Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Nicméně, vysoké rozlišení zvětšuje velikost souboru (množství dat), takže na kartu půjde uložit jen pár fotografií. Míra komprese Ve všech režimech s výjimkou režimu TIFF jsou obrazová data komprimována. Čím je vyšší míra komprese, tím je snímek méně ostrý. Rozlišení a velikost snímku na obrazovce počítače Po přenosu fotografie do počítače závisí velikost snímku zobrazeného na obrazovce počítače na schopnostech monitoru a na nastavení grafické karty (dále jen rozlišení počítače). režim je výhodný, pokud plánujete velké tisky. Tento režim oceníte při tisku vašich snímků v některých fotolabech. Rozlišení RAW data Jak už sám název napovídá, jde o surová, nijak neupravovaná obrazová data, na která doposud nebylo aplikováno vyvážení bílé, upravení ostrosti, kontrastu, barevné korekce ani žádné další zpracování. K zobrazení snímků uložených ve formátu RAW data je třeba program CAMEDIA Master. Použít lze také zásuvný modul pro Photoshop. (Lze ho získat z webovských stránek společnosti Olympus. ) Surová data nelze zobrazit v běžných programech a nelze je zahrnout do tiskové objednávky. Snímky pořízené ve formátu RAW data lze upravovat přímo tímto fotoaparátem. Úpravy snímků ve formátu RAW (Str. 157). ENLARGE SIZE (Zvětšení velikosti) Po aktivaci funkce ENLARGE SIZE se bude tento fotoaparát s 5,1 miliónu obrazových bodů chovat, jako by měl přibližně 8 miliónů obrazových bodů (3264 x 2448). Díky tomu můžete dosáhnout kvalitních výtisků i na větších formátech typu A3 (297 mm x 420 mm). Bohužel úměrně tomu se zvětší i velikost souboru. Funkce ENLARGE SIZE není k dispozici v režimu. Jestliže v režimu SHQ aktivujete funkci ENLARGE SIZE, bude maximální počet snímků pořízených vysokorychlostní sekvenční expozicí omezen na 3. Rozlišení 3:2 Běžný poměr stran snímku je 4:3. Když změníte poměr stran na 3:2, bude možné ve fotolabech vytisknout vaše snímky bez ztráty okrajových partií. V režimu není poměr 3:2 k dispozici. Po aktivaci režimu 3:2 dojde automaticky k zapnutí LCD obrazovky. Kompozici vašeho záběru si ještě před vlastní expozicí zkontrolujte na LCD obrazovce. Vzhled LCD obrazovky po aktivaci režimu 3:2 121 Režim záznamu Režimy záznamů a maximální počty uložitelných snímků Počet uložitelných (zbývajících) snímků lze přibližně vypočítat, když kapacitu karty podělíte velikostí souboru. Po vložení karty do fotoaparátu je počet zbývajících snímků zobrazen jak na kontrolním displeji tak na LCD obrazovce. Režimy záznamu pro fotografie Režim záznamu Počet obrazových bodů Komprese Kapacita paměti udaná v Velikost souboru Formát počtu uložitelných snímků souboru Se zvukem bez komprese Bez zvuku bez komprese nízká komprese vysoká komprese *HIGH je vyšší kvalita a nižší komprese/normal používá normální kompresi 122 Režim záznamu Režimy záznamu pro videosekvence Maximální možná délka záznamu (s) Režim záznamu Počet obrazových bodů Se zvukem (15 políček/sekundu) (15 políček/sekundu) (15 políček/sekundu) Bez zvuku Počty uložitelných snímků uvedené v tabulce jsou pouze přibližné. Počet zbývajících snímků se mění v závislosti na komprimovatelnosti fotografovaného obrazu a na celé řadě dalších faktorů například také na tom, zda je, či není, na kartě uložena tisková objednávka. Za určitých podmínek se nemusí počet zbývajících snímků, který vidíte na kontrolním displeji nebo LCD obrazovce, nutně zmenšit po každém pořízení fotografie, stejně tak se nemusí zvětšit po každém vymazání snímku. Když je parametr VIDEO OUT nastaven na hodnotu PAL a videozáznam je pořízen s videokabelem zasunutým do fotoaparátu, může se maximální možná délka videosekvence lišit od údajů uvedených v tabulce. Jak nastavit režim záznamu Přepínač režimů Ze vstupního menu vyberte MODE MENU PICTURE, poté stiskněte tlačítko Jak používat menu (Str. 49) Pokud je symbol přímo součástí vstupního menu, stiskněte tlačítko křížového ovladače, jehož ikona je vykreslena vedle symbolu. Jak nadefinovat nabídku rychlého menu (Str. 168). Křížový ovladač Tlačítko OK 123 Režim záznamu Přepínač režimů Ze vstupního menu vyberte stiskem tlačítka položku. Jak používat menu (Str. 49) Stiskem nebo vyberte požadovaný režim záznamu. V případě fotografií zvolte jeden z následujících režimů záznamu: RAW, TIFF, SHQ, HQ, SQ1, SQ2. V případě videosekvencí zvolte režimu záznamu SHQ, HQ nebo SQ. Pokračujte 4. krokem. Jestliže jste režim záznamu pro fotografie nastavili na některou z hodnot TIFF, SHQ, HQ, SQ1 nebo SQ2, zobrazte si stiskem tlačítka obrazovku určenou k nastavení rozlišení. Konkrétní rozlišení vyberte pomocí tlačítek a. Pokud jste si vybrali režim SQ1 nebo SQ2, stiskněte po nastavení rozlišení znovu tlačítko a stiskem nebo zvolte míru kvality z hodnot HIGH (vysoká) a NORMAL (běžná).

