9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)"

Transkript

1 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po svém vypnutí nebo nikoliv. Seznam funkcí a parametrů, které jsou ovlivněny nastavením parametru ALL RESET najdete na následující straně. Nastavení parametru ALL RESET (na hodnoty ON/OFF) platí pro všechny režimy. Pokud nastavíte parametr ALL RESET na hodnotu OFF (Neobnovovat) v některém z fotografických režimů, bude toto nastavení platné i pro všechny ostatní fotografické režimy a taktéž pro režim prohlížení. ON (Obnovovat): Všechny parametry se po vypnutí fotoaparátu vrátí ke svým výchozím (továrních) hodnotám. OFF (Neobnovovat): Nastavení parametrů provedené před vypnutím fotoaparátu bude uloženo. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t ALL RESET t OFF nebo ON a stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Nastavení parametrů pro uživatelsky definované režimy (MY MODE) a položky obsažené v sekci SETUP jsou ukládány vždy bez ohledu na nastavení parametru ALL RESET.

2 ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Parametry a funkce ovlivňované nastavením parametru ALL RESET Parametr Výchozí tovární nastavení Viz strana Parametr Výchozí tovární nastavení Viz strana FNo (Clona) SHUTTER (Expoziční doba) FULLTIME AF (Průběžné zaostřování) AF MODE (Metoda automatického zaostřování) FLASH MODE (Režim blesku) 79 FUNCTION (Efekty) METERING (Metoda měření expozice) LCD (LCD obrazovka) OPTICAL ZOOM (Optický transfokátor) DRIVE (Sekvenční režim ex- BKT (Bracketing nástřel) 100, 107, , (Vyvážení bílé) SCENE MODES (Scénické režimy) SHARPNESS (Ostrost) CONTRAST (Kontrast) SATURATION (Sytost) ISO FLASH (Součinnost blesků) SLAVE (Režim SLAVE pro externí blesk) NOISE REDUCTION (Redukce šumu) (Informace o snímku) DIGITAL ZOOM (Digitální transfokátor) 51

3 Uživatelské tlačítko Uživatelskému tlačítku můžete přiřadit vámi často používanou funkci. Díky tomu se můžete snadno přenést do sekce SETUP, aniž byste museli provádět výběr z hlavního menu (MODE MENU) nebo používat ve vstupním menu některou z položek rychlého menu. Vlastní nastavení hodnoty daného parametru provedete pomocí kruhového přepínače a následného stisku tlačítka přímo na obrazovce vyhrazené ke konfiguraci daného parametru. K jemnému doladění nastavovaných hodnot použijte křížový ovladač a tlačítko. Uživatelské tlačítko Funkce/Parametry, které lze přiřadit uživatelskému tlačítku DRIVE (Aktivace sekvenčního režimu) (Citlivost) MY MODE* (Uživatelské režimy) NOISE REDUCTION (Redukce šumu) DIGITAL ZOOM (Digitální transfokátor) FULTIME AF (Průběžné zaostřování) FUNCTION (Efekty) (Vyvážení bílé) Hodnoty nastavitelné kruhovým přepínačem Viz strana SCENE MODES (Scénické režimy) SHARPNESS (Ostrost) CONTRAST (Kontrast) SATURATION (Sytost) -5 ± ± ± *Další varianty jsou k dispozici přes podnabídku.

4 Uživatelské tlačítko Jak přiřadit uživatelskému tlačítku požadovanou funkci Ze vstupního menu vyberte MODE ME- NU t SETUP t CUSTOM BUTTON. Poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Pomocí tlačítek a vyberte funkci, kterou chcete přiřadit uživatelskému tlačítku a stiskem vaše nastavení uložte. Opětovným stiskem tlačítka menu skryjte. Pokud je přepínač režimů v jiné poloze než a dojde ke stisku tlačítka, kterému je přiřazena funkce MY MODE (Uživatelský režim), pak uživatelsky definovaný režim nebude aktivován. Nejprve natočte přepínač režimů do polohy a teprve poté si nechejte stiskem tlačítka vykreslit obrazovku MY MO- DE (Výběr uživatelského režimu).

