CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0"

Transkript

1 CellPipe 22A-FX-CZ Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka Verze /2005

2 1 Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi ADSL modemu CellPipe od společnosti Lucent Technologies. Zařízení CellPipe představují optimální řešení pro firmy a domácí zákazníky, požadující vysoký výkon, bezpečnost a podporu široké škály datových, obrazových a hlasových služeb prostřednictvím sítě Internet. Zařízení CELLPIPE 22A-FX poskytuje spolehlivý a cenově efektivní přístup k síti Internet prostřednictvím služby ADSL pro zařízení lokální sítě díky integrovanému 4 portovému Ethernet přepínači. Zařízení kombinuje vysoko-rychlostní ADSL spojení s funkcí IP směrovače (routeru). 1.1 O tomto dokumentu Tento dokument obsahuje základní informace pro zapojení a nastavení (instalaci) Vašeho ADSL modemu a rozbočovače (splitteru) pro analogové nebo ISDN telefonní linky a postup pro zprovoznění přístupu k síti Internet. Pro podrobnější technické informace si, prosím, prostudujte dokument Uživatelský manuál, který je dostupný v elektronické podobě na přiloženém CD. 1.2 Shoda s RTTE standardy Evropské Unie Lucent Technologies tímto prohlašuje, že zařízení CellPipe 22A-FX-CZ a rozbočovač CPF 101IG jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb]. Oficiální dokumenty Prohlášení o shodě naleznete v elektronické verzi na přiloženém CD v adresáři Servis. 1.3 Bezpečnostní pokyny Chraňte modem před přímým stykem s kapalinami, před přímým slunečním žárem a jinými zdroji vysokých teplot. Při bouřce odpojte Váš ADSL modem od telefonní linky. Používejte pouze originálně dodané, případně jiné schválené telekomunikační kabely, předejdete tím možnému riziku vzniku požáru. Modemy s externím napájecím zdrojem smí být napájeny pouze z originálních zdrojů, které jsou součástí balení. 1.4 Obchodní značky Lucent, logo Lucent a všechny názvy druhů zboží a výrobků firmy Lucent jsou obchodní značky nebo ochranné známky společnosti Lucent Technologies Inc. Ostatní názvy druhů zboží a výrobků jsou obchodní značky příslušných majitelů. Strana 2 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

3 2 Zákaznický servis Nejnovější informace o výrobcích, verzích softwaru a dokumentaci k produktům CellPipe můžete získat prostřednictvím on-line zákaznické podpory firmy Lucent Technologies na adrese On-line zákaznická podpora firmy Lucent Technologies poskytuje rovněž další technické informace, informace o ostatních produktech a popis dostupných služeb. Středisko je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Připojte se a vyberte si. Informace v českém jazyce o produktech, řešeních a službách Lucent Technologies naleznete na adrese Záruční a pozáruční podmínky Záruční servis, prosím, vyřizujte standardním postupem přímo s Vaším prodejcem modemu CellPipe respektive poskytovatelem služby ADSL, od kterého jste tento modem zakoupili. Součástí balení Vašeho ADSL modemu je záruční list prodejce, na kterém naleznete veškeré podrobnosti. V případě, že nemáte modem v pronájmu od poskytovatele služby, zajišťuje pozáruční servis Vašeho ADSL modemu společnost Lucent Technologies Česká republika, v.o.s. V případě závady na modemu po uplynutí záruční doby nás kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle pro podrobnější informace, jak postupovat. Podrobnosti můžete též nalézt na naší webové stránce Telefonní číslo pozáruční servisní podpory je: Upozornění: Záruka na tento produkt se nevztahuje na poškození zapříčiněná vysokým napětím v důsledku úderu blesku, vysokého napětí v síti nebo připojením na jiný než doporučený zdroj napájení. Záruka se dále nevztahuje na poškození zapříčiněná porušením bezpečnostních podmínek nebo postupů uvedených v tomto dokumentu. CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 3

4 3 Obsah 1 Úvod O tomto dokumentu Shoda s RTTE standardy Evropské Unie Bezpečnostní pokyny Obchodní značky Zákaznický servis Záruční a pozáruční podmínky Obsah Úvodní pokyny Obsah balení a popis zařízení Přední panel zařízení (Význam indikátorů) Zadní panel zařízení Dříve než začnete s instalací Přednastavené hodnoty zařízení CellPipe 22A-FX-CZ: Potřebné informace o Vašem počítači nebo privátní síti LAN: Potřebné informace od poskytovatele ADSL služby: Jak postupovat při instalaci zařízení: Zapojení ADSL modemu na telefonní lince Administrace zařízení CellPipe 22A-FX-CZ Uložení změn v nastavení modemu Změna systémového hesla administrátora root Reset modemu do továrního nastavení - pouze ve vyjímečných případech Obvyklé problémy a jejich řešení CellPipe 22A-FX-CZ Technická specifikace Strana 4 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

