Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu"

Transkript

1 Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a poté z jeho okolí. Bodové měření: Hodnota jasu je odečtena ze středu hledáčku. Násobné měření: Viz strana 86. Bodové měření Výběr plochy pro odečtení hodnoty Expozice je nastavena na základě hodnot odečtených přímo pod značkou automatického zaostřování. Díky tomu lze nastavit optimální hodnoty expozice i pro objekt ležící na velmi jasném (zářícím) pozadí. Bodové měření je k dispozici i v makro režimu (bodové měření + makro režim). Opakovaně mačkejte tlačítko /, až se na kontrolním displeji objeví symbol (bodové měření) nebo (bodové měření + makro režim). Dojde k automatickému zapnutí LCD obrazovky. Jednotlivé symboly se mění následovně (pokud jsou ovšem všechny dostupné): Tlačítko spouště Kapitola 5 Pokročilé techniky Průběh volby (Digitální ESP) Tlačítko (makro/bodové měření) Pokud nedojde ke stisku tlačítka / do dvou sekund po vykreslení obrazovky určené pro toto nastavení, pak tato obrazovka opět zmizí. Stiskem tlačítka spouště exponujte snímek. Výchozí tovární hodnota: Digitální ESP Bodové měření 85

2 Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu (pokračování) Násobné měření Odečtení hodnot z více než jednoho bodu fotografované kompozice Touto metodou lze změřit míru jasu objektu až na 8 různých místech a na základě těchto hodnot spočítat ideální průměrné expoziční hodnoty. Postup je vhodný především pro objekty s vysokým kontrastem. Jestliže pracujete s přepínačem režimů A/S/M, nebudete moci v režimu M používat násobné měření. Proto si zvolte režim různý od režimu M (Str. 52). Je-li tlačítku AEL/ přiřazena jiná funkce než AE LOCK (Aretace expozice), přiřaďte mu ji (Str. 157). (makro/bodové měření) Tlačítko spouště Stiskem tlačítka / aktivujte bodové měření expozice (Str. 85). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t MULTI METERING t ON. Poté stiskněte tlačítko. Dalším stiskem téhož tlačítka skryjte menu. (Aretace expozice) Tlačítko 86

3 Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu (pokračování) Značku automatického zaostřování namiřte na bod, ve kterém chcete změřit expozici (jas). Hodnotu odečtěte stiskem tlačítka AEL/. Míru jasu lze v rámci jednoho záběru změřit až na 8 různých místech. Na LCD obrazovce se objeví stupnice s naměřenými hodnotami. Hodnoty získané z devátého a případně i dalších měření jsou ignorovány. Chcete-li zrušit aretovanou hodnotu expozice získanou násobným měřením, podržte tlačítko AEL/ déle než 1 sekundu. Až se objeví nápis MEMO, stiskněte toto tlačítko ještě jednou a ihned ho uvolněte. Stiskem spouště exponujte snímek. Příklad: Měření expozice na dvou místech (tlačítko AEL/ bude stisknuto dvakrát). Průměrná hodnota clony a doby expozice bude vypočítána na základě měření ze dvou bodů. Tyto hodnoty budou přepočítány při každém dalším provedeném měření. Symbolem je označena průměrná hodnota dvou provedených měření. Průměr je vždy umístěn do středu stupnice. Značka udává, jak moc se právě naměřená expozice (její hodnota v měřeném bodě) liší od průměrné expozice. Právě naměřená expozice může být fixována namáčknutím tlačítka spouště. (Právě naměřená expozice nebude přidána k průměrné hodnotě, dokud nestisknete tlačítko AEL/. Měření získaná stiskem tlačítka AEL/. Počet udává, kolikrát jste stiskli tlačítko. Poloha symbolu udává rozdíl (odstup) naměřené hodnoty od průměru. Pokud naměřená hodnota (symbol ) padne o více než ±3 EV od středu stupnice (nebo-li průměrné hodnoty), objeví se červené symboly. 87

4 Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu (pokračování) Vliv přepínače režimů na násobné měření expozice : K dispozici, : Není k dispozici * Funkce není dostupná, pokud je režim odvozen od režimu M. TIPY Násobné měření si nelze vynutit t V režimu digitálního ESP měření nelze násobné měření použít. Nastavte metodu měření na bodové měření ( ) nebo na bodové měření v makro režimu ( ). Jak uložit uzamčené expoziční hodnoty získané násobným měřením i pro další fotografie (Zapamatování expozice) t Poté, co jste podle 4. kroku návodu provedli požadovaný počet stisknutí tlačítka AEL/, přidržte toto tlačítko stisknuté po dobu delší než 1 sekunda. Objeví se symbol MEMO. Zobrazení symbolu MEMO udává, že naměřené expoziční hodnoty jsou uloženy v paměti fotoaparátu. Poznámka Pokud v průběhu násobného měření stisknete některé z následujících tlačítek, budou expoziční hodnoty získané násobným měřením zrušeny., tlačítko (režimy blesku), tlačítko / (makro/bod), tlačítko. 88

5 Funkce AE lock Aretace expozice Aretaci (dočasné uzamčení) oceníte v situacích, kdy je obtížné docílit optimální expozici (například při nadměrném kontrastu mezi fotografovaným objektem a pozadím). Předpokládejme například, že většinu vašeho záběru tvoří obloha, takže při automatické expozici vychází objekt v popředí příliš tmavý. V takovém případě upravte kompozici tak, aby v ní nebyla žádná jasná obloha a poté stiskem tlačítka AEL/ dočasně uzamkněte (aretujte) naměřené expoziční hodnoty. Obnovte původní podobu vašeho záběru včetně oblohy a snímek exponujte. Jinými slovy, aretaci expozice použijte v případě, kdy chcete použít jiné expoziční hodnoty než ty, které byste za normálních okolností naměřili při zaostřování na objekt. Jestliže pracujete s přepínačem režimů A/S/M, nebudete moci v režimu M použít aretaci expozice. Proto si zvolte režim různý od režimu M (Str. 52). Vypněte násobné měření (parametr MULTI METERING nastavte na hodnotu OFF) (Str. 86). Pokud je násobné měření zapnuto, nelze aretaci expozice použít. Je-li tlačítku AEL/ přiřazena jiná funkce než AE LOCK (Aretace expozice), přiřaďte mu ji (Str. 157). Tlačítko spouště (Aretace expozice) 89

