MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Systémy pro pojíždění letadel bez použití hlavních motorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Systémy pro pojíždění letadel bez použití hlavních motorů"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: M/01 Provoz a ekonomika dopravy Letecká doprava MATURITNÍ PRÁCE Téma: Systémy pro pojíždění letadel bez použití hlavních motorů Třída: DL4 Školní rok: 2013/2014 Daniel Stejskal

2

3 Prohlašuji, že maturitní práci jsem vypracoval samostatně na základě uvedeného seznamu použité literatury. Souhlasím, aby tato maturitní práce byla použita k výukovým účelům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy dopravní, Praha 1, Masná 18. Dne podpis žáka

4 Poděkování Tímto bych rád poděkoval všem, kteří mi nějakým způsobem pomohli k vytvoření mé práce. Především vedoucímu práce Ing. Janu Váňovi za vedení, věnovaný čas, odborné konzultace a za poskytnuté informace.

5 Shrnutí Cílem práce je shrnout a porovnat systémy pro pojíždění letadel bez použití hlavních motorů a popsat funkci a vývoj těchto systémů. V první části jsou stručně popsány veškeré projekty, které se zabývají problematikou pojíždění letadel za pomoci jiného zdroje, než jsou hlavní motory. Druhá, nejobsáhlejší část se detailněji zabývá nejperspektivnějším a nejrealističtějším systémem v tomto směru, kterým je systém WheelTug. V další, třetí části je detailněji popsán systém EGTS, který je konkurencí systému WheelTug, ale potýká se s velikým množstvím nedokonalostí. Ve čtvrté části jsou porovnávány dva nejperspektivnější projekty, kterými jsou WheelTug a EGTS. Poslední, pátá část popisuje přínosy použití těchto systémů na Letišti Václava Havla Praha a popisuje důsledky partnerství společností WheelTug a Letiště Praha.

6 Obsah Úvod: Dominantní aktuálně vyvíjené a testované systémy WheelTug EGTS GreenTaxi DLR electric taxi TaxiBot WheelTug Technické řešení jednotlivých komponentů Elektromotory APU (Pomocná energetická jednotka) Měniče napětí Ovládací panel Kabelová vedení Software Instalace systému Údržba Provozní výhody systému WheelTug Úspory Zvýšení bezpečnosti Přínos pro životní prostředí Partneři společnosti EGTS (Electric Green Taxiing System) Jednotlivé komponenty Elektromotory... 16

7 3.1.2 Řídící jednotka elektromotorů (WACU) Měnič napětí Ovládací panel Kabelová vedení Software Provozní výhody systému EGTS Porovnání systémů WheelTug a EGTS Použití systémů pro pojíždění letadel bez použití hlavních motorů na Letišti Václava Havla Praha Úspory paliva na Letišti Václava Havla Praha Letiště Praha a WheelTug Závěr: Seznam vyobrazení Obrázek 1 - Tahač Taxibot při testech s německým dopravcem Lufthansa... 4 Obrázek 2: Rozmístění jednotlivých komponentů na letadle... 6 Obrázek 3: Schéma zabudování elektromotorů do kol příďového podvozku... 7 Obrázek 4: APU Boeingu Obrázek 5: Měniče napětí... 9 Obrázek 6: Ovládací panel systému WheelTug... 9 Obrázek 8: Možnost manévrování letadla se systémem WheelTug Obrázek 9: Bezpečnostní zóna B Obrázek 10: Vliv spalin za letadlem při pojíždění Obrázek 10: Schéma rozmístění jednotlivých komponentů na letadle Obrázek 11: Umístění elektromotoru Obrázek 12: Řídící jednotka motorů (WACU) Obrázek 13: EGTS Controller Obrázek 14: Ovládací panel systému EGTS... 18

8 Seznam tabulek Tabulka 1: Srovnání systémů WheelTug a EGTS Seznam zkratek Zkratka APU DLR FAA LRU MMEL MTOW NG POA STC TWY WACU Význam v angličtině Auxiliary Power Unit German Aerospace Center Federal Aviation Administration Line Replecable Unit Master Minimum Equipment List Maximum Take-off Weight New Generation Production Organization Approval Supplementary Type Certificate Taxiway Wheel Actuator Controller Unit Význam v češtině Pomocná energetická jednotka Německé centrum pro letectví a kosmonautiku. Federální úřad pro letectví. USA V provozu vyměnitelná součástka Základní seznam minimálního vybavení Maximální vzletová hmotnost Nová generace (označení letounů Boeing Oprávnění organizace k výrobě Doplňkové typové osvědčení Pojezdová dráha Řídící jednotka ovládání kola

9 Úvod: Téma systémů pro pojíždění letadel bez použití hlavních motorů jsem si vybral, protože letecká doprava patří k nejrychleji se rozvíjejícím druhům dopravy a po skončení hospodářské krize se počítá s velikým nárůstem poptávky právě po tomto druhu dopravy. Aby bylo možné tento předpokládaný nárůst poptávky uspokojit a zároveň splnit požadavky na vývoj, ochranu životního prostředí a ekonomiku, je potřeba vymýšlet nová technická řešení a začít je zavádět do provozu co nejdříve. Globální touha po ropě, jejíž zásoby nám v budoucnu začnou být nedostatečné způsobila, že už dnes se musí celý svět zajímat problémem čím ropu nahradit, nebo alespoň potlačit její spotřebu a to především v dopravě. Z hlediska ekonomického je veliký problém v množství spotřebovaného paliva, kterého letecká doprava spotřebuje zhruba 12% z globální spotřeby. Tím pádem jde i o problém ekologický díky množství emisí vyprodukovaných motory letadel, které činí asi 3% z celkových emisí skleníkových plynů. Většina letišť se dále potýká s problémem hluku nejen na letišti, ale i v jeho okolí. Díky těmto problémům se začal vyvíjet a používat elektromotor. Po použití elektromotoru v automobilech je smysluplné implementovat toto řešení i pro pohon letadel na zemi, čímž se zvýší efektivita a ekologičnost letecké dopravy. Použití elektromotorů při pojíždění na letištích přinese nespočet výhod pro letecké dopravce, kterým ušetří mnoho finančních nákladů a částečně vyloučí všechny již zmíněné problémy. Tato práce pojednává o systémech, které díky elektromotoru umístěnému v kolech podvozku umožní letadlu pojíždět s vypnutými hlavními motory v prostoru letiště. 1

