Instalace (instalace lokální PC)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace (instalace lokální PC)"

Transkript

1 Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD se automaticky nespustí průvodce, je tato funkce ve Windows zakázaná. Instalační proces lze spustit přes ikonu Tento počítač a vybrat na instalačním CD soubor Setup.exe. Poklepáním na soubor Setup.exe se spustí průvodce instalací. Při instalaci se standardně nabízí cesta C:\PREMIER. Výběr jiného adresáře provedeme dvojitým kliknutím na zvolený adresář. Kliknutím na tlačítko Další se tlačítkem Instalovat spustí instalace; po jejím dokončení (kliknutím na nabídku Dokončit ) se na ploše počítače automaticky vytvoří zástupce pro spuštění programu PREMIER system. Síťová instalace (instalace na server) Instalace se provádí vždy na lokální disk. Minimální požadavek pro místo na disku je 10 GB, záleží na počtu uživatelů a ročním přírůstku dat. Pokud je na serveru je více než jeden disk, instaluje se IS PREMIER na druhý, ne systémový disk (D:\Premier). Instalace se nikdy neprovádí na externí zařízení jakou jsou např. USB disky (Flash Disky). V žádném případě se neinstaluje PREMIER do složek, které mají název s českými znaky jako např. D:\Účetnictví\. Stejně tak jméno serveru, na kterém se bude IS PREMIER provozovat, nesmí obsahovat české znaky. Ještě před instalací je třeba zvážit, jakým způsobem budou uživatelé na síti PREMIER spouštět. Nejvhodnější je možnost, aby se uživatelům automaticky připojoval síťový disk např. P:\, kde bude umístěna složka PREMIER. Proto je vhodné prvotní instalaci provést do nadřazeného adresáře, aby místní cesta na serveru byla např. D:\Ekonom\Premier. Pokud je vše nainstalováno do takto vytvořených adresářů, může se nastavit sdílení a zabezpečení dané složky. Sdílí se vždy ta nadřazená složka, v našem případě D:\Ekonom. Na složce Ekonom se nastaví sdílení. Oprávnění pro sdílení se nastaví pro skupinu Everyone ke čtení i zápisu. Dále se na kartě zabezpečení nastaví správná oprávnění. Zde už záleží, kteří uživatelé ze sítě budou program používat. Jestliže všichni, nastaví se také skupina Everyone pro čtení i zápis, popřípadě jinou skupinu nebo konkrétní uživatelé.

