11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech"

Transkript

1 11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech Konec 50. let, nástup mladé generace proti historičnosti-literatura má opustit historické tradice a poznat soudobý národní život (Neruda, Hájek), na pomezí Erben, Němcová, Havlíček. Poznávací funkce literatury nad funkci estetickou zreálnění prózy; básník 60.let je spojen s měšťanstvem, mizí učenecký charakter literatury, spisovatelé často působí jako novináři, umělecká tvorba je již povoláním a ne obětavou vlasteneckou prací.; rozvoj novinářství, časopisectví a nakladatelství. Prozatímní divadlo, spolek Svatobor spisovatelská organizační základna; v 50.letech spory národní pojetí literatury zájem o člověka (májovci); časopisy: Květy, Národní listy 1881 Národní divadlo, 1891 Národní muzeum hudba: Smetana, Dvořák výtvarné umění: Ženíšek, Mánes, Aleš, Hynajs; sochaři: Vágner, Myslbek Májovci ( léta 19.stol) Odvrat od minulosti k současnosti, rozhled po evropské kultuře, snaha o zobrazení skutečnosti, volání po umělecké svobodě. Organizátoři almanachu MÁJ mladá generace kolem Hálka a Nerudy, odpor k tísnivé současnosti a obdiv k myšlenkám roku 1848 přijímali Máchovu revoluční romantiku Generace Májovců: Vítězslav Hálek, Jan Neruda, Adolf Heyduk, Rudolf Mayer, Karolína Světlá, Sofie Podlipská, Josef Václav Frič, a starší Karel Sabina, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, (Barák redaktor) Raději českou literaturu horší, než vznešenou zahraniční. Zpestření lyriky střízlivější (ne sentimentální) Vítězslav Hálek ( ) Prostředí klidného středočeského venkova, lyrická melodičnost, optimismus (kontrast s Nerudou), chtěl být národním pěvcem svědomím lidu, jeho tvorba je harmonická Alfred tragický lyrický příběh zklamané lásky a zločinu podoba módní byronské povídky, vliv Máje. Večerní písně drobné lyrické básně, písňová forma, milostná lyrika, rozkvetlá jarní příroda symbol národní naděje Pohádky z naší vesnice epické veršované obrazy z venkovského prostředí, snaha pravdivě zobrazit soudobí život Vesnické povídky Muzikantská Liduška, Na statku a v chaloupce aj. Městské povídky Poldík rumař V přírodě obraz rodného kraje, symbolický význam: harmonie, klid x lidská společnost plná rozporů; Žitné pole, Vyběhla bříza zhudebněno Dvořákem Karolina Světlá ( ) vlastním jménem Johana Rottová; německá výchova, národní cítění až v dospělosti přátelství s Němcovou, vzor v Němcové a v G. Sandové, povídky z městského prostředí První Češka romány: Poslední paní Hlohovská Zvonečková královna oba z jozefínské doby (po vydání tolerančního patentu), historický ráz je přebit romantickými konvencemi, dobová záliba pro senzačnost inspirace v Podještědí podle Světlé je venkovský lid morálně výš, než pražská měšťanská smetánka, reálná skutečnost se mísí s utopickými představami povídky: Kresby z Ještědí romány Vesnický román nešťastné manželství Antoše Jírovce čeledín se oženil s ovdovělou rychtářkou Kříž u potoka mravní konflikt hl.h. Evička se zřekne lásky k bratru svého muže a zbaví tak rod Potockých kletby Kantůrčice, Nemodlenec Frantina z lidových vyprávění rychtářka potlačila svou lásku a zabila ženicha, protože byl vůdcem lupičů Vzpomínkové knihy Upomínky, Z literárního soukromí Jakub Arbes ( ) - narodil se na Smíchově, strhl ho rušný život, působil v Národních listech, byl pronásledován, a musel přestat psát. Romaneta (kratší románová skladba filozofické, vědecká a sociální úvahy) autobiografičnost, radikální sociální názor Např.: Ďábel na skřipci, Ukřižovaná, Newtonův Mozek, Svatý Xaverius triumfuje rozum nad náboženskou vírou Šílený Job, Advokát chuďasů aj. problém neuznaného jedince Sociální román Kandidáti existence mladí idealisté chtějí uskutečnit myšlenky utopistického socialismu Moderní upíři jedinec se může obohatit jen vykořisťováním jiných Mesiáš revolucionář se vrací po dlouhé době do vlasti a společnost se liší od ideálů, za které bojoval

