LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

2 Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů vedli záznamy o umístění svých defibrilátorů. Pokud je přístroj umístěn na jinou než dodací adresu nebo byl prodán, darován, ztracen, odcizen, exportován, zničen, trvale vyřazen z provozu nebo pokud přístroj nebyl získán přímo od společnosti Physio-Control, proveďte prosím jednu z následujících činností: zaregistrujte přístroj na adrese obraťte se na koordinátora sledování přístrojů na čísle nebo k aktualizaci těchto informací důležitých pro sledování použijte jeden z lístků pro oznámení o změně adresy s uhrazeným poštovným, které jsou umístěny na zadní straně této příručky. Konvence dodržované v textu V návodu k použití jsou použity speciální textové znaky (například VELKÁ PÍSMENA ve zprávách ZKONTROLUJTE PACIENTA a RYCHLÁ VOLBA), které označují štítky, hlášení na obrazovce a hlasové výzvy. LIFEPAK, LIFENET, QUIK-LOOK a QUIK-COMBO jsou registrované ochranné známky společnosti Physio-Control, Inc. CODE SUMMARY, Shock Advisory System, CODE-STAT, DT EXPRESS, LIFEPAK CR, REDI-PAK, LIFEPAK EXPRESS, SunVue a cprmax jsou ochranné známky společnosti Physio-Control, Inc. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. CADEX je registrovaná ochranná známka společnosti Cadex Electronics Inc. Microstream, CapnoLine a FilterLine jsou registrované ochranné známky společnosti Oridion Systems Ltd. Lékařská kapnografie Oridion v tomto produktu je kryta jedním nebo více z následujících US patentů: 6,428,483; 6,997,880; 5,300,859; 6,437,316 a jejich zahraničními ekvivalenty. Další přihlášky patentů jsou v řízení. PC Card je ochranná známka asociace Personal Computer Memory Card International Association. Masimo, SET, Signal Extraction Software, LNCS a LNOP jsou registrované ochranné známky společnosti Masimo Corporation. Rainbow, SpCO a SpMet jsou ochranné známky společnosti Masimo Corporation. EDGE System Technology je ochranná známka společnosti Ludlow Technical Products. Formula 409 je registrovaná ochranná známka společnosti The Clorox Company. Údaje podléhají změně bez předchozího upozornění Physio-Control, Inc. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 1/2009 MIN

3 OBSAH 1 Předmluva Úvod Zamýšlené použití Provozní režimy Bezpečnostní pokyny Termíny Všeobecná nebezpečí a varování Základní popis Čelní pohled Pohled zezadu Domovská obrazovka Alarmy Volby Události Monitorování Monitorování EKG Pořízení 12svodového EKG Monitorování SpO2, SpCO a SpMet Monitorování neinvazivního krevního tlaku Monitorování ETCO Monitorování invazivního tlaku Trendy životních funkcí a úseku ST Terapie Všeobecná varování a upozornění platná pro terapii Terapeutická elektroda a umístění standardních defibrilačních elektrod Automatizovaná externí defibrilace (AED) Manuální defibrilace Postup při pro synchronizované kardioverzi Neinvazivní stimulace Monitorování EKG a terapeutické postupy v manuálním režimu u dětí Volitelné příslušenství defibrilační elektrody Terapeutické elektrody QUIK-COMBO Standardní defibrilační elektrody Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 iii

4 7 Správa dat Záznamy o pacientech a zprávy Kapacita paměti Správa aktuálních záznamů o pacientech Správa archivovaných záznamů o pacientech Přenos dat O přenášení záznamů o pacientech a zpráv Příprava monitoru k přenosu Použití bezdrátové komunikace pomocí technologie Bluetooth Použití přímého připojení Přenášení zpráv Důležitá pravidla při přenášení dat Rady pro řešení problémů Údržba vybavení Obecná údržba a testování Údržba baterie Čištění zařízení Skladování zařízení Vkládání papíru Obecné rady pro řešení problémů Servis a opravy Informace o recyklaci výrobku Záruka Příslušenství Příloha A: Specifikace a výkonnostní parametry Příloha B: Hlášení na obrazovce Příloha C: Systém SAS (Shock Advisory System) Příloha D: Pokyny týkající se elektromagnetické kompatibility Příloha E: Symboly iv Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

5 1 PŘEDMLUVA Tato kapitola ve stručnosti představuje monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 a popisuje, k čemu je určen. Úvod strana 1-3 Zamýšlené použití Provozní režimy Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

6

7 PŘEDMLUVA 1 Úvod Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 je kompletní systém neodkladné kardiální péče určený pro protokoly ošetření pacientů za pomoci základní podpory životních funkcí (BLS) a rozšířené podpory životních funkcí (ALS). Tento návod k obsluze zahrnuje veškeré informace a postupy týkající se všech funkcí monitoru/ defibrilátoru LIFEPAK 15. Váš monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 nemusí být vybaven všemi těmito funkcemi. Tento návod k obsluze popisuje provoz monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 při použití výchozího továrního nastavení. Výchozí tovární nastavení pro všechny možnosti nastavení je uvedeno v Tabulka A-5 na straně A-15. Váš přístroj může mít jiné výchozí nastavení v závislosti na vašich protokolech. Informace o změnách výchozího nastavení naleznete v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu přístroji. DŮLEŽITÉ! Část příslušenství monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 není zaměnitelná spříslušenstvím, které lze použít s jinými monitory/defibrilátory LIFEPAK. Nekompatibilita konkrétního příslušenství je uvedena v příslušných částech návodu. Zamýšlené použití Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 je určen k použití vyškolenými zdravotníky při poskytování první pomoci ve vnějším i vnitřním prostředí v rámci okolních podmínek specifikovaných na strana A-10. Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 je určen k použití během převozu po pozemní komunikaci, pokud není stanoveno jinak. Monitorování v manuálním režimu a terapeutické funkce jsou určeny k použití u dospělých a pediatrických pacientů. Režim automatizované externí defibrilace je určen k použití u pacientů starších osmi let. Další informace týkající se zamýšleného použití, indikací a kontraindikací monitorovacích a terapeutických funkcí najdete v jednotlivých částech uvedených níže. Monitorování EKG Viz strana 4-3. Standardní funkce 12svodová elektrokardiografie Viz strana Volitelné Monitorování SpO 2, SpCO a SpMet Viz strana Volitelné Neinvazivní monitorování krevního tlaku Viz strana Volitelné Monitorování EtCO 2 Viz strana Volitelné Invazivní monitorování tlaku Viz strana Volitelné Trendy životních funkcí a segmentu ST Viz strana Volitelné Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

8 Automatizovaná externí defibrilace Viz strana 5-7. Standardní funkce Manuální defibrilace Viz strana Standardní funkce Neinvazivní stimulace Viz strana Standardní funkce Provozní režimy Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 má následující provozní režimy: Režim AED pro automatizovanou analýzu EKG a okamžitý léčebný protokol pro pacienty se srdeční zástavou. Manuální režim pro provádění manuální defibrilace, synchronizované kardioverze, neinvazivní stimulace a monitorování EKG a životních funkcí. Archivní režim pro přístup k uloženým informacím o pacientech. Režim nastavení pro změnu výchozího nastavení provozních funkcí. Pro více informací nahlédněte do dokumentace Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu přístroji. Demonstrační režim pro simulované křivky a grafy trendů určené pro názorné účely. Další informací viz demonstrační režim monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 na stránkách Servisní režim pro provádění diagnostických testů a kalibrací oprávněným personálem. Více informací naleznete v Servisní příručce k monitoru/defibrilátoru LIFEPAK Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

9 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato kapitola poskytuje důležité informace, které vám pomohou s používáním monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Seznamte se se všemi uvedenými termíny a upozorněními. Termíny strana 2-3 Všeobecná nebezpečí a varování Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

10

11 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 Termíny V tomto návodu k obsluze nebo na samotném monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 jsou použity tyto termíny: Nebezpečí: Bezprostřední ohrožení, které způsobí vážné zranění či úmrtí osoby. Varování: Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit vážné zranění či úmrtí osoby. Upozornění: Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit méně závažné zranění nebo poškození výrobku či majetku. Všeobecná nebezpečí a varování Následující část obsahuje všeobecná nebezpečí a varování. Další zvláštní varování a upozornění jsou podle potřeby uvedena v dalších částech tohoto návodu k obsluze. NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU Nepoužívejte tento defibrilátor v blízkosti hořlavých plynů ani anestetik. VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO RIZIKO POŽÁRU NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM Defibrilátor vydává elektrickou energii až 360 joulů. Pokud přístroj není používán podle popisu v tomto návodu k obsluze, může vydávaná elektrická energie způsobit vážné zranění nebo úmrtí. Nepokoušejte se přístroj používat, pokud nejste důkladně obeznámeni s tímto návodem k obsluze a s funkcemi všech ovládacích prvků, indikátorů, konektorů a příslušenství. NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM Defibrilátor nerozebírejte. Neobsahuje žádné součásti, které by mohla opravit obsluhující osoba, a může v něm být nebezpečné vysoké napětí. O opravu požádejte pracovníky autorizovaného servisu Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

12 VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO RIZIKO POŽÁRU Žádnou část defibrilátoru neponořujte do vody ani jiných tekutin. Zabraňte polití defibrilátoru nebo příslušenství tekutinou. Vylité tekutiny mohou způsobit nepřesnou funkci nebo selhání defibrilátoru a příslušenství. Nečistěte látkami obsahujícími ketony ani jinými hořlavými prostředky. Není-li uvedeno jinak, defibrilátor ani příslušenství nesterilizujte v autoklávu ani jiným způsobem. NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU Při používání přístroje v blízkosti zdrojů kyslíku (například u přístrojů obsahujících vak s ventilem a maskou nebo u hadiček ventilátoru) postupujte opatrně. Během defibrilace vypněte zdroj plynu nebo jej oddalte od pacienta. RIZIKO ELEKTRICKÉHO RUŠENÍ MOŽNOST ELEKTRICKÉHO RUŠENÍ PŘÍSTROJE Zařízení používané v bezprostřední blízkosti může způsobovat silné elektromagnetické nebo vysokofrekvenční rušení (RFI), které by mohlo ovlivnit funkčnost přístroje. Vysokofrekvenční rušení může vést ke zkreslení EKG, nesprávnému stavu svodu EKG, selhání detekce rytmu, přerušení stimulace nebo nesprávnému měření životních funkcí. Nepoužívejte přístroj v blízkosti kauterizačních přístrojů, diatermických zařízení nebo jiných přenosných a mobilních vysokofrekvenčních komunikačních zařízení. Nezapínejte a nevypínejte lékařské pohotovostní vysílačky v rychlém sledu. Pro doporučené vzdálenosti od zařízení viz Příloha D. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na technickou podporu společnosti Physio-Control. NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO RUŠENÍ Používání kabelů, elektrod nebo příslušenství, které není určeno k použití s tímto defibrilátorem, může vést ke zvýšenému elektromagnetickému či vysokofrekvenčnímu rušení (RFI) a citlivosti na něj, což může ovlivnit výkon defibrilátoru nebo zařízení umístěných v jeho bezprostřední blízkosti. Používejte pouze součásti a příslušenství uvedené v tomto návodu k obsluze. NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO RUŠENÍ Tento defibrilátor může způsobit elektromagnetické rušení (EMI) zejména během nabíjení a přenosu energie. Elektromagnetické rušení může ovlivnit výkon zařízení pracujícího v bezprostřední blízkosti. Pokud je to možné, před použitím defibrilátoru v nouzové situaci ověřte účinky jeho výboje na jiná zařízení. RIZIKO NESPRÁVNÉ FUNKCE ZAŘÍZENÍ MOŽNOST NESPRÁVNÉ FUNKCE ZAŘÍZENÍ Používání kabelů, elektrod nebo baterií jiných výrobců může způsobit nesprávnou činnost přístroje a zrušit platnost úřední certifikace o bezpečnosti přístroje. Používejte pouze příslušenství uvedené v tomto návodu k obsluze. 2-4 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 VAROVÁNÍ MOŽNOST NESPRÁVNÉ FUNKCE ZAŘÍZENÍ Změna výchozího továrního nastavení změní chování přístroje. Změny výchozích nastavení smí provádět pouze autorizovaný personál. MOŽNOST VÝPADKU PŘÍSTROJE Vždy mějte po ruce plně nabitou a řádně udržovanou náhradní baterii. Pokudsenapřístroji zobrazí varování o slabé baterii, vyměňte ji. BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO A MOŽNOST POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ Monitory, defibrilátory a jejich příslušenství (včetně elektrod a kabelů) obsahují feromagnetické materiály. Stejně jako jiná feromagnetická zařízení nesmějí být tyto výrobky používány v přítomnosti silného magnetického pole vytvořeného přístrojem pro vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Silné magnetické pole vytvořené přístrojem MRI přitahuje zařízení silou, která je dostatečná k tomu, aby způsobila úmrtí nebo vážné zranění osobám, které se nacházejí mezi zařízením a přístrojem MRI. Toto magnetické přitahování může rovněž poškodit a ovlivnit funkci zařízení. V důsledku zahřátí elektricky vodivých materiálů, jako jsou elektrody pacienta a senzory pulzního oxymetru, může dojít také k popáleninám kůže. Další informace získáte od výrobce přístroje MRI. Poznámka: Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 a jeho příslušenství určené k přímému nebo nahodilému kontaktu s pacientem neobsahují latex Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

14

15 3 ZÁKLADNÍ POPIS Tato kapitola obsahuje základní popis monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 a jeho ovladačů, indikátorů a konektorů. Čelní pohled strana 3-3 Pohled zezadu Domovská obrazovka Alarmy Volby Události Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

16

17 ZÁKLADNÍ POPIS 3 Čelní pohled Obrázek 3-1 ukazuje monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 zepředu. Přední strana přístroje je popsána v následující částech. Doporučená dávka při VF u dospělých: J CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 NEBEZPEČÍ Nebezpečí výbuchu. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů. VAROVÁNÍ Nebezpečný elektrický výstupní výkon. Přístroj smí používat pouze kvalifikovaný personál. Obrázek 3-1 Čelní pohled Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

18 Oblast 1 Doporučená dávka při VF u dospělých: J ZAP. KPR ANALÝZA VOLBA ENERGIE NABÍJENÍ SVOD VEL. SYNCHR. Obrázek 3-2 Ovládací prvky oblasti Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

19 ZÁKLADNÍ POPIS 3 Tabulka 3-1 Ovládací prvky oblasti 1 OVLÁDACÍ PRVEK Štítek udávající dávku při VF 1 ZAP. POPIS Dávka energie pro ventrikulární fibrilaci (VF) udospělých doporučená společností Physio-Control ZAPNE nebo VYPNE přístroj. Pokud je přístroj zapnut, svítí kontrolka. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte a podržte vypínač. DALŠÍ INFORMACE Viz Shrnutí bifázických klinických údajů na stránkách 2 VOLBA ENERGIE Zvýší nebo sníží energetickou hladinu v manuálním režimu. Viz strana NABÍJENÍ Nabíjí defibrilátor v manuálním režimu. Viz strana KPR ANALÝZA Tlačítko výboje. Spouští výboj defibrilační energie do těla pacienta. Po dokončení nabíjení bliká kontrolka. Svítící servisní kontrolka signalizuje stav, který zabraňuje nebo může zabránit normální činnosti defibrilátoru. Ovládá metronom KPR. Je-li funkce metronomu aktivní, svítí kontrolka. Aktivuje systém Shock Advisory System (režim AED). Kontrolka svítí, pokud režim AED provádí analýzu EKG, a bliká, když je uživatel vyzván, aby stiskl tlačítko ANALÝZA. Viz strana Viz strana Viz strana Viz strana 5-7. SVOD Přepíná mezi svody EKG. Viz strana 4-4. VEL. Přepíná mezi velikostmi EKG. Viz strana 4-4. SYNCHR. Aktivuje synchronizovaný režim. Kontrolka svítí, je-li režim synchr. aktivní, a bliká při detekci každého komplexu QRS. Viz strana Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

20 Oblast 2 STIMUL. FREKV. PROUD PAUZA Obrázek 3-3 Ovládací prvky oblasti 2 Tabulka 3-2 Ovládací prvky oblasti 2 OVLÁDACÍ PRVEK STIMUL. POPIS Aktivuje funkci stimulátoru. Kontrolka svítí, je-li funkce aktivována, a bliká při každém proudovém impulzu. DALŠÍ INFORMACE Viz strana FREKV. Zvýší nebo sníží stimulační frekvenci. Viz strana PROUD Zvýší nebo sníží stimulační proud. Viz strana PAUZA Přechodně zpomalí stimulační frekvenci. Viz strana Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

21 ZÁKLADNÍ POPIS 3 Oblast 3 NIBP ALARMY VOLBY UDÁLOST ZPĚT Rychlá volba Obrázek 3-4 Ovládací prvky oblasti 3 Tabulka 3-3 Ovládací prvky oblasti 3 OVLÁDACÍ PRVEK NIBP ALARMY POPIS Spouští měření krevního tlaku. V průběhu měření krevního tlaku svítí kontrolka. Aktivuje a vypíná alarmy. Kontrolka svítí, jsou-li alarmy aktivní, a bliká, objeví-li se okolnost vyvolávající alarm. DALŠÍ INFORMACE Viz strana Viz strana VOLBY Umožňuje přístup k volitelným funkcím. Viz strana UDÁLOST Umožňuje přístup k událostem definovaným Viz strana uživatelem. ZPĚT Umožňuje návrat na zobrazení domovské obrazovky. Viz strana RYCHLÁ VOLBA Umožňuje procházet a vybírat z položek obrazovky Viz strana nebo nabídky. Tlačítko režimu zobrazení přepíná mezi barevným a vysoce kontrastním zobrazením SunVue Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

22 Oblast 4 12 SVODŮ PŘENOS SOUHRN UDÁLOSTÍ TISK Obrázek 3-5 Ovládací prvky oblasti 4 Tabulka 3-4 Ovládací prvky oblasti 4 OVLÁDACÍ PRVEK POPIS DALŠÍ INFORMACE 12 SVODŮ Spouští získání 12svodového EKG. Viz strana PŘENOS Spouští přenos údajů o pacientovi. Viz strana SOUHRN UDÁLOSTÍ Umožňuje tisk záznamu kritických událostí CODE SUMMARY. Viz strana 7-4. TISK Spouští a zastavuje tiskárnu. Viz strana Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

23 ZÁKLADNÍ POPIS 3 Oblast 5 CO2 CO 2 Viz varování, strana 2-4. SpO 2 / SpCO/ SpMet NIBP SpO2 NIBP EKG EKG P1 P1 P2 P2 Reproduktor Tiskárna Konektor terapeutického kabelu Obrázek 3-6 Konektory, reproduktor a tiskárna oblasti 5 Tabulka 3-5 Konektory, reproduktor a tiskárna oblasti 5 ŠTÍTEK POPIS DALŠÍ INFORMACE CO2 Port sady FilterLine Viz strana SpO2/SpCO/SpMet Port kabelu senzoru Viz strana NIBP Port pneumatické hadičky Viz strana EKG Zelený, elektricky oddělený port kabelu EKG Viz strana 4-3. P1 Port kabelu invazivního tlaku Viz strana P2 Port kabelu invazivního tlaku Viz strana Reproduktor Vydává tóny přístroje a hlasové výzvy. Tiskárna Dvířka pro 100 mm papír do tiskárny Viz strana Konektor terapeutického kabelu Konektor terapeutického kabelu QUIK-COMBO a kabelu standardních (tvrdých) defibrilačních elektrod Viz strana Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

24 Konektory CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 KONEKTOR CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG P1/P2 POSTUP Připojení: Odklopte dvířka portu CO 2, vložte koncovku FilterLine aotáčejte jí po směru hodinových ručiček, dokud se pevně neusadí. Odpojení: Otáčejte koncovkou FilterLine proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji. Připojení: Vložte koncovku kabelu do portu SpO 2 a tlačte, dokud koncovka nezaklapne na místo. Odpojení: Stiskněte současně šedá tlačítka po obou stranách koncovky kabelu a koncovku vytáhněte. Připojení: Vložte koncovku hadičky NIBP do portu NIBP. Odpojení: Stiskněte západku na levé straně portu a vytáhněte koncovku hadičky. Připojení: Přiložte zelenou koncovku EKG k portu EKG. Bílá linka na kabelu musí směřovat vlevo. Vložte koncovku kabelu do portu tak, aby byla pevně usazena. Odpojení: Koncovku EKG jednoduše vytáhněte. Připojení: Přiložte koncovku kabelu IP (invazivní tlak) k portu P1 nebo P2. Výřez na koncovce musí směřovat nahoru. Vložte koncovku kabelu do portu tak, aby byla pevně usazena. Odpojení: Koncovku pevně uchopte a jednoduše ji vytáhněte Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

25 ZÁKLADNÍ POPIS 3 Připojení a odpojení terapeutického kabelu VAROVÁNÍ RIZIKO POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE A NEMOŽNOST POKRAČOVAT V TERAPII Má-li být terapeutický kabel chráněn před poškozením a znečištěním, musí zůstat po celou dobu připojen k defibrilátoru. Kontrolujte a testujte terapeutický kabel denně podle kontrolního seznamu pro obsluhu umístěného na konci tohoto návodu. Společnost Physio-Control doporučuje výměnu terapeutického kabelu každé tři roky, aby se snížilo riziko selhání přístroje během léčby pacienta. DŮLEŽITÉ! Terapeutický kabel a standardní (tvrdé) elektrody QUIK-COMBO monitoru/ defibrilátoru LIFEPAK 15 mají stejný typ konektoru a připojují se k defibrilátoru na stejném místě. Tyto terapeutické kabely nejsou kompatibilní s jinými monitory/defibrilátory LIFEPAK. Připojení terapeutického kabelu k defibrilátoru: 1. Přiložte koncovku terapeutického kabelu ke konektoru. 2. Zasunujte terapeutický kabel, dokud neucítíte, že koncovka drží pevně na svém místě. Uslyšíte cvaknutí. Obrázek 3-7 Připojení terapeutického kabelu Odpojení terapeutického kabelu od defibrilátoru: 1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění západky na koncovce terapeutického kabelu. 2. Vysuňte koncovku terapeutického kabelu. Obrázek 3-8 Odpojení terapeutického kabelu Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

26 Pohled zezadu Držáky elektrod Testovací kontakty Viz varování, strana Port výstupu CO 2 Schránky standardních pevncýh elektrod Viz varování, strana 9-12 a strana Kryt portu USB Viz varování, strana Systémový konektor Obrázek 3-9 Pohled zezadu Schránka na baterii 2 Kontakty baterií Schránka na baterii 1 Výstupky baterií 3-12 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

27 ZÁKLADNÍ POPIS 3 Tabulka 3-6 Pohled zezadu ŠTÍTEK POPIS DALŠÍ INFORMACE Schránky na baterie, výstupky a kontakty baterií Port výstupu CO 2 Schránky, držáky a testovací kontakty standardních defibrilačních elektrod V každé schránce je umístěna jedna lithium-iontová baterie. Dva výstupky v každé ze schránek přenášejí napájení baterie. Kontakty baterií přenášejí informace o stavu baterie. Umožňuje připojení k odsávacímu systému při monitorování EtCO 2 během použití při anestézii. Ve schránkách jsou uloženy standardní (pevné) elektrody. Držáky umožňují bezpečné zajištění a rychlé vyjmutí elektrod. Testovací kontakty umožňují kompletní kontrolu defibrilačních elektrod podle kontrolního seznamu pro obsluhu. Viz strana Viz strana Viz strana 6-6 a kontrolní seznam pro obsluhu na konci této příručky. Kryt portu USB Chrání port USB před okolním prostředím. Pro budoucí použití. Systémový konektor Umožňuje připojení přístroje k bráně nebo k externímu počítači pro přenos záznamů o pacientech. Poskytuje také výstup signálu EKG v reálném čase. Viz strana 7-3. VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM Pokud monitorujete pacienta a využíváte systémový konektor, veškerá zařízení připojená k systémovému konektoru musí být napájena z baterií nebo elektricky oddělena od zdroje střídavého proudu viz norma EN V případě pochybností odpojte pacienta od defibrilátoru ještě před použitím systémového konektoru. Používejte pouze kabely pro přenos dat doporučené společností Physio-Control. Pro další informace kontaktujte oddělení technické podpory Physio-Control. Poznámka: Pokud se externí přístroje nepoužívají, odpojte je od systémového konektoru, abyste zabránili samovolnému vybíjení baterií defibrilátoru Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

28 Baterie Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 je napájen ze dvou lithium-iontových baterií, které je třeba zpřístroje vyjmout a nabít v nabíjecí stanici nebo mobilní nabíječce lithium-iontových baterií. DŮLEŽITÉ! Lithium-iontové baterie monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 nejsou zaměnitelné s bateriemi, které lze použít s jinými defibrilátory LIFEPAK. Pravidelně kontrolujte, zda baterie nejsou poškozeny nebo jestli netečou. Poškozené baterie či baterie, které tečou, recyklujte nebo zlikvidujte. Každá baterie má ukazatel nabití, který signalizuje přibližnou úroveň nabití baterie. Ještě před vložením baterie do defibrilátoru stiskněte šedé tlačítko nad symbolem baterie a zkontrolujte úroveň jejího nabití. Čtyři zde zobrazené ukazatele ukazují přibližnou úroveň nabití více než 70 %, více než 50 %, více než 25 % a 25 % nebo méně. Obrázek 3-10 Ukazatele nabití baterie Výstražné ukazatele baterie jsou zobrazeny níže. Jedna blikající kontrolka signalizuje, že je baterie velmi slabá a musí být nabita. Dvě a více blikajících kontrolek signalizují, že je baterie vadná a měla by být vrácena pracovníkům autorizovaného servisu. Obrázek 3-11 Výstražné ukazatele baterie Poznámka: Starší či často používané baterie ztrácejí kapacitu. Pokud bezprostředně po dokončení nabíjení svítí na ukazateli nabití baterie méně než čtyři kontrolky, má baterie sníženou kapacitu. Pokud bezprostředně po dokončení nabíjení svítí na ukazateli nabití baterie dvě a méně kontrolek, měla by být baterie vyměněna. Vkládání baterie: 1. Přesvědčte se, že je baterie plně nabita. 2. Zkontrolujte, zda výstupky baterie ve schránce na baterii nevykazují známky poškození. 3. Přiložte baterii tak, aby byla svorka baterie umístěna nad výstupky ve schránce na baterii. 4. Vložte část baterie, na které není svorka, do schránky na baterie. 5. Na stranu baterie se svorkou pevně tlačte, dokud nezaklapne na místo. 6. Opakujte postup pro vložení druhé baterie Krok 1 až Krok Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

29 ZÁKLADNÍ POPIS 3 Při vyjímání baterie zatlačte na svorku a vyjměte baterii ze schránky. VAROVÁNÍ MOŽNOST POKLESU VÝKONU V PRŮBĚHU PÉČE O PACIENTA Výstupky baterie v defibrilátoru se mohou poškodit pádem baterie nebo násilným vkládáním baterie do schránky. Pravidelně kontrolujte, zda výstupky nevykazují známky poškození. Baterie nechávejte neustále vložené v přístroji s výjimkou případů, kdy je přístroj odstaven z provozu a je uschován. Informace o údržbě baterií naleznete v kapitole Údržba baterie na straně Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

30 Domovská obrazovka Limity alarmu Symbol srdce Čas Ikona Bluetooth Ukazatel baterie Ukazatel alarmu Srdeční frekvence SpO 2 /SpCO/ SpMet HR SPO2 % CO2 mmhg J Zvolená energie Svod/velikost EKG Kanál 1 EtCO 2 RR IP1 ART mmhg Kanál 2 CVP mmhg IP2 Kanál 3 NIBP mmhg NIBP Obrázek 3-12 Domovská obrazovka Oblast pro hlášení Domovská obrazovka je hlavní obrazovka, která zobrazuje EKG a další informace. Pokud se kpřístroji připojí monitorovací kabel, aktivuje se na obrazovce příslušná monitorovací oblast a zobrazí se aktuální hodnoty pacienta týkající se dané funkce. Pokud například připojíte kabel SpO 2, aktivuje se na obrazovce oblast SpO 2. Pacientovy hodnoty SpO 2 se objeví, jakmile bude pacient připojen. Po odpojení kabelu se místo pacientových hodnot SpO 2 objeví pomlčky (--). Samostatné ovládací prvky neaktivují monitorovací funkce, s výjimkou NIBP Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

31 ZÁKLADNÍ POPIS 3 Monitorovací oblast každé z životních funkcí má stejnou barvu jako její křivka. Toto barevné schéma napomáhá přiřadit zobrazenou křivku k hodnotě dané životní funkce. Pokud se pro určitou funkci křivka nezobrazuje, je monitorovací oblast životní funkce šedá. VAROVÁNÍ SELHÁNÍ PŘESNÉHO MĚŘENÍ SRDEČNÍ FREKVENCE Srdeční frekvence pacienta vyšší než 300 tepů/min nemusí být změřena přesně amůže být zobrazena pomlčkami (---), přibližnou hodnotou okolo 300 nebo hodnotou, která zhruba odpovídá polovině skutečné srdeční frekvence pacienta. Zvětšení velikosti EKG na 2,0 a více může zpřesnit zobrazené hodnoty srdeční frekvence. Při hodnocení stavu pacienta nespoléhejte pouze na zobrazenou srdeční frekvenci. Pro výpočet skutečné srdeční frekvence pacienta použijte výpis EKG. SELHÁNÍ DETEKCE ZMĚNY RYTMU EKG Měření srdeční frekvence může počítat interní tepy i při náhlé zástavě srdce avprůběhu některých arytmií. Nespoléhejte pouze na alarmy generované měřením srdeční frekvence. Pacienty s kardiostimulátorem musí být pod přísným dohledem. Tabulka 3-7 Domovská obrazovka OBLAST POPIS DALŠÍ INFORMACE Limity alarmu Limity se zobrazují při pravém okraji parametru. Viz strana Symbol srdce Ukazatel alarmu Srdeční frekvence SpO2/SpCO/SpMet Bliká při detekovaných signálech QRS. Ukazuje, zda jsou alarmy zapnuty či ztišeny. Absence ukazatele znamená, že jsou alarmy vypnuty. Zobrazuje srdeční frekvenci v rozmezí 20 až 300 tepů za minutu (BPM). Pokud je srdeční frekvence nižší než 20 tepů za minutu nebo je aktivována stimulace, objeví se pomlčky (- - -). Pokud EKG není aktivní, může monitor SpO 2 nebo monitor NIBP zobrazovat tepovou frekvenci indikovanou jako PR (SPO 2 ) nebo PR (NIBP). Pokud je srdeční frekvence pacienta vyšší než 300 tepů/min, mohou se zobrazit pomlčky (---) nebo frekvence, která je nižší než pacientova srdeční frekvence. Úroveň saturace kyslíkem se zobrazuje jako procentuální podíl od 50 do 100. Saturace nižší než 50 % se zobrazuje jako <50 %. Sloupcový graf s proměnlivou délkou ukazuje sílu tepového signálu. Pokud jsou k dispozici a byly zvoleny, zobrazí se hodnoty SpCO nebo SpMet na 10 sekund jako procento a poté se oblast SpO 2 přepne na odečet SpO 2. Viz strana Viz strana Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

32 Tabulka 3-7 Domovská obrazovka (pokračování) OBLAST POPIS DALŠÍ INFORMACE EtCO2 IP1/IP2 NIBP Hladina EtCO 2 je zobrazena v mmhg, obj% nebo kpa. Respirační frekvence (RR) je zobrazena jako počet dechů za minutu. Zobrazuje systolický, diastolický a střední invazivní tlak v mmhg. K dispozici jsou dva kanály s výchozím označením P1 a P2. Mezi označení volitelná uživatelem patří: ART (arteriální tlak), PA (tlak v pulmonální artérii), CVP (centrální žilní tlak), ICP (nitrolebeční tlak), LAP (tlak v levé srdeční síni). Zobrazuje systolický, diastolický a střední arteriální tlak (MAP) v mmhg a čas do následujícího měření krevního tlaku (BP), pokud je nastaven interval měření. Viz strana Viz strana Viz strana Čas Reálný nebo uplynulý. Viz dokumentace Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložená kpřístroji. Ikona Bluetooth Ukazuje funkce Bluetooth. Kontrolka svítí, je-li vytvořeno připojení Bluetooth. Volbou této ikony se dostanete do nabídky nastavení Bluetooth. Viz strana 8-3. Ukazatel baterie Indikuje přítomnost baterie ve schránce 1 a 2, relativní úroveň nabití a používanou baterii. Viz strana Zvolená energie Zvolená hladina defibrilační energie. Svod/velikost EKG Svod a velikost EKG Viz strana 4-4. Kanál 1 Zobrazuje primární křivku EKG a je vždy viditelný. Viz strana 4-4. Kanál 2 Zobrazuje další křivku pokračování EKG z Kanálu 1 (kaskádový EKG) nebo graf trendů. Viz strana Kanál 3 Zobrazuje další křivku nebo graf trendů. Viz strana Oblast pro hlášení Zobrazuje až dva řádky stavových hlášení. Viz Příloha B Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

33 ZÁKLADNÍ POPIS 3 Procházení domovské obrazovky K procházení domovské obrazovky použijte ovladač RYCHLÁ VOLBA. Při otáčení ovladačem RYCHLÁ VOLBA se na domovské obrazovce zvýrazní oblasti jednotlivých životních funkcí a kanály křivek. Pokud zvýrazníte jednu oblast životní funkce nebo kanál a poté stisknete ovladač RYCHLÁ VOLBA, zobrazí se nabídka. Otočením ovladače RYCHLÁ VOLBA zvýrazněte například kanál 3 a poté ovladač RYCHLÁ VOLBA stiskněte. Zobrazí se následující nabídka. Waveform Channel 3 None CO2 SpO2 Trend 1. Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA vyhledejte požadované nastavení. 2. Stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte dané nastavení. Kdykoli je zobrazena nabídka, EKG je vždy viditelné v kanále 1. Chcete-li se z jakékoli nabídky vrátit na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko ZPĚT. Otočením a stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte možnost v nabídce Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

34 Ukazatele stavu baterie Na domovské obrazovce se nacházejí ukazatele baterie, které zobrazují následující informace o bateriích vložených v defibrilátoru: přítomnost nebo nepřítomnost baterie ve schránce, aktuálně používaná baterie, stav nabití baterie. Pokud jsou vloženy dvě baterie, použije defibrilátor nejdříve baterii s nejnižší úrovní nabití. Aktuálně používanou baterii signalizuje bílé číslo baterie v černém políčku. Jakmile baterie dosáhne stavu, kdy je třeba ji vyměnit, defibrilátor se automaticky přepne na druhou baterii. Tabulka 3-8 popisuje ukazatele různých stavů baterie. Tabulka 3-8 Ukazatele stavu baterie UKAZATEL VÝZNAM POPIS Aktivní baterie Slabá baterie Velmi slabá baterie Nezjištěná baterie Baterie není vložena nebo je zjištěna chyba Defibrilátor používá ke svému napájení baterii ve schránce 1. Ukazatele stavu baterie zobrazují až čtyři zelená políčka. Každé zelené políčko představuje přibližně 25 % zbývající kapacity. Tři zelená políčka například představují asi 75 % zbývající kapacity baterie. Používá se baterie ve schránce 1 a je slabá. Jedno žluté políčko označuje 5 až 10 % zbývající kapacity baterie. Používá se baterie ve schránce 1 a je velmi slabá. Jedno červeně blikající políčko označuje 0 až 5 % zbývající kapacity baterie. Defibrilátor se automaticky přepne na další baterii pouze v případě, že je k dispozici dostatečná kapacita baterie. Pokud se u obou baterií objevují červená políčka, uslyšíte hlasovou výzvu REPLACE BATTERY (Vyměňte baterii). Baterie ve schránce 2 není používána. Komunikace s baterií se nezdařila nebo není vložena baterie společnosti Physio-Control. Baterie může defibrilátor napájet, ale úroveň nabití je neznámá a hlášení a výzvy o slabé baterii se neobjevují. Ve schránce 1 není vložena baterie nebo je u baterie ve schránce 1zjištěna chyba. Přístroj baterii nepoužije. Poznámka: Starší či často používané baterie ztrácejí kapacitu. Je-li do defibrilátoru vložena plně nabitá baterie a ukazatel stavu baterie zobrazuje méně než čtyři políčka, má baterie sníženou kapacitu. Pokud ukazatel stavu baterie zobrazuje po vložení plně nabité baterie jedno nebo dvě políčka, má baterie méně než polovinu normální doby provozu a je třeba ji recyklovat Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

35 ZÁKLADNÍ POPIS 3 Alarmy Alarmy monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 lze nastavit tak, že po spuštění přístroje budou zapnuté (ON) nebo vypnuté (OFF). Další informace naleznete v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu přístroji. Pokud jsou alarmy zapnuté, stanoví se výchozí limity. Tyto limity se dočasně zobrazí vpravo od aktivních parametrů životních funkcí. Informace o všech výchozích limitech alarmů životních funkcí viz Tabulka A-3 na straně A-13. Pokud jsou alarmy vypnuté, jejich zapnutí provedete stisknutím tlačítka ALARMY. Kdykoli jsou alarmy zapnuté nebo jsou zapnuty pomocí tlačítka ALARMY, lze je vypnout pouze stisknutím tlačítka ZAP. k vypnutí přístroje. Pokud dojde k přerušení napájení na méně než 30 vteřin, například v důsledku obnovení systému nebo výměny jediné aktivní baterie, nastavení alarmů se obnoví automaticky. Nastavení alarmů Po stisknutí tlačítka ALARMY se zobrazí následující nabídka: Quick Set Limits Silence VF/VT Alarm Quick Set Limits Silence VF/VT Alarm Alarms Wide 2 Min Off Alarms Wide Narrow Zvolte položku QUICK SET (Rychlé nastavení) a aktivujte alarmy pro všechny aktivní monitorovací funkce. Pomocí položky Quick Set (Rychlé nastavení) se automaticky stanoví horní a dolní limity odvozené z aktuálních hodnot životních funkcí pacienta. Pokud je například pacientova srdeční frekvence 70, volbou rozmezí WIDE (Široké) se horní limit nastaví na 110 a dolní limit na 45, volbou rozmezí NARROW (Úzké) se horní limit nastaví na 100 a dolní limit na 50. Jako výchozí je nastaveno rozmezí WIDE (Široké). Volbou LIMITS (Limity) nastavíte rozmezí limitů jako WIDE (Široké) nebo NARROW (Úzké). Viz Tabulka A-3 na straně A-13. Volbou SILENCE (Ticho) vypnete zvukový alarm až na 15 minut. Jestliže v době, kdy je zvukový alarm ztišen, dojde k překročení parametru životní funkce, příslušný parametr bliká a objeví se alarmové hlášení, ale tón zvukového alarmu se neozve. Poznámka: U pacientů se srdeční frekvencí nad 300 tepů/min může zvětšení velikosti EKG na 2,0 a více zlepšit funkci alarmu srdeční frekvence. Poznámka: Na zobrazení srdeční frekvence a na odpovídající alarm srdeční frekvence se však nelze spoléhat jako na ukazatele ventrikulární fibrilace. Zapněte alarm VF/VT Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

36 Quick Set Limits Silence VF/VT Alarm Alarms Wide 2 Min Off Volbou položky VF/VT ALARM (Alarm VF/VT) v manuálním režimu aktivujete nepřetržité sledování ventrikulární fibrilace a ventrikulární tachykardie. Pokud je alarm zapnut, nad primárním signálem EKG se objeví příslušný ukazatel alarmu VF/VT. Pokud je alarm ztišen nebo pozastaven, objeví se přes tento ukazatel červené X. Alarm vypnete opakovaným zvolením položky VF/VT. Poznámka: Pokud je zapnut VF/VT ALARM (Alarm VF/VT), výběr svodu je v kanálu 1 omezen na svod PADDLES (Defibrilační elektrody) nebo svod II. Viz část Výběr svodu EKG na straně 4-4. Poznámka: Funkce alarmu VF/VT je pozastavena, je-li aktivní metronom, je-li zapnut neinvazivní kardiostimulátor nebo jsou-li připojeny standardní defibrilační elektrody a současně je vybrán svod PADDLES (Defibrilační elektrody). Alarm je pozastaven také tehdy, jestliže se monitor/defibrilátor nabíjí nebo je úplně nabitý. Správa alarmů Symbol zvonku označuje, zda jsou alarmy zapnuty nebo vypnuty. Všechny alarmy, které jsou ovládány pomocí volby QUICK SET (Rychlé nastavení), mají stejnou prioritu. Když jsou alarmy zapnuty a je překročen limit alarmu, zazní zvuková výstraha a příslušný parametr životní funkce bliká. Správa alarmu: 1. Stiskněte tlačítko ALARMY. Tím se zvukový alarm na dvě minuty ztiší. 2. Vyhodnoťte příčinu alarmu. 3. Vyhodnoťte, zda je vhodně nastaveno rozmezí limitů (WIDE (Široké) nebo NARROW (Úzké)). Pokud je pacient nestabilní, zvažte vypnutí zvukového alarmu až na 15 minut, jestliže na pacienta dohlížíte. Neopakujte volbu QUICK SET (Rychlé nastavení). VAROVÁNÍ RIZIKO SELHÁNÍ DETEKCE PŘEKROČENÍ MEZNÍCH HODNOT Opakovaným zvolením položky QUICK SET (Rychlé nastavení) se limity alarmů nastaví okolo aktuálních hodnot životních funkcí pacienta, které mohou být mimo rozmezí bezpečné pro pacienta. 4. Po stabilizaci pacienta v případě potřeby znovu zvolte možnost QUICK SET (Rychlé nastavení) Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

37 ZÁKLADNÍ POPIS 3 Pokud jsou alarmy zapnuty, je možné je ztišit předvolbou až na 15 minut. Postup ztišení alarmů předvolbou: 1. Stiskněte tlačítko ALARMY. 2. Zvolte položku SILENCE (Ticho). 3. Zvolte položku SILENCE (Ticho) v délce trvání 2, 5, 10 nebo 15 minut. V oblasti pro hlášení ve spodní části domovské obrazovky se objeví hlášení ALARMS SILENCED (Alarmy ztišeny). Poznámka: Pokud zvolíte položku SILENCE (Ticho), nebude alarm VF/VT ztišen. Volby Stiskněte tlačítko VOLBY a zobrazí se nabídka Options (Volby). Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA procházejte možnosti. Výběr proveďte stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA. Options Patient... Pacing... Date/Time... Alarm Volume... Archives... Print... User Test Tabulka 3-9 Výběr v nabídce Options (Volby) VÝBĚR POPIS DALŠÍ INFORMACE Patient (Pacient) Pacing (Stimulace) Date/Time (Datum/Čas) Alarm Volume (Hlasitost alarmu) Zadejte jméno a identifikační číslo pacienta, událost, věk a pohlaví pacienta. Vyberte synchronní nebo asynchronní stimulaci. Nastavte detekci interního stimulátoru (zap./vyp.). Nastavte datum a čas. Aby se změny uplatnily, musí se vypnout a zapnout napájení. Nastavte hlasitost pro alarmy, tóny a hlasové výzvy a metronom KPR. Viz část Zadávání údajů o pacientovi v následující kapitole. Viz strana Viz dokumentace Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 týkající se možností zobrazení času Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

38 Tabulka 3-9 Výběr v nabídce Options (Volby) (pokračování) VÝBĚR POPIS DALŠÍ INFORMACE Archives (Archivy) Přístup k archivovaným záznamům o pacientech. Viz strana Print (Tisk) User Test (Uživatelský test) Vyberte zprávu, formát, režim a rychlost pro vytištění zprávy o aktuálním pacientovi. Viz strana Spusťte automatický test přístroje. Viz strana 9-5. Zadávání údajů o pacientovi Postup při zadávání údajů o pacientovi: Options Patient... Archives... Pacing... Print... Date/Time... User Test Alarm Volume Stiskněte tlačítko VOLBY. 2. Pomocí ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte položku PATIENT (Pacient). Last Name... First Name... Patient ID... Incident... Age Sex Options / Patient Options / Patient / Last Name Last Name: A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ End End Space Space Backspace Clear Zvolte položky LAST NAME (Příjmení), FIRST NAME (Jméno), PATIENT ID (ID Pacienta), INCIDENT (Událost), AGE (Věk) nebo SEX (Pohlaví). (V příkladu je vybrána položka LAST NAME (Příjmení).) 4. Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA procházejte znaky a příkazy. Výběr proveďte stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA. Zobrazí se zvolený znak. 5. Opakujte krok Krok 4, dokud nebude příjmení úplné. 6. Zvolte položku END (Konec). K dispozici jsou další tři příkazy: SPACE (Mezera) vloží mezeru. BACKSPACE (Zpětný krok) vymaže poslední znak a posune kurzor o jeden krok zpět. CLEAR (Vymazat) vymaže všechny znaky Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

39 ZÁKLADNÍ POPIS 3 Události Použijte nabídku Events (Události) pro přidání poznámek k událostem pacienta. Vybraná událost se objeví v protokolu událostí záznamu kritických událostí CODE SUMMARY. Události lze přizpůsobit v režimu Setup (Nastavení). Další informace naleznete v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu přístroji. Postup při výběru události: Generic Oxygen IV Access Nitroglycerin Morphine Cancel Last Events Intubation CPR Epinephrine Atropine Lidocaine More Stiskněte tlačítko UDÁLOST a zobrazí se nabídka Events (Události). 2. Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA procházejte možnostmi. Výběr proveďte stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA. 3. Zvolte položku MORE (Další) a zobrazíte další výběr událostí. Generic 12:20:30 Po výběru události se tato událost a její časová značka objeví v oblasti pro hlášení na domovské obrazovce. Poznámky: Pokud nějakou událost zvýrazníte, ale nepotvrdíte ji a nabídka kvůli nečinnosti zmizí, zaznamená se v protokolu událostí označení Generic event (Generická událost) a časové označení. Pokud nějakou událost zvýrazníte, ale nepotvrdíte ji a poté stisknete tlačítko ZPĚT, zaznamená se v protokolu událostí označení Generic event (Generická událost) a časové označení. Zvolením položky CANCEL LAST (Zrušit poslední) signalizujete, že byla vybrána nesprávná událost. V protokolu událostí se zaznamená označení Cancel Last (Zrušit poslední) a časové označení Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

40

41 4 MONITOROVÁNÍ Tato kapitola popisuje monitorovací funkce monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Monitorování EKG strana 4-3 Pořízení 12svodového EKG Monitorování SpO2, SpCO a SpMet Monitorování neinvazivního krevního tlaku Monitorování ETCO Monitorování invazivního tlaku Trendy životních funkcí a úseku ST Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

42

43 MONITOROVÁNÍ 4 Monitorování EKG Účel použití Elektrokardiogram (EKG) je záznamem elektrické aktivity srdce. Monitorování EKG umožňuje identifikaci a interpretaci srdečních rytmů a arytmií a výpočet srdeční frekvence. EKG se získává umístěním elektrod nebo defibrilačních elektrod na pacienta a umožňuje monitorování a záznam elektrické aktivity srdce. Monitorování EKG je dalším nástrojem k vyhodnocování stavu pacienta. Při vyhodnocování stavu pacienta je vždy třeba postupovat obezřetně a nelze se při něm spoléhat pouze na monitor EKG. Monitorování EKG varování VAROVÁNÍ MOŽNOST CHYBNÉ INTERPRETACE DAT EKG Frekvenční odezva obrazovky monitoru je určena pouze k základní identifikaci rytmu EKG; neposkytuje rozlišení potřebné k diagnostice a interpretaci úseku ST. Pro diagnostiku, interpretaci úseku ST nebo pro dosažení lepší viditelnosti pulzů interního stimulátoru připojte vícesvodový kabel EKG. Poté vytiskněte rytmus EKG v rámci diagnostické frekvenční odezvy (DIAG) nebo získejte 12svodový EKG. SELHÁNÍ PŘESNÉHO MĚŘENÍ SRDEČNÍ FREKVENCE Srdeční frekvence pacienta vyšší než 300 tepů/min nemusí být změřena přesně amůže být zobrazena pomlčkami (---), přibližnou hodnotou okolo 300 nebo hodnotou, která zhruba odpovídá polovině skutečné srdeční frekvence pacienta. Zvětšení velikosti EKG na 2,0 a více může zpřesnit zobrazené hodnoty srdeční frekvence. Při hodnocení stavu pacienta nespoléhejte pouze na zobrazenou srdeční frekvenci Pro výpočet skutečné srdeční frekvence pacienta použijte výpis EKG Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

44 Výběr svodu EKG Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 umožňuje použití dvou způsobů výběru nebo změny svodu EKG. Výběr nebo změna zobrazeného svodu EKG pomocí tlačítka SVOD: : Lead Paddles I II III AVR AVL AVF II, CO2 I, II, III AVR, AVL, AVF 1. Stiskněte tlačítko SVOD. Je-li již na domovské obrazovce nějaký svod EKG zobrazen, změní se zobrazení svodu na zobrazení PADDLES (Defibrilační elektrody). Je-li aktuálně zobrazen svod PADDLES (Defibrilační elektrody), zobrazení svodu se změní na svod II. 2. Dokud je zobrazena nabídka LEAD (Svod), stiskněte tlačítko SVOD a otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte požadovaný svod. Poznámka: Jsou-li sady svodů předdefinovány pro Kanály 2 a 3, zobrazí se tyto sady svodů v nabídce. Kabel EKG, který je připojen kzařízení, například 3svodový nebo 5vodičový kabel, určuje svody, které můžete vybírat. Informace o definování sad svodů naleznete v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/ defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu zařízení. Výběr nebo změna zobrazeného svodu EKG pomocí ovladače RYCHLÁ VOLBA: Channel 1 Lead Size Chcete-li použít primární signál EKG, zvýrazněte a vyberte možnost CHANNEL 1 (Kanál 1) a poté vyberte položku LEAD (Svod). 2. Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA vyhledejte požadovaný svod EKG. 3. Stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA pak tento svod EKG vyberte. 4. Zopakováním tohoto postupu vyberte nebo změňte křivky EKG pro kanály 2 a 3. Poznámka: Dokud nejsou elektrody připojeny k pacientovi, EKG zobrazuje čárkované linie. Poznámka: Pokud je zapnut VF/VT ALARM (Alarm VF/VT), výběr svodu je v kanálu 1 omezen na svod PADDLES (Defibrilační elektrody) nebo svod II. Viz část Nastavení alarmů na straně Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

45 MONITOROVÁNÍ 4 Změna velikosti zobrazení EKG Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 umožňuje použití dvou způsobů výběru nebo změny velikosti zobrazení EKG. Výběr nebo změna velikosti zobrazení EKG pomocí tlačítka VEL.: Size 1. Stiskněte tlačítko VEL. 2. Dokud je zobrazena nabídka SIZE (Velikost), stiskněte tlačítko VEL. nebo otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte požadovanou velikost. Výběr nebo změna velikosti zobrazení EKG pomocí ovladače RYCHLÁ VOLBA: Lead Size Channel 1 II Chcete-li použít primární signál EKG, zvýrazněte a vyberte možnost CHANNEL 1 (Kanál 1) a poté vyberte položku SIZE (Velikost). 2. Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA vyhledejte požadovanou velikost EKG. 3. Stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA pak tuto velikost EKG vyberte Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

46 Nastavení hlasitosti systolického tónu Chcete-li nastavit hlasitost systolického tónu, použijte ovladač RYCHLÁ VOLBA a zvýrazněte a vyberte příslušnou oblast HR (Srdeční frekvence) na domovské obrazovce. Zobrazí se následující nabídka: QRS Volume HR 1. Stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte položku QRS VOLUME (Hlasitost tónu QRS). 2. Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte požadovanou hlasitost. 3. Stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA tuto hlasitost nastavte. Poznámka: Při každém vypnutí zařízení se obnoví výchozí nastavení, při kterém je tón vypnut. Monitorování pomocí defibrilačních elektrod Chcete-li provádět monitorování EKG pomocí defibrilačních elektrod, můžete použít buď terapeutické elektrody QUIK-COMBO, nebo standardní (tvrdé) defibrilační elektrody. Další informace k defibrilačním elektrodám viz Kapitola 6, Volitelné příslušenství defibrilační elektrody. Anterolaterální umístění Anterolaterální umístění je jediným způsobem umístění, které by se mělo pro monitorování EKG používat při práci s příslušenstvím defibrilačních elektrod. Umístění terapeutických nebo defibrilačních elektrod: 1. Umístěte buď terapeutickou elektrodu, nebo defibrilační elektrodu APEX na podpažní čáru pacienta vedle jeho levé prsní bradavky, pokud možno se středem elektrody na podpažní čáře (viz Obrázek 4-1). Přední Sternum Laterální Terapeutické elektrody QUIK-COMBO Apex Standardní defibrilační elektrody Obrázek 4-1 Anterolaterální umístění 2. Druhou terapeutickou elektrodu nebo STERNOVOU defibrilační elektrodu umístěte na pravou stranu horní poloviny trupu pacienta pod klíční kost vedle sterna, viz Obrázek Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

47 MONITOROVÁNÍ 4 Zvláštní situace při umísťování elektrod nebo defibrilačních elektrod Při rozmísťování terapeutických elektrod nebo standardních defibrilačních elektrod dbejte zvláštních požadavků v těchto možných situacích: Obézní pacienti nebo pacientky s velkými prsy Terapeutické elektrody nebo standardní defibrilační elektrody přiložte na plochou oblast hrudníku, pokud je to možné. Pokud kožní záhyby nebo prsní tkáň brání dobrému přilnutí, roztáhněte kožní záhyby a vytvořte plochý povrch. Vyhublí pacienti Terapeutické elektrody nebo standardní defibrilační elektrody přitiskněte na trup podle obrysů žeber a mezer mezi nimi. Tímto způsobem omezíte vzduchové kapsy a mezery pod elektrodami a zajistíte dobrý kontakt s pokožkou. Pacienti s implantovanými zařízeními, například kardiostimulátory nebo defibrilátory Pokud je to možné, umístěte terapeutické elektrody nebo standardní defibrilační elektrody dále od implantovaných zařízení. Postup při monitorování EKG pomocí defibrilačních elektrod Monitorování pomocí standardních defibrilačních elektrod nebo terapeutických elektrod: 1. Stiskněte tlačítko ZAP. 2. Připravte pokožku pacienta: Odstraňte veškerý oděv z pacientova hrudníku. Co nejlépe odstraňte nadměrné ochlupení prsou. Dejte pozor, abyste pokožku neporanili ani neprořízli, pokud používáte břitvu nebo holicí strojek. Pokud je to možné, elektrody neumísťujte na poraněnou pokožku. Pokud je to nutné, pokožku pacienta očistěte a osušte. Odstraňte veškeré léčebné náplasti a masti z pacientova hrudníku. Osušte pokožku rychlým tahem ručníku nebo gázy. Tím se pokožka mechanicky očistí od mastnoty a jiných nečistot, a zjistí se tak lepší přilnavost elektrod. Na pokožku nepoužívejte alkohol, benzoovou tinkturu ani prostředek proti pocení. 3. Standardní defibrilační elektrody nebo terapeutické elektrody rozmístěte anteriolaterálním způsobem. V případě terapeutických elektrod zkontrolujte, zda není porušen obal a nevypršelo datum použitelnosti. V případě standardních defibrilačních elektrod pokryjte celý povrch elektrod vodivým gelem. 4. Připojte terapeutické elektrody k terapeutickému kabelu. 5. Vyberte svod PADDLES (Defibrilační elektrody) Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

48 Monitorování pomocí příslušenství ke kabelu EKG Pro monitorování EKG pomocí monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 jsou k dispozici následující kabely EKG, viz Obrázek 4-2: 12svodový, 3svodový, 5vodičový. 12svodový kabel 3svodový kabel Nástavec skončetinovými svody Hlavní kabel 5vodičový kabel Nástavec s prekordiálními svody Obrázek svodové, 3svodové a 5vodičové kabely EKG Postup při monitorování EKG Provádění monitorování EKG: 1. Stiskněte tlačítko ZAP. 2. Připojte kabel EKG k zelenému konektoru na monitoru. 3. Určete správná místa pro elektrody na pacientovi, viz Obrázek 4-3. RA/R LA/L Štítky AHA Štítky IEC RA Pravá paže R Pravá LA Levá paže L Levá *RL Pravá noha N Negativní LL Levá noha F Chodidlo *Poznámka: Nepoužívá se pro kabel se třemi svody. RL/N LL/F Obrázek 4-3 Umístění svodů elektrod pro končetiny 4-8 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

