česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury"

Transkript

1 česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM ŘÍJEN 2004

2 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci České republiky v roce vstupu do Evropské unie. Pod záštitou prezidenta České republiky pana Václava Klause a paní Viviane Reding, členky Evropské komise zodpovědné za vzdělávání a kulturu Patroni: Gabriela Beňačková, Petr Eben, Sir Charles Mackerras, Jiří Stivín, Josef Suk, Miloš Štědroň

3 TRAGICKÉ JUBILEUM Před šedesáti lety, od 28. září do 23. října 1944, bylo náhle vypraveno posledních jedenáct transportů z židovského Terezína, který německým nacionálním socialistům sloužil jako sběrný tábor rasově diskriminovaných lidí. Dobytčí vagóny pohltily vězňů, přežilo jen 1574 lidí. Byli do nich zařazeni i vynikající umělci, kteří do této chvíle byli v ghettu chráněni před další deportací, neboť svým uměním nechtěně napomáhali nacistům vytvářet před světem dojem, že Terezín je rájem pro židovské obyvatelstvo. Při návštěvě Mezinárodní komise Červeného kříže v červnu 1944 zářily některé ubikace, parky, chodníky, koncertní sály čistotou a vzornou úpravou. I hudba přispívala k vytvoření iluze. Tato dokonale zaranžovaná kamuf láž se zdařila. Do podzimních transportů byli zařazeni tak výjimeční lidé jako skladatelé V. Ullmann, P. Haas, H. Krása, K. Reiner, G. Klein, dirigenti R. Schächter, K. Ančerl, F. E. Klein, H. Jochowitz, R. Freudenfeld, pěvci K. Berman, B. Borges, K. Polák (Pollak), houslisté P. Kling, J. Taussig a A. Schächter, klavíristé R. Gärtner-Geiringerová, B. Kaff, F. Weiss, C. Taube, houslisté K. Fröhlich, E. Ledeč, violoncellista F. Mark, všestranně umělecky založený K. Švenk a mnoho dalších. S výjimkou sedmi umělkyň, na které nacisté ve zmatku těchto transportů zapomněli, byli deportováni všichni význační umělci. Žádný dispens nepřicházel v úvahu. Většina z nich zemřela násilnou smrtí krátce po příjezdu do Osvětimi, jen několik fyzicky odolnějších vězňů prošlo selekcí a ocitlo se v pekle pracovního tábora. Když nacistům došel smrtící plyn, podstoupili hrůzy pochodů smrti při evakuaci osvětimského tábora. Židovské ghetto Terezín se stalo legendárním pojmem. Zasloužila se o to kultura, vyvzdorovaná v tomto až příliš reálném světě bídy jako něco, co vězně ubezpečovalo, že jsou ještě lidmi. Soustředíme-li se na hudební oblast, dramaturgie těchto aktivit podléhala v Terezíně nejsvobodnějšímu výběru, jaký si na území Třetí říše bylo možné představit. Cenzura a omezující příkazy Reichsmusikkammer z Berlína a Prahy se přes valy terezínské pevnosti nedostaly. Věznění lidé zde mohli zpívat své židovské písně i vícehlasé sbory na hebrejské texty, směli interpretovat v Říši zakázanou hudbu židovských autorů typu Mendelssohna-Bartholdyho, G. Mahlera i A. Schönberga. A také jedině zde bylo možné hrát divadlo s písněmi a hudbou K. Reinera o krásné židovské dívce Esther, která v duchu biblické předlohy zachrání židovský národ. Jedině zde mohlo být pěstováno i tzv. Entartete Kunst, zvrhlé a nežádoucí umění od jazzu až k avantgardě druhé vídeňské školy a pražské školy Aloise Háby. Byl to zázrak nebo tragikomický šprým nacistů, byla to fraška nebo tragédie lidé věznění v Terezíně odpověď na tuto otázku neznali. Pravda tkvěla v tzv. konečné řešení židovské otázky v totální genocidě lidí, jež měli židovské předky. Skladeb, vytvořených v ghettu, bylo tolik, že je tu nelze ani vyjmenovat. Některým autorům se podařilo uchránit je před zničením, takže přežily i životy svých autorů (např. díla Viktora Ullmanna [ ], Hanse Krásy [ ], Gideona Kleina [ ]), od jiných známe jen náhodně zachované skladby (např. od Pavla Haase [ ]), od mnoha jiných se z Terezína nezachovalo takřka nic (např. od Karla Reinera [ ], Heinze Alta [ ], Sigmunda Schula [ ], Františka Taussiga aj.). Avšak hudbu, která vznikla v Terezíně a je k dispozici v notovém zápisu (zaznamenaná třeba jen na ručně linkovaném papíru na rubu vězeňských formulářů), můžeme většinou i po letech zahrnovat do oblasti vrcholného moderního umění. K výjimečným dílům patří například Haasovy Čtyři písně na slova čínské poezie a Studie pro smyčce, Ullmanovy klavírní sonáty (č. 4, 5, 6 a 7), písně a sbory na hebrejské texty a na texty v jidiš, III. smyčcový kvartet a 12 skladeb pro recitátora a klavír Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke i opera o pádu diktátora hitlerovského formátu Císař Atlantidy, dále Krásova v Terezíně nově instrumentovaná opera Brundibár, jež autora po nezčetné interpretaci tohoto díla vězněnými dětmi posmrtně proslavila po celém světě, Tanec a Passacaglia a fuga pro smyčcové trio, Tři písně pro baryton, klarinet, violu a violoncello na básně Arthura Rimbauda v překladu Vítězslava Nezvala, Kleinova klavírní Sonáta a Smyčcové trio apod. Tato díla patří k nejcennějšímu odkazu nejen tzv. terezínských autorů, ale vůbec generace skladatelů dvacátého století: v nich je jakoby zhmotněna symbolika vzdoru a naděje lidí, předurčených k vyhlazení, i nezměrná tragika holocaustu. Milan Kuna Autor PhDr. Milan Kuna, DrSc. napsal na toto téma publikaci Hudba na hranici života, o činnosti a utrpení hudebníků z českých zemí v nacistických koncentračních táborech a vězeních Praha (něm. 1992, 2.vyd. 1998).

4 OSOBNOSTI-ŘÍJEN Bohumír Liška ( Čejetičky u Mladé Boleslavi Karlovy Vary) Významný český dirigent. Po úřednických začátcích se rozhodl plně věnovat hudbě. Na pražské konzervatoři vystudoval dirigování (u P. Dědečka) a skladbu (u O. Šína) a do roku 1940 pracoval jako korepetitor a dirigent v několika operních, pěveckých a orchestrálních sdruženích, jako korepetitor mimo jiné také v Národním divadle. V roce 1940 přesídlil do Brna, kde se stal dirigentem tamní opery, dirigentem brněnského Orchestrálního sdružení, zakladatelem a dirigentem komorního orchestru. Byl rovněž činný v rozhlase, v letech učil dirigování na brněnské konzervatoři, v letech také na JAMU. V roce 1955 se stal šéfem opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. V plzeňské opeře zůstal až do roku 1967 a významně ovlivnil její vývoj. V r byl jmenován dirigentem Smetanova divadla, poté stálým hostem Karlovarského symfonického orchestru. František Ignác Tůma ( Kostelec nad Orlicí Vídeň) Český skladatel, pedagog, kapelník a interpret na violu da gamba. V době pražských studií působil jako vokalista v kostele sv. Jakuba a stal se žákem B. M. Černohorského, ve Vídni studoval u J. J. Fuxe vstoupil do služeb hraběte F. F. Kinského a 1741 se stal kapelníkem císařovny Alžběty, vdovy po Karlu VI. Po její smrti (1750) se uchýlil do kláštera v Gerasu, posléze k milosrdným bratřím do Vídně, kde zemřel. Jeho skladatelská produkce je rozsáhlá a zahrnuje hlavně chrámové skladby pro nejrůznější potřeby liturgického roku: cca 30 mší, Miserere, Stabat Mater (na objednávku Marie Terezie), Magnificat, Requiem, responsoria, moteta, ale také symfonie, partity a triové sonáty. Jeho skladby jsou v opisech zastoupeny v mnoha chrámových sbírkách po celé střední Evropě. Vilém Blodek ( Praha Praha) Český skladatel, f létnista a klavírista. Studoval na pražské konzervatoři hru na f létnu u A. Eisera a skladbu u J. B. Kittla, ve hře na klavír byl žákem A. Dreyschocka. Poté působil jako učitel hudby u šlechtice Zielinského v Haliči. Od r vyučoval hru na f létnu na konzervatoři v Praze (autor školy pro f létnu). Pro pražský Männersangverein zkomponoval řadu sborů, napsal dále hudbu k desítkám divadelních her, s B. Smetanou byl autorem hudby k živým obrazům pro shakespearovské slavnosti v Praze (1864). Z instrumentálních děl vyniká zvláště f létnový koncert; jednoaktová opera V studni na libreto K. Sabiny (prem v Prozatímním divadle) patří k nejznámějším svého druhu. Jan Dismas Zelenka ( Louňovice pod Blaníkem Drážďany, Německo) Český hudební skladatel. Pod vlivem nových poznatků se jeví jako jeden z největších mistrů vrcholného baroka. Vzdělal se na pražské jezuitské koleji v Klementinu. Člen kapely hraběte Lud. z Hartigů (1709), kontrabasista dvorní kapely v Drážďanech (1710), na vyšších studiích ve Vídni u J. J. Fuxe (1715) a v Itálii ( ). Působil dále v Drážďanech, kde byl r.1729 jmenován kapelníkem chrámové hudby, r.1735 chrámovým skladatelem. Složil okolo 200 skladeb- a to jak z oblasti hudby duchovní: mše (např. Missa Sanctissime Trinitatis 1736), requiem, oratoria (např. Gesu al Calvario 1731), sepolkra, moteta, kantáty, magnificat, žalmy (např. Chvalte Boha silného), cyklus Lamentationes Jeremiae Prophetae 1722 ad. tak světské instrumentální: 6 Triových sonát pro dva hoboje, fagot a basso continuo. (1721-2), Hypochondria à 7 Concertanti A dur (1723) nebo Concerto à 8 concertanti (1723). Při korunovaci Karla VI. na českého krále r.1723 v Praze řídil svou alegorickou duchovní hru Sub olea pacis et palma virtutis.

