Výroční zpráva Salesiánské kluby mládeže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže

2 Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/ Praha 8 Kobylisy IČ: Číslo účtu: /5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík Pavla Oklešťková předseda sdružení místopředseda sdružení členka sdružení Revizní komise: Evžen Rakovský Tomáš Petrůj 2

3 1. ČINNOST ÚSTŘEDÍ SKM Ústředí SKM zajišťovalo v průběhu roku 2012 informační servis pro své základní články, administraci získaných státních dotací a související podporu. 2. ČINNOST JEDNOTLIVÝCH KLUBŮ SKM Základní organizační jednotkou SKM je Salesiánský klub mládeže. Počet aktivních Salesiánských klubů mládeže je v současné době devět. Následuje stručný přehled jejich činnosti SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN SKM Zlín je sdružením dětí a mládeže. V roce 2012 mělo 108 řádných členů. Přidružených členů bylo celkem 248, z toho 129 do 15 let, 54 od 15 do 18 let a 65 do 26 let. SKM Zlín v roce 2012 zaměstnával celkem 7 osob na pracovní smlouvu nebo na DPČ, v přepočtu na 3 celé úvazky. V rámci jednotlivých projektů na dílčí práce uzavírá několik DPP. V roce 2012 bylo zapojeno do práce v jednotlivých aktivitách 154 dobrovolníků, z toho 72 dobrovolníků s akreditací dle zákona o dobrovolnictví. Statutárním orgánem SKM Zlín je předseda klubu Petr Kopřiva. Jeho zástupce Pavel Glogar spolu s Ivanou Šalandovou tvoří výkonný orgán Radu klubu. Koordinaci jednotlivých aktivit zabezpečuje pracovní skupina, kterou tvoří vedoucí jednotlivých aktivit a schází se jedenkrát měsíčně. 3

4 Klub dětí a mládeže NZDM V roce 2012 bylo 186 otevíracích dnů. Sociální službu NZDM využilo celkem 81 zájemců o službu a 71 uživatelů. Počet kontaktů v NZDM byl 2347, počet intervencí nad 30 min Podle věku: do 15 let 39 zájemců a 28 uživatelů; od 15 do 26 let 42 zájemců a 43 uživatelů. V rámci měsíčních témat (10 preventivních programů) jsme pro uživatele služeb realizovali 26 aktivit pro celkem 216 uživatelů. Aktivity zajišťovalo v roce 2012 v přímé péči 6 zaměstnanců na pracovní smlouvu nebo DPČ (v celoročním přepočteném průměrném 1,7 úvazku), dva pracovníci na DPP a 31 dobrovolníků. Dobrovolníci odpracovali v projektu celkem hodin, z toho akreditovaných (bez kroužků a akcí). Nealkodiskotéky V roce 2012 jsme uspořádali celkem 21 Nealkodiskoték, které navštívilo celkem účastníků. Průměrně na jednu Nealkodiskotéku přišlo 50 účastníků. 26 dobrovolníků z týmu diskoték a 20 dobrovolníků baru odpracovalo celkem hodin. Výchova a vzdělávání dobrovolníků Základní Výchova a vzdělávání dobrovolníků probíhá během pravidelné služby a při plnění povinností, které vyplývají ze zapojení do dobrovolné služby. 156 dobrovolníků odpracovalo v roce 2012 ve všech aktivitách celkem dobrovolnických hodin. 72 dobrovolníků pracovalo v režimu zákona č. 198/2002 Sb. O dobrovolné službě. Prázdninové tábory SKM Zlín pořádá letní indiánské a středověké tábory pro děti i mládež od svého založení v roce Tábory po celou dobu probíhají v údolí říčky Rokytné v Budkovicích u Ivančic u Brna. Tábory probíhají v jedenáctidenních turnusech, vždy pro 15 účastníků, o které se po celou dobu stará 4 až 5 vedoucích. Uspořádali jsme jeden příměstský tábor pro 8 dívek. V roce 2012 se ve dnech se v 6 turnusech zúčastnilo celkem 66 účastníků, o které se staralo 20 vedoucích, kteří odpracovali zdarma 2421 hodin (pro 4

