STATISTICA 10. Nové funkce a vylepšení. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATISTICA 10. Nové funkce a vylepšení. Obsah"

Transkript

1 STATISTICA 10 Nové funkce a vylepšení Obsah STATISTICA VÝKONNOST...1 KONEKTIVITA A INTEGRACE...1 SHAREPOINT...1 OFFICE OLAP...2 STATISTICA PI CONNECTOR...3 VIZUALIZACE DAT...3 PŘEHLED...3 INTERAKTIVNÍ ROLOVÁNÍ...4 PRŮHLEDNOST...4 REFERENČNÍ ČÁRY...5 INTERAKTIVNÍ EDITACE TEXTU...5 ERGONOMIE UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ...6 PŘEHLED...6 RIBBON BAR...6 VYLEPŠENÝ PRACOVNÍ PROSTOR...6 DOPLŇKY STATISTICA PRO RIBBON BAR...7 STATISTIKY...7 SIMULACE, ROZDĚLENÍ A KOVARIANCE...7 COXOVY MODELY PROPORCIONÁLNÍCH RIZIK...8 LEPŠÍ ŠKÁLOVATELNOST A VYŠŠÍ RYCHLOST U RŮZNÝCH TYPŮ POPISNÝCH STATISTIK...9 DATA MINING...9 GRAF ZISKU...9 KŘIVKA ROC...9 JEŠTĚ LEPŠÍ ŠKÁLOVATELNOST A VYŠŠÍ RYCHLOST ROZLIČNÝCH PREDIKTIVNÍCH MODELOVACÍCH METOD...9 TEXT MINING...10 JAVA AND NASAZENÍ C#...10 STATISTICA SCORECARD...11 STATISTICA ENTERPRISE...11 RIBBON BAR...11

2 KONFIGURACE DAT...11 MIGRACE DATABÁZE...12 SDÍLENÍ MAKER VE STATISTICA ENTERPRISE...12 JMÉNA KONFIGURACÍ ENTERPRISE...12 STATISTICA ENTERPRISE SERVER: AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE GRAFŮ DEFINOVANÝCH ANALÝZ...12 STATISTICA MSPC ONLINE...13 STATISTICA WEB DATA ENTRY...14 STATISTICA LIVE SCORE...14 STATISTICA SCORECARD...15 NÁPOVĚDA A DOKUMENTACE...15 PŘÍKLADY OBJEKTOVÉHO MODELU STATISTICA...15

3 STATISTICA 10 Výkonnost (Všechny produkty) STATISTICA 10 nově automaticky využívá 64-bitovou technologii CPU (pokud je k dispozici na používaném hardwaru, bude nainstalována automaticky 64-bitová verze). Dalším zlepšením jsou vysoce optimalizované paralelní výpočty (multithreading). Mnoho funkcí ve správě dat a mnoho analýz (C & RT, CHAID, Obecné lineární modely, atd.), které pracovaly ve verzi 9 v jednovláknovém režimu, nyní nově využívají technologie paralelních výpočtů a předností více jader či procesorů. Tím je dosaženo významného zvýšení výkonnosti. KONEKTIVITA a INTEGRACE SharePoint (Všechny produkty) Vstup (a také výstup) do prostředí STATISTICA 10 je nyní integrován s nejrychleji rostoucím standardem pro výměnu dat - Microsoft SharePoint. K dokumentům lze nyní přistupovat přes SharePoint přímo z uživatelského rozhraní STATISTICA, což šetří čas uživatelů. Navíc je software STATISTICA v současnosti jediným analytickým a dataminingovým programem, který tuto možnost nabízí. Office 2010 (Všechny produkty) STATISTICA podporuje přímý import původních souborů Office 2007 a 2010, včetně informace o jejich formátování. Technologie pro import do pracovního sešitu STATISTICA má významně vylepšenou kompatibilitu s nestandardními soubory Excel 2007 a 2010, import a export z Excelu 2007/2010 nyní reflektuje nastavený formát buněk. -1-

