JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý"

Transkript

1 Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1

2 Anotace: Žáci se seznámí s využitím jaderné energie a jadernými elektrárnami v ČR. V rámci tohoto modulu žáci popíší jadernou reakci a její produkty. Žáci vyjmenují jaderné elektrárny v ČR a popíší jejich provoz. Posoudí dopad havárií na zdraví lidí a ŽP. 2

3 Jaderná energie uvolňuje se při reakcích v atomovém jádře využití: jaderná energetika, vojenské a zdravotní účely využívá štěpnou reakci uranu nebo plutonia Obr. č. 1: Instalace palivových článků [2] dostupné z: Obr. č. 2: Jaderný výbuch [3] dostupné z: 3

4 Jaderná reakce přeměna atomových jader probíhá samovolně nebo je vyvolaná působením jiného jádra či částice dochází ke změně struktury zúčastněných jader a změně jejich pohybového stavu Obr. č. 3:Reakce lithia s deuteriem [4] dostupné z: Obr. č. 4: Štěpení jádra reakcí s neutronem [5] dostupné z: 4

5 Termonukleární fúze sloučení dvou jader za vysoké teploty či tlaku sloučení dvou protonů: vzniká neutron, deuterium, neutrino a pozitron a poté těžší prvek uvolní se energie (gama záření) probíhá na Slunci teplota K každou vteřinu vznikne 620 miliónů tun vodíku reakce poběží asi 5 miliard let Car-bomba v roce 1961 Rusové odpálili největší termonukleární pumu (síla 57 MtTNT) nad ostrovem Nová Země atomový hřib 40 x 60 km; zemětřesení o síle 5; v okruhu 40 km vše srovnáno se Zemí; Obr. č. 5: Jaderná fúze [6] dostupné z: popáleniny 3. stupně v okruhu 100 km 5

6 Štěpná reakce nestabilní jádro se rozbije po vniknutí cizí částice (neutronu) uvolní se energie a 2 3 rychlé neutrony štěpení uranu 235 U: průnik pomalého (tepelného) neutronu jádro se rozpadne na 2 přibližně stejné části uvolní se 2 až 3 volné neutrony neutrony vyvolají štěpení dalšího jádra uranu vzniká: lehký produkt Z = 35 (Br) -45 (Rh) těžký produkt Z = 51 (Sb) -62 (Sm) Obr. č. 6: Štěpení uranu [7] dostupné z: 6

7 Surovina smolinec (uraninit) oxid uraničitý; vzorec: UO 2 surovina pro výrobu uranu a radia naleziště: Jáchymov, Dolní Rožínka (těžba i v současnosti) manželé Currieobjevili v jáchymovském smolinci radium obsahuje přírodní izotop uranu 238 U Obr. č. 7: Měření radioaktivity smolince [8] dostupné z: g/wiki/file:gammascout_pitch blende_bionerd.jpg Obr. č. 8: Smolinec, Severní Karolína, USA [9] dostupné z: 7

8 Jaderné palivo palivo: přírodní uran 238 Uve formě UO 2 obohacený až 5 % izotopem uranu 235 U thorium peletky uzavřené v palivových tyčích Obr. č. 9: Jaderné palivo tyče [10] dostupné z: Obr. č. 10: Tyče s peletkami[11] dostupné z: 8

9 Jaderná elektrárna schéma elektrárny s tlakovodním generátorem 1. blok reaktoru 2. chladící věž 3. tlakovodní reaktor 4. řídící tyče 5. vyrovnávací tlaková nádrž 6. parogenerátor 7. palivová nádrž 8. turbína 9. generátor 10. transformátor 11. kondenzátor 12. plynný stav 13. kapalný stav 14. přívod vzduchu 15. vlhký vzduch 16. řeka 17. chladící okruh 18. primární okruh 19. sekundární okruh 20. vodní pára 21. pumpa Obr. č. 11: Schéma jaderné elektrárny[12] dostupné z: wiki/file:nuclear_power_plant- pressurized_water_reactor- PWR.png 9

