RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015"

Transkript

1 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/17/15: 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně, 2. splnění ukládací části usnesení číslo RM 29/10/15, RM 10/9/15, RM 12/15/15a, RM 13/15/15b, RM 13/15/15a, RM 17/2/14, RM 13/15/15c, RM 14/16/15, RM 9/16/15a, RM 11/16/15. stanovuje nový termín plnění úkolů u a) usnesení číslo RM 8/16/2015 ve znění: vyzvat firmu LM Engineering, s. r. o., se sídlem Obvodová 3627 Kroměříž, IČ: , k předložení Smlouvy o dílo na provedení výběrového řízení na dodavatele stavby a vyzvat autora projektové dokumentace k jejímu upravení na rekonstrukci bez přípravy pro automatickou závlahu na , b) usnesení číslo RM 9/16/15c ve znění: projednat s firmou OB RUBICONE, s. r. o., se sídlem Ztracená 2647/16 Kroměžíž, IČ: , snížení ceny na technický dozor investora na Pro: 5 Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0 2. Oprava příjezdové komunikace U vlečky Usnesení RM 3/17/15: projednat s majiteli garáži U vlečky možnost spoluúčasti na opravě komunikace k těmto garážím, a to nejméně ve výši 500 Kč na jednu garáž. Zodp.: Ing. Pospíšil, Ing. Macháčková

2 , 3. června 2015 Výpis usnesení ze zápisu č. 17 2/5 3. Zveřejnění záměru prodeje Usnesení RM 4/17/15: zveřejnit záměr prodeje buňky nacházející se v Plešovci čp. 9 za nabídkovou cenu Kč. Zodp.: Ing. Macháčková 4. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje Usnesení RM 5/17/15: uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje číslo D/1383/2015/KUL mezi městem Chropyně a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21 Zlín, IČ: , jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši Kč na akci Hanácké slavnosti konané ve dnech 29. až 31. května 2015, a zajistit v souladu se smlouvou vyúčtování dotace a povinnosti příjemce při zajištění publicity poskytovatele dotace. T.: Zodp.: Bc. Jedlličková, Ing. Macháčková 5. Zpráva o termínu, přípravě a návrhu programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně Usnesení RM 6/17/15: Zprávu o termínu, přípravě a návrhu programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně, které se bude konat ve čtvrtek v 18. června 2015, doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh programu jeho zasedání a připravit v souladu s návrhem programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně pozvánku na toto jednání. T.: Zodp.: Bc. Jedličková

3 , 3. června 2015 Výpis usnesení ze zápisu č. 17 3/5 6. Žádost o odkoupení pozemku na Podlesí Usnesení RM 7/17/15: v yjadřuje souhlas s prodejem pozemku parcely číslo 175/32 o výměře 804 m² za cenu 450 Kč/m² a parcely číslo 175/33 o výměře 111 m² za cenu 250 Kč/m² za účelem výstavby rodinného domu. Pozemek parcela číslo 175/33 bude zatížen věcným břemenem přístupu pro město Chropyně z důvodu vedení kanalizace. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující a daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona, doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně prodej pozemků schválit a zajistit předložení návrhu prodeje v rámci majetkoprávních záležitostí na jednání zastupitelstva města dne 18. června T.: Zodp.: Ing. Macháčková 7. Žádost o pronájem komerčních prostorů v domě čp. 55 na náměstí Svobody Chropyně Usnesení RM 8/17/15: uděluje souhlas se záměrem pronájmu komerčních prostor v budově čp. 55 na náměstí Svobody Chropyně za účelem provozování kavárny, cukrárny a prodejny pečiva za cenu 420 Kč/m 2 a uzavřít s žadatelem smlouvu o pronájmu. T.: Zodp.: Mgr. Kalinec Pro: 3, Proti: 2 (Hrabalová, Juřena), Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0 8. Návrh na obsazení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou Chropyně Usnesení RM 9/17/15: přidělení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou Chropyně, náměstí Svobody 26, a podepsat s žadatelem nájemní smlouvu. T.: Zodp.: Mgr. Kalinec

