Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje"

Transkript

1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008

2 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní fond České pojišťovny (PFČP) je s 27% podílem na trhu největším poskytovatelem penzijního připojištění v České republice. Má více než milion klientů a spravuje aktiva převyšující 39,2 miliard korun (únor 2008). Za rok 2007 vytvořil rekordní zisk 939 milionů Kč. Své služby nabízí jednotlivcům i firemní klientele. Co je penzijní připojištění Penzijní připojištění je nejvýhodnější státem podporovaná forma spoření. Tento finanční produkt je podporován nejen vysokými státními příspěvky, ale rovněž výraznými daňovými úlevami pro jednotlivé klienty i jejich zaměstnavatele. Jednoduchým způsobem si tak můžete pro období penze zajistit další zdroj příjmů, který Vám napomůže udržet si kvalitní životní úroveň. Jak funguje penzijní připojištění Jaké jsou hlavní výhody penzijního připojištění Státní příspěvek ve výši až 150 Kč měsíčně (zhodnocení vkladu klienta až 50 %) Úspora na daních pro individuální klienty i jejich zaměstnavatele (pro klienta až Kč) Možnost získání příspěvků zaměstnavatele Každoročně připisované zhodnocení (za rok 2006 činilo 3,3 % p. a.) Bezpečí (dozor České národní banky, Ministerstva financí České republiky a depozitáře) Možnost kdykoliv a zdarma provádět změny ve smlouvě Žádné poplatky za vedení účtu Možnost vyplacení poloviny naspořených prostředků již po 15 letech Celkově tedy klient může získat až Kč ročně (státní příspěvky, úspora na daních). A k tomu ještě zhodnocení vkladů a příspěvek zaměstnavatele! 1

3 Porovnání roční výnosnosti penzijního připojištění, stavebního spoření a termínovaného účtu Předpoklady: Na začátku roku vklad Kč do výše uvedených investičních příležitostí. Předpokládané (v současnosti reálné) výnosové zhodnocení úspor u penzijního připojištění 3,5 % p. a., u stavebního spoření 2 % p. a. a u termínovaného účtu 2,5 % p. a. Investiční příležitost Počáteční vklad Státní podpora Výnosy Daňová úspora Roční výnosnost Penzijní připojištění Kč Kč 669 Kč Kč 24 % Stavební spoření Kč Kč 360 Kč - 17 % Termínovaný účet Kč Kč - 2,5 % Jaká je výše státního příspěvku a daňových úlev Měsíční příspěvek účastníka v Kč Měsíční státní příspěvek v Kč Roční daňové úlevy Státní příspěvky od částky 500 Kč a daňové úlevy od částky 1500 Kč měsíčního příspěvku se dále nemění. Jaké jsou výhody pro zaměstnavatele Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců je pro firmu daňově uznatelný náklad, a to v neomezené výši. Firma z příspěvku neodvádí sociální a zdravotní pojištění, a to až do výše Kč ročně. Lze tak jednoduše snížit mzdové náklady na zaměstnance. Penzijní připojištění se již stalo výraznou součástí motivačních a sociálních programů řady firem. Porovnání přímého navýšení mzdy s poskytnutím příspěvku na penzijní připojištění Předpoklad: Zaměstnanec s měsíčním hrubým příjmem Kč, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo přímé navýšení mzdy ve výši 600 Kč. Zaměstnanec Zaměstnavatel Přímé navýšení Penzijní připojištění Přímé navýšení Penzijní připojištění Hrubá měsíční mzda Kč Kč Kč Kč Příspěvek zaměstnavatele Kč Kč Hrubá roční mzda Kč Kč Kč Kč Superhrubá roční mzda Kč Kč Kč Kč Sociální pojištění Kč Kč Kč Kč Zdravotní pojištění Kč Kč Kč Kč Daňová povinnost Kč Kč - - Čistý příjem / Celkové náklady Kč Kč Kč Kč Roční daňová úspora Kč Kč Kdo a jak se může stát klientem Každý, kdo dosáhl věku 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je zapojen do systému důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice. Klient musí s PFČP uzavřít písemnou smlouvu, která se řídí podmínkami penzijního plánu, který je součástí smlouvy. 2