3 Stiskněte tlačítko. Menu skryjte opakovaným stiskem tlačítka. 124 ISO citlivost Čím vyšší je hodnota ISO citlivosti, tím vyšší je citlivost fotoaparátu na světlo a úměrně tomu se také zvyšuje jeho schopnost pořizovat snímky i za špatného osvětlení. Bohužel vedlejším efektem vyšších hodnot je i větší elektronické zašumění výsledných fotografií, které mohou získat zrnitý vzhled. AUTO Citlivost je nastavena automaticky v souladu se světelnými podmínkami a mírou jasu fotografovaného objektu. 80/100/200/400 Hodnota 100 je ideální pro pořizování jasných a ostrých záběrů za denního světla. Při vyšších hodnotách ISO citlivosti můžete použít pro stejné množství světla kratší expoziční časy. Přepínač režimů Ze vstupního menu vyberte MODE MENU CAMERA ISO. Tlačítky a vyberte nejvhodnější variantu nastavení ISO citlivosti a stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 49) V režimech A, S a M není hodnota AUTO k dispozici. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Pokud je ISO citlivost nastavena na jinou hodnotu než AUTO, objeví se na kontrolním displeji symbol ISO. Křížový ovladač Tlačítko OK Vyšší ISO citlivost může být příčinnou většího elektronického šumu. Pokud je parametr ISO nastaven na hodnotu AUTO a fotografujete-li při nedostatečném osvětlení s vypnutým bleskem, dojde k automatickému zvýšení ISO citlivosti. Kdyby se tak nestalo, došlo by k neúměrnému prodloužení expoziční doby a patrně i k rozmazání snímku v důsledku nechtěného pohybu fotoaparátu. Je-li ISO citlivost nastavena na hodnotu AUTO a leží-li fotografovaný objekt mimo dosah blesku, dojde k automatickému zvýšení ISO citlivosti. Pokud použijte v režimech P, A nebo S synchronizaci blesku s pomalou závěrkou, bude nejdelší možný expoziční čas záviset také na nastavení ISO citlivosti. 125 Kompenzace expozice V některých situacích můžete s ručně doladěnými (kompenzovanými) expozičními hodnotami dosáhnout lepšího výsledku než s hodnotami, které vám nabízí fotoaparát. Kompenzaci můžete provést výběrem vhodné kompenzační hodnoty. Po nastavení kompenzace si můžete její vliv okamžitě zkontrolovat na LCD obrazovce. Přepínač režimů Přidržte stisknuté tlačítko a současně otáčejte kruhovým přepínačem. Kladná kompenzace (+) Otáčením doprava můžete provést kompenzaci až o Záporná kompenzace ( ) Otáčením doleva můžete provést kompenzaci až o Kompenzaci expozice lze nastavit s krokem po 1/3 nebo 1/2 EV. Expoziční krok Jaazovku. Uživatelsky nadefinované vyvážení bílé (Str. 130) Stiskem tlačítka přejděte na další obrazovku. Manuální vyvážení bílé (Str. 131) 128 Vyvážení bílé AUTO (automatické vyvážení bílé) K vyvážení bílé vůči jakémukoliv zdroji světla dojde automaticky. PRESET 1 (1. sada předdefinovaných typů osvětlení) Podle typu osvětlení si vyberte některý z předdefinovaných způsobů vyvážení bílé pro fotografování v exteriéru. Pomocí tlačítek a vyberte některou z následujících hodnot a poté stiskněte tlačítko. Konfigurační obrazovku opusťte opakovaným stiskem tlačítka. Pro fotografování ve stínu. Pro fotografování při zatažené obloze. Pro fotografov&te; přednastavené hodnoty z nabídky PRESET WB. Aby mohl fotoaparát určit správné vyvážení bílé pro konkrétní kompozici záběru, musíte zacílit fotoaparát na bílý objekt nasvícený daným typem osvětlení a poté přesně vyvážit bílou. Nechejte si vykreslit obrazovku a poté zacilte fotoaparát na list bílého papíru. Bílý papír umístěte tak, aby zabíral celou plochu obrazovky. Ujistěte se, že na papíru nejsou žádné stíny. Stiskněte tlačítko. Nové vyvážení bílé bude uloženo a na LCD obrazovku se vrátí hlavní menu (MODE MENU). 3 Tlačítko mačkejte tak dlouho, až menu zmizí. Symbol manuálního vyvážení bílé 131 Vyvážení bílé Vyvážení bílé pomocí hodnoty naměřené z bílého papíru nemusí být správné, pokud je světlo odražené papírem příliš jasné nebo matné. Za určitých světelných podmínek může být vyvážení bílé neúčinné. Po změně vyvážení bílé z hodnoty AUTO na jinou hodnotu, si prohlédněte pořízenou fotografii a zkontrolujte její barevné podání na LCD obrazovce. Při nastavení bílé na jinou hodnotu než AUTO, se u snímků fotografovaných s bleskem může stát, že výsledné barevné podání bude mít jiné zabarvení než obraz na LCD obrazovce. 132 Vyvážení bílé Kompenzace vyvážení bílé Tato funkce slouží k jemnému dovyvážení bílé barvy, tzn.

