Studie o působení chlorelly Pyreneidosy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie o působení chlorelly Pyreneidosy"

Transkript

1 Studie o působení chlorelly Pyreneidosy Přeloženo společností Green Ways s.r.o. translation 2001 Jak Chlorella působí Detoxikace souvisí s odstraněním toxických látek z těla. Tyto látky jsou jak jedy přicházející zvenčí, jako pesticidy a těžké kovy, tak jedy vnitřní, například když tračník obsahuje bakterie produkující toxické látky, nebo jako výsledek nedostatečného tělního metabolismu. Existuje mnoho studií o detoxikačních účincích chlorely na kadmium, těžké kovy, PCB a chlordekon ( škodlivý insekticid). Navíc se nedávno zjistilo, že chlorela disponuje potenciálním účinkem proti gamma paprskům. Detoxikační schopnosti chlorely jsou způsobeny dvěma prvky: buněčnými stěnami a obsahem buněk. Jedinečné buněčné stěny chlorely sbírají a na sebe váží škodlivé látky, které mohou vniknout do těla, například těžké kovy a pesticidy. Látky v chlorele jsou známými detoxikátory. Chlorela obsahuje ze všech potravin nejvyšší koncentraci chlorofylu a je jedním z nejbohatších přírodních zdrojů betakarotenu. Chlorela je vynikajícím zdrojem zinku a při nedávných výzkumech se zjistilo, že zinek působí při prevenci zastavení činnosti imunitního systému v důsledku působení kadmia. Otrava kadmiem: cena za moderní způsob života Při studiu zvířat byla zjištěna souvislost kadmia a vysokého krevního tlaku. Jestli si myslíte, že vás se otrava kadmiem netýká zamyslete se znovu. Podle vědců z kanadské Memorial University of Newfoundland v St. Johns je kadmium toxický těžký kov, kterému je na nízké úrovni vystavena většina jedinců. Těsně po narození se ve tkáních nevyskytuje vůbec, ale postupně se v nich soustřeďuje, takže si kadmia průměrný člověk žijící v industriální společnosti ve svém těle za život nashromáždí podstatné množství. Pro naši průměrnou populaci představují zdroje kontaminace jídlo a kouření cigaret. Navíc určité procesy, u nichž je kadmium vedlejším produktem, jako elektrolýza, výroba slitin, měkkých pájek, barev, umělých hmot, baterií na bázi kadmia a niklu, hutě, tavení zinkových a olověných rud a zápalných fosilních paliv, zvyšují nebezpečí kontaminace kadmiem u osob, které jsou v těchto oborech zaměstnány. Výzkum Chlorelly a detoxikace V roce 1984 publikoval časopis Drug and Chemical Toxicology studii dr. Porea z Lékařské fakulty West Virginia University, kdy chlorela podávaná krysám zvýšila detoxikaci od chlordekonu (škodlivý insekticid). Ukázalo se, že chlorela způsobila dvojnásobně rychlejší odstranění toxinu z těla, než bylo pozorováno u kontrolní skupiny. Dr. Pore nalezl v chlorele dva aktivně vstřebávající mechanismy: sporopolenin (polymer na bázi karotenu) a samotnou buněčnou stěnu.

2 V roce 1975 japonští vědci Hagino a spol. zjistili, že chlorela zvýšila exkreci kadmia u jedinců trpících otravou tímto kovem. Vzhledem ke schopnosti chlorely vázat se na kadmium se vědci chtěli ujistit, zda se kadmium, jednou vázané na chlorelu, nevrátí během trávení chlorely zpět do těla. Při výzkumu z roku 1978 dali vědci kadmium vázané na chlorelu krysám, zatímco kontrolní skupině dali pouze kadmium. U krys, kterým byla podávána chlorela, se neprojevila zvýšená hladina kadmia v krvi ani růstová retardace. To dokazuje, že když se chlorela jednou naváže na tento toxin, už ho nevpustí zpět do těla. Dr. Steenblock uvádí ve své knize Chlorela - přírodní léčivé řasy další příklady detoxikačních schopností chlorely: Během jednoho výzkumu byla kultura pivovarských kvasinek otrávena a zabita rtutí, PCB, mědí a kadmiem. Když se k těmto toxickým látkám přidal výtažek z chlorely, kvasinky přežily!. Jiný výzkum ukázal, že buněčné stěny chlorely absorbují uranium a olovo a váží se na něj. Chlorela se používá při detoxikaci osob trpících z vystavení PCB. Dr. Ueda z japonského Kitakyushi City institutu pro výzkum znečištění životního prostředí podával třiceti pacientům trpícím z vystavení PCB denní dávky 4-6 gramů chlorely po dobu jednoho roku. Výsledkem bylo všeobecné zlepšení (menší únava, lepší zažívání, pravidelná stolice). Chlorella a imunitní systém Pod názvem vojáci známe v imunitním systému tři druhy buněk: B-buňky bojují s baktériemi, T-buňky s viry a rakovinou a makrofágy bojují s rakovinou, cizími proteiny a chemikáliemi. Makrofágy jsou velké buňky, které v těle obklopí a stráví cizí látky. V těle jich je jen konečné množství, proto máme jen omezenou schopnost odstraňovat škodliviny z krve. Podle dr. Steenblocka jedním ze způsobů boje proti rakovině je použití činitelů pro stimulaci produkce a aktivity makrofágů. Interferon je přirozenou tělní sekrecí a má se za to, že stimuluje makrofágy. Chlorela stimuluje aktivitu T-buněk a makrofágů (tím, že zvýší hladinu interferonu) a tak posiluje schopnost imunity porazit cizí útočníky, ať už baktérie, viry, chemikálie nebo cizí proteiny. (Vyňato z Chlorela:přírodní léčivé řasy od dr. Davida Steenblocka).Blahodárné účinky chlorely na imunitu a proti rakovině mohou být také připisovány jejímu vysokému obsahu chlorofylu (viz. The Chlorophyl Connection ) a přírodnímu beta-karotenu (60%).

