Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013-2014"

Transkript

1 Základní škola Kaplice Školní Kaplice IČO: Výroční zpráva strana 1

2 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání aktuálního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: IČO: Zřizovatel školy: Kapacita školy: Kapacita školní družiny: Kapacita školní školní kuchyně: Město Kaplice 500 žáků 100 žáků 750 strávníků Ředitel školy: Mgr. Ludvík Bartyzal Adresa: Základní škola Kaplice, Školní Kaplice E - mail: Škola je zřízena jako příspěvková organizace svého zřizovatele, Města Kaplice Učební dokumenty školy ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání strana 2

3 Umístění a vybavení školy Poloha Škola je umístěna mimo hlavní komunikace, tvoří ji 1 učebnový pavilon z roku 1973, 2 učebnové pavilony z roku 1985 a sportovní hala z roku 1995 a stravovací pavilon z roku Všechny budovy jsou navzájem propojeny spojovacími chodbami. Chodbou je spojen také stravovací pavilon s kuchyní a jídelnou. Škola a školní kuchyně jsou v postavení samostatných právních subjektů. Od září 2011 je součástí školy v přízemí pavilonu dílen jedna třída detašovaného pracoviště Mateřské školy Kaplice, ul. 1. máje. Učebny typ učebny počet upřesnění toho kmenové I. stupeň 8 toho kmenové II. stupeň 7 odborné učebny 1 fyzika a chemie učebny celkem 25 1 hudební výchova 1 výtvarná výchova 1 přírodopis 1 vaření 1 dřevodílna 1 kovodílna 2 výpočetní technika 1 tělocvična Vybavení výpočetní technikou V rámci projektu Internet do škol byla škola v září 2002 vybavena 10 žákovskými a jedním učitelským počítačem Compaq. Ve škole byla vybudována počítačová síť. Od ledna 2007 byla uvedena do provozu další učebna výpočetní techniky se 14 žákovskými pracovišti. Pro prezentaci učiva jsou využívány datové projektory ve 2 učebnách výpočetní techniky a tři odborné učebny 2. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi AktivBoard. Všechny třídy 1. stupně jsou vybaveny datovými projektory s možností používat konzoli ebeam pro zinteraktivnění plochy na promítání. Škola poskytuje žákům celkem 28 pracovišť připojených na internet. Téměř všichni učitelé jsou vybaveni notebooky pro přípravu a prezentaci učiva. Všechny učebny mají připojení na internet. Vybavení pro relaxaci a sport Pro potřeby výuky a relaxace žáků má škola k dispozici ve svém areálu školní dvůr a zahradu, u vchodu plochu asfaltového hřiště. Pro potřeby tělesné výchovy škola využívá sportovní halu, hřiště a atletickou dráhu, doskočiště a vržiště v areálu školy. Od října 2006 je k dispozici umělý tartanový povrch běžecké dráhy, doskočiště a nově zřízená hřiště v prostorách za fotbalovými brankami. Od září 2011 převzala škola do užívání nově vybudované dopravní hřiště ve sportovním areálu. strana 3

4 Personální zabezpečení pracovníci Pracovníci školy k k k k fyzické osoby přepočt. prac. fyzické osoby přepočt. prac. učitelé 21 21, ,00 asistentka učitele 1 0,67 1 0,67 vychovatelky 3 2,33 4 2,58 nepedagogičtí pracovníci 7 5,20 7 5,20 školní jídelna 5 4,50 5 4,50 z rozpočtu MÚ 2 1,2 2 1,2 celkem 39 34, ,15 Věková struktura pedagogických pracovníků k učitelé věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let celkem z toho důchodci počet z toho žen Kvalifikace pedagogických pracovníků k učitelé kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci pracovníci celkem I. stupeň II. stupeň Škola celkem Další vzdělávání pedagogických pracovníků jednotlivé semináře a kurzy V rámci samostudia 21 Počet pracovníků, kteří se ve školním roce zúčastnili DVPP celkem 21 strana 4