10 1 Dominantní aktuálně vyvíjené a testované systémy S novým řešením, které zabezpečí pojíždět letadlům bez použití hlavních motorů přichází hned několik společností a každá vyvíjí svůj systém založený hlavně na elektromotorech. 1.1 WheelTug Jednou ze společností, která se snaží spojit zvyšující se poptávku a snížení spotřeby paliva, emisí a hluku, se stala společnost WheelTug registrovaná v Gibraltaru. V roce 2005 se uskutečnila první větší událost společnosti. Jednalo se o sérii testů konceptu jejich systému. Testy probíhali v Arizoně ve spolupráci s výrobcem letadel Boeing a leteckým dopravcem Air Canada, která poskytla k testování svůj Boeing Dalším zásadním krokem bylo testování trakce systému. V roce 2010 proběhl test trakce na sněhu a o dva roky později i na plochách s různým charakterem tření, např. olejové skvrny. Oba dva testy proběhly v Praze. Aktuálně má společnost WheelTug podepsané dohody se 14-ti dopravci, kteří plánují používat systém téměř v 800 letadlech. Certifikace, po které bude systém připraven se již plně zapojit do letecké dopravy, by měl WheelTug dokončit u Federálního úřadu pro letectví (FAA) dokončit v polovině roku Ze všech systému se WheelTug jeví jako nejrealističtější. 1.2 Electric Green Taxiing System Dalším vyvíjeným systémem je Electric Green Taxiing System (EGTS). Tento systém je společným dílem společnosti Safran a Honeywell. Stejně jako WheelTug se tento systém snaží pomocí elektromotorů nahradit hlavní motory při pojíždění. Na rozdíl od systému WheelTug se společnost rozhodla umístit elektromotory na kola hlavního podvozku. Systém je však pořád ve fázi vývoje a potýká se s množstvím problémů, které jsou především zapříčiněny umístěním elektromotorů na kola hlavních podvozkových noh, kde se nacházejí i brzdy a může tak docházet k přehřívání celého systému a zejména brzd letadla. Prvním testem bylo ověření technologie v květnu roku 2011 na letišti Montpellier ve Francii a bylo použito letadlo Airbus A320. Druhý test proběhl v květnu roku 2012 na stejném letišti jako tomu bylo o rok dřív, ale tento test proběhl na letadle Boeing německého dopravce TUIfly a sloužil k vyhodnocení vlivu vlastností povrchu TWY. 2

11 Výrobce plánuje certifikovat systém v roce a první leteckou společností, která bude systém používat by měla být společnost EasyJet. 1.3 GreenTaxi Za dalším projektem stála technologická společnost L-3 s Lufthansou, Crane Aerospace a s výrobcem letadel Airbus. Společně vyvíjely systém pojmenovaný GreenTaxi, který využíval dvou elektromotorů umístěných v kolech hlavního podvozku a byl velice podobný systému EGTS. Tím pádem se systém též potýkal s problémem přehřívání elektromotorů. V roce 2011 systém prošel sérií úspěšných testů na letišti ve Frankfurtu. Testování probíhalo na letadle Airbus A320, ale momentálně projekt nepokračuje. Jeho možné použití v praxi je již nereálné. Důvod pro ukončení projektu společnosti nesdělily. 1.4 DLR electric taxi Posledním systémem, který je zabudován v konstrukci letadla je DLR electric taxi, který je vyvíjen Německým centrem pro letectví a kosmonautiku DLR. V jejich systému jde o dva elektromotory umístěné v kolech příďového podvozku. Není však poháněný pomocí APU, jako je tomu u ostatních systémů, ale energii tento systém získává z nízkoteplotního palivového článku. Palivový článek spotřebovává vodík a kyslík a produkuje vodu, tím přeměňuje chemickou energii na elektrickou. DLR se především zabývá vývojem samotného palivového článku a ne systému jako celku. Využít palivový článek k získání energie na pojíždění je jen jedno z možných využití. V budoucnu by mohl palivový článek nahradit APU, čímž by se ušetřila hmotnost. Vývoj systému začal v roce 2008, kdy palivový článek byl schopný vyvinout energii 25kW. Při prvním testu na letadle Airbus A320, který proběhl v roce 2011 v Hamburku byl výkon palivového článku již 100 kw. 1.5 TaxiBot Zatímco zmíněné systémy jsou přímo zabudované do konstrukce letadla, tak poslední systém zabývající se problematikou pojíždění letadel je systém TaxiBot, který nijak nesouvisí s konstrukcí letadla, ale také nahradí hlavní motory letounu z procesu pojíždění. Systém TaxiBot je vyvíjený společností Israel Aerospace Industries ve spolupráci se společnostmi Lufthansa a výrobcem letadel Airbus. Jedná se o poloautomatizovaný tahač, který umožní letadlu pohybovat se po plochách letiště bez hlavních motorů a přitom 3

12 ponechat pilotovi kontrolu nad letadlem. Tahač uchopí příďový podvozek letounu na otočnou plošinu a nepatrně ho zdvihne, aby nebyl příďový podvozek v kontaktu se zemí. I přes to, že tahač bude ovládán pilotem, je nezbytné, aby v tahači byl přítomen řidič, který by po odpojení od letadla odvezl TaxiBot zpět na stojánku. Výkon přes 500 koní tahači postačí k roztlačení plně naloženého Boeingu 747, nebo Airbusu A380. Tento systém je však výhodný pro spíše dálková letadla a doba pojíždění se využitím tohoto systému neurychlí. V současnosti jsou prototypy systému testovány dopravcem Lufthansa na letišti ve Frankfurtu. Obrázek 1 - Tahač Taxibot při testech s německým dopravcem Lufthansa 4

