Informátor. sboru Vojkovice. Uvnitř naleznete: Interview s novými sourozenci Střídmé pití alkoholu Čtvrtletní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informátor. sboru Vojkovice. Uvnitř naleznete: Interview s novými sourozenci Střídmé pití alkoholu Čtvrtletní program"

Transkript

1 Informátor sboru Vojkovice Uvnitř naleznete: Interview s novými sourozenci Střídmé pití alkoholu Čtvrtletní program 3/4 2010

2 Rozhovor s novými sourozenci interview 1) V jakém věku tě poprvé napadlo nechat se pokřtít a kdy (v jakém věku) jsi vážně začal/a uvažovat o svém vyučování a následně křtu? Edit - Jelikož jsem se jako malá bála vody, neuměla jsem si představit, že bych se nechala pokřtít. O vyučování a svém křtu jsem začala uvažovat, když mi bylo okolo patnácti let a tato možnost mi byla nabídnuta. Ester - Napadlo mě to asi ve čtrnácti, ale pak dlouho trvalo, než jsem s vyučováním začala. Vážně jsem o této možnosti uvažovala přes poslední půlrok. Víťa - Kdy mi tato myšlenka bleskla hlavou, to si nepamatuji. Spíše jsem ani neuvažoval nad tím, že bych pokřtěný být neměl narodil jsem se jako advenťátko a byl jsem k tomuto rozhodnutí veden celý život. Vážně o křtu jsem začal uvažovat, když mi možnost nechat se vyučovat nabídl kazatel před zhruba rokem a půl. Benjamin - Nechat se pokřtít mne napadlo poprvé asi v deseti letech, ale vůbec jsem nevěděl, co křest znamená. Vážně se nechat vyučovat mne napadlo asi před dvěma roky a tehdy jsem začal uvažovat i o křtu. Danek - Když jsem byl menší, o křtu jsem moc neuvažoval, až jednou nám kazatel nabídl (mně a Víťovi), že se můžeme nechat vyučovat, a my to přijali. Myšlenka dát se pokřtít přišla během doby vyučování a vůbec nebyla špatná. Představa data křtu byla o týden později, až přišly děvčata s datem modlil jsem se za to a snad je to správné rozhodnutí. Když jsem se ptal táty, jak to bylo s křtem u něj, řekl, že se nechal pokřtít o trochu později, ale nelituje toho. 2) Z jakého důvodu ses nechal/a pokřtít? Říkal ti někdo, aby ses nechal/a pokřtít, nebo jsi po tom toužil sám/a? Edit - Sama jsem se rozhodla, že se nechám pokřtít na základě verše z Mk 16,16 (Kdo uvěří a pokřtí se, spasen bude ). Neznamená to však, že když jsem pokřtěna, jsem spasena, křest je však pro spasení určitě důležitý. Ester - Důvodů je hodně, ale ten pro mě nejdůležitější je, že se chci odevzdat Pánu Bohu a toužím po tom, aby mi odpustil všechny hříchy chci mu sloužit. Rozhodla jsem se sama. Víťa - Ke křtu jsem byl od malička vedený, je to však samozřejmě moje vlastní rozhodnutí, nikdo mne do ničeho nenutil. Benjamin - Nechat pokřtít je mé rozhodnutí a chci se dát pokřtít ze svého vlastního rozhodnutí. Danek - Po křtu jsem zatoužil sám. Navíc jsem měl (a stále i mám) podporu v tátovi když jsme se spolu bavili, pověděl mi, že je dobré nechat se pokřtít