5 Organizace výuky Učební plán pro a ročník - Školní vzdělávací program Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč 4. roč 5. roč 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP Český jazyk Cizí jazyk první Cizí jazyk druhý Matematika Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Dějepis Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Výchova k občanství Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty Celková dotace strana 5

6 Cizí jazyky Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách, ročník je rozdělen na 2 až 3 skupiny, do nichž jsou zařazeni žáci podle svého zájmu. Škola nabízí a relizuje výuku anglického a německého jazyka. První jazyk je vyučován od 3. do 9. ročníku v dotaci 3 hodin týdně, druhý jazyk od 6. do 9. ročníku v dotaci 2 hodin týdně. Druhý cizí jazyk je pro žáky druhého stupně povinný, pouze žáci 9. ročníku absolvovali ještě v systému volitelného druhého jazyka. V 1. a 2. ročníku probíhá výuka anglického nebo německého jazyka podle vlastního výběru formou přípravných kroužků v dotaci jedné hodiny týdně. Přehled výuky prvního cizího jazyka 1. skupina 2. skupina 3. skupina celkem (počet žáků) (počet žáků) (počet žáků) (počet žáků) jazyk anglický anglický německý 3. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník celkem anglický jazyk německý jazyk Přehled výuky druhého cizího jazyka 1. skupina 2. skupina 3. skupina celkem (počet žáků) (počet žáků) (počet žáků) (počet žáků) jazyk anglický německý německý 6. ročník ročník ročník ročník celkem anglický jazyk německý jazyk strana 6

7 Praktické činnosti Výuka předmětu praktické činnosti probíhá v jednohodinové dotaci v 6. ročníku a dvouhodinové dotaci v 7. až 9. ročníku ve skupinách. Žáci si volí z nabídky jednu kombinaci. 1. skupina 2. skupina 3. skupina celkem (počet žáků) (počet žáků) (počet žáků) práce s tech. mat. příprava pokrmů příprava pokrmů práce s tech. mat. 6. ročník práce s tech. mat. digitální technologie digitální technologie vedení domácnosti 7. ročník práce s tech. mat. digitální technologie vedení domácnosti digitální technologie vedení domácnosti práce s tech. mat. svět práce svět práce svět práce 8. ročník práce s tech. mat. digitální technologie práce s tech. mat. digitální technologie příprava pokrmů příprava pokrmů svět práce svět práce svět práce 9. ročník Volitelné předměty Výuka volitelných předmětů probíhá ve dvou až třech skupinách v ročníku, žáci si volí předměty v jednohodinové dotaci. Další cizí jazyk v 9. ročníku je vyučován v dvouhodinové dotaci. předmět 7. ročník 8. ročník 9. ročník (počet žáků) (počet žáků) (počet žáků) Informatika Seminář z čes. jazyka Seminář z matematiky Technická praktika Anglický jazyk Německý jazyk Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky žáků v ročníku strana 7

8 Žáci Celkový přehled k I. stupeň II. stupeň celkem k k počet tříd průměr na třídu k ,6 24,0 21,9 přepočtený počet učitelů 8,00 13,21 21,21 počet žáků na učitele 23,1 10,9 15,5 ročník počet tříd počet žáků k počet žáků k celkem Integrovaní žáci SVPU zrakové vada řeči kombinované počet celkem S integrovaným žákem na prvním stupni pracuje asistentka pedagoga. Žáci s indikovanou dyslexií jsou zařazeni do dyslektického kroužku. Počet žáků kteří ukončili školní docházku k ročník chlapci děvčata celkem celkem Cizí státní příslušníci k stát chlapci dívky celkem Ukrajina Bělorusko Moldavsko Celkem strana 8

