KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII"

Transkript

1 O ORGANIZACI Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov vzniklo v roce 1995 a bylo registrováno na začátku roku 1996 jako samostatná, nevládní, nezisková organizace. Pravoslavná akademie byla od svého vzniku organizátorem a pořadatelem celé řady seminářů, přednášek, školicích kurzů a mnoha dalších aktivit se vzdělávacím, duchovním, kulturním a ekologickým zaměřením s cílem kultivace a rozvoje dialogu mezi církví a společností. Významným počinem minulých let bylo například založení Centra pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie a také Komunitního a misijního centra s čajovnou. POSLÁNÍ A CÍLE Poslání a cíle Pravoslavné akademie Vilémov jsou dány ustavujícím shromážděním a stanovami: Podporovat pronikání etických hodnot křesťanství do společnosti, upevňovat ekumenické vztahy mezi křesťanskými církvemi u nás i v zahraničí, vytvářet prostor pro demokratický dialog církve a společnosti a vzájemný dialog různých zájmových a profesních skupin, umožnit náboženské, etické a ekologické vzdělávání dospělých a mládeže. Podporovat kulturní výměny mezi příslušníky různých církví a občany různých zemí. Napomáhat duchovnímu a mravnímu růstu dospělých a mládeže. KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII Pravoslavná akademie byla od svého vzniku až po současnost tvořena malou skupinou pravoslavných věřících, duchovních a jejich přátel a spolupracovníků, příslušníků jiných církví a osob bez vyznání. Do širšího kruhu spolupracovníků, partnerů a přátel Pravoslavné akademie Vilémov patřili někteří představitelé kulturního a občanského života a pracovníci několika organizací obdobného zaměření z domova i z ciziny. Dále pak návštěvníci našich seminářů, konferencí a kurzů a zájemci o naši práci a všichni lidé podílející se na aktivitách našeho sdružení. PRAVOSLAVNÁ AKADEMIE VILÉMOV V ROCE 2011 V roce 2011 byla realizována většina plánovaných programů a projektů. Jako velký úspěch lze hodnotit, že jsme dokázali s pomocí donorů z Evangelické církve v Bavorsku (i když v prozatím pronajatých prostorách v centru Vilémova) zahájit dlouho plánovaný projekt Komunitního a misijního centra s čajovnou. Z mezinárodních prezentací naší práce v roce 2011 určitě stojí za připomenutí prezentace akademie předsedou a ředitelem na významné akci Bavorské evangelické církve Fastenopfer v Ottingenu v Německu 11. března a prezentace našich ekologických aktivit a projektů na mezinárodním církevním semináři v Gallneumkirchenu v Rakousku 24. května. Za významnou účast lze pokládat naši prezentaci na Evangelickém Kirchentagu v Drážďanech, kde bylo v rámci kulatého stoku věnovaného ekologii uspořádáno slyšení, jehož se zúčastnilo více než 1000 účastníků Kirchentagu v obnoveném Drei König Kirche. Příspěvek věnovaný 25. výročí havárie Černobylu ikoně Černobylská spas přednesl předseda akademie, o ekologických aktivitách akademie pohovořil ředitel. Dne 15. listopadu ředitel stručně představil aktivity akademie v sídle Hornorakouské vlády v Linzu a ve dnech listopadu na zasedání řídícího týmu Evropské křesťanské environmentální sítě v Bruselu. 2

