Oddělení Letectva. Zpravodajské požadavky na letadla typu Létající talíř CSCID Velitelství USAF AFOIR 30. říjen 1947

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oddělení Letectva. Zpravodajské požadavky na letadla typu Létající talíř CSCID Velitelství USAF AFOIR 30. říjen 1947"

Transkript

1 Oddělení Letectva AFOIR- CO/Lt. Col. Garrett/mob/ říjen 1947 Zpravodajské požadavky na letadla typu Létající talíř CSCID Velitelství USAF AFOIR 30. říjen 1947 K rukám: Oddělení Lt. Col Garrett/mob/4544 plánů a sbírek 1. Je požadováno, aby bylo vydáno Shromažďovací memorandum, podobné návrhu, který je uveden v příloze tohoto dopisu, a zasláno na adresy uvedené v tomto návrhu. Toto je založeno na konverzaci mezi Podplukovníkem Smithem a Podplukovníkem Garrettem. 2. Bude oceněno, pokud v době, kdy bude toto memorandum reprodukováno, bude vyhotoveno dalších deset (10) kopií, které budou odeslány na Velitelství rozvědky, Divizi vzdušné výzvědné služby pro požadavky a do Oddělení sbírek za účelem archivace. PRO TAJEMNÍKA LETECTVA: 2 přílohy: GEO. F. SCHULGEN 1. Výzvědné Brigádní generál U.S.A.F Požadavky Velitel divize vzdušné výzvědné služby 2. Návrh Shromažďovacího Kancelář asistenta velitele Memoranda

2 PŘEDMĚT NÁVRH SHROMAŽĎOVACÍHO MEMORANDA 1. Toto memorandum stanovuje současné výzvědné požadavky na poli letadel typu létající talíř. OBECNÉ: 1. Údajná letadla nebo létající objekty typu létající talíř, která mají zřejmě podobu disku, byly nahlášeny pozorovateli z různých míst jako jsou Spojené Státy, Aljaška, Kanada, Maďarsko, ostrov Guam a Japonsko. Tyto objekty byly nahlášeny mnoha kompetentními svědky, včetně důstojníku USAF. Pozorovaní byly uskutečněny jak ze země, tak i ze vzduchu. 2. Běžně nahlašované vlastnosti, které jsou velmi významné, a které by mohly pomoci ve vyšetřování jsou následující: a. Relativně ploché dno s extrémní světelnou odrazivostí. b. Nepřítomnost zvuku, s výjimkou okamžiků, kdy je slyšet slabý rachot, kdy se objekt pohybuje v super výkonném stavu. c. Extrémní manévrovatelnost a zjevná schopnost téměř se vznášet. d. Tvar objektu připomíná ovál nebo disk s vypuklinou na horním povrchu. e. Absence výfukových zplodin. S výjimkou několika případů, kdy byly nahlášeny výfukové stopy namodralé barvy, podobné zplodinám z Dieslových motorů. Tyto stopy vydržely přibližně hodinu, než se rozplynuly. Další hlášení naznačují nahnědlý kouř, který by mohl být výsledkem přidání speciálního katalyzátoru nebo chemické látky ke zvýšení výkonu. f. Schopnost rychle zmizet vysokou rychlostí nebo se kompletně rozplynout. g. Schopnost náhlého zjevení bez varování, jako kdyby z vysokých výšek. h. Velikost objektů podle hlášení přibližně odpovídá letadlu typu C- 54 nebo Constellation i. Schopnost rychlého seskupení do velice těsné formace, když je více objektů poblíž. j. Schopnost provádět vyhýbavé akce naznačuje, že objekty mohou být manuálně řízené nebo řízené za pomoci elektronického nebo dálkového řízení. k. Za jistých silových podmínek se zdá, že objekty mají schopnost zkrátit si cestu přes mraky. Šířka cesty je odhadována na půl míle. Pouze jeden případ naznačuje tuto vlastnost fenoménu. 3. První pozorování na území USA byly nahlášeny přibližně v polovině května. Poslední nahlášené pozorování se uskutečnilo v Torontu v Kanadě 14. září. Nejvyšší aktivita na území USA se vyskytovala v průběhu posledního týdne v červnu a první týden v červenci. 4. Tento podivný objekt nebo fenomén může být za jistých podmínek považován za letadlo s velkým doletem schopné rychle stoupat, mít velkou cestovní rychlost, velkou manévrovatelnost a možnost letu ve velmi těsné formaci. Pro účely analýzy a vyhodnocení takzvaných létajících talířů se předpokládá že se jedná o pilotované letadlo, pravděpodobně ruského původu sestrojené na základně uvažovaní a výsledků Němců. 5. Je zde také možnost, že návrhy bratří Hortenových mohly inspirovat tento typ letadla převážně Parabola, která má tvar půlměsíce. Záznamy ukazují, že pouze kluzáková verze tohoto letadla byla postavena. Je nahlášeno, že byla zhotovena v Hellegennergu v Německu, ale byla zničena požárem ještě před tím než byla otestována. Poslední trend v myšlení bratří Hortenových byla myšlenka na sestrojení letadla s nízkým poměrem stran. Mladší bratr Riemar tvrdí, že uspořádání Parabola by měla nejmenší indukovaný odpor, což je velmi významné tvrzení. Pod možno, teorie potvrzující toto prohlášení by měla být získána.

