V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda"

Transkript

1 V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně Schuster Walter místopředseda Bc. Švábová Věra místopředsedkyně,ekonomka Koklar Pavel člen výboru Erhartová Xénie členka výboru Burghardová Dana - členka výboru Fořtová Libuše členka výboru Marešová Helena - samostatná revizorka IČO Bankovní spojení: ČSOB, Poštovní spořitelna Praha č. účtu: / Zdravotní garant MUDr. Lhotáková Libuše adresa občanského sdružení: ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE region. org. UNIE Roska v ČR K. Šafáře České Budějovice

2 tel , tel , provozovna: MS centrum Rosky České Budějovice Na Zlaté stoce 14, České Budějovice Tel , Vedoucí MS Centra Nekvindová Helena Ekonom, managerka Bc. Švábová Věra Číslo účtu pro Veřejnou sbírku: /0300 Jsme občanské sdružení zdravotně postižených roztroušenou sklerózou. Náplň naší činnosti je realizována podle schváleného "STATUTU" Unie Roska v ČR a to je svépomocná činnost. Naše RO vstoupila do UNIE ROSKA v ČR v roce 1993 podáním přihlášky jako samostatná regionální organizace Unie ROSKA v ČR. Můžeme tedy mluvit o 17ti letech naší činnosti. Naše aktivity se v roce 2010 zaměřily na rekondiční rehabilitační pobyty, rehabilitační cvičení, rehabilitační plavání, hiporehabilitaci, informovanost členské základny o všech záležitostech týkajících se zdravotně postižených. Veškerá činnost byla závislá také na finančních prostředcích, které má RO během roku k dispozici. Jedná se státní dotace, spolufinancování Statutárním městem České Budějovice, grant Krajského úřadu Jihočeského kraje, členské příspěvky a příspěvky od sponzorů, příspěvek Unie Roska. V roce 2010 požádaly členky výboru Dana Burghardová a Libuše Fořtová o ukončení funkce ve výboru RO. Výbor byl ponechán v počtu 5 členů. V červnu 2009 vzniklo MS CENTRUM ROSKA České Budějovice, jako informační, poradenské a kontaktní místo pro nemocné s roztroušenou sklerózou a jejich blízké. Všichni členové ob-

3 drželi leták k tomuto vzniku. V roce 2010 v MS centru pracovala H. Nekvindová jako vedoucí MS Centra a Bc. Švábová V. jako manažerka, ekonomka. Další podle potřeby na Dohodu o provedení práce. MS Centrum bylo založeno díky podpoře projektu Jihočeským krajem v rámci Podpory služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Statutárním městem Č. Budějovice, Unií Roska v ČR Praha. ZPRÁVA O ČINNOSTI Rehabilitační rekondiční pobyty V roce 2010 jsme uspořádali dva rekondiční rehabilitační pobyty v Ústavu sociál. péče - Domov Petra v Mačkově u Blatné. Zúčastnilo se jich celkem 25 osob. Na programu bylo rehab. cvičení, rehab. plavání, hipoterapie. Pobyty se konaly od dubna 2010 a srpna Rekondice byly financovány z prostředků státní dotace a spoluúčasti zúčastněných. Rekondice probíhaly dle programu podle vypracovaného odborného návrhu lékařského garanta Unie Roska Doc. MUDr. Evy Havrdové Csc. pro postižené roztroušenou sklerózou. Program byl následující: ranní rozcvička, snídaně, beseda spojená s rehabilitačním cvičením, oběd, polední klid, hipoterapie, rehabilitační plavání nebo cvičení, večeře, osobní volno, program byl doplněn podle daných možností. Vedoucí rekondic a cvičení vedla odborná cvičitelka Helena Nekvindová, vyškolená na akreditovaném pracovišti v Brně pod Unií Roska v ČR. O rekondice je v naší RO velký zájem a chceme v nich pokračovat i nadále. Záleží opět na finančních prostředcích, které budeme mít nadále k dispozici.

