Technická specifikace pro projekt Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR a dobudování centrálního portálu PČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická specifikace pro projekt Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR a dobudování centrálního portálu PČR"

Transkript

1 Technická specifikace pro projekt Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR a dobudování centrálního portálu PČR Policie České republiky provozuje roztříštěnou strukturu informačních technologií s více než 60 informačními systémy, které používá v souvislosti s plněním zákonných povinností. Jedná se o systémy pátrací, kriminalistické, systémy ekonomické a personální, systémy propojené se státy EU. Jsou provozovány na různých platformách hardwarových (různé typy serverů) i softwarových (operační a databázové systémy). Jejich správa je složitá na počet specialistů obslužného personálu a finančně nákladná na zajištění provozu. Mezi další nevýhody současného stavu lze uvést i vyšší míru dublování uložených dat a s tím spojené zvýšené nároky na jejich ukládání a provoz. K zajištění redukce nákladů na provoz IT infrastruktury se Policie ČR rozhodla konsolidovat provozované informační systémy formou cloudového řešení. V jeho rámci dojde k integraci všech vrstev infrastruktury, tj. hardwarové, datové a aplikační, včetně zajištění jejich vzájemné provázanosti. Nová technologie pro cloudové řešení přinese optimální řízení informací, zefektivnění procesů a výrazné snížení provozních nákladů při využívání nejmodernějších technologií, což v konečném důsledku povede i ke zvýšení úspěšnosti Policie ČR při plnění úkolů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů a zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti. Projekt je rozdělen do 2 následujících aktivit: Aktivita 1: Vypracování studie k integraci informačních systémů PČR, která bude obsahovat: a) návrh koncepce konsolidace současné roztříštěné struktury mnoha informačních systémů do větších smysluplných celků, pokrývajících související kompetenční a věcné oblasti činností PČR s důrazem na úsporu nákladů na vývoj a provoz těchto systémů, b) návrh koncepce sortimentu poskytovaných IT služeb centrálním pracovištěm včetně podmínek a úrovně jejich poskytování ve formě tzv. Katalogu služeb, kdy koncovým uživatelům by měla poskytována služba v kontrolované a měřitelné kvalitě (na základě definovaných SLA), c) návrh na zavedení jednotných metodických principů řízení v IT a závazných resortních standardů a typových řešení v této oblasti s důrazem na úsporu nákladů při realizaci IT projektů, optimalizaci nezbytných expertních lidských zdrojů a větší jistota dosažení plánovaných cílů projektů,

2 Zadavatel požaduje, aby studie k integraci informačních systémů PČR postihovala minimálně následující základní oblasti: Ad a) návrh koncepce konsolidace současné roztříštěné struktury mnoha informačních systémů do větších smysluplných celků, pokrývajících související kompetenční a věcné oblasti činností PČR s důrazem na úsporu nákladů na vývoj a provoz těchto systémů V rámci tohoto bloku zadavatel požaduje provést analýzu současného stavu infrastruktury a základních aplikačních bloků, s tím, že bude kladen důraz na: o serverovou infrastrukturu a související platformy OS o infrastrukturu pro uložení dat o infrastrukturu sdílenou v ploše celé Policie ČR o komunikační infrastrukturu o oblast jednotné datové sběrnice o oblast práce s informacemi a dokumenty o oblasti dlouhodobého (zabezpečeného) uložení dat Dále zadavatel na základě provedené analýzy požaduje vytvořit návrh globální architektury, která bude reflektovat současný stav, a dále v rámci tohoto návrhu budou definovány nové bloky, které jsou v souladu s nejlepšími praktikami návrhu architektury ICT. Ad b) návrh koncepce sortimentu poskytovaných IT služeb centrálním pracovištěm včetně podmínek a úrovně jejich poskytování ve formě tzv. Katalogu služeb, kdy koncovým uživatelům by měla být poskytována služba v kontrolované a měřitelné kvalitě (na základě definovaných SLA) V rámci tohoto bloku zadavatel požaduje provést analýzu současného stavu poskytování ICT služeb a provést revizi katalogu poskytovaných služeb vzhledem k plánované HW dodávce v rámci této zakázky, a na základě současného stavu disponibilních zdrojů v kombinaci se zdroji získaných z druhé části této zakázky aktualizovat současný stav katalogu. Dále zadavatel požaduje rozdělení služeb dle SLA a revizi a návrh nastavení SLA pro jednotlivé služby. Zadavatel požaduje, aby jako součást návrhu úrovně služeb, byl navržen a doporučen způsob monitoringu a zároveň vyhodnocování dodržování nastavené úrovně SLA. Ad c) návrh na zavedení jednotných metodických principů řízení v IT a závazných resortních standardů a typových řešení v této oblasti s důrazem na úsporu nákladů při realizaci IT projektů, optimalizaci nezbytných expertních lidských zdrojů a větší jistota dosažení plánovaných cílů projektů V této oblasti zadavatel požaduje zaměření zejména na návrh standardů v oblasti: o v oblasti aplikačních serverů o v oblasti databázových serverů

3 o pravidla pro nasazování nových IS a aplikací Zadavatel dále požaduje, aby v rámci vypracování dané studie byly identifikované oblasti prioritizovány a dále rozčleněny do oblastí: o krátkodobé aktivity o střednědobé aktivity o dlouhodobé aktivity Aktivita 2: Dodávka a zprovoznění technologie cloudového řešení integrující IT infrastrukturu PČR včetně pracovních postupů pro správu zařízení v hlavní lokalitě. Pro vybudování cílového řešení privátního cloudu je požadováno řešení, které kombinuje HW a SW prostředky způsobem, který umožní vytvoření prostředí pro dynamické přidělování výpočetních zdrojů, jejich kontinuální řízení a monitoring. Infrastruktura musí navíc splňovat tyto požadavky: být založena na otevřených průmyslových standardech a normách být založena na modulárních technologiích umožňujících jednoduché škálování, poskytovat jednotné rozhraní pro správu a dynamické poskytování systémových prostředků jednotlivým aplikacím podle jejich potřeby, poskytovat prostředky umožňující automaticky vytvářet a přidělovat výpočetní prostředí aplikacím podle předem připravených scénářů v rámci definovaného katalogu služeb, poskytovat komunikační infrastrukturu schopnou virtualizace na HW úrovni, tj. umožnit rozdělení její kapacity do více komunikačních kanálů s garantovanými výkonnostními parametry a možností jejich dynamického nastavování. Dodávkou technologie pro cloud řešení je míněna kombinace níže uvedených HW a SW prostředků: A. HW pro privátní cloud Řešení musí být plně kompatibilní se stávající infrastrukturou, přičemž kompatibilita je zajištěna níže specifikovanými parametry, jež je nutné proto nezbytně dodržet. Dále musí využívat technologie blade serverů a s tím související způsoby začlenění do infrastruktury, součástí řešení musí být i zprovoznění celku odpovídající privátnímu cloudu. Poptávaná infrastruktura je doplněním stávající provozované infrastruktury (viz. bod. F), tak aby bylo možno vytvořit HA řešení s možností vzájemné záměny fyzických i virtuálních serverů a ostatních komponent, a proto požadujeme 100% kompatibilní servery i ostatní HW komponenty. RACK 1 ks Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota Výška 42 U

