9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)"

Transkript

1 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po svém vypnutí nebo nikoliv. Seznam funkcí a parametrů, které jsou ovlivněny nastavením parametru ALL RESET najdete na následující straně. Nastavení parametru ALL RESET (na hodnoty ON/OFF) platí pro všechny režimy. Pokud nastavíte parametr ALL RESET na hodnotu OFF (Neobnovovat) v některém z fotografických režimů, bude toto nastavení platné i pro všechny ostatní fotografické režimy a taktéž pro režim prohlížení. ON (Obnovovat): Všechny parametry se po vypnutí fotoaparátu vrátí ke svým výchozím (továrních) hodnotám. OFF (Neobnovovat): Nastavení parametrů provedené před vypnutím fotoaparátu bude uloženo. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t ALL RESET t OFF nebo ON a stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Nastavení parametrů pro uživatelsky definované režimy (MY MODE) a položky obsažené v sekci SETUP jsou ukládány vždy bez ohledu na nastavení parametru ALL RESET.

2 ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Parametry a funkce ovlivňované nastavením parametru ALL RESET Parametr Výchozí tovární nastavení Viz strana Parametr Výchozí tovární nastavení Viz strana FNo (Clona) SHUTTER (Expoziční doba) FULLTIME AF (Průběžné zaostřování) AF MODE (Metoda automatického zaostřování) FLASH MODE (Režim blesku) 79 FUNCTION (Efekty) METERING (Metoda měření expozice) LCD (LCD obrazovka) OPTICAL ZOOM (Optický transfokátor) DRIVE (Sekvenční režim ex- BKT (Bracketing nástřel) 100, 107, , (Vyvážení bílé) SCENE MODES (Scénické režimy) SHARPNESS (Ostrost) CONTRAST (Kontrast) SATURATION (Sytost) ISO FLASH (Součinnost blesků) SLAVE (Režim SLAVE pro externí blesk) NOISE REDUCTION (Redukce šumu) (Informace o snímku) DIGITAL ZOOM (Digitální transfokátor) 51

3 Uživatelské tlačítko Uživatelskému tlačítku můžete přiřadit vámi často používanou funkci. Díky tomu se můžete snadno přenést do sekce SETUP, aniž byste museli provádět výběr z hlavního menu (MODE MENU) nebo používat ve vstupním menu některou z položek rychlého menu. Vlastní nastavení hodnoty daného parametru provedete pomocí kruhového přepínače a následného stisku tlačítka přímo na obrazovce vyhrazené ke konfiguraci daného parametru. K jemnému doladění nastavovaných hodnot použijte křížový ovladač a tlačítko. Uživatelské tlačítko Funkce/Parametry, které lze přiřadit uživatelskému tlačítku DRIVE (Aktivace sekvenčního režimu) (Citlivost) MY MODE* (Uživatelské režimy) NOISE REDUCTION (Redukce šumu) DIGITAL ZOOM (Digitální transfokátor) FULTIME AF (Průběžné zaostřování) FUNCTION (Efekty) (Vyvážení bílé) Hodnoty nastavitelné kruhovým přepínačem Viz strana SCENE MODES (Scénické režimy) SHARPNESS (Ostrost) CONTRAST (Kontrast) SATURATION (Sytost) -5 ± ± ± *Další varianty jsou k dispozici přes podnabídku.

4 Uživatelské tlačítko Jak přiřadit uživatelskému tlačítku požadovanou funkci Ze vstupního menu vyberte MODE ME- NU t SETUP t CUSTOM BUTTON. Poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Pomocí tlačítek a vyberte funkci, kterou chcete přiřadit uživatelskému tlačítku a stiskem vaše nastavení uložte. Opětovným stiskem tlačítka menu skryjte. Pokud je přepínač režimů v jiné poloze než a dojde ke stisku tlačítka, kterému je přiřazena funkce MY MODE (Uživatelský režim), pak uživatelsky definovaný režim nebude aktivován. Nejprve natočte přepínač režimů do polohy a teprve poté si nechejte stiskem tlačítka vykreslit obrazovku MY MO- DE (Výběr uživatelského režimu).