3 v mládí z toho důvodu, že když člověk svou smlouvu s Ježíšem odloží, nemusí k této smlouvě ani dojít. 3) Máš nějakou zkušenost s Bohem (nebo i s ostatními lidmi, které ti Pán Bůh poslal do cesty), která ti pomohla se rozhodnout pro uzavření smlouvy s Ním? Edit - Zkušenosti mám. Jedna mi však utkvěla v srdci tak, že na ni stále vzpomínám a v mých myšlenkách je stále živá (rakovina a následné uzdravení maminky). Ester - Zkušeností mám hodně a cítím Boží ruku na každém svém kroku, jak mne chrání a pomáhá mi a taky mi pomohl moc i Beny a jsem ráda, že můžeme svůj křest prožívat spolu. Víťa - Nejvíce mne podporuje má rodina a také kamarádi z mládeže. Poslední dobou se mi ale čím dál častěji stává, že se mě lidé ptají na mou víru a já tak mám možnost jim něco o Pánu Bohu říct jakoby mne na ten křest Pán Bůh prakticky připravoval. Benjamin - Žádné zkušenosti nemám a chtěl bych je s Bohem zažít. I když jedna velká zkušenost existuje je to zkušenost, když mi Pán Bůh pomohl se školou. Danek - Věřím, že mi Pán Bůh poslal do cesty Víťu, protože sám bych se vyučovat pravděpodobně nedal a nevěděl bych, s kým se vyučovat; velkou oporou v tomto rozhodnutí mi byla Vladěnka. 4) Existuje nějaká pasáž (verš, kapitola nebo i celá kniha) v Bibli, která by tě posilovala buď v běžném životě, nebo i nyní před křtem? Pokud ano, která? Edit - Ano není však jedna určitá, v každé situaci mne posiluje nějaká jiná. Ester - Určitě existují mohla bych jich jmenovat mnoho, ale mezi ty pro mě nejdůležitější patří Přísloví 24,10: Pokud se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí. A pak také Žalm 37,5: Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní. Víťa - Už od mala mám kapitolu, která je má oblíbená a velmi povzbudivá. Je to Izaiáš 43. Benjamin - Svou vybranou pasáž nebo nějaký text nemám, jestli je však něco, co mne posiluje, tak je to Bible jako celek nebo jiné křesťanské knihy. Danek - Můj novoroční veršík byl 1. Timoteova 6,12. Nejdříve jsem jej nechápal, ale později jsem jej četl u Walachů a bylo mi řečeno, že tento verš zní úplně jako povolání ke křtu. 5) Chceš se nějak zapojit do chodu svého sboru po svém křtu? Jak? Edit - Jsem spojena s více směry působení, ráda zpívám s mládeží i ve sborovém zpěvu, půjčuji videokazety a DVD, taky by se mi líbilo učit děti a možná později i dospělé žáky (smích).

4 Ester - Chtěla bych pomáhat ve výzdobě sboru (kytice), protože mě to baví, jen však pod podmínkou, že by mne tety, které mají tuto funkci na starost, přijaly mezi sebe. Víťa - Myslím si, že by každý měl dělat to, co ho baví, čemu rozumí a umí se v tom pohybovat. Mne baví hudba a vše s ní spojeno a myslím, že i to je ve sboru velmi potřeba. Benjamin - Do chodu svého sboru se chci zapojit, ale víceméně se již zapojuji mám na starosti zvukovou aparaturu. Danek - Jak bych se mohl zapojit, to sám nevím, ale pokud bych věděl, že mi určitá věc (funkce) jde a nebyl by problém ji uvádět v praxi, klidně ji dělat budu. 6) Je nějaká zkušenost nebo nějaká věc, za kterou jsi Pánu Bohu vděčný/á? Edit - Jak již bylo řečeno, jsem moc vděčná, že je mezi námi stálé zdravá maminka, že nikdo z naší rodiny nechybí a taky jsem moc vděčná, že jsem udělala ten krok a nechala se pokřtít. Ester - Především jsem mu vděčná za můj život a za moje nejbližší. Víťa - Děkovat bych mohl téměř za všechno, ale asi největší dík Bohu patří za to, že jsem se narodil do velké věřící rodiny, za to, že se celou dobu od narození až do teď o mě staral a pomohl mi s mnohými věcmi, o které sem ho žádal (hudební talent, přijetí na školu), za rodinu a kamarády, kteří mě mají rádi a stále mě podporují! Benjamin - Jak již jsem odpověděl, je to ta škola, že mi Pán Bůh hodně pomohl a že mi pomáhá na každém kroku to pro mne hodně znamená. Danek - Vděčnost patří za rodinu, Vladěnku, život, zdraví a přátelé. Mohl bych toho napsat více, ale za tyto skutečnosti jsem vděčný nejvíce našemu milému Bohu. Lukáš Sabela Střídmé pití alkoholu zajímavost UŽ JEDNA SKLENIČKA ALKOHOLU ZVYŠUJE RIZIKO RAKOVINY Martine Perez (Le Figaro, 18/02/2009) Je tu špatná zpráva pro ty, kteří se rádi napijí, třeba jen málo, a jak sami říkají s rozumem. Nejnovější výzkumy ukazují, že ve skutečnosti není vůbec možné pít alkohol bez následného zvýšení rizika rakoviny. A tak už pouhá sklenička vína denně může toto nebezpečí zvětšit o 9 až 168%, v závislosti na typu rakoviny. Toto úterý profesoři Dominique Maraninchiová (ředitelka francouzského Národního institutu pro výzkum rakoviny) a Didier Houssin

