Sebehodnocení školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sebehodnocení školy 1.9.2007 30.6.2010"

Transkript

1 Sebehodnocení školy

2 Obsah: 1. Podmínky ke vzdělávání, 2. Průběh vzdělávání, 3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, rodičů a dalších osob na vzdělávání, 4. Výsledky vzdělávání žáků, 5. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Obsah sebehodnocení školy byl zpracován v souladu s vyhláškou MŠMT č. 15/ Podmínky ke vzdělávání Charakteristika školy Název školy Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Adresa školy Tolstého 765, Klatovy, Právní forma příspěvková organizace IZO IČO tel. a fax. spojení mailové spojení ředitel školy Mgr. Vítězslav Šklebený www Školní budova Základní škola Klatovy, Tolstého 765 byla otevřena a od té doby zde neproběhly žádné úpravy, které by vedly ke snížení energetické náročnosti provozu pavilónového typu budovy a k odstranění nedostatků, které se za více než 25 let provozu objevily. Spotřeba plynu i elektrické energie je i přes úsporná opatření vysoká a přepočet vynaložených nákladů na jednoho žáka vychází téměř dvojnásobný oproti ostatním klatovským základním školám. Také rovná střecha se ukázala být nevyhovující, protože do školy při větších srážkách zatéká. Zřizovatelem bylo rozhodnuto provést celkovou rekonstrukci školy. V roce 2008 byl zpracován projekt, ale stále není k dispozici dostatek finančních prostředků, aby rekonstrukce mohla být provedena. Učebny Ve školním roce 2007/2008 bylo ve škole 19 kmenových tříd, z toho 11 na 1. stupni a 8 na 2. stupni. Od školního roku 2008/2009 je zde 20 kmenových tříd, 12 na 1. stupni a 8 na 2. stupni.

3 Ve školním roce 2007/2008 byla nově zřízena společná odborná učebna hudební výchovy a výtvarné výchovy, které do této doby byly každá zvlášť. Z dalších odborných učeben je zde učebna přírodopisu, učebna zeměpisu a dějepisu, 2 učebny anglického jazyka (jedna na 1. stupni a jedna na 2. stupni), učebna německého jazyka, učebna fyziky a chemie, učebna informatiky, dále cvičná kuchyňka a dílny. Všechny odborné učebny by měly být v průběhu rekonstrukce zmodernizovány, to se týká hlavně učebny fyziky a chemie, kde není funkční rozvod plynu ani elektrického proudu, rozvod vody je v zoufalém stavu v provozu jsou jen tři umyvadla. Učebna informatiky je průběžně vybavována modernějším hardwarem. Ve škole jsou od školního roku 2009/2010 dvě plně funkční interaktivní tabule v učebnách angličtiny na 1. a 2. stupni. Třetí interaktivní tabule v učebně přírodopisu je poškozena. Ve školním roce 2007/2008 byly vybaveny novými lavicemi a židlemi kmenové třídy na 2. stupni (150 židlí a 75 lavic) a ve školním roce 2009/2010 jedna třída na 1. stupni (30 židlí a 15 lavic). Učební pomůcky Vybavenost školy školními pomůckami je jednou z priorit vedení školy při nakládání s rozpočtem školy. Postupně se obměňují morálně a fyzicky zastaralé učební pomůcky podle požadavků učitelů jednotlivých předmětů a správců odborných učeben. Učebnice jsou doplňovány průběžně, během přechodu na ŠVP se zároveň obměňují i učebnice. 2. Průběh vzdělávání šk. rok Zaměstnanci školy počet 46 pedagog. zaměstnanci: učitelé 29 vychovatelky 3 asistent učitele 1 provozní zaměstnanci 7 zaměstnanci školní jídelny 5 technicko-hospodářský pracovník 1 2. učební plány ročník, 7.A, 8.A, 9.A Učební dokumenty MŠMT ČR - č.j. : 16847/96-2, Základní škola Povinné předměty Volitelné předměty (pro ročník): Informatika, Konverzace v Aj+Nj, Technické činnosti

4 Nepovinné předměty: Náboženství ročník Sportovní a pohybové aktivity ročník ročník, 7.B, 8.B Učební dokumenty MŠMT ČR - č.j.: 16847/96-2, Základní škola - rozšířená výuka jazyků Povinné předměty Volitelné předměty (pro 7. a 8.ročník): Informatika, Konverzace v Aj Nepovinné předměty: Náboženství ročník Sport. a pohyb. aktivity - 7. a 8.ročník 1. a 6. ročník ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Klatovy, Tolstého765 ŠKOLA V PODHŮRĆÍ, č.j.: 173/2007 Povinné předměty Nepovinné předměty: Náboženství - 1.ročník Sport. a pohyb. aktivity - 6.ročník 6.A, 6.B Učební dokumenty ZŠ KT Tolstého jazykové skupiny Povinné předměty Nepovinné předměty: Sport. a pohyb. aktivity Třídy s rozšířenou výukou jazyků : 3. ročník 25 z 54 žáků 4. ročník 16 ze 44 žáků 5. ročník 26 ze 49 žáků 6. ročník 23 ze 44 žáků 7. ročník 16 ze 40 žáků 8. ročník 22 ze 42 žáků 3. Zájmové útvary Pohybové hry (4 skupiny), Minikopaná (2 skupiny), Volejbal (1 skupina), Aerobic (1 skupina), Matematika (1 skupina), Angličtina ( 3 skupiny), Keramika (11 skupin), Sborový zpěv (2 skupiny) šk. rok Zaměstnanci školy počet 45 pedagog. zaměstnanci: učitelé 29 vychovatelky 3 asistent pedagoga 1 provozní zaměstnanci 6 zaměstnanci školní jídelny 5 technicko-hospodářský pracovník 1