5 Uživatelské tlačítko Jak používat uživatelské tlačítko Stiskněte tlačítko. Dojde k zapnutí LCD obrazovky, na které se vykreslí funkce, aktuálně přiřazená tlačítku. Uživatelské tlačítko Kruhový přepínač Příklad: Uživatelskému tlačítku je přiřazena funkce DRIVE (Aktivace sekvenčního režimu). Chceme aktivovat režim BKT. Při aktivaci postupujte podle nabídky možných úkonů zobrazené ve spodní části obrazovky. Stiskněte tlačítko Přidržte stisknuté tlačítko BKT a otáčením kruhového přepínače vyberte variantu BKT. K nastavení jednotlivých parametrů použijte křížový ovladač a tlačítko. Nabídka možných úkonů

6 Rychlé menu (zkratky, záložky) Tři nabídky vstupního menu (A, B, C) můžete pro režimy pořizování snímků libovolně předefinovat. Díky tomu budete moci snadno a rychle vyvolat často používané funkce. Výchozí hodnoty jsou: Vstupní menu Funkce/Parametry, které lze přiřadit položkám rychlého menu Viz strana DRIVE (Aktivace sekvenčního režimu) 112 ISO (Citlivost) 130 MY MODE (Uživatelský režim) 95 FLASH (Součinnost blesků) NOISE REDUCTION (Redukce šumu) 142 DIGITAL ZOOM (Digitální transfokátor) 51 FULTIME AF (Průběžné zaostřování) 97 AF MODE (Metoda automatického zaostřování) PANORAMA (Panoramatické fotografování) 116 Funkce/Parametry, které lze přiřadit položkám rychlého menu Viz strana 2 IN 1 (Dva snímky v jednom) 119 FUNCTION (Efekty) DRIVE (Aktivace sekvenčního režimu) 125 (Vyvážení bílé) CUSTOM WB (Uživatelsky definované vyvážení bílé) 135 SCENE MODES (Scénické režimy) 142 SHARPNESS (Ostrost) 139 CONTRAST (Kontrast) 140 SATURATION (Sytost) 141

7 Rychlé menu (zkratky, záložky) Jak nadefinovat nabídku rychlého menu Pomocí následujícího návodu můžete pozicím rychlého menu, které jsou na sousedním obrázku označeny písmeny A, B a C přiřadit vámi požadované funkce. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t SHORT CUT. Poté stiskněte. Jak používat menu (Str. 70) Stiskem tlačítka nebo vyberte pozici A, B nebo C, poté stiskněte. Stiskem tlačítka nebo vyberte funkci, kterou chcete dané pozici přiřadit, pak stiskněte tlačítko. Právě jste nadefinovali položku rychlého menu. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

8 Rychlé menu (zkratky, záložky) Jak používat rychlé menu Jakmile máte nadefinované položky rychlého menu, můžete je použít ke skoku na obrazovku určenou k nastavení dané funkce. Stiskem tlačítka zobrazte vstupní menu. Ve vstupním menu se vykreslí položky rychlého menu tak, jak jste si je sami předtím nadefinovali. Stiskem tlačítka, nebo vyberte pozici rychlého menu. Okamžitě se objeví příslušná obrazovka sloužící ke konfiguraci dané funkce. Příklad: Rychlému menu A je přiřazena funkce (Kompenzace vyvážení bílé) Vstupní menu Obrazovka sloužící k nastavení Stiskněte tlačítko Stiskem tlačítka obrazovku. přejděte rovnou na Nabídka možných úkonů Postupujte podle nabídky možných úkonů, vykreslené na spodním okraji obrazovky.

9 MY MODE SETUP Konfigurace uživatelského režimu Pomocí funkce MY MODE SETUP (Konfigurace Mého režimu ) můžete uložit nastavení parametrů souvisejících s pořizováním snímků. Pokud fotoaparát pracuje v některé z režimů P, A, S nebo M, můžete jako uživatelský režim uložit i právě používané nastavení parametrů. Uživatelsky (tedy vámi) definované hodnoty budou aktivovány po natočení přepínače režimů do polohy. Do pozic MY MODE 1 až 8 můžete uložit až 8 různých sad nastavení. Výchozí tovární nastavení má pouze pozice MY MODE 1. Funkce a parametry ukládané do uživatelského režimu Funkce a parametry nastavitelné v uživatelském režimu Výchozí tovární nastavení Viz strana Funkce a parametry nastavitelné v uživatelském režimu Výchozí tovární nastavení Viz strana 59 NOISE REDUCTION (Redukce šumu) 142 (Clona) SHUTTER (Expoziční doba) DIGITAL ZOOM (Dig. transfokátor) FULLTIME AF (Průběžné zaostřování) AF MODE (Metoda zaostřování) LCD ZOOM POSITION (Poloha transfokátoru) (Dva snímky v jednom) FLASH MODE (Režim blesku) FUNCTION (Efekty) , 110 (Vyvážení bílé) , 107, DRIVE (Sekvenční expozice) 112 SCENE MODES (Scénické režimy) 142 ISO FLASH (Součinnost blesků) SHARPNESS (Ostrost) CONTRAST (Kontrast) SATURATION (Sytost)