6 Funkce AE lock Aretace expozice (pokračování) Zvolte kompozici záběru, ze kterého chcete aretovat (naměřit) expoziční hodnoty, poté stiskněte tlačítko AEL/. Aretaci expozice zrušíte opětovným krátkým stiskem tlačítka AEL/. Jestliže chcete uzamknout jiné expoziční údaje, zvolte požadovanou kompozici záběru a znovu stiskněte tlačítko AEL/. Po každém stisku tlačítka AEL/ dojde k aretaci expozice respektive k jejímu zrušení. Namiřte značku automatického ostření na objekt, podle kterého chcete snímek zaostřit, poté namáčkněte tlačítko spouště. Rozsvítí se zelená kontrolka. Aretaci expozice nelze zrušit, pokud máte namáčknuté tlačítko spouště. Zelená kontrolka Domáčkněte tlačítko spouště. Po pořízení snímku bude aretace expozice zrušena a symbol AEL zmizí. Po dobu aretace expozice je zobrazen symbol AEL. 90

7 Funkce AE lock Aretace expozice (pokračování) Vliv přepínače režimů na aretaci expozice : K dispozici, : Není k dispozici * Funkce není dostupná, pokud je režim odvozen od režimu M. TIPY Jak uchovat aretované expoziční hodnoty získané násobným měřením i po pořízení snímku (Zapamatování expozice). t Po provedení kroků 2 a 3, přidržte tlačítko AEL/ stisknuté po dobu alespoň jedné sekundy. Objeví se symbol MEMO. Po dobu, kdy je zobrazen symbol MEMO, si bude fotoaparát pamatovat naměřenou expozici. Takto uloženou expozici zrušíte (vymažete z paměti) krátkým stiskem tlačítka AEL/. Aretace expozice není k dispozici. t Na LCD obrazovce je zobrazeno menu. Zavřete menu (Str. 43). t Je zapnuto násobné měření expozice. Vypněte ho (Str. 86). Aretace expozice byla zrušena. t Došlo ke změně polohy přepínače režimů. t Fotoaparát byl vypnut nebo přešel do úsporného režimu (usnul). t Došlo ke změně režimu ostření (bod/makro) nebo ke změně režimu blesku. t Kvůli zobrazení menu jste stiskli tlačítko. 91

8 Fotografování v makro režimu Jak pořizovat snímky zblízka V makro režimu můžete fotografovat zvolený objekt z bezprostřední blízkosti (od 10 cm 60 cm). Při transfokátoru nastaveném na maximálně širokoúhlý záběr tak může fotografovaný objekt vyplnit celou plochu záběru. V normálním režimu je zaostření na krátkou vzdálenost časově velmi náročné, zatímco v režimu (makro) je velmi rychlé. Při fotografování zblízka je obvykle potřeba odečíst ideální expoziční hodnoty ze středu záběru (plochy ležící pod značkou automatického ostření), většina snímků pak vyjde mnohem lépe (Bodové měření a makro režim) (Str. 85). Normální fotografie Makrofotografie Tlačítko spouště Opakovaně mačkejte tlačítko / až se na kontrolním displeji objeví symbol (Makro režim) nebo (Bodové měření + Makro režim). Jednotlivé symboly se mění následovně (pokud jsou ovšem všechny dostupné): Průběh volby (Digitální ESP) (makro/bodové měření) Pokud nedojde ke stisku tlačítka / do dvou sekund po vykreslení obrazovky určené pro toto nastavení, pak daná obrazovka opět zmizí. Symbol makrofotografie 92

9 Fotografování v makro režimu Jak pořizovat snímky zblízka (pokračování) Exponujte snímek. Pracovní rozsahy v makro režimu Širokoúhlý záběr : 10 cm až 60 cm Teleobjektiv : 1,2 m až 2,0 m Výchozí tovární hodnota : Digitální ESP Poznámka Makro režim můžete bez obtíží použít i při fotografování v normálních vzdálenostech. Ovšem musíte počítat s tím, že zaostřování bude trvat delší dobu. 93

10 Fotografování v super makro režimu Jak pořizovat snímku opravu zblízka Díky režimu super makro se můžete dostat k fotografovanému objektu až na vzdálenost 4 cm, takže výsledkem bude snímek zvětšený ještě víc než ve standardním makro režimu. Celou plochu záběru vám vyplní už objekt o rozměrech 44 x 33 mm. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t t ON. Poté stiskněte tlačítko. Opětovným stiskem téhož tlačítka skryjte menu. Výchozí tovární hodnota: OFF (vypnuto) Tlačítko Poznámka Při fotografování v super makro režimu není transfokátor k dispozici. I v super makro režimu dokáže fotoaparát zaostřit na jakoukoli vzdálenost, ovšem vlastní ostření může být velmi pomalé. 94

