11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech"

Transkript

1 11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech Konec 50. let, nástup mladé generace proti historičnosti-literatura má opustit historické tradice a poznat soudobý národní život (Neruda, Hájek), na pomezí Erben, Němcová, Havlíček. Poznávací funkce literatury nad funkci estetickou zreálnění prózy; básník 60.let je spojen s měšťanstvem, mizí učenecký charakter literatury, spisovatelé často působí jako novináři, umělecká tvorba je již povoláním a ne obětavou vlasteneckou prací.; rozvoj novinářství, časopisectví a nakladatelství. Prozatímní divadlo, spolek Svatobor spisovatelská organizační základna; v 50.letech spory národní pojetí literatury zájem o člověka (májovci); časopisy: Květy, Národní listy 1881 Národní divadlo, 1891 Národní muzeum hudba: Smetana, Dvořák výtvarné umění: Ženíšek, Mánes, Aleš, Hynajs; sochaři: Vágner, Myslbek Májovci ( léta 19.stol) Odvrat od minulosti k současnosti, rozhled po evropské kultuře, snaha o zobrazení skutečnosti, volání po umělecké svobodě. Organizátoři almanachu MÁJ mladá generace kolem Hálka a Nerudy, odpor k tísnivé současnosti a obdiv k myšlenkám roku 1848 přijímali Máchovu revoluční romantiku Generace Májovců: Vítězslav Hálek, Jan Neruda, Adolf Heyduk, Rudolf Mayer, Karolína Světlá, Sofie Podlipská, Josef Václav Frič, a starší Karel Sabina, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, (Barák redaktor) Raději českou literaturu horší, než vznešenou zahraniční. Zpestření lyriky střízlivější (ne sentimentální) Vítězslav Hálek ( ) Prostředí klidného středočeského venkova, lyrická melodičnost, optimismus (kontrast s Nerudou), chtěl být národním pěvcem svědomím lidu, jeho tvorba je harmonická Alfred tragický lyrický příběh zklamané lásky a zločinu podoba módní byronské povídky, vliv Máje. Večerní písně drobné lyrické básně, písňová forma, milostná lyrika, rozkvetlá jarní příroda symbol národní naděje Pohádky z naší vesnice epické veršované obrazy z venkovského prostředí, snaha pravdivě zobrazit soudobí život Vesnické povídky Muzikantská Liduška, Na statku a v chaloupce aj. Městské povídky Poldík rumař V přírodě obraz rodného kraje, symbolický význam: harmonie, klid x lidská společnost plná rozporů; Žitné pole, Vyběhla bříza zhudebněno Dvořákem Karolina Světlá ( ) vlastním jménem Johana Rottová; německá výchova, národní cítění až v dospělosti přátelství s Němcovou, vzor v Němcové a v G. Sandové, povídky z městského prostředí První Češka romány: Poslední paní Hlohovská Zvonečková královna oba z jozefínské doby (po vydání tolerančního patentu), historický ráz je přebit romantickými konvencemi, dobová záliba pro senzačnost inspirace v Podještědí podle Světlé je venkovský lid morálně výš, než pražská měšťanská smetánka, reálná skutečnost se mísí s utopickými představami povídky: Kresby z Ještědí romány Vesnický román nešťastné manželství Antoše Jírovce čeledín se oženil s ovdovělou rychtářkou Kříž u potoka mravní konflikt hl.h. Evička se zřekne lásky k bratru svého muže a zbaví tak rod Potockých kletby Kantůrčice, Nemodlenec Frantina z lidových vyprávění rychtářka potlačila svou lásku a zabila ženicha, protože byl vůdcem lupičů Vzpomínkové knihy Upomínky, Z literárního soukromí Jakub Arbes ( ) - narodil se na Smíchově, strhl ho rušný život, působil v Národních listech, byl pronásledován, a musel přestat psát. Romaneta (kratší románová skladba filozofické, vědecká a sociální úvahy) autobiografičnost, radikální sociální názor Např.: Ďábel na skřipci, Ukřižovaná, Newtonův Mozek, Svatý Xaverius triumfuje rozum nad náboženskou vírou Šílený Job, Advokát chuďasů aj. problém neuznaného jedince Sociální román Kandidáti existence mladí idealisté chtějí uskutečnit myšlenky utopistického socialismu Moderní upíři jedinec se může obohatit jen vykořisťováním jiných Mesiáš revolucionář se vrací po dlouhé době do vlasti a společnost se liší od ideálů, za které bojoval