4 , 3. června 2015 Výpis usnesení ze zápisu č. 17 4/5 9. Odměna řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o. vyplacení odměny řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., Mgr. Stanislavu Kalincovi, ve výši 50 % předloženého návrhu. Pro: 1 (Juřena), Proti: 4, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0 Návrh nebyl přijat Usnesení RM 10/17/15: vyplacení odměny řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., Mgr. Stanislavu Kalincovi a zajistit vyplacení odměny v nejbližším výplatním termínu. T.: Zodp.: Ing. Rosecký Pro: 4, Proti: 1 (Juřena), Zdržel se: 0, Nepřítomno: Platový výměr ředitele Správy majetku města Chropyně, p. o. Usnesení RM 11/17/15: platový výměr ředitele Správy majetku města Chropyně, p. o., Mgr. Stanislava Kalince s účinností od 1. června 2015 a předložit starostce města platový výměr k podpisu a předat jej ekonomce příslušné příspěvkové organizace. Zodp.: Ing. Rosecký 11. Žádost Společenství vlastníků domu čp. 163 Komenského Chropyně o pronájem pozemku Usnesení RM 12/17/15: u kládá prověřit možnosti dlouhodobého pronájmu případně prodeje pozemku parcelní číslo 2117/11 v katastrálním území Chropyně a toto předložit Radě města Chropyně. T.: Zodp.: Ing. Macháčková, Ing. Pospíšil

5 , 3. června 2015 Výpis usnesení ze zápisu č. 17 5/5 12. Na vědomí Usnesení RM 13/17/15: 1. informaci starostky města o doručeném Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5, se sídlem náměstí Kinských 234/5 Praha, ve kterém vyzývá město Chropyni o uhrazení soudních poplatků ve výši Kč v soudním řízení s firmou HOCHTIEF CZ, a. s., se sídlem Plzeňská 3217/16 Praha 5, IČ: , 2. informaci starostky města o doručené žádosti Oddílu národní házené Tělovýchovné jednoty Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, o poskytnutí ubytování pro cca 100 účastníků z celé republiky při pořádání Mistrovství ČR v národní házené v Základní škole Chropyně, 3. informaci místostarosty města o zaslaných nabídkách oslovených auditorských společností na provedení forenzního auditu, 4. oznámení odboru výstavby a životního prostředí městského úřadu Chropyně čj. MCH 3151/2015, zapsané pod čj. MCH 3171/2015, o zahájení společného řízení na stavbu Přestřešené parkovací stání Plešovec čp. 14 na pozemku stavební parcela 186 v katastrálním území Plešovec, 5. usnesení odboru výstavby a životního prostředí městského úřadu Chropyně čj. MCH 3143/2015, zapsané pod čj. MCH 3162/2015, o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby Změny rodinného domu čp. 33 před jeho dokončením Plešovec čp. 33 na pozemku stavební parcela 192/1 v katastrálním území Plešovec, 6. oznámení odboru výstavby a životního prostředí městského úřadu Chropyně čj. MCH 3166/2015, zapsané pod čj. MCH 3193/2015, o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání k povolení stavby Přístavba k ocelovému přístřešku na pozemku parcela číslo 1106/198, 2299 v katastrálním území Chropyně, vydané firmě Brenntag CR, s. r. o., se sídlem Mezi Úvozy 1850 Praha 9, IČ: Ing. Věra Sigmundová starostka Ing. Jiří Rosecký místostarosta

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 109. zasedání dne 23. června 2010 R M 1 / 1 0 9 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 Usnesení s termínem č.: 516 taj. (OD) 28.08. 623 taj. (OSVaZ) 28.08. 1180 taj. (ONI) 18.09. 281 taj. (ONI) 02.10.

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více