13 2 WheelTug Společnost WheelTug je dceřinou společností firmy Chorus Motors a zaměřuje se na vývoj asynchronních elektromotorů. Jejich produktem je systém, jehož základem jsou dva elektromotory zabudované do kol příďového podvozku. Použití speciálních elektromotorů Chorus Motors/WheelTug je velice výhodné, jelikož dokážou vyvinout veliký točivý moment a nějak výrazně se neprojevují na hmotnosti letadla. Celý systém určený pro Boeing 737 nové generace váží zhruba 140 kg a je možno ho použít pro všechna letadla s maximální vzletovou hmotností (MTOW) do 100 tun. Avšak pro společnost WheelTug jsou prioritními letadla Airbus A320 family a Boeing 737NG, které jsou největší segmenty na trhu. Zatím však nebylo rozhodnuto, na jakém z těchto letadel se systém objeví jako první. Jeho výkon je závislý především na výkonu APU. Počítá se s tím, že zařízení bude buď montováno přímo na výrobních linkách výrobců letadel, ale primárně bude montáž probíhat na již používaná letadla na některém z autorizovaných servisních středisek. Ty namontují systém na letadlo zhruba za dvě směny. Při montáži na letadlo, které je již v provozu není třeba nijak zasahovat do konstrukce, protože příďový podvozek s namontovaným systémem se bez problémů vejde do podvozkové šachty letadla. Letadlo je schopno vyvinout rychlost 45 km/h vpřed a při jízdě dozadu 8 km/h. Systém WheelTug bude pro letecké společnosti nabízen formou leasingu, který bude zahrnovat: - montáž systému na letadlo - pravidelný servis - aktualizace a modernizace systému - náhradní díly - všechny potřebné manuály - výcvik pilotů 5

14 Letecké společnosti budou za WheelTug platit měsíčně polovinu úspor, které jim WheelTug přinese. Díky zvolenému technickému řešení celého systému a dále i tomu, že namontovaný systém zůstane pořád ve vlastnictví společnosti WheelTug bude možné ho kdykoliv demontovat z letadla letecké společnosti, která již o WheelTug nebude mít zájem a namontovat ho na jiné letadlo. 2.1 Technické řešení jednotlivých komponentů Komponenty systému WheelTug: - elektromotory - APU - měniče napětí - ovládací panel - kabelová vedení - software Obrázek 2: Rozmístění jednotlivých komponentů na letadle 6

15 2.1.1 Elektromotory Základním prvkem celého systému jsou dva asynchronní elektromotory Chorus Meshcon namontované do kol příďového podvozku. Jde o patentovaný motor, který přes malé rozměry dokáže vyvinout veliký krouticí moment a zároveň zabezpečit dostatečnou trakci. Vyvinutá technologie motoru dokáže měnit parametry střídavého proudu. Díky této technologii motor zajišťuje dostatečný krouticí moment jak při malých, tak i při vyšších rychlostech, což u standartního elektromotoru není možné. Elektromotory jsou navržené tak, že jsou součástí kola příďového podvozku APU Obrázek 3: Schéma zabudování elektromotorů do kol příďového podvozku Pomocná energetická jednotka (APU) je zařízení, které zabezpečuje dodávku elektrické energie na palubě letadla, zatímco hlavní motory nejsou v chodu. Jedná se o turbohřídelový motor, ke kterému je přes reduktor otáček připojen generátor elektrické energie a ve většině případů také hydraulické čerpadlo. Základním úkolem APU je zabezpečit dostatečně velké množství energie pro spuštění hlavních motorů, jelikož palubní akumulátory nemají dostatečnou kapacitu, a proto slouží jen pro spuštění APU. Jakmile jsou hlavní motory v chodu, tak se APU vypíná a všechny jeho funkce přebírají hlavní motory. 7

16 Ohledně APU se během vývoje systému objevovaly pochybnosti, zda-li bude výkon APU dostatečný pro pohon elektromotrů a zároveň plnit funkce pro které byla původně určená. Po zdokonalení motoru Chorus Meshcon bylo zapotřebí dodat výkon 40 kva a maximální výkon APU u B737NG dosahuje 90 kva. Zátěžový test APU, které napájí WheelTug byl proveden na Boeingu 737NG společnosti Delta Airlines a dokázal, že výkon APU je dostatečný. Obrázek 4: APU Boeingu Měniče napětí Měniče napětí jsou další velice důležitou součástí systému. Jejich úkolem je přizpůsobit elektrickou energii, kterou poskytuje APU na takovou, kterou potřebují pro svůj pohon elektromotory a zároveň slouží jako řídící jednotka elektromotorů. Dalším jejich úkolem je regulování výkonu v případě prokluzovaní a rozpojení statoru a rotoru na základě signálu od zátěžového čidla umístěného na podvozku. Díky tomu nemůže být systém náhodně zapnut, dokud podvozek letadla nebude v kontaktu s provozními plochami letiště. Také se předejde poškození elektromotoru při vyšší rychlosti, než je maximální provozní rychlost systému. Díky malým rozměrům mohou být měniče umístěny v podvozkové šachtě příďového podvozku. Měniče napětí, které jsou součástí systému WheelTug dodává jedna z partnerských firem, kterou je ICE Corporation. 8

17 2.1.4 Ovládací panel Obrázek 5: Měniče napětí Celý systém WheelTug bude ovládaný piloty z kokpitu a to pomocí panelu, který bude v případě Boeingu 737NG umístěn na středovém panelu mezi piloty. Ovládací panel však není nijak závislý na ostatních palubních systémech a ani je neovlivňuje. Partnerem pro vývoj a výrobu ovládacího panelu je společnost Gables Engineering Jednotlivé prvky ovládacího panelu Obrázek 6: Ovládací panel systému WheelTug 1. MASTER PWR (hlavní vypínač) slouží k zapnutí a vypnutí systému 2. PŘEPÍNAČ FUNKCÍ přepínání různých pracovních režimů systému TEST slouží pro test systému, po kterém se rozsvítí jedna z kontrolek. 9