49 MONITOROVÁNÍ 4 4. Připravte pokožku pacienta pro přiložení elektrod: Odstraňte nadměrné ochlupení z míst pro elektrody. Mastnou pokožku otřete tamponem namočeným v alkoholu. Jemným oškrábáním pokožky odstraňte povrchovou vrstvu tvořenou odumřelými buňkami, a zlepšete tak vedení elektrických signálů. Elektrody neumísťujte poblíž šlach ani větších svalových hmot. Pokožku očistěte a osušte. 5. Přiložte elektrody EKG: Zkontrolujte, zda není porušen obal a nevypršelo datum použitelnosti. Na každý z vodičů svodů připojte jednu elektrodu. Uchopte elektrodu za výstupek a sloupněte ji z podložky. Zkontrolujte, že je gel na elektrodě neporušený (je-li narušený, elektrodu zlikvidujte). Elektrodu uchopte oběma rukama a napněte ji. Elektrodu přiložte naplocho na pokožku. Uhlaďte povrch. Netlačte na střed elektrody. Připevněte sponu hlavního kabelu k oděvu pacienta. Poznámka: Kvalita elektrod je rozhodující pro získání nezkresleného signálu EKG. Před přiložením elektrod na tělo pacienta vždy nejprve zkontrolujte dobu použitelnosti na obalu. Nepoužívejte elektrody, jejichž doba použitelnosti již uplynula. Elektrody na jedno použití nejsou určeny pro opakované použití. 6. Vyberte požadovaný svod EKG na obrazovce monitoru. 7. V případě potřeby upravte velikost zobrazení EKG tak, aby bylo možno sledovat přesnou srdeční frekvenci. 8. Chcete-li získat výtisk EKG, stiskněte tlačítko TISK. Monitorování EKG pomocí prekordiálních svodů Prekordiální (hrudní) svody (viz část Barevné značení svodů EKG na straně 4-10) lze použít pro monitorování tehdy, je-li použit 12svodový kabel nebo 5vodičový kabel. Provádění monitorování EKG pomocí prekordiálních svodů: 1. Zasuňte nástavec s prekordiálními svody do hlavního kabelu tak, jak je znázorněno viz Obrázek 4-2 na straně Umístěte elektrody prekordiálních svodů na hrudník pacienta tak, jak je popsáno v postupu 12svodového EKG, znázornění viz Obrázek 4-5 na straně Poznámka: Při použití 5vodičového kabelu připojte končetinové svody tak, jak je popsáno v části Postup při monitorování EKG na straně 4-8, a umístěte elektrodu svodu C na hrudník pacienta v požadované prekordiální poloze. Mějte na paměti, že bez ohledu na umístění elektrody svodu C monitor LIFEPAK 15 označuje EKG pro tento svod na obrazovce i ve výtisku jako V Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

50 Svody odpojeny Pokud se elektroda nebo vodič svodu během monitorování EKG odpojí, monitor vydá zvukový alarm a zobrazí hlášení LEADS OFF (Svody odpojeny). Místo signálu EKG se zobrazí přerušovaná čára. Alarm a hlášení zůstanou aktivní, dokud nedojde k výměně elektrody nebo vodiče. Barevné značení svodů EKG Vodiče svodů a úchytky elektrod pro pacientský kabel EKG mají barevné značení podle norem organizací American Heart Association (AHA) nebo International Electrotechnical Commission (IEC), viz Tabulka 4-1. Tabulka 4-1 Barevné značení svodů EKG ELEKTRODY ŠTÍTEK AHA BARVA AHA ŠTÍTEK IEC BARVA IEC Končetinové svody RA LA RL LL C Bílá Černá Zelená Červená Hnědá R L N F C Červená Žlutá Černá Zelená Hnědá Prekordiální svody V1 V2 V3 V4 V5 V6 Červená Žlutá Zelená Modrá Oranžová Fialová C1 C2 C3 C4 C5 C6 Červená Žlutá Zelená Hnědá Černá Fialová Monitorování pacientů s interními kardiostimulátory Při identifikování pulzů interního kardiostimulátoru na vytisknutém záznamu EKG si lze vzít na pomoc funkci detekce interního kardiostimulátoru, kterou je monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 vybaven. Je-li tato funkce aktivována, používá k detekci pulzů interního kardiostimulátoru svod V4. Není-li svod V4 dostupný, protože není připojen nebo je příliš rušen, použije se svod II. Je-li funkce detekce interního kardiostimulátoru zapnuta, monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 přidává na vytisknutý záznam EKG poznámku v podobě nevyplněné šipky, pokud jsou detekovány pulzy interního kardiostimulátoru. K ověření přítomnosti interního kardiostimulátoru slouží anamnéza pacienta a záznamy EKG, např. přítomnost širokých komplexů QRS. Jestliže se artefakty v signálu EKG chovají jako pulzy interního kardiostimulátoru, může dojít k falešnému výskytu takové šipky. Pokud takové falešné výskyty zaznamenáte často, můžete funkci detekce vypnout pomocí nabídky OPTIONS / PACING / INTERNAL PACER (Možnosti / Stimulace / Interní stimulátor) (viz část Volby na straně 3-23) Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

51 MONITOROVÁNÍ 4 Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 zpravidla nepoužívá pro výpočet srdeční frekvence pulzy interního kardiostimulátoru. Při použití terapeutických elektrod nebo standardních defibrilačních elektrod k monitorování se svodem PADDLES (Defibrilační elektrody) však může monitor detekovat pulzy interního kardiostimulátoru jako komplexy QRS, což může mít za následek stanovení nepřesné srdeční frekvence. Pulzy interního kardiostimulátoru o velké amplitudě mohou přetížit detekční obvod pro komplexy QRS, načež pak nejsou započteny žádné stimulované komplexy QRS. Velké unipolární pulzy v signálu EKG je možno minimalizovat tím, že se u pacientů s interním kardiostimulátorem EKG elektrody přiloží tak, aby spojnice kladné a záporné elektrody byla kolmá na spojnici mezi generátorem kardiostimulátoru a srdcem pacienta. Pulzy interního kardiostimulátoru o menší amplitudě nemusí být při použití svodu PADDLES (Defibrilační elektrody) zřetelně rozeznány. Chcete-li zlepšit detekci a viditelnosti tepů interního kardiostimulátoru, zapněte funkci detekce interního kardiostimulátoru pomocí nabídky OPTIONS / PACING / INTERNAL PACER (Možnosti / Stimulace / Interní stimulátor) nebo připojte kabel EKG, vyberte svod EKG a vytiskněte odezvu EKG na diagnostickou frekvenci. Informace o konfigurování detekce interního kardiostimulátoru viz část Nastavení stimulace v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu přístroji Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

52 Rady pro řešení problémů Pokud dojde během monitorování EKG k problémům, při jejich řešení vám pomůže Tabulka 4-2. Řešení základních problémů, např. odpojení napájení, viz část Obecné rady pro řešení problémů na straně Tabulka 4-2 Rady pro řešení problémů s monitorováním EKG ZJIŠTĚNÝ STAV Pokud je zobrazeno některé z těchto hlášení: CONNECT ELECTRODES (Připojit elektrody), CONNECT ECG LEADS (Připojit svody EKG), ECG LEADS OFF (Svody EKG odpojeny), XX LEADS OFF (Svody xx odpojeny). PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Terapeutické elektrody nejsou připojeny. Nejméně jedna elektroda EKG je odpojena. Kabel EKG není připojen k monitoru. Nedostatečný kontakt elektrody s kůží. Bylo stisknuto tlačítko STIMUL. Monitor se automaticky přepnul do režimu svodu II, avšak svody EKG nejsou připojeny. NÁPRAVNÁ AKCE Připojte terapeutickou elektrodu. Připojte elektrodu EKG. Připojte kabel EKG. Přemístěte kabel nebo vodiče svodů, aby nemohlo dojít k odtržení elektrod od pacienta. Připevněte spony hlavního kabelu koděvu pacienta. Připravte pokožku a přiložte nové elektrody. Připojte svody EKG a spusťte stimulaci. Přerušený vodič kabelu EKG Vyberte jiný svod. Vyberte svod PADDLES (Defibrilační elektrody) a pro monitorování EKG použijte standardní defibrilační elektrody nebo terapeutické elektrody. Zkontrolujte neporušenost EKG kabelu. Obrazovka je prázdná a svítí kontrolka ZAP. Obrazovka nefunguje správně. Vytiskněte EKG jako zálohu. Požádejte servisní pracovníky o opravu. Systolický tón není vydáván nebo není slyšitelný u každého komplexu QRS. Příliš nízká hlasitost Upravte hlasitost. Amplituda QRS je příliš malá a nelze ji detekovat. Upravte velikost zobrazení EKG Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

53 MONITOROVÁNÍ 4 Tabulka 4-2 Rady pro řešení problémů s monitorováním EKG (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV Zobrazená srdeční frekvence (HR) se liší od tepové frekvence. Zobrazená srdeční frekvence (HR) se liší od zobrazené křivky EKG. Nedostatečná kvalita signálu EKG PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Je nastavena příliš velká nebo příliš malá velikost EKG. Monitor detekuje pulzy interního kardiostimulátoru pacienta. Srdeční frekvence pacienta je větší než 300 tepů/min. Je nastavena příliš velká nebo příliš malá velikost EKG. Monitor detekuje pulzy interního kardiostimulátoru pacienta. Srdeční frekvence pacienta je větší než 300 tepů/min. Nedostatečný kontakt elektrody s kůží Prošlé, zkorodované nebo vyschlé elektrody Uvolněné spojení. Poškozený kabel nebo konektor/vodič svodu Šum způsobený vysokofrekvenčním rušením (RFI) NÁPRAVNÁ AKCE Upravte velikost EKG zvětšením nebo zmenšením. Změňte svod monitoru, abyste zmenšili velikost tepu interního kardiostimulátoru. Nastavte velikost EKG na 2.0 nebo větší. Upravte velikost EKG zvětšením nebo zmenšením. Změňte svod monitoru, abyste zmenšili velikost tepu interního kardiostimulátoru. Nastavte velikost EKG na 2.0 nebo větší. Pro výpočet skutečné srdeční frekvence pacienta použijte výtisk záznamu EKG. Přemístěte kabel nebo vodiče svodů, aby nemohlo dojít k odtržení elektrod od pacienta. Připevněte spony hlavního kabelu koděvu pacienta. Připravte pokožku a přiložte nové elektrody. Zkontrolujte data použitelnosti na obalech elektrod. Používejte pouze neprošlé elektrody typu stříbro/chlorid stříbrný. Do doby použití ponechejte elektrody v neporušeném obalu. Zkontrolujte připojení kabelu nebo kabel znovu připojte. Prohlédněte kabel EKG a terapeutické kabely. V případě poškození je vyměňte. Zkontrolujte kabel pomocí simulátoru avpřípadě zjištění poruchy jej vyměňte. Najděte zařízení způsobující vysokofrekvenční rušení (například rádiový vysílač) a přemístěte je nebo vypněte jeho napájení Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

54 Tabulka 4-2 Rady pro řešení problémů s monitorováním EKG (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV Odchylka od základní čáry (artefakt nízké frekvence/ vysoké amplitudy) Artefakt jemné základní čáry (vysoká frekvence/ nízká amplituda) Amplituda signálu EKG je příliš malá. PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Nedostatečná příprava pokožky Nedostatečný kontakt elektrody s kůží Diagnostická frekvenční odezva Nedostatečná příprava pokožky Izometrické svalové napětí v pažích/nohou Nedostatečný kontakt elektrody s kůží NÁPRAVNÁ AKCE Připravte pokožku a přiložte nové elektrody. Zkontrolujte správné přilepení elektrod. Vytiskněte monitorovací frekvenční odezvu EKG. Připravte pokožku a přiložte nové elektrody. Zkontrolujte, že končetiny spočívají na pevném povrchu. Zkontrolujte správné přilepení elektrod. Připravte pokožku a přiložte nové elektrody. Vybraný svod EKG Zvyšte zisk signálu EKG nebo změňte svod EKG. Monitor zobrazuje přerušovanou čáru bez hlášení ECG LEADS OFF (Svody EKG odpojeny). Monitor zobrazuje izoelektrickou (plochou) čáru a je vybrán svod PADDLES (Defibrilační elektrody). Pulzy interního kardiostimulátoru lze obtížně rozeznat. Stav pacienta (například významná ztráta myokardiální svaloviny nebo tamponáda) Je vybrán svod PADDLES (Defibrilační elektrody), avšak pacient je připojen ke kabelu EKG. Testovací zástrčka je připojena k terapeutickému kabelu. Pulzy kardiostimulátoru jsou velmi malé. Frekvenční odezva monitoru omezuje viditelnost. Zvyšte zisk signálu EKG nebo vyměňte svod EKG. Vyberte jeden z končetinových nebo prekordiálních svodů. Odstraňte testovací zástrčku a ke kabelu připojte terapeutické elektrody. Připojte kabel EKG a vyberte jiný svod. Zapněte detektor interního kardiostimulátoru (viz část Monitorování pacientů s interními kardiostimulátory na straně 4-10). Připojte kabel EKG a vyberte jiný svod než PADDLES (Defibrilační elektrody). Vytiskněte EKG v diagnostickém režimu (viz část Postup při tisku aktuální zprávy na straně 7-10). Řešení obecných problémů viz Tabulka 9-2 na straně Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

55 Pořízení 12svodového EKG MONITOROVÁNÍ 4 Účel použití 12svodový EKG nabízí zdravotníkům a lékařům pohotovostní služby významné výhody oproti vyšetřování pomocí jednosvodového EKG, který má pohotovostní služba zpravidla k dispozici. 12svodový EKG nejen poskytuje záznam EKG v diagnostické kvalitě umožňující použití při detekci infarktu myokardu s elevací úseků ST (STEMI), ale také umožňuje zdravotníkům majícím potřebné znalosti určovat oblast myokardiálního poranění, předvídat související potenciální komplikace a realizovat odpovídající léčebné strategie. Kromě toho poskytuje 12svodový EKG základní údaje pro vyhodnocování následně prováděných vyšetření EKG. Přenos záznamů pořizovaných pomocí 12svodového EKG na specializované pracoviště nemocnice se podle organizací AHA a ERC doporučuje u pacientů s akutním koronárním syndromem (ACS). Prokázalo se, že při přenosu záznamu pořízeného pomocí 12svodového EKG, lze zkrátit čas do zahájení nemocniční léčby odhadem o 10 až 60 minut. Pacienti mohou také těžit z toho, že budou pohotově přepraveni do nejvhodnějšího nemocničního zařízení. Dokumentace přechodových nebo občasných arytmií a jiných elektrofyziologických příhod, které mohou nastat během prehospitální fáze, mohou pomoci při přijímání diagnostických a terapeutických rozhodnutí po převozu na oddělení pro náhlé případy. Indikace 12svodový elektrokardiogram se používá k identifikaci, diagnostikování a léčbě pacientů se srdečními poruchami a je užitečný při včasné detekci a pohotovém ošetřování pacientů s akutním infarktem myokardu s elevací úseků ST (STEMI). Kontraindikace Nejsou známy. Varování týkající se 12svodového EKG VAROVÁNÍ POTENCIÁLNÍ NESCHOPNOST ZÍSKAT DIAGNOSTICKÝ 12SVODOVÝ EKG Použití již vybalených elektrod nebo elektrod s prošlým datem použitelnosti může způsobit zhoršení kvality signálu EKG. Elektrody vyjímejte z obalu teprve bezprostředně před použitím a dodržujte správný postup při jejich přikládání Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

56 Určení míst pro přiložení elektrod Abyste mohli získat 12svodový EKG, umístěte elektrody na končetiny a hrudník (prekordium) způsobem popsaným v následujícím odstavci. Místa přiložení elektrod končetinových svodů Při pořizování 12svodového EKG se elektrody končetinových svodů umísťují zpravidla na zápěstí a kotníky, viz Obrázek 4-4. Elektrody končetinových svodů však lze umístit kdekoli podél končetin. Při pořizování 12svodového EKG neumísťujte elektrody končetinových svodů na trup. RA/R LA/L Štítky AHA Štítky IEC RA Pravá paže R Pravá LA Levá paže L Levá RL Pravá noha N Negativní LL Levá noha F Chodidlo RL/N LL/F Obrázek 4-4 Umístění elektrod končetinových svodů při 12svodovém záznamu EKG Místa přiložení elektrod prekordiálních svodů Šest prekordiálních (hrudních) svodů se umísťuje na specifická místa, souhrnné znázornění viz Obrázek 4-5. Správné umístění je důležité pro stanovení přesné diagnózy a mělo by být označeno následujícím způsobem: svody V1 až V6 podle AHA nebo C1 až C6 podle IEC. Barevné značení viz část Barevné značení svodů EKG na straně SVOD UMÍSTĚNÍ Louisův úhel V1 C1 Čtvrtý mezižeberní prostor vpravo od sterna V2 C2 Čtvrtý mezižeberní prostor vlevo od sterna Obrázek 4-5 Umístění elektrod prekordiálních svodů V3 C3 Přesně mezi svody V2/C2 a V4/C4 V4 C4 Pátý mezižeberní prostor u střední klavikulární linie V5 C5 V rovině s V4/C4 u levé přední axilární linie V6 C6 V rovině s V5/C5 u levé střední axilární linie Umístění do polohy V1/C1 (čtvrtý mezižeberní prostor) má rozhodující význam, protože se jedná o referenční bod pro umístění zbývajících svodů V/C Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

57 MONITOROVÁNÍ 4 Zjištění polohy V1/C1: 1. Umístěte prst na prohlubeň v horní části sterna. 2. Prst pak pomalu posunujte asi o 3,8 centimetru (1,5 palce) dolů, dokud nenahmátnete mírný vodorovný hrbolek nebo výstupek. To je Louisův úhel, tedy místo, kde se stýká manubrium s tělesem sterna. 3. Vyhledejte druhý mezižeberní prostor na pravé straně pacientova hrudníku a laterálně k a bezprostředně pod Louisovým úhlem. 4. Posuňte prst o dva mezižeberní prostory dolů, tedy ke čtvrtému mezižebernímu prostoru, což je poloha V1/C1. 5. Pokračujte určením dalších poloh vycházejících z polohy V1/C1 (viz Obrázek 4-5). Další důležitá fakta, která je třeba brát v úvahu: Při umísťování elektrod na tělo ženských nebo obézních pacientů vždy volte polohu svodů V3 V6 a C3 C6 pod prsem, nikoli na prsu. Nikdy nepoužívejte prsní bradavky jako referenční body pro určení polohy elektrod u mužských i ženských pacientů, protože umístění prsních bradavek je u různých osob v širokém rozsahu odlišné. Postup při pořizování 12svodového EKG Pořízení 12svodového EKG: 1. Stiskněte tlačítko ZAP. 2. Zasuňte nástavce s končetinovými svody a s prekordiálními svody do hlavního kabelu, znázornění viz Obrázek 4-6. Nástavec skončetinovými svody Ochranná chlopeň (otevřená) Nástavec s prekordiálními svody Obrázek svodový kabel EKG 3. Zasuňte konektor kabelu do zeleného konektoru EKG na monitoru. 4. Připravte pokožku pacienta pro přiložení elektrod (viz strana 4-9). 5. Přiložte elektrody EKG (viz strana 4-16) Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

58 6. Vyzvěte pacienta, aby zůstal pokud možno v klidu. VAROVÁNÍ MOŽNÉ NEPŘESNÉ STANOVENÍ DIAGNÓZY Nejsou-li při pořizování 12svodového EKG zadány údaje o věku a pohlaví, vychází interpretace výsledků z výchozího nastavení pro muže ve věku 50 let, a u konkrétního pacienta tak může být provedena nesprávná analýza. 7. Stiskněte tlačítko 12 SVODŮ. Zobrazí se nabídka 12-LEAD / AGE (12 svodů / Věk) s výzvou k zadání věku pacienta. Pomocí ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte věk. Věk pacienta je třeba zadat vždy, jedná-li se o pacienta ve věku do 15 let. Pokud věk nezadáte, použije interpretační analytický program výchozí hodnotu 50 let a uvede ji ve formě poznámky i do zprávy 12svodového EKG. 8. Zobrazí se nabídka 12-LEAD / SEX (12 svodů / Pohlaví) s výzvou k zadání pohlaví pacienta. Pomocí ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte pohlaví pacienta. Pokud pohlaví nezadáte, použije interpretační analytický program výchozí mužské pohlaví a uvede je ve formě poznámky i do zprávy 12svodového EKG. Monitor pořídí, zanalyzuje a automaticky vytiskne 12svodový záznam EKG. Stav, při kterém je kterýkoli ze svodů EKG odpojen, je ve zprávě vyznačen přerušovanou čarou. Poznámka: Je-li jako pacientův věk zadána hodnota 15 let nebo méně, vytiskne se 12svodový EKG při diagnostické frekvenční odezvě 0, Hz, a to i tehdy, je-li jako výchozí nastavení pro tisk zadána hodnota 0,05 40 Hz. Poznámka: Stisknutím tlačítka 12 SVODŮ se automaticky aktivuje detekce interního kardiostimulátoru, a to i tehdy, je-li tato funkce nastavena jako vypnutá. Potlačení signálu EKG Pokud monitor během pořizování dat detekuje šum v signálu (například v důsledku pohybu pacienta nebo odpojení elektrody), zobrazí se na obrazovce následující hlášení: NOISY DATA! PRESS 12-LEAD TO ACCEPT (Rušená data! Potvrďte stisknutím tlačítka 12 SVODŮ). Hlášení zůstane zobrazeno a pořizování 12svodového EKG bude přerušeno, dokud šum nebude odstraněn. Použijte vhodný postup k odstranění šumu v signálu. Hlášení zůstává zobrazeno tak dlouho, dokud je šum v signálu detekován. Je-li šum ze signálu odstraněn, monitor pokračuje v pořizování dat. Chcete-li hlášení potlačit a pokračovat v pořizování 12svodového EKG navzdory šumu v signálu, stiskněte znovu tlačítko 12 SVODŮ. 12svodový EKG bude pořízen a vytisknut bez interpretačních údajů. Každá zpráva o 12svodovém EKG pořízeném tímto způsobem bude doplněna poznámkou s následujícím údajem: ECG OVERRIDE: DATA QUALITY PROHIBITS INTERPRETATION (Potlačení EKG: Kvalita dat znemožňuje interpretaci). Pokud šum v signálu přetrvává po dobu delší než 30 sekund, pořizování 12svodového EKG se zastaví. Na obrazovce se zobrazí hlášení EXCESSIVE NOISE 12-LEAD CANCELLED (Nadměrný šum 12svodový EKG zrušen). Poté musíte stisknout tlačítko 12 SVODŮ, abyste pořizování 12svodového EKG spustili znovu Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

59 MONITOROVÁNÍ 4 Poznámka: Je-li tlačítko 12 SVODŮ stisknuto bezprostředně po přiložení elektrod EKG, může se zobrazit hlášení NOISY DATA (Rušená data). Toto hlášení se zobrazuje v důsledku dočasné nestability mezi gelem elektrody a kůží pacienta, která není viditelná na monitoru EKG, je však detekována jako data rušená šumem. Obecně je nejlepším postupem počkat nejméně 30 sekund po přiložení poslední elektrody a teprve poté stisknout tlačítko 12 SVODŮ, aby byla umožněna stabilizace v místě styku elektrody s kůží. Dobu stabilizace lze také zkrátit správnou přípravou kůže pacienta. Počítačová analýza EKG Ve zprávách o 12svodovém EKG se automaticky tisknou výsledky počítačové analýzy EKG. Tisk interpretačních údajů je volitelně nastavitelná funkce, kterou lze vypínat v režimu Setup (Nastavení). Informace o změnách nastavení této volitelné funkce naleznete v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu přístroji. Interpretační údaje týkající se myokardiálního poranění, infarktu a ischémie se odvozují z měření prováděných pomocí zprůměrovaného tepového signálu (mediánového tepu) generovaného pro každý z 12 svodů. Počítačová analýza EKG vybírá pro každý svod tři reprezentativní tepy z dat získaných během 10 sekund a vypočtením průměru z těchto tří tepů odvozuje mediánový tep pro příslušný svod. Analýza EKG je vždy založena na datech EKG získaných při frekvenční odezvě 0, Hz. Analytický program se nastavuje podle věku a pohlaví pacienta. Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 používá interpretační algoritmus 12svodového EKG, kterým je analytický program pro 12svodové záznamy EKG vytvořený univerzitou v Glasgow. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na zástupce společnosti Physio-Control a požádejte jej o poskytnutí výtisku dokumentu Physio-Control Glasgow 12-Lead ECG Analysis Program Physician s Guide (Průvodce lékaře při práci s analytickým programem vyvinutým univerzitou v Glasgow pro 12svodový záznam EKG pořizovaný pomocí zařízení Physio-Control). VAROVÁNÍ MOŽNÁ NESPRÁVNÁ LÉČBA POMOCÍ REPERFÚZNÍ TERAPIE Interpretační údaje zobrazované na základě počítačové analýzy EKG by se neměly používat jako výchozí údaje k odmítnutí nebo předepsání léčby pacienta, aniž by byla data EKG posouzena kvalifikovaným lékařským personálem. Všechny interpretační údaje k 12svodovému EKG poskytované monitorem/defibrilátorem LIFEPAK 15 obsahují vytisknuté hlášení **UNCONFIRMED** (Nepotvrzené). Interpretační údaje je vždy nutno potvrdit po opakovaném přečtení dat EKG. Formáty zpráv o 12svodovém EKG Pro tisk jsou dostupné dva formáty zpráv o 12svodovém EKG: 3kanálový nebo 4kanálový. Kromě toho je každý z těchto formátů možno tisknout ve standardním stylu nebo ve stylu Cabrera Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

60 3kanálový formát 3kanálový formát tiskne 2,5 sekundy dat pro každý svod. Obrázek 4-7 znázorňuje příklad zprávy o 12svodovém EKG vytisknuté ve 3kanálovém formátu za použití standardního stylu. Obrázek 4-8 znázorňuje příklad zprávy o 12svodovém EKG vytisknuté ve 3kanálovém formátu za použití stylu Cabrera. Sled, ve kterém jsou uváděny končetinové svody, je u standardního stylu a stylu Cabrera odlišný, jak je zřejmé z obrázku. Výchozím formátem pro tisk zpráv o 12svodovém EKG je 3kanálový formát používající standardní styl. Chcete-li změnit formát tisku zpráv o 12svodovém EKG, postupujte podle pokynů uvedených v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu zařízení. Alternativně stiskněte tlačítko VOLBY a vyberte možnosti PRINT (Tisk) a REPORT: 12-LEAD (Zpráva: 12 svodů) a poté vyberte položku FORMAT (Formát). Referenční signál 1 mv ID pacienta Typ a číslo zprávy Standardní měření Datum/čas pořízení 12svodového záznamu Počítačová analýza EKG Name: Record ID: Patient ID: Incident: Age: 50 Lee, William 12-Lead Apr PR 0.170s BF382 QT/QTc Sex: M P-QRS-T Axes avr HR 78 bpm QRS 0.094s Abnormal ECG ** Unconfirmed** *** MEETS ST ELEVATION MI CRITERIA *** Sinus rhythm Anteroseptal ST elevation, CONSIDER V1 ACUTE INFARCT V4 avl V2 V5 avf V3 V6 Velikost EKG Frekvenční odezva Rychlost tiskárny Doplnění poznámky ke svodu Číslo zařízení Číslo pracoviště Verze softwaru Kód konfigurace Sériové číslo Obrázek 4-7 Příklad zprávy o 12svodovém EKG vytisknuté ve 3 kanálovém formátu za použití standardního stylu Name: Record ID: Patient ID: Incident: Age: 50 avl Lee, William Sex: M 12-Lead 1 24 Apr 08 PR 0.170s QT/QTc P-QRS-T Axes HR 78 bpm QRS 0.094s Abnormal ECG ** Unconfirmed** *** MEETS ST ELEVATION MI CRITERIA*** Sinus rhythm Anteroseptal ST elevation, CONSIDER V1 ACUTE INFARCT V4 avf V2 V5 -avr V3 V6 Obrázek 4-8 Příklad zprávy o 12svodovém EKG vytisknuté ve 3 kanálovém formátu za použití stylu Cabrera 4-20 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

61 MONITOROVÁNÍ 4 4kanálový formát Obrázek 4-9 a Obrázek 4-10 znázorňují příklady zprávy o 12svodovém EKG vytisknuté ve 4kanálovém formátu. 4kanálový formát sestává z mediánového komplexu (neboli mediánového tepu) odvozovaného pro každý z 12 svodů a 10 sekund dat pro svod II. Poznámka: Orientační značky zobrazované ve 4kanálovém formátu označují intervaly měření použité pro interpretační údaje analytického programu. Tyto značky jsou součástí analytického programu a nelze je vypnout. avr avl V1 V2 V4 V5 Name: Record ID: Patient ID: Incident: Age: 50 Lee, William 12-Lead 1 24 Apr 08 PR.168s QT/QTc Sex: M P-QRS-T Axes Abnormal ECG ** Unconfirmed** ***Meets ST ELEVATION MI CRITERIA*** Sinus rhythm Anteroseptal ST elevation, CONSIDER ACUTE INFARCT HR 78 bpm QRS 0.104s avf V3 V6 Orientační značky Obrázek 4-9 Příklad zprávy o 12svodovém EKG vytisknuté ve 4kanálovém formátu za použití standardního stylu avl -avr avf V1 V2 V3 V4 V5 V6 Name: Record ID: Patient ID: Incident: Age: 50 Lee, William Sex: M 12-Lead 1 24 Apr 08 PR.168s QT/QTc P-QRS-T Axes HR 89 bpm QRS 0.104s Abnormal ECG ** Unconfirmed** ***Meets ST ELEVATION MI CRITERIA*** Sinus rhythm Anteroseptal ST elevation, CONSIDER ACUTE INFARCT Obrázek 4-10 Příklad zprávy o 12svodovém EKG vytisknuté ve 4kanálovém formátu za použití stylu Cabrera Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

62 Frekvenční odezva ve vytisknuté zprávě o 12svodovém EKG 12svodový EKG je možno tisknout za použití dvou diagnostických frekvenčních odezev (nebo šířek pásma): 0,05 40 Hz a Hz. Frekvenční odezva 0, Hz je standardem stanoveným organizací Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) pro diagnostické záznamy EKG. Nastavení 0,05 40 Hz zachovává dolní mezní hodnotu frekvence, která je potřebná pro diagnózu myokardiální ischémie a infarktu myokardu, přičemž omezuje vysokofrekvenční artefakt (způsobovaný svalovým napětím pacienta), a přispívá tak k získání méně rušeného a lépe čitelného diagnostického výtisku. Poznámka: Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 pořizuje data EKG a provádí interpretační analýzu na základě úplného frekvenčního rozsahu 0, Hz. Šířka pásma 0,05 40 Hz ovlivňuje pouze vzhled vytisknutých dat EKG. 12svodový EKG vytisknutý při nastavení 0,05 40 Hz lze používat k diagnostikování akutní myokardiální ischémie a akutního infarktu myokardu s elevací úseků ST (STEMI). Je tomu tak proto, že se dolní mezní hodnota 0,05 Hz neliší od standardního diagnostického nastavení 0, Hz. Frekvence 0,05 Hz umožňuje přesnou reprezentaci nízkofrekvenčních signálů, tj. signálu P, úseků ST a vln T. Lze tedy přesně reprodukovat existenci nebo neexistenci změn úseků ST, které nasvědčují vzniku myokardiální ischémie nebo infarktu myokardu. Kromě toho jsou zachována kritéria pro vizuální analýzu a interpretaci srdečního rytmu a intervalů PR, QRS a QT, stejně jako je tomu u nemocničních srdečních monitorů, které používají horní mezní hodnotu frekvence 40 Hz. U některých dospělých pacientů však může docházet ke snížení amplitudy (tj. napětí) signálu QRS, jsou-li 12svodové EKG tisknuty při horní mezní hodnotě 40 Hz namísto hodnoty 150 Hz. Proto by se za použití tohoto nastavení neměly provádět určité diagnózy, které závisejí na amplitudě vlny R (například ventrikulární hypertrofie). U pediatrických pacientů je tento účinek na amplitudu vlny R obzvláště patrný, protože délky intervalů QRS jsou u dětí zpravidla dosti úzké. Protože je snížení amplitudy vlny R pravděpodobnější u pediatrických pacientů, 12svodový EKG se při zadání věku pacienta 15 let nebo méně tiskne automaticky při 0, Hz, přičemž je potlačena mezní hodnota 40 Hz Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

63 MONITOROVÁNÍ 4 Rady pro řešení problémů Tabulka 4-3 Rady pro řešení problémů s 12svodovým EKG ZJIŠTĚNÝ STAV Pokud je zobrazeno některé z těchto hlášení: CONNECT ECG LEADS (Připojit svody EKG), ECG LEADS OFF (Svody EKG odpojeny), XX LEADS OFF (Svody xx odpojeny) Signál rušený šumem a/nebo zobrazené hlášení: NOISY DATA! PRESS 12-LEAD TO ACCEPT (Rušená data! Potvrďte stisknutím tlačítka 12 SVODŮ) PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Nejméně jedna elektroda EKG je odpojena Kabel EKG není připojen k monitoru Nedostatečný kontakt elektrody s kůží NÁPRAVNÁ AKCE Potvrďte připojení elektrod EKG. Zkontrolujte připojení kabelu EKG. Přemístěte kabel a/nebo vodiče svodů, aby nemohlo dojít k odtržení elektrod od pacienta. Připevněte spony hlavního kabelu k oděvu pacienta. Připravte pokožku a přiložte nové elektrody. Přerušený vodič svodu Vyberte jiný svod. Vyberte svod PADDLES (Defibrilační elektrody) a pro monitorování EKG použijte standardní defibrilační elektrody nebo terapeutické elektrody. Zkontrolujte neporušenost kabelu EKG. Šum v jiném než zobrazeném svodu Nedostatečný kontakt elektrody s kůží Opakovaným stisknutím tlačítka 12 SVODŮ potlačte hlášení. Přezkoumejte výtisk, abyste určili svody rušené šumem. Vyměňte nebo přemístěte postižené elektrody a vodiče svodů. Přemístěte kabel nebo vodiče svodů, aby nemohlo dojít k odtržení elektrod od pacienta. Připevněte spony hlavního kabelu k oděvu pacienta. Připravte pokožku a přiložte nové elektrody. Uvolněné spojení Zkontrolujte připojení kabelu nebo kabel znovu připojte. Pohyb pacienta Vyzvěte pacienta, aby ležel v klidu. Podepřete pacientovy končetiny. Pohyb vozidla Během pořizování dat 12svodového EKG zastavte vozidlo. Prošlé, zkorodované nebo vyschlé elektrody Zkontrolujte data použitelnosti na obalech elektrod. Používejte pouze neprošlé elektrody typu stříbro/chlorid stříbrný. Do doby použití ponechejte elektrody v neporušeném obalu. Vysokofrekvenční rušení Najděte zařízení způsobující vysokofrekvenční rušení (například rádiový vysílač) a přemístěte je nebo vypněte jeho napájení. Poškozený kabel nebo konektor/vodič svodu Zkontrolujte hlavní kabel a nástavce. Vpřípadě poškození je vyměňte Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

64 Tabulka 4-3 Rady pro řešení problémů s 12svodovým EKG (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV Monitor nedokončuje sled úkonů při měření 12svodového EKG Signál rušený šumem a zobrazené hlášení: EXCESSIVE NOISE 12-LEAD CANCELLED (Nadměrný šum 12svodový EKG zrušen) Odchylka od základní úrovně (artefakt způsobený nízkou frekvencí/vysokou amplitudou) Artefakt jemné základní čáry (vysoká frekvence/ nízká amplituda) PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Před dokončením sledu úkonů 12svodového EKG stiskla obsluha tlačítko jiné funkce (například TISK). Šum v signálu po dobu delší než 30 sekund Nedostatečná příprava pokožky Nedostatečný kontakt elektrody s kůží Nedostatečná příprava pokožky Izometrické svalové napětí v pažích/nohou Řešení obecných problémů viz Tabulka 9-2 na straně NÁPRAVNÁ AKCE Stisknutím tlačítka 12 SVODŮ pořiďte jiný záznam 12svodového EKG. Vyhraďte dostatek času pro dokončení sledu úkonů. Stisknutím tlačítka 12 SVODŮ pořiďte jiný záznam 12svodového EKG. Připravte pokožku podle popisu na strana 4-8 a přiložte nové elektrody. Zkontrolujte správné přilepení elektrod. Připravte pokožku podle popisu na strana 4-9 a přiložte nové elektrody. Zkontrolujte, že končetiny spočívají na pevném povrchu. Zkontrolujte správné přilepení elektrod Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

65 MONITOROVÁNÍ 4 Monitorování SpO2, SpCO a SpMet Měření hodnot SpO 2, SpCO a SpMet představuje volitelné funkce monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Jsou-li nainstalovány všechny tři volitelné funkce (SpO 2, SpCO i SpMet), měří pulzní oxymetr funkční saturaci kyslíkem (SpO 2 ), koncentraci karboxyhemoglobinu (SpCO) a koncentraci methemoglobinu (SpMet) v krvi. DŮLEŽITÉ! Používat lze senzory určené pouze k měření SpO 2 a senzory pro kombinovaná měření SpO 2, SpCO a SpMet. S monitorem LIFEPAK 15 jsou kompatibilní senzory Masimo určené pouze k měření SpO 2, které jsou opatřeny červeným konektorem. K monitorování SpO 2, SpCO a SpMet jsou nezbytné senzory Masimo Rainbow. Tyto senzory nejsou kompatibilní s jinými monitory/defibrilátory LIFEPAK. Seznam senzorů a kabelů s konektory Masimo, které jsou určeny pro použití s monitorem/ defibrilátorem LIFEPAK 15, naleznete na webových stránkách společnosti Physio-Control. Pečlivě si přečtěte pokyny k použití, které jsou dodány s těmito senzory a kabely s konektory a které obsahují úplný popis, pokyny, varování, upozornění a technické údaje. Případnou objednávku senzorů a kabelů s konektory je možno uskutečnit prostřednictvím zástupce společnosti Physio-Control nebo online na adrese store.physio-control.com. Účel použití Pulzní oxymetr je neinvazivní zařízení, které průběžně měří funkční saturaci kyslíkem (SpO 2 ), koncentraci karboxyhemoglobinu (SpCO) a koncentraci methemoglobinu (SpMet) v krvi. Průběžné monitorování hodnoty SpO 2 může poskytnout včasné varování při snižování saturace kyslíkem, a pomoci tak lékaři rychle zakročit, než se u pacienta rozvinou příznaky hypoxémie. Krevní parametry SpCO a SpMet bylo dříve možné získávat pouze z invazivně odebíraných vzorků krevních plynů. Tato nová technologie usnadňuje identifikaci často skrytých stavů karboxyhemoglobinemie (otravy oxidem uhelnatým) a methemoglobinemie (stavu, který ztěžuje předávání kyslíku tkáním). Za normálního stavu jsou hladiny SpCO i SpMet v krvi nízké; včasné zjištění významně zvýšených hladin však může usnadnit správné stanovení diagnózy i způsobu léčby a pomoci dosáhnout zlepšených výsledků při léčbě jednotlivých pacientů. Pulzní oxymetr je dalším nástrojem k vyhodnocení stavu pacienta. Stav pacienta by se vždy měl vyhodnocovat pečlivě a při jeho hodnocení by se nemělo spoléhat pouze na měření SpO 2, SpCO a SpMet. Je-li u pacienta zřejmý sklon k deoxygenaci nebo existuje-li podezření na otravu oxidem uhelnatým či na methemoglobinemii, je třeba provést také laboratorní analýzu vzorků krve, aby bylo možné správně pochopit stav pacienta. Pulzní oxymetr nepoužívejte k monitorování stavů apnoe u pacientů Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

66 Indikace Pulzní oxymetrie je indikována pro použití u pacientů s rizikem rozvinutí hypoxémie, karboxyhemoglobinemie nebo methemoglobinemie. Monitorování SpO 2 je možno používat během stavů bez pohybu i s pohybem a u pacientů s dobrou i nedostatečnou perfúzí. Za stavů s pohybem nebo nízkou perfúzí nelze zajistit přesnost hodnot SpCO a SpMet. Kontraindikace Nejsou známy. Varování a upozornění týkající se monitorování SpO2, SpCO a SpMet VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POPÁLENÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POPÁLENÍ Před použitím si pozorně pročtěte tento návod k použití včetně pokynů k použití a bezpečnostních informací týkajících se senzorů a kabelů. NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POPÁLENÍ Použití senzorů nebo kabelů jiných výrobců může způsobit nesprávnou činnost oxymetru, a zneplatnit tak úřední certifikaci. Používejte pouze senzory a kabely uvedené v tomto návodu k obsluze. NEBEZPEČÍ NEPŘESNÝCH ÚDAJŮ NEPŘESNÉ ÚDAJE PULZNÍHO OXYMETRU Nepoužívejte poškozený senzor nebo kabel. Senzor ani kabel žádným způsobem neupravujte. Změny nebo úpravy mohou ovlivnit funkci a/nebo přesnost. K propojení pulzního oxymetru se senzorem nikdy nepoužívejte více než jeden prodlužovací kabel. NEPŘESNÉ ÚDAJE PULZNÍHO OXYMETRU Senzory vystavené okolnímu světlu mohou při nesprávném připevnění na pacienta vést k nepřesným údajům o saturaci. Senzor k pacientovi bezpečně připevněte atotopřipevnění často kontrolujte, abyste zajistili přesnost údajů. NEPŘESNÉ ÚDAJE PULZNÍHO OXYMETRU Závažná anémie, methemoglobin, intravaskulární barviva, která mění obvyklou pigmentaci krve, nadměrný pohyb pacienta, venózní pulzace, elektrochirurgická interference, vystavení vlivu záření nebo umístění senzoru na končetinu, na které je manžeta pro měření krevního tlaku, intravaskulární linka nebo externě aplikované barvivo (např. lak na nehty) mohou narušovat funkci oxymetru. Obsluha se musí před použitím oxymetru důkladně seznámit s jeho provozem Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

67 MONITOROVÁNÍ 4 VAROVÁNÍ NEPŘESNÉ ÚDAJE PULZNÍHO OXYMETRU Pulzace z intraaortální balónkové podpory se mohou sčítat s tepovou frekvencí zobrazovanou na displeji oxymetru. Zkontrolujte pulzní frekvenci pacienta porovnáním se srdeční frekvencí v EKG. MOŽNÉ PORANĚNÍ KŮŽE Déletrvající nepřetržité používání senzoru může způsobit podráždění pokožky nebo vznik puchýřů či otlačenin. Kontrolujte pravidelně polohu senzoru s přihlédnutím ke stavu pacienta a typu senzoru. Objeví-li se na pokožce změny, změňte polohu senzoru. Nepoužívejte k přidržení senzoru na místě pásku, neboť může způsobit nepřesné měření nebo poškození senzoru či poranění kůže. RIZIKO UŠKRCENÍ Kabely pacienta veďte opatrně, abyste snížili možnost zachycení nebo uškrcení pacienta. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ Abyste předešli poškození kabelu, při připojování nebo odpojování kteréhokoli z obou konců vždy držte konektor a netahejte za kabel. NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ Senzory ani kabely nenamáčejte ani neponořujte do žádného kapalného roztoku. Nepokoušejte se je sterilizovat. Bez nároku na implicitně předpokládané licence Pořízením či koupí pulzního oxymetru nevzniká žádná výslovná ani předpokládaná licence pro použití pulzního oxymetru s neschválenými senzory nebo kabely, která by ať samostatně nebo v kombinaci s tímto zařízením spadala do rozsahu ochrany jednoho nebo více patentů vztahujících se k tomuto přístroji Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

68 Jak pulzní oxymetr funguje Senzor pulzního oxymetru vysílá světelný paprsek do měkké části těla pacienta (obvykle prst ruky nebo nohy). Senzor vysílá světelné vlny z vysílače do detektoru přijímače, znázornění viz Obrázek Kabel Senzor (obsahuje kontrolky a detektor) Červené Světelné diody Infračervené Detektor světla Obrázek 4-11 Jak pulzní oxymetr funguje Pulzní oxymetr převádí množství světla přijímaného detektorem na různé formy úrovní saturace hemoglobinu a zobrazuje je jako procentuální hodnoty SpO 2, SpCO a SpMet. Typické normální hodnoty SpO 2 se pohybují v rozsahu 95 % až 100 %. Typické normální hodnoty SpCO jsou nižší než 9 % (s vyšším normálním rozsahem se setkáváme u kuřáků). Typické normální hodnoty SpMet jsou nižší než 2 % a jejich zvýšení může být způsobeno podáváním některých léčiv, včetně lokálních anestetik, a chemickými látkami, jako například dusitany. Důležitá pravidla při monitorování SpO2, SpCO a SpMet Kvalita naměřených hodnot SpO 2, SpCO a SpMet závisí na správné velikosti a umístění senzoru, adekvátním proudění krve v místě snímání, omezení pohybu pacienta a vlivu okolního světla na senzor. Například při velmi nízké perfúzi v místě senzoru mohou být naměřené hodnoty nižší, než je jádrová saturace arteriální krve kyslíkem. Dostupné metody pro ověření přesnosti tohoto snímání získáte od místního zástupce společnosti Physio-Control. Pro výběr vhodného senzoru pulzního oxymetru používejte následující kritéria: věk pacienta (dospělý, dítě, kojenec) a tělesná hmotnost pacienta, pacientova perfúze do končetin, aktivita pacienta, dostupná aplikační místa na těle pacienta, požadavky na sterilitu, předpokládaná doba monitorování Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

69 MONITOROVÁNÍ 4 Zajištění optimální funkce: Použijte suchý senzor vhodné velikosti. Zvolte místo s dobrou perfúzí. Upřednostňuje se prsteník. Zvolte místo, které pacienta nejméně omezuje v pohybu, například prst na nedominantní ruce. Ujistěte se, že měkká část prstu zcela zakrývá detektor. Senzor udržujte ve stejné výšce, v jaké se nachází srdce pacienta. Senzor přikládejte v souladu s návodem k použití, který je k němu přiložen. Dodržujte veškerá varování a upozornění uvedená v návodu přiloženém k senzoru. Přiložení senzoru Přednostním místem pro přiložení senzoru je prsteník nedominantní ruky. Umístění senzoru: 1. Senzor orientujte tak, aby byl kabel položen na hřbetu pacientovy ruky. 2. Zasunujte prst do senzoru, dokud se špička prstu nedotkne vyvýšeného prstového dorazu. 3. Kloubové čelisti senzoru by měly být otevřeny tak, aby byl svěrací tlak senzoru rovnoměrně rozložen po celé délce prstu. Kontrolou uspořádání senzoru ověřte jeho správné umístění. K zajištění přesných údajů je potřebné úplné zakrytí okénka detektoru. Senzory jsou citlivé na světlo. V případě působení nadměrného okolního světla vypněte osvětlení nebo snižte jeho intenzitu, odstiňte senzor neprůhledným materiálem a zkontrolujte vhodnost místa přiložení senzoru. Pokud to neprovedete, mohou být výsledky měření nepřesné. Dochází-li při měření SpCO/SpMet k problémům způsobovaným nadměrným pohybem, zvažte následující možná řešení: Zkontrolujte správnou a bezpečnou polohu senzoru. Použijte jednorázový lepicí senzor. Pokud možno přesuňte senzor na méně pohyblivé místo. Poznámka: Příliš těsné ovinutí senzoru nebo použití přídavné pásky k přidržení senzoru vmístě přiložení může způsobit nepřesné oxymetrické měření. Poznámka: Měly by být prováděny pravidelné kontroly oběhu v místě vzdáleném od senzoru. DŮLEŽITÉ! K monitorování SpCO a SpMet jsou nezbytné senzory Masimo Rainbow, které nejsou kompatibilní s jinými defibrilátory/monitory LIFEPAK Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

70 Postup při monitorování oxymetrických hodnot Napájení pulzního oxymetru je řízeno monitorem/defibrilátorem LIFEPAK 15. Po zapnutí defibrilátoru se zapne se oxymetr, který provede kalibraci a vlastní test vyžadující přibližně 20 sekund. Během kalibrace a vlastního testu se na obrazovce nezobrazují informace o měření SpO 2, SpCO nebo SpMet. Pokud pulzní oxymetr není používán, přejde do režimu spánku, aby se šetřila energii baterie. Spánkový režim se aktivuje do 10 sekund od odpojení senzoru. Během režimu spánku se na obrazovce nezobrazují informace o měření SpO 2, SpCO nebo SpMet. Je-li zjištěn signál senzoru nebo pacienta, provede oxymetr vlastní test a poté se vrátí do normálního režimu. Pulzní oxymetr měří a zobrazuje úrovně SpO 2 v rozsahu 50 až 100 %. Úrovně SpO 2 nižší než 50 % se zobrazují jako <50. Pohybují-li se úrovně SpO 2 v rozsahu 70 až 100 %, mají oxymetrická měření přesnost ±3 číselná místa. Pulzní oxymetr měří a zobrazuje hodnoty SpCO v rozsahu 0 40 % spřesností na ±3 číselná místa. Pulzní oxymetr měří a zobrazuje hodnoty SpMet v rozsahu 0 15 % spřesností na ±1 číselné místo. Monitorování SpO 2 : 1. Stiskněte tlačítko ZAP. 2. Připojte kabel pulzního oxymetru k monitoru a senzoru. 3. Připevněte senzor k pacientovi. 4. Pozorujte proměnlivou délku sloupce znázorňujícího pulz. Amplituda pulzu představuje relativní kvalitu signálu. 5. Zkontrolujte, zda se zobrazuje naměřená hodnota SpO 2 a je stabilní. 6. Podle potřeby upravte nastavení hlasitosti, citlivosti a doby průměrování pomocí ovladače RYCHLÁ VOLBA. Monitorování hodnot SpCO nebo SpMet: 1. Proveďte Krok 2 až Krok 5 popsané výše. 2. Zkontrolujte, zda je použit senzor SpCO/SpMet. K měření hodnot SpCO/SpMet lze používat pouze senzory Rainbow. 3. Vyzvěte pacienta, aby zůstal v klidu. 4. Chcete-li rychle získat hodnotu SpCO nebo SpMet, stiskněte tlačítko TISK. Zobrazí-li se na výtisku přerušovaná čára (---) namísto hodnot SpCO nebo SpMet, zopakujte měření a nechte je, aby probíhalo o několik sekund déle. nebo Zobrazení hodnoty SpCO nebo SpMet: Pomocí ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte oblast SpO 2. V nabídce vyberte položku PARAMETER (Parametr). Vyberte možnost SPCO nebo SPMET. Vybraná hodnota bude zobrazena po dobu 10 sekund. Poznámka: Monitorování hodnot SpCO a SpMet není určeno k použití při pohybu pacienta nebo za stavů s nízkou perfúzí Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

71 MONITOROVÁNÍ 4 Monitorování SpCO/SpMet s nápovědou Jsou-li naměřené hodnoty SpCO nebo SpMet vyšší než horní mezní hodnoty normálních rozsahů, což nasvědčuje nebezpečnému množství karboxyhemoglobinu nebo methemoglobinu, zobrazí se nápověda. Během monitorování s nápovědou: Namísto hodnoty SpO 2 se zobrazuje zvýšená hodnota SpCO nebo SpMet. Zvýšená hodnota bliká a zní tón zvukového alarmu. V oblasti hlášení se zobrazuje jedno z následujících hlášení funkce nápověda: Advisory: SpCO > 10 % (Nápověda: SpCO >10 %) Advisory: SpMet > 3 % (Nápověda: SpMet >3 %) Chcete-li nápovědu zrušit, stiskněte tlačítko ALARMY. Oblast SpO 2 se vrátí do režimu zobrazení naměřené hodnoty SpO 2. Hlášení funkce nápověda zůstane zobrazeno na obrazovce, dokud se zvýšená hodnota nevrátí do normálního rozsahu nebo dokud zařízení nebude vypnuto. VAROVÁNÍ NEPŘESNÉ ÚDAJE SPO 2 Karboxyhemoglobin a methemoglobin mohou chybně zvyšovat naměřené hodnoty SpO 2. Míra, o kterou může být hodnota SpO 2 zvýšena, je přibližně rovna množství přítomného karboxyhemoglobinu nebo methemoglobinu. Pletysmogram V kanálu 2 nebo 3 můžete zobrazovat pletysmografickou křivku (pletysmogram). Zobrazení pletysmografické křivky: 1. Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA zvýrazněte křivku Channel 2 (Kanál 2) nebo 3 (Kanál 3). 2. Stiskněte ovladač RYCHLÁ VOLBA. Zobrazí se nabídka Channel (Kanál). 3. Vyberte položku WAVEFORM (Křivka) a poté položku SPO2. Ve vybraném kanálu se zobrazí křivka SpO 2. Velikost křivky se automaticky přizpůsobí optimálnímu zobrazení Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

72 Hlasitost Nastavení hlasitosti tónu pulzu: SpO2_SpCo_SpMet Parameter SpO2 SpO2 Volume Sensitivity Normal Averaging Time 8 Seconds 1. Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA zvýrazněte na domovské obrazovce oblast SpO Stiskněte ovladač RYCHLÁ VOLBA. 3. Zvýrazněte a vyberte položku SPO2 VOLUME (Hlasitost SpO2). 4. Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte požadovanou hlasitost. 5. Stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA tuto hlasitost nastavte. Citlivost Nastavení citlivosti vám umožňuje přepnout oxymetr buď do režimu NORMAL (Normální) nebo do režimu HIGH (Vysoká). Tyto režimy odpovídají rozdílným stavům perfúze. Nastavení citlivosti: 1. Na domovské obrazovce zvýrazněte a vyberte oblast SpO Vyberte položku SENSITIVITY (Citlivost) a poté vyberte možnost NORMAL (Normální) nebo HIGH (Vysoká). Poznámka: Pro většinu pacientů se doporučuje nastavení citlivosti NORMAL (Normální). Nastavení citlivosti HIGH (Vysoká) umožňuje monitorování SpO 2 při stavech nízké perfúze, například při silné hypotenzi nebo ve stavu šoku. Při nastavení citlivosti SpO 2 do režimu HIGH (Vysoká) je však signál náchylnější ke vzniku artefaktů. Při použití nastavení citlivosti HIGH (Vysoká) je pacienta nutno sledovat se zvýšenou pozorností. Doba průměrování Doba průměrování vám umožňuje přizpůsobovat časový interval používaný k výpočtu průměrné hodnoty SpO 2. Nastavení doby průměrování: 1. Na domovské obrazovce zvýrazněte a vyberte oblast SpO Vyberte položku AVERAGING TIME (Doba průměrování) a poté vyberte jednu z následujících možností: 4 Seconds (4 sekundy), 8 Seconds (8 sekund), 12 Seconds (12 sekund), 16 Seconds (16 sekund) Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

73 MONITOROVÁNÍ 4 Poznámka: Pro většinu pacientů se doporučuje nastavení doby průměrování na 8 sekund. Pro pacienty s rychle se měnícími hodnotami SpO 2 je doporučen 4sekundový interval. Intervaly v délce 12 nebo 16 sekund se používají v případech, kdy je pulzní oxymetr ovlivňován výskytem artefaktů. Čištění Pro pulzní oxymetry jsou k dispozici lepicí (jednorázově použitelné) nebo opakovaně použitelné senzory. Postup při čištění opakovaně použitelného senzoru a kabelu s konektory: 1. Odpojte senzor a kabel od monitoru. Zkontrolujte, zda kabel není poškozen. 2. K otření do čista použijte čistou měkkou tkaninu navlhčenou 70 % roztokem isopropylalkoholu. 3. Před umístěním senzoru na tělo pacienta nebo opětovným připojením kabelu k monitoru nechejte senzor i kabel důkladně uschnout. Poznámka: Nepokoušejte se je sterilizovat. Nenamáčejte je ani neponořujte do žádného kapalného roztoku. Informace o čištění zařízení viz část Čištění zařízení na straně Rady pro řešení problémů Tabulka 4-4 Rady pro řešení problémů při měření SpO 2, SpCO a SpMet ZJIŠTĚNÝ STAV PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÁ AKCE Monitor měří pulz, ale nezobrazuje saturaci kyslíkem ani tepovou frekvenci. Nadměrný pohyb pacienta Udržujte pacienta v klidu. Zkontrolujte upevnění senzoru. Změňte polohu senzoru. Použijte lepicí senzor. Pravděpodobně příliš nízká perfúze pacienta Zkontrolujte pacienta. Zvyšte citlivost. Hodnoty SpO 2 nebo tepové frekvence se rychle mění, amplituda pulzu je nepravidelná. Nadměrný pohyb pacienta Udržujte pacienta v klidu. Zkontrolujte upevnění senzoru. Změňte polohu senzoru. Použijte lepicí senzor. Zvyšte citlivost. Funkci může rušit elektrochirurgická jednotka. Monitor co nejvíce oddalte od elektrochirurgické jednotky. Elektrochirurgickou jednotku a monitor připojte k různým obvodům. Zemní podložku elektrochirurgické jednotky co nejvíce přibližte k místu chirurgického zásahu. Senzor je zřejmě vlhký. Vyměňte senzor Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