10 MY MODE SETUP - Konfigurace uživatelského režimu Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t MY MODE SETUP. Pak stiskněte tlačítko. CUSTOM (Ruční nastavení): Tlačítkem nebo vyberte požadovanou variantu a potvrďte ji stiskem tlačítka. PRESENT(Aktuální): Uloženo bude aktuální nastavení fotoaparátu. RESET (Tovární): Dojde k obnovení výchozího továrního nastavení. Budete moci nadefinovat nastavení ručně, položku po položce. Dojde k vykreslení obrazovky MY MODE SETUP (Konfigurace uživatelského režimu). Vyberte pozici pro uložení vašeho nastavení. Pomocí tlačítek a vyberte z hodnot MY MODE 1 až 8 pozici pro uložení uživatelského režimu. Po výběru pozice stiskněte tlačítko. Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost PRESENT Pomocí tlačítek a vyberte variantu SET (Nastavit) a poté stiskněte. Aktuální nastavení fotoaparátu bude uloženo jako uživatelský režim.

11 MY MODE SETUP - Konfigurace uživatelského režimu Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost RESET Pomocí tlačítek a vyberte variantu ALL RESET (Vše obnovit) a poté stiskněte. Nastavení parametrů ve zvoleném uživatelském režimu bude obnoveno na výchozí hodnoty. Pokud není daný uživatelský režim uložen, nelze ho vybrat. Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost CUSTOM Pomocí tlačítek a vyberte parametr, jehož hodnotu chcete pro uživatelský režim nastavit a stiskněte. Množinu dostupných položek najdete v sekci Funkce a parametry ukládané do uživatelského režimu (Str. 172). Pomocí tlačítek a přiřaďte zvolenému parametru požadovanou hodnotu, kterou potvrďte tlačítkem. Nastavená hodnota bude uložena. Stejným způsobem můžete přiřadit hodnoty ostatním parametrům. Až dokončíte nastavení všech vámi požadovaných parametrů, stiskněte tlačítko. Bude vykreslena obrazovka z kroku 2. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

12 Formátování karet Tato funkce umožňuje naformátovat kartu. Formátování připravuje karty na příjem dat. Jestliže chcete používat karty od jiných výrobců než společnosti OLYMPUS nebo pokud chcete používat karty naformátované v jiných zařízeních (například v počítačích), pak musíte takové karty před prvním použitím naformátovat přímo ve fotoaparátu. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CARD t CARD SETUP a stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) V režimech Bude vykreslena obrazovka FORMAT (Formátovat?). V režimu Bude vykreslena obrazovka CARD SETUP. Pokud je přepínač režimů v některé z poloh vyberte stisknutím tlačítka položku FORMAT (Formátovat?). Jestliže je přepínač režimů v poloze, vyberte stiskem tlačítka položku FORMAT a volbu potvrďte tlačítkem. Objeví se obrazovka FORMAT (Formátovat?). Stiskem tlačítka vyberte možnost YES (Ano). Označení (symbol) karty, která bude naformátována Stiskněte tlačítko. Objeví se indikátor zobrazující postup formátování.

13 Formátování karty Po dobu formátování neotvírejte kryt prostoru pro karty ani nevyjímejte baterie. Takové jednání může vést k poškození karty. Po dobu formátování nepřipojujte ani neodpojujte síťový adaptér. Takové jednání může vést k poškození karty. Jestliže formátujete kartu OLYMPUS s uloženou šablonou, budou všechny šablony z karty vymazány. Doporučujeme vám před formátováním přenést všechna data související se šablonami do PC. Další informace získáte z příručky dodané ke kartě s šablonami. Karty s nalepenou přelepkou proti zápisu nelze formátovat. Před formátováním karty musíte přelepku z karty odstranit. Odlepené přelepky již znovu nepoužívejte.

