Pravidla jednotného vizuálního stylu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla jednotného vizuálního stylu"

Transkript

1 Pravidla jednotného vizuálního stylu l i s t o p a d

2 K o n s t a n t y f i r e m n í h o d e s i g n u Základním prvkem jednotného firemního designu Penzijního fondu České pojišťovny jsou jeho konstanty: firemní barevnost, firemní značka (její verze a varianty) a firemní písma. Tyto základní grafické prvky definované v tomto manuálu tvoří klíčovou část jednotného a silného vizuálního stylu společnosti. Nejdříve pár slov k vlastnímu názvu společnosti. Termín obchodní firma označuje právně závaznou formu názvu společnosti zapsanou v obchodním rejstříku, tedy Penzijní fond České pojišťovny, a. s.. Užívá se v právně relevantních dokumentech. Zkratka označující právní subjektivitu je od názvu společnosti oddělena čárkou a mezerou, mezi dílčími zkratkami a. a s. je z důvodu typografické čistoty dávána přednost tenké mezeře. Za zkratkou smí následovat pouze čárka, dvojtečka, středník, otazník nebo vykřičník. Právní subjektivitu lze uvádět rovněž v plném znění akciová společnost, a to jak před vlastním názvem společnosti, tak i za ním. V grafické podobě firemní značky se označení akciové společnosti zásadně nesmí používat. V běžné psané podobě, zejména u materiálů orientovaných na klienty penzijního připojištění, se používá název společnosti bez označení právní subjektivity, který je totožný se slovní ochrannou známkou, tedy Penzijní fond České pojišťovny. Název je možné běžně skloňovat, píše se obvykle minuskami a ne v zta huje se k němu kodifikovaná typografická podoba. Konstanty jednotného firemního stylu: BAREVNOST ZNAČKA PÍSMO ab Příklad označení obchodní firmy s uvedením právní subjektivity v textové podobě: Penzijní fond České pojišťovny, a. s. Penzijní fond České pojišťovny, akciová společnost akciová společnost Penzijní fond České pojišťovny Příklad grafické podoby označení společnosti: Příklad názvu společnosti: Penzijní fond České pojišťovny Ú V O D 4

3 Z á k l a d n í f i r e m n í b a r v y ZÁKLADNÍ BARVY SPOLEČNOSTI Firemní modrá: Základní definice barevnosti je stanovena v přímých barvách stupnice PANTONE: Modrá: PANTONE 540 Žlutá: PANTONE 109 Tato definice je závazná a je třeba, aby ji různé výrobní postupy co nejvěrněji napodobovaly. Při rozkladu do čtyřbarvotiskových barev se použije následující předpis: Modrá: Cyan = 100 % Magenta = 50 % Yellow = 0 % Black = 55 % Žlutá: Cyan = 0 % Magenta = 10 % Yellow = 100 % Black = 0 % Firemní žlutá: Pro aktivní zobrazování se užívá následující definice: Modrá: Red = 0 Green = 53 Blue = 101 Žlutá: Red = 255 Green = 228 Blue = 0 Nátěrové hmoty jsou definovány následovně: Modrá: RAL 5013 Žlutá: RAL 1018 Samolepící fólie lze užít od několika výrobců: 3M tmavě modrá M žlutá M translucentní modrá M translucentní žlutá Oracal tmavě modrá 050 Oracal světle žlutá 022 Oracal translucentní modrá Oracal translucentní žlutá JAC SERILU modrá JAC SERILU žlutá Fólie pro ražbu zlatou barvou se volí v odstínu: Zlatá: PANTONE 871 DOPLŇKOVÁ PRODUKTOVÁ BARVA Pro produkt penzijní připojištění a pro produktovou skupinu České pojišťovny životního a úrazového pojištění se používá doplňková přímá barva: Pantone 144 C. Produktová oranžová: Pro její rozklad do čtyřbarvotiskového modelu CMYK se používá následující předpis: Oranžová: Cyan = 0 % Magenta = 50 % Yellow = 100 % Black = 0 % Pro aktivní zobrazování se užívá následující nastavení: Oranžová: Red = 248 Green = 145 Blue = 18 PANTONE je ochranná známka společnosti Pantone, Inc., USA b a r e v n o s t 5

