vánoční trhy, toulání Mikuláše s čertem, předvánoční období Adventu a doufejme, že pokojně strávené vánoční svátky. S přáním krásně prožitých vánočních svátků a šťastného nového roku za všechny strážníky Městské policie Odolena Voda Patrik Kolbábek Nejlepší léta aneb Radost z občanské společnosti Paní Kulíšková pozvala mne a mého tatínka p. Ing. Josefa Kroupu v sobotu 5. listopadu do Klubu Aero na malou slavnost při příležitosti 35. výročí založení Vlastivědného kroužku Vítězslava Hálka v Dolínku. Připadali jsme si tam jako otcové zakladatelé, které potěšilo, že na nás nezapomněli, že náš nápad tenkrát před 35 lety nebyl špatný a hlavně že má stále své pokračovatele. Málo se ví, že založení Vlastivědného kroužku 3. listopadu 1976 je spojeno pupeční šňůrou se vznikem knihovny v Dolínku v rodném domku Vítězslava Hálka. Dovolte mi tedy nejdříve několik slov o dolínské knihovně. Poděkujme především mému tatínkovi, že Hálkův domek nebyl zbořen, jak si přáli představitelé tehdejšího Místního národního výboru (MNV) na Odolce. Přestěhovat do něj místní lidovou knihovnu ze zrušeného národního výboru v Dolínku (dnešní hasičárna ) byl nápad nás obou. A tak jsme na podzim v roce 1972 přestěhovali dvě staré skříně knih do rodné místnosti Vítězslava Hálka, samozřejmě se souhlasem Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově, kterému rodný domek patřil a který naši aktivitu velmi uvítal,

