ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ. Verze 1.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ. Verze 1.1"

Transkript

1 ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ Verze 1.1 1

2 Obsah Seznam zkratek Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP Technické požadavky Nastavení zabezpečení a JavaScript Prostředí a předpoklady pro spuštění aplikace ISPOP Registrace Stažení registračního formuláře Vyplnění registračního formuláře Odeslání formuláře pro registraci subjektu Autorizace registrace subjektu Přihlášení do systému ISPOP Přístupové údaje Přílohy Vzor vyplněného registračního formuláře (pro právnickou osobu)

3 Seznam zkratek Zkratka CENIA FAQ IČZÚJ ISPOP Význam CENIA, česká informační agentura životního prostředí Frequently Asked Questions Často kladené otázky Identifikační číslo základní územní jednotky Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 3

4 1 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP 1.1 Technické požadavky Pro přístup do aplikace ISPOP a její správné fungování musí ohlašovatel disponovat: 1. Počítačem s nainstalovanou aplikací Adobe Reader a webovým prohlížečem (doporučené: Microsoft Internet Explorer 8, nebo Mozilla Firefox). Produkt Adobe Reader je distribuován k použití zdarma. Pro správnou funkčnost systému je nutné používat verzi 9.4 nebo vyšší (v současné době Adobe Reader X). Aplikaci Adobe Reader je možné stáhnout na adrese 2. Připojením do sítě internet, a to alespoň na nezbytně nutnou dobu pro získání formuláře a odeslání hlášení. 3. Pro plné využití aplikace je nutné mít pro komunikaci povolené porty 80, 8081, 443. Návody na řešení technických problémů jsou dostupné na webu ISPOP v sekci NASTAVENÍ PC -> záložka Návody na řešení technických problémů. Podrobný popis nastavení PC pro práci s ISPOP a návody na řešení technických problémů naleznete na webu ISPOP v sekci NASTAVENÍ PC. 1.2 Nastavení zabezpečení a JavaScript JavaScript Pro správnou funkci PDF formuláře je potřeba mít v Adobe Readeru povolené použití JavaScriptu. V případě, že není použití povoleno, je při otevření formuláře z ISPOP zobrazen dialog s dotazem: Použití JavaScriptu lze povolit také v Adobe Reader v menu Úpravy -> Předvolby v kategorii JavaScript zaškrtnutím volby Povolit JavaScript Acrobatu. 4

5 Příklad nastavení viz následující obrázek: Zabezpečení rozšířené Před zahájením práce s formuláři PDF je nutné provést nastavení rozšířeného zabezpečení aplikace Adobe Reader v menu Úpravy -> Předvolby, kategorie Zabezpečení (rozšířené) s těmito možnostmi: a) zrušit volbu Povolit rozšířené zabezpečení nedoporučujeme s ohledem na bezpečnost nebo b) zapnout volbu Povolit rozšířené zabezpečení a: doplnit do seznamu Oprávněná umístění složku(y), kde budou ukládány soubory s formuláři PDF, a přidat hostitele (tlačítko Přidat hostitele ; např.: *.ispop.cz) doporučená varianta POZOR!!! V tomto případě je ale nutné pracovat s formuláři pouze v přednastavené složce v oprávněném umístění!!! Jinak nebude formulář fungovat korektně. 5

6 Příklad nastavení viz následující obrázek: 1.3 Prostředí a předpoklady pro spuštění aplikace ISPOP Aplikace ISPOP je dostupná na adrese Pro přístup k aplikaci jsou potřebné přihlašovací údaje, které uživatel získá po úspěšné registraci. 6