11 Fotografování se samospouští Samospoušť je užitečná v situacích, kdy na fotografii chce být i fotograf. Ke stabilizaci fotoaparátu použijte stativ. Opakovaně mačkejte tlačítko /, až se objeví symbol. Pokud nedojde ke stisku tlačítka / do dvou sekund po vykreslení obrazovky určené pro toto nastavení, pak daná obrazovka opět zmizí. (Časovač/Dálkové ovládání) Tlačítko spouště Domáčknutím spouště aktivujte časovač samospouště. Kontrolka samospouště se rozsvítí na cca 10 sekund a poté začne blikat. Po přibližně 2 sekundách blikání dojde k expozici snímku. (V režimu k pořizování videosekvence.) Záznam videosekvence začne přibližně po 12 sekundách od stisku spouště. Pokud chcete v režimu ukončit pořizování videosekvence, znovu domáčkněte tlačítko spouště. Spuštěnou samospoušť můžete zastavit stiskem tlačítka /. Časovač samospouště se zastaví a kontrolka samospouště zhasne. Kontrolka samospouště a dálkového ovládání 95

12 Fotografování se samospouští (pokračování) Poznámka Fotoaparát si po svém vypnutí nepamatuje, že byl v režimu samospouště a to ani v případě, že je parametr ALL RESET (Obnova původních hodnot) nastaven na hodnotu OFF (Vypnuto) (Str. 155). Po expozici snímku je samospoušť automaticky zrušena. V režimu fotoaparát sám ukončí pořizování záznamu poté, co dosáhne maximální možné délky videosekvence. Jestliže použijete samospoušť v některém ze sekvenčních režimů, pořídí fotoaparát automaticky 5 snímků. 96

13 Dálkové ovládání Snímky můžete pořizovat i pomocí (volitelného) dálkového ovladače. Takový postup se hodí, pokud chcete být na snímku i vy. Dálkové ovládání můžete také použít v situacích, kdy chcete ovládat spoušť fotoaparátu a přitom se ho nedotýkat (zabránit nežádoucím otřesům), například při fotografování za soumraku nebo v noci. Ke stabilizaci fotoaparátu použijte stativ. Opakovaně mačkejte tlačítko /, až se objeví symbol. (Časovač/Dálkové ovládání) Ovladač zamiřte na čidlo dálkového ovládání na fotoaparátu. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko spouště. Před vlastní expozicí snímku bude na fotoaparátu po zhruba 2 sekundy blikat kontrolka samospouště a dálkového ovládání. Účinný dosah dálkového ovladače Ze strany objektivu Čidlo dálkového ovládání Kontrolka samospouště a dálkového ovládání Tlačítko spouště Tlačítko W Výchozí tovární nastavení: OFF Tlačítko T 97

14 Dálkové ovládání (pokračování) TIPY Co dělat, když po stisku spouště na dálkovém ovladači nedojde na fotoaparátu k rozblikání kontrolky samospouště/dálkového ovládání. t Ovladač je příliš daleko od fotoaparátu. Přesuňte se do oblasti účinného dosahu dálkového ovládání a znovu stiskněte tlačítko spouště na dálkovém ovládání. t Dochází k rušení signálu dálkového ovladače. Podle návodu k použití pro dálkový ovladač změňte jeho vysílací frekvenci. Jak zrušit režim dálkového ovládání. t Režim dálkového ovládání zůstává aktivní i po pořízení snímku. Chcete-li ho zrušit, pak ve 2. kroku na straně 97 Nastavte / na hodnotu OFF. Fotoaparát v kombinaci s televizorem můžete použít jako prezentační nástroj a pomocí dálkové ovládání řídit prohlížení snímků. t K dispozici je také pohlížení jednoho snímku po druhém (slide-show), zvětšení snímku a zobrazení sdruženého náhledu. Poznámka Je-li senzor dálkového ovládání vystaven ostrému světlu, jako je například přímé sluneční záření, nemusí dojít k expozici, a to ani v případě, že je ovladač v účinném dosahu od fotoaparátu. Při pořizování sekvenčních záběrů pomocí dálkového ovladače musíte tlačítko spouště stisknout a držet. Jestliže fotoaparát neobdrží od dálkového ovladače korektní signál, může dojít k přerušení sekvenční expozice. Informace o tom, jak používat dálkový ovladač při prohlížení fotografií, si nastudujte z jeho uživatelské příručky. 98

15 Sekvenční expozice K dispozici máte čtyři různé způsoby sekvenční expozice (pořízení více snímků na jedno stisknutí spouště): sekvenční expozici ( ), vysokorychlostní sekvenční expozici ( ), sekvenční expozici s automatickým zaostřováním ( ) a automatický bracketing (nástřel) (BKT). Konkrétní sekvenční režim můžete aktivovat přes položku menu s názvem DRIVE. Režimy pořizování snímků : Po domáčknutí spouště bude pořízena právě jedna fotografie. (Pořizování jednotlivých snímků; normální způsob fotografování) : Na jedno stisknutí spouště bude pořízeno až 11 snímků maximální rychlostí cca 1,4 snímku/sekundu. Zaostření, expoziční hodnoty a vyvážení bílé je naměřeno a uzamčeno podle prvního snímku. (Sekvenční expozice) : Na jedno stisknutí spouště budou pořízeny až 3 snímky maximální rychlostí cca 2,4 snímku/sekundu. Zaostření, expoziční hodnoty a vyvážení bílé je naměřeno a uzamčeno podle prvního snímku. (Vysokorychlostní sekvenční expozice) : Na jedno stisknutí spouště je pořízeno více snímků. Každý snímek je zaostřen zvlášť. Rychlost pořizování snímků při sekvenční expozici s automatickým zaostřováním je nižší než v případě normální sekvenční expozice. (Sekvenční expozice s automatickým zaostřováním) : Auto bracketing (nástřel). (Str. 100) Sekvenční expozice, vysokorychlostní sekvenční expozice a sekvenční expozice s automatickým zaostřováním Ze vstupního menu vyberte MODE ME- NU t CAMERA t DRIVE t, nebo. Poté stiskněte tlačítko. Opětovným stiskem téhož tlačítka skryjte menu. Tlačítko spouště Stiskem spouště exponujte snímky. Tlačítko spouště domáčkněte a ponechejte ho stisknuté. Fotoaparát bude pořizovat snímky tak dlouho, dokud spoušť neuvolníte. Tlačítko 99

