Programovací příručka Obslužný program PC pro čtecí přístroj dualis Multicode O2I1xx. E2I200 Verze / / 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programovací příručka Obslužný program PC pro čtecí přístroj dualis Multicode O2I1xx. E2I200 Verze 1.1 704248 / 01 10 / 2008"

Transkript

1 Programovací příručka Obslužný program PC pro čtecí přístroj dualis Multicode O2I1xx E2I200 Verze / / 2008

2 Obsah 1 Předběžné poznámky Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Nezbytné systémové podmínky pro činnost PC-Hardware PC-Software Potřebné příslušenství Přístrojový Firmware 4 4 Použití z hlediska určení 5 5 Instalace Hardware Software Nastartovat program bez instalace Program instalovat do pevné paměti Nastavení sítě Nastavení z výroby čtecího přístroje Multicode Prověřit a nastavit adresu IP Prověřit a nastavit adresu IP čtecího přístroje Multicode Provést přenos procesních dat Nastavení z výroby čtecího přístroje Multicode Provést propojení RS Provést propojení TCP/IP. 9 6 Základní funkce programu Podklady k uživatelské ploše Nastartovat program Propojit přístroj s obslužným programem Alternativa 1: Záznam čtecího znaku Alternativa 2: Zadání adresy IP čtecího přístroje Alternativa 3: Hledat adresu IP čtecího přístroje 16 7 Konfigurační mód Funkce Vyvolat konfigurační mód Manipulace se skupinami a konfiguracemi Všeobecná správa Globální přístrojová nastavení Přivést novou konfiguraci Zavést stávající konfigurace Up/Down Konfiguraci z pevného disku uložit do paměti čtecího přístroje Multicode Uložit konfiguraci čtecího přístroje Multicode do pevné paměti 26 8 Konfigurační kroky Kvalita obrazu Definovat kód Standardní rozpoznání a rozšířené rozpoznání Předzpracování (Filtrační funkce) Optimalizace (např. ECC200) Procesní rozhraní Kvalita kódu Konfigurace spouštění Celkový test Výsledek čtení / verifikace uložit do paměti Vymazat výsledky čtení / verifikace 38 9 Monitorový mód 39 2

3 10 Mód Servisní zpráva Vyhodnocení Jednotlivá vyhodnocení Všechna vyhodnocení Uložit servisní zprávu Ukončit program Oddělit propojení Ukončit program Historie 43 Licenční značka a značka zboží Microsoft, Windows, Windows XP a Windows Vista jsou zaregistrované značky zboží společnosti Microsoft. Všechny používané značky zboží a firemní označení podléhají systému Copyright příslušných firem. 3

4 1 Předběžné poznámky 1.1 Použité symboly Návod k provozu > Reakce, výsledek [ ] Označení tlačítek, spínacích ploch nebo indikátorů Příčný odkaz Důležitý pokyn Při nedbání pokynů jsou možné chybné funkce nebo rušení. Informace Doplňující pokyn 2 Bezpečnostní pokyny Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte návod k obsluze. Přesvědčete se o tom zda je přístroj bez omezení vhodný pro příslušnou aplikaci. Nedbání uživatelských pokynů nebo technických údajů může vést k poškození osob nebo k věcným škodám.. 3 Nezbytné systémové podmínky pro činnost 3.1 PC-Hardware PC s procesorem Pentium III nebo vyšším, taktová frekvence min. 500 MHz min. pracovní paměť 128 MB na pevném disku nutno mít k dispozici min. 35 MB mechanika CD-ROM Kompatibilní XGA grafická karta s rozlišením stínítka min x 768 Pixel Síťová karta-ethernet pro protokol 10Base-T/100Base-TX, TCP/IP 3.2 PC-Software Provozní systém Microsoft Windows 2000, XP nebo Vista 3.3 Potřebné příslušenství Propojovací kabel "Crossover" pro parametrizační připojení (Ethernet), zástrčka M12/4-pólová zástrčka RJ45 např. číslo výrobku: E11898 (2 m) Připojovací kabel pro napájecí napětí a procesní připojení, kabelová zásuvka M12, 8-pólová Např. číslo výrobku E11231 (2 m, konec kabelu konfigurovatelný) Informace k příslušenství, které je k dispozici pod: Vyhledat datový list např. O2I102 Příslušenství 3.4 Přístrojový Firmware PC-Obslužný program V1.0 PC-Obslužný program V1.1 = kompatibilní Aktualizovat přístrojový Firmware Použít Obslužný program oer PC V1.0 4

