Generace ruchovců a lumírovců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generace ruchovců a lumírovců"

Transkript

1 Generace ruchovců a lumírovců

2 Ruchovci V 60. letech vzniká nová generace autorů V r. 1868, při příležitosti položení základního kamene Národního divadla, je vydán almanach Ruch Redaktorem Ruchu byl Josef Václav Sládek Autoři kolem tohoto almanachu: ruchovci Dávali důraz na vlastenectví a na národní minulost

3 Ruchovci Snažili se spíše o původní a ryze českou tvorbu Častá přírodní a intimní lyrika, ale také politicky laděná tvorba Ruchovci představují tzv. školu národní: skupinu básníků, kterým jde hlavně o tvoření původní národní poezie Výraznou osobou hnutí byla Eliška Krásnohorská Příklon ke slovanské kultuře a slovanským zemím

4 Lumírovci V 70. letech se kolem časopisu Lumír začali seskupovat umělci, kteří chtěli tvořit spíše nadnárodní literaturu (s hodnotou nejen pro české publikum, ale i pro zahraniční) Lumír vydával Josef Václav Sládek (který se z ruchovce stal lumírovcem) Chtěli dohnat proudy světové literatury a vyrovnat se jí Jedná se o tzv. školu kosmopolitní Typický lumírovec byl Jaroslav Vrchlický

5 Ruchovci a lumírovci Mezi ruchovci a lumírovci probíhal v 60. a 70. letech spor: Ruchovci vyčítali lumírovcům nečeskost a kopírování cizích zahraničních vzorů Lumírovci zase vytýkali ruchovcům nízkou uměleckou hodnotu a neschopnost se vyrovnat světové literatuře Spor probíhal hlavně na stránkách časopisů Typickým příkladem tohoto sporu je Eliška Krásnohorská, která kritizovala Jaroslava Vrchlického, kterého nařknula z toho, že pouze kopíruje zahraniční poezii Spor v zásadě ukončil Jan Neruda svým článkem z 80. let

6 Svatopluk Čech Novinář, básník a prozaik Patřil k ruchovcům Velmi se zajímal o českou historii (psal např. o husitech) Propojoval historii s problémy současnosti Psal ironickou a také politickou poezii

7 Svatopluk Čech: Ve stínu lípy Sbírka idylicky laděných básnických povídek Silně vlastenecky laděné Prostředí venkova Ironie Politická témata: udatnost českého vojáka v cizích službách Líčení bitvy

8 Svatopluk Čech: Lešetínský kovář Rozsáhlá epická báseň Hlavní hrdina je statný, upřímný a čestný kovář Téma Němců skupujících české statky Kovář proti ztrátě své kovárny bojuje, nakonec umírá, ale ví, že jeho boj nebyl veden nadarmo Pro Čecha typický patos a sklon k monumentálnosti

9 Svatopluk Čech: Lešetínský kovář Lešetínský kovář chlapík jak se sluší: Ocel rukou láme, pěstí kámen kruší, hračkou zvedne statný strom, jeho perlík jako hrom v kovadlinu buší.

10 Svatopluk Čech: Evropa Alegorická politická báseň Na lodi Evropa dojde ke vzpouře vězňů, ale ta nakonec způsobí potopení celého plavidla

11 Svatopluk Čech: Pravý výlet pana Broučka do Měsíce Humoristická a satirická novela, kritizuje soudobé maloměšťáctví, neschopnost skutečného činu a stání si pevně za svým Přízemní pan Brouček, který myslí jen na své peníze a dobré živobytí, se dostane na Měsíce, kde se potká s Měsíčňany, jež jsou pravým opakem: důležitá je pro ně fantazie a naopak nedovedou být nohama na zemi Čech kritizuje tímto dílem materialistickou současnost, častá parodie Humor spočívá i v jazykových prostředcích

12 Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století Druhý díl Tentokrát se Brouček dostane mezi husity (v době bitvy o Vítkov) Je konfrontován pohodlný a bezpáteřní Brouček, kterému o žádné hodnoty nejde, s husity, kteří jsou schopni pro své názory a pro své kamarády zemřít Postavy: Jan Žižka, Zikmund Lucemburský