11 protože umístěním knihovny se Hálkův domek stal přístupnějším místním občanům, nejen občasným turistům. Jistě mu také ubyla starost o jeden z mnoha památníků, na které stát neměl peníze. Místní lidová knihovna Dolínek Hálkův domek, jak se tehdy knihovna nazývala (dodnes je v knihovně naše původní razítko: Dolínek Hálkův domek), byla slavnostně otevřena 30. prosince Za rok oslaví již 40. výročí svého založení. Symbolicky se tak kniha vrátila tam, kde se narodil jeden z nejznámějších spisovatelů 19. století Vítězslav Hálek. A že si knihovna, jistě jedna z nejmenších v republice, nevedla špatně, o tom svědčí vyznamenání Nejlepší knihovna Středočeského kraje, které získala dokonce 2x. Nebylo to však díky výpůjčkám komunistické literatury, která v Hálkovně díkybohu nebyla (Marx, Engels, Lenin leželi ve střediskové knihovně na Odolce), ale díky výpůjčkám dětské a odborné literatury. V neposlední řadě také díky aktivitám, které vznikaly při knihovně. Dnes bychom jim říkali asi dílny, workshopy Tehdejší ředitelka Okresní knihovny v Brandýse nad Labem paní Jaroslava Kolářová velice fandila nápadu umístit knihovnu do Hálkova domku, a tak jsme získali předplatné nejen na tehdejší nejpopulárnější dětský časopis Čtyřlístek, ale formou MVS (meziknihovní výpůjční služby) jsme mohli vypůjčovat i odborné knihy na přání čtenářů, zejména studentů. Chtěla bych vzpomenout na pana Bedřicha Černého a na jeho manželku paní Vlastu Černou, kteří bydleli vedle Hálkovny, v domku č. 2. Byli to věrní a zřejmě poslední Hálkovci v Dolínku. Pan Černý byl zedník, jenž na domku opravoval, co se dalo, aby nespadl a aby do něj neteklo, a paní Černá mi pomáhala v domku uklízet a občas mi donesla do knihovny i nějakou tu buchtu nebo koláč. Měli nás moc rádi. Pravidelně každou sobotu už brzy ráno roztápěli velká stará kamna v Hálkovně, aby od 10 do 12 hodin, kdy se vypůjčovalo, tam bylo útulné teploučko. Chtěla bych vzpomenout a poděkovat za pomoc v knihovně také paní Jarmile Staré, Jindře Maršounové a Alence Katzerové-Strakové. Společně jsme knihy vypůjčovaly, balily, evidovaly a hlavně jsme tam velmi rády 13 let chodily nejen kvůli obrozenecké atmosféře Hálkova domku, ale hlavně kvůli našim čtenářům. Z dětských čtenářů dolínské knihovny jsem založila v říjnu roku 1973 čtenářský kroužek, který pomáhal jak v knihovně, tak pečoval i o Hálkův pomník v Dolínku. Také připravoval malá kulturní vystoupení pro různé akce, schůze, spolky. S nadšením jsem se pokoušela o aranžmá krátkých kulturních vložek, dětem jsem kopírovala básně Vítězslava Hálka, Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína. Tenkrát na psacím stroji a opravdu přes kopírák. V Hálkovně se konaly nejen zkoušky, ale i mnohá naše představení, někdy i s doprovodem mé harmoniky. Hráli jsme tam dokonce i pohádku O veliké řepě! Na jaře v roce 1975 jsme s dětmi z kroužku a mým tatínkem při jarní brigádě zasadili 12 břízek v parku u Hálkova pomínku v Dolínku. Každý stromek má v kořenech v malé zkumavce zapečetěný rodný list, kde je datum vysazení a jméno toho, kdo jej zasadil. I já i tatínek tam máme svůj stromek. Dnes už je z nich krásný březový háj! Nejraději vzpomínám na vánoční večery pro dospělé čtenáře a pro čtenáře důchodce, kterým jsme připravovali s dětmi nejen občerstvení a kulturní program, ale pro nejlepší čtenáře i dárky v podobě oblíbených knížek. Ráda vždy přijala pozvání i paní ředitelka Kolářová. A tak v průběhu dalších let vznikla myšlenka, že bychom měli něco udělat také pro dospělé čtenáře naší knihovny a zde je vlastně původ vzniku Vlastivědného kroužku. Tak se 3. listopadu 1976 v rodném domku v Dolínku sešlo 22 nadšenců spolu s panem Jaroslavem Pikhartem, předsedou tehdejší kulturní komise, a panem Josefem Vojáčkem z Osvětové besedy, abychom pod patronací MNV Odolena Voda založili Vlastivědný kroužek Vítězslava Hálka. Chtěli jsme tak navázat na zpřetrhanou existenci Čtenářsko-zábavního spolku Hálek, založeného hned po Hálkově smrti jeho příznivci, který se dlouhá léta o domek staral a v domku pořádal vzpomínkové akce k příležitosti narození nebo úmrtí Vítězslava Hálka. Kupříkladu v Dolínku zasázel lipové stromořadí, které lemuje dnešní ulicové náměstí Vítězslava Hálka. Hálkovci však byli jakožto buržoazní přežitek 1. republiky v 50. letech minulého století zrušeni. Otázkou bylo, kdo bude dělat prvního předsedu kroužku? Tatínek ani já jsme jím nechtěli a ani nemohli být, a tak jsme přemluvili pana Josefa Moravce, velkého příznivce knihovny a milovníka vlastivědných výletů a přírody, aby se stal prvním předsedou kroužku. Hlavní činností kroužku byly besedy konané v Hálkovně, výlety nejprve po stopách Vítězslava Hálka, kupř. na Závist na Zbraslavi, postupně pak po památkách celé republiky a v neposlední řadě návštěvy divadelních představení. Dnes nám tak bohatá kulturní činnost nepřipadá nikterak zvláštní, ale v době, kdy byl problém sehnat lístky do divadla, zorganizoval Vlastivědný kroužek mnoho záslužných akcí, o čemž svědčí jak kronika, tak fotografická alba. Po smrti pana Moravce se předsedkyní kroužku stala paní Alžběta Kulíšková, která o něj od roku 1995 vzorně pečuje jako o své další dítě. Má velké štěstí a já mám velkou radost, že má velkou podporu v panu Romanu Strakovi, předsedovi kulturní komise, a na Městském úřadě Odolena Voda. Mám-li vyjádřit svůj dnešní pocit, zdá se mi, že Vlastivědný kroužek se dožívá nejkrásnějšího dospěláckého věku 35 let! Připadá mi, že je to s ním jako s malým dítětem: podobá se automobilovému motoru starého typu, který bylo třeba nejdříve roztočit, a pak už běžel sám. Šťastnou cestu do dalších kilometrů! RNDr. Alena Švandová 11