2 Jan Neruda ( ) - pociťoval sociální nerovnosti, Pražan, který žil mezi lidmi zdola, s vlastenectvím se setkal na gymnáziu, novinář a spisovatel, redaktor: Obrazy života, Hlas, Národní listy, napsal esej Časy za živa pohřbené o Bachovském absolutismu. Poezie: Hřbitovní kvítí protiklad Hálka, skeptické, ironické, provokující obrazy lidské bídy, dramatické pokusy vesměs neúspěšné, později se divadlu věnoval už jen jako kritik, po nepříznivém přijetí se na 10 let umlčel Knihy veršů tři oddíly, např. báseň Vším jsem byl rád hodně parafrází - Kniha veršů výpravných epika, sociální motivy, nejsilněji v baladách, vzor Erben - Kniha veršů lyrických a smíšených - Kniha veršů časových a příležitých Písně kosmické optimistické, dříve opomíjený Neruda se díky nim stal uznávaným básníkem, navíc vědecký názor na svět, vztahy lidí konfrontuje s řádem vesmíru; inspirace Vernem (napsal o něm i fejeton) např.: Jak lvové bijem o mříže, nebo Seděly žáby v kaluži. Zlidštění vesmíru, vliv vědeckých poznatků a technického pokroku, cesta lidí od bezmocnosti k vítězství (poznání vesmíru), víra v schopnosti člověka a lidského rozumu, v sílu národa Balady a romance epické básně, často ráz rozmarné legendy, nebo romance, postoj moderního člověka ke světu vysvětlován pomocí řádu z lidu Romance o Karlu IV nebo Balada o duši Karla Havlíčka Borovského. Prosté motivy intimní a přírodní lyrika, 4 oddíly - o ročních obdobích (jarní, letní, podzimní, zimní) proměny přírody paralelou s proměnami v životě lidském, tón lidové poezie Zpěvy páteční posmrtně utříděné a vydané básně J. Vrchlickým, národní a vlastenecká lyrika, víra v slavnou budoucnost národa; forma žalozpěvy a hymny na téma národního utrpení a odboje Próza: Arabesky zaměřil se na vykreslení postav v malostranském prostředí, kritika společnosti i sebeironie Trhani podobná kompozice, ale už se více soustředí na děj ze života dělníků na stavbě železnice Povídky malostranské třináct povídek, ze života Malé Strany, mistrovská charakteristika postav a prostředí; např.: Týden v tichém domě, U tří lilií. Doktor Kazisvět, Hastrman, Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku, pronikání kapitalistických vztahů do strnulého způsobu života, tón vážný i humorný, příslušníci drobné buržoazie nebo chudina, žebráci, převaha vypravování v ich-formě, autor se často ztotožňuje s některou postavou fejetony: Jak by vypadala Praha za 100let Kytka za uchem pana Nerudy Ruchovci a Lumírovci ( léta 19.stol.) Ruchovci (škola národní): generace okolo almanachu RUCH (1868). Návaznost na národní obrození, historismus, myšlenka slovanské vzájemnosti, kladný vztah ke Slovensku, vlastenectví, zájem o venkov a selství), upřednostňovali národní cíle, literatura vycházela z národních tradic obrácení k minulosti, výchova k vlastenectví Svatopluk Čech - často se s rodiči stěhoval, ale vždy po středočeském kraji, absolvoval práva, ale pak se stal redaktorem časopisu Květy Adamité veršovaná epopej náboženská sekta blouznivců rozprášena tábority, námět z minulosti, střet kolektivismu, materialismu, idealismu, schematické postavy, objeví se i v dalším Čechově díle Žižka stejný látkový okruh jako Adamité Husita na Baltu historické téma husitství Ve stínu lípy oslava českého kraje, rodné země; 7 veršovaných veselých i smutných příběhů, které si vyprávějí sousedi pod košatou lípou, idylický epos klidný venkovský život bez rozporů Evropa dramatická epická báseň, jméno lodi na které odplouvají do vyhnanství političtí vězňové revolucionáři Dagmar epos z minulosti pobaltských Slovanů Václav z Michalovic epická skladba, chlapce se ujali jezuité, ale bouří se, protože se dozví, že je synem českého pána, popraveného r.1921 slabinou je absence dramatického spádu. Lešetínský kovář změny na venkově příběh venkovského kováře a dcery Lidunky bránící svůj majetek proti německému Kapitálu Hanuman satirické dílo, opičí stát se chce poevropštit, odsoudil kosmopolitní tendence bohaté buržoazie Jitřní písně, Nové písně, Píseň otroka lyrika národní boj přirovnává k utrpení otroků Pravý výlet pana Broučka do Měsíce próza - satirický pohled na měšťáka, Epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. Století - ostrá kritika českého maloměšťáctví, zvl. staročechů, komický hrdina, pražský měšťák pan Matěj Brouček se octl uprostřed husitské Prahy (ve snu) prochátel bitvy na Vítkově; jeho zbabělost, národní lhostejnost, bezcharakternost, prospěchářství, falešné vlastenectví v kontrastu se statečností a odhodláním husitů