5 4 Úvodní pokyny Pro správnou funkci služby ADSL je potřeba, aby byly zajištěny tyto podmínky: Zřízení služby ADSL (dle podmínek Vašeho poskytovatele služby ADSL) Zakoupení/pronájem koncového zařízení (ADSL modemu) Počítač s požadovanými parametry (požadavky na počítač jsou uvedeny v dokumentaci na instalačním CD) Pro správnou funkci všech připojených zařízení je třeba zapojit dodaný rozbočovač (splitter) 4.1 Obsah balení a popis zařízení Vaše zákaznické balení se skládá z následujících položek: 1 x CellPipe ADSL Modem/Router 22A-FX-CZ 1 x Telefonní kabel s konektory RJ11. Slouží k propojení rozbočovače s telefonní přípojkou. 1 x Telefonní kabel s konektory RJ45-RJ11. Slouží pro propojení WAN portu ADSL modemu s DSL portem rozbočovače (splitteru). 1 x Ethernet kabel s konektory typu RJ45. Tento kabel slouží pro připojení počítače k Ethernet portu zařízení CellPipe. 1 x Adaptér napájení 1 x Instalační CD s elektronickou dokumentací 1 x ADSL rozbočovač (splitter) CPF101IG pro použití na analogových i ISDN linkách 1 x Tato tištěná příručka samoinstalace Poznámka: V závislosti na Vašem poskytovateli služby ADSL může balení obsahovat i některé další položky. Konektor typu RJ45 Konektor typu RJ11 Typy konektorů použitých komunikačních kabelů CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 5

6 5 Přední panel zařízení (Význam indikátorů) 1. LAN: Svítí, pokud je zařízení připojeno k jednomu z Ethernet portů. 2. ACT: Bliká při přenosu dat na jednom z Ethernet portů. 3. PWR: Svítí, pokud je zdroj napájení správně zapojen. 4. WAN: Bliká při sestavování spojení s DSL koncentrátorem a svítí, pokud je ADSL linka v provozu. 5. ALM: Bliká při bootování, souvislé rozsvícení znamená interní chybu. 6 Zadní panel zařízení Veškerá propojovací místa zařízení jsou umístěna na zadním panelu, viz následující obrázek s popisem rozhraní PWR: Zdířka pro připojení konektoru externího napájecího zdroje 2. CONSOLE: Konektor konsolového portu. Tento konektor není zapojen a nelze ho použít pro komunikaci s modemem x Ethernet: 4 portový Ethernet switch pro připojení počítačů nebo jiných síťových zařízení. 4. RES: Tlačítko Reset. Slouží k obnovení továrních nastavení modemu/routeru CellPipe. POZOR! Před jeho použitím si podrobně prostudujte kapitolu WAN: Konektor pro připojení modemu/routeru ke zdířce zákaznického rozbočovače (Splitteru) CPF101IG označené DSL. Použijte kombinovaný kabel s konektory RJ45-RJ11 (RJ45 /t.j.širší konektor/ na straně modemu, RJ11 na straně rozbočovače/splitteru). Strana 6 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

7 7 Dříve než začnete s instalací 7.1 Přednastavené hodnoty zařízení CellPipe 22A-FX-CZ: V níže uvedené tabulce naleznete přednastavené hodnoty Vašeho modemu/routeru CellPipe 22A-FX-CZ. Pro standardní služby jako přístup k Internetu či není nutné do konfigurace jakkoli zasahovat. Budete potřebovat pouze zadat svoje jméno a heslo pro přístup k Internetu tak, jak je to popsáno v následujících kapitolách. LAN IP adresa routeru CELLPIPE 22A-FX-CZ Uživatelské jméno pro přístup k web managementu Heslo pro přístup k web managementu Komunikační protokol Encapsulation Type Bezpečnostní protokol VPI VCI Tuto adresu zadáte do adresního pole webového prohlížeče pro přístup k web managementu. Standardně přednastavená hodnota LAN IP adresy je Tuto adresu lze, v případě potřeby, změnit s pomocí rozhraní web managementu. Uživatelské jméno (username) je potřebné pro přístup k web managementu routeru. Standardně přednastavená hodnota uživatelského jména je root. Toto uživatelské jméno lze v případě potřeby změnit s pomocí rozhraní web managementu. Při přístupu k web managementu budete dotázáni kromě uživatelského jména také na heslo (password). Standardně přednastavená hodnota hesla je také root. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme přednastavené heslo změnit. Nezapomeňte si nové heslo uložit na bezpečné místo. Jedná se o protokol použitý pro komunikaci Vašeho ADSL routeru. Přednastavená hodnota je PPPoA (PPP over ATM). Jedná se o typ enkapsulace (zapouzdření) použitý pro komunikaci Vašeho ADSL routeru. Přednastavená hodnota je PPPoA VC-Mux. Jedná se o metodu zabezpečení, která se používá při verifikaci Vašeho uživatelského jména a hesla. Standardně přednastavená hodnota je CHAP, podporován je též protokol PAP. Hodnota VPI (Virtual Path Identifier) se spolu s hodnotou VCI používá k identifikaci datového kanálu v rámci protokolu ATM, který se používá ke komunikaci mezi ADSL sítí a Vaším ADSL routerem. Přednastavená hodnota je 8. Hodnota VCI (Virtual Channel Identifier) se spolu s hodnotou VPI používá k identifikaci datového kanálu v rámci protokolu ATM, který se používá ke komunikaci mezi ADSL sítí a Vaším ADSL routerem. Přednastavená hodnota je Potřebné informace o Vašem počítači nebo privátní síti LAN: Ethernet adaptér Pokud máte počítač vybavený Ethernet adaptérem, můžete se připojit na Ethernetový port modemu/routeru CellPipe 22A-FX-CZ. Nastavení DHCP klienta CELLPIPE 22A-FX-CZ ADSL nodem/router je standardně nakonfigurován jako DHCP server. To znamená, že může automaticky přidělovat IP adresu, masku podsítě a defaultní bránu počítačům v LAN síti. Přednastavený rozsah IP adres přidělovaný službou DHCP je až Je nutné, aby Ethernet adaptér počítače byl nastaven na automatické přidělování IP adresy. 7.3 Potřebné informace od poskytovatele ADSL služby: Uživatelské jméno Toto uživatelské jméno bude použito pro přístup k síti Internet. Potřebné přístupové informace získáte od poskytovatele služby ADSL a přístupu k Internetu, obdobně jako je tomu při zřízení služby vytáčeného přístupu k Internetu. Heslo Toto heslo bude použito pro přístup k síti Internet. Potřebné přístupové informace získáte od poskytovatele služby ADSL a přístupu k Internetu CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 7

