Datové struktury a datové typy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datové struktury a datové typy."

Transkript

1 Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 1 / 53

2 Obsah přednášky 1 Základní datové typy 2 Datové struktury 3 Základní datové struktury Proměnná Pole Struktura Objekt 4 Odvozené datové struktury Seznam Zásobník Fronta Prioritní fronta Strom Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 2 / 53

3 Základní datové typy 1. Základní datové typy Přehled základních datových typů: celočíselné, logické, reálné a znakové. Nalezneme prakticky ve všech programovacích jazycích. U každého jednoduchého datového typu definována jeho velikost v bajtech a rozsah. Vyjádření v různých číselných soustavách: dvojková (binární) soustava: 0011, desítková (decimální) soustava (znaky 0-9): 1987, šestnáctková (hexadecimální) soustava (znaky 0-9, a-f): 16af. Celočíselné datové typy: Reprezentace diskrétních jevů. Se znaménky (signed) či bez znaménka (unsigned). Liší se rozsahem a přesností. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 3 / 53

4 Základní datové typy 2. Přehled celočíselných datových typů v Javě Rozsah představován maximální a minimální hodnotou, které může proměnná tohoto datového typu nabývat. Závisí na počtu bitů které jsou použity na uložení číselné hodnoty v paměti. Unsigned: (0, 2 n 1). Signed ( 2 n 1, 2 n 1 1). Pokud nevíme, jaký datový typ použít, a nemáme nějaké speciální požadavky, zpravidla používáme typ int. Datový typ Velikost Rozsah byte 8b -128;127 short 16b ;32767 int 32b -2E09;2E09 long 64b -9E18;9E18 Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 4 / 53

5 3. Znakový typ Základní datové typy Datový typ char. Používán pro práci se znaky, různá kódování a sady znaků. Má vlastnosti celočíselného datového typu bez znaménka, jeho hodnota odpovídá kódu příslušného znaku v ASCII tabulce. Na jednotlivé znaky se lze dívat jako na celá čísla, lze na ně aplikovat stejné aritmetické či relační operátory jako na datový typ int. Nabývá hodnot (0, 2 8 1). Zápis znakového typu: znakem uzavřeným do apostrofů: char c='a'; prostřednictvím escape sekvencí: char c='\n'; Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 5 / 53

6 Základní datové typy 4. Kódování ASCII (American Standard Code for Information Interchange): 127 znaků (písmena, číslice, spec. znaky), 7b + 1b. Problémy s ČJ, celkem 6 speciálních kódování: CP 1250, ISO , Latin 2... UNICODE: 16b kódování, 2 nástupce ASCII, znaků, např. UTF-8. Ukázka Escape sekvencí: Escape sekvence UNICODE Význam \n \u000a Nová řádka \r \u000d Návrat na začátek řádku \t \u0009 Tabulátor \\ \u005c Zpětné lomítko \' \u002c Apostrof \" \u0022 Uvozovky Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 6 / 53

7 5. ASCII tabulka Základní datové typy Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 7 / 53

8 Základní datové typy 6. Logický datový typ Datový typ bool, (v Javě boolean). Nabývá dvou hodnot: pravda true, nepravda false. Obě hodnoty lze vyjádřit prostřednictvím celočíselných hodnot: Příklad: 1=true 0=false. boolean result=false; boolean result=0; Uplatňuje se zejména při konstrukci logických podmínek. if (result==true) if (result) Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 8 / 53

9 Základní datové typy 7. Reálné datové typy Reálná čísla R které lze vyjádřit nekonečně dlouhým desetinným rozvojem, jsou představována desetinnými čísly. Používána pro vyjádření spojitých jevů. Výpočty v pomalejší než nad celými čísly. Důležitá volba správného datového typu. Zápis reálných čísel: 2 formy zápisu. S pevnou řádovou čárkou (Fixed-point). Proměnná relativní chyba, malá čísla zatížena větší chybou V semilogaritmickém tvaru (Floating-point). Příliš malá nebo příliš velká čísla, stejná relativní chyba. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 9 / 53

10 Základní datové typy 8. Reálné datové typy v Javě Pro vědecké výpočty používáme datový typ double (s dvojnásobnou přesností). Při výpočtu s datovým typem float dochází k značným zaokrouhlovacím chybám. float: 7 platných desetinných míst double: 15 platných desetinných míst Datový typ Velikost Rozsah float 32b -1.4E45;3.4E48 double 64b -4.9E-324,1.7E308; Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 10 / 53

11 Datové struktury 9. Datové struktury Data používaná programy v paměti uchovávána v datových strukturách. Data lze reprezentovat různými datovými typy. Pro efektivní práci s daty nutné zvolit vhodnou datovou strukturu a odpovídající datový typ. Dělení datových struktur: Datové struktury děleny do dvou kategorií: Základní datové struktury: Vyskytují se téměř ve všech programovacích jazycích. Za běhu programu nemění svůj rozsah. Odvozené datové struktury: Nazývány jako abstraktní datové struktury. Často implementovány jako objekty. Za běhu programu mohou měnit svůj rozsah. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 11 / 53

12 Datové struktury 10. Dělení datových struktur Dělení do dvou skupin: Základní datové struktury: Proměnná (Variable). Pole (Array). Struktura (Structure). Objekt (Object). Odvozené datové struktury: Seznam (List). Strom (Tree). Zásobník (Stack). Fronta (Query). Tabulka (Table). Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 12 / 53