16 Sekvenční expozice (Pokračování) Poznámka Přečtěte si rovněž Poznámku a Vliv přepínače režimů na volbu sekvenčního režimu na straně 101 Při vysokorychlostní sekvenční expozici ( ) může ukládání snímků trvat delší dobu. Blikající indikátor přístupu na kartu signalizuje, že fotoaparát ukládá snímky na kartu. S fotoaparátem začněte pracovat teprve poté, až indikátor přístupu na kartu zcela pohasne. Snímky nelze pořizovat, pokud je indikátor stavu vyrovnávací paměti zcela zaplněn. Auto bracketing (nástřel) Pořízení více snímků na jedno stisknutí spouště s různě nastavenými expozičními hodnotami BKT Za určitých podmínek lze s kompenzací expozice docílit lepších výsledků než s hodnotami expozice, které fotoaparát považuje za optimální. Po aktivaci režimu Auto bracketing budou před expozicí každého snímku (v dané sekvenční sérii) příslušně upraveny expoziční hodnoty. Rozsah expozičního rozdílu (nástřelu) můžete ovlivnit pomocí menu. Zaostření a vyvážení bílé bude uzamčeno podle prvního snímku. Příklad: Parametr BKT je nastaven na hodnotu ±1.0, x3. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t DRIVE t BKT. Pak stiskněte. Křížový ovladač Tlačítko spouště Tlačítko 100

17 Sekvenční expozice (Pokračování) Stiskem nebo vyberte expoziční rozdíl mezi jednotlivými snímky (± 0.3/ ± 0.7/ ± 1.0), poté stiskněte. Tlačítkem nebo vyberte počet snímků v jedné nástřelné sérii (x3, x5), poté stiskněte. Při jisté kombinaci rozlišení fotografie a režimu záznamu, lze pořídit v jedné sérii maximálně 3 snímky (hodnota x3). Stiskem spouště exponujte snímky. Domáčkněte tlačítko spouště a ponechejte ho stisknuté, dokud nebude exponován nastavený počet fotografií. Sérii snímků můžete kdykoliv přerušit prostým uvolněním tlačítka spouště. Vliv přepínače režimů na volbu sekvenčního režimu Režim Sekvenční režim : K dispozici, : Není k dispozici :Výchozí tovární nastavení * Výchozí tovární nastavení a množina nabízených sekvenčních režimů závisí na zvoleném expozičním režimu. 101

18 Sekvenční expozice (Pokračování) Poznámka Sekvenční režimy (,,, BKT) nelze aktivovat v následujících situacích: Pokud je režim záznamu nastaven na hodnotu TIFF (Str. 112) nebo pokud je režim záznamu nastaven na hodnotu SHQ se zapnutou funkcí ENLARGE SIZE (Str. 116). Je-li zapnuta funkce NOISE REDUCTION (Str. 126). V sekvenčních režimech (,,, BKT) nelze použít vestavěný blesk. Jestliže volné místo na kartě neodpovídá počtu snímků zadanému v rámci režimu Auto bracketing, nebudete moci ve fotografování pokračovat. Pokud je ISO citlivost nastavena na hodnotu vyšší než 200, může se za jistých okolností objevit na fotografiích šum (Str. 117). Jestliže v průběhu sekvenčního fotografování dojde k poklesu kapacity baterií a rozbliká se indikátor stavu baterií, bude pořizování snímků přerušeno a fotoaparát začne ukládat právě pořízené záběry. Zda se ovšem všechny pořízené fotografie podaří uložit, závisí pouze na stavu baterií. Doba expozice je při sekvenčním fotografování omezena na maximálně 1/30 sekundy, proto bude expozice i v případě tmavých objektů relativně rychlá a omezí se tím vliv nechtěných otřesů fotoaparátu. Jestliže chcete při sekvenčním fotografování používat externí blesk, musíte ho nakonfigurovat tak, aby došlo k odpálení záblesku pro každý exponovaný záběr. 102

19 Záznam zvuku společně s pořízením fotografie Při expozici fotografie může být současně zachycen zvuk (namluven komentář). Záznam zvuku začíná asi půl sekundy po otevření závěrky. Maximální možná délka zvukového záznamu je cca 4 sekundy pro každou fotografii. Pokud je tato funkce zapnutu, bude zvuk zaznamenán po každém pořízení fotografie. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t t ON. Pak stiskněte. Opětovným stiskem téhož tlačítka skryjte menu. Mikrofon Tlačítko spouště Stiskem spouště pořiďte fotografii. Namiřte mikrofon fotoaparátu směrem ke zdroji zvuku, který chcete zaznamenat. Objeví se indikátor znázorňující průběh nahrávání zvuku. Tlačítko Výchozí tovární nastavení: OFF Poznámka Pokud je fotoaparát vzdálen od zdroje zvuku více než 1 metr, nebude zvuk zaznamenán čistě. Po dobu pořizování zvukového záznamu není možné exponovat další snímky. Pořízení zvukového záznamu není možné, je-li: režim záznamu je nastaven na hodnotu TIFF. (Nicméně k snímku uloženému ve formátu TIFF můžete zvukový záznam přidat později.) (Str. 147) aktivován některý ze sekvenčních expozičních režimů (,,, BKT). Při nahrávání mohou být rovněž zaznamenány ruchy produkované fotoaparátem (např.: cvakání tlačítek, pohyb závěrky apod.). Přečtěte si také Tipy na následující straně. 103

