Odměňování v českém zdravotnictví v r. 2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odměňování v českém zdravotnictví v r. 2017"

Transkript

1 Odměňování v českém zdravotnictví v r. 217 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.2 (7/218) Připravil autorský kolektiv vedený: M. Bartůňková, J. Jarkovský, L. Dušek Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Institute of Biostatistics and Analyses of the Masaryk University

2 Úvodní informace Zpráva je zpracována na podkladě dat získaných z hlášení poskytovatelů zdravotních služeb. Statistické zjišťování je realizováno v souladu s legislativou. Program statistických zjišťování na rok 217 byl zveřejněn ve Vyhlášce č. 355 ze dne 11. října 216 o Programu statistických zjišťování na rok 217, v částce 14/216 Sb., rozeslané dne 4. listopadu 216 včetně přílohy č. 1 a 2. Zpráva shrnuje data z následujících výkazů: E (MZ) Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb E (MZ) Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb E (MZ) Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Zprávu zpracoval autorský kolektiv vedený: ing. M. Bartůňková; RNDr. J. Jarkovský Ph.D.; doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D. Analýza a zpracování dat: Bc. J. Jann; Ing. Mgr. J. Žofka; Ing. M. Kratochvíl; Ing. V. Slábová; Ing. Z. Nováková; Ing. M. Blaha Ph.D.; RNDr. D. Klimeš Ph.D.; Ing. L. Roubalová

3 II. Platy a mzdy v českém zdravotnictví v r. 217 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.2 (7/218) Připravil autorský kolektiv vedený: M. Bartůňková, J. Jarkovský, L. Dušek Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Institute of Biostatistics and Analyses of the Masaryk University

4 Výpočet průměrné hrubé mzdy / platu Plat [státní sektor] poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům (vedeným v evidenčním počtu) za práci. Ve statistickém výkaznictví se do platů zahrnují základní platy, příplatky a doplatky k platu, odměny, náhrady platu, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky platu (státní zdravotnická zařízení). Tarifní plat zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen (státní zdravotnická zařízení). Mzda [nestátní sektor (společnosti dle zákona č. 9/212 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů)] poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům (vedeným v evidenčním počtu) za práci. Ve statistickém výkaznictví se do mezd zahrnují základní mzdy, příplatky a doplatky ke mzdě, odměny, náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy (nestátní zdravotnická zařízení). PRŮMĚRNÝ PŘÍJEM = Průměrná hrubá měsíční mzda/plat představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Výpočet průměrného příjmu ve statistickém zjišťování: Mzdy (Platy) v Kč celkové finanční prostředky na odměňování Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců (úvazky)

5 II. Platy a mzdy v českém zdravotnictví v r. 217 II-A. Lékaři a zubní lékaři (shodný statistický vzorek zpravodajských jednotek) Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.2 (7/217) Připravil autorský kolektiv vedený: M. Bartůňková, J. Jarkovský, L. Dušek Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Institute of Biostatistics and Analyses of the Masaryk University

6 Odměňování lékařů a zubních lékařů dle hlavních segmentů péče (bez primární péče-historicky nebyla předmětem sběru dat) PRŮMĚR ČR PRŮMĚR ČR PRŮMĚR PLAT PRŮMĚR MZDA PRŮMĚR PLAT 66 9 PRŮMĚR MZDA AKUTNÍ PÉČE AKUTNÍ PÉČE AKUTNÍ PÉČE AKUTNÍ PÉČE OST. LŮŽKOVÁ OST. LŮŽKOVÁ OST. LŮŽKOVÁ OST. LŮŽKOVÁ NELŮŽKOVÁ PÉČE 52 6 NELŮŽKOVÁ PÉČE NELŮŽKOVÁ PÉČE NELŮŽKOVÁ PÉČE

7 Odměňování lékařů a zubních lékařů vývoj v čase (bez primární péče-historicky nebyla předmětem sběru dat) v roce 217 nárůst o 7,48% oproti roku 216 v roce 217 nárůst o 7,27% oproti roku 216 v roce 217 nárůst o 7,46% oproti roku Celkový průměr Plat Mzda Průměr

8 89 81 Všechny segmenty péče Mzda Plat Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Ústecký kraj Královéhradecký kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj ČR Hlavní město Praha Zlínský kraj Kraj Vysočina Liberecký kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Odměňování lékařů a zubních lékařů: rozdíl mezd a platů Průměrné příjmy Index 217/216 4% 4% 4% 5% 7% 7% 7% 8% 8% 9% 11% 11% 12% 12% 12% % 5% 1% 15% Průměrné platy a mzdy Meziroční rozdíly

9 Akutní péče 217 Mzda Plat Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Královéhradecký kraj Ústecký kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Plzeňský kraj Hlavní město Praha Jihočeský kraj ČR Zlínský kraj Karlovarský kraj Liberecký kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Průměrné příjmy Odměňování lékařů a zubních lékařů: rozdíl mezd a platů % Index 217/216 5% 5% 8% 8% 7% 7% 8% 8% 9% 8% 12% 11% 11% 26% % 1% 2% 3% Průměrné platy a mzdy Meziroční rozdíly

