CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0"

Transkript

1 CellPipe 22A-FX-CZ Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka Verze /2005

2 1 Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi ADSL modemu CellPipe od společnosti Lucent Technologies. Zařízení CellPipe představují optimální řešení pro firmy a domácí zákazníky, požadující vysoký výkon, bezpečnost a podporu široké škály datových, obrazových a hlasových služeb prostřednictvím sítě Internet. Zařízení CELLPIPE 22A-FX poskytuje spolehlivý a cenově efektivní přístup k síti Internet prostřednictvím služby ADSL pro zařízení lokální sítě díky integrovanému 4 portovému Ethernet přepínači. Zařízení kombinuje vysoko-rychlostní ADSL spojení s funkcí IP směrovače (routeru). 1.1 O tomto dokumentu Tento dokument obsahuje základní informace pro zapojení a nastavení (instalaci) Vašeho ADSL modemu a rozbočovače (splitteru) pro analogové nebo ISDN telefonní linky a postup pro zprovoznění přístupu k síti Internet. Pro podrobnější technické informace si, prosím, prostudujte dokument Uživatelský manuál, který je dostupný v elektronické podobě na přiloženém CD. 1.2 Shoda s RTTE standardy Evropské Unie Lucent Technologies tímto prohlašuje, že zařízení CellPipe 22A-FX-CZ a rozbočovač CPF 101IG jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb]. Oficiální dokumenty Prohlášení o shodě naleznete v elektronické verzi na přiloženém CD v adresáři Servis. 1.3 Bezpečnostní pokyny Chraňte modem před přímým stykem s kapalinami, před přímým slunečním žárem a jinými zdroji vysokých teplot. Při bouřce odpojte Váš ADSL modem od telefonní linky. Používejte pouze originálně dodané, případně jiné schválené telekomunikační kabely, předejdete tím možnému riziku vzniku požáru. Modemy s externím napájecím zdrojem smí být napájeny pouze z originálních zdrojů, které jsou součástí balení. 1.4 Obchodní značky Lucent, logo Lucent a všechny názvy druhů zboží a výrobků firmy Lucent jsou obchodní značky nebo ochranné známky společnosti Lucent Technologies Inc. Ostatní názvy druhů zboží a výrobků jsou obchodní značky příslušných majitelů. Strana 2 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

3 2 Zákaznický servis Nejnovější informace o výrobcích, verzích softwaru a dokumentaci k produktům CellPipe můžete získat prostřednictvím on-line zákaznické podpory firmy Lucent Technologies na adrese On-line zákaznická podpora firmy Lucent Technologies poskytuje rovněž další technické informace, informace o ostatních produktech a popis dostupných služeb. Středisko je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Připojte se a vyberte si. Informace v českém jazyce o produktech, řešeních a službách Lucent Technologies naleznete na adrese Záruční a pozáruční podmínky Záruční servis, prosím, vyřizujte standardním postupem přímo s Vaším prodejcem modemu CellPipe respektive poskytovatelem služby ADSL, od kterého jste tento modem zakoupili. Součástí balení Vašeho ADSL modemu je záruční list prodejce, na kterém naleznete veškeré podrobnosti. V případě, že nemáte modem v pronájmu od poskytovatele služby, zajišťuje pozáruční servis Vašeho ADSL modemu společnost Lucent Technologies Česká republika, v.o.s. V případě závady na modemu po uplynutí záruční doby nás kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle pro podrobnější informace, jak postupovat. Podrobnosti můžete též nalézt na naší webové stránce Telefonní číslo pozáruční servisní podpory je: Upozornění: Záruka na tento produkt se nevztahuje na poškození zapříčiněná vysokým napětím v důsledku úderu blesku, vysokého napětí v síti nebo připojením na jiný než doporučený zdroj napájení. Záruka se dále nevztahuje na poškození zapříčiněná porušením bezpečnostních podmínek nebo postupů uvedených v tomto dokumentu. CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 3

4 3 Obsah 1 Úvod O tomto dokumentu Shoda s RTTE standardy Evropské Unie Bezpečnostní pokyny Obchodní značky Zákaznický servis Záruční a pozáruční podmínky Obsah Úvodní pokyny Obsah balení a popis zařízení Přední panel zařízení (Význam indikátorů) Zadní panel zařízení Dříve než začnete s instalací Přednastavené hodnoty zařízení CellPipe 22A-FX-CZ: Potřebné informace o Vašem počítači nebo privátní síti LAN: Potřebné informace od poskytovatele ADSL služby: Jak postupovat při instalaci zařízení: Zapojení ADSL modemu na telefonní lince Administrace zařízení CellPipe 22A-FX-CZ Uložení změn v nastavení modemu Změna systémového hesla administrátora root Reset modemu do továrního nastavení - pouze ve vyjímečných případech Obvyklé problémy a jejich řešení CellPipe 22A-FX-CZ Technická specifikace Strana 4 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