12 Mohlo by vás zajímat Rybáři z Čenkova Místní organizace se stará o tři Čenkovské rybníky a o rybníček Kovárna v Dolínku. Čenkov 1 a Čenkov 2 jsou chovné rybníky, Čenkov 3 slouží jako sportovní. Rybníček Kovárna je chovný a zároveň slouží k tréninku malých rybářů. Po celý rok se musíme o všechny rybníky náležitě starat. V zimních měsících je nutné sledovat stav kyslíku v rybnících. Pokud dosáhne síla ledu 5 cm, musíme ho prořezat a denně kontrolovat stav kyslíku a ph ve vodě. V průběhu celého roku se ryby v chovných rybnících dokrmují. Provádíme výlovy z důvodu kontroly přírůstků a vyšetření zdravotního stavu ryb. Lovíme vždy včas nesmí mrznout a výlov musí být dobře organizovaný. V případě nutnosti se rybník vyvápní kvůli dezinfekci. Staráme se i o břehy rybníků sekání trávy a rákosí, hrabání, odvoz trávy a úklid okolí rybníka. Část posekané trávy se nahází do rybníka (zpestření stravy). Na sportovním rybníku pořádáme rybářské závody o hodnotné ceny. U místní organizace je i kroužek malých rybářů, kteří své rybářské umění trénují na rybníku,,kovárna v Dolínku, v zimním období probíhá výuka rybářské teorie v prostorách místní ZŠ. V příštích vydáních Odolenu se můžete těšit na stručnou historii Českého rybářského svazu a místní organizace, seznámíme vás s podmínkami členství a vydání povolenky na sportovní rybník. Rovněž vám představíme druhy ryb, které se vyskytují v našich rybnících. A pro zajímavost připojujeme recept: Kapr na víně se šunkou 1,5 kg kapra, lžička soli, 2 citrony, vrchovatá lžička hladké mouky, 1,5 dcl oleje, 150 g cibule, 50 dcl bílého vína, 10 g másla, 30 g šunky. Porce kapra nařízneme, do řezu vložíme plátek citronu, osolíme a zaprášíme moukou. Jemně nakrájenou cibuli zpěníme na oleji, přidáme porce ryby, krátce po obou stranách opečeme, zastříkneme vodou a dusíme. Nakonec přilijeme víno a zamícháme polovinu másla. Na zbytku másla prohřejme plátky šunky a podáváme porce kapra zakryté šunkou a polité šťávou. Za místní organizaci Českého rybářského svazu Renata Malá Tříkrálová sbírka Vážení klienti a přátelé Farní charity Neratovice, je již tradicí, že čas vánoční a povánoční je věnován charitě. V této době víc než jindy myslíme na své blízké, které jsme dlouho neviděli, a naše mysl je otevřena milosrdenství pro ostatní, méně šťastné. Rádi bychom vám připomněli a požádali vás o příspěvek do Tříkrálové sbírky, která proběhne od 3. do 9. ledna Naši koledníci budou tradičně oblečeni v bíločervených kostýmech a s korunkou K+M+B na hlavě, za váš příspěvek vám dají na památku tříkrálový cukřík nebo jinou upomínku na vaši štědrost a ochotu. Vedoucí skupinek koledníků se bude povinen na požádání prokázat průkazem vedoucího, plnou mocí a občanským průkazem. Sbírkové pokladničky budou zapečetěny a následně rozpečetěny a otevřeny zástupcem Městského úřadu Neratovice. Výtěžek ze sbírky bude použit na humanitární projekty Charity České republiky. Jako každý rok budete informováni o výtěžku a úspěšnosti Tříkrálové sbírky. Přejeme vám všem krásné prožití svátků vánočních, klid a pohodu, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a pevné nervy do roku 2012 Żaměstnanci Farní charity Neratovice Ilustrační foto 12