4 OLAP (Všechny produkty) Prostřednictvím STATISTICA Query se lze nyní připojit také k poskytovatelům datových kostek OLAP, kterými jsou např. Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services nebo SAP Business Warehouse. MDX dotazy lze generovat v grafickém uživatelském rozhraní (táhni a pusť) nebo lze psát přímo kód MDX. -2-

5 STATISTICA PI Connector (doplňkový produkt) Verze 10 přináší jednodušší instalaci a správu STATISTICA PI konektoru. Konektor PI je nyní distribuován jako součást verze 10 a samostatný instalátor proto již není vyžadován. Vizualizace dat (Všechny produkty) Přehled Grafy v software STATISTICA 10 byly modernizovány, využívají vysoký výkon grafických akcelerátorů, který je dostupný nejen v kartách typu high-end, ale také v ostatních grafických kartách, např. v přenosných počítačích. Výsledek je generován nejen rychleji, ale grafy mají také vyhlazenější a zřetelnější vzhled a podporují nově implementované barevné přechody a zjemněné vykreslovací postupy. Všechny grafy jsou nově vybaveny interaktivními posuvníky, které umožňují rychle upravit grafiku zobrazení. Dále bylo vylepšeno otáčení 3D grafů - vertikálně i horizontálně, které má vliv na odhalení skrytých trendů v rozsáhlých datových souborech. -3-

6 Interaktivní rolování S 3D grafem lze přímo, pomocí spodních posuvných lišt, interaktivně otáčet a měnit tak úhel pohledu na data. To umožňuje zkoumat nové závislosti v modelovaných datech. Po přejetí kurzoru myši nad popis osy a tažením lze interaktivně měnit měřítko grafu a tím vybrat pouze určitou oblast dat, zvětšit ji a detailně zkoumat její průběh. Průhlednost Grafy softwaru STATISTICA 10 nově, oproti předchozím verzím, podporují průhlednost. Průhlednost je ovládána interaktivně přes posuvníky na spodní části grafu, a lze s její pomocí kontrolovat překrývající se složky grafu (je vyžadován operační systém Windows Vista SP 2 nebo Windows 7). Průhlednost je užitečná technika, která umožňuje odhalit skryté trendy v husté koncentraci datových bodů, zejména u bodových graf, které vznikly z extrémně velkých datových souborů. -4-

7 Cílem těchto technik je dosáhnout optimální úrovně hustoty dat a odkrýt skryté vzory, které zakrývají náhodné body. Lze překrývat jednotlivé části např. u histogramu, tím naznačit shodu v části dat a zároveň udržet graf přehledný. Referenční čáry Referenční čáry, průměry a další vodící hodnoty mohou být přidány do grafu mnohem snadněji než dříve. K přidání slouží nová funkce v dialogovém okně Možnosti grafu Vztažné čáry. Interaktivní editace textu Textové popisky grafu lze nyní interaktivně upravovat přímo na obrazovce bez nutnosti otevření okna editoru. Textový editor je stále k dispozici pro pokročilou úpravu textu. -5-

8 ERGONOMIE UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Přehled Vylepšeno bylo také uživatelské rozhraní a ergonomie ovládacích prvků, což podle nejnovějších zkušeností: 1) Snižuje únavu očí. 2) Zlepšuje interakci člověk počítač. STATISTICA ve verzi 10 nabízí efektivnější uživatelské rozhraní, kompletně přepracované zobrazovací technologie a v neposlední řadě také novou ikonografii. Ribbon bar (Všechny produkty) Všechny prvky Ribbon baru byly aktualizovány a byly také přepracovány jejich symboly (tradiční klasické menu je i nadále podporováno z důvodu kompatibility). Do Ribbon Baru mohou být nově přidána i makra STATISTICA Visual Basic. Vylepšený pracovní prostor (STATISTICA Data Miner/STATISTICA Text Miner) STATISTICA Data Miner nyní nabízí větší (a vizuálně optimalizovaný) pracovní prostor jednotlivých ikon a další nové vylepšení uživatelského rozhraní tohoto modulu. -6-

