ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB"

Transkript

1 ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Výrobce verze z 37

2 Obsah 1. Seznam zkratek Přehled změn manuálu Úvod Popis Registru OZO Uživatelské role Diagram oprávnění v ISPOP a role v ISPOP pro Registr odborně způsobilých osob Registrace subjektu a uživatele OZO Výrobce Přidělení role OZO Výrobce Přidání nového uživatele Výrobce, k již registrovanému subjektu v systému ISPOP Přidání role OZO Výrobce stávajícímu uživateli Registrace uživatele v systému ISPOP prostřednictvím registračního formuláře Přihlášení do systému ISPOP Přístupové údaje Záložky role OZO Výrobce v Registru OZO Přehled registrací Výrobce Správa subjektu Výrobce Karta Značky a typy kotlů Karta Modely kotlů Přidání modelů kotlů - Hromadný import modelů Šablona Vyplnění šablony Import modelů Karta Oprávnění Přidání oprávnění OZO registrace Odborně způsobilé osoby Přidání oprávnění OZO Hromadný import oprávnění Šablona Vyplnění šablony Import oprávnění OZO Správa oprávnění OZO Přehled registrací OZO Správa subjektu OZO Nápověda a pomoc prostřednictvím aplikace EnviHELP z 37

3 1. Seznam zkratek Zkratka Význam CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí MŽP Ministerstvo životního prostředí EnviHELP Environmentální helpdesk informace z oblasti životního prostředí IČO Identifikační číslo subjektu ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ISZR Informační systém základních registrů OZO Odborně způsobilá osoba 2. Přehled změn manuálu Verze Datum ISPOP 2019 MANUÁL PRO DATABÁZI ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB OZO Výrobce 1.0 březen 2019 první verze dokumentu 3 z 37

4 3. Úvod Tento manuál je určen pro roli Výrobce, kterou v Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP ) vykonává subjekt, kterému byla tato role přidělena Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP ). Cílem manuálu je seznámit Výrobce s fungováním Registru odborně způsobilých osob (dále jen OZO nebo Registr OZO ) a představit jim všechny funkce, ke kterým budou mít v systému ISPOP přístup, a které budou potřebovat pro výkon svých ohlašovacích povinností, zejména se bude jednat o registraci Odborně způsobilých osob. Registr odborně způsobilých osob je součástí systému ISPOP a vyplývá z novely č. 172/2018 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Přistupovat do systému mohou registrovaní uživatelé, kteří disponují vlastními přihlašovacími údaji (login a heslo) a mají oprávnění Správce subjektu nebo Běžného uživatele (s nastavenou rolí OZO Výrobce (ISPOP)). Přístup do aplikace ISPOP dostupné na adrese a její správné fungování vyžaduje určité nastavení. Podrobný popis pro práci s ISPOP a návody na řešení technických problémů naleznete na webu ISPOP v sekci TECHNICKÉ POŽADAVKY záložka Nastavení PC a Návody pro řešení technických problémů. POZOR! Po registraci subjektu Odborně způsobilé osoby je ze strany Výrobce nutné kontaktovat uživatele subjektu Odborně způsobilé osoby, aby provedl standardní registraci sebe (uživatele) k již registrovanému subjektu OZO, a to prostřednictvím registračního formuláře. Po registraci uživatel získá své vlastní přístupové údaje a následně bude moci přistupovat do systému a plnit svojí ohlašovací povinnost. Pozn.: Pro další informace pro práci v systému ISPOP mimo Databázi Odborně způsobilých osob je na webu ISPOP k dispozici Manuál pro ověřovatele a recenzenty. 4 z 37

5 4. Popis Registru OZO Registr OZO vznikl jako součást Databáze odborně způsobilých osob dle 17a 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Uživatelské role V ISPOP existují pro plnění povinností jednotlivých účastníků agendy níže popsané role. Každá z těchto rolí má jiná oprávnění a povinnosti vyplývající z legislativy, každá role opravňuje k přístupu do jiné části Registru OZO. V následující tabulce je jejich shrnutí. Role OZO Správce výrobce OZO Výrobce OZO odborně způsobilá osoba Popis Role Správce výrobce je přidělována pouze pracovníkům Ministerstva životního prostředí. Roli Správce výrobce může přidělit pouze uživatel disponující rolí Správce subjektu pro MŽP. Role byla zavedena za účelem registrace a správy Výrobce včetně úpravy značek a typů kotlů. Dále si pak uživatel s touto rolí může zobrazit oprávnění, která konkrétní Výrobce udělil. Role OZO Výrobce je přidělována subjektům Výrobce spalovacího stacionárního zdroje. Tuto roli subjektu přidělí pracovník MŽP uživatel s rolí Správce výrobce. Role OZO Výrobce Správce subjektu opravňuje ke správě modelů kotlů a udělování oprávnění pro odborně způsobilé osoby. Role OZO odborně způsobilá osoba je dle zákona přidělována fyzickým osobám, které byly proškoleny ze strany Výrobce spalovacího stacionárního zdroje a mají od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Na základě této role lze pak plnit ohlašovací povinnost odborně způsobilé osoby, která vyplývá z 16, odst. (9) zákona. Tuto roli přiděluje Správce subjektu s rolí OZO Výrobce Diagram oprávnění v ISPOP a role v ISPOP pro Registr odborně způsobilých osob Oprávnění v ISPOP Role v ISPOP pro Registr OZO BĚŽNÝ UŽIVATEL SPRÁVCE VÝROBCE SPRÁVCE SUBJEKTU VÝROBCE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA 1 Účinnost od z 37