13 Proměnná 11. Proměnná Pojmenované místo v paměti počítače. Je v ní uložena hodnota určitého datového typu. Deklarace proměnné: Proměnné vytvářeny pomocí deklarace. V deklaraci uveden datový typ proměnné a její identifikátor. int i; double k; Typ proměnné: Specifikace typu proměnné ovlivňuje: A) Určuje množinu hodnot, kterých proměnná může nabývat. B) Množství paměti potřebné pro její uložení. C) Operace, které lze s proměnnou provádět. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 13 / 53

14 12. Schéma paměti Základní datové struktury Proměnná Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 14 / 53

15 Proměnná 13. Alokace paměti Způsob, jakým je proměnným přidělován pamět ový prostor v RAM. 3 metody alokace paměti Statická alokace. Alokace na zásobníku. Alokace na haldě. Statická alokace paměti: Pamět přidělena pevně na celou dobu běhu programu. Přidělování paměti realizováno již v době překladu. Rozsah datových struktur musí být znám již v době překladu, což není vždy možné. Práce s proměnnými velmi rychlá a efektivní. Používáno pro proměnné deklarované v hlavním programu. double x; int cislo; Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 15 / 53

16 Proměnná 14. Alokace na zásobníku Zásobník (Stack). Používána pro lokální proměnné, které jsou deklarovány v procedurách či funkcích či při rekurzi. Pamět je alokována při volání procedury/funkce, po jejím ukončení je uvolněna. Lokální proměnné zanikají, jejich hodnoty jsou nedostupné. Dochází k úspoře paměti, nepotřebné proměnné nezabírají místo. Uvolňování úseků paměti prováděno v opačném pořadí než jejich přidělování. Nedochází ke fragmentaci paměti. Nejrychlejší... Při překročení kapacity zásobníku chyba Stack Overflow. double dist(double a, double b) { double d=math.sqrt(a*a+b*b); return d; } Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 16 / 53

17 Proměnná 15. Dynamická alokace paměti Dynamická alokace na haldě (Heap, realizován binárním stromem): Pamět přidělována na žádost programu operačním systémem, nikoliv kompilátorem. Na tyto úseky se odkazujeme pomocí speciálních proměnných typu ukazatel (pointer). Nepotřebná pamět není uvolňována implicitně, musí provést uživatel či Garbage Collector. Uvolňování úseků paměti nemusí být prováděno v opačném pořadí než její přidělování, dochází k fragmentaci paměti. Při překročení kapacity haldy chyba Heap Overflow. Point p=new Point(100,100); Výhody dynamické alokace: Proměnné existují jen po dobu, kdy jsou potřeba. Možnost vytvářet dynamické datové struktury potřebné velikosti za běhu programu. Jejich velikost nemusí být známa v době překladu. Nevýhody dynamické alokace: Dynamicky alokované proměnné nemají svůj jednoznačný identifikátor, přístup prostřednictvím ukazatele. Pomalejší přístup k datům než u statické alokace. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 17 / 53

18 Proměnná 16. Problémy při dynamické alokaci Důsledky nevhodné práce s dynamicky alokovanou pamětí: Přístup na nealokované místo v paměti Přepsání vlastních dat či havárie programu. Zpravidla vede k pádu nebo si přepsání vlastních dat. Přístup do uvolněné paměti Zpravidla vede k pádu programu. Neuvolnění paměti Při náročných výpočetních procesech může nastat nedostatek paměti vedoucí k pádu aplikace. Většinou se chyba nijak neprojeví. Operační systém po skončení běhu programu tuto pamět uvolní. Opakované uvolňování téže paměti Opakované volání destruktoru. Zpravidla vede k pádu aplikace. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 18 / 53

19 17. Druhy proměnných Proměnná Proměnné se liší dle způsobu přidělování paměti: Globální proměnné: Vytvořeny při spuštění programu, zanikají po ukončení programu. Existují po celou dobu běhu programu. Nazývány jako statické proměnné. Lokální proměnné: Deklarované ve funkcí či procedurách. Vznikají v okamžiku volání procedury/funkce, zanikají při ukončení procedury/funkce. Existují pouze po dobu běhu procedury/funkce. Nazývány jako automatické proměnné, alokovány v zásobníku. Dynamické proměnné: Vznikají za běhu programu na základě provedené alokace paměti příkazem. Mohou zanikat automaticky nebo manuálně (příkazem). Nejsou vázány na procedury/funkce. Tomáš Alokovány Bayer heapu. (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 19 / 53

20 Proměnná 18. Přiřazovací příkaz Přiřazuje proměnné hodnotu odpovídajícího datového typu. Dochází k inicializaci hodnoty proměnné. i = 10; k = 13; Proměnné vystupují: v aritmetických operacích (výrazy) dist = sqrt((xb - xa) * (xb - xa) + (yb - ya) * (yb - ya)); v logických operacích (podmínky) if (eps > 0) předávány jako parametry funkcí či procedur distance (xa, ya, xb, ya); Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 20 / 53

