MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Systémy pro pojíždění letadel bez použití hlavních motorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Systémy pro pojíždění letadel bez použití hlavních motorů"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: M/01 Provoz a ekonomika dopravy Letecká doprava MATURITNÍ PRÁCE Téma: Systémy pro pojíždění letadel bez použití hlavních motorů Třída: DL4 Školní rok: 2013/2014 Daniel Stejskal

2

3 Prohlašuji, že maturitní práci jsem vypracoval samostatně na základě uvedeného seznamu použité literatury. Souhlasím, aby tato maturitní práce byla použita k výukovým účelům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy dopravní, Praha 1, Masná 18. Dne podpis žáka

4 Poděkování Tímto bych rád poděkoval všem, kteří mi nějakým způsobem pomohli k vytvoření mé práce. Především vedoucímu práce Ing. Janu Váňovi za vedení, věnovaný čas, odborné konzultace a za poskytnuté informace.

5 Shrnutí Cílem práce je shrnout a porovnat systémy pro pojíždění letadel bez použití hlavních motorů a popsat funkci a vývoj těchto systémů. V první části jsou stručně popsány veškeré projekty, které se zabývají problematikou pojíždění letadel za pomoci jiného zdroje, než jsou hlavní motory. Druhá, nejobsáhlejší část se detailněji zabývá nejperspektivnějším a nejrealističtějším systémem v tomto směru, kterým je systém WheelTug. V další, třetí části je detailněji popsán systém EGTS, který je konkurencí systému WheelTug, ale potýká se s velikým množstvím nedokonalostí. Ve čtvrté části jsou porovnávány dva nejperspektivnější projekty, kterými jsou WheelTug a EGTS. Poslední, pátá část popisuje přínosy použití těchto systémů na Letišti Václava Havla Praha a popisuje důsledky partnerství společností WheelTug a Letiště Praha.

6 Obsah Úvod: Dominantní aktuálně vyvíjené a testované systémy WheelTug EGTS GreenTaxi DLR electric taxi TaxiBot WheelTug Technické řešení jednotlivých komponentů Elektromotory APU (Pomocná energetická jednotka) Měniče napětí Ovládací panel Kabelová vedení Software Instalace systému Údržba Provozní výhody systému WheelTug Úspory Zvýšení bezpečnosti Přínos pro životní prostředí Partneři společnosti EGTS (Electric Green Taxiing System) Jednotlivé komponenty Elektromotory... 16

7 3.1.2 Řídící jednotka elektromotorů (WACU) Měnič napětí Ovládací panel Kabelová vedení Software Provozní výhody systému EGTS Porovnání systémů WheelTug a EGTS Použití systémů pro pojíždění letadel bez použití hlavních motorů na Letišti Václava Havla Praha Úspory paliva na Letišti Václava Havla Praha Letiště Praha a WheelTug Závěr: Seznam vyobrazení Obrázek 1 - Tahač Taxibot při testech s německým dopravcem Lufthansa... 4 Obrázek 2: Rozmístění jednotlivých komponentů na letadle... 6 Obrázek 3: Schéma zabudování elektromotorů do kol příďového podvozku... 7 Obrázek 4: APU Boeingu Obrázek 5: Měniče napětí... 9 Obrázek 6: Ovládací panel systému WheelTug... 9 Obrázek 8: Možnost manévrování letadla se systémem WheelTug Obrázek 9: Bezpečnostní zóna B Obrázek 10: Vliv spalin za letadlem při pojíždění Obrázek 10: Schéma rozmístění jednotlivých komponentů na letadle Obrázek 11: Umístění elektromotoru Obrázek 12: Řídící jednotka motorů (WACU) Obrázek 13: EGTS Controller Obrázek 14: Ovládací panel systému EGTS... 18

8 Seznam tabulek Tabulka 1: Srovnání systémů WheelTug a EGTS Seznam zkratek Zkratka APU DLR FAA LRU MMEL MTOW NG POA STC TWY WACU Význam v angličtině Auxiliary Power Unit German Aerospace Center Federal Aviation Administration Line Replecable Unit Master Minimum Equipment List Maximum Take-off Weight New Generation Production Organization Approval Supplementary Type Certificate Taxiway Wheel Actuator Controller Unit Význam v češtině Pomocná energetická jednotka Německé centrum pro letectví a kosmonautiku. Federální úřad pro letectví. USA V provozu vyměnitelná součástka Základní seznam minimálního vybavení Maximální vzletová hmotnost Nová generace (označení letounů Boeing Oprávnění organizace k výrobě Doplňkové typové osvědčení Pojezdová dráha Řídící jednotka ovládání kola