13 Vodolský revír v prosinci Prosinec je snad pro všechny tím nejhektičtějším měsícem roku. Přípravy na svátky, dárky, cukroví a jiné radosti dávají všem pořádně zabrat. Pro myslivce se ke všemu ještě připojují povinnosti v honitbě. Musí alespoň jednou týdně doplnit krmivo v zásypech jim svěřeným a zkontrolovat sůl, případně přinést na solisko novou. Když se na poli udrží první vrstva sněhu, je také nejvyšší čas dodat do jesliček seno pro zajíce a pro srnčí zvěř zajistit okus nařezáním větví vhodných dřevin. Do toho pokračuje sezóna honů. Zkrátka je toho víc než dost. S prvním sněhem se dá také více dozvědět o dění v revíru. Stopy prozradí pohyb a zvyky jednotlivých druhů zvěře, poskytnou obrázek o jejím chování, počtu a místech výskytu. Srnčí zvěř se u nás velice dobře přizpůsobila intenzivně obhospodařované kulturní krajině. Svoje přirozené prostředí, tedy les s četnými palouky, vyměnila za otevřené rozsáhlé lány polí. Bezpečnost lesního krytu jí nyní nahrazuje taktika dostatečného odstupu od lesních okrajů a frekventovaných cest. Má tak perfektní rozhled a dostatek času a prostoru na útěk do bezpečí. V prosinci je srnčí zvěř v zimním šatu a působí tak mohutnějším dojmem. Srnčata jsou skoro stejně velká jako jejich matky, pro jejich odlišení nám poslouží nejlépe drobnější proporce hlavy a celkově dětský výraz obličeje. Na čelech nadějných srnečků se objevují první parožní útvary v podobě paliček nebo knoflíků, které však mladíci do jara stihnou ještě vytlouct a shodit. Dospělí srnci mají v prosinci všichni shozeno a od srn se dají na první pohled odlišit střapcem mezi zadními běhy. Na Štědrý den se pak podle letité tradice každý myslivec vypraví do revíru a dopřeje trochu vánoční hojnosti, klidu a zdraví i zvěři a to ozdobením stromečku u zásypu nebo krmelce jablky, mrkví a jinými dobrotami. Krásné Vánoce a šťastný Nový rok i vám všem přeje Jaroslav Šimoník spolu s myslivci z Honebního společenstva Odolena Voda Lampiónový průvod Letos jako první rozsvítily Odolku lampióny dětí z DC Sluníčko. V již značně chladném podvečeru se všichni sešli u školy, posilnili se horkým čajem a sušenkami a vyrazili za malým dráčkem. Jedna dračí maminka totiž byla v ohrožení a musela svěřit jedno ze svých třech vajíček dračí víle, která ho schovala v Malém háji. Hodná lesní víla provedla děti i s jejich doprovodem zrádným lesem až k místu, kde se dračí víla i s vejcem schovávala. Na cestě potkaly lesního mužíka, který střežil vchod k úkrytu. Děti se však prokázaly tajným znamením na své ručce a skřítek je pustil dál. Malí poutníci se shromáždili okolo dračí víly a vajíčka, aby je ochránili před zimou. Světýlka z lampiónků však tak mocně svítila, že zahřála dračí vejce natolik, až se z něj vylíhnul malý čtyřhlavý dráček. Ten nakonec vzlétnul za svou maminkou do oblak a vše dobře dopadlo. Na všechny děti čekala na konci průvodu malá sladká odměna a každý si odnesl domů malou hračku dračího dinosaura. Těšíme se na další společné akce a děkujeme všem zúčastněným. Eva Linhartová, místopředsedkyně DC Sluníčko Divadelní představení Honza a drak Jeden nedělní podvečer byl sál v Klubu Aero svědkem přemožení zlého draka. Sešlo se tu přes čtyřicet malých diváků, kteří s napětím sledovali, jak Honza přemůže velkého a strašidelného draka. Nechyběla ani princezna v nesnázích, která nakonec dala své srdce udatnému zachránci. Honza dokonce potřeboval pomoc od dětí. Ty mocně foukaly do hadiček, až udělaly tak moc pěny z vody a mýdla, že zlý drak před štiplavou záplavou utekl z království. Nakonec z nešťastného krále byl šťastný, konala se velká svatba a všichni žili radostně až do konce. Představení bylo pořádáno s podporou Kulturní komise města Odolena Voda. Děkujeme a těšíme se na setkání na dalších akcí pořádaných DC Sluníčko. Eva Linhartová, místopředsedkyně DC Sluníčko 13