74 Tabulka 4-4 Rady pro řešení problémů při měření SpO 2, SpCO a SpMet (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV Zobrazuje se hlášení SPO2: NO SENSOR DETECTED (Není detekován senzor). PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Senzor není připojen k pacientovi nebo je kabel odpojen od monitoru/ defibrilátoru. NÁPRAVNÁ AKCE Zkontrolujte propojení mezi senzorem a kabelem. Zkontrolujte, zda je použit vhodný senzor. Poškozený kabel nebo senzor. Vyměňte poškozený kabel nebo senzor. Nezobrazuje se žádná hodnota SpO 2, SpCO nebo SpMet (---). Oxymetr zřejmě provádí vlastní kalibraci nebo vlastní test. Právě vyslaný výboj defibrilátoru. Funkce může být rušena vysoce intenzivními světly (například pulzujícími výbojkami). Počkejte na dokončení. Pokud se hodnoty nezobrazí do 30 sekund, odpojte senzor a znovu jej připojte. Pokud se hodnoty nezobrazí ani během dalších 30 sekund, senzor vyměňte. Žádné. Pokud se hodnoty nezobrazí do 30 sekund, odpojte senzor a znovu jej připojte. Pokud se hodnoty nezobrazí ani během dalších 30 sekund, senzor vyměňte. V případě potřeby senzor zakryjte neprůhledným materiálem. Poškozený kabel nebo senzor. Vyměňte poškozený kabel nebo senzor. Rozdílné naměřené hodnoty SpCO nebo SpMet u téhož pacienta. Namísto naměřené hodnoty SpO 2 se zobrazuje údaj XXX. Zobrazuje se hlášení SPO2: CHECK SENSOR (Zkontrolovat senzor). Každé měření, a to i u téhož pacienta, může mít rozdílný výsledek. Porucha modulu SpO 2. Porucha vnitřního kabelu. Senzor je odpojen od pacienta nebo od kabelu. Ověřte provedením tří měření: na prsteníku, prostředníku a ukazováku; poté vypočtěte průměrnou výslednou hodnotu. Obraťte se na kvalifikovaný servisní personál. Připojte senzor. Zkontrolujte upevnění senzoru. Příliš intenzivní okolní osvětlení. Pokud je to možné, odstraňte nebo zastiňte zdroj světla. V případě potřeby senzor zakryjte neprůhledným materiálem. Porucha nebo závada senzoru. Vyměňte senzor Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

75 MONITOROVÁNÍ 4 Tabulka 4-4 Rady pro řešení problémů při měření SpO 2, SpCO a SpMet (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV Zobrazuje se hlášení SPO2: UNKNOWN SENSOR (Neznámý senzor). Zobrazuje se hlášení SPO2: SEARCHING FOR PULSE (Vyhledávání pulzu). PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Pacient má slabý pulz nebo nízký krevní tlak nebo je senzor nesprávně umístěn. K zařízení je připojen senzor, který není schválen společností Physio-Control. Senzor je připojen k pacientovi a vyhledává pulz. NÁPRAVNÁ AKCE Změňte polohu senzoru. Zkontrolujte, zda je perfúze pacienta v místě připevnění senzoru dostatečná. Zkontrolujte, zda je senzor dobře upevněný, nikoli však příliš utažený. Zkontrolujte, zda senzor není na končetině s manžetou pro měření krevního tlaku nebo s intravenózní hadičkou. Vyzkoušejte senzor na někom jiném. Zkontrolujte, zda je použit senzor schválený společností Physio-Control. Počkejte na dokončení. Zobrazuje se hlášení SPO2: LOW PERFUSION (Nízká perfúze). Pacient má slabý pulz. Změňte polohu senzoru. Zobrazuje se hlášení SPO2: POOR QUALITY SIGNAL (Nedostatečná kvalita signálu). ZOBRAZUJE SE HLÁŠENÍ SPO2: SENSOR DOES NOT SUPPORT SPCO OR SPMET (Senzor nepodporuje měření SpCO ani SpMet). Při nízké kvalitě signálu může docházet ke zhoršení přesnosti měření. K zařízení umožňujícímu měření SpCO/SpMet je připojen senzor určený pouze k měření SpO 2. Zkontrolujte propojení mezi senzorem a kabelem. Přemístěte senzor na místo s lepší perfúzí. Žádné není potřebné. Kměření SpCO nebo SpMet použijte senzor Rainbow. Poznámka: Hlášení senzorů Rainbow (SpO 2, SpCO a SpMet) se zobrazují jako SPO2: (MESSAGE) (SPO2: (Hlášení)). Řešení obecných problémů viz Tabulka 9-2 na straně Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

76 Monitorování neinvazivního krevního tlaku Účel použití Monitor neinvazivního krevního tlaku (NIBP), který je součástí zařízení LIFEPAK 15, měří krevní tlak (BP) pomocí oscilometrického měřicího postupu, kterým určuje systolický, diastolický a střední arteriální tlak a tepovou frekvenci. Měření je možno spouštět ručně nebo je lze nastavit tak, aby se automaticky opakovala v předem určených intervalech. Měření krevního tlaku prováděná pomocí tohoto zařízení jsou rovnocenná měřením prováděným školeným zdravotníkem pomocí poslechové metody za použití manžety a stetoskopu, a to v mezích předepsaných normou ANSI Elektronické nebo automatizované sfygmomanometry (AAMI SP-10). Monitorování NIBP je dalším nástrojem k vyhodnocování stavu pacienta. Při vyhodnocování stavu pacienta je vždy třeba postupovat obezřetně a nelze se při něm spoléhat pouze na monitor NIBP. Indikace Monitorování neinvazivního krevního tlaku je určeno k zjišťování hypertenze nebo hypotenze a k monitorování krevního tlaku pacientů za takových stavů, jakými jsou šok, akutní dysrytmie nebo závažná nerovnováha tělních tekutin, nikoli však výlučně za těchto stavů. Kontraindikace Nejsou známy. Varování a upozornění týkající se monitorování NIBP VAROVÁNÍ MOŽNÁ ZTRÁTA INTRAVENÓZNÍHO PŘÍSTUPU A NEPŘESNÁ RYCHLOST INFUZE Manžetu určenou k měření krevního tlaku nepřikládejte na končetinu, která se používá pro intravenózní infuzi. Měřením krevního tlaku, které způsobuje okluzi průtoku krve, může být nepříznivě ovlivněna průchodnost intravenózní infuze. NEBEZPEČÍ NEPŘESNÝCH ÚDAJŮ MOŽNÉ NEPŘESNÉ NAMĚŘENÉ HODNOTY KREVNÍHO TLAKU Nepozměňujte vzduchové hadičky monitoru NIBP. Úprava hadiček monitoru NIBP může způsobit nesprávnou funkci a ztrátu platnosti záruky. Tlakové hadičky chraňte před stlačením nebo ucpáním Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

77 MONITOROVÁNÍ 4 VAROVÁNÍ MOŽNÉ NEPŘESNÉ NAMĚŘENÉ HODNOTY KREVNÍHO TLAKU Použití příslušenství pro měření NIBP, které není doporučeno společností Physio-Control, může způsobit nesprávnou činnost zařízení a může zrušit platnost úřední certifikace bezpečnosti. Používejte pouze příslušenství uvedené v tomto návodu k obsluze. MOŽNÉ NEPŘESNÉ NAMĚŘENÉ HODNOTY SATURACE KYSLÍKEM Měření NIBP neprovádějte na končetině, která se používá k monitorování saturace kyslíkem. Měřením krevního tlaku, které způsobuje okluzi průtoku krve, může být nepříznivě ovlivněno měření saturace kyslíkem. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ Nenafukujte manžetu, pokud není umístěna na končetině. Jak monitorování NIBP funguje Monitor NIBP používá oscilometrický měřicí postup. Oscilometrický postup nepoužívá k určování krevního tlaku Korotkovovy zvuky; namísto toho monitoruje změny tlakových pulzů, které jsou způsobovány průtokem krve tepnou. Monitor NIBP nafoukne manžetu umístěnou okolo pacientovy paže na hodnotu, která způsobí okluzi tepny, a poté začne tlak v manžetě postupně uvolňovat. Začne-li tepnou opět proudit krev, způsobí nárůst tlaku krve zvýšení amplitudy tlakových pulzů vmanžetě. Při postupném snižování tlaku monitorem NIBP dosáhnou tyto pulzy špičkové amplitudy a poté se začnou zmenšovat. Stoupající a klesající hodnoty amplitudy vytvoří křivku, jejímž analyzováním se pak získají hodnoty systolického tlaku, diastolického tlaku a středního arteriálního tlaku (MAP). Monitor NIBP měří tepovou frekvenci sledováním počtu pulzů v určitých časových intervalech. Aby bylo možné získat přesné výsledky za většiny provozních stavů, používá monitor NIBP postupy pro potlačení artefaktů. Dochází-li u pacienta během měření k arytmiím, může tím být nepříznivě ovlivněna přesnost měření počtu pulzů nebo se může prodlužovat doba potřebná k provedení měření. Při šokových stavech znesnadňuje nízká amplituda křivek krevního tlaku přesné zjišťování systolického a diastolického tlaku monitorem Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

78 Důležitá pravidla při monitorování NIBP Stejně jako u jakéhokoli neinvazivního oscilometrického monitoru krevního tlaku mohou i zde ovlivňovat přesnost získaných naměřených hodnoty klinické stavy, mezi než mimo jiné patří: Fyziologický stav pacienta. Například šokový stav může mít za následek snížení amplitudy křivky krevního tlaku, které znesnadňuje přesné zjišťování systolického a diastolického tlaku monitorem. Poloha pacienta. Pohyb může prodlužovat postup měření, protože v datovém toku je nutno potlačovat pohybové artefakty. Pohyb, který nepříznivě ovlivňuje měření, může zahrnovat pohyb pacienta, epileptické záchvaty pacienta, nárazy na manžetu a ohýbání končetiny pod manžetou. Přítomnost jiných lékařských zařízení. Monitor NIBP nefunguje účinně, je-li pacient připojen kzařízení podporujícímu činnost srdce/plic. Dochází-li u pacienta k arytmiím, může tím být nepříznivě ovlivněna přesnost měření počtu pulzů nebo se může prodlužovat doba potřebná k provedení měření NIBP. Zařízení automaticky uvolňuje tlak v manžetě, pokud měření krevního tlaku nelze uskutečnit do 120 sekund. Hodnoty krevního tlaku a počtu pulzů mohou mezi jednotlivými měřeními značně kolísat; monitor nedokáže obsluhu upozorňovat na změny životních funkcí, ke kterým dochází mezi cykly měření. Mohou existovat určité rozdíly mezi hodnotami naměřenými ručně a hodnotami získanými pomocí monitoru NIBP, a to v důsledku rozdílné citlivosti těchto dvou metod. Monitor NIBP vyhovuje normě ANSI/SP10 AAMI, která požaduje střední rozdíl činící oproti hodnotám získaným poslechovou metodou ±5 mmhg, při standardní odchylce, která není větší než 8 mmhg. Při použití monitoru NIBP během defibrilace není monitor NIBP dostupný během nabíjení defibrilátoru. Po výboji se monitor resetuje a namísto naměřených hodnot tlaku se zobrazuje přerušovaná čára (---). Po defibrilaci je možno pokračovat v měření krevního tlaku podle pokynů uvedených v části Postup při monitorování NIBP na straně Pokud manžetu pro měření krevního tlaku nelze z jakéhokoli důvodu nafouknout nebo pokud tato pacientovi způsobuje nepřiměřené nepohodlí, sejměte manžetu z pacientovy paže a odpojte hadičku od defibrilátoru. Výběr manžety Použití manžet správného tvaru a velikosti je nezbytným předpokladem pro přesná měření krevního tlaku. Manžeta musí těsně přiléhat ke končetině, aby mohlo dojít k potřebné okluzi tepny. Seznam manžet pro měření krevního tlaku určených k použití s defibrilátorem/monitorem LIFEPAK 15 naleznete v katalogu příslušenství k defibrilátoru/monitoru LIFEPAK 15 na stránkách store.physio-control.com Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

79 MONITOROVÁNÍ 4 Postup při monitorování NIBP Monitor NIBP nafoukne manžetu způsobující okluzi a určí systolický a diastolický tlak, střední arteriální tlak (MAP) a tepovou frekvenci. Naměřené hodnoty tlaku se zobrazují v mmhg a tepová frekvence je udávána v tepech za minutu (bpm). Dostupná je jak metoda jednotlivých měření krevního tlaku, tak i metoda měření v určeném intervalu (řízená časovačem). Monitor NIBP je napájen defibrilátorem. Po zapnutí defibrilátoru provádí monitor NIBP vlastní test, který trvá přibližně tři sekundy. DŮLEŽITÉ! Port ani hadičky NIBP monitoru LIFEPAK 15 nejsou kompatibilní nebo zaměnitelné s hadičkami NIBP, které používají jiné monitory/defibrilátory LIFEPAK. Změna počátečního tlaku nafouknutí manžety Počáteční tlak manžety by měl být nastaven tak, aby byl přibližně o 30 mmhg vyšší než předpokládaný systolický tlak pacienta. Výchozí počáteční tlak nafouknutí manžety, který byl nastaven z výroby pro první měření, činí 160 mmhg. U pediatrických pacientů bude počáteční tlak manžety pravděpodobně zapotřebí snížit. Počáteční nastavení tlaku nafouknutí činí 80, 100, 120, 140, 160 nebo 180 mmhg. Je třeba dbát na to, aby se počáteční tlak nesnížil pod hodnotu systolického tlaku, kterou lze obvykle naměřit u dospělých pacientů. Mohlo by to způsobit opakované nafukování manžety a s tím související nepohodlí pacienta. Při dalších měření používá monitor k nafukování manžety tlak, který je přibližně o 30 mmhg vyšší než předtím zjištěný systolický tlak. Postup při výběru počátečního tlaku: Start Interval Initial Pressure NIBP Off 160 mmhg 1. Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA zvýrazněte oblast NIBP. 2. Stiskněte ovladač RYCHLÁ VOLBA. Zobrazí se nabídka NIBP. 3. Vyberte položku INITIAL PRESSURE (Počáteční tlak). 4. Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte požadovaný tlak. 5. Stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA tento tlak nastavte. Poznámka: Naměřené údaje se zaznamenávají do protokolu životních funkcí monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Další informace o protokolu životních funkcí a jeho použití viz Kapitola 7, Správa dat Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

80 Postup při jednotlivých ručních měřeních Postup měření NIBP trvá zpravidla 40 sekund. Pokud měření není dokončeno do 120 sekund, monitor automaticky uvolní tlak v manžetě. Získání jednotlivých ručních měření: 1. Stiskněte tlačítko ZAP. 2. Vyberte manžetu s vyhovující velikostí a umístěte ji tak, aby těsně obepínala končetinu. 3. Připojte hadičku k manžetě a k portu NIBP na monitoru. 4. V případě potřeby změňte počáteční tlak nafouknutí manžety. 5. Umístěte končetinu do polohy, ve které bude uvolněná a podepřená v přibližně stejné úrovni, v jaké se nachází pacientovo srdce. Informujte pacienta o tom, že se manžeta nafoukne a způsobí mu silné stlačení paže a případné trnutí prstů. 6. Stisknutím tlačítka NIBP zahajte měření a zkontrolujte, že se pacientova paže nepohybuje. Po dokončení měření se zobrazí hodnoty systolického, diastolického a středního arteriálního tlaku. Chcete-li měření zrušit, stiskněte znovu tlačítko NIBP. Poznámka: Tepová frekvence se při měření NIBP zobrazuje pouze tehdy, není-li aktivní monitorování EKG nebo SpO 2. Postup při měření řízeném časovačem Je-li nastaven časovač, provádí monitor opakovaná měření v pevném časovém intervalu. Při použití měření řízeného časovačem se odpočítává časový interval od zahájení měření do zahájení dalšího měření. K dispozici jsou volby OFF (Vypnuto) (výchozí nastavení z výroby), 2, 3, 5, 10, 15, 30 a 60 minut. Chcete-li mezi měřeními řízenými časovačem provést ruční měření, stiskněte tlačítko NIBP. Další interval se bude odpočítávat od zahájení ručního měření. Odpočítávací časovač zobrazuje dobu zbývající do dalšího měření. Střední arteriální tlak (MAP) Systolický tlak Diastolický tlak Obrázek 4-12 Měření NIBP a časovač 4-40 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

81 MONITOROVÁNÍ 4 Postup při nastavení měření řízených časovačem: 1. Stiskněte tlačítko ZAP. 2. Vyberte manžetu s vyhovující velikostí a umístěte ji tak, aby těsně obepínala končetinu. 3. Připojte hadičku k manžetě a k portu NIBP na monitoru. 4. Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA zvýrazněte oblast NIBP. 5. Stiskněte ovladač RYCHLÁ VOLBA. Zobrazí se nabídka NIBP. 6. Vyberte položku INTERVAL a poté vyberte požadovaný časový interval. 7. Umístěte končetinu do polohy, ve které bude uvolněná a podepřená v přibližně stejné úrovni, v jaké se nachází pacientovo srdce. Informujte pacienta o tom, že se manžeta nafoukne a způsobí mu silné stlačení paže a případné trnutí prstů. 8. Stisknutím tlačítka NIBP zahajte měření a zkontrolujte, že se pacientova paže nepohybuje. Po dokončení měření se zobrazí hodnoty systolického, diastolického a středního arteriálního tlaku. Odpočítávací časovač zobrazuje dobu zbývající do dalšího automatického měření NIBP. Chcete-li probíhající měření zrušit, stiskněte znovu tlačítko NIBP. Poznámka: Pokud tlak v manžetě překročí 290 mmhg nebo dojde k systémové poruše modulu NIBP, měření NIBP řízené časovačem se ukončí. Chcete-li měření řízené časovačem znovu aktivovat, použijte výše popsaný postup. Čištění Postup při čištění manžety a tlakové vzduchové hadičky: 1. Odpojte hadičku od manžety a od monitoru. K otření do čista použijte čistou měkkou tkaninu navlhčenou antibakteriálním roztokem. 2. Zkontrolujte, zda hadička není popraskaná nebo zauzlovaná. Všimnete-li si jakéhokoli poškození, hadičku vyměňte. 3. Zkontrolujte, zda manžeta není poškozená nebo nadměrně opotřebovaná. Všimnete-li si jakéhokoli poškození, manžetu vyměňte. 4. Před umístěním manžety na tělo pacienta nebo opětovným připojením hadičky k monitoru nechejte obě tyto součásti důkladně uschnout. Informace o čištění zařízení viz část Čištění zařízení na straně Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

82 Rady pro řešení problémů Tabulka 4-5 Rady pro řešení problémů s monitorováním NIBP ZJIŠTĚNÝ STAV Zobrazuje se hlášení NIBP AIR LEAK (NIBP únik vzduchu). Zobrazuje se hlášení NIBP FLOW ERROR (NIBP chyba průtoku). Zobrazuje se hlášení NIBP FAILED (NIBP porucha). Zobrazuje se hlášení NIBP INITIALIZING (NIBP inicializace). Zobrazuje se hlášení NIBP MOTION (NIBP pohyb). Zobrazuje se hlášení NIBP OVERPRESSURE (NIBP nadměrný tlak). PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Manžeta je nasazena příliš volně. Netěsnost v pneumatickém systému manžety/monitoru. Pneumatický systém neudržuje stálý tlak v manžetě. Monitor nemůže stanovit nulový referenční tlak. Vyžádané měření NIBP není úspěšné v důsledku 30sekundového obnovování výchozích nastavení. Pacientova končetina se nadměrně pohybuje, následkem čehož monitor nemůže přesně dokončit měření. Tlak v manžetě překročil 290 mmhg. NÁPRAVNÁ AKCE Zkontrolujte, zda manžeta těsně přiléhá ke končetině pacienta. Zkontrolujte pevné připojení hadičky k manžetě a monitoru. Zkontrolujte těsnost manžety. Manžetu, u které se projevují netěsnosti, nepoužívejte. Uvolněte tlak v manžetě nebo manžetu sejměte. Zkontrolujte těsnost hadičky. Vyměňte manžetu. Zkontrolujte, zda trubička není zauzlovaná nebo ucpaná. Zůstane-li toto hlášení i nadále zobrazeno, vyřaďte monitor z provozu a předejte jej servisnímu středisku. Ke změření pacientova krevního tlaku použijte jinou metodu. Počkejte, dokud hlášení nezmizí, a poté znovu vyžádejte měření NIBP. Uveďte pacienta do klidné polohy vleže s uvolněnou a podepřenou končetinou. Během měření NIBP kontrolujte, zda se pacientova paže nepohybuje. Odpojte trubičku nebo sejměte manžetu. Vyhýbejte se příliš rychlému zmáčknutí manžety. Zůstane-li toto hlášení i nadále zobrazeno, vyřaďte manžetu z používání a předejte ji servisnímu středisku Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

83 MONITOROVÁNÍ 4 Tabulka 4-5 Rady pro řešení problémů s monitorováním NIBP (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV Zobrazuje se hlášení NIBP TIME OUT (NIBP časová prodleva). PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Monitor nedokončil měření do 120 sekund. NÁPRAVNÁ AKCE Zkontrolujte, zda manžeta těsně přiléhá ke končetině pacienta. Zopakujte měření. Zkuste nastavit vyšší počáteční tlak. Zůstane-li toto hlášení i nadále zobrazeno, použijte ke změření pacientova krevního tlaku jinou metodu. Zobrazuje se hlášení NIBP WEAK PULSE (NIBP slabý pulz). Monitor nezjistil žádné pulzy. Zkontrolujte pulzy v místě vzdáleném od manžety. Zkontrolujte, zda manžeta těsně přiléhá ke končetině pacienta. Namísto naměřených hodnot NIBP se zobrazuje údaj XXX. Zobrazuje se hlášení NIBP CHECK CUFF (NIBP zkontrolovat manžetu). Hadičku NIBP nelze připojit kzařízení. Porucha modulu NIBP. Modul NIBP se nepodařilo úspěšně zkalibrovat. Manžeta není připojena k pacientovi nebo k zařízení. Spojka hadičky NIBP zařízení LIFEPAK 12 není kompatibilní s portem NIBP monitoru/ defibrilátoru LIFEPAK 15. Obraťte se na kvalifikovaný servisní personál. Zkontrolujte, zda manžeta těsně přiléhá ke končetině pacienta. Zkontrolujte připojení hadičky manžety k zařízení. Obstarejte si hadičku NIBP, která je kompatibilní s monitorem/defibrilátorem LIFEPAK 15. Nelze uvolnit tlak v manžetě. Vnitřní ventily se neotevírají. Odpojte hadičku NIBP. Sejměte manžetu z končetiny pacienta. Manžeta se nenafukuje. Manžeta není připojena kzařízení. Netěsnost v hadičce, manžetě nebo spojce Zkontrolujte připojení hadičky k zařízení a k manžetě. Vyměňte hadičku NIBP nebo manžetu. Řešení obecných problémů viz Tabulka 9-2 na straně Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

84 Monitorování ETCO2 Účel použití Monitor obsahu CO 2 na konci výdechu (EtCO 2 ) je kapnometrické zařízení, které používá bezrozptylovou infračervenou spektroskopii k průběžnému měření množství CO 2 během každého dechu a hlásí množství zjištěné na konci výdechu (EtCO 2 ). Vzorek se získává metodou postranního proudu a lze jej používat u intubovaných i neintubovaných pacientů. Měří se také dechová frekvence, která se zobrazuje jako počet dechů za minutu. Monitor EtCO 2 je dalším nástrojem k vyhodnocování stavu pacienta. Při vyhodnocování stavu pacienta je vždy třeba postupovat obezřetně a nelze se při něm spoléhat pouze na monitor EtCO 2. Indikace Monitorování EtCO 2 se používá ke zjišťování trendů hladiny vydechovaného CO 2. Používá se k monitorování dechové výkonnosti a účinnosti léčby při akutní kardiopulmonální péči, například k zjišťování, zda jsou během KPR prováděny dostatečné komprese, nebo k rychlému zjišťování, zda byla úspěšně zavedena endotracheální trubice. Kontraindikace Nejsou známy. Varování týkající se monitorování EtCO2 VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBEZPEČÍ POŽÁRU Před použitím si pozorně pročtěte tento návod k použití včetně pokynů k použití trubic FilterLine a souvisejících informací o bezpečnostních opatřeních. NEBEZPEČÍ POŽÁRU Trubice FilterLine se mohou za přítomnosti O 2 vznítit, jsou-li vystaveny přímému působení laseru, elektrochirurgických zařízení nebo vysokého tepla. S trubicemi FilterLine zacházejte opatrně, abyste zabránili jejich vznícení. NEBEZPEČÍ POŽÁRU Ze vzduchem, který je vydechován pacientem a jehož vzorky jsou odebírány kapnometrem, se směšují hořlavá anestetika. Při použití monitoru EtCO 2 za přítomnosti vznítitelných plynů, jakými jsou například oxid dusný nebo určitá další anestetika, připojte plynový port EtCO 2 k odsávacímu systému Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

85 MONITOROVÁNÍ 4 VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ NEPŘESNÝCH ÚDAJŮ MOŽNOST NEPŘESNÉHO VYHODNOCENÍ STAVU PACIENTA Monitor EtCO 2 je určen k použití pouze jako doplňující zařízení při vyhodnocování stavu pacienta a nemá se používat jako diagnostický monitor apnoe. Hlášení o apnoe se zobrazuje tehdy, jestliže po dobu 30 sekund nebyl detekován platný dech, přičemž udává dobu uplynulou od posledního platného dechu. Musí se používat ve spojení s klinickými známkami a příznaky. MOŽNÉ NEPŘESNÉ NAMĚŘENÉ HODNOTY CO2 Používání příslušenství pro měření CO 2 jiných výrobců může způsobit nesprávnou činnost přístroje a zrušit platnost schválené certifikace bezpečnosti. Používejte pouze příslušenství uvedené v tomto návodu k obsluze. NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ZDRAVÍ NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ Trubice pacienta (FilterLine) veďte opatrně, abyste maximálně omezili možnost zachycení nebo uškrcení pacienta. NEBEZPEČÍ INFEKCE Příslušenství Microstream CO 2 nepoužívejte opakovaně ani je nesterilizujte nebo nečistěte, protože je určeno pouze k jednorázovému použití pro jednoho pacienta. Jak kapnografie funguje Senzor EtCO 2 průběžně monitoruje množství oxidu uhličitého (CO 2 ), který je vdechován a vydechován pacientem. Senzor používá bezrozptylovou infračervenou (IR) spektroskopii Microstream, která umožňuje měření koncentrace molekul CO 2 pohlcujících infračervené světlo. Systém pro odběr vzorků CO 2 FilterLine dopravuje vzorky vydechovaných plynů přímo z pacienta do monitoru LIFEPAK 15, který provádí měření obsahu CO 2. Nízké průtočné množství při odběru vzorků (50 ml/min) omezuje hromadění kapalin a sekretů a zabraňuje ucpání trubic, čímž přispívá k udržování správného tvaru křivky CO 2. Senzor CO 2 provádí zachycení mikroskopického vzorku (o objemu 15 mikrolitrů). Toto mimořádně malé množství umožňuje dosažení rychlé doby náběhu a přesné odečty hodnot CO 2, a to i při vysokých dechových frekvencích. Zdroj infračerveného záření Microbeam osvětluje buňku z odebraného vzorku a referenční buňku. Tento patentovaný zdroj infračerveného světla generuje pouze určité vlnové délky, které jsou charakteristické pro spektrum pohlcované oxidem uhličitým (CO 2 ). Proto není potřebná žádná kompenzace, jsou-li ve vydechovaném vzduchu přítomny určité koncentrace O 2, anestetik nebo vodní páry Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

86 Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 můžete nastavit tak, aby používal kapnografickou převodní metodu saturovaného tlaku přepočteného na teplotu těla (BTPS). Tato volitelná funkce provádí korekci rozdílu teplot a vlhkosti mezi místem odběru vzorku a alveolami. Opravný vzorec má tvar 0,97 x naměřená hodnota EtCO 2. Viz dokumentace Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložená k vašemu zařízení. Analýza křivek při monitorování EtCO2 Cenné informace týkající se CO 2 vydechovaného pacientem lze získat zkoumáním a interpretací tvaru křivek. Fáze křivky Obrázek 4-13 obsahuje grafické znázornění normální kapnografické křivky. Analýzu přitom vyžadují čtyři fáze této křivky. Plochý základní úsek I II (základní respirační úroveň) představuje nepřetržité vdechování plynu neobsahujícího CO 2. Tato hodnota je obvykle nulová. Úsek II III (vzestupný výdechový úsek), který strmě vzrůstá, představuje výdech směsi plynů znečinného prostoru a alveolárních plynů z lalůčků s nejkratšími dobami přechodu. Fáze III IV (plochý výdechový úsek) představuje plochý alveolární úsek vyznačující se vydechováním převážně alveolárního plynu. Bod IV představuje hodnotu na konci výdechu (EtCO 2 ), která je zaznamenávána a zobrazována monitorem. Fáze IV V (sestupný nádechový úsek), která strmě klesá, představuje vdechování plynů, které neobsahují CO 2. Změny normálního kapnogramu neboli hodnot EtCO 2 vznikají následkem změn metabolismu, oběhu, ventilace nebo také funkce zařízení. III IV I Obrázek 4-13 Fáze respirační křivky II V Základní respirační úroveň Zvýšení základní respirační úrovně (úsek I II) obvykle představuje zpětné vdechování CO 2. Toto zvýšení je obvykle doprovázeno postupným zvyšováním hodnoty EtCO 2. Zpětné vdechování CO 2 je v podmínkách uměle vytvářeného zvětšeného nečinného prostoru a hypoventilace časté. Náhlé zvýšení základní úrovně i hodnot EtCO 2 je obvykle příznakem kontaminace senzoru. Vzestupný výdechový úsek U normální fáze je vzestupná fáze (úsek II III) obvykle strmá. Sníží-li se strmost tohoto úseku, znamená to, že se dodávka CO 2 z plic do místa odběru vzorků zpožďuje. Příčiny tohoto zpoždění mohou být fyziologické nebo mechanické a zahrnují bronchospasmus, sníženou průchodnost horních cest dýchacích nebo ucpání (případně přelomení) endotracheální trubice (ETT) Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

87 MONITOROVÁNÍ 4 Plochý výdechový úsek Plochý úsek křivky, který představuje zbývající část výdechu (úsek III IV), by měl být téměř vodorovný. Koncový bod tohoto plochého úseku představuje hodnotu EtCO 2. K vzestupnému sklonu plochého výdechového úseku dochází při nerovnoměrném vyprazdňování alveol. Obdobně, jako je tomu u sníženého sklonu vzestupného výdechového úseku, se tento průběh může vyskytovat při astmatu, chronické obstrukční plicní chorobě (COPD), částečném snížení průchodnosti horních dýchacích cest nebo při částečné mechanické obstrukci, například při přelomení endotracheální trubice. Sestupný nádechový úsek Snížení na základní úroveň (úsek IV V) je představováno téměř svislým poklesem. V případě netěsností ve výdechové části dýchacího okruhu může být tento sklon prodloužený a může se prolínat s plochým výdechovým úsekem. Špičkové hodnoty EtCO 2 (IV) se často nedosahuje. Spoléhání se na číselnou hodnotu na konci výdechu bez sledování celkového průběhu dechové křivky může způsobit, že nebude odhalena existence skryté netěsnosti. Postup při monitorování EtCO2 Po aktivování je monitor EtCO 2 napájen z defibrilátoru. Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 aktivuje monitor EtCO 2 tehdy, jestliže zaznamená připojení sady FilterLine. Spuštění, vlastní test a zahřátí monitoru EtCO 2 vyžadují zpravidla méně než 30 sekund, mohou však trvat také až dvě a půl minuty. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ Neprovedení výměny prasklých nebo chybějících dvířek portu CO 2 může umožnit kontaminaci vnitřního senzoru CO 2 vodou nebo pevnými částicemi. To může způsobit nesprávnou funkci modulu CO 2. Monitorování EtCO 2 : 1. Stiskněte tlačítko ZAP. 2. Vyberte příslušenství EtCO 2, které je vhodné pro pacienta. 3. Odklopte dvířka portu CO 2, zasuňte spojku sady FilterLine a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, dokud se pevně neusadí. 4. Zkontrolujte, zda je zobrazena oblast CO 2. Monitor EtCO 2 provede postup automatického vynulování, který je součástí vlastního testu po spuštění. Poznámka: Používáte-li ventilační systém, nepřipojujte sadu FilterLine k pacientskému/ ventilačnímu systému, dokud monitor EtCO 2 nedokončí vlastní test a zahřívání. 5. Zobrazte křivku CO 2 v kanálu 2 nebo Připojte sadu CO 2 FilterLine k pacientovi. 7. Zkontrolujte, zda se zobrazují hodnota i křivka EtCO 2. Monitor automaticky vybere měřítko pro optimální viditelnost křivky. Měřítko můžete změnit na jinou požadovanou velikost, jak je popsáno v další části Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

88 Poznámka: Dojde-li k uvolnění sady FilterLine v místě připojení k zařízení, je možné, že se hodnota EtCO 2 a křivka CO 2 budou nadále zobrazovat, ale budou chybné (příliš nízké). Ujistěte se, že připojení sady FilterLine je pevné a těsné. Poznámka: Kapnografický modul provádí automatickou údržbu během první hodiny monitorování a jednou za hodinu při nepřetržitém monitorování. Automatická údržba zahrnuje automatické vynulování. Automatická údržba se spouští také tehdy, jestliže se okolní teplota změní o 8 C (14,4 F) nebo více nebo jestliže se okolní tlak změní o více než 20 mmhg. Modul CO 2 tuto změnu detekuje a pokouší se provést vyčištění hadiček. Chcete-li zrušit zobrazení hlášení CO2 FILTERLINE PURGING (Čištění hadiček CO2 FilterLine) nebo CO2 FILTERLINE BLOCKAGE (Blokování hadiček CO2 FilterLine), odpojte sadu FilterLine a znovu ji připojte k monitoru. Zobrazení hodnoty CO2 Pro zobrazování křivky CO 2 jsou dostupné následující stupnice. Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 provádí automatický výběr stupnice na základě naměřené hodnoty EtCO 2. Chcete-li stupnici CO 2 změnit, zvýrazněte a vyberte oblast CO 2 pomocí ovladače RYCHLÁ VOLBA a poté vyberte požadovanou stupnici ze zobrazené nabídky. Autoscale (Automatické nastavení stupnice) (výchozí) mmhg (0 4 obj% nebo kpa) mmhg (0 7 obj% nebo kpa) mmhg (0 14 obj% nebo kpa). Ve 4sekundové obrazovce je křivka CO 2 komprimovaná (zobrazuje se s rychlostí posunu 12,5 mm/s), aby poskytovala více údajů. Mezi uskutečněním dechu a jeho zobrazením na obrazovce existuje mírné zpoždění. Výtisky se provádějí rychlostí 25 mm/s. V případě potřeby lze nepřetržitý tisk přepnout na 12,5 mm/s. Monitor zobrazuje maximální hodnotu CO 2 za posledních 20 sekund. Pokud se hodnoty EtCO 2 zvyšují, lze změnu pozorovat při každém dechu. Pokud se však hodnoty průběžně snižují, bude trvat až 20 sekund, než se zobrazí nižší číselná hodnota. Z tohoto důvodu se hodnota EtCO 2 nemusí vždy shodovat s úrovní křivky CO 2. Alarmy CO2 Monitor EtCO 2 poskytuje: alarmy vysoké a nízké úrovně EtCO 2, které se ovládají aktivací tlačítka ALARMY (viz část Alarmy na straně 3-21), alarm FiCO 2 (vdechovaný CO 2 ) (automatický, není nastavitelný), alarm apnoe (automatický, není nastavitelný). Poznámka: Alarm apnoe se aktivuje tehdy, není-li po dobu 30 sekund detekován žádný dech. V oblasti alarmů se zobrazuje hlášení ALARM APNEA (Alarm apnoe) společně s údajem o době uplynulé od posledního detekovaného dechu Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

89 MONITOROVÁNÍ 4 Detekce CO2 Křivka CO 2 se zobrazuje při zjištění jakéhokoli množství CO 2. Aby se však zobrazovala i číselná hodnota CO 2, musí být větší než 3,5 mmhg. Modul CO 2 však nerozpozná dech, dokud hodnota CO 2 nebude činit alespoň 8 mmhg (1,0 % nebo kpa). Aby fungoval alarm apnoe a vypočítávala se respirační frekvence (RR), musí být detekovány platné dechy. Hodnota RR představuje průměr vypočtený z posledních osmi dechů. Není-li CO 2 detekován, například v situaci, kdy došlo k srdeční zástavě, zobrazuje se křivka CO 2 buď jako přerušovaná čára ---, nebo jako plochá plná čára s téměř nulovou úrovní. V takovém případě je nutno provést rychlé vyhodnocení několika faktorů. Posuďte následující možné příčiny: Problémy se zařízením Odpojení sady FilterLine od endotracheální trubice (ETT), systém provádí čistění v důsledku přítomnosti kapaliny v hadičce připojené k pacientovi/senzoru po podání léčiv, systém provádí automatické vynulování, byl proveden defibrilační výboj a systém se resetuje, uvolněné připojení sady FilterLine k zařízení. Ztráta funkce dýchacích cest Nesprávné umístění endotracheální trubice (ETT), vypuzení endotracheální trubice (ETT), ucpání endotracheální trubice (ETT). Fyziologické faktory Apnoe, ztráta perfúze, vykrvácení, masivní plicní embolie, nedostatečné nastavení KPR. Čištění Příslušenství pro monitorování CO 2 je určeno k jednorázovému použití pro jednoho pacienta. Sadu FilterLine nečistěte a nepoužívejte opakovaně. Kontaminovaný odpad likvidujte podle místních protokolů. Informace o čištění zařízení viz část Čištění zařízení na straně Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

90 Rady pro řešení problémů Tabulka 4-6 Rady pro řešení problémů s monitorováním EtCO 2 ZJIŠTĚNÝ STAV Zobrazuje se hlášení ALARM APNEA (Alarm apnoe) a křivka má podobu plné čáry stéměř nulovou úrovní. Zobrazuje se hlášení CO2 FILTERLINE OFF (Sada CO2 FilterLine odpojena) a křivka má podobu ---. Zobrazuje se hlášení CO2 FILTERLINE PURGING (Čištění sady CO2 FilterLine) akřivka má podobu ---. Zobrazuje se hlášení CO2 FILTERLINE BLOCKAGE (Blokování sady CO2 FilterLine) a křivka má podobu ---. Zobrazuje se hlášení CO2 INITIALIZING (Inicializace CO2) akřivka má podobu ---. Zobrazuje se hlášení AUTO ZEROING (Automatické nulování) akřivka má podobu ---. PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Po dobu 30 sekund od posledního platného dechu nebyl detekován žádný dech. Připojení sady FilterLine kzařízení je uvolněné. Sada FilterLine je odpojena od pacienta nebo od endotracheální trubice. Sada FilterLine je odpojena od zařízení nebo k němu není bezpečně připojena. Sada FilterLine je přelomená nebo ucpaná tekutinou, případně došlo k rychlé změně výšky. Hlášení se zobrazuje po 30 sekundách od neúspěšného pokusu ovyčištění. Sada FilterLine je přelomená nebo ucpaná. Sada FilterLine byla právě připojena k zařízení. Byl proveden defibrilační výboj. Modul provádí automatickou údržbu. Byl proveden defibrilační výboj. NÁPRAVNÁ AKCE Zkontrolujte pacienta. Otáčejte spojku sady FilterLine ve směru hodinových ručiček tak, aby těsně a pevně dosedla. Zkontrolujte ventilační vybavení (je-li použito) a zjistěte, zda neobsahuje netěsné nebo odpojené trubice. Připojte sadu FilterLine k portu zařízení. Otáčejte spojku sady FilterLine ve směru hodinových ručiček tak, aby těsně a pevně dosedla. Odpojte sadu FilterLine a poté ji znovu připojte. Otáčejte spojku sady FilterLine ve směru hodinových ručiček tak, aby těsně a pevně dosedla. Odpojte sadu FilterLine a poté ji znovu připojte. Vyměňte sadu FilterLine. Otáčejte spojku sady FilterLine ve směru hodinových ručiček tak, aby těsně a pevně dosedla. Žádné Žádné. Systém se do 20 sekund automaticky resetuje. Žádné Žádné. Systém se do 20 sekund automaticky resetuje Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

91 MONITOROVÁNÍ 4 Tabulka 4-6 Rady pro řešení problémů s monitorováním EtCO 2 (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV Hodnoty EtCO 2 jsou nepravidelné. Hodnoty EtCO 2 jsou trvale vyšší než očekávané hodnoty. Hodnoty EtCO 2 jsou trvale nižší než očekávané hodnoty. Křivka CO 2 zůstává po několik sekund ve zvýšené úrovni. Náhlé extrémní zvýšení hodnoty EtCO 2. Namísto hodnoty EtCO 2 se zobrazuje údaj XXX. Nezobrazuje se žádná hodnota EtCO 2 a křivka CO 2 je plochá. PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Připojení sady FilterLine kzařízení je uvolněné. Otáčejte spojku sady FilterLine ve směru hodinových ručiček tak, aby těsně a pevně dosedla. Netěsnost v sadě FilterLine. Zkontrolujte netěsnosti v místech připojení k zařízení a k pacientovi a v případě potřeby připojení opravte. Mechanicky ventilovaný pacient dýchá spontánně nebo mluví. Není nutný žádný zásah. Fyziologická příčina, například chronická obstrukční plicní choroba. Žádné Nedostatečná ventilace. Zkontrolujte ventilátor, zvyšte rychlost ventilátoru/objem vaku. Pacient má při dýchání hrudník ve ztuhlé poloze. Podpůrná opatření, například zmírnění bolesti. Nesprávná kalibrace. Obraťte se na kvalifikovaný servisní personál. Připojení sady FilterLine kzařízení je uvolněné. Otáčejte spojku sady FilterLine ve směru hodinových ručiček tak, aby těsně a pevně dosedla. Fyziologická příčina. Viz Fyziologické faktory v části Detekce CO2 na straně Hyperventilace. Zkontrolujte ventilátor, snižte rychlost ventilátoru/objem vaku. Nesprávná kalibrace. Obraťte se na kvalifikovaný servisní personál. Výdech je prodloužen kvůli použitému způsobu ventilace. Do modulu CO 2 vnikla kapalina. Nesprávná funkce modulu CO 2. Naměřená hodnota CO 2 je nižší než 3,5 mmhg. NÁPRAVNÁ AKCE Při výdechu zcela vyprázdněte zásobní vak. Sledujte, zda se zvýšená základní křivka vrátí na normální úroveň. Obraťte se na kvalifikovaný servisní personál. Obraťte se na kvalifikovaný servisní personál. Viz část Detekce CO2 na straně Poznámka: Abyste snížili pravděpodobnost uvolnění sady FilterLine v místě připojení, hadičku po vyjmutí z obalu a před připojením k pacientovi nebo k zařízení napřimte rukou. Řešení obecných problémů viz Tabulka 9-2 na straně Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

92 Monitorování invazivního tlaku Účel použití Monitor invazivního tlaku (IP) LIFEPAK 15 je určen k měření arteriálního, venózního, nitrolebečního a dalších fyziologických tlaků pomocí systému tvořeného invazivním katétrem a kompatibilním snímačem. Monitor invazivního tlaku je dalším nástrojem k vyhodnocování stavu pacienta. Při vyhodnocování stavu pacienta je vždy třeba postupovat obezřetně a nelze se při něm spoléhat pouze na monitor invazivního tlaku. Indikace Monitorování invazivního tlaku je indikováno pro použití u pacientů, kteří vyžadují nepřetržité monitorování fyziologických tlaků. To je potřebné k tomu, aby bylo možno rychle vyhodnocovat změny pacientova stavu nebo odezvu na léčbu. Může se používat také jako pomocný prostředek při stanovování lékařské diagnózy. Kontraindikace Nejsou známy. Varování týkající se monitorování invazivního tlaku VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ NEPŘESNÝCH ÚDAJŮ MOŽNOST NEPŘESNÝCH ODEČTŮ TLAKU, VZDUCHOVÉ EMBOLIE, ZTRÁTY KRVE NEBO ZTRÁTY STERILITY Před použitím si pozorně pročtěte tento návod k použití, pokyny k použití a bezpečnostní informace týkající se snímače a infuzní sady. NEBEZPEČÍ NEPŘESNÝCH ÚDAJŮ Naměřené hodnoty tlaku by měly být v souladu s klinickým obrazem pacienta. Pokud naměřené hodnoty nejsou souvztažné, zkontrolujte, zda je nulovací uzavírací ventil nastaven na úrovni pacientova nulového referenčního tlaku, proveďte opakované vynulování snímače a/nebo zkontrolujte snímač změřením známého či kalibrovaného tlaku. Proveďte ruční kontrolu krevního tlaku za použití manžety. NEBEZPEČÍ NEPŘESNÝCH ÚDAJŮ Změny pacientovy polohy ovlivňují nulovou referenční úroveň. Při každé změně pacientovy polohy proto proveďte nové nastavení úrovně nulovacího uzavíracího ventilu snímače Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

93 MONITOROVÁNÍ 4 VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ZDRAVÍ MOŽNOST LETÁLNÍ ARYTMIE Při proražení izoelektrické bariéry snímače může dojít ke vzniku ventrikulární fibrilace. Izolektrická bariéra uvnitř snímače může být proražena tehdy, je-li poškozeno těleso snímače. Nepoužívejte snímač, který je viditelně poškozený nebo z něho uniká kapalina. ZVÝŠENÝ NITROLEBEČNÍ TLAK U snímačů sloužících k monitorování nitrolebečního tlaku nepoužívejte zařízení pro průběžné proplachování. Monitorování invazivního tlaku Pro monitorování invazivního tlaku jsou k dispozici dva kanály, které mají výchozí označení P1 a P2 a kterým je možno přiřadit uživatelsky volitelné označení, viz Tabulka 4-7. Tabulka 4-7 Označení a popisy invazivních tlaků ŠTÍTEK ART PA CVP ICP LAP POPIS Arteriální tlak Tlak v pulmonální artérii Centrální venózní tlak Nitrolebeční tlak Tlak v levé srdeční síni Jsou-li použita výchozí označení P1 a P2, zobrazují se v oblasti monitorování invazivního tlaku hodnoty systolického, diastolického a středního tlaku. Jsou-li použita označení ICP, LAP nebo CVP, zobrazuje se v oblasti monitorování invazivního tlaku velkým písmem hodnota středního tlaku. Systolický a diastolický tlak se nezobrazují. Arteriální systolický tlak Arteriální střední tlak Arteriální diastolický tlak Centrální venózní střední tlak Obrázek 4-14 Označení invazivních tlaků Protože se tlaky mohou v krátkých časových obdobích měnit, měly by být údaje při monitorování životních funkcí pravidelně kontrolovány Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

94 Jak monitorování invazivního tlaku funguje Monitorování invazivního tlaku spočívá v převádění tlaku kapaliny na elektrický signál. Toto převádění se uskutečňuje pomocí snímače tlaku. Snímač je připojen k tlakovému katétru zavedenému do těla pacienta pomocí speciální sestavy trubic, uzavíracích ventilů, adaptérů, proplachovacích ventilů a kapalin, která se obvykle označuje jako proplachovací systém. Snímač převádí křivku průběhu tlaku na elektrický signál. Dobře fungující proplachovací systém je nezbytným předpokladem pro získání nezkreslených křivek a přesných informací. Monitorování invazivního tlaku je dostupné buď v kanálu 2, nebo v kanálu 3. Konektor IP (typ 3102A-14S-6S s 6 vývody) je kompatibilní se snímači tlaku s citlivostí 5µV/V/mmHg, které jsou kompatibilní s příslušnými oborovými normami ( a AAMI-BP22). Seznam snímačů IP, které jsou kompatibilní s monitorem/defibrilátorem LIFEPAK 15 naleznete v katalogu příslušenství k zařízení LIFEPAK 15 na stránkách Je-li požadováno použití jiných snímačů, je zákazník povinen zajistit, aby tyto snímače vyhovovaly příslušným normám a byly kompatibilní s monitorem. Uspořádání vývodů konektoru IP má následující konfiguraci, proti směru hodinových ručiček od polohy odpovídající 12 hodinám, při pohledu od přední strany monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Vývod A = signál - Vývod B = buzení + Vývod C = signál + Vývod D = buzení - Vývod E = stínění Vývod F = neoznačen K připojení snímače k monitoru se používá kabel adaptéru pro monitorování invazivního tlaku. Postup při monitorování invazivního tlaku Připravte proplachovací systém podle místních protokolů. Umístěte snímač do pacientovy flebostatické osy (nulové referenční úrovně). Aby se zabránilo vzniku chyb v důsledku posunutí, musí být nulová referenční úroveň stanovena ještě před získáním jakýchkoli použitelných odečtů tlaku. To se provede otevřením uzavíracího ventilu snímače na straně vzduchu tak, aby se referenčním tlakem stal atmosférický tlak. Pro monitorování invazivního tlaku je možno používat konektor P1 nebo P2 a kanál 2 nebo 3. Vtěchto pokynech jsou použity konektor P1 a kanál 2. Postup při monitorování invazivního tlaku: 1. Připravte systém snímače podle návodu k obsluze dodaného se snímačem a vašeho místního protokolu. 2. Stiskněte tlačítko ZAP. 3. Připojte kabel IP ke snímači a k portu P1 na monitoru. 4. Použijte výchozí označení P1 nebo vyberte označení ART, PA, CVP, ICP nebo LAP. Chcete-li změnit označení, vyberte oblast P1. V nabídce vyberte položku P1. Vyberte označení ze seznamu Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

95 MONITOROVÁNÍ 4 5. Pomocí ovladače RYCHLÁ VOLBA zvýrazněte a vyberte položku CHANNEL 2 (Kanál 2) na domovské obrazovce. V nabídce Channel 2 (Kanál 2) vyberte položku WAVEFORM (Křivka) a poté vyberte označení, které pro křivku požadujete. 6. Otevřete uzavírací ventil snímače na straně vzduchu, aby se snímač vynuloval, a sejmete kryt uzavíracího ventilu. Vyberte oblast P1. V nabídce vyberte položku ZERO (Vynulovat). Po dokončení nulování se zobrazí hlášení P1 ZEROED (Tlak P1 vynulován) a poté se zobrazí nulové hodnoty tlaku. 7. Zavřete uzavírací ventil na straně vzduchu. Měla by se zobrazit křivka průběhu tlaku pacienta. Přitom se automaticky nastaví stupnice pro zobrazení tlaku. Ověřte, zda je amplituda tlaku v souladu s číselnou hodnotou. Poznámka: Umístíte-li uzavírací kryt na otevřený port ještě před uzavřením tohoto portu na straně vzduchu, může se zobrazit chybové hlášení. V takovém případě bude zapotřebí, abyste snímač znovu vynulovali. Jsou-li požadovány alarmy tlaku, nastavte tyto alarmy, jakmile získáte uspokojivou křivku. Chybová hlášení nebo alarmy se zobrazují v oblasti hlášení v dolní části obrazovky. Další informace viz část Alarmy na straně Volitelné stupnice invazivního tlaku Monitor invazivního tlaku může zobrazovat tlaky v rozsahu od 30 do 300 mmhg. Po vynulování tlaku snímače monitor automaticky vybere jednu z následujících stupnic, a to na základě naměřeného tlaku pacienta: 30 až 30 mmhg, 0 až 60 mmhg, 0 až 120 mmhg, 0 až 150 mmhg, 0 až 180 mmhg, 0 až 300 mmhg. Můžete také provést ruční výběr jedné z těchto stupnic nebo vybrat automatické nastavení stupnice, chcete-li upravit křivku zobrazující se v příslušném kanálu. Postup při změně stupnice: 1. Pomocí ovladače RYCHLÁ VOLBA zvýrazněte a vyberte oblast P1. Zobrazí se nabídka P1. 2. V nabídce vyberte položku SCALE (Stupnice) a poté vyberte stupnici ze seznamu Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

96 Čištění Snímače invazivního tlaku jsou určeny k jednorázovému použití pro jednoho pacienta. Snímače nečistěte a nepoužívejte opakovaně. Kontaminovaný odpad likvidujte podle místních protokolů. Kabely IP jsou opakovaně použitelné a smějí se čistit. Postup při čištění opakovaně použitelného kabelu IP: 1. Odpojte kabel od monitoru. 2. K otření do čista použijte čistou měkkou tkaninu navlhčenou antibakteriálním roztokem. 3. Před opětovným připojením k monitoru nechejte kabel uschnout. Informace o čištění zařízení viz část Čištění zařízení na straně Rady pro řešení problémů V chybových hlášeních (Tabulka 4-8) je použit text PX, který zastupuje kterékoli z označení invazivních tlaků včetně P1, P2 a uživatelsky viditelných označení ART, PA, CVP, ICP a LAP. Tabulka 4-8 Tipy pro řešení problémů při monitorování invazivního tlaku ZJIŠTĚNÝ STAV Hodnota invazivního tlaku je prázdná. Vedle křivky se nezobrazuje stupnice. Zobrazuje se hlášení PX NOT ZEROED (Tlak PX není vynulován). Zobrazuje se hlášení PX ZERO FAILED (Vynulování tlaku PX se nezdařilo). PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Není připojen žádný snímač. Nebyla stanovena nulová referenční úroveň. Nebyla stanovena nulová referenční úroveň. Byl proveden neúspěšný pokus o nastavení nulové referenční hodnoty. NÁPRAVNÁ AKCE Připojte snímač ke kabelu a kabel k monitoru. Vynulujte snímač. Vynulujte snímač. Ujistěte se, že je snímač otevřen na straně vzduchu a zopakujte pokus o jeho vynulování. Utlumená křivka Uvolněné spojení Zkontrolujte těsnost celého systému. Utáhněte všechna připojovací místa. Vyměňte všechny vadné uzavírací ventily. Trubice je příliš dlouhá nebo příliš poddajná. Tvorba trombů, vzduchové bublinky nebo zbytek krve v katétru po odběru krve. Přelomený katétr, hrot katétr ve styku se stěnou cévy, arteriální spazmus. Použijte krátkou tuhou trubici o velkém průměru. Pomocí injekční stříkačky odsajte vzduch nebo částice z katétru a poté systém propláchněte. Přemístěte katétr. V místě vložení přichyťte katétr ke kůži Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