9 Úvod: Téma systémů pro pojíždění letadel bez použití hlavních motorů jsem si vybral, protože letecká doprava patří k nejrychleji se rozvíjejícím druhům dopravy a po skončení hospodářské krize se počítá s velikým nárůstem poptávky právě po tomto druhu dopravy. Aby bylo možné tento předpokládaný nárůst poptávky uspokojit a zároveň splnit požadavky na vývoj, ochranu životního prostředí a ekonomiku, je potřeba vymýšlet nová technická řešení a začít je zavádět do provozu co nejdříve. Globální touha po ropě, jejíž zásoby nám v budoucnu začnou být nedostatečné způsobila, že už dnes se musí celý svět zajímat problémem čím ropu nahradit, nebo alespoň potlačit její spotřebu a to především v dopravě. Z hlediska ekonomického je veliký problém v množství spotřebovaného paliva, kterého letecká doprava spotřebuje zhruba 12% z globální spotřeby. Tím pádem jde i o problém ekologický díky množství emisí vyprodukovaných motory letadel, které činí asi 3% z celkových emisí skleníkových plynů. Většina letišť se dále potýká s problémem hluku nejen na letišti, ale i v jeho okolí. Díky těmto problémům se začal vyvíjet a používat elektromotor. Po použití elektromotoru v automobilech je smysluplné implementovat toto řešení i pro pohon letadel na zemi, čímž se zvýší efektivita a ekologičnost letecké dopravy. Použití elektromotorů při pojíždění na letištích přinese nespočet výhod pro letecké dopravce, kterým ušetří mnoho finančních nákladů a částečně vyloučí všechny již zmíněné problémy. Tato práce pojednává o systémech, které díky elektromotoru umístěnému v kolech podvozku umožní letadlu pojíždět s vypnutými hlavními motory v prostoru letiště. 1

10 1 Dominantní aktuálně vyvíjené a testované systémy S novým řešením, které zabezpečí pojíždět letadlům bez použití hlavních motorů přichází hned několik společností a každá vyvíjí svůj systém založený hlavně na elektromotorech. 1.1 WheelTug Jednou ze společností, která se snaží spojit zvyšující se poptávku a snížení spotřeby paliva, emisí a hluku, se stala společnost WheelTug registrovaná v Gibraltaru. V roce 2005 se uskutečnila první větší událost společnosti. Jednalo se o sérii testů konceptu jejich systému. Testy probíhali v Arizoně ve spolupráci s výrobcem letadel Boeing a leteckým dopravcem Air Canada, která poskytla k testování svůj Boeing Dalším zásadním krokem bylo testování trakce systému. V roce 2010 proběhl test trakce na sněhu a o dva roky později i na plochách s různým charakterem tření, např. olejové skvrny. Oba dva testy proběhly v Praze. Aktuálně má společnost WheelTug podepsané dohody se 14-ti dopravci, kteří plánují používat systém téměř v 800 letadlech. Certifikace, po které bude systém připraven se již plně zapojit do letecké dopravy, by měl WheelTug dokončit u Federálního úřadu pro letectví (FAA) dokončit v polovině roku Ze všech systému se WheelTug jeví jako nejrealističtější. 1.2 Electric Green Taxiing System Dalším vyvíjeným systémem je Electric Green Taxiing System (EGTS). Tento systém je společným dílem společnosti Safran a Honeywell. Stejně jako WheelTug se tento systém snaží pomocí elektromotorů nahradit hlavní motory při pojíždění. Na rozdíl od systému WheelTug se společnost rozhodla umístit elektromotory na kola hlavního podvozku. Systém je však pořád ve fázi vývoje a potýká se s množstvím problémů, které jsou především zapříčiněny umístěním elektromotorů na kola hlavních podvozkových noh, kde se nacházejí i brzdy a může tak docházet k přehřívání celého systému a zejména brzd letadla. Prvním testem bylo ověření technologie v květnu roku 2011 na letišti Montpellier ve Francii a bylo použito letadlo Airbus A320. Druhý test proběhl v květnu roku 2012 na stejném letišti jako tomu bylo o rok dřív, ale tento test proběhl na letadle Boeing německého dopravce TUIfly a sloužil k vyhodnocení vlivu vlastností povrchu TWY. 2

11 Výrobce plánuje certifikovat systém v roce a první leteckou společností, která bude systém používat by měla být společnost EasyJet. 1.3 GreenTaxi Za dalším projektem stála technologická společnost L-3 s Lufthansou, Crane Aerospace a s výrobcem letadel Airbus. Společně vyvíjely systém pojmenovaný GreenTaxi, který využíval dvou elektromotorů umístěných v kolech hlavního podvozku a byl velice podobný systému EGTS. Tím pádem se systém též potýkal s problémem přehřívání elektromotorů. V roce 2011 systém prošel sérií úspěšných testů na letišti ve Frankfurtu. Testování probíhalo na letadle Airbus A320, ale momentálně projekt nepokračuje. Jeho možné použití v praxi je již nereálné. Důvod pro ukončení projektu společnosti nesdělily. 1.4 DLR electric taxi Posledním systémem, který je zabudován v konstrukci letadla je DLR electric taxi, který je vyvíjen Německým centrem pro letectví a kosmonautiku DLR. V jejich systému jde o dva elektromotory umístěné v kolech příďového podvozku. Není však poháněný pomocí APU, jako je tomu u ostatních systémů, ale energii tento systém získává z nízkoteplotního palivového článku. Palivový článek spotřebovává vodík a kyslík a produkuje vodu, tím přeměňuje chemickou energii na elektrickou. DLR se především zabývá vývojem samotného palivového článku a ne systému jako celku. Využít palivový článek k získání energie na pojíždění je jen jedno z možných využití. V budoucnu by mohl palivový článek nahradit APU, čímž by se ušetřila hmotnost. Vývoj systému začal v roce 2008, kdy palivový článek byl schopný vyvinout energii 25kW. Při prvním testu na letadle Airbus A320, který proběhl v roce 2011 v Hamburku byl výkon palivového článku již 100 kw. 1.5 TaxiBot Zatímco zmíněné systémy jsou přímo zabudované do konstrukce letadla, tak poslední systém zabývající se problematikou pojíždění letadel je systém TaxiBot, který nijak nesouvisí s konstrukcí letadla, ale také nahradí hlavní motory letounu z procesu pojíždění. Systém TaxiBot je vyvíjený společností Israel Aerospace Industries ve spolupráci se společnostmi Lufthansa a výrobcem letadel Airbus. Jedná se o poloautomatizovaný tahač, který umožní letadlu pohybovat se po plochách letiště bez hlavních motorů a přitom 3