18 - Pokud se rozsvítí červená kontrolka je v systému chyba a není možné zahájit pojíždění - Rozsvítí-li se kontrolka žlutá, funkce systému je dočasně omezena - Při zelené kontrolce je systém plně funkční a lze zahájit pojíždění OFF systém není zapnutý TAXI mód určený pro pojíždění ORIDE krátkodobé zvýšení výkonu 3. BAREVNÉ KONTROLKY ZELENÁ systém je plně funkční ŽLUTÁ systém dočasně nefunguje (při nedostatečné dodávce elektrické energie, prokluzem kol, vysokou rychlostí, nebo nezatížení podvozku) ČERVENÁ systém není funkční 4. SPD HLD (Speed Hold) zabezpečuje udržování konstantní rychlosti. Obdobná funkce jako u tempomatu používaného v automobilech 5. OVLÁDÁNÍ SMĚRU přepínač určuje směr pojíždění (vpřed a vzad) 6. PORT NA SD KARTU umožňuje zapisovat veškerá data o provozu systému Kabelová vedení Všechny komponenty, které WheelTug obsahuje, musí být nějakým způsobem propojeny, aby byl systém schopen fungovat. Proto je zde kabeláž, která propojuje APU s měničem napětí, měnič napětí s elektromotory a měnič napětí s ovládacím panelem. Partnerem pro vývoj a výrobu kabeláže je společnost Co-Operative Industries Aerospace Software Kromě jednotlivých součástí systému je správná funkce plně závislá na softwaru, který celý systém řídí. Počítá se s tím, že jednotlivá zdokonalování se budou uskutečňovat za pomocí dat, které se budou získávat už z reálného provozu. Partnerem pro vývoj softwaru je společnost Resource Group. 10

19 2.2 Instalace systému Autorizované servisní středisko by mělo být schopno namontovat systém WheelTug na letadlo, během dvou pracovních směn. Jednotlivé kroky instalace: 1. svěšení příďového podvozku 2. posílení příďového podvozku 3. montáž již posíleného podvozku s koly opatřenými elektromotory 4. instalace měničů napětí do podvozkové šachty 5. instalace ovládacího panelu do kokpitu 6. propojení všech komponentů kabely Provozování letadla se systémem WheelTug bude možné díky STC, které musí být společnosti WheelTug vydáno. 2.3 Údržba Veškerá údržba systému WheelTug bude zabezpečena pomocí autorizovaných servisních středisek, které budou oprávněny systém instalovat, provádět pravidelnou údržbu, opravovat a demontovat systém. Obrovskou výhodou systému WheelTug je, že letadlo je možné provozovat bez fungujícího systému, jelikož je kompletně vyjmut z MMEL Master Minimum Equipment List. WheelTug používá údržbu typu LRU, která spočívá ve výměně poškozených komponentů za nové, což umožní úsporu času. 2.4 Provozní výhody systému WheelTug Zavedení systému WheelTug do reálného provozu přinese veliké množství výhod. Výhodný je především z hlediska úspor, snížení nebezpečí při manévrování letadla na letištích a snížení ekologické zátěže Úspory Nejdůležitější úspory: 11

20 - úspora paliva - úspora za vytlačení letadla - úspora času - úspora nákladů za opotřebení brzd - úspora emisní povolenky Systém vyloučí z procesu pojíždění hlavní motory a díky tomu spotřebovává palivo jen APU. Spotřeba APU je zhruba 2,2 litrů paliva za minutu a spotřeba obou hlavních motorů při pojíždění u B737 je zhruba 13 litrů za minutu, čímž uspoříme necelých 11 litrů paliva za minutu. Při pojíždění s jedním motorem je spotřeba zhruba 10 litrů za minutu. Tato úspora bude nejvíce viditelná na letadlech létajících krátké tratě a bude velice zásadní pro letecké společnosti. Náklady na palivo jsou totiž velikou zátěží pro letecké společnosti a tvoří 30% 40% přímých provozních nákladů. WheelTug dále eliminuje nutnost použití tahače pro vytlačení letadla ze stojánky. Tím se uspoří poplatek za pushback, který průměrně stojí okolo 2000 Kč a bude možné snížit počet pracovníků pozemního personálu. Další úsporu přinese fakt, že připojení a odpojení tahače zabere zhruba 2-3 minuty. Velikou úsporou je myšlenka, že by letadlo stálo paralelně s terminálem. Tím by byl umožněn výstup a nástup cestujících dvěma nástupními. Takové uspořádání letadel by přineslo velikou úsporu času, ale realizace by byla možná jen na některých letištích. Obrázek 7: Možnost manévrování letadla se systémem WheelTug 12

21 2.4.2 Zvýšení bezpečnosti Pohyb letadla pomocí elektromotorů snižuje ohrožení pozemního personálu, vozidel pohybujících se po plochách letiště a ostatních letadel. Největším nebezpečím je silný proud výfukových plynů od motorů, který přináší plno omezení a nutnost dodržovat mnoho bezpečnostních opatření. Častým problémem je také nasátí cizího předmětu do motorů a tím hrozí minimálně poškození motoru. 2.5 Přínos pro životní prostředí Obrázek 8: Bezpečnostní zóna B 737 Co se týče pojíždění letadel, tak největším problémem pro veřejnost a ekology je produkce emisí a hluku v okolí letišť. Oba tyto problémy jsou použitím systému WheelTug potlačeny na nejnižší možnou úroveň. APU u letadla Boeingu 737NG vyprodukuje necelých 6 kg emisí za minutu, zatímco hlavní motory při pojíždění vyprodukují téměř 32 kg emisí za minutu. Kromě zvýšení čistoty ovzduší, dojde také ke zvýšení čistoty vzduchu uvnitř samotných letadel. Při pojíždění několika letadel v řadě nasávají klimatizační jednotky vzduch, který může obsahovat splodiny od motorů letadel jedoucích před ním. 13

22 Obrázek 9: Vliv spalin za letadlem při pojíždění 2.6 Partneři společnosti Díky skutečnosti, že společnost WheelTug nemá svoji vlastní továrnu a ani v budoucnu se nepočítá s jejím vybudováním, je proto pochopitelné, že WheelTug spolupracuje s velikým množstvím společností. Partnerské společnosti se zdaleka nepodílejí jen na výrobě, ale také na testování systému. Každá společnost, která se podílí na vývoji, nebo výrobě musí být držitelem oprávnění Production Organization Approval (POA). Seznam partnerů: - Newport Aeronautical Development (www.newportaero.com) - Co-Operative Industries Aerospace (www.coopind.com) - ICE corporation (www.ice-ks.com) - Prague Airport (www.prg.aero) - Endeavor Analysis (www.endeavoranalysis.com) - Dynetic Systems (www.dynetic.com) - Resource group (www.resourcegroup.co.uk) - Gables engineering (www.gableseng.com) - ETA Global (www.etaglobal.com) - Parker Aerospace (www.parker.com) 14