4 Značka typ - Hloubka dostatečná pro všechny dodávané komponenty, min. 80 cm dveře vpředu i vzadu s horizontálním provětráváním Příslušenství Boční panely PDU pro redundantní připojení zdrojů šasi ke dvěma nezávislým vstupům Záruka Blade šasi Položka Hloubka vnitřní Napájení Ventilátory Management min. 3 roky na všechny komponenty s odezvou 4h v místě plnění, pokrytí 24 x 7; Požadováno Rackové a 100% kompatibilní se servery typu A a B jak jsou specifikovány v sekci Sestava blade server typu A a B umožňující společnou instalaci všech dále poptávaných i již provozovaných serverů tak, aby byly zapojeny redundantně všechny LAN i FC porty min. 14 aktivních pozic pro blade servery. Aktivní pozice znamená, že při vložení dalšího serveru nebude třeba nic přikupovat a server bude fungovat. Požadavek možno splnit instalací 2 blade šasi. minimálně 6 za provozu vyměnitelných jednofázových redundantních zdrojů (N+N tj. možnost připojit alespoň dva nezávislé přívody napájení tak, aby výpadek jednoho z nich neznamenal omezení napájení a aby byl možný výpadek alespoň dvou instalovaných zdrojů současně, Zdroje musí podporovat řízení spotřeby CPU instalovaných v poptávaných serverech. minimálně 10 za provozu vyměnitelných redundantních ventilátorů s řízenou rychlostí otáčení dle aktuálního zatížení instalovaných komponent a serverů v blade šasi redundantní modul pro vzdálenou správu s dedikovaným ethernetovým portem, integrovaným KVM přepínačem a integrovaným www serverem umožňujícím správu prostřednictvím http protokolu a umožňující paralelní vzdálený přístup k 1 ks

5 LAN konektivita více serverům současně 2 x 10Gb Ethernet modul s následujícími vlastnostmi: 10Gb konektivita pro všechny porty instalované v serverech (pro celkový počet serverů, které lze instalovat) a současně i podpora až 8 LAN portů (min. rychlost 1Gb) na jeden blade server bez nutnosti dodatečných investic na straně LAN prvku v serverové polici či blade serveru (tj. konektivita mezi blade serverem a jedním LAN prvkem v serverové polici musí být volitelně a bez dodatečných investic buď 10Gb nebo min. 4x1Gb) minimálně 8 SFP+ uplinkových portů; z toho v každém prvku min. 2 porty osazeny RJ-45 1Gb uplinky a 4 porty 10Gb SR fiber uplinky min. 1 CX-4 Ethernet port pro stohování podpora pro: 802.3ad (link aggregation), 802.1Q (podpora VLAN), 802.1AB (LLDP), NIC teaming podpora statistiky provozu na úrovní portu prostřednictvím VCM CLI podpora interního přepínání v rámci serverové police, tj. prvek musí umožňovat forwarding přímo ze serveru na server aniž by komunikace probíhala mimo serverovou polici forwarding latence je vyžadována 1,5µs a nebo lepší přidělování MAC adres jednolivým fyzickým serverům na základě jejich pozice v serverové polici nebo na základě politiky definované v LAN prvku podpora automatického přeprogramování MAC adresy fyzického serveru po jeho výměně v případě selhání správa přes web rozhraní, možnost vytváření společných agregačních skupin a pravidel

6 FC konektivita Vzdálená správa Rozšiřitelnost pro LAN konektivitu 2 x Storage Area Network 8 Gb/s interconnect modul s následujícími vlastnostmi: s 8Gb FC konektivitou pro všechny servery, které lze instalovat do serverové police (tj min. tolik interních portů na jednom FC přepínači kolik lze instalovat serverů do serverové police) min. 8 externích portů z toho alespoň dva osazeny 8Gb short wave SFP+ podpora pro auto-negotiating na 2/4/8 Gb podpora HBA agregace na uplink portech volitelně možnost Quality of Service přiřazení šířky pásma vybraným komunikacím volitelně možnost limitace vstupní šířky pásma méně významným aplikacím a serverům podpora ISL Trunking, Dynamic Path Selection, Hardware Enforced Zoning podpora SNMP, API, SMI, NPIV pomocí LAN (možnost vypnout napájení, 128bitové šifrování, monitorování stavu HW bez nainstalovaného OS) možnost nastavení a ovládání více serverových polic z jednoho místa monitoring a reporting informací o provozní teplotě a příkonu každého serveru nebo police v reálném čase vestavěný display pro snadnou obsluhu integrovaný a jednotný přístup k management procesorům všech serverů v polici single sign-on přístup ke všem zařízením v polici. asset management všech zařízení v rámci police možnost rozšíření serverové police o další redundatní LAN prvky (stejné jako poptávané) v případě instalace rozšiřujících 10Gb LAN karet (karty ani prvky nejsou předmětem poptávky) je požadována podpora pro min. 4x 10Gb na server nebo alespoň 16x1Gb

7 Instalace Záruka portů na server, přičemž těchto serverů je možno osadit do serverové police max. požadovaný počet HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení min. 3 roky na všechny komponenty se službou zajišťující: Podpora Hardware - 6hodin fix Call To Repair, přidělené telefonní číslo, okamžitá odezva pro kritické problémy, Podpora Software - okamžitá odezva pro kritické závady, jinak odezva 2 hodiny, Přidělený tým zákaznické podpory (přidělený manažer podpory, přidělený HW specialista, přidělený SW specialista), Pravidelné plánování podpory a čiností dle evidence v technickém plánu, Provozní porady čtvrtletně, Report přehled aktivit technické podpory čtvrtletně, Prověření stavu systému (pro servery) ročně, Analýza operačního systému a správa opravných modulů čtvrtletně, Elektronická podpora, ucelený zdroj elektronických informací, nástrojů a služeb i nástroje samoobslužné podpory, fóra a také přístup k nejúplnější více-dodavatelské, multi-platformní databázi IT informací, Zrychlené eskalační procesy a elevace problemů, Vyhrazené náhradní díly, Flexibilní nahlášení závady (telefonicky, , web), Zaškolení obsluhy pro základní správu pořízeného HW Asistence při vytváření plánu pro budoucí pokročilá školení