9 Doplňky STATISTICA pro Ribbon bar (Všechny produkty) STATISTICA Ribbon bar lze nově programově ovládat. Vývojáři mohou přizpůsobit Ribbon bar prostřednictvím volání API (Application Programming Interface). Tato vlastnost je užitečná zejména při vytváření vlastních doplňků STATISTICA. STATISTIKY Simulace, rozdělení a kovariance (Všechny produkty kromě STATISTICA Base) Ve STATISTICA verze 10 byl posílen modul Rozdělení a simulace. STATISTICA 10 nyní usnadňuje generování simulovaných dat z konkrétního rozdělení pomocí nástroje: Návrh simulace. V této verzi lze jednoduše najít rozdělení, které nejlépe odpovídá konkrétním proměnným, a použít tuto informaci společně se zvolenou korelační maticí pro simulaci potřebného počtu nových případů. Nemusíte tedy čekat na nárůst rozsahu dat, ale můžete využít aproximaci teoretického rozdělení pozorovaných dat a tu využít pro simulaci a na základě této simulace formulovat závěry. Pro účely simulace lze použít metody korelace, které jsou stále více oblíbené v různých oborech a jsou velmi vhodné například pro analýzy typu Co se stane, když Například u společnosti používající výrobní zařízení, která jsou přesně kalibrována, lze znalost kalibračních parametrů a reálných nastavení stroje použít pro simulaci, která poslouží jako vstup pro analýzu spolehlivosti. Příklad níže ukazuje korelační matici pro sazební stroj a dobu realizace jednotlivých částí. Tato korelace byla odhadnuta na základě předchozích procesů a informuje o tomto konkrétním procesu, přestože výroba ještě nezačala, máme k dispozici odhady parametrů a charakteristik variability. Pomocí nového modulu Návrh simulace jsou pomocí teoretických rozdělení simulovány hodnoty všech proměnných se zachováním jejich korelací. Uživatel má možnost zvolit konkrétní rozdělení pro každou proměnnou (včetně specifikace jeho parametrů). Výsledná data jsou znázorněna v korelačním grafu, směrnice přímky je -1, s rostoucím časem klesá počet chyb. Simulace procesu a jeho následná analýza mohou být použity pro optimalizaci nastavení stroje ještě před započetím vlastní práce. -7-

10 Dalším příkladem je studie Quality by Design federálního úřadu pro potravinářské a farmaceutické produkty (FDA) v USA, který používá vícerozměrné simulace pro stanovení výsledků ve farmaceutických výrobních procesech. Coxovy modely proporcionálních rizik (Všechny produkty kromě STATISTICA Base) Kompletní a vysoce škálovatelný modul Coxova modelu byl přidán do verze 10. Nový modul zahrnuje: Aplikace analýzy přežití z údajů pacientů ze zdravotnických studií. Analýza odchodu zákazníků (modelování ztráty zákazníka). Modelování a selhání mechanických částí (spolehlivost). Coxovy modely proporcionálního rizika umožňují pružné zpracování cenzorovaných dat, vytvoření kategorických prediktorů a schémat obsahujících interakcích nebo hierarchické efekty. Modul využívá techniky pro výstavbu modelu jako jsou např. kroková regrese anebo metoda best subsets. K nasazení funkcí přežití pro nová data slouží modul STATISTICA Rapid Deployment. -8-