2 Naše záměry a pokračující aktivity byly představeny i na zasedání Ekumenické rady církví v Tuchoměřicích u Prahy dne 7. října a na konferenci, pro pracovníky církví, kterou jsme uspořádali spolu s partnery z ekumeny ve dnech 24. a 27. října ve Sluňakově v Horce u Olomouce. Již tradičně se akademie podílela na propagaci pouti k Fonkově studánce 6. ledna a některých dalších akcí pravoslavné církve a přispěla skromnou prezentací v katedrálním chrámu sv. Gorazda k Noci kostelů v Olomouci dne 27. května. Akademie v rámci svých skromných možností také v roce 2011 technicky podporovala vydávání církevního časopisu Hlas pravoslaví a činnost ředitele, který je také tiskovým tajemníkem olomoucko-brněnské eparchie a odpovědným redaktorem Hlasu pravoslaví. HLAVNÍ PROJEKTY AKADEMIE V ROCE 2011 NA KOLE ZA SVATÝM ELIÁŠEM 8. ROČNÍK Již 8. ročník duchovně-ekologicky-sportovní akce Na kole za svatým Eliášem uspořádalo občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov na podporu duchovních hodnot, ekologické energetiky a dopravy na kole. Svatoeliášské putování na kolech, konané v den prorokova svátku 20. července, bylo tak jako v předchozích letech orámováno posvěcením kol a po svém ukončení slavnostním předáním diplomů všem účastníkům v prostorách monastýru ve Vilémově. I v roce 2011 bylo součástí akce zastavení na větrném mlýně a na ekofarmě u manželů Haikrových, bohoslužba u ikony pod točící se vrtulí větrné elektrárny sv. Eliáše a nechyběl ani tradiční společný oběd účastníků v protivanovské restauraci na návsi, jemuž předcházel neméně náročný návrat účastníků přes Lipovou, Jednov a Konici do Vilémova. Putování k ikoně a větrné elektrárně sv. Eliáše se v roce 2011 účastnilo zase o něco víc nadšenců z blízkého i vzdálenějšího okolí. Všichni společně se však putování zúčastnili, aby prožili den naplněný radostí ze vzájemného společenství a sdílení se a také proto, aby alespoň o kousek postoupili na celoživotní duchovní pouti k Tvůrci a Udržovateli všeho. DEN MODLITEB ZA STVOŘENÍ JADERNÁ ENERGETIKA Pravoslavná akademie uspořádala v Gorazdově cyrilometodějském středisku ve středu 1. září již 11. ročník Dne modliteb za ochranu Božího stvoření, pod titulem JADERNÁ ENERGETIKA 25 LET PO ČERNOBYLU. Den byl tentokrát modlitebně zahájen panychidou J. B. metropolity a předsedy akademie ThDr. Kryštofa, Ph.D., za oběti jaderných havárií v Černobylu a Fukušimě a za všechny oběti jaderného průmyslu ve světě. Tématu samotnému pak byly věnovány pečlivě připravené příspěvky semináře, které přednesl bývalý operátor JE Temelín a hornorakouský pověřenec pro zastavení provozu všech jaderných elektráren ve střední Evropě Ing. Dalibor Stráský, který přítomné obeznámil s přetrvávajícími riziky jaderné energetické technologie. O radioaktivních materiálech v přírodě a jejich těžbě pak promluvil o. Mgr. RNDr. Petr Novák. O ekologických a ekonomických otázkách jaderné technologie připravil prezentaci Mgr. Roman Juriga. Tak jako v předchozích letech se i v roce 2011 však účastnily jenom necelé dvě desítky lidí, a to i navzdory skutečnosti, že celý program byl přesunut na pozdní odpoledne a večer. 3