4 k doladění hodnot určených položkami AUTO, PRESET 1, PRESET 2 a. Přepínač režimů Ze vstupního menu vyberte MODE MENU PICTURE. Poté stiskněte. Jak používat menu (Str. 49) Křížový ovladač Tlačítkem nebo vyberte některou z hodnot AUTO, PRESET 1, PRESET 2 nebo a poté stiskněte. Na LCD obrazovce se objeví stupnice pro korekci vyvážení bílé. Tlačítko OK Barvy budou více do modra po každém stisku tlačítka. Červený nádech jim přidá tlačítko. Změny se odvíjí od původně nastaveného vyvážení bílé. Stiskem tlačítka provedenou korekci uložíte. Vyvážení bílé lze kompenzovat v rozsahu 7 kroků směrem k modré i červené barvě. Po uložení kompenzace, skryjte menu opětovným stiskem tlačítka. 133 SHARPNESS (Ostrost) Tento parametr upravuje ostrost snímků. Přepínač režimů Ze vstupního menu vyberte MODE MENU PICTURE SHARPNESS. Poté stiskněte. Jak používat menu (Str. 49) Křížový ovladač Tlačítko OK Stiskem tlačítka nebo nastavte ostrost snímku v rozmezí od +5 do 5. Zvětšení ostrosti (+): Stiskněte tlačítko. Obrysy objektů se zvýrazní a celý snímek bude působit svěžím dojmem, což je ideální stav u snímků určených pro tisk. Zmenšení ostrosti (-): Stiskněte tlačítko. Obrysy objektů budou měkké. Nastavení je ideální u snímků určených pro následné úpravy na počítači. Až budete s nastavením ostrosti hotovi, stiskněte tlačítko. Opětovným stiskem téhož tlačítka dojde ke skrytí menu. Při nadměrném zvýšení ostrosti směrem ke kladným hodnotám (+) se na snímku může objevit šum. 134 CONTRAST (Kontrast) Tento parametr upravuje kontrast snímků. Například fotografie s velkým rozdílem mezi světly a stíny mohou působit nezajímavě (mdle), zatímco snímky obsahující celou řadu polotónů vypadají daleko živěji. Přepínač režimů Ze vstupního menu vyberte MODE MENU PICTURE CONTRAST a stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 49) Křížový ovladač Tlačítko OK nebo nastavte Stiskem tlačítka kontrast snímku v rozmezí od +5 do 5. Zvýšení kontrastu (+): Stiskněte tlačítko. Světla a stíny budou jasně ohraničeny, takže obraz bude vypadat ostřeji. Snížení kontrastu ( ): Stiskněte tlačítko. Výsledkem bude měkký obraz. Nastavení je ideální u snímků určených pro následné úpravy na počítači. Až budete s nastavením kontrastu hotovi, stiskněte tlačítko. Opakovaným stiskem téhož tlačítka dojde ke skrytí menu 135 SATURATION (Sytost) Tento parametr upravuje míru barevné hloubky. Přepínač režimů Ze vstupního menu vyberte MODE MENU PICTURE SATURATION a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 49) Křížový ovladač Stiskem tlačítka nebo nastavte sytost barev v rozmezí od +5 do 5. Zvýšení sytosti (+): Stiskněte tlačítko. Barvy budou temnější a více intenzivní. Snížení sytosti ( ): Stiskněte tlačítko. Barvy budou světlejší. Až budete s nastavením sytosti hotovi, stiskněte tlačítko. Opakovaným stiskem téhož tlačítka dojde ke skrytí menu. Tlačítko OK 136 SCENE MODES (Scénické režimy) Tato funkce umožňuje vybrat v režimech P, A, S, M, a takové zpracování snímku, které je nejvhodnější pro vaše účely i pro požadovaný efekt (záměr). Reprodukce barev, ostrost, kontrast a saturace jsou nastaveny dle zvoleného režimu. Přepínač režimů Ze vstupního menu vyberte MODE MENU PICTURE SCENE MODES, poté si vyberte z variant NORMAL,, a, volbu potvrďte stiskem tlačítka. Jak používat menu (Str. 49) Podrobnosti o režimech, a viz Scénické režimy (Str. 61). Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Křížový ovladač Tlačítko OK NOISE REDUCTION (Redukce šumu) Tato funkce redukuje šum, který se objevuje na snímcích jako důsledek dlouhé expozice. Když fotografujete noční scény, expoziční doba se prodlouží a snímek může být zašumělý. Po zapnutí redukce šumu (NOISE REDUCTION ON) bude fotoaparát šum automaticky redukovat a výsledkem budou jasnější (čistší) fotografie. Bohužel, doba potřebná k pořízení fotografie se tím oproti normálnímu stavu prodlouží přibližně dvakrát. Redukci šumu lze použít pouze, pokud je doba expozice delší než 1/2 sekundy. Vypnutá redukce šumu Zapnutá redukce šumu Účelem této ilustrace je demonstrovat, jak pracuje redukce šumu. Nejedná se o skutečné snímky. 137 NOISE REDUCTION (Redukce šumu) Přepínač režimů Ze vstupního menu vyberte MODE MENU CAMERA NOISE REDUCTION ON nebo OFF. Poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 49) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Pokud je redukce šumu zapnutá (hodnota ON), objeví se na kontrolním displeji symbol NR. Křížový ovladač Tlačítko OK V režimu je redukce šumu zapnuta trvale. Pokud je redukce šumu zapnuta (NOISE REDUCTION ON), bude ji fotoaparát aplikovat na každý pořízený snímek. Díky tomu bude doba potřebná pro pořízení jednoho snímku přibližně dvakrát delší než obvykle.