11 Lepší škálovatelnost a vyšší rychlost u různých typů popisných statistik (Všechny produkty kromě STATISTICA Base) Ve výpočtech různých popisných statistik byla provedena četná vylepšení, která zvyšují rychlost zpracování u velkých objemů dat. Příkladem je paralelní zpracování popisných statistik pro analýzu po skupinách, včetně výpočtů percentilů, které má za následek velmi rychlé zpracování i pro velké objemy dat. DATA MINING Graf výtěžnosti (STATISTICA Data Miner) Nyní je možné grafy výtěžnosti (Profit charts) vytvářet pomocí nástroje Rapid Deployment. Graf výtěžnosti vyjadřuje vztah nákladů a odhadovaného zisku pro daný model. Lze jej využít pro široké spektrum dataminingových aplikací jako jeden z nástrojů pro vyhodnocování modelů. Křivka ROC (STATISTICA Data Miner) Křivky ROC je nyní možné vytvářet pomocí nástroje Rapid Deployment. Jde o další z užitečných nástrojů pro vyhodnocení kvality modelů pomocí vizualizace míry správně a chybně určených pozitivních odezev. Křivky ROC mají uplatnění v mnoha různých oblastech jako je medicína, kontrola kvality a psychologie. Poznámka: Zajímavé je, že křivky ROC májí své kořeny v raných dobách radarové technologie, kdy byly využívány během druhé světové války. Operátoři radarů byli hodnoceni na základě jejich schopnosti odlišit "správné" signály (letadla) od těch "falešných" (ptáci). ROC křivky jsou dnes běžně používány v data miningu ze stejných důvodů. Ještě lepší škálovatelnost a vyšší rychlost rozličných prediktivních modelovacích metod (STATISTICA Data Miner) Dalšího významného zvýšení výkonu bylo dosaženo pro různé prediktivní metody modelování a při práci s velmi velkými soubory dat. Například, všechna modelování prostřednictvím zobecněných lineárních modelů (např. logistická regrese) nyní využívají vícejádrové procesory a -9-

12 dokáží zpracovat velké objemy dat. Podobné škálovatelnosti a významného nárůstu výkonu bylo dosaženo pro C&RT a CHAID algoritmy. Text Mining (STATISTICA Text Miner) V reakci na současné trendy získávání informací z textu, kde enormně vzrůstají velkosti zkoumaných souborů dat, byl výpočetní algoritmus STATISTICA Text Mineru podstatně přepracován a optimalizován pro zvýšení škálovatelnosti a výkonu. Vnitřní řídící procesy databáze byly přepracovány a modul je nyní schopen velmi efektivně zpracovávat extrémně velké soubory dat s využitím paralelních výpočtů (multithreading). Java and nasazení C# (Nasazení STATISTICA Data Miner In-Place Database) STATISTICA 10 nabízí dvě nové možnosti nasazení: Java and C#. Druhá z možností také zahrnuje schopnost generovat kód v jazyku C# v takové podobě, že jej lze přímo začlenit do SQL serveru jako uživatelskou funkci, kterou lze následně využít ke skórování modelu přímo uvnitř databáze. Java kód může být využit podobným způsobem v rámci uživatelských funkcí serveru Oracle. Tato funkcionalita vyžaduje dodatečnou licenci. Hlavním přínosem této metody nasazení je nárůst výkonnosti; zpracování uvnitř databáze může být vykonáno řádově rychleji, ve srovnání s externím zpracováním

13 STATISTICA Scorecard (Produkt STATISTICA Scorecard) Průvodce výstavbou skórovacích karet je nyní plně začleněn do řešení platformy STATISTICA a zahrnuje řadu vylepšení. STATISTICA Scorecard je specializované řešení pro vývoj, ověření a monitorování skórovacích karet včetně kroků pro výběr proměnných, kategorizaci prediktorů a výstavbu skórkarty, volby cut-off bodů, reject inference a ověření stability populace. Program umožňuje vytvářet tradiční skórovací karty založené na regresi a nabízí možnost vzájemného porovnání kvality skórovacích karet jakož i skóringových modelech založených na data miningu (prediktivní modely). Scorecard také podporuje rozličné specializované analýzy a grafické průzkumné nástroje pro skóring nových případů a ověření přesnosti modelů. Více informací najdete na adrese STATISTICA ENTERPRISE Ribbon Bar Navigace v aplikaci STATISTICA 10 Enterprise Manager je promocí nového Ribbon baru snazší a efektivnější. Konfigurace dat Konfigurace databázových připojení je nyní dostupná jako volba ve STATISTICA System View, umožňující uživateli procházet datové konfigurace v rámci uživatelského rozhraní STATISTICA, bez nutnosti použití modulu Enterprise Manager