5 Stav Firmwaru přístroje bude zobrazen na displeji jako třetí indikátor ihned po zapnutí. 4 Použití z hlediska určení Ve spojení s čtecím přístrojem Multicode O2I1xx nabízí obslužný program PC následující možnosti: Přiložení aplikačně specifických konfigurací, správa, pojmenování a/nebo skupinování Monitorový mód reálného času pro seřizovací a servisní účely Ukládání do paměti servisní zprávy pro statistická vyhodnocení. 5 Instalace Následně bude popsána instalace a nastavení pro provoz s pevně zadanou adresou IP (= přímé propojení s PC). Toto je z výroby přednastavený druh provozu čtecího přístroje Multicode. Zobrazení a texty ukazují postup instalace pod Windows XP. 5.1 Hardware Přístroj propojit kabelem "Crossover" s rozhraním Ethernet počítače PC. Zvolit druh přenosu procesních dat do PC: TCP/IP: Bude použito propojení Ethernet. Nenípotřebné další propojení. Sériové: Propojit rozhraní RS-232 čtecího přístroje s rozraním RS-232 počítače PC. Přístroj napájet napětím přes procesní připojení. Obsazení přípojů typový štítek, datový list O2I1xx nebo návod k obsluze "čtecí přístroj Multicode O2I1xx" 5.2 Software Obslužný program PC může být nastartován volitelně přímo z CD nebo instalován do PC Nastartovat program bez instalace Vložit CD do mechaniky. >> Otevře se startovací menu. Zvolit bod menu "startovat efector dualis". >> Program bude nastartován. Jestliže je funkce Autostart pro mechaniku CD deaktivována a startovací menu není automaticky otevřeno: Dvojitým kliknutím nastartovat datový soubor "O2IStart.exe" v hlavním seznamu CD. >> Startovací menu bude otevřeno. Zvolit bod menu "startovat efector dualis". >> Program bude nastartován Program instalovat do pevné paměti Vložit CD do mechaniky. >> Bude otevřeno startovací menu. Zvolit bod menu " instalovat efector dualis" a postupovat podle pokynů instalační rutiny. >> Bude instalován program. 5

6 Pokud bude funkce Autostart pro mechaniku CD deaktivována a startovací menu nebude automaticky otevřeno: Dvojitým kliknutím nastartovat datový soubor "O2IStart.exe" v hlavním seznamu CD. >> Startovací menu bude otevřeno. Zvolit bod menu "instalovat efector dualis" a postupovat podle pokynů instalační rutiny. >> Program bude instalován. 6

7 5.3 Nastavení sítě Rozsah adresy IP přístroje a PC musí souhlasit. Oblast adres IP Nastavení z výroby Čtecí přístroj Multicode O2I1xx = PC xx Nastavení z výroby čtecího přístroje Multicode Čtecí přístroj Multicode O2I1xx Parametry Popis DHCP Protokol konfigurace Dynamic Host off (OFF) Nastavení z výroby IP Adresa IP netm Maska Sub-sítě GWIP Adresa Gateway Prověřit a nastavit adresu IP Vyvolat menu "Vlastnosti internetového protokolu (TCP/IP)". Menu Windows "Vlastnosti internetového protokolu (TCP/IP)" je dosažitelné např. pomocí: Startu Systémového řízení Propojeními sítě Propojením LAN Vlastnosti Zvolit bod menu "Použit následující adresu IP" Prověřit adresu IP a v daném případě natavit (zde např ). Vepsat Sub-síťovou masku ( ). Nechat prázdný standardní Gateway. Potvrdit nastavení symbolem [OK]. Změny v nastavení sítě PC vyžadují rozšířená uživatelská práva. V případě potřeby se obraťte na Vašeho správce (administrátora). 7

8 5.3.3 Prověřit a nastavit adresu IP čtecího přístroje Multicode. Zvolit pomocí [MODE/ENTER] a [SET] parametr "IP" (adresa IP). >> Adresa IP proběhne automaticky a bude zobrazena ve 4 skupinách (A, B, C, D) Prověřit adresu IP a v daném případě nastavit pomocí [SET]. Popis parametrů Návod k obsluze "čtecí přístroj dualis Multicode O2I1xx" 8