8 dodavatel nepožaduje vrácení vadných HDD Sestava blade server typu A 6 ks Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota Požadavky na CPU dle testů SPEC CPU2006 SPECint_2006 min. 33 SPECfp_2006 min. 38, SPECint_rate 2006 min. 310 SPECfp_rate 2006 min. 202 Značka typ serveru - do požadovaného blade šasi Procesor - Min. počet 2 Paměť 96 GB LV RAM DDR3 FDD - DVD - HDD 2 x 146 GB 15k SAS HDD 6Gb/s Řadič HW RAID 0,1; 512 MB Cache Síťový adaptér FC rozhranní Vzdálená správa Kompatibilita 2 x 10 Gb/s TCP/IP Offload Engine; každý s možností rozdělení na úrovni HW až na 4 virtuální adaptéry Dvouportový Fibre Channel 8Gb adaptér, SW pro redundantní připojení serveru s MS Windows 2008/2003 k dodávanému diskovému poli pomocí LAN (grafická konzole i bez nainstalovaného OS, možnost vypnout napájení, reset systému, klávesnice, myš, 128bitové šifrování, monitorování stavu HW bez nainstalovaného OS SW pro vzdálenou správu musí umožňovat: - centralizovanou vzdálenou správu HW a shromažďování informací o konfiguraci a stavu jednotlivých HW komponent serverů (včetně ukládání těchto informací do databáze k dalšímu využití), - detekci a zasílání zpráv (minimálně pomocí protokolu SNMP) o chybových stavech Microsoft Windows 2003/2008 (32b, 64b), Red Hat EL4, SuSe Linux, VMWare ESX 4.x

9 Instalace Záruka HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení min. 3 roky na všechny komponenty se službou zajišťující: Podpora Hardware - 6hodin fix Call To Repair, přidělené telefonní číslo, okamžitá odezva pro kritické problémy, Podpora Software - okamžitá odezva pro kritické závady, jinak odezva 2 hodiny, Přidělený tým zákaznické podpory (přidělený manažer podpory, přidělený HW specialista, přidělený SW specialista), Pravidelné plánování podpory a čiností dle evidence v technickém plánu, Provozní porady čtvrtletně, Report přehled aktivit technické podpory čtvrtletně, Prověření stavu systému (pro servery) ročně, Analýza operačního systému a správa opravných modulů čtvrtletně, Elektronická podpora, ucelený zdroj elektronických informací, nástrojů a služeb i nástroje samoobslužné podpory, fóra a také přístup k nejúplnější více-dodavatelské, multi-platformní databázi IT informací, Zrychlené eskalační procesy a elevace problemů, Vyhrazené náhradní díly, Flexibilní nahlášení závady (telefonicky, , web), Zaškolení obsluhy pro základní správu pořízeného HW Asistence při vytváření plánu pro budoucí pokročilá školení

10 dodavatel nepožaduje vrácení vadných HDD Sestava blade server typu B 2 ks Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota Požadavky na CPU dle testů SPEC CPU2006 SPECint_2006 min. 42 SPECfp_2006 min. 60 SPECint_rate 2006 min. 385 SPECfp_rate 2006 min. 256 Značka typ serveru - do požadovaného blade šasi Procesor - Min. počet 2 Paměť 128 GB LV RAM DDR3 FDD - DVD - HDD 2 x 146 GB 15k SAS HDD 6Gb/s Řadič HW RAID 0,1; 512 MB Cache Síťový adaptér FC rozhranní Vzdálená správa 2 x 10 Gb/s TCP/IP Offload Engine; každý s možností rozdělení na úrovni HW až na 4 virtuální adaptéry Dvouportový Fibre Channel 8Gb adaptér, SW pro redundantní připojení serveru s MS Windows 2008/2003 k dodávanému diskovému poli pomocí LAN (grafická konzole i bez nainstalovaného OS, možnost vypnout napájení, reset systému, klávesnice, myš, 128bitové šifrování, monitorování stavu HW bez nainstalovaného OS SW pro vzdálenou správu musí umožňovat: - centralizovanou vzdálenou správu HW a shromažďování informací o konfiguraci a stavu jednotlivých HW komponent serverů (včetně ukládání těchto informací do databáze k dalšímu využití), - detekci a zasílání zpráv (minimálně pomocí protokolu SNMP) o chybových

11 stavech Kompatibilita Instalace Záruka Microsoft Windows 2003/2008 (32b, 64b), Red Hat EL4, SuSe Linux, VMWare ESX 4.x HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení min. 3 roky na všechny komponenty se službou zajišťující: Podpora Hardware - 6hodin fix Call To Repair, přidělené telefonní číslo, okamžitá odezva pro kritické problémy, Podpora Software - okamžitá odezva pro kritické závady, jinak odezva 2 hodiny, Přidělený tým zákaznické podpory (přidělený manažer podpory, přidělený HW specialista, přidělený SW specialista), Pravidelné plánování podpory a čiností dle evidence v technickém plánu, Provozní porady čtvrtletně, Report přehled aktivit technické podpory čtvrtletně, Prověření stavu systému (pro servery) ročně, Analýza operačního systému a správa opravných modulů čtvrtletně, Elektronická podpora, ucelený zdroj elektronických informací, nástrojů a služeb i nástroje samoobslužné podpory, fóra a také přístup k nejúplnější více-dodavatelské, multi-platformní databázi IT informací, Zrychlené eskalační procesy a elevace problemů, Vyhrazené náhradní díly, Flexibilní nahlášení závady (telefonicky, , web),

12 Zaškolení obsluhy pro základní správu pořízeného HW Asistence při vytváření plánu pro budoucí pokročilá školení dodavatel nepožaduje vrácení vadných HDD B. SW pro privátní cloud SW pro privátní cloud bude navazovat na stávající nástroje, které jsou používány pro správu prostředí. Bude tak mimo jiné upgradem SW pro vzdálenou správu HP Insight Control (dále jen IC) a HP Virtual Connect Manager (dále jen VCM). SW pro privátní cloud musí splňovat následující požadavky: SW pro správu HW a cloudové služby Položka Parametry, funkce a vlastnosti softwaru Požadováno software Správa nejen samotného šasi, jeho zdrojů, popř. ventilátorů, ale i všech ostatních instalovaných prvků serverů, ethernet i FC switchů integrovaná podpora pro správu a dohled virtuálních serverů instalovaných na platformě VMware vsphere (včetně integrace s vcenter) a MS Hyper-V (včetně integrace s MS SCVMM) ukládání informací do lokálně umístěné db MS SQL (samotná db bude na SQL serveru v lokalitě, ne na lokálních discích serveru, kde bude instalován sw pro vzdálenou správu) možnost instalovat instanci serveru do každého datového centra a jednoho serveru, co by řídícího možnost instalace v HA režimu 1 ks