6 5. Registrace subjektu a uživatele OZO Výrobce Pro využití Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Registru OZO je dle 4, odst. (6) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podmínkou předchozí registrace v systému. Subjekt Výrobce může být v ISPOP již registrován na základě plnění jiné ohlašovací povinnosti v takovém případě je nutné registrovat k subjektu uživatele, který bude přistupovat do části Registru odborně způsobilých osob a provádět jejich správu viz kapitola 5.2. Pokud byl subjekt Výrobce do ISPOP nově zaregistrován Správcem výrobce (MŽP), je nutné přidat uživatele, který bude přistupovat do systému, prostřednictvím registračního formuláře viz kapitola Přidělení role OZO Výrobce Roli OZO Výrobce subjektu přidělí zaměstnanec Správce výrobce, tj. Ministerstva životního prostředí. Souběžně k subjektu Výrobce přidá značky a typy kotlů a informuje registrovaného Výrobce o nutnosti registrace uživatele Přidání nového uživatele Výrobce, k již registrovanému subjektu v systému ISPOP Přidat nového uživatele k účtu již registrovaného subjektu v systému ISPOP může uživatel s oprávněním Správce subjektu evidovaný k účtu daného subjektu v systému ISPOP. Přidání nového uživatele provádí po přihlášení do svého uživatelského účtu, sekce MŮJ ÚČET -> Menu -> záložka Uživatel -> Přidání uživatele. 1. Zadáním IČO/ID nebo názvu (stačí zadat část řetězce) na kartě 1. Subjekt vybere uživatel požadovaný záznam, ke kterému bude přidávat nového uživatele (Správci subjektu se nabízejí všechny subjekty, které spravuje). Po označení příslušného řádku je požadovaný subjekt vybrán a uživatel je posunut o krok dál na kartu 2. 6 z 37

7 V případě, kdy má daný uživatel v účtu právě jeden subjekt, dostane se rovnou na kartu 2. Uživatel. 2. Pokud se jedná o přidání uživatele, který v systému neexistuje, provádí se přidání přes volbu: 3. Pokud se jedná o uživatele, který je v systému ISPOP již evidován, provádí se přidání přes volbu 7 z 37

8 Zadáním povinných údajů (označených hvězdičkou) na kartě Uživatel a odesláním prostřednictvím tlačítka Odeslat vytvoří současný Správce subjektu novému uživateli uživatelský účet, vázaný k danému subjektu. 4. V poli Oprávnění vyplní, zda nový uživatel bude mít k subjektu oprávnění Běžný uživatel (zaměstnanec) nebo Správce subjektu. 5. V případě výběru oprávnění Běžný uživatel (zaměstnanec) je možné definovat, zda nový uživatel bude mít nějakou roli v rámci systému ISPOP, či bude bez rolí ISPOP a bude mít definovanou roli OZO Výrobce (ISPOP). 6. Aby uživatel mohl provádět aktivity spojené se správou Odborně způsobilých osob, musí mít přidělenu roli OZO Výrobce. Výsledkem přidání uživatele je nově zřízený uživatelský účet nebo rozšíření účtu stávajícího. Detail uživatele zobrazuje login uživatele a definované oprávnění. Nový uživatel obdrží na uvedený notifikaci s přihlašovacími údaji loginem a heslem. Stávající uživatel obdrží informaci o změně uživatelského účtu. Pozn.: Doporučujeme, aby si uživatelé zkontrolovali pro jistotu i složku SPAM/Nevyžádaná pošta může se stát, že automaticky odesílané systémové notifikace jsou ovou schránkou uživatelů odfiltrovány. 8 z 37

9 Přidání role OZO Výrobce stávajícímu uživateli Pokud je uživatel subjektu Výrobce v systému ISPOP již registrován s oprávněním Běžného uživatele, uživatel s oprávněním Správce subjektu mu pouze rozšíří oprávnění pro agendu OZO. Rozšíření oprávnění se provádí po přihlášení do systému v sekci MŮJ ÚČET -> Menu -> záložka Uživatel -> Správa uživatele. 1. Zadáním jména nebo příjmení do pole Název (stačí zadat část řetězce) se zobrazí záznam uživatele. 9 z 37

10 2. Klikem na ikonu listu Detail ve sloupci AKCE se zobrazí detail vybraného uživatele. V části Subjekty, u kterých je uživatel běžným uživatelem ve sloupci AKCE uživatel zvolí ikonu s názvem Změnit role uživatele. 3. Zobrazí se okno pro úpravu rolí, kde uživatel označí roli OZO Výrobce (ISPOP) a stiskne tlačítko Uložit. 10 z 37

11 5.3. Registrace uživatele v systému ISPOP prostřednictvím registračního formuláře Registrace nových subjektů (i uživatelů) probíhá prostřednictvím Registračního formuláře. Pozn.: Podrobný návod k registraci je k dispozici v Průvodci registrací subjektu, který je dostupný ke stažení na webových stránkách ISPOP -> v sekci JAK PODAT HLÁŠENÍ -> záložka Manuály a návody. Registrační formulář je dostupný na webu ISPOP: 1. v sekci ISPOP -> Registrace subjektu -> Registrační formulář 2. v sekci JAK PODAT HLÁŠENÍ -> Registrace subjektu -> Registrační formulář Po úspěšné registraci v ISPOP uživatel získá (pokud již má ze strany Správce výrobce MŽP přidělenou roli OZO Výrobce): uživatelský účet v ISPOP definovaný přihlašovacími údaji (login a heslo), záložku Registr OZO v hlavním Menu, možnost přidávat/editovat modely kotlů v rozsahu definovaném ze strany Správce výrobce, možnost přistupovat do Registru odborně způsobilých osob, možnost přidávat/editovat Odborně způsobilé osoby, ové zprávy ze strany provozovatele (přidání uživatele apod.), možnost přidávat další uživatele (Správce subjektu nebo Běžné uživatele zaměstnance subjektu), možnost administrovat svůj účet (změna hesla), měnit kontaktní údaje (telefon, ). 11 z 37