5 Uživatelské tlačítko Jak používat uživatelské tlačítko Stiskněte tlačítko. Dojde k zapnutí LCD obrazovky, na které se vykreslí funkce, aktuálně přiřazená tlačítku. Uživatelské tlačítko Kruhový přepínač Příklad: Uživatelskému tlačítku je přiřazena funkce DRIVE (Aktivace sekvenčního režimu). Chceme aktivovat režim BKT. Při aktivaci postupujte podle nabídky možných úkonů zobrazené ve spodní části obrazovky. Stiskněte tlačítko Přidržte stisknuté tlačítko BKT a otáčením kruhového přepínače vyberte variantu BKT. K nastavení jednotlivých parametrů použijte křížový ovladač a tlačítko. Nabídka možných úkonů

6 Rychlé menu (zkratky, záložky) Tři nabídky vstupního menu (A, B, C) můžete pro režimy pořizování snímků libovolně předefinovat. Díky tomu budete moci snadno a rychle vyvolat často používané funkce. Výchozí hodnoty jsou: Vstupní menu Funkce/Parametry, které lze přiřadit položkám rychlého menu Viz strana DRIVE (Aktivace sekvenčního režimu) 112 ISO (Citlivost) 130 MY MODE (Uživatelský režim) 95 FLASH (Součinnost blesků) NOISE REDUCTION (Redukce šumu) 142 DIGITAL ZOOM (Digitální transfokátor) 51 FULTIME AF (Průběžné zaostřování) 97 AF MODE (Metoda automatického zaostřování) PANORAMA (Panoramatické fotografování) 116 Funkce/Parametry, které lze přiřadit položkám rychlého menu Viz strana 2 IN 1 (Dva snímky v jednom) 119 FUNCTION (Efekty) DRIVE (Aktivace sekvenčního režimu) 125 (Vyvážení bílé) CUSTOM WB (Uživatelsky definované vyvážení bílé) 135 SCENE MODES (Scénické režimy) 142 SHARPNESS (Ostrost) 139 CONTRAST (Kontrast) 140 SATURATION (Sytost) 141

7 Rychlé menu (zkratky, záložky) Jak nadefinovat nabídku rychlého menu Pomocí následujícího návodu můžete pozicím rychlého menu, které jsou na sousedním obrázku označeny písmeny A, B a C přiřadit vámi požadované funkce. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t SHORT CUT. Poté stiskněte. Jak používat menu (Str. 70) Stiskem tlačítka nebo vyberte pozici A, B nebo C, poté stiskněte. Stiskem tlačítka nebo vyberte funkci, kterou chcete dané pozici přiřadit, pak stiskněte tlačítko. Právě jste nadefinovali položku rychlého menu. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

8 Rychlé menu (zkratky, záložky) Jak používat rychlé menu Jakmile máte nadefinované položky rychlého menu, můžete je použít ke skoku na obrazovku určenou k nastavení dané funkce. Stiskem tlačítka zobrazte vstupní menu. Ve vstupním menu se vykreslí položky rychlého menu tak, jak jste si je sami předtím nadefinovali. Stiskem tlačítka, nebo vyberte pozici rychlého menu. Okamžitě se objeví příslušná obrazovka sloužící ke konfiguraci dané funkce. Příklad: Rychlému menu A je přiřazena funkce (Kompenzace vyvážení bílé) Vstupní menu Obrazovka sloužící k nastavení Stiskněte tlačítko Stiskem tlačítka obrazovku. přejděte rovnou na Nabídka možných úkonů Postupujte podle nabídky možných úkonů, vykreslené na spodním okraji obrazovky.

9 MY MODE SETUP Konfigurace uživatelského režimu Pomocí funkce MY MODE SETUP (Konfigurace Mého režimu ) můžete uložit nastavení parametrů souvisejících s pořizováním snímků. Pokud fotoaparát pracuje v některé z režimů P, A, S nebo M, můžete jako uživatelský režim uložit i právě používané nastavení parametrů. Uživatelsky (tedy vámi) definované hodnoty budou aktivovány po natočení přepínače režimů do polohy. Do pozic MY MODE 1 až 8 můžete uložit až 8 různých sad nastavení. Výchozí tovární nastavení má pouze pozice MY MODE 1. Funkce a parametry ukládané do uživatelského režimu Funkce a parametry nastavitelné v uživatelském režimu Výchozí tovární nastavení Viz strana Funkce a parametry nastavitelné v uživatelském režimu Výchozí tovární nastavení Viz strana 59 NOISE REDUCTION (Redukce šumu) 142 (Clona) SHUTTER (Expoziční doba) DIGITAL ZOOM (Dig. transfokátor) FULLTIME AF (Průběžné zaostřování) AF MODE (Metoda zaostřování) LCD ZOOM POSITION (Poloha transfokátoru) (Dva snímky v jednom) FLASH MODE (Režim blesku) FUNCTION (Efekty) , 110 (Vyvážení bílé) , 107, DRIVE (Sekvenční expozice) 112 SCENE MODES (Scénické režimy) 142 ISO FLASH (Součinnost blesků) SHARPNESS (Ostrost) CONTRAST (Kontrast) SATURATION (Sytost)