13 řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům pomocí účtů Active Directory domény jediné plně grafické rozhraní pro správu všech instalovaných komponent (servery, switche, zdroje, ventilátory) včetně možnosti přechodu do plně grafické konzole jednotlivých serverů Vytváření a uchovávání definic logických serverů, které pak bude možno spustit ve virtuálním prostředí nebo na fyzickém serveru. Tyto definice logických serverů pak musí být přenositelné z jednoho fyzického serveru na druhý tak, aby šla jednoduše přesunout zátěž na server s jinou HW konfiguraci SW musí zajistit tzv. drag&drop správu logických serverových profilů a jejich přenesení na jakýkoliv fyzický nebo virtuální server bez dopadu na nastavení LAN a SAN infrastruktury mimo serverovou polici (tj. beze změn na top of rack prvcích nebo patřeních prvcích) logický serverový profil musí minimálně řešit definici MAC a WWN pro servery (tzv. virtualizaci LAN a SAN rozhraní), připojení k stávající LAN (stačí definice VLAN a port mirroring) a SAN (včetně FC boot parametrů) infrastruktuře Zobrazení a aktivní správa virtuálních a fyzických serverů z jediné konzole, stejně jako správu uložených definice logického serverového profilu Podpora vytváření seznamu IT zdrojů na úrovni fyzických i virtuálních serverů, fyzických i virtuálních datových úložišť (storage), síťových zdrojů (např. VLAN), image OS/aplikace. Vytváření standardních předpřipravených instalací, které jsou přístupné přes samoobslužný portál jako automatické instalace. umožnuje distribuované nasazení SW musí umožnit standardizaci IT na úrovni vzorů využívajících prvků propagovaných v seznamu IT zdrojů Definování vzorů v integrovaném grafickém prostředí a automatické vytvoření scriptů k zavádění těchto vzorů

14 Instalace a doplňkové služby Záruka Možnost přiřazení účetní/finanční hodnoty pro jednotlivé vzory, resp. pro jednotlivé IT zdroje využité v daném vzoru Rozhraní umožňující integraci do stávajících nástrojů a procesů, např. řízení změn, servisní katalog Možnost jednoduchého DR řešení pro fyzické i virtuální servery mezi dvěma lokalitami pro nekritické procesy bez využití clusterových služeb integrace s softwarem HP System Insight Manager používaným nyní pro HW dohled x86 infrastruktury SW instalace, kompletní zprovoznění a konfigurace včetně těchto služeb: předinstalační příprava a konzultace, kontrola prostředí, příprava konfigurace kompletní instalace HW a kompletní instalace SW pro správu zahrnutí do sw pro vzdálenou správu stávajcího prostředí x86 serverů integrace stávající blade infrastruktury HP c7000 a BL460 do nabízeného SW pro vzdálenou správu firmwarové upgrady HW komplexní systémová kontrola pro cloud SW min. jednou ročně pravidelná proaktivní kontrola kompatibility pro cloud prostředí (proaktivní notifikace nových, testovaných firmwarů a ovladačů) konfigurace a customizaci celého cloud řešení min. 3 roky na všechny komponenty se službou zajišťující: Podpora Software - okamžitá odezva pro kritické závady, jinak odezva 2 hodiny, Přidělený tým zákaznické podpory (přidělený manažer podpory, přidělený HW specialista, přidělený SW specialista), Pravidelné plánování podpory a čiností dle evidence v

15 technickém plánu, Provozní porady čtvrtletně, Report přehled aktivit technické podpory čtvrtletně, Prověření stavu systému (pro servery) ročně, Analýza operačního systému a správa opravných modulů čtvrtletně, Elektronická podpora, ucelený zdroj elektronických informací, nástrojů a služeb i nástroje samoobslužné podpory, fóra a také přístup k nejúplnější vícedodavatelské, multi-platformní databázi IT informací, Zrychlené eskalační procesy a elevace problemů, Vyhrazené náhradní díly, Flexibilní nahlášení závady (telefonicky, , web), Zaškolení obsluhy pro základní správu pořízeného SW Asistence při vytváření plánu pro budoucí pokročilá školení Kromě výše uvedeného SW je v rámci cloud řešení požadován virtualizační SW s těmito parametry: Virtualizační SW položka Parametry Požadováno software licence na CPU funkce automatického vyvažování výkonnosti mezi fyzickými servery. Přesun virtuálních serverů za běhu podle jejich vytížení a výkonnostní potřeby HW. Automatický náběh virtuálních serverů v případě výpadku fyzického serveru Implementovaná správa virtualizačního systému z jednoho centra, zařazení do stávající správy virtualizačního řešení, která je realizována produktem VMware vcenter Server. 20 ks

16 funkce vyšší dostupnosti - virtuální server může mít spuštěnu záložní kopii na dalším HW serveru. V případě havárie primárního HW serveru dojde k automatické bezvýpadkové aktivaci záložní kopie funkcionalita virtuálního distribuovaného switche Instalace SW instalace, kompletní zprovoznění a konfigurace Záruka min. 3 roky pokrytím 13 x 5; Dále je požadován SW pro běh OS a DB: Ostatní SW položka Parametry Instalace Požadováno software licence, poslední aktuální revize k datu soutěže 9x Microsoft SQLSvrEntCore OLP 2 Lic NL Gov CoreLic Qlfd (2core licence) 8 x Microsoft OS Windows EntServer (každá licence musí obsahovat aspoň 4 virtuální licence) 4 x licence pro web SW Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition SW instalace, kompletní zprovoznění a konfigurace 1 ks C. Upgrade datového úložiště Z důvodu maximálního využití stávající technologie, tedy i využití investovaných prostředků, požadujeme jako datový prostor pro cloud řešení využít stávající pole HP 3PAR V800. V rámci tohoto projektu požadujeme jak kapacitní upgrade tohoto pole, tedy navýšení hrubé kapacity pole, tak funkční upgrade, tedy dodání příslušných licencí Rozšíření kapacity stávajícího diskového pole a povýšení funkcionality Položka Diskový prostor č.1 - kapacita Diskový prostor č.1 - parametry HDD Požadováno Diskové magazíny a HDD do stávajícího diskového pole HP 3PAR V800 včetně SW licence pro správu požadované kapacity Požadováno 28,8 TB hrubé kapacity 600 GB FC 15k 1 ks

