Výroční zpráva Salesiánské kluby mládeže

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže

2 Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/ Praha 8 Kobylisy IČ: Číslo účtu: /5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík Pavla Oklešťková předseda sdružení místopředseda sdružení členka sdružení Revizní komise: Evžen Rakovský Tomáš Petrůj 2

3 1. ČINNOST ÚSTŘEDÍ SKM Ústředí SKM zajišťovalo v průběhu roku 2012 informační servis pro své základní články, administraci získaných státních dotací a související podporu. 2. ČINNOST JEDNOTLIVÝCH KLUBŮ SKM Základní organizační jednotkou SKM je Salesiánský klub mládeže. Počet aktivních Salesiánských klubů mládeže je v současné době devět. Následuje stručný přehled jejich činnosti SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN SKM Zlín je sdružením dětí a mládeže. V roce 2012 mělo 108 řádných členů. Přidružených členů bylo celkem 248, z toho 129 do 15 let, 54 od 15 do 18 let a 65 do 26 let. SKM Zlín v roce 2012 zaměstnával celkem 7 osob na pracovní smlouvu nebo na DPČ, v přepočtu na 3 celé úvazky. V rámci jednotlivých projektů na dílčí práce uzavírá několik DPP. V roce 2012 bylo zapojeno do práce v jednotlivých aktivitách 154 dobrovolníků, z toho 72 dobrovolníků s akreditací dle zákona o dobrovolnictví. Statutárním orgánem SKM Zlín je předseda klubu Petr Kopřiva. Jeho zástupce Pavel Glogar spolu s Ivanou Šalandovou tvoří výkonný orgán Radu klubu. Koordinaci jednotlivých aktivit zabezpečuje pracovní skupina, kterou tvoří vedoucí jednotlivých aktivit a schází se jedenkrát měsíčně. 3

4 Klub dětí a mládeže NZDM V roce 2012 bylo 186 otevíracích dnů. Sociální službu NZDM využilo celkem 81 zájemců o službu a 71 uživatelů. Počet kontaktů v NZDM byl 2347, počet intervencí nad 30 min Podle věku: do 15 let 39 zájemců a 28 uživatelů; od 15 do 26 let 42 zájemců a 43 uživatelů. V rámci měsíčních témat (10 preventivních programů) jsme pro uživatele služeb realizovali 26 aktivit pro celkem 216 uživatelů. Aktivity zajišťovalo v roce 2012 v přímé péči 6 zaměstnanců na pracovní smlouvu nebo DPČ (v celoročním přepočteném průměrném 1,7 úvazku), dva pracovníci na DPP a 31 dobrovolníků. Dobrovolníci odpracovali v projektu celkem hodin, z toho akreditovaných (bez kroužků a akcí). Nealkodiskotéky V roce 2012 jsme uspořádali celkem 21 Nealkodiskoték, které navštívilo celkem účastníků. Průměrně na jednu Nealkodiskotéku přišlo 50 účastníků. 26 dobrovolníků z týmu diskoték a 20 dobrovolníků baru odpracovalo celkem hodin. Výchova a vzdělávání dobrovolníků Základní Výchova a vzdělávání dobrovolníků probíhá během pravidelné služby a při plnění povinností, které vyplývají ze zapojení do dobrovolné služby. 156 dobrovolníků odpracovalo v roce 2012 ve všech aktivitách celkem dobrovolnických hodin. 72 dobrovolníků pracovalo v režimu zákona č. 198/2002 Sb. O dobrovolné službě. Prázdninové tábory SKM Zlín pořádá letní indiánské a středověké tábory pro děti i mládež od svého založení v roce Tábory po celou dobu probíhají v údolí říčky Rokytné v Budkovicích u Ivančic u Brna. Tábory probíhají v jedenáctidenních turnusech, vždy pro 15 účastníků, o které se po celou dobu stará 4 až 5 vedoucích. Uspořádali jsme jeden příměstský tábor pro 8 dívek. V roce 2012 se ve dnech se v 6 turnusech zúčastnilo celkem 66 účastníků, o které se staralo 20 vedoucích, kteří odpracovali zdarma 2421 hodin (pro 4