14 Zobrazení informací o snímku Tento parametr slouží k určení míry (množství) informací, které jsou v režimu prohlížení zobrazovány po 3 sekundy na LCD obrazovce. Popis jednotlivých zobrazených údajů najdete v sekci Symboly zobrazované na LCD obrazovce (Str. 15) Když ve vstupním menu stisknete tlačítko, bude na LCD obrazovce vykreslována úplná množina informací (INFO t ON). Jak používat menu (Str. 70) Chcete-li množství informací zmenšit, vykreslete si tlačítkem vstupní menu a stiskněte tlačítko (INFO t OFF). Parametr INFO nastaven na ON Parametr INFO nastaven na OFF Pokud byl zobrazený snímek pořízen jiným fotoaparátem, bude po nastavení parametru INFO na hodnotu ON zobrazeno pouze datum, číslo políčka a stav baterií. Jestliže je aktivován parametr, dojde k vykreslení histogramu bez ohledu na to, zda je parametr INFO nastaven na hodnotu ON nebo OFF.

15 Duální zobrazení symbolů z kontrolního displeje Díky této funkci si můžete v režimu pořizování snímků zobrazit symboly z kontrolního displeje v daleko čitelnější podobě i na LCD obrazovce. Abyste si mohli fotografovaný objekt nebo menu prohlédnout na LCD obrazovce, musíte ji nejprve zapnout tlačítkem. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t DUAL CONTROL PANEL t ON a stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Na LCD obrazovce bude zobrazen duální kontrolní displej. Symboly z kontrolního displeje na LCD obrazovce (na následující stránce) Fotografovaný objekt se na LCD obrazovce objeví, pouze pokud použijete funkce, které obrazovku přímo vyžadují, například makrofotografie nebo digitální transfokátor.

16 Duální zobrazení symbolů z kontrolního displeje Symboly z kontrolního displeje na LCD obrazovce 1 Indikátor stavu baterií 2 Expoziční režim 3 Expoziční doba 4 Číslo clony 5 Kompenzace expozice 6 Redukce šumu 7 Aretace expozice/paměť expozice 8 Metoda zaostřování 9 Režim blesku 10 Korekce intenzity záblesku 11 Sekvenční expozice 12 Samospoušť/Dálkové ovládání 13 Záznam zvuku 14 Režim záznamu/rozlišení 15 Počet uložitelných snímků/ Počet zbývajících sekund 16 Vyrovnávací paměť 17 Bodové/Násobné měření expozice 18 ISO 19 Kompenzace vyvážení bílé 20 Vyvážení bílé 21 Saturace/ostrost/kontrast 22 Scénické režimy 23 Číslo složky 24 Vybraná karta Duální kontrolní displej je zobrazen při každém fotografování. Po stisku funkčního tlačítka bude nastavení jemu odpovídajícího parametru (symbolu) vykresleno na duálním kontrolním displeji zeleně. Příslušná nastavení lze provádět pomocí kruhového přepínače přímo na duálním kontrolním displeji.

17 Nastavení jasu LCD obrazovky Tento parametr slouží k úpravě jasu LCD obrazovky. Ve vstupním menu vyberte MODE MENU t SETUP t, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Jas LCD obrazovky nastavte pomocí tlačítek a. Až docílíte požadované úrovně, dokončete nastavení stiskem tlačítka. Stiskem jas LCD obrazovky zvyšujete a stiskem snižujete. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

18 REC VIEW (Náhled po) Parametr REC VIEW určuje, zda budou právě pořízené fotografie zobrazeny na LCD obrazovce. ON: OFF: Snímek bude po dobu svého ukládání na kartu zobrazen na LCD obrazovce. Tento postup se hodí pro rychlou kontrolu právě pořízeného snímku. Nicméně, kdykoliv můžete namáčknout spoušť a zobrazit si tak objekt, na který je fotoaparát zacílen. Fotografie ukládaná na kartu nebude zobrazena. Takové nastavení se hodí, když si chcete v průběhu ukládání snímku připravit kompozici dalšího záběru. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t REC VIEW t ON nebo OFF a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Pokud fotografujete s již částečně vybitými bateriemi, vypnutou LCD obrazovkou a parametrem REC VIEW nastaveným na hodnotu ON, pak se pořízený snímek nemusí vždy zobrazit.