5 Při zapnuté redukci šumu (NOISE REDUCTION ON) nelze používat sekvenční režimy (HI,, AF, BKT). Za určitých podmínek a pro některé typy objektů nemusí být redukce šumu účinná. prohlížení jednotlivých fotografií) Chcete-li se vrátit zpět k pořizování snímků, stiskněte znovu tlačítko QUICK VIEW (Rychlý náhled). Do režimu pořizování snímků můžete fotoaparát přepnout i namáčknutím tlačítka spouště. 140 Natočení snímků Snímky pořízené na výšku budou zobrazovány naležato. Posun na předchozí políčko. : Posun na následující políčko. : Skok na nejhořejší políčko. Jak používat menu (Str. tlačítka prohlížení. poté přejde do úsporného režimu. 145 Přehrávání videosekvencí Přepínač režimů Pomocí křížového ovladače nebo kruhového voliče si zobrazte snímek se symbolem, který chcete přehrát. Prohlížení fotografií (Str. 139) Kruhový volič Křížový ovladač Tlačítko OK Stiskněte tlačítko. Dojde k vykreslení vstupního menu. Stiskem tlačítka vyberte položku MOVIE PLAY (Přehrávání videosekvence). Tlačítkem nebo vyberte MOVIE PLAYBACK (Přehrát videosekvenci) a poté stiskněte. Dojde k přehrání videosekvence. Po přehrání videosekvence se na obrazovku automaticky vrátí první políčko záznamu. Při přehrávání videosekvence můžete použít funkce pro rychlý posun vpřed a vzad. Rychle vpřed Každým stiskem tlačítka se rychlost přehrávání změní v následujícím pořadí: x1 -> x2 -> x20 -> x1 Rychle vzad Každým stiskem tlačítka se rychlost přehrávání změní v následujícím pořadí: x1 -> x2 -> x20 ->x1 Pauza 146 Přehrávání videosekvencí Po přehrání videosekvence si zobrazte menu opětovným stiskem tlačítka. PLAYBACK (Přehrání) Znovu přehraje celou videosekvenci. FRAME BY FRAME (Políčko po políčku) Slouží k ručnímu přehrání jednotlivých políček. EXIT (Konec) Ukončí prohlížení videosekvence. Tlačítkem nebo vyberte některou z nabízených položek PLAYBACK, FRAME BY FRAME nebo EXIT a poté stiskněte tlačítko. Pokud jste vybrali FRAME BY FRAME Zobrazí první políčko videosekvence. Zobrazí poslední políčko videosekvence. Zobrazí následující políčko. Když tlačítko přidržíte, bude videosekvence přehrána souvisle. Zobrazí předchozí políčko. Když tlačítko přidržíte, bude videosekvence přehrána souvisle ale pozpátku. Zobrazí menu MOVIE PLAYBACK. Pomocí funkce QUICK VIEW (Rychlý náhled) si můžete videosekvenci přehrát i v režimu pořizování snímků. QUICK VIEW (Rychlý náhled) (Str. 140) Po dobu načítání videosekvence z karty bliká indikátor přístupu na kartu. Načtení videosekvence může trvat dosti dlouhou dobu. Pokud bliká indikátor přístupu na kartu, neotvírejte kryt prostoru pro kartu, taková činnost může zničit nejen všechna data uložená na kartě, ale i kartu jako takovou. 147 Úpravy videosekvencí Tato funkce slouží k vytváření alb a také k úpravě (oříznutí) videosekvencí. Nicméně v režimu SHQ lze upravovat pouze videosekvence kratší než 23 sekund, v režimu HQ videosekvence kratší než 75 sekund a v režimu SQ kratší než 300 sekund. INDEX (Album) EDIT (Oříznutí) 9 políček extrahovaných z videosekvence je zobrazeno jako album reprezentující obsah celé videosekvence. Alba lze ukládat na kartu jako fotografie. Tato funkce slouží k odstranění nežádoucích částí ze začátku a konce videosekvence. Přepínač režimů Pomocí křížového ovladače vyberte snímek se symbolem. Křížový ovladač Tlačítko OK Ze vstupního menu vyberte položku MOVIE PLAY a poté požadovanou funkci. Jak používat menu (Str. 49) Vyberte INDEX (Album). Vyberte EDIT (Oříznutí) Str. 150 Jak vytvořit album (funkce INDEX) Stiskem tlačítka nebo vyberte položku INDEX, poté stiskněte tlačítko. 148 Úpravy videosekvencí Pomocí tlačítek křížového ovladače vyberte první políčko budoucího alba a poté stiskněte tlačítko. : Skok na první políčko videosekvence. : Skok na poslední políčko videosekvence. : Zobrazení následujícího políčka. Zobrazení předchozího políčka. postupem jako ve 4. bude uloženo jako nová fotografie. Pokud chcete vybrat jiná políčka, zvolte ve 4. (1024x768 obr. Album je tvořeno právě 9 políčky. Album nelze vytvořit, pokud na paměťové kartě není dostatek místa pro jeho uložení. EDIT (Úpravy) Stiskem tlačítka nebo vyberte položku EDIT, poté stiskněte tlačítko. Vyberte první políčko té části videosekvence, kterou chcete zachovat (začátek výřezu) a stiskněte tlačítko. : Skok na první políčko videosekvence. : Skok na poslední políčko videosekvence. : Zobrazení následujícího políčka. Zobrazení předchozího políčka.

