ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý"

Transkript

1 ROPA Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1

2 Anotace: Žáci se seznámí s ropou, jejím vznikem, těžbou a zpracováním. V rámci tohoto modulu žáci rozdělí produkty vznikající z ropy a uvedou jejich použití. Popíší těžbu ropy a rektifikaci, vyjmenují jednotlivé produkty a přiřadí k nim použití. Posoudí dopad ropných havárií na ŽP. 2

3 Ropa hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina směs uhlovodíků především alkanů fosilní palivo název odvozen z polštiny původní význam slova: hnis využití: zdroj energie (palivo) výroba pohonných hmot surovina pro chemický průmysl, výrobu plastů, léčiv, hnojiv, pesticidů Obr. č. 1: Ropa [2] dostupné z: 3

4 Složení směs těkavých uhlovodíků (alkany) plyny: methan, ethan, propan, butan kapaliny: uhlovodíky s delšími řetězci (C 5 C 16 ) pevné látky: uhlovodíky se 17 a více uhlíky v řetězci při teplotě 20 C Obr. č. 2: Brazilská ropná plošina [3] dostupné z: 4

5 Vznik ropy 1. anorganický původ předpověděl Mendělejev působení přehřáté páry na karbidy těžkých kovů v oceánských hřbetech (tvoří se nová oceánská kůra) 2. organický původ uznávaná teorie vznik termogenickým rozkladem organické hmoty (živočišných a rostlinných zbytků) vlivem tepla a tlaku postupně vzniká: kerogen ropa zemní plyn teplotní interval tvorby ropy: ropné okno ( C) hloubka ropného okna 2-4 km hloubka plynového okna 3-6 km ropa a plyn migrují podél geologických zlomů nebo porézních sedimentárních vrstev do ropných pastí (porézní hornina utěsněná nepropustnými horninami) Obr. č. 3: Těžba ropy v Ázerbájdžánu [4] dostupné z: ki/file:haciqabul_economics.jpg 5

6 Výskyt ropná past obsahuje v pórech % ropy těsnící horniny: většinou břidlice (vysoký obsah jílu) vyvřelé horniny (pokud nejsou zvětralé) porézní (kolektorové) horniny: nahromadění migrující ropy a plynu porézní pískovce vápence korálových útesu ropa ropa Obr. č. 4: Ropná past (upraveno) [5] dostupné z: _Trap_%28Anticlinal%29.svg Obr. č. 5: Ropná past podél zlomu (upraveno) [6] dostupné z: 6

7 Těžba přírodní vývěry historická těžba povrchové dolování zastaralé, dopad na krajinu, 100 % výtěžnost těžba vrty komerční způsoby primární sekundární terciární primární ropa je vytlačována přírodními zdroji (vodou, plynem) výtěžnost % sekundár ní udržení tlaku v ložisku (do vrtu se vhání voda, plyn, vzduch) výtěžnost dalších 5 15 % terciární snížení viskozity ropy (vhánění vodní páry, zapálení části ložiska) výtěžnost dalších 5 15 % 7

8 Těžba na souši 1500 velkých ropných polí nejvíce na Blízkém Východě přes 60 % nalezišť Perský záliv Saudská Arábie (Ghawar: 280 km x 30 km) Kuvajt (Burgan: 780 km 2 ) Obr. č. 6: Ropné pole v Ázerbájdžánu [7] dostupné z: 14_ _Azerbaijan.jpg Obr. č. 7: Těžba v Koryčanech(ČR) [8] dostupné z: _t%c4%9b%c5%beebn%c3%ad_st%c5%99edisko_2.jpg 8

9 Schéma vrtu těžební vrty jsou vrtány kolmo od vrtné hlavicevede potrubí k centrální stanici, kde jsou jednotlivé tekutiny odděleny a dále zpracovány vytěžená (slaná) voda se vstřikuje zpět pod zem Obr. č. 8: Vrt na souši [9] dostupné z: File:Oil_well_scheme.svg schéma vrtu: 1. motor 2. protiváha - závaží 3. ojnice 4. hlavní rameno 5. hlava 6. lano 7. ústí vrtu 8. ropovod 9. betonový základ 10. vnější plášť 11. táhlice 12. potrubí 13. čerpadlo 14. ventily 15. ropné písky 9

10 platformy plovoucí Těžba na moři zabudované do mořského dna podmořské těžební systémy individuální hlavice spojené s centrální stanicí separace tekutin, skladování nebo transport potrubím k pevnině Obr. č. 9: Platforma Oseberg A Condeep v Severním moři [10] dostupné z: erg_a_-_waves_iii.jpg 10

