Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu"

Transkript

1 Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a poté z jeho okolí. Bodové měření: Hodnota jasu je odečtena ze středu hledáčku. Násobné měření: Viz strana 86. Bodové měření Výběr plochy pro odečtení hodnoty Expozice je nastavena na základě hodnot odečtených přímo pod značkou automatického zaostřování. Díky tomu lze nastavit optimální hodnoty expozice i pro objekt ležící na velmi jasném (zářícím) pozadí. Bodové měření je k dispozici i v makro režimu (bodové měření + makro režim). Opakovaně mačkejte tlačítko /, až se na kontrolním displeji objeví symbol (bodové měření) nebo (bodové měření + makro režim). Dojde k automatickému zapnutí LCD obrazovky. Jednotlivé symboly se mění následovně (pokud jsou ovšem všechny dostupné): Tlačítko spouště Kapitola 5 Pokročilé techniky Průběh volby (Digitální ESP) Tlačítko (makro/bodové měření) Pokud nedojde ke stisku tlačítka / do dvou sekund po vykreslení obrazovky určené pro toto nastavení, pak tato obrazovka opět zmizí. Stiskem tlačítka spouště exponujte snímek. Výchozí tovární hodnota: Digitální ESP Bodové měření 85

2 Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu (pokračování) Násobné měření Odečtení hodnot z více než jednoho bodu fotografované kompozice Touto metodou lze změřit míru jasu objektu až na 8 různých místech a na základě těchto hodnot spočítat ideální průměrné expoziční hodnoty. Postup je vhodný především pro objekty s vysokým kontrastem. Jestliže pracujete s přepínačem režimů A/S/M, nebudete moci v režimu M používat násobné měření. Proto si zvolte režim různý od režimu M (Str. 52). Je-li tlačítku AEL/ přiřazena jiná funkce než AE LOCK (Aretace expozice), přiřaďte mu ji (Str. 157). (makro/bodové měření) Tlačítko spouště Stiskem tlačítka / aktivujte bodové měření expozice (Str. 85). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t MULTI METERING t ON. Poté stiskněte tlačítko. Dalším stiskem téhož tlačítka skryjte menu. (Aretace expozice) Tlačítko 86

3 Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu (pokračování) Značku automatického zaostřování namiřte na bod, ve kterém chcete změřit expozici (jas). Hodnotu odečtěte stiskem tlačítka AEL/. Míru jasu lze v rámci jednoho záběru změřit až na 8 různých místech. Na LCD obrazovce se objeví stupnice s naměřenými hodnotami. Hodnoty získané z devátého a případně i dalších měření jsou ignorovány. Chcete-li zrušit aretovanou hodnotu expozice získanou násobným měřením, podržte tlačítko AEL/ déle než 1 sekundu. Až se objeví nápis MEMO, stiskněte toto tlačítko ještě jednou a ihned ho uvolněte. Stiskem spouště exponujte snímek. Příklad: Měření expozice na dvou místech (tlačítko AEL/ bude stisknuto dvakrát). Průměrná hodnota clony a doby expozice bude vypočítána na základě měření ze dvou bodů. Tyto hodnoty budou přepočítány při každém dalším provedeném měření. Symbolem je označena průměrná hodnota dvou provedených měření. Průměr je vždy umístěn do středu stupnice. Značka udává, jak moc se právě naměřená expozice (její hodnota v měřeném bodě) liší od průměrné expozice. Právě naměřená expozice může být fixována namáčknutím tlačítka spouště. (Právě naměřená expozice nebude přidána k průměrné hodnotě, dokud nestisknete tlačítko AEL/. Měření získaná stiskem tlačítka AEL/. Počet udává, kolikrát jste stiskli tlačítko. Poloha symbolu udává rozdíl (odstup) naměřené hodnoty od průměru. Pokud naměřená hodnota (symbol ) padne o více než ±3 EV od středu stupnice (nebo-li průměrné hodnoty), objeví se červené symboly. 87

4 Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu (pokračování) Vliv přepínače režimů na násobné měření expozice : K dispozici, : Není k dispozici * Funkce není dostupná, pokud je režim odvozen od režimu M. TIPY Násobné měření si nelze vynutit t V režimu digitálního ESP měření nelze násobné měření použít. Nastavte metodu měření na bodové měření ( ) nebo na bodové měření v makro režimu ( ). Jak uložit uzamčené expoziční hodnoty získané násobným měřením i pro další fotografie (Zapamatování expozice) t Poté, co jste podle 4. kroku návodu provedli požadovaný počet stisknutí tlačítka AEL/, přidržte toto tlačítko stisknuté po dobu delší než 1 sekunda. Objeví se symbol MEMO. Zobrazení symbolu MEMO udává, že naměřené expoziční hodnoty jsou uloženy v paměti fotoaparátu. Poznámka Pokud v průběhu násobného měření stisknete některé z následujících tlačítek, budou expoziční hodnoty získané násobným měřením zrušeny., tlačítko (režimy blesku), tlačítko / (makro/bod), tlačítko. 88

5 Funkce AE lock Aretace expozice Aretaci (dočasné uzamčení) oceníte v situacích, kdy je obtížné docílit optimální expozici (například při nadměrném kontrastu mezi fotografovaným objektem a pozadím). Předpokládejme například, že většinu vašeho záběru tvoří obloha, takže při automatické expozici vychází objekt v popředí příliš tmavý. V takovém případě upravte kompozici tak, aby v ní nebyla žádná jasná obloha a poté stiskem tlačítka AEL/ dočasně uzamkněte (aretujte) naměřené expoziční hodnoty. Obnovte původní podobu vašeho záběru včetně oblohy a snímek exponujte. Jinými slovy, aretaci expozice použijte v případě, kdy chcete použít jiné expoziční hodnoty než ty, které byste za normálních okolností naměřili při zaostřování na objekt. Jestliže pracujete s přepínačem režimů A/S/M, nebudete moci v režimu M použít aretaci expozice. Proto si zvolte režim různý od režimu M (Str. 52). Vypněte násobné měření (parametr MULTI METERING nastavte na hodnotu OFF) (Str. 86). Pokud je násobné měření zapnuto, nelze aretaci expozice použít. Je-li tlačítku AEL/ přiřazena jiná funkce než AE LOCK (Aretace expozice), přiřaďte mu ji (Str. 157). Tlačítko spouště (Aretace expozice) 89