20 Záznam ozvučené videosekvence Při pořizování videosekvence lze zaznamenat i zvuk. Pokud je parametr nastaven na hodnotu ON (Zapnuto), nelze v průběhu pořizování videosekvence používat optický transfokátor. Ze vstupního menu vyberte stiskněte tlačítko. t ON, poté Mikrofon Tlačítko spouště Stiskem tlačítka spouště začněte pořizovat záznam. Výchozí tovární nastavení: OFF Tlačítko TIPY Při přehrávání zní zvuk z reproduktoru. K fotografiím lze přidat zvukový komentář později (Str. 147). Uložený zvuk můžete později změnit. Reproduktor Poznámka Zvuková nahrávka může obsahovat ruchy způsobované ostřením. Při pořizování videosekvence můžete používat pouze digitální transfokátor. Pokud je parametr nastaven na hodnotu OFF (Vypnuto), můžete při pořizování videosekvence používat jak optický tak digitální transfokátor. (Str. 76) 104

21 Fotografování panorámat Možnost panoramatického fotografování lze využít pouze se značkovými kartami OLYMPUS CAMEDIA a programovým vybavením CAMEDIA Master. (Karty od jiných výrobců tuto funkci nepodporují.) Panoramatické fotografování umožňuje spojit pomocí dodaného programu CAMEDIA Master několik snímků s překrývajícími se okraji do jediné panoramatické fotografie. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t PANORAMA. Křížový ovladač Tlačítko spouště Stiskněte. Právě jste aktivovali panoramatický režim. Tlačítko Stiskem příslušného tlačítka na křížovém ovladači zvolte směr (nahoru/ dolů/doprava/doleva), ve kterém budou vaše snímky na sebe navazovat. Zvolený směr bude zobrazen. Pro snímky, které na sebe navazují směrem zleva doprava. Pro snímky, které na sebe navazují směrem zdola nahoru. 105

22 Fotografování panorámat (pokračování) Dbejte na to, aby se okraje snímků překrývaly, poté pořiďte jednotlivé záběry. Zaostření, expozice a vyvážení bílé bude nastaveno podle prvního snímku, proto pro první snímek nevolte záběr s příliš jasným objektem (typicky slunce). Po pořízení prvního snímku již nebudete moci změnit polohu transfokátoru. Panorama může sestávat až z 10 snímků. Tlačítko spouště Tlačítko spouště Snímky pořiďte tak, aby se jejich okraje (pravý/levý/horní/spodní) překrývaly. Díky tomu budete vědět, které snímky mají být spolu spojeny. Stiskem tlačítka dokončete pořizování panoramatu. Z obrazovky zmizí rámečky znázorňující okraje a fotoaparát se vrátí do režimu pořizování normálních fotografií. Vliv přepínače režimů na aktivaci funkce PANORAMA : K dispozici, : Není k dispozici * Dostupnost funkce Panorama závisí na zvoleném expozičním režimu. 106

23 Fotografování panorámat (pokračování) Poznámka Při fotografování panoramatu nelze použít blesk. Po pořízení 10 snímků se objeví obrazovka s varováním a další snímky již nepůjde exponovat. Panoramatický režim je možný pouze se značkovými kartami OLYMPUS CAMEDIA. Fotoaparát sám o sobě nedokáže upravit (sestavit) jednotlivé panoramatické snímky. Ke spojení jednotlivých snímků je nutný dodaný program CAMEDIA Master. Pokud pořídíte panoramatický záběr tvořený více snímky v režimech HQ/SHQ, nemusí pro jejich sestavení stačit kapacita operační paměti vašeho počítače. I když budete fotografovat panorama v režimu TIFF, budou jednotlivé snímky uloženy ve formátu JPEG. Rozměry snímků se ale nezmění. Jestliže v průběhu fotografování panoramatu dojde ke změně polohy přepínače režimů, fotoaparát ukončí panoramatický režim a vrátí se do standardního režimu pro pořizování snímků. 107

24 Jak pořídit snímek dva v jednom Tato funkce umožňuje zkombinovat dva po sobě pořízené snímky a uložit je jako jednu výslednou fotografii. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t 2 IN 1. Stiskněte tlačítko. Tímto jste aktivovali režim dva v jednom. Tlačítko Tlačítko spouště Tlačítko Stiskem spouště pořiďte první záběr. Fotografovaný objekt bude na výsledném snímku umístěn vlevo. Stiskem spouště pořiďte druhý záběr v pořadí. Fotografovaný objekt bude na výsledném snímku umístěn vpravo. 108

25 Jak pořídit snímek dva v jednom (pokračování) Jak zrušit režim dva snímky v jednom t Pokud chcete po expozici prvního snímku zrušit režim dva snímky v jednom, stiskněte tlačítko. První snímek nebude uložen. TIP Poznámka Při fotografování snímku dva v jednom nelze použít následující funkce: Sekvenční expozici Samospoušť Pokud je režim záznamu nastaven na hodnotu TIFF, bude rozlišení druhého záběru stejné jako u prvního. 109