3 Dny modliteb za Boží stvoření inicioval před více než 20. lety konstantinopolský ekumenický patriarcha Dimitrios I. a tyto již probíhají nejenom v pravoslavné církvi, ale i v celé řadě dalších křesťanských společenství. Je jenom škoda, že mnoha zájemcům, především z řad pedagogů a rodičů, se většinou nedaří skloubit jejich prvozářijové povinnosti s programem. KOMUNITNÍ A MISIJNÍ CENTRUM S ČAJOVNOU Již několik let plánovaný projekt komunitního a misijního centra s čajovnou se stal skutečností díky pochopení nadačního fondu Fastenopfer a Evangelické církve v Bavorsku, která poskytla grant na jeho realizaci. Podporu projektu na základě návštěvy a žádosti předsedy v USA poskytla také Řecká pravoslavná církev v Americe. Možnost připravit a následně realizovat náš dlouze plánovaný projekt se naskytla díky prezentaci současných a plánovaných aktivit akademie předsedou a ředitelem akademie na akci Bavorské evangelické církve a nadačního fondu Fastenopfer v Ottingenu v Německu dne 11. března. Na akci jsme byli pozváni díky dlouholetým vztahům předsedy akademie s organizátory a díky skutečnosti, že Mgr. Iveta Starcová, která pracuje pro ústředí naší církve na východním Slovensku, zároveň koordinuje některé ekumenické aktivity a projekty bavorských evangelíků. Velkým povzbuzením pro realizaci projektu byla skutečnost, že jsme obdrželi prostředky na realizaci relativně brzy po podání žádosti. Samotná realizace obnášela adaptaci prostor bývalé garáže pro potřeby kanceláře akademie a přestěhování kanceláře a pak relativně komplikované úpravy již předtím pronajatých prostor bývalé Horní hospody pod obchodem ve Vilémově. Prostory a také stěny a omítky bylo zapotřebí zbavit nepříjemného zápachu, ukázalo se také, že je zapotřebí opravit rozvody vody a kohoutky a zejména pak provést důkladnou očistu a vymalování prostor. Důležitá, zejména s ohledem na příští využití, byla také úprava exteriéru a vchodu do adaptovaných prostor a také přenesení a rozvedení potřebných telekomunikačních sítí a zřízení wi-fi internetu. Zde se významnou měrou zapojili četní členové, dobrovolníci, dobrovolnice a přátelé naší akademie. K samotnému vybavení a zařízení prostor bylo přikročeno po pracovní návštěvě dobrovolnice Aleny Blažkové a ředitele akademie v Bezejmenné čajovně u Iva Hucla ve Šťáhlavech u Plzně. Bratr Hucl poskytl akademii neocenitelné rady ohledně výběru věcí a celkového výtvarného řešení interiéru a i některé rady ohledně plánovaného víceúčelového provozu zařízení. Nákup a objednání věcí a vybavení pak provedla v průběhu několika týdnů dobrovolnice akademie Alena Lakomá s ředitelem, která se rozhodující měrou zasloužila o vymalování a uspořádání interiéru. Velký pult na objednávku postavil za cenu materiálu na základě požadavků akademie Pavel Hajkr. V poslední fázi zařizování proběhlo zakoupení části drobného vybavení pro kuchyň a zakoupení elektroniky. Samotný program komunitního a misijního centra s pracovním názvem U JONÁŠE byl zahájen dne 15. října v 15:00 modlitbou za účasti metropolity Kryštofa předsedy akademie a arcibiskupa olomoucko-brněnského Simona člena akademie. Mezi významnými hosty, kteří krátce promluvili při slavnostním otevření před více než čtyřmi desítkami občanů z blízkého i vzdáleného okolí, byli generální tajemnice Ekumenické rady církví v ČR Sandra Silná, ředitel Ekumenické akademie Praha Dr. Jiří Silný, místní duchovní o. Jan Pejř z římskokatolické církevní správy a místní pravoslavný duchovní o. Mgr. Arkadiusz Skibinski. Prakticky až do Vánoc probíhaly v komunitním centru plánované programy, které i nadále pokračují. O víkendový provoz čajovny pečovala až do konce roku sestra Helena Poučová z Vilémova. 4