6 Funkce AE lock Aretace expozice (pokračování) Zvolte kompozici záběru, ze kterého chcete aretovat (naměřit) expoziční hodnoty, poté stiskněte tlačítko AEL/. Aretaci expozice zrušíte opětovným krátkým stiskem tlačítka AEL/. Jestliže chcete uzamknout jiné expoziční údaje, zvolte požadovanou kompozici záběru a znovu stiskněte tlačítko AEL/. Po každém stisku tlačítka AEL/ dojde k aretaci expozice respektive k jejímu zrušení. Namiřte značku automatického ostření na objekt, podle kterého chcete snímek zaostřit, poté namáčkněte tlačítko spouště. Rozsvítí se zelená kontrolka. Aretaci expozice nelze zrušit, pokud máte namáčknuté tlačítko spouště. Zelená kontrolka Domáčkněte tlačítko spouště. Po pořízení snímku bude aretace expozice zrušena a symbol AEL zmizí. Po dobu aretace expozice je zobrazen symbol AEL. 90

7 Funkce AE lock Aretace expozice (pokračování) Vliv přepínače režimů na aretaci expozice : K dispozici, : Není k dispozici * Funkce není dostupná, pokud je režim odvozen od režimu M. TIPY Jak uchovat aretované expoziční hodnoty získané násobným měřením i po pořízení snímku (Zapamatování expozice). t Po provedení kroků 2 a 3, přidržte tlačítko AEL/ stisknuté po dobu alespoň jedné sekundy. Objeví se symbol MEMO. Po dobu, kdy je zobrazen symbol MEMO, si bude fotoaparát pamatovat naměřenou expozici. Takto uloženou expozici zrušíte (vymažete z paměti) krátkým stiskem tlačítka AEL/. Aretace expozice není k dispozici. t Na LCD obrazovce je zobrazeno menu. Zavřete menu (Str. 43). t Je zapnuto násobné měření expozice. Vypněte ho (Str. 86). Aretace expozice byla zrušena. t Došlo ke změně polohy přepínače režimů. t Fotoaparát byl vypnut nebo přešel do úsporného režimu (usnul). t Došlo ke změně režimu ostření (bod/makro) nebo ke změně režimu blesku. t Kvůli zobrazení menu jste stiskli tlačítko. 91

8 Fotografování v makro režimu Jak pořizovat snímky zblízka V makro režimu můžete fotografovat zvolený objekt z bezprostřední blízkosti (od 10 cm 60 cm). Při transfokátoru nastaveném na maximálně širokoúhlý záběr tak může fotografovaný objekt vyplnit celou plochu záběru. V normálním režimu je zaostření na krátkou vzdálenost časově velmi náročné, zatímco v režimu (makro) je velmi rychlé. Při fotografování zblízka je obvykle potřeba odečíst ideální expoziční hodnoty ze středu záběru (plochy ležící pod značkou automatického ostření), většina snímků pak vyjde mnohem lépe (Bodové měření a makro režim) (Str. 85). Normální fotografie Makrofotografie Tlačítko spouště Opakovaně mačkejte tlačítko / až se na kontrolním displeji objeví symbol (Makro režim) nebo (Bodové měření + Makro režim). Jednotlivé symboly se mění následovně (pokud jsou ovšem všechny dostupné): Průběh volby (Digitální ESP) (makro/bodové měření) Pokud nedojde ke stisku tlačítka / do dvou sekund po vykreslení obrazovky určené pro toto nastavení, pak daná obrazovka opět zmizí. Symbol makrofotografie 92

9 Fotografování v makro režimu Jak pořizovat snímky zblízka (pokračování) Exponujte snímek. Pracovní rozsahy v makro režimu Širokoúhlý záběr : 10 cm až 60 cm Teleobjektiv : 1,2 m až 2,0 m Výchozí tovární hodnota : Digitální ESP Poznámka Makro režim můžete bez obtíží použít i při fotografování v normálních vzdálenostech. Ovšem musíte počítat s tím, že zaostřování bude trvat delší dobu. 93

10 Fotografování v super makro režimu Jak pořizovat snímku opravu zblízka Díky režimu super makro se můžete dostat k fotografovanému objektu až na vzdálenost 4 cm, takže výsledkem bude snímek zvětšený ještě víc než ve standardním makro režimu. Celou plochu záběru vám vyplní už objekt o rozměrech 44 x 33 mm. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t t ON. Poté stiskněte tlačítko. Opětovným stiskem téhož tlačítka skryjte menu. Výchozí tovární hodnota: OFF (vypnuto) Tlačítko Poznámka Při fotografování v super makro režimu není transfokátor k dispozici. I v super makro režimu dokáže fotoaparát zaostřit na jakoukoli vzdálenost, ovšem vlastní ostření může být velmi pomalé. 94

11 Fotografování se samospouští Samospoušť je užitečná v situacích, kdy na fotografii chce být i fotograf. Ke stabilizaci fotoaparátu použijte stativ. Opakovaně mačkejte tlačítko /, až se objeví symbol. Pokud nedojde ke stisku tlačítka / do dvou sekund po vykreslení obrazovky určené pro toto nastavení, pak daná obrazovka opět zmizí. (Časovač/Dálkové ovládání) Tlačítko spouště Domáčknutím spouště aktivujte časovač samospouště. Kontrolka samospouště se rozsvítí na cca 10 sekund a poté začne blikat. Po přibližně 2 sekundách blikání dojde k expozici snímku. (V režimu k pořizování videosekvence.) Záznam videosekvence začne přibližně po 12 sekundách od stisku spouště. Pokud chcete v režimu ukončit pořizování videosekvence, znovu domáčkněte tlačítko spouště. Spuštěnou samospoušť můžete zastavit stiskem tlačítka /. Časovač samospouště se zastaví a kontrolka samospouště zhasne. Kontrolka samospouště a dálkového ovládání 95

12 Fotografování se samospouští (pokračování) Poznámka Fotoaparát si po svém vypnutí nepamatuje, že byl v režimu samospouště a to ani v případě, že je parametr ALL RESET (Obnova původních hodnot) nastaven na hodnotu OFF (Vypnuto) (Str. 155). Po expozici snímku je samospoušť automaticky zrušena. V režimu fotoaparát sám ukončí pořizování záznamu poté, co dosáhne maximální možné délky videosekvence. Jestliže použijete samospoušť v některém ze sekvenčních režimů, pořídí fotoaparát automaticky 5 snímků. 96