10 Reaktor 1. kontrolní tyče 2. kryt reaktoru 3. plášť reaktoru 4. vstup a výstup vody 5. reaktorová nádoba 6. aktivní zóna 7. palivové tyče Obr. č. 12: Tlakovodní reaktor [13] dostupné z: scheme.png tlakovodní reaktor nejčastější typ (60 %) v Dukovanech i Temelíně reaktor je chlazen vodou o vysokém tlaku (cca 10 MPa), která je i moderátor reakce výrazný prvek bezpečnosti: Pokud z jakéhokoliv důvodu není v reaktoru voda, reakce se sama zastaví. pára (pohon turbogenerátorů) se vyvíjí v parogenerátorech (mimo vlastní reaktor) vysokotlaká voda primárního okruhu uvádí do varu vodu v sekundárním okruhu a pro turbínu vyrábí sytou páru o podstatně nižším tlaku 10

11 JE Dukovany historie: výstavba od roku 1978 první blok uveden do provozu v roce 1985, čtvrtý v roce 1987 havárie: patří mezi první třetinu nejbezpečnějších JE na světě od roku 2010 nedošlo k žádné poruše větší než stupeň 0 stupnice INES v roce 1988 požár transformátoru mimo JE, únik oleje do vodní nádrže v roce 2010 pracovník elektrárny nechtěně automaticky vypnul jeden reaktor, bezpečnost nebyla ohrožena JE Dukovany má čtyři bloky VVER 440, typ V 213 po modernizaci ( ) o elektrickém výkonu MW aktivní zóna reaktoru: 312 palivových souborů tvořených 126 palivovými proutky, ve kterých je palivo hermeticky uzavřeno 37 regulačních kazet s palivovou částí výška zóny je 2,5 m, průměr 2,88 m obsahuje sklad vyhořelého jaderného paliva Obr. č. 13: JE Dukovany [14] dostupné z: 11

12 historie: JE Temelín výstavba od roku 1987 první blok uveden do provozu v roce 2000, druhý v roce 2003 palivo: oxid uraničitý (cca 4 % 235 U) čtyřletý cyklus každý rok výměna ¼ paliva JE Temelín má dva bloky VVER 1000, typ V 320 o elektrickém výkonu MW aktivní zóna reaktoru: 163 palivových souborů tvořených 312 palivovými proutky, ve kterých je palivo hermeticky uzavřeno 61 řídících a regulačních kazet výška zóny je 3,5 m, průměr 3,16 m další dva bloky ve výstavbě Obr. č. 14: JE Temelín [15] dostupné z: rnkraftwerk_temel%c3%adn_ jpg 12

13 Jaderná havárie havárie při které dojde k: 4. porušení těsnosti obalu jaderného paliva v aktivní zóně reaktoru 5. úniku radioaktivních látek do chladiva či moderátoru 6. úniku radioaktivní směsi z primárního okruhu do reaktorového bloku 7. úniku radioaktivní směsi z reaktorového bloku do okolí elektrárny resp. do životního prostředí (stupnice INES) Obr. č. 15: JE Jaslovské Bohunice, v roce 1977 havárie (součást Československa), stupeň 4 [16] dostupné z: unice_power_plant_1.jpg Obr. č. 16: Dělení havárií [17] dostupné z: 13

14 Černobyl JE na území Ukrajiny byla uvedena do provozu v roce 1977 poslední blok byl odstaven v roce havárie (stupeň 7) -4. reaktorový blok těžce kontaminovány rozsáhlé oblasti Ukrajiny, Běloruska (přes 60 %) aruska, evakuace apřesídlení více než lidí (WHO, 2005) Obr. č. 17: 4. reaktorový blok jaderné elektrárny Černobyl [18] dostupné z: media.org/wiki/file:c hernobyl_hdr.jpg Obr. č. 18: Měření radioaktivity [19] dostupné z: obyl_ukraine_302.jpg 14

15 Pripjať původně město mladých leží 2 km od jaderné elektrárny věkový průměr obyvatel nedosahoval ani 30 let obyvatel poslední sčítání lidu před evakuací (listopad 1985) od evakuace dnes město duchů, ve kterém radiace přetrvává (odhad rozpadu nuklidů je cca 150 let) Obr. č. 19: Obytné domy [20] dostupné z: Obr. č. 20: Měření radiace [21] dostupné z: Obr. č. 21: Plavecký bazén [22] dostupné z: 15