5 4 Úvodní pokyny Pro správnou funkci služby ADSL je potřeba, aby byly zajištěny tyto podmínky: Zřízení služby ADSL (dle podmínek Vašeho poskytovatele služby ADSL) Zakoupení/pronájem koncového zařízení (ADSL modemu) Počítač s požadovanými parametry (požadavky na počítač jsou uvedeny v dokumentaci na instalačním CD) Pro správnou funkci všech připojených zařízení je třeba zapojit dodaný rozbočovač (splitter) 4.1 Obsah balení a popis zařízení Vaše zákaznické balení se skládá z následujících položek: 1 x CellPipe ADSL Modem/Router 22A-FX-CZ 1 x Telefonní kabel s konektory RJ11. Slouží k propojení rozbočovače s telefonní přípojkou. 1 x Telefonní kabel s konektory RJ45-RJ11. Slouží pro propojení WAN portu ADSL modemu s DSL portem rozbočovače (splitteru). 1 x Ethernet kabel s konektory typu RJ45. Tento kabel slouží pro připojení počítače k Ethernet portu zařízení CellPipe. 1 x Adaptér napájení 1 x Instalační CD s elektronickou dokumentací 1 x ADSL rozbočovač (splitter) CPF101IG pro použití na analogových i ISDN linkách 1 x Tato tištěná příručka samoinstalace Poznámka: V závislosti na Vašem poskytovateli služby ADSL může balení obsahovat i některé další položky. Konektor typu RJ45 Konektor typu RJ11 Typy konektorů použitých komunikačních kabelů CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 5

6 5 Přední panel zařízení (Význam indikátorů) 1. LAN: Svítí, pokud je zařízení připojeno k jednomu z Ethernet portů. 2. ACT: Bliká při přenosu dat na jednom z Ethernet portů. 3. PWR: Svítí, pokud je zdroj napájení správně zapojen. 4. WAN: Bliká při sestavování spojení s DSL koncentrátorem a svítí, pokud je ADSL linka v provozu. 5. ALM: Bliká při bootování, souvislé rozsvícení znamená interní chybu. 6 Zadní panel zařízení Veškerá propojovací místa zařízení jsou umístěna na zadním panelu, viz následující obrázek s popisem rozhraní PWR: Zdířka pro připojení konektoru externího napájecího zdroje 2. CONSOLE: Konektor konsolového portu. Tento konektor není zapojen a nelze ho použít pro komunikaci s modemem x Ethernet: 4 portový Ethernet switch pro připojení počítačů nebo jiných síťových zařízení. 4. RES: Tlačítko Reset. Slouží k obnovení továrních nastavení modemu/routeru CellPipe. POZOR! Před jeho použitím si podrobně prostudujte kapitolu WAN: Konektor pro připojení modemu/routeru ke zdířce zákaznického rozbočovače (Splitteru) CPF101IG označené DSL. Použijte kombinovaný kabel s konektory RJ45-RJ11 (RJ45 /t.j.širší konektor/ na straně modemu, RJ11 na straně rozbočovače/splitteru). Strana 6 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