13 Svatopluk Čech: Písně otroka Alegorické politické básně Odehrávají se mezi otroky, kteří vzpomínají na slavnou minulost a zoufají si ve svém momentálním stavu Také motivy vzdoru a odporu, ale také naděje v budoucnost Otroci v básni jsou alegorií na současný stav českého národa

14 Josef Václav Sládek Nejprve ruchovec, pak lumírovec Vydavatel časopisu Lumír Psal poměrně jednoduchou a jasnou poezii Psal také poezii pro děti Navazoval místy na lidovou tvorbu Dlouhou dobu působil v Americe; kniha Americké obrázky: mimo jiné se zde zabývá tragickými osudy Indiánů Významný překladatel Shakespeara do češtiny (přeložil 33 jeho děl)

15 Josef Václav Sládek: Jiskry na moři Raná básnická sbírka Depresivní lyrika Sládek v ní psal pod vlivem osobní tragédie: zemřela mu při porodu žena i s dítětem Místy i politické či vlastenecké verše

16 Josef Václav Sládek: Jiskry na moři Je noc a loď má na moři, té pláni černosklenné; jen hloub když boky zaoří, na tisíc jisker zahoří po vodě rozperlené; ty hasnou zas je temno. Loď letí ticho; po boku to sýká jenom v hluboku. To nesýká, to vyptává se na mne vlna zvědavá, to vlna lodi šepce v sluch: Jaký to jede divný druh? Já nejsem žádný divný druh, mnohý jen bol mi dal pán bůh a jaký, loď ti nemůž dít, to musíš zpět mi domů jít a domov můj tak v dáli je jak, má panenko, tam ti je? Má milá sedí v komoře a myslí dálné na moře; a hledí v nebes pokraji, jak hvězdy tam až padají. A když se hvězda svíří v pád, mne pozdravuje na stokrát a při každičkém pozdravě zatřpytí v hvězdy záplavě se slza v černém oku.

17 Josef Václav Sládek: Na prahu ráje Radostnější sbírka básní Jedná se o sbírku sonetů Sonet: čtrnáct veršů s ustáleným rozdělením na sloky; nejznámější dělení je na dvě sloky o čtyřech a dvě o třech verších Opět se v ní odráží Sládkův život: znovu se oženil a narodila se mu dcera Vzpomínky na dětství Blízké lidové poezii

18 Josef Václav Sládek: Na prahu ráje Babička naše jako pampeliška, tak šedivá, jak sedí podle meze a celé hejno dětí po ní leze, jak s mladými když na mez vyjde myška. A vzpomíná nám dětem na Ježíška, jak od Prahy už k nám ho liška veze: však jí, že už to v hlavě jako v jeze a umře spíš, než přijede ta liška. Jak se to umře? ptá se jedno z dětí. To jako na ten květ když tady foukne a jenom Bůh ví, kam to pýří letí! A kluk si myslí: Zkusit to je hříčkou a v pampelišky fouká za babičkou a zvědavě se vždycky po ní koukne!

19 Josef Václav Sládek: Sluncem a stínem Sbírka intimní lyriky Motivy rodinného štěstí, ale taky smrti a vzpomínek na první ženu Náboženské motivy

20 Josef Václav Sládek: Selské písně a české znělky Básně oslavující českého sedláka z vesnice Motivy propojení s přírodou Motivy vlasti, vesnice, zemědělství a země, která dává obživu Některé z básní sonety (jinak též znělky )

21 Josef Václav Sládek: Selské písně a české znělky Velké, širé, rodné lány, jak jste krásny na vše strany, od souvratě ku souvrati jak vás dnes to slunko zlatí! Vlavé žito jako břehy, květná luka plná něhy, na úhoru, v žírné kráse, pokojně se stádo pase. Nad vámi se nebe klene jako v květu pole lněné, nad lesy jen z modrošíra pára v tichý déšť se sbírá. A jak slunce vás tak zhřívá a jak cvrček v klasech zpívá, v šíř i v dál, vy rodné lány, buďte vy nám požehnány!

22 Josef Václav Sládek: tvorba pro děti Sbírky básní Skřivánčí písně či Zvony a zvonky Někdy bývá Sládek považován za tvůrce české poezie pro děti

23 Josef Václav Sládek: Zvony a zvonky Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci, laně chodí pít pod javorový kmen, ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, a nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd.