13 Dálkové ovládání Snímky můžete pořizovat i pomocí (volitelného) dálkového ovladače. Takový postup se hodí, pokud chcete být na snímku i vy. Dálkové ovládání můžete také použít v situacích, kdy chcete ovládat spoušť fotoaparátu a přitom se ho nedotýkat (zabránit nežádoucím otřesům), například při fotografování za soumraku nebo v noci. Ke stabilizaci fotoaparátu použijte stativ. Opakovaně mačkejte tlačítko /, až se objeví symbol. (Časovač/Dálkové ovládání) Ovladač zamiřte na čidlo dálkového ovládání na fotoaparátu. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko spouště. Před vlastní expozicí snímku bude na fotoaparátu po zhruba 2 sekundy blikat kontrolka samospouště a dálkového ovládání. Účinný dosah dálkového ovladače Ze strany objektivu Čidlo dálkového ovládání Kontrolka samospouště a dálkového ovládání Tlačítko spouště Tlačítko W Výchozí tovární nastavení: OFF Tlačítko T 97

14 Dálkové ovládání (pokračování) TIPY Co dělat, když po stisku spouště na dálkovém ovladači nedojde na fotoaparátu k rozblikání kontrolky samospouště/dálkového ovládání. t Ovladač je příliš daleko od fotoaparátu. Přesuňte se do oblasti účinného dosahu dálkového ovládání a znovu stiskněte tlačítko spouště na dálkovém ovládání. t Dochází k rušení signálu dálkového ovladače. Podle návodu k použití pro dálkový ovladač změňte jeho vysílací frekvenci. Jak zrušit režim dálkového ovládání. t Režim dálkového ovládání zůstává aktivní i po pořízení snímku. Chcete-li ho zrušit, pak ve 2. kroku na straně 97 Nastavte / na hodnotu OFF. Fotoaparát v kombinaci s televizorem můžete použít jako prezentační nástroj a pomocí dálkové ovládání řídit prohlížení snímků. t K dispozici je také pohlížení jednoho snímku po druhém (slide-show), zvětšení snímku a zobrazení sdruženého náhledu. Poznámka Je-li senzor dálkového ovládání vystaven ostrému světlu, jako je například přímé sluneční záření, nemusí dojít k expozici, a to ani v případě, že je ovladač v účinném dosahu od fotoaparátu. Při pořizování sekvenčních záběrů pomocí dálkového ovladače musíte tlačítko spouště stisknout a držet. Jestliže fotoaparát neobdrží od dálkového ovladače korektní signál, může dojít k přerušení sekvenční expozice. Informace o tom, jak používat dálkový ovladač při prohlížení fotografií, si nastudujte z jeho uživatelské příručky. 98

15 Sekvenční expozice K dispozici máte čtyři různé způsoby sekvenční expozice (pořízení více snímků na jedno stisknutí spouště): sekvenční expozici ( ), vysokorychlostní sekvenční expozici ( ), sekvenční expozici s automatickým zaostřováním ( ) a automatický bracketing (nástřel) (BKT). Konkrétní sekvenční režim můžete aktivovat přes položku menu s názvem DRIVE. Režimy pořizování snímků : Po domáčknutí spouště bude pořízena právě jedna fotografie. (Pořizování jednotlivých snímků; normální způsob fotografování) : Na jedno stisknutí spouště bude pořízeno až 11 snímků maximální rychlostí cca 1,4 snímku/sekundu. Zaostření, expoziční hodnoty a vyvážení bílé je naměřeno a uzamčeno podle prvního snímku. (Sekvenční expozice) : Na jedno stisknutí spouště budou pořízeny až 3 snímky maximální rychlostí cca 2,4 snímku/sekundu. Zaostření, expoziční hodnoty a vyvážení bílé je naměřeno a uzamčeno podle prvního snímku. (Vysokorychlostní sekvenční expozice) : Na jedno stisknutí spouště je pořízeno více snímků. Každý snímek je zaostřen zvlášť. Rychlost pořizování snímků při sekvenční expozici s automatickým zaostřováním je nižší než v případě normální sekvenční expozice. (Sekvenční expozice s automatickým zaostřováním) : Auto bracketing (nástřel). (Str. 100) Sekvenční expozice, vysokorychlostní sekvenční expozice a sekvenční expozice s automatickým zaostřováním Ze vstupního menu vyberte MODE ME- NU t CAMERA t DRIVE t, nebo. Poté stiskněte tlačítko. Opětovným stiskem téhož tlačítka skryjte menu. Tlačítko spouště Stiskem spouště exponujte snímky. Tlačítko spouště domáčkněte a ponechejte ho stisknuté. Fotoaparát bude pořizovat snímky tak dlouho, dokud spoušť neuvolníte. Tlačítko 99

16 Sekvenční expozice (Pokračování) Poznámka Přečtěte si rovněž Poznámku a Vliv přepínače režimů na volbu sekvenčního režimu na straně 101 Při vysokorychlostní sekvenční expozici ( ) může ukládání snímků trvat delší dobu. Blikající indikátor přístupu na kartu signalizuje, že fotoaparát ukládá snímky na kartu. S fotoaparátem začněte pracovat teprve poté, až indikátor přístupu na kartu zcela pohasne. Snímky nelze pořizovat, pokud je indikátor stavu vyrovnávací paměti zcela zaplněn. Auto bracketing (nástřel) Pořízení více snímků na jedno stisknutí spouště s různě nastavenými expozičními hodnotami BKT Za určitých podmínek lze s kompenzací expozice docílit lepších výsledků než s hodnotami expozice, které fotoaparát považuje za optimální. Po aktivaci režimu Auto bracketing budou před expozicí každého snímku (v dané sekvenční sérii) příslušně upraveny expoziční hodnoty. Rozsah expozičního rozdílu (nástřelu) můžete ovlivnit pomocí menu. Zaostření a vyvážení bílé bude uzamčeno podle prvního snímku. Příklad: Parametr BKT je nastaven na hodnotu ±1.0, x3. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t DRIVE t BKT. Pak stiskněte. Křížový ovladač Tlačítko spouště Tlačítko 100