5 představili brožuru určenou lékařům, která se zabývá doporučeními z oblasti výživy, které mají přispět k prevenci rakoviny. Tato doporučení, která vychází z mezinárodní zprávy z roku 2007, která analyzovala více než vědeckých výzkumů, silně zdůrazňují vztah mezi alkoholem a rakovinou. Asi 10,8 % výskytů rakoviny u mužů a 4,5 % u žen jsou prokazatelně zapříčiněny alkoholem. V devadesátých letech 20. století bylo považováno pití malých dávek alkoholu za prospěšné pro zdraví. Časy se ale mění. Společnost dnes intenzivně diskutuje a je znepokojena nad riziky, která mohou přinášet malé dávky elektromagnetických vln nebo radiace. Nebezpečí rakoviny spojené s jednou nebo dvěma malými skleničkami vína denně se ale opomíjí a nevzbuzuje žádné kontroverze. Jenže i ona pověstná a propagovaná prospěšnost vína na srdce začíná být vážně zpochybňována Konzumace alkoholických nápojů úzce souvisí se zvýšením pravděpodobnosti rakoviny dutiny ústní, hltanu, hrtanu, jícnu, tlustého střeva, prsu a jater. Toto riziko roste s množstvím alkoholu. Ale už jedna sklenička alkoholu za den zvyšuje riziko onemocnění rakovinou dutiny ústní, hltanu a hrtanu o 168 %, rakovinou jícnu o 28 %, rakovinou prsu o 10 %, a rakovinou tlustého střeva o 9 %. Whisky, víno nebo pivo? Zvýšení rizika je patrné už od jedné skleničky denně, vysvětlovala v úterý Paule Martelová (ředitelka výzkumu v institutu Inra). Efekt závisí na množství konzumovaného alkoholu, ne na typu nápoje. Jedna sklenička alkoholu odpovídá 30 mililitrům whisky, jednomu deci vína či šampaňského, 0,25 litru piva A jak může alkohol zvyšovat tato rizika? Alkohol (neboli ethanol) se v organismu přeměňuje na acetaldehyd, který je obecně považován za karcinogenní. Tato přeměna je způsobena enzymem alkoholdehydrogenázy (ADH), který se vyskytuje v játrech nebo i v ústech. Acetaldehyd je nakonec z organismu eliminován jiným enzymem. Nicméně koncentrace tohoto karcinogenního acetaldehydu v organismu může být zvýšená po poměrně dlouhou dobu u osob, které konzumují hodně alkoholu, nebo i u těch, kteří jsou geneticky nastaveni k pomalejšímu odbourávaní acetaldehydu. Alkohol působí také přímo a lokálně (především v dutině ústní, v hltanu, hrtanu a v jícnu) jako rozpouštědlo, které zvyšuje slizniční propustnost karcinogenů jako je např. tabák, což vysvětluje synergický efekt při vystavení oběma těmto faktorům. V roce 2007 proto zařadilo Mezinárodní centrum pro boj s rakovinou alkohol do kategorie karcinogenních látek vážně ohrožujících lidské zdraví. Ze sobotniskola.casd.cz převzal Lukáš Sabela