5 jednoho dobrovolníka počítáme 8 hod. na pobytový den. K tomu přípravy a táborové brigády během roku). Ostatní činnost pro děti a mládež Aktivit SKM Zlín se zúčastnilo celkem 276 osob do 26 let (117 do 15 let, 76 do 18 a 83 do 26 let) s celkovou návštěvností návštěv. Uspořádali jsme 25 akcí pro 424 účastníků. Nedělního sportu (36 nedělí během školního roku) se zúčastnilo 192 účastníků. 3 zájmové kroužky probíhaly obě pololetí a dva jedno pololetí. Měly celkem 94 setkání s průměrnou účastí 11,5. Aktivity pro dospělé V rámci projektu Přijď, uvidíš, že to jde pořádáme aktivity pro dospělé: 1. Kavárna pro rodiče s dětmi do 6 let Kavárna byla otevřena 84x, přišlo celkem matek a dětí, což je průměrně 29 matek a 32 dětí na jeden den. Pracuje zde pět dobrovolnic, toho času na mateřské dovolené, barmanka a recepční. Konzultant Petr Kopřiva poskytl 135 konzultací. Odpracovali 1040 dobrovolnických hodin. 2. Cvičení pro rodiče s dětmi Uskutečnilo se celkem 19x s návštěvností 104 maminek a 122 dětí. Cvičení vede dobrovolnice a v červnu jsme tuto aktivitu ukončili. 3. Kavárna s hernou pro celé rodiny s dětmi Kavárna byla otevřena každou neděli a o Vánocích, tedy 52x. Navštívilo ji celkem osob, což je průměrně na jednu neděli 127 osob. V zimních měsících je opět návštěvnost větší než v měsících letních. Kavárnu má na starost vedoucí Klubu pro dospělé. Dobrovolníci odpracovali 583 hodin. 5

6 4. Klub pro dospělé Uskutečnil se 23x. Programů se celkem účastnilo osob. Nejvíce návštěvníků přišlo na atraktivní programy a divadelní představení dobrovolníků SKM Zlín. - Malá kopaná pro ženaté muže 1x týdně. Tato nejaktivnější svépomocná skupina si zahrála 44x v roce a uspořádala jeden prodloužený terapeutický víkend. Zúčastnilo se celkem 584 osob, průměrně 13 osob na jeden hrací den. - Smíšený volejbal 2x týdně. Volejbal se hrál 58x v roce, zúčastnilo se celkem 603 osob. V neděli je větší účast než v pátek. Od října jsme nedělní část zrušili. - Jednorázové akce posezení u cimbálu, ples. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 350 osob. Dobrovolníci odpracovali 662 hodin. Aktivity celého projektu zajišťuje 5 dobrovolnic na mateřské dovolené (část práce je placena na DPP), vedoucí rychlého občerstvení a dobrovolníci baru, vedoucí a dobrovolníci recepce, cvičitelka (DPP), dobrovolníci pro volejbal a malou kopanou. 37 dobrovolníků odpracovalo v celém projektu celkem hodin. Na DPP bylo proplaceno celkem 750 hodin. Hudební Festival pod věží Páteční hudební večer a večer chval, sobotní přehlídku 4 českých a 4 slovenských kapel a jednoho hosta a nedělní doprovodný program zajišťuje vedoucí Radovan Výsmek s pětičlenným organizačním týmem a s pomocí dalších 40 dobrovolníků, kteří odpracovali 797 hodin. Devátý ročník Festivalu pod věží se konal od 28. do 30. září 2012 na ploše před kostelem na Jižních Svazích. Organizační zázemí SKM Zlín Jeho úkolem je zabezpečit chod organizace a zajistit péči a údržbu majetku. V rámci obsluhy rychlého občerstvení je zaměstnána pracovnice na polovinu úvazku a práci zajišťuje dalších 20 dobrovolníků. Dobrovolníci odpracovali v baru 878 hodin. Na recepci pracovalo celkem 9 dobrovolníků. Dobrovolníci recepce odpracovali celkem hodin. Administrativu zajišťuje jedna 6

7 pracovnice na půl úvazku a účetnictví garantuje účetní firma. O údržbu majetku se starají dva pracovníci na DPP SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE SKM (Pardubice) Cíle střediska jsou naplňovány v těchto formách: spontánní činnost pro děti a mládež realizovaná pod vedením vychovatelů pravidelná sportovní a zájmová činnost, která vede mládež ke spolupráci, k respektování druhého, k objevování vlastních schopností a dovedností kulturní akce, turistika, letní a zimní tábory, společenství a duchovní obnovy. To všechno směřuje k poznávání pravých hodnot a životní orientace vzdělání dobrovolných spolupracovníků SaSM z řad mládeže a dospělých Ve všech našich aktivitách se stále snažíme sledovat poslání a naplňovat naše cíle. Realizované projekty: Středisko je otevřené pro děti a mládež ve věku od 8 do 26 let a to 3x týdně (Čt, Pá, Ne) od 15:00 do 19:00 hod. Je otevřené všem mladým lidem, kteří v SaSM chtějí trávit svůj volný čas v nějakém kroužku a jsou ochotni respektovat minimum pravidel (slušná mluva, respektování prostor a materiálu, respektování druhých, apod.). Malá herna Pro ty, kdo nemají zájem o sport a chtějí se věnovat klidnější činnosti a pro nejmladší je k dispozici malá herna, kde je možné zahrát si stolní hry. Nealko bar klub dětí a mládeže Jedná se o nízkoprahové prostředí, které slouží všem příchozím ke společnému setkávání. Je možno si zde zahrát kulečník, šipky, stolní fotbal, stolní hry, popřípadě posedět s druhými. Bar je prostorem pro první kontakt s dětmi a mládeží, kteří přicházejí do střediska. Současně je místem, kde se setkávají účastníci zájmových kroužků a sportovních aktivit ať už před nebo po konkrétních aktivitách. V nealko baru je také prostor pro kontakt s rodiči 7