4 T V A R O V É M O D I F I K A C E Podobně jako většina dceřiných společností České pojišťovny odvozuje Penzijní fond České pojišťovny svoji značku od vizuální identity mateřské společnosti a to jak co do grafických prvků, tak též co do barvy a typografického zpracování. Základním grafickým prvkem značky je motiv spletených lipových ratolestí (symbolizujících českou státnost, sílu a vzájemnou ochranu) na popředí stylizované pavézy (poukazující na dlouhou tradici společnosti) z dílny akademického sochaře Zdeňka Kolářského. Pro textovou část značky je použito upravené písmo Quay Sans. A. Horizontální značka: B. Sesazená značka: V základním provedení využívá značka rovněž v souladu s Českou pojišťovnou její žlutomodrou barevnou kombinaci. Grafické ztvárnění značky společnosti včetně grafického prvku pavézy slouží jako ochranná známka registrovaná na Úřadu průmyslového vlastnictví. Aby značka vyhovovala různým použitím, byla vytvořena ve třech základních tvarových variantách: C. Centrovaná značka: A. horizontální, B. sesazená, C. centrovaná. Značku společnosti je možné reprodukovat pouze v souladu s pravidly definovanými v tomto manuálu a takřka výhradně jen s využitím přiložených elektronických podkladů. Jakékoli zasahování do grafické podoby značky společnosti je zakázáno. Jedinou přípustnou tvarovou modifikací značky je doplnění její horizontální podoby o firemní claim (viz. A.1. a A.2.). Ten má kodifikovanou grafickou podobu i umístění vzhledem ke značce a nelze jej pozičně ani typograficky modifikovat. Plnobarevná značka může být nahrazena jednobarevnou nebo černobílou značkou, způsoby sesazení s claimem zůstávají stejné. Obdobně jako u značky samotné je v naprosté většině použití vhodné aplikovat přiložené elektronické verze všech přípustných barevných a tvarových podob. A.1. Horizontální umístění claimu vzhledem k horizontální podobě značky: A.2. Vertikální umístění claimu vzhledem k horizontální podobě značky: 6

