EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI"

Transkript

1 EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této publikaci naleznete kontakty na ekoporadny v Moravskoslezském kraji, které Vám pomůžou odpovědět na Vaše otázky. Také Vám poradí ve všeobecných i specifických oblastech životního prostředí.

2 ÚVOD A OBSAH ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA Úvod Tato brožura vznikla v rámci projektu Rozvoj environmentá ního poradenství EPIC v Moravskos ezském kraji, který je realizován Moravskos ezským krajem za přispění Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí. O projektu Hlavním cílem projektu Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v Moravskoslezském kraji je podpořit základní páteřní síť 5 environmentálních poradenských a informačních center v Moravskoslezském kraji. Součástí projektu je tvorba publikací a informačních brožur, které se vztahuji k tématu ekoporadenství. Obsah: Environmentální poradenská a informační centra: Ekoporadna MIKS Krnov 3 Ekologická poradna Eko-info centrum Ostrava 3 Ekologická poradna Vážka Bruntál 4 Ekologická poradna Hájenka Kopřivnice 4 Informační centrum Institutu komunitního rozvoje Ostrava 5 5 Ekologické poradenské a informační centrum HRAT Třinec 6 Arnika pobočka Ostrava 6 Informační centrum Poodří 7 Občanská poradna Bohumín 7 Vita občanské sdružení 8 : EKIS Příbor 8 EKIS Bruntál 9 EKIS Třanovice 9 EKIS Ostrava EZE 10 EKIS Ostrava Energo Steel 10 Ekoporadna MIKS Krnov Ochrana přírody, udržitelný rozvoj, energetika, Agenda 21 Poradenské centrum se nachází v budově Turistického informačního centra Krnov a nabízí informace pro veřejnost se zaměřením na trvale udržitelný rozvoj, ochranu přírody a ochranu a tvorbu životního prostředí. Pořádá vědomostní soutěže pro žáky všech typů škol a veřejnost. Provozuje knihovnu a videotéku s ekologickou tématikou. Adresa: Informační centrum, Hlavní náměstí 25, Krnov Kontakt: tel.: , mob.: Web: V sezóně od 15. května do 15. září: pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hod., sobota a neděle od 9:00 do 13:00 hod. V případě státních svátků a při akcích města konaných na Hlavním náměstí je otevřeno jako v neděli. Mimo sezónu - od 16. září do 15. května: pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hod., sobota od 9:00 do 13:00 hod. Ekologická poradna Eko-info centrum Ostrava Poskytování informací v oblasti ochrany životního prostředí Poradna je specializovaná především na environmentální aspekty spotřebitelských témat, problematiku nakládání s odpady, environmentální výchovu a oblast úspor energií. Pro veřejnost nabízí rovněž informace z oblasti ekologicky šetrného provozu domácnosti, ekoznačení, ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Adresa: Chelčického 4, Ostrava Kontakt: tel: Web: úterý a středa od 12:00 do 16:00 hod. pátek od 8:00 do 12:00 hod. 2 EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MSK EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MSK 3

3 ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA Ekologická poradna Vážka Bruntál Poskytování informací v oblasti ochrany životního prostředí Ekoporadna funguje při Městském úřadu Bruntál, odboru životního prostředí a zemědělství a poskytuje informace z oblasti ochrany životního prostředí. Aktivně spolupracuje nejen s veřejností, ale také s obcemi a nevládními organizacemi na Bruntálsku. Specializuje se zejména na oblast energetického poradenství a také na ochranu zeleně ve městech. Adresa: Budova Městského úřadu Bruntál Nádražní 994/20, Bruntál Kontakt: tel.: , mob.: Web: Inf. centrum Institutu komunitního rozvoje Ostrava - Konzultační činnost v oblasti udržitelného rozvoje a Agendy 21 Informační centrum poskytuje informace o energetických úsporách, obnovitelných zdrojích energie, vytápění rodinných domů apod. Neméně podstatnou část práce tvoří prosazování principů komunitního plánování a Agendy 21. Návštěvníci informačního centra mají k dispozici informačními materiály, publikace a CD zabývající se tématy z oblasti ochrany životního prostředí. Adresa: Purkyňova 6, Ostrava Kontakt: tel.: , mob.: Web: čtvrtek od 7:30 do 11:30 hod. pondělí a čtvrtek od 13:00 do 15:00 hod. (po telefonické domluvě) středa od 9:00 do 11:00 hod. (po telefonické domluvě) Ekologická poradna Hájenka Kopřivnice Ekologická domácnost, zemědělství, krajina, ochrana přírody Ekoporadna poskytuje informace zejména z oblasti ochrany přírody a krajiny. Obrátit se na ni můžete i v otázkách domácí ekologie (ekologicky šetrné výrobky). Poskytuje rovněž informace o dotačních titulech využitelných v rámci ochrany přírody a krajiny. V neposlední řadě provozuje mykologickou poradnu. Poradna připravuje programy ekologické výchovy, besedy, přednášky, výstavy, semináře, terénní exkurze, soutěže a další aktivity. Adresa: Obránců míru 368, Kopřivnice Kontakt: tel.: Web: pondělí, úterý a čtvrtek od 13:00 do 17:00 hod. Národní profesní asociace, která prosazuje, rozvíjí a podporuje environmentální poradenství STEP pořádá vzdělávací kurzy, semináře, exkurze, diskuse, stáže, konference a setkání pro své členy i ostatní zájemce, vydává publikace. Realizuje i vlastní projekty a koordinuje práci na nich. Definuje, prosazuje a propaguje profesi ekoporadenství, zajišťuje metodickou pomoc nově vznikajícím poradnám. Podle potřeby zastupuje ekoporadny v mezinárodních sdruženích, při jednáních s ústředními orgány státní správy, se sponzory a dárci, vzdělávacími institucemi a dalšími partnery. Podporuje vznik a činnost pracovních skupin členů zaměřených na řešení konkrétních problémů. Adresa: kancelář Frýdek-Místek, Riegrova 857, Frýdek-Místek Kontakt: tel.: Web: pondělí a středa od 8:00 do 14:00 hod. 4 EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MSK EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MSK 5

