Prevence rizikového chování v dopravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevence rizikového chování v dopravě"

Transkript

1 Prevence rizikového chování v dopravě Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu dopravních prostředků a k vysokému počtu nehod na českých silnicích je nutné pečlivě dbát na zásady bezpečnosti v dopravním a silničním provozu. Tyto zásady se netýkají pouze řidičů, ale všech účastníků provozu, tedy také motocyklistů, cyklistů a chodců. V následujícím článku si řekneme některé ze základních zásad chování v dopravě a některé speciální situace. Na webu Asociace Záchranný kruh (www.zachranny-kruh.cz) v sekci Pro školy byla letos publikována řada zajímavých názorných materiálů, z nichž vybíráme ty, které se týkají prevence rizikového chování v dopravě. Nejnázorněji jsou zpracována výuková videa, která namluvil herec Martin Dejdar. V tomto článku uvádíme jen několik preventivních informací a videí, všechny lze najít na adrese (viz ŘIDIČI Pro řidiče je na webu Asociace Záchranný kruh připraveno velmi poučné a názorné video Rychlost a brzdná dráha. Následující tabulka z videa velmi přehledně ukazuje, jak dlouhá je brzdná dráha na různém povrchu silnice: Video můžete i na youtube na adrese CHODCI Zaměříme se ale například na chodce, kteří se uceleně nikde neučí, jak se mají chovat. Pravidla chování pro chodce se spíše předávají z generace na generaci, ať už ve školách, nebo doma. Zásady na přechodu pro chodce: Zastavte se na okraji chodníku před přechodem pro chodce. Rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu a rychlost vozidel. Dejte znamení, že chcete přejít přes vozovku. S řidičem vozidla, které se blíží k přechodu, navažte oční kontakt řidič, který se na vás nedívá, obvykle nezastaví. Je-li vozidlo před přechodem (v obci 50 metrů, mimo obec 100 metrů) nebo řidič vozidlo zastavil, před přechodem, může chodec vstoupit do vozovky a co nejrychleji přejít. V polovině přechodu pro chodce se přesvědčte, zda v protisměru nepřijíždí jiné vozidlo a rychle dokončete přecházení vozovky. Na více proudových silnicích využijte přechodů se světelným značením, využijte ochranného ostrůvku. Přechod pro chodce, nadchod nebo podchod musíte (podle pravidel silničního provozu) použít, jste-li od něj vzdáleni méně než 50 metrů!

2 Přecházíte-li na přechodu řízeným semaforem a začne svítit červená, NEVRACEJTE SE a dokončete přecházení vozovky. Na přechodu nesmíte bezdůvodně zdržovat, nebo se zastavovat, nevyužívejte přechody pro delší debaty. Nesmíte se přelézat zábradlí ani jiné zábrany, které oddělují chodník od silnice. Na přechod NESMÍTE vstoupit když: přijíždí vozidla s právem přednosti jízdy vybavená modrými majáky, přijíždí tramvaj (brzdná dráha tramvaje je příliš dlouhá, řidič by nestačil včas zastavit). svítí na semaforu červené světlo. Když na vozovce přechod není? Je nutné najít vhodné místo, na přehledném úseku. Vozovku je nutno přecházet vždy kolmo. Před vstupem je nutné se rozhlédnout, chodec nesmí ohrozit sebe ani ostatní účastníky provozu na silnici, nesmí donutit řidiče vozidel, aby musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy. Při přecházení je nutné se přesvědčit, zda nepřijíždí z protisměru jiné vozidlo. Na stezce pro cyklisty a chodce nesmí chodec vstupovat do části určené pro jízdní kola, cyklista nesmí přejet na části určené pro chodce. Chodec zvýší svoji bezpečnost, pokud bude oblečen ve světlý oděv s pestrobarevnými prvky nebo reflexními nášivkami, případně své oblečení doplní reflexními doplňky (takové reflexní prvky vidí řidič nejméně na 200 metrů). Desatero pro chodce: 1. Po chodníku choďte po pravé straně. 2. Po silnici choďte vždy po levé straně co nejvíce u kraje. 3. Chodec je součástí silničního provozu stejně jako řidič auta. 4. Chodcem je i ten, kdo jede na kolečkových bruslích. 5. Chodec přechází silnici jen na místech k tomu označených. 6. Pokud přechází mimo vyznačený přechod, přechází kolmo a co nejrychleji, tam, kde má dobrý rozhled. 7. Než přejde chodec silnici, rozhlédne se nejdříve vlevo, pak vpravo, dobré je zaposlouchat se, zda nepřijíždí vozidlo, přestože ho nevidíme takto chodec činí i na přechodu, kde svítí zelené světlo pro chodce. 8. Chodec je lépe vidět v pestrém oblečení s reflexními prvky či doplňky. 9. Okraje vozovky nejsou určené pro hru. 10.Chodec by měl být ohleduplný k ostatním účastníkům silničního provozu. Z dalších účastníků provozu jezdci na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce, chodci s vozíkem či kočárkem, tito všichni jsou považováni za chodce a musí se řídit stejnými pravidly. K desateru doporučujeme prohlédnout si video Vidět a být viděn (http://www.youtube.com/watch?v=il8wwdk8spa):