21 19. Konstanty Základní datové struktury Proměnná Číselné údaje, jejichž hodnota se nemění. V praxi např. π, e, g, c, i. Konstanty celočíselné, reálné, znakové a řetězcové konstanty. Celočíselné konstanty: Celočíselné konstanty lze zapisovat v osmičkové, desítkové či šestnáctkové soustavě. Desítková soustava: 9234 Osmičková soustava: 0156 //Zacina nulou Šestnáctková soustava: 0x26AF //Zacina 0x Konstanty jsou standardně datového typu int. R = ; Hodnota typu long, za číselnou hodnotou symbol L. A = L; Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 21 / 53

22 20. Znakové konstanty Lze je zapsat následujícími způsoby. Proměnná Jedním znakem uzavřeným do apostrofů: 'A' 'B' 'C' Číselnou hodnotou v ASCII tabulce (osmičková, šestnáctková soustava): '\101' '\102' '\103' //osmickova '\41' '\42' '\43' //sestnactkova Zápis speciálních znaků '\n' '\r' '\\' '\' Posloupností znaků \ uxxxx, kde XXXX představuje kód znaku v kódování UNICODE: '\u000a' Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 22 / 53

23 Proměnná 21. Reálné konstanty Lze je zapsat následujícími způsoby. S pevnou řádovou čárkou: V semilogaritmickém tvaru e e-1 Reálná konstanta je standardně datového typu double. Zápis v datovém typu float, za poslední číslici umístěn znak F. A = 0.1e10F; Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 23 / 53

24 22. Řetězcové konstanty Proměnná Zapisuje se jako posloupnost znaků uzavřená v uvozovkách. Pro tvorbu řetězcových konstant platí stejné zákonitosti jako pro tvorbu znakových konstant. Řetězcové konstanty mohou být na rozdíl od znakové konstanty tvořeny více než jedním znakem. Lze je zapsat následujícími způsoby. Jeden či více znaků do uvozovek (nikoliv do apostrofů). "Ahoj"; Hodnoty v ASCII/UNICODE tabulce: "Prvn\u00ED program\n v jazyce Java"; Sčítání řetězcových konstant prostřednictvím operátoru +. "prvni slovo"+"druhe slovo"; Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 24 / 53

25 Proměnná 23. Přetypování Při přiřazovacích operacích dochází ke konverzím mezi různými datovými typy přetypování. Přiřazovaná hodnota (na pravé straně) je konvertována na typ proměnné jíž přiřazujeme (na levé straně). Výsledkem změna datového typu proměnné. Varianty přetypování: Přiřazení reálné hodnoty celočíselné celočíselné hodnotě: Hodnota zaokrouhlena odříznutím desetinné části (nedochází k zaokrouhlení podle standardních pravidel!) Přiřazení hodnoty s vyšší přesností do proměnné s nižší přesností: Pokud hodnota mimo rozsah výsledného datového typu, může vést k nedefinovatelnému výsledku Implicitní vs. explicitní přetypování. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 25 / 53

26 Proměnná 24. Implicitní a explicitní přetypování Implicitní přetypování Přetypování proměnné s nižším rozsahem na proměnnou s vyšším rozsahem. Probíhá automaticky, nedochází při ní ke ztrátě informací. Pořadí: byte->short->int->long->float->double. float a = 50; double b = 30; b = a;//implicitni konverze Explicitní přetypování Přetypování proměnné s vyšším rozsahem na proměnnou s nižším rozsahem. Neproběhne automaticky,nutno vynutit ji uvedením cílového datového typu. Dochází ke ztrátě informací. Pořadí: double->float->long->int->short->byte. a = b;//ztrata presnosti, nelze provest a = (float)b;//explicitni konverze Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 26 / 53

27 25. Smíšené konverze Proměnná Nastávají, pokud do aritmetických operací vstupují operandy smíšeného typu. Cílem co nejmenší ztráta přesnosti při aritmetických operacích. Zákonitosti: A) Pokud je jeden z operandů typu double, bude výsledkem operace datový typ double. B) Pokud je jeden z operandů typu float, bude výsledkem operace datový typ float. C) Pokud je jeden z operandů typu long, bude výsledkem operace datový typ long. Pozor na zlomky: int a = 5;//int int b = 10;//int int c = a / b;//vysledek=0 Správně: int a = 5.0;//double int b = 10;//int Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 27 / 53

28 Proměnná 26. Aritmetické operátory Slouží k realizaci základních aritmetických operacích. Vyhodnocování z leva do prava dle priority: A) nejprve operace násobení/dělení/celočíselné dělení, B) poté se vyhodnotí zbývající operace. Změna priority vyhodnocování s použitím závorek. Počet pravých a levých závorek by měl být stejný. int a = * 3;//a=12 int a = (3 + 3) * 3;//18 Přehled aritmetických operátorů: Operátor Popis + Sčítání - Odečítání * Násobení / Dělení % Zbytek po celočíselném dělení. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 28 / 53

29 27. Operátory přiřazení Proměnná Zkrácený zápis běžných aritmetických operací. Umožňuje efektivnější zápis aritmetických operací. Přehled operátorů přiřazení. Operátor a+=5 a-=5 a*=5 a/=5 Úplný zápis a=a+5 a=a-5 a=a*5 a=a/5 Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 29 / 53