5 jednoho dobrovolníka počítáme 8 hod. na pobytový den. K tomu přípravy a táborové brigády během roku). Ostatní činnost pro děti a mládež Aktivit SKM Zlín se zúčastnilo celkem 276 osob do 26 let (117 do 15 let, 76 do 18 a 83 do 26 let) s celkovou návštěvností návštěv. Uspořádali jsme 25 akcí pro 424 účastníků. Nedělního sportu (36 nedělí během školního roku) se zúčastnilo 192 účastníků. 3 zájmové kroužky probíhaly obě pololetí a dva jedno pololetí. Měly celkem 94 setkání s průměrnou účastí 11,5. Aktivity pro dospělé V rámci projektu Přijď, uvidíš, že to jde pořádáme aktivity pro dospělé: 1. Kavárna pro rodiče s dětmi do 6 let Kavárna byla otevřena 84x, přišlo celkem matek a dětí, což je průměrně 29 matek a 32 dětí na jeden den. Pracuje zde pět dobrovolnic, toho času na mateřské dovolené, barmanka a recepční. Konzultant Petr Kopřiva poskytl 135 konzultací. Odpracovali 1040 dobrovolnických hodin. 2. Cvičení pro rodiče s dětmi Uskutečnilo se celkem 19x s návštěvností 104 maminek a 122 dětí. Cvičení vede dobrovolnice a v červnu jsme tuto aktivitu ukončili. 3. Kavárna s hernou pro celé rodiny s dětmi Kavárna byla otevřena každou neděli a o Vánocích, tedy 52x. Navštívilo ji celkem osob, což je průměrně na jednu neděli 127 osob. V zimních měsících je opět návštěvnost větší než v měsících letních. Kavárnu má na starost vedoucí Klubu pro dospělé. Dobrovolníci odpracovali 583 hodin. 5

6 4. Klub pro dospělé Uskutečnil se 23x. Programů se celkem účastnilo osob. Nejvíce návštěvníků přišlo na atraktivní programy a divadelní představení dobrovolníků SKM Zlín. - Malá kopaná pro ženaté muže 1x týdně. Tato nejaktivnější svépomocná skupina si zahrála 44x v roce a uspořádala jeden prodloužený terapeutický víkend. Zúčastnilo se celkem 584 osob, průměrně 13 osob na jeden hrací den. - Smíšený volejbal 2x týdně. Volejbal se hrál 58x v roce, zúčastnilo se celkem 603 osob. V neděli je větší účast než v pátek. Od října jsme nedělní část zrušili. - Jednorázové akce posezení u cimbálu, ples. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 350 osob. Dobrovolníci odpracovali 662 hodin. Aktivity celého projektu zajišťuje 5 dobrovolnic na mateřské dovolené (část práce je placena na DPP), vedoucí rychlého občerstvení a dobrovolníci baru, vedoucí a dobrovolníci recepce, cvičitelka (DPP), dobrovolníci pro volejbal a malou kopanou. 37 dobrovolníků odpracovalo v celém projektu celkem hodin. Na DPP bylo proplaceno celkem 750 hodin. Hudební Festival pod věží Páteční hudební večer a večer chval, sobotní přehlídku 4 českých a 4 slovenských kapel a jednoho hosta a nedělní doprovodný program zajišťuje vedoucí Radovan Výsmek s pětičlenným organizačním týmem a s pomocí dalších 40 dobrovolníků, kteří odpracovali 797 hodin. Devátý ročník Festivalu pod věží se konal od 28. do 30. září 2012 na ploše před kostelem na Jižních Svazích. Organizační zázemí SKM Zlín Jeho úkolem je zabezpečit chod organizace a zajistit péči a údržbu majetku. V rámci obsluhy rychlého občerstvení je zaměstnána pracovnice na polovinu úvazku a práci zajišťuje dalších 20 dobrovolníků. Dobrovolníci odpracovali v baru 878 hodin. Na recepci pracovalo celkem 9 dobrovolníků. Dobrovolníci recepce odpracovali celkem hodin. Administrativu zajišťuje jedna 6

7 pracovnice na půl úvazku a účetnictví garantuje účetní firma. O údržbu majetku se starají dva pracovníci na DPP SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE SKM (Pardubice) Cíle střediska jsou naplňovány v těchto formách: spontánní činnost pro děti a mládež realizovaná pod vedením vychovatelů pravidelná sportovní a zájmová činnost, která vede mládež ke spolupráci, k respektování druhého, k objevování vlastních schopností a dovedností kulturní akce, turistika, letní a zimní tábory, společenství a duchovní obnovy. To všechno směřuje k poznávání pravých hodnot a životní orientace vzdělání dobrovolných spolupracovníků SaSM z řad mládeže a dospělých Ve všech našich aktivitách se stále snažíme sledovat poslání a naplňovat naše cíle. Realizované projekty: Středisko je otevřené pro děti a mládež ve věku od 8 do 26 let a to 3x týdně (Čt, Pá, Ne) od 15:00 do 19:00 hod. Je otevřené všem mladým lidem, kteří v SaSM chtějí trávit svůj volný čas v nějakém kroužku a jsou ochotni respektovat minimum pravidel (slušná mluva, respektování prostor a materiálu, respektování druhých, apod.). Malá herna Pro ty, kdo nemají zájem o sport a chtějí se věnovat klidnější činnosti a pro nejmladší je k dispozici malá herna, kde je možné zahrát si stolní hry. Nealko bar klub dětí a mládeže Jedná se o nízkoprahové prostředí, které slouží všem příchozím ke společnému setkávání. Je možno si zde zahrát kulečník, šipky, stolní fotbal, stolní hry, popřípadě posedět s druhými. Bar je prostorem pro první kontakt s dětmi a mládeží, kteří přicházejí do střediska. Současně je místem, kde se setkávají účastníci zájmových kroužků a sportovních aktivit ať už před nebo po konkrétních aktivitách. V nealko baru je také prostor pro kontakt s rodiči 7