6 150 Přehrávání videosekvencí MOVIE PLAY Stejným postupem jako ve 4. kroku vyberte poslední políčko té části videosekvence, kterou chcete zachovat (začátek výřezu) a poté stiskněte tlačítko. Tlačítkem nebo vyberte kartu a volbu potvrďte tlačítkem. nebo vyberte NEW FILE (Nový soubor) nebo OVERWRITE (Přepsat), poté stiskněte. NEW FILE (Nový soubor) Výsledná videosekvence bude uložena jako nový soubor. OVERWRITE (Přepsat) Výsledná videosekvence bude uložena pod stejným názvem jako originál. Původní videosekvence bude smazána (přepsána). Tlačítkem nebo vyberte položku OK a poté stiskněte. Pokud chcete vybrat jiná políčka, zvolte ve 4. Jestliže chcete oříznutí videosekvence přerušit, vyberte variantu CANCEL a stiskněte. Upravená videosekvence je uložena a fotoaparát se vrátí do režimu prohlížení snímků. Tímto fotoaparátem nelze upravovat zvukové videosekvence pořízené v jiném fotoaparátu. Varianta NEW FILE není možná, jestliže na kartě není dost volného místa. 151 Prohlížení snímků na televizním přijímači Pořízené snímky můžete pomocí přiloženého AV kabelu přehrát na vašem televizním přijímači. Zobrazit si můžete fotografie i videosekvence. Přepínač režimů Ujistěte se, že jsou televizní přijímač i fotoaparát vypnuty. Pomocí dodaného AV kabelu propojte konektor A/V OUT na fotoaparátu s video vstupem vašeho televizoru. AV kabel zasuňte do video vstupu (žlutý konektor) a audio vstupu (bílý konektor) AV kabel Konektor A/V OUT (MONO) Zapněte váš televizní přijímač a přepněte ho na signál z video vstupu. Jak přepnout televizní přijímač na signál z video vstupu, si nastudujte z příručky k vašemu přístroji. Zapněte fotoaparát a přepínač režimů nastavte do polohy. Na televizním přijímači bude zobrazen poslední pořízený snímek. Pomocí křížového ovladače zobrazte požadovaný snímek. Při zobrazení snímků na televizoru je k dispozici zvětšování snímků, režim sdruženého náhledu i automatické prohlížení. Po dobu připojení fotoaparátu k televizoru vám doporučujeme používat volitelný síťový adaptér. Ujistěte se, že videonorma výstupního signálu fotoaparátu je taková, jakou umí váš televizor zpracovat. VIDEO OUT - Výběr výstupní videonormy (Str. 194). Po připojení A/V kabelu k fotoaparátu se LCD obrazovka automaticky vypne. Používejte jen A/V kabel dodaný k fotoaparátu. Fotografie nemusí být zobrazeny přesně na středu televizní obrazovky. Aby snímky vyplnily co největší plochu obrazovky, může dojít k jejich stlačení, v takovém případě se kolem fotografie zobrazené na vašem televizoru může objevit černý rámeček. Je-li taková fotografie vytištěna na videotiskárně připojené k televizoru, může být součástí výtisku i černý rámeček. 152 Doplnění zvuku Tato funkce slouží k přidání (doplnění) anebo změně zvuku (komentáře) u dříve pořízené fotografie. Dříve existující nahrávky můžete tímto postupem přepsat. Pro každý snímek jsou k dispozici přibližně 4 sekundy zvukového záznamu. Přepínač režimů Křížovým ovladačem vyberte fotografii, ke které chcete přidat zvukovou nahrávku. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU PLAY. Jak používat menu (Str. 49) Křížový ovladač Tlačítko OK Mikrofon Stiskem tlačítka zobrazte nápis START. Namiřte mikrofon fotoaparátu směrem ke zdroji zvuku, který chcete zaznamenat, a stiskem tlačítka začněte nahrávat. Objeví se indikátor BUSY znázorňující průběh nahrávání zvuku. Optimální zvuk získáte, když mikrofon nebude od zdroje zvuku vzdálen více než 1 metr. Při nahrání nového zvuku dojde automaticky k vymazání (přepsání) původně zaznamenaného zvuku. Záznam zvuku se nemusí podařit, pokud již na kartě není volné místo (objeví se hlášení CARD FULL (Zaplněná karta)). Při nahrávání mohou být rovněž zaznamenány ruchy produkované fotoaparátem např.: cvakání tlačítek nebo pohyb závěrky. Jednou pořízenou nahrávku nelze od fotografie oddělit a smazat. Nicméně, zvuk můžete nahradit nahrávkou ticha. 153 Úpravy fotografií Dále popsané funkce slouží k úpravě fotografií a jejich následnému uložení ve formě nových snímků. K dispozici jsou následující funkce. Změna velikosti Výřez RAW DATA EDIT (Úpravy surových dat) Změně rozlišení snímku na 640 x 480 nebo 320 x 240 obrazových bodů. Upravená (zmenšená) fotografie bude uložena jako nový snímek. Tato funkce vyřízne část pořízené fotografie a uloží takto vzniklý výřez do nového souboru. Díky této funkci můžete upravit vyvážení bílé, ostrost a další parametry u snímků uložených ve formátu RAW. Výsledky úprav lze uložit jako nové soubory ve formátech TIFF nebo JPEG. Uložené snímky můžete upravovat podle libosti a přitom průběžně kontrolovat výsledek.

7 Přepínač režimů Ze vstupního menu vyberte MODE MENU EDIT a poté vámi požadovanou položku. Jak používat menu (Str. 49) Kruhový volič Páčka transfokátoru Pokud jste vybrali Str. 155 Pokud jste vybrali Str. 155 Pokud jste vybrali RAW DATA EDIT Str. 157 Před výběrem položky RAW DATA EDIT si nejprve zobrazte snímek uložený ve formátu RAW. Křížový ovladač Tlačítko OK 154 Úpravy fotografií Jak změnit velikost snímků Vyberte položku, poté stiskněte. Otáčením kruhového voliče vyberte snímek, který budete chtít upravit a poté stiskněte tlačítko. Tlačítkem nebo vyberte novou velikost snímku a potvrďte ji stiskem tlačítka. Pokud chcete tuto funkci ukončit, vyberte položku CANCEL a poté stiskněte tlačítko. Tlačítkem nebo vyberte kartu a volbu potvrďte tlačítkem. Jestliže na zvolené kartě není dostatek volného místa, bude znovu vykreslena obrazovka určená k výběru karty. Tlačítky a vyberte nabídku OK a poté stiskněte tlačítko. Nejprve se zobrazí indikátor BUSY, na kterém můžete sledovat průběh změny velikosti snímku. Po uložení nového snímku se fotoaparát vrátí zpět do stavu z kroku 3. Změna velikosti snímku není možná v případě: Videosekvencí nebo fotografií zpracovaných na PC a v případě, kdy na paměťové kartě není dostatek volného prostoru. Pokud je velikost vybraného snímku 640 x 480, pak zmenšení na rozměr 640 x 480 nelze vybrat. Jak snímky oříznout Vyberte položku a stiskněte tlačítko. Otáčením kruhového voliče vyberte snímek, který budete chtít upravit a poté stiskněte tlačítko. Tlačítkem nebo a stiskněte tlačítko vyberte položku. 155 Úpravy fotografií Pomocí křížového ovladače, páčky transfokátoru a kruhového voliče definujte polohu a velikost výřezu. Pomocí tlačítek můžete ořezový rámeček posouvat. Každý pohyb s páčkou transfokátoru směrem ke značce T nebo W mění velikost ořezového rámečku. Pomocí kruhového voliče můžete nastavit výšku a šířku ořezového rámečku. Ořezový rámeček s poměrem stran 3:2 lze vybrat jen pokud je rozlišení vybraného snímku 2592 x 1944 nebo 2592 x Stiskněte tlačítko. Na dobu jedné sekundy bude zobrazen oříznutý snímek. Tlačítkem nebo vyberte kartu a volbu potvrďte tlačítkem. Jestliže na zvolené kartě není dostatek volného místa, bude znovu vykreslena obrazovka určená k výběru karty. Tlačítky a vyberte nabídku OK a poté stiskněte tlačítko. Nejprve se zobrazí indikátor BUSY, na kterém můžete sledovat průběh ořezávání snímku. Po uložení nového snímku se fotoaparát vrátí zpět do stavu z kroku 3. Oříznutý snímek bude uložen jako oddělený snímek nezávislý na svém originálu. Pokud chcete snímek znovu oříznout, vyberte položku RESET, stiskněte tlačítko a zopakujte celou proceduru od 5. kroku. Jestliže chcete ořezávání přerušit, vyberte položku CANCEL a stiskněte tlačítko. Oříznutí snímku není možné v případě: Videosekvencí, pokud na paměťové kartě není dostatek volného prostoru nebo pokud byl snímek pořízen se zapnutou funkcí ENLARGE SIZE. Snímky pořízené jiným fotoaparátem se nemusí podařit oříznout. Při tisku může být výřez zrnitější než originál. 156 Úpravy fotografií Úpravy snímků ve formátu RAW Vyberte položku RAW DATA EDIT a stiskněte tlačítko. Otáčením kruhového voliče vyberte snímek, který budete chtít upravit a poté stiskněte tlačítko. Vybrat můžete pouze snímek uložený ve formátu RAW. Tlačítkem nebo vyberte typ úpravy, který chcete provést a poté stiskněte. Tlačítkem nebo nastavte požadovanou hodnotu a poté stiskněte. Až budete mít všechny potřebné parametry nastaveny, stiskněte tlačítko Tlačítkem nebo vyberte kartu a volbu potvrďte tlačítkem. Jestliže na zvolené kartě není dostatek volného místa, bude znovu vykreslena obrazovka určená k výběru karty. Tlačítky a vyberte nabídku OK a poté stiskněte tlačítko Průběh úprav můžete sledovat na zobrazeném indikátoru BUSY. Po uložení snímku se fotoaparát vrátí zpět do stavu z kroku 3. kopírování můžete změnit přepínačem karty. Přepínání mezi kartami (Str. 31) ALL Na kartu budou zkopírovány všechny snímky. SELECT Zkopírován bude pouze vybraný snímek. Přepínač režimů Ze vstupního menu vyberte MODE MENU EDIT COPY a stiskněte. Jak používat menu (Str. YES (Ano) a stiskněte. kruhového voliče vyberte snímek, který chcete zkopírovat a poté stiskněte tlačítko. Snímek bude zkopírován. Jestliže chcete zkopírovat více snímků, celý postup zopakujte. Kopírování ukončete stiskem tlačítka. Poté mačkejte tlačítko tak dlouho, až menu zmizí. Snímky nelze kopírovat na stejný typ karty. Snímky o velikosti 25 MB a větší (tedy videosekvence v režimu SHQ delší než 28 sekund, v režimu HQ delší než 75 sekund a v režimu SQ delší než 300 sekund) nelze kopírovat.