9 Hodnocení chování žáků I. pololetí % II. pololetí % I. stupeň celkem žáků , ,0 velmi dobré , ,0 uspokojivé 0 0,0 0 0,0 neuspokojivé 0 0,0 0 0,0 II. stupeň celkem žáků , ,0 velmi dobré , ,8 uspokojivé 4 2,8 2 1,2 neuspokojivé 0 0,0 0 0,0 Škola celkem , ,0 velmi dobré , ,4 uspokojivé 4 1,2 2 0,6 neuspokojivé 0 0,0 0 0,0 Další kázeňská opatření I. pololetí % II. pololetí % I. stupeň celkem žáků , ,0 napomenutí třídního 13 6,9 4 2,2 učitele důtka třídního učitele 4 2,1 8 4,4 důtka ředitele školy 0 0,0 1 0,6 II. stupeň celkem žáků , ,0 napomenutí třídního 10 6,9 13 8,0 učitele důtka třídního učitele 12 8,3 12 7,4 důtka ředitele školy 6 4,1 7 4,3 Škola celkem , ,0 napomenutí třídního 23 6,9 17 5,0 učitele důtka třídního učitele 16 4,8 20 5,8 důtka ředitele školy 6 1,8 8 2,3 Zameškané hodiny I. pololetí žáků na žáka II. pololetí žáků na žáka I. stupeň celkem , ,27 omluvené , ,27 neomluvené , ,00 II. stupeň celkem , ,58 omluvené , ,35 neomluvené , ,24 Škola celkem , ,29 omluvené , ,18 neomluvené , ,10 strana 9

10 Prospěch žáků I. pololetí % II. pololetí % I. stupeň celkem , ,0 prospěli s vyznamenáním , ,2 prospěli 41 21, ,7 neprospěli 1 0,5 2 1,1 neklasifikováni 0 0,0 0 0,0 II. stupeň celkem , ,0 prospěli s vyznamenáním 32 22, ,4 prospěli 93 64, ,4 neprospěli 20 13, ,2 neklasifikováni 0 0,0 0 0,0 Škola celkem , ,0 prospěli s vyznamenáním , ,5 prospěli , ,2 neprospěli 21 6,3 21 6,4 neklasifikováni 0 0,0 0 0,0 Výsledky přijímacích řízení na střední školy Typ školy upřesnění počet přihlášených počet přijatých Gymnázia osmileté 0 0 šestileté 0 0 čtyřleté 3 3 Střední odborné školy maturitní obory Střední odborná učiliště nematuritní obory Celkem z toho z 5. ročníku 0 0 z 6. ročníku 0 0 z 7. ročníku 1 1 z 8. ročníku 3 3 z 9. ročníku Celkem strana 10

11 Další aktivity školy Účast a výsledky žáků v naukových soutěžích Škola zapojuje své žáky do různých soutěží podle jejich zájmu a vytváří i vlastní soutěžní akce. V tomto školním roce nejlepších výsledků dosáhli žáci v matematických soutěžích. název soutěže působnost účast nejlepší výsledek Matematická olympiáda 5. ročník okres 4 9. místo Matematická olympiáda 6. ročník okres 5 - Matematická olympiáda 7. ročník okres 4 - Matematická olympiáda 8. ročník okres 4 1. a 2. místo Matematická olympiáda 9. ročník okres 4 2. místo Konverzační soutěž Nj okres 1 1. místo Chemická olympiáda okres 4 3. místo Pythagoriáda okres 4 1. a 2. místo Účast a výsledky žáků ve sportovních soutěžích název soutěže působnost účast nejlepší výsledek Malá kopaná starší žáci okresní kolo místo Halová kopaná mladší žáci okrskové kolo místo Halová kopaná mladší žáci okresní kolo místo OVOV Jihočeský pětiboj krajské kolo 8 3. místo + 2x 1. místo jednotlivci OVOV okresní kolo 8 1. místo + 2x 1. místo jednotlivci OVOV krajské kolo 8 4. místo + 2x 1. místo jednotlivci OVOV republikové kolo místo Florbal mladší žáci okresní kolo místo Florbal mladší žáci krajské kolo místo Florbal starší žáci okrskové kolo 9 1. místo Florbal starší žáci okresní kolo 9 1. místo Florbal starší žáci krajské kolo 9 2. místo Basketbal starší žáci okresní kolo 8 1. místo Basketbal starší žáci krajské kolo 8 6. místo Atletika Pohár Rozhlasu mladší okresní kolo 9 1. místo žáci Atletika Pohár Rozhlasu mladší krajské kolo 9 1. místo žáci Atletika Pohár Rozhlasu mladší republikové kolo 8 3. místo žáci Atletika Pohár Rozhlasu starší žáci okresní kolo místo Atletická olympiáda 1.st okresní kolo místo Atletická olympiáda 2.st. okresní kolo místo + 5x 1. místo jednotlivci Projekty Projektový den 25. června 2014, všichni žáci 2. stupně si zvolili pracovní dílny, které vedli učitelé 2. stupně. Celé dopoledne pracovali na připravených úkolech. Výsledkem práce každé dílny je výstup na prezentaci. strana 11