10 Ost. lůžková péče 217 mzda plat Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Pardubický kraj Olomoucký kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Jihočeský kraj Moravskoslezský kraj Královéhradecký kraj ČR Ústecký kraj Zlínský kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Hlavní město Praha Liberecký kraj Jihomoravský kraj Průměrný příjem Odměňování lékařů a zubních lékařů: rozdíl mezd a platů % Index 217/216-2% -2% % 2% 2% 4% 4% 6% 6% 8% 8% 12% 13% 12% % -1% % 1% 2% Průměrné platy a mzdy Meziroční rozdíly

11 Nelůžková péče 217 Mzda Plat Průměrné platy a mzdy Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Ústecký kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Liberecký kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Plzeňský kraj Jihomoravský kraj Královéhradecký kraj ČR Jihočeský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Karlovarský kraj Hlavní město Praha Průměrný příjem Odměňování lékařů a zubních lékařů: rozdíl mezd a platů % -7% -8% -1% Meziroční rozdíly Index 217/216 4% 5% 6% 4% 11% 8% 11% 9% 24% 28% 44% -2% % 2% 4% 6%

12 Všechny segmenty péče 217 Mzda Plat Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Odměňování lékařů a zubních lékařů dle zřizovatele: rozdíl mezd a platů Průměrný příjem Index 217/ MZ % ČR % Kraj % Obec, město % Jiná právnická osoba % Ostatní centrální orgány % Církev 5 3 1% Fyzická osoba % % 5% 1% 15% Průměrné platy a mzdy Meziroční rozdíly

13 Akutní péče 217 Mzda Plat Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Odměňování lékařů a zubních lékařů dle zřizovatele: rozdíl mezd a platů Průměrný příjem Index 217/ MZ % ČR % Jiná právnická osoba % Kraj % Obec, město % 6 86 Ostatní centrální orgány % Církev % Průměrné platy a mzdy 5 1 % 5% 1% 15% Meziroční rozdíly

14 Ost. lůžková péče 217 Mzda Plat Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Odměňování lékařů a zubních lékařů dle zřizovatele: rozdíl mezd a platů Průměrný příjem Index 217/ Kraj % MZ % ČR % Jiná právnická osoba % Církev % Obec, město % Ostatní centrální orgány % % -1% -5% % 5% 1% Průměrné platy a mzdy Meziroční rozdíly

15 Nelůžková péče 216 Mzda Plat Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Odměňování lékařů a zubních lékařů dle zřizovatele: rozdíl mezd a platů Průměrný příjem Index 217/ Kraj Církev ČR % Ostatní centrální orgány % Obec, město 48 % Jiná právnická osoba % MZ % Fyzická osoba % % 5% 1% 15% Průměrné platy a mzdy Meziroční rozdíly

16 Všechny segmenty péče Průměrné platy (N=16) Odměňování lékařů a zubních lékařů v čase: jednotliví poskytovatelé (bez primární péče) Průměrné mzdy (N=556) 5. PERCENTIL= PERCENTIL=13 35 MEDIÁN= PRŮMĚR= PERCENTIL=2 95. PERCENTIL=16 48 MEDIÁN=55 37 PRŮMĚR= Průměrné platy a mzdy 217 dle poskytovatelů (N = počty poskytovatelů dle IČO)

17 Akutní péče Průměrné platy (N=51) Odměňování lékařů a zubních lékařů v čase: jednotliví poskytovatelé Průměrné mzdy (N=85) 5. PERCENTIL= PERCENTIL= MEDIÁN= PRŮMĚR= PERCENTIL= PERCENTIL= MEDIÁN=66 41 PRŮMĚR= Průměrné platy a mzdy 217 dle poskytovatelů (N = počty poskytovatelů dle IČ)

18 Akutní péče Odměňování lékařů a zubních lékařů v čase: jednotliví poskytovatelé 14 ROK PLAT N=51 (počet úvazků = 11 23) MZDA N=85 (počet úvazků = 8 75) PLAT MZDA

19 Ost. lůžková péče Průměrné platy (N=49) Odměňování lékařů a zubních lékařů v čase: jednotliví poskytovatelé Průměrné mzdy (N=91) 5. PERCENTIL= PERCENTIL= MEDIÁN= PRŮMĚR= PERCENTIL= PERCENTIL= MEDIÁN=59 66 PRŮMĚR= Průměrné platy a mzdy 217 dle poskytovatelů (N = počty poskytovatelů dle IČO)

20 Ost. lůžková péče Odměňování lékařů a zubních lékařů v čase: jednotliví poskytovatelé 25 2 ROK 217 PLAT N=49 (počet úvazků = 777) MZDA N=91 (počet úvazků = 51) PLAT MZDA

21 Nelůžková péče Průměrné platy (N=63) Odměňování lékařů a zubních lékařů v čase: jednotliví poskytovatelé Průměrné mzdy (N=392) 5. PERCENTIL= PERCENTIL= MEDIÁN=53 61 PRŮMĚR= PERCENTIL= PERCENTIL= MEDIÁN= PRŮMĚR= Průměrné platy a mzdy 217 dle poskytovatelů (N = počty poskytovatelů dle IČO)

22 Nelůžková péče Odměňování lékařů a zubních lékařů v čase: jednotliví poskytovatelé ROK 217 PLAT N=63 (počet úvazků = 58) MZDA N=392 (počet úvazků = 2 232) PLAT MZDA

23 Primární péče Odměňování lékařů a zubních lékařů v čase: jednotliví poskytovatelé 25 ROK 217 PLAT N=8 (počet úvazků = 6) MZDA N=7 295 (počet úvazků = 1 141) PLAT i MZDA 5. PERCENTIL= PERCENTIL= MEDIÁN= PLAT MZDA

