Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte v aplikaci Objednejse-online."

Transkript

1 Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Firemní účet 2.1 Můj účet 2.2 Moje rezervace 2.3 Moje stránka 2.4 Veřejný profil firmy 3. Práce s Kalendářem 3.1 Vytvoření nového kalendáře 3.2 Úprava kalendáře 3.3 Přehled kalendářů 3.4 Ovládací prvky v Přehledu kalendářů 3.5 Navigace v kalendáři 3.6 Role v kalendáři 4. Rezervace 4.1 Přehled rezervací 4.2 Řazení rezervací 4.3 Vyhledávání rezervací 4.4 Detail rezervace 4.5 Stavy rezervací 4.6 Zadání Nové rezervace 4.7 Schválení rezervace 4.8 Zamítnutí rezervace 4.9 Změna rezervací Změna z Anonymního uživatele na registrovaného zákazníka Změna z jednoho zákazníka na jiného zákazníka 5. Zákazníci 5.1 Adresář zákazníků 5.2 Detail zákazníka (uživatele) 5.3 Nový zákazník vytvoření přístupu 5.4 Schvalování přístupů do neveřejného kalendáře 5.5 Odesílání zpráv zákazníkům 6. Oblíbené (správa kalendářů) 7. Statistiky 8. Nahlásit chybu NÁPOVĚDA PRO ZÁKAZNÍKY (UŽIVATELE): ZDE

2 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online Po prvním přihlášení do aplikace doporučujeme zkontrolovat a případně doplnit údaje zadané při registraci. Zobrazíte je pomocí Uživatelského menu v levé části obrazovky. 2. Firemní účet Firemní účet je první položkou v Uživatelském menu. V této složce máte přístup do sekcí Osobní údaje, Firemní údaje, Moje rezervace a Moje stránka. Kliknutím na Nastavení s ikonou červeného klíče se dostanete do sekce Můj účet. 2.1 Můj účet Uživatelské menu/ Firemní účet/ Nastavení V sekci Můj účet máte přístup k vašim osobním a Firemním údajům, které slouží k přístupu do aplikace, identifikaci, změně hesla atd.

3 Záložka Osobní údaje obsahuje: = přihlašovací jméno (v případě potřeby můžete změnit). Jméno a Příjmení - slouží k identifikaci, zejména když se sami budete objednávat u jiné firmy. Avatar pomoc í tlačítka vpravo máte možnost vložit svoji fotografii. Po výběru fotografie je třeba pomocí tlačítka změnu Uložit. Fotografii společně se Jménem, Příjmením a em vidí firma od chvíle, kdy se zákazník u Firmy objedná. Město nepovinný údaj, který umožňuje získávat informace o novinkách ve vašem městě. Kraj - nepovinný údaj, který umožňuje získávat informace o novinkách z vašeho kraje. Nové heslo zde můžete změnit svoje heslo. Nové heslo znovu povinné ověření měněného hesla. Role Operátor vidí pouze vlastní Můj účet Záložka Firma obsahuje: Obchodní jméno = název dle obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Název v kalendáři = automaticky je doplňován podle Obchodního jména. Máte možnost jej upravit, ovšem nesmí být v rozporu s názvem firmy a předmětem podnikání. Dále musí být v souladu se službou VIP URL. Bude-li v rozporu, provozovatel vrátí změněnou URL do původního nastavení. URL = adresa, která se generuje automaticky. Máte možnost ji upravit, ovšem nesmí být v rozporu s názvem firmy a předmětem podnikání. Dále nesmí být v rozporu se službou VIP URL.. Bude-li v rozporu, provozovatel vrátí změněnou URL do původního nastavení. Ulice, Město, PSČ, IČ, DIČ = údaje dle obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kraj - nepovinný údaj, který umožňuje informovat registrované uživatele ve vašem okolí, že jste začali používat rezervační systém Objednejse online. Jméno a Příjmení = jméno a příjmení osoby, která je oprávněná jednat jménem firmy. Telefon = telefonní spojení na osobu, která je oprávněná jednat jménem firmy. Číslo účtu = bankovní spojení, povinná položka v případě objednávání placených služeb na Objednejse-online. Adresa provozovny = Vyplňte pouze v případě, že adresa vaší provozovny je jiná než sídla firmy. Uvedené údaje průběžně aktualizujte, předejdete tak případným komplikacím.