12 ponechat pilotovi kontrolu nad letadlem. Tahač uchopí příďový podvozek letounu na otočnou plošinu a nepatrně ho zdvihne, aby nebyl příďový podvozek v kontaktu se zemí. I přes to, že tahač bude ovládán pilotem, je nezbytné, aby v tahači byl přítomen řidič, který by po odpojení od letadla odvezl TaxiBot zpět na stojánku. Výkon přes 500 koní tahači postačí k roztlačení plně naloženého Boeingu 747, nebo Airbusu A380. Tento systém je však výhodný pro spíše dálková letadla a doba pojíždění se využitím tohoto systému neurychlí. V současnosti jsou prototypy systému testovány dopravcem Lufthansa na letišti ve Frankfurtu. Obrázek 1 - Tahač Taxibot při testech s německým dopravcem Lufthansa 4

13 2 WheelTug Společnost WheelTug je dceřinou společností firmy Chorus Motors a zaměřuje se na vývoj asynchronních elektromotorů. Jejich produktem je systém, jehož základem jsou dva elektromotory zabudované do kol příďového podvozku. Použití speciálních elektromotorů Chorus Motors/WheelTug je velice výhodné, jelikož dokážou vyvinout veliký točivý moment a nějak výrazně se neprojevují na hmotnosti letadla. Celý systém určený pro Boeing 737 nové generace váží zhruba 140 kg a je možno ho použít pro všechna letadla s maximální vzletovou hmotností (MTOW) do 100 tun. Avšak pro společnost WheelTug jsou prioritními letadla Airbus A320 family a Boeing 737NG, které jsou největší segmenty na trhu. Zatím však nebylo rozhodnuto, na jakém z těchto letadel se systém objeví jako první. Jeho výkon je závislý především na výkonu APU. Počítá se s tím, že zařízení bude buď montováno přímo na výrobních linkách výrobců letadel, ale primárně bude montáž probíhat na již používaná letadla na některém z autorizovaných servisních středisek. Ty namontují systém na letadlo zhruba za dvě směny. Při montáži na letadlo, které je již v provozu není třeba nijak zasahovat do konstrukce, protože příďový podvozek s namontovaným systémem se bez problémů vejde do podvozkové šachty letadla. Letadlo je schopno vyvinout rychlost 45 km/h vpřed a při jízdě dozadu 8 km/h. Systém WheelTug bude pro letecké společnosti nabízen formou leasingu, který bude zahrnovat: - montáž systému na letadlo - pravidelný servis - aktualizace a modernizace systému - náhradní díly - všechny potřebné manuály - výcvik pilotů 5

14 Letecké společnosti budou za WheelTug platit měsíčně polovinu úspor, které jim WheelTug přinese. Díky zvolenému technickému řešení celého systému a dále i tomu, že namontovaný systém zůstane pořád ve vlastnictví společnosti WheelTug bude možné ho kdykoliv demontovat z letadla letecké společnosti, která již o WheelTug nebude mít zájem a namontovat ho na jiné letadlo. 2.1 Technické řešení jednotlivých komponentů Komponenty systému WheelTug: - elektromotory - APU - měniče napětí - ovládací panel - kabelová vedení - software Obrázek 2: Rozmístění jednotlivých komponentů na letadle 6