12 Den ochrany člověka 26. červen 2014, cílovou skupinou jsou všichni žáci školy, po jednotlivých ročnících si procvičí a zopakují základní prvky ochrany člověka obsažené v daném ročníku. Projekt SŠ Velešín Do projektu byly přizvány ZŠ Velešín, ZŠ Větřní, ZŠ Borovany, ZŠ Kamenný Újezd a ZŠ Kaplice, Školní. Projekt má tři části a.) kroužky elektrotechnický, fyzikální a strojírenský, které probíhají každou druhou středu odpoledne b.) dva projektové dny v SŠ Velešín, na které jsou zváni vycházející žáci c.) dvě exkurze do strojírenských podniků pro vycházející žáky. Cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory Projekt školní časopis Do školního časopisu Chameleon se daří zapojovat stále větší počet žáků. Ve školním roce vyšla celkem 3 čísla, do jejichž tvorby jsou zapojeni žáci ze všech tříd. Časopis je distribuován ve škole i pro veřejnost - domov důchodců, knihovna, městský úřad, čekárny lékařů. Školní kalendář Školní kalendář vychází každoročně s 12 obrázky podle aktuálních měsíců. Ročníkové práce žáků 9. ročníku Každý žák zpracuje vybrané téma ve formě webových stránek a vybrané práce jsou prezentovány na konci školního roku žákům 8. rošníku. Cílem je výběr informací, jejich zpracování, utřídění a prezentace. Římskokatolické náboženství Nepovinný předmět římskokatolické náboženství navštěvovalo 9 žáků. Zájmové útvary ve škole Těžiště mimoškolních aktivit žáků je v zájmových útvarech Domu dětí a mládeže v Kaplici, v Základní umělecké škole a ve sportovních oddílech v Kaplici. Pro sportovně nadané žáky byl otevřen zájmový kroužek sportovní hry pro žáky 2. stupně a pohybové hry pro žáky 1. stupně. Pro zájemce z prvního a druhého ročníku probíhal kroužek anglického a německého jazyka. Pokračoval Mini bike klub pro zájemce o motorismus a jeho činnost byla rozšířena o rádiem ovládané modely aut. Plavecký výcvik Žáci 2. až 3. tříd absolvovali v lednu až březnu 2014 celkem 10 lekcí plaveckého výcviku. Lyžařský výcvik Lyžařský kurz pro žáky 6. a 7. ročníku proběhl od 2. do 8. února 2014 na Zadově, zúčastnilo se 29 žáků. strana 12