26 FUNCTION (Efekty) Jak pořídit černobílé nebo zažloutlé fotografie V průběhu fotografování můžete aplikovat na vaše záběry speciální efekty. K dispozici jsou čtyři efekty. BLACK&WHITE: Pořízené snímky budou černobílé. SEPIA: Tento efekt dodá snímkům charakteristický nažloutlý (sépiový) nádech. WHITE BOARD: Snímky tvoří černá a bílá, po vyfotografování černého písma na bílém pozadí ho budete moci snáze přečíst. BLACK BOARD: Pracuje stejně jako WHITE BOARD, ale pro bílá písmena na černém pozadí. Na výsledném snímku bude prohozena černá a bílá barva. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CA- MERA t FUNCTION t a příslušný efekt. Poté stiskněte tlačítko. Opětovným stiskem téhož tlačítka skryjte menu. Tlačítko Vliv přepínače režimů na aktivaci efektu Režim Efekt OFF (žádný efekt) BLACK&WHITE SEPIA WHITE BOARD BLACK BOARD : K dispozici, : Není k dispozici :Výchozí tovární nastavení * Množina nabízených efektů závisí na zvoleném expozičním režimu. 110

27 FUNCTION (Efekty) Jak pořídit černobílé nebo zažloutlé fotografie (pokr.) Pokud vyfotografovaný text pořízený s efektem WHITE BOARD nebo BLACK BOARD není čitelný. t Použijte kompenzaci expozice (Str. 119). TIP Poznámka Po výběru funkce WHITE/BLACK BOARD dojde k automatickému vypnutí blesku. Při efektovém fotografování nelze použít funkce WB (vyvážení bílé), (kompenzace vyvážení bílé) a SATURATION (Sytost). 111

28 Režim záznamu Kapitola 6 ak upravit expoziční hodnoty a výslednou kvalitu fotografií Volba vhodného režimu záznamu Vhodný režim záznamu volte vždy podle účelu, ke kterému jsou fotografie pořizovány (tisk, úpravy na PC, publikace na webu apod.). Chcete-li vědět, jaká je maximální kapacita karty SmartMedia za různých podmínek (rozlišení, komprese nebo formát souboru), nastudujte si tabulku na straně 113. Čísla v ní uvedená jsou ovšem pouze orientační. Režim záznamu Popis Nejkvalitnější režim záznamu. Snímky jsou uloženy v nekomprimované podobě, která je ideální pro tisk nebo další zpracování snímků na počítači. Tento režim může pracovat v několika rozlišeních, která lze nastavit podle vašich požadavků. Po aktivaci funkce 3:2 můžete vytisknout celý snímek, bez ztráty okrajových partií rozměry snímku budou prakticky identické s formátem používaným v minilabech. Vysoce kvalitní režim používající formát JPEG. Protože je míra komprese velmi nízká, jsou uložené fotografie velmi kvalitní. Po aktivaci funkce 3:2 můžete vytisknout celý snímek, bez ztráty okrajových partií rozměry snímku budou prakticky identické s formátem používaným v minilabech. Funkce Enlarge Size umožňuje zvětšit rozlišení snímku, to oceníte především při tisku na větší formáty papíru typu A3 (28 cm x 36 cm). Vysoce kvalitní režim používající formát JPEG se střední mírou komprese. Protože míra komprese je vyšší než u režimu SHQ, lze na kartu uložit více snímků. Stejně jako v případě režimu SHQ lze zvýšit rozlišení snímku pomocí funkcí 3:2 a Enlarge Size. Režimy s nejvyšší mírou komprese, kterou můžete pro každý režim zvolit z hodnot HIGH (méně šumu) nebo NOR- MAL (více snímků na kartu). Díky tomu si můžete nastavení přizpůsobit přesně vašim požadavkům (tisk, internetové stránky apod.) Kvalita Nejostřejší Běžná Velikost souboru Největší Nejmenší 112

29 Režim záznamu (pokračování) Režimy záznamu pro fotografie Níže uvedené počty snímků jsou pouze orientační. Režim záznamu Počet obrazových bodů Komprese Formát souboru Kapacita paměti udaná v počtu uložitelných snímků (bez zvuku/se zvukem) bez komprese nízká komprese normální *HIGH je vyšší kvalita a nižší komprese/normal používá normální kompresi Režimy záznamu pro videosekvence Paměťová kapacita prázdné karty v sekundách na videosekvenci. Kapacita paměťové karty uvedená v tabulce je pouze orientační. Režim záznamu Počet obrazových bodů 320x240 (15 políček/sek.) 160x120 (15 políček/sek.) Délka videosekvence (bez zvuku/se zvukem) 113

30 Režim záznamu (pokračování) Nastavení režimu záznamu pro fotografie Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t PIC- TURE t, poté stiskněte tlačítko. Pokud je symbol přímo součástí vstupního menu, stiskněte křížové tlačítko (, nebo ), jehož symbol je vykreslen vedle symbolu. Díky tomu můžete vybrat přímo, a nemusíte jít přes MODE MENU. Křížový ovladač Stiskem nebo vyberte požadovaný režim záznamu (viz tabulka na předchozí stránce), poté stiskněte tlačítko. Tlačítko Stiskem tlačítka nebo zvolte rozlišení (viz tabulka na předchozí stránce). V režimech SQ1 a SQ2 stiskněte po nastavení rozlišení tlačítko, a poté pomocí tlačítek a vyberte míru kvality z hodnot HIGH (vysoká) a NORMAL (běžná). Stiskem tlačítka uložte nastavený režim záznamu. Výchozí tovární hodnota: HQ Nastavení režimu záznamu pro videosekvence Ze vstupního menu vyberte t HQ nebo SQ, poté stiskněte. Výchozí tovární hodnota: HQ 114

