ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)"

Transkript

1 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)

2 Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období Datový zdroj: výkaz A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053) Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zpravodajské jednotky: Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru nukleární medicíny ve všech zdravotnických zařízeních (dále ZJ) bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období ). Shrnutí V roce 2015 vyplnilo výkaz A053 celkem 47 (92,2 %) zpravodajských jednotek (Obrázek 1). Nejčastěji vyplňují nemocnice a fakultní nemocnice. Nejméně hlásí, relativně k jejich celkovému počtu, samostatné ordinace lékaře specialisty a samostatné odborné laboratoře (Obrázek 2). Neúplná vyplněnost je v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v hlavním městě Praze (Obrázek 3). Rozmístění hlásících zpravodajských jednotek v jednotlivých okresech ČR je vizualizováno na Obrázku % z nich tvoří nemocnice, 19,2 % fakultní nemocnice, ostatních zdravotnických zařízení je méně než 15 %. Vzhledem k počtu léčených pacientů jsou nejvýznamnější fakultní nemocnice následované nemocnicemi (Obrázek 5). Každoročně je provedeno v ordinaci lékaře (in vivo) tisíc vyšetření. V roce 2015 to bylo případů, to znamená 19 vyšetření na osob v populaci. Z toho (26 %) vyšetření proběhlo u hospitalizovaných (ústavních) pacientů a (74 %) vyšetření bylo provedeno ambulantně (Obrázek 6). Počet pacientů léčených na oddělení nukleární medicíny vykazuje v čase klesající tendenci z (34 na osob) případů v roce 2007 na (25 na osob) případů v roce Přičemž na lůžkovém oddělení NM bylo v minulém roce léčeno (78 %) osob a na ambulantním oddělení NM 575 (22 %) osob (Obrázek 7). Doplňující údaje sumarizující veškeré proměnné výkazu v časových řadách a pro poslední rok sběru i v regionálním srovnání jsou k dispozici v přílohách a to jak ve formě absolutních počtů, tak jako standardizované ukazatele. Příloha dále obsahuje prezentaci s obrázky, formulář ve formátu pdf a pokyny pro jeho vyplňování. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE: NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)

3 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru: nukleární medicína NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)

4 Obrázek 1. Vyplněnost výkazů v letech Počet hlásících ZJ Počet nehlásících ZJ Počet hlásících ZJ Počet nehlásících ZJ % Zpravodajské jednotky Zpravodajské jednotky (%) 80% 60% 40% 20% Rok 0% Rok NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE: NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)

5 Obrázek 2. Vyplněnost výkazů za rok 2015 podle druhu zdravotnického zařízení Počet hlásících ZJ Počet nehlásících ZJ Zpravodajské jednotky (%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ostatní ambulantní zařízení N=1 Nemocnice N=32 Fakultní nemocnice N=10 Samostatná ordinace lékaře specialisty N=6 Samostatná odborná laboratoř N=2 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE: NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)

6 Obrázek 3. Vyplněnost výkazů za rok 2015 v jednotlivých regionech Počet hlásících ZJ Počet nehlásících ZJ Zpravodajské jednotky (%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj N=4 N=2 N=3 N=1 N=2 N=2 N=3 N=1 N=2 N=3 N=4 Jihomoravský kraj Hlavní město Praha Kraj Vysočina N=7 N=12 N=5 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE: NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)

7 Obrázek 4. Počty hlásících zpravodajských jednotek v okresech ČR Praha NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE: NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)

8 Obrázek 5. Zpravodajské jednotky druh zdravotnického zařízení N = 47 hlásících zpravodajských jednotek v roce 2015 Zpravodajské jednotky (%) Počet léčených pacientů (%) Nemocnice Fakultní nemocnice Samostatná ordinace lékaře specialisty Samostatná odborná laboratoř Ostatní ambulantní zařízení NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE: NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)

9 Obrázek 6. Diagnostická činnost Počet vyšetření Počet vyšetření na 1000 osob Rok celkem v ordinaci in vivo celkem v ordinaci in vivo: pro péči ústavní celkem v ordinaci in vivo: ostatní Rok celkem v ordinaci in vivo celkem v ordinaci in vivo: pro péči ústavní celkem v ordinaci in vivo: ostatní NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE: NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)

10 Obrázek 7. Terapeutická činnost Počet léčených pacientů Počet léčených pacientů na osob Rok celkem na lůžkovém oddělení NM na ambulantním oddělení NM Rok celkem na lůžkovém oddělení NM na ambulantním oddělení NM NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE: NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)

11 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období NZIS REPORT č. K/23 (09/2016) Příloha č. 1. Absolutní počty pacientů oboru nukleární medicína v časovém trendu I. Pracovníci ve zdravotnictví Fyzické osoby (počet k ): lékaři Fyzické osoby (počet k ): ZPBD Fyzické osoby (počet k ): ZPSZ, JOP Fyzické osoby (počet k ): ZPSZ, JOP: radiologičtí fyzici Fyzické osoby (počet k ): ostatní odborní pracovníci Přepočtené počty (úvazek k ): lékaři Přepočtené počty (úvazek k ): ZPBD Přepočtené počty (úvazek k ): ZPSZ, JOP Přepočtené počty (úvazek k ): ZPSZ, JOP: radiologičtí fyzici Přepočtené počty (úvazek k ): ostatní odborní pracovníci Smluvní pracovníci (úvazek k ): lékaři Smluvní pracovníci (úvazek k ): ZPBD Smluvní pracovníci (úvazek k ): ZPSZ, JOP Smluvní pracovníci (úvazek k ): ZPSZ, JOP: radiologičtí fyzici Smluvní pracovníci (úvazek k ): ostatní odborní pracovníci Průměrný roční přepočtený počet pracov. celkem (včetně smluvních): lékaři Průměrný roční přepočtený počet pracov. celkem (včetně smluvních): ZPBD Průměrný roční přepočtený počet pracov. celkem (včetně smluvních): ZPSZ, JOP Průměrný roční přepočtený počet pracov. celkem (včetně smluvních): ZPSZ, JOP: radiologičtí fyzici Průměrný roční přepočtený počet pracov. celkem (včetně smluvních): ostatní odborní pracovníci Fyzické osoby: s kvalifikací pro daný obor: lékaři

12 Příloha č. 1. Absolutní počty pacientů oboru nukleární medicína v časovém trendu Fyzické osoby: s kvalifikací pro daný obor: ZPBD Fyzické osoby: s kvalifikací pro daný obor: ZPSZ, JOP Fyzické osoby: s kvalifikací pro daný obor: ZPSZ, JOP: radiologičtí fyzici II. Diagnostická činnost Počet vyšetření: celkem v ordinaci in vivo Počet vyšetření: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ústavní Počet vyšetření: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ostatní Počet výkonů: celkem v ordinaci in vivo Počet výkonů: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ústavní Počet výkonů: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ostatní Počet výkonů: celkem v laboratoři in vitro III. Terapeutická činnost Počet léčených pacientů: celkem Počet léčených pacientů: na lůžkovém oddělení NM Počet léčených pacientů: na ambulantním oddělení NM Počet terapeutických aplikací: celkem Počet terapeutických aplikací: na lůžkovém oddělení NM Počet terapeutických aplikací: na ambulantním oddělení NM Vyšetření bez aplikace radiofarmak: celkem Vyšetření bez aplikace radiofarmak: na lůžkovém oddělení NM Vyšetření bez aplikace radiofarmak: na ambulantním oddělení NM IV. Speciální přístrojové vybavení Pozitronová emisní tomografie (PET) bez CT: celkem Pozitronová emisní tomografie (PET) bez CT: počet výkonů