8 8 Jak postupovat při instalaci zařízení: Postupujte podle typu vaší telefonní linky: i. pokud máte analogovou telefonní linku, přejděte na kapitolu 9, krok 1-1 ii. pokud máte euroisdn2 telefonní linku, přejděte na kapitolu 9, krok 1-2 iii. pokud používáte pobočkovou ústřednu na analogové lince, přejděte na kapitolu 9, krok 1-3 iv. pokud používáte pobočkovou ústřednu na lince euroisdn2, rozhraní So, přejděte na kapitolu 9, krok 1-2 Strana 8 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

9 9 Zapojení ADSL modemu na telefonní lince Krok 1-1 Zapojení rozbočovače (splitter)! Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost správné instalaci rozbočovače! Máte-li jen jednu telefonní zásuvku: Umístěte rozbočovač v blízkosti telefonní zásuvky. Odpojte telefonní přístroj a propojte přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) telefonní zásuvku se zdířkou LINE rozbočovače. 1 Váš telefonní přístroj připojte na zdířku PHONE rozbočovače. 2 Máte-li více telefonních zásuvek: Umístěte rozbočovač v blízkosti první telefonní zásuvky. Odpojte z této telefonní zásuvky všechny ostatní zásuvky. Propojte přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) telefonní zásuvku se zdířkou LINE rozbočovače. 1 Ostatní zásuvky zapojte do rozbočovače na zdířku PHONE. 2 Vaše telefonní/faxové přístroje připojte do zbývajících zásuvek. Hlavní telefonní zásuvka (od operátora) Rozbočovač ( splitter ) Původně připojený telefon a paralelní linky dalších telefonů a faxů Zapojení ADSL modemu Propojte WAN port ADSL modemu přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ45-RJ11) na zdířku rozbočovače DSL ADSL modem Propojte Ethernet port počítače přiloženým Ethernet kabelem (konektory RJ 45) s jedním z ethernetových portů ADSL modemu. 4 Další možností je připojení již existující počítačové sítě prostřednictvím Ethernet koncentrátoru. Připojte napájecí adaptér konektorem do napájecí zdířky na zadní straně modemu a poté do síťové zásuvky 230 V. 5 Připojení počítače portem Ethernet Pokračujte dále krokem 2 a 3 pro dokončení instalace a konfiguraci připojení na Internet CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 9

10 Krok 1-2 Zapojení rozbočovače (splitter)! Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost správné instalaci rozbočovače! V blízkosti první telefonní zásuvky je zapojeno zakončení linky euroisdn2 označované jako NT terminál. Odpojte NT a propojte přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) telefonní zásuvku se zdířkou LINE rozbočovače. 1 Propojte rozhraní U K0 na NT s rozbočovačem (zdířka PHONE ). 2 Telefonní zásuvka s přívodem od operátora Rozbočovač (splitter ) 2 NT terminál ISDN linky 1 Připojení ISDN telefonu nebo dalších ISDN zařízení 5 Připojení počítače portem Ethernet 3 4 Propojení rozbočovače k NT zakončení linky ISDN ADSL modem S 0 sběrnice Zapojení ADSL modemu Propojte WAN port ADSL modemu přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ45-RJ11) na zdířku rozbočovače DSL 3 Připojte počítač přiloženým Ethernet kabelem (konektory RJ 45) na jeden z Ethernet portů ADSL modemu. 4 Další možností je připojení již existující počítačové sítě portem Ethernet koncentrátoru. Připojte napájecí adaptér konektorem do napájecí zdířky na zadní straně modemu a poté do síťové zásuvky 230 V. 5 Pokračujte dále krokem 2 a 3 pro dokončení instalace a konfiguraci připojení na Internet Strana 10 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