19 Nastavení zvukové signalizace Hlasitost zvukové signalizace, která se ozývá po stisku tlačítek nebo jako varování, lze nastavit na hodnoty OFF (vypnuto), LOW (slabě) nebo HIGH (hlasitě). Výchozí (tovární) nastavení je HIGH, ale pokud chcete, můžete zvukovou signalizaci i zcela vypnout (OFF). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t t OFF, LOW nebo HIGH, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

20 Zvuková signalizace domáčknutí tlačítek Po každém stisku libovolného tlačítka může zaznít jeden ze dvou typů zvuku. Hlasitost každého zvuku můžete nastavit na hodnoty LOW (slabě) nebo HIGH (silně). Výchozí tovární nastavení je zvuk typu 1 (krátké pípnutí) nastavený na slabou hlasitost (LOW). Zvukovou signalizaci můžete také zcela vypnout (tj. nastavit na hodnotu OFF). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t BEEP, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Vyberte variantu 1 nebo 2 a stiskněte. Následně nastavte hlasitost na některou z hodnot LOW (slabě) nebo HIGH (silně). Nastavení potvrďte stiskem tlačítka. Pokud chcete zvukovou signalizaci zcela vypnout vyberte položku OFF a stiskněte. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

21 Zvuková signalizace domáčknutí spouště Po každém stisku spouště může zaznít jeden ze dvou typů zvuku. Hlasitost každého zvuku můžete nastavit na hodnoty LOW (slabě) nebo HIGH (silně). Výchozí tovární nastavení je zvuk typu 1 se slabou hlasitostí (LOW). Zvukovou signalizaci můžete také zcela vypnout (tj. nastavit na hodnotu OFF). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t SHUTTER, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Vyberte variantu 1 nebo 2 a stiskněte. Následně nastavte hlasitost na některou z hodnot LOW (slabě) nebo HIGH (silně). Nastavení potvrďte stiskem tlačítka. Pokud chcete zvukovou signalizaci zcela vypnout vyberte položku OFF a stiskněte. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

22 Nastavení hlasitosti přehrávaného zvuku Hlasitost zvuku, který se line z vestavěného reproduktoru při prohlížení fotografií se zvukovým komentářem nebo při přehrávání videosekvencí a stejně tak hlasitost znělek znějících při zapnutí a vypnutí fotoaparátu, lze regulovat. K dispozici je 5 úrovní hlasitosti. Chcete-li zvuk zcela ztlumit, zvolte hodnotu 0. Výchozí tovární nastavení je 3. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t VOLUME, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Pomocí tlačítek nastavte požadovanou hlasitost, poté stiskněte. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

23 Vzhled LCD obrazovky při zapnutí a vypnutí fotoaparátu Pomocí následujícího návodu můžete vybrat obrázek (logo) a znělku, který se zobrazí, a která zazní, při zapnutí respektive vypnutí fotoaparátu. Je také možné zaregistrovat vaši oblíbenou fotografii, a tu poté použít jako logo při zapnutí/vypnutí fotoaparátu SCREEN SETUP Registrace fotografie (Str. 187). PW ON SETUP: Slouží k výběru fotografie a znělky použité při zapnutí fotoaparátu. PW OFF SETUPa: Slouží k výběru fotografie a znělky použité při vypínání fotoaparátu. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t SETUP t PW ON (PW OFF) SETUP. Jak používat menu (Str. 70) Pomocí tlačítka nebo vyberte položku SCREEN (logo) a poté vyberte, co bude na obrazovce vykresleno po zapnutí a při vypínaní fotoaparátu. Stiskem tlačítka nebo vyberte OFF, 1, nebo 2, poté stiskněte tlačítko. OFF: Bez obrázku. 1: Výchozí tovární hodnota. 2: Jako obrázek bude použita předem zaregistrovaná fotografie. Jestliže není zaregistrován žádný snímek, nebude na LCD obrazovce při zapnutí a vypnutí fotoaparátu zobrazeno nic. Pomocí tlačítka nebo vyberte položku SOUND (znělka) a poté vyberte, co zazní při zapnutí nebo vypínání fotoaparátu. Stiskem tlačítka nebo vyberte OFF, 1, nebo 2, poté stiskněte tlačítko. Pokud chcete přehrávání znělek zcela vypnout použijte hodnotu OFF. Hlasitost znělky je stejná jako v případě přehrávaného zvuku. Nastavení hlasitosti přehrávaného zvuku (Str. 185) Až budete s nastavením hotovi, stiskněte tlačítko Menu skryjte opakovaným stiskem tlačítka.