13 Příloha č. 1. Absolutní počty pacientů oboru nukleární medicína v časovém trendu Pozitronová emisní tomografie (PET) bez CT: počet vyšetření Pozitronová emisní tomografie (PET) s CT: celkem Pozitronová emisní tomografie (PET) s CT: počet výkonů Pozitronová emisní tomografie (PET) s CT: počet vyšetření Scintilační kamera: planární: celkem Scintilační kamera: planární: počet výkonů Scintilační kamera: planární: počet vyšetření Scintilační kamera: SPECT: jednohlavá: celkem Scintilační kamera: SPECT: jednohlavá: počet výkonů Scintilační kamera: SPECT: jednohlavá: počet vyšetření Scintilační kamera: SPECT: dvojhlavá: celkem Scintilační kamera: SPECT: dvojhlavá: počet výkonů Scintilační kamera: SPECT: dvojhlavá: počet vyšetření Kardiologická CZT: celkem 2 3 Kardiologická CZT: počet výkonů Kardiologická CZT: počet vyšetření Scintilační kamera: z toho s možností koincidenční detekce pozitron. radiofarmak: celkem Scintilační kamera: z toho s možností koincidenční detekce pozitron. radiofarmak: počet výkonů Scintilační kamera: z toho s možností koincidenční detekce pozitron. radiofarmak: počet vyšetření Scintilační kamera: z toho SPECT / CT: celkem Scintilační kamera: z toho SPECT / CT: počet výkonů Scintilační kamera: z toho SPECT / CT: počet vyšetření Počítač pro celotělovou detekci (mimo profilograf): celkem Počítač pro celotělovou detekci (mimo profilograf): počet výkonů

14 Příloha č. 1. Absolutní počty pacientů oboru nukleární medicína v časovém trendu Počítač pro celotělovou detekci (mimo profilograf): počet vyšetření In vitro vyšetření: detekční zařízení pro vyšetření pomocí radionuklid. metod: celkem In vitro vyšetření: detekční zařízení pro vyšetření pomocí radionuklid. metod: počet výkonů In vitro vyšetření: zařízení pro vyšetření pomocí alternativních metod: celkem In vitro vyšetření: zařízení pro vyšetření pomocí alternativních metod: počet výkonů Příloha I. Radionuklidová vyšetření in vivo SPECT SPECT: mozku SPECT: břicha SPECT: skeletu SPECT: ložiskových lézí jiných orgánů SPECT: myokardu: zátěžový test SPECT: myokardu: samostatný klid (k viabilitě) SPECT / CT: mozku SPECT / CT: břicha SPECT / CT: skeletu SPECT / CT: ložiskových lézí jiných orgánů SPECT / CT: myokardu: zátěžový test SPECT / CT: myokardu: samostatný klid (k viabilitě) Příloha II. Radionuklidová vyšetření in vivo PET PET: mozku PET: myokardu PET: trupu (celotělové vyšetření) PET: ostatní PET / CT: mozku PET / CT: myokardu

15 Příloha č. 1. Absolutní počty pacientů oboru nukleární medicína v časovém trendu PET / CT: trupu (celotělové vyšetření) PET / CT: ostatní Příloha III. Terapeutické lokální aplikace Lokální: kožní aplikace Lokální: aplikace do tělních dutin Lokální: aplikace do kloubů Lokální: jiné lokální aplikace Příloha IV. Terapeutické celkové aplikace Celková aplikace: karcinom štítné žlázy Celková aplikace: indukce hypotyreózy u Ca Celková aplikace: hyperfunkce štítné žlázy Celková aplikace: polycythemia vera Celková aplikace: metastázy kostí Celková aplikace: jiné celkové aplikace

16 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období NZIS REPORT č. K/23 (09/2016) Příloha č. 2. Standardizované počty pacientů oboru nukleární medicína v časovém trendu I. Diagnostická činnost na 1000 osob v celé populaci Počet vyšetření: celkem v ordinaci in vivo 21,32 21,94 22,62 21,88 21,32 20,23 19,51 19,37 19,22 Počet vyšetření: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ústavní 6,27 6,46 6,22 5,74 5,57 4,83 4,42 4,66 4,91 Počet vyšetření: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ostatní 15,04 15,47 16,40 16,14 15,75 15,41 15,09 14,71 14,31 Počet výkonů: celkem v ordinaci in vivo 40,83 40,45 41,67 41,30 40,55 40,23 44,27 43,91 43,53 Počet výkonů: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ústavní 12,66 12,65 12,64 10,80 10,26 9,54 10,72 10,17 9,61 Počet výkonů: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ostatní 28,17 27,81 29,03 30,51 30,30 30,69 33,55 33,74 33,91 Počet výkonů: celkem v laboratoři in vitro 123,50 116,72 118,56 93,65 80,88 92,19 86,86 59,89 32,97 II. Terapeutická činnost na osob v celé populaci Počet léčených pacientů: celkem 33,55 33,00 33,21 31,82 29,92 26,81 25,08 24,91 24,74 Počet léčených pacientů: na lůžkovém oddělení NM 26,13 25,67 25,29 26,31 24,19 21,86 20,54 19,91 19,28 Počet léčených pacientů: na ambulantním oddělení NM 7,42 7,33 7,92 5,51 5,74 4,96 4,54 5,00 5,45 Počet terapeutických aplikací: celkem 24,60 24,14 24,56 22,83 21,70 21,82 19,65 20,92 22,18 Počet terapeutických aplikací: na lůžkovém oddělení NM 17,78 17,93 17,40 16,51 15,61 16,38 14,68 15,29 15,90 Počet terapeutických aplikací: na ambulantním oddělení NM 6,82 6,21 7,16 6,32 6,09 5,44 4,97 5,62 6,28 Vyšetření bez aplikace radiofarmak: celkem 70,74 68,79 65,96 66,22 68,23 69,68 63,29 56,95 50,61 Vyšetření bez aplikace radiofarmak: na lůžkovém oddělení NM 10,21 10,01 9,62 11,20 10,82 7,19 7,46 6,09 4,71 Vyšetření bez aplikace radiofarmak: na ambulantním oddělení NM 60,53 58,78 56,34 55,01 57,41 62,49 55,83 50,87 45,90 III. Speciální přístrojové vybavení na osob v populaci Pozitronová emisní tomografie (PET) bez CT: počet výkonů 85,61 55,37 37,47 36,29 47,22 40,73 55,32 47,14 38,95