16 Černobyl -dopad havárie uvolnila tolik kontaminace jako 400 bomb z Hirošimy celková velikost havárie byla asi 100 až 1000 menší než kontaminace způsobená atmosférickými testy jaderných zbraní v polovině 20. století Obr. č. 22: Radiace v roce 1996 [23] dostupné z: iation_map_1996.svg 16

17 FukušimaI JE v Japonsku uvedena do provozu v roce 1971 havárie (stupeň 7) při zemětřesení a následném zásahu vlnou tsunami zničeny čtyři z šesti reaktorů únik radioaktivní vody do Indického oceánu následky neustále odstraňovány Obr. č. 23: Havárie [24] dostupné z: ima_i_nuclear_accidents_diagram.svg Obr. č. 24: Výbuch v jaderné elektrárně [25] dostupné z: shima_i_by_digital_globe_b.jpg 17

18 Fukušima při havárii uniklo značné množství radiace z ochranného pásma (30 km) bylo evakuováno osob Obr. č. 26: Centrum zemětřesení [27] dostupné z: EARTHQUAKE_ png Obr. č. 25: Následky zemětřesení a tsunami [26] dostupné z: 18

19 Zdroje 1. BENEŠ, Pavel, Václav PUMPR a Jiří BANÝR. Základy chemie pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Vyd. 3. Praha: Fortuna, 2001, 96 s. ISBN Crocus-p jpg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 3. Bomba_atomowa.gif. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 4. Li6-D_Reaction.svg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 5. Kernspaltung.gif. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 6. FusionintheSun.svg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 7. Kernzerfall.svg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 8. Gammascout_pitchblende_bionerd.jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 9. Uraninite jpg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 10. RIAN_archive_132603_Nuclear_power_reactor_fuel_assembly.jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 11. Brennelement-Kernkraftwerk.jpg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: Kernkraftwerk.jpg 12. Nuclear_power_plant-pressurized_water_reactor-PWR.png. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 13. Wwer-1000-scheme.png. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 14. Dukovany_power_station.jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 15. Kernkraftwerk_Temel%C3%ADn_ JPG. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 16. Jaslovske_Bohunice_Power_Plant_1.JPG. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 17. INES_cs.svg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 18. Chernobyl_HDR.JPG. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 19. Chernobyl_ukraine_302.jpg. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 20. Pripyat_foto.JPG. Wikimedia Commons[online] [cit ]. Dostupné z: 21. Prypjat_dose_rate_meter.jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 22. Swimming_Pool_Hall_4_Pripyat.jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 23. Chernobyl_radiation_map_1996.svg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 24. Fukushima_I_nuclear_accidents_diagram.svg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 25. Fukushima_I_by_Digital_Globe_B.jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 26. Devastation_after_tsunami_in_Iwaki_2.jpg. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 27. JAPAN_EARTHQUAKE_ png. WikimediaCommons[online] [cit ]. Dostupné z: 19

Jaderné elektrárny. Tomáš Vysloužil. Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Jaderné elektrárny. Tomáš Vysloužil. Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Jaderné elektrárny Tomáš Vysloužil Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Sokolov, 28. 1. 2015 Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

Radioaktivita využití v praxi GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Seminární práce. Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr.

Radioaktivita využití v praxi GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Seminární práce. Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr. GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Jan Mitoraj VI.B Radioaktivita využití v praxi Seminární práce Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr. Milan Šula Hlučín 2013 Resume This work is about practical

Více

Atomová Energie (autor : Matyáš Kosík) 1.Úvod.

Atomová Energie (autor : Matyáš Kosík) 1.Úvod. Atomová Energie (autor : Matyáš Kosík) Obsah : Úvod CO je RADIOAKTIVITA??? Využití radioaktivity a radioaktivních prvkú Historie jaderného výzkumu a výzkumu radioaktivity Princip jaderných reakcí + Princip

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Fyzika ve zkratce II.