14 Migrace databáze Nástroj Migrace databáze je upraven pro databázové schéma STATISTICA 10 Enterprise a je nyní dostupný přímo v rámci STATISTICA Enterprise. Může být spouštěn administrátorem pro kopírování konfigurací z jedné databáze do jiné. Sdílení maker ve STATISTICA Enterprise STATISTICA 10 umožňuje snadněji publikovat makra ve STATISTICA Enterprise. Jedná se o jednodušší metodu, jak vytvořit SVB (STATISTICA Visual Basic) konfiguraci analýzy a lze použít nejen SVB, ale také R skripty. Pro zpřístupnění této volby se po vytvoření makra ve STATISTICE přepněte do záložky Enterprise a klikněte na Deploy Macro. Jména konfigurací Enterprise Enterprise Manager nyní nabízí vyšší flexibilitu při formulaci jmen konfigurací STATISTICA Enterprise. Jména musí být unikátní pouze v rámci stejné složky v System View. STATISTICA Enterprise Server: Automatická aktualizace grafů definovaných analýz Nyní jsou automaticky obnovovány i QC analýzy, které běží prostřednictvím webového prohlížeče; uživatel může nastavit interval obnovení přímo v prohlížeči nebo může použít ruční obnovení. Pro aktualizaci obrázků v grafech jsou použity nejnovější webové technologie bez nutnosti znovu načítat webovou stránku (to znamená bez problikávání stánky)

15 STATISTICA Enterprise Server: Průzkumník grafů pro kontrolu kvality Grafy pro kontrolu kvality lze nyní interaktivně upravovat i v prostředí webového prohlížeče. Přiřazení Příčin, akcí a komentářů (stejně tak i akce zahrnout/vyloučit) lze nyní také provádět ve webovém prohlížeči. Jsou použity nejnovější webové technologie pro aktualizaci obrázků v grafech bez nutnosti znovu načítat webovou stránku (to znamená bez problikávání stánky). STATISTICA MSPC Online (Produkt STATISTICA MSPC Online) V programu STATISTICA 10 umožňuje volba STATISTICA MSPC Online snadněji nasadit modely vícerozměrných analýz (PCA, PLS) do prostředí STATISTICA Enterprise, jejich aktualizaci v reálném čase, monitorování a interaktivní drill-down vedoucí k detailním výsledkům, jakými jsou komponentní skóre, grafy příspěvků jednotlivých proměnných a grafy jednotlivých proměnných

16 STATISTICA Web Data Entry (Produkt STATISTICA Web Data Entry) STATISTICA Web Data Entry umožňuje uživateli nadefinovat si obrazovku pro vkládání dat přes webový prohlížeč a uchování/práci s těmito daty v databázi STATISTICA Enterprise. STATISTICA 10 Web Data Entry zahrnuje řadu vylepšení, jakými jsou: Snadná konfigurace požadovaných polí. Vylepšená navigace. Možnost rozdělení polí do sekcí pro snazší vkládání dat. Možnost vyhledávat historické vzorky s použitím libovolného textového popisku vzorku. Vylepšení možností získávání dat pro analýzy pomocí databázových dotazů. STATISTICA Live Score (Produkt STATISTICA Live Score) Společně s produktem STATISTICA 10 vyšla také nová a vylepšená verze STATISTICA Live Score. Jedná se o serverový software STATISTICA v rámci platformy STATISTICA pro analýzu dat a datamining. Data jsou agregována, čištěna a modely jsou trénovány a ověřovány s využitím softwaru STATISTICA Data Miner. Jakmile jsou modely ověřeny, jsou nasazeny na server STATISTICA Live Score. STATISTICA Live Score nabízí podporu paralelních výpočtů, výkonný a na platformě nezávislý nástroj pro skórování dat v obchodní oblasti. Několik příkladů využití STATISTICA Live Score: Poskytování kreditních skórovacích karet pro podporu aplikací zákaznických služeb (např. systémy call center a webových aplikací), Segmentace zákazníků, up-sell-cross-sell, identifikace klientů, kteří chtějí odejít, (churn analysis) pro zákaznické služby a obchodní zástupce, Zajištění proaktivní detekce podvodů pro analytiky