17 Diskový prostor č.2 - kapacita Diskový prostor č.2 - parametry HDD Povýšení funkcionality požadované licence Instalace Záruka Požadováno 32 TB hrubé kapacity 2 TB SATA 7,2k SW HP 3PAR Optimization Suite - licence pro dodávanou kapacitu SW HP 3PAR RemoteCopy - licence pro dodávanou kapacitu SW HP 3PAR Thin Suite - licence pro 12 TB SW HP 3PAR VirtualCopy - licence pro dodávanou kapacitu SW pro integraci s vsphere a Vcenter serverem HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení min. 3 roky na všechny komponenty se službou zajišťující: - Závazek vyřešení hardwarového problému do šesti hodin - Okamžitou odezvu/zásah pro kritické problémy - Vyhrazené náhradní díly - Přidělený tým zákaznické podpory - Přiděleného manažera podpory - Přiděleného HW a SW specialistu - Plán technické podpory - Technické ověření vysoké dostupnosti diskového pole - Aktualizace storage Micro-code - Elektronickou podporu - Aktualizaci softwaru - Kontrolu provozních podmínek D. Upgrade zálohování dodavatel nepožaduje vrácení vadných HDD V souvislosti s výše uvedeným nasazením cloudového řešení a upgradem diskového prostoru je potřeba povýšit zálohovací úložné systémy o potřebné funkcionality, které zajistí efektivnější využití stávajících systémů. Zálohování je v tuto chvíli řešeno pouze jednoúrovňově, tj. data z úložných systémů jsou zálohována v daných periodách na páskové knihovny. Požadujeme povýšit koncept zálohování na zálohování na virtuální knihovny, které umožňují vysokou škálovatelnost a především deduplikační funkcionalitu. Ta jediná zajistí, že stejná data se nemusí zálohovat opakovaně. Sníží tedy nároky na požadovanou kapacitu a investiční náklady. Zároveň se tak výrazně urychlí doba obnovy dat v případě výpadku. Virtuální pásková knihovna VTL 1 ks

18 Položka Kapacita Napájení Konektivita HW ochrana Výkon Rozšiřitelnost Emulace Požadováno Rackové, max. 6U Min 48TB hrubé kapacity Redundantní Min. 2x 1Gb eth. port (iscsi, NFS, CIFS) Min. 2x 10GB eth. port (iscsi, NFS, CIFS) Min. 2x FC port 8Gb/s (FC VTL) Redundantní systémové disky HW raid kontrolér s podporou RAID6 Agregovaný výkon v požadované konfiguraci alespoň 750 MB/s Agregovaný výkon v max. konfiguraci alespoň 1100 MB/s Až na 48 HDD Podpora emulace až 50 zařízení, pásek (VTL, NAS), možnost kombinovat oba typy zařízení Podpora emulování mechanik, LTO3, LTO4, LTO5 Podpora emulace až virtuálních médií Vlastnosti Podpora deduplikace s variabilní velikostí deduplikačního bloku Schopnost replikace dat do/z vzdálené lokality po TCP/IP Instalace Záruka Podpora iscsi, NFS, CIFS, FC VTL Možnost vzdálené (web-based) administrace HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení min. 3 roky na všechny komponenty s odezvou 4h v místě plnění, pokrytí 24 x 7; Společně z HW, určeným pro zálohování, požadujeme dodání centrálního zálohovacího SW Zálohovací SW Položka Požadované licence Požadováno Software - licence Licence pro centrální management Licence pro online zálohování virtuálních serverů (licence pro 8 fyzických serverů hypervizorů) Licence pro neomezený počet zálohovaných klientů 1 ks

19 Požadované vlastnosti Licence pro zálohování na požadovanou VTL Centrální správa celého zálohovacího procesu Samostatná a oddělená databáze/katalog záloh Podpora LANfree backup Instalace Záruka Instalace, kompletní zprovoznění a oživení min. 3 roky E. Komunikační infrastruktura Nedílnou součástí celého řešení je síťová infrastruktura, která musí být schopna podporovat unikátní vlastnosti cloudového přístupu. Takovými vlastnostmi jsou modularita, podpora virtualizace a zajištění vysoké dostupnosti. Požadujeme LAN infrastrukturu, která bude mít následující parametry: vysoká dostupnost zdvojením přepínačů a vytvořením virtuálního šasi vysoká dostupnost v rámci šasi zdvojením klíčových komponent modularita celého řešení umožňující jeho rozšiřování v závislosti na aktuálních potřebách cloudové infrastruktury dostatečná propustnost LAN umožňující využít základní cloudové přednosti jako jsou přesměrování zátěže mezi jednotlivé výpočetní zdroje Dodávaná síťová technologie musí navazovat a komplementárně doplňovat stávající technologie (konkrétně LAN switche HP 7500), které jsou v prostředí IT P ČR instalovány. LAN switch Položka Přenosová rychlost Požadovaný počet portů Požadováno Rackové, modulární s podporou vytváření virtuálního šasi (jednotný management, multi-chassis link aggregation, jedno směrovací zařízení) min. 48 Gb/s výkon na slot (=96 Gb/s full duplex) 1 x karta 48 portů 10/100/1000 BaseT 4 porty 10GE XFP s možností osazení DWDM XFP s vlnovou délkou 1530nm, osazené 2ks XFP SR 2 ks

20 1 x karta 8 portů 10Gbit SFP+, osazeno 4ks SFP+ 10GBase-SR Rozšiřitelnost Redundance 3 volné rozšiřující sloty pro rozšiřující karty 2 nezávislé, samostatně za provozu vyměnitelné napájecí zdroje 2 nezávislé, samostatně za provozu vyměnitelné řídící moduly Podporované protokoly Instalace Záruka podpora IPv4 a IPv6 směrování: OSPFv2, OSPFv3, BGP4, BGP4+, PIM- DM/SM/SSM pro verzi 4 i 6, IS-IS pro verzi 4 i 6 HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení min. 3 roky na všechny komponenty s odezvou 4h v místě plnění, pokrytí 24 x 7; F. Integrace do stávajícího prostředí Součástí nabídky uchazeče musí být integrace do SAN infrastruktury bez nutností odpojení zařízení (tzv. HA režim) a taktéž možný upgrade komponent (firmware upgrade). Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o doplnění a rozšíření již stávající konsolidované ITC infrastruktury, požadujeme, aby dodavatel plně akceptoval požadavky na již vytvořenou konsolidovanou infrastrukturu a navrhované komponenty byly plně kompatibilní s touto nově budovanou konsolidovanou infrastrukturou. V této souvislosti zadavatel požaduje potvrzení výrobce zařízení pro LAN sítě, že uchazeč je oprávněn instalovat, servisovat a upgradovat zařízení, která souvisí s instalací sítě LAN. Jmenovitě pro sítě SAN i LAN se jedná o zařízení HP 3PAR V800, HP EVA4400, HP G-4XG, HP 7506, HP F1000-EI, HP Blade System C7000, HP Blade Server 460c G6 a G7. Zadavatel dále požaduje prohlášení dodavatele, že nabízené komponenty jsou plně kompatibilní se zařízeními uvedenými v předchozí větě.

Technická specifikace vymezené části 1 SERVER

Technická specifikace vymezené části 1 SERVER Technická specifikace vymezené části 1 SERVER 1 Předmět vymezené části 1.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka a moderního a spolehlivého serverového řešení pro potřeby Krajského ředitelství PČR Karlovarského

Více

Technická specifikace HW pro rok 2012

Technická specifikace HW pro rok 2012 Technická specifikace HW pro rok 2012 Blade šasi 1 ks Položka Hloubka vnitřní Napájení Ventilátory Management LAN konektivita FC konektivita Vzdálená správa rackové min. 14 aktivních pozic pro blade servery.