8 dětí, kteří zde často čekají, až jejich dětem skončí konkrétní kroužek. Bar je také vybaven počítačovou technikou. Vlastní činnost klubu zajišťují 4 dobrovolníci, kteří zde odpracovali 336 hodin. Nepravidelné a kulturní akce Jedná se o akce, které podporují v dětech a mládeži kulturní vědomí a možnost se i do celé akce osobně zapojit. Ve školním roce 11/12 proběhly tyto tradiční kulturní akce: pěvecká přehlídka dětí 1. stupně Cantate bimbi a pěvecká soutěž starších školáků a středoškoláků Muzikantská Cecilka, dále Setkání rodin, Farní adventní den, Vánoční odpoledne u Betléma, každoroční Festival SHM, Den pro rodiny s dětmi. Zvláště tradiční pěvecké soutěže jsou vždy hojně navštívené (cca 120 návštěvníků na každé akci). Organizačně se na nich podílí dalších 20 dobrovolníků. V roce 2012 proběhly také tyto krátkodobé akce: jarní prázdniny, velikonoční prázdniny, Den dětí, Silvestr. Pro širší věkovou kategorii, zahrnující mládež od 10 do 25 let, jsme organizovali celkem 3 výlety, které byly zaměřeny na poznávání krásy přírody, posílení fyzické kondice a upevňování společenství, které se vytváří ve středisku. Pokračujeme v nedělní programu zaměřeném na celé rodiny s dětmi. Náplní je nejen sport a zájmové rukodělné aktivity, ale i besedy nejenom pro rodiče. Zájmové kroužky realizované v školním roce 2011/12: Volejbal 18 let a starší (Amatérská vol. liga), trénink ve čtvrtek Stolní tenis 8-15 let, trénink ve čtvrtek. Florbal mladší 7-10 let, trénink ve čtvrtek Florbal starší let, trénink v pátek Aerobic 8-14 let, trénink v pátek Lukostřelba 12 let a starší, trénink v neděli (probíhá od září 2012) Kytara 8-14 let (individuální výuka hry), úterý Bicí 15 let a starší (individuální výuka hry), ve čtvrtek Klub dětí a maminek: Od září 2010 se více rozběhl klub pro maminky a děti (do 6 let). Jedna pedagogická pracovnice má tuto aktivitu na starost. Programy probíhají 3 dny 8

9 v týdnu v dopoledních hodinách (Po, Čt, Pá). Součástí programu jsou kreativní programy pro malé děti, cvičení pro děti a maminky i speciální cvičení jen pro maminky. O tento program je stále narůstající zájem. Pravidelně se programu účastní 12 maminek a cca 20 dětí. Základy křesťanství , třída ZŠ, v pátek Účastníci: Ve školním roce 2011/12 bylo ve středisku zaregistrováno 43 registrovaných účastníků do 26 let, z toho 41 dětí do 18 let. Starších 26 let je 8. Celkem je zaregistrovaných 51 účastníků. Jednorázových akcí a sportovních turnajů se účastní dalších cca 30 mladých (trvale neregistrovaných). Nealko bar (nízkoprahový prostor) navštěvují i další kamarádi a přátelé našich klientů, někteří chodí i častěji, ale nemají zájem o větší organizovanost a zapojení cca 30 účastníků. Za 129 provozních dnů v roce prošlo střediskem cca účastníků, což je 27,9 účastníků denně CENTRUM DON BOSCO SKM (Pardubice) Pracujeme s dětmi a mladými lidmi, kteří z různých důvodů ztratili domov a žijí v zařízeních ústavní výchovy (dětské domovy, výchovné ústavy). Jejich největší slabinou je snížená schopnost navazovat a následně úspěšně realizovat vztahy s druhými lidmi. Byli totiž velmi často fatálně zraněni svými nejbližšími. Statisticky je podložena skutečnost, že po odchodu ze zařízení ústavní výchovy následně v životě selhávají jako partneři, rodiče, občané nebo zaměstnanci, nezřídka končí jako bezdomovci. 9

