Využití technologie GIS a prostorových databází při výpočtu fragmentace krajiny. Miroslav Kopecký, Tomáš Soukup

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití technologie GIS a prostorových databází při výpočtu fragmentace krajiny. Miroslav Kopecký, Tomáš Soukup"

Transkript

1 Využití technologie GIS a prostorových databází při výpočtu fragmentace krajiny Miroslav Kopecký, Tomáš Soukup Geoinformace pro praxi, Brno

2 Řešitelé Projekt je řešen za podpory EEA v rámci konsorcia ETC LUSI European Topic Centre Land Use and Spatial Information ETC-LUSI - mezinárodní konsorcium založené jako servisní organizace Evropské agentury pro životní postředí (EEA) pro podporu jejích aktivit při sběru, analýze, hodnocení a publikování informací relevantních pro evropskou i národní politiku v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje Kooperující organizace Concordia University, Montreal Die Geographen Schwick & Spichtig, Zurich Gisat, Praha Swiss Federal Research Institute WSL, Birmensdorf Geoinformace pro praxi, Brno

3 Cíle projektu Navrhnout metodiku výpočtu fragmentace Připravit datové podklady pro výpočet fragmentace krajiny v evropském měřítku Otestovat vhodnost použití různých podkladových dat z hlediska aktuálnosti, hustoty a rozsahu pokrytí Navrhnout způsob uložení, zpracování a prezentace dat Provést výpočet fragmentace krajiny Geoinformace pro praxi, Brno

4 O fragmentaci Fragmentace krajiny = narušení vzájemných ekologických vztahů mezi různými lokalitami Je způsobená přírodními (např. vodní toky) a umělými (komunikace, zástavba) prvky v krajině Nepříznivé vlivy fragmentace: Snížení druhové diverzity Změna chování druhů Umělé prvky podílející se na zvýšení fragmentace způsobují přímou úmrtnost živočichů Geoinformace pro praxi, Brno

5 Fragmentace - metrika Kromě popsání vlivu fragmentace na ŽP je nutné i kvantifikovat stupeň fragmentace => zavést metriku Zavedení metriky umožňuje porovnání stupně fragmentace v různých časových horizontech provádět modelování a vyhodnocování vlivu scénářů budoucího vývoje Po zavedení metriky je možné použít fragmentaci jako jeden z indikátorů ŽP Geoinformace pro praxi, Brno

6 Metrika - požadavky Metrika, popisující stupeň fragmentace by měla Mít jasnou a jednoduchou interpretaci Mít jednoduché matematické vyjádření Být nenáročná na vstupní data Mít nízkou citlivost na malé fragmentační plošky Mít konstatní průběh v různých fázích fragmentačního procesu Geoinformace pro praxi, Brno

7 Metrika příklady Některé používané metriky Počet druhových stanovišť v daném území Počet nefragmentovaných ploch větších než daná mez Délka silniční sítě v daném území Hustota silniční sítě v daném území Geoinformace pro praxi, Brno

8 Effective Mesh Size Jednou z nových metrik je pravděpodobnost, že dva náhodně vybrané body v krajině leží v jedné, dále nefragmentované plošce Tuto pravděpodobnost lze interpretovat i jako PRŮMĚRNOU VELIKOST PLOCHY, na které se živočich může pohybovat bez překročení bariéry (Joechen A.G. Jaeger - Landscape division, splitting index and effective mesh size-new measures of landscape fragmentation) Effective Mesh Size - m eff Geoinformace pro praxi, Brno

9 Effective Mesh Size Čím více bariér, tím menší pravděpodobnost, že dva živočichové, náhodně umístění v krajině se mohou potkat!? Geoinformace pro praxi, Brno

10 Pro pravděpodobnost lze psát Effective Mesh Size - výpočet p = n i= 1 A A i total 2 n = počet nefragmentovaných plošek ve sledovaném území A i = velikost plošky i A total = plocha sledovaného území Geoinformace pro praxi, Brno

11 Effective Mesh Size - výpočet Pro velikost nefragmentované plošky (effective meff size) platí: m eff =A total *p a po dosazení m eff = 1 A total n i= 1 A 2 i Geoinformace pro praxi, Brno

12 Effective Mesh Size - příklad A 1 A 2 A 3 p 1 = A 1 A total = 8 2 p 2 = p3 = 8 3 p = p1 + p2 + p3 = = 0,375 8 m eff =A total *p=8*0,375=3 km 2 2 A total = 8 km 2 Geoinformace pro praxi, Brno

13 Hraniční problém Nedostatek metodiky předpokládá, že fragmentované plošky končí na hranici sledovaného území p 1 Hranice frag.plošek Hranice sledovaného území x p 2 p 3 Geoinformace pro praxi, Brno

14 Effective Meff Size řešení hraničního problému Pro řešení problému plošek při hranici sledovaného území byla rovnice pro výpočet Effective Mesh Size upravena 1 m eff = Ai * A n total i= 1 A compl i n = počet nefragmentovaných plošek ve sledovaném území A i = velikost plošky i ležící uvnitř sledovaného území A total = plocha sledovaného území A i compl = celková velikost plošky i Geoinformace pro praxi, Brno

15 Meff řešené území Metodika byla použita pro výpočet m eff pro území 24 evropských států Geoinformace pro praxi, Brno

16 Vstupní data Vstupní data Silniční a železniční síť TeleAtlas Databáze urbanizovaných ploch odvozená z Corine Land Cover (UMZ2000) NUTS3 Síť čtverců 1 x 1 km Geoinformace pro praxi, Brno