9 5.4 Provést přenos procesních dat Procesní rozhraní umožňuje komunikace mezi procesním počítačem (např PLC) a přístrojem. Příkaz procesního počítače může např. spustit spouštěcí impuls, dotázat se na čtecí-/ verifikační výsledek nebo aktivovat konfiguraci / skupiny. Procesní data mohou být zobrazena pomocí terminálového programu. Následně popsán na příkladě "HyperTerminal"uot; Nastavení z výroby čtecího přístroje Multicode Čtecí přístroj Multicode O2I1xx Přenos procesních dat Rychlost (Baud) Datové bity 8 Parita Stop bity 1 Řízení toku Nastavení z výroby RS-232 (sériový) Baud bez parity Přepnutí z RS-232 na TCP/IP je provedeno pomocí obslužného programu PC pod "Globálními nastaveními přístroje"( 7.5) Provést propojení RS-232 Nastrtovat HyperTerminal. Program je např. dosžitelný pomocí: Start Všechny programy Příslušenství Komunikace. Zadat symbol a název propojení (zde např. čtecí přístroj Multicode RS-232). Zvolit propojení "COM" (zde např. COM1). Převzít parametry přístroje ( 5.4.1). bez Kliknout na [Převzít ( Übernehmen)] a uzavřít okénko symbolem [OK]. >> Bude provedeno propojení a otevřeno okénko Terminal Provést propojení TCP/IP. Nastartovat HyperTerminal. Program je např. dosažitelný pomocí: Start Všechny programy Příslušenství Komunikace. Zadat symbol a název propojení (zde např. čtecí přístroj Multicode TCP/IP). Zvolit propojení TCP/IP. Zapsat adresu Host. (Odpovídá adrese IP přístroje, zde nastavení z výroby ) 9

10 Zapsat číslo přípoje. (Odpovídá TCP/IP číslo Portu přístroje, zde nastavení z výroby 50003) Okénko uzavřít symbolem [OK]. >> Bude provedeno propojení a otevřeno okénko Terminal. Komunikační protokol Návod k obsluze "čtecí přístroj dualis Multicode O2I1xx" 10

11 6 Základní funkce programu 6.1 Podklady k uživatelské ploše 4 3 A B C Poz. Ovládací prvky Obsah 1 Mód Konfigurace Přivést, spravovat nebo skupinovat konfigurace. Při střídání v tomto módu přístroj zastaví provoz čtení / verifikace. Monitor Přístroj běží samostatně s uloženou a aktivovanou skupinou nebo konfigurací. Provoz čtení / verifikace může být sledován. Servisní zpráva Při střídání v tomto módu přístroj zastaví provoz čtení / verifikace. Výsledky, statistiky a získané obrazy mohou být vyvolány a/nebo uloženy do paměti. 2 Lišta Status Status sítě přístroje (OFFLINE/ONLINE) Název přístroje Číslo výrobku/stav přístroje/firmware propojeného přístroje Programový status (momentální programovací funkce) 3 Nástrojová lišta Spínací plocha (např. "Propojit" nebo "Oddělit") Nevolitelné příkazy jsou zobrazeny šedě. 4 Lišta menu Menu "Pulldown" s programovacími funkcemi. 5 Pole výsledků Výsledek čtení / verifikace Vyhodnocení kvality kódu A/B/C Varianty navolení Identické příkazy mohou být zvoleny různými přístupy. (V závislosti od programové funkce) A = Zvolení pomocí menu "Pulldown" v liště menu B = Zvolení pomocí spínací plochy C = Zvolení pomocí kontextního menu (kliknutí pravým tlačítkem myši) 11

12 6.2 Nastartovat program Nastartovat obslužný program PC. >> Startovací stínítko ukazuje po dobu cca. 5 s číslo druhu (výrobku), označení programu a číslo verze. >> Pokud bude program nastartován poprvé a pokud se přístroj nachází ve stavu při dodání, objeví se neutrální uživatelská plocha. (Stav při dodání = není uložena žádná konfigurace) Status: OFFLINE Mód: Není aktivována žádná spínací plocha Monitorové okénko prázdné Výsledkové okénko prázdné 12

13 6.3 Propojit přístroj s obslužným programem Alternativa 1: Záznam čtecího znaku Pod symbolem [Propojení] zvolit v liště menu [adresu IP]. >> >> Změnit uživatelskou plochu na nastavení propojení. "Uložená propojení" dostanou záznam čtecího znaménka s nastavením přístroje z výroby. (Pokud toto není tento případ, dále s odstavcem nebo 6.3.3) Zvolit záznam čtecího znaku jedním kliknutím a nakliknout [Propojit]. Alternativně: Dvojité kliknutí na Záznam. >> Změna Statusu: OFFLINE ONLINE >> Po vytvoření propojení je třeba rozlišovat 2 případy. 1. V přístroji nejsou uloženy žádné konfigurační datové soubory (= stav při dodání): Uživatelská plocha se střídá co do konfiguračního módu. Spínací plocha [Konfigurace] je aktivována. Konfigurace mohou být provedeny a spravovány. Globální nastavení přístroje jsou možná. 13

14 2. Aktivní konfigurační datový soubor je uložen v přístroji: Uživatelská plocha střídá do monitorového módu. Spínací plocha [Monitor] je aktivována. Po spouštěcím impulsu ukazuje monitorové okénko aktuální záběr přístroje. Pole zobrazení výsledku v pravé oblasti ukazuje aktuální výsledky. Vytvoření propojení může vyžadovat několik sekund. 14

