Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí)"

Transkript

1 Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí) Ve veřejném hlasování soutěže o nejoblíbenější finanční produkt Zlatá koruna 2005 se na prvním místě umístilo životní pojištění pojišťovny Aviva Osobní životní plán. Podívejme se v dnešní recenzi na nejen na tento produkt, ale i na všechny další investiční pojištění od této pojišťovny, které jsou určeny pro dospělé a jsou běžně placeny. Obsah: Základní popis variant... 1 Poplatky... 3 Investiční fondy... 4 Připojištění... 5 Závěr... 6 Základní popis variant Některé pojišťovny nabízí jedno investiční pojištění, jiné dvě varianty lišící se distribučním kanálem. Aviva pojišťovna zašla ale nejdále nabízí 6 variant běžně placeného investičního pojištění. Každá z nich je standardním investičním pojištěním, pojistné je investováno do podílových jednotek, výše pojistného plnění závisí na jejich aktuální hodnotě. Liší se cílovou skupinou a distribučním kanálem, přes který jsou nabízeny. To má dopad na výši poplatků a někdy možná trochu nečekaně i na šíři pojistné ochrany. Název produktu Distributor Důvod vzniku, rozsah pojistné ochrany Osobní životní plán (dále Agenti pojišťovny OŹP) Prodejní společnosti Základní investiční pojištění nabídky, nabízí širokou pojistnou ochranu dle potřeb klienta (úraz, invalidita, závažné nemoci, zproštění od placení). Výši pojistné částky pro případ smrti lze zvolit a v průběhu pojištění měnit. Aviva Benefit Agenti pojišťovny Varianta zavedená z důvodu daňových odpočtů (OŽP není vhodný z hlediska příspěvku zaměstnavatele). Lze sjednat pojistnou částku pro případ smrti a úrazové připojištění. Spořící životní plán (dále SŽP) Agenti pojišťovny Levná varianta, která je pro klienty, kteří nechtějí pojistnou ochranu, ale chtějí využít pouze daňových úlev. Nelze sjednat žádné připojištění, počáteční poplatky jsou oproti ostatním produktům výrazně nižší. Pojistná částka pro případ smrti nelze sjednat. Prosperita Prodejní společnosti Varianta pro externí prodejní sítě s vyššími poplatky. Lze sjednat pojistnou částku pro případ smrti a úrazové připojištění. Aviva Komfort Prodejní společnosti Varianta pro externí prodejní sítě s nejvyššími poplatky. Lze sjednat pojistnou částku pro případ smrti a úrazové připojištění. Perspektiva - standard Živnostenská banka Varianta pro specifický distribuční kanál Živnostenskou banku. Lze sjednat pojistnou částku pro případ smrti a úrazové připojištění. Následující tabulka udává výši pojistného plnění pro různé pojistné události. Název produktu Dožití Neúrazová smrt Smrt úrazem Osobní životní plán Hodnota fondu hodnota hodnota Aviva Benefit Hodnota fondu hodnota hodnota Spořící životní plán Hodnota fondu V prvním roce větší z hodnot (zaplacené pojistné, hodnota fondu navýšená o 1%), v dalších letech hodnota fondu navýšená o 1% Dvojnásobek plnění pro neúrazovou smrt pro věk 18 až 64 let, jeden a půl násobek pro věk 65 až 69 let. Prosperita Hodnota fondu hodnota Aviva Komfort Hodnota fondu hodnota Perspektiva - standard Hodnota fondu V prvních dvou letech výše do té doby zaplaceného pojistného, po dvou letech větší z hodnot (pojistná částka, hodnota hodnota hodnota hodnota