7 7 Dříve než začnete s instalací 7.1 Přednastavené hodnoty zařízení CellPipe 22A-FX-CZ: V níže uvedené tabulce naleznete přednastavené hodnoty Vašeho modemu/routeru CellPipe 22A-FX-CZ. Pro standardní služby jako přístup k Internetu či není nutné do konfigurace jakkoli zasahovat. Budete potřebovat pouze zadat svoje jméno a heslo pro přístup k Internetu tak, jak je to popsáno v následujících kapitolách. LAN IP adresa routeru CELLPIPE 22A-FX-CZ Uživatelské jméno pro přístup k web managementu Heslo pro přístup k web managementu Komunikační protokol Encapsulation Type Bezpečnostní protokol VPI VCI Tuto adresu zadáte do adresního pole webového prohlížeče pro přístup k web managementu. Standardně přednastavená hodnota LAN IP adresy je Tuto adresu lze, v případě potřeby, změnit s pomocí rozhraní web managementu. Uživatelské jméno (username) je potřebné pro přístup k web managementu routeru. Standardně přednastavená hodnota uživatelského jména je root. Toto uživatelské jméno lze v případě potřeby změnit s pomocí rozhraní web managementu. Při přístupu k web managementu budete dotázáni kromě uživatelského jména také na heslo (password). Standardně přednastavená hodnota hesla je také root. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme přednastavené heslo změnit. Nezapomeňte si nové heslo uložit na bezpečné místo. Jedná se o protokol použitý pro komunikaci Vašeho ADSL routeru. Přednastavená hodnota je PPPoA (PPP over ATM). Jedná se o typ enkapsulace (zapouzdření) použitý pro komunikaci Vašeho ADSL routeru. Přednastavená hodnota je PPPoA VC-Mux. Jedná se o metodu zabezpečení, která se používá při verifikaci Vašeho uživatelského jména a hesla. Standardně přednastavená hodnota je CHAP, podporován je též protokol PAP. Hodnota VPI (Virtual Path Identifier) se spolu s hodnotou VCI používá k identifikaci datového kanálu v rámci protokolu ATM, který se používá ke komunikaci mezi ADSL sítí a Vaším ADSL routerem. Přednastavená hodnota je 8. Hodnota VCI (Virtual Channel Identifier) se spolu s hodnotou VPI používá k identifikaci datového kanálu v rámci protokolu ATM, který se používá ke komunikaci mezi ADSL sítí a Vaším ADSL routerem. Přednastavená hodnota je Potřebné informace o Vašem počítači nebo privátní síti LAN: Ethernet adaptér Pokud máte počítač vybavený Ethernet adaptérem, můžete se připojit na Ethernetový port modemu/routeru CellPipe 22A-FX-CZ. Nastavení DHCP klienta CELLPIPE 22A-FX-CZ ADSL nodem/router je standardně nakonfigurován jako DHCP server. To znamená, že může automaticky přidělovat IP adresu, masku podsítě a defaultní bránu počítačům v LAN síti. Přednastavený rozsah IP adres přidělovaný službou DHCP je až Je nutné, aby Ethernet adaptér počítače byl nastaven na automatické přidělování IP adresy. 7.3 Potřebné informace od poskytovatele ADSL služby: Uživatelské jméno Toto uživatelské jméno bude použito pro přístup k síti Internet. Potřebné přístupové informace získáte od poskytovatele služby ADSL a přístupu k Internetu, obdobně jako je tomu při zřízení služby vytáčeného přístupu k Internetu. Heslo Toto heslo bude použito pro přístup k síti Internet. Potřebné přístupové informace získáte od poskytovatele služby ADSL a přístupu k Internetu CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 7

8 8 Jak postupovat při instalaci zařízení: Postupujte podle typu vaší telefonní linky: i. pokud máte analogovou telefonní linku, přejděte na kapitolu 9, krok 1-1 ii. pokud máte euroisdn2 telefonní linku, přejděte na kapitolu 9, krok 1-2 iii. pokud používáte pobočkovou ústřednu na analogové lince, přejděte na kapitolu 9, krok 1-3 iv. pokud používáte pobočkovou ústřednu na lince euroisdn2, rozhraní So, přejděte na kapitolu 9, krok 1-2 Strana 8 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

9 9 Zapojení ADSL modemu na telefonní lince Krok 1-1 Zapojení rozbočovače (splitter)! Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost správné instalaci rozbočovače! Máte-li jen jednu telefonní zásuvku: Umístěte rozbočovač v blízkosti telefonní zásuvky. Odpojte telefonní přístroj a propojte přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) telefonní zásuvku se zdířkou LINE rozbočovače. 1 Váš telefonní přístroj připojte na zdířku PHONE rozbočovače. 2 Máte-li více telefonních zásuvek: Umístěte rozbočovač v blízkosti první telefonní zásuvky. Odpojte z této telefonní zásuvky všechny ostatní zásuvky. Propojte přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) telefonní zásuvku se zdířkou LINE rozbočovače. 1 Ostatní zásuvky zapojte do rozbočovače na zdířku PHONE. 2 Vaše telefonní/faxové přístroje připojte do zbývajících zásuvek. Hlavní telefonní zásuvka (od operátora) Rozbočovač ( splitter ) Původně připojený telefon a paralelní linky dalších telefonů a faxů Zapojení ADSL modemu Propojte WAN port ADSL modemu přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ45-RJ11) na zdířku rozbočovače DSL ADSL modem Propojte Ethernet port počítače přiloženým Ethernet kabelem (konektory RJ 45) s jedním z ethernetových portů ADSL modemu. 4 Další možností je připojení již existující počítačové sítě prostřednictvím Ethernet koncentrátoru. Připojte napájecí adaptér konektorem do napájecí zdířky na zadní straně modemu a poté do síťové zásuvky 230 V. 5 Připojení počítače portem Ethernet Pokračujte dále krokem 2 a 3 pro dokončení instalace a konfiguraci připojení na Internet CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 9