14 Knihovna (VÁ)NOČNÍ SKŘÍTEK ANEB POHÁDKA O HRAČKÁCH A STATEČNÉ MAMINCE Představení se koná: KDY? v pátek 9. prosince od hodin KDE? v prostorách Klubu Aero Po divadélku s námi můžete zůstat na VÁNOČNÍ HRÁTKY Vyrobíme si vánoční řetěz a ozdobíme stromeček, děti dostanou drobné dárečky. Vstupné 35 Kč /dítě, dospělí vstup dobrovolný Těšíme se na vás! Akci pořádáme s podporou Kulturní komise města OV Další zajímavé informace najdete na: www. dc-slunicko.webnode.cz www. dcslunicko-bazarek.webnode.cz DC Sluníčko srdečně zve všechny malé děti na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU pořádanou v pátek 2. prosince od hodin v Klubu Aero Každý si domů odnese malý balíček sladkostí, z domova si nic nenoste! Balíčky jsou hrazeny z grantu MÚ Odolena Voda Vstupné 20 Kč /dítě, dospělí vstup dobrovolný Další zajímavé informace najdete na: www. dc-slunicko.webnode.cz www. dcslunicko-bazarek.webnode.cz Nové knihy Pro děti Daniel Hevier: Básnička ti pomůže Pro děti předškolního věku. Jiří Žáček: Krysáci Napínavé a legrační příběhy z televizního Večerníčku. Jednou budu hasič, učitelka, Obrázková knížka. Alison Goodmanová: Eon Znovuzrození Dračího oka Dobrodružné vyprávění protkané kouzly a bojovým uměním. Beletrie Michal Viewegh: Mafie v Praze Svižná a vtipná gangsterka. Stanislav Češka: Hořká smrt James Patterson: Uvidíš, zemřeš Mary Higgins Clarková: Pamatuj na mě Detektivní romány. Hana Marie Körnerová: Nevěsta ze zámoří Příběh mladé vdovy Julie, která se vydá v roce 1919 za novým životem na ostrov do Karibského moře. Harri Nykänen: Cesta černých ovcí Svérázný příběh s kriminální zápletkou. Nora Robertsová: Žhavý led Barbara Taylor Bradford: Příliš silné pouto Danielle Steel: Velká holka Milostné příběhy. Odborná literatura Michal Ptáček: Lexikon zajímavých zbytečností Sbírka zajímavostí z celého světa. Slavenka Drakuličová: Ani mouše by neublížili Váleční zločinci u soudu v Haagu. Zita Kabátová: Bez servítků. Souhrn charakteristik lidi, kteří prošli autorčiným osobním i profesním životem. Karel Pacner: Atomoví vyzvědači studené války Vývoj jaderných zbraní a jeho hrozba pro celý svět. Naďa Střelbová 14 Nová počítačová místa v městské knihovně. Foto: Pavel Novotný

15 Mohli jste si všimnout Rád bych touto cestou poděkoval zaměstnancům TS, panu Kaščákovi a firmě Klima Rapid, kteří ve vzájemné spolupráci a v rekordním čase pěti dnů kompletně vyměnili vzduchotechniku ve školní kuchyni. Na tuto rekonstrukci se čekalo 17 let. Celkové náklady na výměnu činily Kč bez DPH. Masivní výsadba na jaře kvetoucích cibulovin probíhala na Dolním náměstí, technické služby musely použít bagr, protože na tvrdou zeminu běžné nářadí nestačilo. Zaměstnanci technických služeb se souhlasem Lesů ČR odstranili od baronského hřbitova suché a nebezpečné stromy. V Malém háji se sešlo 25 občanů Odoleny Vody a společně odstranili náletové stromky a upravili vodoteč do rybníčka. Komise pro životní prostředí, komise pro komunitní plánování, městský architekt, zastupitel Libor Malý s rodinou, tak tihle všichni přišli pomoci obnovit zarostlou cestu od lomu do Dolínku. Všem patří velký dík. Finální práce na nové služebně městské policie. Fasádu realizují technické služby. Karel Philipp, místostarosta města Fota: Archiv MěÚ 15

16 Technické služby se připravují na zimní období V září, říjnu a první polovině listopadu technické služby postupně dokončovaly různé rozpracované stavební práce, jako například generální rekonstrukci zastřešení spojovacího chodníku mezi budovami mateřské školy (dokončeno ). Rekonstrukce zdi za stavebním úřadem. Tuto zeď jsem si sám pro sebe před rekonstrukcí nazval Zeď nářků, naši pracovníci ji dokončili v polovině října. 16 Na sklonku října dokončily TS ve spolupráci se Zahradnictvím Čenkov parkovou úpravu v ul. Růžová.