2 Jednotlivé produkty se drobně liší v parametrech typu vstupní věk nebo minimální pojistné. Následující tabulka přehledně zachycuje všechny odlišnosti. OŽP Benefit SŽP Prosperita Komfort Perspekt. Vstupní věk Trvání Frekvence placení let (pro let (pro 3-65 let let (pro let (pro let min. 10 let Minimální pojistné Kč/rok, 600 Kč/měsíc Kč/rok, 300 Kč/měsíc Kč/rok, 1000 Kč/měsíc Kč/rok, 300 Kč/měsíc 8000 Kč/rok, 4000 Kč/pololetí Minimální odkup Kč nelze Kč nelze nelze nelze Min. mimořádné pojistné Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pojistná částka Variabilní, min (roční běžné Nelze min (roční běžné min (roční běžné maximální výše pojistné pojistné pojistné závisí na pojistná doba v pojistná doba v pojistná doba v aktuálním věku a letech; ,- letech; ,- letech; ,- výši pojistného. ) nebo 0 ) nebo 0 ) nebo Kč/rok, 800 Kč/měsíc roční běžné pojistné (65 - vstupní věk), ale nejvýše maximum pro daný věk Pouze OŽP nabízí možnost přizpůsobit pojistnou částku aktuálním potřebám klienta. Pojišťovna v rámci tohoto produktu nabízí tři předdefinované úrovně pojistné částky s marketingovým označením Ochranná, Kapitálová a Důchodová varianta. Pro klienta je ale nejdůležitější čtvrtá, tzv. speciální varianta, která umožňuje individuální nastavení pojistné částky (maximální výše je omezena v závislosti na věku a době trvání). U ostatních produktů je výše pojistné částky omezena, např. u produktu Benefit, Prosperita a komfort je maximální pojistná částka při době trvání 20 let a pojistném Kč měsíčně Kč (=20*12*1000), nikdy více než Kč. Tato částka je příliš nízká pro zabezpečení rodiny a např. pojištění k hypotečnímu úvěru. Základní popis zakončíme srovnáním možností sjednat připojištění. OŽP Benefit SŽP Prosperita Komfort Perspekt. Úraz (SÚ+TNÚ) ANO Úraz (SÚ) - ANO - ANO ANO ANO Úraz (TNÚ) - ANO - ANO ANO ANO Závažné nemoci ANO Invalidita ANO Zproštění (PN) ANO Kódy připojištění (v pořadí od shora dolů): STNÚ, STÚ, TNÚ, PPZO, PTPI, ZPPN OŽP nabízí možnost sjednat pojistnou ochranu pro 4 rizika, ostatní produkty umožňují sjednat pouze úrazové připojištění, které nelze považovat za dostatečnou pojistnou ochranu. U OŽP plánu je pojistné za připojištění strháváno z hodnoty fondu, výše pojistného závisí na aktuálním věku klienta a hodnotě fondu (tzv. přirozené pojistné). U ostatních produktů je úrazové připojištění hrazeno přímo z pojistného. Příklad ceny úrazového připojištění (Perspektiva): Smrt úrazem s PČ Kč: 75 Kč (na Kč je pojistné 19 Kč) Trvalé následky úrazu s PČ Kč: (na PČ Kč je pojistné 12,5 Kč)

3 Poplatky Jednotlivé produkty se liší zejména v počátečním poplatku a v poplatku za zrušení smlouvy. OŽP Benefit SŽP Prosperita Komfort Perspektiva Úhrady počátečních nákladů Alokace 1. rok 20% 20% 75% 20% 20% 0% Alokace 2. rok (dle doby trvání) 90% 90% 95% 5-9 let 90%, let 70%, nad 5-9 let 90%, let 60%, nad 100% Alokace 3. a dál 97% do Kč, 98% do Kč, 99% nad Kč 99% 100% do KČ, 101% nad Kč 15 let 50% 15 let 20% 99% 99% 100% Poplatek za správu fondů 1% - 1,65 % 1% - 1,65 % 1% - 1,65 % 1% - 1,65 % 1% - 1,65 % 1,7% Poplatek z běžného pojistného (rozdíl nákup prodej) 5% 5% 5% 5% 5% 6% Alokační procento mimořádného pojistného 92% do Kč, 93% do Kč, 94% do Kč, 96,5% do Kč, 97,5% nad Kč Měsíční oplatek / splacený 40 Kč/ 24 Kč 40 Kč/ 24 Kč 40 Kč/ 24 Kč 40 Kč/ 24 Kč 40 Kč/ 24 Kč 0 Kč stav Inkasní poplatek 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 0 Kč OŽP Benefit SŽP Prosperita Komfort Perspektiva Převod jednotek (1 převod ročně (1 převod ročně (1 převod ročně (1 převod ročně (1 převod ročně 100 Kč (1 převod ročně Změna alokace Poplatek za částečný výběr Storno poplatek nebo poplatek za částečný výběr, poplatek jako % z vyplacené částky dle roku trvání smlouvy + % dle roku 3.rok a dále 0% Nelze částečný odkup 3.rok a dále 0% + % dle roku 3.rok 10%, 4.rok 5%, 5.rok a dále 0% Nelze částečný odkup 3.rok 50%, 4.rok 30%, 5.rok 15%, 6.rok a dále 0% Nelze částečný odkup 3.rok 60%, 4.rok 40%, 5.rok 20%, 6.rok a dále 0% 100 Kč 100 Kč + % dle roku 3.rok 50%, 4.rok 30%, 5.rok 15%, 6.rok a dále 0% Pojišťovna Aviva používá k úhradě počátečních nákladů nižší alokační procento. To znamená, že v prvních letech pojištění je investováno klientovi méně, než zaplatí. Klient ve věku 30 let, který uzavře smlouvu do 60 let s měsíčním pojistným Kč na počátečním poplatku zaplatí během prvních dvou let: OŽP a Benefit: Kč SŽP: Kč Prosperita: Kč Komfort: Kč Perspektiva: Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je 5% (6% u Perspektivy), navíc je i v dalších letech u většiny produktů nižší alokace než 100%. Celkový poplatek od třetího roku je tedy 6% až 8%, výjimku tvoří SŽP kde je poplatek 5%, u vyšších částek pouze 4% (je alokováno 101%). Výše měsíčního poplatku je na trhu průměrných 40 Kč, je třeba přičíst i poplatek za inkaso. Při měsíční platbě je tedy celkový měsíční poplatek. Velký rozdíl je i ve stornopoplatku. Zatímco u produktů nabízených agenty pojišťovny je po 2. roce poplatek nulový nebo zanedbatelný, u produktů Komfort, Prosperita a Perspektiva je nulový až od 6. roku.