4 Rehabilitační cvičení konalo se každé kalendářní úterý od do hod. Na rehabilitaci polikliniky JIH. Cvičení vede akreditovaná cvičitelka Helena Nekvindová. Účastní se ho v průměru 10 členů, dle zdravotních možností. I toto cvičení bylo částečně hrazeno ze státní dotace a příspěvků zúčastněných. Rehabilitační plavání Bazén v Českých Budějovicích má bezbariérový vchod, vhodný tedy i pro vozíčkáře. Je možno využívat kterýkoliv den v týdnu. V loňském roce bylo plávání také hrazeno ze státní dotace a příspěvků zúčastněných. Účast na rekondici a všechnu rehabilitaci i cvičení je možné provádět jen se souhlasem odborného lékaře - neurologa. Našich 5 členů se zúčastnilo 8. národní konference Dne roztroušené sklerózy v České republice pod názvem Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou, kterou pořádala Unie Roska, dne 26. června Výstavy Mám RS, no a co v lázních Vráž se zúčastnilo 5 osob, akce ke 2. Celosvětovému dni roztroušené sklerózy v Praze dne 2. června 2010 se zúčastnilo 5 osob. Ve spolupráci s občanským sdružením Koníček jsme pro členy zajistili konání počítačových kurzů, kurz angličtiny a italštiny. Pořádali jsme další volnočasové aktivity výlet parníkem po Vltavě, společný výlet do Slavonic, spojený s návštěvou keramické díly Maříž, kde jsme si vymalovali svoje hrnečky. V Chlumu u Třeboně jsme se zúčastnili otevření nové turistické trasy pro vozíčkáře. Uspořádali jsme přednášku o zdravém stylu života, výlet na Hlubokou, zúčastnili se besedy Jak využít čas pro druhé s ukázkou šití panenek pro UNICEF, výlovu rybní-

5 ka Munický na Hluboké, přednášky o včelách a o medu,před vánocemi jsme se naučili kreativního balení dárků. Členka Erhartová Xenie se zúčastnila výstupu na Kilimandžáro 2010, který pořádala Unie Roska Praha. Členky Nekvindová a Švábová se zúčastňovaly vzdělávacích projektů Profesionální ROSKA na téma Management a řízení organizace a komunikační dovednosti, Finanční řízení, účetnictví a provozní účetnictví, Školení pro sociálně právní a sociální poradce regionálních Rosek. Obě obdržely Certifikáty o absolvování kurzů. Získané zkušenosti uplatňují v práci v občanském sdružení. Naše organizace je členem Krajské rady zdravotně postižených v ČR. Unie Roska Praha je členem Národní rady zdravotně postižených v ČR. PLÁN ČINNOSTI NA DALŠÍ OBDOBÍ Naše další aktivity v roce 2011 jsou závislé na výši finančních prostředků, které naše RO získá. Rádi bychom uspořádali několik rehabilitačních pobytů. Pokračovat chceme v provozování MS Centra Roska ČB, financovaného z grantu Jč kraje a za podpory spolufinancování Statutárním městem České Budějovice, žádosti o finance jsou podány. Pokračujeme v rehabilitačním cvičení, v letošním roce cvičíme na rehabilitaci polikl. JIH. Budeme naši činnost prezentovat v tisku a jiných mediích. Podporujeme činnost MS Centra Rosky České Budějovice. Pokračujeme v projektu Unie Roska v ČR s názvem Profesionální Roska a jeho výsledky uplatňujeme v práci s klienty. Dvě členky absolvovaly kurz Počítačové gramotnosti. Z celého projektu Profesionální ROSKA vyplývá možnost zaměstnání několika členů, nemocných RS a zdravotně znevýhodněných do konce roku 2010, hrazených Úřadem práce. Další významné akce plánované na rok 2011 jsou

6 25. května 2011 vernisáž výstavy prací pacientů s RS z celé republiky, 2. června 2011 Den RS v Českých Budějovicích aneb Mám roztroušenou sklerózu...no a co?!, na náměstí Přemysla Ot. II. od hodin. Akce je podpořena náměstkyní hejtmana Jč. kraje, primátorem města ČB, poslankyní parlamentu ČR, prezidentem Unie Roska, finančně akci podporují převážně farmaceutické firmy. V rámci volnočasových aktivit budeme pořádat různé výlety, přednášky. V ergoterapiích chceme vytvářet různé výrobky, které budeme mít možnost nabízet na dalších akcích v rámci realizace Veřejné sbírky na provoz MS Centra Roska Č. Budějovice. REHABILITAČNÍ POMŮCKY Pro vaši informaci uvádíme seznam rehabilitačních pomůcek, které je možné si zapůjčit. V případě vašeho zájmu se obraťte na paní Helenu Nekvindovou tel , ks vanička na masáže nohou - 1 ks infralampa - 2 ks šlapadla - na procvičování chůze - 2 ks rotoped - 6 ks gymbal - míč na cvičení - rehabilitační a relaxační kazety a CD - 1 ks videokazeta s cvičením jógy - 1 ks masážní podložka - 2 ks invalidní vozíky