15 6.3.2 Alternativa 2: Zadání adresy IP čtecího přístroje. Zvolit v liště menu pod symbolem [Propojení] [adresu IP]. Zavést adresu IP přístroje do zadávací masky "adresa IP". Převzít přednastavené číslo Portu Jestliže je v PC aktivní "Firewall", je třeba dát pozor nato, aby tento Port a číslo portu byly uvolněny pro přenos obrazu. Nakliknout [Propojit]. >> Vystřídat Status: OFFLINE ONLINE (jako 6.3.1) 15

16 6.3.3 Alternativa 3: Hledat adresu IP čtecího přístroje V liště menu pod symbolem [Propojení] zvolit [adresu IP]. Nakliknout [Hledat přístroje ]. >> Bude otevřeno okénko "Hledat síť". Zanést oblast adres pod "Adresa sítě", zde např Zanést "Masku sub-sítě", zde např Nakliknout [Přidat]. >> Z vyhledávacího seznamu bude převzata adresa sítě. Zaváděcí pole pro adresy sítě a masky sub-sítě jsou prázdné pro další záznamy do vyhledávacího seznamu. 16

17 Nakliknout symbol [Nastartovat hledání]. >> Nalezené přístroje budou nalistovány v okénku "Rozpoznání senzoru". >> Všechna síťová data potřebná k propojení s přístrojem budou uložena lokálně v PC pod daným názvem přístroje a jeho standardním označením v záznamu čtecích znaků. Jedním nakliknutím ve vyhledávacím seznamu zvolit záznam a nakliknout [Propojení]. Alternativa: Dvojité kliknutí na "záznam" ve vyhledávacím seznamu. >> Střídání Statusu: OFFLINE ONLINE (jako 6.3.1) 17

18 7 Konfigurační mód 7.1 Funkce Přístroj může ukládat do paměti až 32 konfiguračních souborů dat (= parametrových vět). Jedna konfigurace obsahuje všechny uživatelsky relevantní parametry, které dovolují přístroji soběstačně provést čtecí- / verifikační provoz. Při přivedení konfigurace bude uživatel veden pomocí před-definované navigace. Přitom budou krokově prověřovány (dotazovány) a definovány následující nastavení a údaje: 1. Kvalita obrazu (interní / externí osvětlení, doba osvitu, parametry pro kvalitu zobrazení, atd.) 2. Definice kódu a kritéria rozpoznání 3. Údaje k procesním datům (rozlišení čtecího-/verifikačního provozu, značkové řetězy, atd.) 4. Spouštěcí konfigurace 5. Zakončovací funkční test s definovanými standardními hodnotami Vždy následující krok je pomocí [Dále] volitelný pouze tehdy, když byly definovány parametry aktuálního kroku. 18

19 7.2 Vyvolat konfigurační mód Nakliknou [Konfigurace] Varovné hlášení potvrdit symbolem [OK]. >> Uživatelská plocha se střídá na konfigurační mód Poz. Element Funkce 1 Správa konfigurací Nově, Aktivovat, Editovat, atd. 2 Seznam konfigurací Přehled, členění a zvolení konfigurací a skupin. 3 Všeobecná správa Přístrojově specifická pojmenování. 4 Globální přístrojová nastavení Základní možnosti nastavení pro způsob chování a prametry sítě přístroje. Odprelování (utlumení kmitání) vstupu spouštění (ON / OFF) Laserové označení (ON / OFF) Procesní rozhraní (RS-232 nebo TCP/IP) Parametry sítě (DHCP ON / OFF, adresa IP, atd.) 19

20 7.3 Manipulace se skupinami a konfiguracemi Konfigurace mohou být libovolně přiřazeny 8 předem daným skupinám. Označení skupin "GP" a čísla skupin jsou předem dána a nemohou být změněna. Symbol Funkce Skupina Srovnatelná s pořadačem ve struktuře seznamu systému Windows-Explorers. Aktivní skupina Konfigurace v dané skupině Master skupiny Aktivní konfigurace nepřiřazena žádné skupině. Neaktivní konfigurace 7.4 Všeobecná správa Zapsat jméno a místo podle aplikace. Záznamy přenést do přístroje pomocí [Přidělení (Zuweisen)]. Pole Funkce Název přístroje Libovolný, aplikačně speifický název přístroje Dané místo přístroje Popis místa (např. dopravníkový pás 12) Verze Softwaru Verze Firmwaru přístroje (neměnitelná) 20