12 5.4. Přihlášení do systému ISPOP Registrovaní uživatelé OZO Výrobce se přihlašují ke svému uživatelskému účtu na portálu ISPOP na webové adrese v modrém přihlašovacím poli vpravo nahoře: Po zadání přístupových údajů (do horního pole přihlašovací jméno, do dolního pole heslo) kliknutím na tlačítko Přihlásit se zobrazí v horizontálním menu sekce MŮJ ÚČET. Zde je dostupná webová aplikace ISPOP Registr odborně způsobilých osob -> Menu -> záložka Registr OZO Přístupové údaje Přístupové údaje mají v ISPOP dvě úrovně: 1. přístupové údaje Správce subjektu 2. přístupové údaje Běžného uživatele (zaměstnance) K vytvoření uživatelského účtu a následnému vygenerování přihlašovacích údajů pro dalšího Správce subjektu nebo pro Běžného uživatele (zaměstnance) je oprávněn ze svého účtu výhradně stávající Správce subjektu. 12 z 37

13 6. Záložky role OZO Výrobce v Registru OZO Registr OZO se v ISPOP nachází v levém menu záložka Registr OZO. Pro využití registru OZO je nutné mít ze strany MŽP přidělenou roli OZO Výrobce Přehled registrací Výrobce V záložce Přehled registrací výrobce jsou v záznamech zobrazeny všichni Výrobci, kteří prošli procesem registrace a u kterých je uživatel Správcem subjektu. Pro zobrazení registrace Výrobce lze využít ikonu Detail nebo Historie ve sloupci AKCE. Jsou zde zobrazeny základní identifikační údaje Výrobce, stav registrace a čas kdy byl subjekt Výrobce do ISPOP registrován. 13 z 37

14 6.2. Správa subjektu Výrobce V záložce Správa subjektu výrobce je k dispozici přehled všech subjektů s rolí OZO Výrobce, u kterých je uživatel Správcem subjektu. Typicky se bude jednat pouze o jeden subjekt, nicméně systém umožňuje správu více než jednoho subjektu. V této kartě lze filtrovat dle názvu, IČO, Adresy, Značky kotle nebo doby registrace v ISPOP. Dále lze zobrazit Detail a Historii u jednotlivých subjektů. Po zobrazení detailu subjektu ve sloupci AKCE, lze zobrazit přehled značek a typů kotlů Výrobce, spravovat modely kotlů nebo si zobrazit přehled oprávnění, která Výrobce udělil. 14 z 37

15 Další informace k jednotlivým kartám naleznete v Manuálu pro ohlašovatele kapitola Správa subjektu. Tento obrázkový manuál je k dispozici v sekci Manuály a návody na webu ISPOP Karta Značky a typy kotlů Karta značky a typy kotlů umožňuje uživateli zobrazit všechny udělené značky kotlů platné i ty případně již neplatné (neaktivní, šedě podbarvené), které mu přidělil Správce výrobce (MŽP). Ve sloupci AKCE si pak uživatel může zobrazit detail značky a typů kotlů. Změnu Značek a typů kotlů může provést pouze uživatel s rolí OZO Správce výrobce, tj. zaměstnanec MŽP. Historie zobrazí základní informace o značce a typu kotle název, popis, platnost a typ kotle. Dále má uživatel možnost vidět historii úprav, pokud nějaké proběhly. 15 z 37

16 Karta Modely kotlů V kartě Modely kotlů má uživatel možnost si v přehledu zobrazit všechny modely, které již do systému zapsal, případně přidat modely nové. Výrobce může upravovat modely kotlů v rozsahu stanoveném na kartě Značky a typy kotlů, které definuje Správce výrobce (MŽP) Přidání modelů kotlů - Hromadný import modelů Tato funkcionalita umožňuje výrobcům kotlů založit do ISPOP více modelů kotlů najednou. Výrobce nejprve musí získat šablonu souboru pro import, kterou pak vyplní požadovanými údaji. Soubor následně načte a spustí import. 16 z 37

17 Šablona Pro hromadný import modelů byla vytvořena šablona, kterou lze získat následujícím způsobem: 1) V detailu výrobce kliknout na tlačítko Importovat : 2) V dialogu pro hromadný import kliknout na odkaz Vzorový soubor (šablona) : Šablona pro hromadný import modelů: _Mo dely.xlsx Při stažení je automaticky vytvořen název souboru, který je na základě data vytvoření souboru ve formátu RRRRMMDDhhmmss_Modely, kde: - RRRR je aktuální rok - MM je aktuální měsíc - DD je aktuální den - hh je aktuální hodina - mm je aktuální minuta - ss je aktuální sekunda. 17 z 37

18 Šablona je soubor ve formátu xlsx má následující strukturu: První list - sloupce pro zadání údajů modelu: o Značka povinný údaj, o Kód typu kotle povinný údaj, hodnota z číselníku typu kotlů, o Název modelu povinný údaj, o Popis modelu - nepovinný údaj. Druhý list - číselník typů kotlů: Typ kotle Kotel automatický ostatní Kotel automatický přestavěný Kotel automatický s rotačním roštem Kotel automatický se šnekovým dopravníkem Kotel odhořívací Kotel prohořívací Kotel zplyňovací Lokální topidlo s výměníkem Kód KOAUTOST KOAUTPRESTAVENY KOAUTROST KOAUTSNEK KOODHOR KOPROHO KOZPLYN LOKTOPVYM Vyplnění šablony Do stažené šablony je nutné vyplnit údaje modelů. U typů kotlů se zadává kód uvedený na druhém listu. Příklad správně vyplněného importního souboru je uvedený na následujícím snímku: 18 z 37

19 Import modelů Po vyplnění šablony může výrobce modely naimportovat: 1) Z detailu výrobce si zobrazí dialog pro hromadný import: 2) V dialogu pro hromadný import načte soubor: 3) Spustí import tlačítkem Importovat : Po spuštění importu nejprve proběhne kontrola souboru a hodnot, vlastní import proběhne pouze v případě, že je vše v pořádku. Pokud systém odhalí chybu, zastaví zpracování a 19 z 37