4 KONFERENCE ČISTÁ ENEREGIE PRO CÍRKVE Pravoslavná akademie se již v roce 2008 podílela na přípravě a podání společného evropského projektu spolupráce šesti křesťanských ekologických organizací ze šesti zemí, jimiž jsou Velká Británie, Švédsko, Norsko, Česká republika, Bělorusko a Polsko. Projekt si klade za cíl umožnit výměnu zkušeností, znalostí, vzdělávacích materiálů, prezentací, programů a osob, které se podílejí na ekologické práci v uvedených zemích. Dalším cílem projektu je vytvoření sítě šesti poradenských center pro církve a církevní organizace, které budou svoje programy společně nabízet a prosazovat v celé Evropě. Projekt byl na žádost poskytovatele dotace v roce 2009 za účasti všech partnerů propracován a v roce 2010 získal příslib dotace. V dnech října 2011 tak mohla pravoslavná akademie zorganizovat první konferenci v rámci celoevropského projektu nadepsanou ČISTÁ ENERGIE PRO CÍRKVE. Konference se účastnili pracovníci několika církví a Ekumenické rady církví z ČR a SR. Hlavní přednášky, po kterých následovala obsáhlé diskuse, přednesli ředitel Ekumenické akademie Praha ThDr. Jiří Silný (problematika klimatické a ekologické spravedlnosti, Fair Trade, výrobky vyrobené s významným ohledem na sociální a ekologická kritéria), Mgr. Marek Drápal, předseda České křesťanské environmentální sítě (problematika ekologické certifikace a ekologických zlepšení v budovách a institucích církví a církevních organizací) a Mgr. Roman Juriga (problematika energetiky obecně a možnosti využití obnovitelných zdrojů energie). Součástí konference byla ukázka ekologického stavitelství a technologií v Horce (Sluňákov), Podolí u Bouzova (Ekofarma Permalot) a ve Vilémově, Přemyslovcích a Protivanově (akademie, Centrum pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie, větrný mlýn a elektrárna). Závěr konference patřil plánováním dalších kroků a vzájemné spolupráce zúčastněných, ta by měla zahrnovat například vydání manuálu pro ekologickou certifikaci církevních budov, institucí a organizací, vzájemné informování o jednotlivých akcích na stránkách České křesťanské environmentální sítě (www.ckes.cz) a v budoucnu také společné aktivity vedoucí k výstavbě výtopen na biomasu a solárních systémů. VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PROJEKT PŘEČERPÁVACÍCH VODNÍCH ELEKTRÁREN ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ V roce 2011 bylo naše sdružení osloveno ředitelem Výzkumného a vývojového ústavu Sigma Lutín Ing. Jiřím Šoukalem s dotazem ohledně možné účasti akademie na projektu vyhledání a rekognoskace vhodných terénních lokalit pro výstavbu malých přečerpávacích elektráren šetrných k životnímu prostředí. Projekt před koncem roku 2011 získal poměrně jasné kontury a mohla být zahájena jeho realizace. Cílem projektu, jehož realizace pokračovala i v prvních měsících roku 2012, bylo najít a předprojektově zpracovat vč. počítačových modelů tři místa umožňující výstavbu dvou horních a dvou dolních nádrží s převýšením 200 m a minimální vzdáleností od sebe navzájem. Projekt byl realizován týmem členů a přátel akademie Mgr. Jurigou, Ing. Arch. Taťánou Tzoumasovou, Ing. Davidem Mikuláškem a Ing. Ondřejem Remešem. Realizací tohoto projektu akademie potvrdila kompetenci pro realizaci energetických projektů šetrných k životnímu prostředí. 5

5 PROGRAM PRO ŠKOLY ENERGIE PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ V roce 2011 již bez externí podpory a velmi sporadicky pokračoval projekt Energie pro třetí tisíciletí, v němž akademie pořádala jednodenní exkurze, semináře a skupinovou práci pro studenty středních škol, odborných učilišť a vyšších ročníků základních škol. Žáci a studenti i pedagogové měli také v roce 2011 možnost seznámit se v průběhu jednoho dne s fungováním: zařízení na spalování biomasy o tepelném výkonu 25 kw, solárně termických zařízení na ohřev 500 a 1000 litrů užitkové vody, fotovoltaických systémů o výkonu 115W a 1,2 kw, větrné elektrárny u Protivanova o výkonu 100 kw, zprostředkovaně vodní elektrárny u Hornej Stredy na Slovensku. Součástí byla, tak jako i v letech předešlých, návštěva větrného mlýna v Přemyslovcích. Jednodenní program pro školy dále zahrnoval interaktivní prezentaci problematiky obnovitelných zdrojů energie, skupinovou práci žáků a studentů a prohlídky a výklad k jednotlivým technologickým zařízením. Jako opravdu závažný problém se ukázala být v roce 2011 doprava studentů a žáků v rámci nabízené exkurze. V důsledku celkové ekonomické krize, vysokých cen pohonných hmot a dopravy (až 25 Kč/km) v roce 2011 školy často autobusovou exkurzi s programem odřekly a přijely jenom ty, které obdržely na takovýto program a dopravu granty. V roce 2011 to byly ZŠ z Brodku u Prostějova, Cyrilometodějské gymnázium z Prostějova a Střední průmyslová škola elektrotechnická a průmyslových technologií z Brna. MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA V HORNEJ STREDĚ Rok 2011 byl dalším rokem, kdy jsme opět s velkým úsilím udržovali v chodu demonstrační Malou vodní elektrárnu Svatých apoštolů a spláceli úvěr u křesťanské rozvojové banky Oikocredit v Holandsku, úroky nepřímo podporujeme projekty pomoci Oikocreditu v rozvojových zemích. Několikrát v průběhu roku došlo na MVE k závažným poruchám servomotorů ovládajících regulační klapky obou turbín. Na začátku roku v době povodňových stavů a ledochodů došlo dokonce k prolití jednoho ze servomotorů, který musel být převinut. Tak jako v roce 2010, si i v rok 2011 vyžádal opravu břehu elektrárny (tentokrát levého po směru toku). Opravu provedli bezplatně Ondřej Lakomý, Petr Vlček a ředitel. Toto zahrnovalo nakopání kamene a štěrku u Váhu a jejich dovoz k elektrárně, nákup cementu, ruční namíchání betonu a další související práce. Nepovedlo se snížit poplatky za připojení k síti (ty činí více než 80 eur měsíčně). Zmenšila se mírně administrativní zátěž spojená s provozem zařízení v síti Západoslovenské energetiky. Jako velký problém se pro všechny vodní elektrárny ve střední Evropě ukazuje v posledních letech významné snižování měsíčních úhrnů srážek to má pak neblahý vliv na ekonomiku využití vodní energie. Elektrárna akademie bohužel v tomto není výjimkou. Jediná pozitivní zpráva je, že darem od p. Miroslava Chadima z Chadimova Mlýna byla získána a br. Ondřejem Lakomým a ředitelem demontována a z Jižních Čech dovezena do Vilémova hygienická buňka pro monitorovací objekt MVE, která zahrnuje sprchový kout, umývadlo a toaletu. Potřebné je ale v Hornej Stredě a v Novom Meste nad Váhom vyřídit zapojení na sítě vč. velkého počtu nutných povolení na to bohužel zatím síly a prostředky nestačily. Na rok 2012 by bylo velmi žádoucí velkou část zařízení MVE natřít a opravit některé části v uplynulých šesti letech poničené vodou a povětrnostními vlivy a vandaly a možná zorganizovat brigádu. 6

