Teorie informace Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku"

Transkript

1 Teorie Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. Základní pojmy z Teorie, jednotka, informační obsah zprávy, střední délka zprávy, redundance. Kód. Přenosový řetězec. Kybernetika Wiener: Kybernetika je věda o řízení a sdělování v živých organismech a ve strojích. Wiener, Norbert * Columbia, Mo. USA Stockholm ale také: Kybernetika je věda o sběru, přenosu a zpracování. 1

2 Informatika Informatika je věda o zpracování, zejména za pomoci automatizovaných prostředků Shannon, Claude Elwood * Petoskey, Mich. USA Medford, Mas. USA raphy/shannon.html Kybernetika Informatika Informace Informací nazýváme abstraktní veličinu, která může být přechovávána v určitých objektech, předávána určitými objekty, zpracovávána v určitých objektech a použita k řízení určitých objektů. Jako objekt přitom chápeme živé organismy, technická zařízení nebo soustavy těchto prvků. také: Informace je sdělitelný poznatek, který má smysl a snižuje nejistotu. Jednotka Jednotka je takové množství, které získáme potvrzením, že nastala jedna ze dvou stejně pravděpodobných možností. svítí : nesvítí 50 : 50

3 Zavedla v roce 1998 celosvětová standardizační organizace IEC (International Electrotechnical Commission) Informační obsah zprávy Pravděpodobnost informační obsah P(x) = 0,5 => k(x) = 1 jedn. P(x) = 0,5 => k(x) = jedn. P(x) = 0,15 => k(x) = jedn. 1 jedn. P(x) = 1/[ k(x) ] k(x) = - log P(x) [jedn.] Zpráva A, B C, D, E 1 jedn. 1 jedn. A B C D, E 1 jedn. D E Jednotky Volba základu logaritmu je tedy pouze otázkou volby konstanty měrné jednotky (viz norma IEC/ISO 80000, Díl 1). U binárních logaritmů je jednotkou shannon [Sh]. U přirozených logaritmů jednotka nat [nat]. U dekadických logaritmů hartley, [Hart] 1 Sh 0,69 nat 0,01 Hart 1 nat 1,4 Sh 0,44 Hart 1 Hart, Sh,0 nat Násobky Oproti desítkové soustavě jsou násobky odvozeny od binární soustavy Násobek Předpona Symbol Celý název Odvozeno od 10 kilobinary: kibi Ki ( 10 ) 1 kilo: (10 ) 1 0 mebi Mi 0 gibi Gi 40 tebi Ti 50 pebi Pi 60 exbi Ei megabinary: ( 10 ) mega: (10 ) gigabinary: ( 10 ) giga: (10 ) terabinary: ( 10 ) 4 tera: (10 ) 4 petabinary: ( 10 ) 5 peta: (10 ) 5 exabinary: ( 10 ) 6 exa: (10 ) 6

4 Informace, zpráva, sdělení Zprávu chápeme jako relaci mezi zdrojem a odběratelem, při které dochází k přenosu Sdělení je vhodným způsobem upravená zpráva, zejména pro potřeby přenosu. Informační kanál Sdělení Zdroj Zpráva Příjemce Entropie zdroje Shannon, Wiener: představuje míru organizace, entropie míru neorganizovanosti H(z) = P(i).k(i) [Sh] Entropie Zpráva P(i) je střední k(i) P(i).k(i) hodnota Pro míry zdroj se shodnou potřebné A 0,50 k odstranění 0,500 neurčitosti, která je B 0,50 0,500 H(z) = n.[(1/n).log dána konečným počtem vzájemně se (n)] C 0,50 0,500 H(z) = log vylučujících D 0,15 jevů. 0,75 (n) E 0,15 0,75 H(z) =,50 pravděpodobností všech zpráv: pro n = 5 H(z) =, Informace, data, znalost Data jsou vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možné přenášet nebo zpracovat. Znalost je to, co jednotlivec vlastní (ví) po osvojení dat a po jejich začlenění do souvislostí. Je výsledkem poznávacího procesu za předpokladu uvědomělé činnosti. 4