10 MY MODE SETUP - Konfigurace uživatelského režimu Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t MY MODE SETUP. Pak stiskněte tlačítko. CUSTOM (Ruční nastavení): Tlačítkem nebo vyberte požadovanou variantu a potvrďte ji stiskem tlačítka. PRESENT(Aktuální): Uloženo bude aktuální nastavení fotoaparátu. RESET (Tovární): Dojde k obnovení výchozího továrního nastavení. Budete moci nadefinovat nastavení ručně, položku po položce. Dojde k vykreslení obrazovky MY MODE SETUP (Konfigurace uživatelského režimu). Vyberte pozici pro uložení vašeho nastavení. Pomocí tlačítek a vyberte z hodnot MY MODE 1 až 8 pozici pro uložení uživatelského režimu. Po výběru pozice stiskněte tlačítko. Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost PRESENT Pomocí tlačítek a vyberte variantu SET (Nastavit) a poté stiskněte. Aktuální nastavení fotoaparátu bude uloženo jako uživatelský režim.

11 MY MODE SETUP - Konfigurace uživatelského režimu Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost RESET Pomocí tlačítek a vyberte variantu ALL RESET (Vše obnovit) a poté stiskněte. Nastavení parametrů ve zvoleném uživatelském režimu bude obnoveno na výchozí hodnoty. Pokud není daný uživatelský režim uložen, nelze ho vybrat. Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost CUSTOM Pomocí tlačítek a vyberte parametr, jehož hodnotu chcete pro uživatelský režim nastavit a stiskněte. Množinu dostupných položek najdete v sekci Funkce a parametry ukládané do uživatelského režimu (Str. 172). Pomocí tlačítek a přiřaďte zvolenému parametru požadovanou hodnotu, kterou potvrďte tlačítkem. Nastavená hodnota bude uložena. Stejným způsobem můžete přiřadit hodnoty ostatním parametrům. Až dokončíte nastavení všech vámi požadovaných parametrů, stiskněte tlačítko. Bude vykreslena obrazovka z kroku 2. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

12 Formátování karet Tato funkce umožňuje naformátovat kartu. Formátování připravuje karty na příjem dat. Jestliže chcete používat karty od jiných výrobců než společnosti OLYMPUS nebo pokud chcete používat karty naformátované v jiných zařízeních (například v počítačích), pak musíte takové karty před prvním použitím naformátovat přímo ve fotoaparátu. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CARD t CARD SETUP a stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) V režimech Bude vykreslena obrazovka FORMAT (Formátovat?). V režimu Bude vykreslena obrazovka CARD SETUP. Pokud je přepínač režimů v některé z poloh vyberte stisknutím tlačítka položku FORMAT (Formátovat?). Jestliže je přepínač režimů v poloze, vyberte stiskem tlačítka položku FORMAT a volbu potvrďte tlačítkem. Objeví se obrazovka FORMAT (Formátovat?). Stiskem tlačítka vyberte možnost YES (Ano). Označení (symbol) karty, která bude naformátována Stiskněte tlačítko. Objeví se indikátor zobrazující postup formátování.

13 Formátování karty Po dobu formátování neotvírejte kryt prostoru pro karty ani nevyjímejte baterie. Takové jednání může vést k poškození karty. Po dobu formátování nepřipojujte ani neodpojujte síťový adaptér. Takové jednání může vést k poškození karty. Jestliže formátujete kartu OLYMPUS s uloženou šablonou, budou všechny šablony z karty vymazány. Doporučujeme vám před formátováním přenést všechna data související se šablonami do PC. Další informace získáte z příručky dodané ke kartě s šablonami. Karty s nalepenou přelepkou proti zápisu nelze formátovat. Před formátováním karty musíte přelepku z karty odstranit. Odlepené přelepky již znovu nepoužívejte.

14 Zobrazení informací o snímku Tento parametr slouží k určení míry (množství) informací, které jsou v režimu prohlížení zobrazovány po 3 sekundy na LCD obrazovce. Popis jednotlivých zobrazených údajů najdete v sekci Symboly zobrazované na LCD obrazovce (Str. 15) Když ve vstupním menu stisknete tlačítko, bude na LCD obrazovce vykreslována úplná množina informací (INFO t ON). Jak používat menu (Str. 70) Chcete-li množství informací zmenšit, vykreslete si tlačítkem vstupní menu a stiskněte tlačítko (INFO t OFF). Parametr INFO nastaven na ON Parametr INFO nastaven na OFF Pokud byl zobrazený snímek pořízen jiným fotoaparátem, bude po nastavení parametru INFO na hodnotu ON zobrazeno pouze datum, číslo políčka a stav baterií. Jestliže je aktivován parametr, dojde k vykreslení histogramu bez ohledu na to, zda je parametr INFO nastaven na hodnotu ON nebo OFF.