4 Investiční fondy Výjimkou z produktů vzhledem k investičním fondům je produkt Perspektiva. Ta vznikla v rámci spolupráce mezi pojišťovnou Aviva a Živnobankou, fondy jsou spravovány společností Pioneer Investments. Aktuální ceny nalezne klient na stránkách Živnostenské banky, poplatek za správu je 1,7%. Výběr je ze tří fondů, konzervativní, balancovaný a dynamický, fondy jsou vedeny v CZK. Ostatní produkty využívají standardních fondů Aviva pojišťovny. V nabídce je 5 tzv. programů investování, 6 program (garantovaný) není již k dispozici pro nově uzavírané smlouvy. Jednotlivé programy jsou vlastně mixem čtyř druhů podkladových fondů: peněžní, dluhopisový, akciový český, akciový světový. Složení jednotlivých programů je následující: Fond / program garantovaný peněžní výnosový vyvážený strategický mezinárodní Management fee 1,25% 1,00% 1,60% 1,60% 1,65% 1,18% Peněžní 100% 100% 0% 5% 5% 20% Dluhopisový x 0% 100% 75% 40% 30% Akciový - český x 0% 0% 20% 55% 0% Akciový - světový x 0% 0% 0% 0% 50% Management fee pro podkladové fondy: peněžní 1%, dluhopisový 1,6%, české akcie 1,75%, světové akcie 1%. Zhodnocení fondů je k dispozici od roku Fond garantovaný peněžní výnosový vyvážený strategický mezinárodní Založen x 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% x 1998 x 11,7% 12,9% 6,8% -3,2% x ,4% 4,8% 4,9% 8,0% 13,7% x ,0% 3,3% 3,7% 4,2% 4,3% -8,0% ,9% 3,2% 3,3% 0,4% -5,0% -10,2% ,6% 1,9% 2,5% 5,7% 11,7% -15,0% ,3% 0,6% 0,6% 9,1% 23,8% 3,8% ,7% 1,0% 1,4% 12,7% 31,4% -3,9% Aviva pojišťovna se rozhodla nenabídnout klientům základní druhy fondů, ale vytvořila z těchto fondů předefinované strategie (obdoba dnes tolik populárních profilových fondů investičních společností). Výsledný management fee záleží na složení daného programu. Stejně jako u jiných investičních pojištění se ukazuje jak nevhodné je v rámci dlouhodobého produktu, jakým je životní pojištění, investovat do garantovaných fondů, resp. fondů peněžního trhu. Výnos v současnosti nemůže pokrýt poplatky za správu a sjednání pojištění. Reprezentanti pojišťovny naopak v současnosti při prodeji využívají výsledků strategického fondu za minulé roky. Vysoký výnos je dán akciovou složkou programu, která těžila z růstu ceny českých akcií.