5 2. učební plány ročník, 8.A, 9.A Učební dokumenty MŠMT ČR - č.j. : 16847/96-2, Základní škola Povinné předměty Volitelné předměty (pro ročník): Informatika, Konverzace v Aj, Technické činnosti Nepovinné předměty: Náboženství ročník Sport. a pohyb. aktivity - 8. a 9.ročník ročník, 8.B, 9.B Učební dokumenty MŠMT ČR - č.j.: 16847/96-2, Základní škola - rozšířená výuka jazyků Povinné předměty Volitelné předměty: Informatika, Konverzace v Aj Nepovinné předměty: Náboženství ročník Sport. a pohyb. aktivity - 8. a 9.ročník 1., 2., 6. a 7. ročník ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Klatovy, Tolstého765 ŠKOLA V PODHŮRĆÍ, č.j.: 173/2007 Povinné předměty Volitelné předměty (pro 7.ročník) - Konverzace v Aj, Konverzace v Nj, Technické činnosti Nepovinné předměty: Náboženství - 1. a 2.ročník Sportovní a pohybové aktivity - 6. a 7.ročník Třídy s rozšířenou výukou jazyků : 3. ročník 23 z 64 žáků 4. ročník 27 ze 52 žáků 5. ročník 14 ze 41 žáků 6. ročník 20 ze 43 žáků 7. ročník 22 ze 44 žáků 8. ročník 17 ze 41 žáků 9. ročník 22 ze 41 žáků 3. Zájmové útvary Pohybové hry (4 skupiny), Aerobic (1 skupina), Minikopaná (2 skupiny), Volejbal (1 skupina), Zajímavá matematika (1 skupina), Angličtina (2 skupiny), Konverzace v Aj (1 skupina), Sborový zpěv (2 skupiny), Keramika (9 skupin), Mladý zdravotník (1 skupina), Mladý včelař (1 skupina)

6 šk. rok Zaměstnanci školy počet 45 pedagog. zaměstnanci: učitelé 29 vychovatelky 3 asistent pedagoga 1 provozní zaměstnanci 6 zaměstnanci školní jídelny 5 technicko-hospodářský pracovník 1 2. učební plány 4. a 5. ročník, 9.A Učební dokumenty MŠMT ČR - č.j, : 16847/96-2, Základní škola Povinné předměty Volitelné předměty (pro 9.ročník): Informatika, Technické činnosti Nepovinné předměty: Náboženství - 4. a 5.ročník Sport. a pohyb. aktivity - 9. ročník 4. a 5. ročník, 9.B Učební dokumenty MŠMT ČR - č.j.: 16847/96-2, Základní škola - rozšířená výuka jazyků Povinné předměty Volitelné předměty: Informatika, Konverzace v Aj Nepovinné předměty: Náboženství - 4. a 5. ročník Sport. a pohyb. aktivity - 9.ročník ročník, ročník ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Klatovy, Tolstého765 ŠKOLA V PODHŮRĆÍ, č.j.: 173/2007 Povinné předměty Volitelné předměty - 7.ročník - Konverzace v Aj, Technické činnosti 8.očník - Konverzace v Aj, Konverzace v Nj, Technické činnosti, Praktika z Fy - Ch Nepovinné předměty: Náboženství ročník Sportovní a pohybové aktivity ročník Třídy s rozšířenou výukou jazyků : 3. ročník 22 z 54 žáků 4. ročník 23 ze 63 žáků 5. ročník 29 ze 50 žáků 6. ročník 13 ze 46 žáků 7. ročník 22 ze 44 žáků 8. ročník 17 ze 42 žáků 9. ročník 17 ze 36 žáků