20 upozorní uživatele, na kterém místě v souboru chybu nalezl. Příklad chybové hlášky je uvedený na následujícím snímku. Po opravení chyby v souboru musí uživatel import spustit znovu. Při hromadném importu modelů se kontroluje jestli: je importní soubor ve formátu xlsx, importní soubor odpovídá šabloně, jsou vyplněna všechna povinná pole, odpovídá značka daného výrobce, je zadaný typ kotle z číselníku, je zadaný typ z množiny typů definovaných výrobcem, pro daného výrobce není model již zadán (duplicitní model se aktuálně zjišťuje na základě značky a názvu modelu). 4) Pokud je importní soubor správně vyplněný, pak po provedení importu systém zobrazí informaci o úspěšném provedení s počtem naimportovaných záznamů: Naimportované modely se zobrazí v přehledu na kartě Modely kotlů : 20 z 37

21 Modely jsou platné od data provedení importu datum platnosti od se vyplňuje automaticky. Po importu je k záznamu každého modelu zaznamenána informace o vytvoření modelu: Pozn.: Při importu je možné nahrát maximálně 1000 modelů. 21 z 37

22 Karta Oprávnění V kartě Oprávnění má uživatel možnost si v přehledu zobrazit všechna aktuálně platná oprávnění, která udělil a kterým Odborně způsobilým osobám je udělil. Ve sloupci AKCE, lze pak zobrazit Detail oprávnění, ve kterém si lze nechat zobrazit: základní údaje o oprávnění, tj. jeho číslo, popis a platnost, základní údaje o Odborně způsobilé osobě, které bylo oprávnění uděleno, základní údaje o Výrobci, který oprávnění udělil, rozsah oprávnění, tj. na jaké značky a typy kotlů se vztahuje, historii změn tohoto konkrétního oprávnění. 22 z 37

23 6.3. Přidání oprávnění OZO registrace Odborně způsobilé osoby Registraci Odborně způsobilé osoby je možné provést formou webového formuláře s průvodcem prostřednictvím záložky Přidání oprávnění OZO. Výsledkem registrace Odborně způsobilé osoby je subjekt Odborně způsobilé osoby bez uživatele. K tomuto subjektu se pak konkrétní uživatel Odborně způsobilé osoby zaregistruje pomocí registračního formuláře viz kapitola 5. Po kliknutí na kartu Přidání oprávnění OZO se uživatel pokud je správce subjektu u více subjektů s rolí OZO výrobce dostane na kartu Výběr výrobce, kde si zvolí, ke kterému subjektu chce Odborně způsobilou osobu registrovat. Typicky je na výběr pouze jeden Výrobce a uživatel se dostane přímo na další kartu. Na kartě Výběr a údaje OZO má uživatel k dispozici formulář, ve kterém vyplní základní informace o Odborně způsobilé osobě typ a číslo dokladu, identifikační a kontaktní údaje včetně adresy podnikání. 23 z 37

24 Pokud se jedná o tuzemskou fyzickou osobu, je nutné vyplnit číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Zahraniční subjekt musí být do ISPOP registrován ze strany provozovatele. Na základě provedené registrace získá zahraniční subjekt identifikační číslo ve tvaru ISPOP ID_XXXXXXX, které následně uživatel Výrobce vyplní do kolonky ISPOP ID. Pozn.: Ze strany uživatele Výrobce je tedy nutné kontaktovat uživatele zahraničního subjektu, který prostřednictvím systému EnviHELP vznese požadavek o registraci zahraničního subjektu. Žádost o registraci zahraničního subjektu je možné provést přes tlačítko Zaslat dotaz na hlavní straně 24 z 37

25 V posledním kroku uživatel vyplní údaje o přiděleném oprávnění. Je opět nutné vyplnit pouze pole označená červenou hvězdičkou tedy číslo oprávnění, dobu jeho platnosti a jeho rozsah. V tomto kroku může být uživatel systémem upozorněn na fakt, že subjekt OZO v systému ISPOP dosud neexistuje. V takovém případě budou údaje do systému přidány až po kontaktování základních registrů (ISZR), odkud ISPOP získává veškeré identifikační údaje. Po kliknutí na tlačítko Odeslat žádost bude uživatel informován o úspěšném odeslání žádosti o registraci. Stav registrace si může zobrazit v kartě Přehled registrací OZO. POZOR! Dbejte na správnost registrovaného čísla dokladu. V opačném případě bude registrace subjektu systémem ISPOP zamítnuta a celý proces registrace bude nutné provést znovu! Pozn.: V případě chybějících údajů u subjektu v základních registrech ISZR (např. nestrukturovaná adresa), odkud systém ISPOP získává veškeré údaje o subjektech, se může proces registrace prodloužit. Schválení registrace v takovém případě podléhá ověření adresních údajů ze strany operátora provozovatele systému ISPOP. Uživateli, který přidává subjekt Odborně způsobilé osoby do Registru OZO, typicky se jedná o pracovníka Výrobce, bude o úspěšně provedené registraci odeslán notifikační z 37

26 Přidání oprávnění OZO Hromadný import oprávnění Tato funkcionalita umožňuje výrobcům kotlů přidat do ISPOP více oprávnění OZO najednou. Výrobce nejprve musí získat šablonu souboru pro import, kterou pak vyplní požadovanými údaji. Soubor následně načte a spustí import Šablona Pro hromadný import oprávnění byla vytvořena šablona, kterou lze získat následujícím způsobem: 1) V detailu výrobce na kartě Oprávnění kliknout na tlačítko Importovat : 2) V dialogu pro hromadný import kliknout na odkaz Vzorový soubor (šablona) : Šablona pro hromadný import oprávnění: _Opr avneni.xlsx 26 z 37