30 Proměnná 28. Operátory inkrementace a dekrementace Zvyšování či snižování hodnoty proměnné o 1. Představují zdvojené operátory ++ resp.. Předcházející inkrementace/dekrementace: Operátory inkrementace/dekrementace umístěny před proměnnou. Nejprve se provede inkrementace/dekrementace, poté přiřazovací příkaz. int a = 5, b = 5; int c = ++a;//a=6, c=5; int d = --b;//b=4, d=5; Následná inkrementace/dekrementace: Operátory inkrementace/dekrementace umístěny za proměnnou. Nejprve se provede přiřazovací příkaz, poté inkrementace/dekrementace. int a = 5, b=5; int c = a++;//a=6, c=6; int d = b--;//b=4, d=4; Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 30 / 53

31 Proměnná 29. Relační operátory Použití při konstrukci logických podmínek. Binární i unární booleovské operátory. Různá priorita, nejvyšší negace, poté konjunkce, ostatní. Změna pořadí závorkami. Přehled relačních operátorů: Operátor Popis == Rovná se!= Nerovná se && Logický součin Logický součet! Negace < Menší > Větší <= Menší nebo rovno >= Větší nebo rovno Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 31 / 53

32 30. Pole Základní datové struktury Pole Posloupnost proměnných stejného typu uložených v paměti chápaných jako jeden celek. Každé pamět ové místo reprezentováno prvkem pole. K prvku pole přistupujeme prostřednictvím indexu, Index pole nesmí být překročen! Deklarace pole: Uváděn datový typ, identifikátor, počet prvků pole. Jednorozměrné pole: Prvky pole tvoří proměnné, nikoliv pole nějakého jiného pole. Představuje ho n prvků s indexy 0,..., n 1. double pole[10]; //deklarace pole s deseti prvky pole[0]; //prvni prvek pole pole[9]; //posledni prvek pole Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 32 / 53

33 31. Vícerozměrné pole Pole Pole označováno jako N-rozměrné. Prvky N-rozměrného pole tvoří prvky (N 1)-rozměrného pole. Nejčastěji používáno dvojrozměrné pole, N = 2. Prvky dvojrozměrného pole tvoří prvky jednorozměrného pole. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 33 / 53

34 32. Dvojrozměrné pole Pole Tvořeno m řádky a n sloupci, představuje matici. Řádkový index: 0,..., m 1. Sloupcový index: 0,..., n 1. Nejrychleji se mění poslední index, tj index nejvíce vpravo. Deklarace dvourozměrného pole: double pole[6][11]; //deklarace 2D pole 6x10 prvku pole[0][0]; //prvni prvek pole pole[5][10]; //posledni prvek pole Využití dvojrozměrných polí: reprezentace tabulek, rastrů. Pro práci s poli používány cykly (opakování činností). V některých jazycích pole deklarována jako dynamické proměnné. Operace s 1D neuspořádaným polem (přístup, hledání) jsou prováděny v lineárním čase, s 2D neuspořádaným polem v kvadratickém čase. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 34 / 53

35 Pole 33. Pole v Javě S polem v Javě pracujeme prostřednictvím odkazu (tj. podobně jako s objekty). 2 kroky: Deklarace odkazu na pole Ve tvaru datovy_typ [] identifikator. Neuvádíme počet prvků. double [] pole; S polem zatím nelze pracovat, nebyla alokována pamět vyvolání výjimky. Alokace paměti Vytvoření vlastního pole přidělení potřebné paměti, uvádíme počet prvků. Nastavení odkazu tak, aby ukazoval na vytvořené pole. pole=new double[10]; Oba kroky lze spojit do jednoho: double [] pole=new double[10]; Prvky pole celočíselného/ reálného typu automaticky inicializovány na hodotu 0, prvky polí odkazů (tj. referencí) inicializovány na hodnotu null. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 35 / 53

36 Pole 34. Ilustrace práce s polem v Javě Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 36 / 53

37 Pole 35. Další operace s polem v Javě Délka pole: Představuje počet prvů, lze zjistit prostřednictvím length. pole.length; Hodnota length-1 je nastavována jako nejvyšší horní index pole. pole[pole.length-1]; //Posledni prvek pole pole[pole.length]; //Prekrocen index, prace s nealokovanou Inicializované pole: Pole inicializované předem danými hodnotami, nepoužívá se konstrukce s new (pouze konvence). double [] pole={2.0, 4.4,17.85}; //1D pole double [][] pole2d={{2.0, 4.4},{17.85, 0.3}, {10.9, 6.4}}; Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 37 / 53

38 36. Kopírování polí v Javě Pole Nelze použít přiřazovací příkaz, provádí kopírování odkazů, nikoliv kopírování skutečného obsahu polí. int [] pole1={1,2,3}; int [] pole2=new int [3]; pole2=pole1;//zkopirovani odkazu, nikoliv obsahu pole! Kopírování obsahu pole po prvku int [] pole1={1,2,3}; int [] pole2=new int [3]; for (int i=0;i<pole1.length;i++) pole2[i]=pole1[i]; Použití příkazu arraycopy arraycopy(zdroj,pocat_index,cil,cilovy_index,pocet_prvku); Ukázka kopie dvou polí int [] pole1={1,2,3}; int [] pole2=new int [3]; System.arraycopy(pole1,0,pole2,0,pole1.length); Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 38 / 53

39 37. Ukázka nevhodného kopírování polí Pole Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 39 / 53

40 38. Ukázka správného kopírování polí Pole Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 40 / 53