4 2.2 Moje rezervace Dokud nevytvoříte vlastní Rezervaci, nebudou se v této sekci žádné záznamy zobrazovat. Zde se zobrazují vlastní Rezervace včetně takzvaných Anonymních rezervací. Anonymní rezervace máte možnost vytvářet v kalendáři za zákazníky, kteří nejsou v aplikaci Objednejse-online zaregistrovaní (4.6 Zadání Nové rezervace). Role Operátor zde vidí pouze své vlastní rezervace.

5 2.3 Moje stránka Stránka, na které naleznete informace, novinky a odkazy do vašich oblíbených kalendářů včetně modulu Statistiky (viz. kapitola 7 Statistiky) Role Operátor vidí vlastní Moji stránku

6 2.4 Veřejný profil firmy Veřejný profil firmy je forma prezentace na webu Objednejse-online. Na této stránce máte možnost zobrazení kontaktních a dalších údajů, např. link do kalendáře apod. 3. Práce s kalendářem 3.1 Vytvoření Nového kalendáře Nový Kalendář vytvoříte pomocí Uživatelského menu vlevo, kliknutím na Kalendář a následně na Nastavení označeného ikonou modrého klíče. V prostoru nad Uživatelským menu se zobrazí tlačítko Přidat kalendář, pomocí kterého vytvoříte svůj kalendář. Po kliknutí na tlačítko Přidat kalendář se zobrazí okno s nabídkou použití Průvodce nastavením kalendáře. V případě kliknutí na tlačítko ANO vás průvodce povede krok za krokem základním nastavením nového kalendáře. Pro další krok používejte tlačítko Další.

7 V případě kliknutí na tlačítko NE se zobrazí okno pro komplexní nastavení nového kalendáře. Název kalendáře pojmenujte svůj kalendář (např. podle nabízené služby). Tento název se zobrazí zákazníkům. Název je důležitý v případě, že využíváte více kalendářů na různé služby či aktivity. URL neboli WWW adresa je identifikátor, přes který se dostanete přímo do svého kalendáře. Tento odkaz si vložte na své webové stránky, z ákazníci tak budou mít možnost vstupu přímo do vašeho kalendáře. URL se generuje automaticky na základě názvu vaší firmy a názvu kalendáře. Takto vygenerovaná adresa je součástí zkušebního balíčku. Dále je k dispozici od balíčku Standard. Upozornění zasílat na zde vložte ovou adresu, na které chcete být informováni o vkládaných a rušených rezervacích. Více adres oddělte čárkou. Adresu můžete ponechat prázdnou, nebudete však informováni o dění v kalendáři. Schvalovací proces umožňuje nastavení způsobu přijímání rezervací. "REZERVACE NEPODLÉHÁ SCHVALOVÁNÍ" = automatické schválení každé vložené rezervace do kalendáře. "REZERVACE PODLÉHÁ SCHVALOVÁNÍ" = každou rezervaci je třeba potvrdit. Máte tak absolutní kontrolu nad termíny rezervací jednotlivých zákazníků.

8 Poslední možná rezervace: minut předem umožňuje nastavení nejpozdějšího termínu před samotným intervalem (objednávaný termín), kdy se zákazníci mohou objednávat. Při použití Průvodce nastavením je automaticky nastaveno 60minut. Kalendář je přístupný - zaškrtnutím kalendář aktivujete. Od této chvíle bude v aplikaci Objednejse-online.cz viditelný. Zpřístupnění doporučujeme provést až po kompletním nastavení kalendáře. Kalendář je veřejný funkce pro nastavení režimu kontroly přístupu do vašeho kalendáře. Zrušením volby omezíte přístup do kalendáře. Zákazníci budou muset o přístup zažádat (viz. kapitola 5.4 Schvalování přístupů do neveřejného kalendáře). Provozní dobu je možné nastavit pro každý den individuálně v záložkách Pondělí - Neděle. Pro jednotlivé dny můžete dále provozní dobu rozdělit do více časových úseků, v rámci jednoho dne se však nesmějí překrývat. Provozní dobu přidáte pomocí tlačítka Přidat provozní dobu (viz. velká šedá šipka). Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí pole pro zadání hodnot: POPIS: Pro lepší orientaci zákazníků zde vložte název aktivity (např. lekce zumba). Položka nemusí být vyplněna. Od - Do Provozní doba, po kterou se mohou zákazníci objednávat. Pokud m áte provozní dobu rozdělenou do více částí nebo je nepravidelná, je třeba ji zadávat postupně, po jednotlivých časových úsecích (např. dopolední blok od 8:00 do 12:00. Polední přestávku nastavíte začátkem odpoledního bloku od 13:00 v dalších krocích). Časy můžete vybrat z roletky, nebo je vepsat ručně. Dopolední časy musí začínat nulou. Interval: Délka časového úseku pro jednoho zákazníka v minutách (např. cvičební jednotka, jedna hodina = 60). Kapacita: Maximální počet zákazníků, kteří se mohou objedna t v jednom časovém intervalu (např. 2).