10 V našem programu mohou tyto děti a mladí lidé zažívat dlouhodobou (i několikaletou) zkušenost s dospělými, kteří je dokáží přijmout, podpořit a případně vymezit. Kteří na ně budou mít čas i po té, co odejdou z dětského domova. Kteří se vyznají ve světě a nejsou pro ně jen jednou z mnoha nepřátelských institucí, ale lidmi, ke kterým už stačili získat důvěru. Aktivity, které nabízíme, pomáhají mladého člověka rozvíjet především v klíčových oblastech důležitých pro samostatný a rodinný život. Doprovázíme mladé lidi v nejrůznějších situacích a osobně jim pomáháme zvládat problémy, které život přináší a na které nejsou připraveni. V roce 2012 jsme pokračovali v dlouhodobě funkčních a osvědčených aktivitách. Kurz přípravy na život zaměřený na rozvoj psychosociálních dovedností, kde mladí lidé získávají jak praktické znalosti (např. finanční gramotnost), tak i soft skills (zlepšení v komunikaci, umění řešit konflikty, sebeprezentace). Nedílnou součástí je i možnost dotknout se bolavých témat, která ve svém životě mají tak, aby mohli usilovat o změnu a neselhali v rodičovské roli podobně jako jejich vlastní rodiče. Rozsah kurzu je 7 víkendových setkání v uzavřené skupině pro účastníků. V prvním pololetí roku 2012 probíhaly 2 paralelní běhy (pokračovací I a pokračovací II). Na podzim jsme znovu otevřeli kurz pro začátečníky a pokračovací II. Adaptační kurz pro absolventy je určen absolventům Kurzů přípravy na život, kteří již odešli ze zařízení a staví se na vlastní nohy. Prohlubují zde znalosti získané v předchozích kurzech. V rámci skupiny je prováděna reflexe úspěchů či neúspěchů v osobním životě účastníků (především ve vztahu k zapojování se do běžného života po opuštění ústavní výchovy) ze strany 10

11 lektorů i ostatních účastníků. V roce 2012 jsme zorganizovali tři tato víkendová setkání a to včetně služby hlídání dětí účastníků během programu. Setkání s dobrovolníky kurz, v rámci kterého dochází k formaci a výchově stávajících i budoucích dobrovolníků, kteří jsou poté součástí realizačních týmů Kurzů přípravy na život či dalších pobytových akcí. Mezi dobrovolníky jsou mladí lidé z ústavní výchovy i mimo ni. Dobrovolnictví má i výrazný dopad na osobnost dobrovolníka. Zejména v případě dětí z ÚV je předání odpovědnosti a důvěry dalším krokem v jejich rozvoji, nárůstu sebedůvěry a cestou k samostatnosti. V roce 2012 jsme uspořádali 2 víkendy kurzu pro dobrovolníky. V rámci všech kurzů (19 víkendů, pá ne) se uskutečnilo celkem 160 účastí dětí nebo mladých lidí. Prázdninové a víkendové akce připravujeme především pro absolventy kurzů, kteří na nich rozvíjejí získané schopnosti a dovednosti. V roce 2012 jsme připravili: Letní pracovní pobyt spojený s prací na údržbě kulturní památky (kombinace práce a zábavného programu). Týdenní program absolvovalo 6 účastníků. Letní brigáda měsíční praktický nácvik samostatného hospodaření spojený se zajištěním brigády. Mladí lidé si navykali na běžný režim, práci, zajišťování stravy apod. Této akce se účastnili 4 chlapci. Putování pro dobrovolníky oblíbené letní putování v přírodě pro dobrovolníky a zájemce o dobrovolnictví. Silvestr a Velikonoce pobytové akce především pro ty mladé lidi, kteří nemají nikoho blízkého, u nějž by mohli trávit čas v tomto období (13 účastníků). Pracovní pobyty po příchodu salesiána Jirky George Woclawka do našeho týmu, jsme zařadili do programu i brigády. Jedná se jak o krátkodobé aktivity na jedno odpoledne, tak o velké víkendové akce. V roce 2012 proběhla jedna víkendová brigáda, které se účastnilo 10 mladých lidí. Individuální terapie - terapeutická práce s mladým člověkem na jeho individuálních potřebách (emoce, agresivita, deprese, sebepoškozování atd.). Bez této podpory bývá často osobnostní rozvoj klienta zpožděn či zastaven. V roce 2012 jsme tuto službu nabídli 7 mladým lidem. 11