21 7.5 Globální přístrojová nastavení. Nakliknout [Globální přístrojová nastavení ]. V dialogovém okénku kontrolovat a v daném případě změnit záznamy v "Globálním přístrojovém" nastavení. Pole Odprelování (utlumení kmitání) vstupu spouštění Laserový mód ( laserový ukazatel) Procesní rozhraní Parametry sítě DHCP Adresa IP Gateway XML-RPC-Port Video-Port Adresa MAC Funkce Zabrání tomu, aby větší počet vzniknuvších, po sobě následujících pulsů spustil v přístroji spouštěcí proces. Při "ON" musí být po dobu nejméně 3 ms přiveden na vstup stabilní puls proto, aby byl rozpoznán jako spouštěcí puls. Kratší impulsy budou ignorovány. Laserové značení ON/OFF Laserové značení slouží jako výpomoc pro nasměrování a probíhá paralelně s optickou osou. Nachází se cca. 2 cm nad středem obrazového pole. Parametry pro přenos procesních dat (Protokol rozhraní, rychlost přenosu, atd.) Přednastavit délku zprávy: Při aktivních funkcích vyšle přístroj při každé zprávě telegram. Tento telegram uvádí, kolik znaků obsahuje navazující zpráva (včetně znaků "Linefeed" a "Carriage Return"). Příklad: "L " = navazující zpráva obsahuje 3 znaky Protokol procesních dat Návod k obsluze "Čtecí přístroj Multicode O2I1xx" V módu DHCP jsou zaváděcí pole pro adresu IP, maska sub-sítě a Standard-Gateway uzavřeny. Čtecímu přístroji bude přidělena adresa ze serveru DHCP. Při přepnutí na "ON" vzít v úvahu varovný pokyn programu! Aktuálně uvedena adresa IP přístroje Standardní adresa Gateway Číslo Portu pro komunikaci skrze protokol XML-RPC. (Dálková procedura Call) Číslo Potru pro přenos obrazů Adresa MAC přístroje (neměnitelná) 21

22 7.6 Přivést novou konfiguraci Nakliknout [Nová]. Jestliže je zvoleno název/místo přístroje ve struktuře seznamu (= šedé pozadí), pak nová konfigurace nebude přiřazená žádné skupině a bude pověšena na konec datové struktury. Pokud již bude nová konfigurace přiřazena určité skupině, zvolit tuto skupinu jedním jediným kliknutím. Potom nakliknout [Nová]. Zadat číslo a název nové konfigurace. Zadat: Délku slova znaků Přehlásky jsou možné (Ä, ä, atd.) Žádné prázdné- nebo tabulátorové znaky před a za záznamem. Žádné zvláštní znaky (&, $, -, _, atd.) Výběrová lišta ukazuje pouze volná, ještě nevyužita čísla. Potvrdit symbolem [OK]. >> Nová konfigurace bude zavedena. 22

23 >> Uživatelská plocha se změní (vystřídá) na první konfigurační krok "Kvalita obrazu" ( 8.1). 23

24 7.7 Zavést stávající konfigurace Up/Down Konfiguraci z pevného disku uložit do paměti čtecího přístroje Multicode. Jedním nakliknutím navolit do struktury seznamu název/-místo přístroje Jestliže má být konfigurace určité skupiny přiřazena, pak navolte tuto skupinu jedním kliknutím. Nakliknout [Uložit data do přístroje]. Alternativně: Kontextním menu navolit (pravé tlačítko myši) nebo pomocí nástrojové lišty. Zadat číslo a název nové konfigurace. Stanovení: Délka názvu znaků přehlásky jsou možné (Ä, ä, atd.) Žádné prázdné nebo tabulátorové znaky před a za záznamem Žádné zvláštní znaky (&, $, -, _, atd.) Výběrová lišta ukazuje pouze volná, ještě nevyužita čísla. Potvrdit symbolem [OK]. Určit místo uložení v pevné paměti a zvolit datotové soubory. 24

25 >> Konfigurace bude zavedena do přístroje a zviditelněná ve strukturovém seznamu. 25

26 7.7.2 Uložit konfiguraci čtecího přístroje Multicode do pevné paměti Jedním jediným kliknutím zvolit konfiguraci ve strukturovém seznamu. Nakliknout [Číst data z přístroje]. Alternativa: Navolit pomocí kontextního menu (pravé tlačítko myši) nebo pomocí nástrojové lišty. Stanovit místo uložení v pevné paměti a zadat jméno datového souboru. Potvrdit symbolem [OK]. >> Konfigurace bude uložena do pevné paměti a může být v případě požadavku zavedena do dalších přístrojů. 26