7 3. Zájmové útvary Pohybové hry (6 skupiny), Aerobic (1 skupina), Minikopaná (2 skupiny), Angličtina (1 skupina), Matematika (1 skupina), Keramika (10 skupin), Mladý včelař (1 skupina), Mladý zdravotník (1 skupina) 3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči Naše škola rozvíjí zájmy žáků v mnohých oblastech. Realizací je například pestrá škála zájmových útvarů, nepovinných a volitelných předmětů, do kterých se děti mohou hlásit (Matematika jinak, Zdravotnický kroužek, Minifotbal, Aerobic, Volejbal, Pohybové hry, Včelař, Keramika, Angličtina, Sborový zpěv, Náboženství, Konverzace v cizím j., Technické činnosti, Sportovní a pohybové aktivity, Praktika F a Ch aj.). Nepoměrně větší zájem je u žáků na 1. stupni ZŠ. Podporujeme účast žáků na vědomostních soutěžích, olympiádách a na soutěžích sportovního nebo uměleckého zaměření. V minulém roce byla naše škola oceněna jako nejlepší v obsazování soutěží v rámci Plzeňského kraje. Tři soutěže na úrovni okresních kol přímo organizačně zajišťujeme: Biologickou olympiádu, Okresní přebor v plavání a (částečně) Okresní přebor v gymnastice. Účast i úspěšnost žáků dokazuje následující statistický přehled za poslední dva roky: okr. Účast kolo okr. Účast kolo šk. kraj. šk. Název soutěže kolo (okrs.k.) kolo Název soutěže kolo (okrs.k.) Olympiáda v Olympiáda v Čj 15 2 Čj 19 2 Olympiáda v Olympiáda v Aj Aj Olympiáda v Olympiáda v Nj 7 2 Nj 4 2 Dějepisná Dějepisná olympiáda 33 2 olympiáda 16 3 Zeměpisná Zeměpisná olympiáda 45 3 olympiáda 44 3 Matematická Matematická olympiáda 15 8 olympiáda Fyzikální Fyzikální olympiáda 6 5 olympiáda 8 6 Biologická Biologická olympiáda 51 6 olympiáda Chemická Chemická olympiáda 5 2 olympiáda 4 4 Archimediáda 2 2 Archimediáda 8 - kraj. kolo

8 Recitace 36 8 Recitace Pytagoriáda 46 - Pytagoriáda 84 9 Matematický klokan Matematický klokan SoLaSiDo Přírodovědný klokan My a příroda 20 9 Hlídky Ml. zdravotníků 9 2 Čtenářská Nej - domeček 9 - soutěž 6 3 Hlídky Ml. zdravotníků 9 - SoLaSiDo Atletický čtyřboj 8 Atletický čtyřboj Basketbal 21 Basketbal 8 Coca Cola Cup Coca Cola Cup Florbal 32 Florbal 41 Gymnastika 18 Gymnastika 19 Minikopaná Minikopaná 10 Plavání Plavání 8 Pohár rozhlasu 29 Pohár rozhlasu 17 Přespolní běh 20 Přespolní běh 26 Softbal Softbal Stolní tenis 11 Stolní tenis 12 Šachy 4 Šachy 8 Školní liga - volejbal 10 Školní liga - volejbal Volejbal 16 Volejbal Zimní olympiáda - běh 11 Zimní olympiáda - běh 6 Zimní olympiáda - sjezd 16 Zimní olympiáda - sjezd 13 Atletický trojboj 8 Atletický trojboj 8 McDonald s Cup 28 McDonald s Cup 12 Přehazovaná 8 Přehazovaná 16 Vybíjená 12 Vybíjená

9 Mnoho zajímavých soutěží a zábavných akcí pořádá ŠD. Akce se uskutečňují jednak pro děti z jednotlivých oddělení, jednak pro celou ŠD. K tomu jsou využívány prostory vhodně a vkusně zařízených místností odd. ŠD, prostory pobočky Městské knihovny a prostory mimo budovu školy, zejména lesopark Hůrka. Příprava a organizace jednotlivých akcí přináší zvýšenou náročnost na materiální vybavení a prostorové zázemí. Kapacita ŠD ve třech odděleních je 90 dětí. V uplynulém období školních let vychovatelky ŠD zajistily a připravily pro své svěřence celkem 81 různě zaměřených akcí s průměrnou účastí 67 dětí. Jejich konkrétní výčet a účast na nich je součástí přílohy školní kroniky za toto období. Statistika akcí ŠD v letech : Školní rok Počet akcí Celkem účast Průměrná účast na jedné akci Procentuelní účast 2007 / ,6 62,1 % 2008 / ,3 65,7 % 2009 / ,4 54,9 % ve školním roce Zvyšuje se zájem rodičů o umístění dětí 1. stupně v družině. Z kapacitních důvodů však není navýšení dětí ve ŠD možné. Pohled rodičů na úroveň školy je velmi dobrý. Podle dotazníku oceňují zejména kvalitu výuky, aprobovanost, vstřícnost a další. Svědčí o tom nejen výstupy z dotazníku o škole, ale též nárůst zájmu o umístění žáků do 1. tříd naší školy. Zápis žáků v posledních letech to dokazují. Přesahujeme hranici 60 dětí. Učitelé 1.tříd každoročně pořádají v období před zápisem Den otevřených dveří pro MŠ a rodiče žáků budoucích 1.tříd. Ke spolupráci s rodiči přispívají aktuální informace prostřednictvím webových stránek školy. Individuální informace o výchovných a vzdělávacích výsledcích dostává rodina prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách a osobních či telefonických konzultacích. Rodiče se často seznamují s činností školy i s úspěchy žáků v místním tisku. V další spolupráci se zaměřit na reálné výchovné možnosti a úkoly školy. Škola by měla podporovat nezaměnitelnou a hlavní úlohu rodiny při výchově dítěte. Rodičům je nutno vysvětlovat, že škola není primárním výchovným činitelem tím byla, je a bude rodina. Rodiče by neměli krýt záškoláctví a jiné výchovné problémy. Ve spolupráci s rodiči žáků majících na základě vyšetření v PPP pro SPU integrační listinu provádějí pedagogové naší školy IVP. Pomoc rodičů