12 Arteterapie Pomocí aktivity arteterapie se dozvídáme o klientech informace, které nejsou připraveni verbálně sdílet. Mnohá z traumat, myšlenek, pocitů jsou ztvárněny v podobě výtvarného díla, které je následně za pomoci terapeuta interpretováno, reflektováno a společně s klientem může dojít k uvědomění si a zpracování určitého problému. V roce 2012 ji navštěvovaly děti ze dvou zařízení, celkem 74 účastí v rámci 17 setkání. Dny pro dětské domovy jsou větší akcí, která slouží k navázání vztahu s případnými zájemci o Kurzy přípravy na život, vychovateli, atd. V rámci celodenního programu se zde účastníci zajímavou formou seznámí s vybranou profesí, pobaví se, zasoutěží si i zatančí při závěrečné diskotéce. V roce 2012 jsme uspořádali Den pro dětské domovy třikrát s celkovou účastí 160 dětí z DD a VÚ, při započtení vychovatelů, dobrovolníků a personálu počet účastí přesáhl 200 osob. Víš, čím budeš? projekt zaměřený na rozvoj profesního povědomí dětí z ÚV. V rámci aktivity si děti ujasňovaly své profesní představy, o kterých následně za podpory naší organizace vytvářely dokumentární filmy, které na závěr veřejně představily svým vrstevníkům na Dnech pro dětské domovy. Projekt byl realizován za podpory EU (Mládež v Akci). Animátoři vzdělávací činnost: V průběhu roku proběhlo 5 odpoledních setkání zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků, jejichž cílem byla zejména výměna informací, diskuse nad prací s mládeží i dalším směřováním organizace. Akcí se zúčastnilo celkem 71 osob. V prosinci 2012 jsme uspořádali větší setkání jako poděkování pro naše dárce, dobrovolníky i spolupracovníky, kteří nám nezištně pomáhají při zajišťování našich aktivit. Tým v roce celou výše uvedenou činnost zajišťuje tým pod vedením salesiána Martina Poláčka. Přímou práci (programy Kurzy a Doprovázení) vede Monika Peterková (terapeutka) a v roce 2012 jí pomáhali: Kateřina Hubáčková, salesián Jiří George Woclawek a Ivana Němcová. Provoz organizace zajišťoval do března 2012 Radek Červinka, následně Martin Poláček a částečně i Ivana Němcová. Organizaci Dnů pro dětské domovy, natáčení dokumentů v rámci projektu Víš, čím budeš?, úpravu webu, grafické práce a mnohé další zajišťuje Vojtěch Peterka (na zkrácený úvazek). 12

13 Na DPP se na činnostech podíleli - Jiří Nejman a Pavel Dračínský při realizaci programu Den pro dětské domovy, Jan Šoltys a Vendula Chaloupková jako pomocní pedagogičtí pracovníci (zajištění bezpečného prostředí na kurzech v noci) a paní Lenka Tomášková (úklid). Dobrovolníci v roce 2012 s námi spolupracovalo 6 akreditovaných dobrovolníků, 5 dobrovolníků v roli externích lektorů na kurzech, dalších 7 dobrovolníků z řad veřejnosti a cca 8 vážných zájemců o dobrovolnictví z řad účastníků Kurzů přípravy na život SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE RUMBURK JIŘÍKOV Charakteristika organizace Naším cílem je účastnit se při výchově, formaci a celkovém rozvoji mládeže v salesiánském duchu, který je založený na křesťanských hodnotách. Chceme vybudovat personálně a ekonomicky stabilní organizaci, která bude poskytovat kvalitní služby dětem a mládeži. Naše hlavní aktivity se odvíjejí ve čtyřech oblastech: Nízkoprahový klub pro mládež Zájmová činnost pro děti Mateřské centrum Probační program Právo pro každý den Principy práce víra v dobré jádro snaha objevit v každém mladém člověku to dobré, co lze rozvíjet; osobní vztah každý návštěvník je přijímán jako osoba se svými individuálními potřebami; 13

14 vstřícná atmosféra dát zažít mladým lidem ovzduší přijetí i s jejich nedostatky; radost, slavení, hra a srdečnost vytváření a podpora přitažlivé atmosféry; laskavost a dobrota považuje se za základní prvek jednání s mladými lidmi. Zavináč klub pro mládež Klub Zavináč je registrovanou sociální službou - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (identifikátor služby , datum registrace ). Klub nabízí mladým lidem, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy, prostor, kde se mohou neformálně setkávat a realizovat. K dispozici jsou jim sociální pracovníci, k základní bezplatné nabídce patří moderní deskové hry, kalčo, stolní tenis, šipky, tematické přednášky a příležitostné workshopy, turnaje a další akce. Za malý finanční příspěvek se mohou občerstvit či využít internet pro jiné než studijní účely. Klub je přístupný zdarma, nezávazně na členství. Pravidelná otevírací doba je čtyři dny v týdnu v celkovém rozsahu 26 hodin. Z toho jsou každý otvírací den 4 hodiny přednostně vyhrazeny pro primární cílovou skupinu. V době školních prázdnin a státních svátků se otevírací doba upravuje. V roce 2012 měl klub celkem 160 otvíracích dní, průměrná denní návštěvnost byla 33 klientů, celkem bylo evidováno výkonů a 343 osob (z toho 75,5 % z primární skupiny). Bylo realizováno 12 akcí, kterých se účastnilo 137 mladých (besedy, turnaje, dílny, nocování ). Zavináč je nízkoprahový klub, který poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dětem a mládeži z Rumburku a okolí, která se ocitla nebo může ocitnout v nepříznivé životní situaci. Klub Zavináč zaměřuje svou činnost především na mládež ve věku let, která studuje v Rumburku a okolí, ocitla se v nepříznivé životní situaci, a která se nechce nebo nemůže účastnit běžných forem trávení volného času nebo institucionalizované formy pomoci a péče. Sekundárním okruhem osob jsou děti ve věku 6 12 let, obdobných charakteristik, které mají v klubu oddělené otevírací hodiny. Práce se sekundární skupinou probíhá převážně v pedagogické rovině. Základními 14