5 Pavel Haas ( Brno Osvětim) Český židovský skladatel. Studoval v Brně u J. Kunce a V. Petrželky ( ), poté v mistrovské škole u L. Janáčka ( ). Pracoval v otcově obchodní firmě, od 1935 soukromě učil hudbě byl internován v ghettu Terezín, odvezen do Osvětimi, kde byl, pravděpodobně 18. října zavražděn v plynové komoře. V melodice svých skladeb byl ovlivněn Janáčkem a moravskými lidovými písněmi, v rytmickém a harmonickém myšlení soudobou západní hudbou a jazzem. Komponoval především komorní hudbu (písňové sbírky, 3 smyčcové kvartety, dechový kvintet ad.). Z velkých forem je třeba zmínit především operu Šarlatán, (1937), práce na symfonii byla přervána transportem do Terezína, kde však dál tvořil dochovaly se např. Studie pro smyčcový orchestr (1943) a Čtyři písně na slova čínské poezie (1944). Karel Reiner ( Žatec Praha) Český židovský skladatel, klavírista, hudební publicista a organizátor byl soukromým žákem A. Háby, který jej inspiroval v tvorbě, byl interpretem jeho skladeb pro čtvrtónový klavír. Absolvoval mistrovskou školu J. Suka. Spolupracoval s Divadlem E. F. Buriana ( ), je autorem hudby k voibendové úpravě Máchova Máje. Byl redaktorem časopisu Rytmus ( ), členem sdružení Přítomnost strávil v terezínském ghettu. Po válce nastudoval Hábovu operu Matka ( , propagoval českou moderní hudbu jako klavírista i v zahraničí. V tvorbě Karla Reinera převládá instrumentální hudba. Pro klavír napsal např. 9 veselých improvizací (1929), Pět jazzových studií (1930), tři klavírní sonáty (1931, 1942, 1961, z komorní hudby např. tří smyčcových kvartetů (1931, 1947, 1951). Je autorem koncertu pro klavír (1932), pro housle (1937), Symfonie pro velký orchestr (1960), Suity Motýli tady nežijí z hudby ke stejnojmennému filmu (1960) ad. Společně s A. Hábou a J. Seidlem upravoval lidové písně, Špalíček národních písní I. a II. (1939, nově 1956), skládal populární a masové písně. Na námět Čapkovy pohádky vznikla opera Pohádka pro kočku (1960), je skladatelem rozhlasové hudby a hudby k řadě filmů. Hans Krása ( Praha Osvětim) Pražský skladatel pocházející z česko-německé židovské rodiny. Studoval klavír u T. Wallersteinové, později soukromě skladbu u G. von Keusslera a A. Zemlinského. Debutoval 1921 skladbou na básně Ch. Morgernsterna Vier Orchesterlieder, 1923 se prosadil v Paříži (Symphonie, Quartetto) zkomponoval operu Verlobung im Traum, 1931 žalmovou kantátu Die Erde ist des Herrn ad., dětskou operu Brundibár na text A. Hoffmeistra. Premiéra opery se konala na přelomu let bez přítomnosti autora, neboť ten byl již od 10. srpna 1942 internován v ghettu Terezín. Zde byla opera v nové instrumentaci hrána v pětapadesáti reprízách. Z Terezína se dochovala další Krásova díla Tři písně na verše A. Rimbauda, Ouvertura pro malý orchestr a dvě smyčcová tria. 16. října 1944 byl transportován do Osvětimi, kde zahynul (pravděpodobně 18. října) v plynové komoře.

6 Dalibor C. Vačkář ( Korčula, Chorvatsko Praha) Český skladatel a spisovatel, žák J. Suka. Spolupracoval s Osvobozeným divadlem, působil v rozhlasovém orchestru, pracoval pro film. V meziválečném období měl blízko k neoklasicismu (Trio giocoso op , Smoking sonata pro klavír 1936), je autorem 5 symfonií, inspiroval ho jazz (Jazzový koncert pro trubku, klavír a bicí nástroje s kontrabasem 1964). Početná je jeho tvorba filmová (Podobizna 1949, Divá Bára 1949, Pyšná Princezna 1953, Dovolená s Andělem 1954, Tajemství krve 1954). Zajímavá je nonkonformní klavírní trilogie Monogramy, Portréty, Juniores (1982). Vačkář se autorsky podílel na vydání knihy svého otce Václava Instrumentace symfonického orchestru a hudby dechové (1954). Karel Hašler ( Zlíchov Mauthausen) Český písničkář a skladatel, začínal jako herec, v letech člen Národního divadla. Poté se věnoval kabaretu (Lucerna, Rokoko v Praze) jako ředitel a zároveň autor cca 300 písniček (Staropražské písničky 9 sešitů,1906, Ta naše písnička česká, Po starých zámeckých schodech), které získaly mimořádnou popularitu. Od 30. let působil rovněž jako autor operet (Flašinetářova schovanka, 1932, Dcera druhé roty, 1938, Americký hotel, 1939), filmových scénářů i hudby (Písničkář, 1932, Král ulice, Městečko na dlani ad.). Předčasně zemřel v koncentračním táboře Mauthausen.

7 PROJEKTY ČESKÁ REPUBLIKA A ZAHRANIČÍ České sny 2004 Mezinárodní hudební projekt (export festivalu Concentus Moraviae), konaný u příležitosti vstupu České republiky do Evropské Unie Slet bubeníků ročník putujícího hudebního festivalu ČESKÁ REPUBLIKA Smetanův klavír Plzeň a další města ČR Festival Smetanova klavírního díla v podání českých klavíristů několika generací u příležitostí jubileí B. Smetany Dvořákova hudební Nelahozeves Nelahozeves, Praha, Zlonice 11. ročník hudebního festivalu zaměřeného zejména na Dvořákovo dílo Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles Hořovice a další města ČR Vrcholná přehlídka amatérských souborů hrajících klasickou i současnou hudbu Festival duchovní hudby Česká Lípa 2004 Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Nový Bor, Jablonné v Podještědí Hudební podzim 2004 Vysoká u Příbrami, Třebsko 10. ročník cyklu komorních koncertů Svatováclavský hudební festival Moravsko-slezský kraj 1. ročník Mezinárodního hudebního festivalu M. Dvořáková, I. Medek: MrTVÁ? Praha, Olomouc, Brno, Opava, Ostrava operní halucinace v 38 scénách medek.jamu.cz, tel Duchovní tvorba Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka Břeclav, Brno, Jihlava

8 JEDNOTLIVÉ LOKALITY BRNO Státní f ilharmonie Brno Sváteční symfonický cyklus k výročím české hudby v roce Moravský podzim - Dvořák, Janáček : Země, odkud pocházíme 39. Mezinárodní hudební festival HRADEC KRÁLOVÉ Hradecké hudební dny F ilharmonie Hradec Králové CHRUDIM Chrudimské hudební pátky Muzeum, Velký sál pořádá Komorní f ilharmonie Pardubice KARLOVY VARY Dvořákův karlovarský podzim pořádá Karlovarský symfonický orchestr NYMBURK Polabská vonička Mezinárodní setkání dětských školních folklórních souborů Šebkův Nymburk OLOMOUC Moravská f ilharmonie Olomouc setkání komorních a symfonických těles zaměřené na dílo L. Janáčka a A. Dvořáka pořádá Nipos-Artama a Moravská ANKST OSTRAVA Janáčkova f ilharmonie Ostrava festival mužských pěveckých sborů s mezinárodní účastí pořádá Mužský pěvecký sbor Vítkovice, tel