97 MONITOROVÁNÍ 4 Tabulka 4-8 Tipy pro řešení problémů při monitorování invazivního tlaku (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV Rezonující křivka Trubice je příliš dlouhá. Použijte krátkou tuhou trubici o velkém průměru. Nezobrazuje se žádná křivka. Nezobrazuje se hodnota tlaku. Invazivní krevní tlak je nižší než tlak naměřený pomocí manžety. Invazivní krevní tlak je vyšší než tlak naměřený pomocí manžety. Snímač je na straně pacienta uzavřen. Právě vyslaný výboj defibrilátoru. Snímač je umístěn ve vyšší úrovni než v úrovni srdce. Zkontrolujte pacienta. Zkontrolujte polohy uzavíracích ventilů a nastavení monitoru. Žádné Přemístěte snímač do správné výšky. Uvolněné spojení. Utáhněte všechna připojovací místa. Tvorba trombů, vzduchové bublinky nebo krev v katétru, přelomení katétru nebo arteriální spazmus Nesprávná nulová referenční úroveň. Pomocí injekční stříkačky odsajte vzduch nebo částice z katétru a poté systém propláchněte. Otevřete uzavírací ventil na straně vzduchu a zopakujte vynulování snímače. Vadný snímač. Vyměňte snímač. Snímač je umístěn v nižší úrovni než v úrovni srdce. Nesprávná nulová referenční úroveň. Artefakt způsobený záchvěvy katétru. Přemístěte snímač do správné výšky. Zopakujte vynulování. Změňte polohu hrotu katétru. Použijte střední hodnoty tlaků (střední tlak je méně ovlivňován extrémními odchylkami, a bude tedy poskytovat přesnější odečet). Nelze provést proplach systému. Tlakový vak je netěsný. V proplachovacím vaku udržujte trvale přetlak. Odstraňte obvazy, abyste mohli zkontrolovat, zda nedošlo kvnějšímu přelomení trubice. Nelze provést vynulování systému. Systém byl vynulován, avšak nadále zobrazuje hlášení, že je zapotřebí nastavit nulovou referenční úroveň. PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Částečně přelomený nebo ucpaný katétr. Uzavírací ventil není otevřen na straně vzduchu nebo je vadný. Je-li katétr zanesen usazeninami, vyměňte jej. Zkontrolujte polohu uzavíracího ventilu. Vyměňte všechny vadné uzavírací ventily. Vadný snímač. Vyměňte snímač. Kroky postupu vynulování systému byly provedeny v nesprávném pořadí. NÁPRAVNÁ AKCE Před umístěním uzavíracího krytu na port zavřete uzavírací ventil Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

98 Tabulka 4-8 Tipy pro řešení problémů při monitorování invazivního tlaku (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV Artefakt způsobený odrazem (prudkým záchvěvem) katétru v oblasti pulmonální artérie. Trvalé sledování tlaku vzaklínění v plícnici (PWP) (sledování zaklínění přetrvává i po vyfouknutí balónku). Nelze získat hodnotu pulmonálního tlaku v zaklínění. Postupné zvyšování pulmonálního tlaku v zaklínění. PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Nadměrný pohyb katétru. Pohyb hrotu katétru uvnitř cévy urychluje pohyb kapaliny v katétru, což způsobuje superpozici artefaktu na křivce průběhu tlaku a zvýšení naměřené hodnoty o mmhg. Hrot katétru je částečně zanesen. Katétr se v plícnici distálně přemístil. Nesprávná poloha hrotu katétru. Netěsnost balónku. Protržený balónek. Řešení obecných problémů viz Tabulka 9-2 na straně NÁPRAVNÁ AKCE Změňte polohu hrotu katétru. Použijte střední hodnoty tlaků (střední tlak je méně ovlivňován extrémními odchylkami, a poskytuje tedy přesnější odečet). Použijte injekční stříkačku k odsátí, poté proveďte proplach. Před nafouknutím balónku sledujte křivku PA. Plochý průběh křivky by mohl nasvědčovat existenci zaklínění při vyfouknutí balónku. Obraťte pacienta z boku na bok do Trendelenburgovy polohy, nebo se pokuste o vypuzení katétru provedením simulace kašle. Vytahujte katétr s vyfouknutým balónkem, dokud jej neuvedete do správné polohy. Minimalizujte možnost dopředného posouvání katétru tím, že katétr v místě zavedení pevně přichytíte. Přemístěte katétr. Vyměňte katétr. Nadměrné nafouknutí. Balónek nafukujte v malých postupných krocích a sledujte přitom jeho objem, abyste postihli okamžik vzniku zaklínění. Použijte pouze tolik vzduchu, kolik je jej zapotřebí ke vzniku zaklínění. Nepoužívejte větší objem, než jaký je doporučen výrobcem. Katétr se v plícnici distálně přemístil. Přemístěte katétr Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

99 MONITOROVÁNÍ 4 Trendy životních funkcí a úseku ST Účel použití Sledování trendů, které je funkcí monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15, poskytuje možnost grafického zobrazování a dokumentování životních funkcí (VS) pacienta a měření úseků ST po dobu až osmi hodin. Funkce sledování trendů životních funkcí je určena pro použití u jakéhokoli pacienta, jehož stav vyžaduje sledování životních funkcí po delší dobu, a umožňuje tak identifikaci změn pacientova stavu a dokumentování pacientovy odezvy na léčbu. Funkce sledování trendů úseků ST je určena pro použití u pacientů s podezřením na existenci akutních ischemických příhod, například nestabilní angíny, a u pacientů s probíhající léčbou akutní ischemické události. Měření úseků ST se iniciuje pomocí 12svodového EKG a odvozuje se pomocí analytického programu pro 12svodové záznamy EKG vytvořeným univerzitou v Glasgow. Varování týkající se sledování trendů životních funkcí a úseků ST VAROVÁNÍ NEPŘESNÁ INTERPRETACE STAVU PACIENTA Grafy životních funkcí a úseků ST jsou nástroje, které se mají používat jako doplnění k celkovému vyhodnocení stavu pacienta. Artefakty a šum mohou způsobovat vznik falešných údajů. Zajistěte, aby monitorování bylo co nejméně ovlivňováno artefakty, aprovádějte další pravidelná vyšetření pacienta, abyste ověřili správnost údajů na monitoru Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

100 Jak funguje sledování trendů životních funkcí Každou aktivní životní funkci je možno graficky zobrazovat jako trend získaný za 30 minut nebo za 1, 2, 4 a 8 hodin. Mezi životní funkce patří srdeční frekvence (HR), SpO 2, SpCO, SpMet, CO 2, respirační frekvence (RR) a systolický, diastolický a střední tlak. Vzorkování dat se provádí každých 30 sekund. Nejsou-li dostupná platná data, jsou v grafu nahrazena prázdným místem. Hodnoty NIBP se tisknou pouze tehdy, je-li získán výsledek měření neinvazivního krevního tlaku. Naměřené hodnoty životních funkcí se neprůměrují ani nefiltrují. Na základě změn naměřených hodnot životních funkcí se nezobrazují žádná hlášení ani se neaktivují alarmy. První měření ETCO 2 Poslední provedené měření ETCO 2 Označení životní funkce Obrázek 4-15 Graf trendu EtCO2 Systolický tlak Diastolický tlak Označení životní funkce Obrázek 4-16 Graf trendu tlaků 4-60 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

101 MONITOROVÁNÍ 4 Jak funguje sledování trendů úseků ST Měření úseků ST je možno graficky zobrazovat jako trend získaný za 30 minut nebo za 1, 2, 4 a 8 hodin. Sledování trendů úseků ST se iniciuje získáním prvního 12svodového EKG pacienta. Bod STJ je součástí úseku ST, který je měřen (viz Obrázek 4-17). Naměřené polohy bodu STJ se tisknou v grafu trendů úseků ST (viz Obrázek 4-18). STJ Obrázek 4-17 Měření bodu STJ Jsou-li k pacientovi připojeny všechny svody 12svodového kabelu EKG, provádí se měření bodu STJ každých 30 sekund. Je-li svod odpojen nebo jsou-li data EKG příliš zkreslena šumem, měření úseků ST se neprovádí a v grafu je pro daný časový interval zobrazeno prázdné místo. Pokud se měření bodu STJ v kterémkoli svodu odchýlí od počátečního měření o 1 mm (0,1 mv) nebo více a tato odchylka přetrvává po dobu 2,5 minuty, monitor automaticky vytiskne další 12svodový ECG. Interpretace grafu trendů úseků ST Pomocí prvního 12svodového EKG monitor identifikuje existenci jakéhokoli posunutí bodu STJ, ať záporného nebo kladného, a určí svod, u kterého došlo k největšímu posunutí bodu STJ. Je-li vybráno nastavení AUTO (Automatické), zobrazuje se v grafu svod, u kterého došlo k největšímu posunutí bodu STJ. Měření bodu poté pokračuje v intervalech po 30 sekundách. Obrázek 4-18 znázorňuje příklad grafu trendu úseků ST. Uplynulý čas se na obrazovce zobrazuje zprava doleva. Nejaktuálnější naměřená poloha bodu STJ se tedy nachází zcela vpravo. Každá získaná naměřená poloha bodu STJ se porovnává s první naměřenou polohou bodu STJ nebo se základní úrovní. Sloupce pak představují velikost změny polohy bodu STJ v porovnání sprvním měřením Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

102 Zvětšení a následné zmenšení STJ Svod Aktuální STJ Změna STJ Obrázek 4-18 Graf trendu úseků ST Tento graf trendu úseků ST zobrazuje změny STJ od prvního 12svodového EKG pacienta, atopodobu monitorování činící 10 minut. Počáteční EKG pacienta nevykazoval zvýšení hodnoty ST v žádném svodu. Poté u pacienta došlo ke zvýšení o 3 mm ve svodu II. Tato změna projevující se zvýšením ST je znázorněna svislými sloupci, přičemž trvala přibližně 5 minut. (Každý svislý sloupec představuje jeden 30sekundový interval.) Po zahájení léčby se hodnota ST snížila na současnou naměřenou úroveň STJ činící 1,0, nadále je však kladná ve srovnání s počátečním EKG. Popisná poznámka (1.0/1.0) znamená, že aktuální naměřená hodnota STJ je zvýšena o 1,0 mm, apředstavuje změnu o velikosti 1,0 oproti počátečnímu EKG. Chcete-li ověřit hodnotu STJ naměřenou při počátečním 12svodovém EKG, odečtěte změnu STJ od aktuální naměřené hodnoty STJ. Například: 1,0 1,0 = 0. Graf úseků ST můžete zobrazit i pro další svody Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

103 MONITOROVÁNÍ 4 Zobrazování a tisk grafů trendů Graf trendů lze pro kteroukoli aktivní životní funkci nebo pro kterékoli měření úseků ST zobrazovat v kanálu 2 nebo 3. Obrázek 4-18 znázorňuje graf trendů v kanálu 3. I když lze zobrazovat pouze dva grafy trendů zároveň, zařízení shromažďuje data trendů všech hodnot aktivních životních funkcí. Postup zobrazení grafů trendů: 1. Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA zvýrazněte kanál 2 nebo 3 a poté jej stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte. Zobrazí se nabídka Channel (Kanál). 2. Vyberte položku WAVEFORM (Křivka) a poté položku TREND. 3. Vyberte položku SOURCE (Zdroj) a poté vyberte možnost VS nebo ST. 4. Výchozí nastavení položek SCALE (Stupnice) a RANGE (Rozsah) je AUTO (Automatické). Je-li použito nastavení AUTO (Automatické), monitor automaticky aktualizuje stupnici tak, aby byly zobrazeny všechny hodnoty a aby byla viditelná všechna data shromážděná od zapnutí napájení po současnost. Změníte-li stupnici nebo rozsah, některá data nemusí být viditelná, protože budou mimo stupnici nebo mimo rozsah. 5. Stiskněte tlačítko ZPĚT. V kanálu se zobrazí graf vybraného trendu VS nebo ST. Poznámka: Abyste mohli iniciovat trendy úseků ST, musíte získat 12svodový EKG. Počáteční EKG poskytuje základní srovnávací měření úseků ST a iniciuje funkci sledování trendů úseků ST. Postup tisknutí grafů trendů: 1. Stiskněte tlačítko VOLBY. Zobrazí se nabídka Options (Volby). 2. Otáčením a následným stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte položku PRINT (Tisk). 3. Vyberte možnost REPORT (Zpráva) a poté vyberte nastavení TREND SUMMARY (Souhrn trendů). 4. Vyberte možnost PRINT (Tisk). Vytiskne se zpráva Trend Summary (Souhrn trendů) obsahující grafy všech aktivně monitorovaných trendů VS a ST Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

104 Důležitá pravidla při monitorování životních funkcí a úseků ST Abyste dosáhli nejlepších výsledků, berte v úvahu následující skutečnosti: Schopnost pacienta spolupracovat a uvolnit se. U neklidných pacientů může docházet ke vzniku fyziologických signálů rušených šumem. Signály rušené šumem pak mohou být zdrojem nepřesných (příliš vysokých nebo nízkých) naměřených hodnot. Kvalitu fyziologického signálu. Obsahuje-li EKG významný artefakt, mohou být naměřené hodnoty srdeční frekvence falešné. 12svodové EKG obsahující rušení šumem je třeba potlačit, v takovém případě však nebudou získány žádné naměřené hodnoty úseků ST. Očekávanou délku časového intervalu, během kterého má být pacient monitorován. Grafy trendů životních funkcí pacientů monitorovaných pouze krátkou dobu (například 15 minut) nemusí poskytovat dostatek údajů potřebných k rozpoznání postupných změn pacientova stavu. Rytmus pacientova EKG. Stanovení diagnózy ischémie související s úseky ST je zpomalováno určitými nálezy vyplývajícími z EKG, například blokováním levého raménka a ventrikulární stimulací Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

105 5 TERAPIE V této kapitole je popsána terapie pacienta. Všeobecná varování a upozornění platná pro terapii strana 5-3 Terapeutická elektroda a umístění standardních defibrilačních elektrod Automatizovaná externí defibrilace (AED) Manuální defibrilace Postup při pro synchronizované kardioverzi Neinvazivní stimulace Monitorování EKG a terapeutické postupy v manuálním režimu u dětí Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

106

107 TERAPIE 5 Všeobecná varování a upozornění platná pro terapii VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM Defibrilátor poskytuje elektrickou energii až 360 joulů. Při vybíjení defibrilátoru se nedotýkejte povrchu defibrilačních elektrod ani terapeutických elektrod na jedno použití. NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM Pokud se během defibrilace nějaká osoba dotýká pacienta, lůžka nebo jakéhokoli vodivého materiálu, který je v kontaktu s pacientem, může dojít k částečnému vybití vydané energie přes tuto osobu. Před vybitím defibrilátoru zajistěte, aby nebyl nikdo v kontaktu s pacientem, lůžkem ani jiným vodivým materiálem. NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM Nevybíjejte defibrilátor do vzduchu. Pro odstranění nechtěného náboje změňte nastavení, zvolte vybití nebo vypněte defibrilátor. NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ A NEÚČINNÉ DODÁVKY ENERGIE RIZIKO POŽÁRU, POPÁLENÍ KŮŽE A NEÚČINNÉ DODÁVKY ENERGIE Nevybíjejte standardní defibrilační elektrody na terapeutických elektrodách ani na EKG elektrodách. Nedovolte, aby se standardní defibrilační elektrody (nebo terapeutické elektrody) dotýkaly navzájem, EKG elektrod, vodičů ke svodům, obvazů a náplastí na těle pacienta apod. Takovým kontaktem by se při defibrilaci mohl vytvořit elektrický oblouk a došlo by k popálení kůže pacienta a odvedení hlavního náboje od srdečního svalu. MOŽNOST POPÁLENÍ KŮŽE A NEÚČINNÉ DODÁVKY ENERGIE Terapeutické elektrody, které jsou suché nebo poškozené, mohou během defibrilace vytvořit elektrický oblouk a způsobit popáleniny pokožky pacienta. Nepoužívejte terapeutické elektrody, které jsou vybaleny z fólie déle než 24 hodin. Nepoužívejte elektrody po uplynutí data použitelnosti. Zkontrolujte, zda není lepidlo elektrod poškozeno. Terapeutické elektrody pro dospělé vyměňte po 50 výbojích a terapeutické elektrody pro děti po 25 výbojích. MOŽNOST POPÁLENÍ KŮŽE Během defibrilace nebo stimulace mohou vzduchové kapsy mezi pokožkou a terapeutickými elektrodami způsobit popáleniny na pokožce pacienta. Terapeutické elektrody přiložte tak, aby celé přilnuly k pokožce. Po přiložení elektrod neměňte jejich polohu. Pokud je nutná změna umístění, odstraňte elektrody a nahraďte je novými Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

108 VAROVÁNÍ RIZIKO NESPRÁVNÉ FUNKCE ZAŘÍZENÍ MOŽNOST VÝPADKU DEFIBRILÁTORU Vysoký proudový odběr vyžadovaný pro nabíjení defibrilátoru může způsobit dosažení vypínacího napětí defibrilátoru, aniž by se aktivovalo varování o slabé baterii. Pokud se defibrilátor vypne bez varování nebo pokud se objeví varování o nutnosti výměny baterie, okamžitě baterii vyměňte za jinou plně nabitou baterii. MOŽNOST RUŠENÍ IMPLANTOVANÉHO ELEKTRICKÉHO PŘÍSTROJE Defibrilace může způsobit poruchu implantovaných přístrojů. Pokud je to možné, umístěte standardní defibrilační elektrody nebo terapeutické elektrody dále od implantovaných přístrojů. Po defibrilaci zkontrolujte funkci implantovaného přístroje. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ Před použitím tohoto defibrilátoru odpojte od pacienta veškerá zařízení, která nejsou vybavena ochranou proti defibrilaci. Terapeutická elektroda a umístění standardních defibrilačních elektrod Níže uvedený text popisuje přípravu kůže a umístění terapeutických elektrod a standardních defibrilačních elektrod včetně zvláštních situací. Příprava pokožky pacienta Připravte pokožku pacienta: Odstraňte veškerý oděv z pacientova hrudníku. Co nejlépe odstraňte nadměrné ochlupení prsou. Dejte pozor, abyste pokožku neporanili ani neprořízli, pokud používáte břitvu nebo holicí strojek. Pokud je to možné, elektrody neumísťujte na poraněnou pokožku. Pokud je to nutné, pokožku pacienta očistěte a osušte. Odstraňte veškeré masti z pacientova hrudníku. Osušte pokožku rychlým tahem ručníku nebo gázy. Tím se pokožka mechanicky očistí od mastnoty a jiných nečistot, a zjistí se tak lepší přilnavost elektrod. Na pokožku nepoužívejte alkohol, benzoovou tinkturu ani prostředek proti pocení. 5-4 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

109 TERAPIE 5 Anterolaterální umístění Anterolaterální umístění se používá k monitorování EKG, defibrilaci, synchronizované kardioverzi a neinvazivní stimulaci. Provedení anterolaterálního umístění pro terapii: 1. Umístěte terapeutickou elektrodu nebo defibrilační elektrodu APEX vedle levé prsní bradavky, pokud možno se středem elektrody ve střední axilární čáře. Viz Obrázek 5-1. Přední Sternum Laterální Apex Terapeutické elektrody QUIK-COMBO Obrázek 5-1 Anterolaterální umístění Standardní defibrilační elektrody 2. Druhou terapeutickou elektrodu nebo defibrilační elektrodu na STERNUM umístěte na pravou stranu horní poloviny trupu pacienta vedle sterna pod klíční kost, viz Obrázek 5-1. Anterolaterální umístění Anterolaterální umístění je alternativním umístěním vhodným pro neinvazivní stimulaci, manuální defibrilaci a synchronizovanou kardioverzi, nikoli však pro monitorování EKG ani pro režim AED. EKG signál získaný elektrodami v této poloze není signálem získaným standardním svodem. Provedení anterolaterálního umístění: 1. Umístěte terapeutickou elektrodu nebo + na levé prekordium, jak znázorňuje Obrázek 5-2. Horní okraj elektrody musí být pod bradavkou. Pokud je to možné, vyhněte se umístění na bradavku, bránici nebo na kostní výčnělek hrudní kosti. 2. Druhou elektrodu umístěte za srdce do infraskapulární oblasti, jak znázorňuje Obrázek 5-2. Kvůli pohodlí pacienta umístěte spoj kabelu mimo páteř. Neumísťujte elektrodu na kostní výčnělky páteře nebo lopatky. Přední Zadní Terapeutické elektrody QUIK-COMBO Obrázek 5-2 Anterolaterální umístění Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

110 Zvláštní situace pro umístění elektrod nebo defibrilačních elektrod Při rozmísťování terapeutických elektrod nebo standardních defibrilačních elektrod dbejte na zvláštní požadavky v těchto možných situacích. Synchronizovaná kardioverze Alternativní umístění pro kardioverzi při fibrilaci síní zahrnují a) umístění terapeutické elektrody na levé prekordium a druhé elektrody do pravé zadní infraskapulární oblasti nebo b) umístění terapeutické elektrody vpravo od sterna a druhé elektrody do levé zadní infraskapulární oblasti. Obézní pacienti nebo pacientky s velkými prsy Terapeutické elektrody nebo standardní defibrilační elektrody přiložte na plochou oblast hrudníku, pokud je to možné. Pokud kožní záhyby nebo prsní tkáň brání dobrému přilnutí, roztáhněte kožní záhyby a vytvořte plochý povrch. Vyhublí pacienti Přitlačujte terapeutické elektrody na trup podél obrysů žeber a mezer mezi nimi. Tímto způsobem omezíte vzduchové kapsy a mezery pod elektrodami a zajistíte dobrý kontakt s pokožkou. Pacienti s implantovanými přístroji Implantované přístroje, jako jsou srdeční defibrilátory, stimulátory či jiné přístroje, mohou absorbovat energii z výboje defibrilátoru LIFEPAK 15 nebo být výbojem poškozeny. Pokud je to možné, umístěte terapeutické elektrody nebo standardní defibrilační elektrody do standardního umístění, ale dále od implantovaného přístroje. Ošetřete pacienta jako každého jiného pacienta vyžadujícího lékařskou péči. Pokud je defibrilace neúspěšná, může být nezbytné vyzkoušet jiné (anterolaterální) umístění elektrod. 5-6 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

111 Automatizovaná externí defibrilace (AED) TERAPIE 5 Účel použití Při použití v režimu AED je monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 částečně automatický defibrilátor, který poskytuje nápovědu pro léčebný protokol a analýzu EKG s použitím patentovaného poradního systému Shock Advisory System (SAS). Tento softwarový algoritmus analyzuje elektrokardiografický (EKG) rytmus pacienta a informuje o tom, zda detekuje nebo nedetekuje rytmus, při kterém lze aplikovat výboj. K defibrilaci pacienta v režimu AED je nutná interakce s obsluhou. Režim AED je určen k použití osobami, které jsou pověřené lékařem nebo vedoucím pracovníkem lékařského zařízení a mají alespoň tyto dovednosti a školení: školení KPR, školení v AED ekvivalentní školení doporučenému Americkou asociací pro onemocnění srdce (American Heart Association AHA) nebo Evropskou radou pro resuscitaci (European Resuscitation Council ERC), školení v použití monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 v režimu AED. Indikace Režim AED lze používat jen u pacientů, u kterých došlo k zástavě dechu a srdeční činnosti. Před použitím defibrilátoru k analýze EKG rytmu musí být pacient v bezvědomí, bez pulzu a bez normální dechové činnosti. V režimu AED není monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 určen pro pediatrické pacienty mladší osmi let. Kontraindikace Žádné nejsou známy Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

112 Varování AED VAROVÁNÍ RIZIKO CHYBNÉ INTERPRETACE DAT MOŽNOST CHYBNÉ INTERPRETACE DAT Neprovádějte analýzu v jedoucím vozidle. Pohybový artefakt může ovlivnit signál EKG, což může vyvolat nevhodné použití možnosti SHOCK (Výboj) nebo vyvolat hlášení NO SHOCK ADVISED (Výboj nedoporučen). Detekce pohybu může analýzu zpomalit. Zastavte vozidlo a během analýzy se nedotýkejte pacienta. MOŽNOST CHYBNÉ INTERPRETACE EKG Při činnosti defibrilátoru v režimu AED neumísťujte terapeutické elektrody do anterolaterálního umístění. Rozhodnutí o použití možnosti SHOCK (Výboj) nebo NO SHOCK (Žádný výboj) může být provedeno nesprávně. Poradní algoritmus pro výboj vyžaduje umístění elektrod v anterolaterální poloze (svod II). BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA U PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ V režimu AED není tento defibrilátor určen ani testován k interpretaci pediatrického rytmu ani k vydání energie v pediatrickém nastavení joulů u dětí mladších osmi let. Režim AED Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 je nastaven tak, aby po zapnutí pracoval v manuálním režimu (výchozí nastavení z výroby). Přístroj může být nastaven k zapnutí v režimu AED tím, že se změní volba nastavení. Výchozí tovární nastavení pro režim AED viz Tabulka A-5 na straně A-15. Nastavení energie a jiné volby v nastavení AED mohou být změněny podle lékařského protokolu. Další informace jsou uvedeny v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu přístroji V režimu AED se kontinuálně zobrazuje křivka EKG, avšak přístup k dalším funkcím, jako je OPTIONS (Volby), není v režimu AED povolen. Během KPR automaticky zní metronom KPR, ztišen či opět povolen však může být pouze v režimu AED. Můžete ukončit režim AED s protokolem nápovědy a zahájit režim s nápovědou nebo manuální režim. Další informace o monitorování s nápovědou viz část Monitorování s nápovědou na straně Přístup do manuálního režimu může být přímý, může vyžadovat potvrzení nebo přístupový kód, nebo není povolen, podle toho, jak je defibrilátor nastaven. Další informace viz část Čas a metronom KPR na straně Je důležité, abyste se před použitím důkladně seznámili s nastavením a provozem monitoru/defibrilátoru. 5-8 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

113 TERAPIE 5 Postup AED Následující popis výzev v režimu AED (hlasových a textových) je založen na standardním nastavení režimu AED z výroby. Nastavení jsou ve shodě s pokyny Americké asociace pro onemocnění srdce (AHA) a s pokyny Evropské rady pro resuscitaci (ERC) z roku Změny voleb nastavení mají za následek jiné chování v režimu AED. Během KPR automaticky zní metronom KPR a může být pouze ztišen či opět povolen. Provedení automatizované externí defibrilace: 1. Ověřte si, že má pacient kardiopulmonální zástavu (je v bezvědomí, bez pulzu a nedýchá normálně). 2. Stiskněte tlačítko ZAP. 3. Připravte pacienta k umístění elektrod (viz část Příprava pokožky pacienta na straně 5-4). AED Mode Connect electrodes Dokud nebude pacient připojen k systému AED, budou zobrazeny výzvy CONNECT ELECTRODES (Připojit elektrody). Pokud je to možné, uložte pacienta na tvrdý povrch v dostatečné vzdálenosti od stojaté vody. 4. Zapojte terapeutické elektrody k terapeutickému kabelu a ověřte připojení kabelu k defibrilátoru. 5. Přiložte terapeutické elektrody k hrudníku pacienta v anterolaterální poloze (viz část Anterolaterální umístění na straně 5-5). AED Mode Jakmile je pacient patřičně připojen k systému AED, objeví se výzvy PUSH ANALYZE (Stisknout tlačítko Analýza). Push ANALYZE Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

114 6. Zahajte analýzu stiskem tlačítka ANALÝZA. Ukončete KPR. VAROVÁNÍ MOŽNOST CHYBNÉ INTERPRETACE DAT Neposunujte AED během analýzy. Posunování AED může ovlivnit signál EKG, což může způsobit nevhodné rozhodnutí o použití možnosti SHOCK (Výboj) nebo NO SHOCK ADVISED (Výboj nedoporučen). Během analýzy se nedotýkejte pacienta ani systému AED. AED Mode Analyzing now -- Stand clear Objeví se hlášení ANALYZING NOW--STAND CLEAR (Probíhá analýza odstupte). Systém SAS během přibližně 6 až 9 sekund zanalyzuje EKG pacienta a doporučí buď možnost SHOCK ADVISED (Výboj doporučen), nebo NO SHOCK ADVISED (Výboj nedoporučen). 7. Postupujte dále podle zpráv na obrazovce a hlasových výzev systému AED. Výboj doporučen Pokud je výboj doporučen, objeví se následující hlášení: AED Mode SHOCK ADVISED! Charging to 200J 200J Pokud systém AED zjistí defibrilovatelný rytmus EKG, objeví se hlášení SHOCK ADVISED (Výboj doporučen). Začíná nabíjení na jouly nastavené pro výboj 1. Objeví se lišta nabíjení a zazní stoupající tón. To cancel, push Speed Dial AED Mode 200J available Push SHOCK button! To cancel, push Speed Dial Po dokončeném nabíjení se zobrazí dostupná energie. Objeví se hlášení STAND CLEAR, PUSH SHOCK BUTTON! (Odstupte, stiskněte tlačítko Výboj) ( ) a poté zazní tón Výboj připraven. Zajistěte, aby se žádné osoby nedotýkaly pacienta, lůžka ani žádných zařízení připojených k pacientovi. Pro vydání energie do těla pacienta stiskněte tlačítko (Výboj) Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

115 TERAPIE 5 AED Mode Pokud je tlačítko (Výboj) stisknuto, uvidíte zprávu ENERGY DELIVERED (Energie dodána), která signalizuje, že byl přenos energie dokončen. Energy delivered AED Mode Disarming... Poznámka: Pokud nestisknete tlačítko (Výboj) během 60 sekund nebo stisknete tlačítko RYCHLÁ VOLBA pro zrušení nabíjení, defibrilátor se vybije a objeví se hlášení DISARMING (Probíhá vybíjení). AED Mode Start CPR 1:46 AED Mode Push ANALYZE Po uskutečnění výboje se objeví hlášení START CPR (Zahájit KPR). Odpočítávací časovač (ve formátu min:s) pokračuje po dobu zvolenou v nastavení CPR TIME 1 (Čas KPR 1). Poznámka: Metronom KPR automaticky vydává slyšitelné kompresní tiky a tóny či výzvy k ventilaci pouze při KPR v poměru 30:2. Pro ztišení metronomu stiskněte tlačítko KPR. Pro zrušení ztišení metronomu stiskněte znovu tlačítko KPR. Když skončí doba odpočítávání KPR, objeví se výzva PUSH ANALYZE (Stisknout tlačítko Analýza). Tyto výzvy se opakují každých 20 sekund až do stisknutí tlačítka ANALÝZA Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

116 Výboj nedoporučen Když výboj není doporučen, objeví se následující hlášení: AED Mode Pokud systém AED zjistí nedefibrilovatelný rytmus EKG, objeví se hlášení NO SHOCK ADVISED (Výboj nedoporučen). Defibrilátor se nenabije a výboj nelze provést. No shock advised AED Mode Start CPR 1:46 AED Mode Push ANALYZE Po hlášení NO SHOCK ADVISED (Výboj nedoporučen) se objeví hlášení START CPR (Zahájit KPR). Odpočítávací časovač (ve formátu min:s) pokračuje po dobu zvolenou v nastavení CPR TIME 2 (Čas KPR 2). Poznámka: Metronom KPR automaticky vydává slyšitelné kompresní tiky a tóny či výzvy k ventilaci pouze při KPR. Pro ztišení metronomu stiskněte tlačítko KPR. Pro zrušení ztišení metronomu stiskněte znovu tlačítko KPR. Když skončí doba odpočítávání KPR, objeví se výzva PUSH ANALYZE (Stisknout tlačítko Analýza). Tyto výzvy se opakují každých 20 sekund až do stisknutí tlačítka ANALÝZA. Následné analýzy pro sekvence SHOCK ADVISED (Výboj doporučen) a NO SHOCK ADVISED (Výboj nedoporučen) jsou stejné jako výše popsané. Energetická hladina pro výboj č. 2, 3 a další závisí na nastavení protokolu ENERGY PROTOCOL (Energetický protokol) a na analýze rozhodnutí. Pokud po výboji následuje rozhodnutí NO SHOCK ADVISED (Výboj nedoporučen), energetická hladina se před dalším výbojem nezvýší. Pokud po výboji následuje rozhodnutí SHOCK ADVISED (Výboj doporučen), energetická hladina se před dalším výbojem zvýší Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

117 TERAPIE 5 Zjištěn pohyb AED Mode Motion detected! Stop motion! Pokud systém AED během analýzy EKG zjistil pohyb, objeví se hlášení MOTION DETECTED, STOP MOTION (Zjištěn pohyb zabraňte pohybu) a poté zazní výstražný tón. Analýza je zablokována do zastavení pohybu nebo na dobu až 10 sekund. Po zastavení pohybu nebo po uplynutí 10 sekund analýza dále pokračuje, a to i v případě, že pohyb neustal. Možné příčiny zjištění pohybu a navržená řešení viz Tabulka 5-1. Elektrody nebo terapeutický kabel odpojeny AED Mode Connect electrodes Jestliže nejsou připojeny terapeutické elektrody, zobrazuje se výzva CONNECT ELECTRODES (Připojit elektrody) až do připojení pacienta. AED Mode Connect cable Pokud není terapeutický kabel připojen k defibrilátoru, zobrazuje se hlášení CONNECT CABLE (Připojit kabel) až do připojení kabelu. Počitadlo výbojů AED Mode Počitadlo výbojů (x) ukazuje, kolik výbojů pacient dostal. Po vypnutí defibrilátoru na dobu delší než 30 sekund se počitadlo výbojů vždy vynuluje Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

118 Čas a metronom KPR Start CPR 1:46 AED Mode Během použití se bude čas KPR zobrazovaný odpočítávacím časovačem mírně lišit kvůli metronomu. Je-li během použití aktivován metronom KPR, jsou časy KPR upraveny tak, aby kompresní tiky KPR končily po provedení cyklu komprese. Následkem toho zobrazuje odpočítávací časovač KPR takový čas KPR, který aproximuje sekundy vybrané v režimu nastavení. I když bude metronom během časového intervalu KPR vypnut nebo ztišen, bude se zobrazovaný čas KPR od času nastaveného v režimu nastavení mírně lišit. Je tomu tak proto, že metronom provádí sledování kompresních tiků a výzev k zahájení ventilace na pozadí, proto když je metronom aktivován, končí časový interval KPR kompresemi. Přepnutí z režimu AED do manuálního režimu Přístup do manuálního režimu z režimu AED může být přímý, může vyžadovat potvrzení nebo přístupový kód, nebo není povolen, podle toho, jak je defibrilátor nastaven. Pro přepnutí z režimu AED do manuálního režimu stiskněte jednou tlačítko VOLBA ENERGIE. Pro přepnutí z režimu AED do manuálního režimu můžete také stisknout tlačítko STIMUL. nebo NABÍJENÍ. Poznámka: Pokud je metronom aktivní (vydává kompresní tiky a výzvy k ventilaci), když přepínáte z režimu AED do manuálního režimu, zůstane metronom aktivní po vstupu do manuálního režimu. V závislosti na nastavení manuálního přístupu pokračujte v přechodu do manuálního režimu následujícím způsobem: AED/Přímý Žádná omezení přístupu k manuálnímu režimu. AED/Potvrzen Zobrazí se potvrzující obrazovka. Manual Mode Výběrem tlačítka YES (Ano) přejdete do manuálního režimu. Enter Manual Mode? Yes No Push Speed Dial to confirm 5-14 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

119 TERAPIE 5 AED/Přístupový kód Zobrazí se obrazovka s přístupovým kódem: Manual Mode Enter Manual Mode passcode K zadání přístupového kódu použijte ovladač RYCHLÁ VOLBA. Kód se změní na tečky, aby byl chráněn, a defibrilátor vstoupí do manuálního režimu. Máte tři pokusy o zadání správného přístupového hesla. Po neúspěšném pokusu se objeví hlášení INCORRECT--TRY AGAIN (Nesprávně opakujte akci). Po třech neúspěšných pokusech se objeví hlášení ACCESS DENIED (Přístup zamítnut) a defibrilátor se vrátí do režimu AED. Omezeno Zobrazí se hlášení MANUAL MODE DISABLED (Manuální režim zablokován), zazní výstražný tón a monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 se vrátí do režimu AED. Je důležité, abyste se všichni uživatelé monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 před jeho použitím důkladně seznámili s nastavením a provozem monitoru/defibrilátoru. Speciální volby v nastavení AED Následující popis výzev AED (hlasových i textových) vysvětluje speciální volby nastavení. Počáteční KPR Nejprve KPR Když je volba INITIAL CPR (Počáteční KPR) nastavena na možnost CPR FIRST (Nejprve KPR), zobrazí se hned po zapnutí systému AED a před analýzou výzva START CPR (Zahájit KPR). AED Mode Objeví se výzva START CPR (Zahájit KPR). Start CPR 1: Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

120 AED Mode Start CPR 1:46 If you witnessed the arrest, push ANALYZE Po 3 sekundách se objeví odpočítávací časovač a výzva IF YOU WITNESSED THE ARREST, PUSH ANALYZE (Pokud jste byli svědky zástavy, stiskněte tlačítko Analýza). Tyto výzvy poskytují příležitost k ukončení počáteční fáze KPR a přikročení přímo k analýze. Poznámka: Rozhodnutí ukončit KPR dříve je založeno na vašem protokolu a na tom, zda jsem byli svědky zástavy. Pokud jste byli svědky zástavy, stiskněte tlačítko ANALÝZA. Blok KPR skončí a zobrazí se výzva ANALYZING NOW, STAND CLEAR (Probíhá analýza odstupte). Pokud jste nebyli svědky zástavy, proveďte KPR a nestiskněte tlačítko ANALÝZA. Odpočítávací časovač počáteční KPR bude pokračovat po dobu stanovenou ve volbě nastavení INITIAL CPR (Počáteční KPR), například po dobu 90 sekund. Když skončí počáteční doba KPR, objeví se výzva PUSH ANALYZE (Stisknout tlačítko Analýza). Počáteční KPR Nejprve analýza Pokud je volba INITIAL CPR (Počáteční KPR) nastavena na možnost ANALYZE FIRST (Nejprve analýza), budete vyzváni k provedení analýzy ihned po zapnutí systému AED. Jakmile systém AED dokončí analýzu, budete vyzváni ke KPR. Pokud nejsou elektrody přiloženy k tělu pacienta, objeví se výzva CONNECT ELECTRODES (Připojit elektrody), než budete vyzváni k provedení analýzy. Výboj nedoporučen Pokud systém AED zjistí nedefibrilovatelný rytmus, objeví se hlášení START CPR (Zahájit KPR). AED Mode Odpočítávací časovač (ve formátu min:s) pokračuje po dobu zvolenou v nastavení INITIAL CPR TIME (Čas počáteční KPR). Start CPR 1:46 Když počáteční KPR skončí, objeví se výzva NO SHOCK ADVISED (Výboj nedoporučen) a poté výzva PUSH ANALYZE (Stisknout tlačítko Analýza). Výboj doporučen Pokud systém AED zjistí defibrilovatelný rytmus EKG, objeví se výzva START CPR (Zahájit KPR) a poté výzva IF YOU WITNESSED THE ARREST, PUSH ANALYZE (Pokud jste byli svědky zástavy, stiskněte tlačítko Analýza) Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

121 TERAPIE 5 AED Mode Start CPR 1:46 Tyto výzvy poskytují příležitost k časnému ukončení počáteční KPR a přikročení přímo k výboji. Poznámka: Rozhodnutí ukončit KPR dříve je založeno na vašem protokolu a na tom, zda jsem byli svědky zástavy. If you witnessed the arrest, push ANALYZE Pokud jste byli svědky zástavy, stiskněte tlačítko ANALÝZA. Tím se ukončí počáteční KPR a objeví se výzvy SHOCK ADVISED (Výboj doporučen) a STAND CLEAR, PUSH SHOCK BUTTON! (Odstupte, stiskněte tlačítko Výboj!) ( ). Pokračujte v použití systému AED a provedení výboje podle školení. Pokud jste nebyli svědky zástavy, proveďte KPR a nestiskněte tlačítko ANALÝZA pro časné ukončení KPR. Odpočítávací časovač počáteční KPR bude pokračovat po dobu stanovenou ve volbě nastavení INITIAL CPR (Počáteční KPR), například po dobu 90 sekund. Krátce před koncem doby KPR se defibrilátor tiše nabije a připraví se na další výboj. KPR pokračuje až do provedení výboje. Když skončí počáteční KPR, objeví se výzvy SHOCK ADVISED (Výboj doporučen) a STAND CLEAR, PUSH SHOCK BUTTON! (Odstupte, stiskněte tlačítko Výboj!) ( ). Pokračujte v použití systému AED a provedení výboje podle školení. Doba KPR před výbojem Pokud je doba PRE-SHOCK CPR (KPR před výbojem) nastavena na 15 sekund nebo více, budete před provedením výboje vyzváni k zahájení KPR, jakmile bude zjištěn defibrilovatelný rytmus. AED Mode Start CPR 0:30 Po uskutečnění analýzy se objeví hlášení START CPR (Zahájit KPR). Odpočítávací časovač (ve formátu min:s) pokračuje po dobu zvolenou v nastavení PRE-SHOCK CPR (KPR před výbojem). Defibrilátor se tiše nabije a připraví se na výboj. Když skončí doba KPR, objeví se výzvy SHOCK ADVISED (Výboj doporučen) a STAND CLEAR, PUSH SHOCK BUTTON! (Odstupte, stiskněte tlačítko Výboj!) ( ). Pokračujte v použití systému AED a provedení výboje podle školení. Poznámka: Tlačítko (Výboj) je během doby KPR před výbojem deaktivováno, aby se zabránilo náhodnému výboji v době, kdy se defibrilátor nabíjí a pracovník provádí KPR Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

122 Monitorování s nápovědou Monitorování s nápovědou je speciální způsob nastavení režimu AED, který umožňuje používání všech monitorovacích funkcí, aniž by se při zapnutí zařízení inicioval protokol režimu AED s výzvami. V případě potřeby lze protokol režimu AED s výzvami iniciovat stisknutím tlačítka ANALÝZA. Kromě toho lze v případě potřeby omezit přístup neoprávněných uživatelů k terapeutickým funkcím prováděným v manuálním režimu, tj. k manuální defibrilaci, synchronizované kardioverzi nebo stimulaci. Některé volby nastavení musí být změněny, aby přístroj po zapnutí pracoval v režimu monitorování s nápovědou. Další informace jsou uvedeny v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu přístroji. Po nastavení monitorování s nápovědou a v případě, že je monitor zapnut, zobrazuje se v oblasti hlášení na domovské obrazovce trvale hlášení ADVISORY MODE-MONITORING (Režim monitorování s nápovědou). Mohou být použity funkce monitoru, jako jsou NIBP, SpO 2 a 12svodové EKG. Svod II a pomlčky jsou znázorněny nahoře na záznamu EKG (Kanál 1), pokud je pacient připojen ke kabelu EKG. Pokud jsou terapeutické elektrody (podložky) a terapeutický kabel připojeny k pacientovi, stiskněte tlačítko SVOD pro změnu na svod PADDLES (Defibrilační elektrody) a zobrazení EKG. V režimu monitorování s nápovědou jsou LEAD II (Svod II) a svod PADDLES (Defibrilační elektrody) jedinými svody pro monitorování EKG povolenými v kanálu 1. Systém nepřetržitého dohledu nad pacientem (CPSS) je aktivní a automaticky vyhodnocuje EKG pacienta. Systém CPSS však vyhodnocuje EKG pouze z hlediska potenciálně defibrilovatelného rytmu. Pokud je zjištěn defibrilovatelný rytmus EKG, jako např. fibrilace komor, objeví se výzva PUSH ANALYZE (Stisknout tlačítko Analýza). Po stisknutí tlačítka ANALÝZA přístroj vstoupí do režimu AED. Před stisknutím tlačítka ANALÝZA ověřte, že má pacient srdeční zástavu. Pohybové artefakty, nízká amplituda EKG a jiné příčiny špatného signálu EKG mohou vést k falešným výstrahám systému CPSS. Pokud pacient nemá srdeční zástavu, nestiskněte tlačítko ANALÝZA. Vyřešte problém příčiny falešné výstrahy systému CPSS. Pokud má pacient srdeční zástavu, stiskněte tlačítko ANALÝZA. Defibrilátor zahajuje protokol s výzvami AED a analyzuje EKG pacienta, když jsou terapeutické elektrody přiloženy k tělu pacienta. Další informace o chování defibrilátoru v režimu AED viz část Automatizovaná externí defibrilace (AED) na straně 5-7. Poznámka: Systém CPSS vyhodnocuje pouze defibrilovatelné rytmy EKG. Pokud není rytmus EKG defibrilovatelný, například asystolie, neobjeví se žádná výzva. Uživatelé neškolení v interpretaci EKG nebo školení pouze v používání režimu AED musí vždy při používání této speciální funkce nastavení stisknout tlačítko ANALÝZA, aby zahájili analýzu EKG a výzvy AED. Pro přepnutí z protokolu AED s výzvami zpět do monitorování s nápovědou stiskněte tlačítko SVOD. Informace o omezení přístupu do manuálního režimu pro nepověřené osoby viz část Čas a metronom KPR na straně 5-14 nebo nahlédněte do dokumentace Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu zařízení Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

123 TERAPIE 5 Rady pro řešení problémů Tabulka 5-1 Rady pro řešení problémů s režimem AED ZJIŠTĚNÝ STAV PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÁ AKCE Zobrazilo se hlášení CONNECT ELECTRODES (Připojit elektrody). Objeví se hlášení CONNECT CABLE (Připojit kabel). V průběhu analýzy se zobrazují hlášení MOTION DETECTED (Zjištěn pohyb) a STOP MOTION (Zabraňte pohybu). Objeví se hlášení DISARMING (Probíhá vybíjení) (je odstraňován elektrický náboj). Terapeutické elektrody nejsou připojeny k terapeutickému kabelu. Elektrody nemají správný kontakt s pacientem. Elektrody jsou suché, poškozené nebo uplynulo jejich datum použitelnosti. Zkontrolujte připojení elektrod. Přitiskněte elektrody na kůži pacienta. Pokožku pacienta je třeba podle doporučení očistit, oholit a osušit. Vyměňte elektrody. Přiložte nové elektrody. Terapeutický kabel je poškozen. Vyměňte terapeutický kabel aproveďte denní kontroly podle kontrolního seznamu pro obsluhu. Terapeutický kabel je během nabíjení odpojen. Kabel znovu připojte a stiskněte opět tlačítko VÝBOJ. Terapeutický kabel je poškozen. Vyměňte terapeutický kabel aproveďte denní kontroly podle kontrolního seznamu pro obsluhu. Pohyb pacienta. Během analýzy ukončete KPR. Při manuální ventilaci pacienta po dokončeném výdechu stiskněte tlačítko ANALÝZA. Pohyb pacienta z důvodu terminálních dechů. Elektrické/vysokofrekvenční rušení. Nechejte analýzu dokončit analýza je zpožděna o max. 10 sekund z důvodu zjištěného pohybu. Přemístěte příruční komunikační nebo jiné přístroje, které mohou být příčinou rušení, dále od defibrilátoru, pokud je to možné. Pohyb vozidla. Během analýzy zastavte vozidlo. Pokud je to možné, přemístěte pacienta do stabilní polohy. Tlačítko (Výboj) nebylo stisknuto do 60 sekund od okamžiku úplného nabití. Byl stisknut ovladač RYCHLÁ VOLBA. Terapeutické elektrody nebo terapeutický kabel odpojen. V případě potřeby defibrilátor znovu nabijte. Nabijte znovu defibrilátor. Znovu připojte elektrodu nebo kabel Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

124 Tabulka 5-1 Rady pro řešení problémů s režimem AED (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÁ AKCE Energie se nezvýšila. Doba nabití na 360 J je delší než 10 sekund. Objeví se výzva REPLACE BATTERY (Vyměnit baterii). Hlasové výzvy zní slabě nebo zkresleně. Zobrazený čas KPR (minuty/sekundy) je jiný než očekávaný. Stiskněte tlačítko KPR a metronom nebude aktivován. Domovská obrazovka je prázdná, ale kontrolka ZAP. svítí. Výsledek analýzy je NO SHOCK ADVISED (Výboj nedoporučen) a EKG ukazuje dokonale rovnou izoelektrickou linii. Po výboji byla další analýza NO SHOCK ADVISED (Výboj nedoporučen). Řešení obecných problémů viz Tabulka 9-2 na straně Není nutný žádný zásah. Pokud po výboji následuje rozhodnutí NO SHOCK ADVISED (Výboj nedoporučen), energetická hladina se nezvýší. Slabá baterie. Baterii vyměňte za plně nabitou baterii. Provozní teplota je příliš nízká. Přesuňte pacienta a přístroj do teplejšího prostředí, pokud je to nutné. Obě baterie jsou málo nabité. Okamžitě vyměňte jednu nebo obě baterie. Nízký výkon baterie. Baterii ihned vyměňte. Funkce metronomu. Žádné. Metronom upravuje čas KPR tak, aby cyklus KPR končil kompresemi. (Viz strana 5-14.) Zvolena nesprávná možnost nastavení. V režimu AED, nikoli v intervalu KPR. Změňte volbu nastavení času KPR. Viz dokumentace Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložená k vašemu přístroji. Vyčkejte, až se interval KPR (slyšitelný tik ) ukončí, nebo aktivujte metronom. Obrazovka nefunguje správně. Stiskněte tlačítko ANALÝZA apři léčbě pacienta se řiďte hlasovými výzvami. Testovací zástrčka je připojena k terapeutickému kabelu. Vyjměte testovací zástrčku apřipojte terapeutické elektrody ke kabelu Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

125 TERAPIE 5 Manuální defibrilace Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 umožňuje manuální defibrilaci s použitím stimulačních/ defibrilačních/ekg elektrod QUIK-COMBO pro dospělé i pro děti, standardních defibrilačních elektrod pro dospělé a pediatrických defibrilačních elektrod. Další informace viz část Volitelné příslušenství defibrilační elektrody na straně 6-1. S monitorem/defibrilátorem LIFEPAK 15 lze provádět peroperační přímou defibrilaci a synchronizovanou kardioverzi s interními defibrilačními elektrodami v příslušenství, určenými k použití s defibrilátorem LIFEPAK 15. Další informace jsou uvedeny v Pokynech k použití interních držáků a defibrilačních elektrod s ovladačem vybíjení. Účel použití Když je monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 použit v manuálním režimu, pracuje jako zařízení generující stejnosměrný proud, které aplikuje do srdečního svalu krátký intenzivní elektrický impulz. Manuální režim vyžaduje pro defibrilaci pacienta interpretaci rytmu EKG obsluhou a interakci s přístrojem. Defibrilace a synchronizovaná kardioverze v manuálním režimu jsou určeny k použití osobami, které jsou pověřené lékařem nebo vedoucím pracovníkem lékařského zařízení, a mají alespoň tyto dovednosti a školení: rozpoznání arytmie a léčba arytmie, pokročilé školení v resuscitaci ekvivalentní školení doporučenému asociací AHA nebo ERC, školení v použití monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Defibrilace je pouze jedním z aspektů lékařské péče nutné k resuscitaci pacienta s poruchou rytmu EKG, kterou je možno léčit defibrilací. V závislosti na situaci mohou být použita další podpůrná opatření: kardiopulmonální resuscitace (KPR), podání kyslíku, farmakoterapie. Indikace Manuální defibrilace je indikována k ukončení některých potenciálně fatálních arytmií, jako je ventrikulární fibrilace a symptomatická ventrikulární tachykardie. Dodávka této energie v synchronizovaném režimu je metodou léčby atriální fibrilace, atriálního flutteru, paroxysmální supraventrikulární tachykardie a u relativně stabilních pacientů i ventrikulární tachykardie. Kontraindikace Defibrilace je kontraindikována v případě léčby bezpulzové elektrické aktivity (PEA), jako je idioventrikulární nebo ventrikulární únikový rytmus, a v léčbě asystolie Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

126 Varování při používání manuální defibrilace VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM Přítomnost vodivého gelu (suchého či vlhkého) na rukojetích defibrilačních elektrod může při defibrilaci způsobit výboj elektrické energie do obsluhující osoby. Po defibrilaci důkladně otřete jak povrch defibrilačních elektrod a jejich rukojetí, tak skladovací prostor pro jejich uložení. RIZIKO POPÁLENÍ A NEÚČINNÁ DODÁVKA ENERGIE RIZIKO POŽÁRU, POPÁLENÍ KŮŽE A NEÚČINNÉ DODÁVKY ENERGIE Elektrody a vodiče prekordiálních svodů si mohou vzájemně překážet s rozmístěnými standardními defibrilačními elektrodami a terapeutickými elektrodami. Před defibrilací odstraňte překážející elektrody prekordiálních svodů a vodiče svodů. MOŽNOST POPÁLENÍ KŮŽE A NEÚČINNÉ DODÁVKY ENERGIE Pokud se na pokožce vytvoří gelová cestička mezi standardními defibrilačními elektrodami, vytvoří se elektrický oblouk mezi defibrilačními elektrodami a energie bude odchýlena od srdečního svalu pacienta. Proto nedovolte, aby vodivý gel (suchý či vlhký) vytvořil zkrat mezi defibrilačními elektrodami. MOŽNOST POPÁLENÍ KŮŽE PACIENTA Během defibrilace mohou vzduchové kapsy mezi kůží a standardními defibrilačními elektrodami způsobit popáleniny kůže pacienta. Pokryjte celý povrch defibrilačních elektrod čerstvým vodivým gelem a při výboji na každou defibrilační elektrodu vyviňte tlak 11,3 kg. MOŽNÉ POŠKOZENÍ DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD A POPÁLENÍ KŮŽE PACIENTA Pokud defibrilátor vybijete vzájemným přiblížením standardních defibrilačních elektrod, mohou se na povrchu defibrilační elektrody vytvořit prohlubně nebo může být povrch jinak poškozen. Prohlubně nebo poškození povrchu defibrilační elektrody mohou způsobit popálení kůže pacienta během defibrilace. Používejte defibrilátor pouze způsobem popsaným v těchto pokynech k obsluze. MOŽNÁ NESPRÁVNÁ DODÁVKA ENERGIE Defibrilátor neupravuje automaticky dodávku energie při použití pediatrických terapeutických elektrod a pediatrických standardních defibrilačních elektrod. Manuálně zvolte vhodnou energii dříve, než budete defibrilovat pacienta Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

127 TERAPIE 5 Manuální režim Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 je nastaven tak, aby po zapnutí pracoval v manuálním režimu (výchozí nastavení z výroby). Je-li to požadováno vašimi protokoly, může být defibrilátor nastaven tak, aby se zapínal v režimu automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Informace o přepínání z režimu AED do manuálního režimu viz Čas a metronom KPR na straně Postup při manuální defibrilaci Provedení manuální defibrilace: 1. Ověřte si, že má pacient kardiopulmonální zástavu (je v bezvědomí, bez pulzu a nedýchá normálně). 2. Stiskněte tlačítko ZAP. 3. Určete místa pro elektrody nebo defibrilační elektrody na těle pacienta a připravte pokožku pacienta. (Viz část Příprava pokožky pacienta na straně 5-4.) Použijte anterolaterální nebo předozadní umístění. 4. Zapojte terapeutické elektrody k terapeutickému kabelu a ověřte připojení kabelu k defibrilátoru. 5. Umístěte terapeutické elektrody nebo standardní defibrilační elektrody do anterolaterální nebo předozadní pozice. Při použití standardních defibrilačních elektrod na tyto defibrilační elektrody naneste vodivý gel a umístěte je na hruď pacienta v anterolaterálním umístění. 6. Potvrďte, že je zvolena patřičná energie, nebo stiskněte tlačítko VOLBA ENERGIE nebo otáčejte ovladačem RYCHLÁ VOLBA, a vyberte tak požadovanou energii. Na standardních (tvrdých) defibrilačních elektrodách otáčejte ovladačem VOLBA ENERGIE. 7. Stiskněte tlačítko NABÍJENÍ. Při nabíjení defibrilátoru se zobrazuje sloupcový graf nabíjení a je slyšet zvyšující se tón, který odpovídá rostoucí energii náboje. Po úplném nabití defibrilátoru se na obrazovce zobrazí dostupná energie. 8. Zajistěte, aby všechny osoby včetně obsluhy přístroje odstoupily od pacienta, nosítek, lůžka a veškerých zařízení připojených k pacientovi. 9. Potvrďte, že rytmus EKG vyžaduje defibrilaci. Potvrďte dostupnou energii. 10.Pro vydání energie do těla pacienta stiskněte tlačítko (Výboj) na defibrilátoru anebo tlačítka (Výboj) na standardních defibrilačních elektrodách. U standardních defibrilačních elektrod aplikujte na obě defibrilační elektrody stálý tlak k hrudníku pacienta a současně stiskněte obě tlačítka na defibrilačních elektrodách k výboji energie do těla pacienta. Z důvodů bezpečnosti je tlačítko (Výboj) na předním panelu defibrilátoru při používání standardních defibrilačních elektrod zablokováno. Poznámka: Pro vybití (zrušení nabíjení) stiskněte tlačítko RYCHLÁ VOLBA. Defibrilátor se automaticky vybije, pokud nejsou tlačítka výboje stisknuta během 60 sekund nebo pokud změníte volbu energie po zahájení nabíjení. Poznámka: Pro přerušení defibrilace a zahájení stimulace stiskněte tlačítko STIMUL. Pokud je nabit, defibrilátor se vybije Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