5 Připojištění K pojištění OŽP lze sjednat následující připojištění, k SŽP žádné a k ostatním pouze úrazové. Připojištění Popis Úrazové pojištění Pojištění pro případ smrti úrazem je vyplacena pojistná částka pro případ smrti, pojištění zaniká. Pojistná částka pro případ smrti úrazem je rovna pojistné částce pro případ smrti, pokud nebylo dohodnuto jinak. STNÚ (resp. STÚ, TNÚ) V případě trvalých následků se plní pouze za vyjmenované trvalé následky v pojistných podmínkách (23 položek). Za trvalé následky, které nejsou taxativně vymezeny nenáleží pojistné plnění. V rámci pojištění trvalých následků nelze sjednat progresivní plnění. Souhrn všech vyplacených pojistných plnění z připojištění STNÚ nesmí Invalidní pojištění PTPI přesáhnout 100 % pojistné částky sjednané pro toto připojištění. V případě pojistné události je vyplacena pojistná částka nebo hodnota fondu, pokud je vyšší. Připojištění i pojištění zaniká. Pojistná částka pro případ trvalé invalidity je rovna pojistné částce pro případ smrti, pokud nebylo dohodnuto jinak. Trvalá invalidita musí trvat nejméně 12 měsíců. Závažné nemoci DDZU Pojišťovna definuje trvalou invaliditu jako: Trvalou plnou invaliditou se rozumí trvalá a plná neschopnost pojištěného vykonávat v době ohlášení pojistiteli a kdykoliv v budoucnu jakoukoliv výdělečnou činnost, pro kterou má pojištěný přiměřené předpoklady vyplývající z jeho znalostí, dosaženého vzdělání, kvalifikace a zkušeností, s přihlédnutím k tomu, zda je možné pojištěného rekvalifikovat na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával. Existenci neschopnosti je oprávněn posuzovat a stanovovat výhradně pojistitel, a to též na základě stanoviska (podkladů) zdravotnického zařízení pověřeného pojistitelem. Současně platí, že tato neschopnost musí být následkem nemoci nebo úrazu pojištěného při naplnění dalších podmínek pojistné smlouvy. V případě pojistné události je vyplacena pojistná částka nebo hodnota fondu, pokud je vyšší. Připojištění i pojištění zaniká. Pojistná částka pro případ závažného onemocnění je rovna pojistné částce pro případ smrti, pokud nebylo dohodnuto jinak. Sjednává se čekací doba 3 měsíce a doba přežití 3 dny po lékařském zákroku. Zproštění od placení Závažné onemocnění a operace patří (přesná definice uvedena v ZPP: Srdeční infarkt, rakovina, mrtvice, selhání ledvin Transplantace důležitých orgánů, Bypass srdečních (věnčitých) tepen Slepota, hluchota Nezhoubný nádor mozku, terminální (smrtelné) choroby V případě pracovní neschopnosti delší jak 3 měsíce dojde ke zproštění od placení.. Pojistník je zproštěn od placení pojistného nejdéle do konce plné pracovní neschopnosti pojištěného, nebo do výročí bezprostředně následujícího po dni, kdy pojištěný dosáhne věku šedesáti (60) let, nastane-li tato skutečnost dříve. Definice pracovní neschopnosti: Plnou pracovní neschopností se rozumí přechodná nebo trvalá plná neschopnost pojištěného vykonávat v důsledku nemoci nebo úrazu současné zaměstnání, nebo jiné zaměstnání či výdělečnou činnost, pro kterou má pojištěný přiměřené předpoklady vyplývající z jeho znalostí, dosaženého vzdělání, kvalifikace a zkušeností. Existenci neschopnosti je oprávněn posuzovat a stanovovat výhradně pojistitel, a to též na základě stanoviska (podkladů) zdravotnického zařízení pověřeného pojistitelem. Konstrukce plnění z připojištění je u OŽP jiná, než u konkurenčních produktů. V případě pojistné události v případě invalidity nebo závažného onemocněni nezaniká pouze připojištění, ale zaniká celá smlouva. Toho by si měl být klient vědom, obecně nelze rozhodnout, zda je to plusem či mínusem. Z hlediska daní zůstává otázkou, zda tento zánik smlouvy (z důvodu diagnózy závažného onemocnění) nezakládá pojištěnému povinnost zdanit předchozí daňové odpočty, pokud k nim využil své pojištění. Zákon o dani z příjmu na tuto konstrukci nepamatuje. Případný zájemce by i měl být vědom, že definice invalidity je odlišná od státního systému. Obdobně pracovní neschopnost posuzuje pojistitel, nepostačuje potvrzení od lékaře.