6 VÁNOČNÍ PROGRAM PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA V neděli dne 28. prosince uspořádala akademie vánoční večer pro občany Vilémova a širokého okolí nadepsaný Putování do Betléma. Program přednášky J. B. metropolity a předsedy akademie ThDr. Kryštofa, Ph.D., a Ing. arch Taťány Tzoumasové přiblížil zúčastněným slovem i obrazem místa spojená s narozením a prvními roky pozemského pobývání Pána Ježíše Krista. Za pozoruhodné přiblížení nejenom náboženských a duchovních reálií, ale také kulturního, architektonického a přírodopisného kontextu těchto míst patří zvláštní poděkování oběma přednášejícím a zejména Ing. arch. Tzoumasové, která připravila prezentaci a odpovídala na četné dotazy občanů. POKRAČUJÍCÍ A PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY KOMUNITNÍ A MISIJNÍ CENTRUM S ČAJOVNOU Projekt komunitního a misijního centra s čajovnou podpořený Evangelickou církví v Bavorsku a zahájený v roce 2011 má pokračovat i v roce 2012 a v prvních třech měsících roku Po jeho ukončení by však měl dosáhnout samofinancování. Zde se v rámci ekonomické rentability uvažuje o přestěhování do většího města (Prostějov, Olomouc, Přerov), větší sídlo by dle předběžných kalkulací zajistilo pokračování programů v roce 2013 a později. Při provozování a zlepšení programového i ekonomického fungování čajovny jsou průběžně velmi vítány dobré nápady, ochota pomoci a dobrovolná práce všech členů akademie, dobrovolníků a přátel. V novém sídle by fungování komunitního a misijního centra s čajovnou mělo být spojeno s půjčovnou kol. PROGRAM PRO ŠKOLY V roce 2012 by měl být zahájen nový program pro školy věnovaný obnovitelným zdrojům energie. Po získání grantu od Hornorakouské vlády se program více soustředí na připomenutí rizik jaderné energetické technologie a na mapování znalostí středoškoláků o energetice. Grant umožní akademii poskytnout českým školám prostředky na cestovné autobusy v rámci jednodenního programu zahrnujícího interaktivní prezentaci, skupinovou práci a prohlídku zařízení ve Vilémově, Přemyslovicích a Protivanově. V období od září do prosince 2012 by k nám tak mělo zavítat až 12 exkurzí po 40 žácích. PROGRAM KLIMATICKÉHO FONDU V pokračující spolupráci s Protestantským institutem pro interdisciplinární výzkum Evangelické církve v Německu by se měl v roce 2012 rozvinout nový projekt výtopen na biomasu a solárně termických instalací pro církve a při církvích působící instituce a organizace i fyzické osoby. Po dalším vyhodnocení přísných emisních kritérií (lze podpořit pouze náhradu kotle na uhlí, náhradu elektrického vytápění a náhradu elektrického ohřevu vody za ekologický zdroj) by měl projekt pokračovat ve druhé polovině září. K účasti se svými návrhy a náročnému dokladování instalací pak budou pozvány církve a organizace sdružené v Ekumenické radě církví a při těchto církvích působící organizace i fyzické osoby. Akademie pak má být technickým a ekonomickým garantem jednotlivých instalací. 7

