11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech"

Transkript

1 11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech Konec 50. let, nástup mladé generace proti historičnosti-literatura má opustit historické tradice a poznat soudobý národní život (Neruda, Hájek), na pomezí Erben, Němcová, Havlíček. Poznávací funkce literatury nad funkci estetickou zreálnění prózy; básník 60.let je spojen s měšťanstvem, mizí učenecký charakter literatury, spisovatelé často působí jako novináři, umělecká tvorba je již povoláním a ne obětavou vlasteneckou prací.; rozvoj novinářství, časopisectví a nakladatelství. Prozatímní divadlo, spolek Svatobor spisovatelská organizační základna; v 50.letech spory národní pojetí literatury zájem o člověka (májovci); časopisy: Květy, Národní listy 1881 Národní divadlo, 1891 Národní muzeum hudba: Smetana, Dvořák výtvarné umění: Ženíšek, Mánes, Aleš, Hynajs; sochaři: Vágner, Myslbek Májovci ( léta 19.stol) Odvrat od minulosti k současnosti, rozhled po evropské kultuře, snaha o zobrazení skutečnosti, volání po umělecké svobodě. Organizátoři almanachu MÁJ mladá generace kolem Hálka a Nerudy, odpor k tísnivé současnosti a obdiv k myšlenkám roku 1848 přijímali Máchovu revoluční romantiku Generace Májovců: Vítězslav Hálek, Jan Neruda, Adolf Heyduk, Rudolf Mayer, Karolína Světlá, Sofie Podlipská, Josef Václav Frič, a starší Karel Sabina, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, (Barák redaktor) Raději českou literaturu horší, než vznešenou zahraniční. Zpestření lyriky střízlivější (ne sentimentální) Vítězslav Hálek ( ) Prostředí klidného středočeského venkova, lyrická melodičnost, optimismus (kontrast s Nerudou), chtěl být národním pěvcem svědomím lidu, jeho tvorba je harmonická Alfred tragický lyrický příběh zklamané lásky a zločinu podoba módní byronské povídky, vliv Máje. Večerní písně drobné lyrické básně, písňová forma, milostná lyrika, rozkvetlá jarní příroda symbol národní naděje Pohádky z naší vesnice epické veršované obrazy z venkovského prostředí, snaha pravdivě zobrazit soudobí život Vesnické povídky Muzikantská Liduška, Na statku a v chaloupce aj. Městské povídky Poldík rumař V přírodě obraz rodného kraje, symbolický význam: harmonie, klid x lidská společnost plná rozporů; Žitné pole, Vyběhla bříza zhudebněno Dvořákem Karolina Světlá ( ) vlastním jménem Johana Rottová; německá výchova, národní cítění až v dospělosti přátelství s Němcovou, vzor v Němcové a v G. Sandové, povídky z městského prostředí První Češka romány: Poslední paní Hlohovská Zvonečková královna oba z jozefínské doby (po vydání tolerančního patentu), historický ráz je přebit romantickými konvencemi, dobová záliba pro senzačnost inspirace v Podještědí podle Světlé je venkovský lid morálně výš, než pražská měšťanská smetánka, reálná skutečnost se mísí s utopickými představami povídky: Kresby z Ještědí romány Vesnický román nešťastné manželství Antoše Jírovce čeledín se oženil s ovdovělou rychtářkou Kříž u potoka mravní konflikt hl.h. Evička se zřekne lásky k bratru svého muže a zbaví tak rod Potockých kletby Kantůrčice, Nemodlenec Frantina z lidových vyprávění rychtářka potlačila svou lásku a zabila ženicha, protože byl vůdcem lupičů Vzpomínkové knihy Upomínky, Z literárního soukromí Jakub Arbes ( ) - narodil se na Smíchově, strhl ho rušný život, působil v Národních listech, byl pronásledován, a musel přestat psát. Romaneta (kratší románová skladba filozofické, vědecká a sociální úvahy) autobiografičnost, radikální sociální názor Např.: Ďábel na skřipci, Ukřižovaná, Newtonův Mozek, Svatý Xaverius triumfuje rozum nad náboženskou vírou Šílený Job, Advokát chuďasů aj. problém neuznaného jedince Sociální román Kandidáti existence mladí idealisté chtějí uskutečnit myšlenky utopistického socialismu Moderní upíři jedinec se může obohatit jen vykořisťováním jiných Mesiáš revolucionář se vrací po dlouhé době do vlasti a společnost se liší od ideálů, za které bojoval