9 Pauza: Možnost nastavení pravidelné přestávky po každém intervalu v minutách (např. 5). Pokud přestávky nemáte a aktivity plynule navazují, nechte volné. Součet intervalů a přestávek musí odpovídat provozní době Od -Do, jinak poslední interval bude zkrácen. Přidat další provozní dobu Další provozní dobu přidáte opětovným použitím tlačítka Přidat provozní dobu (např. odpolední blok). Časové úseky se nesmějí překrývat. Pokud máte aktivity, které se časově překrývají, vytvořte si více kalendářů. Před uložením zkontrolujte, zda ve formuláři máte vyplněny všechny povinné údaje. Pokud jste přidali další provozní dobu, kterou nakonec nepoužijete, odstraňte ji tlačítkem Odebrat. Nastavení provozní doby dalších dnů V případě stejné provozní doby u dalších dnů ji máte možnost kopírovat pomocí malé šipky na tlačítku Přidání provozní doby. Nejprve si překliknete na záložku dne, který chcete nastavit. Následně kliknete přímo na malou šipku u tlačítka Přidání provozní doby. Nakonec vyberte den, ze kterého chcete provozní dobu zkopírovat. Zkopírované údaje je možné dále upravovat. Takto je možné postupně nastavit jeden den po druhém. Záložka Volno zde si můžete nastavit např. plánovanou dovolenou. Takto nastavené volno znemožní zadávání nových rezervací na tento termín. Volno nastavíte tlačítkem Přidat volno a následným vyplněním údajů. Při zadávání volna nedochází k automatickému rušení již zadaných rezervací. Proto je vhodné Zamítnout zákazníkům již zadané rezervace, které jsou v termínu nastavovaného volna. Do Komentáře pro zákazníka napište důvod zrušení rezervace.

10 Název důvod volna můžete pojmenovat. Zákazníci tento důvod v kalendáři uvidí. Položka není povinná. Datum od vyplňte, od kdy volno čerpáte. Čas od čas začátku intervalu, na který již nelze zadat rezervaci. Datum do vyplňte, do kdy volno čerpáte. Čas do čas konce intervalu, do kdy nelze zadat rezervaci. Volno můžete zadat v libovolném počtu a intervalech. Podmínky zde můžete vložit text s rezervačními podmínkami (např. podmínky pro zrušení rezervace). Zákazník má možnost si tyto podmínky při zadávání rezervace zobrazit. Na závěr nezapomeňte kalendář zpřístupnit zaškrtnutím políčka Kalendář je přístupný a veškeré změny uložit. Po uložení je kalendář vytvořen. 3.2 Úprava kalendáře Úpravu již vytvořeného (existujícího) Kalendáře provedete pomocí Uživatelského menu vlevo, kliknutím na Kalendář a následně na Nastavení označeného ikonou modrého klíče.

11 V Přehledu kalendářů, kliknutím na ikonu kalendáře s tužkou se zobrazí okno pro komplexní nastavení. Zde můžete kdykoli měnit veškerá nastavení kalendáře. (Význam jednotlivých ikon naleznete v kapitole 3.4 Ovládací prvky v Přehledu kalendářů) Při zásadních úpravách typu změna provozní doby, doporučujeme nejprve nastavit kalendář jako nepřístupný. Předejdete tím případným problémům, např. pokud by některý z vašich zákazníků chtěl právě zadat rezervaci v čase, který po uložení změny již nebude v rámci změněné provozní doby. Detailní popis položek a parametrů kalendáře naleznete v předchozí kapitole 3.1 Vytvoření nového kalendáře část popisující ruční nastavení kalendáře. 3.3 Přehled kalendářů Přehled kalendářů zobrazuje základní informace o každém vytvořeném kalendáři, tzn. název, URL a ovládací ikony. Červené podbarvení znamená, že kalendář není přístupný. Přístupný kalendář je podbarven bíle. URL link slouží ke vstupu přímo do kalendáře. Doporučujeme tento link vložit na vaše webové stránky a zpřístupnit tak kalendář vašim zákazníkům.