17 Sekvenční expozice (Pokračování) Stiskem nebo vyberte expoziční rozdíl mezi jednotlivými snímky (± 0.3/ ± 0.7/ ± 1.0), poté stiskněte. Tlačítkem nebo vyberte počet snímků v jedné nástřelné sérii (x3, x5), poté stiskněte. Při jisté kombinaci rozlišení fotografie a režimu záznamu, lze pořídit v jedné sérii maximálně 3 snímky (hodnota x3). Stiskem spouště exponujte snímky. Domáčkněte tlačítko spouště a ponechejte ho stisknuté, dokud nebude exponován nastavený počet fotografií. Sérii snímků můžete kdykoliv přerušit prostým uvolněním tlačítka spouště. Vliv přepínače režimů na volbu sekvenčního režimu Režim Sekvenční režim : K dispozici, : Není k dispozici :Výchozí tovární nastavení * Výchozí tovární nastavení a množina nabízených sekvenčních režimů závisí na zvoleném expozičním režimu. 101

18 Sekvenční expozice (Pokračování) Poznámka Sekvenční režimy (,,, BKT) nelze aktivovat v následujících situacích: Pokud je režim záznamu nastaven na hodnotu TIFF (Str. 112) nebo pokud je režim záznamu nastaven na hodnotu SHQ se zapnutou funkcí ENLARGE SIZE (Str. 116). Je-li zapnuta funkce NOISE REDUCTION (Str. 126). V sekvenčních režimech (,,, BKT) nelze použít vestavěný blesk. Jestliže volné místo na kartě neodpovídá počtu snímků zadanému v rámci režimu Auto bracketing, nebudete moci ve fotografování pokračovat. Pokud je ISO citlivost nastavena na hodnotu vyšší než 200, může se za jistých okolností objevit na fotografiích šum (Str. 117). Jestliže v průběhu sekvenčního fotografování dojde k poklesu kapacity baterií a rozbliká se indikátor stavu baterií, bude pořizování snímků přerušeno a fotoaparát začne ukládat právě pořízené záběry. Zda se ovšem všechny pořízené fotografie podaří uložit, závisí pouze na stavu baterií. Doba expozice je při sekvenčním fotografování omezena na maximálně 1/30 sekundy, proto bude expozice i v případě tmavých objektů relativně rychlá a omezí se tím vliv nechtěných otřesů fotoaparátu. Jestliže chcete při sekvenčním fotografování používat externí blesk, musíte ho nakonfigurovat tak, aby došlo k odpálení záblesku pro každý exponovaný záběr. 102

19 Záznam zvuku společně s pořízením fotografie Při expozici fotografie může být současně zachycen zvuk (namluven komentář). Záznam zvuku začíná asi půl sekundy po otevření závěrky. Maximální možná délka zvukového záznamu je cca 4 sekundy pro každou fotografii. Pokud je tato funkce zapnutu, bude zvuk zaznamenán po každém pořízení fotografie. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t t ON. Pak stiskněte. Opětovným stiskem téhož tlačítka skryjte menu. Mikrofon Tlačítko spouště Stiskem spouště pořiďte fotografii. Namiřte mikrofon fotoaparátu směrem ke zdroji zvuku, který chcete zaznamenat. Objeví se indikátor znázorňující průběh nahrávání zvuku. Tlačítko Výchozí tovární nastavení: OFF Poznámka Pokud je fotoaparát vzdálen od zdroje zvuku více než 1 metr, nebude zvuk zaznamenán čistě. Po dobu pořizování zvukového záznamu není možné exponovat další snímky. Pořízení zvukového záznamu není možné, je-li: režim záznamu je nastaven na hodnotu TIFF. (Nicméně k snímku uloženému ve formátu TIFF můžete zvukový záznam přidat později.) (Str. 147) aktivován některý ze sekvenčních expozičních režimů (,,, BKT). Při nahrávání mohou být rovněž zaznamenány ruchy produkované fotoaparátem (např.: cvakání tlačítek, pohyb závěrky apod.). Přečtěte si také Tipy na následující straně. 103

20 Záznam ozvučené videosekvence Při pořizování videosekvence lze zaznamenat i zvuk. Pokud je parametr nastaven na hodnotu ON (Zapnuto), nelze v průběhu pořizování videosekvence používat optický transfokátor. Ze vstupního menu vyberte stiskněte tlačítko. t ON, poté Mikrofon Tlačítko spouště Stiskem tlačítka spouště začněte pořizovat záznam. Výchozí tovární nastavení: OFF Tlačítko TIPY Při přehrávání zní zvuk z reproduktoru. K fotografiím lze přidat zvukový komentář později (Str. 147). Uložený zvuk můžete později změnit. Reproduktor Poznámka Zvuková nahrávka může obsahovat ruchy způsobované ostřením. Při pořizování videosekvence můžete používat pouze digitální transfokátor. Pokud je parametr nastaven na hodnotu OFF (Vypnuto), můžete při pořizování videosekvence používat jak optický tak digitální transfokátor. (Str. 76) 104

21 Fotografování panorámat Možnost panoramatického fotografování lze využít pouze se značkovými kartami OLYMPUS CAMEDIA a programovým vybavením CAMEDIA Master. (Karty od jiných výrobců tuto funkci nepodporují.) Panoramatické fotografování umožňuje spojit pomocí dodaného programu CAMEDIA Master několik snímků s překrývajícími se okraji do jediné panoramatické fotografie. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t PANORAMA. Křížový ovladač Tlačítko spouště Stiskněte. Právě jste aktivovali panoramatický režim. Tlačítko Stiskem příslušného tlačítka na křížovém ovladači zvolte směr (nahoru/ dolů/doprava/doleva), ve kterém budou vaše snímky na sebe navazovat. Zvolený směr bude zobrazen. Pro snímky, které na sebe navazují směrem zleva doprava. Pro snímky, které na sebe navazují směrem zdola nahoru. 105