7 REKONSTRUKCE VĚTRNÉHO MLÝNA V PŘEMYSLOVICÍCH V roce 2011 pokračovala rekonstrukce větrného mlýna jeho vlastníkem a členem akademie Pavlem Haikrem v Přemyslovicích, na které se akademie v současnosti podílí prostřednictvím odborného poradenství ze strany Ing. arch. Taťány Tzoumasové. Návštěva větrného mlýna je součástí prakticky všech ekologicky zaměřených exkurzí a programů, které akademie pořádá pro školy i další subjekty, které projeví zájem. Akademie tuto pozoruhodnou památku hodlá v součinnosti s majitelem do budoucna více propagovat. SEMINÁŘ MÉDIA, DEMOKRACIE A NÁBOŽENSTVÍ Ve spolupráci s Úřadem metropolitní rady v Olomouci a s Úřadem metropolitní rady a partnerskou nadací Sigrtuna ze Švédska akademie na dny 25. až 27. října při příležitosti ukončení Roku sv. Rostislava vyhlášeného Pravoslavnou církvi v českých zemích a na Slovensku připravuje seminář pod názvem SLYŠET A BÝT SLYŠEN REFLEXE NAŠÍ VÍRY V 21 STOLETÍ. Seminář se soustředí na vzdělávání účastníků pro práci s médii a na hodnocení reflexe církevní a náboženské problematiky církevními a sekulárními médii. Seminář se uskuteční jako součást celoevropského projekt Média, demokracie a náboženství, jehož garantem jsou partneři ze Švédské luterské církve. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY A ORGANIZACEMI Z DOMOVA I ZE ZAHARANIČÍ V roce 2012 bude pokračovat naše spolupráce s těmito partnery: Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku, Hornorakouskou vládou, Evangelickou církví v Bavorsku, Protestantským institutem pro interdisciplinární výzkum v Haidelberku a Švédskou nadací Sigtuna. Plánovaná je naše účast na Noci kostelů (ve spolupráci s duchovní správou katedrálního chrámu sv. Gorazda v Olomouci) a naše účast na Modlitbě za Domov (ve spolupráci s Ekumenickou radou církví v ČR). I nadále bude pokračovat naše spolupráce s Ekumenickou akademií Praha, od níž nakupujeme produkty Fair Trade, které prodáváme v čajovně jako náš skromný příspěvek k rozvojové pomoci. V roce 2012 hodláme také rozvinout spolupráci s Českou společností pro Větrnou energii spolupořádáním Evropského dne větrné energie pod elektrárnou sv. Eliáše v Protivanově. Ve spolupráci s pravoslavným duchovním správcem ve Vilémově o. Mgr. Arkadijem Skinbinskim hodláme předložit zahraničním donorům projekt sociální pomoci seniorům. Průběžně, avšak nedostatečně byly v roce 2011 aktualizovány internetové stránky, které informují o projektech akademie a odrážejí život naší organizace. Žádoucí a doposud nerealizované je jejich přeložení do angličtiny a také vstup naší organizace do prostoru Facebooku a Twitteru zejména v souvislosti s nabídkou Komunitního a misijního centra s čajovnou. 8

8 9

9 Členové výkonného výboru, revizní komise, pracovníci a dobrovolníci v roce 2011 VÝKONNÝ VÝBOR PŘEDSEDA Doc. ThDr. metropolita Kryštof, Ph.D. (Radim Pulec) ŘEDITEL MÍSTOPŘEDSEDA Mgr. Roman Juriga ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU Mgr. Jaroslava Martínková Ing. Vladivoj Továrek Mgr. Jaroslav Bajer o. Ing. Mgr. Christian Popescu REVIZNÍ KOMISE o. Ing., Mgr. Dušan Basil Švábeník o. Mgr. Josef Libor Kratochvíla Ing. Taťána Tzoumasová PRACOVNÍCI A DOBROVOLNÍCI V ROCE 2009 Ivana Stavělová, externí účetní Hedvika Popelková Alena Blažková Ondřej Lakomý Jiří Popelka Ing. Vladivoj Továrek Ing. arch Taťána Tzoumasová Helena Poučová Petr Vlček Jaroslav Juriga Zuzana Pepelová 10