11 Krok 1-3 Zapojení rozbočovače (splitter) a ADSL modemu s pobočkovou ústřednou na analogové lince Pokud chcete používat ADSL modem na lince, na které je pobočková ústředna, postupujte podle následujících kroků: Umístěte rozbočovač v blízkosti Hlavní telefonní zásuvky. Odpojte pobočkovou ústřednu a propojte přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) Hlavní telefonní zásuvku se zdířkou LINE rozbočovače. Váši pobočkovou ústřednu připojte na zdířku PHONE rozbočovače. 2 V případě, že používáte pobočkovou ústřednu na lince euroisdn s rozhraním So, postupujte podle kroku Hlavní telefonní zásuvka (od operátora) Rozbočovač ( splitter ) 2 Vstupní linka Pobočková ústředna Vnitřní linky 5 1 Připojení počítače portem Ethernet 4 3 ADSL modem Zapojení ADSL modemu Propojte WAN port ADSL modemu přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ45-RJ11) na zdířku rozbočovače DSL 3 Připojte počítač přiloženým Ethernet kabelem (konektory RJ 45) na jeden z Ethernet portů ADSL modemu 4 Další možností je připojení již existující počítačové sítě portem Ethernet koncentrátoru na Ethernet port ADSL modemu. Připojte napájecí adaptér konektorem do napájecí zdířky na zadní straně modemu a poté do síťové zásuvky 230 V. 5 Pokračujte dále krokem 2 a 3 pro dokončení instalace a konfiguraci připojení na Internet. CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 11

12 Krok 2 Kontrola správného zapojení Telefon Ve sluchátku Vašeho telefonu/faxu musí být slyšet oznamovací tón. Vyzkoušejte zavolat z telefonu. Ověřte si kvalitu hovoru ve sluchátku. Neměla by se změnit oproti stavu před instalací modemu. Možné závady Není slyšet oznamovací tón Z telefonu se ozývají rušivé zvuky (šum, praskot) Z telefonu nelze uskutečnit volání Modem Sledujte stav indikačních LED diod na Vašem modemu CellPipe 22A-FX-CZ. Po sestavení spojení na ADSL úrovni by měly být LED indikátory v následujícím stavu: LED PWR trvale svítí LED WAN trvale svítí. LED WAN bliká pomalu, pokud ADSL linka není připojena. Při sestavování spojení s DSL koncentrátorem bliká rychle a svítí trvale, pokud je ADSL spojení sestaveno. LED ALM nesvítí. Pokud LED ALM svítí, znamená to interní chybu modemu. Modem je nutno vypnout z napájení a znovu zapnout LED LAN trvale svítí, pokud je k Ethernet portu modemu připojen počítač nebo jiné síťové zařízení LED ACT problikává při přenosu dat na některém z Ethernet portů Zjistíte-li nějaké nesrovnalosti, zkontrolujte, prosím, znovu celý postup instalace v kroku 1, přečtěte si podrobně tento návod, případně nahlédněte do podrobnější Uživatelské příručky v PDF verzi na přiloženém CD, a pokuste se problém vyřešit. Zvýšenou pozornost věnujte zejména správnému zapojení rozbočovače (splitteru) a všech propojovacích kabelů. Pokud se Vám nepodařilo problém vyřešit svépomocí, kontaktujte svého poskytovatele služby ADSL. Strana 12 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

13 Krok 3 Konfigurace připojení na Internet 1. Ujistěte se, že Ethernet adaptér Vašeho počítače je nastaven na automatické přidělení IP adresy (DHCP klient). 2. Na počítači připojeném k ADSL modemu spusťte webový prohlížeč (například Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Navigator). 3. Do adresního řádku zadejte adresu: a stiskněte Enter. Nyní se Vám objeví přihlašovací okno pro vstup do web managementu ADSL modemu. Do obou polí User Name i Password zadejte root a stiskněte Enter. Poznámka: Pokud se Vám nezobrazí přihlašovací okno web managementu zkontrolujte, zda Ethernet adaptér Vašeho počítače je nastaven na automatické přidělení IP adresy a otestujte IP konektivitu s ADSL modemem příkazem ping v okně příkazové řádky. Ujistěte se také, že ve Vašem webovém prohlížeči nepoužíváte proxy server. Pokud ano, tuto funkci vypněte. 4. V okně web managementu klikněte na záložku s označením WAN a poté klikněte na volbu PPP. Zobrazí se následující obrazovka: 4. U rozhraní ppp-0 v tabulce v poli Action klikněte na symbol (tužka), který vám umožní provést editaci parametrů tohoto spojení. 5. V okně, které se Vám nyní otevře, zadejte do položky Login Name uživatelské jméno Vašeho internetového připojení a do položky Password zadejte heslo. Tyto údaje získáte od svého poskytovatele ADSL služby a slouží k přístupu na Internet. Poznámka: Nepoužívejte, prosím, pro změnu uživatelského jména a hesla volbu Quick Configuration na záložce Home. Použitím této volby může dojít ke změně protokolu zabezpečení z CHAP na PAP. 6. Klikněte na tlačítko Submit. 7. Nyní proveďte uložení provedených změn. Pokud uložení neprovedete, budou Vaše přístupové údaje a nastavení při případném vypnutí modemu nebo výpadku napájení ztraceny. Uložení provedete následujícím způsobem: a. Klikněte na záložku Admin v okně web managementu. b. Zvolte menu Commit &Reboot. c. Klikněte na tlačítko Commit pro uložení nastavení. Vymazat: V rozbalovacím do továrního menu u položky Reboot Mode vyberte volbu Reboot From nastavení Last Configuration změnit na: např. a následně stiskněte tlačítko Reboot. Dojde k restartu při výpadku modemu napájení s novým uživatelským nastavením. 8. Pro možnost přístupu na Internet budete nyní potřebovat ještě informace o DNS serverech. Ty získá modem ve chvíli, kdy sestaví PPP spojení s Vaším jménem a heslem. Aby byly tyto informace předány do Vašeho počítače, proveďte nyní restart počítače. (technicky zdatnější mohou alternativně v okně příkazové řádky spustit příkaz ipconfig /renew nebo jeho ekvivalent podle typu používaného operačního systému). CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 13