27 8 Konfigurační kroky 8.1 Kvalita obrazu Pro spolehlivé rozpoznání kódu najustovat a nastavit čtecí přístroj tak, že budou splněna následující kritéria: Kód musí být zobrazen ostře a vykazovat co možno nejvyšší kontrast (ideálně = černě/bílý) Kód musí být zobrazen uprostřed vyhledávací zóny. Velikost kódu v obraze může mít maximálně 2/3 výšky obrazu. Při volbě pracovní vzdálenosti musí být zohledněna minimální velikost modulu kódu. (Návod k obsluze Čtecí přístroj "dualis Multicode O2I1xx" nebo vyhledání datového listu např. O2I102 další informace). Natočení kódu je libovolné. Jestliže jsou v obraze viditelné rušivé odrazy, pak je v takovém případě nutno přístroj namontovat šikmo ke kódové rovině. V závislosti od velikosti kódu je výsledné trapezoidní skreslení v určitých mezích tolerovatelné. Optimalizovat ostrost obrazu nastavovacím šroubkem na zadní straně přístroje. Aby bylo maximalizováno čtecí / verifikační zabezpečení a rychlost, je třeba nastavit modrou vyhledávací zónu. Při běžícím procesu se musí kód objevit uprostřed vyhledávací zóny. Ke čtení/verifikaci budou stahována pouze obrazová data této vyhledávací zóny. Rychlost čtení/verifikace je z hlediska míry závislá od velikosti vyhledávací zóny. Proto neponechávat vyhledávací zónu při časově kritických aplikacích zbytečně na maximální velikosti. Zapnout/vypnout světelné segmenty podle aplikace a světelných poměrů. Kód musí být stejnoměrně osvícen. 4 segmenty interního osvětlení jsou vůči sobě nezávisle řiditelé (ovladatelné) kliknutím myši na segmenty (přednastavení z výroby = interní osvětlení, 4 segmenty "ON"). 27

28 Pomocí [Nastavit automaticky] stanovit dobu osvitu. Při problematických světelných poměrech nebo poměrech s povrchy dodatečně manuálně nastavit dobu osvitu. Pomocí [[Weiter (Dále)]] postoupit (střídat) k dalšímu kroku "Definovat kód" ( 8.2). 28

29 8.2 Definovat kód Pokud bude přivedena nová konfigurace, pak provede program po střídání kroku "kvalita obrazu" "definovat kód" automatické rozpoznání kódu. Toto může trvat několik sekund Standardní rozpoznání a rozšířené rozpoznání Upřednostněno při kódových aplikacích s dobrými poměry kontrastu, povrchu a světla. Nejsou zapotřebí žádné filtrační funkce. Aplikace nepředstavuje žádné časově kritické požadavky. [Standardní rozpoznání] zvolit, příp. ponechat. Parametry Standardní rozpoznání (Přednastavení) Rozšířené rozpoznání Barva modulu Tmavé symboly na světlém pozadí Tmavé symboly na světlém pozadí a světlé symboly na tmavém pozadí. Min. Kontrast 30 % 10 % Velikost modulu Vzdálenost sloupců a řádků ECC200 QR Pixel 4 Pixel (při kontrastně bohytých obrazech 2 Pixel) PDF Pixel 3 Pixel (při kontrastně bohytých obrazech 2 Pixel) Žádná nebo menší vzdálenost mezi hraničními moduly ( 10 % velikosti modulu) Max. Náklon ECC Možné jsou větší vzdálenosti ( 50 % velikosti modulu) Zanést počet kódů ve vyhledávací zóně. (Kódy stejného typu!) V menu "Pulldown"vybrat typ kódu. Pokud není hledaný typ kódu známý, pak zvolit [Automatické rozpoznání]. 29

30 >> V závislosti od objemu obrazových formací, které mají být zpracovávány může automatické rozpoznání kódu trvat několik sekund. Pole výsledků ukazuje typ kódu a počet rozpoznaných kódů. Zvolit [Číst kód (Code lesen)]. >> Pole výsledků ukazuje: Počet nalezených kódů (číslo) Počet hledaných kódů (číslo) Code-String (obsah) Doba čtení / verifikace (ms) Celková doba (ms) >> Rozpoznané kódy budou zobrazeny v zeleném, očíslovaném poli kódů. Jestliže bude ukazovatelem myši pohybováno přes zelené kódové pole, otevře se "nástrojový tip" se specifickými kódovými informacemi (zde např. typ kódu, status rozpoznání kódu, polarita, velikost kódu, atd.) Pomocí [Dále (Weiter) ] změnit (vystřídat) k následujícímu kroku "Procesní rozhraní". Pokud nebylo rozpoznání kódu a čtecí postup úspěšné, pal opakovat postup pomocí nastavení "Rozšířené rozpoznání" ("Erweiterte Erkennung").. Jestliže nebude ani toto nastavení úspěšné, pak opakovat postup s filtrační funkcí "Předzpracování" ( 8.2.2). 30