2 Jan Neruda ( ) - pociťoval sociální nerovnosti, Pražan, který žil mezi lidmi zdola, s vlastenectvím se setkal na gymnáziu, novinář a spisovatel, redaktor: Obrazy života, Hlas, Národní listy, napsal esej Časy za živa pohřbené o Bachovském absolutismu. Poezie: Hřbitovní kvítí protiklad Hálka, skeptické, ironické, provokující obrazy lidské bídy, dramatické pokusy vesměs neúspěšné, později se divadlu věnoval už jen jako kritik, po nepříznivém přijetí se na 10 let umlčel Knihy veršů tři oddíly, např. báseň Vším jsem byl rád hodně parafrází - Kniha veršů výpravných epika, sociální motivy, nejsilněji v baladách, vzor Erben - Kniha veršů lyrických a smíšených - Kniha veršů časových a příležitých Písně kosmické optimistické, dříve opomíjený Neruda se díky nim stal uznávaným básníkem, navíc vědecký názor na svět, vztahy lidí konfrontuje s řádem vesmíru; inspirace Vernem (napsal o něm i fejeton) např.: Jak lvové bijem o mříže, nebo Seděly žáby v kaluži. Zlidštění vesmíru, vliv vědeckých poznatků a technického pokroku, cesta lidí od bezmocnosti k vítězství (poznání vesmíru), víra v schopnosti člověka a lidského rozumu, v sílu národa Balady a romance epické básně, často ráz rozmarné legendy, nebo romance, postoj moderního člověka ke světu vysvětlován pomocí řádu z lidu Romance o Karlu IV nebo Balada o duši Karla Havlíčka Borovského. Prosté motivy intimní a přírodní lyrika, 4 oddíly - o ročních obdobích (jarní, letní, podzimní, zimní) proměny přírody paralelou s proměnami v životě lidském, tón lidové poezie Zpěvy páteční posmrtně utříděné a vydané básně J. Vrchlickým, národní a vlastenecká lyrika, víra v slavnou budoucnost národa; forma žalozpěvy a hymny na téma národního utrpení a odboje Próza: Arabesky zaměřil se na vykreslení postav v malostranském prostředí, kritika společnosti i sebeironie Trhani podobná kompozice, ale už se více soustředí na děj ze života dělníků na stavbě železnice Povídky malostranské třináct povídek, ze života Malé Strany, mistrovská charakteristika postav a prostředí; např.: Týden v tichém domě, U tří lilií. Doktor Kazisvět, Hastrman, Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku, pronikání kapitalistických vztahů do strnulého způsobu života, tón vážný i humorný, příslušníci drobné buržoazie nebo chudina, žebráci, převaha vypravování v ich-formě, autor se často ztotožňuje s některou postavou fejetony: Jak by vypadala Praha za 100let Kytka za uchem pana Nerudy Ruchovci a Lumírovci ( léta 19.stol.) Ruchovci (škola národní): generace okolo almanachu RUCH (1868). Návaznost na národní obrození, historismus, myšlenka slovanské vzájemnosti, kladný vztah ke Slovensku, vlastenectví, zájem o venkov a selství), upřednostňovali národní cíle, literatura vycházela z národních tradic obrácení k minulosti, výchova k vlastenectví Svatopluk Čech - často se s rodiči stěhoval, ale vždy po středočeském kraji, absolvoval práva, ale pak se stal redaktorem časopisu Květy Adamité veršovaná epopej náboženská sekta blouznivců rozprášena tábority, námět z minulosti, střet kolektivismu, materialismu, idealismu, schematické postavy, objeví se i v dalším Čechově díle Žižka stejný látkový okruh jako Adamité Husita na Baltu historické téma husitství Ve stínu lípy oslava českého kraje, rodné země; 7 veršovaných veselých i smutných příběhů, které si vyprávějí sousedi pod košatou lípou, idylický epos klidný venkovský život bez rozporů Evropa dramatická epická báseň, jméno lodi na které odplouvají do vyhnanství političtí vězňové revolucionáři Dagmar epos z minulosti pobaltských Slovanů Václav z Michalovic epická skladba, chlapce se ujali jezuité, ale bouří se, protože se dozví, že je synem českého pána, popraveného r.1921 slabinou je absence dramatického spádu. Lešetínský kovář změny na venkově příběh venkovského kováře a dcery Lidunky bránící svůj majetek proti německému Kapitálu Hanuman satirické dílo, opičí stát se chce poevropštit, odsoudil kosmopolitní tendence bohaté buržoazie Jitřní písně, Nové písně, Píseň otroka lyrika národní boj přirovnává k utrpení otroků Pravý výlet pana Broučka do Měsíce próza - satirický pohled na měšťáka, Epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. Století - ostrá kritika českého maloměšťáctví, zvl. staročechů, komický hrdina, pražský měšťák pan Matěj Brouček se octl uprostřed husitské Prahy (ve snu) prochátel bitvy na Vítkově; jeho zbabělost, národní lhostejnost, bezcharakternost, prospěchářství, falešné vlastenectví v kontrastu se statečností a odhodláním husitů