23 3 EGTS EGTS je jedním ze systémů, který při pojíždění letadla po plochách letiště nahradí hlavní motory. Dle mého názoru se jedná o jeden ze systémů, který se v budoucnu uplatní v letadlech na krátkých a středních tratích, pro které je optimalizován. Vyvíjen je společností Safran, která je registrovaná ve Francii a druhou společností je Honeywell, která je registrovaná ve Spojených státech amerických, přesněji ve státě Arizona. Zmíněné společnosti se pro tento projekt staly partnery v roce 2011 a obě jsou v leteckém průmyslu již dobře známé. Systém používá elektromotory, které získávají energii z APU, ale na rozdíl od systému WheelTug jsou zde elektromotory umístěny mezi koly hlavních podvozkových noh. Umístění na hlavním podvozku bylo zvoleno kvůli maximalizaci výkonu, trakci a agilnosti, jelikož na příďový podvozek působí jen 10% hmotnosti letadla. Toto umístění sebou nepřináší jen výhody, ale také veliké množství nevýhod. První zásadní nevýhodou je fakt, že na kolech hlavního podvozku jsou umístěné také brzdy a to by mohlo způsobit přehřívání elektromotorů a problémy s chlazením brzd. Další nevýhodou je, že EGTS zasahuje do konstrukce letadla a proto bude složitější a náročnější systém certifikovat. Systém je určen jak pro letadla Airbus A320 Family, což zahrnuje A318, A319, A320 a A321, tak i pro letadla Boeing 737NG. Jako prioritní řešení je instalovat systém do nových letadel, ale později bude následovat možnost dodatečné instalace systému i do letadel, které jsou již v provozu. Letadlo opatřené tímto systémem bude schopné pojíždět rychlostí 37 km/h a této rychlosti dosáhne za 90 sekund. Při maximální vzletové hmotnosti letadla bude systém schopný vyvinout rychlost 33,5 km/h. Očekává se, že hmotnost bude 150 kg v každém kole a celý systém by měl mít celkovou hmotnost zhruba 400 kg. 15

24 3.1 Jednotlivé komponenty Obrázek 10: Schéma rozmístění jednotlivých komponentů na letadle Komponenty systému EGTS: - elektromotory - řídící jednotka elektromotorů (WACU) - APU - měnič napětí - ovládací panel - kabelová vedení - software Elektromotory Systém bude vybaven permanentními elektromotory, každý bude mít výkon 50 kw a bude umístěn mezi koly hlavního podvozku. 16

25 Obrázek 11: Prototyp elektromotoru z roku Řídící jednotka ovládání kol (WACU) WACU mění velikost elektrického proudu na ovládací signál elektrického motoru proporcionálně v závislosti na pokynu pilota, který pilot zadává na ovládacím panelu EGTS. Obrázek 12: Řídící jednotka ovládání kol (WACU) Měnič napětí Měnič napětí dostává elektrickou energii, kterou převádí dle požadavků systému. Měl by být umístěný v podvozkové šachtě příďového podvozku. 17

26 3.1.4 Ovládací panel Obrázek 13: EGTS Controller Umožňuje pilotovi ovládat a kontrolovat chod celého systému z kokpitu letadla. Obrázek 14: Prototyp ovládacího panelu systému EGTS 1. OVLÁDÁNÍ SMĚRU A RYCHLOSTI POJÍŽDĚNÍ pilot zvolí pojíždění vpřed, nebo vzad a požadovanou rychlost pojíždění. 2. PŘEPÍNAČ FUNKCÍ slouží k přepínání chodu elektromotoru na levé, nebo na pravé podvozkové noze. Jestliže je přepínač v prostřední poloze jsou v chodu oba elektromotory. Tato funkce slouží především k snadnějšímu zatáčení letadla. 18

27 3. BAREVNÉ KONTROLKY tyto kontrolky slouží k signalizaci stavu celého systému. 4. TLAČÍTKO POWER slouží k zapnutí systému 5. TLAČÍTKO VYPNUTÍ SYSTÉMU po stisknutí se celý systém vypne Kabelová vedení Vzhledem k rozmístění komponentů po celém letadle, je nezbytně důležitá kabeláž, která všechny komponenty propojí Software Stejně jako u systému WheelTug, tak i zde je správný chod systému závislý na softwaru. 3.2 Provozní výhody systému EGTS Zavedení systému do reálného provozu přinese veliké množství výhod, podobných jako tomu bude při zavedení systému WheelTug. Systém EGTS se bude lišit menším množstvím úspor, což je způsobeno konstrukčním řešením systému. Systém EGTS je znatelně těžší a neumožní zrychlení obrátky letadla na zemi, jelikož přispívá k zahřívání brzd. Z hlediska zvýšení bezpečnosti budou výhody naprosto identické, jako u systému WheelTug. (viz kapitola 2.4) 19

28 4 Porovnání systémů WheelTug a EGTS Ačkoliv jsou oba systémy stejné z hlediska provozních výhod a vykonávané funkce, z konstrukčního hlediska jsou naprosto rozdílné. WheelTug EGTS Umístění elektromotorů Kola příďového podvozku Kola hlavních podvozků Druh motorů Asynchronní elektromotory Permanentní elektromotory Motory jsou schopny Degradace účinnosti při Teplotní limity pracovat při teplotě vyšší 80 C a konec funkčnosti při elektromotorů než 200 C 16O C Montáž mezi kola hlavních Konstrukční změny na letadle Montáž do kol příďového podvozku podvozků a nutnost mechanického spojení s brzdami Hmotnost systému 140 kg 400 kg Vytváření magnetického pole při přerušení Žádné nevytvářejí Vytvářejí magnetické pole napájení elektromotorů Počátek vývoje systému Rok 2005 Rok 2011 Uvedení systému do provozu Polovina roku 2015 V letech Tabulka 1: Srovnání systémů WheelTug a EGTS 20