24 Jaroslav Vrchlický Básník, předkladatel a dramatik Jeden z nejvýznamnějších českých básníků Silný zástupce programu lumírovců Hodně překládal, při tvorbě vlastní poezie se inspiroval v moderní světové poezii, např. francouzské Zastánce konceptu známého jako lartpourlartismus (z francouzského l'art pour l'art umění pro umění): umění nemá řešit politiku, nemá se zabývat závažnými tématy či poučovat, ale jen být estetické a potěšit svou krásou člověka Také zástupcem literárního směru původem z Francie parnasismu

25 Jaroslav Vrchlický: Eklogy a písně Sbírka básní intimní lyriky Ekloga: kratší báseň zpracovávající idylické (poklidné a mírumilovné) téma, často s přírodními či pastýřskými motivy

26 Jaroslav Vrchlický: Eklogy a písně Pojď, půjdem pod jabloně, kvetou právě, na větvi pták, a motýl mih' se v trávě; pojď, žežhulky hlas ozývá se v stráních, pojď, vonné slzy střemcha na mez roní! Ó pohleď, jak se staré štěpy kloní, čím starší jsou, tím víc je květu na nich! Ty staré stromy, ty znáš tady všecky, vždyť hlídaly tvé hry, tvůj úsměv dětský, ba zdá se, že tvá duše jejich sestra; znáš všecky větve, staré, sukovité, víš dobře, kde jest jaké hnízdo skryté i jakých ptáků vajíčka v něm pestrá.

27 Jaroslav Vrchlický: Eklogy a písně Květ porosen i každá řasa se leskne novou svěžestí, dech vánku s větví kapky střásá a nové šumí pověsti. I záře slunce z mraků šlehla jak v přeletu a pospěchu, a zlato své, jak v listí vběhla, hned rozsypala po mechu. Pavouk se vrací v svoje sítě, ó jak ho ten déšť vyděsil, neb místo mušek v bílé nitě mu samé perly zavěsil.

28 Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně Divadelní hra Veselá komedie Na Karlštejn nesmí ženy, dvě ženy (královna Alžběta a Alena) se vydají na hrad v převleku Motivy lásky

29 Jaroslav Vrchlický: Zlomky epopeje Cyklus sbírek epických básní Velká část básní se vztahuje k starověkému Řecku, které básník obdivuje, protikladem k Řecku je násilnický Řím V básních je tematizován také středověk, ten je vnímán spíše negativně (kritika moci církve) Zahrnuty také české dějiny Epopej (epos): rozsáhlá epická báseň

30 Jaroslav Vrchlický: Zlomky epopeje Sen podivný mi sevřel těsně víčka: Do výše vyrůstaly klenby dómu, v jichž pestrých oknech slunce zlatem plálo. Bouř třásla klenbou jako jásot hromů, jak vichru kolébavka les kdy hýčká; a množství, jež kol klečelo a stálo, to schváceno se zdálo nejvyšším plesem, závratí a blahem, neb alleluja, jež mu z úst se dralo, to přehlušilo trouby, děla, zvony. Já davy klečet zřel za dómu prahem a dál a dál, až k horám české země, ba celé české plémě své nářky odvěké a kletby, stony na hymnu změnilo v té svaté chvíli, co koruna Tvá, Ty náš první kníže, jak svatovínek blíže ku skráním krále českého se chýlí.

31 Jaroslav Vrchlický: Okna v bouři Sbírka lyrických básní Často pesimistické ladění, pocit zklamání

32 Jaroslav Vrchlický: Okna v bouři Za trochu lásky šel bych světa kraj šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý šel v lednu, ale v duši věčný máj šel vichřicí, však slyšel zpívat kosy šel pouští a měl v srdci perly rosy za trochu lásky šel bych světa kraj. Jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.