9 Pro Bohemia 2004 Janáčkova konzervatoř Klavírní soutěž s mezinárodní účastí pořádá Sdružení pro umění a výchovu Talent, PARDUBICE Komorní f ilharmonie Pardubice PLZEŇ Plzeňská f ilharmonie - Pocta roku české hudby f ilharmonie.softech.cz PRAHA Česká hudba 2004 (Koncertní vizita) Lichtenštejnský palác, Sál Martinů Cyklus koncertů zaměřený na tvorbu jubilujících českých skladatelů Hudba mezi obrazy Lichtenštenský palác, Galerie 10. ročník cyklu komorních koncertů koncipovaný jako hold české hudbě a oslava jubilea Českého noneta. Koncerty jsou doplněny výstavou obrazů a kreseb českých umělců a umělkyň. czech.nonet.cz/concerts čeští skladatelé 21. století českým skladatelům 20. století Lichtenštejnský palác, Sál Martinů Hudební festival zaměřený na hudební tvorbu současných skladatelů Rebelující dámy české hudby Městská knihovna Praha Dramaturgie projektu je určena myšlenkou prezentovat kultivovanému publiku současnou tvář ženské hudební scény Nedělní koncerty na Petříně Kostel sv. Vavřince na Petříně J. D. Zelenka a skladatelský okruh okolo něj Projekt obsahuje 2 koncerty z hudby J. D. Zelenky, B. M. Černohorského a dalších v podání Český madrigalistů Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům Rudolf inum, Dvořákova síň ilharmonie.cz Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jubilejní sezóna MHF Pražský podzim 2004 Rudolf inum 14. Mezinárodní hudební festival s větším podílem české hudby Struny podzimu 2004 Rudolf inum 19. Mezinárodní hudební festival

10 Nekonvenční žižkovský podzim Jiřího Hoška ročník hudebního festivalu pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a Městské části Praha květen 2005 Hudba Pražského hradu Pražský hrad Cyklus koncertů vztahujících se k různým historickým obdobím, spjatým s konkrétní osobou panovníka či hlavy státu Symfonický orchestr Českého rozhlasu Zpíváme pro radost. Kongresové centrum Dva galakoncerty lidové písně k 200. výročí narození F. Sušila pořádá Folklorní sdružení ČR a Kongresové centrum Praha Pražská komorní f ilharmonie Rudolf inum Ach, ty slavné děti! Aneb hudební velikáni v krátkých kalhotách Cyklus koncertů pro rodiče s dětmi II Český melodram světu - Česká hudba Mezinárodní festival koncertního melodramu a Mezinárodní setkávání mladých umělců pořádá Česká hudební společnost Společnost Zdeňka F ibicha Český spolek pro komorní hudbu Rudolf inum, Lichtenštejnský palác viz Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům ilharmonie.cz Barokní podvečery Barokní knihovní sál Cyklus koncertů staré hudby Pražský pěvec II. ročník mezinárodní pěvecké soutěže SLANÝ Slánský hudební podzim 2004 Koncerty v rámci roku České hudby a Dnů Evropského dědictví TEPLICE Severočeská f ilharmonie Teplice ilharmonie.cz ZLÍN F ilharmonie Bohuslava Martinů Zlín

11 INSCENACE BRNO 1. a , 19:00 h. L. Janáček: Z mrtvého domu Janáčkovo divadlo dir. M. Kaňák, režie Z. Kaloč, sbm. J. Pančík, R. Haan - Gorjančikov, N. Bláhová - Aljeja , 19:00 h. L. Janáček: Její pastorkyňa Janáčkovo divadlo Orchestr, sbor a balet Národního divadla moravskoslezského Ostrava dir. T. Paterson, režie M. Tarant, sbm. J. Galatenko, Y. Tannenbergerová - Jenůfa, A. Zwierko - Kostelnička, G. Zampieri - Laca, L. Mastro - Števa (Moravský podzim) , 19:00 h. B. Smetana: Braniboři v Čechách, premiéra Janáčkovo divadlo dir. J. Klecker, režie M. Chudovský reprízy 17. a , 19:00 h. M. Dvořáková, I. Medek: MrTVÁ? operní halucinace v 38 scénách Bezbariérové divadlo BARKA účinkují D. Dlouhý, Ensemble Marijan, dir. G. Tardonová, režie R. Rappl medek.jamu.cz, tel ČESKÉ BUDĚJOVICE , 19:00 h. B. Smetana: Hubička , 17:00 h. dir. M. Kaňák, režie J. Štych DK Metropol 8./ , 19:00 h. J. Beneš: Na tý louce zelený, premiéra Jihočeské divadlo hud. nastudování M. Peschík, režie D. Hlubková repríza FULNEK , 19:00 h. Jan z Teplé: Oráč a smrt (hra o lásce a posledních věcech člověka z roku 1401) Kostel sv. Václava účinkují J. Molavcová, A. Strejček, J. Fojta, D. Burda LIBEREC , 19:00 h. B. Smetana: Prodaná nevěsta Divadlo F. X. Šaldy dir. F. Babický, režie: V. Věžník OLOMOUC , 19:00 h. M. Dvořáková, I. Medek: MrTVÁ? operní halucinace v 38 scénách Konvikt PgF UP účinkují D. Dlouhý, Ensemble Marijan, dir. G. Tardonová, režie R. Rappl medek.jamu.cz, tel a , 19:00 h. Taneční pocta Antonínu Dvořákovi, baletní večer Moravské divadlo Olomouc

12 , 19:00 h. A. Dvořák: Rusalka Moravské divadlo Olomouc , 16:00 h. L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky, obnovená premiéra Moravské divadlo Olomouc OPAVA , 19:00 h. A. Dvořák: Rusalka, premiéra Slezské divadlo Opava Orchestr, sbor a balet Slezského divadla Opava dir. V. Návrat/B. Vaňkát, režie J. Andělová-Pletichová reprízy 12. a OSTRAVA , 19:00 h. E. F. Burian: Opera z pouti Divadlo Antonína Dvořáka dir. J. Šrubař, režie L. Golat reprízy 19., , 19:00 h. O. Nedbal: Vinobraní Divadlo Jiřího Myrona dir. K. Mládek, režie M. Dubovic , 19:00 h. Jan z Teplé: Oráč a smrt (hra o lásce a posledních věcech člověka z roku 1401) Kostel sv. Václava účinkují J. Molavcová, A. Strejček, J. Fojta, D. Burda , 19:00 h. L. Janáček: Její pastorkyňa Divadlo Antonína Dvořáka dir. T. Paterson, J. Šrubař, režie M. Tarant PLZEŇ V. Morávek, J. Suchý, J. Šlitr, F. Havlík: Špatně placená procházka, Komorní divadlo premiéra, režie R. Balaš L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky Velké divadlo dir. J. Zbavitel, režie J. Novák PRAHA , 13:00 h. A. Dvořák: Čert a Káča Národní divadlo režie M. Chudovský, dir. B. Gregor, scéna a kostýmy: A. Born, účinkují J. Sulženko/L. Vele, F. Zahradníček Marbuel, J. Sýkorová/J. Štefáčková/J. Maxová - Káča, J. Březina/T. Černý - ovčák Jirka , 19:00 h. M. Dvořáková, I. Medek: MrTVÁ? operní halucinace v 38 scénách, Stavovské divadlo premiéra, účinkují D. Dlouhý, Ensemble Marijan, dir. G. Tardonová, režie R. Rappl tmedek.jamu.cz, tel

13 18. a , 20:00 h. E. F. Burian: Kladivo na divadlo Divadlo Archa režie J. Pokorný, hud. spolupráce P. Kofroň , 19:00 h. Géniové a děti, premiéra Laterna Magika Dětská opera Praha , 19:00 h. A. Dvořák: Rusalka Národní divadlo režie A. Vaňáková, dir. J. Chalupecký PŘÍBOR , 19:00 h. Jan z Teplé: Oráč a smrt (hra o lásce a posledních věcech člověka z roku 1401) Kostel sv. Václava účinkují J. Molavcová, A. Strejček, J. Fojta, D. Burda ÚSTÍ NAD LABEM , 19:00 h. O. Nedbal: Z pohádky do pohádky, premiéra Severočeské divadlo opery a baletu Orchestr a balet Severočeského divadla opery a baletu dir. T. Karlovič, režie G. Skála KONCERTY BRNO , 19:30 h. Kdo se vejde do houslí Semilasso J. Pavlica, Hradišťan a Talant Čeští komorní sólisté, um. ved. I. Matyáš (Moravský podzim) , 19:30 h. L. Janáček: Amarus (dále P. I. Čajkovskij, N. Rimskij-Korsakov) Janáčkovo divadlo Moskevská f ilharmonie, dir. Y. Simonov, Český f ilharmonický sbor Brno, sbm. P. F iala, H. Šrubařová - mezzosoprán, M. Olbrzymek - tenor, R. Janál - baryton (Moravský podzim) , 19:30 h. A. Dvořák: Klid lesa, L. Janáček: Sonáta pro housle a klavír Konvent Milosrdných bratří (dále S. Rachmaninov) Moskevské trio Rachmaninova (Moravský podzim) , 19:30 hod. A. Dvořák: Houslový koncert a moll, L. Janáček: Glagolská mše Janáčkovo divadlo Státní f ilharmonie Brno, dir. P. Altrichter, Český f ilharmonický sbor Brno, sbm. P. F iala, M. Fedotov - housle, H. Kaupová - soprán, Y. Škvárová - alt, H. Siukola - tenor, R. Siwek - bas (Moravský podzim) , 19:30 h. L. Janáček: 2. smyčcový kvartet (dále P. I. Čajkovskij) Besední dům Čajkovskij kvartet (Moravský podzim)