6 Závěr Na základě zjištěných informací není těžké rozhodnout, který produkt Aviva pojišťovny je nejlepší. Jednoznačně vyhrává Osobní životní plán s jednou výjimkou. Všechny ostatní produkty ve většině parametrů pokulhávají za OŽP. Buď nenabízejí pojištění pro případ smrti nebo v omezené formě. Neumožňují klientovi při sjednání zvolit individuální výši pojistné částky, pevně daná hodnota nelze v průběhu pojištění měnit. Stejně tak ostatní produkty omezují rozsah připojištění pouze na úraz, nelze sjednat pojištění invalidit, závažných nemocí nebo zproštění od placení. Přestože Osobní životní plán nabízí mnohem více než ostatní produkty, je překvapením, že není dražší než např. Komfort nebo Prosperita. Naopak - je levnější a tak se při volbě produktu nemusí klient vůbec rozmýšlet. Produkty Komfort, Prosperita a Perspektiva jsou z hlediska pojistné ochrany a poplatků méně výhodné. Pokud bychom hodnotili OŽP i vůči konkurenčním produktům, umístil by se jistě v první pětce těch nejlepších. Výše zmíněnou výjimkou je Spořící životní plán. Pokud by klient chtěl produkt pouze na využití daňových odpočtů a pojistnou ochranu neopotřeboval (např. protože dal přednost rizikovému pojištění), je pro něj vhodnější právě Spořící životní plán. Získá produkt s nízkými počátečními náklady oproti ostatním životním pojištěním (investičním i kapitálovým) a možnost daňových odpočtů. Jenom škoda, že si klient své spoření nemůže pojistit např. formou připojištění zproštění od placení v případě invalidity. Byla by to výrazná výhoda produktu oproti OPF, které toto nemohou nabídnout. Pro všechny produkty platí, že pojišťovna nepodporuje mimořádné pojistné, jeho minimální výše je u OŽP např Kč. Stejně tak poplatek za jeho investování je až 8% (3% nižší alokace + 5% rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou). Pro klient je tak mnohem výhodnější investovat volné prostředky pomocí otevřených investičních fondů. Nyní se zaměřme na vítěze našeho srovnání Osobní životní plán a zhodnoťme jeho silné a slabé stránky. Osobní životní plán Výhody Přehledný systém počátečních poplatků (alokační procento je pro klienta přehlednější než počáteční jednotky) Rizikové pojistné strhávané z fondu na bázi přirozeného pojistného. Možnost přerušit platby, možnost převodu do splaceného stavu. Nevýhody I při krátké době trvání 90% pojistného strženo na počáteční náklady, u konkurenčních produktů nižší počáteční poplatky pro kratší dobu trvání. Pojištění trvalých následků nedostatečné pouze vyjmenované trvalé následky, není aplikováno progresivní plnění. Schází pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace s výplatou denní dávky.

Generali Investiční a Life (Plus) Aleš Náhlík, 2005

Generali Investiční a Life (Plus) Aleš Náhlík, 2005 Generali Investiční a Life (Plus) Aleš Náhlík, 2005 Nedávno jsme přinesli popis pojištění Flexi od Pojišťovny České spořitelny. Naproti sobě stály dvě varianty s garantovaným výnosem (vznikla jako první)

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 8616 10/2010 Praktické rady klientům 1. Příklady změn, které je v pojistné smlouvě možné provést? S případnými změnami Vaší pojistné smlouvy Vám doporučujeme kontaktovat

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Životní pojištění Xpres 8615 10/2009 1. Jaké změny v pojistné smlouvě je možné provést? zvýšení/snížení pojistné částky zvýšení/snížení pojistného změna pojistné doby přerušení placení pojistného mimořádné

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0740/2015/KS-40547/2015/840/MWi Brno 23. 11. 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0740/2015/KS-40547/2015/840/MWi Brno 23. 11. 2015 *UOHSX007UAGF* UOHSX007UAGF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0740/2015/KS-40547/2015/840/MWi Brno 23. 11. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

Oddíl I Předmět a účel smlouvy

Oddíl I Předmět a účel smlouvy POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 21. 9. 2012 Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Více

MANUÁL PRO SPOLUPRACOVNÍKY KAPITOLU

MANUÁL PRO SPOLUPRACOVNÍKY KAPITOLU 1 MANUÁL PRO SPOLUPRACOVNÍKY KAPITOLU KONVERZE - SPRÁVNĚ NÁHRADA TW Obsah : Telefonický kontakt s klientem na téma náhrada Informace o produktu TW Co s sebou na obchodní schůzku Argumentace k provedení

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s.