33 Jaroslav Vrchlický: Poutí k Eldorádu Pozitivněji laděná lyrická sbírka básní Převážně o lásce Eldorádo: bájné zlaté město, vysněný ráj na zemi

34 Jaroslav Vrchlický: Bodláčí z Parnassu Sbírka básní Některé básně jsou balady Také vlastenecky laděné básně Parnass: město ve Francii, od něj název směru parnasismus Parnasismus: literární směr, původem z Francie, který se objevil v druhé půlce 19. století a zaměřuje se zejména na dokonalost literární formy a který chce umění, které bude dokonale propracované, ale nebude řešit závažnější otázky (lartpourlartismus)

35 Jaroslav Vrchlický: Bodláčí z Parnassu S bílých svahů Parnassu přesazeno v naši hlínu, modním parkům v okrasu rosteš v dešti, vichru, stínu. Proč tě přesadily sem? Naše prosaická zem dá ti živné mízy dost, svojich listů bys rozvilo skvost? Nemáš barvu domácí listů pestře pruhovaných, na mdlou žluť se obrací šedá pleť tvých stvolů tkaných; nedospěješ ku výši v domácím jak zátiší, pouze stejně ostrý hrot dí nám, jak tu rveš se o život.

36 Jaroslav Vrchlický: Bodláčí z Parnassu Ve vás, děti zlatovlasé, pod mým oknem na pažitu hlučně jež se v každém čase proháníte, usmívá se vlasti jitro v novém svitu. Veselé vždy a vždy svěží jste jak rosný kvítek z rána, na kterém dech noci leží, korunka však zlatem tkána sluncem jest již zulíbána. Sluncem nové doby příští, jež nám kyne velkou zoří, po tom dlouhém českém hoři, v srdečkách vám jež se blýští a nám nové jaro stvoří.

37 Julius Zeyer Také lumírovec Psal především prozaickou i veršovanou epiku Často čerpal témata ze starých mýtů a pověstí různých národů Je u něj také téma nejvyšší dokonalosti, ke které se může člověk postupně blížit Postavy v jeho dílech často vznešené, ušlechtilé a odvážné

38 Julius Zeyer Román Ondřej Černyšev: odehrává se na ruském carském dvoře v 18. století Román o věrném přátelství Amise a Amila: román o dvou rytířích, odehrává se ve středověké Francii Veršovaná epika: Karolinská epopej: o Karlu Velikém Tři legendy o krucifixu: tři povídky, odehrávají se ve Španělsku, v Praze a na Slovensku, společná je křesťanská tematika Povídka Inultus: odehrává se v pobělohorské Praze; o žebrákovi, kterého chce sochařka za vzor pro sochu Krista, nakonec se on sám začne podobat Kristovi, sochařka jej zabije Divadelní hra Radúz a Mahulena: o nesmrtelné síle lásky; motiv lásky mladých lidí ze znepřátelených stran (jako Romeo a Julie)

39 Národní divadlo Divadlo v Praze Dříve na jeho místě Prozatímní divadlo, po výstavbě Národního divadla byly budovy spojeny 1868 položení základního kamene Otevřeno roku 1881 operou Bedřicha Smetany Libuše Výtvarná výzdoba divadla: Mikoláš Aleš, František Ženíšek (strop a opona), Josef Václav Myslbek (sochař) 1881 velký požár, který poničil část divadla, mimo jiné shořela Ženíškova opona (novou dělal Vojtěch Hynais) Po veřejné sbírce rekonstrukce a opět otevření se Smetanovou Libuší

40

41

42

11. Realismus ve světové literatuře

11. Realismus ve světové literatuře 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji.

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

Anglický romantismus

Anglický romantismus Anglický romantismus John Keats Žil v letech 1795-1821 Především básník Motivy přírody, smyslového opojení, rozporu ideálů a skutečnosti Nebyl tak rebelský, jako jiní romantikové, spíše mu šlo prostě o

Více

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 OBSAH I. Skalní bříza První políbení Čarovný hrad V den odplaty Lidé se budí Hodiny Hudba srdce Život Naposled Slunce na západu Záhady Vzdech Mrtví Deo lucis Slza

Více

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-1848 01

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

Vnorovy - jejich slavní rodáci

Vnorovy - jejich slavní rodáci Vnorovy - jejich slavní rodáci Slovo úvodem První dva uvedení vnorovští rodáci František Zýbal a Štěpán Polášek patří svým dílem spíše k regionálnímu písemnictví, zatímco básnická tvorba Jana Skácela je