15 principy poskytovaných služeb jsou nízkoprahovost, dobrovolnost, respekt a profesní etika. Základní služby klubu jsou klientům poskytovány zdarma. Probační programy Naše organizace dlouhodobě zastřešuje probační programy určené pro mladé lidi, kteří se dostali do střetu se zákonem. Program Právo pro každý den realizovaný pod záštitou Partners Czech pomáhá mladým získat potřebné sociální dovednosti a kompetence, aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení, pomoci jim pochopit souvislosti a dopady jejich jednání na jejich další uplatnění ve společnosti, na osobní a profesní rozvoj. V roce 2012 se nám z finančních důvodů nepodařilo program realizovat, ale pro rok 2013 máme opět přiděleny dotace pro 2 běhy a min. 12 frekventantů. Učební program mladiství se snaží předcházet sociálnímu vyloučení mladistvých pachatelů trestné činnosti a přispět k jejich sociální a ekonomické (re)integraci, ke snížení míry recidivy trestné činnosti mladistvých, vést mladistvé k odpovědnosti a chránit společnost. Program jsme realizovali ve spolupráci s Rubikon-centrem a zúčastnilo se ho 9 mladistvých. Oba programy jsou realizovány ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR. Zájmová činnost v Jiříkově V budově jiříkovské fary nabízíme prostor pro děti a mládež z Jiříkova a okolí, aby zde mohli trávit svůj volný čas v zájmových kroužcích vedených pracovníky Salesiánského klubu mládeže Rumburk Jiříkov a dobrovolníky z řad studentů a rodičů. K dispozici je herna, klubovna, výtvarná a keramická dílna, kuchyňka a zahrada s dětským hřištěm. V roce 2012 jsme evidovali 159 aktivních klientů, z toho se 69 dětí pravidelně účastnilo kroužků. Bylo otevřeno 10 druhů zájmových kroužků - klub moderních deskových her, stolní 15

16 tenis (2x), zumba, breakdance, jumpdance, keramická dílna (2x pro děti, 1x pro dospělé), Žabky a žabáci, šikovné tlapky, vaření. Bylo uspořádáno 17 příležitostných akcí pro širokou veřejnost, kterých se účastnilo 825 osob. Nevětší oblíbenosti se těší akce spojené s nocováním, výlety, jarní a letní tábory. (Nocování mládeže, pololetní nocování, jarní tábor na horách, výlet do Pekla, velikonoční pomlázkování, čarodějnice, výlet na Oybin, den dětí, vítání prázdnin, letní tábor Hubertka, stanování na faře, týden otevřených dveří, nocování s DinoParkem, předvánoční nocování s výrobou ván. dekorací, presentace na dni otevřených dveří jiříkovské ZŠ, výstava betlémů, mikulášská besídka.) Mateřské centrum Koťátko Mateřské centrum Koťátko provozuje naše organizace od roku Cílem centra je posilovat rodičovské vědomosti, kompetence a dovednosti a předcházet sociálnímu vyloučení rodičů a jejich dětí. Tyto cíle realizujeme především pomocí nabídky přednášek, besed, společnými aktivními prožitky rodičů a jejich dětí. Rodiče si také vyměňují své zkušenosti, společně prožívají a oslavují události spjaté s ročními obdobími a společně navštěvují kulturní, sportovní a jiná podobná zařízení v okolí. Rodiče mají k dispozici také odborného pracovníka, který je připraven s nimi řešit jejich problémy (např. z oblasti hledání zaměstnání, dluhového poradenství, sociálních dávek, atd.). Cílovou skupinou centra jsou zejména rodiče s dětmi na mateřské/rodičovské dovolené, kteří pečují o dítě/děti ve věku 0-6 let. Na každé setkání jsou pro děti a jejich rodiče (prarodiče) připraveny aktivity a samozřejmě nechybí příležitost ke spontánní hře v kolektivu vrstevníků. Na přípravě se rodiče (prarodiče) mohou aktivně podílet, v Jiříkově mají možnost účastnit se doprovodných aktivit a kroužků pro malé děti. Aktivit centra se během roku pravidelně účastnilo 34 maminek s 39 dětmi, průměrná návštěvnost byla 9 rodičů s dětmi během 85 otvíracích dní. Bylo realizováno 54 aktivit typu přednášky, besedy, diskuze, konzultace, kulturní a sportovní aktivity, tvořivé dílny. Centrum bylo otevřeno na dvou místech, v Rumburku (středa) a Jiříkově (úterý). Na obou místech je vytvořeno dostatečné zázemí pro práci 16