17 Příloha č. 2. Standardizované počty pacientů oboru nukleární medicína v časovém trendu Pozitronová emisní tomografie (PET) bez CT: počet vyšetření 21,73 23,05 24,24 22,78 21,76 21,10 20,44 Pozitronová emisní tomografie (PET) s CT: počet výkonů 83,83 111,13 193,81 223,28 276,46 279,25 264,31 289,34 314,18 Pozitronová emisní tomografie (PET) s CT: počet vyšetření 151,59 166,02 197,89 198,97 204,41 212,63 220,74 Scintilační kamera: planární: počet výkonů 644,52 626,08 614,15 606,83 480,81 489,23 443,91 415,22 386,45 Scintilační kamera: planární: počet vyšetření 447,19 411,95 348,61 312,55 275,40 235,10 194,83 Scintilační kamera: SPECT: jednohlavá: počet výkonů 273,79 204,03 205,92 172,23 139,56 165,86 120,50 133,31 146,03 Scintilační kamera: SPECT: jednohlavá: počet vyšetření 140,69 98,22 93,45 104,03 82,25 77,31 72,35 Scintilační kamera: SPECT: dvojhlavá: počet výkonů 1 889, , , , , , , , ,21 Scintilační kamera: SPECT: dvojhlavá: počet vyšetření 1 250, , , , , , ,64 Kardiologická CZT: počet výkonů 9,05 18,06 Kardiologická CZT: počet vyšetření 5,17 10,33 Scintilační kamera: z toho s možností koincidenční detekce pozitron. radiofarmak: počet výkonů 4,26 6,20 5,60 4,04 3,89 3,87 3,23 3,98 4,72 Scintilační kamera: z toho s možností koincidenční detekce pozitron. radiofarmak: počet vyšetření 2,96 2,23 2,08 2,06 1,67 2,00 2,33 Scintilační kamera: z toho SPECT / CT: počet výkonů 226,22 348,38 377,01 485,68 668,81 674,44 679,79 Scintilační kamera: z toho SPECT / CT: počet vyšetření 112,51 207,58 254,63 297,12 354,98 351,60 348,10 Počítač pro celotělovou detekci (mimo profilograf): počet výkonů 65,21 76,87 79,51 73,88 100,23 98,60 109,72 162,44 214,93 Počítač pro celotělovou detekci (mimo profilograf): počet vyšetření 74,02 68,48 80,22 77,44 86,47 108,42 130,25 In vitro vyšetření: detekční zařízení pro vyšetření pomocí radionuklid. metod: počet výkonů In vitro vyšetření: zařízení pro vyšetření pomocí alternativních metod: počet výkonů Příloha I. Radionuklidová vyšetření in vivo SPECT na osob v celé populaci 7 007, , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 SPECT: mozku 44,67 42,53 36,06 32,45 25,51 22,99 18,31 16,93 15,54 SPECT: břicha 29,01 32,30 27,63 25,07 25,91 24,13 23,59 22,78 21,97

18 Příloha č. 2. Standardizované počty pacientů oboru nukleární medicína v časovém trendu SPECT: skeletu 264,48 313,43 289,93 263,79 288,98 296,18 302,39 295,78 289,08 SPECT: ložiskových lézí jiných orgánů 76,13 111,61 61,33 77,41 71,83 59,82 57,02 64,69 72,31 SPECT: myokardu: zátěžový test 49,68 99,18 SPECT: myokardu: samostatný klid (k viabilitě) 8,76 17,48 SPECT / CT: mozku 3,89 2,93 2,40 2,14 2,11 2,29 2,48 SPECT / CT: břicha 6,79 5,53 6,84 7,12 13,91 16,90 19,88 SPECT / CT: skeletu 23,44 59,49 71,21 71,89 105,31 114,09 122,79 SPECT / CT: ložiskových lézí jiných orgánů 24,58 36,64 48,07 54,60 69,90 65,62 61,33 SPECT / CT: myokardu: zátěžový test 13,94 27,83 SPECT / CT: myokardu: samostatný klid (k viabilitě) 4,10 8,20 Příloha II. Radionuklidová vyšetření in vivo PET na osob v celé populaci PET: mozku 3,92 3,73 2,10 1,89 1,84 1,46 1,59 1,37 1,15 PET: myokardu 0,61 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PET: trupu (celotělové vyšetření) 131,29 120,13 19,63 21,16 22,40 21,32 20,17 19,73 19,29 PET: ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PET / CT: mozku 4,79 5,19 4,43 4,61 6,00 5,01 4,01 PET / CT: myokardu 0,51 0,28 0,28 0,23 0,22 0,20 0,18 PET / CT: trupu (celotělové vyšetření) 145,38 160,37 192,48 193,47 198,00 206,11 214,11 PET / CT: ostatní 0,90 0,19 0,70 0,67 0,19 1,32 2,44 Příloha III. Terapeutické lokální aplikace na osob v celé populaci Lokální: kožní aplikace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,06 0,00 Lokální: aplikace do tělních dutin 0,21 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,08 0,00

19 Příloha č. 2. Standardizované počty pacientů oboru nukleární medicína v časovém trendu Lokální: aplikace do kloubů 6,88 6,87 6,91 6,22 6,17 5,60 5,16 4,97 4,78 Lokální: jiné lokální aplikace 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,09 0,10 0,11 Příloha IV. Terapeutické celkové aplikace na osob v celé populaci Celková aplikace: karcinom štítné žlázy 6,65 7,23 7,79 7,64 8,09 8,46 8,09 9,01 9,93 Celková aplikace: indukce hypotyreózy u Ca 1,71 1,69 1,70 1,54 1,51 1,98 1,81 1,94 2,08 Celková aplikace: hyperfunkce štítné žlázy 5,90 5,13 4,75 4,20 3,36 3,38 2,72 2,60 2,49 Celková aplikace: polycythemia vera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,18 0,31 Celková aplikace: metastázy kostí 2,85 2,80 2,99 2,73 2,14 2,10 1,13 1,51 1,89 Celková aplikace: jiné celkové aplikace 0,40 0,39 0,41 0,49 0,41 0,30 0,33 0,46 0,59

20 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období NZIS REPORT č. K/23 (09/2016) Příloha č. 3. Absolutní počty pacientů oboru nukleární medicína v regionálním srovnání v roce 2015 Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj I. Pracovníci ve zdravotnictví Fyzické osoby (počet k ): lékaři Fyzické osoby (počet k ): ZPBD Fyzické osoby (počet k ): ZPSZ, JOP Fyzické osoby (počet k ): ZPSZ, JOP: radiologičtí fyzici Fyzické osoby (počet k ): ostatní odborní pracovníci Přepočtené počty (úvazek k ): lékaři Přepočtené počty (úvazek k ): ZPBD Přepočtené počty (úvazek k ): ZPSZ, JOP Přepočtené počty (úvazek k ): ZPSZ, JOP: radiologičtí fyzici Přepočtené počty (úvazek k ): ostatní odborní pracovníci Smluvní pracovníci (úvazek k ): lékaři Smluvní pracovníci (úvazek k ): ZPBD Smluvní pracovníci (úvazek k ): ZPSZ, JOP Smluvní pracovníci (úvazek k ): ZPSZ, JOP: radiologičtí fyzici Smluvní pracovníci (úvazek k ): ostatní odborní pracovníci Průměrný roční přepočtený počet pracov. celkem (včetně smluvních): lékaři Průměrný roční přepočtený počet pracov. celkem (včetně smluvních): ZPBD Průměrný roční přepočtený počet pracov. celkem (včetně smluvních): ZPSZ, JOP Průměrný roční přepočtený počet pracov. celkem (včetně smluvních): ZPSZ, JOP: radiologičtí fyzici Průměrný roční přepočtený počet pracov. celkem (včetně smluvních): ostatní odborní pracovníci Fyzické osoby: s kvalifikací pro daný obor: lékaři Fyzické osoby: s kvalifikací pro daný obor: ZPBD