15 Duální zobrazení symbolů z kontrolního displeje Díky této funkci si můžete v režimu pořizování snímků zobrazit symboly z kontrolního displeje v daleko čitelnější podobě i na LCD obrazovce. Abyste si mohli fotografovaný objekt nebo menu prohlédnout na LCD obrazovce, musíte ji nejprve zapnout tlačítkem. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t DUAL CONTROL PANEL t ON a stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Na LCD obrazovce bude zobrazen duální kontrolní displej. Symboly z kontrolního displeje na LCD obrazovce (na následující stránce) Fotografovaný objekt se na LCD obrazovce objeví, pouze pokud použijete funkce, které obrazovku přímo vyžadují, například makrofotografie nebo digitální transfokátor.

16 Duální zobrazení symbolů z kontrolního displeje Symboly z kontrolního displeje na LCD obrazovce 1 Indikátor stavu baterií 2 Expoziční režim 3 Expoziční doba 4 Číslo clony 5 Kompenzace expozice 6 Redukce šumu 7 Aretace expozice/paměť expozice 8 Metoda zaostřování 9 Režim blesku 10 Korekce intenzity záblesku 11 Sekvenční expozice 12 Samospoušť/Dálkové ovládání 13 Záznam zvuku 14 Režim záznamu/rozlišení 15 Počet uložitelných snímků/ Počet zbývajících sekund 16 Vyrovnávací paměť 17 Bodové/Násobné měření expozice 18 ISO 19 Kompenzace vyvážení bílé 20 Vyvážení bílé 21 Saturace/ostrost/kontrast 22 Scénické režimy 23 Číslo složky 24 Vybraná karta Duální kontrolní displej je zobrazen při každém fotografování. Po stisku funkčního tlačítka bude nastavení jemu odpovídajícího parametru (symbolu) vykresleno na duálním kontrolním displeji zeleně. Příslušná nastavení lze provádět pomocí kruhového přepínače přímo na duálním kontrolním displeji.

17 Nastavení jasu LCD obrazovky Tento parametr slouží k úpravě jasu LCD obrazovky. Ve vstupním menu vyberte MODE MENU t SETUP t, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Jas LCD obrazovky nastavte pomocí tlačítek a. Až docílíte požadované úrovně, dokončete nastavení stiskem tlačítka. Stiskem jas LCD obrazovky zvyšujete a stiskem snižujete. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

18 REC VIEW (Náhled po) Parametr REC VIEW určuje, zda budou právě pořízené fotografie zobrazeny na LCD obrazovce. ON: OFF: Snímek bude po dobu svého ukládání na kartu zobrazen na LCD obrazovce. Tento postup se hodí pro rychlou kontrolu právě pořízeného snímku. Nicméně, kdykoliv můžete namáčknout spoušť a zobrazit si tak objekt, na který je fotoaparát zacílen. Fotografie ukládaná na kartu nebude zobrazena. Takové nastavení se hodí, když si chcete v průběhu ukládání snímku připravit kompozici dalšího záběru. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t REC VIEW t ON nebo OFF a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Pokud fotografujete s již částečně vybitými bateriemi, vypnutou LCD obrazovkou a parametrem REC VIEW nastaveným na hodnotu ON, pak se pořízený snímek nemusí vždy zobrazit.

19 Nastavení zvukové signalizace Hlasitost zvukové signalizace, která se ozývá po stisku tlačítek nebo jako varování, lze nastavit na hodnoty OFF (vypnuto), LOW (slabě) nebo HIGH (hlasitě). Výchozí (tovární) nastavení je HIGH, ale pokud chcete, můžete zvukovou signalizaci i zcela vypnout (OFF). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t t OFF, LOW nebo HIGH, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

20 Zvuková signalizace domáčknutí tlačítek Po každém stisku libovolného tlačítka může zaznít jeden ze dvou typů zvuku. Hlasitost každého zvuku můžete nastavit na hodnoty LOW (slabě) nebo HIGH (silně). Výchozí tovární nastavení je zvuk typu 1 (krátké pípnutí) nastavený na slabou hlasitost (LOW). Zvukovou signalizaci můžete také zcela vypnout (tj. nastavit na hodnotu OFF). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t BEEP, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Vyberte variantu 1 nebo 2 a stiskněte. Následně nastavte hlasitost na některou z hodnot LOW (slabě) nebo HIGH (silně). Nastavení potvrďte stiskem tlačítka. Pokud chcete zvukovou signalizaci zcela vypnout vyberte položku OFF a stiskněte. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