14 , 19:30 h. L. Janáček: Concertino pro klavír a sólové nástroje, Konvent Milosrdných bratří Mládí, suita pro dechové sexteto, B. Smetana: Klavírní trio g moll Pražské dechové kvinteto, Smetanovo trio, R. Křižanovský - housle, J. Jouza - viola, basklarinet v jednání (Moravský podzim) , 19:30 h. Pódium nových talentů Konvent Milosrdných bratří L. Janáček: Sonáta 1.X.1905, Pohádka pro violoncello a klavír, Písně detvanské, B. Smetana: Polka a moll, Hulán, Dupák, B. Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň, A. Dvořák: Biblické písně č. 1, 3, 4, 6, 7, 10 J. Škarka - baryton, L. Doležel - klavír, T. Brcko - violoncello, M. Mockovčáková - klavír, R. Pohl - klavír (Moravský podzim) , 19:30 h. L. Janáček: Sinfonietta (dále I. Stravinskij, Larčikov) Janáčkovo divadlo Slovenská f ilharmonie, dir. P. Fournillier (Moravský podzim) , 10:30 h. Koncert pro rodiče s dětmi - Jonáš a Melicharová v opeře Besední dům Státní f ilharmonie Brno, dir. R. Válek, J. Molavcová a J. Suchý (Státní f ilharmonie Brno) , 19:30 h. Dvě jubilea T. Schaefer a L. Janáček Besední dům T. Schaefer: Dechový kvintet op. 3, Milostné balady op. 18, L. Janáček: Žárlivost, Moravská lidová poezie v písních, Pochod modráčků, Mládí Dechové kvinteto Phoenix, J. Štefáčková mezzosoprán, P. Pomkla pikola, L. Daňhel basklarinet, Š. a J. Královi klavír (Státní f ilharmonie Brno) , 19:30 h. Duchovní hudba A. Dvořáka a L. Janáčka Kostel sv. Augustýna Český f ilharmonický sbor Brno, sbm. P. F iala 21./ , 19:30 h. J. Mysliveček: Dechový oktet, Besední dům A. Dvořák: Serenáda d moll pro dechy op. 44 (dále W. A. Mozart, J. Fran aix) Státní f ilharmonie Brno, dir. J. Klecker (Státní f ilharmonie Brno) BRUNTÁL , 19:00 h. Barokní hudba pražských chrámů Farní kostel Collegium Marianum, um. ved. J. Semerádová, M. Faldjevičová - soprán, Nanebevzetí Panny Marie M. Krejčík - bas BŘECLAV , 19:30 h. Duchovní hudba A. Dvořáka a L. Janáčka Český f ilharmonický sbor Brno, sbm. P. F iala

15 ČESKÁ LÍPA , 19:00 h. F. I. Tůma: Stabat Mater, Litanie Lauretanae, J. J. Fux: Sonáty Basilika Všech svatých Hipocondria, um. ved. J. Hádek, Societas Incognitorum, um. ved. E. Tomaštík (Festival duchovní hudby Česká Lípa 2004) ČESKÉ BUDĚJOVICE , 19:30 h. Slavnostní koncert k 85. výročí založení divadla Chrám sv. Mikuláše A. Dvořák: Mše D dur Orchestr opery Jihočeského divadla, dir. P. Chromčák, Chrámový sbor Velešín, sólisté I. Hošpesová, R. Strnadová, O. Novák ČESKÝ TĚŠÍN , 18:00 h. Varhanní recitál Českobratrský evangelický Na programu B. M. Černohorský, J. F. N. Seger, J. K. Kuchař, A. Rejcha, kostel Na Rozvoji M. Kabeláč, J. Zach, V. Novák M. Kovařík - varhany , 19:00 h. Skvosty barokní hudby pro trubku, hoboj a varhany Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova D. Foltýn - hoboj, P. Hromádka, T. Thon - varhany FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM , 19:00 h. Na programu J. Mysliveček, J. Podešva, L. Janáček Kostel sv. Jana Křtitele (dále G. Ph. Telemann, R. Bossi) Janáčkův komorní orchestr, um. ved. Z. Dejmek, Z. Kaleta, I. Františák - klarinet, D. Foltýn - hoboj, P. Hromádka, T. Thon - varhany , 19:00 h. Varhanní recitál Kostel sv. Martina Na programu B. M. Černohorský, J. F. N. Seger, J. K. Kuchař, A. Rejcha, V. Svatoš, P. Eben M. Paľa - varhany FRÝDEK-MÍSTEK A. Dvořák: Stabat Mater Bazilika Panny Marie Symfonický orchestr Frýdek-Místek, dir. J. Javůrek, Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity, Brněnský akademický sbor, sólisté Národního divadla moravsko-slezského Ostrava pořádá Národní dům F-M, , 19:00 h. Opus Italicum - Italové a české země Kostel sv. Jana a Pavla Collegium Marianum, um. ved. J. Semerádová, M. Faldjevičová - soprán, M. Krejčík - bas

16 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ , 19:00 h. Na programu J. Suk, E. Driga, B. Martinů (dále A. Vivaldi, J. S. Bach) Kostel sv. Bartoloměje Camerata Janáček, um. ved. P. Doležal, M. Bačová, J. Vodička - housle FULNEK , 19:00 h. Na programu M. Kabeláč, J. Laburda, A. Pavlorek Chrám Nejsvětější Trojice (dále J. S. Bach, T. Albinoni, A. Gabriellio, G. F. Händel, H. Purcell) Stadlerovo klarinetové kvarteto, M. Kovařík - varhany HRADEC KRÁLOVÉ Pocta prof. Václavu Snítilovi Městská hudební síň Vlachovo kvarteto, H. Suchárová - klavír (Hradecké hudební dny 2004) Koncert Královéhradeckého mužského sboru Městská hudební síň (Hradecké hudební dny 2004) A. Dvořák: Stabat Mater op. 58 Kostel Božského srdce Páně F ilharmonie Hradec Králové, dir. O. Kukal, S. Johanssen - soprán, L. Overman - alt, T. Černý - tenor, M. O. Oetterli - bas, Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové, sbm. D. Ludvíčková, Vysokoškolský umělecký soubor UK Praha, sbm. Jakub Zicha (Hradecké hudební dny 2004) , 19:30 h. L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky, suita z opery Sál KD Střelnice (dále F. Delius, F. Mendelssohn-Bartholdy) Komorní sbor Inspirace, dir. M. Němcová, sbm. J. Míšek aj. Schejbal (F ilharmonie Hradec Králové) , 19:30 h. J. Vodák: Symfonie č. 3, Te Deum, A. Dvořák: Biblické písně, op. 99 Kostel Božského srdce Páně Brněnský akademický sbor, dir. J. Kyzlink (F ilharmonie Hradec Králové) HRADEC NAD MORAVICÍ , 17:30 h. Na programu P. J. Vejvanovský, F. I. A. Tůma, A. Pavlorek, P. Eben Kostel sv. Petra a Pavla (dále H. Purcell, J. J. Mouret, J. S. Bach, S. Bulla) účinkuje Brass 6 CHEB , 19:30 h. F. V. Kramář: Koncert pro hoboj a orchestr F dur, Muzeum, Velký sál A. Dvořák: Česká suita D dur op. 39 (dále W. A. Mozart) Komorní f ilharmonie Pardubice, dir. L. Svárovský, J. Adamus - hoboj (Komorní f ilharmonie Pardubice)

17 CHRUDIM , 19:00 h. A. Dvořák: Česká suita D dur op. 39, F. V. Kramář: Koncert pro hoboj Muzeum, Velký sál a orchestr F dur (dále C. M. von Weber, W. A. Mozart) Komorní f ilharmonie Pardubice, dir. L. Svárovský, J. Adamus - hoboj, K. Novotná - klavír (Chrudimské hudební pátky) JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU festivalový koncert (Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles) JIHLAVA , 19:30 h. Duchovní hudba A. Dvořáka a L. Janáčka Kostel sv. Ignáce Český f ilharmonický sbor Brno, sbm. P. F iala KARLOVY VARY , 19:30 h. Z. F ibich: Noc na Karlštejně, předehra, Lázně III A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa (dále F. Liszt) Karlovarský symfonický orchestr, dir. O. Dohnányi, I. Kahánek - klavír (Dvořákův karlovarský podzim) , 19:30 h. A. Dvořák: Slovanské tance, I. řada, J. Suk: Pohádka zimního večera, GH Pupp L. Janáček: Taras Bulba Karlovarský symfonický orchestr, dir. J. Stárek, M. Šestáková - varhany (Dvořákův karlovarský podzim) , 19:30 h. Slavnostní koncert k výročí republiky GH Pupp A. Dvořák: Stabat Mater Karlovarský symfonický orchestr, dir. M. Formáček, Collegium Strahoviense, sbm. V. Roubal, Karlovarský pěvecký sbor, sbm. M. Bok, B. Rösner - um. přednes, sólisté - v jednání KARVINÁ - FRYŠTÁT , 17:00 h. Na programu J. K. Vaňhal, K. Ditters von Dittersdorf, Kostel Povýšení sv. Kříže C. Stamitz, V. Pichl, J. Benda Musica Aeterna, um. ved. P. Zajíček, K. Zajíčková - soprán, M. Bernášková - f létna KRNOV , 19:00 h. Na programu L. Janáček, K. Slavický, A. Pavlorek Koncertní síň Svatého Ducha (dále J. S. Bach, T. Albinoni, A. Gabriellio, G. F. Händel, H. Purcell) Stadlerovo klarinetové kvarteto, M. Kovařík - varhany