10 Krok 1-2 Zapojení rozbočovače (splitter)! Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost správné instalaci rozbočovače! V blízkosti první telefonní zásuvky je zapojeno zakončení linky euroisdn2 označované jako NT terminál. Odpojte NT a propojte přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) telefonní zásuvku se zdířkou LINE rozbočovače. 1 Propojte rozhraní U K0 na NT s rozbočovačem (zdířka PHONE ). 2 Telefonní zásuvka s přívodem od operátora Rozbočovač (splitter ) 2 NT terminál ISDN linky 1 Připojení ISDN telefonu nebo dalších ISDN zařízení 5 Připojení počítače portem Ethernet 3 4 Propojení rozbočovače k NT zakončení linky ISDN ADSL modem S 0 sběrnice Zapojení ADSL modemu Propojte WAN port ADSL modemu přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ45-RJ11) na zdířku rozbočovače DSL 3 Připojte počítač přiloženým Ethernet kabelem (konektory RJ 45) na jeden z Ethernet portů ADSL modemu. 4 Další možností je připojení již existující počítačové sítě portem Ethernet koncentrátoru. Připojte napájecí adaptér konektorem do napájecí zdířky na zadní straně modemu a poté do síťové zásuvky 230 V. 5 Pokračujte dále krokem 2 a 3 pro dokončení instalace a konfiguraci připojení na Internet Strana 10 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

11 Krok 1-3 Zapojení rozbočovače (splitter) a ADSL modemu s pobočkovou ústřednou na analogové lince Pokud chcete používat ADSL modem na lince, na které je pobočková ústředna, postupujte podle následujících kroků: Umístěte rozbočovač v blízkosti Hlavní telefonní zásuvky. Odpojte pobočkovou ústřednu a propojte přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) Hlavní telefonní zásuvku se zdířkou LINE rozbočovače. Váši pobočkovou ústřednu připojte na zdířku PHONE rozbočovače. 2 V případě, že používáte pobočkovou ústřednu na lince euroisdn s rozhraním So, postupujte podle kroku Hlavní telefonní zásuvka (od operátora) Rozbočovač ( splitter ) 2 Vstupní linka Pobočková ústředna Vnitřní linky 5 1 Připojení počítače portem Ethernet 4 3 ADSL modem Zapojení ADSL modemu Propojte WAN port ADSL modemu přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ45-RJ11) na zdířku rozbočovače DSL 3 Připojte počítač přiloženým Ethernet kabelem (konektory RJ 45) na jeden z Ethernet portů ADSL modemu 4 Další možností je připojení již existující počítačové sítě portem Ethernet koncentrátoru na Ethernet port ADSL modemu. Připojte napájecí adaptér konektorem do napájecí zdířky na zadní straně modemu a poté do síťové zásuvky 230 V. 5 Pokračujte dále krokem 2 a 3 pro dokončení instalace a konfiguraci připojení na Internet. CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 11

12 Krok 2 Kontrola správného zapojení Telefon Ve sluchátku Vašeho telefonu/faxu musí být slyšet oznamovací tón. Vyzkoušejte zavolat z telefonu. Ověřte si kvalitu hovoru ve sluchátku. Neměla by se změnit oproti stavu před instalací modemu. Možné závady Není slyšet oznamovací tón Z telefonu se ozývají rušivé zvuky (šum, praskot) Z telefonu nelze uskutečnit volání Modem Sledujte stav indikačních LED diod na Vašem modemu CellPipe 22A-FX-CZ. Po sestavení spojení na ADSL úrovni by měly být LED indikátory v následujícím stavu: LED PWR trvale svítí LED WAN trvale svítí. LED WAN bliká pomalu, pokud ADSL linka není připojena. Při sestavování spojení s DSL koncentrátorem bliká rychle a svítí trvale, pokud je ADSL spojení sestaveno. LED ALM nesvítí. Pokud LED ALM svítí, znamená to interní chybu modemu. Modem je nutno vypnout z napájení a znovu zapnout LED LAN trvale svítí, pokud je k Ethernet portu modemu připojen počítač nebo jiné síťové zařízení LED ACT problikává při přenosu dat na některém z Ethernet portů Zjistíte-li nějaké nesrovnalosti, zkontrolujte, prosím, znovu celý postup instalace v kroku 1, přečtěte si podrobně tento návod, případně nahlédněte do podrobnější Uživatelské příručky v PDF verzi na přiloženém CD, a pokuste se problém vyřešit. Zvýšenou pozornost věnujte zejména správnému zapojení rozbočovače (splitteru) a všech propojovacích kabelů. Pokud se Vám nepodařilo problém vyřešit svépomocí, kontaktujte svého poskytovatele služby ADSL. Strana 12 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