3 Eliška Krásnohorská ( ) - mluvčí ruchovců básně Z máje žití, Ze Šumavy, K slovanskému jihu, Vlny v proudu psala libreta k Smetanovým operám (Hubičky, Tajemství, Čertova stěna) psala pro děti cyklus románků pro dívky O Svéhlavičce Lumírovci (škola kosmopolitní): Návaznost na Májovce, úsilí o světovost, činnost nakladatelská, požadavky umělecké svobody a čistého umění, umělecká tvorba má být složitější, orientace na západní kulturu, časopis Lumír redigovaný Sládkem Jaroslav Vrchlický ( ) ( vlastním jménem Emil Frýda), působil jako vychovatel v Itálii, přátelil se s Sofií Podlipskou ( sňatek s její dcerou), krize v manželství v 90.letech se odráží pesimismem i v literatuře. Vzory: Hugo, Hálek, antika; rozsáhlé dílo, přes 50 svazků Reflexivní lyrika: Duch a svět, Dědictví Tantalovo, Má vlast o budoucnosti národa, láska k česku, Písně poutníka Intimní lyrika: Dojmy a rozmary, Poutí k Eldorádu, Co život dal, Okna v bouři báseň Za trochu lásky šel bych světa kraj vyjádření smutku, odmítá lásku, ale touží po ní Přírodní lyrika: Strom života - básn. sbírka, obrazy přírody splývají s obrazy básníkových šťastných chvil života Epika s reflexivní prvky: Selské balady vlastenecká a sociální tématika, působivý obraz selských bojů proti panskému útisku v stol., postavy Koziny, selských rebelů x krutých feudálních pánů - Lomikar Rozsáhlá epika: Hilarion, Bar kochba, Twardosky (polská obdoba Fausta) Zlomky epopeje celoživotní dílo, podle V.Huga (Legenda věků), sondy do jednotlivých období lidstva, myšlenky, čím žije člověk a co prožil v různých dějinných epochách, zklamání z přítomnosti Divadlo: Hippodamie čerpá z řecké mytologie, Noc na Karlštejně zápletky vyplývají ze zákazu přístupu žen na hrad Překlady: Dante, Goethe,Shakespeare, Hugo, Baudelaire Julius Zeyer ( ) - pocházel z Prahy, z patricijské rodiny, byl dvakrát v Rusku jako vychovatel, s literaturou začal poměrně pozdě, snažil se najít vlastní umělecký styl, začínal fantastickými novelami a povídkami z prostředí pražských patricijských rodin či romány z ciziny: Ondřej Černyšev carský dvůr za vlády Kateřiny Veliké intriky fantazijní autorova představa, Zeyerovi hrdinové hledají lásku, ale jsou zdrceni prostředím, až smrt se dává smysl jejich životu. Záliba pro rytířský středověk, inspirace cizími látkami: Obnovené obrazy Román o věrném přátelství Amise a Amila, Báje Šošany, Stratonika a jiné povídky, Sestra Paskalina, Soumrak Bohů, Gompači a Komurasaki Epický cyklus Vyšehrad pět výpravných básní: Libuše, Zelený vítěz, Vlasta, Ctirad, Lumír Z cizích látek: Zpěv o pomstě za Igora, Ossianův návrat Karolínská epopeja parafráze starofrancouzských příběhů o Karlu Velikém a jeho družině, oslava rytířských vlastností (Zeyer je postrádal u součastníků) Drama: Bratři, Stará historie, Radůz a Mahulena romantická pohádka podle slovenského námětu (se scénickou hudbou Josefa Suka) o síle opravdové lásky princezny Mahuleny k princi Radúzovi, která zachraňuje před mocí zla Próza: Jan Maria Plojhar psychologický román s autobiografickými prvky (tragický příběh snílka) Dům u tonoucí hvězdy příběh českého medika a jeho umírajícího slověnského přítele v Paříži Tři legendy o krucifixu náboženská tématika (osudy ukřižovaných lidí) Josef Václav Sládek ( ) - působil jako vychovatel v Americe, nuzný život, pracoval i na stavbě železnic, po návratu se stal redaktorem Národních listů a Lumíru, překládal Shakespeara. Básně: Tragický prožitek úmrtí první ženy, ani optimistické ani tragické, rovnováha mezi subjektivní a objektivní složkou. Jiskry na moři intimní lyrika i poezie vlastenecká, cyklus věnovaný ženě už vyznívá smírně Světlou stopou sociální problematika kapitalismus ničí člověka, soucitné Na prahu ráje soucit už přerůstá v revoltu Selské písně a české znělky motiv rolníka rozsévajícího setbu, opěvuje českou krajinu, zvukomalebné, oslava venkova a selství, rolník symbol národní nezdolnosti, hluboký vztah k přírodě, obrazy vesnice, barvitost (zlatá a modrá barva) jako jeden z prvních psal poezii pro děti: Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky

4 SOUVĚTÍ Souvětí je větný celek složený za dvou nebo více vět jednoduchých. Vyjadřuje zpravidla spojení myšlenek ve složitější myšlenkový celek. Věty v souvětí jsou na sobě: a) nezávislé: nezávislá věta věta hlavní b) závislé: závislá věta věta vedlejší Věta, na které závisí věta vedlejší, je věta řídící. Větou řídící může být věta hlavní, ale i jiná věta vedlejší. Věty v souvětí spojujeme spojovacími výrazy: jsou to spojky ( a, i, nebo, ale, že, když) nebo jiná slova nejčastěji vztažná zájmena ( kdo, co, který, jenž) a vztažná příslovce ( kam, kde, kdy, odkud). Věty mohou být připojeny i beze spojky. Podle počtu hlavních vět a podle účasti vět vedlejších rozlišujeme: a) souvětí souřadné parataxe b) souvětí podřadné hypotaxe Souvětí souřadné parataxe 1) Souvětí slučovací Věty se k sobě přiřazují jako sobě rovné, a to buď spojkou či jinýmí spojovacími výrazy (a, i, nebo, také, pak, potom), nebo dvojitými spojovacími výrazy( i i, ani ani, jednak jednak, hned hned) nebo bez spojovacích výrazů. V grafickém záznamu označujeme +. Bylo teplo a slunce svítilo od rána do večera. + I 2) Souvětí stupňovací Druhá věta stupňuje (zesiluje obsah první věty. Nejčastější spojky a spojovací výrazy jsou ba, ba i, ba ani, dokonce a dvojité spojovací výrazy nejen ale i, nejen nýbrž i apod. V graf. záznamu Přišli všichni známí, ba i stará Mráčková. I 3) Souvětí odporovací Jsou v něm spojeny věty, jejichž obsahy si navzájem odporují. Nejčastější spojky jsou ale, avšak, však, jenže, nýbrž, leč i dvojitý spojovací výraz sice ale. Odporovací význam může mít též v některých případech spojka a. Slíbil to, a nepřišel. x II VH 4) Souvětí vylučovací Jsou v něm spojeny věty, jejichž obsahy se navzájem vylučují (buď platí jedna věta nebo druhá). Nejčastější spojky a spojovací výrazy jsou nebo, anebo buď nebo, buď buď, ať ať, v otázce vylučovací (zdali či). Buď pojedeme na prázdniny k babičce, nebo pojedeme na tábor. I.VH II.VH 5)Souvětí důsledkové První věta vyjadřuje příčinu (důvod), druhá věta (se spojovacím výrazem) důsledek (účinek). Spojovací výrazy : proto, tedy, tudíž, a proto, a tedy, a tak. Líbí se mi Praha, a proto tam jezdím tak často. I.VH II.- VH 6)Souvětí příčinné (důvodové) V souvětí vyjadřuje příčinu druhá věta, připojená spojovacím výrazem. Spojovací výrazy:neboť, vždyť, totiž. Jezdím často do Prahy, neboť mám Prahu opravdu rád. I.VH II.VH 7) Složité souvětí souřadné Skládá-li se souvětí alespoň ze tří vět (s výjimkou pouze tří vět hlavních), označujeme ho jako složité souvětí (může být souřadné i podřadné. Základními schématy souřadných souvětí složitých jsou následující: a) + I b) + IIIVH II I.VV IV. VV 8)Volné spojení vět Spojení vět a jejich poměr nemusí být vždy vyjádřen spojovacími výrazy, ale jsou někdy volné a označují se jen melodií (tónem), jakým věty pronášíme, V jeden celek jsou věty spojeny větným přízvukem a větným obsahem. Chybil či nechybil, liška se mu ztratila.