14 10 Administrace zařízení CellPipe 22A-FX-CZ 10.1 Uložení změn v nastavení modemu Pokud provedete jakékoliv změny v nastavení Vašeho zařízení, je nutné provést jejich uložení do trvalé paměti, jinak při vypnutí napájení nebo restartu zařízení dojde ke ztrátě všech provedených změn. Uložení provedete následujícím způsobem: Klikněte na záložku Admin v okně web managementu. Zvolte menu Commit &Reboot. Klikněte na tlačítko Commit pro uložení nastavení. V rozbalovacím menu u položky Reboot Mode vyberte volbu Reboot From Last Configuration a následně stiskněte tlačítko Reboot. Dojde k restartu modemu s novým uživatelským nastavením Změna systémového hesla administrátora root Po instalaci ADSL zařízení CellPipe 22A-FX-CZ doporučujeme provést změnu přednastaveného hesla (případně i jména) administrátora root, které je obecně známé a zařízení je tak otevřené pro neautorizovaný přístup ke konfiguraci přes Internet. Postupujte dle následujících kroků: 1. Po přihlášení do webového rozhraní routeru naleznete konfiguraci uživatelů v sekci Admin / User Config. 2. Klikněte na ikonu tužky vedle jména root v tabulce administrátorů. V okně, které se Vám otevře, zadejte původní heslo ( root ) a následně nové heslo do obou dalších polí (pro kontrolu). Potvrďte změny kliknutím na tlačítko Submit. 3. Pokud chcete vytvořit nového administrátora včetně změny jména, postupujte následovně: a. Po přihlášení do webového managementu routeru naleznete konfiguraci uživatelů v sekci Admin / User Config. b. Vytvořte nového uživatele kliknutím na tlačítko Add. Zvolte nesnadno uhádnutelné jméno a heslo (jméno a heslo si pro jistotu poznamenejte a uložte na bezpečné místo). Uživateli nastavte privilegia Root (v poli Privilege). Klikněte na Submit. c. Protože současného administrátora nelze smazat, pokud jste pod tímto účtem přihlášeni, je nutné se nyní odhlásit z webového rozhraní a přihlásit se znovu pod novým jménem a heslem administrátora (které jste vytvořili v předchozím kroku). Nyní můžete znovu přejít do části Admin / User Config a vymazat původního administrátora se jménem root. 4. V obou případech nezapomeňte nové nastavení uložit do trvalé paměti, viz předchozí kapitola. Strana 14 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

15 10.3 Reset modemu do továrního nastavení - pouze ve vyjímečných případech V případě, že by z nějakého důvodu došlo k tomu, že nebude možné komunikovat s Vaším modemem/routerem CellPipe 22A-FX-CZ pomocí web managementu, lze modem zresetovat do základního továrního nastavení. Před tím, než provedete reset modemu zkuste zařízení vypnout a znovu zapnout vypojením a opětným zapojením konektoru napájecího adaptéru. Pokud se neobnoví možnost komunikovat s modemem pomocí web managementu, zkuste provést reset do továrních nastavení. To provedete tak, že třikrát za sebou rychle stisknete tlačítko reset na zadní straně modemu (například hrotem kuličkového pera). Tuto proceduru použijte pouze ve vyjímečných případech nebo pokud k ní budete vyzváni pracovníky technické podpory Vašeho poskytovatele služby ADSL! POZOR! Resetem modemu do továrního nastavení se ztratí veškerá Vaše nastavení konfigurace, včetně přístupového jména a hesla k připojení na Internet. Bude nutné provést znovu nastavení těchto parametrů podle kroku 3 v kapitole Obvyklé problémy a jejich řešení Všechny komponenty jsem propojil/a, ale modem se nepřipojuje na ADSL linku. WAN LED stále bliká v pomalém rytmu. Problémem může být nesprávné zapojení rozbočovače (splitteru), případně zapojení modemu na lince ISDN2 za zakončením ISDN linky NT nebo zapojení na analogové lince za podvojnou přípojkou. Pečlivě, prosím, zkontrolujte zapojení rozbočovače a ADSL modemu a jejich pozici na Vaší telefonní lince podle popisu v kapitole 9. Pokud toto nepomůže, kontaktujte svého poskytovatele služby ADSL. Po vypnutí/výpadku napájení mi nefunguje připojení na Internet. Zřejmě jste neprovedl/a uložení nastavení přístupového jména a hesla do trvalé paměti modemu. Proveďte prosím znovu nastavení přihlašovacího jména a hesla podle kroku 3 v kapitole 9 a nezapomeňte provést uložení provedených změn viz kapitola Po připojení na port Ethernet modemu mi nejde spustit web management. Ujistěte se, že Ethernet adaptér Vašeho počítače je nastaven na automatické přidělování IP adresy z DHCP serveru. Tuto informaci získáte tak, že přejdete do ovládacích panelů, části Síťová a vytáčená připojení. Klikněte pravým tlačítkem na příslušný Ethernet adaptér a zvolte Vlastností (Properties). Vyberte službu Internet protokol TCP/IP a zvolte Vlastnosti (Propereties). Pokud není zaškrtnutá volba získání IP adresy automaticky (Obtain an IP address automatically) zaškrtněte ji a potvrďte volbu kliknutím na OK. Pokud budete vyzváni k provedení restartu počítače, potvrďte tuto proceduru. Dalším problémem může být použití proxy serveru v internetovém prohlížeči. Pokud tuto funkci používáte, deaktivujte ji při přístupu k web managementu připojeného modemu. CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 15