3 Eliška Krásnohorská ( ) - mluvčí ruchovců básně Z máje žití, Ze Šumavy, K slovanskému jihu, Vlny v proudu psala libreta k Smetanovým operám (Hubičky, Tajemství, Čertova stěna) psala pro děti cyklus románků pro dívky O Svéhlavičce Lumírovci (škola kosmopolitní): Návaznost na Májovce, úsilí o světovost, činnost nakladatelská, požadavky umělecké svobody a čistého umění, umělecká tvorba má být složitější, orientace na západní kulturu, časopis Lumír redigovaný Sládkem Jaroslav Vrchlický ( ) ( vlastním jménem Emil Frýda), působil jako vychovatel v Itálii, přátelil se s Sofií Podlipskou ( sňatek s její dcerou), krize v manželství v 90.letech se odráží pesimismem i v literatuře. Vzory: Hugo, Hálek, antika; rozsáhlé dílo, přes 50 svazků Reflexivní lyrika: Duch a svět, Dědictví Tantalovo, Má vlast o budoucnosti národa, láska k česku, Písně poutníka Intimní lyrika: Dojmy a rozmary, Poutí k Eldorádu, Co život dal, Okna v bouři báseň Za trochu lásky šel bych světa kraj vyjádření smutku, odmítá lásku, ale touží po ní Přírodní lyrika: Strom života - básn. sbírka, obrazy přírody splývají s obrazy básníkových šťastných chvil života Epika s reflexivní prvky: Selské balady vlastenecká a sociální tématika, působivý obraz selských bojů proti panskému útisku v stol., postavy Koziny, selských rebelů x krutých feudálních pánů - Lomikar Rozsáhlá epika: Hilarion, Bar kochba, Twardosky (polská obdoba Fausta) Zlomky epopeje celoživotní dílo, podle V.Huga (Legenda věků), sondy do jednotlivých období lidstva, myšlenky, čím žije člověk a co prožil v různých dějinných epochách, zklamání z přítomnosti Divadlo: Hippodamie čerpá z řecké mytologie, Noc na Karlštejně zápletky vyplývají ze zákazu přístupu žen na hrad Překlady: Dante, Goethe,Shakespeare, Hugo, Baudelaire Julius Zeyer ( ) - pocházel z Prahy, z patricijské rodiny, byl dvakrát v Rusku jako vychovatel, s literaturou začal poměrně pozdě, snažil se najít vlastní umělecký styl, začínal fantastickými novelami a povídkami z prostředí pražských patricijských rodin či romány z ciziny: Ondřej Černyšev carský dvůr za vlády Kateřiny Veliké intriky fantazijní autorova představa, Zeyerovi hrdinové hledají lásku, ale jsou zdrceni prostředím, až smrt se dává smysl jejich životu. Záliba pro rytířský středověk, inspirace cizími látkami: Obnovené obrazy Román o věrném přátelství Amise a Amila, Báje Šošany, Stratonika a jiné povídky, Sestra Paskalina, Soumrak Bohů, Gompači a Komurasaki Epický cyklus Vyšehrad pět výpravných básní: Libuše, Zelený vítěz, Vlasta, Ctirad, Lumír Z cizích látek: Zpěv o pomstě za Igora, Ossianův návrat Karolínská epopeja parafráze starofrancouzských příběhů o Karlu Velikém a jeho družině, oslava rytířských vlastností (Zeyer je postrádal u součastníků) Drama: Bratři, Stará historie, Radůz a Mahulena romantická pohádka podle slovenského námětu (se scénickou hudbou Josefa Suka) o síle opravdové lásky princezny Mahuleny k princi Radúzovi, která zachraňuje před mocí zla Próza: Jan Maria Plojhar psychologický román s autobiografickými prvky (tragický příběh snílka) Dům u tonoucí hvězdy příběh českého medika a jeho umírajícího slověnského přítele v Paříži Tři legendy o krucifixu náboženská tématika (osudy ukřižovaných lidí) Josef Václav Sládek ( ) - působil jako vychovatel v Americe, nuzný život, pracoval i na stavbě železnic, po návratu se stal redaktorem Národních listů a Lumíru, překládal Shakespeara. Básně: Tragický prožitek úmrtí první ženy, ani optimistické ani tragické, rovnováha mezi subjektivní a objektivní složkou. Jiskry na moři intimní lyrika i poezie vlastenecká, cyklus věnovaný ženě už vyznívá smírně Světlou stopou sociální problematika kapitalismus ničí člověka, soucitné Na prahu ráje soucit už přerůstá v revoltu Selské písně a české znělky motiv rolníka rozsévajícího setbu, opěvuje českou krajinu, zvukomalebné, oslava venkova a selství, rolník symbol národní nezdolnosti, hluboký vztah k přírodě, obrazy vesnice, barvitost (zlatá a modrá barva) jako jeden z prvních psal poezii pro děti: Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky

4 SOUVĚTÍ Souvětí je větný celek složený za dvou nebo více vět jednoduchých. Vyjadřuje zpravidla spojení myšlenek ve složitější myšlenkový celek. Věty v souvětí jsou na sobě: a) nezávislé: nezávislá věta věta hlavní b) závislé: závislá věta věta vedlejší Věta, na které závisí věta vedlejší, je věta řídící. Větou řídící může být věta hlavní, ale i jiná věta vedlejší. Věty v souvětí spojujeme spojovacími výrazy: jsou to spojky ( a, i, nebo, ale, že, když) nebo jiná slova nejčastěji vztažná zájmena ( kdo, co, který, jenž) a vztažná příslovce ( kam, kde, kdy, odkud). Věty mohou být připojeny i beze spojky. Podle počtu hlavních vět a podle účasti vět vedlejších rozlišujeme: a) souvětí souřadné parataxe b) souvětí podřadné hypotaxe Souvětí souřadné parataxe 1) Souvětí slučovací Věty se k sobě přiřazují jako sobě rovné, a to buď spojkou či jinýmí spojovacími výrazy (a, i, nebo, také, pak, potom), nebo dvojitými spojovacími výrazy( i i, ani ani, jednak jednak, hned hned) nebo bez spojovacích výrazů. V grafickém záznamu označujeme +. Bylo teplo a slunce svítilo od rána do večera. + I 2) Souvětí stupňovací Druhá věta stupňuje (zesiluje obsah první věty. Nejčastější spojky a spojovací výrazy jsou ba, ba i, ba ani, dokonce a dvojité spojovací výrazy nejen ale i, nejen nýbrž i apod. V graf. záznamu Přišli všichni známí, ba i stará Mráčková. I 3) Souvětí odporovací Jsou v něm spojeny věty, jejichž obsahy si navzájem odporují. Nejčastější spojky jsou ale, avšak, však, jenže, nýbrž, leč i dvojitý spojovací výraz sice ale. Odporovací význam může mít též v některých případech spojka a. Slíbil to, a nepřišel. x II VH 4) Souvětí vylučovací Jsou v něm spojeny věty, jejichž obsahy se navzájem vylučují (buď platí jedna věta nebo druhá). Nejčastější spojky a spojovací výrazy jsou nebo, anebo buď nebo, buď buď, ať ať, v otázce vylučovací (zdali či). Buď pojedeme na prázdniny k babičce, nebo pojedeme na tábor. I.VH II.VH 5)Souvětí důsledkové První věta vyjadřuje příčinu (důvod), druhá věta (se spojovacím výrazem) důsledek (účinek). Spojovací výrazy : proto, tedy, tudíž, a proto, a tedy, a tak. Líbí se mi Praha, a proto tam jezdím tak často. I.VH II.- VH 6)Souvětí příčinné (důvodové) V souvětí vyjadřuje příčinu druhá věta, připojená spojovacím výrazem. Spojovací výrazy:neboť, vždyť, totiž. Jezdím často do Prahy, neboť mám Prahu opravdu rád. I.VH II.VH 7) Složité souvětí souřadné Skládá-li se souvětí alespoň ze tří vět (s výjimkou pouze tří vět hlavních), označujeme ho jako složité souvětí (může být souřadné i podřadné. Základními schématy souřadných souvětí složitých jsou následující: a) + I b) + IIIVH II I.VV IV. VV 8)Volné spojení vět Spojení vět a jejich poměr nemusí být vždy vyjádřen spojovacími výrazy, ale jsou někdy volné a označují se jen melodií (tónem), jakým věty pronášíme, V jeden celek jsou věty spojeny větným přízvukem a větným obsahem. Chybil či nechybil, liška se mu ztratila.