128 11.Zahajte KPR podle protokolu. Pro aktivaci metronomu stiskněte kdykoli tlačítko KPR. 12.Na konci KPR sledujte pacienta a rytmus EKG. V případě, že je nutný další výboj, zopakujte znovu celý postup a jako první proveďte Krok 6. Úspěšnost resuscitace závisí na délce intervalu mezi nástupem arytmie, která vede k zástavě oběhu krve (komorová fibrilace, komorová tachykardie bez hmatného pulzu), a defibrilací. Fyziologický stav pacienta může ovlivnit pravděpodobnost úspěšnosti defibrilace. Nezdařená resuscitace pacienta proto není spolehlivým ukazatelem výkonu defibrilátoru. Během přenosu energie dochází často upacientů ke svalové odpovědi (například škubání nebo cukání). Absence takových projevů není spolehlivým ukazatelem skutečně dodávané energie nebo výkonu přístroje. Použití metronomu KPR Když je při srdeční zástavě nutná KPR, metronom KPR vydává slyšitelné výzvy, které vedou uživatele při provádění KPR s patřičným časováním v souladu s pokyny pro KPR Americké asociace pro onemocnění srdce a Evropské rady pro resuscitaci z roku Varování metronomu KPR VAROVÁNÍ KPR PROVÁDĚNA BEZ INDIKACE Zvuky metronomu nesignalizují informace o stavu pacienta. Protože se stav pacienta může v krátké době změnit, měl by být pacient stále sledován. Neprovádějte KPR u pacienta, který reaguje nebo normálně dýchá. Poznámka: Metronom KPR je nástroj, který lze použít jako pomůcku při časování během KPR. Stále sledujte pacienta a provádějte KPR, pouze pokud je indikována. Provádějte KPR v souladu se školením a protokoly. Jak pracuje metronom KPR Metronom vydává slyšitelné tiky o frekvenci 100/min a vede záchranáře při provádění kompresí hrudníku. Metronom také vydává slyšitelné výzvy k ventilaci (tónové nebo slovní ventilujte ), čímž záchranáře informuje, kdy ventilovat. Metronom navádí záchranáře k provádění KPR ve zvoleném poměru kompresí a ventilací (C:V). Ohledy týkající se věku a intubace Výchozí poměr C:V pro metronom (v režimu AED i v manuálním režimu) je Dospělý neintubovaný (30:2), protože většina pacientů se srdeční zástavou jsou dospělí, kteří zpočátku nemají zajištěny dýchací cesty. V manuálním režimu může uživatel zvolit nejvhodnější poměr C:V na základě pacientova věku a aktuálního stavu jeho intubace. Volba podle věku a intubace určuje poměr C:V pro zvuky metronomu. Výchozí poměry C:V viz Tabulka Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

129 TERAPIE 5 Tabulka 5-2 Výchozí poměry C:V podle věku a intubace v manuálním režimu VĚK INTUBACE POMĚR C:V Adult - No Airway* (Dospělý neintubovaný) 30:2 Adult - Airway** (Dospělý intubovaný) 10:1 Youth - No Airway*** (Dítě neintubované) 15:2 Youth - Airway (Dítě intubované) 10:1 * Neintubovaný = Není zaveden umělý vzduchovod. ** Intubovaný = Je zaveden pokročilý umělý vzduchovod. *** Dítě = Dítě v předpubertálním věku. Poznámka: Volba poměru komprese k ventilaci může být nastavena podle místních lékařských protokolů. Další informace jsou uvedeny v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu přístroji. Aktivace a deaktivace metronomu Aktivace metronomu v manuálním režimu: CPR Metronome Adult - No Airway Adult - Airway Youth - No Airway Youth - Airway Stop Metronome 1. Stiskněte tlačítko KPR. Zobrazí se nabídka metronomu KPR a metronom se aktivuje s použitím výchozího nastavení Dospělý neintubovaný. 2. Ke zvýraznění a výběru nastavení věku a intubace použijte tlačítko RYCHLÁ VOLBA. CPR: Adult - No Airway 30:2 Když je metronom zapnut, v oblasti pro hlášení se zobrazí hlášení ukazující aktuální volbu věku a intubace. Poznámka: Pokud je zapnut alarm VF/VT, po zapnutí metronomu je pozastaven, aby se předešlo falešným alarmům VF/VT. Pokud jsou aktivovány alarmy pro ostatní životní funkce, když je metronom zapnut, objeví se vizuální indikace, ale zvuk alarmu bude potlačen až do deaktivace metronomu. Metronom vydává neustále tiky a výzvy k ventilaci, dokud není deaktivován. Pro zastavení metronomu zvolte možnost STOP METRONOME (Zastavit metronom) v nabídce metronomu KPR. Když je metronom zapnut nebo vypnut a když je změněno nastavení věku a intubace, je událost zaznamenána v deníku událostí systému CODE SUMMARY. Pro úpravu hlasitosti metronomu stiskněte tlačítko VOLBY, zvolte možnost ALARM VOLUME (Hlasitost alarmu) azměňte položku VOLUME (Hlasitost) Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

130 Poznámka: Je-li pro všechny kombinace věku a intubace nastaven stejný poměr C:V (například pro všechny možnosti Adult - No Airway (Dospělý neintubovaný), Adult - Airway (Dospělý intubovaný), Youth - No Airway (Dítě neintubované) a Youth - Airway (Dítě intubované) je nastaven poměr 10:1), metronom KPR bude vždy vysílat tiky a zobrazovat výzvy k provedení ventilace v tomto nastaveném poměru jak v režimu AED, tak v manuálním režimu. V takové situaci se během použití po stisknutí tlačítka KPR nezobrazí nabídka metronomu KPR stisknutí tlačítka KPR pouze aktivuje a deaktivuje metronom při fixním poměru C:V. Postup při pro synchronizované kardioverzi Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 může být nastaven tak, aby zůstal v synchronním režimu nebo aby se po vydání výboje vrátil do asynchronního režimu. Výchozí nastavení z výroby je návrat do asynchronního režimu po výboji. Je důležité vědět, jak je váš defibrilátor nastaven. Informace ozměnách voleb nastavení naleznete v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu přístroji. Provedení synchronizované kardioverze: 1. Stiskněte tlačítko ZAP. 2. Připojte pacientský kabel EKG a elektrody EKG podle dříve uvedeného popisu (viz část Monitorování EKG na straně 4-3). Když jsou ke kardioverzi použity standardní defibrilační elektrody, musí být k monitorování EKG použity elektrody a kabel EKG. 3. Vyberte Lead II (Svod II) nebo svod s největší amplitudou komplexu QRS (pozitivní nebo negativní). Poznámka: Pro monitorování EKG pomocí terapeutických elektrod umístěte tyto elektrody do anterolaterálního umístění a zvolte svod PADDLES (Defibrilační elektrody). VAROVÁNÍ MOŽNOST LETÁLNÍ ARYTMIE Nesprávnou synchronizací je možné vyvolat ventrikulární fibrilaci. Pro synchronizaci vybíjení monitoru/defibrilátoru NEPOUŽÍVEJTE signál EKG z jiného monitoru (v podřízeném režimu). Vždy monitorujte EKG pacienta přímo přes kabel EKG defibrilátoru nebo terapeutický kabel. Potvrďte správné umístění snímacích značek na EKG Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

131 TERAPIE 5 4. Stiskněte tlačítko SYNCHR. V oblasti pro hlášení se objeví hlášení SYNC MODE (Synchr. režim), když je synchronizace aktivní. Poznámka: Opětovným stisknutím tlačítka SYNCHR. synchronní režim deaktivujete. 5. Pozorujte rytmus EKG. Potvrďte, že se uprostřed každého komplexu QRS ukazuje trojúhelníková značka snímání ( ). Pokud se značky snímání neukazují nebo mají špatnou polohu (např. na T-vlně), upravte možnost ECG SIZE (Amplituda EKG) nebo vyberte jiný svod. (Mírné kolísání polohy značek mezi jednotlivými komplexy QRS je normální.) 6. Zapojte terapeutické elektrody k terapeutickému kabelu a ověřte připojení kabelu k defibrilátoru. 7. Připravte pokožku pacienta a přiložte terapeutické elektrody k hrudníku pacienta v anterolaterální poloze. (Viz část Terapeutická elektroda a umístění standardních defibrilačních elektrod na straně 5-4.) Při použití standardních defibrilačních elektrod na tyto defibrilační elektrody naneste vodivý gel a umístěte je na hruď pacienta. 8. Stiskněte tlačítko VOLBA ENERGIE nebo otáčejte ovladačem RYCHLÁ VOLBA a vyberte požadovanou energii. Na standardních (tvrdých) defibrilačních elektrodách otáčejte ovladačem VOLBA ENERGIE. 9. Stiskněte tlačítko NABÍJENÍ. Při nabíjení defibrilátoru se zobrazuje sloupcový graf nabíjení a je slyšet zvyšující se tón, který odpovídá rostoucí energii náboje. Po úplném nabití defibrilátoru se na obrazovce zobrazí dostupná energie. 10.Zajistěte, aby všechny osoby včetně obsluhy přístroje odstoupily od pacienta, lůžka a veškerých zařízení připojených k pacientovi. 11.Potvrďte rytmus EKG. Potvrďte dostupnou energii. 12.Stiskněte a přidržujte tlačítko (Výboj) na defibrilátoru, dokud se na obrazovce neobjeví hlášení ENERGY DELIVERED (Energie dodána). U standardních defibrilačních elektrod současně stiskněte a přidržujte obě tlačítka (Výboj) na defibrilačních elektrodách, dokud se na obrazovce neobjeví hlášení ENERGY DELIVERED (Energie dodána). Uvolněte tlačítka. Z důvodů bezpečnosti je tlačítko (Výboj) na předním panelu defibrilátoru při používání standardních defibrilačních elektrod zablokováno. Poznámka: Pro vybití (zrušení nabíjení) stiskněte tlačítko RYCHLÁ VOLBA. Defibrilátor se automaticky vybije, pokud nejsou tlačítka výboje stisknuta během 60 sekund nebo pokud změníte volbu energie po zahájení nabíjení. 13.Pozorujte pacienta a jeho rytmus EKG. V případě potřeby opakujte postup a jako první proveďte Krok Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

132 Rady pro řešení problémů Tabulka 5-3 Rady pro řešení problémů s defibrilací a synchronizovanou kardioverzí ZJIŠTĚNÝ STAV PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÁ AKCE Doba nabití na 360 J je delší než 10 sekund. Slabá baterie Baterii vyměňte za plně nabitou baterii. Provozní teplota je příliš nízká. Přesuňte pacienta a přístroj do teplejšího prostředí, pokud je to nutné. Po stisknutí tlačítek (Výboj) se do pacienta nevydá energie. Přístroj je v synchronním režimu a nebyly detekovány žádné komplexy QRS. Tlačítko SYNCHR. bylo neúmyslně stisknuto arytmusjevf/vt. Přístroj je v synchronním režimu a tlačítka (Výboj) nebudou stisknuta ani přidržována až do detekce dalšího komplexu QRS. Tlačítka (Výboj) byla stisknuta dříve, než bylo dosaženo úplného nabití. Standardní defibrilační elektrody jsou připojeny a tlačítko (Výboj) na předním panelu defibrilátoru je stisknuto. Od okamžiku úplného nabití uplynulo šedesát sekund, než byla stisknuta tlačítka (Výboj). Energie byla interně zrušena. Upravte amplitudu EKG pro optimální snímání QRS nebo deaktivujte režim SYNCHR., pokud jde o rytmus VF/VT. Stisknutím tlačítka SYNCHR. vypněte synchronizaci. Stiskněte tlačítka (Výboj). Přidržujte tlačítka (Výboj) až do vybití nebo do detekce dalšího komplexu QRS a zobrazení hlášení ENERGY DELIVERED (Energie dodána). Počkejte na zaznění tónu a zobrazení hlášení indikujícího plné nabití. Pro vybití stiskněte současně tlačítka (Výboj) na standardních defibrilačních elektrodách. Tlačítka (Výboj) stiskněte do 60 sekund od okamžiku úplného nabití. Byla změněna volba energie. Opět stiskněte tlačítko NABÍJENÍ. Objeví se hlášení CONNECT CABLE (Připojit kabel). Objeví se hlášení ENERGY FAULT (Chyba energie) (zvolená a dostupná energie). Terapeutický kabel je během nabíjení odpojen. Kabel znovu připojte a stiskněte opět tlačítko VÝBOJ. Terapeutický kabel je poškozen. Vyměňte terapeutický kabel aproveďte denní kontroly podle kontrolního seznamu pro obsluhu. Defibrilátor je mimo kalibraci. Pokus o přenos energie. Obraťte se na kvalifikovaného servisního technika Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

133 TERAPIE 5 Tabulka 5-3 Rady pro řešení problémů s defibrilací a synchronizovanou kardioverzí (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÁ AKCE Zobrazí se hlášení DISARMING (Probíhá vybíjení). Tlačítko (Výboj) nebylo stisknuto do 60 sekund od okamžiku úplného nabití. Energie zvolena po dokončeném nabíjení. Byl stisknut ovladač RYCHLÁ VOLBA. V případě potřeby defibrilátor znovu nabijte. Dobijte defibrilátor. Dobijte defibrilátor. Bylo stisknuto tlačítko STIMUL. V případě potřeby proveďte nové nabití, nebo pokud je požadována stimulace, neprovádějte žádnou činnost. Energie se nezvýšila automaticky podle energetického protokolu. Režim SYNCHR. nebude aktivován. Pacient nenadskočil (neprojevila se žádná svalová reakce) při vybíjení defibrilátoru. Terapeutické elektrody nebo terapeutický kabel odpojen. Bylo stisknuto tlačítko VOLBA ENERGIE a byl zablokován automatický protokol. STIMULÁTOR je zapnutý. Stimulace a synchronizace jsou samostatné funkce a nejsou povoleny současně. Elektrody EKG nejsou připojeny k pacientovi a standardní defibrilační elektrody jsou připojeny k defibrilátoru. Svalová reakce pacientů je individuální a závisí na zdravotním stavu. Žádná viditelná odezva na defibrilaci nemusí nutně znamenat, že vývoj neproběhl řádně. Testovací zástrčka je připojena k terapeutickému kabelu. Znovu připojte elektrodu nebo kabel. Dále volte energii k léčbě pacienta manuálně. Další informace o energetickém protokolu jsou uvedeny v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu přístroji. Přestaňte stimulovat, pokud je u pacienta vhodné, a stiskněte tlačítko SYNCHR. Připojte elektrody EKG k pacientovi. Není nutný žádný zásah. Odstraňte testovací zástrčku a ke kabelu připojte terapeutické elektrody Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

134 Tabulka 5-3 Rady pro řešení problémů s defibrilací a synchronizovanou kardioverzí (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÁ AKCE Objeví se zpráva ABNORMAL ENERGY DELIVERY (Nesprávné dodání energie) a na tiskovém výstupu je zaznamenáno Shock XJ Abnormal (Nesprávný výboj XJ). Výboj do vzduchu se standardními defibrilačními elektrodami. Standardní defibrilační elektrody jsou při stisknutí tlačítka (Výboj) umístěny plochou ksobě. Impedance pacienta je mimo rozsah. Při aplikaci výboje standardními defibrilačními elektrodami elektrody tiskněte na hrudník pacienta. Proveďte zkušební vybití podle kontrolního seznamu pro obsluhu. Viz část Varování při používání manuální defibrilace na straně Podle potřeby zvyšte energii nebo zopakujte výboje. Uvažte, zda nevyměnit terapeutické elektrody na jedno použití za nové. Došlo k interní chybě. Opakujte výboj. Podle potřeby proveďte KPR azajistěte jiný defibrilátor. Zobrazilo se hlášení CONNECT ELECTRODES (Připojit elektrody). Terapeutické elektrody nejsou připojeny k terapeutickému kabelu. Elektrody nemají správný kontakt s pacientem. Elektrody jsou suché, poškozené nebo uplynulo jejich datum použitelnosti. Zkontrolujte připojení elektrod. Přitiskněte elektrody na kůži pacienta. Pokožku pacienta je třeba podle doporučení očistit, oholit a osušit. Přiložte nové elektrody. Přiložte nové elektrody. Terapeutický kabel je poškozen. Vyměňte terapeutický kabel aproveďte denní kontroly podle kontrolního seznamu pro obsluhu. Objeví se výzva REPLACE BATTERY (Vyměnit baterii). Zobrazený čas KPR (minuty/sekundy) je jiný než očekávaný. Obě baterie jsou málo nabité. Okamžitě vyměňte jednu nebo obě baterie. Metronom je zapnut. Žádné. Metronom upravuje čas KPR tak, aby cyklus KPR končil kompresemi. Zvolena nesprávná možnost nastavení. Změňte volbu nastavení času KPR. Viz dokumentace Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložená k vašemu přístroji Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

135 TERAPIE 5 Tabulka 5-3 Rady pro řešení problémů s defibrilací a synchronizovanou kardioverzí (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÁ AKCE Domovská obrazovka je prázdná, ale kontrolka ZAP. svítí. Obrazovka nefunguje správně. Vytiskněte záznam EKG a vyhodnoťte rytmus a ostatní životní funkce. Podle potřeby stiskněte tlačítko ANALÝZA a použijte režim AED. Řešení obecných problémů viz Tabulka 9-2 na straně Neinvazivní stimulace Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 provádí neinvazivní stimulaci pomocí stimulačních/defibrilačních/ EKG elektrod QUIK-COMBO pro dospělé i pro děti. Další informace viz Kapitola 6, Volitelné příslušenství defibrilační elektrody. Účel použití Neinvazivní kardiostimulátor je přístroj, který vysílá elektrické stimuly do srdce, čímž způsobuje depolarizaci srdečního svalu a jeho kontrakci. Energie se dodává pomocí velkých lepicích elektrod přiložených na hrudník. Kromě neinvazivní stimulace mohu být nezbytná další podpůrná opatření. Neinvazivní stimulace je určena k použití osobami, které jsou pověřené lékařem nebo vedoucím pracovníkem lékařského zařízení, a mají alespoň tyto dovednosti a školení: rozpoznání arytmie a léčba arytmie, pokročilé školení v resuscitaci ekvivalentní školení doporučenému asociací AHA nebo ERC, školení v použití monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Indikace Neinvazivní stimulace je indikována u pacientů se symptomatickou bradykardií a s hmatným pulzem. Kontraindikace Neinvazivní stimulace je kontraindikována v léčbě komorové fibrilace a asystolie Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

136 Varování pro neinvazivní stimulaci VAROVÁNÍ PŘÍPADNÁ NEMOŽNOST STIMULACE Pokud pro tento přístroj použijete terapeutické elektrody jiných výrobců, může vdůsledku vysokých hodnot impedance dojít k poklesu účinnosti nebo nemožnosti provádět stimulaci a ke zrušení platnosti certifikací bezpečnostních institucí. Používejte pouze terapeutické elektrody uvedené v tomto návodu k obsluze. Synchronní a asynchronní stimulace Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 může být použit k synchronní nebo asynchronní stimulaci (asynchronní stimulace neboli s pevnou frekvencí ). Pro většinu pacientů se využívá synchronní režim. V synchronním režimu kardiostimulátor LIFEPAK 15 inhibuje stimulační výstup v případě, že detekuje spontánní tepy pacienta (spontánní komplexy QRS). Jestliže je kardiostimulátor v synchronním režimu a amplituda EKG je tak nízká, že není možné detekovat tepy pacienta, nebo dojde k odpojení svodu EKG a není přítomen rytmus EKG, kardiostimulátor generuje stimulační impulzy v asynchronním režimu. To znamená, že kardiostimulátor generuje stimulační impulzy se zvolenou frekvencí bez ohledu na pacientův rytmus EKG. Asynchronní režim je možné vybrat, jestliže správnou detekci komplexů QRS ruší šum nebo artefakty. Pro přístup do asynchronního režimu stiskněte tlačítko VOLBY. Další informace viz část Volby na straně Postup neinvazivní stimulace Monitorování EKG v průběhu stimulace se provádí pomocí elektrod EKG a pacientského kabelu EKG. Terapeutické elektrody nelze používat současně k monitorování rytmu EKG a dodávání stimulačního proudu. Zajistěte umístění terapeutických elektrod QUIK-COMBO do správných míst. Nesprávné umístění elektrod může způsobit rozdílnou prahovou hodnotu pro zachycení. Pokud je například umístění elektrod obrácené, může být k dosažení zachycení nutný větší stimulační proud. VAROVÁNÍ MOŽNÉ PŘERUŠENÍ TERAPIE Při používání kardiostimulátoru soustavně pozorujte pacienta. Reakce pacienta na stimulační terapii (například prahová hodnota zachycení) se může časem měnit Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

137 TERAPIE 5 Provádění neinvazivní stimulace: 1. Stiskněte tlačítko ZAP. 2. Připojte pacientský kabel EKG, připojte k němu elektrody EKG a tyto přiložte na tělo pacienta, vyberte svod I, II nebo III. Zajistěte dostatečnou vzdálenost mezi elektrodami EKG a terapeutickými elektrodami, abyste získali co nejlepší monitorovací signál. 3. Určete umístění terapeutických elektrod QUIK-COMBO na těle pacienta. Pro stimulaci použijte anterolaterální nebo předozadní umístění a připravte pokožku pacienta. (Viz část Terapeutická elektroda a umístění standardních defibrilačních elektrod na straně 5-4.) 4. Přiložte terapeutické elektrody k pacientovi. 5. Připojte terapeutické elektrody k terapeutickému kabelu. 6. Stiskněte tlačítko STIMUL. VAROVÁNÍ MOŽNOST NEÚČINNÉ STIMULACE Amplituda EKG musí být správně nastavena tak, aby byly detekovány vlastní tepy pacienta. Pokud je amplituda EKG příliš vysoká nebo nízká, nemusejí být stimulační impulzy vydávány, když jsou potřebné. Upravte amplitudu EKG tak, aby značky snímání byly umístěny na komplexech QRS pacienta. 7. Pozorujte rytmus EKG. Potvrďte, že se uprostřed každého komplexu QRS ukazuje trojúhelníková značka snímání ( ). Pokud se značky snímání neukazují nebo mají špatnou polohu (např. na T-vlně), upravte možnost ECG SIZE (Amplitudu EKG) nebo vyberte jiný svod. (Mírné kolísání polohy značek mezi jednotlivými komplexy QRS je normální.) 8. Stiskněte tlačítko FREKV. nebo otáčejte ovladačem RYCHLÁ VOLBA a vyberte požadovanou stimulační frekvenci. 9. Stiskněte tlačítko PROUD nebo otáčejte ovladačem RYCHLÁ VOLBA a zvyšujte proud, dokud nedojde k elektrickému zachycení. Elektrické zachycení je signalizováno širokým komplexem QRS a T-vlnou za značkou stimulace. Při každém stimulačním impulzu se na křivce EKG zobrazí pozitivní značka stimulace. Poznámka: Během neinvazivní stimulace se na domovské obrazovce zobrazují pomlčky (---), nikoli srdeční frekvence, a alarmy srdeční frekvence jsou deaktivovány. 10.Ke zhodnocení mechanického zachycení palpujte pulz pacienta nebo zkontrolujte krevní tlak. Pokud se pacient necítí dobře, zvažte použití sedativ nebo analgetik. Poznámka: Chcete-li změnit frekvenci nebo proud v průběhu stimulace, stiskněte tlačítko FREKV. nebo PROUD. Tlačítka FREKV. a PROUD umožňují změny v krocích po 10; ovladač RYCHLÁ VOLBA umožňuje změny v krocích po 5. Poznámka: Pokud chcete přerušit stimulaci a zkontrolovat spontánní rytmus pacienta, stiskněte a přidržte tlačítko PAUZA. Po tomto zásahu stimulátor stimuluje s frekvencí 25 % nastavené hodnoty. Za účelem obnovy stimulace s nastavenou hodnotu frekvence uvolněte tlačítko PAUZA Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

138 11.Stimulaci zastavíte tak, že proud snížíte na nulovou hodnotu, nebo stisknete tlačítko STIMUL. Poznámka: Pro defibrilaci a zastavení neinvazivní stimulace stiskněte tlačítko NABÍJENÍ. Tím se stimulace automaticky zastaví. Pokračujte defibrilací. Fyziologický stav pacienta může ovlivnit pravděpodobnost úspěšnosti stimulace nebo aktivity kosterních svalů. Nezdařená stimulace pacienta proto není spolehlivým ukazatelem výkonu kardiostimulátoru. Podobně ani svalová reakce na stimulaci není spolehlivým ukazatelem dodaného proudu. VAROVÁNÍ MOŽNOST POPÁLENÍ KŮŽE PACIENTA Delší neinvazivní stimulace může mít za následek podráždění kůže pacienta a vznik popálenin, zejména při použití vyšších hodnot stimulačního proudu. Jestliže pozorujete popáleniny na pokožce a je dostupná jiná metoda stimulace, přerušte neinvazivní stimulaci. Další informace o terapeutických elektrodách viz část Terapeutické elektrody QUIK-COMBO na straně 6-3. Jestliže monitor v průběhu stimulace zjistí stav ECG LEADS OFF (Svody EKG odpojeny), stimulace se automaticky přepne do asynchronního režimu a až do jejich opětovného připojení pokračuje spevně nastavenou frekvencí. Během asynchronní stimulace kardiostimulátor generuje stimulační impulzy se zvolenou frekvencí bez ohledu na případné spontánní tepy pacienta. Monitor nadále zobrazuje stimulační frekvenci (ppm) a proud (ma). Abyste obnovili synchronní stimulaci, připojte svody EKG. V průběhu stimulace pacienta celou dobu vizuálně monitorujte, při zjišťování změn ve stimulační funkci nespoléhejte na varování ECG LEADS OFF (Svody EKG odpojeny). Pravidelně kontrolujte správné snímání EKG, vydávání stimulačních impulzů, elektrické zachycení a mechanické zachycení. Pokud se v průběhu stimulace odpojí stimulační elektrody, uvidíte hlášení CONNECT ELECTRODES (Připojit elektrody) a PACING STOPPED (Stimulace zastavena) a ozve se zvuková výstraha. Zachová se stimulační frekvence a proud se nastaví na hodnotu 0 ma. Opětovné připojení elektrod vypne zvukový alarm a odstraní hlášení CONNECT ELECTRODES (Připojit elektrody). Hodnota proudu zůstává na 0 ma, dokud ji manuálně nezvýšíte. Aby bylo možné vypnout monitor/defibrilátor LIFEPAK 15, musí být stimulace zastavena. Pokudjetlačítko ZAP. stisknuto, když je STIMUL. aktivní, zazní výstražný zvuk a objeví se zpráva PACING IN PROGRESS (Probíhá stimulace) Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

139 TERAPIE 5 Rady pro řešení problémů Tabulka 5-4 Rady pro řešení problémů s neinvazivní stimulací ZJIŠTĚNÝ STAV PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÁ AKCE Po stisknutí tlačítka STIMUL. přístroj nefunguje. Kontrolka STIMUL. svítí, ale PROUD (ma) se nezvyšuje. Vypnuté napájení. Zkontrolujte, zde je napájení zapnuto (ZAP.). Slabá baterie. Baterii vyměňte za plně nabitou baterii. Terapeutické elektrody vypnuty. Zkontrolujte zobrazená hlášení. Zkontrolujte připojení terapeutického kabelu a elektrod. Kontrolka STIMUL. svítí, PROUD (ma) >0, ale značky stimulace chybí (neprobíhá stimulace). Obrazovka monitoru se v průběhu stimulace zobrazuje zkresleně. Tím se stimulace automaticky zastaví. Stimulační frekvence je nastavena na hodnotu nižší, než je spontánní tepová frekvence pacienta. Příliš vysoká citlivost stimulátoru (artefakt EKG, velikost EKG je příliš velká). Vzájemná poloha elektrod EKG a stimulačních elektrod není optimální. Tlačítko STIMUL. je stiskem vypnuto. Zjištěna interní závada. Servisní hlášení ukazuje na interní závadu. Zvyšte hodnotu PPM. Vyčistěte signál EKG, zmenšete jeho amplitudu. Vyberte asynchronní stimulaci. Umístěte elektrody dále od stimulačních elektrod. Vyberte jiný svod (I, II nebo III). Stiskněte tlačítko STIMUL. a zvyšte proud. Zkontrolujte servisní indikátor. Vypněte a zapněte přístroj a spusťte znovu stimulaci. Obraťte se na kvalifikovaného servisního technika. Terapeutická elektroda vypnuta. Zkontrolujte hlášení. Zkontrolujte připojení stimulačního kabelu a elektrod. Bylo stisknuto tlačítko NABÍJENÍ. Stiskněte tlačítko STIMUL. a zvyšte proud, pokud je potřebná stimulace. Jinak pokračujte defibrilací. Vysokofrekvenční rušení. Přemístěte vysokofrekvenční zařízení dále od kardiostimulátoru Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

140 Tabulka 5-4 Rady pro řešení problémů s neinvazivní stimulací (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÁ AKCE Žádná svalová odpověď na stimulaci. Při stimulačních impulzech nedochází k zachycení. Srdeční frekvence pacienta může být vyšší než frekvence neinvazivního stimulátoru. Testovací zástrčka je připojena k terapeutickému kabelu. Svalová reakce pacientů je individuální a závisí na zdravotním stavu. Svalová reakce na stimulaci není spolehlivým ukazatelem dodaného proudu. Je nastaven příliš nízký proud (ma). Není nutný žádný zásah. Odstraňte testovací zástrčku a ke kabelu připojte terapeutické elektrody. Není nutný žádný zásah. Zvyšte stimulační proud. (Podle potřeby podejte sedativa nebo analgetika.) Objevuje se zpráva CONNECT CABLE (Připojit kabel) nebo PACING STOPPED (Stimulace zastavena). Terapeutický kabel je poškozen. Vyměňte terapeutický kabel aproveďte denní kontroly podle kontrolního seznamu pro obsluhu. Zobrazilo se hlášení CONNECT ELECTRODES (Připojit elektrody). Odpojení stimulačního kabelu nebo elektrod. Nedostatečný kontakt elektrody s pokožkou. Obnovte připojení a nastavte proud. Připravte pokožku. Terapeutický kabel je poškozen. Vyměňte terapeutický kabel aproveďte denní kontroly podle kontrolního seznamu pro obsluhu. Elektrody s prošlou životností. Vyměňte elektrody a nastavte proud. Objevuje se zpráva PACING IN PROGRESS (Probíhá stimulace). Stimulace se samočinně zastaví a zobrazí se hlášení PACER FAULT (Chyba stimulátoru). Bylo stisknuto tlačítko KPR. Pro zastavení stimulace stiskněte tlačítko STIMUL., pokud je to vhodné, a pak stiskněte tlačítko KPR. Zjištěna interní závada. Vypněte a zapněte přístroj aspusťte znovu stimulaci. Obraťte se na kvalifikovaného servisního technika Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

141 TERAPIE 5 Tabulka 5-4 Rady pro řešení problémů s neinvazivní stimulací (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÁ AKCE V průběhu stimulace se nedetekují spontánní komplexy QRS. Amplituda EKG je příliš nízká. Zvyšte amplitudu EKG nebo vyberte jiný svod. V průběhu refrakterní periody kardiostimulátoru se objevují spontánní komplexy QRS pacienta. Nastavte hodnotu PPM. Stimulace se zahájí samočinně. Srdeční frekvence pacienta je nižší než nastavená stimulační frekvence. Svody EKG se odpojují vprůběhu záložní stimulacea stimulace se mění na asynchronní. Správná funkce stimulátoru; zhodnoťte stav pacienta. Opět připojte svody EKG. Nastavená stimulační frekvence a stimulovaná frekvence na EKG se zřejmě neshodují. Nesprávné snímání (například detekce T-vln) Zjištěna interní závada. Vytiskněte signál EKG a vypočítejte stimulační frekvenci. Komplex QRS je příliš malý. Vyberte jiný svod. T-vlna je příliš velká. Upravte amplitudu EKG. Režim SYNCHR. nebude aktivován. STIMULÁTOR je zapnutý. Stimulace a synchronizace jsou samostatné funkce a nejsou povoleny současně. Přestaňte stimulovat, pokud je u pacienta vhodné, a stiskněte tlačítko SYNCHR. Defibrilátor se nevypne. Stimulátor je zapnutý. Vypněte STIMUL. a pak stiskněte a přidržujte tlačítko ZAP. po dobu nejméně 2 sekund. Řešení obecných problémů viz Tabulka 9-2 na straně Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

142 Monitorování EKG a terapeutické postupy v manuálním režimu u dětí VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ MOŽNOST POPÁLENÍ KŮŽE PACIENTA Pediatrické elektrody QUIK-COMBO nepoužívejte u dospělých pacientů ani velmi silných dětí. Dodávka defibrilační energie větší nebo rovná 100 J (což je hodnota běžně používaná pro dospělé) při průchodu relativně malou plochou těchto elektrod zvyšuje riziko popálení kůže. MOŽNOST POPÁLENÍ KŮŽE PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ Neinvazivní stimulace může mít za následek podráždění kůže a vznik popálenin, zejména při použití vyšších hodnot stimulačního proudu. Po 30 minutách nepřetržité stimulace často kontrolujte pokožku pod elektrodou. Jestliže pozorujete popáleniny na pokožce a je dostupná jiná metoda stimulace, přerušte neinvazivní stimulaci. Po ukončení stimulace elektrody ihned sejměte a nahraďte je novými. U pediatrických pacientů provádějte monitorování EKG, manuální defibrilaci, synchronizovanou kardioverzi a stimulaci, avšak s výjimkou následujících akcí: Použijte vhodné příslušenství defibrilačních elektrod podle hmotnosti dítěte. Zvolte vhodnou defibrilační energetickou hladinu v závislosti na hmotnosti dítěte podle doporučení Americké asociace pro onemocnění srdce (AHA) nebo podle místního protokolu. Použití energie 100 J nebo vyšší pravděpodobně povede ke vzniku popálenin. V průběhu stimulace často kontrolujte pokožku pacienta pod srdeční elektrodou, zda nevykazuje známky popálení. Poznámka: Hodnota stimulačního proudu nutná ke spolehlivému zachycení je obdobná hodnotám platným pro dospělé pacienty. Další informace o pediatrických defibrilačních elektrodách a elektrodách viz Kapitola 6, Volitelné příslušenství defibrilační elektrody Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

143 6 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DEFIBRILAČNÍ ELEKTRODY V této kapitole jsou uvedeny informace o volitelném příslušenství (defibrilačních elektrodách), které může být použito s monitorem/defibrilátorem LIFEPAK 15. Terapeutické elektrody QUIK-COMBO strana 6-3 Standardní defibrilační elektrody Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

144

145 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DEFIBRILAČNÍ ELEKTRODY 6 Terapeutické elektrody QUIK-COMBO Terapeutické elektrody Physio-Control QUIK-COMBO jsou samolepicí terapeutické elektrody opatřené gelem, používané k defibrilaci, synchronizované kardioverzi, monitorování EKG a stimulaci (viz Obrázek 6-1). Obrázek 6-1 Terapeutické elektrody QUIK-COMBO Sada terapeutických elektrod QUIK-COMBO: Nahrazuje standardní defibrilační elektrody. Při umístění do anterolaterální pozice poskytuje monitorovací signál svodu II. Rychle obnovuje stopu EKG na monitoru po defibrilaci. Vždy mějte po ruce náhradní sadu terapeutických elektrod. Postup zabránění poškození terapeutických elektrod: Balení elektrod otevírejte až těsně před použitím. Terapeutické elektrody nezastřihujte. Elektrody nemačkejte, nepřekládejte ani neskladujte pod těžkými předměty. Terapeutické elektrody skladujte v suché a chladné místnosti. Tyto elektrody jsou konstruovány tak, aby odolávaly kolísání okolní teploty v rozmezí 40 až 50 C ( 40 až 122 F). Nepřetržité vystavení teplotě nad 23 C (73 F) zkracuje dobu použitelnosti elektrod. Existuje několik typů terapeutických elektrod QUIK-COMBO, popis viz Tabulka 6-1. DŮLEŽITÉ! Defibrilační elektrody pro děti s nižší energií nejsou kompatibilní s monitorem/ defibrilátorem LIFEPAK Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

146 Tabulka 6-1 Elektrody QUIK-COMBO TYP QUIK-COMBO QUIK-COMBO RTS QUIK-COMBO s předem připojeným systémem REDI-PAK Pediatrické QUIK-COMBO RTS POPIS Elektrody, se svodem o délce 61 cm (2 stopy), určené pro pacienty o hmotnosti nejméně 15 kg (33 liber) Sada radiotransparentních elektrod a svodů, určená pro pacienty o hmotnosti nejméně 15 kg (33 liber) Elektrody, určené pro pacienty o hmotnosti nejméně 15 kg (33 liber), umožňující připojení sady elektrod k přístroji předem při zachování životnosti a integrity elektrod Elektrody určené pro pacienty do hmotnosti 15 kg (33 liber) Připojení terapeutických elektrod Připojení terapeutických elektrod QUIK-COMBO k terapeutickému kabelu QUIK-COMBO: 1. Otevřete ochranný kryt konektoru pro terapeutický kabel (viz Obrázek 6-2). 2. Vložte konektor elektrody QUIK-COMBO do konektoru na terapeutickém kabelu tak, aby byly šipky proti sobě, a přitiskněte obě části konektoru k sobě. Konektor terapeutického kabelu Konektor elektrod QUIK-COMBO Obrázek 6-2 Připojení elektrod QUIK-COMBO k terapeutickému kabelu Výměna a vyjímání terapeutických elektrod Pokud dojde k některé z následujících situací, nahraďte elektrody QUIK-COMBO pro dospělé novými elektrodami: 50 defibrilačních výbojů, 24 hodin na kůži pacienta, 8 hodin nepřetržité stimulace. Pokud dojde k některé z následujících situací, nahraďte pediatrické elektrody QUIK-COMBO novými elektrodami: 25 defibrilačních výbojů, 24 hodin na kůži pacienta, 8 hodin nepřetržité stimulace. 6-4 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

147 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DEFIBRILAČNÍ ELEKTRODY 6 Sejmutí terapeutických elektrod QUIK-COMBO z těla pacienta: 1. Pomalu sloupněte terapeutickou elektrodu tahem za její okraj a druhou rukou přidržujte kůži, viz Obrázek 6-3. Obrázek 6-3 Sejmutí terapeutických elektrod z kůže 2. Pokožku pacienta očistěte a osušte. 3. Pokud přikládáte nové elektrody, mírně změňte jejich polohu, abyste předešli vzniku popálenin. 4. Zavřete ochranný kryt konektoru terapeutického kabelu, pokud se kabel právě nepoužívá. Čištění Elektrody QUIK-COMBO nejsou sterilní a není možné je sterilizovat. Jsou na jedno použití pro jediného pacienta. Nepokoušejte se je sterilizovat v autoklávu či plynem ani namáčet do kapalin nebo čistit pomocí alkoholu nebo rozpouštědel. Pravidelně provádějte denní prohlídku balení terapeutických elektrod QUIK-COMBO jako součást pravidelného testování týkajícího se defibrilace. Denní prohlídka pomáhá zajistit, že terapeutické elektrody nepřekročí datum použitelnosti a budou připraveny k použití v případě potřeby. Další informace o denních prohlídkách a testování jsou uvedeny v kontrolním seznamu pro obsluhu na konci tohoto návodu Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

148 Standardní defibrilační elektrody Standardní defibrilační elektrody pro dospělé Standardní defibrilační elektrody jsou tvrdé ruční elektrody přikládané k hrudníku pacienta ke krátkému monitorování EKG nebo k provedení defibrilačních výbojů. Obrázek 6-4 popisuje funkce standardních defibrilačních elektrod. TLAČÍTKA (VÝBOJ) Vybijte defibrilátor. Aby se uvolnila energie, obě tlačítka musí být stisknuta najednou. VOLBA ENERGIE NABÍJENÍ TISK TLAČÍTKO TISK Aktivuje tiskárnu. Má stejnou funkci jako tlačítko TISK na předním panelu. STERNUM APEX TLAČÍTKO NABÍJENÍ Nabíjí defibrilátor. Vedlejší indikátor NABÍJENÍ bliká, když se přístroj nabíjí, a svítí trvale, když je úplně nabit. Obrázek 6-4 Standardní defibrilační elektrody OVLADAČ VOLBA ENERGIE Otočný ovladač mění hladiny energie zobrazené na obrazovce. Sada standardních defibrilačních elektrod: Může být použita místo terapeutických elektrod QUIK-COMBO. Při držení v anterolaterální poloze poskytuje monitorovací signál svodu II. Používá se k defibrilaci, synchronizované kardioverzi a kontrolám EKG QUIK-LOOK. Jak zabránit poškození standardních defibrilačních elektrod: Manipulujte s nimi opatrně, abyste nepoškodili povrchy defibrilačních elektrod. Skladujte v jamkách pro defibrilační elektrody na přístroji, abyste chránili povrch elektrod. Po každém použití očistěte zaschlý i mokrý gel z povrchu elektrod. Čištění standardních defibrilačních elektrod Po každém použití: 1. Otřete standardní defibrilační elektrody, rukojeti, jamky pro defibrilační elektrody, kabely a konektory jemným dezinfekčním prostředkem nebo mýdlem a vodným roztokem. Nenamáčejte součásti a ani je nepolévejte. 6-6 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

149 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DEFIBRILAČNÍ ELEKTRODY 6 2. Důkladně všechny součásti osušte. 3. Zkontrolujte povrch defibrilačních elektrod, rukojeti, kabely a konektory, zda nevykazují známky poškození nebo opotřebení. Kabely se známkami opotřebení, např. s volnými kontakty, obnaženými vodiči nebo zkorodovanými konektory, musí být ihned vyřazeny z používání. Rovněž tak ihned vyřaďte z používání defibrilační elektrody, které mají drsný nebo poškozený povrch. Poznámka: Standardní defibrilační elektrody nejsou sterilní a není možné je sterilizovat. Nepokoušejte se je sterilizovat v autoklávu či plynem ani namáčet do kapalin nebo čistit pomocí alkoholu nebo rozpouštědel. Testování standardních defibrilačních elektrod Prohlídku a testování standardních pádel zahrňte do svého pravidelného testovacího postupu týkajícího se defibrilace. Každodenní kontroly a zkoušky zajistí, aby byly standardní defibrilační elektrody v provozuschopném stavu a připraveny k použití v případě potřeby. Další informace o denních prohlídkách a testování jsou uvedeny v kontrolním seznamu pro obsluhu na konci tohoto návodu. Pediatrické defibrilační elektrody Pediatrické defibrilační elektrody se nasunují na defibrilační elektrody pro dospělé (viz Obrázek 6-5). Defibrilační elektrody určené pro děti je možné použít pro pacienty do hmotnosti 10 kg (22 lb) nebo vpřípadě, že má pacient příliš malou hruď a tvrdé elektrody pro dospělé pro něj proto nejsou vhodné. Obrázek 6-5 Pediatrické defibrilační elektrody Pro volbu energie a nabíjení použijte ovládací prvky defibrilačních elektrod pro dospělé. Defibrilační energie se z defibrilační elektrody pro dospělé přenáší do pediatrické defibrilační elektrody pomocí kovové destičky s pružinou s kontaktem pro přenos energie v nástavci pediatrické defibrilační elektrody. Tento kontakt je vyroben ze slitiny kadmia a stříbra a je v provedení, které neproškrábe povrch defibrilačních elektrod pro dospělé. Poznámka: Pravidelně kontrolujte destičky s pružinou a kontakty, abyste zajistili, že jsou obě styčné plochy čisté a nepoškozené Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

150 Připojení pediatrických defibrilačních elektrod Připojení pediatrických defibrilačních elektrod: 1. Zasuňte defibrilační elektrody do čistých defibrilačních elektrod pro dospělé z přední strany defibrilačních elektrod pro dospělé (viz Obrázek 6-6). 2. Pediatrické defibrilační elektrody zasunujte, dokud neucítíte, že zapadly na místo. Poznámka: Mezi defibrilačními elektrodami pro dospělé a pediatrickými defibrilačními elektrodami nepoužívejte vodivý gel. Pediatrická defibrilační elektroda Defibrilační elektroda pro dospělé Obrázek 6-6 Připojení pediatrické defibrilační elektrody Vyjímání pediatrických defibrilačních elektrod Vyjmutí pediatrických defibrilačních elektrod: 1. Zatlačte na zadní výstupek. 2. Vysuňte pediatrickou defibrilační elektrodu (viz Obrázek 6-7). 1 2 Obrázek 6-7 Vyjímání pediatrické defibrilační elektrody Umístění pediatrických defibrilačních elektrod Použití defibrilačních elektrod je doporučeno v případě, že se defibrilační elektrody celou plochou dotýkají hrudi dítěte. Mezi defibrilačními elektrodami ponechejte mezeru nejméně 2,5 cm (1 palec). V případě malých dětí s velmi malou hrudí je možné, že i pediatrické defibrilační elektrody budou příliš velké pro anterolaterální umístění. V takové situaci defibrilační elektrody umístěte do anterolaterální pozice. Přidržením defibrilačních elektrod na hrudi a zádech pacienta zafixujete jeho polohu vleže na boku. 6-8 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

151 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DEFIBRILAČNÍ ELEKTRODY 6 Pediatrické defibrilační elektrody nepoužívejte na ošetření starších dětí ani dospělých pacientů. Výboj s energií na hladině doporučené pro dospělé by při průchodu relativně malou plochou těchto elektrod zvyšoval riziko popálení kůže. Anterolaterální umístění Umístění standardní pediatrické defibrilační elektrody zahrnuje (viz Obrázek 6-8): Defibrilační elektroda pro STERNUM na pravou stranu horní poloviny těla pacienta vedle sterna pod klíční kost. Defibrilační elektroda pro APEX vedle levé prsní bradavky pacienta ve střední axilární čáře, pokud možno se středem elektrody ve střední axilární čáře. Sternum Apex Obrázek 6-8 Anterolaterální umístění defibrilačních elektrod Anterolaterální umístění Defibrilační elektrodu pro STERNUM umístěte dopředu, na levé prekordium, a defibrilační elektroda pro APEX umístěte dozadu za srdce, do infraskapulární oblasti (viz Obrázek 6-9). Sternum Apex Obrázek 6-9 Anterolaterální umístění defibrilačních elektrod Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

152 Čištění pediatrických defibrilačních elektrod Abyste zabránili poškození povrchů defibrilačních elektrod, před čištěním i po něm každý ztěchto povrchů chraňte. Po každém použití: 1. Otřete nebo omyjte defibrilační elektrody, konektory kabelů, rukojeti pádel a kabely slabým vodným roztokem mýdla nebo dezinfekčního prostředku pomocí houby, utěrky nebo kartáčku. Nenamáčejte součásti a ani je nepolévejte. 2. Důkladně všechny součásti osušte. 3. Zkontrolujte povrch defibrilačních elektrod, konektor, rukojeti a kabely, zda nevykazují známky poškození nebo opotřebení. Kabely se známkami opotřebení, např. s volnými kontakty, obnaženými vodiči nebo zkorodovanými konektory, by měly být ihned vyřazeny z používání. Rovněž tak ihned vyřaďte z používání defibrilační elektrody, které mají drsný nebo poškozený povrch. Pokud je to nutné, provádějte čištění a sterilizaci tohoto příslušenství v souladu s pokyny pro sterilizaci uvedenými u daného příslušenství Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

153 7 SPRÁVA DAT Tato kapitola popisuje způsob správy aktuálních i archivovaných záznamů o pacientech při použití monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Záznamy o pacientech a zprávy strana 7-3 Kapacita paměti Správa aktuálních záznamů o pacientech Správa archivovaných záznamů o pacientech Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

154

155 Záznamy o pacientech a zprávy SPRÁVA DAT 7 Zapnete-li monitor/defibrilátor LIFEPAK 15, vytvoří se nový záznam o pacientovi označený aktuálním datem a časem. V záznamu o pacientovi se digitálně ukládají všechny události a související křivky ve formě zpráv, které můžete tisknout, přenášet nebo stahovat do systému LIFENET Cardiac Care nebo do produktů pro následnou kontrolu událostí, jakými jsou například programy CODE-STAT nebo DT EXPRESS. Informace o postupu při tisku zprávy naleznete v části Postup při tisku aktuální zprávy na straně Informace o postupu při přenosu nebo stahování zprávy viz Kapitola 8, Přenos dat. Při vypnutí zařízení se aktuální záznam o pacientovi ukládá do archivu. Můžete také tisknout, přenášet, stahovat nebo odstraňovat veškeré záznamy o pacientech, které jsou uloženy v archivech. Chcete-li získat přístup k archivu, stiskněte tlačítko VOLBY a poté vyberte položku ARCHIVES (Archivy). Přejdete-li do režimu Archive (Archiv), monitorování pacienta se ukončí a aktuální záznam o pacientovi se uloží a zavře. Režim archivu ukončíte vypnutím zařízení. Další informace viz část Správa archivovaných záznamů o pacientech na straně Typy zpráv Zprávy, které jsou dostupné v záznamu o pacientovi, závisejí na funkcích vašeho zařízení a na způsobu, jakým je zařízení nastaveno. Informace o nastavení zařízení naleznete v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 dodané se zařízením. Tabulka 7-1 popisuje různé typy zpráv, které mohou existovat v záznamu o pacientovi, a postupy umožňující přístup ktěmto zprávám. Tabulka 7-1 Typy zpráv TYP ZPRÁVY POPIS TISK Z MONITORU PŘENOS 12-Lead ECG Report CODE SUMMARY Critical Event Record Diagnostická zpráva o 12svodovém EKG. Další informace viz část Formáty zpráv o 12svodovém EKG na straně Obsahuje informace o pacientovi, protokol událostí a životních funkcí a křivky související s událostmi (například defibrilací). Další informace viz část Zpráva CODE SUMMARY (Souhrn událostí) na straně 7-4. X X 1 X X Vital Signs Summary Obsahuje informace o pacientovi a protokol událostí a životních funkcí. Obsahuje informace o pacientovi, protokol životních funkcí a grafy životních funkcí. X X Trend Summary X X Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

156 Tabulka 7-1 Typy zpráv (pokračování) TYP ZPRÁVY POPIS TISK Z MONITORU PŘENOS Snapshot Report Obsahuje informace o pacientovi a 8 sekund dat křivky zachycených v době přenosu. X Continuous ECG Report 2 Poskytuje data ze svodů EKG získávaná v reálném čase, tedy v době, kdy je zařízení zapnuto a elektrody jsou připojeny k pacientovi. Tato zpráva je určena pouze pro následnou kontrolu pomocí softwaru CODE-STAT nebo DT EXPRESS. X 1 Přenos zprávy o 12svodovém EKG automaticky zahrnuje přenos souhrnu životních funkcí. 2 Aby bylo možné získat analýzy KPR pomocí softwaru CODE-STAT, musí být pacientův EKG monitorován za použití svodu PADDLES (Defibrilační elektrody) v kanálu 1. Zpráva CODE SUMMARY (Souhrn událostí) Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 automaticky ukládá zprávu CODE SUMMARY (Souhrn událostí) jako součást záznamů jednotlivých pacientů. Zprávu CODE SUMMARY (Souhrn událostí) je možné nastavit tak, aby se vždy tiskla v konkrétním formátu. Dostupné formáty viz Tabulka 7-2. Informace o nastavení zprávy CODE SUMMARY (Souhrn událostí) naleznete v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 dodané se zařízením. Chcete-li vygenerovat zprávu CODE SUMMARY (Souhrn událostí), stiskněte tlačítko SOUHRN UDÁLOSTÍ. Pokud tisk zprávy CODE SUMMARY (Souhrn událostí) přerušíte, po opětovném zahájení tisku se vytiskne znovu celá zpráva. Bezprostředně za událostí s poslední křivkou se vytiskne sdělení Code Summary Complete (Souhrn událostí dokončen). Tabulka 7-2 Formáty zprávy CODE SUMMARY (Souhrn událostí) FORMÁT ATRIBUTY Dlouhý formát Úvod, protokol událostí/životních funkcí, události spojené s křivkami, zprávy o 12svodovém EKG, souhrn trendů. Střední formát Úvod, protokol událostí/životních funkcí, události spojené s křivkami, souhrn trendů. Krátký formát Úvod, protokol událostí/životních funkcí, souhrn trendů. Poznámka: Při přenosu jsou zprávy CODE SUMMARY (Souhrn událostí) vždy odesílány v dlouhém formátu. 7-4 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

157 SPRÁVA DAT 7 Zpráva CODE SUMMARY (Souhrn událostí) vždy obsahuje úvod a protokol událostí/životních funkcí. Příklad viz Obrázek 7-1. Name: Record ID: Patient ID: Incident: Age: 50 Úvod Lee, William critical event record Power On: 24 Apr 07 Device: Site: Total Shocks: Total Time Paced: Total 12-leads: Elapsed Time: COMMENTS: Sex: M Protokol událostí/životních funkcí Time Event Power On HR SpO2 PR SpCO SpMet EtCO2(mmHg) RR NIBP PR P1 P2 Initial Rhythm Vital Signs NIBP Pacing 1 Started Pacing 2 Set Intubation Vital Signs Pacing 3 Stopped Alarm HR Vital Signs ART CVP CPR: No Airway 30:2 Metronome Off Shock 1 200J Shock 2 200J Shock 3 360J Obrázek 7-1 Zpráva CODE SUMMARY (Souhrn událostí) Úvod Úvod obsahuje informace o pacientovi (jméno, identifikační číslo pacienta, věk a pohlaví) a informace o zařízení (datum, čas a informace o terapii), viz Obrázek 7-1. Defibrilátor automaticky vkládá do pole ID každého záznamu o pacientovi jedinečný identifikátor. Tento identifikátor se skládá z data a času zapnutí defibrilátoru. Pole Incident (Událost) umožňuje zadávání až 14 alfanumerických znaků pro vytvoření vazby zařízení s dalšími dokumenty, jako je například zpráva o činnosti pohotovostní služby. Protokol událostí/životních funkcí Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 dokumentuje události a životní funkce v chronologickém pořadí. Události jsou akce obsluhy nebo zařízení, například akce související s monitorováním, stimulací, terapií v režimu AED nebo přenosem dat. Hodnoty pro každou aktivní životní funkci se do protokolu ukládají automaticky každých 5 minut a také při každé události. Obrázek 7-2 obsahuje seznam událostí, které je možno ukládat do protokolu událostí Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

158 Obrázek 7-2 Možné záznamy v protokolu událostí Monitoring (Monitorování) Check patient (Kontrola pacienta), Initial rhythm (Počáteční rytmus), Replace battery (Vyměnit baterii), 12-lead (12svodový), NIBP, Alarm events (Události aktivující alarmy), IP label change (Změna označení IP), Vital signs (Životní funkce), 5-wire on/off (5vodičový kabel zapnut/vypnut), SpCO/SpMet Advisory (SpCO/SpMet s naváděním). AED Connect electrodes (Připojit elektrody), Motion (Pohyb), Analysis (Analýza), Analysis stopped (Analýza zastavena), Shock advised (Výboj doporučen), No shock advised (Výboj nedoporučen). CPR Metronome (Metronom KPR) On/Off (Zapnuto/vypnuto), Age-Airway changed (Věk/intubace změněny). Defibrillation (Defibrilace) Manual mode (Manuální režim), Charge removed (Zrušení nabíjení), Shock X, XXXJ (Výboj X, XXXj), Shock X, Abnormal (Výboj X, abnormální). Operator Initiated (Iniciované obsluhou) Event (Událost), Alarms on/off (Alarmy zapnuty/vypnuty), Print (Tisk), VF/VT alarm on/off (Alarm VF/VT zap./vyp.), Sync on/off (Synchronizace zapnuta/vypnuta), Snapshot (Snímek), Internal pacer detection on/off (Detekce interního kardiostimulátoru zap./vyp.). Pacing (Stimulace) Started (Zahájena), Set (Nastavena), Changed (Změněna), Stopped (Zastavena), Paused (Pozastavena). Transmission (Přenos) Transmission complete (Přenos dokončen), Transmission failed (Přenos se nezdařil), Transmission cancelled (Přenos zrušen). Memory Status (Stav paměti) Out of waveform memory (memory low) (Překročení kapacity paměti křivek (málo paměti)), Out of waveform memory (memory low) (Překročení kapacity paměti událostí (plná paměť)). 7-6 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