15 2.1.1 Elektromotory Základním prvkem celého systému jsou dva asynchronní elektromotory Chorus Meshcon namontované do kol příďového podvozku. Jde o patentovaný motor, který přes malé rozměry dokáže vyvinout veliký krouticí moment a zároveň zabezpečit dostatečnou trakci. Vyvinutá technologie motoru dokáže měnit parametry střídavého proudu. Díky této technologii motor zajišťuje dostatečný krouticí moment jak při malých, tak i při vyšších rychlostech, což u standartního elektromotoru není možné. Elektromotory jsou navržené tak, že jsou součástí kola příďového podvozku APU Obrázek 3: Schéma zabudování elektromotorů do kol příďového podvozku Pomocná energetická jednotka (APU) je zařízení, které zabezpečuje dodávku elektrické energie na palubě letadla, zatímco hlavní motory nejsou v chodu. Jedná se o turbohřídelový motor, ke kterému je přes reduktor otáček připojen generátor elektrické energie a ve většině případů také hydraulické čerpadlo. Základním úkolem APU je zabezpečit dostatečně velké množství energie pro spuštění hlavních motorů, jelikož palubní akumulátory nemají dostatečnou kapacitu, a proto slouží jen pro spuštění APU. Jakmile jsou hlavní motory v chodu, tak se APU vypíná a všechny jeho funkce přebírají hlavní motory. 7

16 Ohledně APU se během vývoje systému objevovaly pochybnosti, zda-li bude výkon APU dostatečný pro pohon elektromotrů a zároveň plnit funkce pro které byla původně určená. Po zdokonalení motoru Chorus Meshcon bylo zapotřebí dodat výkon 40 kva a maximální výkon APU u B737NG dosahuje 90 kva. Zátěžový test APU, které napájí WheelTug byl proveden na Boeingu 737NG společnosti Delta Airlines a dokázal, že výkon APU je dostatečný. Obrázek 4: APU Boeingu Měniče napětí Měniče napětí jsou další velice důležitou součástí systému. Jejich úkolem je přizpůsobit elektrickou energii, kterou poskytuje APU na takovou, kterou potřebují pro svůj pohon elektromotory a zároveň slouží jako řídící jednotka elektromotorů. Dalším jejich úkolem je regulování výkonu v případě prokluzovaní a rozpojení statoru a rotoru na základě signálu od zátěžového čidla umístěného na podvozku. Díky tomu nemůže být systém náhodně zapnut, dokud podvozek letadla nebude v kontaktu s provozními plochami letiště. Také se předejde poškození elektromotoru při vyšší rychlosti, než je maximální provozní rychlost systému. Díky malým rozměrům mohou být měniče umístěny v podvozkové šachtě příďového podvozku. Měniče napětí, které jsou součástí systému WheelTug dodává jedna z partnerských firem, kterou je ICE Corporation. 8

17 2.1.4 Ovládací panel Obrázek 5: Měniče napětí Celý systém WheelTug bude ovládaný piloty z kokpitu a to pomocí panelu, který bude v případě Boeingu 737NG umístěn na středovém panelu mezi piloty. Ovládací panel však není nijak závislý na ostatních palubních systémech a ani je neovlivňuje. Partnerem pro vývoj a výrobu ovládacího panelu je společnost Gables Engineering Jednotlivé prvky ovládacího panelu Obrázek 6: Ovládací panel systému WheelTug 1. MASTER PWR (hlavní vypínač) slouží k zapnutí a vypnutí systému 2. PŘEPÍNAČ FUNKCÍ přepínání různých pracovních režimů systému TEST slouží pro test systému, po kterém se rozsvítí jedna z kontrolek. 9

18 - Pokud se rozsvítí červená kontrolka je v systému chyba a není možné zahájit pojíždění - Rozsvítí-li se kontrolka žlutá, funkce systému je dočasně omezena - Při zelené kontrolce je systém plně funkční a lze zahájit pojíždění OFF systém není zapnutý TAXI mód určený pro pojíždění ORIDE krátkodobé zvýšení výkonu 3. BAREVNÉ KONTROLKY ZELENÁ systém je plně funkční ŽLUTÁ systém dočasně nefunguje (při nedostatečné dodávce elektrické energie, prokluzem kol, vysokou rychlostí, nebo nezatížení podvozku) ČERVENÁ systém není funkční 4. SPD HLD (Speed Hold) zabezpečuje udržování konstantní rychlosti. Obdobná funkce jako u tempomatu používaného v automobilech 5. OVLÁDÁNÍ SMĚRU přepínač určuje směr pojíždění (vpřed a vzad) 6. PORT NA SD KARTU umožňuje zapisovat veškerá data o provozu systému Kabelová vedení Všechny komponenty, které WheelTug obsahuje, musí být nějakým způsobem propojeny, aby byl systém schopen fungovat. Proto je zde kabeláž, která propojuje APU s měničem napětí, měnič napětí s elektromotory a měnič napětí s ovládacím panelem. Partnerem pro vývoj a výrobu kabeláže je společnost Co-Operative Industries Aerospace Software Kromě jednotlivých součástí systému je správná funkce plně závislá na softwaru, který celý systém řídí. Počítá se s tím, že jednotlivá zdokonalování se budou uskutečňovat za pomocí dat, které se budou získávat už z reálného provozu. Partnerem pro vývoj softwaru je společnost Resource Group. 10