17 Rád bych poděkoval pracovníkům TS za bleskové zvládnutí akce demontáže staré technologie vzduchotechniky kuchyně v základní škole a následné dozdění a dočištění po montáži nové vzduchotechniky, kterou bylo třeba zvládnout během 4 dní v době podzimních prázdnin. Pracovníci TS pracovali během svátku i o víkendu. Stavební akce prováděné venku jsme již pro tento rok ukončili. Chtěl bych se zmínit o přípravě na zimní období. Občané si jistě řeknou: No jo, oni se opět připravují a vždy je zima zaskočí... Zimní období je pro technické služby bezesporu velmi náročné, s ohledem na správu městských chodníků a vozovek. Již před třemi měsíci jsme proto nakoupili 26 tun posypové soli k údržbě města, protože v letním období jsou ceny soli nejnižší. Občané si již jistě všimli, že jsou již rozmístěny žluté kontejnery na inertní posyp chodníků. Od října pracovníci TS připravují techniku pro zimní údržbu. Bohužel je vesměs velmi stará a nespolehlivá, rodné listy vozového parku sahají do 80. let minulého století. Přesto mohu občanům slíbit, že se budeme snažit tuto techniku udržet v provozu, jak jen to bude možné. Zřejmě i díky naší činnosti v posledním půlroce, kdy jsme Starý vysloužilý traktor městu uspořili nemalé částky, se zdá, alespoň doufám, nastal zvrat v přístupu města k TS. Vypadá to, že se začíná blýskat na lepší časy, po mnoha letech se podařilo prosadit nákup první vlaštovky nové techniky pro TS. V pátek byl převzat zbrusu nový traktor s nastavitelnou šípovou radlicí a nosným sypačem pro zimní údržbu vozovek. Za tento nový krásný stroj bychom v prvním čtvrtletí příštího roku chtěli zakoupit zametací návěs k úklidu štěrku sypaného v zimním období a též ke sběru listí a prachu na vozovkách v průběhu celého roku. Tím bychom opět šetřili městskou pokladnu, protože město platilo za jedno podzimní zametení ulic více než Kč externí firmě. Se zmíněným vybavením bychom tuto činnost zvládli sami. Nadále ovšem zůstává problém úklid chodníků. Na jaře jsme požádali o dotaci na nákup universálního stroje Egholm. Bohužel ještě není známo, zda jsme dotaci získali a tak doufám, že tento nový stroj budeme mít k dispozici v roce příštím. Chtěl bych touto cestou poděkovat zastupitelům a všem představitelům města za tento počin, pevně věřím, že to nebude první a poslední Mohykán. Tomáš Špička, vedoucí technických služeb Fota: Archiv MěÚ Nový traktor Belarus Veřejné projednávání konceptu územního plánu , Klub Aero. Foto: Pavel Novotný 17

18 Pozvánky Sváteční rozsvícení vánočního stromku Srdečně vás zveme k tradičnímu rozsvícení vánočního stromku v našem městě 4. prosince v hodin na Horním náměstí. Pozvánka na předvánoční promítání pohádek Srdečně zveme všechny malé spoluobčany na předvánoční promítání pohádek v Klubu Aero, které se koná v době vánočních trhů 4. prosince od 10 do 17 hodin. Přijďte se pobavit! Vedení města 18