17 Postup výpočtu-příprava fragmentované vrstvy TeleAtlas UMZ200 NUTS3 Kontrola a čištění dat TeleAtlas UMZ200 NUTS3 Tvorba okolí podle typu komunikace Dissolve TeleAtlas_buffer Plocha_EU24 Prostorové analýzy Vrstva nefrag. plošek Geoinformace pro praxi, Brno

18 Vrstva nefragmentovaných plošek Geoinformace pro praxi, Brno

19 Postup výpočtu-m eff Výpočet se prováděl v relační databázi Vytvořeny SQL scripty pro jednotlivé kroky výpočtu Založení tabulek Zpracování prostorovýchdotazů mezi vrstvou nefragmentovaných plošek a statistickou vrstvou (NUTS3 resp. čtverce 1x1 km) Výpočet hodnoty m eff Výsledek byl připojený k vrstvě statistických jednotek Geoinformace pro praxi, Brno

20 Výsledky Geoinformace pro praxi, Brno

21 Závěr První etapa zaměřená na ověření metodiky, přípravu nástrojů a základních dat Ukázala se vhodnost využití prostorových rel.databází při hodnocení fragmentace schopnost zpracovat velké objemy dat, variabilita řešení Další etapa projektu Výpočty s novými daty (tvorba časové řady) Testování různých datových zdrojů (především komunikace) Doplnění o další fragmentační prvky (vodní toky apod.) Geoinformace pro praxi, Brno

22 Děkuji za pozornost Miroslav Kopecký GISAT s.r.o. Charkovská Praha 10 Geoinformace pro praxi, Brno

Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění

Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění Miroslav Kopecký Jan Kolomazník Luboš Kučera Geoinformatika ve veřejné správě 2008, Brno Organizační zajištění projektu Mapování urbanizovaných ploch

Více

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Kateřina Jupová, Tomáš Soukup GISAT s.r.o. Charkovská 7, 101 00 Praha 10 katerina.jupova@gisat.cz tomas.soukup@gisat.cz

Více

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

!"#$% & '()#*+,-. /01/2)"(3!

!#$% & '()#*+,-. /01/2)(3! 0123453675847582333723323754753378!"#$%& '()#*+,-./01/2)"(3! Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí Metodika hodnocení V následujícím textu je uvedeno metodické

Více

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit:

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit: Obsah: Obsah Úvod Představení projektu Cíle projektu O studii Nástroje hodnotící efektivitu managementu veřejné správy Místní Agenda 21 Balanced Scorecard (BSC) Metoda CAF Benchmarking Využívání indikátorů

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

STRAKA A SPOL. GIS NÁSTROJE PRO ANALÝZU STRUKTURY KRAJINY

STRAKA A SPOL. GIS NÁSTROJE PRO ANALÝZU STRUKTURY KRAJINY STRAKA A SPOL. GIS NÁSTROJE PRO ANALÝZU STRUKTURY KRAJINY RNDr. Vilém PECHANEC, Ph.D., Bc. Kateřina PAVKOVÁ, Ing. Zdena DOBEŠOVÁ, Ph.D. Katedra geoinformatiky, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci, Tř.

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování

Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování Vladimíra Šilhánková Michael Pondělíček Civitas per Populi Hradec Králové 2012 1 Metodika vyhodnocování udržitelného využití

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

VYUŽITÍ PROJEKTU PROSTOROVÁ ANALÝZA DOSTUPNOSTI ÚZEMÍ POMOCÍ RASTROVÉHO MODELU CZ-AT V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ PROJEKTU PROSTOROVÁ ANALÝZA DOSTUPNOSTI ÚZEMÍ POMOCÍ RASTROVÉHO MODELU CZ-AT V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ VYUŽITÍ PROJEKTU PROSTOROVÁ ANALÝZA DOSTUPNOSTI ÚZEMÍ POMOCÍ RASTROVÉHO MODELU CZ-AT V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Romana Vačkářová Článek se věnuje úvahám o využití nového způsobu vyhodnocování dostupnosti služeb

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace Červenec 2008 AP AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace STŘEDOČESKÝ KRAJ Pořizovatel: Ministerstvo dopravy ČR nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Pověřená org. zpracováním: Ředitelství silnic

Více

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 veřejná soutěž PID: TD020354 Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s

Více

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice a naplnění požadavků Rámcové směrnice prosinec 2005 DHI Hydroinform a.s. Základní identifikační údaje Objednatel Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Libor Ansorge Zpracovatel DHI

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více

DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR

DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR Jiří, HORÁK, Igor, IVAN, David, FOJTÍK, Tomáš, INSPEKTOR, Lenka, ZAJÍČKOVÁ, Vít, VOŽENÍLEK Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Institut geoinformatiky

Více

ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI

ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI 1 ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů březen 2006 uveřejněno na www.strukturalni-fondy.cz

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

VÝVOJ METODY A SYSTÉMU NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁTU A REGIONŮ

VÝVOJ METODY A SYSTÉMU NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁTU A REGIONŮ VÝVOJ METODY A SYSTÉMU NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁTU A REGIONŮ REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZA ROK 2005 SBP Consult 2005 Vývoj metody a systému na podporu rozhodování

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH. Jiří Matějíček. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013

NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH. Jiří Matějíček. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013 NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH Jiří Matějíček ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013 Seminář Postup práce na realizace NLP II v roce 2013, H. Králové 23.1.201490 ÚVOD ZADÁNÍ MZe = opatření

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ

STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ Jan Jandora, Jaromír Říha Vytvořením vzdouvací stavby a jejím provozem vzniká riziko poruchy její hradicí konstrukce (hráze). Poruchou hráze může vzniknout zvláštní

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie...

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie... Publikace byla financována z projektu CZ.1.07.2.2.00/07.0053 Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce (řešitel T. Oršulák). Autoři tímto

Více