2 Jan Neruda ( ) - pociťoval sociální nerovnosti, Pražan, který žil mezi lidmi zdola, s vlastenectvím se setkal na gymnáziu, novinář a spisovatel, redaktor: Obrazy života, Hlas, Národní listy, napsal esej Časy za živa pohřbené o Bachovském absolutismu. Poezie: Hřbitovní kvítí protiklad Hálka, skeptické, ironické, provokující obrazy lidské bídy, dramatické pokusy vesměs neúspěšné, později se divadlu věnoval už jen jako kritik, po nepříznivém přijetí se na 10 let umlčel Knihy veršů tři oddíly, např. báseň Vším jsem byl rád hodně parafrází - Kniha veršů výpravných epika, sociální motivy, nejsilněji v baladách, vzor Erben - Kniha veršů lyrických a smíšených - Kniha veršů časových a příležitých Písně kosmické optimistické, dříve opomíjený Neruda se díky nim stal uznávaným básníkem, navíc vědecký názor na svět, vztahy lidí konfrontuje s řádem vesmíru; inspirace Vernem (napsal o něm i fejeton) např.: Jak lvové bijem o mříže, nebo Seděly žáby v kaluži. Zlidštění vesmíru, vliv vědeckých poznatků a technického pokroku, cesta lidí od bezmocnosti k vítězství (poznání vesmíru), víra v schopnosti člověka a lidského rozumu, v sílu národa Balady a romance epické básně, často ráz rozmarné legendy, nebo romance, postoj moderního člověka ke světu vysvětlován pomocí řádu z lidu Romance o Karlu IV nebo Balada o duši Karla Havlíčka Borovského. Prosté motivy intimní a přírodní lyrika, 4 oddíly - o ročních obdobích (jarní, letní, podzimní, zimní) proměny přírody paralelou s proměnami v životě lidském, tón lidové poezie Zpěvy páteční posmrtně utříděné a vydané básně J. Vrchlickým, národní a vlastenecká lyrika, víra v slavnou budoucnost národa; forma žalozpěvy a hymny na téma národního utrpení a odboje Próza: Arabesky zaměřil se na vykreslení postav v malostranském prostředí, kritika společnosti i sebeironie Trhani podobná kompozice, ale už se více soustředí na děj ze života dělníků na stavbě železnice Povídky malostranské třináct povídek, ze života Malé Strany, mistrovská charakteristika postav a prostředí; např.: Týden v tichém domě, U tří lilií. Doktor Kazisvět, Hastrman, Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku, pronikání kapitalistických vztahů do strnulého způsobu života, tón vážný i humorný, příslušníci drobné buržoazie nebo chudina, žebráci, převaha vypravování v ich-formě, autor se často ztotožňuje s některou postavou fejetony: Jak by vypadala Praha za 100let Kytka za uchem pana Nerudy Ruchovci a Lumírovci ( léta 19.stol.) Ruchovci (škola národní): generace okolo almanachu RUCH (1868). Návaznost na národní obrození, historismus, myšlenka slovanské vzájemnosti, kladný vztah ke Slovensku, vlastenectví, zájem o venkov a selství), upřednostňovali národní cíle, literatura vycházela z národních tradic obrácení k minulosti, výchova k vlastenectví Svatopluk Čech - často se s rodiči stěhoval, ale vždy po středočeském kraji, absolvoval práva, ale pak se stal redaktorem časopisu Květy Adamité veršovaná epopej náboženská sekta blouznivců rozprášena tábority, námět z minulosti, střet kolektivismu, materialismu, idealismu, schematické postavy, objeví se i v dalším Čechově díle Žižka stejný látkový okruh jako Adamité Husita na Baltu historické téma husitství Ve stínu lípy oslava českého kraje, rodné země; 7 veršovaných veselých i smutných příběhů, které si vyprávějí sousedi pod košatou lípou, idylický epos klidný venkovský život bez rozporů Evropa dramatická epická báseň, jméno lodi na které odplouvají do vyhnanství političtí vězňové revolucionáři Dagmar epos z minulosti pobaltských Slovanů Václav z Michalovic epická skladba, chlapce se ujali jezuité, ale bouří se, protože se dozví, že je synem českého pána, popraveného r.1921 slabinou je absence dramatického spádu. Lešetínský kovář změny na venkově příběh venkovského kováře a dcery Lidunky bránící svůj majetek proti německému Kapitálu Hanuman satirické dílo, opičí stát se chce poevropštit, odsoudil kosmopolitní tendence bohaté buržoazie Jitřní písně, Nové písně, Píseň otroka lyrika národní boj přirovnává k utrpení otroků Pravý výlet pana Broučka do Měsíce próza - satirický pohled na měšťáka, Epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. Století - ostrá kritika českého maloměšťáctví, zvl. staročechů, komický hrdina, pražský měšťák pan Matěj Brouček se octl uprostřed husitské Prahy (ve snu) prochátel bitvy na Vítkově; jeho zbabělost, národní lhostejnost, bezcharakternost, prospěchářství, falešné vlastenectví v kontrastu se statečností a odhodláním husitů