13 Environmentální výchova Přednáška o kompostování pro ročník pan Hodek ve spolupráci s HNUTÍ DUHA Den Země pro celý první stupeň - akce Ukliďme svět Exkurze spojená s pracovní činností na biofarmě BEMAGRO v Meziříčí u Malont, exkurzi po živočišné výrobě provedl Ing. Knížek, po rostlinné výrobě Ing. Kýbusová. 9. ročník pomoc při sběru kamene, 6. ročník pomoc při okopávání zeleninových políček. Rybářská olympiáda školní kolo (duben) Spolupráce se Střední rybářskou školou Vodňany, 12 žáků z roč. Návštěva Chýnovských jeskyní školní výlet (červen) 3.B, 4.A Exkurze na čističku odpadních vod v Kaplici v rámci Projektového dne Dopravní soutěž cyklistů družstva mladší žáci a žákyně starší žáci a žákyně Okresní kolo 2. místo 2. místo Krajské kolo - - Zápis do 1. tříd Zápis do prvních tříd proběhl ve dnech 6. a 7. února Dostavilo se celkem 68 dětí. Do tří prvních tříd nastoupilo 1. září 2014 celkem 68 žáků. strana 13

14 Výchovné poradenství Poradenská činnost školy Práce s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a integrovanými žáky Ve škole se každoročně plně věnujeme žákům, kteří potřebují zvýšenou individuální péči. Velmi úzce spolupracujeme s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou a Spirálou v Českém Krumlově. Na prvním stupni již několik let pod vedením paní učitelky Jiraňové a pana učitele Hejného pracuje velmi úspěšně dyslektický kroužek. Žáci zde zábavnou formou procvičují a doplňují své vědomosti a dovednosti. Ve škole se učitelé plně věnují a poskytují individuální péči žákům, kteří mají indikovány specifické vývojové poruchy učení. Jsou zvýhodňováni při vyučovacích hodinách, jsou jim zadávány individuální domácí úkoly a podle potřeby se jim učitelé věnují i mimo vyučování. S nadanými žáky učitel také pracuje individuálně a rozvíjí jejich schopnosti. Na 2. stupni byl integrován 1 žák. Aby integrace, to znamená přístupy a způsoby zapojování žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do běžných škol, mohla plně fungovat, musí plně spolupracovat a důvěřovat si učitel, žák a rodič. Učitel vypracuje individuální vzdělávací plán výuky žáka a je sepsána dohoda o právech a povinnostech žáka, rodiče a učitele. Tato forma práce se nám osvědčila, rodiče mohou své problémy konzultovat nejen s učitelem, ale i s výchovným poradcem hlavně během jeho konzultačních hodin. Pokud je nutná i další speciální péče, výchovný poradce rodiče informuje o tom, kde najdou další odbornou pomoc. V tomto školním roce ve škole pracovala i osobní asistentka pro žáka 9. třídy. Jeho práce byla kladně hodnocena ze strany rodičů i školy. Žák se na počátku školního roku zotavoval ze závažné operace, měl individuální plán. Do rodiny za ním docházela asistentka a vyučující hlavních předmětů. Situace se zvládla bez větších problémů a žák byl přijat na střední školu v Kaplici. Ve všech těchto oblastech s výchovným poradcem velmi dobře spolupracuje vedení školy, třídní učitelé, OPPP v Českém Krumlově a další odborná pracoviště. Do školy docházela i pracovnice Spirály z ČK a pracovala s problémovými žáky. Pomoc žákům při volbě povolání Škola velmi úspěšně spolupracuje s Úřadem práce v Českém Krumlově, ale i s OPPP v Českém Krumlově, která zajišťuje na základě žádosti rodičů profesní vyšetření žáků. Pro žáky a jejich rodiče jsou určeny i konzultační hodiny výchovného poradce. Pokračuje projekt Poznáváme střední školy. Velmi úzce spolupracujeme se střední školou v Kaplici. Účastníme se projektu SOŠ Velešín na podporu technických oborů, který bude trvat 2 roky a je určen pro žáky 8. a 9. tříd. Osvědčila se i spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou v Č. Krumlově, která pořádá exkurze do výrobních podniků. V letošním školním roce ukončilo základní školní docházku 49 žáků. 45 žáků vychází z 9. třídy, 3 žáci vychází z 8. a jedna žákyně ze 7. ročníku. Mgr. Helena Cinádrová, výchovná poradkyně strana 14