27 Při stažení je automaticky vytvořen název souboru, který je na základě data vytvoření souboru ve formátu RRRRMMDDhhmmss_Opravneni, kde: - RRRR je aktuální rok - MM je aktuální měsíc - DD je aktuální den - hh je aktuální hodina - mm je aktuální minuta - ss je aktuální sekunda. Soubor můžete pojmenovat vlastním názvem. Šablona je soubor ve formátu xlsx má následující strukturu: První list - sloupce pro zadání údajů oprávnění: Sloupec Povinný údaj Formát Povolené hodnoty Poznámka Typ dokladu Ano Výběr ze OP nebo PAS OZO hodnot Číslo dokladu OZO Ano číslo IČO OZO Ne Osmimístné číslo (bylo-li (kontrola IČO) přiděleno) Ano text Musí být ve formátu e- mailu. Telefonní Ne Pokud není vyplněno, pak předvolba se automaticky předpokládá +420 Telefon Ano číslo 9 číslic Adresní místo Ano číslo Musí být ze seznamu adresních míst RUIAN. Číslo Ano text oprávnění Popis Ne text oprávnění Platnost Ano Datum oprávnění od Platnost oprávnění do Ne Datum Není-li zadáno, pak se předpokládá na neurčito. Značka Ano text Musí odpovídat značce daného výrobce. Kódy typu Ano text Kódy z číselníku Číselník typů kódů je kotle typů kotlů uvedený na listu 2. oddělené Hodnoty musí být čárkou odděleny čárkou. Druhý list - číselník typů kotlů: Typ kotle Kotel automatický ostatní Kotel automatický přestavěný Kód KOAUTOST KOAUTPRESTAVENY 27 z 37

28 Kotel automatický s rotačním roštem Kotel automatický se šnekovým dopravníkem Kotel odhořívací Kotel prohořívací Kotel zplyňovací Lokální topidlo s výměníkem KOAUTROST KOAUTSNEK KOODHOR KOPROHO KOZPLYN LOKTOPVYM Vyplnění šablony Do stažené šablony je nutné vyplnit údaje oprávnění. U typů kotlů se zadává kód uvedený na druhém listu. Příklad správně vyplněného importního souboru je uvedený na následujícím snímku: Import oprávnění OZO Po vyplnění šablony může výrobce oprávnění naimportovat: 3) Z detailu výrobce si zobrazí dialog pro hromadný import: 28 z 37

29 4) V dialogu pro hromadný import načte soubor: 5) Spustí import tlačítkem Importovat : Po spuštění importu nejprve proběhne kontrola souboru a hodnot, vlastní import proběhne pouze v případě, že je vše v pořádku. Pokud systém odhalí chybu, zastaví zpracování a upozorní uživatele, na kterém místě v souboru chybu nalezl. Příklad chybové hlášky je uvedený na následujícím snímku. 29 z 37

30 Po opravení chyby v souboru musí uživatel import spustit znovu. Při hromadném importu oprávnění se kontroluje jestli: je importní soubor ve formátu xlsx, importní soubor odpovídá šabloně, jsou vyplněna všechna povinná pole, odpovídá značka daného výrobce, je zadaný typ kotle z číselníku, je zadaný typ z množiny typů definovaných výrobcem, je platnost oprávnění ve formátu data a platnost do > platnost od, typ dokladu je OP nebo PAS, číslo dokladu je ve správném formátu, je ve správném formátu, IČO zadáno ve správném formátu (8 číslic + ověření, zda jde o IČO), je-li adresní místo z množiny adresních míst RÚIAN. 6) Pokud je importní soubor správně vyplněný, pak po provedení importu systém zobrazí výsledek zpracování jednotlivých oprávnění formou přehledu: Přehled obsahuje: Číslo oprávnění, 30 z 37

31 Číslo dokumentu registrace pokud je v rámci přidání oprávnění registrován subjekt odborně způsobilé osoby, Informace k záznamu. Pokud dojde při importu k přidání oprávnění k již existujícímu subjektu, pak je toto oprávnění zobrazeno v přehledu oprávnění ihned po provedení importu. Pokud je při importu registrován subjekt odborně způsobilé osoby, pak musí nejprve proběhnout proces registrace subjektu v ISPOP. Žádosti o registraci subjektu odborně způsobilé osoby je možné zobrazit v Přehledu registrací OZO. Po importu je ke každému oprávnění zaznamenána informace o jeho vytvoření: POZOR! Hromadně přidávat oprávnění OZO je možné pouze pro subjekty typu fyzická osoba. Oprávnění zahraničním osobám je možné přidat pouze jednotlivě. Pozn.: Při importu je možné nahrát maximálně 1000 oprávnění. 31 z 37

32 6.4. Správa oprávnění OZO Karta Správa oprávnění OZO uživateli v přehledu zobrazí záznamy všech udělených oprávnění, včetně Odborně způsobilých osob, kterým byla konkrétní oprávnění udělena. V přehledu lze filtrovat dle Čísla oprávnění, Značky, Typu kotle, Platnosti, Výrobce, IČO Výrobce, OZO, OZO ID a Adresy podnikání. S jednotlivými záznamy pak lze ve sloupci AKCE dále pracovat lze zobrazit Detail oprávnění, Historii úprav záznamu a zrušit platnost oprávnění. Detail oprávnění na jednotlivých kartách zobrazí: základní údaje o oprávnění, tj. jeho číslo, popis a platnost, základní údaje o Odborně způsobilé osobě, které bylo oprávnění uděleno, základní údaje o Výrobci, který oprávnění udělil, rozsah oprávnění, tj. na jaké značky a typy kotlů se vztahuje, historii změn tohoto konkrétního oprávnění. 32 z 37

33 Historie oprávnění zobrazí historii změn tohoto konkrétního oprávnění. Zrušení platnosti uživatele vyzve k zadání data ukončení platnosti toto datum v případě platnosti oprávnění na dobu určitou musí spadat do vymezené doby platnosti oprávnění. V poli Datum ukončení platnosti je systémem automaticky nastaveno aktuální datum, které lze dle potřeby upravit. Dále je při zrušení oprávnění OZO vyžadována poznámka, která bude trvale k dispozici ve sloupci poznámka. 33 z 37