159 SPRÁVA DAT 7 Události spojené s křivkami Kromě toho, že jsou dokumentovány v protokolu událostí, terapeutické a jiné vybrané události též zachycují data křivek, která jsou tisknuta ve zprávě CODE SUMMARY (Souhrn událostí) v dlouhém a středním formátu. Popis událostí spojených s křivkami a charakteristik dat křivek viz Tabulka 7-3. Tabulka 7-3 Události spojené s křivkami NÁZEV UDÁLOSTI INITIAL RHYTHM (Počáteční rytmus) CHECK PATIENT (Kontrola pacienta) SHOCK (Výboj) nebo NO SHOCK ADVISED (Výboj nedoporučen) ANALYSIS X STOPPED (Analýza X zastavena) SHOCK X (Výboj X) PACING X STARTED (Stimulace X zahájena) PACING X SET (Stimulace X nastavena) PACING X CHANGED (Stimulace X změněna) PACING X STOPPED (Stimulace X zastavena) PACING X PAUSED (Stimulace X pozastavena) ALARM* EVENT* (Událost) PRINT (Tisk) 12-LEAD (12 svodů) SNAPSHOT (Snímek) VITAL SIGNS (Životní funkce) DATA KŘIVKY (JSOU-LI ZACHYCENA) 8 sekund po připojení svodů 8 sekund před varováním 2 3 úseky analyzovaného EKG. Každý úsek trvá 2,7 sekundy 8 sekund dat před zastavením analýzy 3 sekundy před výbojem a 5 sekund po výboji 8 sekund před zvýšením proudu z nuly 8 sekund poté, co jsou hodnoty ppm a ma 10 sekund stabilní 8 sekund po změně frekvence, proudu nebo režimu stimulace 3 sekundy před okamžikem, kdy stimulační proud klesne na nulu, a 5 sekund poté Prvních 8 sekund po stisknutí a podržení tlačítka PAUZA 3 sekundy před abnormálním parametrem a 5 sekund poté 3 sekundy před výběrem události a 5 sekund poté 3 sekundy před stisknutím tlačítka TISK a 5 sekund poté 10 sekund po stisknutí tlačítka 12 SVODŮ 3 sekundy před vyžádáním a 5 sekund po vyžádání snímku 3 sekundy před získáním a 5 sekund po získání dat životních funkcí *Aby se zmenšila délka zprávy CODE SUMMARY (Souhrn událostí), lze vypnout ukládání dat křivek s těmito událostmi (viz dokumentace Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 dodaná se zařízením) Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

160 Událostem spojeným s křivkami předchází záhlaví, které obsahuje tyto informace: Patient data (Data pacienta), Vital signs (Životní funkce), Event name (Název události), Device configuration information (Informace o konfiguraci zařízení), Therapy data* (Údaje o terapii). *Hodnota impedance pacienta (v ohmech) se zobrazuje ve zprávách o výbojích, jsou-li použity jednorázové defibrilační elektrody. Tato impedance se měří bezprostředně před výbojem a používá se ke stanovení kompenzace napětí. Obrázek 7-3 obsahuje čtyři příklady událostí spojených s křivkami v podobě, v jaké se zobrazují ve zprávě CODE SUMMARY (Souhrn událostí). Událost Analysis (Analýza) Name: Record ID: Patient ID: Incident: Age: 50 Analysis 1 Shock Advised HR Lee, William Sex: M 24 Apr 2007 Segment 1 Shockable Segment 2 Nonshockable Segment 3 Shockable Událost Shock (Výboj) Name: Record ID: Patient ID: Incident: Age: 50 Shock 1 200J Impedance HR SpO2 PR SpCO SpMet EtCO2 (mmhg) RR IP1 IP2 Lee, William Sex: M 24 Apr 2007 Preshock Shock Postshock Combo Pads Sync On 7-8 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

161 SPRÁVA DAT 7 Událost Check Patient (Kontrola pacienta) Name: Record ID: Patient ID: Incident: Age: 50 Lee, William Sex: M 24 Apr 2007 Check Patient Check Patient HR SpO2 PR SpCO SpMet EtCO2(mmHg) RR IP1 IP2 avr Událost Pacing (Stimulace) Name: Record ID: Patient ID: Incident: Age: 50 Lee, William Sex: M 24 Apr 2007 Pacing 6 Stopped Pacing 6 Stopped PR SpO2 PR SpCO SpMet EtCO2(mmHg) RR IP1 IP2 Obrázek 7-3 Příklady výtisků událostí spojených s křivkami Kapacita paměti Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 zachová údaje o dvou nebo více pacientech i po vypnutí napájení nebo vyjmutí baterií. Počet pacientských zpráv, který může být v monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 uložen, závisí na různých faktorech, včetně počtu zobrazených křivek, doby každého použití a typu terapie. Celková kapacita činí 360 minut nepřetržitého EKG nebo 400 jednotlivých křivek. Maximální kapacita paměti pro jednoho pacienta zahrnuje až 200 jednotlivých záznamů křivek a 90 minut nepřetržitého záznamu EKG. Jakmile defibrilátor dosáhne limitů své paměťové kapacity, vymaže celý záznam pacienta podle metody FIFO (first in, first out), aby uvolnil místo pro nové záznamy o pacientech. Vymazané záznamy pacientů nelze obnovit Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

162 Správa aktuálních záznamů o pacientech K aktuálnímu záznamu o pacientovi můžete přidávat konkrétní informace. Další informace viz část Zadávání údajů o pacientovi na straně Postup při tisku aktuální zprávy Postup vytisknutí aktuální zprávy: Options Patient... Archives... Pacing... Print... Date/Time... User Test... Alarm Volume Stiskněte tlačítko VOLBY. Zobrazí se nabídka Options (Volby). 2. Vyberte možnost PRINT (Tisk). Zobrazí se nabídka Options / Print (Volby / Tisk). Print Report Format Mode Speed Options / Print Code Summary 3-Channel Monitor 25mm/sec 3. Jsou-li nastavení REPORT (Zpráva), FORMAT (Formát) a MODE (Režim) správná, vyberte možnost PRINT (Tisk). V opačném případě proveďte potřebné změny. Vyberte položku REPORT (Zpráva): CODE SUMMARY (Souhrn událostí), TREND SUMMARY (Souhrn trendů), VITAL SIGNS (Životní funkce), 12-LEAD (12 svodů). Poznámka: Zaškrtnutí vedle zprávy o 12svodovém EKG udává, že zpráva již byla vytisknuta. Vyberte položku FORMAT (Formát) (pouze 12svodový EKG): 3-CHANNEL (3kanálový), 4-CHANNEL (4kanálový). Chcete-li změnit frekvenční odezvu zpráv EKG, vyberte položku MODE (Režim): MONITOR, DIAGNOSTIC (Diagnostický) (zprávy o 12svodovém EKG se vždy tisknou v diagnostickém režimu) Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

163 SPRÁVA DAT 7 Chcete-li změnit rychlost nepřetržitého tisku aktivovaného stisknutím tlačítka TISK, vyberte položku SPEED (Rychlost) této nabídky. Mějte na paměti, že tato položka SPEED (Rychlost) neovlivňuje zprávy, které jsou tisknuty z této nabídky. Tlačítku TISK lze přiřadit tyto rychlosti tisku: 12.5 MM/SEC (12,5 MM/S), 25 MM/SEC (25 MM/S). Správa archivovaných záznamů o pacientech Při vypnutí monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 se uloží aktuální záznam o pacientovi do archivu. Archivované záznamy můžete tisknout, upravovat, odstraňovat nebo stahovat. Informace o stahování do softwaru CODE-STAT viz Kapitola 8, Přenos dat. Můžete také přenášet jednotlivé zprávy obsažené v archivovaném záznamu o pacientovi. Informace o přenášení archivovaných zpráv viz Kapitola 8, Přenos dat. Poznámka: Přejdete-li do režimu Archive (Archiv), monitorování pacienta se ukončí (např. probíhající EKG i aktivované alarmy) a aktuální záznam o pacientovi se uloží a zavře. Přechod do režimu Archive (Archiv) Postup přechodu do režimu Archive (Archiv): Options Patient... Archives... Pacing... Print... Date/Time... User Test... Alarm Volume Stiskněte tlačítko VOLBY. Zobrazí se nabídka Options (Volby). 2. Vyberte položku ARCHIVES (Archivy). Zobrazí se nabídka Options / Archives (Volby / Archivy) Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

164 Yes Options / Archives Enter patient archives? This will end monitoring and close patient record No 3. Vyberte možnost YES (Ano). Zařízení přejde do režimu Archive (Archiv) a zobrazí se nabídka Options / Archives (Možnosti / Archivy). Poznámka: Zařízení může být nastaveno tak, že při přechodu do režimu Archive (Archiv) je nutno zadávat heslo. Push Speed Dial to confirm Poznámka: Režim archivu ukončíte vypnutím zařízení. Send Data... Print... Options / Archives Edit... Delete... Archivovaný záznam můžete odeslat, vytisknout, upravit nebo odstranit. Informace o odesílání archivovaných záznamů viz Kapitola 8, Přenos dat. Turn power off to exit Archives Mode Tisk archivovaných záznamů o pacientech Postup vytisknutí archivovaných záznamů o pacientech: Send Data... Print... Options / Archives Edit... Delete V režimu Archive (Archiv) zvolte možnost PRINT (Tisk). Zobrazí se nabídka Options / Archives / Print (Volby / Archivy / Tisk) s údaji o aktuálním pacientovi. Turn power off to exit Archives Mode 7-12 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

165 SPRÁVA DAT 7 Print Patient Report Format Cancel Options / Archives / Print LEE, WILLIAM Code Summary 3-Channel 2. Jsou-li nastavení PATIENT (Pacient), REPORT (Zpráva) a FORMAT (Formát) správná, zahajte Krok Chcete-li vybrat jiného pacienta, vyberte položku PATIENT (Pacient) a poté vyberte požadovaného pacienta ze seznamu. 4. Chcete-li vybrat jinou zprávu, vyberte položku REPORT (Zpráva) a poté vyberte jednu z následujících možností: CODE SUMMARY (Souhrn událostí), TREND SUMMARY (Souhrn trendů), VITAL SIGNS (Životní funkce), 12-LEAD (12 svodů). 5. Chcete-li vybrat jiný formát, vyberte položku FORMAT (Formát) (pouze pro 12svodový EKG) a poté vyberte jednu z následujících možností: 3-CHANNEL (3kanálový), 4-CHANNEL (4kanálový). 6. Vyberte možnost PRINT (Tisk). Archivovaná zpráva se vytiskne. Úpravy archivovaných záznamů o pacientech Postup úprav archivovaných záznamů o pacientech: Send Data... Print... Options / Archives Edit... Delete V režimu Archive (Archiv) zvolte možnost EDIT (Upravit). Zobrazí se nabídka Options / Archives / Edit (Volby / Archivy / Upravit). Turn power off to exit Archives Mode Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

166 Patient Last Name First Name Patient ID Incident Age Sex Options / Archives / Edit LEE WILLIAM BF Male 2. Vyberte položku PATIENT (Pacient). 3. Přidejte nezbytné informace o pacientovi. Úpravy lze provádět pouze v prázdných polích. 4. Stiskněte tlačítko ZPĚT a poté vypněte zařízení. Odstraňování archivovaných záznamů o pacientech Postup odstranění archivovaných záznamů o pacientech: Send Data... Print... Options / Archives Edit... Delete V režimu Archive (Archiv) zvolte možnost DELETE (Odstranit). Zobrazí se nabídka Options / Archives / Delete (Volby / Archivy / Odstranit). Turn power off to exit Archives Mode Delete Patient Undo Options / Archives / Delete WILLIAM, LEE 2. Chcete-li trvale odstranit zobrazený záznam o pacientovi, vyberte možnost DELETE (Odstranit). 3. Chcete-li zobrazit seznam všech záznamů o pacientovi, vyberte položku PATIENT (Pacient). Zobrazí se seznam pacientů. Vyberte záznam o pacientovi, který chcete odstranit. 4. Chcete-li operaci odstranění vrátit zpět, neprodleně vyberte možnost UNDO (Zpět). Budete-li pokračovat dalšími operacemi, nebude již odstranění možno vrátit zpět. 5. Stiskněte tlačítko ZPĚT a poté vypněte zařízení Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

167 8 PŘENOS DAT Tato kapitola popisuje způsob přenosu záznamů o pacientech a zpráv z monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. O přenášení záznamů o pacientech a zpráv......strana 8-3 Příprava monitoru k přenosu Použití bezdrátové komunikace pomocí technologie Bluetooth Použití přímého připojení Přenášení zpráv Důležitá pravidla při přenášení dat Rady pro řešení problémů Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

168

169 PŘENOS DAT 8 O přenášení záznamů o pacientech a zpráv Aktuální i archivovaná data můžete z monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přenášet do systému LIFENET Cardiac Care nebo do produktů pro následnou kontrolu událostí, jakými jsou například programy CODE-STAT nebo DT EXPRESS. Monitor LIFEPAK 15 může zprávy o pacientech přenášet pomocí následujících metod: Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth Má-li váš monitor LIFEPAK 15 nainstalovánu a aktivovánu funkci Bluetooth, můžete data přenášet prostřednictvím bezdrátového spojení. Přímé spojení pomocí kabelu Ke zřízení přímého propojení monitoru LIFEPAK 15 s počítačem nebo komunikačním zařízením můžete použít speciální kabel, a přenášet tak data pomocí tohoto pevného připojení. Obrázek 8-1 představuje přehled procesu přenosu dat. Přenos prostřednictvím bezdrátového nebo kabelového připojení Komunikační zařízení Přenos prostřednictvím bezdrátového připojení Systém LIFENET Cardiac Care Monitor LIFEPAK 15 Přenos prostřednictvím bezdrátového nebo kabelového připojení Software CODE-STAT/DT EXPRESS Obrázek 8-1 Přenos dat z monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 Informace o konfiguraci monitoru LIFEPAK 15, která je potřebná k tomu, aby monitor fungoval v systému LIFENET Cardiac Care, získáte v dokumentaci s nápovědou k systému LIFENET nebo kontaktováním zástupce společnosti Physio-Control Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

170 Příprava monitoru k přenosu Než budete moci přenášet data pomocí bezdrátového nebo přímého spojení, musíte definovat přenosová místa a výstupní porty v režimu nastavení monitoru LIFEPAK 15. Pro každé přenosové místo vyberte příslušný výstupní port: Pro bezdrátový přenos nastavte položku OUTPUT PORT (Výstupní port) na možnost BLUETOOTH WIRELESS (Bezdrátové připojení Bluetooth). Pro přímé spojení nastavte položku OUTPUT PORT (Výstupní port) na možnost DIRECT CONNECT (Přímé spojení). Pokud data obvykle přenášíte pomocí připojení Bluetooth, avšak potřebujete záložní přímé připojení pomocí kabelu, nastavte položku OUTPUT PORT (Výstupní port) na možnost BOTH (Obojí). (Pokud nastavíte položku OUTPUT PORT (Výstupní port) na možnost BOTH (Obojí), před pokusem o přenos pomocí přímého spojení se ujistěte, že nesvítí kontrolka Bluetooth. Je-li k dispozici bezdrátové spojení, nebude zařízení přenášet data pomocí přímého spojení.) Další informace naleznete v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu přístroji. 8-4 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

171 Použití bezdrátové komunikace pomocí technologie Bluetooth PŘENOS DAT 8 Technologie Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem, která je k dispozici jako volitelná funkce monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Je-li technologie Bluetooth nainstalována, zobrazuje se na domovské obrazovce ikona Bluetooth. Viz Obrázek 8-2. Další informace o podporovaných technologiích Bluetooth naleznete na stránkách Spojení Bluetooth mezi monitorem LIFEPAK 15 a cílovým zařízením je vždy iniciováno monitorem LIFEPAK 15. Ikona Bluetooth HR SP02 % J CO2 mmhg ART mmhg CVP mmhg NIBP mmhg Obrázek 8-2 Ikona Bluetooth na domovské obrazovce Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

172 Ikona Bluetooth zobrazuje stav funkce bezdrátového připojení zařízení. Tabulka 8-1 Stav připojení Bluetooth IKONA BLUETOOTH POPIS Světelná kontrolka Bluetooth svítí, pokud je v tomto zařízení aktivována funkce Bluetooth a zařízení je připojeno k jinému zařízení s aktivovanou funkcí Bluetooth. Je zobrazena ikona Bluetooth, avšak světelná kontrolka nesvítí, pokud je v tomto zařízení aktivována funkce Bluetooth, ale zařízení momentálně není připojeno k jinému zařízení s aktivovanou funkcí Bluetooth. Červený symbol X se zobrazuje tehdy, je-li v tomto zařízení nainstalována funkce Bluetooth, avšak bezdrátová komunikace je momentálně vypnuta (nastavení OFF) nebo došlo k funkční poruše připojení Bluetooth. Viz Tabulka 8-3 na straně Příprava pro bezdrátový přenos Abyste mohli uskutečňovat bezdrátové přenosy z monitoru LIFEPAK 15, musíte napřed připravit komunikaci mezi monitorem a cílovými zařízeními. Cílové zařízení musí: Mít aktivovánu funkci Bluetooth, být zapnuto a být identifikovatelné. Mít nainstalovánu a spuštěnu aplikaci LIFENET PC Gateway nebo softwarovou aplikaci CODE-STAT nebo DT EXPRESS umožňující generování zpráv o péči o pacienta. Mít nakonfigurován komunikační port Bluetooth pro příjem dat. Mít přidělen párový název. Monitor LIFEPAK 15 musí: Mít definovánu alespoň jednu přenosovou stranu, která má položku OUTPUT PORT (Výstupní port) nastavenu na možnost BLUETOOTH WIRELESS (Bezdrátové připojení Bluetooth). Mít přístupový kód Bluetooth, který se shoduje s přístupovým kódem v cílovém zařízení, pokud cílové zařízení tento přístupový kód vyžaduje. Mít nastavenu funkci SEARCH FILTER (Vyhledávací filtr) na možnost ON (Zapnuto), pokud používáte třídu služby Physio. Informace o třídě služby Physio viz část Vyhledávací filtr Bluetooth dále v této kapitole. 8-6 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

173 PŘENOS DAT 8 Přístupové kódy Bluetooth Monitor LIFEPAK 15 používá vámi definovaný přístupový kód Bluetooth. Chcete-li provádět přenosy z monitoru LIFEPAK 15 do komunikačního zařízení bez uživatelského rozhraní, musí se přístupový kód Bluetooth, který na monitoru LIFEPAK 15 zadáte, shodovat spřístupovým kódem Bluetooth, který je v příslušném komunikačním zařízení předkonfigurován. Informace o přístupovém kódu Bluetooth v komunikačním zařízení bez uživatelského rozhraní naleznete v dokumentaci dodané s příslušným komunikačním zařízením. Tyto informace vám případně poskytne správce systému nebo technik zajišťující servis zařízení. Chcete-li provádět přenosy z monitoru LIFEPAK 15 do počítače, musíte nastavit přístupový kód Bluetooth v monitoru LIFEPAK 15 a poté tento kód po zobrazení příslušné výzvy zadat idopočítače. Vyhledávací filtr Bluetooth Monitor LIFEPAK 15 s aktivovanou funkcí Bluetooth může identifikovat větší počet zařízení Bluetooth, která se nacházejí v jeho dosahu. Pro usnadnění vyfiltrování přebytečných zařízení a nalezení konkrétního cílového zařízení, do kterého chcete přenášet data, vyvinula společnost Physio-Control třídu služby Physio (PSC). PSC je předpona, kterou můžete přidávat k párovým názvům svých cílových zařízení. Jestliže pak v monitoru LIFEPAK 15 nastavíte funkci SEARCH FILTER (Vyhledávací filtr) na možnost ON (Zapnuto), zobrazí se v seznamu identifikovaných zařízení pouze ta cílová zařízení, která mají ve svém názvu předponu PSC (pokud jsou zapnuta a identifikovatelná). Provozním režimům monitoru LIFEPAK 15 odpovídají různé předpony PSC. Tabulka 8-2 obsahuje seznam režimů monitoru LIFEPAK 15 a předpony třídy služby a párového názvu, které jsou v jednotlivých režimech identifikovatelné. Je-li monitor LIFEPAK 15 například nastaven v režimu Archive (Archiv) a filtr je zapnut, může monitor identifikovat zařízení, jejichž párové názvy začínají znaky A_ nebo B_. Tabulka 8-2 Předpony třídy služby Physio REŽIM MONITORU/DEFIBRILÁTORU LIFEPAK 15 Monitor LIFEPAK 15 musí být nastaven v režimu Archive (Archive). Monitor LIFEPAK 15 může být nastaven v režimu AED, Manual (Ruční) nebo Archive (Archive). Monitor LIFEPAK 15 může být nastaven v režimu AED nebo Manual (Manuální). TŘÍDA SLUŽBY Archive Cardiac Care i Archive Cardiac Care PŘEDPONA PÁROVÉHO NÁZVU A_ B_ C_ Informace o konfigurování párových názvů v cílových zařízeních naleznete v dokumentaci dodané stěmito zařízeními Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

174 Nastavení připojení Bluetooth K nastavení přenosu pomocí připojení Bluetooth v monitoru LIFEPAK 15 použijte nabídku nastavení funkce Bluetooth. Otevření nabídky nastavení připojení Bluetooth: Bluetooth Setup Connect (Not Connected) Search Filter On Passcode Wireless On Disconnect LIFEPAK 15 Device ID: LP Otáčením ovladače RYCHLÁ VOLBA zvýrazněte na DOMOVSKÉ OBRAZOVCE ikonu Bluetooth. 2. Stiskněte ovladač RYCHLÁ VOLBA. Zobrazí se nabídka nastavení připojení Bluetooth: 3. Chcete-li hledat pouze zařízení, jejichž párový název obsahuje předponu PSC, nastavte položku SEARCH FILTER (Vyhledávací filtr) na možnost ON (Zapnuto); jinak nastavte položku SEARCH FILTER (Vyhledávací filtr) na možnost OFF (Vypnuto). 4. Nastavte přístupový kód Bluetooth. Chcete-li provádět přenos dat do komunikačního zařízení bez uživatelského rozhraní, zadejte přístupový kód, který je předkonfigurován v komunikačním zařízení. Chcete-li provádět přenos dat do počítače, budete patrně muset zadat přístupový kód nebo potvrdit připojení. 5. Ujistěte se, že je položka WIRELESS (Bezdrátové připojení) nastavena na možnost ON (Zapnuto). Poznámka: Výchozí nastavení položky WIRELESS (Bezdrátové připojení) je ON (Zapnuto). Rovněž výchozí nastavení položky SEARCH FILTER (Vyhledávací filtr) je ON (Zapnuto). Používáte-li monitor LIFEPAK 15 v prostředí, kde bezdrátový přenos není žádoucí, vypněte bezdrátový signál odpovídajícím nastavením položky WIRELESS (Bezdrátové připojení). 8-8 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

175 PŘENOS DAT 8 Vytvoření připojení Bluetooth Musíte znát párový název cílového zařízení, ke kterému se chcete připojit. Postup vytvoření připojení Bluetooth: Connect Search Filter Passcode... Wireless Disconnect Bluetooth Setup (Not Connected) Find Devices On LIFEPAK 15 Device ID: LP When device appears, select Stop C_EMS123 C_EMS345 B_HOSPITAL1 B_HOSPITAL2 C_EMS456 C_EMS789 Connect Search Filter Passcode... Wireless Disconnect Bluetooth Setup C_HOSPITAL3 Stop (Not Connected) Find Devices... C_EMS123 C_EMS345 B_HOSPITAL1 B_HOSPITAL2 C_EMS Pomocí ovladače RYCHLÁ VOLBA na monitoru LIFEPAK 15 vyberte ikonu Bluetooth a otevřete nabídku nastavení připojení Bluetooth. 2. Vyberte položku CONNECT (Připojit) a poté položku FIND DEVICES (Najít zařízení). Tím se odpojí veškerá stávající připojení. Poznámka: Je-li aktivní nastavení monitoru LIFEPAK 15 WIRELESS OFF (Bezdrátové připojení vypnuto), stav bezdrátového připojení se změní na WIRELESS ON (Bezdrátové připojení zapnuto). Zobrazí se nabídka Find Devices (Najít zařízení). Monitor začne vyhledávat zařízení Bluetooth, která jsou v oblasti jeho dosahu a která splňují kritéria vyhledávacího filtru. Zařízení se zobrazí v pořadí, v jakém budou nalezena na prvním místě seznamu se zobrazí zařízení, které bylo nalezeno naposledy. 3. Zobrazí-li se požadované zařízení, vyberte stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA možnost STOP (Zastavit) a ukončete vyhledávání. Tím se vrátíte nabídky nastavení připojení Bluetooth: 4. Pomocí ovladače RYCHLÁ VOLBA procházejte seznamem a vyberte požadované zařízení. 5. Připojujete-li se k počítači, může se zobrazit výzva k potvrzení připojení. Zadejte přístupový kód (je-li požadován) a poté potvrďte připojení. Po navázání spojení zazní upozorňovací tón, rozsvítí se kontrolka Bluetooth na domovské obrazovce a v oblasti hlášení se krátce zobrazí informace CONNECTED TO (DEVICE NAME) (Připojeno k (název zařízení)). Po vytvoření připojení Bluetooth budete připraveni k přenášení dat pacientů. Pokračujte postupem Přenášení zpráv na straně Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

176 Opětovné vytvoření připojení Bluetooth Monitor LIFEPAK 15 uchovává ve své paměti dvě naposledy připojená zařízení, s omezením na jedno v každém režimu tedy jedno pro kardiologickou péči (režim AED nebo Manual (Manuální)) a jedno pro režim Archive (Archiv). Je-li zapnuto napájení monitoru LIFEPAK 15 a funkce bezdrátového připojení je nastavena na možnost WIRELESS ON (Bezdrátové připojení zapnuto), monitor automaticky vyhledá poslední připojené zařízení. Pokud je zařízení, které bylo v příslušném režimu připojeno jako poslední, zapnuto a nachází se v dosahu monitoru, připojení se automaticky obnoví. Po opětovném vytvoření připojení se rozsvítí kontrolka Bluetooth a v oblasti hlášení se zobrazí informace CONNECTED TO (DEVICE NAME) (Připojeno k (název zařízení)). Poznámka: Je-li v režimu Setup (Nastavení) vybrána možnost RESET DEFAULTS (Obnovit výchozí nastavení), neprovede se vynulování přístupového kódu Bluetooth, dojde však k vynulování údajů o naposledy připojených zařízeních (ukončení spojení). Chcete-li připojení opět vytvořit, použijte nabídku FIND DEVICES (Najít zařízení). Ukončení připojení Bluetooth Svítí-li kontrolka Bluetooth, znamená to, že monitor LIFEPAK 15 vytvořil a udržuje spojení s jiným zařízením Bluetooth. Postup ukončení připojení Bluetooth: 1. Pomocí ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte ikonu Bluetooth a otevřete nabídku nastavení připojení Bluetooth. 2. Vyberte položku DISCONNECT (Odpojit). Připojení Bluetooth se ukončí a naposledy připojené zařízení nebude uchováno v paměti Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

177 Použití přímého připojení PŘENOS DAT 8 K vytvoření přímého spojení mezi monitorem LIFEPAK 15 a rozhraním komunikačního zařízení nebo počítačem je možno použít speciální kabel. Obrázek 8-3 znázorňuje propojení zařízení pro přímé odesílání zpráv do počítače prostřednictvím kabelu. 2 1 Systémový konektor Kabel mezi monitorem LIFEPAK a počítačem Počítač Obrázek 8-3 Datový přenos pomocí přímého připojení VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM Pokud monitorujete pacienta a využíváte systémový konektor, veškerá zařízení připojená k systémovému konektoru musí být napájena z baterií nebo galvanicky oddělena od zdroje střídavého proudu podle normy EN V případě pochybností odpojte pacienta od defibrilátoru ještě před použitím systémového konektoru. Používejte pouze kabely pro přenos dat doporučené společností Physio-Control. Pro další informace kontaktujte oddělení technické podpory Physio-Control Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

178 Vytvoření přímého připojení: 1. Umístěte počítač nebo komunikační zařízení do dosahu monitoru LIFEPAK Nakonfigurujte komunikační port počítače pro příjem dat. 3. Připojte kabel k systémovému konektoru na monitoru a k počítači. 4. Používáte-li software CODE-STAT nebo DT EXPRESS, spusťte v počítači průvodce stahováním dat a vyberte monitor LIFEPAK 15. Po vytvoření přímého připojení budete připraveni k přenášení dat pacientů. Pokračujte postupem Přenášení zpráv na straně Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

179 PŘENOS DAT 8 Přenášení zpráv Po vytvoření bezdrátového nebo přímého připojení můžete přenášet záznamy o pacientech a zprávy. Všechny zprávy o pacientech je možno přenášet v reálném čase během monitorování pacienta (režim Manual (Ruční) nebo AED), případně je zprávy možno přenášet i po proběhnutí událostí (režim Archive (Archiv)). Postup při přenášení aktuálního záznamu o pacientovi Postup přenesení aktuálního záznamu o pacientovi: Send Report Site Cancel... Transmit Vital Signs General Hosp 1. Stiskněte tlačítko PŘENOS. Zobrazí se nabídka Transmit (Přenos). 2. Pomocí ovladače RYCHLÁ VOLBA vyberte požadovanou položku REPORT (Zpráva) a v případě potřeby i položku SITE (Pracoviště). 3. Vyberte možnost SEND (Odeslat). Uskuteční se přenos zprávy o pacientovi. V oblasti hlášení se zobrazí informace o stavu tohoto přenosu. Postup při přenášení archivovaného záznamu o pacientovi Při vypnutí monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 se uloží aktuální záznam o pacientovi do archivu. Informace o přístupu k režimu Archive (Archiv) viz Kapitola 7, Správa dat. Postup přenesení archivovaného záznamu o pacientovi: Send Data... Print... Options / Archives Edit... Delete V nabídce Options / Archives (Volby / Archivy) vyberte položku SEND DATA (Odeslat data). Zobrazí se nabídka Options / Archives / Send Data (Volby / Archivy / Odeslat data) Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

180 Options / Archives / Send Data Send Patient All Patients Report All Site None Connection... (Not Connected) Cancel Jsou-li nastavení PATIENT (Pacient), REPORT (Zpráva) a SITE (Pracoviště) správná, zahajte Krok 7. Options / Archives / Send Data ALL PATIENTS MAR 08 19:27:42 LEE, WILLIAM 10 MAR 08 12:15: MAR 08 10:57:40 JARRE, DORA 09 MAR 08 22:15:21 OAKEY, GARY 09 MAR 08 15:27:20 JONES, CONRAD 09 MAR 08 10:09: MAR 08 06:48:23 WYNDE, GUSTAV 08 MAR 08 21:45: MAR 08 06:27: MAR 08 03:15: MAR 08 16:45: MAR 08 09:35: MAR 08 06:15:42 3. Chcete-li přenést záznamy konkrétního pacienta, vyberte položku PATIENT (Pacient). Zobrazí se seznam pacientů. 4. Vyberte pacienta. Options / Archives / Send Data Send Patient Report All Site Code Summary Connection... Trend Summary Cancel... Vital Signs 5. Chcete-li přenést konkrétní zprávu, vyberte položku REPORT (Zpráva) a poté vyberte požadovanou zprávu. 6. Chcete-li vybrat odesílající pracoviště, vyberte položku SITE (Pracoviště) a poté vyberte příslušné pracoviště. Ujistěte se, že vybíráte pracoviště, jehož nastavení OUTPUT PORT (Výstupní port) je nakonfigurováno pro vámi používanou přenosovou metodu. 7. Chcete-li přenos uskutečnit pomocí bezdrátové relace, vyberte položku CONNECTION (Připojení) a pokračujte vytvořením připojení Bluetooth. Další informace viz část Vytvoření připojení Bluetooth na straně Vyberte možnost SEND (Odeslat). Uskuteční se přenos zprávy o pacientovi. V oblasti hlášení se zobrazí informace o stavu tohoto přenosu Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

181 PŘENOS DAT 8 Zpráva o stavu přenosu Kdykoli se pokusíte o přenesení záznamu, bude po dokončení přenosu automaticky vytisknuta zpráva o přenosu. Zpráva o přenosu udává datum a čas pokusu o provedení přenosu a konečný stav přenosu. Zrušení přenosu Probíhající přenos můžete zrušit. Chcete-li přenos zrušit, vyberte položku CANCEL (Zrušit) v nabídce Transmit (Přenos), pokud přenášíte aktuální záznam, nebo vyberte položku CANCEL (Zrušit) v nabídce Options / Archives / Send Data (Volby / Archivy / Odeslat data), pokud přenášíte archivovanou zprávu. Důležitá pravidla při přenášení dat Při sestavování jakéhokoli léčebného protokolu, který zahrnuje i přenášení dat pacienta, mějte na paměti možná omezení. Úspěšný přenos závisí na možnostech přístupu k veřejným nebo soukromým síťovým službám, které nemusí být vždy dostupné. Tato skutečnost je významná zejména v případě bezdrátové komunikace, která je ovlivňována mnoha faktory, například: geografickými podmínkami, umístěním, počasím, počtem bezdrátových zařízení v oblasti. Při sestavování léčebného protokolu je vždy nutno brát v úvahu skutečnost, že přenos dat pomocí bezdrátové komunikace nelze zaručit. Váš léčebný protokol proto musí počítat i s eventualitou, že může dojít k přerušení přenosu dat. Provádějte pravidelné přezkušování funkce vašeho přenosového zařízení, abyste se ujistili, že zařízení i příslušenství, které je pro přenos potřebné, jsou připraveny k použití Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

182 Rady pro řešení problémů Tabulka 8-3 Rady pro řešení problémů při přenášení dat ZJIŠTĚNÝ STAV Přes ikonu Bluetooth na monitoru LIFEPAK 15 se zobrazuje červený symbol X. Kontrolka Bluetooth nesvítí. Monitor LIFEPAK 15 se automaticky nepřipojuje kzařízení, které bylo připojeno jako poslední. PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Položka WIRELESS (Bezdrátové připojení) je v nabídce nastavení funkce Bluetooth na nastavena na možnost OFF (Vypnuto). Položka WIRELESS (Bezdrátové připojení) je v možnostech nastavení nastavena na možnost OFF (Vypnuto), a proto je při každém zapnutí monitoru LIFEPAK 15 použito výchozí nastavení funkce WIRELESS (Bezdrátové připojení), kterým je v tomto případě nastavení OFF (Vypnuto). Modul Bluetooth v monitoru LIFEPAK 15 je zřejmě vadný. Cílové zařízení je vypnuto nebo nemůže komunikovat s monitorem LIFEPAK 15. Modul Bluetooth v monitoru LIFEPAK 15 je zřejmě vadný. Cílové zařízení je vypnuto nebo nemůže komunikovat s monitorem LIFEPAK 15. Poslední spojení s cílovým zařízením se zřejmě uskutečnilo v době, kdy byl monitor LIFEPAK 15 nastaven v jiném režimu. NÁPRAVNÁ AKCE Nastavte položku WIRELESS (Bezdrátové připojení) na možnost ON (Zapnuto). Zůstane-li červený symbol X zobrazen, může to nasvědčovat závadě modulu Bluetooth v monitoru LIFEPAK 15. Obraťte se na kvalifikovaného servisního zástupce. Změňte nastavení položky WIRELESS (Bezdrátové připojení). Viz dokumentace Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložená k vašemu zařízení. Zůstane-li červený symbol X zobrazen, může to nasvědčovat závadě modulu Bluetooth v monitoru LIFEPAK 15. Obraťte se na kvalifikovaného servisního zástupce. Obraťte se na kvalifikovaného servisního zástupce. Zkontrolujte, zda je cílové zařízení zapnuto a je identifikovatelné. Viz návod k obsluze příslušného cílového zařízení. Je-li další postup při řešení problému neúspěšný, obraťte se na kvalifikovaného servisního zástupce. Zkontrolujte, zda je cílové zařízení zapnuto a je identifikovatelné. Zkontrolujte, zda je položka OUTPUT PORT (Výstupní port) nastavena na možnost BLUETOOTH WIRELESS (Bezdrátové připojení Bluetooth). Vyberte nabídku FIND DEVICES (Najít zařízení) a vytvořte nové připojení Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

183 PŘENOS DAT 8 Tabulka 8-3 Rady pro řešení problémů při přenášení dat (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV Zařízení se nepřipojuje k naposledy připojenému zařízení poté, co byla položka WIRELESS (Bezdrátové připojení) nastavena na možnost ON (Zapnuto). Zobrazuje se hlášení UNABLE TO CONNECT (Nelze se připojit). Nelze nalézt konkrétní zařízení Bluetooth nebo se zobrazuje hlášení BLUETOOTH DEVICE NOT FOUND (Zařízení Bluetooth nenalezeno). PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Je zobrazena nabídka Bluetooth, která znemožňuje identifikaci zařízení. Monitor LIFEPAK 15 nemůže vytvořit bezdrátové připojení. Cílové zařízení patrně nemá nainstalovánu nezbytnou softwarovou aplikaci nebo nemůže přijímat data. Zřejmě je zapnut vyhledávací filtr a cílové zařízení nemá v názvu předponu PSC. NÁPRAVNÁ AKCE Zavřete nabídku stisknutím tlačítka ZPĚT, a umožněte tak, aby monitor LIFEPAK 15 nalezl naposledy připojené zařízení. Ověřte, zda je cílové zařízení připraveno k příjmu přenášených dat. Pokuste se uskutečnit opakovaný přenos. Zkontrolujte, zda je cílové zařízení zapnuto a je identifikovatelné. Zkontrolujte párový název cílového zařízení. Nastavte funkci SEARCH FILTER (Vyhledávací filtr) na možnost OFF (Vypnuto) a poté znovu vyberte nabídku FIND DEVICES (Najít zařízení). Cílové zařízení nefunguje. Zkontrolujte, zda je cílové zařízení zapnuto a je identifikovatelné. Zkontrolujte párový název cílového zařízení. Pokud se hlášení stále zobrazuje, obraťte se na servisní středisko zajišťující opravy cílového zařízení. Modul Bluetooth v monitoru LIFEPAK 15 je zřejmě vadný. Obraťte se na kvalifikovaného servisního zástupce Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

184 Tabulka 8-3 Rady pro řešení problémů při přenášení dat (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV Nelze přenášet data za účelem následné kontroly pomocí přímého připojení ani pomocí připojení Bluetooth. Zobrazuje se hlášení BLUETOOTH UNAVAILABLE (Funkce Bluetooth není k dispozici). Zobrazuje se hlášení BLUETOOTH DEVICE NOT FOUND (Zařízení Bluetooth nalezeno). Zobrazuje se hlášení UNKNOWN DEVICE (Neznámé zařízení). PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA V cílovém zařízení není nainstalován software umožňující provádění následné kontroly. V cílovém zařízení není spuštěn software umožňující provádění následné kontroly. Komunikační port cílového zařízení není nakonfigurován pro příjem dat. V průvodci stahováním dat nainstalovaném v cílovém zařízení není vybrán monitor LIFEPAK 15. Modul Bluetooth v monitoru LIFEPAK 15 neodpovídá. Zařízení Bluetooth nelze lokalizovat. Identifikace názvu zařízení Bluetooth se nezdařila nebo došlo k vypršení času, který je pro tuto identifikaci vyhrazen, ještě před získáním názvu zařízení. NÁPRAVNÁ AKCE Do cílového zařízení nainstalujte software CODE-STAT nebo DT EXPRESS pro provádění následné kontroly. Ujistěte se, že je v cílovém zařízení spuštěn komunikační program nebo průvodce stahováním dat. Nakonfigurujte komunikační port cílového zařízení. Spusťte průvodce stahováním dat v cílovém zařízení a vyberte monitor LIFEPAK 15. Vypněte monitor LIFEPAK 15 aopět jej zapněte. Pokud se hlášení stále zobrazuje, je modul Bluetooth zřejmě vadný. Obraťte se na kvalifikovaného servisního zástupce. Ověřte, zda je cílové zařízení připraveno k příjmu přenášených dat. Nastavte funkci SEARCH FILTER (Vyhledávací filtr) na možnost OFF (Vypnuto) a poté znovu vyberte nabídku FIND DEVICES (Najít zařízení). Ověřte název cílového zařízení. Ověřte, zda je cílové zařízení připraveno k příjmu přenášených dat. Pokuste se uskutečnit opakovaný přenos Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

185 PŘENOS DAT 8 Tabulka 8-3 Rady pro řešení problémů při přenášení dat (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV Nelze přenášet data pomocí komunikačního zařízení, které má funkční přímé připojení nebo připojení Bluetooth. Zobrazuje se hlášení UNABLE TO TRANSMIT (Přenos nelze provést). PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA V monitoru LIFEPAK 15 nejsou nastaveny strany přenosu. Názvy stran přenosu v systému LIFENET se neshodují s názvy stran přenosu na monitoru LIFEPAK 15. Nefunguje celulární komunikace mezi komunikačním rozhraním a stranami přenosu. Monitor LIFEPAK 15 se nemůže připojit k zařízení s vybraným názvem. Výstupní port monitoru LIFEPAK 15 není nakonfigurován pro vámi používanou přenosovou metodu. Cílové zařízení se nemůže připojit, a to buď vůbec, nebo během stanoveného časového intervalu. Cílové zařízení vyžaduje, abyste potvrdili příchozí komunikaci. Přímé připojení bylo přerušeno. NÁPRAVNÁ AKCE Definujte strany přenosu. Název každé strany přenosu se musí přesně shodovat s názvem cílového zařízení. Viz dokumentace Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložená k vašemu zařízení. Zkontrolujte názvy stran přenosu v systému LIFENET. Použijte alternativní způsob přenosu dat pacienta. Ověřte, zda je cílové zařízení připraveno k příjmu přenášených dat. Ověřte nastavení cílového zařízení. Pokuste se uskutečnit opakovaný přenos. Ujistěte se, že je nastavení OUTPUT PORT (Výstupní port) strany přenosu nakonfigurováno pro typ přenosu, o který se pokoušíte. Pokuste se uskutečnit opakovaný přenos. Ověřte, zda je cílové zařízení připraveno k příjmu přenášených dat. Ověřte nastavení cílového zařízení. Pokuste se uskutečnit opakovaný přenos. Zkontrolujte, zda je v cílovém zařízení nastaveno požadování potvrzení připojení. Zobrazí-li se příslušná výzva, zadejte přístupové heslo. Pokud je to možné, nastavte volbu Always allow (Vždy povolit). Pokuste se uskutečnit opakovaný přenos. Zkontrolujte připojení kabelu. Pokuste se uskutečnit opakovaný přenos Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

186 Tabulka 8-3 Rady pro řešení problémů při přenášení dat (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV Zobrazuje se hlášení TRANSMISSION FAILED (Přenášení se nezdařilo). Zobrazuje se hlášení LOST DIRECT CONNECTION (Přímé připojení ztraceno). Zobrazuje se hlášení LOST BLUETOOTH CONNECTION (Připojení Bluetooth ztraceno). Zobrazuje se hlášení TRANSMISSION CANCELLED (Přenášení zrušeno). PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Softwarová aplikaci nainstalovaná v počítači není připravena k příjmu přenášených dat nebo není dostupná. Přímé připojení bylo přerušeno. Spojení s cílovým zařízením Bluetooth bylo přerušeno. Obsluha monitoru LIFEPAK 15 zrušila přenos. NÁPRAVNÁ AKCE Ověřte, zda je v cílovém zařízení spuštěn potřebný software. Pokuste se uskutečnit opakovaný přenos. Zkontrolujte připojení kabelu k monitoru LIFEPAK 15 a ke komunikačnímu rozhraní nebo počítači. Pokuste se uskutečnit opakovaný přenos. Ověřte, zda je cílové zařízení připraveno k příjmu přenášených dat. Pokuste se uskutečnit opakovaný přenos. Pokud ke zrušení došlo omylem, pokuste se uskutečnit opakovaný přenos Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

187 9 ÚDRŽBA VYBAVENÍ Tato kapitola popisuje, jak provádět údržbu, testování a řešení problémů na úrovni obsluhy pro monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 a vybrané příslušenství. Další informace o příslušenství získáte v návodu k obsluze konkrétního příslušenství. Obecná údržba a testování strana 9-3 Údržba baterie Čištění zařízení Skladování zařízení Vkládání papíru Obecné rady pro řešení problémů Servis a opravy Informace o recyklaci výrobku Záruka Příslušenství Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

188

189 Obecná údržba a testování ÚDRŽBA VYBAVENÍ 9 Pravidelná údržba a testování monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 a příslušenství umožňuje odhalit možné elektrické a mechanické nedostatky a vyhnout se jim. Pokud testování odhalí možný nedostatek defibrilátoru nebo příslušenství, přejděte k části Obecné rady pro řešení problémů na straně Pokud nedostatek nelze odstranit, okamžitě vyřaďte monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 z provozu a kontaktujte kvalifikovaného servisního pracovníka. Informace o testování příslušenství naleznete v návodu k obsluze příslušenství. Přístroj lze nakonfigurovat tak, aby se na obrazovce ve vybraných intervalech (3, 6 nebo 12 měsíců) zobrazilo hlášení MAINTENANCE DUE (Je třeba provést pravidelnou údržbu), které připomíná, že je třeba provést údržbu monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Výchozí nastavení od výrobce je OFF (Vypnuto), může však být aktivováno servisními pracovníky. Kontrolní seznam pro obsluhu se nachází na konci této příručky. Kontrolní seznam můžete zkopírovat a použít jej při prohlídce a kontrole monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Doporučuje se každodenní kontrola i test. Plán údržby a testování Tabulka 9-1 obsahuje doporučený plán údržby a testování. Tento plán lze použít ve spojení s interním programem zajištění kvality příslušné nemocnice, kliniky nebo záchranné služby, kterou je defibrilátor používán. Kabely a defibrilační elektrody jsou nejdůležitější součástí léčby a podléhají opotřebení a poškození. Testování terapeutických kabelů je doporučeno provádět každodenně (popsáno v kontrolním seznamu pro obsluhu). Testovací zátěž je dodávána spolu se zařízením a je nezbytná ke kontrole kabelu QUIK-COMBO. Společnost Physio-Control doporučuje výměnu terapeutického kabelu každé tři roky, což vede ke snížení možnosti selhání přístroje během léčby pacienta. 12svodový kabel EKG je důležitou součástí při diagnóze a podléhá opotřebení a poškození. Kontrolu 12svodového kabelu provádějte podle kontrolního seznamu pro obsluhu a jeho testování provádějte podle popisu v části Kontrola pacientského kabelu EKG na straně 9-6. Kvalifikovanými servisními techniky by měla být prováděna pravidelná dodatečná preventivní údržba a testování, např. testy elektrické bezpečnosti, kontrola výkonu a požadovaná kalibrace. Více informací naleznete v Servisní příručce k monitoru/defibrilátoru LIFEPAK Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

190 Tabulka 9-1 Doporučený plán údržby pro pracovníky na klinice ČINNOST Úplný kontrolní seznam pro obsluhu. Obsahuje kontrolu terapeutického kabelu QUIK-COMBO, monitorování standardními defibrilačními elektrodami a uživatelský test. KAŽDO- DENNÍ X PO POUŽITÍ PODLE POTŘEBY 6 MĚSÍCŮ 12 MĚSÍCŮ Vizuální kontrola defibrilátoru X X Kontrola přítomnosti všech nezbytných pomůcek a součástí příslušenství (například zcela nabité baterie, gel, elektrody, papír pro EKG atd.) X X X Kontroly funkcí: Kontrola pacientského kabelu EKG Kontrola synchronizované kardioverze se standardními defibrilačními elektrodami Kontrola monitorování terapeutickým kabelem a synchronizované kardioverze Kontrola stimulace terapeutickým kabelem X X X X Čištění defibrilátoru X X Preventivní údržba a testování X Automatické testy Po každém zapnutí monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 je proveden vnitřní automatický test, který slouží k ověření správné funkce elektrických součástek a obvodů. Výsledky všech uživatelem spuštěných testů ukládá defibrilátor do protokolu testů. Je-li defibrilátor spuštěný a vyskytne se problém, který vyžaduje okamžitou opravu (např. poškozený nabíjecí obvod), rozsvítí se kontrolka Service (Servis). Další informace viz Tabulka 9-2 na straně Pravidelné testy Pokud není defibrilátor používán, je každý den ve 3:00 ráno proveden pravidelný automatický test. Během pravidelného automatického testu se defibrilátor sám na okamžik spustí (rozsvítí se kontrolka ZAP.) a vykoná následující úlohy: provede automatický test, výsledky automatického testu uloží do protokolu testu, automaticky se vypne. 9-4 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

191 ÚDRŽBA VYBAVENÍ 9 Pokud defibrilátor během pravidelného testu odhalí problém, bude na vytištěné zprávě o testu oznámen poruchový stav. Pravidelný automatický test není vykonán v případě, že je defibrilátor ve 3:00 již spuštěn nebo nejsou nainstalovány baterie. Pokud je v průběhu automatického testu defibrilátor ručně spuštěn, bude test pozastaven a přístroj se zapne běžným způsobem. Další informace viz Tabulka 9-2 na straně Uživatelské testy Uživatelský test je test funkcí monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Uživatelský test by měl být prováděn pouze za účelem testování a nesmí se provádět v době, kdy se defibrilátor používá kpéči o pacienta. Uživatelský test provádějte v rámci každodenního testování podle kontrolního seznamu pro obsluhu. Poznámka: Aby bylo možné uživatelský test provést, je třeba, aby byl defibrilátor v manuálním režimu. Provádění uživatelského testu nezávisle na testování podle kontrolního seznamu pro obsluhu: 1. Stisknutím tlačítka ZAP. monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 zapněte. 2. Stiskněte tlačítko VOLBY. Zobrazí se nabídka Options (Volby). 3. Zvolte možnost USER TEST (Uživatelský test). Defibrilátor provede následující úlohy: kontrola zařízení pomocí automatického testu, nabití na hodnotu 10 joulů a následné vnitřní vybití (terapeutický konektor využití této energie neumožňuje), vytištění zprávy o úspěšnosti/neúspěšnosti testu. Pokud monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 během uživatelského testu zjistí závadu, rozsvítí se kontrolka Service (Servis) a vytiskne se zpráva oznamující, že test objevil chybu. Vyřaďte defibrilátor z provozu a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika. Je-li nutné přerušit uživatelský test, vypněte přístroj a znovu jej zapněte. Test se zastaví a defibrilátor bude normálně fungovat. Zpráva o úspěchu nebo selhání testu nebude vytištěna. Poznámka: Během uživatelského testu jsou všechny ovládací prvky na čelním panelu (kromě tlačítka ZAP.) a ovládací prvky na standardních defibrilačních elektrodách deaktivovány. Průběžné testování defibrilátoru spotřebovává energii v bateriích. Baterie je nutné udržovat podle popisu v části Varování ohledně baterií na straně Poznámka: Posledních 40 výsledků uživatelských a pravidelných testů je přenášeno spolu s hlášením do systému správy dat CODE-STAT Suite. Poznámka: Je důležité rozumět činnosti defibrilátoru. Postupy navržené k obeznámení personálu sběžnými činnostmi defibrilátoru jsou uvedeny v části se zkouškami funkcí v této kapitole. Zkoušky funkcí se mohou měnit podle místních pracovních postupů. K provedení zkoušky funkcí za účelem testování defibrilátoru je zapotřebí simulátor. Řešení problémů při činnosti přístroje viz Tabulka 9-2 na straně Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

192 Uživatelský test standardních defibrilačních elektrod Proveďte uživatelský test standardních defibrilačních elektrod v rámci každodenní kontroly podle kontrolního seznamu pro obsluhu, který se nachází na konci této příručky. Kontroly funkcí K dispozici jsou níže uvedené kontroly funkcí, které pomohou obeznámit personál s běžnými pracovními postupy a řešit problémy s monitorem/defibrilátorem LIFEPAK 15. Poznámka: Pokud vaše společnost stáhla elektronické záznamy pacientů ze zařízení za účelem kontroly po události, je vhodné na místo jména pacienta uvést TEST, aby bylo možné rozlišovat mezi testy funkcí simulátoru a skutečným pacientem. Kontrola pacientského kabelu EKG Potřebné vybavení: monitor/defibrilátor LIFEPAK 15, plně nabité baterie, pacientský kabel EKG (3svodový, 12svodový nebo 5vodičový), 3svodový nebo 12svodový simulátor. Kontrola pacientského kabelu EKG: 1. Stiskněte tlačítko ZAP. 2. Připojte kabel EKG k defibrilátoru. 3. Připojte k simulátoru všechny svody kabelu. 4. Zapněte simulátor a vyberte rytmus. 5. Ujistěte se, že je vybrána možnost LEAD II (Svod II). 6. Po několika sekundách potvrďte, že je na obrazovce zobrazen rytmus a že se nezobrazilo hlášení LEADS OFF (Svody odpojeny) nebo SERVICE (Servis). 7. V případě 12svodového kabelu vyberte možnost 12-LEAD (12 svodů) a vyčkejte na výtisk. Zkontrolujte, že je rytmus uveden u všech svodů. 9-6 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

193 ÚDRŽBA VYBAVENÍ 9 Kontrola synchronizované kardioverze se standardními defibrilačními elektrodami VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM Defibrilátor poskytuje elektrickou energii až 360 joulů. Není-li řádně vybit podle popisu v tomto testu, může tato elektrická energie způsobit vážné zranění nebo úmrtí. Nepokoušejte se tento test provést bez řádné kvalifikace získané školením a zkušenostmi, a pokud nejste důkladně seznámeni s tímto návodem k obsluze. Potřebné vybavení: monitor/defibrilátor LIFEPAK 15, standardní defibrilační elektrody, zkoušeč defibrilátoru, pacientský kabel EKG, 3svodový nebo 12svodový simulátor pacienta, plně nabité baterie. Kontrola synchronizované kardioverze se standardními defibrilačními elektrodami: 1. Stiskněte tlačítko ZAP. 2. Připojte kabel EKG k monitoru a k simulátoru pacienta. 3. Zapněte simulátor a vyberte jakýkoli rytmus kromě asystolie nebo ventrikulární fibrilace. 4. Vyberte možnost LEAD II (Svod II). 5. Stiskněte tlačítko SYNCHR. Potvrďte, že svítí kontrolka SYNC (Synchr.). Upravte amplitudu EKG tak, aby se na komplexech QRS objevily značky snímání. Potvrďte, že se kontrolka SYNC (Synchr.) vypne při každém detekovaném komplexu QRS a že je zobrazena srdeční frekvence. 6. Vyberte hodnotu 100 JOULES (100 joulů). 7. Stiskněte tlačítko NABÍJENÍ a zkontrolujte, že se zvuk signalizující plné nabití ozve během 10 sekund nebo dříve. 8. Odpojte standardní defibrilační elektrody z jamek pro elektrody a umístěte je na desky zkoušeče defibrilátoru. Poznámka: Provádění tohoto testu není možné s defibrilačními elektrodami umístěnými v jamkách. Vybití 100 joulů do jamek pro elektrody by mohlo defibrilátor poškodit Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

194 9. Stiskněte tlačítko APEX (Výboj) a potvrďte, že se defibrilátor nevybil. Tlačítko poté uvolněte. 10.Stiskněte tlačítko STERNUM Tlačítko poté uvolněte. (Výboj) a potvrďte, že se defibrilátor nevybil. 11. Stiskněte tlačítko TISK. VAROVÁNÍ MOŽNÉ POŠKOZENÍ DEFIBRILAČNÍ ELEKTRODY A POPÁLENÍ PACIENTA Při aplikaci výboje silně přitiskněte defibrilační elektrody na desky zkoušeče defibrilátoru, abyste zabránili vzniku elektrického oblouku a tvorbě důlků na povrchu defibrilačních elektrod. Důlky nebo jiné poškození defibrilačních elektrod může způsobit popálení kůže pacienta během defibrilace. 12.Při aplikaci výboje pevně přitiskněte obě defibrilační elektrody na příslušné desky zkoušeče defibrilátoru, držte obě tlačítka (Výboj) stlačena a přitom pozorujte obrazovku. 13.Potvrďte, že se defibrilátor vybíjí při dalším zjištěném komplexu QRS. 14.Tisk ukončíte opětovným stisknutím tlačítka TISK. 15.Potvrďte, že se defibrilátor vrací do asynchronního režimu (značky snímání již nejsou zobrazené a kontrolka SYNC (Synchr.) nesvítí). Poznámka: Defibrilátor může být nastaven tak, aby po vybití zůstával v režimu synchronizace. 16.Potvrďte, že je při tisku zaznamenán na pásce EKG čas, datum, synchronizace zapnuta, značky snímání před dodáním energie, zvolená energie, absence značek snímání po výboji 1 a synchronizace vypnuta. 17.Defibrilátor vypněte. Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva CONNECT CABLE (Připojit kabel), PADDLES LEADS OFF (Defibrilační elektrody odpojeny) nebo jiné varování, vyměňte defibrilační elektrodu za novou a test opakujte. Pokud problém nelze odstranit, vyřaďte zařízení z běžného provozu a kontaktujte kvalifikované pracovníky. 9-8 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