10 bohužel není vždy v souladu s uvedeným individuálním plánem. Přitom narůstá procento žáků diagnostikovaných s integrací pro SPU: škol. rok počet integrací Problém práce s integrovanými dětmi vidíme jako dlouhodobý úkol nejen pro školu, ale též pro rodinu. Spolupráce a vzájemná důvěra by zde měly být na vyšší úrovni. Rodina by měla poskytnout učiteli informace o výsledcích všech odborných vyšetření. Ty by učiteli pomohly k efektivnějšímu vedení výuky. Nevyžadovat po škole pouze úlevy, ale sami (jakožto rodiče) se zaměřit na intenzivnější domácí přípravu. 4. Výsledky vzdělávání žáků Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují všech okresních kol soutěží, které pořádá DDM Klatovy a získávají přední umístění v olympiádách z Aj, Fy, Ch, Bio, Z a M. Další medailová místa mají naši žáci v Archimediádě a Pythagoriádě. Ve všech ostatních soutěžích se naši reprezentanti umístili do 8. místa. Několik žáků se ve sledovaném období probojovalo i do krajských kol. Tradicí se v posledních letech stává organizování soutěže Rubikon, přičemž vítězové škol. kola velmi úspěšně reprezentují školu i v okresní soutěži. Ve vyhodnocování výsledků soutěží mezi školami okresu Klatovy je naše škola každoročně na předních místech, např. ve šk. roce 2008/2009 jsme byli první. Žáci jsou podporováni i v účasti ve sportovních soutěžích. Nejúspěšnějšími sporty zůstávají dlouhodobě plavání, gymnastika, atletika, lyžování. Každoročně získají naši sportovci více než 30 medailí v okresní úrovni, v některých sportech se probojovali i do krajského zápolení. Např. stolní tenis. Na jaře 2010 uspořádala škola týdenní jazykově poznávací zájezd do Anglie. Zúčastnilo se ho 36 žáků ročníků a doprovázeli je 3 učitelé Aj. Tyto zájezdy jsou už od roku 1994 tradicí a škola je pořádá 1x za 3 roky.

11 Pro žáky s rozšířenou výukou jazyků v 9.tř. zorganizovali učitelé Aj mezinárodní zkoušku KET nanečisto a výsledek byl velmi potěšující, neboť ji skoro všichni úspěšně složili. Výsledky vzdělávání na I.st. Žáci prvního stupně reprezentují školu zejména v soutěžích dovednostních. Přední umístění získávají naši žáci v okresních kolech čtenářské soutěže. Také v recitační a pěvecké soutěži se jména našich žáků objevují na tzv. medailových pozicích. Tradici začíná mít soutěž mladých zdravotníků. Z vědomostních soutěží máme největší zastoupení v matematické soutěži Klokan. Malí sportovci se účastní soutěží v plavání, gymnastice, přespolním běhu, lyžování, atletice. Ani kolektivní sporty nezůstávají bez našeho zastoupení v kategorii 1. stupně. Úspěchy sklízíme zejména ve vybíjené, fotbale a přehazované. Tabulkový přehled soutěží ve sledovaném období 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010: Sportovní a vědomostní soutěže 2007/2008 Soutěž Název soutěže Počet zúčastněných žáků mezinárodní republiková Matematický klokan 1 regionální Sportovní a vědomostní soutěže 28 okresní Sportovní a vědomostní soutěže 240

12 Sportovní a vědomostní soutěže 2008/2009 Soutěž Název soutěže Počet zúčastněných žáků mezinárodní republiková Matematický klokan 1 regionální Sportovní a vědomostní soutěže 10 okresní Sportovní a vědomostní soutěže 308 Sportovní a vědomostní soutěže 2009/2010 Soutěž Název soutěže Počet zúčastněných žáků mezinárodní republiková Matematický klokan regionální Sportovní a vědomostní soutěže 6 okresní Sportovní a vědomostní soutěže 294

13 Grafické znázornění účasti žáků v soutěžích ve sledovaném období 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 Výsledky vzdělávání počet zúčastněn ých žáků /2010 Sledované období Počet zúčastněných žáků-okresních soutěží Počet zúčastněných žáků v regionálních soutěžích Počet zúčastněných žáků v republikových soutěžích

14 Výsledky vzdělávání žáků a studentů Školní výsledky V hodnoceném období školních let 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 bylo na konci školního roku dosaženo následujících výsledků: šk. rok 2007/2008 Prospěch žáků Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opravné Hodnoceno celkem vyznamenáním zkoušky slovně (s pochvalou) Snížený stupeň z chování - z toho 2.stupeň 10 - z toho 3.stupeň 6 Docházka žáků Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené 327 šk. rok 2008/2009 Prospěch žáků Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opravné Hodnoceno celkem vyznamenáním zkoušky slovně (s pochvalou)

15 Chování žáků - z toho 2.stupeň 5 - z toho 3.stupeň 3 Docházka žáků Zameškané hodiny z toho neomluvené 43 šk. rok 2009/2010 Prospěch žáků Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opravné Hodnoceno celkem vyznamenáním zkoušky slovně (s pochvalou) Snížený stupeň z chování - z toho 2.stupeň 10 - z toho 3.stupeň 0 Docházka žáků Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pracovníci školy, kvalifikovanost: Ředitelem školy je po celé sledované období Mgr. Vítězslav Šklebený. Funkční studium I absolvoval v roce Zástupcem ředitele školy je od Mgr. Vladimír Čejka. Funkční studium I dokončil v dubnu Pedagogický sbor je složen z 29 pedagogů (14 na prvním stupni, 15 na 2.