11 Plovoucí vrtná plošina DeepwaterHorizon Provedla nejhlubší vrt přes 10 km (1,2 km pod oceánským dnem) 22. dubna 2010 se plošina potopila v Mexickém zálivu v důsledku exploze ze 130 pracovníků 11 mrtvých vrt v hloubce asi 1650 m zůstal otevřen až do 15. července únik až 147 milionů litrů ropy, největší zamoření pobřežních vod v historii USA Obr. č. 10: Hašení Deepwater Horizon[11] dostupné z: n_offshore_drilling_unit_view_from_the_laney_chouest.jpg Obr. č. 11: Likvidace ropné skvrny Mexickém zálivu v roce 2010 (havárie Deepwater Horizon) [12] dostupné z: 11

12 Následky havárií havárie při těžbě a převozu ropy zničení vodních i pobřežních biotopů havárie tankeru ExxonValdesu Aljašky ( tun ropy) smrt mořských ptáků, 2800 mořských vyder, 300 tuleňů, 250 orlů, asi 22 kosatek a miliardy jiker lososů a herinků ropa znečistila celé pobřeží a zapříčinila zničení většiny planktonu v oblasti Obr. č. 12: Pták obalený ropou, Černé moře, 2007 [13] dostupné z: _Black_Sea_Oil_Spill_ jpg Obr. č. 13: Ropa vytékající z tankeru, Velký bariérový útes, 2010 [14] dostupné z: 12

13 Zpracování ropy zabývá se jím petrochemický průmysl ropná rafinérie zpracovatelský závod zpracování v ČR(přívod ropy): Česká rafinérská Litvínov (ropovod Družba z Ruska) Kralupy nad Vltavou (ropovod IKLz Ingolstadtu) Paramo Pardubice (ropovod Družba z Ruska) Obr. č. 14: Kanadská rafinérie [15] dostupné z: a.org/wiki/file:oil_refiner y_canada.jpg Obr. č. 15: Stavba ropovodu [16] dostupné z: wiki/file:pipelines_under_constr uction_% %29.jpg 13

14 Frakční destilace (rektifikace) proces oddělování složek ze směsi podle teploty varu teplota varu jednotlivých složek se liší o méně než 25 C několikastupňová destilace nepřetržitý proces probíhá ve svislých válcích (destilační kolony) s průměrem od cca 65 cm do 6 m a výškou od cca 6 do 60 m produkty s nejnižší teplotou varu (plyny) vycházejí na vrcholu kolony, s nejvyšší teplotou varu (mazut) v její dolní části Obr. č. 16: Destilační kolona [17] dostupné z: 14

15 Schéma kolony ropa zahřátá na teplotu 370 C na patrech se dělí na produkty: plynné uhlovodíky petroléter benzín petrolej plynový olej, topný olej mazut (mazací oleje, asfalt, parafin) ropa plyn 20 C benzín petrolej plynový olej topný olej reflux = zpětný tok kapalina se vrací zpět do kolony, stéká shora dolů, ochlazuje páry a zvyšuje účinnost procesu PEC mazut (výroba mazacích olejů, asfaltu a parafinu) Obr. č. 17: Patra kolony [18] dostupné z: g/wiki/file:colonna_di_distillaz ione_a_piatti.png Obr. č. 18: Oddělení jednotlivých produktů [19] dostupné z: dia.org/wiki/file:crude_ Oil_Distillation.png 15

16 plynné uhlovodíky Produkty methan, ethan, propan, butan C 1 4, t v = do 20 C použití: poslední dva jsou součásti automobilového paliva LPG petroléter uhlovodíky s délkou řetězce C 5 7 ; t v = C) použití: rozpouštědla (chemické čištění oděvů) benzín C 6 12, t v = C použití: rozpouštědlo, lékařství, palivo petrolej C 10 15, t v = C použití: letecké palivo pro trysková letadla plynový olej C 10 20, t v = C použití: nafta, lehký topný olej mazut(zbytek po rektifikaci) použití: palivo v elektrárnách, teplárnách, pohon plavidel zpracování vakuovou destilací za sníženého tlaku vznikají těžké topné oleje, parafin, vazelína a asfalt Obr. č. 19: Rafinerie Anacortes, Washington [20] dostupné z: 16

17 Význam ropy činnosti vyžadující ropu: pěstování potravin doprava výroba léků, plastů, barviv, hnojiv, pesticidů na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti Obr. č. 20: Čerpací stanice, Sibiř [21] dostupné z: Obr. č. 21: Čerpací stanice, Kambodža [22] dostupné z: Obr. č. 22: Plastové vaky s hnojivem [23] dostupné z: lack_bags_-_geograph.org.uk_-_ jpg 17