3 Obrázek z videa obsahuje vzdálenosti, z jaké jsou vidět různé barvy. Porovnejte tyto vzdálenosti s brzdnou dráhou. CYKLISTA Cyklisté, jak jsme zmínili výše, musí jezdit po vyznačených trasách (cyklostezky, jízdní pruhy pro cyklisty, ), pokud takovéto trasy na komunikaci nejsou, řídí se stejnými pravidly, jako běžný dopravní prostředek, se všemi postihy a sankcemi, které hrozí řidiči. Dospělí by měli vědět, že až osmileté dítě umí předvídat nebezpečí a umí se soustředit na určitý časový úsek. Správně odhadnout rychlost přijíždějícího vozidla zvládne dítě až v 10 letech. Dříve by tedy dospělí neměli nechat dítě jít nebo jet někam samotné. Dospělí cyklisté by se měli řídit stejnými zásadami jako děti, proto níže uvedené rady adresujeme i dospělým. Rady pro mladé cyklisty: Před jízdou si zkontroluj, zda máš své jízdní kolo v pořádku: dvě na sobě nezávislé účinné brzdy světlomet a bílou odrazku zadní červené světlo a červenou odrazku jasně znějící zvonek nejméně jednu oranžovou odrazku na každé straně účinné blatníky překrývající šířku pneumatiky kryt řetězu pedály s oranžovými odrazkami Nauč se předpisy o silničním provozu. Při jízdě po ulici jezdi vždy při její pravé straně. Nikdy nejezdi bez držení řídítek oběma rukama. Při změně směru jízdy dej vždy včas znamení upažením pravé nebo levé ruky podle směru odbočení. Při jízdě po silnici ve skupině jezděte vždy za sebou (ne vedle sebe). Při vjíždění ze stezky pro cyklisty, lesní či polní cesty nebo obytné zóny na silnici dej přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po této silnici. Při jízdě se plně věnuj provozu na silnici. Nezapomínej na zabezpečení kola proti zlodějům. Do deseti let jezdi jen v doprovodu dospělé osoby. Nevoz na kole své kamarády. Během jízdy nejez, nepij a netelefonuj. Cyklistická přilba ti může zachránit život.