18 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU festivalový koncert (Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles) NELAHOZEVES , 19:00 h. A. Dvořák: Dumky, L. Juřica: Klavírní trio, B. Martinů: Bergerettes Zámek v Nelahozevsi Fenix Ensemble (Dvořákova hudební Nelahozeves) , 11:00 h. A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy Zámek v Nelahozevsi H. Watanabe - klavír, J. Burgtová - soprán, N. Ladkany - mezzosoprán (Dvořákova hudební Nelahozeves) NOVÝ BOR , 19:00 h. Nitky - zhudebněné básně B. Reynka a S. Renaud Divadlo O. Škoch - kytara, zpěv, M. Potužáková - um. přednes, hosté (Festival duchovní hudby Česká Lípa 2004) OLOMOUC , 10:30 h. Nedělní matiné pro děti a rodiče Reduta B. Smetana: Šárka z cyklu symfonických básní Má vlast, A. Dvořák: Slovanské tance č. 6 a 7, Violoncellový koncert h moll (1. věta), L. Janáček: Lašské tance (výběr) Moravská f ilharmonie Olomouc, dir. a průvodní slovo M. Roháč (Moravská f ilharmonie Olomouc) Mimořádný koncert Reduta V. Zouhar: Blízká setkání zběsilostí srdce (dále R. Wagner, Z. Kodály) Moravská f ilharmonie Olomouc, dir. E. Skoták, L. Kaucká - klavír, M. Jindrová - soprán, Z. Lapčíková - cimbál (Moravská f ilharmonie Olomouc) Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR Reduta B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra k opeře, A. Dvořák: houslový koncert h moll, J. Suk: Praga, symfonická báseň Moravská f ilharmonie Olomouc, dir. F. Preisler, J. Páleníček - violoncello (Moravská f ilharmonie Olomouc) ORLOVÁ , 19:00 h. Na programu L. Janáček, A. Dvořák (dále J. S. Bach, J. Guillou, G. F. Händel) Kostel Narození Panny Marie M. Gurbaľ - bas, M. Kovařík - varhany OSTRAVA , 19:30 h. Koncert ke 40. výročí od založení Janáčkova komorního orchestru Sál KDmO Janáčkův komorní orchestr, dir. a um. ved. Z. Dejmek, J. Boušková - harfa, L. Brabec - kytara a další (Janáčkova f ilharmonie Ostrava)

19 , 19:00 h. Na programu J. Suk, L. Janáček (dále A. Corelli, A. Vivaldi) Kostel Neposkvrněného Camerata Janáček, um. ved. P. Doležal, M. Bačová, J. Vodička - housle početí Panny Marie , 19:00 h. Concerto - instrumentální hudba barokní Prahy Evangelický kostel Collegium Marianum, um. ved. J. Semerádová , 19:30 h. Svatováclavský hudební festival Ostrava Katedrála Božského Spasitele A. Dvořák: Stabat Mater Janáčkova f ilharmonie Ostrava, dir. S. Vavřínek, E. Dřízgová - soprán, J. Sýkorová - alt, J. Dvorský - tenor, M. Gurbaľ - bas, Moravský komorní sbor, sbm. K. Peschaková (Janáčkova f ilharmonie Ostrava; Svatováclavský hudební festival) PARDUBICE , 19:00 h. L. Sluka: Z východních Čech, symfonická suita (premiéra), 26./ , 19:30 h. F. X. Brixi: Varhanní koncert č. 1 F dur (dále F. Mendelssohn-Bartholdy) Dům hudby, Sukova síň Komorní f ilharmonie Pardubice, dir. P. Feranec, V. Rabas - varhany (Komorní f ilharmonie Pardubice) PÍSEK , 19:30 h. Klavírní recitál Koncertní síň Nejsvětější Trojice B. Smetana: Tři salonní polky op. 7, Six morceaux caractéristiques op. 1 (výběr), Robertu Schumannovi op. 3/1 (lístek do památníku), Macbeth, České tance II (komplet) J. Novotný - klavír (Smetanův klavír) PLZEŇ , 19:30 h. Koncert z děl západočeských skladatelů Sál Peklo K. Pexindr: Suita pro smyčcový orchestr, K. Šimandl: Klavírní koncert, J. Slimáček: Rapsodické variace pro klavír a orchestr,j. Bezděk: 1. symfonie Plzeňská f ilharmonie (Plzeňská f ilharmonie - Pocta roku české hudby) , 19:00 h. A. Dvořák: Svatá Ludmila Katedrála sv. Bartoloměje Pražský Dvořákův symfonický orchestr, dir. C. Wouters, pěvecký sbor Kempenkoor, sólisté L. Vernerová - soprán, L. Páchová - alt, V. Okénko - tenor, A. Hendrych - bas pořádá Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, , 19:30 h. Pocta Roku české hudby Sál Peklo A. Dvořák: Polednice, symfonická báseň, J. N. Hummel: Adagio a variace pro hoboj a orchestr, B. Martinů: Symfonie č. 4 Plzeňská f ilharmonie, dir. H. Farkač, J. Brožková - hoboj (Plzeňská f ilharmonie - Pocta roku české hudby) , 19:30 h. Cesta Evropou Sál Peklo A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa, 1. věta (dále L. van Beethoven, P. I. Čajkovskij, G. Bizet) Plzeňská f ilharmonie, dir. M. Roháč (Plzeňská f ilharmonie - Pocta roku české hudby)

20 PRAHA , 19:30 h. B. Smetana: Macbeth a čarodějnice, Rudolf inum, Dvořákova síň A. Dvořák: Violoncellový koncert h moll, Slovanské tance (výběr) Moskevská f ilharmonie, dir. J. Simonov, D. Geringas - violoncello (Pražský podzim 2004) Zahajovací koncert festivalu Vladislavský sál B. Smetana: Slavnostní symfonie, A. Dvořák: Můj domov, J. Suk: Praga Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. V. Válek (Hudba Pražského hradu) , 15:00 h. Pražští pěvci a Pražské pěvky zpívají mužské a ženské sbory Kostel sv. Vavřince na Petříně českých jubilujících autorů (Nedělní koncerty na Petříně) , 19:30 h. Slet bubeníků 2004 Laterna magika P. Fajt - bicí nástroje, elektronika, indický buben dholl, M. Cais - bicí nástroje, elektronika, A. Vitouš - perkuse, nástroje Afriky, Austrálie a původních obyvatel Ameriky, M. Vacík - Konga, afro-kubánské a afro-brazilské nástroje, H. Gadbois - perkuse a bicí nástroje Asie, J. Meneses - bicí nástroje, elektronika, E. Kititi - africké nástroje, perkuse, zpěv, kytara, U. Chahar-Tugchi - zpěv, Ch. Cutler - bicí, perkuse, O. Smeykal - Didgeridoo, I. Acher - bicí, perkuse všeho druhu, F. Topol - klávesy, J. Klíč - violoncello (Slet bubeníků 2004; Struny podzimu 2004) , 19:30 h. Mistr Lukavský ve Sladkovského gymnáziu Gymnázium Sladkovského, aula O. Mácha: Mozartův stesk, L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty (dále W. A. Mozart, J. Turina, F. Schubert) Bennewitzovo kvarteto, R. Lukavský - um. přednes (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) , 20:00 h. Karel Hašler 125 Lucerna účinkují K. Gott, Olympic, R. Tesařík, L. Machálková, J. Suchý, K. Šíp, J. Uhlíř a další / , 19:30 h. A. Dvořák: Symfonické variace, B. Martinů: Dvojkoncert pro dva Rudolf inum, Dvořákova síň smyčcové orchestry, klavír a tympány (dále G. Mahler) Česká f ilharmonie, dir. J. E. Gardiner, M. Janková - soprán, D. Wiesner - klavír (Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 17:00 h. B. A. Wiedermann: Impetuoso, Chorál Hlas přísný po temnostech zní, Obecní dům, Smetanova síň P. Eben: Dvě slavnostní preludia, Fantasia z Nedělní hudby (dále F. Mendelssohn-Bartholdy, Ch. M. Widor, F. Peeters) F. Vaníček - varhany (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jubilejní sezona) , 13:30 h. Bedřichu, okamžitě domů! Rudolf inum, Dvořákova síň Koncert z cyklu koncertů pro rodiče s dětmi Ach, ty slavné děti! Aneb velikáni v krátkých kalhotách. Tentokrát o B. Smetanovi. Pražská komorní f ilharmonie, dir. J. Hrůša, Bambini di Praga, J. Řezníček, úvádí J. Šmíd (Pražská komorní f ilharmonie)