5 b) Souvětí podřadné hypotaxe Je to takové souvětí, které má jednu větu hlavní a jednu či více vět vedlejších. Věty vedlejší závisí na svých větách řídících jako její větný člen (proto také v případě potřeby můžeme větní člen nahradit odpovídající větou vedlejší a naopak). Obsah závislé věty často doplňuje myšlenku své věty své věty řídící. Vedlejší věty se připojují spojovacími výrazy. Vedlejší věty uvozené spojkami nazýváme také spojkové. Vedlejší věty uvozené vztažnými zájmeny nebo vztažnými příslovci nazýváme větami vztažnými. 1) Věta podmětná Vyjadřuje podmět řídící. Spojovací výrazy : zájmena kdo, co a spojky že, aby, kdyby. Kdo se bojí, nesmí do lesa. I 2) Věta předmětná Vyjadřuje předmět věty řídící. Spojovací výrazy: spojky že, aby a vztažná zájm. a přísl. co, kdo, kde, kam, odkud, kudy. Povězte mi, kde leží Barcelona. I 3) Věta přívlastková Vyjadřuje přívlastek k některému podstatnému jménu věty řídící. Spojovací výrazy : vztažná zájm. kdo, který, jenž a vztažná přísl. Kdy, kde a řidčeji spojky (že, aby) Přišla kamarádky, kterou mám nejradši. II.VV 4) Věta doplňková Vyjadřuje doplněk věty řídící. Spojovací výrazy : Spojka jak, kterak. Často vzpomínám na babičku, jak nám vypravovala pohádky. 5) Věta přísudková Vyjadřuje přísudek jmenný, zpravidla po sponě věty řídící. Obvykle bývá uvozena spojkou jak. Nejsi, jak ses mi snažil namluvit. 6) Věta příslovečná Věta příslovečná vyjadřuje určení a rozvíjí přísudek věty řídící. Stejně jako příslovečné uřčení může přesněji určit i jednotlivé věty příslovečné. a) Věta příslovečná místní vyjadřuje místní určení. Spojovací výrazy : příslovce kde, kam, odkud, kudy. Zůstanu tam, kde se mi bude líbit. b) Věta příslovečná časová vyjadřuje časové určení nebo omezení, které se týká obsahu řídící věty. Spojovací výrazy : když. Až, jakmile, než, sotva, sotvaže, zatímco, kdykoli, pokud, dotud. Když mi bylo nejhůř, pomohli mi rodiče. I I. VV c) Věta příslovečná způsobová vyjadřuje určení způsobu, míry nebo prostředku. Věty, které tyto okolnosti vyjadřují přirovnáváním, se nazývají přirovnávací (spojky jako, jak, čím-tím). Věty, které tyto okolnosti vyjadřují jako výsledek, účinek, se nazývají účinkové (spojky (tak) že, (tak) aby) Věty, které vyjadřují zřetel, se nazývá zřetelové (spojka potud)