4 Oblékej se do pestrého - reflexního oblečení. Cyklistická přilba je jedna z možností, jak snížit následky dopravních nehod cyklistů, chrání život i budoucnost svého nositele, je dobrou prevencí. Cyklisté patří vedle chodců k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Nárůst cyklistické dopravy v posledních letech s sebou přináší i negativní důsledky v podobě dopravních nehod cyklistů a úrazů hlavy. Výsledky odborných studií prokázaly, že cyklisté, kteří nosí přilbu, postupují 19x menší riziko úrazu nebo úmrtí. Zlomené kosti nebo odřeniny se mohou zahojit, ale zranění hlavy může způsobit celoživotní následky. Pokud máme připomenout zákon č. 361/ 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích pak jen pár připomenutí: Cyklista mladší 18let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikace může dítě mladší 10 ti let jen pod dohledem osoby starší 15-ti let. A opět doporučení na video Bezpečnost na kole, skateboardu nebo na bruslích (http://www.youtube.com/watch?v=jbow0et8lt0#t=131): Pokud jezdíš jako drak, používej přilbu. Na rozdíl od něj máš jen jednu hlavu. Několik rad rodičům: Dětem je třeba vysvětlit, proč je nutné užívat při jízdě na kole ochrannou cyklistickou přilbu, která má chránit vlastní zdraví a před úrazem. Pokud byste vybírali přilbu, vždy ji vybírejte s dítětem, aby si ji mohlo vyzkoušet a vybrat takovou, která se mu bude líbit a nebude ji odmítat. S nošením přilby je dobré začít od nejútlejšího věk. Přilba by měla mít ventilační otvory, neboť špatné odvětrávání by mohlo v letních měsících vést k přehřátí až závrať. Přilba by měla mít odpovídající velkost a na hlavě by měla být pevně připevněna; pokud děti vidí, že ochranné přilby používají i jejich rodiče, osvojí si tento zvyk a přilba se pro ně stane přirozenou součástí jízdy na kole i v dospělém věku. AUTOSTOP Nebudeme zde říkat, zda stopovat, nebo ne, to ať si každý posoudí sám. My se pouze zmíníme o rizicích, která hrozí jak řidiči, tak stopaři. Z pohledu řidiče nikdy nevíte, koho si berete do auta. Policie každý rok řeší spousty případů, kdy je řidič okraden nebo zraněn stopařem. Otázkou také je, co by se stalo v případě dopravní nehody a případného zranění nebo trvalého poškození zdraví stopaře.