8 dětí, kteří zde často čekají, až jejich dětem skončí konkrétní kroužek. Bar je také vybaven počítačovou technikou. Vlastní činnost klubu zajišťují 4 dobrovolníci, kteří zde odpracovali 336 hodin. Nepravidelné a kulturní akce Jedná se o akce, které podporují v dětech a mládeži kulturní vědomí a možnost se i do celé akce osobně zapojit. Ve školním roce 11/12 proběhly tyto tradiční kulturní akce: pěvecká přehlídka dětí 1. stupně Cantate bimbi a pěvecká soutěž starších školáků a středoškoláků Muzikantská Cecilka, dále Setkání rodin, Farní adventní den, Vánoční odpoledne u Betléma, každoroční Festival SHM, Den pro rodiny s dětmi. Zvláště tradiční pěvecké soutěže jsou vždy hojně navštívené (cca 120 návštěvníků na každé akci). Organizačně se na nich podílí dalších 20 dobrovolníků. V roce 2012 proběhly také tyto krátkodobé akce: jarní prázdniny, velikonoční prázdniny, Den dětí, Silvestr. Pro širší věkovou kategorii, zahrnující mládež od 10 do 25 let, jsme organizovali celkem 3 výlety, které byly zaměřeny na poznávání krásy přírody, posílení fyzické kondice a upevňování společenství, které se vytváří ve středisku. Pokračujeme v nedělní programu zaměřeném na celé rodiny s dětmi. Náplní je nejen sport a zájmové rukodělné aktivity, ale i besedy nejenom pro rodiče. Zájmové kroužky realizované v školním roce 2011/12: Volejbal 18 let a starší (Amatérská vol. liga), trénink ve čtvrtek Stolní tenis 8-15 let, trénink ve čtvrtek. Florbal mladší 7-10 let, trénink ve čtvrtek Florbal starší let, trénink v pátek Aerobic 8-14 let, trénink v pátek Lukostřelba 12 let a starší, trénink v neděli (probíhá od září 2012) Kytara 8-14 let (individuální výuka hry), úterý Bicí 15 let a starší (individuální výuka hry), ve čtvrtek Klub dětí a maminek: Od září 2010 se více rozběhl klub pro maminky a děti (do 6 let). Jedna pedagogická pracovnice má tuto aktivitu na starost. Programy probíhají 3 dny 8

9 v týdnu v dopoledních hodinách (Po, Čt, Pá). Součástí programu jsou kreativní programy pro malé děti, cvičení pro děti a maminky i speciální cvičení jen pro maminky. O tento program je stále narůstající zájem. Pravidelně se programu účastní 12 maminek a cca 20 dětí. Základy křesťanství , třída ZŠ, v pátek Účastníci: Ve školním roce 2011/12 bylo ve středisku zaregistrováno 43 registrovaných účastníků do 26 let, z toho 41 dětí do 18 let. Starších 26 let je 8. Celkem je zaregistrovaných 51 účastníků. Jednorázových akcí a sportovních turnajů se účastní dalších cca 30 mladých (trvale neregistrovaných). Nealko bar (nízkoprahový prostor) navštěvují i další kamarádi a přátelé našich klientů, někteří chodí i častěji, ale nemají zájem o větší organizovanost a zapojení cca 30 účastníků. Za 129 provozních dnů v roce prošlo střediskem cca účastníků, což je 27,9 účastníků denně CENTRUM DON BOSCO SKM (Pardubice) Pracujeme s dětmi a mladými lidmi, kteří z různých důvodů ztratili domov a žijí v zařízeních ústavní výchovy (dětské domovy, výchovné ústavy). Jejich největší slabinou je snížená schopnost navazovat a následně úspěšně realizovat vztahy s druhými lidmi. Byli totiž velmi často fatálně zraněni svými nejbližšími. Statisticky je podložena skutečnost, že po odchodu ze zařízení ústavní výchovy následně v životě selhávají jako partneři, rodiče, občané nebo zaměstnanci, nezřídka končí jako bezdomovci. 9