21 , 17:00 h. Zpěváček-Slávik Kongresové centrum, Jižní sál Orchestr lidových nástrojů VUS Ondráš Brno, um. ved. M. Gaňa, Orchester ľudových umeleckých nástrojov Slovenského rozhlasu Bratislava, um. ved. M. Dudík, P. Dvorský a sedm dětí z ČR (Zpíváme pro radost) , 18:30 h. Slavnostní koncert Kongresové centrum, Kongresový sál Orchestr lidových nástrojů VUS Ondráš Brno, um. ved. M. Gaňa, Orchester ľudových umeleckých nástrojov Slovenského rozhlasu Bratislava, um. ved. M. Dudík, Peter Dvorský, Marie Rottrová, Sisa Sklovská, Paľo Habera, Diabolské husle - Jano Berky Mrenica a vítězové dětských soutěží Zpěváček a Slávik 2004 (Zpíváme pro radost) , 18:30 h. Z české klasiky Pálf fyho palác B. Smetana: Rybář, Z. F ibich: Pomsta květin, O. Jeremiáš: Romance o Karlu IV., J. B. Foerster: Laň, J. Suk: Pohádka, O. Ostrčil: Skřivan, L. Vycpálek: Dívka z Lochroyanu, K. Kovařovic: Všichni svatí tancovali, O. Zich: Romance o Černém jezeře, V. Kaprálová: Karlu Čapkovi M. Sekera - klavír, I. Štraus - housle, H. Maciuchová, M. Hrachovinová, P. Kostka - um. přednes, režie V. Šustíková (Český melodram světu) , 19:30 h. I. Krejčí: Smyčcový kvartet č. 2 Rudolf inum, Dvořákova síň (dále F. Mendelssohn-Bartholdy, P. I. Čajkovskij) M. Nostitz Quartet, B. Holická - viola, V. Bernášek - violoncello (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30 h. Slavnostní koncert k 70. výroční založení FOK Obecní dům, Smetanova síň Hudba z f ilmů: Měsíc nad řekou (J. Srnka), Nemocnice na kraji města (J. Klusák) B. Smetana: Prodaná nevěsta, Furiant, Árie Mařenky, Polka, A. Dvořák: Te Deum op. 103 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. S. Baudo, J. Tříska - um. přednes, G. Beňačková - soprán, I. Kusnjer - baryton, Pražský f ilharmonický sbor, sbm. J. Brych (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jubilejní sezóna) , 19:30 h. O. Kukal: Fagotissimo (dále W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij, D. Šostakovič) Rudolf inum, Dvořákova síň Český komorní orchestr, O. Kukal - dirigent, M. Muzikář - fagot (Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 19:30 h. J. Suk: Trio c moll, B. Smetana: Salónní polky op. 7 pro klavír, Kostel sv. Šimona a Judy L. Janáček: Sonáta po housle a klavír, B. Martinů: Sonáta č. 2 pro violoncello a klavír, V. Novák: Baladické trio Smetanovo trio (J. Čechová - klavír, J. Nováková - housle, J. Páleníček - violoncello) (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jubilejní sezóna) , 19:30 h. E. Douša: Hommage à L. J. (premiéra), L. Janáček: Idyla Lichtenštejnský palác, Sál Martinů (dále D. Kabalevskij, N. Rota, A. Piazzolla) Komorní orchestr Berg, dir. P. Vrábel, S. Gallin - klavír, P. Ries - kontrabas, J. F išer - housle ( čeští skladatelé 21. století českým skladatelům 20. století )

22 , 19:30 h. F ilharmonici ve Floře - Souvenir de Florence VZP - úřadovna Flora Dvořák: Sextet A dur op. 48 (dále P. I. Čajkovskij) Sexteto českých f ilharmoniků, O. Vrousek st. - um. přednes (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) , 19:30 h. A. Rejcha: Kvintet F dur, J. Rychlík: Dechový kvintet Rudolf inum, Dvořákova síň (dále M. Ravel, F. Poulenc, R. Strauss) Af f latus Quintet, M. Kasík - klavír (Český spolek pro komorní hudbu) 14./ , 19:30 h. V. Sommer: Antigona, předehra k Sofoklově tragédii Rudolf inum, Dvořákova síň (dále S. Prokofjev, P. I. Čajkovskij) Česká f ilharmonie, dir. Z. Mácal, A. Toradze - klavír (Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , h. A. Dvořák: Te Deum (dále G. Puccini) Kostel sv. Salvátora Rumunská státní f ilharmonie Dinu Lipatti Satu Mare, dir. F. Lamprecht, Chor der Landesregierung Duesseldorf, Oratorien-Chor Hilden, sólisté B. Manoleanu, M. Vlad, G. Brad pořádá Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, , 19:30 h. J. V. H. Voříšek: Ouvertura op. 16, B. Smetana: Vltava z cyklu Má vlast, Lichtenštejnský palác, Galerie J. Rybář: premiéra nové skladby, A. Dvořák: Legendy (výběr), Slovanské tance (výběr) Pražské klavírní duo, obrazy a kresby J. Voves (Hudba mezi obrazy) , 19:30 h. Kaprálová kvartet a host, moderuje A. Opekar Městská knihovna Praha, Velký sál (Rebelující dámy české hudby) , 19:30 h. Miroslav Moravec a Brněnský f ilharmonický sbor Bratrská jednota baptistů, kaple A. Dvořák: Mše D dur Benedictus, B. Martinů: Písně o Marii, Z. Pololáník: Slavnostní Konická mše, L. Janáček: Otčenáš (dále G. F. Händel, J. S. Bach, J. Haydn, W. A. Mozart) Brněnský f ilharmonický sbor, dir. Petr Kolař, M. Moravec - um. přednes, D. Postránecký - varhany, A. Horská - harfa, M. Vlček - tenor (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) , 10:30 h. I. Hurník: Malý faun pro f létnu a klavír, B. Martinů: Sonáta pro f létnu Lichtenštejnský palác, Sál Martinů a klavír (dále J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Schubert, L. Hoiby, G. Fauré, C. Debussy, P. Poulenc) R. Stallman - f létna, K. Englichová - harfa, D. Wiesner - klavír, členové Kvarteta Martinů (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30 h. Na programu J. A. Benda, B. Martinů, J. Teml (dále A. Soler, J. S. Bach) Lichtenštejnský palác, Sál Martinů E. Keglerová - cembalo (Česká hudba Koncertní vizita) , 16:00 h. Jarmulka pana Baláka aneb Co na to rada Vacátko? Hotel Ariston, Společenský sál Díla K. Komzáka, A. Dvořáka, F. Lehára, V. Vačkáře, K. Vacka, G. Millera, V. Bartoníčka, J. Jankovce, J. Stelibského, K. Hašlera Pražský salónní orchestr, dir. V. Vomáčka (Nekonvenční žižkovský podzim 2004)

23 , 18:30 h. Souvislosti Pálf fyho palác J. A. Benda: Medea (monolog), E. F. Burian: Ztracené serenády, Ani labuť ani luna, My mrtví žalujem, Americká svita, P. Bořkovec: Jen jedenkrát, G. Klein: Topol, J. Hybler: Ametyst, J. Plavec: Smutek v lese, B. Taraba: Písně noci, J. Burghauser: Dědova mísa, J. B. Foerster: Z třicetileté války D. Wiesner - klavír, P. Franců - housle, E. Franců - viola, T. Medvecká, B. Navrátil, M. Málková, S. Zindulka - um. přednes, režie L. Poživil (Český melodram světu) , 19:00 h. A. Dvořák: Svatá Ludmila Prague Rudolf inum Pražský Dvořákův symfonický orchestr, dir. C. Wouters, pěvecký sbor Kempenkoor, sólisté L. Vernerová - soprán, L. Páchová - alt, V. Okénko - tenor, A. Hendrych - bas pořádá Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, , 19:30 h. Violoncellový recitál Jiřího Hoška Koncertní a výstavní síň Atrium B. Martinů: Sonáta č. 3 pro violoncello a klavír (dále C. Franck, P. I. Čajkovskij, F. Schubert) J. Hošek - violoncello, B. Kronychová - klavír (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) , 17:30 h. A. Dvořák: Klavírní trio f moll (dále L. van Beethoven, D. Šostakovič) Rudolf inum, Sukova síň Pražské trio (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30 h. na programu I. Kurz, I. Loudová, K. Husa, K. Růžičková, M. Ištvan, K. Penderecki Lichtenštejnský palác, Sál Martinů účinkují M. Fuxová housle, P. Nikl viola, M. Hreňo violoncello, J. Rigan klarinet pořádá HAMU Praha a JAMU Brno , 19:30 h. Setkání dvou světů Gipsy v Gala Hotel Olšanka, Kongresový sál A. Dvořák: Karneval (dále G. Bizet, M. Ravel, P. de Saraste a další) F ilharmonie Hradec Králové, dir. P. Pololáník, Gipsy Hery Band, R. Patočka - housle, T. Töpfer - um. přednes (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) , 19:30 h. L. Janáček: Sonáta 1.X.1905, J. Suk: Píseň lásky, V roztoužení Rudolf inum, Dvořákova síň (dále L. van Beethoven) I. Moravec - klavír (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jubilejní sezona) , 15:00 h. Josef Zíma a Zlatíčka ze Stříbra - taneční a společenské odpoledne Střední odborné učiliště, s nejmladší českou dechovou kapelou. Společenský sál skladby A. Bulky, V. Fuky, L. Machaly, V. Vačkáře a dalších Zlatíčka ze Stříbra, J. Zíma - zpěv, A. Bulka - konference (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) , 18:00 h. Italská hudba v Čechách Barokní knihovní sál H. Blažíková - soprán, M. Krejčík - bas, Collegium Marianum, um. ved. J. Semerádová (Barokní podvečery)