34 6.5. Přehled registrací OZO Na kartě Přehled registrací OZO se uživateli zobrazí v záznamech všechny odborně způsobilé osoby, které prošly procesem registrace viz kapitola 6.3. Přehled registrací OZO umožňuje vyhledávat konkrétní záznamy dle vybraných filtračních kritérií, např. dle Názvu subjektu, Stavu registrace, Čísla dokumentu, Data přijetí (od-do), Správce subjektu, u správce subjektu a poznámek v historii. 34 z 37

35 Dále lze ve sloupci AKCE zobrazit detail a historii záznamu Správa subjektu OZO V záložce Správa subjektu OZO se uživateli zobrazí záznamy všech subjektů OZO, které mají přidělené oprávnění. 35 z 37

36 V záznamech lze filtrovat dle ID, Názvu subjektu, Registraci v ISPOP (od do) a Adresy RÚIAN. Dále lze ve sloupci AKCE zobrazit detail a historii záznamu. Ve sloupci AKCE, lze pak zobrazit detail záznamu, ve kterém si uživatel na kartě Oprávnění může zobrazit všechna oprávnění, která udělil této konkrétní Odborně způsobilé osobě. Těmito záznamy lze filtrovat dle Čísla oprávnění, Značky kotle, IČO/ID Výrobce a názvu Výrobce. U konkrétního oprávnění si pak lze zobrazit jeho detail, který je stejný jako v kapitole z 37

37 7. Nápověda a pomoc prostřednictvím aplikace EnviHELP Pro uživatele Výrobce a následně také Odborně způsobilé osoby je k dispozici písemná podpora na webových stránkách Přímý odkaz pro zadání dotazu je k dispozici na webových stránkách přes červené tlačítko Zaslat dotaz. Pozn.: Doporučujeme, aby uživatelé nejprve vyhledali dostupné informace na webu ISPOP, případně ve znalostní bázi aplikace EnviHELP. 37 z 37

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Odborně způsobilá osoba verze 1.0 1 z 19 Obsah 1. Seznam zkratek...3 2. Přehled změn manuálu...3 3. Úvod...4 4. Popis Registru OZO...5 4.1.

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Správce výrobce verze 1.0 1 z 24 Obsah 1. Seznam zkratek... 3 2. Přehled změn manuálu... 3 3. Úvod... 4 4. Popis Registru OZO... 5 4.1. Uživatelské

Více

ISPOP 2019 PRŮVODCE REGISTRACÍ ZAHRANIČNÍHO SUBJEKTU. verze 1.0. ISPOP Průvodce registrací zahraničního subjektu, verze 1.0

ISPOP 2019 PRŮVODCE REGISTRACÍ ZAHRANIČNÍHO SUBJEKTU. verze 1.0. ISPOP Průvodce registrací zahraničního subjektu, verze 1.0 ISPOP 2019 PRŮVODCE REGISTRACÍ ZAHRANIČNÍHO SUBJEKTU verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 Přehled změn průvodce... 3 1 Úvod... 4 2 Registrace zahraničního subjektu do ISPOP... 4 2.1 Kdo má povinnost registrace

Více

PRŮVODCE PŘIDÁNÍM UŽIVATELE

PRŮVODCE PŘIDÁNÍM UŽIVATELE PRŮVODCE PŘIDÁNÍM UŽIVATELE verze 1.1 Datum vydání: 30. 4. 2018 Obsah 1 Nový uživatel pro systém SEPNO... 2 2 Přidání uživatele v ISPOP... 2 3 Přidělení role SEPNO... 5 1 1 Nový uživatel pro systém SEPNO

Více

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2016 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, EnviGroup, Praha, 27. 1. 2016 Obsah prezentace (podrobněji, než je

Více

ISPOP 2019 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2019 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2019 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Záložka Stažení formuláře... 4 2.1 Karty... 4 2.2 Pohyb mezi kartami... 5 2.3 Zobrazení vybraných

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor, 13.,14.,15.1.2015 Obsah prezentace Úvod, registrace,

Více

Postup pro vložení plné moci k SEPNO

Postup pro vložení plné moci k SEPNO Postup pro vložení plné moci k SEPNO Historie dokumentu: Verze Datum Popis změny 1.0 leden 2018 První verze postupu 1.1 30.4.2018 Aktualizace dokumentu (Subjekt zmocnitele není dosud ISPOP zaregistrován

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.1. ISPOP 2017 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.1

ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.1. ISPOP 2017 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.1 ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP verze 1.1 1 Obsah 1 Obecné informace...3 1.1 Konverze plné moci... 3 1.2 Kdo provádí konverzi plným mocí?... 3 1.3 Kolik konverze stojí?... 3 1.4 Mám

Více

Postup pro vložení plné moci k SEPNO

Postup pro vložení plné moci k SEPNO Postup pro vložení plné moci k SEPNO Historie dokumentu: Verze Datum Popis změny 1.0 leden 2018 První verze postupu Strana 1/9 OBSAH 1. Obecné informace... 3 1.1. Konverze plné moci... 3 1.2. Kdo provádí

Více

ISPOP 2017 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2017 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2017 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Novinky v záložce Stažení formuláře... 5 2.1 Karty... 5 2.2 Pohyb mezi kartami... 6 2.3 Zobrazení

Více

ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.0. ISPOP 2017 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.0. ISPOP 2017 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP verze 1.0 1 Obsah 1 Obecné informace...3 1.1 Konverze plné moci... 3 1.2 Kdo provádí konverzi plným mocí?... 3 1.3 Kolik konverze stojí?... 3 1.4 Mám