24 SCREEN SETUP Registrace fotografie Vaši oblíbenou fotografii si můžete zaregistrovat a poté ji používat jako logo, které se objeví po zapnutí (PW ON) anebo vypnutí (PW OFF) fotoaparátu. Požadovaný snímek lze zaregistrovat z paměťové karty. Aby mohl být zaregistrovaný snímek zobrazen, musíte nejprve provést nastavení vzhledu LCD obrazovku po zapnutí/při vypínání fotoaparátu. Vzhled LCD obrazovky při zapnutí a vypnutí fotoaparátu (Str. 186) PW ON SETUP: Slouží k registraci fotografie zobrazované při zapnutí fotoaparátu. PW OFF SETUP: Slouží k registraci fotografie zobrazované při vypínání fotoaparátu. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t SCREEN SETUP, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Stiskem tlačítka nebo vyberte, pro jakou příležitost (PW ON zapnutí, PW OFF vypnutí) chcete snímek zaregistrovat, poté stiskněte tlačítko. Jestliže již byl nějaký snímek registrován, objeví se obrazovka IMAGE EXISTING (Logo již existuje), která se vás ptá, zda chcete zrušit registraci předchozího snímku a zaregistrovat snímek nový. Chcete-li zaregistrovat nový snímek vyberte RESET (Znovu nastavit) a stiskněte. Jestliže vyberete variantu KEEP (Ponechat) bude znovu vykresleno menu PW ON/OFF. Pomocí křížového ovladače vyberte snímek, který chcete zaregistrovat a stiskněte tlačítko.

25 SCREEN SETUP Registrace fotografie Stiskem tlačítka nebo vyberte nabídku OK a stiskněte tlačítko. Snímek bude zaregistrován a obrazovka se vrátí ke svému vzhledu z 2. kroku. Stiskem tlačítka se vraťte do menu. Fotografie a políčka videosekvencí, která tento fotoaparát neumí zobrazit, nelze zaregistrovat.

26 FILE NAME (Způsob číslování souborů) Fotoaparát automaticky vytváří názvy souborů a složek, do kterých ukládá fotografie. Soubory mohou být číslovány od 0001 do 9999 a složky od 100 do 999. Příklady vidíte níže. Název složky Název souboru Číslo složky ( ) Měsíc Číslo souboru (1-C) ( ) Den (01-31) Měsíce: leden září = 1-9, říjen=a, listopad=b, prosinec=c Parametr FILE NAME můžete nastavit na dvě různé hodnoty: RESET a AUTO. Zvolte si takový způsob, který co nejlépe vyhovuje vašim zvyklostem při práci se snímky (soubory) přenesenými do počítače. Způsoby číslování souborů RESET(vždy od začátku): Když použijete hodnotu RESET budou názvy souborů a složek přiřazovány (číslovány) po každém vložení nové karty znovu od začátku. Číslo složky se vrátí na hodnotu 100 a číslo prvního souboru bude Tento postup se hodí, když chcete mít na různých kartách souvislé číselné řady. AUTO (pořád dál): Při hodnotě AUTO zůstane po výměně karty zachováno číslo složky, ale číslo souboru bude navazovat na řadu z předchozí karty, takže stejná čísla souborů se nemohou vyskytnout ani na různých kartách. Takový postup vám může pomoci při správě souborů na více kartách. Oceníte ho zejména, když série fotografií pokračuje na více než jedné kartě. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t FILE NAME t RESET nebo AUTO a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Když číslo souboru dosáhne hodnoty 9999 bude číslování souborů pokračovat znovu od 0001 a současně se změní název složky.

27 PIXEL MAPPING (Mapování vadných obrazových bodů) Když číslo souboru i číslo složky dosáhnou svých maxim (9999/999), bude počet uložitelných snímků nastaven na hodnotu 0 a to i tehdy, když na kartě ještě zbývá volné místo. Další snímky už nepůjde pořídit. Stávající kartu vyměňte za novou. PIXEL MAPPING (Mapování vadných obr. bodů) Při mapování obrazových bodů fotoaparát automaticky zkontroluje CCD snímací prvek a příslušné obvody na zpracování obrazu. Tuto operaci není třeba provádět nijak často. Doporučená frekvence je jeden rok. Pokud jste právě dofotografovali nebo jste používali LCD obrazovku, počkejte pár minut, zvýšíte tím efektivitu funkce mapující obrazové body. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t PIXEL MAPPING a stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Stiskněte tlačítko. Po dobu mapování obrazových bodů bude na LCD obrazovce vykreslován indikátor znázorňující průběh operace. Po ukončení mapování se LCD obrazovka vrátí zpět do normálního režimu. Pokud dojde v průběhu mapování obrazových bodů k náhodnému vypnutí přístroje, začněte znovu od 1. kroku.