5 Z pohledu stopaře/ky opět zmíníme dopravní nehodu. Neméně důležitou věcí je možnost stát se obětí trestného činu, ať už omezování osobní svobody, ublížení na zdraví, nebo únosu či zavlečení do ciziny. Nezapomeňte, že řidič zastavuje úplně cizí osobě, která stopuje, a stopaři zastavuje úplně cizí člověk, který bude po dobu jízdy pánem situace. DOPRAVNÍ NEHODA Zmínili jsme zde dopravní nehodu, tak se pojďme podívat blíže, co taková dopravní nehoda obnáší. Dopravní nehoda může samozřejmě potkat každého z nás. Na úvod doporučujeme video Dopravní nehoda (http://www.youtube.com/watch?v=m7yivmybqc): Víte jak se zachovat, když se stanete svědkem nebo obětí dopravní nehody? Svědek dopravní nehody musí myslet přednostně na své vlastní bezpečí. Mrtvý nebo zraněný zachránce nikoho nezachrání! Jsou-li na místě nehody děti, měly by si najít bezpečné místo, poprosit o pomoc dospělé, případně zavolat na místo nehody pomoc. Záchranu účastníků nehody a poskytnutí první pomoci zajistí dospělí a poté záchranáři. Pokud jsou na místě dopravní nehody zranění, zavolejte ihned na číslo 112, které aktivuje všechny složky IZS (integrovaného záchranného systému = policie, hasiči, záchranná služba). Do telefonu v klidu popište místo nehody, počet zraněných, počet nabouraných vozidel, druh nákladu, pokud má označení (čísla na oranžové tabulce, zpravidla na zadní části vozidla). Nezapomeňte sdělit operátorovi, zda z vozů uniká palivo nebo jiná látka. Zkušený operátor vám dále stručně řekne, co bude následovat a co máte udělat vy. Dbejte na vlastní bezpečí! Oblékněte si reflexní vestu, označte místo nehody výstražným trojúhelníkem v dostatečné vzdálenosti před místem nehody ( m) v obou směrech, abyste zabránili nehodám dalších vozidel. Z havarovaných vozidel může unikat palivo, mohou se vznítit, mohou také unikat nebezpečné látky z nákladu. Pokud z vozidel stoupá kouř, nebo slyšíte jiskření, NEPŘIBLIŽUJTE SE K VOZIDLU a vyčkejte příjezdu hasičů! K zajištění bezpečnosti místa nehody, zraněných i zachránců je třeba zastavit dopravu a zajistit havarovaná vozidla proti pohybu. Nikdy se nenaklánějte do vozidla, kde nebyl aktivován airbag, může se aktivovat se zpožděním a způsobit závažná zranění, nebo i smrt zachránce. V případě, že nehrozí nebezpečí, pokuste se otevřít dveře havarovaného vozidla, komunikujte s posádkou vozidla a pokuste se zjistit, zda mohou všichni komunikovat, zjistěte, zda jsou zranění (krvácení, deformace těla, bolest). Vše oznamte dispečerovi na lince 155. Pokud nehrozí riziko z prodlení poskytnutí první pomoci (tzn.. dýchají, není přítomno silné krvácení, jsou při vědomí a komunikují), nevytahujte posádku z vozidla, přenechejte to odborníkům. Zjistěte, kolik osob bylo přítomno ve vozidle a zda někdo nebyl při nehodě vymrštěn z vozidla. Prohledejte vozidlo, pod