Více

Technická specifikace pro projekt Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR ZÁLOŽNÍ CENTRUM

Technická specifikace pro projekt Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR ZÁLOŽNÍ CENTRUM Technická specifikace pro projekt Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR ZÁLOŽNÍ CENTRUM Policie České republiky provozuje roztříštěnou strukturu infrastrukturní platformy a zdroje pro jednotlivé

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota Technická specifikace Obnova školicího střediska OKRI PP ČR Virtualizace koncových stanic 20 ks Výrobce doplnit Název doplnit podpora stávající virtualizační platformy podpora technologie linkovaných klonů

Více

Zřízení technologického centra ORP Dobruška

Zřízení technologického centra ORP Dobruška Příloha č. Technická specifikace. části zakázky: Zřízení technologického centra ORP Dobruška položka číslo Popis blade chassis pro servery: provedení do racku kapacita minimálně 8x dvouprocesorový blade

Více

Tabulka splnění technických požadavků

Tabulka splnění technických požadavků Příloha č. 1 Tabulka splnění technických požadavků Technická specifikace diskového pole AOPK Požadavek na funkcionalitu Rozšíření stávající skupiny diskových polí Dell EqualLogic PS4110E a EqualLogic 4110X

Více

Tabulka splnění technických požadavků

Tabulka splnění technických požadavků Příloha č. 1 Tabulka splnění technických požadavků Technická specifikace diskového pole AOPK Požadavek na funkcionalitu Rozšíření stávající skupiny diskových polí Dell EqualLogic PS4110E a EqualLogic 4110X

Více

2.1 Obecné parametry 2.1.1 Obecné parametry Rack serveru

2.1 Obecné parametry 2.1.1 Obecné parametry Rack serveru . Obecné parametry.. Obecné parametry Rack serveru Redundantní napájecí zdroje v počtu a výkonu odpovídajícímu specifikovanému řešení. Redundantní ventilátory v počtu odpovídajícímu specifikovanému řešení

Více

HW Diskové pole - 1KS

HW Diskové pole - 1KS HW Diskové pole - 1KS Architektura Výkonnost modulární, dvouřadičové diskové pole založené na 6Gbit SAS2.1, řešení musí být koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce - škálování výkonnosti a kapacit

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Disková pole budou pocházet z oficiálních distribučních kanálů. Záruky a servis budou garantovány výrobcem. Účastník je povinen potvrdit všechny uvedené

Více

Podpůrná infrastruktura pro servery Blade chassis Požadavek na funkcionalitu ANO/NE

Podpůrná infrastruktura pro servery Blade chassis Požadavek na funkcionalitu ANO/NE Příloha č. 1 Tabulka splnění technických požadavků Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury MŽP Servery typu Blade Požadavek na funkcionalitu Architektura serveru Server typu blade, dvousoketový

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Specifikace předmětu veřejné zakázky Servery budou pocházet z oficiálních distribučních kanálů. Záruky a servis budou garantovány výrobcem. V rámci požadavku na typy zařízení budou v rámci každého typu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW. Strana 1 (celkem 9)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW. Strana 1 (celkem 9) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW Strana Obsah. Identifikační údaje zadavatele 2. Název zakázky 3. Popis předmětu zakázky 4. Předpokládaná hodnota zakázky

Více

Zálohovací zařízení pro repozitář jazykových dat a digitálního materiálu pro jazykový výzkum

Zálohovací zařízení pro repozitář jazykových dat a digitálního materiálu pro jazykový výzkum Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace část I. Zálohovací zařízení pro repozitář jazykových dat a digitálního materiálu pro jazykový výzkum Jedná se o dodávku technického vybavení pro

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Technická specifikace předmětu zakázky (příloha č. 3 zadávací dokumentace) Technická specifikace Přesná charakteristika zakázky Předmětem zakázky je dodávka integrovaného ERP systému včetně dodávky licencí,

Více

1x server pro distanční vzdělávání (výpočtový server)

1x server pro distanční vzdělávání (výpočtový server) Příloha č. 5 1x server pro distanční vzdělávání (výpočtový server) CPU 1 CPU mark >= 19970, podpora virtualizace ve virtualizaci RAM Volitelně Celkem >= 128 GB HDD 2 kapacita >= 2TB, SATA, min 7200 RPM,

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Nákup aktivních prvků sítě LAN včetně

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

Diskové pole IBM Storwize V7000 Unified

Diskové pole IBM Storwize V7000 Unified Diskové pole IBM Storwize V7000 Unified 1. Rozpis komponent diskového pole A. Hardware: Produkt Popis Množství 2076-324 IBM Storwize V7000 Disk Control Enclosure 1 10 Storage Engine Preload 1 3514 400GB

Více

S M L O U V A O D O D Á V C E I T T E C H N O L O G I E

S M L O U V A O D O D Á V C E I T T E C H N O L O G I E Část II. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky

Více

1 Technická specifikace Datového centra

1 Technická specifikace Datového centra 1 Technická specifikace Datového centra 1.1 Architektura řešení Zadavatel vychází se studie proveditelnosti a v ní navržené architektury, která je znázorněna na níže uvedeném obrázku. Všechny podstatné

Více

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy Kompaktní úložiště pro malé a střední podniky a pobočky ETERNUS DX Úložiště dat pro podniky ETERNUS DX200 S3 Úložiště řady ETERNUS DX společnosti Fujitsu

Více

Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky

Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) A) Společné podmínky

Více

Příloha č. 2 Technická specifikace

Příloha č. 2 Technická specifikace Příloha č. 2 Technická specifikace 1 1 Část 1 HW Zadavatel v současné době provozuje řešení SDS Virtual storage od společnosti HP (HP SV VSA 10TB) pro zajištění vyšší dostupnosti aplikací včetně dat, na

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky č. VZPL/04/2015 ICT VYBAVENÍ ZÁLOŽNÍHO PRACOVIŠTĚ ZOS ZZS LK TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1 6 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Parametry serveru... 4 1.2 Množství a minimální

Více

Rozší ení infrastrukturních Blade a diskových polí

Rozší ení infrastrukturních Blade a diskových polí OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rozší ení infrastrukturních Blade a diskových polí Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb,

Více

Specifikace minimální konfigurace zboží Příloha č. 1. Specifikace minimálních požadavků na vybrané parametry zboží

Specifikace minimální konfigurace zboží Příloha č. 1. Specifikace minimálních požadavků na vybrané parametry zboží Specifikace minimálních požadavků na vybrané parametry zboží Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Minimální požadavky

Více

Smlouva o dodávce serverů a sestav racků uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Smlouva o dodávce serverů a sestav racků uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Smlouva o dodávce serverů a sestav racků uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Českou národní bankou Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 zastoupenou:

Více

Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB. Návrh realizace řešení

Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB. Návrh realizace řešení Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB Návrh realizace řešení Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část