22 Fotografování panorámat (pokračování) Dbejte na to, aby se okraje snímků překrývaly, poté pořiďte jednotlivé záběry. Zaostření, expozice a vyvážení bílé bude nastaveno podle prvního snímku, proto pro první snímek nevolte záběr s příliš jasným objektem (typicky slunce). Po pořízení prvního snímku již nebudete moci změnit polohu transfokátoru. Panorama může sestávat až z 10 snímků. Tlačítko spouště Tlačítko spouště Snímky pořiďte tak, aby se jejich okraje (pravý/levý/horní/spodní) překrývaly. Díky tomu budete vědět, které snímky mají být spolu spojeny. Stiskem tlačítka dokončete pořizování panoramatu. Z obrazovky zmizí rámečky znázorňující okraje a fotoaparát se vrátí do režimu pořizování normálních fotografií. Vliv přepínače režimů na aktivaci funkce PANORAMA : K dispozici, : Není k dispozici * Dostupnost funkce Panorama závisí na zvoleném expozičním režimu. 106

23 Fotografování panorámat (pokračování) Poznámka Při fotografování panoramatu nelze použít blesk. Po pořízení 10 snímků se objeví obrazovka s varováním a další snímky již nepůjde exponovat. Panoramatický režim je možný pouze se značkovými kartami OLYMPUS CAMEDIA. Fotoaparát sám o sobě nedokáže upravit (sestavit) jednotlivé panoramatické snímky. Ke spojení jednotlivých snímků je nutný dodaný program CAMEDIA Master. Pokud pořídíte panoramatický záběr tvořený více snímky v režimech HQ/SHQ, nemusí pro jejich sestavení stačit kapacita operační paměti vašeho počítače. I když budete fotografovat panorama v režimu TIFF, budou jednotlivé snímky uloženy ve formátu JPEG. Rozměry snímků se ale nezmění. Jestliže v průběhu fotografování panoramatu dojde ke změně polohy přepínače režimů, fotoaparát ukončí panoramatický režim a vrátí se do standardního režimu pro pořizování snímků. 107

24 Jak pořídit snímek dva v jednom Tato funkce umožňuje zkombinovat dva po sobě pořízené snímky a uložit je jako jednu výslednou fotografii. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t 2 IN 1. Stiskněte tlačítko. Tímto jste aktivovali režim dva v jednom. Tlačítko Tlačítko spouště Tlačítko Stiskem spouště pořiďte první záběr. Fotografovaný objekt bude na výsledném snímku umístěn vlevo. Stiskem spouště pořiďte druhý záběr v pořadí. Fotografovaný objekt bude na výsledném snímku umístěn vpravo. 108

25 Jak pořídit snímek dva v jednom (pokračování) Jak zrušit režim dva snímky v jednom t Pokud chcete po expozici prvního snímku zrušit režim dva snímky v jednom, stiskněte tlačítko. První snímek nebude uložen. TIP Poznámka Při fotografování snímku dva v jednom nelze použít následující funkce: Sekvenční expozici Samospoušť Pokud je režim záznamu nastaven na hodnotu TIFF, bude rozlišení druhého záběru stejné jako u prvního. 109

26 FUNCTION (Efekty) Jak pořídit černobílé nebo zažloutlé fotografie V průběhu fotografování můžete aplikovat na vaše záběry speciální efekty. K dispozici jsou čtyři efekty. BLACK&WHITE: Pořízené snímky budou černobílé. SEPIA: Tento efekt dodá snímkům charakteristický nažloutlý (sépiový) nádech. WHITE BOARD: Snímky tvoří černá a bílá, po vyfotografování černého písma na bílém pozadí ho budete moci snáze přečíst. BLACK BOARD: Pracuje stejně jako WHITE BOARD, ale pro bílá písmena na černém pozadí. Na výsledném snímku bude prohozena černá a bílá barva. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CA- MERA t FUNCTION t a příslušný efekt. Poté stiskněte tlačítko. Opětovným stiskem téhož tlačítka skryjte menu. Tlačítko Vliv přepínače režimů na aktivaci efektu Režim Efekt OFF (žádný efekt) BLACK&WHITE SEPIA WHITE BOARD BLACK BOARD : K dispozici, : Není k dispozici :Výchozí tovární nastavení * Množina nabízených efektů závisí na zvoleném expozičním režimu. 110

27 FUNCTION (Efekty) Jak pořídit černobílé nebo zažloutlé fotografie (pokr.) Pokud vyfotografovaný text pořízený s efektem WHITE BOARD nebo BLACK BOARD není čitelný. t Použijte kompenzaci expozice (Str. 119). TIP Poznámka Po výběru funkce WHITE/BLACK BOARD dojde k automatickému vypnutí blesku. Při efektovém fotografování nelze použít funkce WB (vyvážení bílé), (kompenzace vyvážení bílé) a SATURATION (Sytost). 111

28 Režim záznamu Kapitola 6 ak upravit expoziční hodnoty a výslednou kvalitu fotografií Volba vhodného režimu záznamu Vhodný režim záznamu volte vždy podle účelu, ke kterému jsou fotografie pořizovány (tisk, úpravy na PC, publikace na webu apod.). Chcete-li vědět, jaká je maximální kapacita karty SmartMedia za různých podmínek (rozlišení, komprese nebo formát souboru), nastudujte si tabulku na straně 113. Čísla v ní uvedená jsou ovšem pouze orientační. Režim záznamu Popis Nejkvalitnější režim záznamu. Snímky jsou uloženy v nekomprimované podobě, která je ideální pro tisk nebo další zpracování snímků na počítači. Tento režim může pracovat v několika rozlišeních, která lze nastavit podle vašich požadavků. Po aktivaci funkce 3:2 můžete vytisknout celý snímek, bez ztráty okrajových partií rozměry snímku budou prakticky identické s formátem používaným v minilabech. Vysoce kvalitní režim používající formát JPEG. Protože je míra komprese velmi nízká, jsou uložené fotografie velmi kvalitní. Po aktivaci funkce 3:2 můžete vytisknout celý snímek, bez ztráty okrajových partií rozměry snímku budou prakticky identické s formátem používaným v minilabech. Funkce Enlarge Size umožňuje zvětšit rozlišení snímku, to oceníte především při tisku na větší formáty papíru typu A3 (28 cm x 36 cm). Vysoce kvalitní režim používající formát JPEG se střední mírou komprese. Protože míra komprese je vyšší než u režimu SHQ, lze na kartu uložit více snímků. Stejně jako v případě režimu SHQ lze zvýšit rozlišení snímku pomocí funkcí 3:2 a Enlarge Size. Režimy s nejvyšší mírou komprese, kterou můžete pro každý režim zvolit z hodnot HIGH (méně šumu) nebo NOR- MAL (více snímků na kartu). Díky tomu si můžete nastavení přizpůsobit přesně vašim požadavkům (tisk, internetové stránky apod.) Kvalita Nejostřejší Běžná Velikost souboru Největší Nejmenší 112