17 s rodiči i s jejich dětmi. V průběhu roku byla činnost v centru v Jiříkově dočasně pozastavena a nahrazena novou aktivitou v Rumburku, kde byl o centrum větší zájem a středeční kapacita již nebyla dostatečná. Vzniklo páteční Koťátko s angličtinou. Centrum je členem Sítě mateřských center SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE HROZNOVÁ LHOTA Činnost SKM v roce 2012 SKM Hroznová Lhota měl v roce řádných členů a 54 přidružených členů. Činnost v roce 2012 se ubírala těmito směry: Organizační zaměřena na řízení klubu po stránce administrativní a organizační Pravidelné aktivity - Baby klub, víkendová spolča, Pobytové akce - prázdninové tábory, Jednorázové aktivity kroužek minikár, aktivity pro členy klubu i širokou veřejnost Pravidelnou aktivitou zůstaly i v roce 2012 víkendové setkávání dvou skupin mladých lidí (pateční skupina cca 15 osob, sobotní cca 8 osob) v klubovně pod kostelem. Náplní stejně jako minulých letech jsou společné hry, diskuse a vzájemné sdílení na určitá duchovní a společenská témata, příprava, organizace a realizace dalších volnočasových aktivit. Stejně jako v minulých letech pracoval Baby klub. Baby klub pravidelně navštěvuje cca 8-10 maminek na mateřské dovolené se svými dětmi a schází se dvakrát týdně. Pravidelnou aktivitou je též týdenní setkávání přípravky ministrantů, jehož náplní je kromě ministrantské přípravy též sportovní zaměření na florbal. Pobytové akce: V roce 2012 uspořádal klub dva tábory ve Starých Hutích okres Uherské Hradiště. Letní tábor Staré Hutě akce zúčastnilo 27 účastníků do 18 let. Letní tábor Staré Hutě tábor byl určen pro náctileté a akce se zúčastnilo 23 účastníků do 18 let. Dotace MŠMT nám 17

18 pomohla zajistit cenovou dostupnost i pro děti z početnějších a sociálně slabších rodin. Jednorázové aktivity : V roce 2012 pokračoval klub v organizaci jednorázových akcí, kde jsme v roli pořadatele nebo spolupořadatele přispěli k pestré nabídce nejenom v oblasti volnočasových aktivit a sportu, ale též v oblasti kultury a vzdělávání. S velkým ohlasem se setkal Aktivní advent série adventních tvořivých dílen. Spolupráce s dalšími subjekty byla pro klub velmi dobrá a užitečná. Akce pro veřejnost: Termín Název akce počet účastníků Oslava svátku Dona Boska RACE Strážnicko Drakyáda Aktivní Advent 128 Pohled do budoucna Stálým úkolem je udržení stávající činnost klubu na dobrovolnické bázi a rozvoj pravidelných aktivit pro mládež. V roce 2013 ukončí tři členové klubu dvouletý animátorský kurz SVAŘÁK. Úkolem stále zůstává zajistit materiální a prostorové podmínky pro činnost klubu a využívání stávajících možností. U jednorázových aktivit se zaměříme na dobrou propagaci a dokumentaci těchto aktivit, které mají jinak velmi dobrou úroveň. Na letní prázdniny opět připravíme letní tábor pro děti. Stálou prioritou do budoucna zůstává naše spolupráce, především s farností, školou, obcí a složkami salesiánské rodiny a dalšími, bez které by realizace našich aktivit byla velice obtížná. Poděkování Naše poděkování patří všem, kteří nás v roce 2012 podpořili hmotně, modlitbou, prací nebo jen dobrým slovem či povzbuzením. Je to pro nás potvrzení, že to, o co usilujeme, má význam a smysl. Jsou to zejména: MŠMT 18