10 V našem programu mohou tyto děti a mladí lidé zažívat dlouhodobou (i několikaletou) zkušenost s dospělými, kteří je dokáží přijmout, podpořit a případně vymezit. Kteří na ně budou mít čas i po té, co odejdou z dětského domova. Kteří se vyznají ve světě a nejsou pro ně jen jednou z mnoha nepřátelských institucí, ale lidmi, ke kterým už stačili získat důvěru. Aktivity, které nabízíme, pomáhají mladého člověka rozvíjet především v klíčových oblastech důležitých pro samostatný a rodinný život. Doprovázíme mladé lidi v nejrůznějších situacích a osobně jim pomáháme zvládat problémy, které život přináší a na které nejsou připraveni. V roce 2012 jsme pokračovali v dlouhodobě funkčních a osvědčených aktivitách. Kurz přípravy na život zaměřený na rozvoj psychosociálních dovedností, kde mladí lidé získávají jak praktické znalosti (např. finanční gramotnost), tak i soft skills (zlepšení v komunikaci, umění řešit konflikty, sebeprezentace). Nedílnou součástí je i možnost dotknout se bolavých témat, která ve svém životě mají tak, aby mohli usilovat o změnu a neselhali v rodičovské roli podobně jako jejich vlastní rodiče. Rozsah kurzu je 7 víkendových setkání v uzavřené skupině pro účastníků. V prvním pololetí roku 2012 probíhaly 2 paralelní běhy (pokračovací I a pokračovací II). Na podzim jsme znovu otevřeli kurz pro začátečníky a pokračovací II. Adaptační kurz pro absolventy je určen absolventům Kurzů přípravy na život, kteří již odešli ze zařízení a staví se na vlastní nohy. Prohlubují zde znalosti získané v předchozích kurzech. V rámci skupiny je prováděna reflexe úspěchů či neúspěchů v osobním životě účastníků (především ve vztahu k zapojování se do běžného života po opuštění ústavní výchovy) ze strany 10

11 lektorů i ostatních účastníků. V roce 2012 jsme zorganizovali tři tato víkendová setkání a to včetně služby hlídání dětí účastníků během programu. Setkání s dobrovolníky kurz, v rámci kterého dochází k formaci a výchově stávajících i budoucích dobrovolníků, kteří jsou poté součástí realizačních týmů Kurzů přípravy na život či dalších pobytových akcí. Mezi dobrovolníky jsou mladí lidé z ústavní výchovy i mimo ni. Dobrovolnictví má i výrazný dopad na osobnost dobrovolníka. Zejména v případě dětí z ÚV je předání odpovědnosti a důvěry dalším krokem v jejich rozvoji, nárůstu sebedůvěry a cestou k samostatnosti. V roce 2012 jsme uspořádali 2 víkendy kurzu pro dobrovolníky. V rámci všech kurzů (19 víkendů, pá ne) se uskutečnilo celkem 160 účastí dětí nebo mladých lidí. Prázdninové a víkendové akce připravujeme především pro absolventy kurzů, kteří na nich rozvíjejí získané schopnosti a dovednosti. V roce 2012 jsme připravili: Letní pracovní pobyt spojený s prací na údržbě kulturní památky (kombinace práce a zábavného programu). Týdenní program absolvovalo 6 účastníků. Letní brigáda měsíční praktický nácvik samostatného hospodaření spojený se zajištěním brigády. Mladí lidé si navykali na běžný režim, práci, zajišťování stravy apod. Této akce se účastnili 4 chlapci. Putování pro dobrovolníky oblíbené letní putování v přírodě pro dobrovolníky a zájemce o dobrovolnictví. Silvestr a Velikonoce pobytové akce především pro ty mladé lidi, kteří nemají nikoho blízkého, u nějž by mohli trávit čas v tomto období (13 účastníků). Pracovní pobyty po příchodu salesiána Jirky George Woclawka do našeho týmu, jsme zařadili do programu i brigády. Jedná se jak o krátkodobé aktivity na jedno odpoledne, tak o velké víkendové akce. V roce 2012 proběhla jedna víkendová brigáda, které se účastnilo 10 mladých lidí. Individuální terapie - terapeutická práce s mladým člověkem na jeho individuálních potřebách (emoce, agresivita, deprese, sebepoškozování atd.). Bez této podpory bývá často osobnostní rozvoj klienta zpožděn či zastaven. V roce 2012 jsme tuto službu nabídli 7 mladým lidem. 11