29 Režim záznamu (pokračování) Režimy záznamu pro fotografie Níže uvedené počty snímků jsou pouze orientační. Režim záznamu Počet obrazových bodů Komprese Formát souboru Kapacita paměti udaná v počtu uložitelných snímků (bez zvuku/se zvukem) bez komprese nízká komprese normální *HIGH je vyšší kvalita a nižší komprese/normal používá normální kompresi Režimy záznamu pro videosekvence Paměťová kapacita prázdné karty v sekundách na videosekvenci. Kapacita paměťové karty uvedená v tabulce je pouze orientační. Režim záznamu Počet obrazových bodů 320x240 (15 políček/sek.) 160x120 (15 políček/sek.) Délka videosekvence (bez zvuku/se zvukem) 113

30 Režim záznamu (pokračování) Nastavení režimu záznamu pro fotografie Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t PIC- TURE t, poté stiskněte tlačítko. Pokud je symbol přímo součástí vstupního menu, stiskněte křížové tlačítko (, nebo ), jehož symbol je vykreslen vedle symbolu. Díky tomu můžete vybrat přímo, a nemusíte jít přes MODE MENU. Křížový ovladač Stiskem nebo vyberte požadovaný režim záznamu (viz tabulka na předchozí stránce), poté stiskněte tlačítko. Tlačítko Stiskem tlačítka nebo zvolte rozlišení (viz tabulka na předchozí stránce). V režimech SQ1 a SQ2 stiskněte po nastavení rozlišení tlačítko, a poté pomocí tlačítek a vyberte míru kvality z hodnot HIGH (vysoká) a NORMAL (běžná). Stiskem tlačítka uložte nastavený režim záznamu. Výchozí tovární hodnota: HQ Nastavení režimu záznamu pro videosekvence Ze vstupního menu vyberte t HQ nebo SQ, poté stiskněte. Výchozí tovární hodnota: HQ 114

31 Režim záznamu (pokračování) TIPY Rozlišení: Počet obrazových bodů (výška x šířka) použitých pro uložení obrazu. Pro tisk se doporučuje co nejvyšší rozlišení (větší čísla), které zajistí ostrý tisk. Bohužel vyšší rozlišení sebou přináší také větší velikost souboru (množství dat), takže počet snímků, které lze uložit na kartu se sníží. Rozlišení a velikost snímku na obrazovce počítače: Po přenosu fotografie do počítače závisí velikost snímku zobrazeného na obrazovce počítače na schopnostech monitoru a nastavení grafické karty (dále jen rozlišení počítače). Například fotografie pořízené v rozlišení 640x480 zaberou celou plochu monitoru, pokud bude rozlišení počítače nastaveno na 640x480. Nicméně, když bude rozlišení počítače vyšší než 640x480 (například 1024x768), zabere zobrazený snímek pouze příslušnou část obrazovky monitoru. Míra komprese: Ve všech režimech s výjimkou režimu TIFF jsou obrazová data komprimována. Čím je vyšší míra komprese, tím je snímek méně ostrý. Formát souboru (Str. 113): Tento fotoaparát ukládá snímky ve formátu TIFF nebo JPEG. Kromě režimu TIFF jsou všechny snímky komprimovány do formátu JPEG. Míra komprese se liší podle jednotlivých režimů záznamu (videosekvence používají formát Motion JPEG (mov)). Poznámka Počet uložitelných snímků se mění v závislosti na zvoleném režimu záznamu, kapacitě karty (v MB) a také na tom, zda je, či není, na kartě uložena tisková objednávka. Počet uložitelných snímků se nemusí nutně zmenšit po každém pořízení fotografie, stejně tak se nemusí zvětšit po každém vymazání snímku. Množství dat potřebných k popisu snímku závisí na fotografovaném objektu (resp. na komprimovatelnosti jeho obrazu). Když je parametr VIDEO OUTPUT nastaven na hodnotu PAL (Str. 166) a videozáznam je pořízen s videokabelem zasunutým do fotoaparátu, může se maximální možná délka videosekvence lišit od údajů uvedených v tabulce na straně

5 Pokročilé techniky Režim A/S/M

5 Pokročilé techniky Režim A/S/M 5 Pokročilé techniky Režim A/S/M Pomocí parametru A/S/M určujete, jaký konkrétní expoziční režim bude aktivován po natočení přepínače režimů do polohy A/S/M. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c CAMERA

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

6 Jak upravit expoziční hodnoty a výslednou kvalitu fotografií Režim záznamu

6 Jak upravit expoziční hodnoty a výslednou kvalitu fotografií Režim záznamu 6 Jak upravit expoziční hodnoty a výslednou kvalitu fotografií Režim záznamu Režim záznamu, ve kterém budou pořízeny fotografie nebo videosekvence, můžete sami nastavit. Vhodný režim záznamu volte vždy

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

2 Jak používat menu Různé typy menu

2 Jak používat menu Různé typy menu 2 Jak používat menu Různé typy menu Jakmile zapnete fotoaparát a stisknete tlačítko, vykreslí se na LCD obrazovce (nebo v hledáčku) vstupní menu. Jednotlivé funkce a parametry fotoaparátu jsou přístupné

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1

Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1 Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1 Příslušenství v balení: Návod k použití Baterie NP-95 Síťový zdroj AC-5VC Software FinePix Viewer USB kabel Řemínek ten přichytíte k fotoaparátu dle obrázku na str.

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní funkce 5.