16 12 CellPipe 22A-FX-CZ Technická specifikace Specifikace hardwaru Rozhraní LAN: Čtyři porty pro 10/100BaseT Ethernet, IEEE Rozhraní ADSL Linky: V souladu s: ANSI T1.413, ITU G annex B Impedance linky:100 Ω Připojení na telefonní linku: OAM&P Jeden pár (2 dráty) Konektor RJ45 pro CellPipe 22A-FX-CZ (použití kabelu RJ45-RJ11) Spolupráce s externím splitterem pro analogovou i ISDN2 linku Lokální: Telnet přes Ethernet/USB nebo Web management Vzdálený: Telnet nebo Web Management Prostředí: Provozní teplota: 0 C ~ +45 C Provozní vlhkost: 5%~ 95% Teplota pro uskladnění: -20 C ~ +85 C Skladovací vlhkost: 5%~ 95% Napájení: Specifikace softwaru ATM: ATM přes ADSL, AAL5 Bridge mode: podporuje 8 PVC Router mode: podporuje 5 PVC Podporuje UBR,CBR a VBR-nrt Bridging: Transparent Bridging (IEEE 802.1D) RFC 1483 Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D) IP, IGMP a PPPoE filtrování paketů Routing: IP routing, RIP1, RIP2 a statický routing Podporuje RFC1483, PPPoE, IP a PPP přes ATM DNS relay NAT/PAT Správa (Management): Telnet TFTP DHCP server Web Management AC adapter: výstup 15 VAC, 1A Spotřeba: méně než 9 Wattů Strana 16 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

CellPipe 22A-BX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 3.0

CellPipe 22A-BX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 3.0 CellPipe 22A-BX-CZ Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka Verze 3.0 12/2004 1 Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi ADSL modemu CellPipe od společnosti Lucent Technologies. Zařízení

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

CellPipe 22A-BX-CZ CellPipe 22A-GX-CZ

CellPipe 22A-BX-CZ CellPipe 22A-GX-CZ CellPipe 22A-BX-CZ CellPipe 22A-GX-CZ Uživatelský manuál Verze 1.0 08/2003 Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi ADSL modemu CellPipe od společnosti Lucent Technologies. Zařízení CellPipe poskytují

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/ /VDSL modem Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modem Obsah balíčku Vodafone ADSL/VDSL modem VR-3022e Zelený kabel (LINE) Červený kabel (DSL) Žlutý (LAN) Ethernet

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

O 2. Internet Expres. Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL 362T

O 2. Internet Expres. Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL 362T O 2 Internet Expres Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL 62T Vážená paní, vážený pane, jsme rádi, že jste se rozhodli pořídit si zařízení pro přístup k internetu z naší nabídky. Samoinstalační balíček,

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Předmluva... 2 Popis panelu... 4 Obsah balení... 5 Instalace acces pointu... 5 Inicializace a nastavení acces pointu... 5 Řešení problémů...

Předmluva... 2 Popis panelu... 4 Obsah balení... 5 Instalace acces pointu... 5 Inicializace a nastavení acces pointu... 5 Řešení problémů... OBSAH 1 Předmluva... 2 1.1 Autorská práva... 2 1.2 Záruční a pozáruční servis... 2 1.3 Upgrade firmware a nástrojů... 2 1.4 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 2 1.5 Záruka... 2 1.6 Ujištění... 2 1.7

Více

DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router

DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router Tento produkt je možné nastavit za použití jakéhokoliv aktuálního internetového prohlížeče, tj. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router Předtím, než začnete

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

Modul pro připojení do LAN. Flame NET

Modul pro připojení do LAN. Flame NET Modul pro připojení do LAN Flame NET Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ Verze uživatelského návodu: 15.9 Šíření

Více

O 2. Internet Expres. Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL G664T

O 2. Internet Expres. Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL G664T O 2 Internet Expres Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL G664T Vážená paní, vážený pane, jsme rádi, že jste se rozhodli pořídit si zařízení pro přístup k internetu z naší nabídky. Samoinstalační

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

Zákaznická linka: 533 427 533

Zákaznická linka: 533 427 533 DIGI INTERNET Návod pro nastavení modemu Zyxel VMG1312-B30B Zákaznická linka: 533 427 533 1 Základní informace 3 1.1 Popis zařízení 3 1.2 Správa zařízení 3 1.3 Několik užitečných typů pro správu zařízení