4 Které penze si klient sjednává PFČP nabízí všechny čtyři druhy penzí, které definuje zákon o penzijním připojištění. Tyto penze je možné vzájemně kombinovat. Starobní penze Musí být sjednána vždy. Podmínkou výplaty této základní penze je dosažení věku 60 let a placení příspěvků po dobu alespoň pěti let. Při jejím pobírání nesmí být zároveň vyplácena invalidní penze. Výsluhová penze Její sjednání doporučujeme především mladším klientům. Nárok na její výplatu vzniká bez ohledu na dosažený věk již po 15 letech spoření. Je-li sjednána, eviduje se na ni maximálně 50 % vkládaných prostředků. Pozůstalostní penze Je vyplácena fyzické osobě určené ve smlouvě o penzijním připojištění v případě úmrtí klienta, který alespoň tři roky platil příspěvky. Sjednává se určením oprávněných osob ve smlouvě. Příspěvky se na pozůstalostní penzi neplatí. V případě, že klient zemře dříve než uhradí minimálně 36 měsíčních příspěvků mají pozůstalí nárok na odbytné (tj. naspořené prostředky klienta a výnosy z nich). Invalidní penze Je sjednána automaticky. Nárok na penzi vzniká klientovi, který spořil alespoň tři roky a byl mu přiznán plný invalidní důchod z důchodového pojištění. Příspěvky se na ni neplatí. Při pobírání invalidní penze nesmí být zároveň vyplácená penze starobní. Jak platit příspěvky Klient může platit příspěvky v měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční frekvenci následujícími způsoby: Trvalý příkaz Nejvýhodnější a nejméně nákladný způsob. Ideální je převod z bankovního účtu, popřípadě srážka ze mzdy. Zajišťuje si klient. SIPO Vše potřebné za klienta zařizuje PFČP. Klient sdělí spojovací číslo uvedené na ústřižku SIPO a výši měsíčního příspěvku. SIPO lze zřídit u České pošty. Za tuto službu klient neplatí PFČP žádné poplatky. Poštovní poukázka Časově a finančně nákladné. Používají se poukázky PFČP, výjimečně je možné použít poukázky typu A. Při sjednání smlouvy lze získat od prodejce poukázku pro první platby. Další zasílá PFČP automaticky. Na zaslaných složenkách jsou předtištěny platební symboly a odesílatel. Doplňuje se pouze klientem placená částka. Placení v hotovosti Vklady lze skládat na pobočkách UniCredit Bank Czech Republic, na přepážce PFČP a na vybraných pokladnách České pojišťovny. Doporučujeme platit vždy do 10. dne v měsíci. Při placení příspěvků je pro nárokování státních příspěvků a daňových úlev rozhodující datum připsání na účet PFČP. Číslo účtu u UnitCredit Bank Czech Republic pro placení příspěvků: /2700 Typ příspěvku Variabilní symbol Specifický symbol účastník (vlastní příspěvek klienta) RODNÉ ČÍSLO* ČÍSLO SMLOUVY třetí osoba RODNÉ ČÍSLO* zaměstnavatel 00 + IČ zaměstnavatele RODNÉ ČÍSLO* * Rodné číslo je vždy nahrazeno číslem pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, jestliže je smlouva pod tímto číslem pojištěnce evidována. Jak si klient může své peníze vybrat Postupně (penze) Vznikne-li nárok na dávku, může si nechat vyplácet některou ze tří typů doživotní penze. Pravidelně vyplácená penze vylepší jeho příjem v důchodovém věku. Výnosy se daní 15 %. Najednou (jednorázové vyrovnání) Pokud mu vznikl nárok na výplatu některé z penzí, může peníze a státní příspěvky včetně připsaného zhodnocení vybrat najednou tzv. jednorázovým vyrovnáním. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy se daní 15 %. Výnosy za uhrazené měsíce v posledním roce trvání smlouvy jsou klientovi vyplaceny až v roce následujícím. Kdykoliv (odbytné) Spoří-li alespoň jeden rok a penzijní připojištění ukončí. Kromě státních příspěvků a jim příslušným výnosům jsou mu vráceny veškeré vložené prostředky včetně připsaného zhodnocení formou tzv. odbytného. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy se daní 15 %. V případě odbytného klient musí zpětně dodanit přiznané snížení daňového základu uplatňovaného od roku PFČP začíná peníze (dávku) vyplácet vždy pouze na základě žádosti klienta způsobem určeným v žádosti, pokud jsou v souladu se sjednaným penzijním plánem. 3