6 Věty příslovečné způsobu způsobu Nakreslil to, jak nejlépe uměl. II.VV míry Nakreslil toho, že by tím pokryl celou nástěnku přirovnávací Stavěl se, jako že mu na tom nezáleží účinková Pracoval tak, aby to měl hotovo co nejdříve. Zřetelová Pokud jde o mě, připojím se k prvnímu názoru. d) Věta příslovečná příčinná (důvodová) vyjadřuje příčinu (důvod) obsahu věty řídící. Spojovací výrazy : spojky protože, že, poněvadž, jelikož. Šel jsem tam nerad, protože jsme je už znal. e) Věta příslovečná účelová vyjadřuje účel vzhledem k obsahu věty řídící (tj. okolnost, ke které směřuje naše jednání), Spojka aby. Uděláme všechno, abychom maturitu složili úspěšně. f) Věta příslovečná podmínková vyjadřuje podmínku, při které může nastat děj věty řídící. Spojky: jestliže, -li, jestli, když, kdyby. Jestliže se rozhodnete do zítřka, můžeme v neděli vyrazit. g) Věta příslovečná přípustková vyjadřuje přípustku, tj. okolnost, která je v rozporu s obsahem věta řídící. Spojky : ačkoli(v), třebas, třebaže, přestože, i kdyby, i když, ač, byť, jakkoli. I I kdyby trakaře padali, přijdu tam včas. I. VV 7) Složité souvětí podřadné Také věty vedlejší pomáhají vytvářet bohaté struktury složitého souvětí. Základní typy souvětí jsou následující : a) I b) I. VV I I IV. VV c) + I + IV. VV

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné Kurz č. 5 19. 03. 2015 PhDr. Hana Peterková Skladba Souvětí podřadné Souvětí souřadné Souvětí větný celek, který vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek; skládá se ze dvou nebo více vět jednoduchých;

Více

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století Česká literatura 2. poloviny 19. století 1 Česká literatura 2. poloviny 19. století porážka revoluce v roce 1848 Bachův absolutismus policejní opatření, významné osobnosti umlčeny (vyhnanství, vězení)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století 10 Česká literatura druhé poloviny 19. století Otázka číslo: 1 Po revolučním roce 1848 zavádí rakouský ministerský předseda Bach policejní absolutismus, což se projevuje také markantním úbytkem původní

Více

SSOS_CJL_3.09 Májovci, ruchovci a lumírovci

SSOS_CJL_3.09 Májovci, ruchovci a lumírovci Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.09

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

Ruchovci, Lumírovci (70. a 80. léta 19. stol.)