10 PODĚKOVÁNÍ Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov touto cestou děkuje všem institucím, nadacím a jednotlivcům, kteří se svou nezištnou prací, granty, dary či radou zasloužili o to, že Pravoslavná akademie Vilémov mohla i v roce 2011 plnit své poslání. Věříme, že ti, kdo naši práci podpořili v minulosti jednotlivci, instituce, firmy i nadace z domova i ze zahraničí, nám nadále zachovají přízeň a budou se také v budoucnu podílet na realizaci našich projektů. ZVLÁŠTĚ DĚKUJEME: Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku a vedení Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie, Evangelické církvi v Bavorsku, Protestantskému institutu pro interdisciplinární výzkum v Heidelbergu, firmě Virtue, s. r.o. z Čachtic (Slovensko), Obecnímu úřadu ve Vilémově, Povodí Váhu, š. p. Piešťany (Slovensko), Evropské křesťanské environmentální síti (ECEN) se sídlem v Bruselu, Ekumenické akademii Praha, České křesťanské environmentální síti, Duchovní správě katedrálního chrámu sv. Gorazda v Olomouci, Pravoslavné církevní obci v Plzni a Ekumenické radě církví v České republice. Dále děkujeme prof. dr. Hansu Diefenbacherovi z Heidelbergu v SRN za podporu našich projektů a za vedení účetnictví paní Ivaně Stavělové ze Slatinek. Za neocenitelné rady pro naši další práci děkujeme Ing. Jaromíru Adamcovi z firmy Adamec Audit, s. r. o. z Liberce a br. Ivovi Huclovi z Bezejmenné čajovny ve Šťáhlavech. Zvláště děkujeme za dobrovolnickou pomoc těch našich členů a přátel, kteří se zasloužili o úspěšnou realizaci různých projektů. Byli to v roce 2011 zejména: Hedvika Popelková, Ing. arch. Taťána Tzoumasová, Alena Blažková, Ondřej Lakomý, Ing. Vladivoj Továrek, Zuzana Pepelová, Peter Vlček, Helena Poučová, Pavel Hajkr a další. Sestrám monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově děkujeme za pomoc při přípravě a realizaci našich programů pořádaných v prostorách Gorazdova cyrilometodějského střediska duchovních setkání. Děkujeme všem členům a přátelům, kteří svým myšlením, modlitbou a prací podpořili aktivity Pravoslavné akademie Vilémov v roce 2011 a doufáme, že nám i v příštích letech zachovají svou přízeň. Občanské sdružení Pravoslavná akademie v roce 2012 připravuje: EVROPSKÝ DEN VĚTRNÉ ENERGIE 16. června ve spolupráci s Českou společností pro větrnou energii spolupořádáním Evropského dne větrné energie pod elektrárnou sv. Eliáše v Protivanově. 11

11 NA KOLE ZA SVATÝM ELIÁŠEM VII. ROČNÍK Duchovně-ekologickysportovní akce Na kole za sv. Eliášem 21. července s výjezdem z Vilémova v 8:00 hod, návštěvou větrného mlýna v Přemyslovicích, bohoslužbou u ikony u větrné elektrárny v Protivanově s návratem kolem 18:00 hod. DEN MODLITEB ZA STVOŘENÍ bude zaměřen na uvědomělé nakupování a uvědomělou spotřebu a bude se konat v sobotu 15. září SLYŠET A BÝT SLYŠEN REFLEXE NAŠÍ VÍRY VE 21 STOLETÍ. Seminář ve spolupráci s Úřadem eparchiální rady v Olomouci a Úřadem metropolitní rady v Praze a partnerskou nadací Sigrtuna ze Švédska ve dnech 25. až 27. října při příležitosti ukončení Roku sv. Rostislava, vyhlášeného Pravoslavnou církvi v českých zemích v rámci celoevropského projektu MÉDIA, DEMOKRACIE A NÁBOŽENSTVÍ. Pokračování programů Komunitního a misijního centra s čajovnou do konce června 2012: Kurz angličtiny, Dětský klub a Světem Bible. Nové programy od začátku října Čajovna bude otevřena o pátcích, sobotách a nedělích také o prázdninách. Ekologické poradenství pro církve, charity a neziskové organizace, teoretická a dokumentační příprava instalací kotlů na biomasu a solárních kolektorů pro Německý klimatický fond. Energie pro třetí tisíciletí program s exkurzí, prezentacemi a skupinovou prací pro žáky a studenty středních škol s podporou Hornorakouské vlády. Noc kostelů, 1. června 2012, Katedrální chrám sv. Gorazda Modlitba za domov, 28. října 2012, Hora Říp, účast akademie Adventní koncert, Sbor z Řecka, 8. prosince 2012 Práce a opravy na demonstrační malé vodní elektrárně v Hornej Stredě Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov velmi uvítá pomoc dobrovolníků a také věcné a finanční dary, které umožní realizaci jednotlivých aktivit, seminářů a projektů a také lepší propagaci programů akademie. Adresa: Pravoslavná akademie Vilémov, Vilémov u Litovle 135/97, Číslo účtu:pravoslavná akademie Vilémov, ČSOB a. s.: /0300 Tel.: , 12