31 Režim záznamu (pokračování) TIPY Rozlišení: Počet obrazových bodů (výška x šířka) použitých pro uložení obrazu. Pro tisk se doporučuje co nejvyšší rozlišení (větší čísla), které zajistí ostrý tisk. Bohužel vyšší rozlišení sebou přináší také větší velikost souboru (množství dat), takže počet snímků, které lze uložit na kartu se sníží. Rozlišení a velikost snímku na obrazovce počítače: Po přenosu fotografie do počítače závisí velikost snímku zobrazeného na obrazovce počítače na schopnostech monitoru a nastavení grafické karty (dále jen rozlišení počítače). Například fotografie pořízené v rozlišení 640x480 zaberou celou plochu monitoru, pokud bude rozlišení počítače nastaveno na 640x480. Nicméně, když bude rozlišení počítače vyšší než 640x480 (například 1024x768), zabere zobrazený snímek pouze příslušnou část obrazovky monitoru. Míra komprese: Ve všech režimech s výjimkou režimu TIFF jsou obrazová data komprimována. Čím je vyšší míra komprese, tím je snímek méně ostrý. Formát souboru (Str. 113): Tento fotoaparát ukládá snímky ve formátu TIFF nebo JPEG. Kromě režimu TIFF jsou všechny snímky komprimovány do formátu JPEG. Míra komprese se liší podle jednotlivých režimů záznamu (videosekvence používají formát Motion JPEG (mov)). Poznámka Počet uložitelných snímků se mění v závislosti na zvoleném režimu záznamu, kapacitě karty (v MB) a také na tom, zda je, či není, na kartě uložena tisková objednávka. Počet uložitelných snímků se nemusí nutně zmenšit po každém pořízení fotografie, stejně tak se nemusí zvětšit po každém vymazání snímku. Množství dat potřebných k popisu snímku závisí na fotografovaném objektu (resp. na komprimovatelnosti jeho obrazu). Když je parametr VIDEO OUTPUT nastaven na hodnotu PAL (Str. 166) a videozáznam je pořízen s videokabelem zasunutým do fotoaparátu, může se maximální možná délka videosekvence lišit od údajů uvedených v tabulce na straně

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr E-620 Nejmenší a nejlehčí D-SLR* na světě se zabudovaným stabilizátorem obrazu a kreativními funkcemi! Vysoce citlivý 12,3 megapixelový Live MOS senzor 7 bodový AF systém Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

Technické údajeslt-a35k

Technické údajeslt-a35k Technické údajeslt-a35k Naše příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Držák objektivu Bajonet A společnosti Sony Kompatibilita objektivu Všechny typy objektivů

Více

C-7000 ZOOM C-70 ZOOM

C-7000 ZOOM C-70 ZOOM DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-7000 ZOOM C-70 ZOOM Pokročilý návod Podrobné vysvětlení všech funkcí, s nímž fotoaparát využijete na maximum. Základní ovládání Základní fotografování Pokročilé fotografování Přehrávání

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu 8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Díky této funkci můžete určit, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuálně nastavené hodnoty parametrů i po svém vypnutí nebo nikoli.

Více

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Teď, když už znáte Kreativní zónu, je čas tyto nové znalosti využít v praxi. Ať už fotografujete sportovní akci nebo dítě na kolotoči, naučíte

Více

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky (trademark) Eastman Kodak Company. 2 O vašem fotoaparátu Popis

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Acer Digital Camera CR-8530

Acer Digital Camera CR-8530 Acer Digital Camera CR-8530 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Obsah balení 3 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 3 Pohled zepředu 4 Pohled zezadu 6 Otočný volič režimů 7 Ikony na LCD monitoru 10 ZAČÍNÁME 10 Založení

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT REFERENČNÍ NÁVOD

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT REFERENČNÍ NÁVOD DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT REFERENČNÍ NÁVOD Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Než začnete váš nový fotoaparát používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod, abyste optimálně využili

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-910 a ukázky snímků. 1 Cz Krok do tvůrčího osvětlování Odhalte strukturu objektů a přidejte hloubku

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Černá skříňka DVRB6. Kamera s automatickým záznamem fotografií a videí s GPS

Černá skříňka DVRB6. Kamera s automatickým záznamem fotografií a videí s GPS Černá skříňka DVRB6 Kamera s automatickým záznamem fotografií a videí s GPS Tato digitální HD videokamera používá nejmodernější technologie. Je to zařízení, které využijete jako HD videokameru, fotoaparát

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Obsah Fotografování Zrychlení reakcí fotoaparátu...2 Nastavení pro různé objekty...8 Přizpůsobení nastavení požadovanému využití přístroje...

Obsah Fotografování Zrychlení reakcí fotoaparátu...2 Nastavení pro různé objekty...8 Přizpůsobení nastavení požadovanému využití přístroje... Příručk a profesionálních nastavení Cz Obsah Fotografování 1 Zrychlení reakcí fotoaparátu...2 Nastavení pro různé objekty...8 Přizpůsobení nastavení požadovanému využití přístroje...14 Snížení rizika rozmazání

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků.

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Cz Radost z osvětlování Osvětlení je tajemstvím zlepšování fotografování. S osvětlením

Více

XZ 10. Super-kompaktní, super-světelný objektiv. Specifikace. Typ. Objektiv. Obrazový senzor. Procesor. ihs Technologie

XZ 10. Super-kompaktní, super-světelný objektiv. Specifikace. Typ. Objektiv. Obrazový senzor. Procesor. ihs Technologie XZ 10 1:1.8-2.7 super světelný, s velkou clounou, 5x širokoúhlým i.zuiko DIGITAL objektivem (26-130mm*) 12 Megapixelů backlit 1/2.3 CMOS 7.6cm/3.0" dotykový LCD displej s rozlišením 920.000 pixelů 1080p

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Příručka k produktu Cybershot

Příručka k produktu Cybershot VKLEPNĚTE! Obsah Základní postupy Použití nabídky Digitální fotoaparát Příručka k produktu Cybershot DSC-S750/S780 Před použitím jednotky si, prosím, podrobně přečtěte tuto příručku a pro další použití

Více

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Návod k použití WB35F/WB36F/WB37F. Klepněte na téma. Obsah. Časté otázky. Náhled. Možnosti snímání. Základní funkce. Rozšířené funkce.