2 Nastavení na klientském PC: Uživatelům je třeba zajistit, aby se jim při přihlášení automaticky připojovala síťová jednotka, např. "P:\", ve které bude k dispozici složka Premier. Zástupce z "P:\Premier\premier.exe", které ho lze umístit na plochu klientského PC, zajistí spuštění programu. Není vhodné používat a spouštět program z UNC cesty na klientských stanicích, např. \\server\ekonom\premier\premier.exe. Stejně tak není vhodné mapovat přímo serverovou složku Premier, protože uživatel bude spouštět např. P:\premier.exe. Je nutné pro správný provoz mapovat nadřazenou složku, v našem případě \Ekonom\ Pokud jsou všichni uživatelé, kteří budou používat PREMIER, součásti jedné společné domény, pak je práce IT správce mnohem jednodušší. Bude stačit nastavit oprávnění dané skupině a povolit čtení a zápis. Pokud se doména na síti nepoužívá, je vhodné vytvořit na serveru stejné přihlašovací uživatelské účty, jako jsou ve všech uživatelských počítačích, které budou PREMIER spouštět. V takovém případě musí mít uživatel jak jméno, tak i heslo. Účty bez hesel nejsou podporovány. Vzdálené připojení Firmy, které mají více poboček nebo jejich pracovníci pracují doma a chtějí mít firemní data uložena v jednom místě, se mohou k těmto datům připojovat pomocí Vzdálené plochy. Př.: program PREMIER je nainstalován na serveru v Praze a pobočka v Brně se připojuje na centrální data pomocí internetu a vzdálené plochy. Mezi serverem a vzdáleným klientem se přenáší pouze komprimovaný obraz, údery klávesnice a myši a popř. komprimovaná tisková úloha. Veškeré výpočty a práce s daty pak probíhají na serveru. Podrobný popis nastavení se nachází na Doplňující nastavení u klienta je popsáno v PREMIER system journal 5, str. 7 (ke stažení na Reinstalace systému na novou verzi Postup při reinstalaci, např. při instalování nové vývojové verze programu nebo rovněž při instalaci původní verze z důvodů narušení chodu programu, je naprosto shodný jako při instalaci. Pokud není možné provádět aktualizace níže uvedeným postupem, např. přístup na internet je blokován nebo je nedostupný, lze provádět aktualizaci re-instalací celého IS PREMIER. Re-instalace se provádí z CD, které je zasíláno na žádost poštou. Aktuální CD je možné si objednat prostřednictvím webového formuláře na našem webu nebo po telefonické objednávce. Re-instalací celého IS PREMIER nedojde k žádnému přepsání nebo vymazáním Vašich dat. Dojde pouze k přepsání souborů pro chod samotného programu, Vaše data zůstanou. Reinstalaci je nutné nainstalovat do stejného adresáře, kde je stávající verze IS PREMIER. Před spuštěním instalace je nutné ukončit program PREMIER. Celou tuto akci provádíme v době, kdy PREMIER není spuštěn nikde na síti. Jak již bylo výše uvedeno, CD si lze objednat. Pokud je přístup na internet, je možné si kdykoli stáhnout celý SETUP (celou instalaci) z našeho webu. V sekci Ke stažení - Aktuální verze pro registrované uživatele. Zde lze stáhnout a uložit na lokální disk soubor "Setup.exe" V případě síťového provozu je nezbytné, aby při instalaci byli vždy všichni uživatelé odhlášeni z programu PREMIER system. Po spuštění příslušné účetní jednotky program automaticky převede databáze do nové verze programu. Před každým převodem do nové verze se program zeptá, zda chcete před indexací provést automatickou bezpečnostní zálohu dat. Rozhodně doporučujeme tuto akci provést. Registrace systému Po instalaci je nutné provést registraci programu, neboť po instalaci se z programu stává de facto demoverze. Každý majitel licence na program PREMIER system obdrží licenční kód, který se váže na název firmy a její IČ. Po spuštění programu (ihned po instalaci) se nabídne okno pro registraci systému. Při registraci je nutné přesně dodržovat název firmy (mezery, čárky), aby registrování proběhlo úspěšně. Pokud firma provádí přeregistraci, například pokud si objedná rozšíření o nový modul či nástavbu a dostane nový registrační kód, pak se registrace vyvolá z horního menu Pomůcky-O aplikaci PREMIER system-registrace. Program při vstupu do Registrace hlásí, že program je již registrován; zvolí se možnost ano a poté se do pole heslo vepíše nový registrační kód. Umístění programu a jeho struktura Program je umístěn v adresáři, který mu byl zadán při instalaci (např. C:\PREMIER). Pod tímto adresářem jsou umístěny jednotlivé pomocné adresáře. Po založení účetní jednotky v systému se pod hlavním adresářem automaticky vytvoří adresář FaX, přičemž X je pořadové číslo účetní jednotky, které koresponduje s číslem účetní jednotky v nabídce Výběr účetní jednotky. V tomto adresáři jsou pak uložena veškerá data příslušné firmy. Externí způsob zálohování pak lze provádět kopírováním příslušného adresáře na jiný disk či médium (např. USB disk, CD/DVD-R). Při síťovém provozu nelze data umístit mimo program, tzn. mimo adresář PREMIER, kde jsou aplikační soubory.

3 Založení účetní jednotky Poklepáním na ikonu PREMIER se spustí program a zobrazí se dialog pro založení účetní jednotky. Tlačítkem Přidat se nabídnou tři možnosti pro založení účetní jednotky: Novou účetní jednotku založí se prázdná firma, do které uživatel může pořizovat data. Ukázkovou firmu v podvojném účetnictví program automaticky nainstaluje zkušební data (demodata), kde má uživatel možnost vyzkoušet si pořizování dokladů v účetní jednotce, kde je vše již nastaveno. Ukázkovou firmu v JÚ/daňová evidence nainstaluje zkušební data pro soustavu jednoduchého účetnictví (daňovou evidenci). Smazání účetní jednotky Smazání účetní jednotky se provádí pomocí funkce Vymazat (viz obrázek výše). Z bezpečnostních důvodů ale dojde jen k optickému vymazání dat. Příslušný adresář Fa zůstává zachován, proto pro finální vymazání dat je nutné např. v průzkumníku tento adresář fyzicky smazat (Delete). Při této operaci doporučujeme řádně si ověřit číslo účetní jednotky, potažmo čísla adresáře Fa, aby nedošlo k vymazání jiné účetní jednotky.