5 B A R E V N É M O D I F I K A C E Všechny tři tvarové varianty značky (horizontální, sesazená a centrovaná) lze používat v několika barevných provedeních podle účelu a barvy podkladové plochy: A.1. Plnobarevná značka: A.1. Plnobarevná značka Využívá modrý podklad pavézy s bílou linkou a žlutými lipovými ratolestmi. Písmo je provedeno v barvě modré. Značku lze použít pouze na bílé podkladové plochy a to zejména pro plnobarevné reklamní materiály. A.2. Jednobarevná značka: A.2. Jednobarevná značka Opět modrý podklad pavézy, bílá linka, ale v tomto případě s bílými lipovými ratolestmi. Písmo je modré. Značku lze použít pouze na bílé podkladové plochy, případně na plochy do 10 % krytí. Je určena pro merkantilní tisky jednobarevné, max. dvojbarevné (tj. firemní modrá a černá). A.3. Černobílá značka: A.3. Černobílá značka Podklad pavézy a písmo jsou černé, linka a lipové ratolesti bílé. Značku lze použít pouze na podkladové plochy do 30 % krytí. Tato varianta se používá pro černobílý tisk, zejména se tedy jedná o použití v kancelářských aplikacích vycházejících z předdefinovaných šablon. B.1. Plnobarevná inverzní značka: B.1. Plnobarevná inverzní značka Využívá modrý podklad pavézy s bílou linkou a žlutými lipovými ratolestmi stejně jako plnobarevná značka. Písmo je však v tomto případě bílé. Tuto variantu plnobarevné značky lze použít pouze na podkladové plochy ve 100% firemní modré barvě, nejčastěji pro plnobarevné reklamní materiály. B.2. Jednobarevná inverzní značka Jako u jednobarevné značky i inverzní varianta používá modrý podklad pavézy, bílou linku a lipové ratolesti. Písmo je zde provedeno v bílé barvě. Značka se převážně použije na tmavé podkladové plochy s krytím vyšším než 40 %. Velmi často jsou takhle řešeny merkantilní jednobarevné tisky, např. většina současných klientských formulářů. B.3. Černobílá inverzní značka Podklad pavézy je černý, linka, lipové ratolesti a písmo bílé. Značku lze použít na tmavé podkladové plochy s krytím větším než 30 %. Tato varianta se používá pro černobílý tisk, případně pokud použitá technologie neumožňuje správnou reprodukci firemní barevnosti. B.2. Jednobarevná inverzní značka: B.3. Černobílá inverzní značka: C.1. Transparentní značka Linka a lipové ratolesti jsou transparentní. Používá se při realizaci značky na světlých plochách (kovových, texturovaných...), převážně pro označení reklamních předmětů. Barva podkladu pavézy a písma je firemní modrá nebo černá, v některých případech (u ražby folií či při sítotisku) tmavě stříbrná popř. zlatá, vždy však tmavší, nanejvýš stejně sytá jako vlastní podklad. C.1. Transparentní značka: C.2. Transparentní inverzní značka Podklad pavézy je transparentní. Tato varianta transparentní značky má analogické použití, v tomto případě však pro tmavé (kovové, texturované...) plochy, což je častý případ reklamních předmětů. Základní barvou pro linku pavézy, lipové ratolesti a písmo je bílá. Pro ražbu, sítotisk a podobné technologie je rovněž možno použít světle stříbrnou, popř. zlatou, vždy však světlejší, nanejvýš stejně sytou (slepotisk, laser...) jako vlastní podklad. Uvedené barevné varianty lze aplikovat na všechny povolené modifikace značky. C.2. Transparentní inverzní značka: 7

6 P O M Ě R O V Ý R O Z K R E S Poměrový rozkres popisuje základní proporční vztahy mezi jednotlivými komponentami značky. Jako základní jednotka je stanovena výška grafického emblému (pavézy s lipovými ratolestmi) označená. Poměrový rozkres horizontální značky: 4 Poměrový rozkres sesazené značky: 0,048 0, ,12 0,085 0,1 0,085 0,3 Poměrový rozkres centrované značky: 0,15 0,14 0,25 0,3 0,15 0,15 0,4 0,04 2,5 8

7 S Í Ť O V Ý R O Z K R E S Síťový rozkres popisuje konstrukci jednotlivých komponent značky (pavézy s lipovými ratolestmi a názvu společnosti) za pomocí milimetrové sítě. Rozkres slouží pouze k hrubé orientaci v proporcích a případné jejich kontrole zejména při nadstandardních velikostech a technologických postupech, kdy nelze využít digitální podobu značky, jež je v několika běžných vektorových formátech uložena na disku CD-ROM, který je součástí tohoto logomanuálu. 9

8 S Í Ť O V Ý R O Z K R E S Síťový rozkres textové části horizontální a centrované podoby značky. 10

9 S Í Ť O V Ý R O Z K R E S Síťový rozkres textové části sesazené podoby značky. 11

10 O C H R A N N Á Z Ó N A Ochranná zóna definuje minimální vzdálenost značky od ostatních prvků jakými může být text, ilustrace, fotografie, okraje listu, jiná značka atd. z důvodu zachování čitelnosti, grafické čistoty a působivosti. Jako základní jednotka je stanovena výška grafického emblému (pavézy s lipovými ratolestmi) označená. Ochranná zóna horizontální značky: Ochranná zóna sesazené značky: Ochranná zóna centrované značky: 12