12 3.4 Ovládací prvky v Přehledu kalendářů Vysvětlení funkcí jednotlivých ikon Kalendář s tužkou = vstup do nastavení kalendáře, kde může kdykoliv měnit veškerá nastavení. Zelený praporek = Kalendář je nastaven jako výchozí. Pokud má firma více kalendářů, může si určit, který je výchozí a bude záka zníkům zobrazen v seznamu jako první. Červený křížek = smazání celého kalendáře. Lupa = náhled na kalendář v novém okně prohlížeče. Panáček = Přidání dalšího správce kalendáře, např. zaměstnance vaší firmy. (viz. kapitola 3.6 Role v kalendáři). 3.5 Navigace v kalendáři V Kalendáři máte možnost přepínání pohledů na Týden a Den pomocí tlačítek v horní liště. Pomocí šipek můžete listovat v kalendáři po dnech nebo týdnech v závislosti na aktuálním pohledu. Pro rychlejší posun po měsících a týdnech slouží kalendář vlevo nad Uživatelským menu. Pro návrat na aktuální datum (do právě probíhajícího týdne a měsíce) slouží tlačítko Dnes umístěné pod kalendářem.

13 3.6 Role v kalendáři Máte možnost pro každý kalendář nastavit správce Operátora, který bude mít pravomoc upravovat nastavení, vkládat, schvalovat nebo zamítat rezervace. Tato role nemá přístup do nastavení profilu firmy a rovněž nemůže za firmu vytvářet a mazat kalendáře. Funkce a zpřístupněné pohledy pro tuto roli jsou u jednotlivých kapitol označeny:, nepřístupné = Nastavení umožňuje přidávat libovolný počet Operátorů individuálně ke každému kalendáři. Ikonou s panáčkem v Přehledu kalendářů otevřete okno, pomocí kterého spravujete Operátory pro příslušný kalendář (Kalendář/ Nastavení). Operátory máte možnost přidávat i odebírat. Přidávaný Operátor musí mít aktivní profil na Objednejse-online. Pak stačí vyplnit do pole Přidat uživatele: ovou adresu, kterou se uživatel registroval a potvrdit tlačítkem Přidat uživatele.

14 4. Rezervace 4.1 Přehled rezervací Přehled všech zadaných rezervací naleznete v sekci Kalendář- Rezervace. Rezervace je možné filtrovat podle níže uvedených parametrů: Stav schváleno / zamítnuto / stornováno uživatelem Kalendář název kalendáře, ve kterém je rezervace, použitelné v případě provozování více kalendářů různých jmen. Rezervováno datum a čas zadání rezervace. Od datum a čas začátku rezervovaného intervalu. Do datum a čas konce rezervovaného intervalu. Počet počet objednaných osob jedním zákazníkem, které se dostaví na základě této rezervace. (např. rezervace za sebe a kamaráda na spinning) Uživatel objednaného uživatele. Jméno, Příjmení jméno a příjmení objednaného uživatele. Poznámka zadaná poznámka nebo vzkaz od uživatele.

15 4.2 Řazení rezervací Řazení rezervací - kliknutím na šipku vedle názvu parametru je možné rezervace řadit vzestupně, nebo sestupně (dle abecedy a data) Dále máte možnost zobrazovat a skrývat jednotlivé parametry rezervací kliknutím na Sloupec a vybrat požadované údaje. 4.3 Vyhledávání rezervací Rezervace je možné vyhledávat v Přehledu rezervací pomocí: Fulltextu napsáním hledaného údaje do políčka Hledej (vyhledává i v poznámkách). Nadcházející rezervace zobrazí všechny rezervace, které ještě neproběhly (včetně dnešních). Dnešní rezervace zobrazí rezervace aktuálního dne. Archivní rezervace zobrazí všechny rezervace, které již proběhly. Reset zobrazí všechny rezervace (ruší předchozí vyhledávání)