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr E-620 Nejmenší a nejlehčí D-SLR* na světě se zabudovaným stabilizátorem obrazu a kreativními funkcemi! Vysoce citlivý 12,3 megapixelový Live MOS senzor 7 bodový AF systém Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Stručný popis postupu měření

Stručný popis postupu měření Stručný popis postupu měření Před zapnutím TruCAMu se ujistěte, že akumulátor je nabitý a SD karta je zasunuta v TCM. Použijte stínítko a ramení opěrku. Postup měření: Nastavení : 1. Zapněte TruCAM tlačítkem

Více

DS-430DVRHD. Uživatelská příručka. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

DS-430DVRHD. Uživatelská příručka. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby DS-430DVRHD FULL HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

4-420-527-61(1) 2011 Sony Corporation

4-420-527-61(1) 2011 Sony Corporation NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Zde jsou popsané nové funkce dostupné v této aktualizaci firmwaru a jejich příslušné operace. Viz Návod k obsluze pro váš fotoaparát/videokameru a LA-EA2 Redukce bajonetu,

Více

Fotografování v jednoduchém režimu

Fotografování v jednoduchém režimu Fotografování v jednoduchém režimu V tomto režimu dokáže snadno fotografovat i začátečník. V menu se objevují pouze základní funkce, takže obsluha fotoaparátu se zjednoduší. Základní nastavení menu 1 Stiskněte

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

E-3. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Živý náhled. Filtr

E-3. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Živý náhled. Filtr E-3 Profesionální pracovní nástroj Plně křížový vysokorychlostní 11-ti bodový zaostřovací AF systém Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor obrazu Výkonné zpracování obrazu s novým TruePic III Nejrychlejší

Více

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Smartphone Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei Smart Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje

Více

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR-100-62(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR-100-62(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Popisy nových funkcí poskytnutých touto aktualizací firmwaru a jejich činností jsou uvedeny zde. Viz Návod k obsluze a Příručka k produktu α, jež se nacházejí na přiloženém disku CD-ROM.

Více

OBSAH 1. Úvod... 4. 2. Canon IXUS 75... 5. 3. Nikon Coolpix S200... 6. 4. Kodak EasyShare M873... 7. 5. Olympus FE-140... 8. 6. Symboly...

OBSAH 1. Úvod... 4. 2. Canon IXUS 75... 5. 3. Nikon Coolpix S200... 6. 4. Kodak EasyShare M873... 7. 5. Olympus FE-140... 8. 6. Symboly... Přehled ovládání OBSAH 1. Úvod... 4 2. Canon IXUS 75... 5 3. Nikon Coolpix S200... 6 4. Kodak EasyShare M873... 7 5. Olympus FE-140... 8 6. Symboly... 10 1. ÚVOD Pro ilustraci technických možností a principů

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené možnosti využití digitální techniky 4ME121 / 4ME421 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ZÁKLADNÍ

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

FUNKCE KAMERY A FOTOAPARÁTU

FUNKCE KAMERY A FOTOAPARÁTU Česka Czech 404 CAMCORDER FUNKCE KAMERY A FOTOAPARÁTU Dodatek k uživatelské příručce k přístroji ARCHOS 404 Stáhněte si poslední verzi této příručky na adrese www.archos.com. Verze 1.1 Tato příručka obsahuje

Více

Technické údajedsc-hx20v

Technické údajedsc-hx20v Technické údajedsc-hx20v Příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Objektiv Optický zoom Zoom s čistým obrazem Digitální zoom F Ohnisková vzdálenost (f=

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky Ukázkové snímky pořízené bleskem V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky NIKON CORPORATION 2012 Nikon Corporation TT2L01(1L) 8MSA581L-01 Cz Obsah Zvolte typ

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Technické údajedsc-h90

Technické údajedsc-h90 Technické údajedsc-h90 Příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Objektiv Optický zoom Zoom s čistým obrazem Digitální zoom F Ohnisková vzdálenost (f= mm)

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Technické údajeslt-a77vk

Technické údajeslt-a77vk Technické údajeslt-a77vk Naše příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Sbalit vše Držák objektivu Bajonet A společnosti Sony Kompatibilita objektivu Všechny

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

OBSAH. Připravte se na fotografování. Fotografujte lépe. Tip 1. Tip

OBSAH. Připravte se na fotografování. Fotografujte lépe. Tip 1. Tip 1 Tip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Připravte se na fotografování Zvolte si dobré příležitosti k fotografování........................................... 14 Uvědomte si, proč pořizujete fotografie.............................................

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

Technické údaje DSC-WX7

Technické údaje DSC-WX7 Technické údaje DSC-WX7 Optický zoom 5x Objektiv Přesný digitální zoom Funkce Smart Zoom Přibl. 20x (celkem) až 36x (ve standardu VGA) F 2,6 6,3 Ohnisková vzdálenost (f= mm) 4,5 22,5 Ohnisková vzdálenost

Více

RECORD IT. Uživatelská příručka

RECORD IT. Uživatelská příručka RECORD IT Uživatelská příručka RECORD IT RECORD IT Copyright 2015 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu RECORD IT... 7 Použití modulu RECORD IT v programech QuickPHOTO... 9 1. Digitální kamery

Více

C-7000 ZOOM C-70 ZOOM

C-7000 ZOOM C-70 ZOOM DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-7000 ZOOM C-70 ZOOM Pokročilý návod Podrobné vysvětlení všech funkcí, s nímž fotoaparát využijete na maximum. Základní ovládání Základní fotografování Pokročilé fotografování Přehrávání

Více

Technické údajeslt-a35k

Technické údajeslt-a35k Technické údajeslt-a35k Naše příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Držák objektivu Bajonet A společnosti Sony Kompatibilita objektivu Všechny typy objektivů

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ES95/ES96/ES99/ST71T Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

E-420. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Filtr. ovládání 100% D-SLR kvalita

E-420. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Filtr. ovládání 100% D-SLR kvalita E-420 Nejmenší D-SLR* na světě Pohodlná kompozice s živým náhledem spojeným s AF zaostřováním 6.9cm / 2.7'' HyperCrystal II LCD obrazovka Rozpoznání tváře (Face Detection) pro dokonale zaostřené a exponované

Více

Technické údajeslt-a65vk

Technické údajeslt-a65vk Technické údajeslt-a65vk Naše příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Sbalit vše Držák objektivu Bajonet A společnosti Sony Kompatibilita objektivu Všechny

Více

Uživatelský manuál. Aputure Manufacturing Authority

Uživatelský manuál.  Aputure Manufacturing Authority R Uživatelský manuál R www.aputure.cz Aputure Manufacturing Authority Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster II 2,4 je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Technické údajedsc-w630