3 6. Německé nejvyšší velení projevilo určitý zájem o létající křídlo bratří Hortenových a ke konci války mělo v lánu zahájit projekt na vývoj takového typu letadla. Návrh bratří Hortenových známý jako IX, který byl označen jako Go a Go- P- 60 (Night Fighter) měl být vyráběn v továrně Gotha Plant. Bylo nahlášeno, že byl uzavřen kontrakt na padesát těchto letadel, ale pouze tři byly skutečně zkonstruovány. Tato továrna je nyní v držení Rusi. Poslední zprávy ukazují, že Rusové chtějí vyrobit letadel typu létající křídlo podle návrhu VIII. Rozpětí křídel je 131 stop. Úhel křídel je 30 stupňů. Ruská verze je poháněna tryskovým motorem, podle posledních informací. POŽADAVKY: 1. Požadavky uvedeny v příloze číslo 1. SPECIÁLNÍ INSTRUKCE: DISTRIBUCE: Řízení číslo: A To M.A.'s England, France, Sweden, Finland, USSR, Turkey, Greece, Iran, China, Norway, Philippines, and to Commander- in- Chief, Far East, and Commanding General, United States Air Forces in Europe, through Commanding General, EUCOM.

4 Příloha číslo 1 1. Výzkum a vývoj a. Kteří němečtí vědci měli lepší než běžné povědomí o práci a vizích bratrů Hortenových. Kde se tito vědci nyní nacházejí a jaká je jich současná aktivita? Měli by být kontaktováni a vyslechnuti. b. Které ruské továrny staví letadla podle designu Horten VIII? c. Proč Rusové staví letadel Horten VIII? d. Jaký je jich předpokládaný taktický účel? e. Jaká je současná aktivita bratrů Hortenových, Waltera a Riemara? f. Co je věděno o místě pobytu celé rodiny Hortenovy, obzvláště sestry? Všichni by měli být kontakotváni a vyslechnuti ohledně předpokládaných plánů a vizí bratrů Hortenových a ohledně zájmu Rusů stavět letadla podle jejich návrhu. g. Jsou vynakládány nějaké snahy vyvinout Hortenovu Parabolu anebo modifikovat tuto konfiguraci do podoby disku nebo oválu? h. Jaké jsou Hortenovy pohledy na vnitřní ovládání, nebo ovládání, která jsou převážně založena na vypouštění vzduchu nebo plynu zevnitř letadla samotného, jako náhrady za konvenční vnější ovládací mechanizmy. 2. Ovládání Pro jakékoliv letadlo, které se tvarem blíží oválu, disku nebo talíři, jsou požadovány informace o následujících bodech: a. Způsob řízení mezní vrstvy pomocí vtahování, vyfukování nebo kombinací obojího. b. Speciální ovládání pro efektivní manévrovatelnost za velmi nízkých rychlostí nebo ve velmi velkých výškách. c. Otvory v náběžné hraně horních a spodních povrchů, které jsou činné zejména k dosažení ovládání mezní vrstvy nebo za účelem redukce indukovaného odporu. Jakékoliv otvory v náběžných hranách by měly být nahlášeny a popsány tvarem, velikostí atd. Toto vyšetřování je významné ke zdůvodnění diskového konfigurace pro dálkové aplikace. d. Přibližný tvar křídla ve středu a poblíž hrotů. e. Tvar čelního a zadního pohledu. 3. Položky konstrukce a. Typ materiálu, za je kovový, magnetický, nemagnetický nebo nekovový. b. Kompozitní nebo sendvičová konstrukce za použití různých kombinací kovů, plastů nebo možná balzového dřeva. c. Neobvyklé výrobní metody za účelem dosažení extrémní lehkosti a strukturní stability, zvláště ve spojení s vekou kapacitou pro zásobníky paliva. 4. Položky uspořádání a. Speciální opatření jako zatažitelné kopule k poskytnutí neobvyklého pozorování pro pilota nebo členy posádky. b. Počet členů posádky a přepraví prostor. c. Tlakové vybavení kabiny. d. Metody úniku velkou rychlostí nebo do velkých výšek. e. Metody tlakováni nebo přeplňování ze záložních jednotek nebo z primárního zdroje. f. Zařízení pro tažení, zvláště s krátkou pevnou tyčí a pro doplňování paliva za letu. g. Zařízení pro možnost asistovaného vzletu. h. Vlastnosti zařízení pro uložení bomb, rozměry, přibližné umístění a nezvyklé vlastnosti vztahující se k otevírání a zavírání dveří. 5. Přistávací zařízení a. Označení typu přistávacího zařízení, zda je konvenční, trojkolový, mnohonásobná kola, atd. b. Sklopná nebo odhoditelná funkce pro ruční zařízení. c. Postupy pro vzlet z ledu, sněhu nebo vody.