5 Převod klienta z jiného penzijního fondu Lze provést, pokud klientovi na původní smlouvě ještě nevznikl nárok na penzi a zároveň byla uzavřena smlouva s PFČP. Klient ve spolupráci s prodejcem podává u příslušného fondu písemnou výpověď a požádá o převod prostředků do PFČP. K tomu použije formulář PFČP, jehož součástí je i písemný souhlas PFČP s převedením prostředků. Po doručení výpovědi začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce výpovědní lhůta. Po dobu této lhůty je účastník stále připojištěn u původního fondu, platí u něj příspěvky a tento fond za něj žádá o státní příspěvky. Původní fond sdělí účastníkovi datum ukončení penzijního připojištění. Klient musí současně uzavřít smlouvu s PFČP s počátkem připojištění od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí výpovědní lhůty. Původní fond převádí prostředky účastníka na účet PFČP do tří měsíců ode dne zániku penzijního připojištění. V rámci převodu se klientovi převádí i zápočet doby spoření (tzv. OK měsíce) u původního fondu. Klientům, kteří převádí předplatné a neplatí zároveň příspěvky doporučujeme uhradit první dva měsíce např. složenkou nebo jednorázovým příkazem. Může klient přerušit placení příspěvků nebo na čas zmrazit penzijní připojištění Možností je v tomto případě několik. Klient zvolí, která je pro něho nejvhodnější: Přerušení placení příspěvků vhodné pro klienty, kteří nemohou platit ani minimální příspěvek ve výši 100 Kč. Lze o něj kdykoliv písemně požádat. Od měsíce přerušení placení již není možné platit příspěvky, tzn. že není nárok ani na státní příspěvky a doba přerušení se nezapočítává do lhůt pro vznik nároku na dávku. Podíly na výnosech jsou však připisovány. Ukončení přerušení se PFČP oznamuje písemně. Odklad placení příspěvků vhodné pro klienty, kteří nemohou platit ani minimální příspěvek ve výši 100 Kč, ale vědí, že při obnově smlouvy budou moci příspěvky za dobu odkladu do 1 měsíce doplatit. Tím se doba odkladu započítá do lhůt pro vznik nároku na dávku. Není však nárok na státní příspěvek. Podíly na výnosech se připisují. O odklad placení nebo o jeho zrušení (vč. informace o doplacení prostředků) je možné kdykoliv písemně PFČP požádat. Přerušení penzijního připojištění smlouvu lze přerušit jen pokud bylo řádně zaplaceno 36 měsíců při prvním přerušení nebo po dalších 12 měsících v případě každého dalšího přerušení u téhož penzijního fondu. Smlouva se přerušuje v měsíci, na který klient ještě může zaplatit svůj příspěvek, tzn. v měsíci přerušení je možné vyžádat státní příspěvek a měsíc se započítává do lhůt pro vznik nároku na dávku. Po měsíci přerušení může nabýt účinnosti další smlouva u jiného fondu (tedy vždy následující měsíc po měsíci přerušení). Klient může mít pouze jednu aktivní smlouvu. Doba přerušení se nezapočítává do lhůt na dávku. Připisují se však podíly na výnosech. O přerušení penzijního připojištění může klient písemně požádat. Jak používat formuláře PFČP Z důvodu elektronického zpracování je nutné čitelné vyplnění hůlkovým písmem do předepsaného rastru; nepřetahuje se orámování. K vyplňování musí být použito kuličkové pero píšící černě (výjimečně modře). Každý znak se zaznamenává do jednoho pole (CH = 2 pole). Mezi jednotlivými slovy se ponechává jedno nevyplněné pole. Nevyplněné rubriky se nepřeškrtávají. Povinností prodejce je prověřit uvedené údaje dle předloženého průkazu totožnosti. Ověření totožnosti a úplnost všech požadovaných údajů je stvrzeno podpisem, na smlouvu se rovněž uvede datum, kdy byla smlouva sepsána. Při nevyplnění nabytí účinnosti smlouvy bude stanoven její počátek od 1. dne následujícího měsíce po sepsání. Zároveň je třeba věnovat pozornost všem povinným přílohám, které je nutné ke smlouvě přiložit, zejména u cizinců. V případě chybějících údajů PFČP vždy klienta opakovaně žádá o opravu, aby tak předešel možným komplikacím se správou nebo výplatou penzijního připojištění. Tím může dojít ke zpoždění při zpracování, což se vždy negativně projeví ve spokojenosti účastníka s kvalitou poskytovaných služeb prodejce i PFČP. Proto je pečlivost při vyplňování údajů a jejich kontrola před odesláním do PFČP nezbytná. Stejně tak je nutné správně vyplnit identifikační kód prodejce na smlouvu. Kam se obrátit v případě dotazů či problémů Centrála PFČP: Truhlářská 1106/9, Praha 1, telefon: , fax: , Obchodní manažeři PFČP: kontakty naleznete na internetové adrese 4