12 Arteterapie Pomocí aktivity arteterapie se dozvídáme o klientech informace, které nejsou připraveni verbálně sdílet. Mnohá z traumat, myšlenek, pocitů jsou ztvárněny v podobě výtvarného díla, které je následně za pomoci terapeuta interpretováno, reflektováno a společně s klientem může dojít k uvědomění si a zpracování určitého problému. V roce 2012 ji navštěvovaly děti ze dvou zařízení, celkem 74 účastí v rámci 17 setkání. Dny pro dětské domovy jsou větší akcí, která slouží k navázání vztahu s případnými zájemci o Kurzy přípravy na život, vychovateli, atd. V rámci celodenního programu se zde účastníci zajímavou formou seznámí s vybranou profesí, pobaví se, zasoutěží si i zatančí při závěrečné diskotéce. V roce 2012 jsme uspořádali Den pro dětské domovy třikrát s celkovou účastí 160 dětí z DD a VÚ, při započtení vychovatelů, dobrovolníků a personálu počet účastí přesáhl 200 osob. Víš, čím budeš? projekt zaměřený na rozvoj profesního povědomí dětí z ÚV. V rámci aktivity si děti ujasňovaly své profesní představy, o kterých následně za podpory naší organizace vytvářely dokumentární filmy, které na závěr veřejně představily svým vrstevníkům na Dnech pro dětské domovy. Projekt byl realizován za podpory EU (Mládež v Akci). Animátoři vzdělávací činnost: V průběhu roku proběhlo 5 odpoledních setkání zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků, jejichž cílem byla zejména výměna informací, diskuse nad prací s mládeží i dalším směřováním organizace. Akcí se zúčastnilo celkem 71 osob. V prosinci 2012 jsme uspořádali větší setkání jako poděkování pro naše dárce, dobrovolníky i spolupracovníky, kteří nám nezištně pomáhají při zajišťování našich aktivit. Tým v roce celou výše uvedenou činnost zajišťuje tým pod vedením salesiána Martina Poláčka. Přímou práci (programy Kurzy a Doprovázení) vede Monika Peterková (terapeutka) a v roce 2012 jí pomáhali: Kateřina Hubáčková, salesián Jiří George Woclawek a Ivana Němcová. Provoz organizace zajišťoval do března 2012 Radek Červinka, následně Martin Poláček a částečně i Ivana Němcová. Organizaci Dnů pro dětské domovy, natáčení dokumentů v rámci projektu Víš, čím budeš?, úpravu webu, grafické práce a mnohé další zajišťuje Vojtěch Peterka (na zkrácený úvazek). 12

13 Na DPP se na činnostech podíleli - Jiří Nejman a Pavel Dračínský při realizaci programu Den pro dětské domovy, Jan Šoltys a Vendula Chaloupková jako pomocní pedagogičtí pracovníci (zajištění bezpečného prostředí na kurzech v noci) a paní Lenka Tomášková (úklid). Dobrovolníci v roce 2012 s námi spolupracovalo 6 akreditovaných dobrovolníků, 5 dobrovolníků v roli externích lektorů na kurzech, dalších 7 dobrovolníků z řad veřejnosti a cca 8 vážných zájemců o dobrovolnictví z řad účastníků Kurzů přípravy na život SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE RUMBURK JIŘÍKOV Charakteristika organizace Naším cílem je účastnit se při výchově, formaci a celkovém rozvoji mládeže v salesiánském duchu, který je založený na křesťanských hodnotách. Chceme vybudovat personálně a ekonomicky stabilní organizaci, která bude poskytovat kvalitní služby dětem a mládeži. Naše hlavní aktivity se odvíjejí ve čtyřech oblastech: Nízkoprahový klub pro mládež Zájmová činnost pro děti Mateřské centrum Probační program Právo pro každý den Principy práce víra v dobré jádro snaha objevit v každém mladém člověku to dobré, co lze rozvíjet; osobní vztah každý návštěvník je přijímán jako osoba se svými individuálními potřebami; 13