17 STATISTICA Scorecard (Produkt STATISTICA Scorecard) STATISTICA Scorecard je specializované řešení pro vývoj, hodnocená a monitorování skórovacích karet včetně kroků pro výběr proměnných, kategorizace prediktorů a výstavbu skórkarty, volby cut-off bodů, reject inference a ověření stability populace. NÁPOVĚDA a DOKUMENTACE (Všechny produkty) Příklady objektového modelu STATISTICA Do položky Nápověda byly přidány stovky příkladů pro STATISTICA Visual Basic

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Autodesk AutoCAD 2018

Autodesk AutoCAD 2018 Novinky Autodesk AutoCAD 2018 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk AutoCAD 2018 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD 2018. AutoCAD 2018

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Novinky AutoCAD LT 2017

Novinky AutoCAD LT 2017 Novinky AutoCAD LT 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky AutoCAD LT 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD LT 2017. Obsah: 1. Autodesk aplikace...

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Statistica Enterprise

Statistica Enterprise Statistica Enterprise díl první Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Enterprise, možnosti software Typ článku: Příklad V starším článku jsme si představili jednotlivé typy licencí softwaru Statistica. V

Více

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Obsah Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Konvence použité v této knize 28 Textové konvence 28 Grafické konvence 28 ČÁST 1 Seznámení s prostředím

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9 Obsah Úvod 9 Kapitola 1 Business Intelligence, datové sklady 11 Přechod od transakčních databází k analytickým..................... 13 Kvalita údajů pro analýzy................................................

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

FORMÁTOVÁNÍ 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 3 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

ProjectWise V8 XM Edition

ProjectWise V8 XM Edition . ProjectWise V8 XM Edition ProjectWise V8 XM Edition Evoluční rozšíření, nikoliv revoluce Hlavní témata XM Edition projekty podpora projektového přístupu, šablony projektů workspaces podpora pracovních

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

IBM SPSS Decision Trees

IBM SPSS Decision Trees IBM Software IBM SPSS Decision Trees Jednoduše identifikujte skupiny a predikujte Stromově uspořádané postupné štěpení dat na homogenní podmnožiny je technika vhodná pro exploraci vztahů i pro tvorbu rozhodovacích

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Maple 2015 poskytuje novou infrastrukturu pro přístup a práci s miliony dat, a to nejen s daty vestavěných typů, ale i s daty online.

Maple 2015 poskytuje novou infrastrukturu pro přístup a práci s miliony dat, a to nejen s daty vestavěných typů, ale i s daty online. Novinky v Maple 2015 Firma Maplesoft uvádí na trh novou verzi svého systému Maple tentokrát s označením Maple 2015. Jako obvykle přináší mnoho nových rozšíření, vylepšení a zrychlení a posouvá tedy matematické

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2500 Kč + DPH PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013, kteří se chtějí naučit využívat doplněk PowerPivot pro Excel 2013

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Základy programu STATISTICA IBA výuka 2008/2009 StatSoft, Inc., http://www.statsoft.com/, http://www.statsoft.cz Verze pro

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

AutoCAD Plant 3D 2018

AutoCAD Plant 3D 2018 Novinky AutoCAD Plant 3D 2018 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky AutoCAD Plant 3D PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD Plant 3D 2018. Obsah: 1.