Více

Tabulka mandatorních požadavků stojanové rozvaděče pro servery s elektroinstalací Požadavek na funkcionalitu Minimální Odůvodnění

Tabulka mandatorních požadavků stojanové rozvaděče pro servery s elektroinstalací Požadavek na funkcionalitu Minimální Odůvodnění Název veřejné zakázky: Dodávka datového a výpočetního centra pro projekty NTIS a CTPVV Část 2 veřejné zakázky - Dodávka výpočetního clusteru a serverů pro virtualizaci vymezení technických podmínek veřejné

Více

Technická specifikace ČÁST 1. Místo plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, Praha 1

Technická specifikace ČÁST 1. Místo plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, Praha 1 Technická specifikace ČÁST 1 Název veřejné zakázky ČÁST 1 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW- Část 1 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

Příloha č. 1 k čj.: 1/120/ Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR

Příloha č. 1 k čj.: 1/120/ Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR Příloha č. k čj.: /0/0-0 Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR. Obsah. Obsah.... Předmět veřejné zakázky.... Požadavky na nový HW..... Komoditní x Servery

Více

Zodpovědná osoba: 28.11.2011, do 09.00 h

Zodpovědná osoba: 28.11.2011, do 09.00 h VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 28.11.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat Městský úřad, Odbor informatiky Váš dopis zn.: ze dne: Číslo jednací: Číslo evidenční: Více dodavatelů Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Místo: Kamil Válek 572 615 131 kamil.valek@ub.cz 2008-11-13 Uherský

Více

1 Výchozí nastavení zařízení

1 Výchozí nastavení zařízení ČÁST 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU 1 Výchozí nastavení zařízení 1.1 Diesel agregát KIPOR V serverovně v 4.NP přístavby na ulici Jesenická byl nainstalován nový dieselagregát KIPOR 6700. Přívod vzduchu,

Více

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Příloha č. 1 - položkový rozpočet Příloha č. - položkový rozpočet Název projektu: Registrační číslo projektu Datové centrum pověřeného obecního úřadu Červený Kostelec CZ..06/2..00/22.09577 Uchazeč: Název/Obchodní firma uchazeče: Sídlo

Více

Zakázka malého rozsahu mimo zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Zakázka malého rozsahu mimo zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zakázka malého rozsahu mimo zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Výzva k předložení cenové nabídky na rozšíření HW a SW pro virtualizaci datového centra Vědecké knihovny v Olomouci 1. Údaje o vyzyvateli

Více

Kupní smlouva Dynamický nákupní systém Pk Výpočetní technika Výzva 45 - Dodávka Diskových polí KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva Dynamický nákupní systém Pk Výpočetní technika Výzva 45 - Dodávka Diskových polí KUPNÍ SMLOUVA KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Technická specifikace HW pro Upgrade systému NS-VIS PROD

Technická specifikace HW pro Upgrade systému NS-VIS PROD Technická specifikace HW pro Upgrade systému NS-VIS PROD Příloha č. 1 Serverové šasi 2 ks velikost IO konektivita Ethernet IO konektivita Fiber Channel Midplane Management Napájení Server format blade

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Specifikace předmětu veřejné zakázky Servery budou pocházet z oficiálních distribučních kanálů. Záruky a servis budou garantovány výrobcem. V rámci požadavku na typy zařízení budou v rámci každého typu

Více

Příloha č. 2A Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce Dodávka technologického řešení pro Geoportál

Příloha č. 2A Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce Dodávka technologického řešení pro Geoportál Konkrétní specifikace poptávaného technologického vybavení Servery základní přehled: Příloha č. 2A P.č. název účel OS CPU (počet RAM HDD jader) 1 WEB1 firewall, reverzní proxy není součástí dodávky 4 8

Více

Příloha č. 1. Technická specifikace

Příloha č. 1. Technická specifikace Technická specifikace Dodávka výpočetní techniky a zařízení v rámci realizace projektu Elearning na střední zdravotnické škole 2, registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0077 Technické parametry a jakostní

Více

Požadované technické parametry pro SAN jsou uvedeny v následující tabulce:

Požadované technické parametry pro SAN jsou uvedeny v následující tabulce: Příloha č. 1 k č.j. PPR-6075-6/ČJ-2012-009HVZ Technická specifikace předmětu plnění Požadované technické parametry pro SAN jsou uvedeny v následující tabulce: SAN switch 2 ks Položka Požadováno Nabízeno

Více

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost Příloha č. 6 -Požadavky na součinnost V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na součinnost Zadavatele, jejichž splnění je nutným předpokladem pro řádné plnění předmětu této veřejné zakázky. ID 1

Více

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky 1) Virtualizované řešení a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - Minimálně 2 x šesti jádrový procesor, architektura

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Dodávka ICT a vnitřního vybavení pro KKC. Evidenční číslo: KRPK-21274/ČJ-2011-1900VZ

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Dodávka ICT a vnitřního vybavení pro KKC. Evidenční číslo: KRPK-21274/ČJ-2011-1900VZ ČÁST A) Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Dodávka ICT a vnitřního vybavení pro KKC Evidenční číslo: KRPK-2127/ČJ-2011-1900VZ PC sestava Podpora síťových protokolů: DMI ano; WFM

Více

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 3. série

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 3. série NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní odbor obchodní V Praze 10. července 2015 Č.j. 2015/076951/CNB/420 Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 3. série Zadavatel níže

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČ: 60460709 Profil zadavatele:

Více

zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace V rámci zakázky je požadováno doplnění a rozšíření stávající serverovny ústředí ČŠI a pořízení vybavení záložní pobočky (lokalita disaster recovery). Jedná se o: pořízení zálohovacích

Více

Článek I Předmět smlouvy 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

Článek I Předmět smlouvy 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje: Smlouva o dodávce sestav osobních počítačů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava OBSAH Segment č. 1 Notebook A... 3 15 x Notebook A... 3 Segment

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Nákup HW a SW Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): dodávka Datum vyhlášení zakázky: 31. 3. 2016 Název/ obchodní firma zadavatele: Obchodní akademie, Střední

Více

IT technologie datového centra VŠB-TU Ostrava

IT technologie datového centra VŠB-TU Ostrava IT technologie datového centra VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz Cisco Road Show, Plzeň, 25.června 2013 Jak to vypadalo před... používány klasické technologie (2010/Q3) 1GE konektivita,

Více

SOFICO-CZ, a.s. Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele

SOFICO-CZ, a.s. Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele SOFICO-CZ, a.s. Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele Požadavky na diskové pole 1. Architektura modulární, dvouřadičové diskové pole založené na 6Gbit SAS 2.1 architektuře, řešení musí

Více

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝK IČ: 613 882 54, TEL.: 241 470 306, ZSPISNICKA@ZSPISNICKA.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 1 k č.j. PPR-17913-48/ČJ-2016-990656 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLZZ - rozšíření serverových technologií a diskových polí část A Tabulka pro vyčíslení nabídnuté ceny do nabídky Druh plnění Značka