8 Powered by TCPDF ( Pokud se pokusíte zkopírovat tento typ souborů, bude vykresleno chybové hlášení FILE SIZE SELECTED TOO LARGE (Velikost zvoleného souboru je příliš velká). 158 Ochrana snímků Vřele vám doporučujeme, abyste si chránili důležité snímky před nechtěným vymazáním. Chráněné snímky nelze vymazat funkcemi pro odstranění jednoho/všech snímků najednou. Přepínač režimů Pomocí křížového ovladače nebo kruhového voliče si zobrazte snímek, který chcete chránit. Prohlížení fotografií (Str. 139) Tlačítko ochrany Kruhový volič Stiskněte tlačítko. Chcete-li ochranu zrušit, stiskněte znovu tlačítko. Křížový ovladač Tlačítko OK U chráněného snímku se objeví tento symbol. Chráněné snímky nelze vymazat funkcemi pro odstranění jednoho/všech snímků najednou, ale budou smazány při formátování. 159 Mazání snímků Uložené snímky můžete vymazat. Při mazání jednotlivých snímků bude odstraněn pouze snímek zobrazený na LCD obrazovce. Při mazání všech snímků najednou budou odstraněny všechny snímky uložené na kartě. Chráněné snímky nelze vymazat. Před vymazáním takových snímků musíte zrušit ochranu. Jednou smazané snímky nelze nijak obnovit. Před vlastním mazáním si proto raději zkontrolujte snímek po snímku vše, co chcete smazat, zabráníte tím nechtěnému smazání fotografií, které jste si chtěli ponechat. Ochrana snímků (Str. 159) Mazání jednotlivých snímků Přepínač režimů Pomocí křížového ovladače nebo kruhového voliče si zobrazte snímek, který chcete chránit. Prohlížení fotografií (Str. 139) Tlačítko mazání Kruhový volič Křížový ovladač Tlačítko OK Stiskněte tlačítko. Bude vykreslena obrazovka ERASE (Vymazat?). Stiskem tlačítka nebo vyberte položku YES (Ano) a poté stiskněte tlačítko. Snímek bude vymazán a menu zmizí z obrazovky 160 Mazání snímků Vymazání všech snímků najednou Tato funkce vymaže všechny snímky uložené na kartě. Přepínač režimů Ze vstupního menu vyberte MODE MENU CARD CARD SETUP a stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 49) Křížový ovladač Tlačítko OK nebo vyberte položku Tlačítkem ALL ERASE (Smazat všechny snímky) a stiskněte tlačítko. Stiskem tlačítka vyberte možnost YES (Ano) a volbu potvrďte stiskem tlačítka. Všechny snímky budou vymazány. 161.