19 Kultura Z kulturních a společenských akcí vodolského Adventu a Vánoc 2011 Vodolské vánoční trhy 2011 Součástí trhů je doprovodný kulturně-společenský program a závěrečné rozsvícení vánočního stromečku. Horní náměstí, Odolena Voda / Neděle 4. prosince, hod. Zve Město Odolena Voda. O Hálkovo pírko 2011 Slavnostní vyhlášení výsledků žákovské recitační soutěže, spojené s předáním cen úspěšným recitátorům a jejich recitací. Rodný domek Vítězslava Hálka, Dolínek / Čtvrtek 8. prosince, 17 hod. Pořádáno Základní školou Odolena Voda s přispěním Kulturní komise Rady města Odolena Voda. Vánoce u Hálků Adventní posezení v rodném domku Vítězslava Hálka, tentokrát s pohádkou Putování za Betlémskou hvězdou a následným povídáním Petra Hrocha Bindera o středověkých poutích. Rodný domek Vítězslava Hálka, Dolínek / Sobota 17. prosince, 18 hod. Pořádá Kulturní komise Rady města Odolena Voda. Pozvání na prohlídku svátečně vyzdobeného rodného domku Vítězslava Hálka Rodný domek Vítězslava Hálka, Dolínek / Neděle 18. prosince, hod. Pořádá Kulturní komise Rady města Odolena Voda. Zpívání u vánočního stromečku Horní náměstí, Odolena Voda / Pátek 23. prosince, 18 hod. Pořádá Kulturní komise Rady města Odolena Voda. A jako malé překvapení 19. vánoční koncert v kostele sv. Klimenta v Odoleně Vodě... Bližší informace získáte ve vývěsce kulturní komise na Horním náměstí a na plakátovacích plochách města. Na setkání s vámi se těší a pokojný Advent a vánoční svátky přejí členové kulturní komise. Fousek? Fousek. Fousek! S velice příjemnými pocity se odcházelo toho večera (ve čtvrtek 3. listopadu) z vernisáže výstavy fotografií pana Josefa Fouska. A to právě hlavně díky panu Fouskovi, který byl na vernisáži osobně přítomen, a to i s rodinou a přáteli. Prostor Minigalerie pana Pavla Novotného mu očividně vyhovoval. Ostatně, bezprostřední kontakt s diváky byl vždy jednou ze základních předností Semaforu, ve kterém dlouhá léta vystupoval. Ale abyste si nemysleli, pan Fousek není rozhodně jen tak nějaký fotografující písničkář a spisovatel, kterých po světě běhá až hanba povídat. O jeho fotografiích se pochvalně vyjádřila řada profesionálních fotografů a slovy chvály nešetřili ani ti přítomní na vernisáži. V případě pana Fouska lze fotografování bez nadsázky považovat za jedno z jeho několika povolání. Ano, to je to správné slovo. Být k něčemu povolán. Z toho se člověk hned tak nevyseká! Po hodině a půl se pan Fousek loučil se slovy, že mu na Vodolce bylo dobře a že na ni určitě dlouho nezapomene. Vpravdě prorocká slova. Jeden z jeho zapálených ctitelů si totiž ještě téže noci odřezal a jako talisman odnesl poutač zapůjčený samotným panem Fouskem a zavěšený panem Novotným nad vstupem do Minigalerie. Zvláštní druh fetišismu, ne nepodobný strhávání spodního prádla z prádelních šňůr. Pravda, to pánské nevypadá obvykle nejvzhledněji, že by proto ten poutač? Myslím, že jeho vyvěšení nebyl vůbec špatný nápad. A kdyby mizel s každou výstavou, mohli by si s velkou úlevou v Minigalerii vystavující grafici, malíři a fotografové říkat: Naši Vodoláci nám rozumějí. Co si víc přát! Roman Straka Foto: Jiří Pecháček Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv. Klimenta Štědrý den (sobota 24. prosince), 24 hod. (Mše svatá). Slavnost Narození Páně (neděle 25. prosince), 9 hod. (Mše svatá). Slavnost Matky Boží Panny Marie (neděle 1. ledna), 8 hod. (Mše svatá). Otevření kostela svatého Klimenta s jesličkami Sobota 24. prosince 2011 (Štědrý den), hod. Neděle 25. prosince 2011 (Narození Páně, Boží hod vánoční), hod. Pozvání do kostela sv. Martina v Líbeznicích na Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby, která zazní během Mše svaté na sv. Silvestra (v sobotu 31. prosince) od 16 hod. Roman Straka 19