7 2 Registrace 2.1 Stažení registračního formuláře Registrace nových subjektů probíhá prostřednictvím registračního formuláře. Registrační formulář je dostupný na webu ISPOP v sekci CHCI PODAT HLÁŠENÍ -> Registrace nového uživatele -> Registrační formulář ke stažení zde : FAQ Po kliknutí na tlačítko "Stáhnout formulář" se nic nestane. Jak mám tedy formulář stáhnout? Pravděpodobně máte v internetovém prohlížeči (např. Internet Explorer) zakázána tzv. vyskakovací okna. Návod na povolení vyskakovacích oken je dostupný na webu ISPOP v sekci Nastavení PC. Případně zkuste formulář stáhnout v jiném internetovém prohlížeči nebo na jiném PC. 2.2 Vyplnění registračního formuláře Vyplnění registračního formuláře subjektu lze shrnout do následujících bodů: 1. Stažený registrační formulář vyplňujte na webu, nebo uložte na disk počítače. Odeslání formuláře je možné on-line přímo z formuláře nebo prostřednictvím datové schránky POZOR!!! Je nutné využít speciální datovou schránku s názvem ISPOP (Ministerstvo životního prostředí) s ID 5eav8r4, nikoliv běžnou datovou schránku Ministerstva životního prostředí, určenou pro všechny dokumenty 7

8 mimo ISPOP. 2. Červeně ohraničené buňky (povinná pole) jsou povinně vyplňované údaje, bez vyplnění těchto údajů nelze formulář do systému přijmout. Pokud se nezobrazuje červené ohraničení buněk, je nutné aktualizovat Adobe zvýraznění povinných položek je možné povolit nebo zakázat viz obrázek: 3. IČ musí mít přesně 8 znaků (tzn. musí být zadány i nuly). 4. Stiskem tlačítka Načíst z ARES lze načíst údaje o subjektu žadatele z registru ekonomických subjektů a usnadnit si práci s vyplňováním žádosti. Pozn.: Rejstřík ARES není závazný, a proto se v něm mohou vyskytovat neúplné či neaktuální informace. Tyto hodnoty lze přepsat ale vždy přesně dle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. 5. Pole Obec lze zadat kliknutím na ikonu. Pro výběr hodnoty z rozsáhlých číselníků je ve formuláři PDF použito tlačítka a následného zobrazení dialogového okna pro vyhledání požadované hodnoty. Vyhledání obce na registračním formuláři subjektu se provádí stiskem tlačítka - zobrazí se dialog, do kterého v poli Výběr hodnoty uživatel zadá alespoň část hledané obce (nebo IČZÚJ) a stiskne tlačítko Najdi. Poté z nabídky vybere požadovaný záznam a stiskne tlačítko OK. Pozn.: V případě, že se uživateli neobjeví dialogové okno, je nutné povolit v nastavení formuláře JavaScript (viz kapitola 1.2 Nastavení zabezpečení a JavaScript). 8

9 Pozn.: Pro zobrazení a výběr hodnoty použijte výše uvedený postup nepoužívejte tlačítko Enter. 6. ová adresa Správce subjektu, která se vyplní do registračního formuláře, musí být správná a funkční, neboť na tuto adresu bude zaslán autorizační formulář (pokud uživatel žádost neopatřil zaručeným elektronickým podpisem) a následně po ověření subjektu operátorem ISPOP také přístupové údaje. 7. Provedení on-line kontroly formuláře uživatele informuje o případných chybách. 8. K formuláři lze přidat přílohu/y, pokud jsou vyžadovány pro příslušný typ registrace subjektu. Připojení přílohy není nutné pro úspěšné dokončení registrace. Přidání souboru je ve formuláři uživateli umožněno kliknutím na šedě podbarvené tlačítko a následným výběrem souboru prostřednictvím standardního systémového dialogu. Na příkladu je uvedeno přidání přílohy na registračním formuláři subjektu: 9

10 9. Umístění prvků pro přiložení přílohy a pro elektronický podpis je patrné z následujícího obrázku, který zachycuje spodní část registračního formuláře: Pozn.: V případě použití zaručeného elektronického podpisu je nutné tento podpis do dokumentu vložit až po provedení všech úprav. V opačném případě je vložený podpis neplatný. 2.3 Odeslání formuláře pro registraci subjektu Odeslání vyplněného registračního formuláře je možné následujícími způsoby: 1. on-line z formuláře PDF stisknutím tlačítka Odeslat on-line 2. prostřednictvím datové schránky do speciální datové schránky s názvem ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4 FAQ Z jakého důvodu mi nefunguje tlačítko "On-line kontrola" a "Odeslat on-line"? Pro korektní využívání těchto služeb je nutné povolit komunikaci se serverem ISPOP. Návod na povolení komunikace se serverem ISPOP naleznete na v sekci "NASTAVENÍ PC". 2.4 Autorizace registrace subjektu V případě zaslání registračního formuláře prostřednictvím datové schránky, nebo opatřením formuláře zaručeným elektronickým podpisem je žádost již autorizována (díky jednoznačné identifikaci datové schránky či elektronického podpisu). K elektronickému podepsání musí být použit zaručený elektronický podpis dle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. Zaručený elektronický podpis lze získat až po zakoupení tzv. kvalifikovaného 10