3 Ozáření gama paprsky Během výzkumu se zjistilo, že chlorella může poskytnout ochranu před ozářením gama paprsky. K vystavení gama paprskům dochází z terapeutických nebo náhodných důvodů. Možné účinky vystavení ústí v selhání nebo deformaci těla a také v potlačení imunity. Během studie publikované v srpnu roku 1995 v Indian Journal of Experimental Biology byly u myší, kterým byla hodinu před nebo těsně po vystavení subletálním gama paprskům podána chlorela, zjištěny účinky chránící před radiací. Efekt chránící před radiací byl pozorován na buněčné úrovni (buňky kostního morku vykázaly téměř úplné uzdravení), stejně jako na době přežití zvířat. Podle vědců existují v chlorele dva možné mechanismy, které tento efekt způsobují: růstové faktory stimulují regeneraci tkání a chlorofyl s betakarotenem (nachází se v chlorele ve vysokých koncentracích) produkují protimutagenickou činnost. Další studie říkají, že chlorofyl v Chlorele pomáhá vyléčit tělo po zranění způsobené gama paprsky. Studie vydaná v roce 1993 Japonskou společností pro výzkum radiace oznámila, že chlorela vykázala schopnost ochrany proti chromozomálnímu poškození způsobenému gama paprsky u myší. Vědci připsali protiradiační schopnost chlorely vysoké hladině chlorofylu uvnitř buněk. Prohlásili, že antimutagenická činnost chlorofylu v zeleninových výtažcích se nyní potvrdila. Jelikož ochrana byla viditelná dokonce i po podání chlorely až po ozáření, vědci dospěli k závěru, že chlorela s sebou kromě ochrany nese i chemickou opravu. Výzkum ze srpna 1995 se s ostatními studiemi shoduje na radioprotektivních schopnostech chlorely. Vědci z Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares z Mexika získali cenné informace z výzkumu, během kterého byl myším podáván chlorofylin - derivát chlorofylu (chlorela má ze všech potravin nejvyšší obsah chlorofylu) -jak před, tak po ozáření gama paprsky. 200 mikrogramů chlorofylinu na gram živé váhy stoprocentně ochránilo proti výměně sesterského chromatidu, měřeno v spermatogonii živých myší. Infekce a imunita Ve studii publikované v červnu 1995 v International Journal of Immunopharmacology se uvádí, že výtažky z chlorely získané horkou vodou redukovaly u myší případnou infekci lysteria monocytogenes (běžná baktérie). Eliminace baktérií po infikaci lystérií monocytogenes byla oslabena u myší se získaným imunodeficientním syndromem myší (MAIDS) tím, že jim byl do těla vpraven virus myší leukémie. Orální podání výtažku z chlorely vulgaris získaného horkou

4 vodou, znovuobnovilo schopnost myší s MAIDS eliminovat L-monocytogeny ve spojitosti se zlepšením poškozené imunitní reakce na tuto baktérii. 1 První experiment, který měl ukázat účinky chlorely na stimulaci imunity, provedli v roce 1973 Kojima a spol. Krysám byl vpíchnut výtažek z chlorely a po 24 hodinách uhlí. Pozorovali, že částice uhlí byly rychle sesbírány a odstraněny z krve. Pitva krysích tkání dokázala, že u krys, kterým byla podána chlorela, byly makrofágy mnohem aktivnější než u kontrolní skupiny. 2 Merchant, Rice a Young z Medical College of Virginia během svého výzkumu v roce 1990 podávali výtažky a tablety z chlorely těm pacientům, jejichž imunitní systém byl v důsledku nádoru na mozku potlačen. Tito pacienti podstoupili při léčbě nádoru operace, radiaci a chemoterapii. Když užívali chlorelu, jejich imunitní systém zůstával na téměř normální úrovní a ani opačné účinky imunosupresívní terapie nebyly tak radikální. Pacienti také tolik netrpěli dýchacími obtížemi a nemocemi na bázi chřipky. 3 Během jiného výzkumu, který byl publikován v Natural Immunology Cell Growth Regulation, provedla katedra mikrobiologie na Miyazaki Medical College studii, která se zabývala imunologickým působením chlorely na myši infikované cytomegalovirem (virus na bázi herpesu, který způsobuje mnoho chorob). U pacientů léčených přípravky, které snižují imunitu, způsobuje vážná onemocnění. Zjistili, že myši, kterým bylo před zavedením viru podáno 100 mg výtažku z chlorely, přežily tuto smrtelnou infekci. Podáním chlorely se zvýšila činnost interferonu a činnost buněk sleziny, které jsou přirozenými ochránci těla proti viru a tak zachránila myši před smrtí. 4 Také v roce 1990 v Cancer Immunology & Immunotherapy zveřejnili i vědci z ósacké lékařské fakulty působení výtažků z chlorely na obnovu leukocytů (bílé krvinky) a odolnost proti infekci u myší, kterým byl podáván cyklofosfamid (cyklofosfamid je imunosupresívní lék, který se používá k léčbě rakoviny a při transplantaci orgánů). Po podání chlorely se zrychlila obnova polymorfonukleárních leukocytů v krvi. U myší se také projevila větší odolnost proti infekci escherichia-coli (příčina vážných infekcí v ránách). 5 Odolnost proti escherichii-coli u myší, kterým byl podáván cyklofosfamid, se rovněž zvýšila. Vědci z japonské Kyushu University zjistili, že u myší, kterým bylo podáváno CVE-A (výtažek z chlorela získaný horkou vodou), se snížila produkce baktérií ze sleziny a oslabené ochraně před E.coli způsobené cyklofosfamidem se může předejít podkožní injekcí CVE-A. 6 Immunopharmacology and Immunotoxicilogy z roku 1994 uvedl, že výtažek z chlorely zvyšuje odolnost proti listérii monocytogenes (běžná baktérie). Během výzkumu se zjistilo, že díky zvýšené činnosti T-buněk se u myší, kterým byl podáván výtažek z chlorely, prokázala větší odolnost vůči infekcím. 7