21 Zvuková signalizace domáčknutí spouště Po každém stisku spouště může zaznít jeden ze dvou typů zvuku. Hlasitost každého zvuku můžete nastavit na hodnoty LOW (slabě) nebo HIGH (silně). Výchozí tovární nastavení je zvuk typu 1 se slabou hlasitostí (LOW). Zvukovou signalizaci můžete také zcela vypnout (tj. nastavit na hodnotu OFF). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t SHUTTER, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Vyberte variantu 1 nebo 2 a stiskněte. Následně nastavte hlasitost na některou z hodnot LOW (slabě) nebo HIGH (silně). Nastavení potvrďte stiskem tlačítka. Pokud chcete zvukovou signalizaci zcela vypnout vyberte položku OFF a stiskněte. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

22 Nastavení hlasitosti přehrávaného zvuku Hlasitost zvuku, který se line z vestavěného reproduktoru při prohlížení fotografií se zvukovým komentářem nebo při přehrávání videosekvencí a stejně tak hlasitost znělek znějících při zapnutí a vypnutí fotoaparátu, lze regulovat. K dispozici je 5 úrovní hlasitosti. Chcete-li zvuk zcela ztlumit, zvolte hodnotu 0. Výchozí tovární nastavení je 3. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t VOLUME, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Pomocí tlačítek nastavte požadovanou hlasitost, poté stiskněte. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

23 Vzhled LCD obrazovky při zapnutí a vypnutí fotoaparátu Pomocí následujícího návodu můžete vybrat obrázek (logo) a znělku, který se zobrazí, a která zazní, při zapnutí respektive vypnutí fotoaparátu. Je také možné zaregistrovat vaši oblíbenou fotografii, a tu poté použít jako logo při zapnutí/vypnutí fotoaparátu SCREEN SETUP Registrace fotografie (Str. 187). PW ON SETUP: Slouží k výběru fotografie a znělky použité při zapnutí fotoaparátu. PW OFF SETUPa: Slouží k výběru fotografie a znělky použité při vypínání fotoaparátu. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t SETUP t PW ON (PW OFF) SETUP. Jak používat menu (Str. 70) Pomocí tlačítka nebo vyberte položku SCREEN (logo) a poté vyberte, co bude na obrazovce vykresleno po zapnutí a při vypínaní fotoaparátu. Stiskem tlačítka nebo vyberte OFF, 1, nebo 2, poté stiskněte tlačítko. OFF: Bez obrázku. 1: Výchozí tovární hodnota. 2: Jako obrázek bude použita předem zaregistrovaná fotografie. Jestliže není zaregistrován žádný snímek, nebude na LCD obrazovce při zapnutí a vypnutí fotoaparátu zobrazeno nic. Pomocí tlačítka nebo vyberte položku SOUND (znělka) a poté vyberte, co zazní při zapnutí nebo vypínání fotoaparátu. Stiskem tlačítka nebo vyberte OFF, 1, nebo 2, poté stiskněte tlačítko. Pokud chcete přehrávání znělek zcela vypnout použijte hodnotu OFF. Hlasitost znělky je stejná jako v případě přehrávaného zvuku. Nastavení hlasitosti přehrávaného zvuku (Str. 185) Až budete s nastavením hotovi, stiskněte tlačítko Menu skryjte opakovaným stiskem tlačítka.

24 SCREEN SETUP Registrace fotografie Vaši oblíbenou fotografii si můžete zaregistrovat a poté ji používat jako logo, které se objeví po zapnutí (PW ON) anebo vypnutí (PW OFF) fotoaparátu. Požadovaný snímek lze zaregistrovat z paměťové karty. Aby mohl být zaregistrovaný snímek zobrazen, musíte nejprve provést nastavení vzhledu LCD obrazovku po zapnutí/při vypínání fotoaparátu. Vzhled LCD obrazovky při zapnutí a vypnutí fotoaparátu (Str. 186) PW ON SETUP: Slouží k registraci fotografie zobrazované při zapnutí fotoaparátu. PW OFF SETUP: Slouží k registraci fotografie zobrazované při vypínání fotoaparátu. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t SCREEN SETUP, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Stiskem tlačítka nebo vyberte, pro jakou příležitost (PW ON zapnutí, PW OFF vypnutí) chcete snímek zaregistrovat, poté stiskněte tlačítko. Jestliže již byl nějaký snímek registrován, objeví se obrazovka IMAGE EXISTING (Logo již existuje), která se vás ptá, zda chcete zrušit registraci předchozího snímku a zaregistrovat snímek nový. Chcete-li zaregistrovat nový snímek vyberte RESET (Znovu nastavit) a stiskněte. Jestliže vyberete variantu KEEP (Ponechat) bude znovu vykresleno menu PW ON/OFF. Pomocí křížového ovladače vyberte snímek, který chcete zaregistrovat a stiskněte tlačítko.