14 vstřícná atmosféra dát zažít mladým lidem ovzduší přijetí i s jejich nedostatky; radost, slavení, hra a srdečnost vytváření a podpora přitažlivé atmosféry; laskavost a dobrota považuje se za základní prvek jednání s mladými lidmi. Zavináč klub pro mládež Klub Zavináč je registrovanou sociální službou - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (identifikátor služby , datum registrace ). Klub nabízí mladým lidem, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy, prostor, kde se mohou neformálně setkávat a realizovat. K dispozici jsou jim sociální pracovníci, k základní bezplatné nabídce patří moderní deskové hry, kalčo, stolní tenis, šipky, tematické přednášky a příležitostné workshopy, turnaje a další akce. Za malý finanční příspěvek se mohou občerstvit či využít internet pro jiné než studijní účely. Klub je přístupný zdarma, nezávazně na členství. Pravidelná otevírací doba je čtyři dny v týdnu v celkovém rozsahu 26 hodin. Z toho jsou každý otvírací den 4 hodiny přednostně vyhrazeny pro primární cílovou skupinu. V době školních prázdnin a státních svátků se otevírací doba upravuje. V roce 2012 měl klub celkem 160 otvíracích dní, průměrná denní návštěvnost byla 33 klientů, celkem bylo evidováno výkonů a 343 osob (z toho 75,5 % z primární skupiny). Bylo realizováno 12 akcí, kterých se účastnilo 137 mladých (besedy, turnaje, dílny, nocování ). Zavináč je nízkoprahový klub, který poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dětem a mládeži z Rumburku a okolí, která se ocitla nebo může ocitnout v nepříznivé životní situaci. Klub Zavináč zaměřuje svou činnost především na mládež ve věku let, která studuje v Rumburku a okolí, ocitla se v nepříznivé životní situaci, a která se nechce nebo nemůže účastnit běžných forem trávení volného času nebo institucionalizované formy pomoci a péče. Sekundárním okruhem osob jsou děti ve věku 6 12 let, obdobných charakteristik, které mají v klubu oddělené otevírací hodiny. Práce se sekundární skupinou probíhá převážně v pedagogické rovině. Základními 14

15 principy poskytovaných služeb jsou nízkoprahovost, dobrovolnost, respekt a profesní etika. Základní služby klubu jsou klientům poskytovány zdarma. Probační programy Naše organizace dlouhodobě zastřešuje probační programy určené pro mladé lidi, kteří se dostali do střetu se zákonem. Program Právo pro každý den realizovaný pod záštitou Partners Czech pomáhá mladým získat potřebné sociální dovednosti a kompetence, aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení, pomoci jim pochopit souvislosti a dopady jejich jednání na jejich další uplatnění ve společnosti, na osobní a profesní rozvoj. V roce 2012 se nám z finančních důvodů nepodařilo program realizovat, ale pro rok 2013 máme opět přiděleny dotace pro 2 běhy a min. 12 frekventantů. Učební program mladiství se snaží předcházet sociálnímu vyloučení mladistvých pachatelů trestné činnosti a přispět k jejich sociální a ekonomické (re)integraci, ke snížení míry recidivy trestné činnosti mladistvých, vést mladistvé k odpovědnosti a chránit společnost. Program jsme realizovali ve spolupráci s Rubikon-centrem a zúčastnilo se ho 9 mladistvých. Oba programy jsou realizovány ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR. Zájmová činnost v Jiříkově V budově jiříkovské fary nabízíme prostor pro děti a mládež z Jiříkova a okolí, aby zde mohli trávit svůj volný čas v zájmových kroužcích vedených pracovníky Salesiánského klubu mládeže Rumburk Jiříkov a dobrovolníky z řad studentů a rodičů. K dispozici je herna, klubovna, výtvarná a keramická dílna, kuchyňka a zahrada s dětským hřištěm. V roce 2012 jsme evidovali 159 aktivních klientů, z toho se 69 dětí pravidelně účastnilo kroužků. Bylo otevřeno 10 druhů zájmových kroužků - klub moderních deskových her, stolní 15