5 b) Souvětí podřadné hypotaxe Je to takové souvětí, které má jednu větu hlavní a jednu či více vět vedlejších. Věty vedlejší závisí na svých větách řídících jako její větný člen (proto také v případě potřeby můžeme větní člen nahradit odpovídající větou vedlejší a naopak). Obsah závislé věty často doplňuje myšlenku své věty své věty řídící. Vedlejší věty se připojují spojovacími výrazy. Vedlejší věty uvozené spojkami nazýváme také spojkové. Vedlejší věty uvozené vztažnými zájmeny nebo vztažnými příslovci nazýváme větami vztažnými. 1) Věta podmětná Vyjadřuje podmět řídící. Spojovací výrazy : zájmena kdo, co a spojky že, aby, kdyby. Kdo se bojí, nesmí do lesa. I 2) Věta předmětná Vyjadřuje předmět věty řídící. Spojovací výrazy: spojky že, aby a vztažná zájm. a přísl. co, kdo, kde, kam, odkud, kudy. Povězte mi, kde leží Barcelona. I 3) Věta přívlastková Vyjadřuje přívlastek k některému podstatnému jménu věty řídící. Spojovací výrazy : vztažná zájm. kdo, který, jenž a vztažná přísl. Kdy, kde a řidčeji spojky (že, aby) Přišla kamarádky, kterou mám nejradši. II.VV 4) Věta doplňková Vyjadřuje doplněk věty řídící. Spojovací výrazy : Spojka jak, kterak. Často vzpomínám na babičku, jak nám vypravovala pohádky. 5) Věta přísudková Vyjadřuje přísudek jmenný, zpravidla po sponě věty řídící. Obvykle bývá uvozena spojkou jak. Nejsi, jak ses mi snažil namluvit. 6) Věta příslovečná Věta příslovečná vyjadřuje určení a rozvíjí přísudek věty řídící. Stejně jako příslovečné uřčení může přesněji určit i jednotlivé věty příslovečné. a) Věta příslovečná místní vyjadřuje místní určení. Spojovací výrazy : příslovce kde, kam, odkud, kudy. Zůstanu tam, kde se mi bude líbit. b) Věta příslovečná časová vyjadřuje časové určení nebo omezení, které se týká obsahu řídící věty. Spojovací výrazy : když. Až, jakmile, než, sotva, sotvaže, zatímco, kdykoli, pokud, dotud. Když mi bylo nejhůř, pomohli mi rodiče. I I. VV c) Věta příslovečná způsobová vyjadřuje určení způsobu, míry nebo prostředku. Věty, které tyto okolnosti vyjadřují přirovnáváním, se nazývají přirovnávací (spojky jako, jak, čím-tím). Věty, které tyto okolnosti vyjadřují jako výsledek, účinek, se nazývají účinkové (spojky (tak) že, (tak) aby) Věty, které vyjadřují zřetel, se nazývá zřetelové (spojka potud)