4 ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA Ekologické poradenské a informační centrum HRAT - Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a dotací Informační centrum nabízí zdarma poradenství pro podnikatele, obce, města, neziskové organizace a širokou veřejnost v oblasti problematiky životního prostředí, zejména dotací z Evropských fondů a národních zdrojů, problematiky EIA. Dále zajišťuje organizaci seminářů a kurzů pro různé cílové skupiny. Adresa: Družstevní 294, Třinec Kontakt: mob.: Web: Informační centrum Poodří Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR Ochrana přírody a krajiny, ochrana zvěře Informační centrum, které se nachází ve Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě, se zaměřuje na poradenskou činnost v oblasti ochrany biodiverzity a krajiny. Zabývá se zejména druhovou ochranou živočichů a ekologickou výchovou a osvětou. Provozuje samostatné centrum ekologické výchovy. Adresa: Bartošovice na Moravě 146, Bartošovice na Moravě Kontakt: tel.: Web: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod. po telefonické nebo ové dohodě Arnika pobočka Ostrava Ochrana přírody, krajina, odpady, ochrana klimatu, ovzduší, zelená úsporám. Ekoporadna Arnika poskytuje bezplatnou pomoc obcím, občanským sdružením i jednotlivcům v případech ohrožení životního prostředí či lidského zdraví. Zaměřujeme se zejména na problematiku ochrany vod a vodních toků, toxické látky a odpady, životní prostředí měst, kácení stromů, právo na informace, účast veřejnosti v rozhodování a ekologicky šetrné výrobky. Adresa: Jiráskovo náměstí 4, Moravská Ostrava Kontakt: tel: Web: Občanská poradna Bohumín Asociace občanských poraden (AOP) Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí Občanská poradna, která se zaměřuje na občanské poradenství lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, nabízí poradenství v několika oblastech. Mimo jiné nabízí služby v environmentální oblasti, v oblasti práva životního prostředí a v oblasti aktivního občanství, zejména v zapojování veřejnosti do rozhodování o řešení problémů v životním prostředí. Adresa: Čáslavská 1067, Bohumín Kontakt: tel.: , mob.: Web: pondělí od 9:00 do 16:00 hod. středa od 9:00 do 15:00 hod. pondělí od 8:00 do 17:00 hod. středa od 8:00 do 14:00 hod. 6 EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MSK EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MSK 7

5 ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA ENERGETICKÁ KONZULTAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKA (EKIS) Vita občanské sdružení Obecné poradenství, ekologická výchova, ochrana přírody, udržitelný rozvoj, odpady, ochrana klimatu a ovzduší, pasivní domy, zelená úsporám, EMS, legislativní služby Ekoporadna se zaměřuje především na problematiku pasivních domů. Poskytuje jak základní informace, tak odborné poradenství. Dále se zabývá ekologickou výchovou, územním plánováním, účastí veřejnosti, dopravou, udržitelným rozvojem, snižováním spotřeby energií v budovách, poradenstvím pro neziskové organizace (založení a chod nadačního fondu). Adresa: Gen. Janouška 4, Ostrava Kontakt: tel.: Web: pondělí od 9:00 do 17:00 hod. středa od 8:00 do 11:00 hod. EKIS Bruntál Adresa: Nádražní 20, Bruntál Kontakt: tel.: , mobil.: Web: EKIS Příbor Adresa: GADES solution s.r.o., Jičínská 608, Příbor Kontakt: tel.: Web: EKIS Třanovice Adresa: C.E.I.S. CZ s.r.o., Třanovice č.p.1, Třanovice Kontakt: tel.: Web: 8 EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MSK EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MSK 9

6 ENERGETICKÁ KONZULTAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKA (EKIS) EKIS Ostrava EZE správě, podnikům a podnikatelům. Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Střediska EKIS poskytují zájemcům konzultace při osobní návštěvě, telefonicky a on-line prostřednictvím internetové poradny i-ekis. Adresa: Energie EZE s.r.o., Nejedlého 1049/1, Slezská Ostrava Kontakt: tel.: , mob.: Web: EKOPORADNY NA MAPĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKIS Ostrava Energo Steel Adresa: Energo-Steel s.r.o., Vřesinská 66/54, Ostrava - Poruba Kontakt: tel.: , mob.: Web: 10 EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MSK EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MSK 11

7 Vydavatel: Moravskoslezský kraj Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství.

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů

Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů Jihočeský kraj Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek, 382 211 300, info@arkada-pisek.cz www.arkadacentrum.cz

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Publikace byla vydána díky finanční podpoře Nadace OKD v rámci projektu v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. ÚVOD Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) je

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY Autorka: Marie Petrů, DiS. Veselí nad Moravou, prosinec 2010 Prohlašuji,

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Jihočeské neziskovky se také nedají...

Jihočeské neziskovky se také nedají... LEDEN 2015 ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Projekty * Fotozastavení * Publikace vydávané v jižních Čechách * Nové publikace * Soutěž školních novin * Představujeme Jihočeské neziskovky se také nedají...

Více

Často kladené otázky

Často kladené otázky Často kladené otázky Vybrané dotazy na téma fondů EU na informační lince Eurofon zaznamenané prostřednictvím telefonu, on-line chatu a e-mailu v programovém období 2007 2013 Fondy EU - investice do vaší

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více