24 , 18:30 h. K výročí J. B. Foerstera - ve spolupráci s Kruhem přátel Pražského jara Pálf fyho palác J. B. Foerster: Legenda o svaté Julii, Amarus, Helmaladur, Norská balada, Mše biskupa Turpina, Erotovy masky, Romance štědrovečerní, Cikánské děcko, Tři králové, Kejklíř, Dolorosa, Stín K. Vlková, C. Mayerová, D. Klapka - um. přednes, M. Sekera - klavír, režie V. Šustíková (Český melodram světu) , 17:00 h. Česká f ilharmonie a Pražský f ilharmonický sbor k 70. výročí založení PFS Rudolf inum, Dvořákova síň B. Martinů: České madrigaly (výběr), L. Janáček: Kačena divoká, P. Eben: Láska a smrt, J. Suk: Tři zpěvy op. 19, K. Slavický: Madrigaly, V. Novák: Balady na slova moravské lidové poezie op. 19 a 23 Pražský f ilharmonický sbor, dir. J. Brych (Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 19:30 h. Na programu J. Suk (dále C. Debussy, K. Szymanowski) Lichtenštejnský palác, Sál Martinů M. Týmlová - klavír (Česká hudba 2004 (Koncertní vizita)) , 19:30 h. B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra k opeře, L. Janáček: Taras Bulba, Rudolf inum, Dvořákova síň A. Dvořák: Violoncellový koncert h moll dir. V. Válek, M. Maisky - violoncello (Symfonický orchestr Českého rozhlasu) , 19:30 h. Neruda nejen Malostranský Hudební škola hl. m. Prahy, B. Smetana: Z domoviny, Hulán, Obkročák, Slepička z Českých tanců, Komorní sál A. Dvořák: Klid lesa, Dumky - Trio op. 90 (dále H. Wieniawsky, D. Popper) Zlatíčka ze Stříbra, J. Zíma - zpěv, A. Bulka - konference Klavírní trio Ester (T. Polakovičová - housle, D. Hošková - violoncello, E. Godovská - klavír) (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) , 19:30 h. A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa Obecní dům, Smetanova síň (dále L. van Beethoven) dir. V. Válek, B.-J. Koo - housle, M. Maisky - violoncello, J.-W. Kim - klavír (Symfonický orchestr Českého rozhlasu) , 19:30 h. Varhanní koncert v Památníku na Vítkově ke státnímu svátku ČR Národní památník na Vítkově, M. Slavický: Sursum corda, A. Dvořák: Violoncellový koncert h moll Slavnostní síň (2. věta), Biblické písně, Z. Pololáník: Essultazio e pianto, K. Slavický: Invokace (dále J. S. Bach) J. Kšica - varhany, T. Jindra - bas, J. Hošek - violoncello (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) , 18:30 h. Koncert vítězů 3. ročníku Mezinárodní soutěže Zdeňka F ibicha Lichtenštejnský palác v interpretaci melodramů Soutěž se koná ve dnech v Galerii HAMU v Lichtenštejnském paláci vždy od 9:00 hod. a je veřejnosti přístupná (Český melodram světu)

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

Římskokatolická farnost Heřmanův Městec XII. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO. v kostele sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2016

Římskokatolická farnost Heřmanův Městec XII. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO. v kostele sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2016 Slavnostní zahajovací koncert W. A. MOZART: REQUIEM D MOLL Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice 12. 6. Kristýna Kůstková soprán / Markéta Štefániková alt Aleš Nehněvajsa tenor / Jaroslav Patočka

Více

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert NABÍDKA KONCERTŮ březen až květen 2010 BŘEZEN 2010 ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert Ginastera Impresiones de la Puna pro flétnu a smyčcové kvarteto Dvořák Smyčcový

Více

, Besední dům, hod , Janáčkovo divadlo, hod.

, Besední dům, hod , Janáčkovo divadlo, hod. 22. 9. 2004, Besední dům, 17.00 hod. Slavnostní zahájení Janáček: fanfáry ze Sinfonietty Janáček: Úvod k Její pastorkyni (Žárlivost) pro čtyřruční klavír M. Ištvan: Festivalová fanfára dechová skupina

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 Pokladna otevřena v den koncertu / Box office open at the day of the concert Info & booking: +420 777 581

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 SEZNAM KONCERTŮ čtvrtek 23. ledna, slavnostní aula Gymnázia Dr.Pekaře, od 19.00 hodin abonentní Pavla Švestková mezzosoprán Robert Fuchs klavír čtvrtek 13. února,

Více

Filharmonie HK hostovala v Obecním domě. 27.2.2016 na plese Spolku českých právníků VŠEHRD

Filharmonie HK hostovala v Obecním domě. 27.2.2016 na plese Spolku českých právníků VŠEHRD Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 8 / 2016 Filharmonie HK hostovala v Obecním domě 27.2.2016 na plese Spolku českých právníků VŠEHRD Příští program 10.3.2016 čtvrtek 19:30 hod., Bílá řada

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské filharmonie o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské filharmonie o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Plzeňské filharmonie o.p.s. za rok 2008 Obsah výroční zprávy Tato výroční zpráva obsahuje celkem 19 listů. Úvod a zpráva o činnosti 1-2 Přehled činnosti 3-8 Zpráva auditora 9-11 Rozvaha

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14.

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14. Obsah Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14 Brázdy života 15 Dětství (1923 33) 15 Červený Kostelec (1923 29) 15 Solnice u Rychnova

Více

Drahomíra Matznerová Chvátalová

Drahomíra Matznerová Chvátalová Chrám Panny Marie Vítězné Pražského Jezulátka Francis Poulenc Koncert pro varhany a orchestr varhany Camerata Bohemica Till Fabian Weser dirigent Natočeno live v rámci Malostranských komorních slavností

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Koncert laureátů Concertino Praga 2016

Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Praha Rudolfinum, Dvořákova síň / Pátek 10. 6. 2016 / 19.00 Program: Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18 Petr Iljič Čajkovskij: Koncert

Více

Personální bibliografie

Personální bibliografie ZDENĚK FIBICH Personální bibliografie Z DÍLA ZDEŇKA FIBICHA Libreta ke skladbám Zdeňka Fibicha HOSTINSKÝ, Otakar: Nevěsta messinská. Opera o 3 dějstvích (5 obrazech) na text Otakara Hostinského. Hudbu

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen Vyučující: Mgr. Eva Podvalová Ročník: 6. (6. A, 6.B) Školní rok 2016/2017 Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ - A. Charalambidis, L. Hurník, Z. Císař, J. Pilka, D. Matoška, SPN Praha 2000 1. Lidový dvojhlas

Více

Chronologický seznam skladeb Ervína Schulhoffa podle oborů

Chronologický seznam skladeb Ervína Schulhoffa podle oborů Přílohy Chronologický seznam skladeb Ervína Schulhoffa podle oborů Skladby pro klavír Valse triste, Novelette Schottische Weise, 1909 Skizzen. Fünf kleine Stücke für Pianoforte, op. 5, 1910 Irrlichter,

Více

Úspěchy školního roku 2011/2012

Úspěchy školního roku 2011/2012 Úspěchy školního roku 2011/2012 Soutěž Karla Ditterse z Dittersdorfu, 18. ročník (14. 10. 2011, Vidnava) Lukáš Dittrich - 6. ročník - klarinet 1. místo Pedagogické vedení: Mgr. Lubomír Bartoň Lukáš Dittrich

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: leden 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Newsletter Repetice Závěrečný víkend MHF Český Krumlov 2015

Newsletter Repetice Závěrečný víkend MHF Český Krumlov 2015 Newsletter Repetice Závěrečný víkend MHF Český Krumlov 2015 V Zahradě Kooperativy se tančilo argentinské tango Závěrečný festivalový týden byl ve znamení vskutku letního počasí. První ze tří doslova žhavých

Více

VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37

VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37 VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2017 2. ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách zámků Lednice a Valtice. Klasická hudba oživí historické

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Výstupy - kompetence -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase dbá na správné

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 1. období 3.ročník Lišková, M., Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 10. 6. 2015 Pardubice 17. 6. 2015 Chrudim