6 troskami mohou být ukryty děti nebo zmatené, dezorientované osoby. Zraněné vyprošťujte pouze v případě, že po uvolnění dýchacích cest nedýchají nebo nedýchají normálně. Pokud je nutné je vyprostit, mějte na paměti své možnosti a nepřeceňujte své síly! Pokud ve kterémkoli okamžiku nejste schopni zraněného vyprostit, počkejte na hasiče (technické překážky zaseklé dveře, neaktivované airbagy, zaklíněná osoba) a záchranáře (nedostatek síly, možnost způsobit zraněnému další zranění při nešetrném vyproštění). Pokud to zvládnete, opatrně uvolněte zraněnému nohy a vyprostěte ho z vozidla na bezpečné místo. K transportu přistupujte opravdu pouze, je-li to opravdu nutné, je-li zraněný ohrožen na životě a situace je pro vás bezpečná. V takovém případě musíte ze zákona poskytnout zraněnému první pomoc. Zastavte případné masivní krvácení, zjistěte, zda je zraněný při vědomí (pokud ano, tak většinou i dýchá), pokud není, zjistěte, zda dýchá normálně. Pokud ano, opatrně ho uložte do protišokové nebo zotavovací polohy a pravidelně hlídejte, zda se stav nezhoršuje. Zajistěte preventivní opatření k odvrácení šoku (5T). Zlomeniny ani drobné oděrky nemusíte ošetřovat, v brzké době přijedou záchranáři a takováto zranění ošetří sami. Zraněným nedávejte žádné jídlo ani tekutiny, při náhlé ztrátě vědomí hrozí vdechnutí potravy nebo zvratků. V případě potřeby (zraněný není při vědomí, nereaguje na bolestivé podněty, nedýchá ani po uvolnění dýchacích cest) se ničeho nebojte, vyprostěte zraněného z vozidla a zahajte srdeční masáž (na rovném tvrdém povrchu). Jakákoli pomoc dává zraněnému alespoň nějakou naději na přežití. Pokud nic nepodniknete, v podstatě odkážete zraněného ke smrti. Resuscitujte, dokud Vás někdo nevystřídá, dokud nepřijede posádka záchranné zdravotní služby nebo dokud máte sílu. VLAKOVÁ DOPRAVA Na závěr zmíníme několik rad, jak se máme chovat na železnici, a co dělat, když se ocitneme v nepříjemné nebo nebezpečné situaci ve vlaku. Nechoďte po vlakových kolejích mezi stanicemi Nevstupujte do tunelů a na mosty, které jsou určeny pro vlaky Přecházejte koleje jen tam, kde je to povoleno Respektujte výstražnou signalizaci na železničních přejezdech Přejíždějte železniční přejezdy podle pravidel silničního provozu Nepokládejte žádné předměty na koleje ani v jejich blízkosti Neházejte žádné předměty na jedoucí vlaky Nevyhazujte z jedoucích vlaků žádné předměty Nestůjte v blízkosti vlakového kolejiště Nestůjte v blízkosti nebo na okraji nástupiště Na menším nepříliš frekventovaném nádraží je dobře držet se poblíž skupinek lidí, pokud možno takových, ve kterých jsou i ženy. Ve vlaku si vybírejte obsazenější vagóny, a to zvlášť v noci. Pokud byste měli zůstat ve vagoně sami, buďte připraveni se během cesty sebrat a přesunout tam, kde je více cestujících. Prohlížejte si lidi ve vagonu (zvláště muže, zda nejsou agresivní, pod vlivem návykových látek nebo jinak nebezpeční), pokud se vám někdo nelíbí, nebo máte strach, přestěhujte se jinam. Když nenajdete žádný vagon, ve kterém byste se cítili bezpečně, sedněte si blízko kabiny strojvedoucího nebo co nejblíže ke kupé průvodčího, případně co nejblíže dveří, abyste se mohli rychle zvednout a odejít, kdyby bylo třeba a zároveň abyste dosáhli na poplašné zařízení, pokud tam nějaké je. Budete-li mít pocit, že jste v nebezpečí, nebo začne-li Vás někdo obtěžovat nebo ohrožovat změňte vagón. Když to není možné, nebo to nepomáhá, přesedněte si k větší, důvěryhodně vypadající skupině. Pokud by vás někdo napadl a v blízkosti by nebyl nikdo, kdo by vám pomohl, zkuste alespoň žádat o to, aby zařízení použil někdo za Vás. Mohlo by se totiž stát, že ve vlaku jsou lidé, kteří se bojí vám jít na pomoc, a použít poplašné zařízení je nenapadne. Pokud víte, že budete vystupovat na zastávce, kde není žádný personál a která není moc rušná, je vždy rozumné domluvit se s někým, kdo Vám přijde naproti tak, abyste nemuseli čekat. Pamatujte na možnosti při nechtěných situacích ve vlaku: můžete jít do jiného vagónu vystoupit z vlaku použít poplašné zařízení.