29 5 Použití systémů pro pojíždění letadel bez použití hlavních motorů na Letišti Václava Havla Praha Možné použití těchto systému na Letišti Václava Havla Praha je velmi pravděpodobné, jelikož letečtí dopravci, kteří se rozhodli tyto systémy v budoucnu instalovat do svých letadel jsou k vidění i na Pražském letišti. V případě systému WheelTug by se mohlo v současnosti jednat o dopravce KLM, Alitalia, nebo EL AL. V případě EGTS by se mohlo jednat o dopravce EasyJet. 5.1 Úspory paliva na Letišti Václava Havla Praha Průměrná doba pojíždění na Letišti Václava Havla Praha je 10 minut. Ať už se jedná o pojíždění před startem, nebo po přistání. Finanční úspora by tak oproti pojíždění s oběma hlavními motory byla zhruba 220 litrů paliva za dobu pojíždění po přistání i před startem. Dle informace z Února 2014 společnosti LUKOIL Aviation Czech, je konečná cena leteckého paliva včetně poplatků a daní na Letišti Václava Havla Praha 35,36 Kč. Z toho vyplívá, že letadla s tímto systémem by za palivo spotřebované pojížděním na Pražském letišti ušetřili necelých 8000 Kč. Oproti pojíždění s jedním hlavním motorem by úspora byla zhruba 160 litrů paliva, což je přibližně 5500 Kč. 5.2 Letiště Praha a WheelTug Pražské letiště je především známé ve spojení se systémem WheelTug, jelikož je jednou z partnerských společností WheelTugu. Díky tomuto partnerství se na Pražském letišti odehrály i testy systému. První série testů se uskutečnila v Listopadu roku 2010 na letadle Boeing české společnosti Travel Service. Test sloužil k získání dat o energii potřebné pro pohon elektromotorů a prověření funkce systému za chladných klimatických podmínek. Všechny testy proběhly úspěšně. Prověřilo se, že letadlo je schopno pojíždět s tímto systémem a dokonce bylo letadlo schopné pojíždět jen s jedním elektromotorem. Další série testů na Letišti Václava Havla Praha se uskutečnila v červnu roku 2012 na letadle Boeing německé společnosti Germania. Na letounu byl nainstalován první kompletní systém WheelTug a byl testován pohyb na různých typech povrchu (např. asfalt 21

30 pokrytý olejem, nebo pohyb po nakloněné rovině). Během testů byla také vyzkoušena složitost instalace systému. Celý systém byl odmontován z letounu a za necelé dvě hodiny bylo letadlo navráceno do provozu. 22

31 Závěr Myslím si, že myšlenka o zařazení elektromotoru do letecké dopravy představuje správný směr, jakým by se měla letecká doprava ubírat. Po rozmachu letecké dopravy v posledních desetiletích je totiž nutné přicházet s novými inovacemi, které umožní snižovat dopad na životní prostředí, snižovat náklady pro její provoz a zároveň uspokojit poptávku. S ideou o pojíždění letadla po plochách letiště pomocí elektromotoru je nepokročilejším projektem systém WheelTug s elektromotory umístěnými v kolech příďového podvozku. Tento systém už není daleko od uvedení do reálného provozu a letečtí dopravci o něj projevují veliký zájem. Na pomyslném druhém místě se nachází systém EGTS, který vykonávanou funkcí je stejný jako WheelTug, ale jeho složitější technické řešení se nejeví jako příliš šťastným krokem. Dle mého názoru jsou tyto projekty jasným důkazem toho, že letecká doprava je dynamickým odvětvím, které vyžaduje nová technická řešení, aby byla zachována efektivita tohoto druhu dopravy. 23

ELEKTRICKÝ POHONNÝ SYSTÉM WHEELTUG ELEKTRIC MOTOR WHEELTUG

ELEKTRICKÝ POHONNÝ SYSTÉM WHEELTUG ELEKTRIC MOTOR WHEELTUG ELEKTRICKÝ POHONNÝ SYSTÉM WHEELTUG ELEKTRIC MOTOR WHEELTUG Markéta Čapková 1 Anotace: Příspěvek se zabývá nově patentovaným elektrickým pohonným systémem Wheeltug, který bude integrován v příďových kolech

Více

4. díl WheelTug aneb stádo koní sbalené na cesty

4. díl WheelTug aneb stádo koní sbalené na cesty 4. díl WheelTug aneb stádo koní sbalené na cesty Některé inovace se při letmém pohledu mohou zdát být zanedbatelnými. Ovšem jen při letmém pohledu. Při pohledu zevrubnějším se totiž začnou objevovat věci,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Řada MSL 2,2-15 kw. Jednoduché a kompletní řešení pro Vaší potřebu stlačeného vzduchu SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Řada MSL 2,2-15 kw. Jednoduché a kompletní řešení pro Vaší potřebu stlačeného vzduchu SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSL 2,2-15 kw Jednoduché a kompletní řešení pro Vaší potřebu stlačeného vzduchu SPOLEHLIVÁ SPOLEHLIVÁ Kompresory MSL Řada kompresorů MSL kombinuje jednoduchost a cenovou výhodnost pístových kompresorů

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 % 5. VDI4707 2009 VDI4707 určuje velikost potřebného výkonu v klidovém stavu (všech komponentů) a tzv. specifickou spotřebu jízdy (účinnost jízdy). A výsledná známka je vypočítána z těchto dvou hodnot v

Více

Automatizace řízení letového provozu

Automatizace řízení letového provozu CENA DĚKANA Automatizace řízení letového provozu Autor: Jakub Kolář 30.12.2014 Strana 1 ze 5 Úvod Minimální horizontální rozstup je 5NM (9,2 km) v celém sektoru LKAA FIR, výjimku tvoří okruh 50NM (92 km)

Více

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod Úvod Úvod Pro usnadnění manévrování vozidla při použití hákového nakladače nebo sklápěcí nástavby, může být zapotřebí dočasně zvýšit otáčky motoru. Pokud se ke zvýšení otáček motoru u vozidel s plně automatickým

Více

ANALÝZA TECHNOLOGIE WHEELTUG ANALYSIS OF WHEELTUG TECHNOLOGY

ANALÝZA TECHNOLOGIE WHEELTUG ANALYSIS OF WHEELTUG TECHNOLOGY ANALÝZA TECHNOLOGIE WHEELTUG ANALYSIS OF WHEELTUG TECHNOLOGY Markéta Čapková 1 Anotace: Článek rozebírá nové technologie tzv. zeleného pojíždění a analyzuje technologii WheelTug, která má podle jejího

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

GREEN MOTION SYSTÉM. UPS pro výtahy Návod na obsluhu

GREEN MOTION SYSTÉM. UPS pro výtahy Návod na obsluhu GREEN MOTION SYSTÉM UPS pro výtahy Návod na obsluhu Green Motion UPS DC/AC konvertor Green Motion Card Regulátor baterií Green Motion System je UPS-systém, který snižuje náklady na energie a zabezpečuje

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Nové Ducato. Nové Ducato

Nové Ducato. Nové Ducato Nové Ducato Vážení, Ducato představuje od svého prvního uvedení na trh v roce 1981 naprostou špičku v segmentu 2G. Krok za krokem je tento vůz inovován zaváděním nových funkcí a prvků. Nové Ducato nabízí

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka ŠKODA ELECTRIC a.s. Trakční pohon pro 100% nízkopodlažní tramvaje ŠKODA Modulární konstrukce 100% nízká podlaha Plně otočné podvozky Individuální pohon každého kola

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

Profil společnosti BredaMenarinibus S.p.A.