25 SCREEN SETUP Registrace fotografie Stiskem tlačítka nebo vyberte nabídku OK a stiskněte tlačítko. Snímek bude zaregistrován a obrazovka se vrátí ke svému vzhledu z 2. kroku. Stiskem tlačítka se vraťte do menu. Fotografie a políčka videosekvencí, která tento fotoaparát neumí zobrazit, nelze zaregistrovat.

26 FILE NAME (Způsob číslování souborů) Fotoaparát automaticky vytváří názvy souborů a složek, do kterých ukládá fotografie. Soubory mohou být číslovány od 0001 do 9999 a složky od 100 do 999. Příklady vidíte níže. Název složky Název souboru Číslo složky ( ) Měsíc Číslo souboru (1-C) ( ) Den (01-31) Měsíce: leden září = 1-9, říjen=a, listopad=b, prosinec=c Parametr FILE NAME můžete nastavit na dvě různé hodnoty: RESET a AUTO. Zvolte si takový způsob, který co nejlépe vyhovuje vašim zvyklostem při práci se snímky (soubory) přenesenými do počítače. Způsoby číslování souborů RESET(vždy od začátku): Když použijete hodnotu RESET budou názvy souborů a složek přiřazovány (číslovány) po každém vložení nové karty znovu od začátku. Číslo složky se vrátí na hodnotu 100 a číslo prvního souboru bude Tento postup se hodí, když chcete mít na různých kartách souvislé číselné řady. AUTO (pořád dál): Při hodnotě AUTO zůstane po výměně karty zachováno číslo složky, ale číslo souboru bude navazovat na řadu z předchozí karty, takže stejná čísla souborů se nemohou vyskytnout ani na různých kartách. Takový postup vám může pomoci při správě souborů na více kartách. Oceníte ho zejména, když série fotografií pokračuje na více než jedné kartě. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t FILE NAME t RESET nebo AUTO a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Když číslo souboru dosáhne hodnoty 9999 bude číslování souborů pokračovat znovu od 0001 a současně se změní název složky.

27 PIXEL MAPPING (Mapování vadných obrazových bodů) Když číslo souboru i číslo složky dosáhnou svých maxim (9999/999), bude počet uložitelných snímků nastaven na hodnotu 0 a to i tehdy, když na kartě ještě zbývá volné místo. Další snímky už nepůjde pořídit. Stávající kartu vyměňte za novou. PIXEL MAPPING (Mapování vadných obr. bodů) Při mapování obrazových bodů fotoaparát automaticky zkontroluje CCD snímací prvek a příslušné obvody na zpracování obrazu. Tuto operaci není třeba provádět nijak často. Doporučená frekvence je jeden rok. Pokud jste právě dofotografovali nebo jste používali LCD obrazovku, počkejte pár minut, zvýšíte tím efektivitu funkce mapující obrazové body. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t PIXEL MAPPING a stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Stiskněte tlačítko. Po dobu mapování obrazových bodů bude na LCD obrazovce vykreslován indikátor znázorňující průběh operace. Po ukončení mapování se LCD obrazovka vrátí zpět do normálního režimu. Pokud dojde v průběhu mapování obrazových bodů k náhodnému vypnutí přístroje, začněte znovu od 1. kroku.

28 Délkové jednotky Délkové jednotky používané při ručním ostření lze nastavit na metry nebo stopy. m : Na delší vzdálenosti používá fotoaparát metry na kratší centimetry. ft : Na delší vzdálenosti používá fotoaparát stopy na kratší palce. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUP t m/ft t m nebo ft, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka.