Více

Technická dokumentace veřejné zakázky Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje

Technická dokumentace veřejné zakázky Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje Příloha č. 1 Zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo Technická dokumentace Technická dokumentace veřejné zakázky Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje Obsah

Více

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 4. série

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 4. série NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní odbor obchodní V Praze 15. července 2015 Č.j. 2015/078794/CNB/420 Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 4. série Zadavatel níže

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na: Dodávka serverů pro systémy ytrack a ylocator. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Firma: ysystem, spol. s r. o IČO: 26192322 Sídlo: Na Pankráci

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 38280/2018 Naše sp. zn.: 37633/2018 TAJ/PAKO *MUSPX01VC56N* Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Více

Dotazy k zadávacímu řízení Digitalizace dat SUKL:

Dotazy k zadávacímu řízení Digitalizace dat SUKL: Dotazy k zadávacímu řízení Digitalizace dat SUKL: Je požadováno v rámci digitalizace dokumentů skenovat dokumenty přes tzv. ploché lože (sešité dokumenty, smlouvy apod.)? Ano, digitalizovány budou také

Více

» STORAGE A SERVERY ABACUS 2013. Jan Petrák jp@abacus.cz

» STORAGE A SERVERY ABACUS 2013. Jan Petrák jp@abacus.cz » STORAGE A SERVERY ABACUS 2013 Jan Petrák jp@abacus.cz Agenda» Kdo jsme» Výhody našich serverů a storage» DAS NAS SAN» Storage řešení» Vysoká dostupnost» LSI SAS2 switch» Scale-out řešení MicroCloud a

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční 1 434 69 Most MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR informačního systému Oddělení správy sítě NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: Martin Pouček TEL.: 476 448 331 E-MAIL: Martin.Poucek@mesto-most.cz @ V

Více

Forenzní analytická jednotka - technická specifikace (9 ks)

Forenzní analytická jednotka - technická specifikace (9 ks) Technická specifikace ČÁST 1 Název veřejné zakázky ČÁST 1 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW- Část 1 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o dílo. uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) Smlouva o dílo uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na

Více

ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY. Dodávka výpočetní techniky a zařízení

ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY. Dodávka výpočetní techniky a zařízení Příloha č. 5 ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY Dodávka výpočetní techniky a zařízení Název nabízeného zboží Minimální požadavek zadavatele Konkretizace nabídky uchazeče Digitální fotoaparát Rozlišení min 12Mpix, optický

Více

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Fiber To The Office Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Řešení MICROSENS založená na optických vláknech jsou inteligentní, spolehlivá a výkonná. naturally connected KONCEPCE

Více

Kupní smlouva č. PPR-12120-40/ČJ-2013-990656

Kupní smlouva č. PPR-12120-40/ČJ-2013-990656 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Kupní smlouva č. PPR-12120-40/ČJ-2013-990656 uzavřená

Více

Servis Fujitsu Technology Solutions

Servis Fujitsu Technology Solutions Servis Fujitsu Technology Solutions 15.1.2015 Jiří Charbuský 1 Copyright 2011 Fujitsu Technology Solutions Služby, které můžeme nabídnout Standardní záruční servis instalace rozšíření servisu (SupportPacky)

Více

aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře

aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře Životní cyklus Windows Server 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Více

STORAGE školení. 15. a 30.1.2015. Copyright 2015 FUJITSU

STORAGE školení. 15. a 30.1.2015. Copyright 2015 FUJITSU STORAGE školení 15. a 30.1.2015 Fujitsu Storage produktové portfolio ETERNUS DX ETERNUS LT ETERNUS CS NetApp FAS NetApp E Series 1 Nabídka - ETERNUS DX Entry Nová řada ETERNUS DX entry a midrange systémů

Více

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX1310 M1 Server v provedení tower

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX1310 M1 Server v provedení tower Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX1310 M1 Server v provedení tower Ideální první server Systémy serverů FUJITSU PRIMERGY poskytují nejvýkonnější a flexibilní řešení datových center pro společnosti všech

Více

Data Sheet Fujitsu PRIMERGY RX100 S6 Jednopaticový server v provedení rack (1U)

Data Sheet Fujitsu PRIMERGY RX100 S6 Jednopaticový server v provedení rack (1U) Data Sheet Fujitsu PRIMERGY RX100 S6 Jednopaticový server v provedení rack (1U) Vysoce modulární všestranný server v provedení do racku s optimalizovanými náklady PRIMERGY RX100 S6 Datová centra stále

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Proč je IBM Flex System to nejlepší blade řešení na trhu

Proč je IBM Flex System to nejlepší blade řešení na trhu PureSystems Srpen 2012 Proč je IBM Flex System to nejlepší blade řešení na trhu Mart T. Chapman IBM Systems and Technology Group 2 Proč je IBM Flex System to nejlepší blade řešení na trhu Strucný souhrn

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Nákup ICT a síťování Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): dodávka Datum vyhlášení zakázky: 14. 5. 2014 Název/ obchodní firma zadavatele: Obchodní akademie,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Stránka 1 z 13 Obsah Obsah... 2 Identifikace zadavatele... 3 Identifikace projektu... 3 Vymezení předmětu zakázky... 3 Specifikace zakázky...

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s požadavky 156 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s požadavky 156 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zadavatel : Město Nové Město na Moravě Sídlo: Vratislavovo náměstí 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900 osoba oprávněná jednat za zadavatele: Michal Šmarda, starosta města Odůvodnění veřejné zakázky

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

SERVERY A STORAGE ABACUS 2012. Jan Petrák jp@abacus.cz

SERVERY A STORAGE ABACUS 2012. Jan Petrák jp@abacus.cz SERVERY A STORAGE ABACUS 2012 Jan Petrák jp@abacus.cz Agenda Kdo jsme Výhody našich serverů Scale-out řešení MicroCloud, rodina Twin Scale-up řešení PUE~1.1 a 47 C v datacentru BBP server s UPSkou LSI

Více

Data v NetBezpečí Symantec NetBackup Appliance

Data v NetBezpečí Symantec NetBackup Appliance Data v NetBezpečí Symantec NetBackup Appliance Pavel Müller, Symantec ČR & SR Senior Presales Consultant Data v NetBezpečí Symantec NetBackup Appliance 1 Agenda Co je NetBackup Appliance? Proč další appliance?

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Virtualizace. Miroslav Novotný

Virtualizace. Miroslav Novotný Virtualizace Miroslav Novotný Setkání správců NIS Svratka, 17.6.2009 Pojem virtualizace Virtualizace v ICT = (zdánlivé) výpočetní prostředí Historie: 60. léta 20. stol. virtuální stroje v rámci IBM systémů

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel:

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel: Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR Zadavatel: Název společnosti: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Sídlo společnosti: Novoborská 372, Praha

Více