12 13

KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII

KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII O ORGANIZACI Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov vzniklo v roce 1995 a bylo registrováno na začátku roku 1996 jako samostatná, nevládní, nezisková organizace. Pravoslavná akademie byla od svého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení, ENVIC 2007 www.envic.cz Občanské sdružení ENVIC Organizace byla založena 3.9. 2003. Činnost začala vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC Environmentální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2015 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Bezplatné měření termovizní kamerou s elektromobilem od E.ONu, 1.1. 18.2.2015...

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech.

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech. 16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech www.finrevit.cz SPECIFICKÝ CÍL 2.5: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V BYTOVÝCH DOMECH Cíl: Snížit energetickou náročnost bytových domů Alokace: 622,8

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Ing Jan Kříž Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů OPŽP 2014-2020 Základní přehled OPŽP 2014-2020 Základní

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech červenec až září 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Vylosování 7 jihočeských měst a obcí v rámci projektu ENERGIE-OBCE-GEM,

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech duben až červen 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Setkání energetických poradců ECČB, 4.4.2012....... 2 1.2 Exkurze jihočeských

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu:

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Žádost o certifikaci Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Fairtradová škola Fairtradová vysoká škola Fairtradová fakulta Adresa školy:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

O b s a h Informátoru č. 1/13

O b s a h Informátoru č. 1/13 O b s a h Informátoru č. 1/13 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze shromáždění delegátů - Směrnice č. 5/2012 představenstva SBD Přerov upravující výši HZS a dopravného pro

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Hájíme zájmy měst a obcí České republiky XVIII. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro vládu

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Představení Svazu měst a obcí České republiky

Představení Svazu měst a obcí České republiky Představení Svazu měst a obcí České republiky XIX. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013 Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství Leden 2013 - květen 2013 Východiska kampaně VYSOKÉ PROCENTO DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI ČR je s cca 10.000 dětmi v kojeneckých ústavech a dětských domovech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 02 konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Zábřeh

Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 02 konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Zábřeh Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311 Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505, e-mail: miz@muzabreh.cz www.zabrezsko.cz Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference studentská vědecká konference Kouty nad Desnou, Jeseníky 8.-10. října 2014 Vážené dámy, vážení pánové, Tímto bychom Vás rádi pozvali na konferenci Průmyslové inženýrství 2014 konající se ve dnech ve Koutech

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Číslo: 5/2002 15.5. 2002

Číslo: 5/2002 15.5. 2002 Číslo: 5/2002 15.5. 2002 Vydává: Energy Centre České Budějovice, Pražská 99, 370 04 České Budějovice tel.: 038 / 731 25 80, fax: 038 / 731 25 81, e-mail: office@eccb.cz, http://www.eccb.cz OBSAH: 1. Výstava

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2014 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Valná hromada ČKAIT, 15.1.2014... 2 1.2 Seminář v rámci projektu ENERGIE-OBCE-GEM,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Závěrečná konference k projektu Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 21.9.2011,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II 37. průběžná výzva Ing. Jakub Řezníček 6. 9. 2016 Cíl: Snížení energetické náročnosti bytových domů Vyhlášení:

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s., Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice Výroční zpráva za rok 2013 Obsah I. Základní údaje o společnosti II. Vznik a status společnosti III. Zaměření a činnost společnosti

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více