41 39. Struktura (Záznam) Struktura Skupina proměnných různých typů, které se dohromady chovají jako celek. Na rozdíl od pole se jedná o strukturu heterogenní. Deklarace struktury: Jednotlivé položky struktury deklarovány jako samostatné proměnné. struct Point { double x, y; }; //Ukoncena strednikem //Bod ma souradnice x,y Při práci se strukturami je používán princip kvalifikace. Nejprve vytvořena proměnná datového typu struktury. Pro přístup k jednotlivým složkám struktury používáme proměnnou datového typu struktury doplněnou jménem proměnné. Point p; //Promenna typu point p.x= ; //nastaveni souradnice x p.y= ; //Nastaveni souradnice y Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 41 / 53

42 Objekt 40. Objekt V objektově orientovaném programování objekty představují komponenty nehmotného charakteru. Jsou abstrakcí a zjednodušením svých hmotných protějšků. Vykazují určité vlastnosti a chování. Rozhraní objektu: umožňuje vzájemnou komunikaci objektů. Podrobnosti v kapitole věnované OOP. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 42 / 53

43 41. Rozhraní objektu Základní datové struktury Objekt Objekt tvořen: Datovou strukturou Představována proměnnými různých datových typů. Ovlivňuje vlastnosti objektu. Tato část objektu bývá označována jako soukromá, z vnějšku je před jinými objekty ukryta (princip zapouzdření). Metodami Definují operace, které je možno s daty provádět. Určují chování objektu. Tato část objektu bývá označována jako veřejná. Patří mezi dynamické proměnné: vytvářeny a rušeny na pokyn programátora v libovolný okamžik. S dynamicky vytvořenými objekty pracujeme ve speciální části paměti zvané halda (heap). Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 43 / 53

44 42. Seznam Odvozené datové struktury Seznam Datová struktura, tvoří ji uspořádaná posloupnost položek. Položky uspořádány podle určité hodnoty, tzv. klíče. Jednotlivé položky nemusejí být umístěny přímo za sebou každá položka obsahuje odkaz na následující položku. Patří mezi rekurzivní struktury, každá položka obsahuje odkaz na položku stejného typu. Vlastnost seznamu: Rychlé přidávání prvků na počátek/konec seznamu (O(N)). Vhodný pro procházení prvků popořadě sekvenční uspořádání dat. Nevhodný pro náhodný přístup k prvkům. Typy seznamů: Jednosměrný seznam Obousměrný seznam Kruhový seznam Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 44 / 53

45 Odvozené datové struktury 43. Ukázky seznamů. Seznam Jednosměrný seznam: každý prvek seznamu odkazuje na předchozí resp. následující prvek seznamu. První resp. poslední prvek seznamu neodkazuje nikam (NULL). Obousměrný seznam: každý prvek seznamu obsahuje odkaz na předchozí a následující prvek seznamu. První a poslední prvek seznamu neodkazují nikam (NULL). Kruhový seznam: jednosměrný i obousměrný. Poslední prvek seznamu pak obsahuje odkaz na první prvek seznamu, resp. první prvek seznamu obsahuje odkaz na poslední prvek seznamu. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 45 / 53

46 Odvozené datové struktury Zásobník 44. Zásobník Ze zásobníku odebíráme data v opačném pořadí, než v jakém jsme je do něj uložili. Pracovat lze pouze s prvkem, který je na vrcholu zásobníku. Reprezentuje model LIFO (Last In - First Out). V běžném životě model zásobníku např. batoh, vyndaváme z něj věci v opačném pořadí, než je do něj ukládáme. Použití při zpracovávání dat v sekvenčním pořadí. Dno zásobníku: Nejspodnější prvek v zásobníku. Přidán do zásobníku jako první. Vrchol zásobníku: Nejvrchnější prvek v zásobníku. Přidán do zásobníku jako poslední. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 46 / 53

47 Odvozené datové struktury 45. Ukázka zásobníku Zásobník Použití: náhrada rekurze, vyhodnocování výrazů... Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 47 / 53

48 Odvozené datové struktury Fronta 46. Fronta Z fronty odebíráme data ve stejném pořadí, v jakém jsem je do ní uložili. Pracovat lze pouze s prvkem, který je na čele fronty. Reprezentuje model FIFO (First In-First Out). Využití při sekvenčním zpracování dat. Ve frontě nemůžeme předbíhat. Existuje i fronta s předbíháním, tzv. prioritní fronta. Konec fronty: Prvek na poslední pozici ve frontě. Do fronty přidán jako poslední. Čelo fronty: Prvek na první pozici ve frontě, Do fronty přidán jako první. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 48 / 53

49 Odvozené datové struktury Fronta 47. Ukázka fronty a kruhové fronty Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 49 / 53

50 Odvozené datové struktury Prioritní fronta 48. Prioritní fronta Nazývána fronta s předbíháním. Charakteristika prioritní fronty: Varianta fronty, u které hraje roli ohodnocení prvku. Ohodnocení realizováno ohodnocovací funkcí. Prvek s vyšší prioritou může přeběhnout prvek s nižší prioritou. Princip prioritní fronty: 1 Prvky přidávány do fronty v pořadí, v jakém jsou na vstupu. 2 Prvky odebírány z fronty na základě ohodnocení (priority prvku). Prvky s nejvyšší prioritou odebrány jako první. Časté použití v geoinformatice, souvislost s technikou Sweep Line (zametací přímka). Ohodnocením např. souřadnice x, y, vzdálenost, váha, atd. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 50 / 53