16 stupni). Všichni vyhovují v plném rozsahu definici pedagogického pracovníka a učitele příslušného stupně základní školy ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb. 7 a 8. Kvalifikovanost výuky je na nejvyšší možné úrovni. Aprobační složení pokrývá z cca 90% potřeby pedagogického procesu. Ve výuce cizích jazyků je situace poměrně dobrá, část hodin na 1. stupni je vyučována pedagogy 1. stupně Výhled do dalšího období ukazuje nutnost personální přípravy nástupců části pedagogického sboru, která v nejbližší době dovrší důchodový věk. Lze konstatovat, že žádostí o zaměstnání je shromážděno dostatek a jsou dobrým základem při hledání a výběru budoucích zaměstnanců školy. Řízení školy: Vzhledem k současným nárokům kladeným na vedoucí pracovníky bohužel nezbývá dostatek času věnovat se více pedagogickému procesu. Pravomoci vedoucích pracovníků jsou stanoveny organizační strukturou školy, pracovními náplněmi a funkčním zařazením. Vedení školy pracuje velmi úzce v týmovém duchu, vzájemné doplňování mezi ředitelem a zástupcem je vysoce pozitivní. Rozdělení kompetencí je jasně dohodnuto a dodržováno. V oblasti řízení za největší nedostatek považujeme přetrvávající nižší četnost hospitačních návštěv v hodinách. Kvalita vnitřních vztahů (uč. sbor): Vnitřní informační systém pracuje dle hodnocení pracovníků školy na velmi dobré úrovni v praxi funguje systém předávání písemností formou tzv. budníků, elektronické informace jsou vysokému procentu členů pedagogického sboru rozesílány em. V neposlední řadě je vedením školy kladen důraz na osobní jednání s pedagogy a to nejen na pravidelných poradách Vztahy v učitelském sboru jsou nekonfliktní, za hodnocené období nevznikl žádný závažný pracovně-právní spor mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci ani personální spor mezi zaměstnanci navzájem Vedení školy klade na vnitřní vztahy vysoký důraz a považuje je za prioritní při vytváření kultury školy V rozhodném období se stabilizoval pedagogický sbor a projevilo se to i na velmi dobrých mezilidských vztazích uvnitř pracovního kolektivu. Nebyly zaznamenány žádné zásadní nedostatky v komunikaci ani mezi vedením a pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci.

17 Zaměstnanci školy - statistické údaje za š.r š.r. 2007/2008 š.r. 2008/2009 Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci úvaze k muži ženy celkem úvazek muži ženy celkem I. stupeň ,545 I. stupeň ,190 II. stupeň ,500 II. stupeň ,136 ŠD ,526 ŠD ,768 Celkem ,571 Celkem ,094 THP a provozní pracovníci THP a provozní pracovníci úvaze k muži ženy celkem úvazek muži ženy celkem THP , 000 THP , 000 Provoz ,250 Provoz ,500 Pracovníci školní jídelny Pracovníci školní jídelny úvaze k muži ženy celkem úvazek muži ženy celkem , ,820 CELKEM CELKEM š.r. 2009/2010 Pedagogičtí pracovníci muži ženy celkem úvazek I. stupeň ,645 II. stupeň ,364 ŠD ,768 Celkem ,777 THP a provozní pracovníci muži ženy celkem úvazek THP , 000 Provoz ,500 Pracovníci školní jídelny muži ženy celkem úvazek ,820 CELKEM Rozdíly ve stavu zaměstnanců v období stav na začátku š.r. 2007/08 odešli Králíková Z. ped. pr. NP Náb. - v důchodu Hejduková V. ŠJ kuchař - do důchodu Kesmanová M. provoz úklid - do důchodu

18 přišli Samborski J. ped. pr. NP Náb Mrkosová V. ped. pr. asistent Tučková J. ŠJ kuchař Kokrdová Z. provoz úklid stav na začátku š.r. 2008/09 odešli Hartigová P. ped. pr. II.st. - jiné pracoviště Ledererová M. provoz úklid - jiné pracoviště přišli Muchnová E. ped. pr. I.st. Suková K. ped. pr. II.st. Kovařičová provoz úklid stav na začátku š.r. 2009/10 odešli Samborski J. ped. pr. NP Náb. - zdravotní důvody Anderlová D. ped. pr. vych. ŠD - do důchodu Karnetová M. ped. pr. I.st. - do důchodu Stuchl J. ped. pr. II.st. - do důchodu Václavovicová ped. pr. II.st. - do důchodu Vlčková E. ped. pr. II.st. - do důchodu přišli Kálíková Z. ped. pr. NP Náb - v důchodu Bačovčinová A. ped. pr. vych. ŠD Sedláčková D. ped. pr. I.st. Hartlová J. ped. pr. II.st. Mrňák M. ped. pr. II.st. Kvalita ostatních vztahů: Interakce mezi učiteli a žáky vyplývá z analýzy Mapy školy jako oblast s největším rizikem do budoucnosti. V každém školním ročníku jsou žáci vyžadující zvýšenou pozornost při mimoškolních aktivitách, o přestávkách a u některých i při vyučovacích hodinách. Verbální agresivita žáků je ve výjimečných případech namířena i proti pedagogům, velmi častá je však ve vztazích mezi žáky vzájemně. Fyzické napadení pedagoga nebylo zaznamenáno, mezi žáky se bohužel občas objeví. Problémy pak řešíme ve spolupráci vedení s výchovným poradcem, třídním učitelem a zákonnými zástupci. Vztahy se zákonnými zástupci jsou na dobré úrovni u většiny žáků. Případné problémy v komunikaci jsou řešeny přes sociální odbor MÚ Klatovy. Mapa školy ukázala, že rodiče preferují současný model dvou společných informačních schůzek v podzimním a jarním termínu kombinovaný s individuálními návštěvami školy dle potřeby zákonných zástupců nebo školy. Velmi dobře jsou hodnoceny www stránky školy, které jsou několikrát týdně aktualizovány a rodiče se z nich mohou