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Platné k datu 1. 1. 2013 Obsah Klíčové informace důchodových fondů Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

PENÍZE ZA ÚRAZ JIŽ V DOBĚ LÉČENÍ

PENÍZE ZA ÚRAZ JIŽ V DOBĚ LÉČENÍ finmax4life Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy Vám pomůže: změnit údaje na smlouvě rozšířit nebo změnit pojištění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Posouzení činností zajišťovaných externě

Posouzení činností zajišťovaných externě Posouzení činností zajišťovaných externě 008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG twork of independent member firms affiliated with KPMG International,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy Pozemní stavitelství Zlín, a.s. jazykové vzdělávání Zakázka na nákup služeb Datum

Více

Dodatek č. 1 ke. Raiffeisenbank a.s.

Dodatek č. 1 ke. Raiffeisenbank a.s. Dodatek č. 1 ke Skupinové pojistné smlouvě č. 1809000001 o pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty Generali Pojišťovna a. s. se sídlem Bělehradská

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

SŠ spojů a informatiky Tábor. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

SŠ spojů a informatiky Tábor. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Milena Cibulková VY_62_INOVACE_FGA_20 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Pojištění

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Změna podmínek životního pojištění a její vliv na rozhodování klientů a pojistitelů

Změna podmínek životního pojištění a její vliv na rozhodování klientů a pojistitelů Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Změna podmínek životního pojištění a její vliv na rozhodování klientů a pojistitelů Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Více

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID!

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! Uzavřením POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ získáte jistotu, že budete mít na rodinné výdaje i v případě: pracovní neschopnosti ztráty zaměstnání PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění A (pro

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu MZDOVÉ VÝPOČTY V PŘÍKLADECH 1 Příklady výpočtu mzdy zaměstnance v roce 2011 1.1 1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu Příklad Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 140 Kč za hodinu,

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie

Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti

Více

Životní pojištění. Bankovní institut vysoká škola Praha. Bankovnictví. Bakalářská práce. Helena Smitková, DiS. Autor: Pojišťovnictví

Životní pojištění. Bankovní institut vysoká škola Praha. Bankovnictví. Bakalářská práce. Helena Smitková, DiS. Autor: Pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví Životní pojištění Bakalářská práce Autor: Helena Smitková, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha květen, 2009 1 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. ÚzP pro Prahu 1 stavební úpravy budovy Štěpánská 619/28

Odůvodnění veřejné zakázky. ÚzP pro Prahu 1 stavební úpravy budovy Štěpánská 619/28 Odůvodnění veřejné zakázky ÚzP pro Prahu 1 stavební úpravy budovy Štěpánská 619/28 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné

Více

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 1 0 8. října (pátek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Obchodní podmínky platebního styku

Obchodní podmínky platebního styku Obchodní podmínky platebního styku Účinné od 1. 5. 2016 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky platebního styku (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro zajišťování platebního styku

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

1) List č. 1 Přehled o činnosti sekce regionu za rok 2007

1) List č. 1 Přehled o činnosti sekce regionu za rok 2007 SMĚRNICE Metodický pokyn pro zpracování přehledu o činnosti a vyúčtování sekcí a regionů České asociace sester za rok 2007 Vydání: 7. 1. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Behcetova nemoc Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se BN diagnostikuje? Diagnóza se stanovuje hlavně na základě klinických projevů, její potvrzení splněním

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

66 POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍ FINANCOVÁNÍ KROMĚ POVINNÉHO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Kód SKP N á z e v HS/CN

66 POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍ FINANCOVÁNÍ KROMĚ POVINNÉHO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Kód SKP N á z e v HS/CN 66.0 Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení 66.01 Životní pojištění 66.01.1 Životní pojištění 66.01.11 Životní pojištění Z: oddělené služby životního pojištění: pojišťovací

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 968 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a

Více

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech www.pwc.cz/danovespory Aktuality z oblasti řešení daňových sporů 5. května 2011 Témata tohoto vydání: 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech 2. Příjmy z absolutně neplatných smluv v daňovém přiznání

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Č.j. S 22/99-220/764 V Brně dne 14.4.1999

Č.j. S 22/99-220/764 V Brně dne 14.4.1999 Č.j. S 22/99-220/764 V Brně dne 14.4.1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný dle 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office, Bucharova 2657/12, PSČ 158 00 IČ: 25139886 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 10/2009-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 19/2005-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Příloha usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Preambule V souladu

Více