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Itálie jako literární téma: Julius Zeyer a Josef Šusta

Itálie jako literární téma: Julius Zeyer a Josef Šusta Itálie jako literární téma: Julius Zeyer a Josef Šusta JIŘÍ PELÁN Itálie a středomořská oblast vůbec měla pro vnitrozemské Čechy, uvězněné v prostoru bez moře, vždy obrovskou přitažlivost. Tato fascinace

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Máj Literární almanach Umělecké besedy

Máj Literární almanach Umělecké besedy Máj Literární almanach Umělecké besedy Znění tohoto textu vychází z díla Máj : literární almanach Umělecké besedy tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Grégr a Dattel v roce 1872 (Máj : literární almanach

Více

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Jana Matasová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni

Více

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století )

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) 1 5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) Středověký člověk se ocitl na křižovatce rozumového rozhodnutí: slepě poslouchat, věřit církvi, jejich

Více

Jan Vladislav. PÁTEK 7.9.2007 č.40

Jan Vladislav. PÁTEK 7.9.2007 č.40 PÁTEK 7.9.2007 č.40 Vlastním jménem Ladislav Bambásek, je český básník a překladatel. Narodil se v Hlohovci na Slovensku v české rodině poštovního úředníka, bývalého legionáře. Roku 1939 odešel s rodinou

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce Básním ásníš ásníme o přírodě a lásce Sborník nejlepších prací žáků Libereckého kraje z let 2006-2008 Všem, kteří pokoušejí krásu i ošklivost, tíhu i lehkost slova, všem, kteří vkládají své myšlenky na

Více

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Tipy na vánoční dárek

Tipy na vánoční dárek Tipy na vánoční dárek Arnaldur Indriđason Codex Regius 312 stran, vázáno 319 Kč Mladý Islanďan Valdemar se vydává studovat do Kodaně. Chce se zabývat středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili,

Více

Tajný bol MODERNÍ DOBA:

Tajný bol MODERNÍ DOBA: 9 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz MODERNÍ DOBA: Tajný bol Pokud se ptáme, co má činit křesťan v této době ať ji nazýváme stále ještě moderní, nebo již postmoderní, nebo

Více

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ KVĚTEN 2004 *** ROČNÍK V.*** ČÍSLO 5

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ KVĚTEN 2004 *** ROČNÍK V.*** ČÍSLO 5 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ KVĚTEN 2004 *** ROČNÍK V.*** ČÍSLO 5 Citát inspirující: Kdo umí psát aforismy, nemusí svůj talent rozmělňovat v próze. Karl Kraus Ticho po pěšině zvalo do

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Martina Homolková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Martina Homolková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Martina Homolková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Beatnické básnířky Martina Homolková Bakalářská práce 2008 Tímto bych chtěla

Více

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 OBSAH STRANA 1. Úvod... 2 2. Smetanův život... 3 V čele české opery... 7 Má vlast... 10 Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 Vrcholy umělecké tvorby... 15 3. Místa Spojená s Bedřichem Smetanou Jabkenice...

Více

Ilustrace. Dětská tématika

Ilustrace. Dětská tématika 0 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Ilustrace Dětská tématika Doprovodný text k praktické diplomové práci Brno 2012 Vedoucí práce: doc. Jan Bruţeňák Autor práce:

Více

STAROMĚSTSKÉ TEXTOHRANÍ

STAROMĚSTSKÉ TEXTOHRANÍ STAROMĚSTSKÉ TEXTOHRANÍ Říjen / 2014 / 2. ročník Literární občasník žáků Základní školy Staré Město Vážení a milí, den se se dnem sešel a žáci znovu usedli do školních lavic. Listí na stromech se začíná

Více

Čtení pro lidi. Kluci ze starší přípravky žáků ve čtvrtek 1.5.2014 po vítězství nad Štěkní 16:1 s trenéry Zdeňkem Vilánkem a Václavem Radou.

Čtení pro lidi. Kluci ze starší přípravky žáků ve čtvrtek 1.5.2014 po vítězství nad Štěkní 16:1 s trenéry Zdeňkem Vilánkem a Václavem Radou. Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více