28 Délkové jednotky Délkové jednotky používané při ručním ostření lze nastavit na metry nebo stopy. m : Na delší vzdálenosti používá fotoaparát metry na kratší centimetry. ft : Na delší vzdálenosti používá fotoaparát stopy na kratší palce. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t m/ft t m nebo ft, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

29 Výběr výstupní videonormy Výstupní normu videosignálu můžete vybrat dle typu vašeho televizního přijímače z hodnot NTSC a PAL. Příslušnou videonormu nastavte ještě před vlastním fotografováním. Jestliže použijete špatnou videonormu, nebudete schopni na vašem televizoru korektně zobrazit pořízené snímky. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUPt VIDEO OUT t NTSC nebo PAL, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Výchozí nastavení tohoto parametru závisí na oblasti (zemi), kde jste fotoaparát zakoupili. Videonormy používané v jednotlivých regionech Nastavení správné videonormy zkontrolujte ještě před tím, než začnete foto aparát používat. NTSC: Japonsko, Taiwan, Korea, Severní Amerika PAL: Evropské země, Čína

30 Inicializace všech parametrů - Reset Tato funkce obnoví nastavení všech parametrů na výchozí tovární hodnoty. Po dobu 3 sekund podržte současně stisknutá tlačítka / a. Seznam inicializovaných funkcí a parametrů Parametry Výchozí tovární nastavení Viz strana Parametry Výchozí tovární nastavení Viz strana (Clona) 91 FULLTIME AF 97 SHUTTER AF MODE Záměrná značka histogramu Na střed FLASH MODE FUNCTION (Efekty) , 107, AF target METERING (Vyvážení bílé) AEL (Násobné měření expozice) , 110 SCENE MODES (Scénické režimy) 142

31 Inicializace všech parametrů - Reset Parametry Výchozí tovární nastavení Viz strana Parametry Výchozí tovární nastavení Viz strana DRIVE SHARPNESS CONTRAST SATURATION SLAVE (Režim SLA- VE pro externí blesk) NOISE REDUCTION DIGITAL ZOOM

32 10 Tisk Jak tisknout snímky Pořízené snímky můžete vytisknout několika různými způsoby. Tisknout můžete v minilabu s podporou DPOF nebo na DPOF kompatibilní tiskárně Na snímky, které chcete vytisknout, musíte vystavit elektronickou tiskovou objednávku a uložit ji na kartu. V rámci tiskové objednávky můžete pro uložené snímky specifikovat další tiskové údaje (počet kopií, vytištění data na snímek apod.), které budou rovněž uloženy na kartu. Co je to DPOF? DPOF je zkratka ze slov Digital Print Order Format (Formát pro vytvoření digitální tiskové objednávky). DPOF je formát sloužící k definici a uložení parametrů tiskové objednávky přímo fotoaparátem. Jakmile bude karta s elektronickou objednávkou předána minilabu, který umí zpracovat DPOF formát, budou požadované snímky vytištěny podle nadefinované objednávky. Obdobným způsobem můžete vytisknout snímky i na vaší domácí tiskárně kompatibilní s formátem DPOF. Tisknout můžete na digitálních tiskárnách Olympus CAMEDIA P-400, P330N(E) nebo P-200: Po vložení karty s nadefinovanou tiskovou objednávkou ji tiskárna dokáže sama (bez počítače) zpracovat. Další informace najdete v uživatelské příručce k tiskárně. Fotografie můžete přenést do počítače a vytisknout je na tiskárně k počítači připojené: Pokud máte na vašem PC nainstalovaný program pro prohlížení obrázků ve formátu JPEG (webovský prohlížeč, kreslící program apod.) můžete z něj současně tisknout snímky na tiskárně k počítači připojené. (Tisk snímků je možný také pomocí programu CAMEDIA Master.). Před tiskem se naučte pracovat s vaším programovým vybavením.podrobnosti si nastudujte z návodu k vašemu grafickému programu.