19 dozvědět informace o plánovaných akcích školy, stáhnout dokumenty potřebné ke kurzům, dozvědět se o úspěších žáků školy ve vědomostních i sportovních soutěžích apod. Spolupráce s Městským úřadem Klatovy je velmi dobrá. Funkce zřizovatele je naplněna v obou oblastech finanční příspěvek na provoz, spolupráce v zajištění provozu školy úřednickým aparátem zřizovatele. Finanční příspěvek byl v rozhodném období dvakrát ponížen o 2%. S opatřeními vedoucími k šetření zatím stále pokrývá potřeby školy, v krizových situacích je vždy možné jednání o řešení problému s vedením města. Úředníci OŠMKCR MÚ Klatovy jsou vstřícní, případné problémy ve výkaznictví řešíme okamžitě k oboustranné spokojenosti. I pracovníci dalších odborů jsou připraveni škole pomoci. Spolupráce se středními školami v Klatovech a okolí probíhá formou vstupů zástupců SŠ do výuky rodinné a občanské výchovy, kde mají příležitost představit studijní obory. Během podzimní schůzky SRPDŠ pak mohou informovat zájemce ze strany rodičů na setkáních v átriu školy. V případě potřeby jsme v kontaktu s pracovnicemi PPP Plzeň, pracoviště Klatovy, sociálními pracovnicemi MÚ Klatovy a Policií ČR. Škola již 17 let spolupracuje na vzájemných výměnných pobytech žáků s Hauptschule Regen. I po změně vedení u partnerské školy byla spolupráce dobrá. Četnost vzájemných kontaktů je však nižší než v předchozích letech. Důležitou složkou vnějších vztahů je i vnímání školy veřejností. Snažíme se školu zapojit do života Klatov aktivní účastí na přípravě a realizaci akcí pořádaných přímo školou nebo participací na akcích dalších místních i mimo klatovských organizací. Škola se významně zapojila do akcí k 750. výročí založení královského města Klatovy. V září 2009 byla zahajovací školou pro putovní výstavu Historie školství v Klatovech a v jarních měsících byla jedním z organizátorů sportovní části oslav. V rozhodném období byla celkově spolupráce s ostatními organizacemi na velmi dobré úrovni a do budoucna ji budeme i nadále rozvíjet. Efektivita vynakládání finančních zdrojů, získávání mimorozpočtových zdrojů: V hodnoceném období prošla škola kontrolou České správy sociálního zabezpečení, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Krajské hygienické stanice Plzeň a České školní inspekce. Všechny závěrečné zprávy konstatovaly, že organizace v kontrolovaných oblastech nemá žádné nedostatky a zákonná ustanovení jsou dodržována. Vnitřní kontrolní mechanismy jsou vyjádřeny ve Směrnici kontrolního systémy vytvořenou dle předlohy PaedDr. Jana Mikáče. Kontrola hospodaření

20 s příspěvkem zřizovatele na provoz je prováděna dvakrát ročně na tzv. rozborech hospodaření. Škola vykazuje za hospodářská období, s jednou výjimkou, kladné hospodářské výsledky. Podstatnou součástí prostředků, se kterými můžeme hospodařit, je obrat doplňkové činnosti prováděné v souladu s ustanoveními zřizovací listiny. V letech 2008 a 2010 jsme nežádali o mimorozpočtové prostředky a ani s nimi nehospodařili. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Další vzdělávání pedagogických pracovníků je financováno z větší části z finančních prostředků poskytnutých státním rozpočtem podle 160, odst. 1c zákona č. 561/2004 Sb. a realizováno v souladu s ustanoveními 24 zákona č. 563/2004 Sb. Akce dalšího vzdělávání byly ve školním roce 2009/2010 z důvodů nižších prostředků na cestovné výrazně omezeny. Zlepšení se v nejbližší době nedá očekávat. Šk. rok 2007/2008 Počet vzdělávacích akcí 47 Celkový počet účastníků 50 Vzdělávací instituce KCVJŠ Plzeň Šk. rok 2008/2009 Počet vzdělávacích akcí 41 Celkový počet účastníků 58 Vzdělávací instituce KCVJŠ Plzeň Šk. rok 2009/2010 Počet vzdělávacích akcí 9 Celkový počet účastníků 9 Vzdělávací instituce KCVJŠ Plzeň Další profesní vzdělávání se netýká pouze pedagogů, ale také nepedagogických pracovníků a to zejména ekonomky školy a vedoucí školní jídelny. Obě pracovnice se zapojují do vzdělávání aktivně a sledují vývoj ve svých oblastech. Výsledky kontrol vypovídají o správnosti této cesty.