29 Výběr výstupní videonormy Výstupní normu videosignálu můžete vybrat dle typu vašeho televizního přijímače z hodnot NTSC a PAL. Příslušnou videonormu nastavte ještě před vlastním fotografováním. Jestliže použijete špatnou videonormu, nebudete schopni na vašem televizoru korektně zobrazit pořízené snímky. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t SETUPt VIDEO OUT t NTSC nebo PAL, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 70) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Výchozí nastavení tohoto parametru závisí na oblasti (zemi), kde jste fotoaparát zakoupili. Videonormy používané v jednotlivých regionech Nastavení správné videonormy zkontrolujte ještě před tím, než začnete foto aparát používat. NTSC: Japonsko, Taiwan, Korea, Severní Amerika PAL: Evropské země, Čína

30 Inicializace všech parametrů - Reset Tato funkce obnoví nastavení všech parametrů na výchozí tovární hodnoty. Po dobu 3 sekund podržte současně stisknutá tlačítka / a. Seznam inicializovaných funkcí a parametrů Parametry Výchozí tovární nastavení Viz strana Parametry Výchozí tovární nastavení Viz strana (Clona) 91 FULLTIME AF 97 SHUTTER AF MODE Záměrná značka histogramu Na střed FLASH MODE FUNCTION (Efekty) , 107, AF target METERING (Vyvážení bílé) AEL (Násobné měření expozice) , 110 SCENE MODES (Scénické režimy) 142

31 Inicializace všech parametrů - Reset Parametry Výchozí tovární nastavení Viz strana Parametry Výchozí tovární nastavení Viz strana DRIVE SHARPNESS CONTRAST SATURATION SLAVE (Režim SLA- VE pro externí blesk) NOISE REDUCTION DIGITAL ZOOM

32 10 Tisk Jak tisknout snímky Pořízené snímky můžete vytisknout několika různými způsoby. Tisknout můžete v minilabu s podporou DPOF nebo na DPOF kompatibilní tiskárně Na snímky, které chcete vytisknout, musíte vystavit elektronickou tiskovou objednávku a uložit ji na kartu. V rámci tiskové objednávky můžete pro uložené snímky specifikovat další tiskové údaje (počet kopií, vytištění data na snímek apod.), které budou rovněž uloženy na kartu. Co je to DPOF? DPOF je zkratka ze slov Digital Print Order Format (Formát pro vytvoření digitální tiskové objednávky). DPOF je formát sloužící k definici a uložení parametrů tiskové objednávky přímo fotoaparátem. Jakmile bude karta s elektronickou objednávkou předána minilabu, který umí zpracovat DPOF formát, budou požadované snímky vytištěny podle nadefinované objednávky. Obdobným způsobem můžete vytisknout snímky i na vaší domácí tiskárně kompatibilní s formátem DPOF. Tisknout můžete na digitálních tiskárnách Olympus CAMEDIA P-400, P330N(E) nebo P-200: Po vložení karty s nadefinovanou tiskovou objednávkou ji tiskárna dokáže sama (bez počítače) zpracovat. Další informace najdete v uživatelské příručce k tiskárně. Fotografie můžete přenést do počítače a vytisknout je na tiskárně k počítači připojené: Pokud máte na vašem PC nainstalovaný program pro prohlížení obrázků ve formátu JPEG (webovský prohlížeč, kreslící program apod.) můžete z něj současně tisknout snímky na tiskárně k počítači připojené. (Tisk snímků je možný také pomocí programu CAMEDIA Master.). Před tiskem se naučte pracovat s vaším programovým vybavením.podrobnosti si nastudujte z návodu k vašemu grafickému programu.

33 Jak tisknout snímky Vliv rozlišení snímku na kvalitu tisku Rozlišení počítače/tiskárny je obvykle založeno na počtu obrazových bodů (pixelů) na čtverečný palec. Tato jednotka se nazývá dpi (dots per inch body na palec). Čím vyšší je hodnota dpi, tím má obraz vyšší rozlišení a výsledný výtisk bude kvalitnější. Mějte vždy na paměti, aby se rozlišení snímku, který chcete tisknout, příliš nelišilo od rozlišení tiskárny. Jinými slovy, když budete tisknout obrázek s menším rozlišením, než má tiskárna, dojde při tisku ke zmenšení plochy obrázku. Můžete sice vytisknout zvětšený obrázek, ale musíte přitom počítat se zhoršenou kvalitou výtisku. Pokud plánujete tisk velkých a kvalitních obrázků, nastavte rozlišení (rozměry) foto grafie ve fotoaparátu na maximum (zvolte vyšší tzn. kvalitnější režim záznamu). Režim záznamu (Str. 125) Tiskovou objednávku ve formátu DPOF, kterou uložilo na kartu jiné zařízení, nelze ve fotoaparátu modifikovat. Změny musíte provést v původním zařízení. Jestliže je na kartě uložena DPOF objednávka vytvořená jiným zařízením, může při vytváření objednávky pomocí fotoaparátu dojít k jejímu přepsání. Tisková objednávka může být nastavena i pro snímky, u nichž se objevuje hlášení PICTURE ERROR (Chyba snímku). V takovém případě se při celoobrazovkovém prohlížení neobjeví symbol tiskového příznaku ( ). Nicméně symbol se objeví při zobrazení více snímků najednou (sdružený náhled), kde si také můžete zkontrolovat zahrnutí takového snímku do tiskové objednávky. Tento fotoaparát nelze přímo propojit s digitálními tiskárnami typu Olympus P-300. Některé minilaby a tiskárny nemusí podporovat všechny funkce (parametry) tiskové objednávky. Při tisku na tiskárně P-330N(E) bude vytištěno pouze prvních 999 snímků. Některé snímky ve formátu TIFF se nemusí podařit vytisknout. V některých případech může nadefinování tiskové objednávky trvat poměrně dlouhou dobu. Tiskovou objednávku nelze vystavit na snímky uložené ve formátu RAW.