16 V případě aktivace více kalendářů je možné zobrazovat rezervace z jednotlivých kalendářů pomocí tlačítek s názvy příslušných kalendářů v levé části nad Uživatelským menu. 4.4 Detail rezervace Detail rezervace zobrazíte kliknutím na ikonu kalendáře s tužkou (vpravo), nebo dvouklikem přímo na řádek s příslušnou rezervací v Přehledu rezervací (Kalendář/ Rezervace nebo Firemní účet/ Moje rezervace) V Detailu rezervace nalezete tyto údaje: Název kalendáře ve kterém kalendáři je rezervace provedena. Důležitá informace, pokud máte více kalendářů. Termín datum a čas od do provedené rezervace. Počet rezervací počet objednaných osob jedním zákazníkem, které se dostaví na základě této rezervace. (např. rezervace za sebe a kamaráda na spinning) Provedl/a informace o zadavateli rezervace (zadal-li zákazník sám nebo někdo místo něj, např. některý ze zaměstnanců) Údaje o zákazníkovi - , jméno a příjmení. Poznámka poznámka/ vzkaz zapsaný zákazníkem.

17 Změnit uživatele funkce pro přidělení anonymně rezervovaného termínu již zaregistrovanému zákazníkovi. Více informací naleznete v kapitole 4.9 Změna rezervací. Stav status rezervace. Jednotlivé statusy závisí na nastaveném způsobu schvalování rezervací a případném zrušení firmou nebo zákazníkem. Více informací naleznete v kapitole 4.5 Stavy rezervací. Komentář pro zákazníka možnost odeslat vzkaz zákazníkovi, např. v případě zamítnutí/ zrušení rezervace. Moje poznámky možnost poznámek pro budoucí statistiky. Dostavil/a se záznam, že zákazník na zarezervovaný termín skutečně dorazil. Komentář tvorba poznámek ke konkrétní rezervaci či zákazníkovi. Tlačítko Uložit a odeslat funkce pro uložení změny v rezervaci a současné odeslání informace e- mailem zákazníkovi. Používejte pro změnu stavu na zamítnuto a při dodatečném zaslání komentáře zákazníkovi. Tlačítko Uložit funkce pro uložení změn bez následného odeslání u zákazníkovi. Používejte pro Moje poznámky (Dostavil/a se, Komentář). Tlačítko Zavřít opustíte okno bez uložení provedených změn.

18 4.5 Stavy rezervací Nenastaveno = Nový požadavek na rezervaci u kalendáře se schvalováním (Rezervace podléhá schválení). Takovýto požadavek je nutné schválit nebo zamítnout. Schváleno = automaticky nebo manuálně schválená rezervace. Zamítnuto = manuálně zamítnutá rezervace firmou. Uživatel stornoval = rezervace zrušená Zákazníkem. Storno může provést také firma, např. po telefonické domluvě.

19 4.6 Zadání Nové rezervace Zadání Nové rezervace provedete otevřením příslušného kalendáře a kliknutím na požadovaný časový interval, ve kterém má být rezervace provedena. Otevře se okno pro zadání Nové rezervace. V poli Počet rezervací máte možnost zadat pomocí číslovky pro kolik osob je rezervace určena. Tuto možnost má i zákazník. Do pole Poznámka můžete zadat libovolný komentář. Roletkou Uživatel zvolíte, pro koho je rezervace určena: A) Nového zákazníka, který nemá vytvořený profil na Objednejse-online, můžete rezervovat pomocí Anonymní rezervace (nevyplníte žádné jméno). Taková rezervace se zaznamená vaším jménem a bude dohledatelná v Přehledu rezervací (Kalendář/ Rezervace) a současně i v přehledu Moje rezervace (Firemní účet/ Moje rezervace). Anonymní rezervaci máte možnost následně převést na konkrétního zákazníka po dokončení jeho registrace. Více informací naleznete v kapitole Změna z Anonymního uživatele na registrovaného zákazníka B) Stávajícího zákazníka vyberete ze seznamu v roletce. O provedené rezervaci bude zákazník informován em. C) Vaši vlastní rezervaci provedete výběrem svého jména ze seznamu v roletce.