21 Příloha č. 3. Absolutní počty pacientů oboru nukleární medicína v regionálním srovnání v roce 2015 Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Fyzické osoby: s kvalifikací pro daný obor: ZPSZ, JOP Fyzické osoby: s kvalifikací pro daný obor: ZPSZ, JOP: radiologičtí fyzici II. Diagnostická činnost Počet vyšetření: celkem v ordinaci in vivo Počet vyšetření: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ústavní Počet vyšetření: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ostatní Počet výkonů: celkem v ordinaci in vivo Počet výkonů: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ústavní Počet výkonů: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ostatní Počet výkonů: celkem v laboratoři in vitro III. Terapeutická činnost Počet léčených pacientů: celkem Počet léčených pacientů: na lůžkovém oddělení NM Počet léčených pacientů: na ambulantním oddělení NM Počet terapeutických aplikací: celkem Počet terapeutických aplikací: na lůžkovém oddělení NM Počet terapeutických aplikací: na ambulantním oddělení NM Vyšetření bez aplikace radiofarmak: celkem Vyšetření bez aplikace radiofarmak: na lůžkovém oddělení NM Vyšetření bez aplikace radiofarmak: na ambulantním oddělení NM IV. Speciální přístrojové vybavení Pozitronová emisní tomografie (PET) bez CT: celkem Pozitronová emisní tomografie (PET) bez CT: počet výkonů Pozitronová emisní tomografie (PET) bez CT: počet vyšetření Pozitronová emisní tomografie (PET) s CT: celkem

22 Příloha č. 3. Absolutní počty pacientů oboru nukleární medicína v regionálním srovnání v roce 2015 Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Pozitronová emisní tomografie (PET) s CT: počet výkonů Pozitronová emisní tomografie (PET) s CT: počet vyšetření Scintilační kamera: planární: celkem Scintilační kamera: planární: počet výkonů Scintilační kamera: planární: počet vyšetření Scintilační kamera: SPECT: jednohlavá: celkem Scintilační kamera: SPECT: jednohlavá: počet výkonů Scintilační kamera: SPECT: jednohlavá: počet vyšetření Scintilační kamera: SPECT: dvojhlavá: celkem Scintilační kamera: SPECT: dvojhlavá: počet výkonů Scintilační kamera: SPECT: dvojhlavá: počet vyšetření Kardiologická CZT: celkem Kardiologická CZT: počet výkonů Kardiologická CZT: počet vyšetření Scintilační kamera: z toho s možností koincidenční detekce pozitron. radiofarmak: celkem Scintilační kamera: z toho s možností koincidenční detekce pozitron. radiofarmak: počet výkonů Scintilační kamera: z toho s možností koincidenční detekce pozitron. radiofarmak: počet vyšetření Scintilační kamera: z toho SPECT / CT: celkem Scintilační kamera: z toho SPECT / CT: počet výkonů Scintilační kamera: z toho SPECT / CT: počet vyšetření Počítač pro celotělovou detekci (mimo profilograf): celkem 1 Počítač pro celotělovou detekci (mimo profilograf): počet výkonů Počítač pro celotělovou detekci (mimo profilograf): počet vyšetření In vitro vyšetření: detekční zařízení pro vyšetření pomocí radionuklid. metod: celkem In vitro vyšetření: detekční zařízení pro vyšetření pomocí radionuklid. metod: počet výkonů

23 Příloha č. 3. Absolutní počty pacientů oboru nukleární medicína v regionálním srovnání v roce 2015 In vitro vyšetření: zařízení pro vyšetření pomocí alternativních metod: celkem In vitro vyšetření: zařízení pro vyšetření pomocí alternativních metod: počet výkonů Příloha I. Radionuklidová vyšetření in vivo SPECT Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj SPECT: mozku SPECT: břicha SPECT: skeletu SPECT: ložiskových lézí jiných orgánů SPECT: myokardu: zátěžový test SPECT: myokardu: samostatný klid (k viabilitě) SPECT / CT: mozku SPECT / CT: břicha SPECT / CT: skeletu SPECT / CT: ložiskových lézí jiných orgánů SPECT / CT: myokardu: zátěžový test SPECT / CT: myokardu: samostatný klid (k viabilitě) Příloha II. Radionuklidová vyšetření in vivo PET PET: mozku PET: myokardu PET: trupu (celotělové vyšetření) PET: ostatní PET / CT: mozku PET / CT: myokardu PET / CT: trupu (celotělové vyšetření) PET / CT: ostatní Příloha III. Terapeutické lokální aplikace

24 Příloha č. 3. Absolutní počty pacientů oboru nukleární medicína v regionálním srovnání v roce 2015 Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Lokální: kožní aplikace Lokální: aplikace do tělních dutin Lokální: aplikace do kloubů Lokální: jiné lokální aplikace Příloha IV. Terapeutické celkové aplikace Celková aplikace: karcinom štítné žlázy Celková aplikace: indukce hypotyreózy u Ca Celková aplikace: hyperfunkce štítné žlázy Celková aplikace: polycythemia vera Celková aplikace: metastázy kostí Celková aplikace: jiné celkové aplikace

25 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období NZIS REPORT č. K/23 (09/2016) Příloha č. 4. Standardizované počty pacientů oboru nukleární medicína v regionálním srovnání v roce 2015 I. Diagnostická činnost na 1000 osob v daném kraji (kde je lokalizován poskytovatel zdravotních služeb) Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Počet vyšetření: celkem v ordinaci in vivo 44,43 9,15 9,70 19,73 14,22 7,97 8,85 17,16 8,33 25,75 27,31 22,42 14,56 16,91 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Počet vyšetření: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ústavní 3,67 1,94 3,64 3,58 3,36 0,57 1,77 3,13 2,82 6,72 14,00 4,03 5,24 7,62 Počet vyšetření: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ostatní 40,76 7,21 6,06 16,15 10,86 7,41 7,08 14,03 5,51 19,03 13,30 18,39 9,33 9,30 Počet výkonů: celkem v ordinaci in vivo 139,14 28,12 14,55 34,90 38,63 22,45 13,28 44,02 24,35 53,16 28,10 47,19 41,67 24,39 Počet výkonů: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ústavní 22,30 6,26 5,46 8,48 7,82 1,65 2,85 6,60 10,81 14,05 7,12 7,44 17,52 9,82 Počet výkonů: celkem v ordinaci in vivo: pro péči ostatní 116,85 21,86 9,09 26,41 30,81 20,80 10,43 37,42 13,54 39,10 20,99 39,74 24,15 14,57 Počet výkonů: celkem v laboratoři in vitro 93,49 0,00 0,00 98,61 72,58 0,00 236,38 0,00 II. Terapeutická činnost na osob v daném kraji (kde je lokalizován poskytovatel zdravotních služeb) Počet léčených pacientů: celkem 85,70 2,27 41,27 0,52 0,00 14,70 0,00 38,64 3,29 10,60 21,30 21,73 6,50 32,83 Počet léčených pacientů: na lůžkovém oddělení NM 76,51 0,00 38,29 0,00 0,00 35,74 0,00 0,20 15,68 17,16 0,00 27,32 Počet léčených pacientů: na ambulantním oddělení NM 9,19 2,27 2,98 0,52 14,70 2,90 3,29 10,40 5,62 4,57 6,50 5,51 Počet terapeutických aplikací: celkem 68,75 2,35 28,56 1,22 0,00 19,31 0,00 39,55 3,29 11,58 15,51 21,73 9,92 34,48 Počet terapeutických aplikací: na lůžkovém oddělení NM 59,25 0,00 25,58 0,00 0,00 36,64 0,00 0,20 8,86 17,16 0,00 28,72 Počet terapeutických aplikací: na ambulantním oddělení NM 9,50 2,35 2,98 1,22 19,31 2,90 3,29 11,38 6,65 4,57 9,92 5,76 Vyšetření bez aplikace radiofarmak: celkem 20,20 0,38 268,79 0,00 0,00 23,80 0,00 32,83 0,00 0,79 3,92 360,73 0,00 53,08 Vyšetření bez aplikace radiofarmak: na lůžkovém oddělení NM 17,27 0,00 12,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,18 0,00 0,00 Vyšetření bez aplikace radiofarmak: na ambulantním oddělení NM 2,93 0,38 256,08 0,00 23,80 32,83 0,79 3,92 329,56 0,00 53,08 III. Speciální přístrojové vybavení na osob v daném kraji (kde je lokalizován poskytovatel zdravotních služeb) Pozitronová emisní tomografie (PET) bez CT: počet výkonů 0,00 0,00 0,00 349,96 0,00 Pozitronová emisní tomografie (PET) bez CT: počet vyšetření 0,00 0,00 0,00 183,63 0,00 Pozitronová emisní tomografie (PET) s CT: počet výkonů 1 203,87 566,82 0,00 877,07 383,62 599,28 125,00 Pozitronová emisní tomografie (PET) s CT: počet vyšetření 877,54 446,09 0,00 319,81 216,26 599,28 125,00 Scintilační kamera: planární: počet výkonů 755,56 552,06 615,73 536,33 356,14 612,95 36,03 406,08 573,55 409,86 295,81 288,84 Scintilační kamera: planární: počet vyšetření 493,38 435,84 339,02 117,08 185,81 289,69 36,03 406,08 96,88 190,05 95,24 185,81 Scintilační kamera: SPECT: jednohlavá: počet výkonů 160,95 46,87 237,64 0,00 0,00 223, ,51 0,00 Scintilační kamera: SPECT: jednohlavá: počet vyšetření 101,78 34,22 189,17 0,00 0,00 203,65 412,43 0,00