7 Pokud máte zájem dozvědět se něco více, doporučujeme následující adresu Zdroje:

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Příloha 6 Návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Uváděné úlohy a testové otázky odpovídají výstupům jednotlivých

Více

Soubor testových otázek pro předmět

Soubor testových otázek pro předmět Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 500460 odd. Výcvik a vzdělávání Tramvaje Soubor testových otázek pro předmět PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU Pro služební potřebu str. 1 1. Křižovatka

Více

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ú V O D Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplnění stanovuje cyklistům

Více

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ 2011 Rady policie ČR a informace o prevenci Děti a mládež Jak zajistit bezpečí pro děti 1 Šikana 2 Drogy 4 Senioři Podvody na seniorech 5 Násilí

Více

Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů

Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů C y klista potřebuje pomoc Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů BESIP Nakladatelství FORTUNA Praha OBSAH OBSAH... 2 1 Úvod... 3 2 Dopravní nehody cyklistů... 4 3 Cyklista

Více

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj Česko cyklistické Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury návod k použití prostoru na kole i bez něj i bez něj návod k použití prostoru na kole Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury Česko cyklistické

Více

Aktualizováno k 19. lednu 2013 (dle stavu známého k 10. srpnu 2012)

Aktualizováno k 19. lednu 2013 (dle stavu známého k 10. srpnu 2012) Tento soubor je součástí výukového programu Autoškola? Pohodlně! Více o výukových materiálech pro motoristy na stránkách www.schroter.cz, www.pravidlaprovozu.cz a www.autoskolapohodlne.cz. Aktualizováno

Více

Test: 09.03.2013 12:57 (číslo 1) A - Žadatel. 1 z 6

Test: 09.03.2013 12:57 (číslo 1) A - Žadatel. 1 z 6 Test: 09.03.2013 12:57 (číslo 1) 1 z 6 1) [2 b.] "Řidič" je: a) ten, kdo řídí pouze motorové vozidlo a trolejbus. b) ten, kdo řídí motorové nebo nemotorové vozidlo, ne však tramvaj nebo trolejbus. c) ten,

Více

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více

HLAVA II PROVOZ NA POZEMNĺCH KOMUNIKACĺCH. Díl 1 Účastníci provozu na pozemních komunikacích

HLAVA II PROVOZ NA POZEMNĺCH KOMUNIKACĺCH. Díl 1 Účastníci provozu na pozemních komunikacích HLAVA II PROVOZ NA POZEMNĺCH KOMUNIKACĺCH Díl 1 Účastníci provozu na pozemních komunikacích 3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích (1) Provozu na pozemních komunikacích se nesmí

Více

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, s účinností k 1. 8. 2011 (změny tučně): ( 40a nabývá účinnosti až k 1. 11. 2011) ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění Datum účinnosti: 1.1.2001 Poslední změny provedeny

Více

361/2000 Sb. ZÁKON o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

361/2000 Sb. ZÁKON o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) změna zákona k 19.1.2013 změna u skupiny B 361/2000 Sb. ZÁKON o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

C - Bezpečnost občana

C - Bezpečnost občana C - Bezpečnost občana 1. Jak se zachovat, stanete-li se svědky trestného činu? 2. Jak se správně zachovat při dopravní nehodě? 3. Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou? 4. Jak vybavit

Více

361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ

361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON

Více

Zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon č. 361/2000 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá ze změn provedených

Více

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění Datum účinnosti: 1.1.2001 Poslední změny provedeny

Více

361/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

361/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON

Více

Test: 10.03.2011 12:11 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7

Test: 10.03.2011 12:11 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7 Test: 10.03.2011 12:11 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí: a) Pouze autobus, trolejbus nebo tramvaj. b) Pouze nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou

Více

Zákon o silničním provozu ve znění účinném od 19. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 297/2011 Sb. ze dne 6. září 2011.

Zákon o silničním provozu ve znění účinném od 19. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 297/2011 Sb. ze dne 6. září 2011. Zákon o silničním provozu ve znění účinném od 19. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 297/2011 Sb. ze dne 6. září 2011. 1 Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000

Více

361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu)

361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002

Více

ZÁKON č.361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

ZÁKON č.361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ZÁKON č.361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č.60/2001 Sb., č.478/2001 Sb., č.62/2002 Sb.,

Více

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Změny v zákoně jsou od dosavadního textu odlišeny následujícím způsobem: zákon č. 411/2005

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu)

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ 361/2000 Sb. - zákon o silničním provozu - stav k 12. 8.2014 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 20.2.2014 do částky 11/2014 Sb. a 5/2014 Sb.m.s. 361/2000 Sb. - zákon o silničním provozu - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000

Více

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 (změny provedené zákonem č. 411/2005 Sb. jsou v textu vyznačeny tučně) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo, f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj,

e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo, f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 1. května 2014 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001

Více

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 (První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 Tato publikace by určitě mohla být přínosná pro zdravotníky nebo jiné absolventy kurzů první pomoci, kteří si chtějí oživit své teoretické

Více