6 Narozeniny návštěvníků sboru ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ 3. Jaroslava Spielvogelová 2. Daniel Gorný 4. Liduše Kováčiková 9. Vladimír Walach ml. 3. Karin Polochová 4. Jiří Kisza 10. Václav Zářický 4. Jiřina Kolářová 5. Petr Sosna 10. Dušan Bardoš 8. Marek Koloničný 9. Eva Manoli 13. Halina Heczková 9. Marcelina Schwarzová 9. Jakub Sosna 15. Ludmila Krajčovičová 10. Oldřich Dýrr 11. Eduard Skalka st. 15. Eliška Dýrrová 13. Petra Kiszová 17. Eva Bártková 16. Lukáš Bolek 15. Radim Kollár 17. Lumír Maďa 18. Rostislav Poloch 15. Daniela Polochová 18. Jiří Buroň 19. Dalibor Koloničný 16. Václav Bártek 19. Zdeňka Salamonová 20. Pavla Polochová 16. Grete Laufersweilerová 19. Petr Galda 22. Anna Pěkníková 18. Ema Walachová 19. Filip Galda 22. Vlaďka Walachová 20. Adolf Vřetionko 20. Sára Kollárová 23. Ján Kováčik 20. Robin Pěkník 22. Renáta Sosnová 24. Alex Laufersweiler st. 23. Ellen Bártková 24. Milan Sosna 24. Anna Turoňová 23. Martin Buroň 26. Vanda Vřetionková 27. Judita Turoňová 25. David Sabela 28. Soňa Kollárová 28. Pavel Stebel 26. Lucie Steblová 30. František Pěkník 30. Luděk Pěkník 28. Josef Haleš 30. Robert Bártek 31. Nela Sosnová Do tohoto čísla přispěl: Lukáš Sabela Redakce: Lukáš Bolek, oddělení komunikací Mail: Adresa: Vojkovice 74 Web: vojkovice.net

Informátor. sboru Vojkovice. 2014 jarní číslo

Informátor. sboru Vojkovice. 2014 jarní číslo Informátor sboru Vojkovice 2014 jarní číslo Oddělení misie misijní program čtvrtletí Milé vojkovické společenství v Kristu Ježíši, dovolte, abych vás jménem misie pozdravil a napsal pár řádků. V poslední

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

01/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi,

Více

ZHAI HUA WUSHU INSTITUTE se představuje

ZHAI HUA WUSHU INSTITUTE se představuje 56 ZHAI HUA WUSHU INSTITUTE se představuje Hlavní postavou tohoto kulturně-sportovního centra je čínská mistryně wushu Hua ZHAI, která se narodila roku 1963 v čínské městě Hu Lu Dao, ležícím v provincii

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 7-8/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK POUZE DOBRÝ ZVYK? Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu. Žalm 122,1 Uvěřil jsem před více než třiceti

Více

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 TAJNOSTI film, který zaujal Když se věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo (Ef 5,13n) Pozoruhodný zážitek skýtá film

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Církev adventistů sedmého dne. sbor Frýdlant n.o.

Církev adventistů sedmého dne. sbor Frýdlant n.o. Církev adventistů sedmého dne sbor Frýdlant n.o. Bulletin číslo 29. vyšlo dne 2.1.2010 MODLITBA Pane ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

BŘEZEN/2014 ČASOPIS PRO VŠECHNY GENERACE NEBÚZARADÁN

BŘEZEN/2014 ČASOPIS PRO VŠECHNY GENERACE NEBÚZARADÁN KOMPAS BŘEZEN/2014 ČASOPIS PRO VŠECHNY GENERACE NEBÚZARADÁN P RO G R A M NA BŘEZEN 2014 Obsah / březen 2014 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pane mých hodin a Daniela Asszonyi Úvodník Martin Bagar Pane

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

O nás 11/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 11/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 11/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, letos už podruhé píši tyto řádky před volbami, avšak vy je čtete až po volbách. Vzpomínáte na vzrušenou atmosféru lednových

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Otevřenost životu Prvního června každého roku oslavujeme Den dětí. Děti jsou někdy podceňovány. Někdy jsou naopak hýčkány

Otevřenost životu Prvního června každého roku oslavujeme Den dětí. Děti jsou někdy podceňovány. Někdy jsou naopak hýčkány Otevřenost životu Prvního června každého roku oslavujeme Den dětí. Děti jsou někdy podceňovány. Někdy jsou naopak hýčkány a dělají se z nich malá princátka a princezničky. Ani jeden extrém se nezdá zdravý.

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem e 1/2014 Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem Obsah Dobré čtení 3 5 27 Ty a svět okolo 6 8 Můj příběh 9 11 15 8 Na tobě záleží Nejen pro všechny

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Co ti brání (pokud ti něco brání) v tom, abys Bibli četl (místo, čas, priority atd.)

Co ti brání (pokud ti něco brání) v tom, abys Bibli četl (místo, čas, priority atd.) 1 Některé základní otázky křesťanství studia pro skupinky Tato studia jsou určeny pro diskusi ve skupinkách, zároveň vyžadují od těch, kdo se jimi budou zabývat určitou míru přípravy. Studia jsou prokládána

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 1/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více