Fyzika ve zkratce II. 1 9.r. II.pololetí Fyzika ve zkratce II. (vztahuje se k učebnici fyzika pro 9.ročník základních škol,nakladatelství Prometheus, 2003) 6.Elektromagnetické záření (str.86 100) 6.1.Elektromagnetické vlny

Více

ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Technická zpráva ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Studie stanovení zóny havarijního plánování pro hlubinné úložiště v hypotetické lokalitě Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. J. Švanda Listopad 2002 Správa úložišť

Více

Jedinou skutečnou alternativou pro lidstvo je atom

Jedinou skutečnou alternativou pro lidstvo je atom Jedinou skutečnou alternativou pro lidstvo je atom Pro název článku jsem použil poměrně odvážné tvrzení, ale jsem přesvědčen o jeho pravdivosti. Slovy klasika: Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést

Více

Úložiště jaderného odpadu

Úložiště jaderného odpadu Technická univerzita v Liberci Strojní fakulta Katedra energetických zařízení Úložiště jaderného odpadu Ing. František Lemfeld přednáška pro předměty Jaderná energetika, Termodynamika a sdílení tepla Tato

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Seminář Temelínský den 10. ledna 2012, ČVUT Praha Prezentuje Ing. Jan Zdebor, CSc. - technický ředitel ŠKODA JS a.s. Prezentace

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s oblastmi

Více

Reflexe černobylské havárie v Rudém právu a po dvaceti letech v Právu

Reflexe černobylské havárie v Rudém právu a po dvaceti letech v Právu Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra žurnalistiky Reflexe černobylské havárie v Rudém právu a po dvaceti letech v Právu Bakalářská diplomová práce Eliška SYROVÁTKOVÁ Vedoucí práce:

Více

Jaderná vazebná energie

Jaderná vazebná energie Termojaderná fúze Jaderná vazebná energie Celkovou energii potřebnou k roztrhání jádra až na jednotlivé protony a neutrony můžeme vypočítat ze vztahu. Q = mc, kde hmotnostní úbytek m = Zm p + Nmn m j.

Více

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Obsah Úvodní slovo. 4 1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 7 2.

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012. Ročník: osmý

SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková SLOŽENÍ ROZTOKŮ Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí se složením roztoku a s veličinou

Více

a její dopady na životní prostředí

a její dopady na životní prostředí Vyroba energie a její dopady na životní prostředí 2010 Calla www.calla.cz energie života fosilní zdroje energie atomu obnovitelné zdroje energie sluneční energie energie v biomase energie vody energie

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

skleníkových plynů či utlumení sektoru obnovitelných zdrojů energie? Elektroenergetika postavená z 80 až 90 % na robustních, obtížně regulovatelných

skleníkových plynů či utlumení sektoru obnovitelných zdrojů energie? Elektroenergetika postavená z 80 až 90 % na robustních, obtížně regulovatelných 1, 2/2011 1, 2/11 Česká atomová budoucnost? Ministerstvo průmyslu se svým návrhem nové státní energetické koncepce České republiky hledící až do roku 2060 vzbudilo pozornost nejenom odborné veřejnosti.

Více

BULLETIN. MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4. Konsorcium MIR.1200. Projekt MIR.1200 (AES-2006) Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Z OBSAHU:

BULLETIN. MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4. Konsorcium MIR.1200. Projekt MIR.1200 (AES-2006) Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Z OBSAHU: BULLETIN 3 2012 MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4 Konsorcium MIR.1200 Mezinárodní česko-ruské sdružení Konsorcium MIR.1200, složené ze společností ŠKODA JS a. s., Atomstroyexportu a OKB Gidropress, bylo

Více

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar ELEKTROTECHNIKA Obor: GEOTECHNIKA Kód oboru: 1 4 M/01 Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek Autoři: Jan Kubica, Jiří Wojnar Učební text pouze pro SPŠ Karviná obor geotechnika 1 Korekturu textu provedla Mgr.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2014 www.mir1200.cz ŽÁDNÁ VYSPĚLÁ ZEMĚ SE NEOBEJDE BEZ ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY Jaké je role žen v oboru jaderné energetiky? To a ještě více se dozvíte v

Více