24 Struktura mezd a platů v roce 217 Struktura platů a mezd lékařů a zubních lékařů PZS Akutní péče Struktura platů Celkové průměrné hrubé příjmy % základní tarif % Struktura mezd % Celkové průměrné hrubé příjmy % základní mzda ostatní příplatky % % ostatní odměny % % odměny plat za práci přesčas % % mzda za práci přesčas náhrady platu % % odměna za pracovní pohotovost odměna za pracovní pohotovost % 625 1% mzda za práci v sobotu a v neděli příplatek za vedení % 557 1% mzda za noční práci ostatní 118 % 297 % mzda nebo náhrada mzdy za svátek příplatek za práci ve ztíženém prostředí 143 % 121 % mzda a příplatek za práci ve ztíženém prostředí Počet úvazků Počet úvazků

25 Struktura mezd a platů v roce 217 Náhrady platu 6 643; 9% Struktura platů a mezd lékařů a zubních lékařů PZS Akutní péče Struktura platů Příplatek Ztížené za vedení prostředí Pohotovost 2 319; 3% 1 242; 2% Ostatní 143; % 118; % Za sobotu a neděli 625; 1% Pohotovost 2 554; 4% Práce přesčas 5 88; 7% Struktura mezd Noční práce 557; 1% Za svátek 297; % Ztížené prostředí 121; % Práce přesčas 6 885; 9% Odměny 6 511; 1% Odměny 8 426; 11% Ostatní příplatky ; 16% Základní tarif 37 4; 5% Ostatní ; 18% Základní mzda 4 431; 59%

26 Struktura mezd a platů v roce 217 Struktura platů a mezd lékařů a zubních lékařů PZS Ostatní lůžkové péče Struktura platů Struktura mezd Celkové průměrné hrubé příjmy % základní tarif % % Celkové průměrné hrubé příjmy % základní mzda ostatní příplatky % % odměny náhrady platu % % ostatní odměny % % mzda nebo náhrada mzdy za svátek plat za práci přesčas % % mzda za práci přesčas odměna za pracovní pohotovost % % odměna za pracovní pohotovost příplatek za vedení % 544 1% mzda za práci v sobotu a v neděli ostatní 248 % 266 % mzda za noční práci příplatek za práci ve ztíženém prostředí 46 % 116 % mzda a příplatek za práci ve ztíženém prostředí Počet úvazků Počet úvazků

27 Struktura mezd a platů v roce 217 Struktura platů a mezd lékařů a zubních lékařů PZS Ostatní lůžkové péče Struktura platů Struktura mezd Práce přesčas 4 639; 7% Odměny 5 593; 8% Příplatek za vedení Ostatní Ztížené 1 672; 3% 248; prostředí Pohotovost % 46; % 3 526; 5% Za sobotu a neděli Pohotovost 544; 1% Noční práce 1 44; 2% 266; % Ztížené prostředí Práce přesčas 116; % 1 45; 2% Za svátek 1 522; 2% Ostatní 6 592; 11% Náhrady platu 7 64; 11% Ostatní příplatky 9 34; 14% Základní tarif 35 9; 52% Odměny 7 184; 12% Základní mzda 43 68; 7%

28 II. Platy a mzdy v českém zdravotnictví v r. 217 II-B. Všeobecné sestry a porodní asistentky (shodný statistický vzorek zpravodajských jednotek) Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.2 (7/218) Připravil autorský kolektiv vedený: M. Bartůňková, J. Jarkovský, L. Dušek Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Institute of Biostatistics and Analyses of the Masaryk University

29 Odměňování všeobecných sester a porodních asistentek dle hlavních segmentů péče (bez primární péče-historicky nebyla předmětem sběru dat) PRŮMĚR ČR PRŮMĚR ČR PRŮMĚR PLAT PRŮMĚR MZDA PRŮMĚR PLAT PRŮMĚR MZDA AKUTNÍ PÉČE AKUTNÍ PÉČE AKUTNÍ PÉČE AKUTNÍ PÉČE 33 7 OST. LŮŽKOVÁ OST. LŮŽKOVÁ OST. LŮŽKOVÁ OST. LŮŽKOVÁ NELŮŽKOVÁ PÉČE NELŮŽKOVÁ PÉČE NELŮŽKOVÁ PÉČE NELŮŽKOVÁ PÉČE

30 Odměňování všeobecných sester a porodních asistentek (bez primární péče-historicky nebyla předmětem sběru dat) Vývoj platů a mezd všeobecných sester a porodních asistentek ve zdravotnictví celkem v roce 217 nárůst o 12,37% oproti roku 216 v roce 217 nárůst o 12,4% oproti roku v roce 217 nárůst o 12,29% oproti roku Celkový průměr Plat Mzda Průměr

31 5 Všechny segmenty péče Mzda Plat 1 Průměrné platy a mzdy Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Hlavní město Praha Plzeňský kraj Královéhradecký kraj Jihomoravský kraj ČR Olomoucký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Jihočeský kraj Kraj Vysočina Karlovarský kraj Pardubický kraj Zlínský kraj Všeob.sestry a por.asistentky dle krajů: rozdíl mezd a platů Průměrný příjem Meziroční rozdíly Index 217/216 9% 1% 1% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 14% 13% 13% 15% % 1% 2%

