PREMIER E Agent. Jak to funguje?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREMIER E Agent. Jak to funguje?"

Transkript

1 PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k IS PREMIER, mimo verzí DEMO a START. Aplikace má za úkol efektivně spouštět v nastaveném intervalu úlohy, které jsou definovány v hlavní aplikaci IS PREMIER PREMIER E Agent je vhodný zejména tam, kde je v hlavním agentu nastaveno více úloh, které se spouští napříč všemi PC či uživateli. Stává se tak, že se zadané úlohy spouští na různých PC, které ne vždy svým výkonem danou úlohu rychle spustí. Uživatel může být v té chvíli omezen výkonem svého PC, protože na pozadí se mu zrovna spustil například kontrolním propočet ve skaldu, kde je skaldových karet. To může při slabším výkonu stanice ovlivnit její výkon. Často se toto řeší tak, že se IS PREMIER spustí na hlavním serveru, kde je neustále spuštěn pod nějakým přihlášením. Toto řešení však ubírá licenci pro IS PREMIER na serveru a při aktualizacích je s tím nutné počítat a program nejprve celý ukončit. Dalším řešením může být vytvoření dávkového souboru, který spustí automaticky celý PREMIER a spustí se úlohy, které jsou v hlavním agentu naplánovány. Toto řešení je zase limitováno ovládáním, zpětnou vazbou či znalosti podmínek dávkových souborů. PREMIER E Agent je malá, samostatná aplikace, která nahradí obě zmíněné řešení a běží jako systémová služba ve Windows Je určena pro operační systémy Windows (XP a výše, včetně serverů). Instaluje se na server, či jakoukoli stanci na síti, která zpravidla disponuje největším výkonem a má přístup do hlavního adresáře \PREMIER\. Instalaci může provést pouze uživatel s právy Administrátora. Další práce již vyšší práva nevyžaduje. Jak to funguje? Nechte pracovat server či výkonnou stanici, aby se úlohy, které máte naplánované v hlavním agentu, spouštěly pouze na serveru a ne nikdy na stanicích v síti. 1

2 Nastavení Aby se plánované úlohy, které jsou nastaveny v hlavním agentu v IS PREMIER, spouštěly výhradně v určité situaci, je nutná úprava vlastností úloh v hlavním agentu. K tomuto účelu vytvoříme v IS jednoho nového uživatele, například AGENT, kterému přiřadíme práva, aby mohl spustit program a měl práva na skladovou agendu. Změníme plánované úlohy tak, aby se vykonávaly, jen když je přihlášen uživatel AGENT Tímto zajistíme, aby se úlohy spustily jen tehdy, když bude přihlášen náš nový uživatel AGENT. Tímto účtem se nebude přihlašovat nikdo jiný, než právě PREMIER E Agent, který je na serveru. Úlohy v hlavním agentu takto upravíme všechny. Bez těchto úprav bude sice aplikace Premier E Agent fungovat stejně, ale naplánované úlohy se budou spouštět zase všude na stanicích v síti, což je pro náš účel nežádoucí. Nyní můžeme spustit na serveru či stanici PC, aplikaci PREMIER E Agent. Je možné nastavit až tři účetní jednotky, pro které bude platit nastavení PREMIER E Agent nám zajistí, že v zadaném intervalu se spustí celý IS PREMIER, automaticky se přihlásí, spustí a vykoná plánované úlohy. Po vykonání úloh, které jsou již vytvořené v IS PREMIER, se zase vše automaticky ukončí. Samostatná aplikace PREMIER E Agent bude spuštěna nadále a čekat na další interval spuštění. Není tak nutné mít na serveru spuštěn neustále celý IS, nebude se nám na stanicích sám spouštět hlavní agent a vše se bude spouštět jen na serveru. Program je možné mít spuštěný prakticky neustále. Po případném restartu serveru je pak nutné se na takový server přihlásit. Pokud nastavíme automatické spouštění po přihlášení do Windows, dojde ihned po přihlášení konkrétního uživatele na server, ke spuštění aplikace PREMIER E Agent. Nastavení zabere jen pár minut 2