11 M I N I M Á L N Í V E L I K O S T Pro dodržení dobré čitelnosti a působivosti značky je nutné volit její vhodnou velikost s ohledem na formát a použití. Minimálně je třeba dodržovat nejmenší velikost značky definovanou minimální velikostí grafického motivu pavézy s lipovými ratolestmi (). Pro většinu použití by neměla velikost pavézy klesnout pod 6 mm (platí pro všechny varianty značky). V některých případech, například u potisku reklamních a dárkových předmětů či u tiskovin s limitovanou velikostí, lze použít i značku menších rozměrů, použitá technologie však musí zaručit její dobrou prokreslenost. (Nejkritičtější se z tohoto pohledu jeví dělící prostory mezi jednotlivými segmenty lipových ratolestí, které by se mohly u malých rozměrů a nekvalitní výrobní technologie slévat.) Minimální velikost horizontální značky: = 6 mm Minimální velikost horizontální značky s vertikálně umístěným claimem: = 6 mm = 8 mm = 6 mm = 6 mm Minimální velikost horizontální značky s horizontálně umístěným claimem: Minimální velikost sesazené značky: Minimální velikost centrované značky: 13

12 V O L B A A U M Í S T Ě N Í Značka Penzijního fondu České pojišťovny se v dokumentech umísťuje dle standardů stanovených pro jednotlivé dokumenty v rámci zachovávání jednotného firemního stylu. Lze však stanovit jistá pravidla, která používání značky v hrubých rysech vymezují. Příklad umísťování horizontální značky ve vertikálních formátech: V záhlaví dokumentu se umísťují asymetrické tvarové modifikace značky (horizontální a sesazené) do levého horního rohu dokumentu, v případě direct mailu je přípustná i pozice vpravo. V zápatí se takováto značka umístí zpravidla do pravého dolního rohu, v případě potřeby do levého dolního rohu. Vystředěná značka se umisťuje pouze na vertikální osu, ať už v záhlaví, zápatí či méně často i jiné oblasti dokumentu. Při umisťování značky do jakéhokoli formátu (tiskoviny, tabule, reklamní plochy apod.) je bezpodmínečně nutné respektovat předepsanou ochrannou zónu značky. Příklad umísťování sesazené značky ve vertikálních formátech: Příklad umísťování centrované značky ve vertikálních formátech: Příklady umísťování značek v horizontálních formátech: 14

13 Z á k l a d n í p í s m a Vedle firemní značky a barevnosti je základní konstantou jednotného firemního stylu vyzrálá typografie spočívající ve správném a jednotném používání firemních písem a sjednocených sazebních předpisech s ohledem na charakter konkrétních tiskových materiálů. Základním firemním písmem Penzijního fondu České pojišťovny je bezpatkové písmo Frutiger v následujících řezech: Frutiger Light; Frutiger Roman. Ukázka písma Frutiger Light Ukázka písma Frutiger Roman Při práci s firemním písmem je třeba dbát na precizní sazbu dodržující česká typografická pravidla. Z důvodu snadné čitelnosti se nedoporučuje používat více než 70 znaků na řádek. P Í S M O 15

14 D o p l ň k o v á p í s m a Ve výjimečných případech, kdy nelze použít základní firemní písmo Frutiger, je možné provést náhradu písmem Arial v následujících řezech: Arial Regular; Arial Italic; Arial Bold; Arial Bold Italic, které jsou běžně dostupné jako součást operačních systémů. Pro vyplňování merkantilních tiskových materiálů textovým editorem je možné používat rovněž běžně dostupné písmo Times New v těchto řezech: Times New Regular; Times New Italic; Times New Bold; Times New Bold Italic. Ukázka písma Arial Regular Ukázka písma Arial Italic Ukázka písma Arial Bold Ukázka písma Arial Bold Italic Ukázka písma Times New Regular Ukázka písma Times New Italic Ukázka písma Times New Bold Ukázka písma Times New Bold Italic P Í S M O 16