5 Nádory a imunitní systém Vědci říkají, že Chlorella může zamezit vedlejší účinky chemoterapie a vykazuje protinádorovou činnost. V roce 1996 časopis Cancer Immunology and Immunotherapy zveřejnil článek zabývající se vlivem chlorely na vedlejší účinky léku 5-fluorouracil (5FU), který se používá proti nádorovým buňkám. Mezi vedlejší účinky patří leukopenie (chorobné snížení počtu bílých krvinek), která vede k infekcím. Vědci zjistili, že výtažek z chlorely nejen chrání před vedlejšími účinky 5FU u myší s nádorem, ale také vykazuje přímou protinádorovou činnost. Vědci věří, že protinádorový účinek je výsledkem schopnosti chlorely stimulovat T-buňky. 42 Phytochemistry zveřejnil v roce 1995 výzkum japonských vědců, kteří identifikovali a izolovali dva glyceroglykolipidy, které mají protinádorové schopnosti. V jejich modelu se ukázalo, že dva prvky v chlorele mají tlumící účinek na cizorodé proteiny spojované s Epstein-Barrovým virem. 36 Cancer Immunology and Immunotherapy v roce 1984 publikoval studii provedenou katedrou imunologie na Medical Institute of Bioregulation na Kyushu University v Japonsku, ve které stálo, že růst Meth-A nádoru u myší se významně zpomalil injekcí výtažku z chlorely získaného horkou vodou (VCh), který byl aplikován do nádoru nebo do okolní tkáně. Navíc tyto myši vykazovaly odolnost proti opětovnému vytvoření tumoru, což bylo způsobeno rozšířením specifického antigenu. 8 * V následujícím roce zveřejnil Cancer Immunology and Immunotherapy doplňující výzkum od stejných vědců, ve kterém se uvádělo, že výtažek z chlorely získaný horkou vodou neuvěřitelně prodloužil život myší infikovaných buňkami nádoru Meth-A. Prodloužení života bylo účinné u myší, které dostaly sérii injekcí výtažku z chlorely(vch) po počáteční infikaci. Ve srovnání s kontrolní skupinou se neprodloužil čas přežití, když byly myším podávány VCh injekce pouze před infikací. Účinek, který svědčil o působení CE injekcí, byl zaregistrován, až když podávání injekcí pokračovalo i po infikaci. 9 * V roce 1988 publikovali vědci z Kanzawa Medical University a Taipei Medical College v The Journal of Ethnopharmacology studii, ve které stálo, že u myší infikovaných nádorovými buňkami se po podání VCh prodloužila doba přežití o 300 %. Léčba se po deset dnů (obden) skládala z orální dávky VCh a pak byl implantován nádor. 20 % myší zemřelo během dvaceti dnů, zatímco % myší léčených VCh přežilo více než dva měsíce. 10 * Vědci z Japonska v roce 1990 v Immunopharmacology and Immunotoxicology vydali zprávu, která se týkala protinádorového účinku chlorely. Myši byly 35 dnů před a 220 dnů po infikaci nádorem denně krmeny práškem z chlorely. Během třinácti dnů po infikaci se růst tumoru významně pozastavil (54% útlum). Výzkum ukázal, že protinádorový účinek chlorely má částečně na svědomí její schopnost zvýšit činnost T-buněk a makrofágů. Navíc se u myší, kterým byla podávána chlorela, nijak neprojevil

6 úbytek váhy ani jiné škodlivé syndromy. Vědci zjistili, že chlorela obnovila imunosupresívní stav a prodloužila čas přežití myší s nádorem. 11 Objevení dalších "protinádorových" prvků v Chlorele. Během studie, vydané v dubnu 1996 v Journal of the Pharmaceutical Society v Japonsku, vědci v chlorele identifikovali a izolovali osm různých složenin, které po aplikaci na kožní nádory myší vykazovaly protinádorovou činnost. Během pokusu jedna ze složenin, peroxid ergosterolu, způsobila sedmdesátisedmiprocentní redukci průměrného počtu nádorů na jednu myš v průběhu dvaceti týdnů. 43 Nukleové kyseliny a imunitní systém Chlorela a růstový faktor chlorely jsou velkými zdroji nukleotidů Jeden gram chlorely během každého jídla obsahuje 29,5 mg RNA a 2,8 mg DNA. Růstový faktor chlorely obsahuje ještě více RNA/DNA na gram. RFCh je nukleotidopeptický komplex, který se získává z výtažku z chlorely. Z podstatné části je tvořen deriváty nukleových kyselin. Skupina vědců z několika známých univerzit ve Spojených státech přes deset let studovala úlohu nukleotidů v imunitním systému. Zde je přehled výsledků některých studií: V roce 1990 byla v Critical Care Medicine uveřejněna studie, ve které autoři uvedli, že nedávné výzkumy prokázaly, že k udržení normálních reakcí imunity jsou zapotřebí nukleotidy v potravě a že je také nesmírně důležité doplňovat stravu RNA a pyrimidinovými bázemi (nukleotidy). Mimo jiné vědci citují dvě studie, během kterých arginin a mastné kyseliny zvýšily činnost imunity. Z výsledků vyplývá, že zmíněná kombinace RNA, argininu a mastných kyselin obnovuje u podvyživených objektů imunitní funkce. 44 Poznámka: Tři gramy chlorely (doporučená denní dávka) obsahují 109 mg argininu. Navíc podle Paula Pitchforda a jeho knihy Healing in Whole Foods obsahuje chlorela větší množství mastných kyselin než kyanobaktérie spirulina a modrozelená řasa. Immunology Letter otiskl v roce 1991 podobné poznatky od jiné skupiny kanadských vědců z Memorial University of Newfoundland v newfoundlandském St. Johns. Na myších infikovaných lystérií (baktérie) vědci testovali tři druhy stravy. U myší, které byly krmeny stravou s obsahem argininu, RNA a mastnými kyselinami, se prokázalo mnohem více případů přežití a úbytek baktérií. činnost buněk přirozených obránců byla také výrazně vyšší. 45 Studie publikovaná v 1984 v Advances in Experimental Medicine and Biology prokázala, že nulový výskyt zdroje procesovaného purinu a pyrimidinu (nukleotidy) v potravě potlačuje funkci T-lymfocytu účinek nukleotidů ve stravě by měl prokázat svůj význam ve velkém