Více

ISPOP v roce Obsah prezentace

ISPOP v roce Obsah prezentace ISPOP v roce 2017 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor Brno, 11. 1. 2017 Hradec Králové, 12. 1. 2017 Obsah

Více

ISPOP 2018 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2018 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2018 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Novinky v záložce Stažení formuláře... 5 2.1 Karty... 5 2.2 Pohyb mezi kartami... 6 2.3 Zobrazení

Více

ISPOP 2018 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.0. ISPOP 2018 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2018 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.0. ISPOP 2018 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2018 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP verze 1.0 1 Obsah 1 Obecné informace...3 1.1 Konverze plné moci... 3 1.2 Kdo provádí konverzi plným mocí?... 3 1.3 Kolik konverze stojí?... 3 1.4 Mám

Více

ISPOP 2014 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0

ISPOP 2014 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0 ISPOP 2014 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Novinky v záložce Stažení formuláře... 5 2.1 Karty... 5 2.2 Pohyb mezi kartami... 6 2.3 Zobrazení

Více

Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP. verze 1.0

Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP. verze 1.0 Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP verze 1.0 říjen 2011 1 Obsah Seznam zkratek...3 1 Přihlášení do systému ISPOP...4 2 Postup stažení autorizačního

Více

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 16.4.2018 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v02 Počet stran:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více

ISPOP 2015 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014)

ISPOP 2015 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014) ISPOP 2015 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014) verze 1.0 Obsah Seznam obrázků... 3 Seznam zkratek...

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 15. 8. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Žádosti

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

HNVO 2016 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. 7-9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláška č. 94/2016 Sb. verze 1.0

HNVO 2016 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. 7-9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláška č. 94/2016 Sb. verze 1.0 HNVO 2016 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY 7-9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláška č. 94/2016 Sb. verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...3 Přehled změn manuálu...3 1 Úvod...4 2 Popis systému HNVO...5

Více

ISPOP 2013 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012)

ISPOP 2013 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) ISPOP 2013 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1 Formální

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY

ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY Obsah Seznam zkratek... 3 1 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP... 4 1.1 Technické požadavky...4 Prostředí a předpoklady pro spuštění aplikace

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

ISPOP 2018 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2018 (data za rok 2017) verze 1.0

ISPOP 2018 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2018 (data za rok 2017) verze 1.0 ISPOP 2018 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2018 (data za rok 2017) verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 Přehled změn manuálu... 3 1 Úvod... 4 1.1 Podmínky pro úspěšné podání

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2019 (data za rok 2018) verze 1.0

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2019 (data za rok 2018) verze 1.0 ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2019 (data za rok 2018) verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 Přehled změn manuálu... 3 1 Úvod... 4 1.1 Podmínky pro úspěšné podání

Více

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Úvod... 3 2. Obecné informace

Více

Poté je možné se Přihlásit prostřednictvím údajů zadaných při Registraci nového účtu.

Poté je možné se Přihlásit prostřednictvím údajů zadaných při Registraci nového účtu. Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line Do kroužků, na tábory a vybrané akce DDM Jihlava je možné se přihlásit přes přihlašovací portál Klientské centrum na webové adrese: https://ddmjihlava.iddm.cz.

Více

Stručný návod na SQLEMS

Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS...1 Instalace...2 První spuštění...2 Orientace v programu...3 Vysvětlení jednotlivých úrovní...5 Komíny...7 Měření...8 Stručný postup...9 Vytvoření Provozovny...9

Více

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do aplikace systému erecept pro pacienta, přihlášení do aplikace systému erecept pro pacienta na základě registrovaného profilu v NIA nebo elektronického

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do systému erecept pro pacienta

Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do systému erecept pro pacienta Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do systému erecept pro pacienta 1. Obecné 1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta Pro pacienty je zpřístupněná webová a mobilní aplikace.

Více

ISPOP - funkcionality systému pro plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

ISPOP - funkcionality systému pro plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ISPOP - funkcionality systému pro plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Ing. Pavla Jirůtková, oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Potravinářská

Více

ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ. Verze 1.1

ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ. Verze 1.1 ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ Verze 1.1 1 Obsah Seznam zkratek...3 1 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...4 1.1 Technické požadavky...4 1.2 Nastavení zabezpečení a JavaScript...4

Více

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE 1. krok

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE 1. krok REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE 1. krok Pro přístup do portálu IS KP14+ je nutné provést registraci nového uživatele přes tlačítko Registrace na úvodní stránce: https://mseu.mssf.cz//, kde jsou rovněž

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...3 Přehled změn průvodce...3 1 Úvod...4 2 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...5 2.1 Technické požadavky... 5 2.2

Více

POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE

POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE V Praze dne 2. června 2016 A. Generování formuláře Fiche: 1.Příhlášení na Portál Farmáře přes přidělené přihlašovací údaje (uživatelské

Více

V novém portálu externích identit, který najdete na adrese pristupy.sukl.cz najdete tyto nové funkcionality:

V novém portálu externích identit, který najdete na adrese pristupy.sukl.cz najdete tyto nové funkcionality: Zdravotnická Zařízení (Ambulance) Distributor Lékárna V novém portálu externích identit, který najdete na adrese pristupy.sukl.cz najdete tyto nové funkcionality: 1. Přihlášení do portálu Máte možnost

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

ISPOP 2015 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014) verze 1.0

ISPOP 2015 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014) verze 1.0 ISPOP 2015 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014) verze 1.0 únor 2015 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Úvod... 3 2. Obecné informace k systému

Více

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Verze dokumentu 1.0 Upozornění: ČSOB si vyhrazuje právo dokument upravovat, měnit adresy (umístění) a rozhraní služeb systému Klikni a daruj. V případě

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Práce s portálem... 2 2. Registrace... 3 1.1. Základní údaje... 4 1.2. Informace o zařízení... 5 1.3. Fotografie... 5 1.4. Platba a podmínky... 6 1.5. Smlouva...