16 tenis (2x), zumba, breakdance, jumpdance, keramická dílna (2x pro děti, 1x pro dospělé), Žabky a žabáci, šikovné tlapky, vaření. Bylo uspořádáno 17 příležitostných akcí pro širokou veřejnost, kterých se účastnilo 825 osob. Nevětší oblíbenosti se těší akce spojené s nocováním, výlety, jarní a letní tábory. (Nocování mládeže, pololetní nocování, jarní tábor na horách, výlet do Pekla, velikonoční pomlázkování, čarodějnice, výlet na Oybin, den dětí, vítání prázdnin, letní tábor Hubertka, stanování na faře, týden otevřených dveří, nocování s DinoParkem, předvánoční nocování s výrobou ván. dekorací, presentace na dni otevřených dveří jiříkovské ZŠ, výstava betlémů, mikulášská besídka.) Mateřské centrum Koťátko Mateřské centrum Koťátko provozuje naše organizace od roku Cílem centra je posilovat rodičovské vědomosti, kompetence a dovednosti a předcházet sociálnímu vyloučení rodičů a jejich dětí. Tyto cíle realizujeme především pomocí nabídky přednášek, besed, společnými aktivními prožitky rodičů a jejich dětí. Rodiče si také vyměňují své zkušenosti, společně prožívají a oslavují události spjaté s ročními obdobími a společně navštěvují kulturní, sportovní a jiná podobná zařízení v okolí. Rodiče mají k dispozici také odborného pracovníka, který je připraven s nimi řešit jejich problémy (např. z oblasti hledání zaměstnání, dluhového poradenství, sociálních dávek, atd.). Cílovou skupinou centra jsou zejména rodiče s dětmi na mateřské/rodičovské dovolené, kteří pečují o dítě/děti ve věku 0-6 let. Na každé setkání jsou pro děti a jejich rodiče (prarodiče) připraveny aktivity a samozřejmě nechybí příležitost ke spontánní hře v kolektivu vrstevníků. Na přípravě se rodiče (prarodiče) mohou aktivně podílet, v Jiříkově mají možnost účastnit se doprovodných aktivit a kroužků pro malé děti. Aktivit centra se během roku pravidelně účastnilo 34 maminek s 39 dětmi, průměrná návštěvnost byla 9 rodičů s dětmi během 85 otvíracích dní. Bylo realizováno 54 aktivit typu přednášky, besedy, diskuze, konzultace, kulturní a sportovní aktivity, tvořivé dílny. Centrum bylo otevřeno na dvou místech, v Rumburku (středa) a Jiříkově (úterý). Na obou místech je vytvořeno dostatečné zázemí pro práci 16

17 s rodiči i s jejich dětmi. V průběhu roku byla činnost v centru v Jiříkově dočasně pozastavena a nahrazena novou aktivitou v Rumburku, kde byl o centrum větší zájem a středeční kapacita již nebyla dostatečná. Vzniklo páteční Koťátko s angličtinou. Centrum je členem Sítě mateřských center SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE HROZNOVÁ LHOTA Činnost SKM v roce 2012 SKM Hroznová Lhota měl v roce řádných členů a 54 přidružených členů. Činnost v roce 2012 se ubírala těmito směry: Organizační zaměřena na řízení klubu po stránce administrativní a organizační Pravidelné aktivity - Baby klub, víkendová spolča, Pobytové akce - prázdninové tábory, Jednorázové aktivity kroužek minikár, aktivity pro členy klubu i širokou veřejnost Pravidelnou aktivitou zůstaly i v roce 2012 víkendové setkávání dvou skupin mladých lidí (pateční skupina cca 15 osob, sobotní cca 8 osob) v klubovně pod kostelem. Náplní stejně jako minulých letech jsou společné hry, diskuse a vzájemné sdílení na určitá duchovní a společenská témata, příprava, organizace a realizace dalších volnočasových aktivit. Stejně jako v minulých letech pracoval Baby klub. Baby klub pravidelně navštěvuje cca 8-10 maminek na mateřské dovolené se svými dětmi a schází se dvakrát týdně. Pravidelnou aktivitou je též týdenní setkávání přípravky ministrantů, jehož náplní je kromě ministrantské přípravy též sportovní zaměření na florbal. Pobytové akce: V roce 2012 uspořádal klub dva tábory ve Starých Hutích okres Uherské Hradiště. Letní tábor Staré Hutě akce zúčastnilo 27 účastníků do 18 let. Letní tábor Staré Hutě tábor byl určen pro náctileté a akce se zúčastnilo 23 účastníků do 18 let. Dotace MŠMT nám 17

18 pomohla zajistit cenovou dostupnost i pro děti z početnějších a sociálně slabších rodin. Jednorázové aktivity : V roce 2012 pokračoval klub v organizaci jednorázových akcí, kde jsme v roli pořadatele nebo spolupořadatele přispěli k pestré nabídce nejenom v oblasti volnočasových aktivit a sportu, ale též v oblasti kultury a vzdělávání. S velkým ohlasem se setkal Aktivní advent série adventních tvořivých dílen. Spolupráce s dalšími subjekty byla pro klub velmi dobrá a užitečná. Akce pro veřejnost: Termín Název akce počet účastníků Oslava svátku Dona Boska RACE Strážnicko Drakyáda Aktivní Advent 128 Pohled do budoucna Stálým úkolem je udržení stávající činnost klubu na dobrovolnické bázi a rozvoj pravidelných aktivit pro mládež. V roce 2013 ukončí tři členové klubu dvouletý animátorský kurz SVAŘÁK. Úkolem stále zůstává zajistit materiální a prostorové podmínky pro činnost klubu a využívání stávajících možností. U jednorázových aktivit se zaměříme na dobrou propagaci a dokumentaci těchto aktivit, které mají jinak velmi dobrou úroveň. Na letní prázdniny opět připravíme letní tábor pro děti. Stálou prioritou do budoucna zůstává naše spolupráce, především s farností, školou, obcí a složkami salesiánské rodiny a dalšími, bez které by realizace našich aktivit byla velice obtížná. Poděkování Naše poděkování patří všem, kteří nás v roce 2012 podpořili hmotně, modlitbou, prací nebo jen dobrým slovem či povzbuzením. Je to pro nás potvrzení, že to, o co usilujeme, má význam a smysl. Jsou to zejména: MŠMT 18