11 certifikátu od poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb, tzv. certifikační autority. V současné době jsou v České republice 3 poskytovatelé kvalifikovaných certifikátů: 1. Česká pošta, s.p. PostSignumQCA 2. První certifikační autorita a.s. 3. eidentity, a.s. POZOR!!! Elektronický podpis je nutné vložit do formuláře až po jeho kompletním vyplnění, změny ve formuláři, které by byly provedeny až po podepsání dokumentu, tento podpis zneplatňují. Pozn.: Podepsání formuláře vyžaduje uložení formuláře na váš lokální disk. Doporučujeme formulář ukládat i v průběhu vyplňování. V případě zaslání formuláře on-line bez zaručeného elektronického podpisu je třeba jej autorizovat v listinné podobě formulářem Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP, který obdržíte do ové schránky uvedené v registračním formuláři u Správce subjektu na registračním formuláři. Předvyplněný formulář Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP s údaji o ohlašovateli a registrovaném subjektu oprávněná osoba subjektu vytiskne, opatří datem, vlastnoručním podpisem a případně razítkem subjektu. Takto vyplněný formulář odešle na adresu CENIA: CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 1174/8 Praha Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP je po doručení provozovateli ISPOP zkontrolováno operátorem (ověření existence organizace). Pokud operátor ověří správnost údajů, registrace subjektu v systému je autorizována a schválena a ohlašovateli jsou odeslány přístupové údaje do uživatelského účtu. Zaregistrováním subjektu v ISPOP je k subjektu zaregistrován vždy jeden uživatel s rolí Správce subjektu. Přístupové údaje ISPOP, tj. přihlašovací jméno a heslo (= vygenerovaná kombinace písmen a čísel je nutné rozlišovat malá a velká písmena) jsou ihned po schválení žádosti zaslány automaticky na ovou adresu Správce subjektu uvedenou v registračním formuláři. Především v ohlašovací špičce registrace subjektu může trvat několik dní. FAQ Před několika dny jsem odeslal žádost o registraci subjektu. Z jakého důvodu jsem dosud neobdržel "Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP"? V registračním formuláři jste pravděpodobně uvedl nesprávnou ovou adresu, případně byl s potvrzením odfiltrován jako spam. Kontaktujte provozovatele systému CENIA kontakty na provozní podporu naleznete na 11

12 3 Přihlášení do systému ISPOP Registrovaní ohlašovatelé přistupují ke svému uživatelskému účtu pomocí portálu ISPOP na webové adrese v modrém přihlašovacím poli vpravo nahoře: Po zadání přístupových údajů (přihlášení) je umožněn přístup k uživatelskému účtu. Po přihlášení do systému ISPOP se zobrazí v horizontálním menu záložka MŮJ ÚČET. Zde je dostupná webová aplikace, kde ohlašovatel stahuje formuláře, registruje provozovny (ovzduší a IRZ), přidává uživatele (Správce nebo zaměstnanec) a provádí další úkony. Pozn.: Pro návrat na úvodní stranu webu ISPOP z aplikace je nutné kliknout nahoře vlevo na logo ISPOP. 12