32 Akutní péče 217 mzda plat Průměrné platy a mzdy Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Hlavní město Praha Plzeňský kraj Královéhradecký kraj Olomoucký kraj ČR Jihomoravský kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Kraj Vysočina Karlovarský kraj Pardubický kraj Zlínský kraj Všeob.sestry a por.asistentky dle krajů: rozdíl mezd a platů Průměrný příjem Index 217/ % 1% 2% 3% Meziroční rozdíly 9% 12% 1% 12% 13% 11% 13% 13% 15% 14% 14% 13% 13% 15% 19%

33 Ost. lůžková péče mzda plat Průměrné platy a mzdy Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Plzeňský kraj Hlavní město Praha ČR Moravskoslezský kraj Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Středočeský kraj Královéhradecký kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihočeský kraj Karlovarský kraj Pardubický kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Všeob.sestry a por.asistentky dle krajů: rozdíl mezd a platů Průměrný příjem Index 217/ % 1% 2% 3% Meziroční rozdíly 7% 1% 9% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 13% 12% 13% 13% 17% 19%

34 Nelůžková péče 217 mzda plat Průměrné platy a mzdy Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Ústecký kraj Plzeňský kraj Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Hlavní město Praha Olomoucký kraj ČR Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihočeský kraj Karlovarský kraj Středočeský kraj Liberecký kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Všeob.sestry a por.asistentky dle krajů: rozdíl mezd a platů Průměrný příjem % 1% 2% 3% Meziroční rozdíly 3% 5% 4% Index 217/216 5% 5% 8% 1% 9% 9% 12% 12% 11% 14% 2% 28%

35 Všechny segmenty péče mzda 217 plat MZ Všeob.sestry a por.asistentky dle zřizovatele: rozdíl mezd a platů Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Průměrný příjem Index 217/216 12% 36 2 Ostatní centrální orgány % ČR % Kraj % Obec, město % 29 8 Jiná právnická osoba % Církev % Fyzická osoba 337 1% % 5% 1% 15% Průměrné platy a mzdy Meziroční rozdíly

36 Akutní péče 217 Mzda Plat Všeob.sestry a por.asistentky dle zřizovatele: rozdíl mezd a platů Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Průměrný příjem Index 217/ MZ % Ostatní centrální orgány % ČR % Obec, město % Kraj % Církev % 3 53 Jiná právnická osoba % % 1% 2% Průměrné platy a mzdy Meziroční rozdíly

37 Ost. lůžková péče 217 Mzda Plat Všeob.sestry a por.asistentky dle zřizovatele: rozdíl mezd a platů Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Průměrný příjem Index 217/ MZ % ČR % Kraj % Obec, město % Ostatní centrální orgány % Jiná právnická osoba % Církev % % 2% 4% 6% Průměrné platy a mzdy Meziroční rozdíly

38 Nelůžková péče 217 Mzda Plat Všeob.sestry a por.asistentky dle zřizovatele: rozdíl mezd a platů Řazeno od nejvyššího průměru (plat a mzda) Průměrný příjem Index Kraj % Ostatní centrální orgány % Obec, město % MZ % ČR % Jiná právnická osoba % Církev % Fyzická osoba 337 1% % 1% 2% 3% Průměrné platy a mzdy Meziroční rozdíly

39 Všechny segmenty péče Průměrné platy (N=329) Odměňování všeob.sester a por.asistentek: jednotliví poskytovatelé Průměrné mzdy (N=77) 5. PERCENTIL= PERCENTIL= MEDIÁN= PRŮMĚR= PERCENTIL= PERCENTIL=4 41 MEDIÁN= PRŮMĚR= Průměrné platy a mzdy 217 dle poskytovatelů (N = počty poskytovatelů dle IČ)

40 Akutní péče Průměrné platy (N=51) Odměňování všeob.sester a por.asistentek: jednotliví poskytovatelé Průměrné mzdy (N=84) 5. PERCENTIL= PERCENTIL= MEDIÁN= PRŮMĚR= PERCENTIL= PERCENTIL= MEDIÁN=3 542 PRŮMĚR= Průměrné platy a mzdy 217 dle poskytovatelů (N = počty poskytovatelů dle IČO)

41 Akutní péče Odměňování všeob.sester a por.asistentek v čase: jednotliví poskytovatelé ROK 217 PLAT N=51 (počet úvazků = ) MZDA N=84 (počet úvazků = 2 799) PLAT MZDA

42 Ost. lůžková péče Průměrné platy (N=49) Odměňování všeob.sester a por.asistentek: jednotliví poskytovatelé Průměrné mzdy (N=91) 5. PERCENTIL= PERCENTIL= MEDIÁN= PRŮMĚR= PERCENTIL= PERCENTIL=47 57 MEDIÁN= PRŮMĚR= Průměrné platy a mzdy 217 dle poskytovatelů (N = počty poskytovatelů dle IČO)

43 Ost. lůžková péče Odměňování všeob.sester a por.asistentek: jednotliví poskytovatelé 7 ROK PLAT N=49 (počet úvazků = 3 881) MZDA N=91 (počet úvazků = 1 919) PLAT MZDA