31 8.2.2 Předzpracování (Filtrační funkce) Při problematických aplikacích, které nemohou být přečteny standardním nebo rozšířeným rozpoznáním. Toto může případ např. u lódů na vypouklých, zrcadlících se površích, nebo u kódů silně znečistěných. Zvolit Registr [Předzpracování]. Zvolit Filtrační funkci (funkce). >> Bude spuštěn interní spouštěcí impuls, obrazová data budou přenesena do obslužného programu. Působení filtrační funkce je viditelné přímo v obrazovém okénku. Filtrační funkce Vyhlazování Zvětšit tmavé body Světlé body zvětšit Popis Filtr vyhlazování Odstranit/potlačit šum a rušivé Pixely (Intenzita filtru rozdělena do 1x, 2x, 3x) Korektura velmi malých modulů Zvětšit/propojit tmavé Pixelové skupiny Zmenšit/odstranit světle Pixelové mezery (Intenzita filtru rozdělena do 1x, 2x) Korektura příliš velkých modulů Zvětšit/propojit světlé Pixelové skupiny Zmenšit/odstranit tmavé Pixelové skupiny (Intenzita filtru rozdělna do 1x, 2x) Kombinací až 3 filtrů jsou možné optimalizace zvláštních případů. Jednotlivé filtrační funkce budou použity po sobě ve čtecí oblasti. Každá filtrační funkce potřebuje propočítavací dobu a tím snižuje dosažitelnou rychlost čtení/verifikace v procesu. Kliknutím na registr [Codetyp] vystřídat zpět k výchozímu menu. Stanovit počet kódů ve vyhledávací zóně pod [Kódy na obraz]. (Kódy stejného typu!) V menu "Pulldown" zvolit typ kódu. Jestliže typ kódu, který má být rozpoznán, není známý, pak zvolit [Automatické rozpoznání]. >> Vystřídat obraz ve čtecí oblasti z "Živého obrazu" na "Stálý obraz" >> Rozpoznaný typ kódu bude ukázán v poli výsledků. Zvolit [Číst kód]. >> Pole výsledků ukazuje: Počet nalezených kódů (číslo) Počet hledaných kódů (číslo) Code-String (obsah) Doba čtení / verifikace (ms) Celková doba (ms) Pomocí [[Dále (Weiter)] střídat] k následujícímu kroku "Procesní rozhraní" ( 8.3). Pokud nebude rozpoznání kódu a postup čtení úspěšný, pak opakovat postup s jinou filtrační funkcí. 31

32 8.2.3 Optimalizace (např. ECC200) Pro optimalizaci vyhodnovací doby jsou k dispozici kódově specifické čtecí / verifikační parametry. Zvolit [Optimalizované rozpoznání]. >> Je viditelný registr "Optimalizace". (Střídání: šedá černá) Nakliknout [Optimalizaci]. >> Budou vyvolány nastavitelné kódově specifické parametry (zde např. ECC200). Nastavit kódově specifické parametry. Aktivovat [Model Striktes], pokud má přístroj výlučně využívat nastavené parametry kódu pro čtení / verifikaci. Toto chování může být použito k hledání kódu určité velikosti v obraze, zatímco odlišné kódy budou ignorovány. Pokud bude bod menu deaktivován, pokusí se přístroj o čtení/verifikaci, nejprve s nastavitelnými parametry. Jestliže toto nebude úspěšné, pak budou automaticky "proběhnuty" všechny možné kódové parametry. Čtecí výsledky a doby prověřit v poli výsledků pomocí [Číst kód]. Pomocí [Dále (Weiter)] střídat k následujícímu kroku "Procesní rozhraní" ( 8.3). 32

33 8.3 Procesní rozhraní Zvolit procesní chování přístroje pod [Mód (Modus)]. (Čtecí nebo verifikační provoz) Pomocí [Připojit číslo konfigurace (Konfigurationsnummer anhängen)] stanovit, zda bylo číslo konfigurace s úspěšně přečteným, automaticky připojeno k procesním datům. Definovat značkové řetězy (Datenstrings). Jako výpomoc vkládání je pro každé pole vyvolatelný Editor ASCII.. 33

34 8.3.1 Kvalita kódu Vyhodnocení kvality kódu je k dispozici pro typy kódu ECC200, QR a PDF417. Při jiných typech kódů je registrové pole [Kvalita] potlačeno. Zvolit [Kvalita] (zde např. ECC200). >> Výběrové menu bude viditelné s atributy "Kvality". K posouzení kvality kódu ECC200, QR nebo PDF417 definuje norma ISO/IEC různé atributy. Tyto atributy jsou analyzovány nezávislé vůči sobě a jsou vyhodnoceny do stupňů (4 = velmi dobrý, 0 = neobstál). Atribut (vlastnost) ECC200 QR PDF417 Popis Celková kvalita Celková kvalita kódu. Odpovídá jednotlivému atributu s nejhorším hodnocením. Kontrast Kontrast modulů k pozadí. Modulace Homogenita světlých a tmavých modulů. Stav okrajového vzorku Kvóta chyb ve 3 základních elementech kódu. (Vyhledávač vzorku, alternativní vzorky a tichá zóna). Dekódování Hodnocení 4, když je kód dekódovatelný, jinak je 0. Axiální ne-uniformita Poměr velikosti modulů a vertikální směr. Mřížkové zkreslení Je mírou pro udržení modulu na specifickém symbolovém rastru. 34