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Zapojení kabelů 1 Porty LINE1 a LINE2 připojte k telefonním přístrojům nebo faxu pomocí kabelu RJ-11 2 WAN port propojte ethernetovým kabelem RJ-45 s

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL Zyxel VMG1312 - bezdrátový N300 xdsl modem Obsah 1. Obsah balení 3 2. Zapojení a základní nastavení směrovače 4 1. Jak zapojit směrovač

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0 Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Prvodce rychlou instalací Verze 2.0 Informace o výrobku Dkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to integrovaný router, modem

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

NWA1300-NJ. Příručka k rychlé instalaci. Zapuštěný přístupový bod PoE 802.11 b/g/n pro montáž do stěny

NWA1300-NJ. Příručka k rychlé instalaci. Zapuštěný přístupový bod PoE 802.11 b/g/n pro montáž do stěny Zapuštěný přístupový bod PoE 802.11 b/g/n pro montáž do stěny Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Vydání 1, 01/2011 Copyright 2011. Všechna

Více

Řada Prestige 650R ADSL Router

Řada Prestige 650R ADSL Router Řada Prestige 650R ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 březen 2003 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Hardware... 3 2.1 Přípojky na zadní

Více

Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486

Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486 Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486 1. INSTALACE PŘÍSTROJE 1.1. Vzhled přístroje Před zapojením telefonního adaptéru je nutné zjistit MAC adresu síťové karty v počítači,

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HN-T3A Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

WELL ASU ADSL USB modem. Uživatelská příručka

WELL ASU ADSL USB modem. Uživatelská příručka WELL ASU-8000 ADSL USB modem Uživatelská příručka OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 SPECIFIKACE MODEMU... 2 1.2 OBSAH BALENÍ... 2 2. INSTALACE:... 3 2.1 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ... 3 2.2 ZAPOJENÍ

Více

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2 Bezdrátový 11ag AP Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

http://www.interbell.cz/voip_gateway_ibg130_navod

http://www.interbell.cz/voip_gateway_ibg130_navod Page 1 of 25 VoIP gateway INTERBELL IBG-130 - Návod Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití dříve než začnete přístroj používat! Obsah Seznámení s přístrojem Úvod Obsah dodávky Bezpečnostní pokyny

Více

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HW-T3 v2 Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Předtím, než začnete ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL modemu DSL-362T obsahuje všechny položky.

Předtím, než začnete ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL modemu DSL-362T obsahuje všechny položky. Tento produkt je možné nastavit za použití jakéhokoliv aktuálního internetového prohlížeče, tj. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-362T ADSL Modem Předtím, než začnete ujistěte se,

Více

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka 8200-1027-0611 B0 Upozornění Před zapojením nebo obsluhou této kamery si pozorně pročtěte tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití.

Více

O 2. Internet Expres. Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL G684T

O 2. Internet Expres. Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL G684T O 2 Internet Expres Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL G684T Vážená paní, vážený pane, jsme rádi, že jste se rozhodli pořídit si zařízení pro přístup k internetu z naší nabídky. Samoinstalační

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

LAN/RS-Port (VERZE 2)

LAN/RS-Port (VERZE 2) LAN/RS-Port (VERZE 2) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232, RS422, RS485 s galvanickým oddělením Charakteristika Převodník LAN/RS-Port slouží k připojení zařízení komunikujících

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

IP 100. verze 1.52. Manuál. tovární heslo pro IP100 (module pasword) je paradox

IP 100. verze 1.52. Manuál. tovární heslo pro IP100 (module pasword) je paradox IP 100 manuál IP 100 verze 1.52 Manuál tovární heslo pro IP100 (module pasword) je paradox VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625, technická linka 777 55 77 02 (pracovní

Více

1. Připojení zařízení

1. Připojení zařízení Návod k TP LINK ADSL2+ router TD-8840B 1. Připojení zařízení Vypněte všechna vaše síťová zařízení, včetně Vašeho počítače a Modem Routeru. Pokud v současnosti používáte modem, odpojte jej také. Modem Router

Více

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall Komplexní internetový firewall Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

Přední panel SP3364 SP3367

Přední panel SP3364 SP3367 Představení Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy a zaručuje vysoký výkon a jednoduché použití. Poskytuje uživatelům rychlé a spolehlivé připojení k Internetu pomocí kabelového, ale i

Více

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

O 2. Internet Expres. Návod ke snadné instalaci modemu Zyxel Prestige 660RU-T3

O 2. Internet Expres. Návod ke snadné instalaci modemu Zyxel Prestige 660RU-T3 O 2 Internet Expres Návod ke snadné instalaci modemu Zyxel Prestige 660RU-T3 Vážená paní, vážený pane, jsme rádi, že jste se rozhodli pořídit si zařízení pro přístup k internetu z naší nabídky. Samoinstalační

Více

KONTROLA VSTUPŮ / ČASOVÁ PREZENCE OBRAZOVKA WEBU. Uživatelský manuál

KONTROLA VSTUPŮ / ČASOVÁ PREZENCE OBRAZOVKA WEBU. Uživatelský manuál KONTROLA VSTUPŮ / ČASOVÁ PREZENCE OBRAZOVKA WEBU Uživatelský manuál OBSAH Kapitola 1 Instalace...2 Požadavky 2 Procedura.2 Kapitola 2 Popis nastavení webu 3 Přihlášení na web.3 Příprava.3 Používání webového

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení.