18 Zdroje 1. BENEŠ, Pavel, Václav PUMPR a Jiří BANÝR. Základy chemie pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Vyd. 3. Praha: Fortuna, 2001, 96 s. ISBN Crude_oil.JPG. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 3. Oil_platform_P-51_%28Brazil%29.jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 4. Haciqabul_economics.jpg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 5. Structural_Trap_%28Anticlinal%29.svg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 6. Structural_Trap_Fault.svg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: _ _Azerbaijan.jpg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 14_ _Azerbaijan.jpg 8. Kory%C4%8Dany_-_t%C4%9B%C5%BEebn%C3%AD_st%C5%99edisko_2.jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 9. Oil_well_scheme.svg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 10. Oseberg_A_-_Waves_III.jpg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: _Waves_III.jpg 11. Deepwater_Horizon_offshore_drilling_unit_view_from_the_Laney_Chouest.jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 12. Flickr_-_DVIDSHUB_-_Oil_Spill.jpg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: _DVIDSHUB_-_Oil_Spill.jpg 13. Oiled_Bird_-_Black_Sea_Oil_Spill_ jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 14. Great_barrier_oil_spill_march_2010.JPG. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 15. Oil_refinery_canada.jpg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 16. Pipelines_under_construction_% %29.jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 17. Colonne_distillazione.jpg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 18. Colonna_di_distillazione_a_piatti.pngg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 19. Crude_Oil_Distillation.png. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 20. Anacortes_Refinery_31904.JPG. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 21. Petrol_station_in_siberia.jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 22. Cambodia_gas_station.jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 23. Blue_bags,black_bags_-_geograph.org.uk_-_ jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 18

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy Ropa Též (surová nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry nejčastěji v oblasti kontinentálních

Více

Ropa, zpracování ropy

Ropa, zpracování ropy VY_52_Inovace_246 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ropa, zpracování ropy prezentace Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu 21. století

Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu 21. století Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor DMML), st. skupina 23 Jaroslava Široká, Tomáš Tóth pracovní skupina 3 Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Hana Hynoušová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Toky ropy a zemního plynu

Více

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005 1.3 Ropa (Nafta, Petroleum (VB), Crude Oil (USA), Nefť (Rusko), le Petrol (Fr) Ropa patří mezi tzv. fosilní paliva (uhlí, zemní plyn, ropné písky, břidlice) což znamená, že vznikla v dávné minulosti a

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012. Ročník: osmý

SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková SLOŽENÍ ROZTOKŮ Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí se složením roztoku a s veličinou

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD

VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD Daniel Cikán, II. ročník, DP-SV Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

a její dopady na životní prostředí

a její dopady na životní prostředí Vyroba energie a její dopady na životní prostředí 2010 Calla www.calla.cz energie života fosilní zdroje energie atomu obnovitelné zdroje energie sluneční energie energie v biomase energie vody energie

Více

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. září 2013 Název zpracovaného celku: UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Uhlovodíky organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují pouze atomy uhlíku

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN OBSAH 3 OBSAH Jak skladovat energii Jan Tůma 7 Energie a její přeměny Jan Tůma 21 Bydlení a energie Jiří

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

ENERGETIKA. Elektárny [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW:

ENERGETIKA. Elektárny [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW: <http://www.inovacnipodnikani.cz/uvod/8> ENERGETIKA Je průmyslové odvětví, které se zabývá všemi možnými zdroji energie. Elektárny [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW: Zdroj prezentace: is.muni.cz/th/135711/pedf_m/neobnovitelne_a_obnovitelne_ze.ppt

Více

Ekologické problémy. Bergerová, Haluzová

Ekologické problémy. Bergerová, Haluzová Ekologické problémy Bergerová, Haluzová Ekologie Ernest Haeckel (1869) oikos domov logos věda nomos řízení Ekologií rozumíme soubornou vědu o vztazích organismů k okolnímu světu, kam můžeme počítat v širším

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Únor 2010 Strategická výzkumná agenda vodíkových technologií Únor 2010 Česká vodíková technologická platforma (HYTEP Hydrogen Technology

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Průmysl. Těžební průmysl

Průmysl. Těžební průmysl Průmysl Průmysl se stavebnictvím tvoří tzv. sekundární sektor (druhovýroba). Je základní složkou světového hospodářství. Na celkovém objemu materiální produkce světa se podílí asi 75%, zaměstnává kolem

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Zemědělské inženýrství Katedra: Katedra Zemědělské Techniky a Služeb Analýza možností zmírnění

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

Prohlášení: Anotace: Klíčová slova:

Prohlášení: Anotace: Klíčová slova: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice Školní rok: 2004/2005, letní semestr Ročník: I. (obor TŘD kombinované studium Praha), Příjmení, jméno: Filadelfiová Radka Datum: 26.04.2004 Název práce:

Více

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. V této publikaci byly použity výsledky výzkumných projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR: QF 4179 Využití

Více

Technicko-ekonomické aspekty energetiky

Technicko-ekonomické aspekty energetiky Technicko-ekonomické aspekty energetiky JAN OSIČKA FILIP ČERNOCH PETR OCELÍK TOMÁŠ VLČEK Aktualizované vydání TECHNICKO-EKONOMICKÉ ASPEKTY ENERGETIKY Jan Osička Filip Černoch Petr Ocelík Tomáš Vlček Masarykova

Více