19 2.2 Instalace systému Autorizované servisní středisko by mělo být schopno namontovat systém WheelTug na letadlo, během dvou pracovních směn. Jednotlivé kroky instalace: 1. svěšení příďového podvozku 2. posílení příďového podvozku 3. montáž již posíleného podvozku s koly opatřenými elektromotory 4. instalace měničů napětí do podvozkové šachty 5. instalace ovládacího panelu do kokpitu 6. propojení všech komponentů kabely Provozování letadla se systémem WheelTug bude možné díky STC, které musí být společnosti WheelTug vydáno. 2.3 Údržba Veškerá údržba systému WheelTug bude zabezpečena pomocí autorizovaných servisních středisek, které budou oprávněny systém instalovat, provádět pravidelnou údržbu, opravovat a demontovat systém. Obrovskou výhodou systému WheelTug je, že letadlo je možné provozovat bez fungujícího systému, jelikož je kompletně vyjmut z MMEL Master Minimum Equipment List. WheelTug používá údržbu typu LRU, která spočívá ve výměně poškozených komponentů za nové, což umožní úsporu času. 2.4 Provozní výhody systému WheelTug Zavedení systému WheelTug do reálného provozu přinese veliké množství výhod. Výhodný je především z hlediska úspor, snížení nebezpečí při manévrování letadla na letištích a snížení ekologické zátěže Úspory Nejdůležitější úspory: 11

20 - úspora paliva - úspora za vytlačení letadla - úspora času - úspora nákladů za opotřebení brzd - úspora emisní povolenky Systém vyloučí z procesu pojíždění hlavní motory a díky tomu spotřebovává palivo jen APU. Spotřeba APU je zhruba 2,2 litrů paliva za minutu a spotřeba obou hlavních motorů při pojíždění u B737 je zhruba 13 litrů za minutu, čímž uspoříme necelých 11 litrů paliva za minutu. Při pojíždění s jedním motorem je spotřeba zhruba 10 litrů za minutu. Tato úspora bude nejvíce viditelná na letadlech létajících krátké tratě a bude velice zásadní pro letecké společnosti. Náklady na palivo jsou totiž velikou zátěží pro letecké společnosti a tvoří 30% 40% přímých provozních nákladů. WheelTug dále eliminuje nutnost použití tahače pro vytlačení letadla ze stojánky. Tím se uspoří poplatek za pushback, který průměrně stojí okolo 2000 Kč a bude možné snížit počet pracovníků pozemního personálu. Další úsporu přinese fakt, že připojení a odpojení tahače zabere zhruba 2-3 minuty. Velikou úsporou je myšlenka, že by letadlo stálo paralelně s terminálem. Tím by byl umožněn výstup a nástup cestujících dvěma nástupními. Takové uspořádání letadel by přineslo velikou úsporu času, ale realizace by byla možná jen na některých letištích. Obrázek 7: Možnost manévrování letadla se systémem WheelTug 12

21 2.4.2 Zvýšení bezpečnosti Pohyb letadla pomocí elektromotorů snižuje ohrožení pozemního personálu, vozidel pohybujících se po plochách letiště a ostatních letadel. Největším nebezpečím je silný proud výfukových plynů od motorů, který přináší plno omezení a nutnost dodržovat mnoho bezpečnostních opatření. Častým problémem je také nasátí cizího předmětu do motorů a tím hrozí minimálně poškození motoru. 2.5 Přínos pro životní prostředí Obrázek 8: Bezpečnostní zóna B 737 Co se týče pojíždění letadel, tak největším problémem pro veřejnost a ekology je produkce emisí a hluku v okolí letišť. Oba tyto problémy jsou použitím systému WheelTug potlačeny na nejnižší možnou úroveň. APU u letadla Boeingu 737NG vyprodukuje necelých 6 kg emisí za minutu, zatímco hlavní motory při pojíždění vyprodukují téměř 32 kg emisí za minutu. Kromě zvýšení čistoty ovzduší, dojde také ke zvýšení čistoty vzduchu uvnitř samotných letadel. Při pojíždění několika letadel v řadě nasávají klimatizační jednotky vzduch, který může obsahovat splodiny od motorů letadel jedoucích před ním. 13

22 Obrázek 9: Vliv spalin za letadlem při pojíždění 2.6 Partneři společnosti Díky skutečnosti, že společnost WheelTug nemá svoji vlastní továrnu a ani v budoucnu se nepočítá s jejím vybudováním, je proto pochopitelné, že WheelTug spolupracuje s velikým množstvím společností. Partnerské společnosti se zdaleka nepodílejí jen na výrobě, ale také na testování systému. Každá společnost, která se podílí na vývoji, nebo výrobě musí být držitelem oprávnění Production Organization Approval (POA). Seznam partnerů: - Newport Aeronautical Development ( - Co-Operative Industries Aerospace ( - ICE corporation ( - Prague Airport ( - Endeavor Analysis ( - Dynetic Systems ( - Resource group ( - Gables engineering ( - ETA Global ( - Parker Aerospace ( 14