195 ÚDRŽBA VYBAVENÍ 9 Kontrola monitorování terapeutickým kabelem a synchronizované kardioverze UPOZORNĚNÍ MOŽNOST POŠKOZENÍ SIMULÁTORU Neprovádějte více než 30 výbojů během jedné hodiny nebo 10 výbojů během pěti minut ani trvale nestimulujte simulátory pacienta Physio-Control. Simulátory se mohou přehřát. Potřebné vybavení: monitor/defibrilátor LIFEPAK 15, terapeutický kabel QUIK-COMBO, pacientský kabel EKG, 3svodový nebo 12svodový simulátor pacienta s konektorem QUIK-COMBO, plně nabité baterie. Kontrola monitorování terapeutickým kabelem a synchronizované kardioverze: 1. Stiskněte tlačítko ZAP. 2. Připojte kabel EKG k defibrilátoru a k simulátoru. 3. Připojte terapeutický kabel k simulátoru. 4. Zapněte simulátor a vyberte jakýkoli rytmus kromě asystolie nebo ventrikulární fibrilace. 5. Vyberte svod PADDLES (Defibrilační elektrody). 6. Ujistěte se, že je na obrazovce zobrazen EKG a že není zobrazena zpráva PADDLES LEADS OFF (Defibrilační elektrody odpojeny). Poznámka: Je-li na obrazovce zobrazena přerušovaná čára, artefakt (nepravidelné šumové signály) nebo varovné zprávy, vyměňte terapeutický kabel a test opakujte. Pokud problém nelze odstranit, vyřaďte defibrilátor z běžného provozu a kontaktujte kvalifikované servisní pracovníky. 7. Vyberte možnost LEAD II (Svod II). 8. Stiskněte tlačítko SYNCHR. Zkontrolujte, že svítí kontrolka SYNC (Synchr.) a že je zobrazena zpráva synchronního režimu. Upravte amplitudu EKG tak, aby se na komplexech QRS objevily značky snímání. Potvrďte, že se kontrolka SYNC (Synchr.) vypne při každém detekovaném komplexu QRS a že je zobrazena srdeční frekvence. 9. Vyberte hodnotu 50 JOULES (50 joulů). 10.Stiskněte tlačítko NABÍJENÍ Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

196 11. Stiskněte tlačítko TISK. VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM Během kontrol defibrilace prochází vybíjená energie konektory kabelu. Konektory kabelu bezpečně připevněte k simulátoru. 12.Po zaznění zvukového signálu oznamujícího plné nabití stiskněte a držte tlačítko apřitom pozorujte hlavní obrazovku. (Výboj) 13.Potvrďte, že se defibrilátor vybíjí při dalším zjištěném komplexu QRS. 14.Tisk ukončíte opětovným stisknutím tlačítka TISK. 15.Potvrďte, že se defibrilátor vrací do asynchronního režimu (značky snímání již nejsou zobrazené a kontrolka SYNC (Synchr.) nesvítí). Poznámka: Defibrilátor může být nastaven tak, aby po vybití zůstával v režimu synchronizace. 16.Vyberte svod PADDLES (Defibrilační elektrody). 17.Odpojte terapeutický kabel od simulátoru. Potvrďte, že se zobrazuje zpráva PADDLES LEADS OFF (Defibrilační elektrody odpojeny) a že se spustí zvuková výstraha. 18.Potvrďte, že je při tisku zaznamenán na pásce EKG čas, datum, synchronizace zapnuta, značky snímání před dodáním energie, zvolená energie, absence značek snímání po výboji 1 a synchronizace vypnuta. 19.Defibrilátor vypněte. Kontrola stimulace terapeutickým kabelem Potřebné vybavení: monitor/defibrilátor LIFEPAK 15, terapeutický kabel QUIK-COMBO, pacientský kabel EKG, 3svodový nebo 12svodový simulátor pacienta s konektorem QUIK-COMBO, plně nabité baterie Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

197 ÚDRŽBA VYBAVENÍ 9 Kontrola stimulace terapeutickým kabelem: 1. Stiskněte tlačítko ZAP. 2. Připojte terapeutický kabel QUIK-COMBO k simulátoru QUIK-COMBO. 3. Zapněte simulátor a zvolte položku BRADY. 4. Připojte kabel EKG k defibrilátoru a k simulátoru. 5. Vyberte možnost LEAD II (Svod II). 6. Stiskněte tlačítko STIMUL. 7. Ujistěte se, že se na komplexu QRS objevily značky snímání. Pokud se značky snímání neobjeví nebo se objeví na jiném místě EKG, stiskněte možnost SELECTOR (Volič) na křivce Channel 1 (Kanál 1) a v nabídce upravte velikost EKG. 8. Zkontrolujte, že se zobrazila nabídka RATE (Frekvence). 9. Stiskněte tlačítko PROUD a zvyšte proud na 80 ma. 10.Zaznamenané komplexy uvidíte na obrazovce. Potvrďte, že kontrolka STIMUL. bliká při každém uděleném stimulačním pulzu. 11.Odpojte terapeutický kabel QUIK-COMBO od simulátoru. Ujistěte se, že kardiostimulátor přestal stimulovat, zobrazilo se hlášení CONNECT ELECTRODES (Připojte elektrody) a spustila se zvuková výstraha. 12.K simulátoru znovu připojte terapeutický kabel QUIK-COMBO. Potvrďte, že se vypnula zvuková výstraha, zobrazilo se hlášení PACING STOPPED (Stimulace zastavena) aproudje0ma. 13.Vyčkejte přibližně 30 sekund a ujistěte se, že se ozývá zvuková výstraha. 14.Zvyšte proud na 80 ma. Zkontrolujte vypnutí zvukové výstrahy. 15.Stiskněte tlačítko NABÍJENÍ. Zkontrolujte, že zhasla kontrolka STIMUL. a že se na obrazovce zobrazuje srdeční frekvence a dostupná energie Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

198 Údržba baterie V této části jsou uvedeny informace o lithium-iontových bateriích Physio-Control, které byly speciálně navrženy pro monitor/defibrilátor LIFEPAK 15. Lithium-iontové baterie nevyžadují rozsáhlou údržbu a k prodloužení jejich životnosti je není třeba střídat. DŮLEŽITÉ! Lithium-iontové baterie, nabíječky baterií a napájecí kabely pro monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 nelze zaměnit s bateriemi, nabíječkami a kabely z jiných defibrilátorů LIFEPAK. Varování ohledně baterií VAROVÁNÍ MOŽNOST POŽÁRU, VÝBUCHU A POPÁLENIN Baterii nerozebírejte, neprorážejte, nemačkejte, nepodpalujte ani nezahřívejte nad 100 C (212 F). RIZIKO ZTRÁTY ENERGIE NEBEZPEČÍ POKLESU VÝKONU A ODLOŽENÍ LÉČBY V PRŮBĚHU PÉČE O PACIENTA Použití špatně udržované baterie k napájení defibrilátoru může způsobit nečekanou ztrátu energie. K nabíjení baterií používejte odpovídající nabíječku baterií Physio-Control. NEBEZPEČÍ POKLESU VÝKONU V PRŮBĚHU PÉČE O PACIENTA Společnost Physio-Control nemá žádné informace o výkonnosti nebo účinnosti monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 při použití baterií nebo nabíječek jiných výrobců. Používání baterií nebo nabíječek jiných výrobců může způsobit nesprávnou činnost přístroje a zrušit platnost schválené certifikace bezpečnosti. K napájení monitoru/ defibrilátoru LIFEPAK 15 používejte pouze baterie (PN ) a odpovídající nabíječku baterií společnosti Physio-Control. NEBEZPEČÍ POKLESU VÝKONU V PRŮBĚHU PÉČE O PACIENTA Kontakty baterie v defibrilátoru se mohou poškodit, pokud jsou baterie do prostoru pro baterie upuštěny nebo pokud jsou do něj vtlačeny silou. Pravidelně kontrolujte, zda kontakty nevykazují známky poškození. Baterie nechávejte neustále vložené vpřístroji s výjimkou případů, kdy přístroj není nadále používán a je uschován. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ Pokud bude monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 uschován po delší dobu, je vhodné baterie z přístroje vyjmout Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

199 ÚDRŽBA VYBAVENÍ 9 Nově obdržené baterie Nové baterie nejsou dodávány plně nabité. Každou novou baterii před použitím dobijte pomocí stacionární nebo mobilní nabíječky baterií Li-ion monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Informace o nabíjení baterií naleznete v Pokynech pro použití, které jsou dodány spolu s nabíječkou baterií. Skladování baterií Baterie Li-ion se při skladování vybíjejí. Při skladování baterií: Neodstraňujte štítek Charge Before Use (Před použitím nabít), který označuje, že baterie dosud nebyla nabitá. Skladujte baterie při teplotách 20 C až 25 C (68 F až 77 F). Baterii zcela dobijte do jednoho roku od jejího získání. Baterii pak vždy jednou za rok zcela dobijte. VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ POKLESU VÝKONU V PRŮBĚHU PÉČE O PACIENTA Uskladněné baterie ztrácejí energii. Nedobití uskladněné baterie před použitím může způsobit poruchu napájení bez předchozího varování. Uskladněnou baterii vždy před aktivním používáním dobijte. Nabíjení baterie Před použitím baterii nabijte. Před umístěním baterie do nabíječky odstraňte štítek Charge Before Use (Před použitím dobít). Baterii dobijte pomocí stacionární nabíječky baterií Li-ion monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 nebo prostřednictvím mobilní nabíječky baterií Li-ion. Ukazatel nabití baterie nefunguje, dokud baterie není nabitá. Informace o nabíjení baterie najdete v Pokynech pro použití stacionární nabíječky a mobilní nabíječky baterií Li-ion Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

200 Výměna baterií Společnost Physio-Control doporučuje měnit baterie přibližně každé dva roky. Řádně udržovaná baterie vydrží déle. Konce žuvotnosti baterie bylo dosaženo v případě, že nastala jedna nebo více z následujících situací: kryt baterie byl fyzicky poškozen (pukliny nebo zlomená svorka baterie), kapalina uvnitř baterie prosakuje, na nabíječce baterií je zobrazena zpráva FAULT (Chyba), ukazatel nabití baterie bezprostředně po dokončení nabíjení zobrazuje dvě a méně kontrolek (políček). Takovou baterii ihned zlikvidujte. Baterie držte mimo dosah dětí. Recyklace baterií Aby byla možnost baterie recyklovat zřejmá, jsou baterie společnosti Physio-Control označeny jedním z těchto symbolů: Po dosažení konce životnosti baterie ji recyklujte níže popsaným způsobem. Recyklace baterií v USA Baterie recyklujte v rámci národního programu recyklace, kterého se společnosti Physio-Control účastní. Pokyny a dopravní obal získáte od zástupce společnosti Physio-Control. Baterie zašlete zpět do pobočky společnosti Physio-Control ve městě Redmond ve státě Washington pouze vpřípadě, že jste o to byli požádáni. Recyklace baterií mimo USA Baterie je nutné recyklovat v souladu s národními a místními předpisy. Požádejte o pomoc místního zástupce společnosti Physio-Control Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

201 ÚDRŽBA VYBAVENÍ 9 Čištění zařízení UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ Žádnou část tohoto přístroje nebo příslušenství nečistěte bělidlem, bělicím roztokem ani fenolovými sloučeninami. Nepoužívejte brusné nebo hořlavé čisticí prostředky. Nepokoušejte se tento přístroj ani jakékoli jeho příslušenství sterilizovat, není-li v návodu k obsluze příslušenství uvedeno jinak. Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15, terapeutické kabely, kabely EKG a baterie čistěte vlhkou houbou nebo hadříkem. Používejte pouze tyto čisticí prostředky: čtyřmocné amonné sloučeniny, isopropylalkohol, roztoky kyseliny peroctové (peroxidu). Poznámka: Pečlivě vyčistěte porty pro konektory. Zabraňte průniku čisticích prostředků vnějším povrchem přístroje. Vyčistěte příslušenství přepravní skříně následujícím způsobem a způsobem popsaným na štítku s pokyny: Ručně omyjte pomocí slabého vodního roztoku s mýdlem nebo saponátem. Zvláště špinavé oblasti je vhodné očistit kartáčem. Čističe typu Formula 409 jsou vhodné na odstraňování mastných nebo jiných odolných nečistot. Více informací o čištění opětovně použitelných monitorovacích senzorů a kabelů naleznete v samostatné části o monitorování Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

202 Skladování zařízení Při vyřazení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 z provozu a jeho uskladnění po delší dobu je nutné postupovat podle těchto pokynů: vyjměte baterie, uložte defibrilátor a baterie při pokojové teplotě. Více informací o uskladnění a provozních podmínkách naleznete v části o okolním prostředí, viz Tabulka A-1. Před opětovným zapojením monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 do provozu proveďte následující kroky: Proveďte úkoly uvedené v kontrolním seznamu pro obsluhu, který se nachází na konci této příručky. Pokud seznam nemůžete nalézt, je jeho kopie dostupná na adrese Zvažte možnost nechat prohlídku přístroje vykonat kvalifikovaným technikem Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

203 ÚDRŽBA VYBAVENÍ 9 Vkládání papíru Jako součást každodenní kontroly podle kontrolního seznamu pro obsluhu nacházející se na konci této příručky ověřte také množství papíru v tiskárně. UPOZORNĚNÍ MOŽNÁ PORUCHA TISKÁRNY Používání papíru od jiných výrobců může způsobit nesprávnou činnost tiskárny nebo poškodit tiskovou hlavu. Používejte pouze tiskový papír společnosti Physio-Control. Tiskárna je kvůli ochraně tiskové hlavy opatřena senzorem, který zjišťuje, zda nedošel papír. Senzor automaticky vypne tiskárnu, jakmile papír dojde nebo jsou otevřena dvířka tiskárny. Postup vložení papíru: 1. Dvířka uvolněte nadzvednutím západky dveří tiskárny (viz Obrázek 9-1). 2. Zvedněte dvířka tiskárny. 3. Pokud se v tiskárně nachází prázdná cívka na papír, vyjměte ji. 4. Vložte novou roli papíru. Strana s grafem musí být nahoře. Ujistěte se, že konec papíru přečnívá ven a bude po zavření dvířek nekrytý. 5. Zavřete dvířka tiskárny a na západku tlačte, dokud se dvířka s cvaknutím nezajistí Obrázek 9-1 Vkládání papíru Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

204 Obecné rady pro řešení problémů Pokud zjistíte během činnosti nebo testování monitoru/defibrilátoru LIFEPAK problém, přečtěte si rady, jak řešit problémy. Viz Tabulka 9-2. Pokud problém nelze odstranit, vyřaďte monitor/ defibrilátor LIFEPAK 15 z provozu a kontaktujte kvalifikovaného servisního pracovníka, který provede opravu. Tabulka 9-2 Obecné rady pro řešení problémů ZJIŠTĚNÝ STAV PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÁ AKCE Po zapnutí (tlačítko ZAP.) monitor/defibrilátor nedostává energii. Nízké napětí baterie. Baterii vyměňte za novou plně nabitou a řádně udržovanou baterii. Konektor baterie je uvolněný, pokrytý cizí látkou nebo poškozený. Vyjměte baterii a konektory zkontrolujte. Pokud se na nich nachází cizí látka, konektory omyjte. V případě ohnutých, zlomených auvolněných konektorů se obraťte na kvalifikovaného technika. Zařízení nelze vypnout. Monitor/defibrilátor je v provozu, ale obrazovka je prázdná. Monitor/defibrilátor je v provozu, ale obrazovka není čitelná. Zobrazilo se hlášení CHECK PRINTER (Zkontrolujte tiskárnu). Tlačítko ZAP. nebylo stisknuto dostatečně dlouho na to, aby se zařízení vypnulo. Provozní teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká. Obrazovka nepracuje správně. Na obrazovku svítí přímé sluneční světlo. Papír v tiskárně se zasekává, prokluzuje nebo se špatně zavádí. Stiskněte a podržte tlačítko ZAP. alespoň na 2 sekundy. Baterii ihned vyměňte. Obraťte se na kvalifikovaného servisního technika. Přepněte režim obrazovky z barevného na černobílý. Zařízení přemístěte nebo vytvořte stín. Vytiskněte záznam EKG a vyhodnoťte rytmus a ostatní životní funkce. Podle potřeby stiskněte tlačítko ANALÝZA a použijte režim AED. Vložte papír znovu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika. V tiskárně došel papír. Přidejte nový papír Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

205 ÚDRŽBA VYBAVENÍ 9 Tabulka 9-2 Obecné rady pro řešení problémů (pokračování) ZJIŠTĚNÝ STAV Svítí kontrolka Service (Servis). Problémy monitorování EKG. Problémy s činností systému AED. Problémy s defibrilací/ synchronizovanou kardioverzí. PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Obvody automatického testu přístroje detekují stav vyžadující servis. NÁPRAVNÁ AKCE V případě potřeby pokračujte v používání defibrilátoru nebo kardiostimulátoru. Vypněte přístroj a znovu jej zapněte. Vytvoří se tak nový pacient. Pokud kontrolka Service (Servis) nezhasne, vyřaďte zařízení z provozu. Rozsvícení kontrolky Service (Servis) oznamte kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi. Podle potřeby zajistěte jiný defibrilátor. Viz část Rady pro řešení problémů na straně Viz část Rady pro řešení problémů na straně Viz část Rady pro řešení problémů na straně Problémy se stimulací. Viz část Rady pro řešení problémů na straně Zobrazený čas je nesprávný. Čas není nastaven správně. Změňte nastavení času. Viz část Volby na straně Datum vytištěné ve zprávě je nesprávné. Zobrazená hlášení jsou nezřetelná nebo problikávají. Nízká hlasitost reproduktoru. Zobrazilo se hlášení MAINTENANCE DUE (Je třeba provést pravidelnou údržbu). Datum není nastaveno správně. Nízký výkon baterie. Teplota mimo rozsah. Vlhkost v otvorech mřížky reproduktoru. Výzva k údržbě je nastavena tak, aby se v servisním režimu zobrazovala v pravidelných intervalech. Změňte nastavení data. Viz část Volby na straně Baterii ihned vyměňte. Otřete vlhkost z mřížky reproduktoru a nechte přístroj vyschnout. Je-li třeba, pokračujte v používání přístroje. Servisním pracovníkem nechte provést pravidelnou údržbu. Pokyny, jak tuto výzvu odstranit nebo deaktivovat, získáte kontaktováním technické podpory společnosti Physio-Control Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

206 Servis a opravy VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM Defibrilátor nerozebírejte. Neobsahuje žádné součásti, které by mohla opravit obsluhující osoba, a může v něm být přítomno nebezpečné vysoké napětí. Opravu nechte vykonat kvalifikovaným servisním technikem. NEBEZPEČÍ NEÚČINNÉ DODÁVKY ENERGIE Servisní režim je určen pouze pro oprávněný personál. Nesprávné použití servisního režimu může nevhodným způsobem upravit konfiguraci zařízení a může změnit výstupní úrovně energie. Kontaktujte kvalifikovaného servisní technika, aby vám pomohl nebo poradil s konfigurací přístroje. Pokud bude monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 vyžadovat servis v důsledku výsledků testů, řešení problémů nebo kvůli zobrazenému servisnímu hlášení, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika. V rámci USA volejte technickou podporu společnosti Physio-Control na čísle Voláte-li společnost Physio-Control za účelem žádosti o provedení servisu, sdělte model asériovéčíslo přístroje a popište pozorované problémy. Je-li nutné odeslat přístroj do servisního centra nebo výrobního závodu, zabalte jej pokud možno do původního přepravního obalu nebo do ochranného obalu, aby se zabránilo jeho poškození při přepravě. Podrobné technické informace usnadňující kvalifikovaným servisním pracovníkům provedení servisu a opravy jsou uvedeny v Servisní příručce k monitoru/defibrilátoru LIFEPAK Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

207 Informace o recyklaci výrobku ÚDRŽBA VYBAVENÍ 9 Zařízení na konci jeho životnosti recyklujte. Pomoc při recyklaci Zařízení je nutné recyklovat v souladu s národními a místními předpisy. Požádejte o pomoc místního zástupce společnosti Physio-Control. Příprava Před recyklací musí být přístroj čistý a bez znečišťujících látek. Recyklace elektrod na jedno použití Použité elektrody na jedno použití recyklujte podle místních klinických postupů. Obal Obal je nutné recyklovat v souladu s národními a místními předpisy. Záruka Viz prohlášení o záruce dodané s tímto výrobkem. Chcete-li získat jeho kopie, kontaktujte místního zástupce společnosti Physio-Control. V USA volejte číslo Mimo území USA kontaktujte místního zástupce společnosti Physio-Control. Použití defibrilačních elektrod, přístrojových adaptérů nebo jiných součástí a pomůcek jiných výrobců, než je společnost Physio-Control, není doporučeno. Společnost Physio-Control nemá žádné informace o výkonnosti nebo účinnosti defibrilátorů LIFEPAK používaných s defibrilačními elektrodami nebo jinými součástmi a pomůckami jiných výrobců. Pokud poruchu přístroje způsobují defibrilační elektrody nebo jiné součásti či materiál, které nebyly vyrobeny společností Physio-Control, může to vést ke zrušení platnosti záruky Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

208 Příslušenství Tabulka 9-3 obsahuje příslušenství, které je možné použít s monitorem/defibrilátorem LIFEPAK 15. Případnou objednávku je možné uskutečnit kontaktováním zástupce společnosti Physio-Control nebo online na adrese store.physio-control.com. Poznámka: Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 a jeho příslušenství určené k přímému nebo nahodilému kontaktu s pacientem neobsahují latex. Tabulka 9-3 Příslušenství pro monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 KATEGORIE Napájení Terapie SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Lithium-iontová baterie Stacionární nabíječka lithium-iontových baterií Mobilní nabíječka lithium-iontových baterií Elektrody pro stimulaci/defibrilaci/ekg QUIK-COMBO Elektrody pro stimulaci/defibrilaci/ekg QUIK-COMBO RTS Pediatrické elektrody pro stimulaci/defibrilaci/ekg QUIK-COMBO Elektrody pro stimulaci/defibrilaci/ekg QUIK-COMBO s předem připojeným systémem REDI-PAK Terapeutický kabel QUIK-COMBO Standardní defibrilační elektrody Pediatrické defibrilační elektrody Monitorování: EKG SpO 2 SpCO a SpMet NIBP 3svodový kabel EKG 5vodičový kabel EKG 12svodový kabel EKG (obsahuje hlavní kabel a upevnění svodů pro končetiny a prekordiálních svodů) Pacientské prodlužovací kabely LNOP a LNCS Opakovaně použitelné senzory LNOP a LNCS Jednorázově použitelné senzory LNOP a LNCS Vzorové sady jednorázově použitelných senzorů LNOP a LNCS Široké pacientské prodlužovací kabely Široké opakovaně použitelné senzory Široké jednorázově použitelné senzory Manžety pro neinvazivní měření krevního tlaku Hadičky pro neinvazivní měření krevního tlaku 9-22 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

209 ÚDRŽBA VYBAVENÍ 9 Tabulka 9-3 Příslušenství pro monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 (pokračování) KATEGORIE EtCO 2 IP Jiné příslušenství SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Sady EtCO 2 FilterLine Přívody EtCO 2 Smart CapnoLine Senzory (5 µv/v/mmhg, v souladu s normou IEC a AAMI BP-22) Bezdrátový modem/brána Kabel k propojení monitoru LIFEPAK a počítače (sériový komunikační kabel) Konfigurační nástroj využívající počítač Testovací zátěž Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK

210

211 A SPECIFIKACE A VÝKONNOSTNÍ PŘÍLOHA A PARAMETRY Tato příloha obsahuje specifikace a výkonnostní parametry monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 a baterií monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Také jsou v ní uvedeny horní a dolní limity pro alarm, výkonnostní charakteristiky alarmu a výchozí nastavení z výroby Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

212

213 A Specifikace a výkonnostní parametry Tabulka A-1 uvádí specifikace monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 pro přístroj. Tabulka A-2 uvádí specifikace monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 pro baterie. Tabulka A-3 uvádí horní a dolní limity pro alarm, když je na monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 zvoleno široké nebo úzké nastavení. Tabulka A-4 uvádí výkonnostní charakteristiky alarmu. Tabulka A-5 uvádí výchozí nastavení z výroby pro volby nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Tabulka A-1 Specifikace monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 VLASTNOST POPIS Není-li uvedeno jinak, všechny specifikace platí pro teplotu 20 C. OBECNÉ Režimy Automatický test Systém nepřetržitého dohledu nad pacientem (CPSS) Hlasové výzvy Analogový výstup EKG Pásmová zádrž Režim AED pro automatizovanou analýzu EKG a okamžitý léčebný protokol pro pacienty se srdeční zástavou. Manuální režim pro provádění manuální defibrilace, synchronizované kardioverze, neinvazivní stimulace a monitorování EKG a životních funkcí. Archivní režim pro přístup k uloženým informacím o pacientech. Režim nastavení pro změnu výchozího nastavení provozních funkcí. Servisní režim pro provádění diagnostických testů a kalibrací oprávněným personálem. Demonstrační režim pro simulované křivky a grafy trendů určené pro demonstraci funkčnosti. Po zapnutí přístroj provede automatický test ke kontrole interních elektrických komponent a obvodů. Pokud je zjištěna chyba, rozsvítí se servisní indikátor. Přístroj denně rovněž provádí pravidelný test. Výsledky jsou uloženy v protokolu přístroje. Při monitorování s naváděním monitoruje systém CPSS EKG pacienta pomocí elektrod QUIK-COMBO nebo pomocí svodu II pro detekci rytmu, při kterém lze provést výboj. Manuální režim: Užívá se pro vybrané výzvy (lze vybrat možnost ON (Zap.)/OFF (Vyp.)). Režim AED: Používá se v celém protokolu AED. Výkon: 1 volt/mv Frekvenční odezva: 0,67 až 32 Hz (kromě 2,5 až 25 Hz pro EKG pomocí defibrilačních elektrod a 1,3 až 23 Hz pro frekvenční odezvu monitoru 1 30 Hz) 50 nebo 60 Hz Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 A-1

214 Tabulka A-1 Specifikace monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 (pokračování) VLASTNOST NAPÁJENÍ Baterie Kapacita baterie Operační režim POPIS Lithium-iontová dobíjecí baterie, typicky 11,1 V Možnost dvojí baterie s automatickým přepínáním Indikace a zpráva slabá baterie: Indikace slabého nabití baterie a zpráva slabá baterie v oblasti stavového hlášení pro každou baterii Indikace a zpráva vyměnit baterii: Indikace výměny baterie, zvuková indikace a zpráva vyměnit baterii v oblasti stavového hlášení pro každou baterii. Když je signalizována potřeba vyměnit baterii, přístroj se automaticky přepíná na druhou baterii. Když obě baterie dosáhnout stavu, kdy mají být vyměněny, hlasová výzva dá uživateli pokyn kvýměně baterie. Rozsah vstupního napětí je mezi +8,8 a +12,6 V stejn. Nominální kapacita 5,7 Ah Pro dvě nové plně nabité baterie při teplotě 20 C (68 F): Doba monitorování v minutách Doba stimulace v minutách Defibrilace (výboje 360 J) Celková Obvyklá kapacita do výpadku Minimální Kapacita Obvyklá po indikaci slabé baterie Minimální FYZICKÉ ÚDAJE Hmotnost Základní monitor/defibrilátor s novou rolí papíru a dvěma nainstalovanými bateriemi: 8,6 kg (18,9 lb) Plně vybavený monitor/defibrilátor s novou rolí papíru a dvěma nainstalovanými bateriemi: 9,1 kg (20,1 lb) Lithium-iontová baterie: 0,59 kg (1,3 lb) Příslušenství jako brašny a popruh na rameno: 1,77 kg (3,9 lb) Standardní (tvrdé) defibrilační elektrody: 0,95 kg (2,1 lb) Výška 31,7 cm (12,5 palce) Šířka 40,1 cm (15,8 palce) Hloubka 23,1 cm (9,1 palce) A-2 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

215 A Tabulka A-1 Specifikace monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 (pokračování) VLASTNOST DISPLEJ Velikost (aktivní zobrazovací oblast) Typ displeje POPIS 212 mm (8,4 palce) diagonálně; šířka 171 mm (6,7 palce) x výška 128 mm (5,0 palce) Barevný podsvícený displej LCD 640 x 480 bodů Režim zobrazení volitelný uživatelem (plně barevný nebo s vysokým kontrastem SunVue ) Zobrazuje minimálně 4 sekundy signálu EKG a alfanumerické znaky pro hodnoty, pokyny přístroje nebo výzvy. Zobrazuje až tři křivky. Rychlost posunu křivky po obrazovce: 25 mm/s pro EKG, SpO 2, IP a 12,5 mm/s pro CO 2 SPRÁVA DAT Přístroj snímá a ukládá data o pacientech, události (včetně křivek a komentářů) a souvislé záznamy křivek a impedance pacienta do vnitřní paměti. Uživatel může vybrat a vytisknout zprávy a přenášet uložené informace pomocí podporovaných způsobů komunikace. Typy zpráv Tři typy formátu záznamu kritických událostí CODE SUMMARY : krátký, střední a dlouhý 12svodový EKG s údaji STEMI Kontinuální EKG (pouze přenos) Souhrn trendů Souhrn životních funkcí Snímek Kapacita paměti Celková kapacita je 360 minut nepřetržitého záznamu EKG nebo 400 jednotlivých křivek. Maximální kapacita paměti pro jednoho pacienta obsahuje až 200 jednotlivých záznamů křivek a 90 minut nepřetržitého záznamu EKG. KOMUNIKACE Přístroj může přenášet záznamy dat pevným nebo bezdrátovým připojením. Tento přístroj splňuje požadavky části 15 předpisů FCC a jeho provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) tento přístroj nesmí způsobit škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí připustit jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí provoz. Sériový port Komunikace přes RS232K dispozici +12 V Omezeno na přístroje s maximálním proudem 0,5 A Technologie Bluetooth TechnologieBluetooth umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost s jinými přístroji s aktivním rozhraním Bluetooth Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 A-3

216 Tabulka A-1 Specifikace monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 (pokračování) VLASTNOST MONITOR EKG Frekvenční odezva Volba svodu Amplituda EKG Zobrazení srdeční frekvence Rozsah detekce QRS Zamítnutí společného režimu (CMRR) SpO 2 /SpCO/SpMet Senzory POPIS EKG je monitorován pomocí několika kabelových soustav. 3vodičový kabel se používá ke 3svodovému monitorování EKG. 5vodičový kabel se používá k 7svodovému monitorování EKG. 10vodičový kabel se používá k 12svodové akvizici EKG. Když jsou sejmuty hrudní elektrody, funguje 10vodičový kabel jako 4vodičový kabel. Standardní defibrilační elektrody a stimulační/defibrilační/ekg elektrody QUIK-COMBO se používají u monitorování pomocí svodů defibrilačních elektrod. Monitor 0,5 až 40 Hz nebo 1 až 30 Hz Defibrilační elektrody 2,5 až 30 Hz Diagnostika 12svodovým EKG 0,05 až 150 Hz Svody I, II, III (3vodičový kabel EKG) Svody I, II, III, AVR, AVL a AVF získané současně (4vodičový kabel EKG) Svody I, II, III, AVR, AVL, AVF a svod C získané současně (5vodičový kabel EKG) Svody I, II, III, AVR, AVL, AVF,V1, V2, V3, V4, V5 a V6 získané současně (10vodičový kabel EKG) 4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/mv (fixní 1 cm/mv pro 12-svodové EKG) tepů/min, digitální zobrazení Přesnost: ±4 % nebo ±3 tepy/min podle toho, co je větší Trvání: 40 až 120 ms Amplituda: 0,5 až 5,0 mv Svody EKG: 90 db při 50/60 Hz Senzory Masimo včetně senzorů Rainbow SpO 2 Zobrazený rozsah saturace <50 pro hodnoty pod 50 %; 50 až 100 % Přesnost saturace Dospělí/děti % (0 69 % nespecifikováno) ±2 číslice (bez pohybu) ±3 číslice (při pohybu) Sloupcový graf síly dynamického signálu Tón pulzu, když jsou detekovány pulzace SpO 2. Interval zprůměrování Volitelné uživatelem: 4, 8, 12 nebo 16 sekund SpO 2 Citlivost SpO 2 Volitelná uživatelem: Normální, vysoká Měření SpO 2 Funkční hodnoty SpO 2 se zobrazují a ukládají. Rozsah tepové 25 až 240 tepů/min frekvence A-4 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

217 A Tabulka A-1 Specifikace monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 (pokračování) VLASTNOST Přesnost tepové frekvence Dospělí/děti ±3 číslice (bez pohybu) ±5 číslic (při pohybu) Volitelné zobrazení křivky SpO 2 s automatickou regulací zesílení SpCO Rozsah zobrazení 0 až 40 % koncentrace SpCO Přesnost SpCO ±3 číslice SpMet Rozsah saturace SpMet 0 až 15,0 % Rozlišení zobrazení 0,1 % až 10 % SpMet Přesnost SpMet ±1 číslice NIBP Krevní tlak Rozsah systolického tlaku: 30 až 255 mmhg Rozsah diastolického tlaku: 15 až 220 mmhg Rozsah středního arteriálního tlaku: 20 až 235 mmhg Jednotky: mmhg Přesnost krevního tlaku: ±5 mmhg Doba měření krevního tlaku: 20 sekund, obvykle (vyjma doby nafukování manžety) Tepová frekvence Rozsah tepové frekvence: 30 až 240 tepů za minutu Přesnost tepové frekvence: ±2 tepů za minutu nebo ±2 % podle toho, co je větší Provozní funkce Počáteční tlak v manžetě: Volitelný uživatelem, 80 až 180 mmhg Časový interval automatického měření: Volitelný uživatelem Automatické vyfouknutí manžety POPIS Nadměrný tlak: Pokud tlak v manžetě překročí 290 mmhg. Nadměrná doba: Pokud doba měření překročí 120 sekund. CO 2 Rozsah CO 2 0 až 99 mmhg (0 až 13,2 kpa) Jednotky: mmhg, % nebo kpa Přesnost CO 2 Parciální tlak CO 2 u hladiny moře: (0 80 tepů/min)* 0 až 38 mmhg (0 až 5,1 kpa) 39 až 99 mmhg (5,2 až 13,2 kpa) Přesnost: ±2 mmhg (0,27 kpa) ±5 % hodnoty + 0,08 % pro každý 1 mmhg (0,3 kpa) nad 38 mmhg (5,1 kpa) Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 A-5

218 Tabulka A-1 Specifikace monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 (pokračování) VLASTNOST Přesnost dechové frekvence Rozsah dechové frekvence Doba náběhu Doba odezvy Doba inicializace Okolní tlak Křivka zobrazená volitelně Faktory měřítka (>80 tepů/min)* INVAZIVNÍ TLAK Typ snímače Citlivost snímače Budicí napětí Konektor Šířka pásma Nulový drift Nulové nastavování Numerická přesnost Rozsah tlaku Zobrazení invazivního tlaku TREND Časová stupnice Trvání ST POPIS 0 až 18 mmhg (0 až 2,4 kpa) 19 až 99 mmhg (2,55 až 13,3 kpa) ±2 mmhg (0,27 kpa) ±4 mmhg (0,54 kpa) nebo ±12 % hodnoty podle toho, co je vyšší *Při RR >60 tepů/min musí být u dětí pro dosažení stanovené přesnosti CO 2 použita sada Microstream FilterLine H. 0 až 70 tepů/min: ±1 tepů/min 71 až 99 tepů/min: ±2 tepů/min 0 až 99 dechů/minuta 190 ms 3,3 sekund (včetně doby zpoždění a doby náběhu) 30 sekund (běžně), sekund Automaticky interně kompenzováno Tlak CO 2 Automatické měřítko, 0 20mmHg (0 4 obj%), 0 50 mmhg (0 7 obj%), mmhg (0 14 obj%) Odporový můstek ukazatele napětí 5μV/V/mmHg 5 V stejn. Elektrické stínění CXS 3102A 14S-6S Digitálně filtrováno, stejn. až 30 Hz (< 3db) 1 mmhg/hr bez driftu snímače ±150 mmhg včetně kompenzace snímače ±1 mmhg nebo 2 % hodnoty podle toho, co je větší, plus chyba snímače 30 až 300 mmhg, v šesti rozsazích volitelných uživatelem Zobrazení: Křivky a numerické hodnoty IP Jednotky: mmhg Označení: P1 nebo P2, ART, PA, CVP, ICP, LAP (volitelné uživatelem) Automat., 30 minut, 1, 2, 4 nebo 8 hodin Až 8 hodin Po počáteční analýze 12svodového EKG automaticky vybírá asměřuje ke svodu EKG s největší změnou ST Zobrazení Volba HR, PR (SpO 2 ), PR (NIBP), SpO 2 (%), SpCO (%), SpMet (%), CO 2 (EtCO 2 /FiCO 2 ), RR (CO 2 ), NIBP, IP1, IP2, ST A-6 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

219 A Tabulka A-1 Specifikace monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 (pokračování) VLASTNOST ALARMY Rychlé nastavení Aktivuje alarmy pro všechny aktivní životní funkce. Alarm VF/VT Aktivuje nepřetržité monitorování systémem CPSS v manuálním režimu. Alarm apnoe Je spuštěn, když uplyne 30 sekund od posledního zjištěného dechu. Rozsah limitu pro alarm Horní tepů/min; dolní tepů/min srdeční frekvence INTERPRETAČNÍ Interpretační algoritmus 12svodového EKG: Program pro analýzu ALGORITMUS 12svodového EKG univerzity v Glasgow zahrnující údaje o AMI a STEMI TISKÁRNA Tiskne souvislý proužek zobrazovaných informací a zpráv o pacientovi. Šířka papíru 100 mm (3,9 palce) Rychlost tisku 25 mm/s nebo 12,5 mm/s Volitelný časový základ 50 mm/s pro záznamy 12-svodového EKG Zpoždění 8 sekund Automatický tisk Automatický tisk událostí na křivce Frekvenční odezva Diagnostická 0,05 až 150 Hz nebo 0,05 až 40 Hz Monitorovací 0,67 až 40 Hz nebo 1 až 30 Hz DEFIBRILÁTOR Manuální režim Volba energie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325 a 360 joulů Doba nabíjení Doba nabíjení na 360 joulů je obvykle kratší než 10 sekund. Synchronní kardioverze Přenos energie začne do 60 ms po špičce QRS. Svod defibrilačních elektrod odpojen Bifázická křivka POPIS Bod přechodu, ve kterém přístroj přestává předpokládat, že jsou elektrody QUIK-COMBO řádně připojeny k pacientovi, a začíná předpokládat, že elektrody nejsou připojeny, je 300 ±50Ω. Bifázická zkosená exponenciála Následující specifikace platí pro rozsah 25 až 200Ω, není-li uvedeno jinak: Přesnost energie: ±1 joul nebo 10 % nastavení podle toho, co je větší, až do 50Ω; ±2 joulů nebo 15 % nastavení podle toho, co je větší, až do Ω. Kompenzace napětí: Je aktivní, jsou-li připojeny terapeutické elektrody na jedno použití. Výstup energie v rozmezí ±5 % nebo ±1 joulů podle toho, co je větší, hodnoty 50Ω, omezený na dostupnou energii, která vede k vydání 360 joulů do 50Ω Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 A-7

220 Tabulka A-1 Specifikace monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 (pokračování) VLASTNOST POPIS I1 T1 I2 I3 T2 I4 Bifázická křivka Pacient Impedance (Ω) Fáze 1, trvání (ms) Fáze 2, trvání (ms) Sklon (%) Min. 5,1 6,8 7,6 8,7 9,5 10,1 10,6 Max. 6,0 7,9 9,4 10,6 11,2 11,9 12,5 Min. 3,2 4,4 4,9 5,6 6,2 6,6 6,9 Max. 4,2 5,5 6,5 7,3 7,7 8,2 8,6 Min. 69,9 57,0 49,3 43,0 39,0 36,8 33,8 Max. 85,2 74,7 67,6 62,2 56,6 52,6 49,3 A-8 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

221 A Tabulka A-1 Specifikace monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 (pokračování) VLASTNOST POPIS Nominální výstup energie je nominální vydaná energie na základě nastavení energie a impedance pacienta, jak ukazuje následující křivka. Rated Nominální Energy Output výstup energie 375 Zvolená energie (J) Energy (J J * 325 J * 300 J * 275 J * 250 J * 225 J * 200 J * 175 J * 150 J * Impedance Patient Impedance pacienta (ohm (Ohmy) s) Volby defibrilačních elektrod Délka kabelu Režim AED Doba přípravy na výboj (režim AED) * Zvolené nastavení energie Stimulační/defibrilační/EKG elektrody QUIK-COMBO (standardní) Standardní defibrilační elektrody (volitelné) 8 stop (2,4 m) dlouhý kabel QUIK-COMBO (bez namontovaných elektrod) Poradní systém SAS (Shock Advisory System) je systém používaný při analýze EKG, který upozorňuje obsluhu na zjištění takového rytmu EKG, při němž lze nebo nelze aplikovat výboj. Se systémem SAS lze získat EKG pouze prostřednictvím terapeutických elektrod. Při práci s plně nabitou baterií při normální pokojové teplotě je přístroj k provedení výboje připraven do 20 sekund po zapnutí, je-li zjištěn prvotní rytmus SHOCK ADVISED (Výboj doporučen). Bifázický výstup energie Velikost výboje je v rozmezí joulů se stejnou nebo vyšší hladinou energie při každém dalším výboji. Technologie cprmax V režimu AED poskytuje technologie cprmax způsob, jak maximalizovat dobu, po kterou pacient dostává KPR, s cílem dosáhnout vyšší míry přežití u pacientů léčených systémy AED Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 A-9

222 Tabulka A-1 Specifikace monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 (pokračování) VLASTNOST Možnosti nastavení Automatická analýza Umožňuje automatickou analýzu. Možnosti jsou OFF (Vyp.), AFTER 1ST SHOCK (Po 1. výboji). Počáteční KPR Umožňuje, aby byl uživatel vyzván ke KPR po časový úsek předcházející další aktivitě. Možnosti jsou OFF (Vyp.), ANALYZE FIRST (Nejprve analýza), CPR FIRST (Nejprve KPR). Čas počáteční KPR Časový interval pro počáteční KPR. Možnosti jsou 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 sekund. KPR před výbojem Kontrola pulzu Řada po sobě následujících výbojů Umožňuje, aby byl uživatel vyzván ke KPR, zatímco se přístroj nabíjí. Možnosti jsou OFF (Vyp.), 15, 30 sekund. Umožňuje, aby byl uživatel v různých okamžicích vyzván ke kontrole pulzu. Možnosti jsou ALWAYS (Vždy), AFTER SECOND NSA (Po druhém hlášení NSA), AFTER EVERY NSA (Po každém hlášení NSA), NEVER (Nikdy). Umožňuje KPR po 3 po sobě jdoucích výbojích nebo po jediném výboji. Možnosti jsou OFF (Vyp.), ON (Zap.). Čas KPR 1 nebo 2 Časy pro KPR volitelné uživatelem. Možnosti jsou 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sekund a 30 minut. STIMULÁTOR Stimulační režim Stimulační frekvence Přesnost frekvence Výstupní křivka Výstupní proud Refrakterní perioda Synchronní nebo asynchronní Výchozí nastavení frekvence a proudu 40 až 170 PPM ±1,5 % v celém rozsahu Monofázický zkosený exponenciální proudový impulz (20 +1,5 ms) 0 až 200 ma Pauza: Stimulační tepová frekvence snížena na čtvrtinu, je-li pauza aktivována. 180 až 280 ms (funkce frekvence) PROSTŘEDÍ jednotka splňuje funkční požadavky během expozice následujícím prostředím, pokud není uvedeno jinak. Provozní teplota 0 až 45 C (32 až 113 F) 20 C ( 4 F) po 1 hodinu po skladování při pokojové teplotě 60 C (140 F) po 1 hodinu po skladování při pokojové teplotě Teplota skladování 20 až 65 C ( 4 až 149 F) kromě terapeutických elektrod a baterií Provozní relativní vlhkost 5 až 95 %, nekondenzující NIBP: 15 až 95 %, nekondenzující Relativní vlhkost 10 až 95 %, nekondenzující při skladování Provozní atmosférický tlak POPIS 382 až m ( až stop) NIBP: 152 až m ( 500 až stop) A-10 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

223 A Tabulka A-1 Specifikace monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 (pokračování) VLASTNOST Provozní odolnost vůči vodě IP44 (odolnost proti postříkání a prachu) podle normy IEC 529 a EN 1789 (bez příslušenství, kromě kabelu 12svodového EKG, tvrdých defibrilačních elektrod a baterie) Vibrace MIL-STD-810E, metoda Vrtulové letadlo kategorie 4 (obrázek spektrum a) Vrtulník kategorie 6 (3,75 Grms) Pozemní vozidlo kategorie 8 (3,14 Grms) EN 1789: Sinusoidový frekvenční posun, 1 oktáva/min, Hz, ±0,15 mm/2 g Výboj (pád) 5 pádů na každou stranu z výšky 18 palců na ocelový povrch EN 1789: pád z výšky 30 palců na každý z 6 povrchů Výboj (funkční) Náraz Dopad, ne v provozu Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Čištění Odolnost vůči chemikáliím POPIS Splňuje požadavky normy IEC a MIL-STD-810E na výboj. 3 výboje na povrch při 40 g, pulzy v poloviční sinusoidě 6 ms nárazů při 15 g s trváním impulzu 6 ms IEC dopad při 0,5 + 0,05 joulech UL dopad ocelové kuličky o průměru 2 palce, 6,78 Nm Splňuje úroveň ochrany na úrovni IK 04 podle normy IEC IEC :2001 Zdravotnické elektrické přístroje Všeobecné požadavky na bezpečnost Vedlejší standard: Elektromagnetická kompatibilita Požadavky a zkoušky EN :2003: (Dodatek 36) Zvláštní požadavky na bezpečnost srdečních defibrilátorů/monitorů a srdečních defibrilátorů Čištění 20krát následujícími prostředky: kvartérní amoniak, isopropylalkohol, peroxid vodíku 60hodinová expozice některým chemikáliím: betadin (10 % roztok povidon-jódu), káva, cola, dextrosa (5 % roztok glukózy), gel/pasta na elektrody (98 % voda, 2 % carbopol 940), HCl (0,5 % roztok, ph = 1), isopropylalkohol, roztok NaCl (0,9 % roztok). Po expozici HCl (0,5 % roztok) bude povolena kosmetická ztráta barvy propojovací lišty držáku defibrilačních elektrod Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 A-11

224 Tabulka A-2 Specifikace baterie VLASTNOST Typ baterie Hmotnost Napětí Kapacita (nominální) Doba nabíjení (úplně vybité baterie) Indikátory baterie Rozsah teploty při nabíjení Rozsah provozní teploty Rozsah teploty pro krátkodobé (<1 týden) skladování Rozsah teploty pro dlouhodobé (>1 týden) skladování Rozsah vlhkosti při provozu a skladování POPIS Lithium-iontová 0,59 kg (1,3 lb) Typicky 11,1 V 5,7 ampérhodin 4 hodiny a 15 minut (obvykle) Každá baterie má ukazatel nabití, který ukazuje její přibližné nabití. Pokud po dokončení nabíjení svítí na ukazateli nabití baterie dvě nebo méně kontrolek, měla by být baterie vyměněna. 0 až 50 C (32 až 122 F) 0 až 50 C (32 až 122 F) 20 až 60 C ( 4 až 140 F) 20 až 25 C (68 až 77 F) Relativní vlhkost 5 až 95 %, bez kondenzace A-12 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

225 A Tabulka A-3 Limity alarmu ŽIVOTNÍ FUNKCE (VS) HODNOTY VS PACIENTA ŠIROKÉ LIMITY* ÚZKÉ LIMITY* ROZSAH LIMITŮ VÝCHOZÍ DOLNÍ HORNÍ DOLNÍ HORNÍ DOLNÍ HORNÍ DOLNÍ HORNÍ Srdeční frekvence < (HR) Tepová frekvence (PR) (tepů/min) > SpO 2 > (%) < Systolický krevní tlak (mmhg) Diastolický krevní tlak (mmhg) EtCO 2 (mmhg/%) Vdechovaný CO 2 (mmhg/%) Dechová frekvence (RR) Systolický tlak v PA (mmhg) Diastolický tlak v PA (mmhg) < > < > >40/5,3 10/ 1,3 +15/+2,0 10/ 1,3 +15/+2,0 5/0,7 70/9,2 15/2,0 50/6,6 <40/5,3 10/ 1,3 +15/+2,0 10/ 1,3 +15/+2,0 neudáno +5/+0,7 neudáno +3/+0,4 neudáno 0/0 10/1,3 8/1,1 < > < > < > Centrální žilní tlak > ICP, LAP < (mmhg) > *Hodnoty jsou ± z hodnot životních funkcí pacienta při nastavení alarmů. **Výchozí limity jsou stanoveny, když jsou alarmy nastaveny jako zapnuty Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 A-13

226 Tabulka A-4 Výkonnostní charakteristiky alarmu VLASTNOST Doba alarmu srdeční frekvence Zvukové alarmy Vizuální alarmy POPIS U tachykardie 1 mv, 206 tepů/min činil průměrný čas zjištění 4,6 sekundy. U testovacího signálu s poloviční velikostí byl průměr 4,1 sekund. Vtomtopřípadě se citlivost přístroje zvýšila na 5 mv/cm. U testovacího signálu s dvojnásobnou velikostí byl průměr 3,1 sekund. U tachykardie 2 mv, 195 tepů/min činil průměrný čas zjištění 2,5 sekundy. U testovacího signálu s poloviční velikostí byl průměr 2,2 sekund. Vtomtopřípadě se citlivost přístroje zvýšila na 5 mv/cm. U testovacího signálu s dvojnásobnou velikostí byl průměr 1,5 sekund. Jedná se o samostatné zařízení. Všechny zvuky alarmů se týkají pouze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Alarmové stavy se projevují tóny, hlasovými výzvami a optickými indikacemi. Alarm se projeví do 1 sekundy poté, co zobrazený parametr překročí svůj alarmový limit. Hlasitost alarmu je nastavitelná uživatelem. Toto nastavení neumožňuje, aby se hlasitost alarmu přiblížila k nule/dosáhla nuly. Tóny systému SAS podporují hlášení SAS zobrazená na displeji přístroje. Níže je uvedeno přiřazení tónů jednotlivým typům alarmu: Tón priority 1 se používá k upozornění uživatele na možnost úmrtí. Tento tón se vyznačuje střídajícími se tóny 440 Hz a 880 Hz s 50 % pracovním cyklem a frekvencí střídání 4 Hz. Tento tón má hlasitost 70 ±5 db (A) při měření ve vzdálenosti 1 metr od displeje. Tón priority 2 (tón alarmu rychlého nastavení) se používá k upozornění uživatele na možné ohrožení života. U tohoto tónu se jedná o souvislý tón 698 Hz. Tón priority 3 se používá k upozornění uživatele na existenci abnormálních podmínek. Tři pípnutí o frekvenci Hz trvající 100 ms, každé pípnutí provází 150 ms ticha mezi první a druhou sekundou a druhou a třetí sekundou, po třetí sekundě následuje 200 ms ticha. Tóny priority 3 se vyskytují v jednoduchých a opakujících se typech: U jednoduchých tónů zazní sekvence 3 pípnutí pouze jednou. U opakujících se tónů zazní sekvence 3 pípnutí každých 20 sekund. Tón priority 4 je velmi krátký tón v rozsahu 500 až Hz. Charakteristické parametry: QRS a tón nastavení hlasitosti trvání 100 ms při Hz, trvání 4 ms při Hz Výstražné tóny sestávají z jednoho nebo dvou tónů předcházejích hlasovým výzvám a přitahují pozornost k hlášením na displeji. Specifické vlastnosti zahrnují: obdélníková vlna Hz, trvání 100 ms, ticho, délka 100 ms, ticho, délka 140 ms (předchází-li hlasové výzvě), hlasová výzva, je-li použita. Vizuálně jsou alarmy signalizovány takto: Překročený parametr bliká v inverzním zobrazení a je na obrazovce provázen hlášením v oblasti hlášení. Tyto vizuální indikace zůstanou na obrazovce, dokud nebude odstraněna příčina. Vizuální indikace alarmů setrvají i po vypnutí zvukového alarmu. A-14 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

227 A Tabulka A-5 Možnosti nastavení a výchozí nastavení z výroby NABÍDKA NABÍDKA/POLOŽKA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY General (Všeobecné) Manual mode (Manuální režim) AED mode (Režim AED) Language (Jazyk) (Specifické podle země použití) Code Summary (Souhrn kódů) Long (Dlouhý) Trend Summary (Souhrn trendů) Off (Vypnuto) Site Number (Číslo pracoviště) 000 Device ID (Identifikace zařízení) LP15 + poslední 4 číslice výrobního čísla, například LP Auto Log (Automatický záznam do protokolu) On (Zapnut) Line Filter (Síťový filtr) 60 Hz Timeout Speed (Časová 30 sekund prodleva nabídky) Sync After Shock (Synchronizace po výboji) Pads Default (Výchozí defibrilační elektrody) Energy Protocol (Energetický protokol) Internal Default (Interní výchozí nastavení) Voice Prompts (Hlasové výzvy) Shock Tone (Tón výboje) Manual Access (Manuální přístup) Set Passcode (Nastavit přístupový kód) Energy Protocol (Energetický protokol) Auto Analyze (Automatická analýza) Motion Detection (Detekce pohybu) Pulse Check (Kontrola pulzu) Off (Vypnuta) 200 (joulů) Inactive (Neaktivní) 10 (joulů) On (Zapnuty) On (Zapnut) Manual / Direct (Manuální / přímý) Off (Vypnuta) On (Zapnuta) Never (Nikdy) Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 A-15

228 Tabulka A-5 Možnosti nastavení a výchozí nastavení z výroby (pokračování) NABÍDKA NABÍDKA/POLOŽKA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY CPR Metronome (Metronom KPR) Pacing (Stimulace) Monitoring (Monitorování) CPR (KPR) CPR Time 1 (Čas KPR 1) 120 sekund CPR Time 2 (Čas KPR 2) 120 sekund Initial CPR (Počáteční KPR) Off (Vypnuta) Initial CPR Time (Čas počáteční KPR) 120 sekund Preshock CPR (KPR před výbojem) Off (Vypnuta) Metronome (Metronom) On (Zapnut) Adult - No Airway (Dospělý neintubovaný) 30:2 Adult - Airway 10:1 (Dospělý intubovaný) Youth - No Airway 15:2 (Dítě neintubované) Youth - Airway 10:1 (Dítě intubované) Rate (Frekvence) Current (Proud) Mode (Režim) Internal Pacer (Interní stimulátor) 60 PPM 0 ma Demand (Na vyžádání) Detection Off (Detekce vypnuta) Channels (Kanály) Default Set (Výchozí sada) Set 1 (Sada 1) Set 1 (Sada 1) Channel 1 (Kanál 1) ECG Lead II (Svod EKG II) Channel 2 (Kanál 2) None (Žádný) Channel 3 (Kanál 3) None (Žádný) Continuous ECG (Kontinuální EKG) On (Zapnut) SpO2 Tone (Tón SpO2) Off (Vypnut) CO2 Units (Jednotky) mmhg BTPS Off (Vypnuto) NIBP Initial Pressure (Počáteční tlak) 160 mmhg Interval Off (Vypnut) Trends (Trendy) On (Zapnuty) A-16 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