7 ČLENSKÁ ZÁKLADNA Ke dni konání členské schůze má naše organizace 66 členů. Provozní činnost byla spolufinancována Statutárním městem Č. Budějovice, Unií Roska v ČR, z grantu Jč.kraje a příspěvky od sponzorů. FINANČNÍ ZPRÁVA K Příjmy ,- - státní dotace ,- - spolufinancování Statutárního města ,- České Budějovice - příspěvek Jč. kraje ,- - firemní dárci, občané ,- - přísp. na provoz MS centra 8 000,- - účastnické úhrady ,- - členské příspěvky, 4 600,- - úroky 38,- - tržby, ostatní 4 070,- Výdaje ,- - programy: rekondice, ,- cvičení, hipoterapie, plavání - příspěvek Unie Roska 1 050,- - provoz nájem, energie, ,- - telefony, internet, kancelářské ,- potřeby, hygien. potřeby, poštovné - mzdové náklady, DPP ,- - zákonné pojištění, zdravot. pojištění,

8 zákonné sociální náklady ,- Bylo provedeno a odevzdáno finanční přiznání za rok Byla provedena kontrola čerpání finan. prostředků samostatným revizorem RO ROSKA České Budějovice. Zápis z kontroly je uložen v účetních dokladech RO. Nebyly zjištěny závady. Čerpání veškerých peněžních prostředků odpovídalo schváleným grantům. PODĚKOVÁNÍ DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ V ROCE 2010 PODPOŘILI NAŠI ČIN- NOST JAK MATERIÁLNĚ TAK FINANČNĚ: Jihočeský kraj grant na podporu služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Statutární město České Budějovice Unie Roska v ČR Web4u Praha B+L instalace Remonst, stavební společnost Mgr. Jan Materna Pixmac ČSAD Autobusy Ludmila Kaňková Bc.Švábová Věra Nekvindová Helena Schuster Walter Koklar Pavel

9 Děkujeme za poskytnutí státních dotací z ministerstva zdravotnictví prostřednictvím Unie Roska v ČR. Děkujeme touto cestou všem, kteří se na činnosti naší RO nezištně podílí. Bez jejich nadšení a elánu by nebylo možné žádnou z akcí uskutečnit.

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2012

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2012 1 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Obsah 1 Úvodní slovo 2 Kdo jsme 3 Naše služby 4 Historie sdružení 5-6 Významné události 7 Projekty, dotace 8 Víkendové

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA 70955751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vážení přátelé, stejně jako každý rok mám tu čest předložit Vám Výroční zprávu organizace Svaz neslyšících

Více

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST výroční zpráva za rok 2006 Činnost České alzheimerovské společnosti v roce 2006 3 Libella Pragensis 3 Kontaktní a informační centrum 3 Ediční činnost 3 Přednášková činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 1 slovo na úvod Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2011, zhodnotila,

Více

Výroční zpráva 2009. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

Výroční zpráva 2009. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, v roce 2009 uplynulo od založení občanského sdružení Ostravské organizace vozíčkářů již 12 let. Když občanské sdružení vzniklo, stanovilo si za cíl svého konání

Více

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH Výroční zpráva 2010 HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH při Hradeckém spolku neslyšících Slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, největší událostí roku 2010 bylo stěhování do nových prostor. Důvodů pro stěhování

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je pacientské sdružení stomiků, nevládní nezisková organizace. ILCO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti 1 OBSAH - úvodní slovo - zpráva o činnosti společnosti - bezbariérová doplňková doprava - zpráva o činnosti osobní asistence - auditorská zpráva za rok 2005 - zpráva o hospodaření společnosti 2005 - organizační

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA za r. 2004 Základní informace o Klubu bechtěreviků Klub bechtěreviků je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních

Více

Výroční zpráva 2011. Posláním sdružení je:

Výroční zpráva 2011. Posláním sdružení je: Velký panel v budově A, Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov v Karviné Hranicích Kontakt: Adresa: Karvinská hornická nemocnice a.s., Zakladatelská 975/22 735 06 Karviná Nové Město telefon: 596 338 177

Více

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2009 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Úvodní slovo ředitele 3 Úvodní slovo ředitele 4 Základní informace 4 Charakteristika činnosti 6 Sociální péče v pěti registrovaných službách

Více

Výroční zpráva 2014. V Prostějově březen 2015

Výroční zpráva 2014. V Prostějově březen 2015 Výroční zpráva 2014 V Prostějově březen 2015 Organizace: Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům Pomocná ruka Školní 32, 796 01 Prostějov tel.

Více

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 5 Poskytování registrovaných sociálních služeb 7 Činnost vydavatelská, publikační a propagační 13 Činnost

Více