7 množství klinických situací. Je to např. uchycení transplantovaných orgánů, zotavování se z podvýživy, uplatní se při různých potížích způsobených chemoterapií a léčbou leukémií pocházejících z T-buněk. 26 Studie vydaná v 1986 v Advances in Experimental Medicine and Biology demonstrovala, že dietní restrikce ve stravě myší způsobují všeobecné zhoršení zrání T-buněk. Ukázalo se, že rozdílné druhy T-buněk mají rozdílné požadavky na exogenní výživu (nukleové kyseliny) systematické infekce jsou hlavním problémem u pacientů po operaci srdce, transplantaci orgánů, imunosupresívní terapii, chemoterapii a hyperalimentaci. Řádná definice úlohy stravy (nukleotidů) může těmto pacientům poskytnout lepší nutriční doplnění. 27 Také v The Journal of Parenteral and Enteral Nutrition z roku 1994 vědci uvádějí, že předložené údaje jasně říkají, že strava bez nukleotidů zvyšuje úmrtnost způsobenou bakteriální infekcí. Je to první zpráva, že nedostatek nukleotidů ve stravě zvyšuje náchylnost k bakteriálním onemocněním. Tuto úmrtnost lze snížit doplněním RNA do stravy chudé na nukleotidy. 28 V novější studii z roku 1994 publikované v The Journal of Nutrition přišli vědci k následujícímu závěru: U myší, kterým byla podáványa strava chudá na nukleotidy, se zmenšila hostitelská odolnost proti bakteriálním a plísňovým infekcím. Této náchylnosti k infekci lze předejít přidáním RNA nebo uracilu. RNA ve stravě má znovuobnovovat imunitní funkce poškozené nedostatkem proteinů. Samotné odpovídající kalorie a proteiny tuto funkci do normálu nevrátí. Nukleotidy ve stravě dokáží obnovit imunitní funkce dokonce i během úbytku tělesné váhy a nedostatečného příjmu proteinů. 29 American Institute of Nutrition v roce 1994 publikoval stať autorů, kteří uvedli: Naše experimentální výzkumy jasně prokázaly, že strava bez purinu nebo pyrimidinů (nukleotidů) ve zkumavce i v živém organismu potlačuje imunitní reakce buněk a že doplnění stravy nukleotidy zvrátilo tento proces a znovuobnovilo a udrželo imunologické funkce. Strava pro děti i pro dospělé, která neobsahuje zdroje nukleotidů, bude pravděpodobně nedostatečná v mnoha ohledech. 33 Nové poznatky o chlorofylu Chlorela má ze všech potravin nejvyšší obsah chlorofylu. Vzhledem k nedávno publikovanému výzkumu o chlorofylu se tato skutečnost stává ještě významnější. Po celé roky se chlorofyl užíval k zamezení fekálních, urinálních a tělesných zápachů u přestárlých pacientů a pro urychlení léčby ran. Výzkum chlorofylu dosáhl nedávno zlomového bodu, když se nespočet vědeckých zpráv zaměřil na chlorofyl jako na látku, která má blahodárné účinky při léčbě rakoviny.