26 Příloha č. 4. Standardizované počty pacientů oboru nukleární medicína v regionálním srovnání v roce 2015 Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Scintilační kamera: SPECT: dvojhlavá: počet výkonů 4 346, , , , , ,24 863, , , , , , , ,45 Scintilační kamera: SPECT: dvojhlavá: počet vyšetření 1 741,30 861,50 970, ,67 913,88 572,40 698, ,29 793, ,28 931, ,42 949, ,09 Kardiologická CZT: počet výkonů 98,77 0,00 0,00 128,95 0,00 Kardiologická CZT: počet vyšetření 54,73 0,00 0,00 78,11 0,00 Scintilační kamera: z toho s možností koincidenční detekce pozitron. radiofarmak: počet výkonů 0,00 37,71 0,00 0,00 0,00 Scintilační kamera: z toho s možností koincidenční detekce pozitron. radiofarmak: počet vyšetření 0,00 18,63 0,00 0,00 0,00 Scintilační kamera: z toho SPECT / CT: počet výkonů 1 780,03 227,00 110,15 243,54 503,51 142, , ,00 408,24 582, ,38 729,17 Scintilační kamera: z toho SPECT / CT: počet vyšetření 793,98 227,00 110,15 121,42 169,51 46,52 549,82 814,32 372,46 362,15 527,68 366,27 Počítač pro celotělovou detekci (mimo profilograf): počet výkonů 79,52 0, ,62 903,55 Počítač pro celotělovou detekci (mimo profilograf): počet vyšetření 79,52 0,00 659,39 748,27 In vitro vyšetření: detekční zařízení pro vyšetření pomocí radionuklid. metod: počet výkonů 4 056,77 28, ,00 0, , ,40 34,54 0,91 In vitro vyšetření: zařízení pro vyšetření pomocí alternativních metod: počet výkonů 4 986, ,29 0, ,77 0,00 Příloha I. Radionuklidová vyšetření in vivo SPECT na osob v daném kraji (kde je lokalizován poskytovatel zdravotních služeb) SPECT: mozku 22,89 6,06 3,92 2,78 2,35 9,11 2,28 16,51 6,39 35,13 11,42 5,67 82,42 14,89 SPECT: břicha 61,70 15,67 13,34 2,43 14,94 12,30 39,55 1,94 18,06 5,96 55,11 53,01 0,33 SPECT: skeletu 583,52 254,86 155,50 92,24 132,66 376,74 133,67 214,78 250,85 456,72 141,45 450,01 311,72 246,13 SPECT: ložiskových lézí jiných orgánů 123,09 108,58 43,62 2,08 54,77 4,33 33,38 69,93 280,27 96,03 90,54 9,40 12,01 SPECT: myokardu: zátěžový test 168,79 112,36 12,40 207,06 336,34 24,41 74,69 71,11 11,43 71,64 40,39 212,41 140,38 47,56 SPECT: myokardu: samostatný klid (k viabilitě) 14,18 54,44 0,47 67,05 0,00 12,27 1,37 1,09 7,94 5,71 33,54 16,59 2,06 SPECT / CT: mozku 10,06 0,08 0,00 3,02 0,00 0,00 18,65 0,00 3,08 0,91 SPECT / CT: břicha 65,35 7,57 1,41 3,13 10,05 0,00 53,88 16,09 34,60 19,37 27,70 3,62 SPECT / CT: skeletu 271,21 151,36 57,12 1,39 122,28 35,83 145,85 242,98 144,69 56,21 42,92 176,35 SPECT / CT: ložiskových lézí jiných orgánů 114,22 49,97 37,97 31,96 17,76 0,00 49,16 178,21 111,97 24,25 21,54 91,51 SPECT / CT: myokardu: zátěžový test 81,43 18,02 8,79 0,00 0,00 18,68 52,40 0,00 0,00 127,22 40,98 SPECT / CT: myokardu: samostatný klid (k viabilitě) 38,02 0,47 0,00 0,00 1,27 2,94 0,00 0,00 3,42 27,90 Příloha II. Radionuklidová vyšetření in vivo PET na osob v daném kraji (kde je lokalizován poskytovatel zdravotních služeb) PET: mozku 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31 0,00 0,00 PET: myokardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PET: trupu (celotělové vyšetření) 0,00 0,00 0,00 0,00 173,32 0,00 0,00

27 Příloha č. 4. Standardizované počty pacientů oboru nukleární medicína v regionálním srovnání v roce 2015 Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj PET: ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PET / CT: mozku 22,34 4,86 0,00 6,89 3,92 4,57 0,00 PET / CT: myokardu 0,48 1,39 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 PET / CT: trupu (celotělové vyšetření) 834,77 438,97 0,00 312,91 212,34 593,93 125,00 PET / CT: ostatní 19,96 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příloha III. Terapeutické lokální aplikace na osob v daném kraji (kde je lokalizován poskytovatel zdravotních služeb) Lokální: kožní aplikace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lokální: aplikace do tělních dutin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lokální: aplikace do kloubů 0,79 2,20 4,08 1,22 4,86 2,54 0,97 9,22 4,94 3,94 9,92 15,22 Lokální: jiné lokální aplikace 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Příloha IV. Terapeutické celkové aplikace na osob v daném kraji (kde je lokalizován poskytovatel zdravotních služeb) Celková aplikace: karcinom štítné žlázy 56,24 4,86 0,00 0,00 22,67 0,00 6,65 4,41 6,17 Celková aplikace: indukce hypotyreózy u Ca 0,00 7,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 9,92 6,99 Celková aplikace: hyperfunkce štítné žlázy 3,64 6,59 0,00 0,00 13,97 0,00 0,43 2,83 6,09 Celková aplikace: polycythemia vera 0,00 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celková aplikace: metastázy kostí 3,25 0,15 0,00 14,45 0,36 2,36 1,70 0,47 0,00 Celková aplikace: jiné celkové aplikace 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00