3 1. Cesta k hlavnímu adresáři IS PREMIER 2. Uživatelské jméno v IS 3. Heslo v IS 4. Bude se spouštět v zadané jednotce 5. Číslo účetní jednotky 6. Interval, kdy se bude opakovaně spouštět celý IS a ten pak zkontroluje, popřípadě vykoná úlohy, které to vyžadují, včetně odeslání mailů (pokud jsou nastaveny). 7. Rozmezí času, kdy se bude program spouštět 8. Stav úlohy v IS (v tomto případě povoleno) 9. Stav úlohy v IS (v tomto případě zastaveno) 10. Identifikace na síti (přebírá název počítače\uživatelské jméno ze serveru či stanice PC 11. Stav povolení přímo v IS PREMIER 12. Stav spuštěné a nainstalované služby ve Windows 13. Maximální doba, kde bude spuštěna definice v IS PREMIER Povinné údaje jsou označeny červeně, přičemž je nutné vyplnit také čísla účetních jednotek, pokud jsou vybrány. Čísla účetních jednotek je možné zjistit v IS PREMIER, v dialogu Výběr účetní jednotky 3

4 Kontextová nabídka se zobrazí po kliknutí na tlačítko Nastavit/Uložit. Zde je možné, mimo jiné, nastavit ukončení spuštěných procesů v případě potřeby, zakázat nebo povolit E Agenta přímo v IS PREMIER, vyzkoušet nastavení a spuštění a uložit změny v nastavení. Po uložení změn je nutné restartovat službu. V aplikaci je možné zastavit či spustit plánované úlohy v hlavním agentu Programy spolu komunikují, takže když zastavíme úlohy v IS PREMIER, budeme o tom informováni také v aplikaci a naopak. Pokud je v hlavním adresáři PREMIER právě prováděna aktualizace, jsme o tom také informováni a interval spouštění se pozastaví. Až se aktualizace dokončí, bude zase vše obnoveno. 4

5 Vždy po změně nastavení je nutné nastavené hodnoty uložit. Po uložení je nutné, jak již bylo uvedeno restartovat službu. Toto je možné z druhé kontextové nabídky tlačítka Služba Po ukončení aplikace PREMIER E Agent, pokud je aktivní služba v OS, se již bude program spouštět sám, dle nastavení v grafickém rozhraní služby Program má vlastní proces aktualizace. Po kliknutí na položku Agent Update se zobrazí zpráva, zda je dostupná nějaká aktualizace pro program. 5

6 PREMIER E Agent je malá aplikace služba, která slouží pro automatické spouštění celého IS PREMIER v zadaných intervalech. Není nutné tak mít na serveru spuštěný celý IS neustále. Nebudou se nám spouštět na stanicích v síti plánované úlohy a nebude tak vytížený počítač, na kterém se právě úloha spustila. Pro koho je aplikace určena (vhodná)? Pro klienty, kteří mají tři a více licencí na IS PREMIER a používají funkce E Agenta v IS. Je možné samozřejmě tuto aplikaci používat i při jednom uživateli (licenci), při jedné plánované úloze, ale spouštění procesů bude vždy na stejném PC. Pro koho není aplikace určena (vhodná)? Pro klienty, kteří mají jen jednu licenci, popřípadě nepoužívají žádné funkce E Agenta v IS, či mají jen jednu naplánovanou úlohu (například jednou za týden). Aplikace PREMIER E Agent přímo nespouští jednotlivé úlohy v IS, ale spustí celý IS, ve kterém se pak konkrétní úloha, která má být spuštěna, spustí. Plánujte intervaly s rozvahou Pokud nastavíme například tento plán Nastane situace, že se celý IS již při druhém intervalu spustí 2x, při třetím intervalu dokonce 3x. Není možné spustit IS PREMIER pod stejným přihlášením na stejné stanici více jak jedenkrát, resp. lze, ale zobrazí se nám tento dotaz Z důvodu spouštění jako služba, nemá tento dotaz kdo potvrdit. Nicméně program sám zkontroluje, jestli není spuštěna ještě jedna kopie a podruhé se nespustí, pokud ještě není dokončena předchozí úloha (interval). Pokud 6