20 4.7 Schválení rezervace Schvalovat rezervace můžete v případě, že jste si v kalendáři nastavili typ Schvalovacího procesu "Rezervace podléhá schvalování. V takovém případě je nutné každý došlý požadavek na rezervaci schválit nebo zamítnout. Při nastavení ového upozorňování otevřete Detail rezervace pomocí odkazu v e- mailu, nebo dohledáte Rezervaci v Přehledu rezervací a pomocí ikony s kalendářem a tužkou otevřete Detail rezervace. V roletce Stav vyberete Schváleno. Tuto změnu uložte pomocí tlačítka Uložit a odeslat . Zákazník tak bude informován, že jeho rezervace byla schválena. Schválit můžete i rezervaci, která byla omylem nebo záměrně Zamítnuta. Zamítnutou rezervaci je možné dohledat v Přehledu rezervací a následně vrátit do stavu Schváleno. 4.8 Zamítnutí rezervace Zamítnout rezervace můžete v případě, že jste si v kalendáři nastavili typ Schvalovacího procesu "Rezervace podléhá schvalování. Pak je nutné každý došlý požadavek na rezervaci zamítnout nebo schválit. Při nastavení ového upozorňování otevřete Detail rezervace pomocí odkazu v e- mailu. Nebo dohledáte Rezervaci v Přehledu rezervací a pomocí ikony s kalendářem a tužkou pak požadovaný Detail rezervace otevřete. V roletce Stav vyberete Zamítnuto. Do Komentáře pro zákazníka máte možnost napsat důvod zamítnutí, tento text uvidí zákazník v detailu zamítnuté rezervace. Tuto změnu uložte pomocí tlačítka Uložit a odeslat . Zákazník tak bude upozorněn, že jeho rezervace byla zamítnuta. Zamítnout rezervaci můžete i v případě automatického schválení. Rezervaci je nutné dohledat v Přehledu rezervací a změnit na stav Zamítnuto. Opět uložte pomocí tlačítka Uložit a odeslat , aby byl zákazník o zamítnutí rezervace informován. 4.9 Změna rezervací Změna z Anonymního uživatele na zaregistrovaného zákazníka Vyhledáte si požadovanou rezervaci v Přehledu rezervací a kliknutím na ikonu kalendáře s tužkou zobrazíte detail Rezervace. Pomocí tlačítka Změnit uživatele otevřete seznam zaregistrovaných aktivních zákazníků a vyberete požadovaného zákazníka.

21

22 4.9.2 Změna z jednoho zákazníka na jiného zákazníka V těchto případech doporučujeme nejprve provést zrušení (zamítnutí) rezervace původnímu zákazníkovi. Změnu uložte pomocí tlačítka Uložit a odeslat . Zákazník tak bude upozorněn, že jeho rezervace byla zrušena. Následně zadejte Novou rezervaci za požadovaného zákazníka. Pokud změnu provedete přímo pomocí tlačítka Změnit uživatele, původní zákazník o zrušení rezervace nebude informován pomocí u. Máte možnost zaslat informační zprávu (viz. Kapitola 5.5 Odesílání zpráv zákazníkům). 5 Zákazníci 5.1 Adresář zákazníků Přehled vašich zákazníků zobrazíte kliknutím na Adresář. V Adresáři naleznete Jméno, Příjmení, a datum vytvoření účtu zákazníka.

23 Vysvětlení funkcí jednotlivých ikon: List s tužkou detail zákazníka Obálka nástroj pro odeslání zprávy příslušnému zákazníkovi (hromadné zprávy se odesílají obálkou v horní liště) Barevný puntík Červený vámi zaregistrovaný zákazník, zatím nedokončil registraci. Zelený zákazník je aktivní, dokončil registraci. 5.2 Detail zákazníka (uživatele) V Detailu uživatele naleznete všechny dostupné údaje o zákazníkovi: Jméno a příjmení, a kdo Uživatele zaregistroval. V sekci Poznámka máte možnost u zákazníka vkládat text. Statistiky stručný přehled o celkovém počtu rezervací podle statusu. Žádost o přístup do kalendáře přehled žádostí a přístupů do vašich neveřejných kalendářů (viz. kapitola 5.4 Schvalování přístupů do neveřejného kalendáře).

24 5.3 Nový zákazník vytvoření přístupu Kliknutím na Nový zákazník se zobrazí formulář. Po vyplnění a následném uložení bude zákazníkovi odeslán s informacemi o vytvoření účtu. Pro úspěšné dokončení registrace musí zákazník aktivovat link v u. 5.4 Schvalování přístupů do neveřejného kalendáře Pro schválení přístupu do neveřejného kalendáře musí zákazník nejprve zaslat žádost. Při pokusu o vstup do neveřejného kalendáře je uživatel upozorněn, že nemá oprávnění a může si o něj zažádat: Upozornění na nové žádosti ke schválení pro přístup do neveřejného kalendáře jsou zobrazovány vpravo na horní liště vedle přihlašovacího jména. Symbol vykřičníku v červeném kolečku a číslovka oznamují počet nově příchozích žádostí. Schválení nové žádosti provedete kliknutím na ikonu, které vás přesměruje do Adresáře zákazníků. Symbol vykřičníku označuje žádající zákazníky. Pomocí Ikony s tužkou, nebo ikony vykřičníku, otevřete Detail uživatele. Ve spodní části uvidíte, do jakého kalendáře požaduje přístup.