3 Eliška Krásnohorská ( ) - mluvčí ruchovců básně Z máje žití, Ze Šumavy, K slovanskému jihu, Vlny v proudu psala libreta k Smetanovým operám (Hubičky, Tajemství, Čertova stěna) psala pro děti cyklus románků pro dívky O Svéhlavičce Lumírovci (škola kosmopolitní): Návaznost na Májovce, úsilí o světovost, činnost nakladatelská, požadavky umělecké svobody a čistého umění, umělecká tvorba má být složitější, orientace na západní kulturu, časopis Lumír redigovaný Sládkem Jaroslav Vrchlický ( ) ( vlastním jménem Emil Frýda), působil jako vychovatel v Itálii, přátelil se s Sofií Podlipskou ( sňatek s její dcerou), krize v manželství v 90.letech se odráží pesimismem i v literatuře. Vzory: Hugo, Hálek, antika; rozsáhlé dílo, přes 50 svazků Reflexivní lyrika: Duch a svět, Dědictví Tantalovo, Má vlast o budoucnosti národa, láska k česku, Písně poutníka Intimní lyrika: Dojmy a rozmary, Poutí k Eldorádu, Co život dal, Okna v bouři báseň Za trochu lásky šel bych světa kraj vyjádření smutku, odmítá lásku, ale touží po ní Přírodní lyrika: Strom života - básn. sbírka, obrazy přírody splývají s obrazy básníkových šťastných chvil života Epika s reflexivní prvky: Selské balady vlastenecká a sociální tématika, působivý obraz selských bojů proti panskému útisku v stol., postavy Koziny, selských rebelů x krutých feudálních pánů - Lomikar Rozsáhlá epika: Hilarion, Bar kochba, Twardosky (polská obdoba Fausta) Zlomky epopeje celoživotní dílo, podle V.Huga (Legenda věků), sondy do jednotlivých období lidstva, myšlenky, čím žije člověk a co prožil v různých dějinných epochách, zklamání z přítomnosti Divadlo: Hippodamie čerpá z řecké mytologie, Noc na Karlštejně zápletky vyplývají ze zákazu přístupu žen na hrad Překlady: Dante, Goethe,Shakespeare, Hugo, Baudelaire Julius Zeyer ( ) - pocházel z Prahy, z patricijské rodiny, byl dvakrát v Rusku jako vychovatel, s literaturou začal poměrně pozdě, snažil se najít vlastní umělecký styl, začínal fantastickými novelami a povídkami z prostředí pražských patricijských rodin či romány z ciziny: Ondřej Černyšev carský dvůr za vlády Kateřiny Veliké intriky fantazijní autorova představa, Zeyerovi hrdinové hledají lásku, ale jsou zdrceni prostředím, až smrt se dává smysl jejich životu. Záliba pro rytířský středověk, inspirace cizími látkami: Obnovené obrazy Román o věrném přátelství Amise a Amila, Báje Šošany, Stratonika a jiné povídky, Sestra Paskalina, Soumrak Bohů, Gompači a Komurasaki Epický cyklus Vyšehrad pět výpravných básní: Libuše, Zelený vítěz, Vlasta, Ctirad, Lumír Z cizích látek: Zpěv o pomstě za Igora, Ossianův návrat Karolínská epopeja parafráze starofrancouzských příběhů o Karlu Velikém a jeho družině, oslava rytířských vlastností (Zeyer je postrádal u součastníků) Drama: Bratři, Stará historie, Radůz a Mahulena romantická pohádka podle slovenského námětu (se scénickou hudbou Josefa Suka) o síle opravdové lásky princezny Mahuleny k princi Radúzovi, která zachraňuje před mocí zla Próza: Jan Maria Plojhar psychologický román s autobiografickými prvky (tragický příběh snílka) Dům u tonoucí hvězdy příběh českého medika a jeho umírajícího slověnského přítele v Paříži Tři legendy o krucifixu náboženská tématika (osudy ukřižovaných lidí) Josef Václav Sládek ( ) - působil jako vychovatel v Americe, nuzný život, pracoval i na stavbě železnic, po návratu se stal redaktorem Národních listů a Lumíru, překládal Shakespeara. Básně: Tragický prožitek úmrtí první ženy, ani optimistické ani tragické, rovnováha mezi subjektivní a objektivní složkou. Jiskry na moři intimní lyrika i poezie vlastenecká, cyklus věnovaný ženě už vyznívá smírně Světlou stopou sociální problematika kapitalismus ničí člověka, soucitné Na prahu ráje soucit už přerůstá v revoltu Selské písně a české znělky motiv rolníka rozsévajícího setbu, opěvuje českou krajinu, zvukomalebné, oslava venkova a selství, rolník symbol národní nezdolnosti, hluboký vztah k přírodě, obrazy vesnice, barvitost (zlatá a modrá barva) jako jeden z prvních psal poezii pro děti: Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky

4 SOUVĚTÍ Souvětí je větný celek složený za dvou nebo více vět jednoduchých. Vyjadřuje zpravidla spojení myšlenek ve složitější myšlenkový celek. Věty v souvětí jsou na sobě: a) nezávislé: nezávislá věta věta hlavní b) závislé: závislá věta věta vedlejší Věta, na které závisí věta vedlejší, je věta řídící. Větou řídící může být věta hlavní, ale i jiná věta vedlejší. Věty v souvětí spojujeme spojovacími výrazy: jsou to spojky ( a, i, nebo, ale, že, když) nebo jiná slova nejčastěji vztažná zájmena ( kdo, co, který, jenž) a vztažná příslovce ( kam, kde, kdy, odkud). Věty mohou být připojeny i beze spojky. Podle počtu hlavních vět a podle účasti vět vedlejších rozlišujeme: a) souvětí souřadné parataxe b) souvětí podřadné hypotaxe Souvětí souřadné parataxe 1) Souvětí slučovací Věty se k sobě přiřazují jako sobě rovné, a to buď spojkou či jinýmí spojovacími výrazy (a, i, nebo, také, pak, potom), nebo dvojitými spojovacími výrazy( i i, ani ani, jednak jednak, hned hned) nebo bez spojovacích výrazů. V grafickém záznamu označujeme +. Bylo teplo a slunce svítilo od rána do večera. + I 2) Souvětí stupňovací Druhá věta stupňuje (zesiluje obsah první věty. Nejčastější spojky a spojovací výrazy jsou ba, ba i, ba ani, dokonce a dvojité spojovací výrazy nejen ale i, nejen nýbrž i apod. V graf. záznamu Přišli všichni známí, ba i stará Mráčková. I 3) Souvětí odporovací Jsou v něm spojeny věty, jejichž obsahy si navzájem odporují. Nejčastější spojky jsou ale, avšak, však, jenže, nýbrž, leč i dvojitý spojovací výraz sice ale. Odporovací význam může mít též v některých případech spojka a. Slíbil to, a nepřišel. x II VH 4) Souvětí vylučovací Jsou v něm spojeny věty, jejichž obsahy se navzájem vylučují (buď platí jedna věta nebo druhá). Nejčastější spojky a spojovací výrazy jsou nebo, anebo buď nebo, buď buď, ať ať, v otázce vylučovací (zdali či). Buď pojedeme na prázdniny k babičce, nebo pojedeme na tábor. I.VH II.VH 5)Souvětí důsledkové První věta vyjadřuje příčinu (důvod), druhá věta (se spojovacím výrazem) důsledek (účinek). Spojovací výrazy : proto, tedy, tudíž, a proto, a tedy, a tak. Líbí se mi Praha, a proto tam jezdím tak často. I.VH II.- VH 6)Souvětí příčinné (důvodové) V souvětí vyjadřuje příčinu druhá věta, připojená spojovacím výrazem. Spojovací výrazy:neboť, vždyť, totiž. Jezdím často do Prahy, neboť mám Prahu opravdu rád. I.VH II.VH 7) Složité souvětí souřadné Skládá-li se souvětí alespoň ze tří vět (s výjimkou pouze tří vět hlavních), označujeme ho jako složité souvětí (může být souřadné i podřadné. Základními schématy souřadných souvětí složitých jsou následující: a) + I b) + IIIVH II I.VV IV. VV 8)Volné spojení vět Spojení vět a jejich poměr nemusí být vždy vyjádřen spojovacími výrazy, ale jsou někdy volné a označují se jen melodií (tónem), jakým věty pronášíme, V jeden celek jsou věty spojeny větným přízvukem a větným obsahem. Chybil či nechybil, liška se mu ztratila.