7 se tak stane, zapíše tuto událost do LOGu. Log má název err.log a je vždy uložen v adresáři, kde se program instaloval. Dbejte na to, aby se úlohy nepotkávaly a intervaly byly rozdílné. Tipy Pokud se aplikace bude spouštět na serveru či na počítači v síti, je vhodné se vyvarovat některým potvrzovacím dialogům, které na nás operační sytém chystá. Jeden z nejčastějších dotazů Windows, které můžeme vidět při práci v síti je například ten, kdy se náš systém ptá, zda chceme opravdu spustit síťovou aplikaci Jak je z obrázku patrné, jedná se o síťovou aplikaci, která je spouštěna ze serveru s IP adresou a jedná se o aplikaci, která má svého vydavatele, kterým je tento EXE soubor podepsán, ale i přesto nás systém s tímto upozorněním otravuje. Pokud naplánujeme úlohy tak, že se bude spouštět IS PREMIER, jako síťová aplikace, tohoto upozornění je třeba se vyhnout, protože jinak se proces nespustí a všechna naše nastavení a snaha je téměř k ničemu. Tento dotaz operačního systému lze zrušit v Ovládacích panelech Možnosti internetu záložka zabezpečení, kde nejprve označíme položku Místní intranet a po té klikneme na tlačítko Weby. Zde se mohou lišit různá nastavení vzhledem k typu operačního systému 7

8 Nastavíme tak, jak je uvedeno v příkladu na obrázcích výše a přidáme název či IP adresu našeho serveru. Vše uložíme a ukončíme. Nyní se již dotaz na spuštění síťové aplikace nezobrazí. Pokud se na sítích v doméně, používají globální politiky, je vhodné zkontrolovat, zda server tyto naše úpravy nezmění při dalším přihlášení. Toto prosím konzultujte s Vaším správcem IT. Jde jen o to, abychom ve Windows přidali konkrétní místní server jako důvěryhodnou součást našeho PC. Dalším tipem, je možnost vyzkoušet nastavení Vyzkoušet spuštění určitě nepodceňujte. Lze tak vyzkoušet, jak je služba, popřípadě OS nastaven. Je nutné si také uvědomit fakt, že vše běží na pozadí jako služba a to i v případě, kdy nebude na serveru přihlášený žádný uživatel. Pokud nastavíme v položce Cesta k premier.exe nějaký síťový disk, je třeba také zajistit, aby tento síťový disk byl v OS dostupný i po odhlášení uživatele, což není vždy jednoznačné. 8

9 VtomtopřípadějevhodnějšínastavitUNCcestuk premier.exe nebosamozřejměmístnícestu Nastaveníainstalaceslužby Práce s nastavením služby, včetně restartu či instalace, vyžaduje práva administrátora. Nastavení aplikace nevyžaduježádnávyššípráva.výjimkutvoříprávěpráceseslužbou(instalace,odebráníčirestartslužby).pro tentoúčeljenutnéspustitgrafickérozhraníjakosprávce Proinstalacislužbyje nutnézvážit,podjakýmúčtemsebudeslužbaspouštět.jestlijako místníslužbanebo síťová. Místníslužbuzvolímevpřípadě,žejecestak premier.exe nastavenazlokálníhodisku.pokudjenastavena UNCcesta,jenutnépoužítdoménovýčisíťovýloginproslužbu.Přihlášeníproslužbujenutnézadatvždyve formátu server\uživatel nebo doména\uživatele. Kombinace jako.\uživatel nebo uživatel nejsou povoleny.účtymusíbýtexistujícíaaktivní. 9

10 Aplikace je určena pro operační systémy Windows XP, Windows Vista (x86, x64), Windows 7 (x86, x64), Windows 8* (x86, x64), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 (R2, x86, x64), Windows Server 2012 (x86, x64), včetně serverů Fundation a SBS. Není určeno pro Windows 8 RT nebo Windows 8 s architekturou procesoru ARM. Instalaci může provést uživatel s právy lokálního administrátora. Instalaci lze provést téměř do jakéhokoli adresáře na serveru. Na daném serveru či PC nemusí být IS PREMIER, jen je nutné zajistit, aby byl zajištěn přístup (po síti) do adresáře \PREMIER\ kde je nutné nastavit právo pro čtení i zápis. U PREMIER system Enterprise (SQL edice) je nutné, nastavit přihlášení pro službu E Agenta s doménovým účtem (lokální služba nemá zpravidla přístup k SQL databázím) Od (verze ) je možné tuto aplikaci (službu) používat také pro automatické aktualizace samotného IS PREMIER. Ve spodní části programu je nastavení pro interval automatických aktualizací. Pokud tuto část v aplikaci nebude mít dostupnou, je nutné provést aktualizaci samotného IS PREMIER jako první, po té bude možnost plánování aktualizací také dostupná v rámci služby Premier E Agent. Nastavení není složité. Nastaví se jen požadované dny a čas, kdy služba provede dotaz do IS PREMIER, zda jsou všichni uživatelé odhlášeni, zda není nikdo připojen vzdáleně přes terminálové služby a pakliže není nikdo připojen v programu, spustí proces automatické aktualizace v nastaveném čase. Pokud služba zjistí, že je v době, kdy má aktualizaci provést, přihlášen některý uživatel, aktualizaci nespustí a uloží do LOGu událost, že nebyl proveden update právě z důvodu přihlášených uživatelů. I zde je možnost odzkoušet funkčnost volbou v menu. 10