15 S p e c i á l n í v a r i a n t y p í s m a Pro některé případy komunikačních aktivit je povolena speciální varianta základního písma. Jedná se o 90% zúžení řezů Frutiger Roman a Light. Tato varianta písma se užívá například u titulků a headlinů, kde je nutnost pracovat s menším horizontálním prostorem pro písmo. Pro sazbu formulářů, vizitek a dalších tiskovin s většími nároky na prostor v horizontálním směru se používá písmo Frutiger v kondenzovaných řezech: Frutiger Light Condensed; Frutiger Light Condensed Italic; Frutiger Condensed; Frutiger Bold Condensed; Frutiger Black Condensed. Ukázka písma Frutiger Light (90 %) Ukázka písma Frutiger Roman (90 %) Ukázka písma Frutiger Light Condensed Ukázka písma Frutiger Light Condensed Italic Ukázka písma Frutiger Condensed Ukázka písma Frutiger Bold Condensed Ukázka písma Frutiger Black Condensed P Í S M O 17

16 D O P L Ň K O V É P RV K Y V I Z U Á L N Í H O S T Y L U Vizuální styl Penzijního fondu České pojišťovny je založen na kombinaci základních a doplňkových prvků. Způsob použití banerů na POS a ATL materiálech: Mezi základní prvky řadíme značku, písmo ve správném řezu a velikosti a korporátní barvy. Doplňkovými prvky jsou bannery, korporátní pruh a fotografie. Bannery POS materiálů nesou korporátní barvy v pruhu banneru. Na obecné úrovni je to korporátní žlutá. Na produktové úrovni je to barva oranžová. Bannery dále nesou fotografie, které uvozují tematiku tiskoviny, a nesou textové informace (headline, bodycopy inzerátu apod.). Bannery ATL nesou vždy jen korporátní barvu v pruhu banneru a subbbaneru (retail korporátní žlutá), dále textové informace (název produktu, kontakty, headline, bodycopy). Nenesou produktové barvy ani fotografie. Korporátní pruh je nositelem firemní značky, jejíž umístění je pevně dáno. Může nést i jiné značky, např. partnerů, pokud je třeba uvádět. Příklad umísťování banerů v layoutu stránky: K flexibilitě bannerů patří zejména možnost jejich pohybu po celém layoutu. Tento pohyb je však limitován určitými pravidly: bannery mohou vystupovat pouze z jedné strany (nesmějí se tedy dotýkat dvou hran layoutu současně) a nesmí vystupovat ze spodní strany layoutu. Další významnou charakteristikou bannerů je jejich možnost expanze do téměř libovolné velikosti. Pravidla pro tvorbu bannerů detailně řeší manuál České pojišťovny. Příklad užití různé velikosti banerů v layoutu stránky: P R V K Y 18

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY A OBSAH A B C D E ZÁKLADNÍ ELEMENTY KORPORÁTNÍ MATERIÁLY KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY POS MATERIÁLY BRANDING VÝLOH A ZÁKLADNÍ ELEMENTY A.1.1 logotyp_základní

Více

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od Ing. Dita Koksová telefon: +420 606 265 683 email: gradiko@seznam.cz web: www.gradiko.hy.cz Obsah Úvod... strana 3 Logo Idea loga...

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny OBSAH Obsah 3 Zelená vlna Definice 4 Ochranné pole 4 Varianty logotypu 5 Definice barev 6 Minimální velikosti 7 Umístění na podkladu 8 Zpravodaj Zelené

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR LOGOMANUÁL Logomanuál RKČR Logomanuál určuje základní pravidla užití logotypu profesionálního sdružení odborníků, a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu Realitní komora České republiky.

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 ÚVOD Jako všechny silné značky i značka CORECT96 je založena na poslání prezentovat společnost a budovat její hodnoty. Stejně jako je důležitá schopnost posilovat ji skrze činnosti

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0 GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 U:FON GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 Dobrý den, jsem U:fon a přináším do České republiky technologii, která učiní komunikaci mnohem dostupnější, než bylo dosud představitelné. Tento

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah ÚVOD Funkce a užití manuálu 1. ZNAČKA 1.01 Značka instituce 1.02 Základní barevné provedení značky 1.03 Varianty základního provedení 1.04 Polotónové provedení

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Česká obec sokolská. Autor jednotného vizuálního stylu: Ondřej Kafka, Kafka Design, s.r.o.