21 6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Naše škola se ve školním roce 2008/2009 a 2009/2010 zapojila do projektu Stonožka od společnosti Scio. Testováni byli žáci 5. ročníků ve vzdělávacích oblastech obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk. Žáci 9. ročníků navíc prokazovali své znalosti v anglickém jazyce. STONOŽKA 2008/2009 V listopadu 2008 proběhlo v rámci projektu Stonožka, do kterého byly zapojeny školy z celé ČR, i na naší škole testování žáků 9. ročníků. Do projektu se celkem zapojilo 863 škol, 1572 tříd, žáků. Úspěšnost žáků naší školy dokládají následující tabulky: 9.A Obecné studijní Matematika Český jazyk Anglický jazyk předpoklady 42,86 62,50 39,10 32,16 9.B Obecné studijní Matematika Český jazyk Anglický jazyk předpoklady 62,95 61,70 67,37 76,39 9. ročníky Obecné studijní Matematika Český jazyk Anglický jazyk předpoklady 52,91 62,10 53,24 54,28 Celkové výsledky našich žáků jsou ve všech třech předmětech nadprůměrné. V českém a anglickém jazyce patříme mezi úspěšné školy a naši žáci dosáhli lepších výsledků než jejich vrstevníci ze 70% zúčastněných škol. V matematice máme dokonce lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP (obecných studijních předpokladů) bylo zjištěno, že studijní potenciál našich žáků 9. ročníků v českém jazyce je využíván optimálně. Výsledky žáků v testech

22 odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Oproti tomu porovnáním výsledků testu z anglického jazyka a matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Naši učitelé tedy s potenciálem žáků velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Testování žáků 5. ročníků naší školy proběhlo v dubnu Zapojené školy testovaly své žáky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Projektu se celkem zúčastnilo 563 škol, 792 tříd, žáků. Výsledky našich žáků dokládají následující tabulky: 5.A Obecné studijní Matematika Český jazyk předpoklady 42,47 34,55 40,61 5.B Obecné studijní Matematika Český jazyk předpoklady 29,75 32,85 31,00 5. ročníky Obecné studijní Matematika Český jazyk předpoklady 36,11 33,70 35,81 Výsledky žáků naší školy patří jak v českém jazyce, tak v matematice spíše k podprůměrným. Lepší výsledky prokázali žáci 80% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP (obecných studijních předpokladů) bylo zjištěno, že studijní potenciál našich žáků 5. ročníků je v obou předmětech využíván optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. STONOŽKA 2009/2010 V listopadu 2009 se naše škola opět zapojila do projektu Stonožka od společnosti Scio. Své znalosti a dovednosti prokazovali v testech žáci 9. ročníků, a to ve stejných vzdělávacích oblastech jako v předešlém roce. V anglickém jazyce však byli testováni pouze žáci třídy s rozšířenou výukou jazyků.

23 9.A Obecné studijní Matematika Český jazyk předpoklady 42,24 46,23 30,23 9.B Obecné studijní Matematika Český jazyk Anglický jazyk předpoklady 71,26 75,27 57,19 79,33 9. roč. Obecné studijní Matematika Český jazyk Anglický jazyk předpoklady 56,72 60,75 43,71 79,33 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Školní rok 2007/2008 Počet Z toho přijatých na celkem 4 letá 6 letá 8 letá studijní učební gymnázia gymnázia gymnázia obory obory Z celkového počtu 48 žáků si jeden žák nepodal přihlášku. Školní rok 2008/2009 Počet Z toho přijatých na celkem 4 letá 6 letá 8 letá studijní učební gymnázia gymnázia gymnázia obory obory Školní rok 2009/2010 Počet Z toho přijatých na

24 celkem 4 letá 6 letá 8 letá studijní učební gymnázia gymnázia gymnázia obory obory Složení pracovních týmů jednotlivých témat: 1. Podmínky ke vzdělávání: Bošková H., Fleisigová E., Muchnová E., Potužníková Z., Tušková J. Konzultant Klasna K. 2. Průběh vzdělávání: Bauerová M., Burianková J., Hyťhová P., Mrňák M., Sedláčková D., Rajalová J. 3. Podpora školy, žáků a spolupráce s rodiči: Brůhová R., Ján S., Johánek M., Nohelová H., Vaisová H. 4. Výsledky vzdělávání žáků: Jankulárová I., Holečková M., Mrkosová V., Roubalová E., Špirk M. 5. Řízení školy, personální práce, DVPP: Bulková J., Čejka V., Krýslová H., Paimová J., Šklebený V. 6. Úroveň výsledků práce školy: Hartlová J., Husníková M., Knížková V., Pachmanová K., Schnebergerová J.