28 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 170/15 ze dne v rámci Programu statistických zjišťování na rok Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické služby resortu zdravotnictví podle závazných pokynů ÚZIS ČR Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva zdravotnictví,které odpovídá za jejich ochranu Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS A (MZ) 1-01 Poskytovatel (obor): nukleární medicína Za rok 2015 IČO PČZ Oddělení, pracoviště, kód poskytovatele Zpravodajská jednotka (adresa): A053 I. Pracovníci ve zdravotnictví Č.ř. Lékaři ZPBD ZPSZ, JOP ze sl. 4 radiologičtí fyzici a b Fyzické osoby (počet k ) 11 Přepočtené počty (úvazek k ) 12 Smluvní pracovníci (úvazek k ) 13 Průměrný roční přepočtený počet pracov. celkem (včetně smluvních) 14 z ř. 11 s kvalifikací pro daný obor 15 II. Diagnostická činnost Č.ř. Celkem v ordinaci in vivo ze sl. 1 pro péči Celkem v laboratoři in vitro ústavní ostatní a b Počet vyšetření 21 Počet výkonů 22 III. Terapeutická činnost NM = nukleární medicína Č.ř. Celkem na lůžkovém oddělení NM ze sl. 1 na ambulantním oddělení NM a b Počet léčených pacientů 41 Počet terapeutických aplikací 42 Vyšetření bez aplikace radiofarmak 43 IV. Speciální přístrojové vybavení scintilační kamera SPECT Ostatní odborní pracovníci Sledované přístroje k Č.ř. Celkem Počet výkonů Počet vyšetření a b pozitronová emisní tomografie (PET) bez CT 71 pozitronová emisní tomografie (PET) s CT 72 planární 73 jednohlavá 74 dvojhlavá 75 kardiologická CZT 76 z toho s možností koincidenční detekce pozitron z toho SPECT / CT počítač pro celotělovou detekci (mimo profilograf) detekční zařízení pro vyšetření pomocí radionuklid. metod in vitro vyšetření zařízení pro vyšetření pomocí alternativních metod Pokračování na druhé straně

29 I. Radionuklidová vyšetření in vivo - SPECT Příloha Počet vyšetření Č.ř. mozku myokardu břicha skeletu ložiskových lézí jiných orgánů zátěžový test samostatný klid (k viabilitě) a b SPECT 121 SPECT / CT 122 II. Radionuklidová vyšetření in vivo - PET Počet vyšetření Č.ř. mozku myokardu trupu (celotělové vyšetření) ostatní a b PET 131 PET / CT 132 III. Terapeutické lokální aplikace aplikace do aplikace do jiné lokální Aplikace Č.ř. kožní aplikace tělních dutin kloubů aplikace a b Lokální 181 IV. Terapeutické celkové aplikace Aplikace Č.ř. karcinom štítné žlázy indukce hypotyreózy u Ca hyperfunkce štítné žlázy polycythemia vera metastázy kostí jiné celkové aplikace a b Celková 191 Razítko: Podpis vedoucího zpravodajské jednotky: Výkaz sestavil: Telefon: Datum:

30 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2015 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor nukleární medicíny Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice na rok Tento program byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, v částce 102, formou vyhlášky č. 239/2014 Sb. ze dne , která v příloze 2 obsahuje seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Program byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkazy řady A (MZ) 1-01 slouží k získání základních informací o poskytovatelích zdravotních služeb a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska zajištění a potřeby zdravotní péče, pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu obyvatelstva. Tyto informace slouží pro zpracování podkladů při stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení objemu zdravotní péče. Předání dat je možné pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace - Centrální úložiště výkazů (CÚV), která obsahuje elektronické šablony pro vyplňování a odesílání výkazů do CÚV. Pro předání dat do CÚV je nutné přihlášení do registrů rezortu zdravotnictví na základě Žádosti o přístup do registrů NZIS uvedené na internetových stránkách v v horní liště označené červeně a uvedené jako REGISTRY NZIS VSTUP na adrese: Předání dat do aplikace CÚV bude ukončeno Zákon č. 89/1995 Sb. ukládá všem zpravodajským jednotkám povinnost poskytnout úplně, správně, pravdivě a včas požadované údaje pro všechna statistická zjišťování uvedená v Programu statistických zjišťování (viz 2 vymezení pojmů, 10 program statistických zjišťování a 26 správní delikty). Ochrana důvěrných statistických údajů je zaručena výše uvedeným zákonem (viz 16 povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných statistických, údajů, 17 poskytování důvěrných statistických údajů). POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru nukleární medicíny ve všech zdravotnických zařízeních (dále ZJ) bez ohledu na jejich zřizovatele. Formuláře výkazu a pokyny pro jeho vyplňování jsou uveřejněny na internetových stránkách V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena informace k poli. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují. Oddíl I. Pracovníci ve zdravotnictví V ř. 11, 12 se sleduje evidenční počet zaměstnanců a počet zaměstnavatelů vybraných kategorií pracovníků. Charakteristika jednotlivých kategorií pracovníků je určena zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Vyhláška MZ ČSR č. 77/1981 Sb. byla zrušena v červnu 2004 (vyhláškou č. 393/2004 Sb.). Vybrané kategorie pracovníků jsou uvedeny ve sl. 1 až 6 (lékaři, ZPBD = zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu, ZPSZ = zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí a JOP = jiní odborní pracovníci a ostatní odborní pracovníci). Podrobnější vysvětlivky k evidenčnímu počtu zaměstnanců, k zaměstnavatelům, ke kategoriím pracovníků a tabulky pro přepočty úvazku jsou uvedeny v samostatných pokynech METODICKÉ VYSVĚTLIVKY, které jsou k dispozici na pracovišti ÚZIS ČR a na internetových stránkách (NZIS). sl. 3 ZPBD = zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu - 5 až 21a zákona č. 96/2004 Sb. sl. 4 ZPSZ = zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí - 22 až 28 zákona č. 96/2004 Sb. JOP = jiní odborní pracovníci - 43 zákona č. 96/2004 Sb. sl. 5 ze sl. 4 radiologičtí fyzici - 25 zákona č. 96/2004 Sb. sl. 6 Ostatní odborní pracovníci Patří sem odborní pracovníci na oddělení (pracoviště, zařízení), kteří nejsou uvedeni ve sl. 1 až 5. ř. 11 ve sl. 1 až 6 se vyplňuje počet fyzických osob pracujících na oddělení (pracovišti) k ř. 12 přepočtené počty (úvazky k ) - rovná se součtu úvazků jednotlivých zaměstnanců a zaměstnavatelů k Přepočet a součet jednotlivých úvazků se počítá na 3 desetinná místa. Do výkazu se přepočtené počty zaokrouhlují na 2 desetinná místa. V zařízeních, kde není pro ambulantní část lůžkového oddělení stanovena výše úvazku lékaře nebo dalšího personálu a tito docházejí z lůžkové části oddělení, se při výpočtu úvazku vychází z ordinační doby ambulantního pracoviště a počtu pracovníků, kteří obvykle současně zajišťují ambulantní péči. To znamená: do počtu fyzických osob se podle požadovaných kategorií vykáží všichni, kteří zabezpečují chod daného ambulantního pracoviště a v ordinaci se střídají, do přepočtených počtů se úvazek vypočte podle počtu hodin, po které je ambulantní pracoviště za týden provozováno a počtu osob zajišťujících ambulantní péči. A(MZ)1-01/053 str. 1