44 Nelůžková péče Průměrné platy (N=238) Odměňování všeob.sester a por.asistentek: jednotliví poskytovatelé Průměrné mzdy (N=611) 5. PERCENTIL= PERCENTIL= MEDIÁN= PRŮMĚR= PERCENTIL= PERCENTIL=4 768 MEDIÁN= PRŮMĚR= Průměrné platy a mzdy 217 dle poskytovatelů (N = počty poskytovatelů dle IČO)

45 Nelůžková péče Odměňování všeob.sester a por.asistentek: jednotliví poskytovatelé ROK 217 PLAT N=238 (počet úvazků = 3 125) MZDA N=611 (počet úvazků = 4 968) PLAT MZDA

46 Primární péče Odměňování všeob.sester a por.asistentek: jednotliví poskytovatelé ROK 217 PLAT N=6 (počet úvazků = 25) MZDA N=9 93 (počet úvazků = 12 65) PLAT i MZDA 5. PERCENTIL= PERCENTIL= MEDIÁN= PLAT MZDA

47 Struktura mezd a platů v roce 217 Struktura platů a mezd všeobecných sester a porodních asistentek PZS Akutní péče Struktura platů Struktura mezd Celkové průměrné hrubé příjmy % základní tarif % % Celkové průměrné hrubé příjmy % základní mzda ostatní příplatky % % ostatní náhrady platu % % odměny plat za práci přesčas % % mzda za práci přesčas odměny % % mzda za práci v sobotu a v neděli příplatek za vedení 28 1% 916 3% mzda za noční práci odměna za pracovní pohotovost 164 % 284 1% mzda nebo náhrada mzdy za svátek příplatek za práci ve ztíženém prostředí 79 % 156 1% odměna za pracovní pohotovost ostatní 46 % 115 % mzda a příplatek za práci ve ztíženém prostředí Počet úvazků Počet úvazků

48 Struktura mezd a platů v roce 217 Struktura platů a mezd všeobecných sester a porodních asistentek PZS Akutní péče 1 313; 4% Práce přesčas 1 682; 5% 3 742; 1% Struktura platů Příplatek za Pohotovost Ztížené 28; 1% 164; % prostředí vedení Ostatní 79; % Odměny 46; % Náhrady platu Za svátek Noční práce 916; 3% 284; 1% Pohotovost Ztížené prostředí 156; 1% 115; % Za sobotu a neděli Práce přesčas 1 64; 3% 1 187; 4% Odměny 1 33; 4% Struktura mezd Ostatní příplatky 6 537; 18% Základní tarif ; 62% Ostatní 5 952; 19% Základní mzda 2 332; 65%

49 Struktura mezd a platů v roce 216 PZS Ostatní lůžkové péče Struktura platů a mezd všeobecných sester a porodních asistentek Struktura platů Celkové průměrné hrubé příjmy % základní tarif % Struktura mezd % Celkové průměrné hrubé příjmy % základní mzda ostatní příplatky % % ostatní náhrady platu % % odměny plat za práci přesčas % % mzda za práci v sobotu a v neděli odměny % 915 3% mzda za noční práci příplatek za vedení 414 1% 785 3% mzda za práci přesčas příplatek za práci ve ztíženém prostředí 138 % 742 3% mzda nebo náhrada mzdy za svátek ostatní 11 % 145 % mzda a příplatek za práci ve ztíženém prostředí odměna za pracovní pohotovost 99 % 77 % odměna za pracovní pohotovost Počet úvazků Počet úvazků

50 Struktura mezd a platů v roce 216 Struktura platů a mezd všeobecných sester a porodních asistentek PZS Ostatní lůžkové péče Struktura platů Struktura mezd Ztížené prostředí Práce přesčas Za svátek Příplatek za vedení Ostatní 414; 1% 138; 1% 11; % 785; 3% 742; 3% Ztížené prostředí Pohotovost Pohotovost Odměny 145; % 77; % 1 169; 3% 99; % Noční práce Práce přesčas 915; 3% 1 125; 3% Za sobotu a neděli 1 31; 4% Náhrady platu 4 99; 11% Odměny 2 29; 7% Ostatní příplatky 7 384; 2% Základní tarif ; 61% Ostatní 3 558; 12% Základní mzda ; 68%

51 III. Platy a mzdy v českém zdravotnictví v r. 217 II-C. Souhrn vývoje celkových příjmů (shodný statistický vzorek zpravodajských jednotek) Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.2 (7/218) Připravil autorský kolektiv vedený: M. Bartůňková, J. Jarkovský, L. Dušek Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Institute of Biostatistics and Analyses of the Masaryk University

52 Odměňování pracovníků v akutní péči 8 v roce 217 nárůst o 7,43% oproti roku v roce 217 nárůst o 8,58% oproti roku 216 v roce 217 nárůst o 12,11% oproti roku v roce 217 nárůst o 13,64% oproti roku Plat_lékař a zubní lékař Mzda_lékař a zubní lékař Průměr ČR_lékař a zubní lékař Plat_vš.sestra a por.asist. Mzda_vš.sestra a por.asist. Průměr ČR_vš.sestra a por.asist.

53 Odměňování pracovníků v ostatní lůžkové péči 8 v roce 217 nárůst o 6,9% oproti roku v roce 217 nárůst o,69% oproti roku v roce 217 nárůst o 11,84% oproti roku v roce 217 nárůst o 14,14% oproti roku Plat_lékař a zubní lékař Mzda_lékař a zubní lékař Průměr ČR_lékař a zubní lékař Plat_vš.sestra a por.asist. Mzda_vš.sestra a por.asist. Průměr ČR_vš.sestra a por.asist.