Ruchovci, Lumírovci (70. a 80. léta 19. stol.) Ruchovci, Lumírovci (70. a 80. léta 19. stol.) - Ruchovci národní zaměření, snažili se řešit aktuální problémy národní i sociální. - Lumírovci kosmopolitní zaměření, chtěli se svou tvorbou přiblížit světu

Více

Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu:

Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století 10. REALISMUS B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století B)Česká literatura 60. a 70. let 19.století nástup mladé generace nebyl snadný chtěla probojovat moderní chápání literatury dospívala v době politického

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

10. REALISMUS. C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století

10. REALISMUS. C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století 10. REALISMUS C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století RUCHOVCI roku 1868 byl vydán almanach Ruch oslavil položení základního kamene stavby Národního divadla podle něho se básníci a spisovatelé, ze

Více

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů Májovci Po roce 1848 vyrostly podivuhodné literární talenty. Názvem svého almanachu Máj se v roce 1858 přihlásily k odkazu K. H. Máchy. Patřil k nim Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá a jiní,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

JAN NERUDA VERSUS VÍTĚZSLAV HÁLEK

JAN NERUDA VERSUS VÍTĚZSLAV HÁLEK Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví JAN NERUDA VERSUS VÍTĚZSLAV HÁLEK Autor: Lenka Černá UČO: 64986 Typ studia: prezenční Ročník:

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Antonín Klášterský. Antonín Klášterský. - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života. Osobnosti Mirovicka

Antonín Klášterský. Antonín Klášterský. - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života. Osobnosti Mirovicka Osobnosti Mirovicka Antonín Klášterský - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života * 25. 9. 1866 - Mirovice + 3. 10. 1938 pohřben: Praha Vyšehradský hřbitov Slavín Narodil

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/17_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

BÁSNICKÁ GENERACE 2. POL 19. STOL MÁJOVCI. Almanach Máj. Novinařina 1/7. Jan Neruda ( )

BÁSNICKÁ GENERACE 2. POL 19. STOL MÁJOVCI. Almanach Máj. Novinařina 1/7. Jan Neruda ( ) BÁSNICKÁ GENERACE 2. POL 19. STOL veškerý život limitován absolutistickou vládou Františka Josefa II. ministrem vnitra Alexander Bach tvrdá cenzura, germanizace na školách omezování vydávání knih, potlačil

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Graf skladebného rozboru věty

Graf skladebného rozboru věty Graf skladebného rozboru věty Existuje několik způsobů grafického zápisu větného rozboru. Předkládaný způsob se pokouší o co největší jednoduchost a přehlednost. Příklad: Starý pán se pomalu belhal do

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.9

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

Název materiálu: Spojovací výrazy v souvětí

Název materiálu: Spojovací výrazy v souvětí Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Literatura Sexta A, B Mgr. Libuše Kratochvilová 2 hodiny

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název materiálu: Spojky souřadicí a podřadicí

Název materiálu: Spojky souřadicí a podřadicí Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

2/ Porovnejte své doplněné cvičení se správnou verzí, případné chyby zvýrazněte.