19 Obce Hroznová Lhota, Kozojídky,Tasov a Žeraviny Truhlářství Jiří Kučera, Hroznová Lhota Motorest Samota František Hanák Pila Vladislav Zubalík, Strážnice Stavební firma Pavlica, Hroznová Lhota DECRO Bzenec s.r.o DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO SKM FRYŠTÁK Dům Ignáce Stuchlého SKM provádí tři projekty: A. Orientační dny několikadenní programové pobyty pro třídy základních a středních škol. B. DISklub organizace volnočasových aktivit pro místní děti a mládež. C. Víkendové a prázdninové akce otevřená nabídka programů pro mladé lidi od 14 let. ad A. Orientační dny Orientační dny jsou zpravidla třídenní kurzy pro studenty středních škol a pro žáky II. stupně ZŠ. Jejich cílem je nabídnout mladým lidem prostor, aby se aktivní a atraktivní formou věnovali vybraným tématům, na které není v každodenním shonu čas např. partnerství a láska, budoucnost, sebepoznání aj. Pomáháme jim také, aby odjížděli jako lepší parta a navzájem se respektovali. Adaptační kurzy jsou vícedenní kurzy pro studenty prvních ročníků středních i vysokých škol. Jejich cílem vzájemné poznávání studentů a vytvoření kvalitního třídního kolektivu. Projekt Evropské unie v červenci 2012 jsme úspěšně dokončili tříletý projekt Orientační dny. Spolupracovalo na něm 12 škol a Aktionszentrum Benediktbeuern u Mnichova. Uskutečnili jsme 36 kurzů pro 821 žáků a studentů. V roce 2012 jsme realizovali celkem 78 kurzů s celkovým počtem 1753 žáků a studentů, což je nejvyšší počet v dosavadní historii našich programů pro školy. 19

20 ad B. DIS klub Třetím rokem působí v DIS klubu Ing. Jiří Sadila. Cílovou skupinou zůstávají především místní děti a mládeže ve věku 7 18 let. DIS klub je otevřen každý všední den od 12 do 18 hodin. Denně přicházejí jak děti registrované, tak i jejich kamarádi, noví návštěvníci a děti z okolních vesnic. Velkým úspěchem byla prázdninová návštěva Bambergu (SRN), kde 5 mladých žonglerů spolu s vedoucím kroužku Jirkou předvedlo své umění. Program volnočasového klubu - pravidelně: stolní hry v herně, deskové hry, rukodělné umělecké tvořivé dílny, sportovní hry na hřišti, horolezecká stěna, lezecký kroužek, žonglovací kroužek. Program volnočasového klubu nepravidelně: doučování, pomoc s domácími úkoly, řešení problémů, návštěvy kina, výstav, soutěže, výlety, divadelní hrátky, pořádání oslav, tábory, pobyty v přírodě. ad C. Prázdninové a víkendové akce Akce Střapec, Lis, Košt a Archiv Na základě potřeb dorůstajících potomků hnutí Starých pák probíhá v roce 2005 jejich první víkendové setkání nazvané Střapec. Jde o akci seznamovací navázání vzájemných vztahů, odhalující vlastnosti jednotlivců, jejich povahy a rezervy pomocí nejrůznějších her a praktik. V roce 2012 proběhl již VIII. 20

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu.

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu. Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy 2012 Výroční zpráva Slovo na úvod Milí přátelé, rok 2012 byl bohatý na upevňování přátelských kontaktů se známými osobnostmi z kulturního a politického světa. Pořádali

Více

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy Kobyliské nám. 11 182 00 Praha 8 Kobylisy Web: www.kobylisy.skm.cz Kontakt: 605 554 284 nebo 2843 029 319 E-mail: skmkobylisy@sdb.cz Salesiánský klub mládeže Praha

Více

Výroční zpráva 2012. občanské sdružení. Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov

Výroční zpráva 2012. občanské sdružení. Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2012 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, máme za sebou mimořádný rok. Měli jsme opět možnost věnovat se práci s dětmi, mládeží,

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Výroční zpráva 2013. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2013. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2013 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář předseda

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO OSTRAVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO OSTRAVA Dělejme, co můžeme, a Bůh udělá ostatní. Don Bosco Váţení přátelé Don Boska v Ostravě, tato výroční zpráva stručně

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz www.shm.cz/liblice

Více

Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2012

Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2012 Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2012 Grafická lišta, kterou jste právě očima přeběhli, je součástí nových webových stránek Domu Ignáce Stuchlého. Nové je neokoukané, líbivé a vyjadřuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Výroční zpráva 2015 Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2015 Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2015 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Statutární orgán: Marek Sklenář do

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Dubíčko,z.s. nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email: dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Zdeněk

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz IČ: 68382570 DIČ:

Více

Děti a stromy sídlo: Mahlerova Jihlava IČ: web: Výroční zpráva 2015

Děti a stromy sídlo: Mahlerova Jihlava IČ: web:  Výroční zpráva 2015 Děti a stromy sídlo: Mahlerova 23 58601 Jihlava IČ: 22893482 web: www.hajenkazborna.cz e-mail:klub.hajenka@seznam.cz Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Občanské sdružení Děti a stromy vzniklo v roce 2011

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2011

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2011 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2011 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, říká se, že smích je kořením našeho života. Nevím, k čemu se přirovnávají obtíže, které

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Výroční zpráva 2013. občanské sdružení. Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov

Výroční zpráva 2013. občanské sdružení. Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2013 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, Znáte příběh o marnotratném synu? Ano, o tom co zlobil, klesl na dno, rozhodl se polepšit,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více