6 Jak upravit expoziční hodnoty a výslednou kvalitu fotografií Režim záznamu

6 Jak upravit expoziční hodnoty a výslednou kvalitu fotografií Režim záznamu 6 Jak upravit expoziční hodnoty a výslednou kvalitu fotografií Režim záznamu Režim záznamu, ve kterém budou pořízeny fotografie nebo videosekvence, můžete sami nastavit. Vhodný režim záznamu volte vždy

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461024

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461024 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OLYMPUS C-5060WZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OLYMPUS C-5060WZ v uživatelské

Více

Fotografování v jednoduchém režimu

Fotografování v jednoduchém režimu Fotografování v jednoduchém režimu V tomto režimu dokáže snadno fotografovat i začátečník. V menu se objevují pouze základní funkce, takže obsluha fotoaparátu se zjednoduší. Základní nastavení menu 1 Stiskněte

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka Pozor! 1. Nevyjímejte kartu během provozu. 2. Používejte 12V 2A napájecí adaptér. 3. Naformátujte SD kartu před jejím prvním použitím v DVR. 4. Zařízení

Více

SP-320. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Základní obsluha

SP-320. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Základní obsluha DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SP-0 CZ Návod k použití Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Základní obsluha Základní fotografování Pokročilé fotografování Přehrávání Tisk Obrázky on-line

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon v propisce nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

FE-180/X-745. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků

FE-180/X-745. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-180/X-745 CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat váš fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem

Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem 4-257-862-92(1) Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem Příručka k produktu Handycam Obsah Ukázkové Nabídka Rejstřík 2010 Sony Corporation CZ NEX-VG10/VG10E Poznámky k používání videokamery

Více

E-450 14-42 mm Sada. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Filtr. bezdrátové řízení blesků. MOS senzor Výjimečně snadné ovládání

E-450 14-42 mm Sada. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Filtr. bezdrátové řízení blesků. MOS senzor Výjimečně snadné ovládání E-450 14-42 mm Sada Umělecké filtry 100% D-SLR kvalita TruePic III procesor pro ideální reprodukci barev a nízkou hladinu šumu Komfortní LV díky vysoce rychlému AF senzoru Vestavěný blesk a bezdrátové

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-5000ZOOM NÁVOD K POUÎITÍ

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-5000ZOOM NÁVOD K POUÎITÍ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-5000ZOOM NÁVOD K POUÎITÍ CZ OBSAH ZAâÍNÁME.................................. 4 FUNKCE DOSTUPNÉ POMOCÍ MENU........... 16 ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ.................. 22 Fotografování..............................

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití CZ Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně

Více

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština Návod pro uživatele Čeština ISAW EDGE Obsah: 1 Popis kamery 1 2 Popis LCD displeje 1 3 Zapnutí kamery 2 4 Režim nahrávání videa 2 5 Režim focení 2 6 Režim přehrávání 2 7 Uživatelské nastavení 3 8 Dobíjení

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200 Návod k použití Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Úvod Bezdrátová

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

Návod k použití. PIXPRO Remote Viewer

Návod k použití. PIXPRO Remote Viewer Návod k použití PIXPRO Remote Viewer Pro Digitální Fotoaparáty KODAK PIXPRO a Fotoaparáty KODAK PIXPRO SMART LENS Modely: S-1/SL10/SL25/AZ651/AZ526/AZ525/SL5 Ver. 2.1 Než začnete Prohlášení o shodě Strana

Více

C-120 D-380 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD K POUÎITÍ

C-120 D-380 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD K POUÎITÍ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-120 D-380 NÁVOD K POUÎITÍ CZ Dûkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Zajistíte si tak dlouhodobé

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

C-4000 ZOOM NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

C-4000 ZOOM NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-4000 ZOOM NÁVOD K OBSLUZE CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si prosím pozornû tento návod. NeÏ budete pofiizovat dûleïité snímky, fotoaparát vyzkou ejte a nauãte se s

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Příručka k produktu Cybershot

Příručka k produktu Cybershot VKLEPNĚTE! Obsah Základní postupy Použití nabídky Digitální fotoaparát Příručka k produktu Cybershot DSC-S730 Před použitím jednotky si, prosím, podrobně přečtěte tuto příručku a pro další použití také

Více

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo MI-1310 FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signály ze dvou externích

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

D-595 ZOOM C-500 ZOOM

D-595 ZOOM C-500 ZOOM DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT D-595 ZOOM C-500 ZOOM Úplný návod k použití Podrobný popis všech funkcí, umožňující plné využití přístroje. Základní obsluha Fotografování Přehrávání Tisk Obrázky Online Nastavení

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. C-765 Ultra Zoom NÁVOD K POUÎITÍ

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. C-765 Ultra Zoom NÁVOD K POUÎITÍ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-765 Ultra Zoom NÁVOD K POUÎITÍ CZ OBSAH ZAâÍNÁME................................... 4 FUNKCE MENU............................... 16 ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ................... 22 Fotografování..............................

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

C-21 CZ 23.2.2000 11:23 Stránka 1 (K- erná plát) C-21 CZ SK UPOZORNĚNÍ. strana 2 37 UPOZORNENIE. strana 39 75

C-21 CZ 23.2.2000 11:23 Stránka 1 (K- erná plát) C-21 CZ SK UPOZORNĚNÍ. strana 2 37 UPOZORNENIE. strana 39 75 C-21 CZ 23.2.2000 11:23 Stránka 1 (K- erná plát) C-21 CZ SK UPOZORNĚNÍ strana 2 37 UPOZORNENIE strana 39 75 C-21 CZ 23.2.2000 11:23 Stránka 2 (K- erná plát) JMÉNA A FUNKCE ČÁSTÍ FOTOAPARÁTU 1 Blesk qa

Více

http://www.olympus.cz/consumer/29_digital-camera_xz-1_-_specifications_24023.htm

http://www.olympus.cz/consumer/29_digital-camera_xz-1_-_specifications_24023.htm Stránka č. 1 z 6 XZ-1 - Specifikace Zpět Detaily Specifikace Obsah balení Příslušenství Ocenění Aktualizace firmwaru Vytisknout XZ-1 Materiál těla Hliník / Plastický Ke stažení Kde nakoupit Online pomoc

Více

Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4

Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4 Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4 Uživatelský manuál Verze 1.02 Březen 2011 -1- Obsah I. Rozbalení Combo Scan II......2 II. Vložení filmů do držáků...........3 III. Začínáme...6 IV. Obsluha skeneru...14

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1

Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1 Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1 Příslušenství v balení: Návod k použití Baterie NP-95 Síťový zdroj AC-5VC Software FinePix Viewer USB kabel Řemínek ten přichytíte k fotoaparátu dle obrázku na str.