13 Krok 3 Konfigurace připojení na Internet 1. Ujistěte se, že Ethernet adaptér Vašeho počítače je nastaven na automatické přidělení IP adresy (DHCP klient). 2. Na počítači připojeném k ADSL modemu spusťte webový prohlížeč (například Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Navigator). 3. Do adresního řádku zadejte adresu: a stiskněte Enter. Nyní se Vám objeví přihlašovací okno pro vstup do web managementu ADSL modemu. Do obou polí User Name i Password zadejte root a stiskněte Enter. Poznámka: Pokud se Vám nezobrazí přihlašovací okno web managementu zkontrolujte, zda Ethernet adaptér Vašeho počítače je nastaven na automatické přidělení IP adresy a otestujte IP konektivitu s ADSL modemem příkazem ping v okně příkazové řádky. Ujistěte se také, že ve Vašem webovém prohlížeči nepoužíváte proxy server. Pokud ano, tuto funkci vypněte. 4. V okně web managementu klikněte na záložku s označením WAN a poté klikněte na volbu PPP. Zobrazí se následující obrazovka: 4. U rozhraní ppp-0 v tabulce v poli Action klikněte na symbol (tužka), který vám umožní provést editaci parametrů tohoto spojení. 5. V okně, které se Vám nyní otevře, zadejte do položky Login Name uživatelské jméno Vašeho internetového připojení a do položky Password zadejte heslo. Tyto údaje získáte od svého poskytovatele ADSL služby a slouží k přístupu na Internet. Poznámka: Nepoužívejte, prosím, pro změnu uživatelského jména a hesla volbu Quick Configuration na záložce Home. Použitím této volby může dojít ke změně protokolu zabezpečení z CHAP na PAP. 6. Klikněte na tlačítko Submit. 7. Nyní proveďte uložení provedených změn. Pokud uložení neprovedete, budou Vaše přístupové údaje a nastavení při případném vypnutí modemu nebo výpadku napájení ztraceny. Uložení provedete následujícím způsobem: a. Klikněte na záložku Admin v okně web managementu. b. Zvolte menu Commit &Reboot. c. Klikněte na tlačítko Commit pro uložení nastavení. Vymazat: V rozbalovacím do továrního menu u položky Reboot Mode vyberte volbu Reboot From nastavení Last Configuration změnit na: např. a následně stiskněte tlačítko Reboot. Dojde k restartu při výpadku modemu napájení s novým uživatelským nastavením. 8. Pro možnost přístupu na Internet budete nyní potřebovat ještě informace o DNS serverech. Ty získá modem ve chvíli, kdy sestaví PPP spojení s Vaším jménem a heslem. Aby byly tyto informace předány do Vašeho počítače, proveďte nyní restart počítače. (technicky zdatnější mohou alternativně v okně příkazové řádky spustit příkaz ipconfig /renew nebo jeho ekvivalent podle typu používaného operačního systému). CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 13