33 Jak tisknout snímky Vliv rozlišení snímku na kvalitu tisku Rozlišení počítače/tiskárny je obvykle založeno na počtu obrazových bodů (pixelů) na čtverečný palec. Tato jednotka se nazývá dpi (dots per inch body na palec). Čím vyšší je hodnota dpi, tím má obraz vyšší rozlišení a výsledný výtisk bude kvalitnější. Mějte vždy na paměti, aby se rozlišení snímku, který chcete tisknout, příliš nelišilo od rozlišení tiskárny. Jinými slovy, když budete tisknout obrázek s menším rozlišením, než má tiskárna, dojde při tisku ke zmenšení plochy obrázku. Můžete sice vytisknout zvětšený obrázek, ale musíte přitom počítat se zhoršenou kvalitou výtisku. Pokud plánujete tisk velkých a kvalitních obrázků, nastavte rozlišení (rozměry) foto grafie ve fotoaparátu na maximum (zvolte vyšší tzn. kvalitnější režim záznamu). Režim záznamu (Str. 125) Tiskovou objednávku ve formátu DPOF, kterou uložilo na kartu jiné zařízení, nelze ve fotoaparátu modifikovat. Změny musíte provést v původním zařízení. Jestliže je na kartě uložena DPOF objednávka vytvořená jiným zařízením, může při vytváření objednávky pomocí fotoaparátu dojít k jejímu přepsání. Tisková objednávka může být nastavena i pro snímky, u nichž se objevuje hlášení PICTURE ERROR (Chyba snímku). V takovém případě se při celoobrazovkovém prohlížení neobjeví symbol tiskového příznaku ( ). Nicméně symbol se objeví při zobrazení více snímků najednou (sdružený náhled), kde si také můžete zkontrolovat zahrnutí takového snímku do tiskové objednávky. Tento fotoaparát nelze přímo propojit s digitálními tiskárnami typu Olympus P-300. Některé minilaby a tiskárny nemusí podporovat všechny funkce (parametry) tiskové objednávky. Při tisku na tiskárně P-330N(E) bude vytištěno pouze prvních 999 snímků. Některé snímky ve formátu TIFF se nemusí podařit vytisknout. V některých případech může nadefinování tiskové objednávky trvat poměrně dlouhou dobu. Tiskovou objednávku nelze vystavit na snímky uložené ve formátu RAW.

34 Tisková objednávka všech snímků Tuto funkci použijte k vytištění všech snímků uložených na kartě. Nastavte požadovaný počet výtisků a také zda má být vytištěno i datum a čas pořízení jednotlivých snímků. Zobrazte libovolnou fotografii. Tiskovou objednávku nelze vytvořit pro snímky se symbolem. pro objednávku tisku Stiskněte tlačítko. Dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER (Tisková objednávka). Pomocí tlačítka nebo vyberte položku a stiskněte. Pokud je na kartě již uložena tisková objednávka, objeví se obrazovka PRINT ORDER SETTING (Co dělat s tiskovou objednávkou), na které můžete rozhodnout, zda původní objednávku vymažete (RESET) nebo ponecháte (KEEP). Zrušení tiskové objednávky (Str. 204). Tlačítkem nebo vyberte položku x (počet výtisků) nebo (datum/čas) a poté stiskněte tlačítko.

35 Tisková objednávka všech snímků Proveďte jednotlivá nastavení tak, jak jsou naznačena na ilustraci. Po výběru x. Po výběru Nastavte počet výtisků Pomocí tlačítek a nastavte počet výtisků, poté stiskněte. Pokud chcete pokračovat a nastavit, zda má být na fotografiích vytištěn i datum a čas, pak stiskněte tlačítko, kterým se vrátíte do 3. kroku. Zvětšuje číslo Zmenšuje číslo Nastavte tisk data a času pořízení snímku Stiskem tlačítka nebo vyberte NO (nic), DATE (datum) nebo TIME (čas) a výběr potvrďte stiskem tlačítka. NO (nic): Fotografie budou vytištěny bez data a času jejich pořízení. DATE (datum): Na všech fotografiích bude vytištěno datum jejich pořízení. TIME (čas): Na všech fotografiích bude vytištěn čas jejich pořízení. Po nastavení všech parametrů, stiskněte tlačítko, kterým se vrátíte zpět do režimu prohlížení snímků.

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE. www.europe-nikon.com

JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE. www.europe-nikon.com JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE www.europe-nikon.com Věrné zachycení atmosféry důležitých okamžiků. JSEM DVOJÍ DŮVOD K OSLAVĚ Chcete-li získat více ze svého fotoaparátu a současně zůstat u jednoduchého

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4 AMAZON KINDLE 4 český návod Manuál pro Kindle 4 1 Obsah Obsah Kapitola 1 - začínáme... 2 Ovládací prvky... 2 Nabíjení baterie... 3 Indikátory stavu... 3 Stav WiFi... 3 Stav baterie... 3 Indikátor aktivity...

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Wide Angle lens čočka pro široký úhel snímání Popis Rozměry a uspořádání ovládacích prvků jsou na obrázku Tlačítka (shora dolů) a jejich základní

Více