5 b) Souvětí podřadné hypotaxe Je to takové souvětí, které má jednu větu hlavní a jednu či více vět vedlejších. Věty vedlejší závisí na svých větách řídících jako její větný člen (proto také v případě potřeby můžeme větní člen nahradit odpovídající větou vedlejší a naopak). Obsah závislé věty často doplňuje myšlenku své věty své věty řídící. Vedlejší věty se připojují spojovacími výrazy. Vedlejší věty uvozené spojkami nazýváme také spojkové. Vedlejší věty uvozené vztažnými zájmeny nebo vztažnými příslovci nazýváme větami vztažnými. 1) Věta podmětná Vyjadřuje podmět řídící. Spojovací výrazy : zájmena kdo, co a spojky že, aby, kdyby. Kdo se bojí, nesmí do lesa. I 2) Věta předmětná Vyjadřuje předmět věty řídící. Spojovací výrazy: spojky že, aby a vztažná zájm. a přísl. co, kdo, kde, kam, odkud, kudy. Povězte mi, kde leží Barcelona. I 3) Věta přívlastková Vyjadřuje přívlastek k některému podstatnému jménu věty řídící. Spojovací výrazy : vztažná zájm. kdo, který, jenž a vztažná přísl. Kdy, kde a řidčeji spojky (že, aby) Přišla kamarádky, kterou mám nejradši. II.VV 4) Věta doplňková Vyjadřuje doplněk věty řídící. Spojovací výrazy : Spojka jak, kterak. Často vzpomínám na babičku, jak nám vypravovala pohádky. 5) Věta přísudková Vyjadřuje přísudek jmenný, zpravidla po sponě věty řídící. Obvykle bývá uvozena spojkou jak. Nejsi, jak ses mi snažil namluvit. 6) Věta příslovečná Věta příslovečná vyjadřuje určení a rozvíjí přísudek věty řídící. Stejně jako příslovečné uřčení může přesněji určit i jednotlivé věty příslovečné. a) Věta příslovečná místní vyjadřuje místní určení. Spojovací výrazy : příslovce kde, kam, odkud, kudy. Zůstanu tam, kde se mi bude líbit. b) Věta příslovečná časová vyjadřuje časové určení nebo omezení, které se týká obsahu řídící věty. Spojovací výrazy : když. Až, jakmile, než, sotva, sotvaže, zatímco, kdykoli, pokud, dotud. Když mi bylo nejhůř, pomohli mi rodiče. I I. VV c) Věta příslovečná způsobová vyjadřuje určení způsobu, míry nebo prostředku. Věty, které tyto okolnosti vyjadřují přirovnáváním, se nazývají přirovnávací (spojky jako, jak, čím-tím). Věty, které tyto okolnosti vyjadřují jako výsledek, účinek, se nazývají účinkové (spojky (tak) že, (tak) aby) Věty, které vyjadřují zřetel, se nazývá zřetelové (spojka potud)

6 Věty příslovečné způsobu způsobu Nakreslil to, jak nejlépe uměl. II.VV míry Nakreslil toho, že by tím pokryl celou nástěnku přirovnávací Stavěl se, jako že mu na tom nezáleží účinková Pracoval tak, aby to měl hotovo co nejdříve. Zřetelová Pokud jde o mě, připojím se k prvnímu názoru. d) Věta příslovečná příčinná (důvodová) vyjadřuje příčinu (důvod) obsahu věty řídící. Spojovací výrazy : spojky protože, že, poněvadž, jelikož. Šel jsem tam nerad, protože jsme je už znal. e) Věta příslovečná účelová vyjadřuje účel vzhledem k obsahu věty řídící (tj. okolnost, ke které směřuje naše jednání), Spojka aby. Uděláme všechno, abychom maturitu složili úspěšně. f) Věta příslovečná podmínková vyjadřuje podmínku, při které může nastat děj věty řídící. Spojky: jestliže, -li, jestli, když, kdyby. Jestliže se rozhodnete do zítřka, můžeme v neděli vyrazit. g) Věta příslovečná přípustková vyjadřuje přípustku, tj. okolnost, která je v rozporu s obsahem věta řídící. Spojky : ačkoli(v), třebas, třebaže, přestože, i kdyby, i když, ač, byť, jakkoli. I I kdyby trakaře padali, přijdu tam včas. I. VV 7) Složité souvětí podřadné Také věty vedlejší pomáhají vytvářet bohaté struktury složitého souvětí. Základní typy souvětí jsou následující : a) I b) I. VV I I IV. VV c) + I + IV. VV