31 Poznámka: Upozorňujeme však, že je třeba zachovat návaznost vykazování počtu pracovníků a úvazků na tomto výkaze a počtu vykázaných pracovníků a úvazků na výkaze E (MZ) 2-01 Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami) E (MZ) 3-01 Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami) E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování ř. 13 smluvní pracovníci (úvazek k ) Do tohoto řádku patří pracovníci, kteří pracují v daném zdravotnickém zařízení, ale nepatří do evidenčního počtu zaměstnanců ani do počtu zaměstnavatelů vykazující jednotky. Pracují tedy buď: na dohodu (o provedení práce nebo o pracovní činnosti - placeno z ostatních osobních nákladů (OON)), na smlouvu o dílo (dle občanského nebo obchodního zákoníku), jako spolupracující rodinný příslušník, fyzické osoby dočasně přidělené k výkonu práce prostřednictvím zprostředkovatelských agentur práce ř. 14 Průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních) se uvádí za vykazované období na 2 desetinná místa takto: součet přepočteného počtu pracovníků celkem (včetně smluvních) za jednotlivé měsíce sledovaného období = počet měsíců sledovaného období ř. 15 pracovníci (lékaři, ZPBD, ZPSZ, JOP) z ř. 11 s kvalifikací v oboru, u lékařů jde o specializaci v oboru (viz Příloha zákona č. 95/2004 Sb. - Obory specializačního vzdělávání lékařů) Oddíl II. Diagnostická činnost Zahrnuje i činnost smluvních pracovníků, kterou pro dané zařízení vykonávají. ř. 21, sl. 1 celkový počet vyšetření (in vivo) provedených v ordinaci lékaře a platí: sl. 1 = sl. 2 + sl. 3 Celkový počet vyšetření odpovídá počtu vyšetření určitým typem metody zpravidla spojeným s aplikací radiofarmaka, jehož výsledkem je jeden klinický nález. ř. 21, sl. 2 počet vyšetření (in vivo) provedených v ordinaci lékaře u hospitalizovaných (ústavních) pacientů ř. 21, sl. 3 počet vyšetření (in vivo) provedených v ordinaci lékaře u ostatních pacientů - tj., kteří jsou ambulantně ošetřeni (nejsou hospitalizovaní) ř. 22, sl. 1 celkový počet výkonů provedených v ordinaci lékaře a platí: sl. 1 = sl. 2 + sl. 3 Počet výkonů = počet kódů vykázaných pojišťovně za rok. ř. 22, sl. 2 počet výkonů provedených v ordinaci lékaře u hospitalizovaných pacientů Musí platit: tento údaj se rovná celkovému počtu výkonů uvedených na příloze v V. oddílu, sl. 2 (tj. řádek celkem, sl. 2). ř. 22, sl. 3 počet výkonů provedených v ordinaci lékaře u ambulantně ošetřených pacientů Musí platit: tento údaj se rovná celkovému počtu výkonů uvedených na příloze ve IV. oddílu, sl. 3 (tj. řádek celkem, sl. 3). ř. 22, sl. 4 počet výkonů provedených v laboratoři (in vitro) Musí platit: tento údaj se rovná celkovému počtu výkonů uvedených na příloze ve IV. oddílu, sl. 5 a sl. 6 (tj. řádek celkem, sl. 5 + sl. 6). Oddíl III. Terapeutická činnost ř. 41 počet léčených pacientů na oddělení nukleární medicíny (NM) - celkem (sl. 1), na lůžkovém oddělení NM (sl. 2), na ambulantním oddělení NM (sl. 3) a platí: sl. 1 = sl. 2 + sl. 3 Počet léčených pacientů = součet rodných čísel v ambulantní péči (při každé ambulantní aplikaci terapeutické dávky) a v lůžkové péči (při každé hospitalizaci). ř. 42 počet terapeutických aplikací - celkem (sl. 1), na lůžkovém oddělení NM (sl. 2), na ambulantním oddělení NM (sl. 3) a platí: sl. 1 = sl. 2 + sl. 3 Terapeutické aplikace = součet lokálních a celkových aplikací a platí: ř. 42, sl. 1 = ř. 181 (sl. 1 + sl. 2 + sl. 3 + sl. 4) + ř.191 (sl. 1 + sl. 2 + sl. 3 + sl. 4 + sl. 5 + sl. 6) ř. 43 vyšetření bez aplikace radiofarmak - celkem (sl. 1), na lůžkovém oddělení NM (sl. 2), na ambulantním oddělení NM (sl. 3) a platí: sl. 1 = sl. 2 + sl. 3 Uvede se počet vyšetření, nikoliv počet vyšetřených pacientů! Řádek 43 se týká kontrol po aplikacích radiofarmak, konsilií apod. ve sledovaném roce. Oddíl IV. Speciální přístrojové vybavení V tomto oddíle se sleduje vybavení příslušného oddělení (pracoviště) nukleární medicíny vybranými přístroji. Uvádějí se pouze přístroje, které byly ve sledovaném roce v provozu. Ve sl. 2 ve všech ř. 71 až 81 se sleduje počet výkonů. Pokud na oddělení (pracovišti) NM existuje více přístrojů jednoho druhu, pak do sl. 2 v příslušném řádku patří součet výkonů provedených na všech přístrojích. Ve sl.3 v ř. 71 až 79 se sleduje počet vyšetření. Vyšetření je soubor výkonů po 1 aplikaci radiofarmaka (počet vyšetření je stejný nebo menší než počet výkonů). Příloha oddíl I. - Radionuklidová vyšetření in vivo - SPECT, oddíl II. - Radionuklidová vyšetření in vivo - PET V ř. 121 se sledují vybraná vyšetření scintilační kamerou - SPECT. V ř. 122 se sledují vybraná vyšetření scintilační kamerou - SPECT/CT. Sloupec 1 - vyšetření mozku, sl. 2 - vyšetření myokardu - zátěžový test, sl. 3 samostatné vyšetření myokardu klid (k viabilitě) (Všechna vyšetření myokardu s použitím atenuační korekce uvádějte pouze na ř. 122, pacienty vyšetřené bez atenuační korekce pouze na ř. 121.), sl. 4 - vyšetření břicha, sl. 5 - vyšetření skeletu, sl. 6 - vyšetření ložiskových lézí jiných orgánů. V řádcích 121 a 122 platí, že sl. 3 je podmnožinou sloupce 2. V ř. 131 se sledují vybraná vyšetření pozitronovou emisní tomografií. V ř. 132 se sledují vybraná vyšetření PET/CT. Sloupec 1 - vyšetření mozku, sl. 2 - vyšetření myokardu, sl. 3 - celotělové vyšetření trupu (části těla a orgány zahrnuté do "celotělového vyšetření" se již nevykazují jako vyšetření jednotlivých orgánů), sl. 4 - ostatní vyšetření pozitronovou emisní tomografií Příloha oddíl III. - Terapeutické lokální aplikace, oddíl IV. - Terapeutické celkové aplikace Jde o rozpis ř. 42, sl. 1 z III. oddílu na přední straně výkazu. ř. 181, sl. 1 až 4 lokální aplikace ř. 191, sl. 1 až 6 celkové aplikace Platí: ř. 181 (sl. 1 + sl. 2 + sl. 3 + sl. 4) + ř. 191 (sl. 1 + sl. 2 + sl. 3 + sl. 4 + sl. 5 + sl. 6) = ř. 42, sl. 1 (Oddíl III. Terapeutická činnost - na přední straně výkazu) A(MZ)1-01/053 str. 2