14 10 Administrace zařízení CellPipe 22A-FX-CZ 10.1 Uložení změn v nastavení modemu Pokud provedete jakékoliv změny v nastavení Vašeho zařízení, je nutné provést jejich uložení do trvalé paměti, jinak při vypnutí napájení nebo restartu zařízení dojde ke ztrátě všech provedených změn. Uložení provedete následujícím způsobem: Klikněte na záložku Admin v okně web managementu. Zvolte menu Commit &Reboot. Klikněte na tlačítko Commit pro uložení nastavení. V rozbalovacím menu u položky Reboot Mode vyberte volbu Reboot From Last Configuration a následně stiskněte tlačítko Reboot. Dojde k restartu modemu s novým uživatelským nastavením Změna systémového hesla administrátora root Po instalaci ADSL zařízení CellPipe 22A-FX-CZ doporučujeme provést změnu přednastaveného hesla (případně i jména) administrátora root, které je obecně známé a zařízení je tak otevřené pro neautorizovaný přístup ke konfiguraci přes Internet. Postupujte dle následujících kroků: 1. Po přihlášení do webového rozhraní routeru naleznete konfiguraci uživatelů v sekci Admin / User Config. 2. Klikněte na ikonu tužky vedle jména root v tabulce administrátorů. V okně, které se Vám otevře, zadejte původní heslo ( root ) a následně nové heslo do obou dalších polí (pro kontrolu). Potvrďte změny kliknutím na tlačítko Submit. 3. Pokud chcete vytvořit nového administrátora včetně změny jména, postupujte následovně: a. Po přihlášení do webového managementu routeru naleznete konfiguraci uživatelů v sekci Admin / User Config. b. Vytvořte nového uživatele kliknutím na tlačítko Add. Zvolte nesnadno uhádnutelné jméno a heslo (jméno a heslo si pro jistotu poznamenejte a uložte na bezpečné místo). Uživateli nastavte privilegia Root (v poli Privilege). Klikněte na Submit. c. Protože současného administrátora nelze smazat, pokud jste pod tímto účtem přihlášeni, je nutné se nyní odhlásit z webového rozhraní a přihlásit se znovu pod novým jménem a heslem administrátora (které jste vytvořili v předchozím kroku). Nyní můžete znovu přejít do části Admin / User Config a vymazat původního administrátora se jménem root. 4. V obou případech nezapomeňte nové nastavení uložit do trvalé paměti, viz předchozí kapitola. Strana 14 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

15 10.3 Reset modemu do továrního nastavení - pouze ve vyjímečných případech V případě, že by z nějakého důvodu došlo k tomu, že nebude možné komunikovat s Vaším modemem/routerem CellPipe 22A-FX-CZ pomocí web managementu, lze modem zresetovat do základního továrního nastavení. Před tím, než provedete reset modemu zkuste zařízení vypnout a znovu zapnout vypojením a opětným zapojením konektoru napájecího adaptéru. Pokud se neobnoví možnost komunikovat s modemem pomocí web managementu, zkuste provést reset do továrních nastavení. To provedete tak, že třikrát za sebou rychle stisknete tlačítko reset na zadní straně modemu (například hrotem kuličkového pera). Tuto proceduru použijte pouze ve vyjímečných případech nebo pokud k ní budete vyzváni pracovníky technické podpory Vašeho poskytovatele služby ADSL! POZOR! Resetem modemu do továrního nastavení se ztratí veškerá Vaše nastavení konfigurace, včetně přístupového jména a hesla k připojení na Internet. Bude nutné provést znovu nastavení těchto parametrů podle kroku 3 v kapitole Obvyklé problémy a jejich řešení Všechny komponenty jsem propojil/a, ale modem se nepřipojuje na ADSL linku. WAN LED stále bliká v pomalém rytmu. Problémem může být nesprávné zapojení rozbočovače (splitteru), případně zapojení modemu na lince ISDN2 za zakončením ISDN linky NT nebo zapojení na analogové lince za podvojnou přípojkou. Pečlivě, prosím, zkontrolujte zapojení rozbočovače a ADSL modemu a jejich pozici na Vaší telefonní lince podle popisu v kapitole 9. Pokud toto nepomůže, kontaktujte svého poskytovatele služby ADSL. Po vypnutí/výpadku napájení mi nefunguje připojení na Internet. Zřejmě jste neprovedl/a uložení nastavení přístupového jména a hesla do trvalé paměti modemu. Proveďte prosím znovu nastavení přihlašovacího jména a hesla podle kroku 3 v kapitole 9 a nezapomeňte provést uložení provedených změn viz kapitola Po připojení na port Ethernet modemu mi nejde spustit web management. Ujistěte se, že Ethernet adaptér Vašeho počítače je nastaven na automatické přidělování IP adresy z DHCP serveru. Tuto informaci získáte tak, že přejdete do ovládacích panelů, části Síťová a vytáčená připojení. Klikněte pravým tlačítkem na příslušný Ethernet adaptér a zvolte Vlastností (Properties). Vyberte službu Internet protokol TCP/IP a zvolte Vlastnosti (Propereties). Pokud není zaškrtnutá volba získání IP adresy automaticky (Obtain an IP address automatically) zaškrtněte ji a potvrďte volbu kliknutím na OK. Pokud budete vyzváni k provedení restartu počítače, potvrďte tuto proceduru. Dalším problémem může být použití proxy serveru v internetovém prohlížeči. Pokud tuto funkci používáte, deaktivujte ji při přístupu k web managementu připojeného modemu. CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 15