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století 10. REALISMUS B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století B)Česká literatura 60. a 70. let 19.století nástup mladé generace nebyl snadný chtěla probojovat moderní chápání literatury dospívala v době politického

Více

10. REALISMUS. C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století

10. REALISMUS. C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století 10. REALISMUS C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století RUCHOVCI roku 1868 byl vydán almanach Ruch oslavil položení základního kamene stavby Národního divadla podle něho se básníci a spisovatelé, ze

Více

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů Májovci Po roce 1848 vyrostly podivuhodné literární talenty. Názvem svého almanachu Máj se v roce 1858 přihlásily k odkazu K. H. Máchy. Patřil k nim Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá a jiní,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

druhá polovina 19.století

druhá polovina 19.století druhá polovina 19.století UDÁLOSTI FAKTA 1860 říjnový diplom 1861 únorová ústava oslabení absolutismu, oživení politického života změna centrálně řízené monarchie na dualismus (R U) na požadavky Čechů

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Generace májovců. Charakteristika doby. Májovci

Generace májovců. Charakteristika doby. Májovci Generace májovců Charakteristika doby Májovci 50. - 60. léta 19. století Změna politické situace po porážce revoluce 1848 doba tzv. Bachova absolutismu čas za živa pohřbených, je spojen s četnými policejními

Více

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/14_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci, Jan Neruda Číslo projektu:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvíjející větné členy

Rozvíjející větné členy 1 Rozvíjející větné členy Přívlastek - Pk - je větný člen rozvíjející podstatné jméno v jakékoliv větné platnosti - rozlišujeme přívlastek shodný (), který bývá nejčastěji vyjádřen přídavným jménem, zájmenem

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_10_ČJL_2.07 Název tematického

Více

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv Teorie literatury Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie III/2-CJ1/1.17/Šv OBSAH 1. Literatura a její význam 2. Věda o literatuře 3. Výrazové formy 4. Literární druhy 5. Literární

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_11/13_Český jazyk 8. ročník Téma: Spojovací výrazy v souvětí Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_109 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Generace ruchovců a lumírovců

Generace ruchovců a lumírovců Generace ruchovců a lumírovců Ruchovci V 60. letech vzniká nová generace autorů V r. 1868, při příležitosti položení základního kamene Národního divadla, je vydán almanach Ruch Redaktorem Ruchu byl Josef

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 7. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_106 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Historická próza 19. století

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Historická próza 19. století Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/11_Literatura 17. 19. století Téma: Historická próza 19. století Číslo projektu:

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Akademické gymnázium Jméno:

Akademické gymnázium Jméno: Akademické gymnázium Jméno: škola hl. m. Prahy, Štěpánská 22, Praha 1 Narozen(a): Přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU úterý 22. 4. 2014 Hodnocení Podpis doplňovačka test CELKEM Doplňte

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2004 2005 1. část Pravopisné cvičení ( Doplňte vynechané jevy a interpunkci). Husité Při studiu husit ví se nabízí otázka proč Jan

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2

POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2 POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2 Autor: Katka Česalová Datum: 28. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

VY_12_INOVACE_10HAU TEST ZE SKLADBY. Mgr. LENKA HAUSMAJEROVÁ ČESKÝ JAZYK VIII.

VY_12_INOVACE_10HAU TEST ZE SKLADBY. Mgr. LENKA HAUSMAJEROVÁ ČESKÝ JAZYK VIII. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_12_INOVACE_10HAU Název vzdělávacího materiálu

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 78 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 3. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Mgr. Barbora Říhošková

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Mgr. Barbora Říhošková Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Zuzana Hauerlandová. Souvětí podřadné IV. shrnutí

Zuzana Hauerlandová. Souvětí podřadné IV. shrnutí Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Zuzana Hauerlandová Syntax Souvětí podřadné IV. shrnutí Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož si žáci zopakují souhrnné vědomosti

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2005

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2005 ČESKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/401 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Doplňte do textu vynechané hlásky a interpunkci O mládí Mám za to že mládí je doba kdy člověk ještě není špekulant kdy ještě nemus racionalizovat

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_107 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 17 Obsah Obsah: Významné

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

31. J. Neruda Povídky malostranské Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013

31. J. Neruda Povídky malostranské Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 31. J. Neruda Povídky malostranské Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více