54 Odměňování zdravotnických pracovníků v nelůžkové péči 9 v roce 217 nárůst o 8,26% oproti roku v roce 217 nárůst o 7,48% oproti roku v roce 217 nárůst o 14,66% oproti roku v roce 217 nárůst o 7,9% oproti roku Plat_lékař a zubní lékař Mzda_lékař a zubní lékař Průměr ČR_lékař a zubní lékař Plat_vš.sestra a por.asist. Mzda_vš.sestra a por.asist. Průměr ČR_vš.sestra a por.asist.

55 Akutní lůžková péče (průměr ČR) Lékař a zubní lékař Všeob.sestra a por.asistentka Ostatní lůžková péče (průměr ČR) Lékař a zubní lékař Všeob.sestra a por.asistentka Nelůžková péče (průměr ČR) Lékař a zubní lékař Všeob.sestra a por.asistentka Odměňování zdravotnických pracovníků celkové průměry platů a mezd v čase

56 Odměňování zdravotnických pracovníků v souhrnu Vývoj odměňování celkem v roce 215 a 216 (průměr platy a mzdy) Kategorie pracovníka Rozdíl Index /16 Lékaři a zubní lékaři % Všeobecné sestry a porodní asistentky % Vývoj odměňování v akutní péči v roce 215 a 216 (průměr platy a mzdy) Kategorie pracovníka Rozdíl Index /16 Lékaři a zubní lékaři % Všeobecné sestry a porodní asistentky % Vývoj odměňování v ost. lůžkové péči v roce 215 a 216 (průměr platy a mzdy) Kategorie pracovníka Rozdíl Index /16 Lékaři a zubní lékaři % Všeobecné sestry a porodní asistentky % Vývoj odměňování v nelůžkové péči v roce 215 a 216 (průměr platy a mzdy) Kategorie pracovníka Rozdíl Index /16 Lékaři a zubní lékaři % Všeobecné sestry a porodní asistentky %

57 Odměňování zdravotnických pracovníků v souhrnu Vývoj platů a mezd ve zdravotnictví v roce 216 a 217 Kategorie pracovníka Rozdíl v % 17/16 Plat Mzda Plat Mzda Plat Mzda Plat Mzda Lékaři a zubní lékaři % 17% Farmaceuti % 13% Všeobecné sestry a porodní asistentky % 112% Ostatní nelékaři s odb. způsobilostí % 16% Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí % 19% Nelékaři pod odborným dohledem % 17% Jiní odborní pracovníci a dentisté % 16% Technicko-hospodářští pracovníci % 14% Dělníci % 15% Průměrná hrubá mzda/plat % 18%

58 Odměňování zdravotnických pracovníků v souhrnu Vývoj platů a mezd v akutní péči v roce 216 a 217 Kategorie pracovníka Rozdíl v % 17/16 Plat Mzda Plat Mzda Plat Mzda Plat Mzda Lékaři a zubní lékaři % 19% Farmaceuti % 15% Všeobecné sestry a porodní asistentky % 114% Ostatní nelékaři s odb. způsobilostí % 17% Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí % 11% Nelékaři pod odborným dohledem % 17% Jiní odborní pracovníci a dentisté % 11% Technicko-hospodářští pracovníci % 19% Dělníci % 19% Průměrná hrubá mzda/plat % 11%

59 Odměňování zdravotnických pracovníků v souhrnu Vývoj platů a mezd v ostatní lůžkové péči v roce 216 a 217 Kategorie pracovníka Rozdíl v % 17/16 Plat Mzda Plat Mzda Plat Mzda Plat Mzda Lékaři a zubní lékaři % 11% Farmaceuti % 13% Všeobecné sestry a porodní asistentky % 114% Ostatní nelékaři s odb. způsobilostí % 12% Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí % 11% Nelékaři pod odborným dohledem % 11% Jiní odborní pracovníci a dentisté % 16% Technicko-hospodářští pracovníci % 11% Dělníci % 16% Průměrná hrubá mzda/plat % 18%

60 Odměňování zdravotnických pracovníků v souhrnu Vývoj platů a mezd v nelůžkové péči v roce 216 a 217 Kategorie pracovníka Rozdíl v % 17/16 Plat Mzda Plat Mzda Plat Mzda Plat Mzda Lékaři a zubní lékaři % 17% Farmaceuti % 13% Všeobecné sestry a porodní asistentky % 17% Ostatní nelékaři s odb. způsobilostí % 16% Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí % 17% Nelékaři pod odborným dohledem % 14% Jiní odborní pracovníci a dentisté % 15% Technicko-hospodářští pracovníci % 97% Dělníci % 1% Průměrná hrubá mzda/plat % 15%

Odměňování v českém zdravotnictví Data statistického šetření za r. 2016

Odměňování v českém zdravotnictví Data statistického šetření za r. 2016 Odměňování v českém zdravotnictví Data statistického šetření za r. 2016 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report

Více

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016 Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 216 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.1

Více

Zdravotničtí pracovníci v datech NZIS

Zdravotničtí pracovníci v datech NZIS Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v českém zdravotnictví Zdravotničtí pracovníci v datech NZIS Celkové shrnutí a dosud dostupná data za rok 9 Analýza dat Národního zdravotnického informačního

Více

Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2016

Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2016 Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2016 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.1 (07/2017)