51 Odvozené datové struktury Strom 49. Strom Takové uspořádání dat, kdy každý prvek má nejvýše jednoho předchůdce a může mít více než jednoho následníka. Strom tvořen vrcholy (uzly). Typy uzlů: Listy: Uzly bez následníka. Není k nim připojen žádný podstrom. Kořen: Uzel bez předchůdce=kořen. Existuje právě 1. Vnitřní uzly: Uzly, které nejsou listem ani kořenem. Patří mezi rekurzivní datové struktury: každý uzel je současně kořenem stromu a zároveň listem stromu vyšší úrovně. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 51 / 53

52 50. Dělení stromů Odvozené datové struktury Strom Podle maximálního počtu potomků, stupeň uzlu n. Unární strom: n = 1 (Seznam). Binární strom: n = 2. Ternární strom: n = 3. Stromy vyšších řádů se zpravidla nepoužívají. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 52 / 53

53 Odvozené datové struktury Strom 51. Uspořádání dat v binárním stromu Pro každý uzel U platí, že všechny údaje v levém podstromu jsou menší než U a všechny údaje v pravém podstromu větší než U. Tato organizace umožňuje efektivní práci s daty uloženými ve stromu: např. vyhledávání se složitostí O(log(N)). Ukázka binárního stromu. Tomáš Bayer (Katedra aplikované Datové struktury geoinformatiky a datové a kartografie, typy. Přírodovědecká fakulta UK.) 53 / 53

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Čísla a číselné soustavy.

Čísla a číselné soustavy. Čísla a číselné soustavy. Polyadické soustavy. Převody mezi soustavami. Reprezentace čísel. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

Seznámení s datovými typy a operátory

Seznámení s datovými typy a operátory Knihovny tříd Javy KAPITOLA 2 Seznámení s datovými typy a operátory Klíčové dovednosti a pojmy Seznámení s primitivními typy jazyka Java. Používání literálů. Inicializace proměnných. Seznámení s pravidly

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury Data a datové typy 1 / 28 Obsah přednášky Základní datové typy Celá čísla Reálná čísla Znaky 2 / 28 Organizace dat Výběr vhodné datvé struktry různá paměťová náročnost různá

Více

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro:

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro: 21.4.2009 Makra - dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h - jak na vlastní makro: #define je_velke(c) ((c) >= 'A' && (c)

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Datové typy a struktury

Datové typy a struktury atové typy a struktury Jednoduché datové typy oolean = logická hodnota (true / false) K uložení stačí 1 bit často celé slovo (1 byte) haracter = znak Pro 8-bitový SII kód stačí 1 byte (256 možností) Pro

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -4 Operace & Výrazy Vítejte ve čtvrté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekce Datové Typy prezentovaly mnoho nových konceptů ; Doufám, že jste všemu porozuměli,

Více

4 Datové struktury. Datové struktury. Zobrazení dat v počítači

4 Datové struktury. Datové struktury. Zobrazení dat v počítači 4 Datové struktury Zobrazení dat v počítači Každá hodnota v paměti počítače je zakódovaná do posloupnosti bitů. Využívá se přitom dvojková (binární) soustava, která používá dva znaky, 1 (nebo I ) a 0,

Více

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování.

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování. Delphi lekce 6 Minimum z Object Pascalu Vrátíme se ještě k základům Object Pascalu. Struktura programu Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově

Více

Kolekce, cyklus foreach

Kolekce, cyklus foreach Kolekce, cyklus foreach Jen informativně Kolekce = seskupení prvků (objektů) Jednu již známe pole (Array) Kolekce v C# = třída, která implementuje IEnumerable (ICollection) Cyklus foreach ArrayList pro

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

ABSTRAKTNÍ DATOVÉ TYPY

ABSTRAKTNÍ DATOVÉ TYPY Jurdič Radim ABSTRAKTNÍ DATOVÉ TYPY Veškeré hodnoty, s nimiž v programech pracujeme, můžeme rozdělit do několika skupin zvaných datové typy. Každý datový typ představuje množinu hodnot, nad kterými můžeme

Více

1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10

1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10 Úlohy- 2.cvičení 1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10 2. Převeďte dané desetinné číslo do dvojkové soustavy (DEC -> BIN): a) 0,8125 10 b) 0,35 10

Více

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5 Obsah Obsah 1 Číselné soustavy 1 2 Paměť počítače 1 2.1 Měření objemu paměti počítače................... 1 3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače................. 3 4 Problémy

Více

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 5 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky Příkazy cyklu -

Více

2 Datové struktury. Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky

2 Datové struktury. Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky 25 Pole Datová struktura kolekce elementů (hodnot či proměnných), identifikovaných jedním nebo více indexy, ze kterých

Více

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

2 Datové typy v jazyce C

2 Datové typy v jazyce C 1 Procedurální programování a strukturované programování Charakteristické pro procedurální programování je organizace programu, který řeší daný problém, do bloků (procedur, funkcí, subrutin). Původně jednolitý,

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje Konstanty I možnosti: přednostně v paměti neexistuje žádný ; o preprocesor (deklarace) #define KONSTANTA 10 o konstantní proměnná (definice) const int KONSTANTA = 10; příklad #include v paměti

Více

Abstraktní datové typy: zásobník

Abstraktní datové typy: zásobník Abstraktní datové typy: zásobník doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Abstraktní datové typy omezené rozhraní

Více

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <->

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <-> Znaky každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak číslo) kódování jiný příklad kódování existuje mnoho kódů pojmy: morseova abeceda problémy o znaková sada které znaky

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni!