6 Věty příslovečné způsobu způsobu Nakreslil to, jak nejlépe uměl. II.VV míry Nakreslil toho, že by tím pokryl celou nástěnku přirovnávací Stavěl se, jako že mu na tom nezáleží účinková Pracoval tak, aby to měl hotovo co nejdříve. Zřetelová Pokud jde o mě, připojím se k prvnímu názoru. d) Věta příslovečná příčinná (důvodová) vyjadřuje příčinu (důvod) obsahu věty řídící. Spojovací výrazy : spojky protože, že, poněvadž, jelikož. Šel jsem tam nerad, protože jsme je už znal. e) Věta příslovečná účelová vyjadřuje účel vzhledem k obsahu věty řídící (tj. okolnost, ke které směřuje naše jednání), Spojka aby. Uděláme všechno, abychom maturitu složili úspěšně. f) Věta příslovečná podmínková vyjadřuje podmínku, při které může nastat děj věty řídící. Spojky: jestliže, -li, jestli, když, kdyby. Jestliže se rozhodnete do zítřka, můžeme v neděli vyrazit. g) Věta příslovečná přípustková vyjadřuje přípustku, tj. okolnost, která je v rozporu s obsahem věta řídící. Spojky : ačkoli(v), třebas, třebaže, přestože, i kdyby, i když, ač, byť, jakkoli. I I kdyby trakaře padali, přijdu tam včas. I. VV 7) Složité souvětí podřadné Také věty vedlejší pomáhají vytvářet bohaté struktury složitého souvětí. Základní typy souvětí jsou následující : a) I b) I. VV I I IV. VV c) + I + IV. VV

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

11. Realismus ve světové literatuře

11. Realismus ve světové literatuře 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji.

Více

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-1848 01

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby Národní obrození v Čechách Charakteristika doby V 18. a 19. století bylo naše území stále součástí mnohonárodnostní habsburské monarchie. V této době však započalo postupné potlačování feudalismu a prosazovalo

Více

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D. Studijní opora Katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem OBSAH ÚVOD...

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y P AMĚŤ PRAHY B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y V P R A Ž S K É P A M Á T K O V É R E Z E R V A C I U N E S C O P AMĚŤ PRAHY VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE Každý návštěvník

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 OBSAH STRANA 1. Úvod... 2 2. Smetanův život... 3 V čele české opery... 7 Má vlast... 10 Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 Vrcholy umělecké tvorby... 15 3. Místa Spojená s Bedřichem Smetanou Jabkenice...

Více

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Jana Matasová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vypracovala: Petra Karlová Vietnamistika, 4. ročník Praha, květen 2002 Obsah ÚVOD... 3 1. UTVÁŘENÍ LITERÁRNÍCH PROUDŮ... 4 2. LITERÁRNÍ PROUDY VE VIETNAMSKÉ

Více

Rozvíjející větné členy

Rozvíjející větné členy 1 Rozvíjející větné členy Přívlastek - Pk - je větný člen rozvíjející podstatné jméno v jakékoliv větné platnosti - rozlišujeme přívlastek shodný (), který bývá nejčastěji vyjádřen přídavným jménem, zájmenem

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ.

ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV BOHEMISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ. Vedoucí práce: Mgr. Veronika Véberová, Ph. D. Autor

Více

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován)

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Máj (1836) Karel Hynek Mácha (1810-1836) Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Literární žánr: lyrickoepická báseň Literární směr: český romantismus (30.-50.let.19.st.) Celková

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/14_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci, Jan Neruda Číslo projektu:

Více

MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY V ČESKÉ LITERATUŘE NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY V ČESKÉ LITERATUŘE NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ Moderní umělecké směry v české literatuře na přelomu 19. a 20. století... 1 Společensko historická situace... 1 Literatura přelomu století... 1 Umělecké skupiny... 2 Česká moderna... 2 Moderní revue...

Více

Anglický romantismus

Anglický romantismus Anglický romantismus John Keats Žil v letech 1795-1821 Především básník Motivy přírody, smyslového opojení, rozporu ideálů a skutečnosti Nebyl tak rebelský, jako jiní romantikové, spíše mu šlo prostě o

Více

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 28. 2. 2009 Číslo 1 OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: 28. říjen a dnešek (J. Žitná) K ZAMYŠLENÍ: Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference

Více

Itálie jako literární téma: Julius Zeyer a Josef Šusta

Itálie jako literární téma: Julius Zeyer a Josef Šusta Itálie jako literární téma: Julius Zeyer a Josef Šusta JIŘÍ PELÁN Itálie a středomořská oblast vůbec měla pro vnitrozemské Čechy, uvězněné v prostoru bez moře, vždy obrovskou přitažlivost. Tato fascinace

Více

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava 3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas Vltava Renzo Piano MUSE 1999 Foto: Alessandro Gadotti Archivio TrentoFutura 02 Giuseppe Verdi 05 11. září 06 Víkend z Olomouce 09 Denis Diderot

Více