Technické údajedsc-w630 Technické údajedsc-w630 Objektiv Optický zoom Digitální zoom 5x 16 MP přibl. 20x / 10 MP přibl. 6x / 5 MP přibl. 8x / VGA přibl. 36x / 2 MP (16:9) přibl. 12x F 2,6 6,3 Ohnisková vzdálenost (f= mm) Ohnisková

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál MCDVR31H Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem Uživatelský manuál Kamera je ideální pro záznam provozu v autě nebo pro jiný mobilní záznam. Zařízení ukládá obraz na SD karty do kapacity 32GB. Rozlišení

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

r CE známka značí, že tento výrobek vyhovuje požadavkům evropských norem na bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a uživatele.

r CE známka značí, že tento výrobek vyhovuje požadavkům evropských norem na bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a uživatele. r CE známka značí, že tento výrobek vyhovuje požadavkům evropských norem na bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a uživatele. C-920ZOOM ČESKY Návod k ovládání digitálního fotoaparátu Než začnete

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Obsah balení: Popis kamery: 1x Kamera CEL-TEC E04. 1x Přísavný držák na sklo. 1x autoadaptér. 1x USB kabel

Obsah balení: Popis kamery: 1x Kamera CEL-TEC E04. 1x Přísavný držák na sklo. 1x autoadaptér. 1x USB kabel Obsah balení: 1x Kamera CEL-TEC E04 1x Přísavný držák na sklo 1x autoadaptér 1x USB kabel Popis kamery: Popis ovládacích prvků: Zap./Vyp. Režim/Menu Nahoru Dolů Záznam/OK Reset Stisknutím tlačítka na 3

Více

Digitální kapesní videokamera AIPTEK

Digitální kapesní videokamera AIPTEK NÁVOD K OBSLUZE Digitální kapesní videokamera AIPTEK Obj. č.: 95 28 48 1 Obsah Strana KAPITOLA 1: INSTALACE...4 INSTALACE SOFTWARE DIGITAL VIDEO CAMERA MANAGER... 4 INSTALACE HARDWARE... 4 KAPITOLA 2:

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

http://www.olympus.cz/consumer/29_digital-camera_xz-1_-_specifications_24023.htm

http://www.olympus.cz/consumer/29_digital-camera_xz-1_-_specifications_24023.htm Stránka č. 1 z 6 XZ-1 - Specifikace Zpět Detaily Specifikace Obsah balení Příslušenství Ocenění Aktualizace firmwaru Vytisknout XZ-1 Materiál těla Hliník / Plastický Ke stažení Kde nakoupit Online pomoc

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

10 Různé. Karta je zaplněná. Nelze na ni uložit další snímky, videosekvence. jako je například tisková objednávka.

10 Různé. Karta je zaplněná. Nelze na ni uložit další snímky, videosekvence. jako je například tisková objednávka. Chybová hlášení 10 Různé Symbol na LCD obrazovce Možná příčina Ve fotoaparátu není vložena žádná karta, nebo ji přístroj nemůže rozpoznat (přečíst). Vyskytl se problém s kartou. Na kartu není povolen zápis.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-5000ZOOM NÁVOD K POUÎITÍ

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-5000ZOOM NÁVOD K POUÎITÍ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-5000ZOOM NÁVOD K POUÎITÍ CZ OBSAH ZAâÍNÁME.................................. 4 FUNKCE DOSTUPNÉ POMOCÍ MENU........... 16 ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ.................. 22 Fotografování..............................

Více

Acer Digital Camera CR-8530

Acer Digital Camera CR-8530 Acer Digital Camera CR-8530 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Obsah balení 3 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 3 Pohled zepředu 4 Pohled zezadu 6 Otočný volič režimů 7 Ikony na LCD monitoru 10 ZAČÍNÁME 10 Založení

Více

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky (trademark) Eastman Kodak Company. 2 O vašem fotoaparátu Popis

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

SP-500 UZ. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu.

SP-500 UZ. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SP-500 UZ CZ Návod k použití Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Základní obsluha Základní fotografování Pokročilé fotografování Přehrávání Tisk Obrázky

Více

2.) Nahrávání videa / pořizování fotografií / nahrávání zvukového záznamu

2.) Nahrávání videa / pořizování fotografií / nahrávání zvukového záznamu Návod na použití Vzhled a tlačítka Ovládání 1.) Vypnutí/zapnutí rekordéru Dlouze stiskněte tlačítko PLAY (zhruba po dobu 3 vteřin). Rozsvítí se červené světélko. Rekordér je zapnutý a je v pohotovostní

Více

Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem

Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem 4-257-862-92(1) Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem Příručka k produktu Handycam Obsah Ukázkové Nabídka Rejstřík 2010 Sony Corporation CZ NEX-VG10/VG10E Poznámky k používání videokamery

Více

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu 8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Díky této funkci můžete určit, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuálně nastavené hodnoty parametrů i po svém vypnutí nebo nikoli.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

User Manual PL210/PL211. Klepněte na téma. Základní řešení potíží. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce.

User Manual PL210/PL211. Klepněte na téma. Základní řešení potíží. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual PL210/PL211 Základní řešení potíží Náhled Obsah Základní funkce

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

E-5. Určena do extrémních situací. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Živý náhled. Filtr

E-5. Určena do extrémních situací. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Živý náhled. Filtr E-5 Profesionální pracovní nástroj Plně křížový vysokorychlostní 11-ti bodový zaostřovací AF systém Vysoce citlivý 12,3 megapixelový Live MOS senzor Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor obrazu Voděvzdorné

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900.

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-900 Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Cz Volba vhodného rozložení osvětlení Blesk SB-900

Více

THE VISIBLE DIFFERENCE

THE VISIBLE DIFFERENCE zlomík C-3040 11.12.2000 9:01 Stránka 2 THE VISIBLE DIFFERENCE Olympus C&S V Jirchářích 10 111 21 Praha 1 Tel.: +420 2 21 98 51 11 Fax.: +420 2 24 91 50 80 Info.: 0800-167777 www.olympus.cz e-mail: info@olympus.cz

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Powerflex 350. Uživatelská příručka (Česky)

Powerflex 350. Uživatelská příručka (Česky) Powerflex 350 Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis prvků a jejich funkcí 1. LED časovače / lampa autofokusu 2. Objektiv 3. Displej 4. LED indikátor 5. Tlačítko uzamknutí expozice AE/AF 6. Tlačítko

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více