8 Vědecká poznámka: chlorofyl vs. chlorofylin Chlorofyl je totožný s lidským hemoglobinem, až na to, že hemoglobin je primárním přenašečem železa, kdežto chlorofyl primárně přenáší magnézium. Chlorofyliny jsou deriváty chlorofylu, ve kterých je centrální atom magnézia nahrazen jiným kovem, např. mědí, kobaltem, železem. Chlorofylin je syntetickou formou chlorofylu a vědci mu dávají přednost, protože po záměně atomu magnézia za atom jiného kovu se stává stabilnějším pro vědecké účely. Na osmdesátém pátém výročním setkání Americké asociace pro výzkum rakoviny v San Francisku v roce 1994 předložili vědci své poznatky, že chlorofylin má ochranné vlastnosti proti různým činitelům způsobujícím rakovinu, včetně benzopyrenu, který je spojován s tabákovým kouřem. The Food Chemical News oznámil, že během diskuze na výročním setkání Environmental Mutagen Society vystoupil jeden účastník s referátem, ve kterém pojednával o mutagenicitě moči lidí, kteří jedí vařené mleté hovězí maso. Řečník prohlásil, že v průběhu několika dnů po požití hamburgerů se mutagenicita v moči objektu zvýšila. Ale když požili pilulku, která se v Japonsku používá pro boj s alkoholem, mutagenicita jejich moči byla výrazně nižší. Hlavní složkou této pilulky, jak dodal řečník, byl chlorofylin. Výzkum Yaleovy univerzity a Yonsei University v Koreji. V roce 1994 vědci zjistili, že chlorofylin má ochranné účinky proti vinyl karbamátu (určité karbamáty se používají v insekticidech jsou jedovaté a po požití způsobují křeče a smrt) a p-nitrofenylovéméteru vinylu. Myším byl před povrchovou aplikací obou karcinogenů orálně podán chlorofylin. Vědci zjistili, že došlo k významnému snížení výskytu a množení kožních nádorů. V září 1995 za finanční podpory z American Cancer Society provedli vědci z Yaleu a korejského Soulu výzkum zaměřený na účinky chlorofylinu na některé karcinogeny. Aplikovali karcinogeny na pokožku myší a měřili výskyt kožních nádorů a papilomů (nádory, které nejsou na bázi rakoviny, mají stvoly a větví se). Zatímco se u myší v kontrolní skupině (nedostaly předem chlorofylin) vytvořily nádory, u myší, kterým byl předem podán chlorofylin, poklesl výskyt nádorů a papilomů o 70 % a výskyt kožních nádorů se snížil o 42 %. Vědci také uvedli, že vznik kožních nádorů způsobených jinými epoxidy se po ústním podání chlorofylinu také výrazně snížil. 32 V dubnu 1996 stejná skupina vědců publikovala v Cancer Letters výzkum, během něhož byl 30 minut před povrchovou aplikací benzopyrenu podán myším chlorofylin, který způsobil významný pokles výskytu a množení nádorů způsobených karcinogenem. Vědci si také povšimli, že že po ústním podání se chlorofylin rychle rozšířil myší kůží a jinými tkáněmi. 38

9 Výzkum na Oregon State University a na University of Hawaii V roce 1994 Dashwood a spol. z University of Hawaii zjistili, že chlorofyl a chlorofylin podávaný laboratorním krysám snížil absorpci několika činitelů způsobujících rakovinu, které jsou běžně k nalezení ve vařeném mase a opékané a uzené stravě. Výsledky říkaly, že chlorofyl měl největší účinky, když byl podán společně s látkou způsobující rakovinu. Výtisk Journal of the National Cancer Institute z čtvrtého ledna 1995 se také o tomto výzkumu zmiňuje v článku o Dashwoodovi a jeho studiích chlorofylu. 13 V Cancer Research Journal z ledna 1995 vědci z Oregon State University oznámili, že během měření přítomnosti rakovinotvorných nádorů v játrech (maligní hepatoma) pstruhů duhových zjistili, že chlorofylin (CHL) účinně potlačuje karcinogen aflatoxin B1, a došli k závěru, že jejich poznatky mohou mít závažné důsledky pro zásahy do studia stravy v oblasti výzkumu rizik způsobujících rakovinu. Zpráva uvádí, že chlorofylin a chlorofyl mají podobné účinky na trávení (magnézium je nahrazeno jiným kovem, např. mědí), a tato skutečnost vedla k domněnce, že schopnosti boje s rakovinou se aktivují během procesu trávení. Ukázalo se, že chlorofyl je ze sedmdesáti až osmdesáti procent účinný na úrovni, která je podobná rozsahu množství chlorofylu v potravě. Vědci zdůraznili, že není zřejmé, zda se dá efektivního příjmu dosáhnout pouze vyváženou potravou, a uvedli, že zde existuje potenciální nutnost brát chlorofylové doplňky. 12 Vědci z obou univerzit napsali studii, která vyšla v Chemical Research Toxicology v srpnu 1995, a ve které určili mechanismus chlorofylinu, který vede k protikarcinogenním účinkům na aflatoxin B1. 39 V lednu 1995 v Carcinogenesis oznámili vědci obou univerzit zprávu o účincích chlorofylinu na aminy ve smaženém hovězím mase, které jsou spojovány s rakovinou prsu a tračníku. Výsledky naznačily, že chlorofylin potlačuje účinky aminu během poiniciační fáze, ale když byl podán před karcinogenem, neprokázal silnější působení. Vědci dospěli k závěru, že k prokázání protikarcinogenní činnosti chlorofylinu bude nezbytné provést pokus, při němž bude chlorofylin podán spolu s karcinogenem. 37 Výzkumy z celého světa Carcinogenesis publikoval v červenci 1996 studii výzkumníků z indické Jawaharlal Nehru University v Novém Dillí. Tito vědci zkoumali schopnost chlorofylinu ochránit a detoxifikovat kůži a játra myší. Dospěli k závěru, že chlorofylin velmi účinně působí proti chemickým vlivům toxinů ze životního prostředí. 46 Carcinogenesis také otiskl studii vědců z Koreje, kteří zjistili, že chlorofyl potlačuje tvorbu mutací tím, že formuje chemické vazby s látkami, které způsobují rakovinu (aflatoxin B1,