25 Zaškrtnutím políčka a uložením schválíte zákazníkovi přístup. Pokud byste chtěli přístup následně odebrat, zrušte zaškrtnutí a změnu uložíte. 5.5 Odesílání zpráv zákazníkům Máte možnost zákazníkům zasílat zprávy. Jedná se o jednostranné sdělení, na které zákazník nemůže odpovědět. Zprávu konkrétnímu zákazníkovi odešlete v Adresáři zákazníků pomocí ikony obálka. Vložený text můžete před odesláním graficky upravit včetně vložení odkazů.

26 Zákazník vaši zprávu nalezne v sekci Moje stránka. 6 Oblíbené (správa kalendářů) Pro lepší přístupnost a přehled si můžeme jednotlivé kalendáře zařadit do složky Oblíbené. Pro přidání kalendáře do této složky je nutné mít příslušný kalendář otevřený. V pravé části lišty kalendáře se zobrazí ikona s hvězdičkou Přidat do oblíbených hned pod jménem uživatele. Při přidání kalendáře do složky Oblíbených máte možnost zařadit příslušný kalendář do přednastavených nebo nově vytvořených Složek. Správa Oblíbených - vytvořené Složky a zařazené kalendáře máte možnost nadále upravovat pomocí ikony Správa. Role Operátor vidí pouze vlastní složku Oblíbené

27 7 Statistiky Statistický modul, který umožňuje sledovat aktivity v jednotlivých kalendářích naleznete na Moje stránka Statistiky. Jednoduchým a srozumitelným způsobem můžete získávat výsledky za uplynulý měsíc, čtvrt nebo půl roku. Vybrané období lze pomocí dolní lišty operativně posouvat. Kliknutím na legendu přepnete zobrazované hodnoty (schváleno, storno). Výsledky je možné vytisknout a uložit v připravených formátech.

28 8 Nahlásit chybu Nástroj pro přímé zasílání informací o problémech s funkčností systému. Popište vzniklý problém a tlačítkem Uložit formulář odešlete.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Popisuje obsluhu administrace verze ENTERPRISE Generováno: 01. 08. 2015, 00:15 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.6

Manuál k aplikaci ShopSys 5.6 Manuál k aplikaci ShopSys 5.6 Popisuje obsluhu administrace verze EXPRESS Generováno: 01. 08. 2015, 00:09 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Návod na obsluhu aplikace Reminders.cz

Návod na obsluhu aplikace Reminders.cz Návod na obsluhu aplikace Reminders.cz Nový klient Registrace První přihlášení Odeslání podepsané smlouvy Formulář pro odeslání smlouvy Autorizovaný klient Přihlášení Zapomenuté heslo Hlavní stránka Popis

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/142 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen

HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen OBSAH 1. Rezervace... 3 1.1. Založení rezervace... 3 1.1.1. Rezervační formulář... 4 1.1.1.1. Výběr ceny výběr RateCode... 5 1.1.1.2. Vložení

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Jak začít... 4 1.2. Přihlášení do systému... 5 1.3. Odhlášení ze systému... 6 1.4. Demoverze... 7 1.5. Minimální a doporučené

Více

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management verze 6 Příručka pro administrátory verze 6 Obsah 1. Úvodem 1.1. Struktura UNIWEBSET 1.2. Šablonový systém 1.2.1. Layouty 1.2.2. Šablony 1.2.3. Stránky 2. Stránky 2.1. Vytvoření nové stránky 2.2. Nastavení

Více

MagnusWeb Uživatelská příručka

MagnusWeb Uživatelská příručka MW UP 1.7 MagnusWeb Uživatelská příručka OBSAH 1. Popis aplikace 2 2. Přihlášení, pracovní plocha, změna hesla. 3 3. Vyhledávání 10 4. Strom.. 14 5. Report.. 15 6. Výběry. 16 7. Monitoring 17 8. Finanční

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více