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě školy dne 4. 10. 2012 Projednáno

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: aj1ls101.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, 5. května

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

8. ZŠ. Správná škola pro Vaše dítě. Slovo úvodem. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614

8. ZŠ. Správná škola pro Vaše dítě. Slovo úvodem. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614 Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614 8. ZŠ Slovo úvodem 8. základní škola má již více jak padesátiletou tradici. Během let poskytla vzdělání tisícům žáků z města i okolí. Přesto není školou, která

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika Plně organizovaná základní škola Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní kuchyně Spádová oblast školy: - Blümlova, Břetislavova,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-321/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Plzeňská 231, 348 02 Bor IČ: 00

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace Tel: 412 372 627 Mail: info@zs-namesti.cz Výroční zpráva 2011/2012 Ve Varnsdorfu 30. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Václav

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn právní

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2013-2014 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, Ke Kostelu 4. Ke Kostelu 4, 353 01 Mariánské Lázně

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, Ke Kostelu 4. Ke Kostelu 4, 353 01 Mariánské Lázně Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, Ke Kostelu 4 Ke Kostelu 4, 353 01 Mariánské Lázně Identifikátor školského zařízení: 600 066 649

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Strategický plán rozvoje 1.základní školy Cheb,Americká 36

Strategický plán rozvoje 1.základní školy Cheb,Americká 36 Strategický plán rozvoje 1.základní školy Cheb,Americká 36 2010-2015 Zpracoval:Mgr.Miroslav Janoušek Obsah : 1.Charakteristika školy 1.1. Základní charakteristika 1.2.Personální charakteristika 1.3 Prostorová

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016 Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice Plán rozvoje školy 2014-2016 Ledenice 1. 1. 2014 1. Popis školy Základní škola, základní umělecká škola

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vražné, okres Nový Jičín Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Identifikátor školy: 600 138 054 Termín konání inspekce:

Více

OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy

OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 1 2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 3. 1. Pracovníci provozu 3. 2. Školní výdejna stravy 3. 3. Pedagogičtí pracovníci 4. Nabídka nepov. a pov. vol.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-274/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 918 651 Identifikátor

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-61/11-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17B, příspěvková organizace

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy pro období 2014 2018 Úvod Koncepce školy je základní myšlenkovou osnovou, ve které jsou spojeny záměry státní školské politiky s vlastními podmínkami a představami

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Schváleno školskou radou dne 10. října 2005 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností Příloha č. 7 Autoevaluace Autoevulace vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. a dalších provádějících předpisů, které stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-140/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail školy/školského zařízení Dětský domov, Semily,

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.1.2015 Aktualizace: Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 023/09-14 Rada statutárního města Chomutova vedoucí Odboru školství Název dokumentu: Určení platu ředitelům

Více

Centrum Dětí a Mládeže

Centrum Dětí a Mládeže Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace za 2014-2015 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 21. 9. 2015 Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA KDO CO DĚLÁ S CHUTÍ, MILE, PRÁCE JEST MU KRATOCHVÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 6 30, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 Identifikační

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Stanislav Jirouš Desná, 30.09.2011 zpracoval, předkládá místo a datum zpracování razítko školy, podpis ředitele školy - 1 - A) Zpráva o činnosti školy 1.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 026 122/99-2168 Signatura: bb6cs103 Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy Okresní pracoviště Rakovník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 1. základní škola Rakovník, Martinovského

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace na období 2013 2016 Zpracovala: Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy V Liberci dne 1. 9. 2013 I. Charakteristika školy

Více

Strategický plán rozvoje Základní školy a mateřské školy Potůčky na období 2015-2018

Strategický plán rozvoje Základní školy a mateřské školy Potůčky na období 2015-2018 Strategický plán rozvoje Základní školy a mateřské školy Potůčky na období 2015-2018 1 1. ÚVOD Strategický plán rozvoje školy vznikl jako výstup projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Středisko praktického vyučování PRAKTIK s. r. o., Olomouc, tř. 17. listopadu 6/A Adresa tř. 17. listopadu 6/A, 772 00 Olomouc Identifikátor:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav Hlavní 30, 691 06 Velké Pavlovice Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

1. Východiska pro stanovení koncepce

1. Východiska pro stanovení koncepce , 1 Tato koncepce rozvoje Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, navazuje na tříletou koncepci z roku 2011. Je zpracována na období let 2014-2019. Zhodnocení předchozí tříleté koncepce mě

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Sídlo: Na Vítězné pláni 1160, 140

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední umělecká škola, Ostrava, Poděbradova 33. Poděbradova 33, 702 00 Ostrava

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední umělecká škola, Ostrava, Poděbradova 33. Poděbradova 33, 702 00 Ostrava Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední umělecká škola, Ostrava, Poděbradova 33 Poděbradova 33, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 017 630 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, Rakovník 269

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn3ks201 Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní umělecká škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 č. j.: 12962/2012 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 tel. 318 623 231, fax, tel 318 623 231 http://www.szs.pb.cz, e-mail: szs@szs.pb.cz IZO: 600019560

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 25. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 25. 8. v 9.00 zahajovací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Schváleno školskou radou dne 3.9.2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Jaké cizí jazyky se studují se na našem gymnáziu?

Jaké cizí jazyky se studují se na našem gymnáziu? Často kladené otázky Jaký typ školy je naše gymnázium? Gymnázium Evolution (GEVO) Jižní Město je soukromé šestileté gymnázium, které hospodaří na neziskovém principu, tzn. veškeré prostředky jsou investovány

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více