Více

Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2017

Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2017 Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2017 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.1 (07/2018)

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.5.2004 34 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

Nový systém sběru dat a nové resortní ekonomické zpravodajství. Statistické zjišťování za rok 2015

Nový systém sběru dat a nové resortní ekonomické zpravodajství. Statistické zjišťování za rok 2015 Nový systém sběru dat a nové resortní ekonomické zpravodajství Statistické zjišťování za rok 2015 I. Plánovaný rozvoj Národního zdravotnického informačního systému /NZIS/ Co vše zahrnuje Národní zdravotnický

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 10. 8. 2007 Salaries in the Health Services in the region Praha in 2006

Více

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Od začátku roku do 30.6., 31.12. 1) 2009 IČO PČZ Zpravodajská

Více

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 131/11 ze dne 27.10.2010 rámci Programu statistických zjišťování na rok 2011. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 5 29.6.2005 Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2004 Salaries in the health

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 7 30.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Plzeňském kraji v roce 2005 Salaries in the Health Services

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 7.6.2005 Salaries in the health services in the Jihomoravský region in 2004 Souhrn Informace

Více

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému

Více

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 127/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 215 Autoři: Ing. Markéta Bartůňková, Bc. Jan Jann, Mgr. Jan Žofka, Ing. Michal Kratochvíl, Ing. Zdena Nováková,

Více

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 171/15 ze dne 31.10.2014 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 13.6.2005 Mzdy ve zdravotnictví v Královéhradeckém kraji v roce 2004 Salaries

Více

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 134/13 ze dne 26.10.2012 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2013. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Příloha 1 k ročnímu výkazu E (MZ) 2-01 o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích. Za rok Zpravodajská jednotka (adresa):

Příloha 1 k ročnímu výkazu E (MZ) 2-01 o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích. Za rok Zpravodajská jednotka (adresa): Příloha 1 k ročnímu výkazu E (MZ) 2-01 o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích Za rok 2012 IČO Zpravodajská jednotka (adresa): PČZ I.a) Struktura platu podle platových tříd v

Více

Ekonomické ukazatele nemocnic

Ekonomické ukazatele nemocnic Ekonomické ukazatele nemocnic 15.5.2013 Lékařský důmd Zdeňka Novákov ková Rámec hospodaření vnější faktory zvýšen ení snížen ené sazby DPH z 10% na 14% pokračov ování zdravotnické reformy úhradová vyhláš

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011. Wages and salaries in health services in 2011

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011. Wages and salaries in health services in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2012 30 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011 Wages and salaries in health services in 2011 Průměrný

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 13 22.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2003 Salaries in the health

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 6 7.7.25 Salaries in the Health Services in the Liberecký Region in 24 Souhrn Informace

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 32 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009 Wages in health services in 2009 Souhrn Průměrný měsíční plat

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 6 29.6.2005 Salaries in the health services in the region Praha in 2004 Souhrn

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 15 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013 Wages and salaries in health services in 2013 Průměrný

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 6 21.7.2004 Mzdy ve zdravotnictví v kraji Vysočina v roce 2003 Salaries in the health services

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 10 1.9.2006 Salaries in the Health Services in the Karlovarský Region in 2005 Souhrn

Více

Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti

Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti Síť zdravotnických zařízení ústavní péče v České republice je složena z nemocnic a odborných

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2005

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.9.2006 46 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2005 Wages in health services in 2005 Souhrn Průměrná mzda zaměstnanců ve

Více

Dostupné personální kapacity jako determinant hospitalizační péče

Dostupné personální kapacity jako determinant hospitalizační péče Personální kapacity v českém zdravotnictví Dostupné personální kapacity jako determinant hospitalizační péče Ing. Markéta Bartůňková 23. 05. 2018 Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 29. 8. 2017 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 6. 29 14 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 28 Wages in health services in 28 Souhrn Průměrný měsíční plat zaměstnanců

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 10 České Budějovice 25.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2003 Salaries in

Více

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 2018 9 Lékárenská péče 2017 Souhrn Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2006

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 12. 27 61 Mzdy ve zdravotnictví v roce 26 Wages in health services in 26 Souhrn Průměrná mzda zaměstnanců ve zdravotnictví

Více

Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb

Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a predikce vývoje do roku 2025-2040 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY 2016 Zprávu zpracovala: Analýza a zpracování dat: Ing. V. Slábová Ing. M. Bartůňková; RNDr. J. Jarkovský

Více

Nová data Národního zdravotnického informačního systému a kategorizace poskytovatelů akutní lůžkové péče

Nová data Národního zdravotnického informačního systému a kategorizace poskytovatelů akutní lůžkové péče Nová data Národního zdravotnického informačního systému a kategorizace poskytovatelů akutní lůžkové péče Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Vývoj počtu pracovníků ve zdravotnictví

Vývoj počtu pracovníků ve zdravotnictví Vývoj počtu pracovníků ve zdravotnictví Rok Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, RNDr. Jan Mužík, Ph.D., doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015

Více

Mimořádný sběr dat Stav nelékařů poskytovatelů lůžkové péče dle stavu k

Mimořádný sběr dat Stav nelékařů poskytovatelů lůžkové péče dle stavu k Mimořádný sběr dat Stav nelékařů poskytovatelů lůžkové péče dle stavu k 30.9.2015 Markéta Bartůňkova, Andrea Pokorná, Jan Mužík Sběr dat o stavu NLZP k 30.9.2015 PRACOVNÍ POMĚR (SKUTEČNOST) DPP, DPČ (SKUTEČNOST)