5 d. Protiskluzové úpravy buď pro vzlet nebo pro přistání. 6. Zdroj energie a. Jsou nutné informace ohledně pohonného systému letadla. Možné typy pohonu, které mohou být použity zahrnují: 1. Vratný (pístový typ) motor nebo plynová turbína. Jeden nebo oba mohou použity k pohonu vrtulí konvenčního nebo speciálního návrhu, rotující lopatky, dmychadla nebo kompresory. 2. Tryskové motory zahrnující: proudové motory, rakety, tryskové motory, pulzní trysky nebo kombinace všech čtyř. 3. Jaderný pohon (atomová energie). Motory atomové energie by pravděpodobně nebyly podobné známým druhům motorů, nicméně atomové motory by mohly být použity v kombinaci s jakýmkoliv výše uvedeným typem motorů. Letadlo by mohlo být charakterizováno chybějícím palivovým systémem a nádržemi paliva. b. Pohonný systém by pravděpodobně byl interní část letadla a možná by nebylo možné rozlišit jak samostatná část letadla. Pokud by byl použit tryskový pohon, velká kapacita vzduchotechniky, charakterizována velkým nasávacím otvorem a velkou výfukovou tryskou, by byla patrná. Velikost vstupních a výstupních otvorů by měl být středem zájmu. Je možné, že propulzní tryskový motor je řízen nebo ovlivňován pro řízení letadla. Přítomnost lopatek nebo ovládacích ploch na výfukové trysce nebo metody ovládání směru by měla být pozorována. c. Požadované informace o pohonném systému se týkají následujících položek 1. Typ nebo typy pohonného systému 2. Obecný popis 3. Hodnoty (tah, koňské síly, průtok vzduchu) 4. Typ paliva 5. Urychlovače (katalyzátory) pro vysoký výkon a normální cestovní výkon

Příruč ka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech

Příruč ka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Příruč ka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech Praha, říjen

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav Křivda Vydání: první, 2007

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. Ročník 43 5/2005. Internetový server České astronomické společnosti

KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. Ročník 43 5/2005. Internetový server České astronomické společnosti KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 Ročník 43 5/2005 Internetový server České astronomické společnosti 1 5/2005 KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) Fotografii pořídila 2. 2. 2005 kamera HRSC, která se

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SVAZEK I - HLUK LETADEL L16/I Uveřejněno pod číslem jednacím: č.j. 525/2007-220-SP/1

Více

STRATEGIKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ÈESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRÙMYSLU DO ROKU 2025

STRATEGIKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ÈESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRÙMYSLU DO ROKU 2025 Èeská technologická platforma pro letectví a kosmonautiku STRATEGIKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ÈESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRÙMYSLU DO ROKU 2025 ZÁØÍ ASOCIACE LETECKÝCH VÝROBCÙ ÈESKÉ REPUBLIKY BERANOVÝCH 130

Více

Zdroj: www.ekobydleni.eu

Zdroj: www.ekobydleni.eu Zdroj: www.ekobydleni.eu MOTTO: Energie je podstatou života. Vyprchá-li energie, vyprchá i život. Podle toho bychom s ní měli nakládat. ÚVOD zdroj: www.ekobydleni.eu Sledování nových trendů v energetice

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

svépomocné solární systémy

svépomocné solární systémy Armin Themeßl Werner Weiß svépomocné solární systémy Příručka projektování a stavby solárních systémů Pro workshop svépomocné instalace přeložil a připravil Ekologický institut Autoři děkují všem, kteří

Více

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě Původní dokument: Úřední věstník č. L 370 ze dne 31. 12. 1985 Tento text je překladem konsolidovaného textu

Více

DEFINICE A ZKRATKY POUŽÍVANÉ V CERTIFIKAČNÍCH SPECIFIKACÍCH PRO VÝROBKY, LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ CS-DEFINICE

DEFINICE A ZKRATKY POUŽÍVANÉ V CERTIFIKAČNÍCH SPECIFIKACÍCH PRO VÝROBKY, LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ CS-DEFINICE Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví DEFINICE A ZKRATKY POUŽÍVANÉ V CERTIFIKAČNÍCH SPECIFIKACÍCH PRO VÝROBKY, LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ CS-DEFINICE Ve znění: Změna Datum účinnosti

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Zemědělské inženýrství Katedra: Katedra Zemědělské Techniky a Služeb Analýza možností zmírnění

Více

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKA ENERGETICKA AGENTURA STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Zbyszek

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení

Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení Sborníky technické harmonizace 2007 Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení (aktualizace 12/07) Ing. Hana Floriánová Alois Matěják Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato práce se věnuje balistické odolnosti osobního automobilu. Tato problematika

Více

KOSMONAUTIKA A RAKETOVÁ TECHNIKA

KOSMONAUTIKA A RAKETOVÁ TECHNIKA Sylaby přednášek ze semináře KOSMONAUTIKA A RAKETOVÁ TECHNIKA Hvězdárna Valašské Meziříčí 23. až 25. listopadu 2007 Program semináře Pátek 23. listopadu 16:30 až 17:30 PŘÍBĚH PRVNÍ DRUŽICE Přednáší Mgr.

Více