10 benzopyren nebo karcinogeny ve vařeném mase), a snižuje tvorbu specifického enzymu P450. V září 1995 zveřejnil Carcinogenesis japonský výzkum, který se zaměřil na vztah mezi rakovinou prsu a zažívacího traktu a západní stravou (bohatá na tuky a maso, chudá na vlákninu). Vědci zjistili, že u myší chlorofylin zredukoval výskyt rakovinného bujení v prsu. Uvedli, že chlorofylin, když je podán spolu s karcinogenem, působí jako účinná ochrana před chemikáliemi. Studie otištěná v roce 1994 v Teratogenesis, Carcinogenesis and Mutagenesis potvrdila, že chlorofylin snížil počet buněk, které se pod vlivem prvků způsobujících rakovinu (včetně šňupání a žvýkání tabáku) geneticky zmutovaly. Vědci se domnívají, že chlorofyl má pravděpodobně antioxidační účinek. 14 Cholesterol a vysoký krevní tlak Nový výzkum z Medical College of Virginia zjistil, že chlorela pravděpodobně snižuje hladinu cholesterolu a pomáhá snižovat krevní tlak u osob trpících mírnou nebo střední hypertenzí! Chlorela má pravděpodobně schopnost prevence před arterosklerózou a umí redukovat vysokou hladinu cholesterolu. V chlorele jsou podobné prvky jako v derivátu hematoporfyrinu. Když je hematoporfyrin vstříknut zvířatům s arterosklerózou, je selektivně zachycován a absorbován do arterosklerotických plošek. Arterosklerotické plošky obsahují jemné svalové buňky, které po vystavení této substanci přestávají růst. Existuje tudíž možnost, že chlorela bude mít stejné výsledky. (Vyňato z knihy Chlorela - přírodní léčivé řasy od dr. Davida Steenblocka) Mluví se o dalším možném faktoru - Chlorela obsahuje více mastných kyselin než spirulina i modrozelená řasa. Přibližně dvacet procent těchto mastných kyselin tvoří alfa-linolenická varianta omega-3, která čistí cévy a je jedním z možných důvodů, proč se chlorela ukazuje tak účinná při redukci cholesterolu a při prevenci před arterosklerózou. (Vyňato z Healing with Whole Foods od Paula Pitchforda ředitele Heartwood Institute Wellness Clinic and Oriental Healing Arts Program.) Výzkum chlorely v souvislosti s cholesterolem a arterosklerózou V roce 1981 The Taiwan Medical Science Journal publikoval studii o účincích chlorely na hladinu cholesterolu v míše. Poté, co byla krysám s vysokou hladinou cholesterolu podána chlorela, nastal výrazný pokles hladin cholesterolu v míše (216 mg % spadlo na 165 mg % po osmi procentech chlorely ve stravě). Chlorela také významně snížila již nízkou hladinu cholesterolu v míše myší, což vedlo k domněnce, že chlorela disponuje homeostatickými účinky.

11 Studie časopisu Artery z roku 1987 oznámila, že se po ústním podání práškové chlorely zlepšila hyperlidermie (přemíra lipidů v krvi) a potlačil růst experimentální arteriosklerózy u laboratorních králíků. Vědci také pozorovali výrazný úbytek aortických lézí. V roce 1988 vědci publikovali v Artery (sv. 14) doplňující studii, ve které uvedli nález dvou prvků v chlorele glykolipidů a fosfolipidů, které snížily hladinu chlesterolu v míše krys. 23 V roce 1988 provedla katedra sérologie na Kanazawa Medical College studii na zjištění účinků chlorely proti postupu demence u starší populace. Pro výzkum bylo vybráno 49 mužů a žen, z nichž 24 trpělo cerebrovaskulární demencí (cerebrální hemorrhagií) a 25 Alzheimerovou chorobou. Tyto dvě skupiny byly dále rozděleny na kontrolní skupiny a skupiny pacientů, kterým byl podáván jak výtažek, tak tablety chlorely. Celý pokus trval po dobu šesti měsíců. U 32 % pacientů, kterým byla podávána chlorela, byly prokázány známky zmírněné demence (skupina 1), u 36 % se další demence zastavila (skupina 2) a 32 % dobrovolníků, jakož i kontrolní skupina, zaznamenalo zhoršení (skupina 3). Skupiny 1 a 2 tvořili pacienti s Alzheimerem a skupina 3 se skládala z pacientů trpících cerebrální hemorrhagií a některých pacientů s Alzheimerem. 24 Výzkum chlorely v souvislosti s vysokým krevním tlakem Studie z roku 1978, která byla uveřejněna v Japan Heart Journal uváděla, že poté, co byla krysám intravenózně podána chlorela, jejich krevní tlak po jedné hodině poklesl následujícím způsobem: o 63 mmhg u krys s vysokým krevním tlakem a o 32 mmhg u krys s normálním krevním tlakem. Během dalšího výzkumu byly spontánně hypertenzní krysy krmeny chlorelou po dobu sedmi týdnů a zjistilo se, že krevní tlak zvířat se oproti kontrolní skupině výrazně snížil a zůstal o mmhg nižší po dalších 23 týdnů experimentu. Po dvaceti pěti týdnech u některých krys vědci změřili hladinu reninu a shledali ji výrazně nižší u krys krmených chlorelou. Renin je hormon produkovaný ledvinami, který zvyšuje krevní tlak. (Vyňato z Chlorela přírodní léčivé řasy.) Slovo na závěr: Tento zjednodušený výtah studií na téma Chlorella pyrenoidosa a její vliv na civilizační choroby má pomoci k rychlé orientaci především odbornější veřejnosti. Jsme za společnost Green Ways s.r.o. rádi, že i zkušenosti desítek tisíc našich klientů potvrzují výše uvedená fakta. Produkt Chlorella pyrenoidosa Green Ways je nejkvalitnějším výrobkem společnosti Tajwanchlorella, která velkou část výše zmíněných studií sponzoruje. Děkujeme všem, kdo se společně s námi na osvětové kampani green foods podílejí a budeme vděčni za jakékoliv informace a zkušenosti z užívání Chlorelly pyrenoidosy.