15 Prevence patologických jevů V uplynulém školním roce jsem zaznamenal nárůst počtu neomluvených hodin. Šlo ovšem o žáky, kteří letošní rok končí povinnou školní docházku. V šesté třídě proběhla osmihodinová intervence etopedů z pedagogicko psychologické poradny s cílem zlepšit vztahy mezi spolužáky a omezit rozvíjející se šikanu slabších jedinců v kolektivu. Řešili jsme také několik agresivních útoků mezi spolužáky. Často šlo o neadekvátní reakce při řešení banálního sporu. Na prvním stupni proběhla opět beseda ve spolupráci s Městskou policií Kaplice a Obvodním oddělením Policie ČR. Součástí projektu je návštěva služebny obv. oddělení v Kaplici s ukázkami činnosti Policie, Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. Akce je určena žákům 3. ročníku. Po dohodě k nám dojíždí etopedka jednou za čtrnáct dní a pracuje s vytipovanými dětmi. Na poradě byl zmíněn požadavek na podstatně větší časovou dotaci. Pravidelně se účastníme jednání městské preventivní komise. Mgr. Michal Benda, metodik prevence Další vztahy školy Sdružení rodičů Ve školním roce se uskutečnily čtyři třídní schůzky. Kromě toho dvě schůzky se zástupci rodičů jednotlivých tříd, na nichž byl projednán především rozpočet Sdružení a aktuální otázky školy. Školní družina Školní družina je součástí školy od 1. září Ve třech odděleních zajišťuje provoz v budově ZŠ Školní pro žáky ze ZŠ Školní a ZŠ Omlenická. Kapacita 100 žáků byla naplněna na 99 žáků, od dubna 2014 bylo zřízeno čtvrté oddělení, aby počet dětí v jednom oddělení nepřesáhl 30. Školní stravování Školní stravování pro žáky i zaměstnance školy je zajištěno ve školní jídelně ve Školní ulici. Zajišťuje stravování i pro žáky SOU a ZŠ Omlenická v Kaplici. Školní jídelna od je součástí školy. strana 15

16 Výsledky kontrol Ve dnech března 2014 proběhla kontrola České školní inspekce na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola. Zjištění: Ve třech odděleních školní družiny bylo zapsáno 99 dětí, kapacita družiny 100 dětí sice nebyla překročena, vyšší než povolený byl počet dětí v jednotlivých odděleních. Náprava byla provedena otevřením 4. oddělení. V jednom případě byla nedodržena správná výše příplatku za vedení, příplatek byl opraven a doplacen. Ve všech ostatních sledovaných oblastech byl zjištěn stav na požadované úrovni. Čerpání finančních prostředků je v souladu se zákonem. Veřejnosprávní kontrola inventarizace majetku proběhla K předložené dokumentaci nebyly připomínky, nápravná opatření nebyla uložena. Písemné stížnosti nebyly podány. Stížnosti Přehled o poskytnutých informacích Ve školním roce 2013/2014 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. a podle směrnice ředitele k naplnění zákona č 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ze dne vyžádány žádné informace nad rámec zveřejněných. Projednáno na 1. pedagogické radě dne Schváleno na jednání školské rady dne Mgr. Ludvík Bartyzal, ředitel školy... Ivana Puzerová, předsedkyně školské rady strana 16

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě školy dne 4. 10. 2012 Projednáno

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika Plně organizovaná základní škola Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní kuchyně Spádová oblast školy: - Blümlova, Břetislavova,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016 Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice Plán rozvoje školy 2014-2016 Ledenice 1. 1. 2014 1. Popis školy Základní škola, základní umělecká škola