229 A Tabulka A-5 Možnosti nastavení a výchozí nastavení z výroby (pokračování) NABÍDKA NABÍDKA/POLOŽKA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY 12-Lead (12 svodů) Events (Události) Alarms (Alarmy) Auto Transmit (Automatický přenos) Auto Print (Automatický tisk) Print Speed (Rychlost tisku) Interpretation (Interpretace) Format (Formát) Events Page 1 (Stránka událostí 1) Events Page 2 (Stránka událostí 2) Off (Vypnut) On (Zapnut) 25 mm/s On (Zapnuta) 3-Channel Standard (3kanálový standardní) Event 2 (Událost 2) Event 3 (Událost 3) Event 4 (Událost 4) Event 5 (Událost 5) Event 6 (Událost 6) Event 7 (Událost 7) Event 8 (Událost 8) Event 9 (Událost 9) Event 10 (Událost 10) Event 11 (Událost 11) Event 12 (Událost 12) Event 13 (Událost 13) Event 14 (Událost 14) Event 15 (Událost 15) Event 16 (Událost 16) Event 17 (Událost 17) Event 18 (Událost 18) Event 19 (Událost 19) Event 20 (Událost 20) Event 21 (Událost 21) Event 22 (Událost 22) Volume (Hlasitost) 5 Alarms (Alarmy) Off (Vypnuty) VF/VT Alarm (Alarm VF/VT) Off (Vypnut) Oxygen (Kyslík) IV Access (IV přístup) Nitroglycerin Morphine (Morfin) Cancel Last (Zrušit poslední) Intubation (Intubace) CPR (KPR) Epinephrine (Epinefrin) Atropine (Atropin) Lidocaine (Lidokain) ASA Heparin Thrombolytic (Trombolytická) Glucose (Glukóza) Naloxone (Naloxon) Transport (Přeprava) Adenosine (Adenosin) Vasopressin Amiodarone (Amiodaron) Dopamine (Dopamin) Bicarb (Bikarbonát) Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 A-17

230 Tabulka A-5 Možnosti nastavení a výchozí nastavení z výroby (pokračování) NABÍDKA NABÍDKA/POLOŽKA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY Printer (Tiskárna) Transmission (Přenos) Clock (Hodiny) Service (Servis) Auto Print (Automatický tisk) ECG Mode (Režim EKG) Monitor Mode (Režim monitoru) Diagnostic Mode (Diagnostický režim) Alarm Waveforms (Křivky alarmů) Event Waveforms (Křivky událostí) Vitals Waveforms (Křivky životních funkcí) Sites (Pracoviště) Default Site (Výchozí pracoviště) Default Report (Výchozí zpráva) Wireless (Bezdrátová komunikace) Search Filter (Vyhledávací filtr) Date/Time (Datum/čas) Clock Mode (Režim hodin) DST (Letní čas) Time Zone (Časové pásmo) Maintenance Prompt Interval (Interval výzvy k provedení údržby) Defibrillation (Defibrilace) On (Zapnuta) Pacing (Stimulace) Off (Vypnuta) Check Patient (Kontrola pacienta) Off (Vypnuta) SAS Off (Vypnut) Patient Alarms (Alarmy pacienta) Off (Vypnuty) Events (Události) Off (Vypnuty) Initial Rhythm (Počáteční rytmus) Off (Vypnut) Monitor 1 30 Hz 0,05 40 Hz On (Zapnuty) On (Zapnuty) Off (Vypnuty) Site 1 / Output Port / Direct Connect (Pracoviště 1 / Výstupní port / Přímé připojení) None (Žádné) 12-Lead (12 svodů) On (Zapnuta) On (Zapnut) Aktuální datum/standardní pacifický čas Real Time (Reálný čas) Off (Vypnut) None (Žádné) Off (Vypnut) A-18 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

231 B HLÁŠENÍ NA OBRAZOVCE PŘÍLOHA B Tato příloha popisuje hlášení, která se mohou zobrazovat na obrazovce monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 během normálního provozu Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

232

233 B Tabulka B-1 Souhrnný přehled hlášení na obrazovce HLÁŠENÍ 12-LEAD ECG UNAVAILABLE ABNORMAL ENERGY DELIVERY ACCESS DENIED ACQUIRING 12-LEAD ACQUIRING SNAPSHOT ADVISORY MODE-MONITORING ADVISORY: SPCO > 10% ADVISORY: SPMET > 3% ALARM APNEA ALARMS SILENCED ANALYZING 12-LEAD ANALYZING NOW-STAND CLEAR ATTEMPTING TO TRANSMIT AUTO NIBP CANCELLED BATTERY X LOW BLUETOOTH DEVICE NOT FOUND BLUETOOTH UNAVAILABLE CANNOT CHARGE CHARGING TO XXX J POPIS Byl vyžádán 12svodový EKG, nejsou však dostupná data nezbytná pro EKG. Došlo k vybití při vzájemném zkratu defibrilačních elektrod, při nedostatečném kontaktu tvrdých defibrilačních elektrod s pacientem, k jejich vybití vzduchem nebo k jejich vybití při impedanci pacienta mimo stanovený rozsah. Hlášení se může zobrazovat i při určitých typech interních závad. Třikrát za sebou byl proveden pokus o zadání nesprávného kódu pro přístup do manuálního režimu. Monitor pořizuje data pro zprávu o 12svodovém EKG. Byla vyžádána zpráva se snímkem aktuálních životních funkcí. Zařízení monitoruje EKG signál pacienta a zjišťuje, zda v něm nejsou rytmy vyžadující výboj. Je aktivováno upozornění na monitorování SpCO s naváděním. Hodnota SpCO je větší než 10 %. Je aktivováno upozornění na monitorování SpMet s naváděním. Hodnota SpMet je větší než 3 %. Po dobu 30 sekund nebyl detekován žádný dech. Zvukové alarmy jsou vypnuty. Při zobrazení hlášení ALARMS SILENCED (Zvukové alarmy vypnuty) je pravidelně vydáván výstražný tón sloužící jako upozornění. Monitor analyzuje data pro zprávu o 12svodovém EKG. Systém AED provádí analýzu pacientova rytmu EKG a vyzývá k odstoupení od pacienta. Zařízení zpracovává požadavek na přenos dat. Byla zrušena automatická iniciace měření NIBP. Určená baterie je ve stavu nízké kapacity. Zařízení Bluetooth nebylo detekováno. Cílové zařízení nelze lokalizovat nebo se k němu nelze připojit. Je stisknuto tlačítko NABÍJENÍ a chybí synchronizační zdroj pro synchronizovanou kardioverzi, není připojen terapeutický kabel nebo k terapeutickému kabelu nejsou připojeny elektrody QUIK-COMBO. Zobrazuje se po stisknutí tlačítka NABÍJENÍ na čelním panelu nebo standardních defibrilačních elektrodách Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 B-1

234 Tabulka B-1 Souhrnný přehled hlášení na obrazovce (pokračování) HLÁŠENÍ CHECK FOR PULSE CHECK PATIENT! CHECK PRINTER CO2 AUTOZERO CO2 FILTERLINE BLOCKAGE CO2 FILTERLINE OFF CO2 FILTERLINE PURGING CO2 INITIALIZING CONNECT CABLE CONNECT CHEST LEADS CONNECT ECG LEADS CONNECT ELECTRODES CONNECTED TO CONNECTING TO CPR: ADULT-AIRWAY X:Y CPR: ADULT-NO AIRWAY X:Y CPR: YOUTH-AIRWAY X:Y POPIS Vyzývá ke kontrole pulzu. Jedná se o výzvu systému AED, která se zobrazí po každém standardním sledu 3 výbojů nebo po zobrazení hlášení NO SHOCK ADVISED (Výboj nedoporučen). Je-li zapnut alarm VF/VT (ventrikulární fibrilace/tachykardie), pak toto hlášení znamená, že byl zjištěn rytmus, při kterém lze provést výboj. Jsou otevřena dvířka tiskárny, v tiskárně není založen papír nebo jde o jinou funkční závadu tiskárny. Monitor EtCO 2 provádí automatickou kalibraci nulového bodu. Hadička EtCO 2 sady FilterLine je přelomená nebo ucpaná; hlášení se zobrazuje po uplynutí 30 s od neúspěšného pokusu ovyčištění. Hadička EtCO 2 sady FilterLine je odpojena nebo není bezpečně připojena k zařízení. Hadička EtCO 2 sady FilterLine je přelomená nebo zanesená kapalinou. Monitor EtCO 2 provádí vlastní kontrolu. Připojte terapeutický kabel. Při stisknutí tlačítka NABÍJENÍ, STIMUL. nebo ANALÝZA není připojen terapeutický kabel. Připojte prekordiální svody. Byla vyžádána analýza 12svodového EKG a k pacientovi nejsou připojeny prekordiální svody. Připojte svody EKG. Elektrody nebo svody EKG jsou odpojeny. Připojte terapeutické elektrody. Terapeutické elektrody jsou odpojeny. Zařízení je připojeno prostřednictvím technologie Bluetooth k jinému zařízení s aktivovanou funkcí Bluetooth. Za tímto hlášením se zobrazuje název připojeného zařízení. Zařízení navazuje komunikaci s jiným zařízením s aktivovanou funkcí Bluetooth. Za tímto hlášením se zobrazuje název cílového zařízení. Volitelné nastavení metronomu KPR. Pacient je dospělá osoba, pro kterou byla nastavena rozšířená ventilace. Bude použit specifikovaný poměr C:V. Volitelné nastavení metronomu KPR. Pacient je dospělá osoba, pro kterou nebyla nastavena rozšířená ventilace. Bude použit specifikovaný poměr C:V. Volitelné nastavení metronomu KPR. Pacient je osoba vdětském (předpubertálním) věku, pro kterou byla nastavena rozšířená ventilace. Bude použit specifikovaný poměr C:V. B-2 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

235 B Tabulka B-1 Souhrnný přehled hlášení na obrazovce (pokračování) HLÁŠENÍ CPR: YOUTH-NO AIRWAY X:Y CURRENT FAULT DEMAND DEMO MODE DISARMING... ECG CABLE OFF ECG LEADS OFF ENDING DEVICE SEARCH ENERGY DELIVERED ENERGY FAULT ENTER MANUAL MODE? EXCESSIVE NOISE - 12-LEAD CANCELLED IF NO PULSE, PUSH ANALYZE IF NO PULSE, START CPR IF YOU WITNESSED THE ARREST, PUSH ANALYZE LA LEADS OFF LAST CONNECTED TO LL LEADS OFF LOST BLUETOOTH CONNECTION POPIS Volitelné nastavení metronomu KPR. Pacient je osoba v dětském (předpubertálním) věku, pro kterou nebyla nastavena rozšířená ventilace. Bude použit specifikovaný poměr C:V. Porovnání mezi dodávaným a zvoleným stimulačním proudem je mimo toleranční rozsah. Kardiostimulátor pracuje v synchronním režimu. Zařízení je v předváděcím režimu a zobrazují se simulovaná data pacienta. Probíhá interní vybíjení energetického náboje. Zařízení tiskne a kabel EKG je odpojen. Několik elektrod EKG je odpojeno. Požadavek na nalezení zařízení Bluetooth byl zastaven. Přenos energie je dokončen. Porovnání mezi akumulovanou a zvolenou energií je mimo toleranční rozsah. Bylo stisknuto jedno z tlačítek pro přístup k manuálnímu režimu a připravuje se zobrazení obsahu potvrzující obrazovky. Po dobu delší než 30 sekund je detekován šum, který je příliš intenzivní, a znemožňuje tak zaznamenání zprávy o 12svodovém EKG. Nemá-li pacient pulz, stiskněte tlačítko ANALÝZA. Následuje po intervalu KPR, pokud je pro nastavení funkce PULSE CHECK (Kontrola pulzu) vybrána jiná možnost než NEVER (Nikdy). Nemá-li pacient pulz, začněte resuscitovat. Následuje po výboji nebo po zobrazení výzvy NO SHOCK ADVISED (Výboj nedoporučen), pokud je pro nastavení funkce PULSE CHECK (Kontrola pulzu) vybrána jiná možnost než NEVER (Nikdy). Pokud jste byl svědkem zástavy, stiskněte tlačítko ANALÝZA. Počáteční hlášení KPR, které následuje po výzvě START CPR (Zahájit KPR), aby uživateli připomnělo, že má okamžitě provést výboj, je-li zaznamenána zástava. Elektroda EKG LA pro levou paži je odpojena. Je-li nainstalováno připojení Bluetooth a toto zařízení již bylo dříve připojeno k cílovému zařízení, zobrazí se po tomto hlášení název cílového zařízení. Elektroda EKG LL pro levou nohu je odpojena. Komunikace se zařízením Bluetooth byla přerušena Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 B-3

236 Tabulka B-1 Souhrnný přehled hlášení na obrazovce (pokračování) HLÁŠENÍ LOST DIRECT CONNECTION MAINTENANCE DUE MANUAL MODE DISABLED MOTION DETECTED!/ STOP MOTION! NIBP AIR LEAK NIBP CHECK CUFF NIBP FAILED NIBP FLOW ERROR NIBP INITIALIZING NIBP MOTION NIBP OVERPRESSURE NIBP TIME OUT NIBP WEAK PULSE NO SHOCK ADVISED NO SITES DEFINED NOISY DATA! PRESS 12-LEAD TO ACCEPT NON-DEMAND OBTAINING DEVICE NAMES PACER FAULT PACING IN PROGRESS PACING STOPPED POPIS Komunikace prostřednictvím přímého připojení byla přerušena. Připomínka pravidelné servisní prohlídky. Připomínací hlášení, které se zobrazuje v intervalu nastaveném v servisním režimu. Hlášení zůstává zobrazeno, dokud není resetováno nebo vypnuto. Přístup do manuálního režimu z režimu AED byl omezen. Během provádění analýzy EKG byl zjištěn pohyb. Manžeta pro měření NIBP je přiložena příliš volně nebo existuje netěsnost v manžetě/pneumatickém systému monitoru. Manžeta pro měření NIBP není připojena k pacientovi nebo k zařízení. Monitor NIBP nemůže stanovit nulový referenční tlak. Pneumatický systém pro měření NIBP neudržuje stálý tlak v manžetě. Vyžádané měření NIBP nelze úspěšně provést v důsledku 30sekundového obnovování výchozích nastavení. Pacientova končetina se nadměrně pohybovala, následkem čehož monitor nemůže přesně dokončit měření NIBP. Tlak v manžetě pro měření NIBP překročil hodnotu 290 mmhg. Monitor NIBP nedokončil měření do 120 sekund. Monitor nezjistil žádné pulzy. Defibrilátor nezjistil rytmus, při němž lze provést výboj. Zařízení se pokouší uskutečnit přenos pomocí připojení Bluetooth, nebyla však definována sdružená cílová zařízení. Monitor během pořizování dat detekuje nadměrné rušení signálu. Chcete-li hlášení potlačit a pokračovat v pořizování 12svodového EKG navzdory šumu v signálu, stiskněte tlačítko 12 SVODŮ. Kardiostimulátor pracuje v asynchronním režimu. Zařízení získává názvy zařízení s aktivovanou funkcí Bluetooth. Během stimulace byla zjištěna interní chyba. Vyžádaná akce není dostupná, protože zařízení momentálně provádí stimulaci. Stimulace byla zastavena, například v důsledku odpojení terapeutických elektrod. B-4 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

237 B Tabulka B-1 Souhrnný přehled hlášení na obrazovce (pokračování) HLÁŠENÍ PASSCODE INCORRECT - TRY AGAIN PAUSED PUSH ANALYZE PUSH SHOCK BUTTON! PX NOT ZEROED PX TRANSDUCER NOT DETECTED PX ZERO FAILED PX ZEROED PX ZEROING RA LEADS OFF POPIS Byl zadán nesprávný přístupový kód. Během stimulace bylo stisknuto a podrženo tlačítko PAUZA. Proudové impulzy jsou vysílány se sníženou frekvencí, přičemž nastavení MA a PPM jsou zachována. Chcete-li zahájit analýzu EKG, stiskněte tlačítko ANALÝZA. Defibrilátor je plně nabitý a připravený k zahájení terapie. Snímač je připojen nebo znovu připojen, přičemž není vynulován. Od monitoru/defibrilátoru je odpojen snímač IP. Zařízení nemohlo vynulovat snímač tlaku. Snímač byl úspěšně vynulován. Monitor stanovuje nulovou referenční úroveň. Elektroda EKG RA pro pravou paži je odpojena. REPLACE BATTERY X Hrozí bezprostřední přerušení napájení z baterie ve schránce X. SEARCHING FOR DEVICES SELECT BIPHASIC ENERGY / XXX J SELF TEST FAILED SELF TEST IN PROGRESS SELF TEST PASSED SHOCK ADVISED! SPO2: CHECK SENSOR SPO2: LOW PERFUSION SPO2: NO SENSOR DETECTED SPO2: POOR QUALITY SIGNAL SPO2: SEARCHING FOR PULSE SPO2: SENSOR DOES NOT SUPPORT SPCO OR SPMET SPO2: UNKNOWN SENSOR Zařízení se pokouší identifikovat dostupná zařízení Bluetooth. Bylo stisknuto tlačítko VOLBA ENERGIE na čelním panelu nebo standardních defibrilačních elektrodách. Zařízení zjistilo interní chybu; vyřaďte zařízení z provozu. Zařízení provádí automatický test po zapnutí. Zařízení úspěšně prošlo interním testem a je připraveno k použití. Defibrilátor provedl analýzu rytmu pacientova EKG a zjistil rytmus EKG, při kterém lze provést výboj. Je třeba zkontrolovat připojení senzoru SpO 2 k zařízení nebo přiložení senzoru k pacientovi. Pacient má slabý pulz. Senzor je odpojen od monitoru. Zařízení nepřijímá dostatečný vstupní signál od senzoru. Senzor je připojen k pacientovi a vyhledává pulz. Použitý senzor měří pouze SpO 2. K zařízení je připojen senzor, který není schválen společností Physio-Control Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 B-5

238 Tabulka B-1 Souhrnný přehled hlášení na obrazovce (pokračování) HLÁŠENÍ STAND CLEAR/PUSH SHOCK BUTTON START CPR POPIS Výzva k odstoupení a stisknutí tlačítka Výzva k zahájení resuscitace pacienta. (Výboj). SWITCHING PRIMARY TO LEAD II SWITCHING PRIMARY TO PADDLES SYNC MODE TO CANCEL, PUSH SPEED DIAL TRANSMISSION CANCELLED TRANSMISSION COMPLETED TRANSMISSION FAILED TRANSMITTING TO <SITE> UNABLE TO CONNECT UNABLE TO TRANSMIT UNKNOWN DEVICE USE ECG LEADS USER TEST FAILED USER TEST IN PROGRESS USER TEST PASSED VX LEADS OFF X DEVICES FOUND XX LEADS OFF XX% TRANSMITTED Je zapnuta stimulace, i když je primárně nastaven svod PADDLES (Defibrilační elektrody). Při stisknutí tlačítka ANALÝZA bylo zařízení v režimu Lead II (Svod II). Jako primární svod bude nastaven svod PADDLES (Defibrilační elektrody). Zařízení je momentálně přepnuto v synchronním režimu. Defibrilátor se nabíjí nebo je nabit a lze jej vybít stisknutím ovladače RYCHLÁ VOLBA. Přenos dat byl zrušen. Přenos dat byl úspěšně dokončen. Přenos dat nebyl úspěšný. Je navázáno spojení se <stranou> přenosu a probíhá přenos vyžádané zprávy. Nelze navázat spojení se zařízením Bluetooth. Nelze odeslat data. Navázání spojení se zařízením Bluetooth se nezdařilo nebo došlo k vypršení času, který je pro ně vyhrazen, ještě před získáním názvu zařízení. Byl učiněn pokus o přechod do synchronního režimu, k pacientovi však nejsou připojeny elektrody EKG, zobrazuje se svod PADDLES (Defibrilační elektrody) a k defibrilátoru jsou připojeny standardní defibrilační elektrody. Neúspěšný uživatelský test. V nabídce OPTIONS (Volby) byla zvolena položka USER TEST (Uživatelský test) a tento test právě probíhá. Uživatelský test byl úspěšně dokončen. Elektroda EKG, například V1, je odpojena. Zobrazuje počet nalezených zařízení s aktivovanou funkcí Bluetooth. Elektroda EKG, například elektroda RA pro pravou paži, je odpojena. Je dokončen přenos uvedeného procentuálního množství dat. B-6 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

239 C SYSTÉM SAS PŘÍLOHA C (SHOCK ADVISORY SYSTEM) Tato příloha popisuje základní funkci algoritmu SAS (Shock Advisory System ) Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

240

241 C Přehled systému SAS (Shock Advisory System) Systém SAS (Shock Advisory System) je systém pro analýzu EKG, který je začleněn do bifázického monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15, a upozorňuje jeho obsluhu na detekci rytmu, při kterém je či není možné aplikovat výboj. Tento systém umožňuje i uživatelům, kteří nejsou vyškoleni v interpretaci rytmů EKG, poskytnout osobám, které postihne ventrikulární fibrilace nebo bezpulzní ventrikulární tachykardie, potřebnou léčbu, která jim může zachránit život. Systém SAS zajišťuje tyto funkce: ověření správného kontaktu elektrod, automatizovanou interpretaci signálu EKG, ovládání výbojové terapie ze strany obsluhy, systém nepřetržitého dohledu nad pacientem (CPSS), detekci pohybu. Systém SAS je aktivní tehdy, je-li monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 používán jako automatizovaný externí defibrilátor (AED). Systém CPSS lze aktivovat během monitorování. Ověření správného kontaktu elektrod Systém SAS měří transtorakální impedanci pacienta pomocí terapeutických elektrod. Pokud je základní impedance vyšší než maximální limit, znamená to, že kontakt elektrod s pacientem není dostatečný nebo že elektrody nejsou správně připojeny k automatizovanému externímu defibrilátoru AED. Pokud tato situace nastane, dochází k inhibici analýzy EKG a výdeje výboje. Vpřípadě nedostatečného kontaktu elektrod automatizovaný externí defibrilátor (AED) upozorní obsluhu, aby elektrody připojila. Automatizovaná interpretace signálu EKG Systém SAS doporučí výdej výboje, pokud detekuje následující skutečnosti: ventrikulární fibrilaci s amplitudou mezi špičkami činící minimálně 0,08 mv, ventrikulární tachykardii definovanou jako stav se srdeční frekvencí minimálně 120 tepů za minutu, šířkou komplexu QRS minimálně 0,16 sekundy a bez patrných P vln Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 C-1

242 Impulzy kardiostimulátoru mohou zabránit doporučení příslušného výdeje výboje bez ohledu na pacientův rytmus pod stimulací. Systém SAS nedoporučuje výdej výboje u všech ostatních rytmů EKG zahrnujících asystolii, bezpulzní elektrickou aktivitu, idioventrikulární rytmy, bradykardii, supraventrikulární tachykardii, atriální fibrilaci a atriální flutter, srdeční blokádu, předčasné ventrikulární komplexy a normální sinusové rytmy. Tyto rytmy jsou výslovně uváděny v doporučeních Americké asociace pro onemocnění srdce (AHA). Jakmile systém SAS dospěje k rozhodnutí SHOCK ADVISED (Výboj doporučen), již nepokračuje v analyzování EKG. Činnost systému SAS (Shock Advisory System) Analýza EKG prováděná systémem SAS (Shock Advisory System) v monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 byla testována přehráním křivek EKG z databáze společnosti Physio-Control prostřednictvím konektoru pro připojení elektrody. Pro každý testovací EKG bylo zaznamenáno rozhodnutí systému SAS SHOCK (Výboj) nebo NO SHOCK (Žádný výboj), které bylo porovnáno s klasifikací rytmů a s léčebnými postupy doporučenými klinickými odborníky. Zpráva o výsledcích těchto testů je k dispozici na vyžádání. Sada testů systému SAS Sada testů systému SAS sestává z 989 ukázkových záznamů EKG pořízených při prehospitálním použití defibrilátoru LIFEPAK 5. Záznamy EKG byly pořízeny pomocí kazetových magnetofonů připojených k defibrilátoru LIFEPAK 5. Byly shromážděny vzorky v podobě vybraných úseků EKG a následně byla provedena klasifikace rytmů EKG klinickými odborníky. Sada testů systému SAS sestává z následujících ukázkových záznamů EKG: 168 pro hrubou ventrikulární fibrilaci (VF) (s amplitudou mezi špičkami >200 µv), 29 pro jemnou ventrikulární fibrilaci (s amplitudou mezi špičkami <200 a >80 µv), 65 pro defibrilovatelnou ventrikulární tachykardii (VT) (HR >120 tepů/min, trvání úseku QRS >160 ms, bez zřejmých P vln, pacient podle hlášení zdravotníků bez pulzu), 43 pro asystolii (s amplitudou mezi špičkami <80 µv), 144 pro normální sinusový rytmus (NSR) (sinusový rytmus, srdeční frekvence tepů/min), 531 pro jiný organizovaný rytmus (zahrnuje všechny rytmy vyjma rytmů zařazených v jiných kategoriích uvedených v seznamu), 2 pro přechodové stavy (v rámci ukázkového záznamu dochází k přechodu z defibrilovatelného do nedefibrilovatelného stavu nebo naopak), 5 pro defibrilovatelný rytmus s artefaktem způsobeným stimulátorem (artefakt způsobený stimulátorem má časový průběh určený filtrováním v defibrilátoru LIFEPAK 5), 2 pro nedefibrilovatelný rytmus s artefaktem způsobeným stimulátorem (artefakt způsobený stimulátorem má časový průběh určený filtrováním v defibrilátoru LIFEPAK 5). C-2 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

243 C Tabulka C-1 Celkový funkční rozsah systému SAS v monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 CELKOVÝ FUNKČNÍ ROZSAH SYSTÉMU SAS Citlivost >90 % Specificita >95 % Prediktivní hodnota pozitivity >90 % Míra nepřesnosti pozitivity <5 % Tabulka C-2 Funkce systému SAS v monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 podle kategorií rytmu TŘÍDA RYTMU TEST EKG 1 VELIKOST VZORKU POŽADOVANÁ VÝKONNOST ZJIŠTĚNÁ VÝKONNOST Výboj doporučen: hrubá VF Výboj doporučen: VT 168 Citlivost >90 % 65 Citlivost >75 % Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 splňuje požadavky směrnice AAMI 2 DF80 a doporučení AHA 3. Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 splňuje požadavky směrnice AAMI DF80 a doporučení AHA. Výboj nedoporučen: NSR 144 Specificita >99 % pro NSR (AHA) Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 splňuje doporučení AHA. Výboj nedoporučen: asystolie Výboj nedoporučen: všechny ostatní rytmy 43 Specificita >95 % 531 Specificita >95 % Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 splňuje požadavky směrnice AAMI DF80 a doporučení AHA. Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 splňuje požadavky směrnice AAMI DF80 a doporučení AHA. Střední: jemná VF 29 Pouze zpráva Citlivost >75 % 1 Každý vzorek se vyhodnocuje 10krát, a to asynchronně. 2 Association for the Advancement of Medical Instrumentation (Společnost pro rozvoj medicínských instrumentů). DF80: 2003 Lékařská elektrická zařízení, část 2-4, oddíl aa) 3) Nezbytné výkonnostní parametry detektoru pro rozpoznávání rytmu. Arlington, VA: AAMI, Automatické externí defibrilátory použitelné i neškolenými osobami: Doporučení ohledně specifikace a oznamování výkonnosti algoritmů pro analýzu arytmií, včetně nových tvarů signálů a zvýšené bezpečnosti. Účelové seskupení pro automatickou externí defibrilaci (AED) při organizaci AHA, podvýbor pro bezpečnost a účinnost automatické externí defibrilace. Circulation, 1997: sv. 95: VF = ventrikulární fibrilace VT = ventrikulární tachykardie NSR = normální sinusový rytmus Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 C-3

244 Ovládání výbojové terapie ze strany obsluhy Díky systému SAS se automatizovaný externí defibrilátor (AED) automaticky nabije, je-li zjištěna přítomnost rytmu, při němž je možné aplikovat výboj. Je-li doporučen výboj, obsluha stiskne tlačítko VÝBOJ, čímž se do pacienta přivede energie. Systém nepřetržitého dohledu nad pacientem Systém nepřetržitého dohledu nad pacientem (CPSS) automaticky monitoruje rytmus EKG pacienta, aby bylo možné zjistit přítomnost rytmu, při němž lze aplikovat výboj, zatímco jsou připojeny elektrody a je zapnut automatizovaný externí defibrilátor. Systém CPSS není aktivní během analýzy EKG, nebo nachází-li se automatizovaný externí defibrilátor (AED) v cyklu kardiopulmonální resuscitace (KPR). Detekce pohybu Systém SAS detekuje pohyb pacienta nezávisle na analýze EKG. Detektor pohybu je konstrukčně začleněn do monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Funkci MOTION DETECTION (Detekce pohybu) lze nastavit do stavu ON (Zapnuta) nebo OFF (Vypnuta). Další informace naleznete v dokumentaci Možnosti nastavení monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 přiložené k vašemu zařízení. Mnoho činností může vyvolat pohyb, včetně KPR, pohybu záchranáře, pohybu pacienta a některých vnitřních kardiostimulátorů. Pokud odchylky signálu transtorakální impedance překračují maximální limit, systém SAS zjistí, že dochází k určitému druhu pohybu pacienta. Pokud je detekován pohyb, analýza EKG se přeruší. Uživatel obdrží doporučení pomocí zobrazené zprávy, hlasové výzvy a zvukové výstrahy. Pokud dochází k pohybu i po 10 sekundách, alarm pohybu se zastaví a analýza vždy pokračuje až do konce. Tím se omezuje zpoždění léčby v situacích, kdy nemusí být možné pohyb zastavit. Záchranář však by měl odstranit zdroj pohybu kdykoli je to možné, aby se minimalizovala možnost vzniku artefaktů na EKG. Existují dva důvody, proč se analýza EKG přeruší při spuštění varování o pohybu a proč by měl záchranář zdroj pohybu odstranit co nejdříve. 1. Pohybem může v signálu EKG vzniknout artefakt. Vlivem tohoto artefaktu může dojít k tomu, že rytmus EKG, při kterém nelze aplikovat výboj, může vypadat jako rytmus, při kterém výboj aplikovat lze. Komprese hrudníku během asystolie se například mohou jevit jako ventrikulární tachykardie, při níž lze aplikovat výboj. Následkem artefaktu se také může stát, že rytmus EKG, při kterém je možné aplikovat výboj, může vypadat jak rytmus, při kterém výboj možné aplikovat není. Komprese hrudníku během ventrikulární fibrilace mohou například vypadat jako pravidelný rytmus, při kterém nelze aplikovat výboj. 2. Pohyb může být způsoben zákroky záchranáře. Za účelem snížení rizika nechtěného výdeje výboje do těla záchranáře je záchranář při detekci pohybu výstražným signálem vyzván, aby se vzdálil od pacienta. Tím dojde k ukončení pohybu a analýza EKG bude pokračovat. C-4 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

245 D POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍLOHA D ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY Tato příloha poskytuje pokyny a prohlášení výrobce týkající se elektromagnetické kompatibility Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

246

247 D Elektromagnetické emise Tabulka D-1 Pokyny a prohlášení výrobce elektromagnetické emise Defibrilátor/monitor LIFEPAK 15 je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel defibrilátoru/monitoru LIFEPAK 15 musí zajistit, aby byl přístroj v takovém prostředí používán. Test emisí Slučitelnost Elektromagnetické prostředí pokyny Radiofrekvenční emise CISPR 11 Radiofrekvenční emise CISPR 11 Harmonické emise IEC Vyzařování související s kolísáním/výkyvy napětí IEC Skupina 1 Třída B nepoužitelné nepoužitelné Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 využívá radiofrekvenční energii pouze pro svoji vnitřní funkci. Proto jsou radiofrekvenční emise velmi nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly jakékoli rušení elektrického zařízení v blízkosti. Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 je vhodný k použití ve všech typech prostředí, včetně domácího prostředí a prostředí přímo napojeného na veřejnou nízkonapěťovou elektrickou síť, která zásobuje budovy využívané pro obytné účely Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 D-1

248 Nezbytný výkon Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 si zachovává bezpečnost a účinnost při defibrilační léčbě a monitorování pacienta, je-li provozován v elektromagnetickém prostředí, které blíže představuje Tabulka D-2 až Tabulka D-4. Tabulka D-2 Pokyny a prohlášení výrobce elektromagnetická imunita Defibrilátor/monitor LIFEPAK 15 je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel defibrilátoru/monitoru LIFEPAK 15 musí zajistit, aby byl přístroj v takovém prostředí používán. Test imunity IEC Zkušební hladina Elektrostatický výboj (ESD) IEC Rychlý elektrický přechod/výboj IEC Elektrický ráz IEC Poklesy napětí, krátká přerušení a kolísání napětí upřívodů napájení IEC Magnetické pole frekvence proudu (50/60 Hz) IEC kontakt ±6 kv vzduch ±8 kv napájecí vodiče ±2 kv signálové vodiče ±1 kv Hodnota souladu kontakt ±6 kv vzduch ±8 kv nepoužitelné signálové vodiče ±1 kv z vodiče do vodiče ±1 kv nepoužitelné z vodiče do uzemnění ±2 kv <5 % U T (>95 % pokles U T ) po 0,5 cyklu 40 % U T (60 % poklesu T ) po dobu 5 cyklů 70 % U T (30 % pokles U T ) po dobu 25 cyklů <5 % U T (>95 % pokles U T ) po dobu 5 sekund nepoužitelné Elektromagnetické prostředí pokyny Podlahy musí být dřevěné, betonové nebo z keramických obkladů. Jsou-li podlahy pokryty syntetickým materiálem, musí relativní vlhkost činit nejméně 30 %. Kvalita napájení z elektrické sítě musí odpovídat obvyklému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí. Kvalita napájení z elektrické sítě musí odpovídat obvyklému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí. Kvalita napájení z elektrické sítě musí odpovídat obvyklému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí. Pokud uživatel monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 vyžaduje kontinuální provoz během výpadků napájení, doporučujeme napájet monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 z nepřerušitelného zdroje napájení (UPS) nebo z baterie. 3 A/m 3 A/m Magnetická pole frekvence proudu musí být na úrovních charakteristických pro obvyklé umístění v obvyklém komerčním nebo nemocničním prostředí. Poznámka: U T je síťové napájení střídavým proudem před aplikací zkušební hladiny. D-2 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

249 D Tabulka D-3 Pokyny a prohlášení výrobce elektromagnetická imunita Defibrilátor/monitor LIFEPAK 15 je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel defibrilátoru/monitoru LIFEPAK 15 musí zajistit, aby byl přístroj v takovém prostředí používán. Test imunity Vedené RF IEC Vyzářené RF IEC Testovací úroveň dle IEC Vrms 150 khz až 80 MHz mimo pásma ISM a 10 Vrms 150 khz až 80 MHz v pásmech ISM a 10 V/m 80 MHz až 2,5 MHz Hodnota souladu 3 Vrms 10 Vrms 10 V/m Elektromagnetické prostředí pokyny Přenosné a mobilní radiofrekvenční komunikační přístroje se nesmí používat ve vzdálenosti od monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15, včetně jeho kabelů, menší, než je doporučená oddělovací vzdálenost vypočtená z rovnice platné pro frekvenci vysílače. Doporučený odstup d = 1,2 d = 1,2 P P d = 1,2 P 80 MHz až 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz až 2,5 MHz Kde P je maximální jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W) dle výrobce vysílače a d je doporučená oddělovací vzdálenost v metrech (m). b Intenzity pole z pevných radiofrekvenčních vysílačů, dle stanovení pomocí místního průzkumu elektromagnetického pole, c musí být nižší, než je úroveň shody v každém frekvenčním rozmezí. d K rušení může dojít v blízkosti zařízení označených tímto symbolem: Poznámka: Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční pásmo. Poznámka: Tyto pokyny nemusí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je ovlivňováno pohlcováním a odrazy od staveb, předmětů a osob. a b Pásma ISM (průmyslová, vědecká a zdravotnická) mezi 150 khz a 80 MHz jsou 6,765 MHz až 6,795 MHz; 13,553 MHz až 13,567 MHz; 26,957 MHz až 27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz. Úroveň shody ve frekvenčních pásmech ISM v rozmezí 150 khz a 80 MHz a v rozmezí frekvencí 80 MHz až 2,5 GHz je určena ke snížení pravděpodobnosti, že mobilní/přenosné komunikační vybavení bude způsobovat rušení, je-li náhodně přeneseno do blízkosti pacienta. Z tohoto důvodu se při výpočtu doporučené vzdálenosti pro vysílače v těchto rozmezích frekvencí používá dodatečný faktor 10/ Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 D-3

250 c d Intenzity pole z fixních vysílačů, jako jsou základní stanice pro rádiové (mobilní/bezdrátové) telefony a pozemní mobilní vysílače, amatérské radiostanice, rozhlasové vysílání v pásmech AM a FM a televizní vysílání, nelze teoreticky přesně předvídat. Za účelem posouzení vlivu fixních radiofrekvenčních vysílačů na elektromagnetické prostředí je třeba zvážit provedení elektromagnetického místního průzkumu. Pokud naměřená intenzita pole v místě, ve kterém je monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 používán, přesahuje platnou výše uvedenou úroveň shody pro radiofrekvenční energii, monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 bude nutné sledovat a ověřit, zda pracuje normálně. Pokud pozorujete abnormální provoz, mohou být nutná dodatečná opatření, jako např. přesměrování nebo přemístění monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15. Ve frekvenčním pásmu 150 khz až 80 MHz by měly být intenzity pole nižší než 3 V/m. Tabulka D-4 Doporučené oddělovací vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními radiofrekvenčními komunikačními zařízeními a monitorem/defibrilátorem LIFEPAK 15 Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém je vyzařovaná radiofrekvenční energie kontrolovaná. Zákazník nebo uživatel monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 může napomoci prevenci elektromagnetického rušení dodržením minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními radiofrekvenčními komunikačními zařízeními (vysílači) a monitorem/defibrilátorem LIFEPAK 15 dle níže uvedených doporučení, a to s ohledem na maximální výstupní výkon komunikačního vybavení. Nominální maximální výstupní výkon vysílače W 150 khz až 80 MHz mimo pásma ISM d = 1,2 Odstup podle frekvence vysílače v m 150 khz až 80 MHz v rámci pásem ISM d = 1,2 80 MHz až 800 MHz 800 MHz až 2,5 GHz P P d = 1,2 P d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 3,8 7, Pro vysílače s nominálním maximálním výstupním výkonem, který není uveden výše, lze doporučený odstup d v metrech (m) určit pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde je P podle údajů výrobce vysílače maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W). Poznámka: Při 80 MHz a 800 MHz se použije odstup platný pro vyšší frekvenční pásmo. Poznámka: Pásma ISM (průmyslová, vědecká a zdravotnická) mezi 150 khz a 80 MHz jsou 6,765 MHz až 6,795 MHz; 13,553 MHz až 13,567 MHz; 26,957 MHz až 27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz. Poznámka: Při výpočtu doporučené oddělovací vzdálenosti pro vysílače ve frekvenčních pásmech ISM v rozmezí 150 khz a 80 MHz a v rozmezí frekvencí 80 MHz až 2,5 GHz se pro snížení pravděpodobnosti, že mobilní/přenosné komunikační vybavení bude způsobovat rušení, je-li náhodně přeneseno do blízkosti pacienta, používá dodatečný faktor 10/3. Poznámka: Tyto pokyny nemusí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je ovlivňováno pohlcováním a odrazy od staveb, předmětů a osob. D-4 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

251 E SYMBOLY Tato příloha poskytuje informace o symbolech, které jsou použity v tomto návodu k obsluze nebo přímo na monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 a na jeho příslušenství, obalu nebo výukových nástrojích Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

252

253 E Symboly Se symboly, které uvádí Tabulka E-1, se lze setkat v tomto návodu k obsluze nebo přímo na monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 a na jeho příslušenství, obalu nebo výukových nástrojích. Tabulka E-1 Symboly SYMBOL POPIS Zařízení nebo uživatelské rozhraní Upozornění, vyhledejte informace v přiložené dokumentaci Alarm je aktivován Alarm je deaktivován Je aktivován alarm VF/VT Alarm VF/VT je zapnut, je však ztišen nebo pozastaven Baterie je ve schránce a je plně nabitá. Popis všech indikátorů baterie viz část Ukazatele stavu baterie na straně Indikátor srdeční/tepové frekvence Bezdrátová technologie Bluetooth (x) Počítání výbojů (x) na obrazovce Tlačítko výboje na předním panelu nebo na tvrdých defibrilačních elektrodách Indikátor požadavku na servis Větší než Menší než J Jouly Tlačítko režimu zobrazení Tlačítko Zpět Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 E-1

254 Tabulka E-1 Symboly (pokračování) SYMBOL POPIS CO2 Vydechovaný CO 2 Vstup/výstup Chráněné před defibrilačním výbojem, připojení pacienta typu CF Chráněné před defibrilačním výbojem, připojení pacienta typu BF Nevyhazujte tento výrobek do netříděného komunálního odpadu. Výrobek likvidujte dle místních předpisů. Pokyny pro likvidaci tohoto výrobku naleznete na webu Označení shody s příslušnými evropskými směrnicemi Certifikace Kanadské asociace pro standardizaci (Canadian Standard Association) pro Kanadu a Spojené státy YYYY Datum výroby. Datum může být uvedeno před, za nebo pod obrázkem Oprávněné zastoupení pro ES MIN nebo PN Identifikační číslo výrobce (číslo součástky) SN Sériové číslo REF Číslo pro novou objednávku Rx Only nebo Rx Only!USA CAT Pouze na předpis Pouze pro uživatele z USA Katalogové číslo Výrobce N13571 Udává, že výrobek vyhovuje příslušným normám ACA Kladná svorka E-2 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

255 E Tabulka E-1 Symboly (pokračování) SYMBOL POPIS Záporná svorka Pojistka Zprávy Baterie Zařízení citlivé na statickou elektřinu Elektrostatický výboj může způsobit poškození Bifázický defibrilační výboj Šipka neinvazivní stimulace Šipka stimulace, detekce interní stimulace Značka pro snímání QRS Příslušenství Značka výskytu události Označení shody s příslušnými evropskými směrnicemi Značka uznané komponenty pro Spojené státy Značka uznané komponenty pro Kanadu a Spojené státy Vyhovuje předpisům Federálního úřadu pro komunikační zařízení (USA) Připojení pacienta typu BF LOT YYWW IP44 Číslo šarže (kód dávky). YY (rok) a WW (týden) výroby Kód IP podle nařízení IEC Varování, vysoké napětí Physio-Control, Inc. Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15 E-3

256 Tabulka E-1 Symboly (pokračování) SYMBOL POPIS POZOR NEBEZPEČÍ POŽÁRU Baterii nerozebírejte, nezahřívejte nad 100 C (212 F) ani nepalte POZOR NEBEZPEČÍ POŽÁRU Baterii nemačkejte, neprorážejte ani nerozebírejte Řiďte se datem použitelnosti: rrrr-mm-dd nebo rrrr-mm Pro použití pouze v místnosti Položka neobsahuje latex Neobsahuje olovo Likvidujte podle příslušných předpisů C 15 C 0 C F F F Skladujte v chladném suchém místě 0 až 50 C Pouze na jedno použití 2 elektrody v 1 obalu 10 obalů v 1 krabici 5 krabic v 1 přepravce Oholte pacientovu kůži Očistěte pacientovu kůži Léčba E-4 Návod k obsluze monitoru/defibrilátoru LIFEPAK 15

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace Registrace přístroje Zaregistrujte váš přístroj na adrese www.physio-control.com. Tím

Více

LIFEPAK. 20e DEFIBRILÁTOR/MONITOR. Návod k obsluze

LIFEPAK. 20e DEFIBRILÁTOR/MONITOR. Návod k obsluze LIFEPAK 20e DEFIBRILÁTOR/MONITOR Návod k obsluze LIFEPAK 20e DEFIBRILÁTOR/MONITOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa!usa Rx Only Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA)

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

O zařízení Level Box Slim. Rozvržení zařízení

O zařízení Level Box Slim. Rozvržení zařízení Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. s celosvětovou platností. Před použitím zařízení si přečtěte tohoto průvodce, abyste zajistili jeho bezpečné a správné používání.

Více

Central Park 2.1 USB / BT / SD / AUX Rádio

Central Park 2.1 USB / BT / SD / AUX Rádio 10022754 10022755 10022756 Central Park 2.1 USB / BT / SD / AUX Rádio Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku,

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku, 1 Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Přečtěte si pozorně příručku a dodržujte následující instrukce, abyste předešli poškození. Jakékoliv poruchy způsobené ignorováním instrukcí

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NALÉHAVÉ Bezpečnostní upozornění pro zákazníka Monitor/defibrilátor Philips HeartStart MRx Vážení obchodní partneři,

NALÉHAVÉ Bezpečnostní upozornění pro zákazníka Monitor/defibrilátor Philips HeartStart MRx Vážení obchodní partneři, Philips Healthcare - 1/6 - FSN86100160A Vážení obchodní partneři, společnost Philips zjistila problémy, které by mohly mít dopad na bezpečnost anebo výkon jistých monitorů/defibrilátorů MRx. Tyto problémy

Více

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka SCC124 Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Část č. 1 veřejné zakázky - Monitory životních funkcí... 2 Část č. 2 veřejné zakázky - Přístroje pro nepřímou srdeční masáž... 4 Část č.

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4VIEWF OBSAH SOUPRAVY

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4VIEWF OBSAH SOUPRAVY PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4VIEWF OBSAH SOUPRAVY POZNÁMKY K INSTALACI Aby se zabránilo špatné detekci čidel, je nutné při instalaci sady do kovového nárazníku, použít sadu parkpodlozkakov. Věnujte pozornost

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC Návod na montáž a údržbu BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC CZ verze 1.0 Obsah 1. Instalace 1.1. Seznam dílů 1.2. Displej a LED 1.3. Umístění 1.4. Elektrické zapojení 2. První spuštění 3. Funkce 3.1. Nastavení

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Noste náramek na zápěstí podobně jako hodinky. Při prvním použití se ujistěte, zda je baterie nabitá. Slabá baterie způsobí vypnutí a

Noste náramek na zápěstí podobně jako hodinky. Při prvním použití se ujistěte, zda je baterie nabitá. Slabá baterie způsobí vypnutí a Chytrý náramek Uživatelský manuál Jak náramek nosit Noste náramek na zápěstí podobně jako hodinky. Nabíjení náramku Při prvním použití se ujistěte, zda je baterie nabitá. Slabá baterie způsobí vypnutí

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0, TC3.0, TX2.0, TXF3.0 Computer FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

LIFEPAK 500 Automatizovaný externí defibrilátor s technologií cprmax

LIFEPAK 500 Automatizovaný externí defibrilátor s technologií cprmax LIFEPAK 500 Automatizovaný externí defibrilátor s technologií cprmax Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 500 Automatizovaný externí defibrilátor s technologií cprmax DŮLEŽITÉ Odpovědnost za informace

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Návod na rychlý start

Návod na rychlý start Zaregistrujte váš výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Návod na rychlý start 1 Připojení 2 Instalace 3 Používání Obsah balení Základna NEBO Sluchátko Kryt baterie

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Stručný průvodce. Znáte se s Compat Ella?

Stručný průvodce. Znáte se s Compat Ella? Stručný průvodce Znáte se s Compat Ella? Tento stručný průvodce nenahrazuje originální návod k použití. Před použitím si přečtěte kompletní návod k použití. Návod k použití je dostupný na stránkách www.compatella.com

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

POČÍTAČKA MĚN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

POČÍTAČKA MĚN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POČÍTAČKA MĚN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Bezpečnostní upozornění 1 Vybalení 1 Vlastnosti Popis zadní části přístroje Návod k použití Způsob používání Popis vnějšku přístroje Návod k inteligentním funkcím

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Uživatelský manuál Kamera do auta

Uživatelský manuál Kamera do auta Uživatelský manuál Kamera do auta Upozornění Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla. Může být poškozen kryt nebo vnitřní součástky. Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty

Více

Návod k obsluze. Dálkový ovladač BRC315D7

Návod k obsluze. Dálkový ovladač BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DĚKUJEME VÁM ZA VAŠE ROZHODNUTÍ KOUPIT SI TENTO OVLADAČ. PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU. PO PROSTUDOVÁNÍ

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System cs User manual DICENTIS Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 4 2 Základní informace o tomto návodu 5 2.1 Pro koho je návod určen 5 2.2 Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

Calisto Hlasitý USB telefon. Návod k obsluze

Calisto Hlasitý USB telefon. Návod k obsluze Calisto 7200 Hlasitý USB telefon Návod k obsluze Obsah Přehled 3 Připojení k počítači 4 Každodenní používání 5 Zapínání 5 Hlasitost 5 Vypnutí a zapnutí mikrofonu 5 Přijetí nebo ukončení hovoru 5 Chování

Více

SEIKO Digitální metronom SQ200 Návod k použití

SEIKO Digitální metronom SQ200 Návod k použití SEIKO Digitální metronom SQ200 Návod k použití Pro bezpečné používání Varování Nerozebírejte, nepokoušejte se opravit nebo manipulovat s tímto metronomem, mohlo by dojít ke zkratu. Nepoužívejte tlačítka,

Více

Jabra Link 850. Návod k obsluze. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_CZ.indd 1 22/08/2012 17:11

Jabra Link 850. Návod k obsluze. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_CZ.indd 1 22/08/2012 17:11 Jabra Link 850 Návod k obsluze www.jabra.com 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_CZ.indd 1 22/08/2012 17:11 Obsah 1. Přehled o výrobku...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Volitelné příslušenství...4 2. PŘIPOJENÍ

Více

10030449 10030450 10030451 10030452 www.auna-multimedia.com Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

StressLocator & Sleep as Android

StressLocator & Sleep as Android StressLocator & Sleep as Android Alert oxymetr Uživatelská příručka 1/6 Úvod... 2 Použití... 2 Kompatibilita... 2 Obsah balení... 2 Parametry... 3 Popis produktu... 3 Princip měření... 3 Rady a varování...

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Amplicomm Ring Flash 250

Amplicomm Ring Flash 250 1 Návod na použití Amplicomm Ring Flash 250 Světelná signalizace bytového nebo domovního zvonku a zvonění telefonu 2 Obsah balení RF250: RingFlash 250 přijímač, napájecí adaptér (12V 1A), telefonní kabel,

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Vestavěný hudební system

Vestavěný hudební system Vestavěný hudební system 10031947 10031948 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení.

Více

BLUETOOTH REPRODUKTOR XBASS

BLUETOOTH REPRODUKTOR XBASS BLUETOOTH REPRODUKTOR XBASS Specifikace: - Specifikace reproduktoru: 40MM x 3W - Výstup: 6W - Frekvenční odezva: 20Hz - 20KHz - Citlivost: 100db±5db - SNR: 90DB - Zkreslení: 0,5% - Bluetooth specifikace:

Více

JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 ZAČÍNÁME Popis a ovládací prvky 1. Vypínač/spoušť 2. Kontrolka LED 3. Reproduktor 4. USB port 5. Objektiv 6. Slot pro mikrokartu SD 7. Mikrofon 8. Displej LCD 9. Připojení

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

PalmCare Plus. Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence. Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu

PalmCare Plus. Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence. Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu PalmCare Plus Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu 2,8 TFT barevný displej LCD Zobrazí puls, SpO2, tepové vlny a Alarmové úrovně.

Více

Věžový ventilátor

Věžový ventilátor 10031517 10031518 Věžový ventilátor Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody

Více

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A Návod k použití CZ Příloha Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A 1. Obecné informace DŮLEŽITÉ Nejdříve vždy připojte baterii, aby mohl regulátor

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

SEIKO Quartz metronom SQ70

SEIKO Quartz metronom SQ70 SEIKO Quartz metronom SQ70 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ UPOZORNĚNÍ! Nerozebírejte metronom, ani se jej nepokoušejte sami opravit, mohli byste tím způsobit zkrat. Nezacházejte s metronomem, máte-li

Více

NALÉHAVÉ Oprava zdravotnického přístroje Monitor/defibrilátor Philips HeartStart MRx Vážení obchodní partneři,

NALÉHAVÉ Oprava zdravotnického přístroje Monitor/defibrilátor Philips HeartStart MRx Vážení obchodní partneři, Philips Healthcare - 1/5 - FSN86100123A Vážení obchodní partneři, tímto Vás informujeme o opravě výrobku iniciované společností Philips Healthcare z důvodu problému, ke kterému dochází, když se monitor/defibrilátor

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je. 2. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině

Více

SEIKO kompaktní metronom DM 90 Návod k použití

SEIKO kompaktní metronom DM 90 Návod k použití SEIKO kompaktní metronom DM 90 Návod k použití Děkujeme za nákup kompaktního metronomu Seiko DM 90. Pečlivě si přečtěte tento návod před jeho použitím, pro zajištění dlouhé životnosti přístroje. Uložte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k obsluze SP-90ESD

Návod k obsluze SP-90ESD Návod k obsluze SP-90ESD Pozor! Před zahájením práce se seznamte s tímto návodem k obsluze. Technické údaje Pájecí stanice SP-90ESD Příkon 100 W Rozsah regulace teploty 200 C 450 C Teplotní stabilita ±

Více

JS-230 šachové hodiny ID: 28276

JS-230 šachové hodiny ID: 28276 JS-230 šachové hodiny ID: 28276 FUNKCE - Režim odpočítávání času, čas definovaný uživatelem. Maximální čas 9h59m59s. - Režim počítání času, maximální čas 9h59m59s. - Čas lze upravovat během přestávky.

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

SV 92 DVR Návod k použití Uživatelská příručka

SV 92 DVR Návod k použití Uživatelská příručka SV 92 DVR Návod k použití Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Informace o monitoru... 3 Technická

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty 1 Aktualizace grafického uživatelského rozhraní a komunikace Úvod Kontrast a jas Sériové porty Tento dodatek doplňuje Uživatelskou a technickou referenční příručku k plicnímu ventilátoru 840 a poskytuje

Více

Uživatelský manuál Video projektor

Uživatelský manuál Video projektor Uživatelský manuál Video projektor Obsah Upozornění Popis tlačítek Provoz Připojení Tlačítka projektoru Tlačítka dálkového ovládání Výběr zdroje Připojení multimédií Připojení HDMI Vstup VGA (PC) Připojení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si vybrali naši power banku DOCA 15000 se startovačem aut. Při manipulaci dbejte bezpečnostních zásad použití elektronických spotřebičů. Přečtěte si, prosím, pozorně

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

DICENTIS Konferenční systém

DICENTIS Konferenční systém DICENTIS Konferenční systém cs Uživatelská příručka DICENTIS Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 4 2 Základní informace o tomto návodu 5 2.1 Pro koho je návod určen 5 2.2 Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti

Více

Stručná příručka. Ujistěte se, že máte všechny položky, které jsou vyobrazeny na obrázku obr. 1. (Štítky obsažené v balení mohou být různé.) obr.

Stručná příručka. Ujistěte se, že máte všechny položky, které jsou vyobrazeny na obrázku obr. 1. (Štítky obsažené v balení mohou být různé.) obr. Stručná příručka Ujistěte se, že máte všechny položky, které jsou vyobrazeny na obrázku obr. 1. (Štítky obsažené v balení mohou být různé.) Záruční karta Stručná příručka Lithium-iontová baterie Kazeta

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Jak pracovat s LEGO energometrem

Jak pracovat s LEGO energometrem Obnovitelná energie Jak pracovat s LEGO energometrem Obsah 1. Energometr popis zařízení... 3 2. Připojení zásobníku energie... 3 3. Nabití a vybití... 4 3.1 Nabití a vybití s použitím LEGO bateriového

Více

Uživatelský manuál Rollei HS Freeze 4

Uživatelský manuál Rollei HS Freeze 4 Rollei HS 4 Freeze Uživatelský manuál Rollei HS Freeze 4 Děkujeme za zakoupení Rollei HS Freeze 4. Přečtěte si pozorně všechny informace uvedené v této uživatelské příručce. Příručku uchovávejte na bezpečném

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Uživatelská příručka. Hodinky s kamerou. Vážení zákazníci, Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod.

Uživatelská příručka. Hodinky s kamerou. Vážení zákazníci, Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Uživatelská příručka Hodinky s kamerou Vážení zákazníci, Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více