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni! Java práce s řetězci Trochu povídání.. Řetězce jsou v Javě reprezentovány instancemi tříd StringBuffer a String. Tyto třídy jsou součástí balíčku java.lang, tudíž je možno s nimi pracovat ihned bez nutného

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS

TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS Číslo otázky : 13. Otázka : Základní datové struktury (pole, zásobník, binární strom atd.), datové struktury vhodné pro fyzickou implementaci relačních dat v SŘBD (hašovací

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

1. Téma 03 - Rozhodování

1. Téma 03 - Rozhodování 1. Téma 03 - Rozhodování Cíl látky Seznámit se a prakticky si vyzkoušet zápis rozhodování v jazyce Java 1.1. Úvod Jednou z nejčastěji používanou konstrukcí při programování je rozhodování. Právě této problematice

Více

Datové struktury. alg12 1

Datové struktury. alg12 1 Datové struktury Jedna z klasických knih o programování (autor prof. Wirth) má název Algorithms + Data structures = Programs Datová struktura je množina dat (prvků, složek, datových objektů), pro kterou

Více

V případě jazyka Java bychom abstraktní datový typ Time reprezentující čas mohli definovat pomocí třídy takto:

V případě jazyka Java bychom abstraktní datový typ Time reprezentující čas mohli definovat pomocí třídy takto: 20. Programovací techniky: Abstraktní datový typ, jeho specifikace a implementace. Datový typ zásobník, fronta, tabulka, strom, seznam. Základní algoritmy řazení a vyhledávání. Složitost algoritmů. Abstraktní

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4 Obsah Obsah 1 Jednoduché datové typy 1 2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole.................................. 2 2.2 Záznam................................ 3 2.3 Množina................................

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39 Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury Petr Vaněček 1 / 39 Obsah přednášky Referenční datové typy datové položky metody přístupové metody accessory, indexery Rozhraní Pole 2 / 39 Třídy

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Operační systémy 25. září 2012 Struktura přednašky 1 Číselné soustavy 2 Reprezentace čísel 3 Operační systémy historie 4 OS - základní složky 5 Procesy Číselné soustavy 1 Dle základu: dvojková, osmičková,

Více

2 Ukládání dat do paměti počítače

2 Ukládání dat do paměti počítače Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ..7/../8.8 Cíl Studenti budou umět zapisovat čísla ve dvojkové, osmičkové, desítkové a v šestnáctkové soustavě

Více

Lokální definice (1) plocha-kruhu

Lokální definice (1) plocha-kruhu Lokální definice (1) syntaxe: (local (seznam definic) výraz) definice jsou dostupné pouze uvnitř příkazu local příklad: (local ( (define Pi 3.1415926) (define (plocha-kruhu r) (* Pi r r)) ) (plocha-kruhu

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

v aritmetické jednotce počíta

v aritmetické jednotce počíta v aritmetické jednotce počíta tače (Opakování) Dvojková, osmičková a šestnáctková soustava () Osmičková nebo šestnáctková soustava se používá ke snadnému zápisu binárních čísel. 2 A 3 Doplněné nuly B Číslo

Více

Standardní vstup a výstup

Standardní vstup a výstup Standardní vstup a výstup Trochu teorie S pojmy standardní vstup/výstup (I/O, input/output) jste se již pravděpodobně setkali, pokud ale ne, zde je krátké vysvětlení. Standardní vstup a výstup jsou vlastně

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

1. Základní pojmy a číselné soustavy

1. Základní pojmy a číselné soustavy 1. Základní pojmy a číselné soustavy 1.1. Základní pojmy Hardware (technické vybavení počítače) Souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven. Software (programové vybavení počítače)

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

PHP. 1. Úvod do PHP. 2. Základy PHP

PHP. 1. Úvod do PHP. 2. Základy PHP PHP 1. Úvod do PHP Tato přednáška obsahuje úvod do skritpového jazyka PHP. Ten je podobný ostatním jazykům vyšší úrovně, jako je například jazyk C, Pascal, Fortran nebo Java, takže programátoři se zkušeností

Více

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write("\nPrumerna teplota je {0}", tprumer);

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write(\nPrumerna teplota je {0}, tprumer); Pole (array) Motivace Častá úloha práce s větším množstvím dat stejného typu o Př.: průměrná teplota za týden a odchylka od průměru v jednotlivých dnech Console.Write("Zadej T pro.den: "); double t = Double.Parse(Console.ReadLine());

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače a periferních zařízení.

Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače a periferních zařízení. 1 Struktura osobního počítače Zakreslete základní schéma počítače podle Johna von Neumanna. Popište základní strukturu osobního počítače. Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství.