Návod k použití WB35F/WB36F/WB37F. Klepněte na téma. Obsah. Časté otázky. Náhled. Možnosti snímání. Základní funkce. Rozšířené funkce. Návod k použití WB35F/WB36F/WB37F Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Základní funkce Přehrávání/Úpravy Přílohy

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT TG-860

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT TG-860 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT TG-860 Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si prosím pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně

Více

SH-2. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

SH-2. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SH-2 Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si prosím pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně

Více

E M5 1250 Kit Černý. Design zaměřený na obrazovou kvalitu. Specifikace. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr

E M5 1250 Kit Černý. Design zaměřený na obrazovou kvalitu. Specifikace. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr E M5 1250 Kit Černý Prachu- a voděvzdorný Nejrychlejší zaostřovací AF systém na světě Intuitivní dotykové ovládání 3" výklopný a dotykový OLED displej. Design zaměřený na obrazovou kvalitu Nejmodernější

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Klepněte na téma. Časté otázky. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Klepněte na téma. Časté otázky. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73 Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené moţnosti vyuţití digitální techniky ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ Ostření režimy zaostřování

Více

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Základní průvodce Str. 2. Obsah Str. 20. Autorizovaný distributor. http://www.olympus.com/

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Základní průvodce Str. 2. Obsah Str. 20. Autorizovaný distributor. http://www.olympus.com/ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT http://www.olympus.com/ Sídlo: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Tel.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Zásilky: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany Poštovní

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare P880 Zoom Návod k obsluze

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare P880 Zoom Návod k obsluze Digitální fotoaparát Kodak EasyShare P880 Zoom Návod k obsluze www.kodak.com Interaktivní výukové programy jsou k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/howto Nápověda k fotoaparátu je k dispozici

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

EPM2 1442 Kit Červená

EPM2 1442 Kit Červená EPM2 1442 Kit Červená 16Mpixelový LiveMos senzor nové generace. ISO citlivost až do ISO 25,600. FAST AF + dotykové ovládání Vestavěný 2osý stabilizátor Obrazový procesor TruePic VI Ultra-rychlé zaostřování,

Více

Digitální LCD Mikroskop

Digitální LCD Mikroskop Digitální LCD Mikroskop Model #44310 Celestron UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah ÚVOD... 4 Popis zařízení:... 5 Specifikace... 6 Začínáme... 6 Vložení baterií... 6 Nastavení... 7 A. Zobrazovací režim / režim

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Digitální fotoaparát HP Photosmart M417/M517 s funkcí HP Instant Share. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát HP Photosmart M417/M517 s funkcí HP Instant Share. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát HP Photosmart M417/M517 s funkcí HP Instant Share Uživatelská příručka Právní oznámení 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Změna informací zde uvedených bez předchozího

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Kamera do auta návod

Kamera do auta návod Kamera do auta návod CZ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C533/C503 Zoom Návod k obsluze

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C533/C503 Zoom Návod k obsluze Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C533/C503 Zoom Návod k obsluze www.kodak.com Interaktivní výukové programy jsou k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/howto. Nápověda k fotoaparátu je k dispozici

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

STYLUS 1. Super-štíhlý. Extra-výkonný. Specifikace. Typ. Procesor. Obrazový senzor. Hledáček. Objektiv

STYLUS 1. Super-štíhlý. Extra-výkonný. Specifikace. Typ. Procesor. Obrazový senzor. Hledáček. Objektiv STYLUS 1 Mimořádně štíhlý a vysoce výkonný objektiv i.zuiko DIGITAL s konstantní světelností 1:2.8 v celém rozsahu 10.7x zoomu (28-300mm*) Obrazový procesor TruePic VI Ultra rychlý zaostřovací systém Manuální

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S1. NIKON spol. s r.o. Kodaňská 46 Praha 10 www.nikon.cz

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S1. NIKON spol. s r.o. Kodaňská 46 Praha 10 www.nikon.cz Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S1 Typ: Digitální fotoaparát S1 Počet efektivních pixelů: 5,1 miliónu Snímač CCD: 1/2,5 palce (celkem 5,36 miliónů pixelů) Obrazové režimy: High (2592*),

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Dalekohledová kamera

Dalekohledová kamera Dalekohledová kamera návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. CZ CZ 1 Popis výrobku

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP

Uživatelská příručka k webové kameře HP Uživatelská příručka k webové kameře HP v4.3.cs Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Příručka k produktu Cybershot

Příručka k produktu Cybershot VKlepněte! Obsah Základní činnosti Pokročilé ovládání Používání menu Digitální fotoaparát Příručka k produktu Cybershot DSC-N2 Předtím, než začnete s jednotkou pracovat, pročtěte si pečlivě tuto příručku

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Česky Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE)

Česky Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE) Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE) Symbol používaný pro tříděný odpad v zemích EU Tento symbol indikuje, že výrobek je nutné likvidovat v rámci tříděného

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Základní průvodce str. 2. Obsah str. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH. Autorizovaní distributoři

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Základní průvodce str. 2. Obsah str. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH. Autorizovaní distributoři DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Sídlo: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Německo Tel.: +49 40 23 77 3-0 / Fax: +49 40 23 07 61 Zásilky:

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual WB5000 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Základní průvodce str. 2. Obsah str. 20. Autorizovaní distributoři. http://www.olympus.com/

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Základní průvodce str. 2. Obsah str. 20. Autorizovaní distributoři. http://www.olympus.com/ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT http://www.olympus.com/ Sídlo: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Zásilky: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany Poštovní adresa:

Více