Více

C-730 Ultra Zoom NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

C-730 Ultra Zoom NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-730 Ultra Zoom NÁVOD K OBSLUZE CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si prosím pozornû tento návod. NeÏ budete pofiizovat dûleïité snímky, fotoaparát vyzkou ejte a nauãte

Více

Hip-Hop můžete ovládat pomocí osvětlovacího pultu či vhodného kontroléru pro světla, který připojíte pomocí DMX (XLR) kabelu.

Hip-Hop můžete ovládat pomocí osvětlovacího pultu či vhodného kontroléru pro světla, který připojíte pomocí DMX (XLR) kabelu. ROBE HIP-HOP STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE OVLÁDÁNÍ 1. Ovládání pomocí osvětlovacího pultu (viz tabulka DMX na následujících dvou stranách) Hip-Hop můžete ovládat pomocí osvětlovacího pultu či vhodného kontroléru

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY

XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY Uživatelská příručka www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Před instalací zařízení si prosím přečtete tyto informace: 1. Obsah balení Název Počet ks Vnitřní jednotka 1 Venkovní

Více

Uživatelská příručka digitálního fotoaparátu HP C618 2 www.hp.com/photosmart/

Uživatelská příručka digitálního fotoaparátu HP C618 2 www.hp.com/photosmart/ digitální fotoaparát hp photosmart 618 uživatelská příručka Copyright 2000 Hewlett Packard Company. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost HP není

Více

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Obsah 1. Popis ovládacích prvků...4 1.1 Čelní panel...4 1.2 Zadní panel...6 2. Ovládání...7 2.1 Spuštění režimu Program...7 2.2 Programování scén...7 2.2.1 Editace

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Česky PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (FCC) Poznámka: Nejdříve si přečtěte. Poznámka:

Česky PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (FCC) Poznámka: Nejdříve si přečtěte. Poznámka: PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (FCC) Tento přístroj splňuje nařízení FCC (Regulačního orgánu pro oblast komunikací v USA), část 15. Provozování podléhá následujícím podmínkám: (1) Tento přístroj nesmí být zdrojem

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

Reflecta DigiEndoscope

Reflecta DigiEndoscope Reflecta DigiEndoscope Digitální endoskop se záznamem Návod k použití!!! Upozornění!!! Zařízení není určeno k lékařským, ani veterinárním účelům. Obsah balení Před prvním použitím výrobku se ujistěte,

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Obsah Obsah Obsah...1 Bezpečnostní opatření...2 Obsah krabice...3 Schéma produktu...4 Popis dálkového ovládání...5 Nastavení vaší kamery Rollei Actioncam 400...6

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

Česky. 1.2 Součásti fotoaparátu. 1.2.1 Pohled zepředu. 1.2.2 Pohled zezadu. Seznámení se s fotoaparátem

Česky. 1.2 Součásti fotoaparátu. 1.2.1 Pohled zepředu. 1.2.2 Pohled zezadu. Seznámení se s fotoaparátem 1.2 Součásti fotoaparátu 1.2.1 Pohled zepředu 1. Tlačítko spouště 2. Vestavěný blesk 3. Hlavní vypínač 4. Reproduktor 5. Zásuvky PC (USB)/AV výstup 6. Objektiv 7. Mikrofon 8. Kontrolka samospouště Zůstane-li

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál FilmScan35 II -Patent pending- Uživatelský manuál -1- Obsah I. Obsah balení FilmScan35 II... 2 II. Vložení filmu do držáků... 3 III. Začínáme... 7 IV. Průvodce funkcemi... 12 V. Specifikace... 29 -2- I.

Více

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1-

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1- PROHLÁŠENÍ FCC Česky Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími dvěma podmínkami: (1). Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2). Toto

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Česky Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE)

Česky Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE) Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE) Symbol používaný pro tříděný odpad v zemích EU Tento symbol indikuje, že výrobek je nutné likvidovat v rámci tříděného

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Základní průvodce str. 2. Obsah str. 20. Autorizovaný distributor. http://www.olympus.com/ www.olympus.

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Základní průvodce str. 2. Obsah str. 20. Autorizovaný distributor. http://www.olympus.com/ www.olympus. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT http://www.olympus.com/ www.olympus.cz Sídlo: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Německo Tel.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Zásilky: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Německo

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-F3 DMC-F4 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT2S14 Obsah Před použitím Stručný návod...4 Standardní příslušenství...6

Více

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S Uživatelská příručka HD Autokamera I8S 1 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti Nejnovější model ST90 soustředí obrovský výkon v mimořádně tenkém provedení. S tloušťkou jen něco přes 16,5 mm

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

E P1 14-42 mm Sada. Olympus Pen: návrat legendy. Specifikace. Typ. Filtr. Obrazový senzor. Živý náhled. Procesor

E P1 14-42 mm Sada. Olympus Pen: návrat legendy. Specifikace. Typ. Filtr. Obrazový senzor. Živý náhled. Procesor E P1 14-42 mm Sada Umělecké Filtry, Vícenásobná expozice, Více formátů s různými poměry stran pro větší kreativitu Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor obrazu Monitorování efektů v reálném čase Funkce

Více

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy 4-297-560-61(1) Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy Příručka k produktu α Obsah Ukázková Nabídka Rejstřík 2011 Sony Corporation CZ NEX-7 Poznámky k používání fotoaparátu Použití této příručky Klepnutím

Více

SLR Digital Camera. Návod k použití. Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu.

SLR Digital Camera. Návod k použití. Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. SLR Digital Camera Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX x. Prosíme

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. C-740 Ultra Zoom NÁVOD K POUÎITÍ

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. C-740 Ultra Zoom NÁVOD K POUÎITÍ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-740 Ultra Zoom NÁVOD K POUÎITÍ CZ OBSAH ZAâÍNÁME.................................. 4 FUNKCE MENU.............................. 16 ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ.................. 22 POKROâILÉ

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více