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ČÁST II. ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY Název kurzu Délka trvání (předpokládaný) Počet účastníků Mezinárodní účetní standardy (US GAAP, IFRS) 16 10 2 Počet skupin/

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Pracovní sešit MS Word pokročilý

Pracovní sešit MS Word pokročilý Veškerá reprodukce v částečné i úplné formě je bez autorského souhlasu protizákonná. Strana 0 MS Excel pokročilý 2013 Přehled novinek Rychlý přehled Šablony, statistické funkce a další nové nástroje Spolupráce

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Infor Performance management. Jakub Urbášek Infor Performance management Jakub Urbášek Agenda prezentace Stručně o produktu Infor PM 10 Komponenty Infor PM - PM OLAP a PM Office Plus Reporting Analýza Plánování / operativní plánování Infor Performance

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Zkušenosti s tvorbou náročných grafů editorem ORIGIN

Zkušenosti s tvorbou náročných grafů editorem ORIGIN Zkušenosti s tvorbou náročných grafů editorem ORIGIN Ing. Tomáš Syrový, Katedra analytické chemie, Univerzita Pardubice, 532 10 Pardubice, tomas.syrovy@upce.cz a Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Katedra

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Informační systémy 2006/2007

Informační systémy 2006/2007 13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy 2006/2007 Ivan Kedroň 1 Obsah Analytické nástroje SQL serveru. OLAP analýza

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Administrační rozhraní Drupalu

Administrační rozhraní Drupalu Administrační rozhraní Drupalu Možnosti, flexibilita, uživatelská nastavení Zaměřeno přednostně na Drupal 7 Eva Rázgová, Mojžíš Stupka Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7 Pozn.: prezentace vychází

Více

Novinky Revit Architecture 2012

Novinky Revit Architecture 2012 Novinky Revit Architecture 2012 Konstrukční modelování Prvky lze rozdělit na více částí z konstrukčních důvodů (např. z hlediska výroby). Rozdělené části si zachovávají vztah k původnímu objektu. Vylepšený

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze )

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze ) Základní informace: Vývojová skupina Gabvar byla založena v roce 2007. Náplní skupiny je vývoj aplikací pro podporu procesů v oblasti managmentu, údržby a logistiky. Jsme skupinou pracovníků s praxí na

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

STATISTICA 9.0. Nativní 64-bitová architektura... 2. Požitek z užívání... 2

STATISTICA 9.0. Nativní 64-bitová architektura... 2. Požitek z užívání... 2 STATISTICA 9.0 NOVINKY ve verzi 9.0 Ještě rychlejší! Další vylepšení výkonnosti...2 Nativní 64-bitová architektura... 2 Novinky v uživatelském prostředí...2 Požitek z užívání... 2 Grafické novinky...4

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Matematika v programovacích

Matematika v programovacích Matematika v programovacích jazycích Pavla Kabelíková am.vsb.cz/kabelikova pavla.kabelikova@vsb.cz Úvodní diskuze Otázky: Jaké programovací jazyky znáte? S jakými programovacími jazyky jste již pracovali?

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

TECHNICKÁ PODPORA. Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty

TECHNICKÁ PODPORA. Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty TECHNICKÁ PODPORA Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty Komu je technická podpora určena? Technická podpora je určená zákazníkům společnosti.

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o.

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. REGISTR DIGITALIZACE HISTORICKÝCH FONDŮ (RDHF) A DIGITÁLNÍCH KONKORDANCÍ (DK) Návrh uživatelského rozhraní klientských aplikací verze 1.0 Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. 28.11.2016-1 - Obsah 1 Seznam

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2011 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420 233 325 006

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12 Obsah Úvod 9 Poděkování 12 1 Základy práce s databází 13 Microsoft Access úvodní teoretické informace 14 Co je Microsoft Access 14 Kdy je vhodné použít Access 14 Jednoduché vysvětlení, co je databáze 15

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více