4 INTERNET UPGRADE-UPDATE Jedná se o systém automatické aktualizace programu přes internet, který doporučujeme využívat především pro rychlou dostupnost novinek, inovací a opravy nedostatků v programu. Aktualizace jsou velmi důležité a mohou se provádět kdykoli. Aktualizaci je vhodné provádět cca. 2 krát za týden. Aktualizace se provádí přímo z IS PREMIER. Po přihlášení do PREMIERa (jako SUPERVISOR), se v libovolné účetní jednotce aktivuje horní menu: Start - Premier Update - Kompletní aktualizace. Uživatel si tak může pohodlnou cestou kdykoliv stáhnout veškerou aktualizaci programu pouhým kliknutím v horním menu programu. Program Vás pak propojí s automatizovaným systémem aktualizace programu a sám zjistí, které z modulů je potřeba aktualizovat. Klient pak může zvolit buď kompletní aktualizaci, anebo si určit, které z modulů chce aktualizovat. Program pak vše provede automaticky. Pro větší informovanost jsou při stahování k dispozici chronologické komentáře o novinkách a opravách programu podle jednotlivých modulů. Tímto systémem se značně zrychluje dostupnost novinek a oprav programu pro Vás, klienty, a to tím nejjednodušším možným způsobem. V této fázi nesmí být nikdo na síti přihlášen v IS PREMIER. Tato skutečnost je velmi důležitá a je třeba ji dodržovat. Je třeba také zkontrolovat, zda ve Správci terminálové služby nejsou odpojené relace!!! Aktualizaci je možné provádět z libovolného počítače na síti. Pro tento případ je v programu funkce Blokovat spuštění systému PREMIER, kterou lze aktivovat např. přes Interní sdělení

5 Po zaškrtnutí této volby se IS PREMIER zablokuje, že znemožní jakémukoli uživateli přístup. Supervisor tak může v klidu provádět aktualizaci programu bez obav, že se do systému někdo přihlásí. Protože je v nyní systém zablokován, tak v dalším pokusu o spuštění programu bude systém blokovat také uživatele SUPERVISOR. Ten však může po stisku klávesy S systém pro sebe odblokovat a pokračovat v práci. Pokud jsou automaticky vybrané některé položky (moduly programu) stačí jen stisknout tlačítko Stažení + rozbalení, které se postará o automatické stažení, rozbalení a aktualizaci programu. Po rozbalení stažených souborů se program sám aktualizuje a dojde k ukončení IS PREMIER. Po jeho opětovném spuštění se mohou v některých případech ještě aktualizovat i některé databáze. O tomto kroku bude program informovat uživatele při dalším spuštění. V tomto případě se doporučuje, provést tuto aktualizaci některých databází a stále platí, že v této fázi nesmí být v systému přihlášen žádný uživatel a program ještě pořád může být zablokovaný pro všechny uživatele. Po úspěšné aktualizaci programu a databází je nutné odblokovat IS PREMIER a všichni uživatelé se mohou přihlásit. Statistika, hromadné funkce (hromadná záloha, hromadný upgrade) Statistika slouží pro zobrazení detailů o účetních jednotkách, zobrazení informací, kdy byl přidáván záznam do účetních dat a podobně. Pokud se v IS PREMIER nachází mnoho účetních jednotek např. 20 a více, doporučuje se po aktualizaci programu provést Upgrade Databází ve všech těchto účetních jednotkách. Protože vstoupit do každé účetní jednotky a provést upgrade databází je velice časově náročné a uživatel (SUPERVISOR) toto provádí manuálně, lze vše provést automaticky a na jeden klik. K tomu to účelu slouží Hromadný Upgrade. Hromadná záloha je popsána v kapitole Správce Zálohování V tomto posledním dialogu lze nastavit, u kterých účetních jednotek se bude provádět upgrade. Jsou označeny znakem * Tlačítko OK, spustí upgrade všech databází ve všech účetních jednotkách. Tato operace může trvat i několik hodin, v závisloti na rychlosti počítače a obsahu dat. I zde paltí pravidlo Nikdo nesmí být v IS PREMIER přihlášen. Je však nutné toto provés vždy, když se provádí aktualizace programu, která vyžaduje upgrade databází. O této skutečnosti program informuje při prvním spuštění po aktualizaci tímto dotazem

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11 v aplikaci AME ve verzi 1.11 v kartě zaměstnance lze evidovat celou řadu nových údajů: titul před jménem, titul za jménem, bydliště, měsíční plat, telefon, mobil, zaměstnán od, číslo účtu a pojišťovna.

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci KAPITOLA 6 V této kapitole se dozvíte: Plánování událostí pomocí kalendářů Delegování přístupu do kalendáře pro jiného uživatele Firemní kontakty Využití

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy Příručka se vztahuje k verzi iškoly.cz 1.03c. Aktuální verzi iškoly.cz naleznete přímo na stránkách www.iskola.cz. Vzhledem k neustálým obnovám aplikace

Více