Profil společnosti BredaMenarinibus S.p.A. Profil společnosti BredaMenarinibus S.p.A. 2010 Milníky v historii společnosti BredaMenarinibus Společnost karoserií. 1919 MENARINI začíná jako výrobce 1994 BredaMenarinibus představuje první autobus v

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Zkompletujte si svůj vlastní bezstrojovnový výtah Fluitronic: jediná pravá alternativa MRL k lanovým výtahům

Zkompletujte si svůj vlastní bezstrojovnový výtah Fluitronic: jediná pravá alternativa MRL k lanovým výtahům SYSTEMS No.1 ve světě s více než 750.000 výtahy s technológií GMV Zkompletujte si svůj vlastní bezstrojovnový výtah Fluitronic: jediná pravá alternativa MRL k lanovým výtahům KOMPONENTY FLUITRONIC PRO

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Auto-Gyro Cavalon. Ladné křivky vířící vzduch. Stroji, o nichž se bavíme, jsou vírníky, Text: Václav Fiala/Foto: Kamil Večeřa

Auto-Gyro Cavalon. Ladné křivky vířící vzduch. Stroji, o nichž se bavíme, jsou vírníky, Text: Václav Fiala/Foto: Kamil Večeřa Text: Václav Fiala/Foto: Kamil Večeřa Auto-Gyro Cavalon Ladné křivky vířící vzduch 10 Stroji, o nichž se bavíme, jsou vírníky, konkrétně vírníky německé společnosti AutoGyro, kterou od počátku roku v Česku

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 09 19 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 09 19 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo:

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D Probírky ještě efektivněji - s harvestorem John Deere 770D Technické parametry a pracovní charakteristiky harvestoru John Deere 770D předurčují jeho nasazení zejména

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko pracovišť. Hlavními částmi

Více

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen MALÝ LETECKÝ MOTOR AICTA Design Work (ADW) je tradiční vývojář dieselových motorů, má zkušenosti z Avie a ČKD Hradec Králové. Její tým vyvíjí motory již desítky let. Firma AICTA Design Work se pustila

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I. Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk

Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I. Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk Při řešení projektu bylo prioritní navrhnout karoserii automobilu tak, aby ji bylo možné vytisknout

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX 400-84000 Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX Uživatelské benefity Jednoduchá instalace - lehký a kompaktní design

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Z bagru... na dálnici

Z bagru... na dálnici Z bagru... na dálnici Přídavný pohon Mikro pojezd Hydraulický startér Radiální hydromotor v konstrukci silničních vozidel Je velmi kompaktním a účinným zdrojem kroutícího momentu Je často používán se k

Více

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU Tato kapitola se zabývá vybavením vašeho traktoru, které zvyšuje jeho výkon na poli. UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU VÝSTRAHA: Nejezděte po silnicích, nebo vysokou rychlostí kdekoli, se zapnutou uzávěrkou diferenciálu.

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více

q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE POPIS 1 1. Zobrazovací jednotka (typ LED) SYSTÉMY PRO ELEKTROKOLA

Více

Zvýšení bezpečnosti provozu na letištích. Honeywell Aerospace Advanced Technology June 2014

Zvýšení bezpečnosti provozu na letištích. Honeywell Aerospace Advanced Technology June 2014 Zvýšení bezpečnosti provozu na letištích Honeywell Aerospace Advanced Technology June 2014 Obsah prezentace 1. Bezpečnostní rizika provozu na letištích 2. Potenciální řešení 3. Současná řešení 4. Budoucí

Více

HYBRIDNÍ POHONY AUTOMOBILŮ A VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ HYBRIDNÍCH POHONŮ

HYBRIDNÍ POHONY AUTOMOBILŮ A VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ HYBRIDNÍCH POHONŮ HYBRIDNÍ POHONY AUTOMOBILŮ A VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ HYBRIDNÍCH POHONŮ Zdeněk Čeřovský, Zdeněk Halámka, Petr Hanuš, Pavel Mindl, Vladek Pavelka České vysoké učení technické v Praze, katedra elektrických pohonů

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Mnoho různých uplatnění: -Stavební dřevo/dřevo z demolic - Průmyslový odpad - Plasty. -Zelený odpad - Pneumatiky a guma - Domovní odpad

Mnoho různých uplatnění: -Stavební dřevo/dřevo z demolic - Průmyslový odpad - Plasty. -Zelený odpad - Pneumatiky a guma - Domovní odpad Pomaloběžný drtič OBM Barracuda byl vytvořen v reakci na poptávku po univerzálním stroji na zpracování dřevného materiálu (dřevo z demolic, zelený odpad atd.), průmyslového odpadu (stavební odpad, odpad

Více

ŘADA E24, E35MA, E40MA, E50MA, E57MA VHODNÉ PRO NAPÁJENÍ SPOTŘEBIČŮ VYŽADUJÍCÍ STABILIZOVANÉ NAPĚTÍ.