23 3 EGTS EGTS je jedním ze systémů, který při pojíždění letadla po plochách letiště nahradí hlavní motory. Dle mého názoru se jedná o jeden ze systémů, který se v budoucnu uplatní v letadlech na krátkých a středních tratích, pro které je optimalizován. Vyvíjen je společností Safran, která je registrovaná ve Francii a druhou společností je Honeywell, která je registrovaná ve Spojených státech amerických, přesněji ve státě Arizona. Zmíněné společnosti se pro tento projekt staly partnery v roce 2011 a obě jsou v leteckém průmyslu již dobře známé. Systém používá elektromotory, které získávají energii z APU, ale na rozdíl od systému WheelTug jsou zde elektromotory umístěny mezi koly hlavních podvozkových noh. Umístění na hlavním podvozku bylo zvoleno kvůli maximalizaci výkonu, trakci a agilnosti, jelikož na příďový podvozek působí jen 10% hmotnosti letadla. Toto umístění sebou nepřináší jen výhody, ale také veliké množství nevýhod. První zásadní nevýhodou je fakt, že na kolech hlavního podvozku jsou umístěné také brzdy a to by mohlo způsobit přehřívání elektromotorů a problémy s chlazením brzd. Další nevýhodou je, že EGTS zasahuje do konstrukce letadla a proto bude složitější a náročnější systém certifikovat. Systém je určen jak pro letadla Airbus A320 Family, což zahrnuje A318, A319, A320 a A321, tak i pro letadla Boeing 737NG. Jako prioritní řešení je instalovat systém do nových letadel, ale později bude následovat možnost dodatečné instalace systému i do letadel, které jsou již v provozu. Letadlo opatřené tímto systémem bude schopné pojíždět rychlostí 37 km/h a této rychlosti dosáhne za 90 sekund. Při maximální vzletové hmotnosti letadla bude systém schopný vyvinout rychlost 33,5 km/h. Očekává se, že hmotnost bude 150 kg v každém kole a celý systém by měl mít celkovou hmotnost zhruba 400 kg. 15

24 3.1 Jednotlivé komponenty Obrázek 10: Schéma rozmístění jednotlivých komponentů na letadle Komponenty systému EGTS: - elektromotory - řídící jednotka elektromotorů (WACU) - APU - měnič napětí - ovládací panel - kabelová vedení - software Elektromotory Systém bude vybaven permanentními elektromotory, každý bude mít výkon 50 kw a bude umístěn mezi koly hlavního podvozku. 16

25 Obrázek 11: Prototyp elektromotoru z roku Řídící jednotka ovládání kol (WACU) WACU mění velikost elektrického proudu na ovládací signál elektrického motoru proporcionálně v závislosti na pokynu pilota, který pilot zadává na ovládacím panelu EGTS. Obrázek 12: Řídící jednotka ovládání kol (WACU) Měnič napětí Měnič napětí dostává elektrickou energii, kterou převádí dle požadavků systému. Měl by být umístěný v podvozkové šachtě příďového podvozku. 17

26 3.1.4 Ovládací panel Obrázek 13: EGTS Controller Umožňuje pilotovi ovládat a kontrolovat chod celého systému z kokpitu letadla. Obrázek 14: Prototyp ovládacího panelu systému EGTS 1. OVLÁDÁNÍ SMĚRU A RYCHLOSTI POJÍŽDĚNÍ pilot zvolí pojíždění vpřed, nebo vzad a požadovanou rychlost pojíždění. 2. PŘEPÍNAČ FUNKCÍ slouží k přepínání chodu elektromotoru na levé, nebo na pravé podvozkové noze. Jestliže je přepínač v prostřední poloze jsou v chodu oba elektromotory. Tato funkce slouží především k snadnějšímu zatáčení letadla. 18

27 3. BAREVNÉ KONTROLKY tyto kontrolky slouží k signalizaci stavu celého systému. 4. TLAČÍTKO POWER slouží k zapnutí systému 5. TLAČÍTKO VYPNUTÍ SYSTÉMU po stisknutí se celý systém vypne Kabelová vedení Vzhledem k rozmístění komponentů po celém letadle, je nezbytně důležitá kabeláž, která všechny komponenty propojí Software Stejně jako u systému WheelTug, tak i zde je správný chod systému závislý na softwaru. 3.2 Provozní výhody systému EGTS Zavedení systému do reálného provozu přinese veliké množství výhod, podobných jako tomu bude při zavedení systému WheelTug. Systém EGTS se bude lišit menším množstvím úspor, což je způsobeno konstrukčním řešením systému. Systém EGTS je znatelně těžší a neumožní zrychlení obrátky letadla na zemi, jelikož přispívá k zahřívání brzd. Z hlediska zvýšení bezpečnosti budou výhody naprosto identické, jako u systému WheelTug. (viz kapitola 2.4) 19