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 10. 6. 2015 Pardubice 17. 6. 2015 Chrudim +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 10. 6. 2015 17. 6. 2015 Chrudim Vyplňte, do jaké Burzy filantropie se hlásíte Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení

Více

MusicOlomouc 2011 3. mezinárodní festival soudobé hudby 26. dubna 4. května 2011

MusicOlomouc 2011 3. mezinárodní festival soudobé hudby 26. dubna 4. května 2011 MusicOlomouc 2011 3. mezinárodní festival soudobé hudby 26. dubna 4. května 2011 KONCERTY KAREN BENTLEY POLLICK Úterý 26. dubna 2011, 19.00 Středa 27. dubna 2011, 19.00 Zrcadlový sál Lázeňského domu Priessnitz,

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Hasiči si uctili svého patrona sv. Floriana Tak jako každoročně o první květnové neděli ludgeřovičtí hasiči spolu

Více

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 Lednicko/Valtický hudební festival 2017 2. ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 2. ročník Lednicko/Valtického hudebního festivalu (LVHF) bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách

Více

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR Repertoár Symfonický repertoár Bach Beethoven Bernstein Bizet Borne Brahms Bruch Čajkovskij Debussy MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR LEONORE III. (předehra) KONCERT PRO KLAVÍR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Pražský filharmonický sbor

Pražský filharmonický sbor VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pražský filharmonický sbor Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1 Příspěvková organizace zapsaná u Ministerstva kultury České republiky pod č. j.: 13.000/2001 IČ: 14450577 tel: +420

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 Informace o činnosti přináší v průběhu roku naše stránky www.unesco-kromeriz.cz, o které se stará David Zapletal z Knihovny Kroměřížska. Zde pokračuje

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 NAUKA O HUDBĚ Patří mezi povinné předměty hudebního oboru Základních uměleckých škol. Délka studia je pětiletá a řídí se podle učebních plánů.

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Po 25. led 2016 Út 26. led 2016 Út 15. bře 2016 Pá 8. dub 2016 So 9. dub 2016 Po 11. dub 2016 19:00 K G. Muffat a jeho následovníci Nymburk https://plus.google.com/hangouts/_/musicaflorea.cz/k-g-muffat-a?hceid=bxvzawnhzmxvcmvhlm

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2010/2011 soutěžní přehlídku výtvarného oboru a soutěž hudebního

Více

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2016

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2016 ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2016 Mariánské Lázně 13. 15. května 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

JOHANN SEBASTIAN BACH

JOHANN SEBASTIAN BACH JOHANN SEBASTIAN BACH Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

55. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl 2013

55. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl 2013 55. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl 2013 Čtvrtek 13. června a pátek 14. června, 19.30 hodin, II. zámecké nádvoří SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT Česká filharmonie Má vlast Bedřich

Více

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy.

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. LEDNICKO / VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / (LVHF) Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. Tento zcela nový projekt

Více

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ

Více

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1.9., út ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2015/2016 28.10., po STÁTNÍ SVÁTEK ŘÍJEN 14.10., st KPH COPENHAGEN PIANO QUARTET Benedikte Damgaard - housle, Kristina Fialová viola,

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. ANTONÍN DVOŘÁK Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské

Více

IV. ROČNÍK celorepublikové SOUTĚŽE V INTERPRETACI KONCERTNÍHO MELODRAMU PRO ŽÁKY LDO ZUŠ

IV. ROČNÍK celorepublikové SOUTĚŽE V INTERPRETACI KONCERTNÍHO MELODRAMU PRO ŽÁKY LDO ZUŠ IV. ročník SOUTĚŽE V INTERPRETACI KONCERTNÍHO MELODRAMU pro žáky literárně dramatického oboru ZUŠ 7. 9. listopadu 2014 ŠUMPERK Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Spolek GALIMATYÁŠ Kruh rodičů

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

VY_32_INOVACE_13_ OSOBNOST BEDŘICHA SMETANY_38

VY_32_INOVACE_13_ OSOBNOST BEDŘICHA SMETANY_38 VY_32_INOVACE_13_ OSOBNOST BEDŘICHA SMETANY_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy Opakování G dur + akordy + D7 e moll harmonická + akordy e moll melodická + akordy g moll harmonická + akordy g moll melodická + akordy Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

AMERICKÉ JARO 2015 KONCERTY

AMERICKÉ JARO 2015 KONCERTY AMERICKÉ JARO 2015 Čestná patronka festivalu: Madeleine Albrightová, emeritní ministryně zahraničí USA PROGRAM 13. dubna 15. července 2015 Praha, Liberec, České Budějovice, Kamenice nad Lipou, Pňov-Předhradí,

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 tel. 224 809 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic.

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 tel. 224 809 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic. INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 tel. 224 809 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic.org česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM

Více

1 Orchestrální. Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. novinka!

1 Orchestrální. Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. novinka! 1 Orchestrální novinka! Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. F_pohlednice_2012_5.indd 1 15.6.12 9:14 1 Orchestrální 28. 9. 2012, pátek 18:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2002. Praha, 22.4.2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2002. Praha, 22.4.2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2002 Praha, 22.4.2003 Kühnův dětský sbor o.p.s. I.: Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

HUDBA 19. STOLETÍ Charakteristika epochy: Charakteristika umění: Námětové okruhy umění:

HUDBA 19. STOLETÍ Charakteristika epochy: Charakteristika umění: Námětové okruhy umění: HUDBA 19. STOLETÍ Charakteristika epochy: - mezníkem byla Velká francouzská revoluce zahájená dobytím Bastily 1789, následovalo revoluční období, napoleonské války - hospodářská oblast: postupný rozvoj

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pedagogům základních uměleckých škol Odborům školství krajských úřadů a Magistrátu hl.m. Prahy Odborným inspektorům

Více

SKLADBY PRO DĚTI BATTĚKOVÁ,

SKLADBY PRO DĚTI BATTĚKOVÁ, SKLADBY PRO DĚTI 1.st 2.st. Baroko BACH J. S. kl. Knížka skladeb pro Annu Magdalenu x x Bachovou BACH J. S. kl. Malá preludia a fughetty x BACH J. S. kl. Dvouhlasé invence a tříhlasé sinfonie x Klasicismus

Více

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy ANTONÍN REJCHA Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI Knihy ŠOTOLOVÁ, Olga: Antonín Rejcha. 1. vyd. P., Supraphon 1977. 254 s. Noty v textu. Souborná díla CODR, Milan: Přemožitelé času.

Více

Leoše Janáčka. 19. ročník. kontrabas violoncello. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 19. ročník. kontrabas violoncello. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministryně kultury České republiky Mgr. Aleny Hanákové, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Identifikátor školy: 600

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu informační zpravodaj Vážení a milí příznivci cyklu Svátky hudby v Praze, rok se s rokem sešel a pražský cyklus komorní hudby Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, uzavřel úspěšně svůj jednadvacátý

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2013

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2013 8. ročník soutěžní přehlídky laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let s mezinárodní účastí Mladý klavír Pražské konzervatoře 2013 sobota 30. listopadu 2013 Koncertní sál Pražské konzervatoře Na Rejdišti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

PAVEL HAAS. Personální bibliografie. Al Sefod [hudebnina]. Mužský sbor na hebrejská slova Davida Shimoniho. Praha : Tempo, c1994. 7 s.

PAVEL HAAS. Personální bibliografie. Al Sefod [hudebnina]. Mužský sbor na hebrejská slova Davida Shimoniho. Praha : Tempo, c1994. 7 s. PAVEL HAAS Personální bibliografie Z DÍLA PAVLA HAASE Hudebniny Al Sefod [hudebnina]. Mužský sbor na hebrejská slova Davida Shimoniho. Praha : Tempo, c1994. 7 s. Čtyři písně [hudebnina]. [Na slova čínské

Více

VÁNOCE VE MĚSTĚ 2008

VÁNOCE VE MĚSTĚ 2008 29.11. 10.00 Malé divadlo Červená Karkulka loutkohra Jihočeského divadla 29.11. 16.30 Náměstí Přemysla Otakara II. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu pořádá statutární město České Budějovice 30.11.

Více

Výsledky ústředního kola národní soutěže v komorní hře s převahou dechových a bicích nástrojů

Výsledky ústředního kola národní soutěže v komorní hře s převahou dechových a bicích nástrojů Výsledky ústředního kola národní soutěže v komorní hře s převahou dechových a bicích nástrojů Komorní hra s převahou zobcových fléten : kategorie I.a I.a I.a I I Název souboru ZUŠ zobcových fléten B.Smetany,

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Tisková zpráva, 5. prosince 2011 v Brně. České sny 2011. III. ročník mezinárodního kulturního projektu 28/5 3/12/2011

Tisková zpráva, 5. prosince 2011 v Brně. České sny 2011. III. ročník mezinárodního kulturního projektu 28/5 3/12/2011 Tisková zpráva, 5. prosince 2011 v Brně České sny 2011 III. ročník mezinárodního kulturního projektu 28/5 3/12/2011 Projekt České sny 2011 byl s velkým úspěchem zakončen v Polsku V sobotu 3. prosince 2011

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více