19 Obce Hroznová Lhota, Kozojídky,Tasov a Žeraviny Truhlářství Jiří Kučera, Hroznová Lhota Motorest Samota František Hanák Pila Vladislav Zubalík, Strážnice Stavební firma Pavlica, Hroznová Lhota DECRO Bzenec s.r.o DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO SKM FRYŠTÁK Dům Ignáce Stuchlého SKM provádí tři projekty: A. Orientační dny několikadenní programové pobyty pro třídy základních a středních škol. B. DISklub organizace volnočasových aktivit pro místní děti a mládež. C. Víkendové a prázdninové akce otevřená nabídka programů pro mladé lidi od 14 let. ad A. Orientační dny Orientační dny jsou zpravidla třídenní kurzy pro studenty středních škol a pro žáky II. stupně ZŠ. Jejich cílem je nabídnout mladým lidem prostor, aby se aktivní a atraktivní formou věnovali vybraným tématům, na které není v každodenním shonu čas např. partnerství a láska, budoucnost, sebepoznání aj. Pomáháme jim také, aby odjížděli jako lepší parta a navzájem se respektovali. Adaptační kurzy jsou vícedenní kurzy pro studenty prvních ročníků středních i vysokých škol. Jejich cílem vzájemné poznávání studentů a vytvoření kvalitního třídního kolektivu. Projekt Evropské unie v červenci 2012 jsme úspěšně dokončili tříletý projekt Orientační dny. Spolupracovalo na něm 12 škol a Aktionszentrum Benediktbeuern u Mnichova. Uskutečnili jsme 36 kurzů pro 821 žáků a studentů. V roce 2012 jsme realizovali celkem 78 kurzů s celkovým počtem 1753 žáků a studentů, což je nejvyšší počet v dosavadní historii našich programů pro školy. 19

20 ad B. DIS klub Třetím rokem působí v DIS klubu Ing. Jiří Sadila. Cílovou skupinou zůstávají především místní děti a mládeže ve věku 7 18 let. DIS klub je otevřen každý všední den od 12 do 18 hodin. Denně přicházejí jak děti registrované, tak i jejich kamarádi, noví návštěvníci a děti z okolních vesnic. Velkým úspěchem byla prázdninová návštěva Bambergu (SRN), kde 5 mladých žonglerů spolu s vedoucím kroužku Jirkou předvedlo své umění. Program volnočasového klubu - pravidelně: stolní hry v herně, deskové hry, rukodělné umělecké tvořivé dílny, sportovní hry na hřišti, horolezecká stěna, lezecký kroužek, žonglovací kroužek. Program volnočasového klubu nepravidelně: doučování, pomoc s domácími úkoly, řešení problémů, návštěvy kina, výstav, soutěže, výlety, divadelní hrátky, pořádání oslav, tábory, pobyty v přírodě. ad C. Prázdninové a víkendové akce Akce Střapec, Lis, Košt a Archiv Na základě potřeb dorůstajících potomků hnutí Starých pák probíhá v roce 2005 jejich první víkendové setkání nazvané Střapec. Jde o akci seznamovací navázání vzájemných vztahů, odhalující vlastnosti jednotlivců, jejich povahy a rezervy pomocí nejrůznějších her a praktik. V roce 2012 proběhl již VIII. 20

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu.

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu. Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy 2012 Výroční zpráva Slovo na úvod Milí přátelé, rok 2012 byl bohatý na upevňování přátelských kontaktů se známými osobnostmi z kulturního a politického světa. Pořádali

Více

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy Kobyliské nám. 11 182 00 Praha 8 Kobylisy Web: www.kobylisy.skm.cz Kontakt: 605 554 284 nebo 2843 029 319 E-mail: skmkobylisy@sdb.cz Salesiánský klub mládeže Praha

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 OBSAH Úvodní slovo Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo ve světě Adolph Kolping Kolpingovo dílo v roce 2013 Terapeutická komunita Sejřek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ.. 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s.

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s. Výroční zpráva 2012 Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek Centrum Generace, o. s. Palachova

Více

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010 Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010 Slovo úvodem Vážení přátelé, rok 2010 byl pro nás výjimečný tím, že jsme si připomněli 20 letou přítomnost salesiánů

Více