28 4 Porovnání systémů WheelTug a EGTS Ačkoliv jsou oba systémy stejné z hlediska provozních výhod a vykonávané funkce, z konstrukčního hlediska jsou naprosto rozdílné. WheelTug EGTS Umístění elektromotorů Kola příďového podvozku Kola hlavních podvozků Druh motorů Asynchronní elektromotory Permanentní elektromotory Motory jsou schopny Degradace účinnosti při Teplotní limity pracovat při teplotě vyšší 80 C a konec funkčnosti při elektromotorů než 200 C 16O C Montáž mezi kola hlavních Konstrukční změny na letadle Montáž do kol příďového podvozku podvozků a nutnost mechanického spojení s brzdami Hmotnost systému 140 kg 400 kg Vytváření magnetického pole při přerušení Žádné nevytvářejí Vytvářejí magnetické pole napájení elektromotorů Počátek vývoje systému Rok 2005 Rok 2011 Uvedení systému do provozu Polovina roku 2015 V letech Tabulka 1: Srovnání systémů WheelTug a EGTS 20

29 5 Použití systémů pro pojíždění letadel bez použití hlavních motorů na Letišti Václava Havla Praha Možné použití těchto systému na Letišti Václava Havla Praha je velmi pravděpodobné, jelikož letečtí dopravci, kteří se rozhodli tyto systémy v budoucnu instalovat do svých letadel jsou k vidění i na Pražském letišti. V případě systému WheelTug by se mohlo v současnosti jednat o dopravce KLM, Alitalia, nebo EL AL. V případě EGTS by se mohlo jednat o dopravce EasyJet. 5.1 Úspory paliva na Letišti Václava Havla Praha Průměrná doba pojíždění na Letišti Václava Havla Praha je 10 minut. Ať už se jedná o pojíždění před startem, nebo po přistání. Finanční úspora by tak oproti pojíždění s oběma hlavními motory byla zhruba 220 litrů paliva za dobu pojíždění po přistání i před startem. Dle informace z Února 2014 společnosti LUKOIL Aviation Czech, je konečná cena leteckého paliva včetně poplatků a daní na Letišti Václava Havla Praha 35,36 Kč. Z toho vyplívá, že letadla s tímto systémem by za palivo spotřebované pojížděním na Pražském letišti ušetřili necelých 8000 Kč. Oproti pojíždění s jedním hlavním motorem by úspora byla zhruba 160 litrů paliva, což je přibližně 5500 Kč. 5.2 Letiště Praha a WheelTug Pražské letiště je především známé ve spojení se systémem WheelTug, jelikož je jednou z partnerských společností WheelTugu. Díky tomuto partnerství se na Pražském letišti odehrály i testy systému. První série testů se uskutečnila v Listopadu roku 2010 na letadle Boeing české společnosti Travel Service. Test sloužil k získání dat o energii potřebné pro pohon elektromotorů a prověření funkce systému za chladných klimatických podmínek. Všechny testy proběhly úspěšně. Prověřilo se, že letadlo je schopno pojíždět s tímto systémem a dokonce bylo letadlo schopné pojíždět jen s jedním elektromotorem. Další série testů na Letišti Václava Havla Praha se uskutečnila v červnu roku 2012 na letadle Boeing německé společnosti Germania. Na letounu byl nainstalován první kompletní systém WheelTug a byl testován pohyb na různých typech povrchu (např. asfalt 21

30 pokrytý olejem, nebo pohyb po nakloněné rovině). Během testů byla také vyzkoušena složitost instalace systému. Celý systém byl odmontován z letounu a za necelé dvě hodiny bylo letadlo navráceno do provozu. 22

31 Závěr Myslím si, že myšlenka o zařazení elektromotoru do letecké dopravy představuje správný směr, jakým by se měla letecká doprava ubírat. Po rozmachu letecké dopravy v posledních desetiletích je totiž nutné přicházet s novými inovacemi, které umožní snižovat dopad na životní prostředí, snižovat náklady pro její provoz a zároveň uspokojit poptávku. S ideou o pojíždění letadla po plochách letiště pomocí elektromotoru je nepokročilejším projektem systém WheelTug s elektromotory umístěnými v kolech příďového podvozku. Tento systém už není daleko od uvedení do reálného provozu a letečtí dopravci o něj projevují veliký zájem. Na pomyslném druhém místě se nachází systém EGTS, který vykonávanou funkcí je stejný jako WheelTug, ale jeho složitější technické řešení se nejeví jako příliš šťastným krokem. Dle mého názoru jsou tyto projekty jasným důkazem toho, že letecká doprava je dynamickým odvětvím, které vyžaduje nová technická řešení, aby byla zachována efektivita tohoto druhu dopravy. 23

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen MALÝ LETECKÝ MOTOR AICTA Design Work (ADW) je tradiční vývojář dieselových motorů, má zkušenosti z Avie a ČKD Hradec Králové. Její tým vyvíjí motory již desítky let. Firma AICTA Design Work se pustila

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Wakemaster je přenosný dvousloupový system pro celoroční zábavu. Wakeboarding, snowboarding, mountainboarding a další. Jako jediný dvousloupový systém na trhu nabízí inteligentní

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Wikov Wind a.s. Větrná energie v ČR 2008. 23.10.2008, Praha

Wikov Wind a.s. Větrná energie v ČR 2008. 23.10.2008, Praha Wikov Wind a.s. Větrná energie v ČR 2008 23.10.2008, Praha Obsah prezentace Současnost společnosti: výroba a realizace prvních větrných elektráren. Optimalizace 2MW konceptu: informace o probíhajících