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Instalace Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Vypněte všechna síťová zařízení, včetně vašeho PC, power injectoru

Více

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Úvod KM-4150NR podporuje režimy více linek. Obsahuje síťové rozhraní se čtyřmi ethernetovými

Více

ZyXEL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci modemu ZyXEL VMG8924-B30A. Ready? Budoucnost je úžasná.

ZyXEL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci modemu ZyXEL VMG8924-B30A. Ready? Budoucnost je úžasná. ZyXEL modem Návod na jednoduchou a rychlou instalaci modemu ZyXEL VMG8924-B30A Budoucnost je úžasná. Ready? 1 Obsah Máte v balení všechno? Obsah......................................................................................

Více

A B C D E F. F: Indikátor portu LAN 4 G: Konektor pro připojení napájecího zdroje. H: Port LAN 4 I: Port LAN 3 J: Port LAN 2

A B C D E F. F: Indikátor portu LAN 4 G: Konektor pro připojení napájecího zdroje. H: Port LAN 4 I: Port LAN 3 J: Port LAN 2 Informace o výrobku A B C D E F G H I J K L M A: Indikátor napájení B: Indikátor portu WAN C: Indikátor portu LAN D: Indikátor portu LAN E: Indikátor portu LAN F: Indikátor portu LAN 4 G: Konektor pro

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Outdoorová klientská jednotka pro pásmo 5 GHz. GainMaster G1. Instalační příručka

Outdoorová klientská jednotka pro pásmo 5 GHz. GainMaster G1. Instalační příručka Outdoorová klientská jednotka pro pásmo 5 GHz GainMaster G1 Instalační příručka Základní charakteristika jednotky: Kompatibilní se specifikací IEEE 802.11a, IEEE 802.11n. 3 WiFi profily pro nastavení parametrů

Více

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding)

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) P-793H v2 Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

Quick Installation Guide. Wireless DSL Modem Router

Quick Installation Guide. Wireless DSL Modem Router Quick Installation Guide Wireless DSL Modem Router DSL LAN1 LAN2 LAN3 LAN4/WAN WIFI Power WPS/ RESET ON/OFF Připojte hardware V případě, že nepotřebujete telefonní služby, připojte modem router přímo do

Více

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Než začnete 1. Pokud

Více

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací EW-7438APn Průvodce rychlou instalací 07-2013 / v1.0 I. Informace o výrobku I-1. Obsah balení - Přístupový bod EW-7438APn - Disk CD s vícejazyčným průvodcem rychlou instalací a uživatelskou příručkou -

Více

Internetová kamera ICA-300. Uživatelský návod

Internetová kamera ICA-300. Uživatelský návod Internetová kamera ICA-300 Uživatelský návod Obsah 1. Úvod...3 1.1 Obsah balení 3 1.2 Systémové požadavky 3 1.3 Vlastnosti zařízení 3 1.4 Specifikace 4 2. Fyzická instalace...5 2.1 Popis hardwaru 5 2.2

Více

Instalační návod IP kamer

Instalační návod IP kamer Instalační návod IP kamer Obsah 1) Postup a popis zprovoznění... 2 2) Běžný obsah balení... 3 3) Fyzická instalace... 4 4) Softwarová instalace... 5 5) Nastavení Active X a zabezpečení pro zobrazení...

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Internet Expres postup instalace zařízení a zapojení služby

Internet Expres postup instalace zařízení a zapojení služby kontakty Kam volat, když se instalace zařízení nebo zapojení služby Internet Expres nedaří: Problém s telefonní zásuvkou Volejte zdarma ohlašovnu poruch 9, výměnu nebo úpravu zásuvky vám provedeme zdarma.

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

2N NetSpeaker. Prezentační set Quick Start. IP Audio System. Verze 1.0.0 Firmware 1.0.0 www.2n.cz

2N NetSpeaker. Prezentační set Quick Start. IP Audio System. Verze 1.0.0 Firmware 1.0.0 www.2n.cz 2N NetSpeaker IP Audio System Prezentační set Quick Start Verze 1.0.0 Firmware 1.0.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb

Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb modem/router SpeedTouch 0i x Ethernet samoinstalační balíček pro neomezené vysokorychlostní připojení k internetu pro telefonní linku

Více

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 InternetRadio 1 Návod k obsluze BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 2 1 Obsah 1 Obsah....................................................2 2 Ilustrace..................................................4

Více

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána Internetová bezpečnostní brána Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

koncového zařízení ) a úspěšné zapojení koncového zařízení k počítači klienta, případně

koncového zařízení ) a úspěšné zapojení koncového zařízení k počítači klienta, případně Krok 3 - nastavení zařízení u klienta - COMPEX WP54AG - pro službu ha-fi internet 5G 1. Předpoklady Předpokladem pro použití tohoto návodu je úspěšná instalace koncového zařízení u klienta s nasměrováním

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více