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období NZIS REPORT č. K/31 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období NZIS REPORT č. K/31 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/31 (08/2018) Stručný přehled činnosti

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 27 215 NZIS REPORT č. K/13 (9/216) Stručný přehled

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 27 217 NZIS REPORT č. K/13 (8/218) Stručný přehled

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období NZIS REPORT č. K/27 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období NZIS REPORT č. K/27 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/27 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období NZIS REPORT č. K/2 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období NZIS REPORT č. K/2 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/2 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období NZIS REPORT č. K/20 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období NZIS REPORT č. K/20 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/20 (09/2016) Stručný přehled činnosti

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období NZIS REPORT č. K/15 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období NZIS REPORT č. K/15 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/15 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007 2015 NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období NZIS REPORT č. K/27 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období NZIS REPORT č. K/27 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/27 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/18 (09/2016) Stručný přehled

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období NZIS REPORT č. K/14 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období NZIS REPORT č. K/14 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/14 (09/2016) Stručný přehled činnosti

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období NZIS REPORT č. K/20 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období NZIS REPORT č. K/20 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/20 (08/2018) Stručný přehled činnosti

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období NZIS REPORT č. K/15 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období NZIS REPORT č. K/15 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/15 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014 2015 NZIS REPORT č. K/11 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období NZIS REPORT č. K/14 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období NZIS REPORT č. K/14 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/14 (08/2018) Stručný přehled činnosti

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru chirurgie

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/5 (09/2016) Stručný přehled

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014 2017 NZIS REPORT č. K/11 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/5 (08/2018) Stručný přehled

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/12 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická dopravní služba za období NZIS REPORT č. K/32 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická dopravní služba za období NZIS REPORT č. K/32 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická dopravní služba za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/32 (08/2018) Zdravotnická dopravní

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru patologie za období NZIS REPORT č. K/24 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru patologie za období NZIS REPORT č. K/24 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/24 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru patologie

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/9 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru chirurgie

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období NZIS REPORT č. K/19 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období NZIS REPORT č. K/19 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/19 (08/2018) Stručný přehled

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období NZIS REPORT č. K/8 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období NZIS REPORT č. K/8 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/8 (09/2016) Stručný přehled činnosti

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 213 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 212 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 8. 2011 47 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2010 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období NZIS REPORT č. K/8 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období NZIS REPORT č. K/8 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/8 (08/2018) Stručný přehled činnosti

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2012 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2011 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období NZIS REPORT č. K/19 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období NZIS REPORT č. K/19 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/19 (09/2016) Stručný přehled

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období NZIS REPORT č. K/26 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období NZIS REPORT č. K/26 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/26 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru logopedie

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období NZIS REPORT č. K/29 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období NZIS REPORT č. K/29 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/29 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru tkáňová

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/33 (08/2018)

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období NZIS REPORT č. K/29 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období NZIS REPORT č. K/29 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/29 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru tkáňová

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015 NZIS REPORT č. K/3 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015 NZIS REPORT č. K/3 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015 NZIS REPORT č. K/3 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru klinická

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) za období 2014 2017 NZIS REPORT č. K/36 (08/2018) Stručný

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba (ZZS) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba (ZZS) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba (ZZS) za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/16 (08/2018) Stručný přehled

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E(MZ)4-01:

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E(MZ)4-01: Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2018 Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E(MZ)4-01: ÚZIS ČR Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců,

Více

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 171/15 ze dne 31.10.2014 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 29. 8. 2017 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 134/13 ze dne 26.10.2012 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2013. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce Activity of section of radiology and visual methods in the year 2013

Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce Activity of section of radiology and visual methods in the year 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 10. 2014 27 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2013 Activity of section of radiology

Více

Termín předložení: laskavě doručte nejpozději do 20 dnů po skončení sledovaného období.

Termín předložení: laskavě doručte nejpozději do 20 dnů po skončení sledovaného období. Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2009 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-02: Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických

Více

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 127/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce Activity of section of radiology and visual methods in the year 2010

Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce Activity of section of radiology and visual methods in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29. 8. 2011 48 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2010 Activity of section of radiology and

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 14. 9. 2011 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Libereckém

Více

Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce Activity of section of radiology and visual methods in the year 2012

Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce Activity of section of radiology and visual methods in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 9. 2013 39 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2012 Activity of section of radiology and

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 5. 9. 2010 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 19. 9. 2012 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 131/11 ze dne 27.10.2010 rámci Programu statistických zjišťování na rok 2011. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Ústeckém kraji

Více

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 11. 212 57 Činnost oboru klinické hematologie v roce 211 Activity of health care institutions in clinical haematology

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 18. 10. 2012 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Jihomoravském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 26. 8. 2014 6 Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Olomouckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod ve Zlínském kraji v roce

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 145/12 ze dne 17.10.2011 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2012. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Kraji Vysočina v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Jihomoravském kraji

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2016 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 25. 6. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Moravskoslezském

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 3-01:

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 3-01: Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2016 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 3-01: Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 26. 8. 2014 6 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Moravskoslezském

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 7. 2009 33 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 215 Autoři: Ing. Markéta Bartůňková, Bc. Jan Jann, Mgr. Jan Žofka, Ing. Michal Kratochvíl, Ing. Zdena Nováková,

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 3-01:

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 3-01: Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2016 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 3-01: Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení pro obor

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení pro obor Program statistických zjišťování ÚZIS ČR Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení pro obor

Více

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016 Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 216 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.1

Více

Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce Activity of section of radiology and visual methods in the year 2009

Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce Activity of section of radiology and visual methods in the year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 34 Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2009 Activity of section of radiology and visual

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 9. 8. 2012 Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2011 Activity in Branch

Více

Odměňování v českém zdravotnictví v r. 2017

Odměňování v českém zdravotnictví v r. 2017 Odměňování v českém zdravotnictví v r. 217 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.2 (7/218) Připravil autorský

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Ústeckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 21 19 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01:

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2016 Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: ÚZIS ČR Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 7. 2009 34 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie Activity of

Více

3. Pracovníci ve zdravotnictví

3. Pracovníci ve zdravotnictví 3. Pracovníci ve zdravotnictví Zdravotnictví je ekonomicky sociálním systémem, majícím velký význam pro život celé společnosti. Plní její nejzákladnější potřeby, do značné míry přispívá k tomu, aby mohlo

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 13. 8. 2012 Activity in Branch Neurology in the Zlínský Region in 2011 Souhrn Informace ze

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 14 Souhrn Činnost oboru neurologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 28.8.2013 Souhrn Activity in Branch Neurology in the Jihomoravský Region in 2012 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 12 5. 9. 2013 Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v roce 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 12 4. 9. 2013 Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2012 Activity in

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 19 23.9.2004 Podkladem pro zpracování dat o činnosti očního oboru v kraji je roční výkaz

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 16 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2013 Activity of general practitioners for adults in 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 13. 8. 2012 Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2011 Activity in Branch Neurology

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 6. 21 28 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická hematologie Activity of health

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Surgical Service - Activity in the Pardubický Region in 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013 Activity in Branch

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 29. 8. 2013 Souhrn Activity in Branch Neurology in the Zlínský Region in 2012 Informace ze

Více