6 Penzijní fond České pojišťovny, a. s. Truhlářská 1106/9, Praha 1 telefon: , fax: internet:

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÁ SPOŘITELNA PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, a. s. Doplňkové penzijní spoření

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÁ SPOŘITELNA PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, a. s. Doplňkové penzijní spoření OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÁ SPOŘITELNA PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, a. s. Doplňkové penzijní spoření Vážení klienti, děkujeme, že jste si k zabezpečení doplňkového příjmu na stáří vybrali právě Česká spořitelna penzijní

Více

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců.

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců. 01/ 2013 PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELŮ JSOU I NADÁLE VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT Zaměstnavatelé hrají ve lll. pilíři významnou roli. Jejich příspěvky jsou pro zaměstnance důležitou motivací k uzavření smlouvy

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA S7BN201210A Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2012-02 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014 ČÁST I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ POJISTNÉ SMLOUVY Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pojištění VITAL INVEST je soukromé pojištění osob, jehož základ

Více

Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa

Více

Příručka poradce správa pojištění. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012)

Příručka poradce správa pojištění. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) správa pojištění zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) Obsah Pohyb návrhů pojistných smluv / pojistných smluv... 3 Identifikace účastníka obchodu / příjemce plnění... 5 Zajištění

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Místně příslušný správce daně FINANČNÍ ÚŘAD VE VIMPERKU Adresa: 1 máje 200, 385 01 Vimperk Kdy lze podat daňové

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE Důležité informace o starobním důchodu Publikace Příručka budoucího důchodce, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších obecných informací týkajících se nároku

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2013 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012)

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) produktová část zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) Obsah ÚVOD OBECNÉ ZÁSADY Obecné zásady... 5 Posuzování zdravotních a finančních rizik... 11 Placení pojistného.... 14 Poplatky...

Více

Poskytování příspěvků na životní pojištění

Poskytování příspěvků na životní pojištění Poskytování příspěvků na životní pojištění Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs-34-B-2009 PERs-7-B-2008 Změna č. 0005 0004 Datum vydání 19. 12. 2014 Platí do odvolání Navrhovatel JUDr. Ivo

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ

1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život Životní pojištění DIAMANT Zdravý život 8813 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje

Více

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více