13 3.1 Přístupové údaje Uživatelské přístupové údaje přidělené v roce 2010 jsou platné i pro ohlašování v roce 2011 a jsou určeny pro roli Správce subjektu popis rolí je uveden v kap V nové verzi systému ISPOP (od ledna 2011) mají přístupové údaje dvě úrovně: přístupové údaje Správce subjektu uživatelské přístupové údaje - Uživatel subjektu (zaměstnanec). K vytvoření přístupů pro druhého a dalšího Správce subjektu, je oprávněn ze svého účtu stávající Správce subjektu (původní prvně registrovaný Správce subjektu). FAQ V přístupových údajích nelze rozeznat velké i a malé L. Co máme dělat? Tento problém je způsoben použitým bezpatkovým fontem. Zkopírujte tyto údaje např. do dokumentu ve Wordu a změňte font např. na Times New Roman. Nemůžu se přihlásit na zaslané přístupové údaje. Kde se stala chyba? Pravděpodobně zadáváte nesprávné heslo např. ho přenášíte kopírováním i s mezerou, nebo píšete v hesle chybně x/y, nebo 0/O, případně máte zapnutý Caps Lock. Dalším problémem může být uložení hesel ve Vašem internetovém prohlížeči. V tomto případě je nutné zrušit ukládaní hesel a vymazání historie automatického dokončování v prohlížeči (např. v Internet Exploreru: Nástroje Možnosti Internetu karta Obsah Automatické dokončování Nastavení zrušit volbu Uživatelská jména a hesla ve formulářích + kliknout na Odstranit historii automatického dokončování ), nebo práci v uživatelském účtu ISPOP provádět na jiném počítači. Ztratil jsem přístupové údaje do ISPOP. Mám roli "Správce subjektu. Kde je znovu získám? V případě, kdy došlo k vytvoření dalšího Správce subjektu k jednomu IČ, může Vám osoba s touto rolí vygenerovat v záložce Správa uživatelů -> Změna uživatelů, kde pomocí filtru najde konkrétního uživatele a ve sloupci AKCE tlačítkem Vygenerovat požadavek na nové heslo, nové heslo. V opačném případě kontaktujte provozovatele systému CENIA kontakty na provozní podporu naleznete na Žádost o registraci subjektu jsme autorizovali, nedostali jsme ale přístupové údaje. Jak je získáme? Je možně, že jste v registračním formuláři vyplnili nesprávnou ovou adresu, nebo jsou y odfiltrovány jako spam Vaší firemní sítí. Proveďte novou registraci s uvedením ové adresy, která není spravována Vaší firmou (např. @gmail.com). 13

14 4 Přílohy 4.1 Vzor vyplněného registračního formuláře (pro právnickou osobu) 14

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Elektronické podání vůči

Elektronické podání vůči Elektronické podání vůči Živnostenskému rejstříku Příručka pro podnikatelskou veřejnost Obsah 1. MOŽNOSTI VYUŽITÍ APLIKACE JRF...3 1.1. EPO zaslané podnikatelem na EP ŽR přímo z aplikace JRF...3 1.2. EPO

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) CSÚIS - Otázky a odpovědi Verze dokumentu: 1.3 (z 11.2.2011) Strana: 1/37 Obsah A. Registrace ZO/NZO... 3 B. Vytváření výkazů... 12 C. Elektronický

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: OCH ochraňovatel Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Seznam zkratek...3 1.3 Informační

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2012

OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2012 OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2012 Ing. Pavel Machálek Český hydrometeorologický ústav; oddělení emisí a zdrojů Na Šabatce 17, 143 06 Praha 12 e-mail: machalek@chmi.cz 1. Úvod Český hydrometeorologický

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp.

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp. Alis-PVS 1 Obsah Metodika a legislativa... 4 Úvod... 4 Základní pojmy, technický popis... 4 Registrace ke sluţbě... 7 Registrace ke sluţbě ČSSZ - RELDP (Česká správa sociálního zabezpečení - Roční evidenční

Více

MagnusWeb Uživatelská příručka

MagnusWeb Uživatelská příručka MW UP 1.7 MagnusWeb Uživatelská příručka OBSAH 1. Popis aplikace 2 2. Přihlášení, pracovní plocha, změna hesla. 3 3. Vyhledávání 10 4. Strom.. 14 5. Report.. 15 6. Výběry. 16 7. Monitoring 17 8. Finanční

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

Klient online. Uživatelská příručka. verze 02.06

Klient online. Uživatelská příručka. verze 02.06 Klient online Uživatelská příručka verze 02.06 Obsah 1. Seznámení s aplikací Klient online...3 2. Bezpečnost aplikace...3 2.1 Šifrovaná komunikace...3 2.2 Nevyžádané e-maily...3 2.3 Bezpečnost z vaší strany...3

Více

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon)

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz podává podrobný návod na administraci účtu Czech POINT pro nové obce a na pořízení certifikátů potřebných pro práci

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více