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ Personální kapacity a odměňování 2017 ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY a ODMĚŇOVÁNÍ 2017 Personální kapacity a odměňování 2017 2 Personální

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období NZIS REPORT č. K/31 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období NZIS REPORT č. K/31 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/31 (08/2018) Stručný přehled činnosti

Více

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Výběrová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky 21.října 2009 Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Romana Malečkov ková ÚZIS ČR

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Druhé setkání Rady NRPZS

Druhé setkání Rady NRPZS Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Druhé setkání Rady NRPZS Validace obsahu registru NRPZS stav ke 14.6.2017 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute

Více

Podpora vzdělávání českých lékařů

Podpora vzdělávání českých lékařů Personální kapacity a problémy v českém zdravotnictví Podpora vzdělávání českých lékařů jako jeden (nikoli jediný) nutný krok Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 27 217 NZIS REPORT č. K/13 (8/218) Stručný přehled

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 27 215 NZIS REPORT č. K/13 (9/216) Stručný přehled

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 11. 212 57 Činnost oboru klinické hematologie v roce 211 Activity of health care institutions in clinical haematology

Více

Epidemiologie hematologických malignit v České republice

Epidemiologie hematologických malignit v České republice Epidemiologie hematologických malignit v České republice Zpráva je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 17.6.2003 Mzdy ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v roce 2002 Informace o mzdách

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 11 2.1.23 Mzdy ve zdravotnictví ve Zlínském kraji v roce 22 Informace o mzdách jsou rozděleny

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období NZIS REPORT č. K/27 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období NZIS REPORT č. K/27 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/27 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY 2015

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: PERSONÁLNÍ KAPACITY 2015 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ : PERSONÁLNÍ KAPACITY 215 Zprávu zpracoval autorský kolektiv vedený: Analýza a zpracování dat: Recenzenti: Ing. M. Bartůňková;

Více

Personální situace ve zdravotnictví. Adam Vojtěch Roman Prymula Ladislav Dušek. Konference ČLK

Personální situace ve zdravotnictví. Adam Vojtěch Roman Prymula Ladislav Dušek. Konference ČLK Personální situace ve zdravotnictví Adam Vojtěch Roman Prymula Ladislav Dušek Konference ČLK 23.5. 2018 I. Úvod MZ ČR mapuje situaci ve zdravotnictví a vedení resortu připravuje opatření k řešení hlavních

Více

Zdravotnická záchranná služba 2015

Zdravotnická záchranná služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2016 4 Zdravotnická záchranná služba 2015 Souhrn V roce 2015 zdravotnická záchranná služba v ČR řešila na základě

Více

Zdravotnická dopravní služba 2015

Zdravotnická dopravní služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2016 5 Zdravotnická dopravní služba 2015 Souhrn Statistické výkazy NZIS za rok 2015 odevzdalo celkem 244 zařízení

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období NZIS REPORT č. K/15 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období NZIS REPORT č. K/15 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/15 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2012

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 1. 213 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 212 Activity of hemodialysis centres

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období NZIS REPORT č. K/27 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období NZIS REPORT č. K/27 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/27 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období NZIS REPORT č. K/2 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období NZIS REPORT č. K/2 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/2 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic 2006 2009 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje

Více

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce Transport casualties, diseased and woman in childbed in the year 2004

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce Transport casualties, diseased and woman in childbed in the year 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.1.25 52 Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 24 Transport casualties, diseased and woman in childbed in

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období NZIS REPORT č. K/15 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období NZIS REPORT č. K/15 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/15 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Platy a mzdy v nemocnicích

Platy a mzdy v nemocnicích Platy a mzdy v nemocnicích Rok 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Mgr. Helena Chodounská Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru patologie za období NZIS REPORT č. K/24 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru patologie za období NZIS REPORT č. K/24 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/24 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru patologie

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2002 odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2002 odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10.7.2003 41 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2002 odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

První setkání Rady NRPZS

První setkání Rady NRPZS Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb První setkání Rady NRPZS Validace obsahu registru NRPZS stav k 19.9.2016 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 1. 212 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 211 Activity of hemodialysis centres

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2012 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2011 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007 2015 NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období NZIS REPORT č. K/23 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/23 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 16 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2013 Activity of general practitioners for adults in 2013

Více

Nově budované datové zdroje a hlavní zjištěná fakta

Nově budované datové zdroje a hlavní zjištěná fakta Personální kapacity v českém zdravotnictví Nově budované datové zdroje a hlavní zjištěná fakta Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických informací a sta$s$ky České

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 21 19 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru chirurgie

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 7. 2009 33 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 8. 2011 47 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2010 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Lékárenská péče v České republice v roce 2003

Lékárenská péče v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.4.2004 22 Lékárenská péče v České republice v roce 2003 Informace o lékárenské péči vycházejí ze statistických výkazů

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 6. 21 28 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická hematologie Activity of health

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014 2017 NZIS REPORT č. K/11 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 9. 2012 45 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Activity

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/18 (09/2016) Stručný přehled

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období NZIS REPORT č. K/14 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období NZIS REPORT č. K/14 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/14 (09/2016) Stručný přehled činnosti

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 9. 2013 44 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Activity

Více