35 Atribut (vlastnost) ECC200 QR PDF417 Popis Nepoužitá korektura chyb Je mírou toho, jak silně je kód poškozen a jaký byl podíl stávajícího mechanizmu korektury chyb, aby přece jenom bylo možno kód úspěšně dekódovat. Defekty Vyhodnocení sloupcových/mezerových zobrazení kódu. Vzorek Start-/Stop Hodnocení vzorku Start-/Stopp. Výtěžek kódového slova Vyhodnocení relativního počtu na správně (korektně) dekódovaná slova. = atribut relevantní/ = atribut není relevantní Nakliknout Požadované atributy kvality. (Celková kvalita, kontrast, atd.) Nakliknout [Přidat kvalitu kódu (Codequalität anhängen)], pokud mají být zvolené atributy kvality přenášeny s procesními daty. Pomocí [Dále (Weiter)] střídat k dalšímu kroku "Konfigurace spouštění" ( 8.4). 35

36 8.4 Konfigurace spouštění Zvolit druh spouštění v menu Pulldown. externí spouštění (kladná hrana) externí spouštění (záporná hrana) Procesním rozhraním pomocí [Okénko spouštění], zvolit spouštění interní spouštění (spojitě), Zvolit [Spoušťové okénko] pokud má přístroj po spouštěcím impulsu v určitém časovém úseku po jednom spouštěcím impulsu provést definovaný počet úspěšných čtení / ověření. Po dosažení počtu čeká přístroj na nový spouštěcí impuls. (Není navolitelné při interním spouštění) Pokusy Dobré (dobrá) čtení: ms (šířka kroku 100 ms) Pomocí [Dále (Weiter)] střídat k dalšímu kroku "Celkový test" ( 8.5). 36

37 8.5 Celkový test Tento ukončovací krok testuje všechna nastavení nové konfigurace. Nakliknout [Test zapnout (Test ein)]. Nakliknout [Spustit spouštění]. >> Přístroj provede čtení / verifikaci na bázi předchozích nastavení. >> Pole výsledků ukazuje: Počet nalezených kódů (číslo) Počet hledaných kódů (číslo) kód-string (obsah) Doba čtení / verifikace (ms) Celková doba (ms) Při interním spouštění je [Spuštění spouštění] deaktivováno. Zde následuje čtecí / verifikační postup spojitě, jakmile bude nakliknuto [Test zapnut]. Pro ukončení nakliknout [Test vypnut]. Pomocí [Dále (Weiter)] ukončit konfiguraci. Pokyn potvrdit pomocí [OK]. >> Konfigurace bude uložena do paměti. Program střídá zpět ke struktuře seznamu ( 7.6 Přivést novou konfiguraci). Nová přivedená konfigurace je aktivní. 37

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS BL-NET Verze 2.15 CS Hotline: Sunpower tel.: 603 516 197 ; e-mail: office@sunpower.cz ; fax: 384 388 167 Bootloader Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer CS Obsah 2 Hardware / Všeobecné informace...

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Programová příručka GoPal Navigator verze 4 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...3 Rady a varovná upozornění...4

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma. Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91 100Base-T Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. ÚVOD...1 1.1 POŽADAVKY NA PC...2 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

software pro řízení provozu digitálního kolejiště dle ZTP-JOP uživatelská příručka

software pro řízení provozu digitálního kolejiště dle ZTP-JOP uživatelská příručka software pro řízení provozu digitálního kolejiště dle ZTP-JOP uživatelská příručka - 1 - Úvodní informace Aplikace modeljop přináší mezi naše železniční modeláře novinku v ovládání a řízení digitálních

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

I nsight U živatelská příručka Eurosat CS spol. s r.o. 1 Verze 4.2 rev. A1

I nsight U živatelská příručka Eurosat CS spol. s r.o. 1 Verze 4.2 rev. A1 1 Obsah 1. Stručný přehled...7 1.1. Instalace...9 1.2. Načtení ústředny v4...9 1.3. Upgrade firmware ústředny z v4 na v5...10 1.4. Načtení ústředny v5 a pozdější...11 1.5. Připojení ústředny...12 1.6.

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs-20 98-40007720 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8 Příručka pro instalaci & programování Verze 1.1 Copyright 2005, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto

Více

EVIDENČNÍ SYSTÉM PRACANT

EVIDENČNÍ SYSTÉM PRACANT Agerit s.r.o. EVIDENČNÍ SYSTÉM PRACANT Uživatelský manuál O systému Evidenční systém PRACANT by Agerit s.r.o Evidenční systém Pracant j e program určený pro malé a střední podniky, které se zabývaj í zakázkovou

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více