16 12 CellPipe 22A-FX-CZ Technická specifikace Specifikace hardwaru Rozhraní LAN: Čtyři porty pro 10/100BaseT Ethernet, IEEE Rozhraní ADSL Linky: V souladu s: ANSI T1.413, ITU G annex B Impedance linky:100 Ω Připojení na telefonní linku: OAM&P Jeden pár (2 dráty) Konektor RJ45 pro CellPipe 22A-FX-CZ (použití kabelu RJ45-RJ11) Spolupráce s externím splitterem pro analogovou i ISDN2 linku Lokální: Telnet přes Ethernet/USB nebo Web management Vzdálený: Telnet nebo Web Management Prostředí: Provozní teplota: 0 C ~ +45 C Provozní vlhkost: 5%~ 95% Teplota pro uskladnění: -20 C ~ +85 C Skladovací vlhkost: 5%~ 95% Napájení: Specifikace softwaru ATM: ATM přes ADSL, AAL5 Bridge mode: podporuje 8 PVC Router mode: podporuje 5 PVC Podporuje UBR,CBR a VBR-nrt Bridging: Transparent Bridging (IEEE 802.1D) RFC 1483 Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D) IP, IGMP a PPPoE filtrování paketů Routing: IP routing, RIP1, RIP2 a statický routing Podporuje RFC1483, PPPoE, IP a PPP přes ATM DNS relay NAT/PAT Správa (Management): Telnet TFTP DHCP server Web Management AC adapter: výstup 15 VAC, 1A Spotřeba: méně než 9 Wattů Strana 16 CELLPipe 22A-FX-CZ - Rychlá instalační příručka

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Úvod KM-4150NR podporuje režimy více linek. Obsahuje síťové rozhraní se čtyřmi ethernetovými

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

WELL PTI-800. ADSL USB modem. Uživatelská příručka

WELL PTI-800. ADSL USB modem. Uživatelská příručka WELL PTI-800 ADSL USB modem Uživatelská příručka OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...2 1.1 SPECIFIKACE MODEMU...2 1.2 OBSAH BALENÍ...2 2. INSTALACE:...3 2.1 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ...3 2.2 ZAPOJENÍ ADSL USB

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb

Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb modem/router SpeedTouch 0i x Ethernet samoinstalační balíček pro neomezené vysokorychlostní připojení k internetu pro telefonní linku

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Příručka k rychlé orientaci Verze 3.60 Vydání 1 10/2006 Obsah Přehled...1 1 Co je potřeba...1 2 Hardwarové připojení...2 3 Počáteční konfigurace...3

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Obsah... 0 O této příručce... 1

Obsah... 0 O této příručce... 1 Obsah Obsah... 0 O této příručce... 1 O této příručce... 1 Autorská práva... 1 Obchodní značky... 1 Jak se stát registrovaným uživatelem... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 2 Ujištění

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

ASUS AAM6310EV. ADSL Ethernet Modem/Router. Uživatelská příručka

ASUS AAM6310EV. ADSL Ethernet Modem/Router. Uživatelská příručka ASUS AAM6310EV ADSL Ethernet Modem/Router Uživatelská příručka OBSAH 1 INSTALACE 2 1.1 VLASTNOSTI VÝROBKU...2 1.2 OBSAH BALENÍ...3 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ MODEMU/ROUTERU.4 1.4 ZAPOJENÍ ADSL MODEMU/ROUTERU...5

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

SMC7904BRB2 ADSL2/2+ Broadband Router s QoS technologií Návod k obsluze Vlastnosti a možnosti vestavěný ADSL/ADSL2+ modem s rychlostí až 24mbps lokální síťové připojení skrze 4x 10/100 Mbps Ethernetové

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X8821r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X8821r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X8821r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Obsah balíčku Širokopásmový modem (typ vyobrazeného modemu se může lišit, postup zapojení však zůstává stejný) Napájecí zdroj k širokopásmovému modemu Černý

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

P-2301/2R-P1C P-2301RL-P1C. Uživatelská příručka. VoIP brána / telefonní adaptér ATA. VoIP brána s funkcí lifeline / telefonní adaptér ATA

P-2301/2R-P1C P-2301RL-P1C. Uživatelská příručka. VoIP brána / telefonní adaptér ATA. VoIP brána s funkcí lifeline / telefonní adaptér ATA P-2301/2R-P1C VoIP brána / telefonní adaptér ATA P-2301RL-P1C VoIP brána s funkcí lifeline / telefonní adaptér ATA Uživatelská příručka Verze 3.60 3/2007 1. vydání Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena.