12 Autor článku: Václav Rathouský - majitel společnosti Green Ways s.r.o.

STUDIE O PŮSOBENÍ CHLORELLY PYRENOIDOSY

STUDIE O PŮSOBENÍ CHLORELLY PYRENOIDOSY STUDIE O PŮSOBENÍ CHLORELLY PYRENOIDOSY Přeloženo společností Green Ways s.r.o. translation 2001 Jak Chlorella působí Detoxikace souvisí s odstraněním toxických látek z těla. Tyto látky jsou jak jedy přicházející

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

EBOOK: 11 rozdílů v kvalitě zelenáčů na Českém trhu, které můžou znamenat velké věci pro Vaše zdraví!

EBOOK: 11 rozdílů v kvalitě zelenáčů na Českém trhu, které můžou znamenat velké věci pro Vaše zdraví! EBOOK: 11 rozdílů v kvalitě zelenáčů na Českém trhu, které můžou znamenat velké věci pro Vaše zdraví! Copywright by Lenka Fučíková odborný poradce firmy Green Ways 11 rozdílů v kvalitě zelenáčů na Českém

Více

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně 3 v 1 14denní koncentrát Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně å Štíhlá postava å Vyhlazení pomerančové kůže å Obnova energie å Speciální složení účinných látek: CARNIFÉINE BURNER

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým 1. Co je TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým? TIENS Kardi je výživový doplněk obsahující olej z antarktického krillu, olej z plodů rakytníku

Více

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE

Více

SPIRULINA CO TO JE? Spirulina je modrozelená řasa.

SPIRULINA CO TO JE? Spirulina je modrozelená řasa. TIENS SPIRULINA SPIRULINA CO TO JE? Spirulina je modrozelená řasa. Na. Zemi se poprvé objevila přibližně před 3,5 miliardami let a je to jedna z nejstarších forem života na této planetě. Přirozeně se vyskytuje

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Zelené potraviny Tibet, Havaj, Peru, Tchaj-wan, Ekvádor, Kalifornie a Brazílie

Zelené potraviny Tibet, Havaj, Peru, Tchaj-wan, Ekvádor, Kalifornie a Brazílie Zelené potraviny Tibet, Havaj, Peru, Tchaj-wan, Ekvádor, Kalifornie a Brazílie Kvintesencí dnešní doby jsou bezesporu zelené potraviny, někdy označované jako superpotraviny. Pocházejí z čistě přírodních

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP TIENS KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP Hlavní surovina Tiens Koncentrovaného datlového sirupu se připravuje z nejkvalitnějších plodů čínské datle jujuba, varieta Golden Silk. Je

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly

nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly Ztráta tělesné hmotnosti a svalu Delší nemoc, úraz, operace, pobyt v nemocnici vede ke ztrátě

Více

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce Unicity, Inc., 2006 Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce PROBLÉM Kardiovaskulární onemocnění a vysoký cholesterol Diagram onemocnění. 1,500,000 1,300,000 1,200,000 900,000 600,000 554,643 300,000

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Nanokorektory v akci. Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné.

Nanokorektory v akci. Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné. Nanokorektory v akci Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné. Nanokorektory všeobecně NANO CORRECTOR je mnohonásobně účinnější než konvenční

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

Perfektní ústní hygiena

Perfektní ústní hygiena SupraShine zubní pasta Terminator ústní voda 2 Obvyklé zubní pasty obsahují problematické složky Methyl-a/nebo butyl parabeny - konzervační látky - jsou to látky, u kterých je podezření, že jsou karcinogenní

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Základní příčiny: Jiné hledisko třídění příčin: 1) genetická vnímavost

Základní příčiny: Jiné hledisko třídění příčin: 1) genetická vnímavost Je důležité pochopit, že autistické spektrum je důsledkem vícero příčin, je to tzv. multikauzální choroba. To, kdy se vyvine choroba nebo jak bude vážná, záleží v zásadě na citlivosti každého jednotlivce.

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!!

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!! Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!! PŘIROZENOST A KOMPLEXNOST Přirozenost a čistota Chlorofyl Enzymy Zásadotvornost Antioxidační aktivita Ječmen

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích BERÁNEK M., BORSKÁ L., KREMLÁČEK J., FIALA Z., MÁLKOVÁ A., VOŘÍŠEK V., PALIČKA V. Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové Finančně podporováno programy

Více

Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 60 Co

Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 60 Co Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 6 Co Úvod Ionizující záření je výrazným myelotoxickým činitelem, tedy faktorem, poškozujícím krvetvorbu. Poškození krvetvorby po expozici osob ionizujícímu

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

ZÁZRAČNÉ HOUBY V KOSTCE - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicín

ZÁZRAČNÉ HOUBY V KOSTCE - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicín REISHI-MRL T90, REISHI-MRL P250, REISHI VŠE - Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá, reishi lingzhi, 灵 芝. Velmi vhodné pro podporu imunity, k posílení kloubů, šlach a kostí, obnovuje síly po fyzickém či

Více

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková Osud xenobiotik v organismu M. Balíková JED-NOXA-DROGA-XENOBIOTIKUM Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu Toxické účinky: a) přechodné b) trvale poškozující c) fatální Vzájemné

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY. rtuť Hg = 0,000001 mg/kg. kumulují se v těle! Je problém je běžnou stravou vyloučit.

TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY. rtuť Hg = 0,000001 mg/kg. kumulují se v těle! Je problém je běžnou stravou vyloučit. TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY smrtelné často v minimálních koncentracích! pro člověka LD50 As2O3 = 200-300 mg/kg rtuť Hg = 0,000001 mg/kg LD50 - Smrtelná dávka, která testovaným jedincům způsobí 50% úhyn. kumulují

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce žlučníku a jater k detoxikaci jater a k obnově jaterního parenchymu (je vhodný k léčbě potravinových otrav)

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Účinnost léčby Iscadorem... 1 Aktuální údaje ze studií... 2 Léčba výtažky ze jmelí snižuje nejen vytváření metastáz... 2 Inhibice vytváření

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

Krmiva pro jeseterovité ryby 2017

Krmiva pro jeseterovité ryby 2017 Krmiva pro jeseterovité ryby 2017 Potápivé krmivo Vyvinuto pro recirkulační systémy - RAS Plovoucí krmivo Udržitelné krmivo Poloplovoucí krmivo Obsahuje astaxanthin Bez živočišného proteinu ze suchozemských

Více

TES-terapie v onkologii

TES-terapie v onkologii 1 TES-terapie v onkologii 2 Transkraniální elektrostimulace (TES terapie) forma transkraniální elektrostimulace (TES), což je neinvazivní a bezléková terapie, která se provádí pomocí nízkého proudu skrze

Více

Sel-Plex. JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno

Sel-Plex. JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno sel plex brozura TISK.indd 2 14.12.2006 9:39:52 Sel-Plex JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno Selen hraje v metabolismu živých organismů zásadní roli tím, že umožňuje normální

Více

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE Chutný, zdravý nápoj pro energii, soustředění a úpravu hmotnosti Obsahuje uhlohydráty s pomalým uvolňováním, díky tomu má nízký glykemický index a udržuje

Více

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Obchodní družstvo Soběšice HOTEL POD HOŘICÍ PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Prosíme, vracejte průvodce zpět! Úvodem Vážení klienti, tímto si Vám dovolujeme nabídnout přehled wellness služeb Hotelu pod Hořicí

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

1. Imunitní (obranný) systém ve vývoji člověka a během těhotenství

1. Imunitní (obranný) systém ve vývoji člověka a během těhotenství Obsah popularizačního textu 1. Imunitní (obranný) systém ve vývoji člověka a během těhotenství 2. Porod 3. Kojení a mateřské mléko 4. Seznam použité literatury 5. Seznam obrázků Imunologie těhotenství

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Rozhodnutí IARC k vlivu konzumace červeného masa a masných produktů na vznik nádorových onemocnění

Rozhodnutí IARC k vlivu konzumace červeného masa a masných produktů na vznik nádorových onemocnění Rozhodnutí IARC k vlivu konzumace červeného masa a masných produktů na vznik nádorových onemocnění Josef Kameník Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno Konzumace masa a riziko nádorových onemocnění

Více

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami.

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami. Mozek se začíná zmenšovat od 25 let a v 70 letech ztratil už 25 % své velikosti. Mozková činnost spotřebuje 20-25 % veškerého kyslíku,

Více

GARANCE. původu surovin. 60% masa. brambor a bylinek. Nízký obsah obilovin, bez pšenice a kukuřice Speciální mix bylinek a koření

GARANCE. původu surovin. 60% masa. brambor a bylinek. Nízký obsah obilovin, bez pšenice a kukuřice Speciální mix bylinek a koření Novinka GARANCE 60% masa brambor a bylinek původu surovin Nízký obsah obilovin, bez pšenice a kukuřice Speciální mix bylinek a koření NOVÁ, VYLEPŠENÁ RECEPTURA! Puppy All Breeds Puppy Mini Chicken&Potatoes

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Dithiokarbamáty: objev a historie 1. Co je známo o toxikologii pesticidů zinebu

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA TĚLESNÁ TEPLOTA člověk (stejně jako ptáci a ostatní savci) je živočich teplokrevný= endotermní, homoiotermní:

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

RNDr K.Roubalová CSc.

RNDr K.Roubalová CSc. Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc. www.vidia.cz kroubalova@vidia.cz Lidský cytomegalovirus Β-herpesviridae, p největší HV (240 nm), cca 160 genů Příbuzné viry: myší, krysí, opičí, morčecí Kosmopolitní

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Borůvka nať- řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz

Borůvka nať- řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz Borůvka nať- řezaná Nať borůvky je velmi ceněnou drogou, chránící proti volným radikálům a mající silné protizánětlivé účinky. Listy obsahují glukokininy (myrtilin) a proto se nálev z nich používá při

Více

DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ

DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ 90-TI DENNÍ TRANSFORMACE 90-ti denní - TRANSFORMACE 90-ti denní TRANSFROMACE je vaše šance jak zlepšit zdraví a postavu. Ve 12-ti týdenním programu vyčistíme váš organismus od toxinů,

Více

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence.

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence. VÝŽIVA jako primární prevence ZDRAVÍ www.welko.cz VÝŽIVA = hubnutí výživa = ZDRAVÍ www.welko.cz Hippokrates Člověk se rodí zdráv a všechny nemoci pocházejí z jídla Je prokázáno, že: 80 90 % nemocí je způsobeno

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Výroba normálních a abnormálně dlouhých huntingtinů je řízena odlišným způsobem. Našli jsme novou cestu, jak udržet buňky při HCH zdravé?

Výroba normálních a abnormálně dlouhých huntingtinů je řízena odlišným způsobem. Našli jsme novou cestu, jak udržet buňky při HCH zdravé? Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Potíže s translací? Nový pohled na výrobu proteinů, které způsobují Huntingtonovu

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Pitný režim PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Pitný režim 2. Vodní bilance 3. Kolik tekutin přijmout 4. Jak na pitný režim 5. Co pít 6. Voda 7. Perlivá či neperlivá 8. Minerální vody 9. Obsah zdravotně

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více