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství. }else{ { if($b >$ c){ echo $max=$b; // vypí }else{ echo $max=$c; // vypí?> cas se }e B : se{ echo B ; default: ($b>$c){ echo C ; } $max=$b; }else{ $max=$c; PHP nejen pro začátečníky k;?> $c; echo { Martin

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Ing. Petr Stránský VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Příkazy vstupu - definice Výstupním zařízením může být obrazovka, tiskárna nebo soubor. Jednotlivé údaje se zapisují pomocí příkazu WRITE nebo WRITELN. Příkaz

Více

198 Rozsah viditelnosti proměnných

198 Rozsah viditelnosti proměnných Proměnné 198 Rozsah viditelnosti proměnných Rozsahem viditelnosti proměnných definovaných v PHP je funkce. To znamená, že když někde uvnitř funkce definujeme proměnnou, je tato proměnná vidět v celém zbytku

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN + = KALKULÁTORY 2014 201 C π EXP LOCAL SIN MU GT ŠKOLNÍ A VĚDECKÉ KALKULÁTORY 104 103 102 Hmotnost: 100 g 401 279 244 EXPONENT EXPONENT EXPONENT 142 mm 170 mm 1 mm 7 mm 0 mm 4 mm Výpočty zlomků Variace,

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu:

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu: Plán předmětu Název předmětu: Algoritmizace a programování (PAAPK) Školní rok: 2007/2008 Forma studia: Kombinovaná Studijní obory: DP, DI, PSDPI, OŽPD Ročník: I Semestr: II. (letní) Typ předmětu: povinný

Více

Zobrazení dat Cíl kapitoly:

Zobrazení dat Cíl kapitoly: Zobrazení dat Cíl kapitoly: Cílem této kapitoly je sezn{mit čten{ře se způsoby z{pisu dat (čísel, znaků, řetězců) v počítači. Proto jsou zde postupně vysvětleny číselné soustavy, způsoby kódov{ní české

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu ázev školy Autor ázev Téma hodiny Předmět Ročník /y/ C.1.07/1.5.00/34.0394 VY_3_IOVACE_1_ČT_1.01_ vyjádření čísel v různých číselných soustavách Střední odborná škola a Střední

Více

Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými

Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými (X36UNX, Jan Skalický, 2006) Pole homogenní lineární struktura implicitn ě s číselným rozsahem index ů 0...1023 (někde 4095) implicitn ě řetězcov ě orientovaná

Více

Vstup a výstup datové proudy v C

Vstup a výstup datové proudy v C Vstup a výstup datové proudy v C Petr Šaloun katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava 24. října 2011 Petr Šaloun (katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava) Vstup a výstup 24. října 2011 1 / 37 Přehled, rozdělení

Více

Iterátory v C++. int pole[20]; for (int *temp = pole, temp!= &pole[20]; temp++) { *temp = 0;

Iterátory v C++. int pole[20]; for (int *temp = pole, temp!= &pole[20]; temp++) { *temp = 0; Iterátory v C++. Iterátor v C++ je vlastně taková obdoba ukazatelů pro kontejnery. Dříve, než se dostaneme k bližšímu vysvětlení pojmu iterátor, ukážeme si jednoduchý příklad, jak pracovat s obyčejným

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení

BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení Ing. Pavel Kubalík, Ph.D., 2010 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Volné stromy. Úvod do programování. Kořenové stromy a seřazené stromy. Volné stromy

Volné stromy. Úvod do programování. Kořenové stromy a seřazené stromy. Volné stromy Volné stromy Úvod do programování Souvislý, acyklický, neorientovaný graf nazýváme volným stromem (free tree). Často vynecháváme adjektivum volný, a říkáme jen, že daný graf je strom. Michal Krátký 1,Jiří

Více

Čísla v počítači Výpočetní technika I

Čísla v počítači Výpočetní technika I .. Výpočetní technika I Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně pavel.haluza@mendelu.cz Osnova přednášky ergonomie údržba počítače poziční a nepoziční soustavy převody mezi aritmetické operace

Více

Zákony hromadění chyb.

Zákony hromadění chyb. Zákony hromadění chyb. Zákon hromadění skutečných chyb. Zákon hromadění středních chyb. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky

Více

MQL4 COURSE. V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat

MQL4 COURSE. V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com (Appendix 2) Trading Functions -------------------- V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat tento dodatek

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA. Programování MATURITNÍ OTÁZKY

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA. Programování MATURITNÍ OTÁZKY WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA Programování MATURITNÍ OTÁZKY Ostrava 2008 Tomáš Vejpustek 1 Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Ošetřování chyb v programech

Ošetřování chyb v programech Ošetřování chyb v programech Úvod chyba v programu = normální záležitost typy chyb: 1) programátorská chyba při návrhu každých 10 000 řádek 1 chyba lze jen omezeně ošetřit (před pádem aplikace nabídnout

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Algoritmy I, složitost

Algoritmy I, složitost A0B36PRI - PROGRAMOVÁNÍ Algoritmy I, složitost České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická v 1.01 Rychlost... Jeden algoritmus (program, postup, metoda ) je rychlejší než druhý. Co ta věta znamená??

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2)

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2) Struktura programu a základní prvky První začátky s C Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Struktura programu a základní prvky

Struktura programu a základní prvky První začátky s C Struktura programu a základní prvky Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Jednoduché výrazy 30 Operace přiřazení... 30 Základní aritmetické operace... 33 Relační operátory... 38 Vstup dat... 42

Jednoduché výrazy 30 Operace přiřazení... 30 Základní aritmetické operace... 33 Relační operátory... 38 Vstup dat... 42 Obsah Předmluva 9 Předpoklady 9 Terminologie 9 Typografické konvence 10 Úvod do práce s daty 11 Konstanty a proměnné 13 Literály a výstupní operace... 13 Literály a výstupní operace v Pascalu... 14 Literály

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více