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2

Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2 1 ÚVOD Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2 Série VOIP bran GW IP-01x-2 jsou inovované výrobky s bohatým spektrem funkcí a jedinečnou kvalitou zvuku. Jsou plně kompatibilní

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Obsah Obsah... 1 Předmluva... 2 Autorská práva... 2 Ochranné známky... 2 Upgrade firmware a nástrojů... 2 Ochrana a bezpečnost při instalaci...

Obsah Obsah... 1 Předmluva... 2 Autorská práva... 2 Ochranné známky... 2 Upgrade firmware a nástrojů... 2 Ochrana a bezpečnost při instalaci... Obsah Obsah... 1 Předmluva... 2 Autorská práva... 2 Ochranné známky... 2 Upgrade firmware a nástrojů... 2 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 2 Záruka... 2 Ujištění... 3 Informace o rozhraní a provozu...

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business NWA-3160 Bezdrátový přístupový bod 802.11a/b/g třídy Business NWA-3163 Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot Bezdrátová brána N HotSpot Verze 1.00 Vydání 1, únor 2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Hlas. Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED.

Hlas. Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. Vítáme Vás Hlas Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Alcatel Lucent OmniPCX Enterprise & OmniSwitch IP Touch OmniSwitch 2. Praktická ukázka: Vytvoření

Více

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Před nastavením se předpokládá kompletní připojení telefonu jak do elektrické sítě, tak do sítě ethernet. 1. Nastavení jazyka Zvolte Menu, poté Settings Handset

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

NÁVOD K INSTALACI VOIP BRÁNY WELL ATA172 PLUS

NÁVOD K INSTALACI VOIP BRÁNY WELL ATA172 PLUS NÁVOD K INSTALACI VOIP BRÁNY WELL ATA172 PLUS Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami budete

Více

Návod ke snadné instalaci VoIP brány WELL ATA172

Návod ke snadné instalaci VoIP brány WELL ATA172 Návod ke snadné instalaci VoIP brány WELL ATA172 4 Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Klikněte na Start a položku Nastavení. Vyberte záložku Připojení a klikněte na ikonu Připojení. Zvolte záložku Upřesnit a klikněte na volbu Vybrat sítě. Klikněte

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití

DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití (březen 2004) 651G664T.015 Upozornění FCC Toto zařízení bylo otestováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 norem

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

OBSAH. Užitečné odkazy: Instalace tiskárny: http://attel.cz/tiskarna. Nastavení bezdrátové sítě (Wireless LAN): http://attel.

OBSAH. Užitečné odkazy: Instalace tiskárny: http://attel.cz/tiskarna. Nastavení bezdrátové sítě (Wireless LAN): http://attel. OBSAH 1 Předmluva... 2 1.1 Autorská práva... 2 1.2 Záruční a pozáruční servis... 2 1.3 Upgrade firmware a nástrojů... 2 1.4 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 2 1.5 Záruka... 2 1.6 Ujištění... 3 1.7

Více

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Připojení přístroje Připojte adaptér k Vaší síti do zdířky Internet, počítač

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém NSA-2401 Síťový ukládací systém Výchozí přihlašovací údaje LAN1 IP Adresa: http://192.168.1.3 LAN2 IP Adresa: http://192.168.100.3 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS)

LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS) LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232, RS422, RS485 s galvanickým oddělením Charakteristika Převodník LAN/RS-Port slouží k připojení zařízení komunikujících

Více

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 A. Instalace a zahájení práce s AC-L10 1. Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC- L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

OBSAH. Užitečné odkazy: Instalace tiskárny: http://attel.cz/tiskarna. Nastavení bezdrátové sítě (Wireless LAN): http://attel.

OBSAH. Užitečné odkazy: Instalace tiskárny: http://attel.cz/tiskarna. Nastavení bezdrátové sítě (Wireless LAN): http://attel. OBSAH 1 Předmluva... 1 1.1 Autorská práva... 2 1.2 Záruční a pozáruční servis... 2 1.3 Upgrade firmware a nástrojů... 2 1.4 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 2 1.5 Záruka... 2 1.6 Ujištění... 2 1.7

Více

Linksys telefonní adapter Model: PAP2T. Instalační a konfigurační příručka

Linksys telefonní adapter Model: PAP2T. Instalační a konfigurační příručka Linksys telefonní adapter Model: PAP2T Instalační a konfigurační příručka 1 Sítové požadavky instalace. 1. Prosím zkontrolujte jestli v balení jsou následující součástky: A). Linksys PAP2T B). Ethernetový

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232. TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední aktualizace: 19.2.2008 10:26 Počet stran:

Více