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

The Boeing Company. Boeing 737. 14. prosince 2010. Jakub Dáňa (JCU, České budějovice) The Boeing Company 14. prosince 2010 1 / 16

The Boeing Company. Boeing 737. 14. prosince 2010. Jakub Dáňa (JCU, České budějovice) The Boeing Company 14. prosince 2010 1 / 16 The Boeing Company Boeing 737 Jakub Dáňa JCU, České budějovice 14. prosince 2010 Jakub Dáňa (JCU, České budějovice) The Boeing Company 14. prosince 2010 1 / 16 Obsah 1 Varianty B737-100 B737-200 B737-300

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI Prezentace Aircraft Industries, a. s. AREÁL SPOLEČNOSTI Z PTAČÍ PERSPEKTIVY KRÁTCE O SPOLEČNOSTI» Aircraft Industries, a.s. čerpá z více než 70ti leté historie letecké výroby» Dosud

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel ÚVEE (FEKT VUT Brno) Projekt OPVK: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji CZ.1.07/2.4.00/12.0017

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás...

Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás... Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás... Panel SHV je vhodný všude tam, kde potřebujete celoročně temperovat (topí) a kde je přebytek vlhka (odvlhčuje, zamezuje plísním), kde je vydýchaný

Více

TOTAL AVIATION Přehled produktů

TOTAL AVIATION Přehled produktů TOTAL AVIATION Přehled produktů Vše pro letectví Objevte naši širokou řadu maziv TOTAL MAZIVA PRO PÍSTOVÉ LETECKÉ MOTORY Čistě minerální oleje bez diverzantních aditiv Aero 80 Aero 100 Aero 120 FRANCE:

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Marketing Zacílení vývoje Original Equipment

Marketing Zacílení vývoje Original Equipment Product Fact Book Marketing Zacílení vývoje Original Equipment Pneu ContiEcoContact 5 byla vyvíjena ve spolupráci s našimi OE zákazníky a byly respektovány jejich požadavky na optimalizaci valivého odporu.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

Tisková zpráva. Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy. 9. května 2013

Tisková zpráva. Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy. 9. května 2013 9. května 2013 Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy Bezplatnou součástí inteligentního řídicího systému pohonné jednotky, která poskytuje úsporu paliva 4 až 5 procent, se

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Tisková informace. Systém řízení osobních vozidel s novými funkcemi a úsporou energie. IAA05_PT01 September 2005

Tisková informace. Systém řízení osobních vozidel s novými funkcemi a úsporou energie. IAA05_PT01 September 2005 Tisková informace IAA05_PT01 September 2005 Systém řízení osobních vozidel s novými funkcemi a úsporou energie Společnost ZF Lenksysteme GmbH, společný podnik 50:50 firmy Robert Bosch GmbH a firmy ZF Friedrichshafen

Více

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách.

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách. ALLIGATOR sens.it Programovatelný senzor tlaku v pneumatikách. Evropská komise se rozhodla zavést monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, stejně jako ke snížení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_119 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Audi Originální příslušenství

Audi Originální příslušenství Úvodní přehled Audi je žádaným objektem, bohužel nikoli jen u zákazníků. Každý den je v Evropě odcizeno více než 2 300 vozidel. Pomocí vyhledávacího asistenta Audi plus může být kolem 80 % odcizených vozidel

Více

Zapřáhněte některého z našich tahounů

Zapřáhněte některého z našich tahounů Zapřáhněte některého z našich tahounů Požadujete-li hrubou sílu a přesnou ovladatelnost, jsou motory FT tou správnou volbou. Motory FT s vysokým tahem a krouticím momentem jsou optimálním řešením pro plachetnice,

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Geotrac řady 3 + 4. Přehled modelů pro rok 2008

Geotrac řady 3 + 4. Přehled modelů pro rok 2008 Geotrac řady 3 + 4 Přehled modelů pro rok 2008 Od S 14 po Geotrac 60 let traktorů Lindner (1948 2008) Rakouský rodinný podnik Lindner vyrábí traktory a transportéry určené k nasazení v horských oblastech,

Více

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Možnosti směrového řízení u vozidel - zatáčející kola přední nápravy (klasická koncepce u rychle jedoucích vozidel) Možnosti směrového řízení u vozidel

Více

PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM NOVÁ GENERACE PLYNULÝCH PŘEVODOVEK OD NEW HOLLAND

PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM NOVÁ GENERACE PLYNULÝCH PŘEVODOVEK OD NEW HOLLAND N E W H O L L A N D T 7 O O O OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM Ovládání elektrohydraulických okruhů dva okruhy hydrauliky ovládáte lehkým zmáčknutím tlačítka. Aktivace IntelliSteer TM zmáčknete tlačítko a automatický

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

trak power Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge

trak power Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge POWER FROM INNOVATION Společnost Hoppecke se již 75 let zabývá výrobou a prodejem nových systémových řešení pro pohon vozidel. Výrobní

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více