34 Tisková objednávka všech snímků Tuto funkci použijte k vytištění všech snímků uložených na kartě. Nastavte požadovaný počet výtisků a také zda má být vytištěno i datum a čas pořízení jednotlivých snímků. Zobrazte libovolnou fotografii. Tiskovou objednávku nelze vytvořit pro snímky se symbolem. pro objednávku tisku Stiskněte tlačítko. Dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER (Tisková objednávka). Pomocí tlačítka nebo vyberte položku a stiskněte. Pokud je na kartě již uložena tisková objednávka, objeví se obrazovka PRINT ORDER SETTING (Co dělat s tiskovou objednávkou), na které můžete rozhodnout, zda původní objednávku vymažete (RESET) nebo ponecháte (KEEP). Zrušení tiskové objednávky (Str. 204). Tlačítkem nebo vyberte položku x (počet výtisků) nebo (datum/čas) a poté stiskněte tlačítko.

35 Tisková objednávka všech snímků Proveďte jednotlivá nastavení tak, jak jsou naznačena na ilustraci. Po výběru x. Po výběru Nastavte počet výtisků Pomocí tlačítek a nastavte počet výtisků, poté stiskněte. Pokud chcete pokračovat a nastavit, zda má být na fotografiích vytištěn i datum a čas, pak stiskněte tlačítko, kterým se vrátíte do 3. kroku. Zvětšuje číslo Zmenšuje číslo Nastavte tisk data a času pořízení snímku Stiskem tlačítka nebo vyberte NO (nic), DATE (datum) nebo TIME (čas) a výběr potvrďte stiskem tlačítka. NO (nic): Fotografie budou vytištěny bez data a času jejich pořízení. DATE (datum): Na všech fotografiích bude vytištěno datum jejich pořízení. TIME (čas): Na všech fotografiích bude vytištěn čas jejich pořízení. Po nastavení všech parametrů, stiskněte tlačítko, kterým se vrátíte zpět do režimu prohlížení snímků.

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu 8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Díky této funkci můžete určit, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuálně nastavené hodnoty parametrů i po svém vypnutí nebo nikoli.

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr E-620 Nejmenší a nejlehčí D-SLR* na světě se zabudovaným stabilizátorem obrazu a kreativními funkcemi! Vysoce citlivý 12,3 megapixelový Live MOS senzor 7 bodový AF systém Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor

Více

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky (trademark) Eastman Kodak Company. 2 O vašem fotoaparátu Popis

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

C-7000 ZOOM C-70 ZOOM

C-7000 ZOOM C-70 ZOOM DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-7000 ZOOM C-70 ZOOM Pokročilý návod Podrobné vysvětlení všech funkcí, s nímž fotoaparát využijete na maximum. Základní ovládání Základní fotografování Pokročilé fotografování Přehrávání

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Acer Digital Camera CR-8530

Acer Digital Camera CR-8530 Acer Digital Camera CR-8530 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Obsah balení 3 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 3 Pohled zepředu 4 Pohled zezadu 6 Otočný volič režimů 7 Ikony na LCD monitoru 10 ZAČÍNÁME 10 Založení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Technické údajeslt-a35k

Technické údajeslt-a35k Technické údajeslt-a35k Naše příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Držák objektivu Bajonet A společnosti Sony Kompatibilita objektivu Všechny typy objektivů

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41 Návod k použití Krok 1 Obsah balení Řemínek Dvě baterie typu AA Kabel USB Krok 2 Digitální fotoaparát Kabel AV Krok 3 Adaptér pro karty microsd Další nezobrazené příslušenství:

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP

Uživatelská příručka k webové kameře HP Uživatelská příručka k webové kameře HP v4.3.cs Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ

OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ Jak použít vaše PC k dalšímu zpracování snímků pořízených digitálním fotoaparátem. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více