2/ Porovnejte své doplněné cvičení se správnou verzí, případné chyby zvýrazněte. Ukázka český jazyk mluvnice Tato ukázka slouží k prohloubení a zopakování pravopisných pravidel. Je zařazována na úvod 1. ročníku v rámci přechodu ze ZŠ. Zatímco žáci ve třídě píší obvyklý diktát, žákům

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

druhá polovina 19.století

druhá polovina 19.století druhá polovina 19.století UDÁLOSTI FAKTA 1860 říjnový diplom 1861 únorová ústava oslabení absolutismu, oživení politického života změna centrálně řízené monarchie na dualismus (R U) na požadavky Čechů

Více

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

VY_12_INOVACE_46 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.:

VY_12_INOVACE_46 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.: Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 46 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

SKLADBA SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková

SKLADBA SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková SKLADBA SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

#13. (rok 1848) násilné. potlačování. romantiků. a světových. program: z různých vrstev. reakce starší kritiky

#13. (rok 1848) násilné. potlačování. romantiků. a světových. program: z různých vrstev. reakce starší kritiky Společenská situace (rok 1848) násilné potlačování národních svobod velká cenzura tvorby; omezení vydávání knih germanizace po odvolání Bacha (1859) nastává relativní uvolnění v literatuře doznívá národní

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 9 listů prezentace

Více

SKLADBA2 SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková

SKLADBA2 SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková SKLADBA2 SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Učivo PT Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) KK Vlastenectví jako literární

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Syntax Cílová skupina 3. ročník SŠ s výučním listem Anotace Materiál je určen žákům učňovských oborů. Je určen k procvičení nebo zopakování stavby a rozboru

Více

Mladá generace autorů vstupuje do literatury roku1858 Almanach Máj Hlásí se k odkazu K. H. Máchy Odvrat od minulosti Snaha o zobrazení skutečnosti

Mladá generace autorů vstupuje do literatury roku1858 Almanach Máj Hlásí se k odkazu K. H. Máchy Odvrat od minulosti Snaha o zobrazení skutečnosti Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 19. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

JAROSLAV SEIFERT. - původ: - studia: - od r zakládající člen od v 50. letech odmítavý postoj k

JAROSLAV SEIFERT. - původ: - studia: - od r zakládající člen od v 50. letech odmítavý postoj k JAROSLAV SEIFERT - původ: - studia: - od r. 1921 - zakládající člen - - 1929 - od 1949 - v 50. letech - 1956 - odmítavý postoj k - 1969 1970-1977 - 1984 TVORBA - překladatel: - novinář: - prozaik: - básník

Více

Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I.

Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I. Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I. Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r0103 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_11/13_Český jazyk 8. ročník Téma: Spojovací výrazy v souvětí Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

2/ Porovnejte své doplněné cvičení se správnou verzí, případné chyby zvýrazněte.

2/ Porovnejte své doplněné cvičení se správnou verzí, případné chyby zvýrazněte. Jedním z cílů našeho projektu s názvem Výuková podpora pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je vytvoření 20 nových podpůrných výukových programů pro třídy s individuální integrací. Jednotlivé

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Šablona III/2: Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Generace májovců. Charakteristika doby. Májovci

Generace májovců. Charakteristika doby. Májovci Generace májovců Charakteristika doby Májovci 50. - 60. léta 19. století Změna politické situace po porážce revoluce 1848 doba tzv. Bachova absolutismu čas za živa pohřbených, je spojen s četnými policejními

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název materiálu: Skladba spojky souřadné, složitá souvětí

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název materiálu: Skladba spojky souřadné, složitá souvětí Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 24/17 Název materiálu: Skladba spojky souřadné, složitá souvětí Vypracoval: Mgr. Hana Šatná DALTONSKÝ LIST ČJ 8. ročník SKLADBA SPOJKY

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/14_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci, Jan Neruda Číslo projektu:

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEORIE LITERATURY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah Obsah: Podstata

Více

PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA METODICKÉ POZNÁMKY

PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA METODICKÉ POZNÁMKY Gymnázium, Ústí nad Orlicí T.G.Masaryka 106 Školní rok 2011/2012 Tematický plán předmětu Český jazyk a literatura Třída: 2.A (čtyřleté studium, zahrnuto v ŠVP gymnázia) Hodinová dotace: 2 nedělené hodiny,

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více