20 Program náměstí Jaroslava Seiferta na prosinec Kralupy nad Vl. 2 tel.: čt KOCOUR V BOTÁCH 3D USA 140,- Kč HRANAŘI ČR 110,- Kč 2. pá TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk I. část USA 110,- Kč HRANAŘI so KOCOUR V BOTÁCH 3D PERFECT DAYS I ženy mají své dny HRANAŘI ne MICIMUTR ČR 90,- Kč SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL ČR 110,- Kč HRANAŘI po NEHRAJE SE 6. út NEHRAJE SE 7. st HRANAŘI čt ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK USA RUMOVÝ DENÍK USA 90,- Kč 9. pá ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK RUMOVÝ DENÍK VĚC: Počátek USA / Kanada 110,- Kč 10. so VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D Velká Británie / USA 165,- Kč SPY KIDS 4: Stroj času 4D USA 120,- Kč PARANORMAL ACTIVITY USA 90,- Kč VĚC: Počátek ne KOCOUR V BOTÁCH 3D RUMOVÝ DENÍK ALOIS NEBEL ČR 70,- Kč 12. po NEHRAJE SE 13. út NEHRAJE SE 14. st MILOVÁNÍ Francie 90,- Kč 15. čt POUPATA ČR 90,- Kč MISSION IMPOSSIBLE Ghost protokol USA 100,- Kč 16. pá ANONYM Velká Británie / Německo 110,- Kč MISSION IMPOSSIBLE Ghost protokol so ŠMOULOVÉ 3D OCELOVÁ PĚST USA 90,- Kč MISSION IMPOSSIBLE Ghost protokol KOCOUR V BOTÁCH 3D MISSION IMPOSSIBLE Ghost protokol TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk I. část po NEHRAJE SE 20. út NEHRAJE SE 21. st MISSION IMPOSSIBLE Ghost protokol POUPATA čt ALVIN A CHIPMUNKOVÉ USA 90,- Kč PŘIZDISRÁČI Velká Británie 110,- Kč 23. pá VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D ALVIN A CHIPMUNKOVÉ PŘIZDISRÁČI so NEHRAJE SE 25. ne NEHRAJE SE 26. po NEHRAJE SE 27. út ALVIN A CHIPMUNKOVÉ VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D VYKOUPENÍ Z VĚZNICE SHAWSHANK USA 70,- Kč 28. st KOCOUR V BOTÁCH 3D VÁLKA BOHŮ 3D USA 120, - Kč PŘIZDISRÁČI čt VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D MUŽI V NADĚJI ČR 90,- Kč 30. pá ŠMOULOVÉ 3D USA 140,- Kč AVATAR 3D TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk I. část KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY NAD VL. Program na prosinec Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt., tel , rezervace vstupenek: , čt Andělsko - čertovské setkání 65,- Kč (děti) / 50,- Kč (dospělí) 2. pá Podzimní divadelní festival Tyjátjátra ve spol. s DS Scéna Divadlo VAD Kladno Fe-érie o Kladně 50,- Kč 3. so Bluegrass Advent 150,- Kč v předprodeji / 200,- Kč na místě 4. a 11. ne Vánoční dílnička s koledou 80,- Kč Počet míst je omezen, rezervace na tel. č.: , nebo u: 4. ne 18.00; Základní taneční kurzy 50,- Kč pro veřejnost 7. st Podivná paní Savageová Vstupné dobrovolné Hrají studenti Dvořákova gymnázia. 8. čt Studio DVA O lásce 320,- Kč / 230,- Kč studenti, senioři 9. pá Prago Union + LIVĚ Band 190,- Kč v předprodeji / 240,- Kč na místě 10. so Župan peče cukroví 60,- Kč Z pohádky do pohádky 10. so Ochutnávka vín s cimbálovkou 70,- Kč 11. ne Základní taneční kurzy Věneček 150,- Kč 12. po Country salon s Rangers Band 200,- Kč 14. st Václav Neckář & Bacily 280,- Kč / 190,- Kč 15. čt Tančírna 60,- Kč / 100,- Kč za pár 16. pá Maturitní ples 8. G Dvořákova gymnázia 130,- Kč 17. so Adventní koncerty 50,- Kč děti do 14 let / 70,- Kč ostatní 18. ne Základní taneční kurzy Věneček 150,- Kč 19. po Třídní přehrávky ZUŠ Vstupné zdarma 20

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.04.2014 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,50 hod. Přítomni členové

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2014 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2015 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 13. 12. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. října 2016 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016

Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016 Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016 28.12.2016 Obec Tlustice Obsah Východiska... 3 Manažerské shrnutí... 4 Infrastruktura a komunikace... 5 Aktuální stav... 5 Výhled pro rok 2017...

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy?

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy? ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE 2014 1. Prostředí a provoz MŠ Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? 1 2% 29% 59% Jste spokojeni s

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více