5 ČSN ISO/IEC 8-1:1998 Informační technologie - Slovník - Část 1: Základní termíny Informace: Poznatek (znalost) týkající se jakýchkoliv objektů, např. faktů, událostí, věcí, procesů, myšlenek nebo pojmů, které mají v daném kontextu specifický význam. Data: Opakovaně interpretovatelná formalizovaná podoba vhodná pro komunikaci, vyhodnocování nebo zpracování. Zpracování informací: Systematické provádění operací s mi, zahrnující zpracování dat a případně i datovou komunikaci a automatizaci kancelářských prací. Datová komunikace: Přesun dat mezi funkčními jednotkami podle souboru pravidel řídících přenos dat. Funkční jednotka: Entita technického nebo programového vybavení, nebo obou, schopná vyhovět danému účelu. Automatizace kancelářských prací: Integrace kancelářských prací pomocí systému zpracování dat. Systém zpracování dat: Jeden nebo více počítačů, periferních zařízení a programů použitých pro zpracování dat. Zpracování dat: Systematické provádění operací s daty např. aritmetické nebo logické operace s daty nebo třídění dat, sestavování nebo kompilace programů a dále operace s textem např. úprava, třídění, slučování, ukládání, vyhledávání, zobrazování nebo tisk ČSN ISO/IEC 8-1: Kód Popis přiřazení kódových slov jednotlivým zprávám (kódová kniha). Kódové slovo je posloupnost znaků použité abecedy. Abeceda je množina znaků (binární abeceda Z = {0, 1}, jeden znak = bit) Minimální délka kódového slova: N * (x) = - log (P(x)) [bit] Pozn.: maximální informační obsah 1 bitu = 1 Sh. 5

6 Charakteristiky kódu Střední délka kódového slova: L = P(i).N(i) [bit] Redundance R = L - H (protože L H, neboť N(i) N * (i)) Zpráva P(i) k(i) P(i).k(i) A B C D E 0,50 0,50 0,50 0,15 0,15 0,500 0,500 0,500 0,75 0,75 N(i) P(i).N(i) 1,000 1,000 1,50 0,750 0,875 H(z) =,50 L = 4,875 R =,65 Přenosový řetězec Zdroj Kódovací člen Vysílač Přenosový kanál Přijímač Dekódovací člen Příjemce zkreslení útlum šumy Přenosový kanál spojitý (analogový), diskrétní (v úrovni) neboli kvantovaný, číslicový (diskrétní v čase). Rychlost přenosu v p = k(x) / t [bit.s -1 ] Vlastnosti přenosového kanálu P(0) P(0,0) 0 0 Přenosový kanál bezšumový, P(0,1) = P(1,0) = 0 šumový, podle výskytu chyb: bezpamětový (chyby jsou náhodné), paměťový (chyby jsou shlukové). šumový, podle vlivu šumu: symetrický, P(0,1) = P(1, 0), nesymetrický. P(1,0) = P(1) - P(1,1) P(0,1) = P(0) - P(0,0) P(1) 1 1 P(1,1) 6

7 Teorie pravděpodobnosti Každému jevu A E (množina všech přípustných jevů, jistý jev) je přiřazeno jako pravděpodobnost číslo P(A), přičemž platí následující axiomy: pravděpodobnost je nezáporná, tj. P(A) 0; pravděpodobnost sjednocení konečně mnoha nebo spočetně mnoha vzájemně neslučitelných jevů A 1 E, A E,... je rovna součtu pravděpodobností těchto jevů, tj. P(A 1 A...) = P(A 1 ) + P(A ) +...; pravděpodobnost jistého jevu E je rovna 1, tj. P(E) = 1. 7

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

(Case Study Essay) Branislav LACKO

(Case Study Essay) Branislav LACKO Informace a jejich využití (Case Study Essay) Branislav LACKO Motto: Informace, které máme - nepotřebujeme. Informace, které jsme potřebovali -už nechceme. Informace, které chceme - nemáme, a nemůžeme

Více

Číselné soustavy. Číselné soustavy. Informace, informační systémy, informační společnost. Desítková (dekadická) soustava. Dvojková (binární) soustava

Číselné soustavy. Číselné soustavy. Informace, informační systémy, informační společnost. Desítková (dekadická) soustava. Dvojková (binární) soustava Informace, informační systémy, informační společnost Ludvík Friebel Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Číselné soustavy libovolné číslo lze zapsat polynomem a n. z n + a n-1.

Více

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D. Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti Ing. Michael Rost, Ph.D. Co je to Statistika? Statistiku lze definovat jako vědní obor, zabývající se hromadnými jevy a procesy. Statistika zahrnuje jak

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Ing. Ivan Zderadička, spolupracovník společnosti Central European Advisory Group S pokračujícím rozvojem informačních

Více

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vydal Institut celoţivotního vzdělávání,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více