ŘADA E24, E35MA, E40MA, E50MA, E57MA VHODNÉ PRO NAPÁJENÍ SPOTŘEBIČŮ VYŽADUJÍCÍ STABILIZOVANÉ NAPĚTÍ. 137 GENERÁTORY 13 138 generátory Modely pro profesionální použití, s pohodlným čelním panelem Spolehlivý a úsporný motor Mitsubishi OHV Bezkartáčkový design generátoru Velká palivová nádrž s indikátorem

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013)

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013) Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013) Základní podněty projektu EKOLOGIČNOST DOPRAVY NUTNOST DOBY EKONOMIKA PROVOZU PRIORITNÍ ÚKOL DOPRAVCE ORIENTACE NA POHONY

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7. Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově

Více

MI-200. Instalační manuál

MI-200. Instalační manuál MI-200 Instalační manuál Dva audio-video vstupy s ovládáním připojených zařízení Vstup pro parkovací kameru RSE výstup Ovládání pomocí signálů ze sběrnice CAN Adaptér je určen pro vozidla Volkswagen, Škoda

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

T R A N S P R O Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT. www.belos.cz

T R A N S P R O Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT. www.belos.cz Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT www.belos.cz Z I M A Jaro, léto, podzim a zima. Není tomu tak dávno co bylo třeba několika strojů pro celoroční údržbu. Nyní ovšem Belos představuje nosič

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Wakemaster je přenosný dvousloupový system pro celoroční zábavu. Wakeboarding, snowboarding, mountainboarding a další. Jako jediný dvousloupový systém na trhu nabízí inteligentní

Více

Tisková informace. Autopříslušenství Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla se vznětovým motorem do budoucna moci splnit emisní limity

Tisková informace. Autopříslušenství Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla se vznětovým motorem do budoucna moci splnit emisní limity Tisková informace Autopříslušenství Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla se vznětovým motorem do budoucna moci splnit emisní limity Duben 2001 Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Rozhraní c.logic mi107new umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 3 AV vstupy Ovládání připojeného DVB-T

Více

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu Elektrické autobusy pro město V doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2016 24. listopadu 2016 Výstaviště Praha-Holešovice Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu Elektromobilita Elektromobilita Slibný

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Vysokotlaké kanalizační čistící stroje

Vysokotlaké kanalizační čistící stroje EUROM - Compact line Vysokotlaké kanalizační čistící stroje WWW.EUROM.CZ KVALITA ZA VELMI PŘÍZNIVOU CENU EUROM compact line Řada COMPACT zahrnuje tři modely: COMPACT BASE, COMPACT a COMPACT PRO. Tyto stroje

Více

M6410C/L, M7410C. květen polohový pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST

M6410C/L, M7410C. květen polohový pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST květen 2000 M6410/L, M7410 3polohový pohon malých lineárních ventilů KTLOGOVÝ LIST Hlavní rysy Malé rozměry dovolují instalovat pohon i v omezených prostorech Nízká spotřeba energie Dlouhodobě spolehlivý

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011)

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) MI-1255 Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video

Více

SCK. Vzduchové kompresory. SCK 3-40 & Allegro 8-11

SCK. Vzduchové kompresory. SCK 3-40 & Allegro 8-11 SCK Vzduchové kompresory SCK 3-40 & Allegro 8-11 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

PŘEDPISY PRO PNEUMATIKY

PŘEDPISY PRO PNEUMATIKY PŘÍLOHA č. V PŘEDPISY PRO PNEUMATIKY A / PŘEDPISY PRO ASFALTOVÉ PNEUMATIKY PRO VOZY UŽÍVAJÍCÍ 18 ráfky: platí od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 PRO OSTATNÍ VOZY: platí od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 LIBANONSKÁ

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O MAZIVECH Výměna oleje je 1. podmínkou údržby. PROČ PROVÁDĚT VÝMĚNU OLEJE? Je nezbytné pravidelně měnit motorový olej a používat maziva

Více

QUADRO4 - světová novinka na 4 kolech!

QUADRO4 - světová novinka na 4 kolech! QUADRO4 JÍZDA NA MOTORCE S ŘIDIČÁKEM NA AUTO! QUADRO 350S QUADRO4 - světová novinka na 4 kolech! SVĚTOVÁ NOVINKA NA 4 KOLECH! VÍCE TRAKCE - VÍCE ZÁBAVY - VÍCE BEZPEČNOSTI! Více stability, více bezpečnosti,

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001 2 ÚVOD Elektrické pohony mají jakožto řízené elektromechanické měniče energie velký význam ve většině technologických a výrobních procesů. Tyto systémy se používají zejména v oblastech jako jsou: obráběcí

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Multifunkční zobrazovací jednotka. Uživatelský manuál

Multifunkční zobrazovací jednotka. Uživatelský manuál Multifunkční zobrazovací jednotka Uživatelský manuál Úvod Multifunkční zobrazovací jednotka InfoBoardDisplay (IBD) poskytuje řidičům přímo ve vozidle různé aktuální provozní informace. Údaje o přesném

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT 10/2008 Kolejové tahače KT Kolejové tahače KT Jsou to speciální hnací kolejová vozidla (průmyslové lokomotivy) pro lehký posun

Více

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO PS-06 DUO manuál Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO Popis Pomocný zdroj PS DUO je určen a vyvinut speciálně pro použití v systémech EZS. Jedná se o jedinečnou konstrukci dvou výkonných spínaných zdrojů pracujících

Více

Zpracovala: Jana Fojtíková

Zpracovala: Jana Fojtíková Větrné elektrárny Zpracovala: Jana Fojtíková email: Jana-Fojtikova@seznam.cz Obsah: Co je to vítr, jak vzniká? Historie využívání větrné energie. Co je to větrná elektrárna? Schéma větrné elektrárny. Princip

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2 PS-06 DUO manuál Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2 Popis Pomocný zdroj PS DUO je určen a vyvinut speciálně pro použití v systémech EZS. Jedná se o jedinečnou konstrukci dvou výkonných spínaných zdrojů

Více

CleanAIR. bezolejové kompresory CNR 5,5-7,5

CleanAIR. bezolejové kompresory CNR 5,5-7,5 CleanAIR bezolejové kompresory CNR 5,5-7,5 Bezolejové kompresory Průmyslové obory, jako jsou potravinářství, nápojový průmysl, elektronická a textilní výroba, nemohou riskovat jakoukoliv přítomnost oleje

Více

Vyhodnocení tréninkového dne

Vyhodnocení tréninkového dne Vyhodnocení tréninkového dne Klient: LeasePlan Místo: Autodrom Most Datum: středa, 3. září 2008 Vozidlo: Trať: VW Passat 2,0 TDI 4Motion, 103 kw r.v. 2005, najeto cca 132 000 km závodní okruh Autodromu

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Návod do měření Ing. Václav Kolář Ph.D. listopad 2006 Cíl měření: Praktické ověření kontaktního

Více