Česká obec sokolská. Autor jednotného vizuálního stylu: Ondřej Kafka, Kafka Design, s.r.o. Česká obec sokolská autoři manuálu: Komise pro problematiku propagace, Bc. Věra Vránová vedoucí členové: Ing. Jana Pechmanová, Milan Sobota, Michal Pávek, Oldřich Kejík, Helena Rezková Kafka Design, s.r.o.

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L 1 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití. Grafický manuál společnosti

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 2 Značka 2 1 Značka 2 2 Značka názvem a www 2 3 Značka s názvem 2 4 Značka s adresou 2 4 Značka pro partnery MAS Obsah 3 Písmo 3 1 Základní písmo

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

Banner / cappa deska 21 Papírové desky 22 Diář s ražbou 23 Blok A6, A4 24 Dřevěná tužka Koh-i-noor 26 Dřevěná propiska FSC 27 Hrnek 28 Šňůrka Lanyard

Banner / cappa deska 21 Papírové desky 22 Diář s ražbou 23 Blok A6, A4 24 Dřevěná tužka Koh-i-noor 26 Dřevěná propiska FSC 27 Hrnek 28 Šňůrka Lanyard 2010/10 Obsah Logotyp MŽP STANDARD 4 Logotyp MŽP EXPANDED 5 Ochranné pole a minimální velikost loga 6 Barevné provedení CMYK 7 Barevné provedení Pantone 368 a K 8 Barevné provedení pro řezanou grafiku

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Manuál logotypu TECHMANIA SCIENCE CENTER.

Manuál logotypu TECHMANIA SCIENCE CENTER. logomanuál Manuál logotypu TECHMANIA SCIENCE CENTER. Logomanuál doprovází logotyp a popisuje základní pravidla jeho užití v různých médiích. Je rozdělen do několika kapitol, které popisují možné a zakázané

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

Obsah. Úvod. Vizuální styl. Značka

Obsah. Úvod. Vizuální styl. Značka Manuál značky Obsah 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Úvod

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Grafický manuál společnosti E LINKX a.s.

Grafický manuál společnosti E LINKX a.s. Grafický manuál společnosti E LINKX a.s. inovující přínosné volné Obsah 4 Úvod 5 Logo a použití 8 Barevná paleta 10 Typografie 12 Aplikace loga 14 Aplikace korporátní identity Úvod Základ grafické identity,

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Název kategorie. Název kategorie

Název kategorie. Název kategorie LOGO MANUAL Logo 3 Logo kategorie 4 Minimální velikost loga 5 Ochranná zóna loga 6 Barevná verze loga 7 Černobílá verze loga 8 Negativní verze loga 9 Užití loga na barevném pozadí 10 Zakázané varianty

Více

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Verze 0.6 Zelená úsporám Obsah Úvod Úvod 1 Tvar 1 čtverec....................... 2 Tvar 2 obdélník....................... 6 Tvar 3 hvězdička 10

Více

ZNAČKA A PRAVIDLA POUŽÍTÍ

ZNAČKA A PRAVIDLA POUŽÍTÍ GRAFICKÝ MANUÁL ORGANIZACE LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO, LIPOVÁ 20 ZNAČKA A PRAVIDLA POUŽÍTÍ KAPITOLA 1 OBSAH ZÁKLADNÍ VARIANTA LOGA 3 KONSTRUKCE 4 ČERNOBÍLÁ A INVERZNÍ PODOBA

Více

CID MANUAL. společnosti corahb

CID MANUAL. společnosti corahb CID MANUAL společnosti corahb 2 Firemní styl, často přepisováno anglicky jako corporate identity, je souhrnné označení pro soubor pravidel určujících jak vnější vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům,

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více