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace na období 2013 2016 Zpracovala: Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy V Liberci dne 1. 9. 2013 I. Charakteristika školy

Více

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní dokument Vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŢIVOT Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-274/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 918 651 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Identifikátor školy:

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1381/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1381/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1381/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence Mgr. Ivana Mertlová 2014 / 2015 Plán minimálního programu prevence

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Schváleno školskou radou dne 3.9.2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-63/09-07 Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice u Bechyně Adresa: 391 72 Sudoměřice u Bechyně 64 Identifikátor: 600064646

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006 / 2007 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Havířov Město Žákovská 1/1006 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Helena Klimšová, ŘŠ Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2013 Účinnost ode dne: 1. 9. 2013

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Hradec Králové

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Hradec Králové Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: oi1cs102 Okresní pracoviště Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hradec Králové, Úprkova

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vražné, okres Nový Jičín Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Identifikátor školy: 600 138 054 Termín konání inspekce:

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-5/12-B. Ing. Miroslavem Měsíčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-5/12-B. Ing. Miroslavem Měsíčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-5/12-B Název právnické osoby Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735 vykonávající činnost školy: Sídlo: Přívoz 735,

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2009/2010 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Stanislav Jirouš Desná, 30.09.2011 zpracoval, předkládá místo a datum zpracování razítko školy, podpis ředitele školy - 1 - A) Zpráva o činnosti školy 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Jihočeský kraj (dále

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1174/11-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1174/11-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-1174/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava,

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace Tel: 412 372 627 Mail: info@zs-namesti.cz Výroční zpráva 2011/2012 Ve Varnsdorfu 30. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Václav

Více

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Školní jídelna: ADEVA - školní jídelny, spol. s r. o. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor zařízení:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2013 2014

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2013 2014 Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2013 2014 1. Úkoly a cíle MPP Vzhledem k sociálnímu složení našich žáků, k jejich zdravotním postižením, s ohledem na jejich zájmy, minimálnímu výskytu

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Obchodní akademie, Obchodní škola a praktická škola Olgy Havlové Obchodní 282 542 25 Janské Lázně Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Výchovný poradce: Mgr. Jana Honzíková Výchovný poradce

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Dubeč

Výroční zpráva ZŠ Dubeč Výroční zpráva ZŠ Dubeč školní rok 2010/2011 Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 Dubeč / ze dne 21. 12. 2000 / Zřizovatel: Městská část Praha Dubeč, Starodubečská 401 Charakteristika školy: Jde

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1145/14-A. Českolipská 373, 190 00 Praha 9 - Střížkov

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1145/14-A. Českolipská 373, 190 00 Praha 9 - Střížkov Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1145/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 25 132 083 Identifikátor 600 001 172 Právní

Více

Centrum Dětí a Mládeže

Centrum Dětí a Mládeže Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace za 2014-2015 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 21. 9. 2015 Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 10 2 0 11 -----------------------------------------------------------------

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 10 2 0 11 ----------------------------------------------------------------- Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova 4 H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 10 2 0 11 ----------------------------------------------------------------- Ve školním roce 2010 / 2011 bude

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Část I. Charakteristika školy. 1. Základní charakteristika školy: Mateřská škola Okříšky adresa: J. A. Komenského 515, Okříšky 675

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Libčeves, okres Louny. Adresa: Školní 132, 439 26 Libčeves. Identifikátor: 600 082 814

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Libčeves, okres Louny. Adresa: Školní 132, 439 26 Libčeves. Identifikátor: 600 082 814 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Libčeves, okres Louny Adresa: Školní 132, 439 26 Libčeves Identifikátor: 600 082 814 Termín konání inspekce: 16.

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-828/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

2014-2015. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce. Základní škola Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace

2014-2015. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce. Základní škola Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími

Více

Základní škola Praha - Běchovice

Základní škola Praha - Běchovice Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2012/2013 V Praze

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-140/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail školy/školského zařízení Dětský domov, Semily,

Více