Více

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2018 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Konference Povinnosti v podnikové ekologii, Praha, 20. 11. 2017 Obsah prezentace Úvod

Více

Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line

Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line Do kroužků, na tábory a vybrané akce DDM Jihlava je možné se přihlásit přes přihlašovací portál Klientské centrum na webové adrese: https://ddmjihlava.iddm.cz.

Více

V novém portálu externích identit, který najdete na adrese pristupy.sukl.cz najdete tyto nové funkcionality:

V novém portálu externích identit, který najdete na adrese pristupy.sukl.cz najdete tyto nové funkcionality: Držitel registrace V novém portálu externích identit, který najdete na adrese pristupy.sukl.cz najdete tyto nové funkcionality: 1. Přihlášení do portálu Máte možnost se přihlásit do nového portálu. 2.

Více

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář o ISPOP Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Odborný program užitečné webové stránky ISPOP zákon č. 25/2008 Sb. kdy, kdo a jakou agendu v oblasti životního

Více

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář o ISPOP Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Odborný program užitečné webové stránky ISPOP zákon č. 25/2008 Sb. kdy, kdo a jakou agendu v oblasti životního

Více

Základní školení pro administrátory

Základní školení pro administrátory Základní školení pro administrátory Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak. Obsah : Založení nového žáka 2 Nový stav zápisu do organizace 2 Osobní

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Registrace... 2 1.1. Základní údaje... 3 1.2. Informace o zařízení... 4 1.3. Fotografie... 4 1.4. Platba a podmínky... 5 1.5. Smlouva... 6 2. Přihlášení do

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Popis testu T02 Umístění provozovny

Popis testu T02 Umístění provozovny Popis testu T02 Umístění provozovny Při ohlašování SPE prostřednictvím ISPOP jsou prováděny kontroly úplnosti a logické správnosti údajů. Při nahrávání ohlášených souborů do emisní databáze REZZO provozované

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 14. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření]

Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření] Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření] 2014 Českomoravská telekomunikační s. r. o. 1. Co je crisp [vyjádření] a k čemu slouží? Aplikace slouží k vyřizování Žádostí o vyjádření k existenci sítí zaslaných

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Environmentální helpdesk. příručka pro žadatele

Environmentální helpdesk. příručka pro žadatele Environmentální helpdesk - příručka pro žadatele Historie dokumentu Verze Datum Popis změny Vytvořil 1.0 6. 1. 2012 První verze dokumentu P.Vratný, J.Mikulíková 1.1 7. 1. 2012 Revize dokumentu M. Syrovátková

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Protože naše Klientské centrum bylo podstatně vylepšeno a umožňuje řadu dalších funkcí níže je návod jak klientské centrum používat.

Protože naše Klientské centrum bylo podstatně vylepšeno a umožňuje řadu dalších funkcí níže je návod jak klientské centrum používat. JAK SE PŘIHLÁSIT NA TÁBOR DDM POLNÁ Přihlašování na tábory bude zahájeno v pondělí 12.2.2018 Od 12. 2. 2018 pouze pro děti, které v tomto školním roce 2017/2018 navštěvují kroužek v DDM Polná. Přihlašování

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Generování přístupových údajů a certifikátů pro zdravotnická zařízení

Generování přístupových údajů a certifikátů pro zdravotnická zařízení Generování přístupových údajů a certifikátů pro zdravotnická zařízení S ohledem na skutečnost, že byl poměrně zásadním způsobem změněn postup aktivace přístupových údajů bylo potřeba změnit návod, který

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Manuál pro uživatele ze státní správy Recenzent SEPNO

Manuál pro uživatele ze státní správy Recenzent SEPNO Manuál pro uživatele ze státní správy Recenzent SEPNO Historie dokumentu: Verze Datum Popis změny 1.0 1.3.2018 První verze manuálu strana 1 / 36 Obsah Seznam zkratek... 4 O modulu SEPNO... 5 Co je to SEPNO...

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Manuál PVU dodavatel

Manuál PVU dodavatel Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 3.2 Ověření identity

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ. verze 1.2

ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ. verze 1.2 ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ verze 1.2 Obsah Přehled změn postupu... 2 1. Podání doplněného hlášení (oprava řádného hlášení)... 3 1.1 Podání doplněného hlášení - PDF formuláře... 3 1.2

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Registrace... 3 1.1 Registrace nové školy... 3 1.2 Registrace uživatele/zaměstnance... 4 2 Kontakt... 5 2.1 Kontakt správců skrze kontaktní formulář... 5 3

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 únor 2016 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Obecné informace k systému

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06600 Bytové domy bez bariér Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

Podrobný postup pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

Podrobný postup pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře Podrobný postup pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře Kontinuální příjem žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) operace 4.3.1 Pozemkové úpravy V tomto dokumentu je uveden podrobný

Více

Osobní stránky uživatele CIS

Osobní stránky uživatele CIS Osobní stránky uživatele CIS 2016 ALTRON Business Solutions, a.s. Uživatelský manuál 1 Verze manuálu: OSU- Uživatelská příručka -1.30.6 Tisk ze dne: 2. prosince 2016 Obsah Obsah...2 Změny ve verzi 1.30.6...3

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 712 Cestovní ruch pro všechny Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo z textu daného

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Formulář F_OVZ_SPE je určen pro ohlášení údajů souhrnné provozní evidence podle 17 odst. 3 bodu c) zákona 201/2012 Sb. a jeho vyplnění se týká všech

Více

Modul PrestaShop verze 1.6 Uživatelská dokumentace

Modul PrestaShop verze 1.6 Uživatelská dokumentace Modul PrestaShop verze 1.6 Uživatelská dokumentace VIKIPID a.s. Modul pro PrestaShop 1.6 Uživatelská dokumentace Stránka 1 z 13 Obsah VIKIPID a.s.... 3 Instalace modulů VIKIPID do PrestaShopu... 3 Nastavení

Více