11 Pokud se používají také terminálová připojení, je pak vhodné na daném serveru nastavit, aby uživatel, který je například 30 minut ve stavu Odpojen, byl tento automaticky odhlášen ze serveru. Aplikaci tedy od je možné využívat i pro provádění automatických aktualizací. Tato část služby nemá nic společného se spouštění definic E agenta, to znamená, že v případě, že nemáte žádné definice v Agentovi, můžete využívat pouze funkce automatických aktualizací. Nejdříve si proveďte aktualizaci samotného IS PREMIER. Instalační archív je součástí základní instalace IS PREMIER. ZIP soubor, ve kterém je celá tato služba je v adresáři \PREMIER\ pod názvem E Agent.zip. Tento ZIP souboru je nutné rozbalit do libovolného adresáře v hlavní složce \PREMIER\ (lze i jinde) a vytvořit jen zástupce ze souboru Premier_agent.exe POZOR: Zástupce lze spouštět pouze s parametrem /agent007 V případě dotazů kontaktujte prosím HotLine, popřípadě pište na 11

Návod na převod dat z programu WinVABANK do ekonomického systému Harmonik

Návod na převod dat z programu WinVABANK do ekonomického systému Harmonik Návod na převod dat z programu WinVABANK do ekonomického systému Harmonik Ing. Martin Klinger 4.5.2015 Vážení uživatelé, pro převod dat ze programu WinVABANK do nového informačního systému Harmonik postupujte

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

BankKlient. První kroky. verze 9.50

BankKlient. První kroky. verze 9.50 BankKlient První kroky verze 9.50 2 BankKlient Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Minimální doporučené požadavky systému BankKlient na váš počítač... 3 Popis architektury aplikace... 3 Typy instalace... 4 Před

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Nápověda programu Opravy a servis

Nápověda programu Opravy a servis Nápověda programu Opravy a servis Program slouží ke správě a vedení servisních zakázek a (nebo) reklamací. Je určen pro malé firmy a jednotlivce. Pro intenzivnější víceuživatelské síťové použití je určena

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Obsah. Slovo úvodem... 9

Obsah. Slovo úvodem... 9 Obsah Obsah Slovo úvodem... 9 1. Úvod do Outlooku... 11 1.1 Spuštění Outlooku a pracovní plocha... 11 1.1.1 Spuštění Outlooku z nabídky programů...11 1.1.2 Spuštění Outlooku pomocí zástupce...12 1.1.3

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

Jazz INVENTURA Příručka uživatele JAZZ INVENTURA (SQL) Příručka uživatele 1 / 25 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz INVENTURA Příručka uživatele JAZZ INVENTURA (SQL) Příručka uživatele 1 / 25 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ INVENTURA (SQL) Příručka uživatele 1 / 25 JAZZ INVENTURA (SQL) Příručka uživatele 2003-2015 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz INVENTURA (SQL) pro Windows ve verzi 7-36-001 Příručka

Více

Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za důvěru, kterou jste projevili naší společnosti volbou antivirového systému AVG.

Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za důvěru, kterou jste projevili naší společnosti volbou antivirového systému AVG. Vážení uživatelé AVG Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za důvěru, kterou jste projevili naší společnosti volbou antivirového systému AVG. GRISOFT(c) SOFTWARE se vývojem antivirového systému AVG zabývá

Více