Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s."

Transkript

1 Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

2 Obsah Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního jména 1.4 Firemní značka Logotyp 2.1 Barevnost logotypu 2.2 Velikost a umístění logotypu 2.3 Povolené a nepovolené příklady užití logotypu 2.4 Firemní barvy Základní barvy a jejich složení 3.1 Doplňkové barvy a jejich složení 3.2 Firemní písmo Firemní písmo 4.1 Grafické (sazební) druhy elektronického písma 4.3 Merkantilní tiskoviny Dopisní papír 5.1 Formální dopis se značkou (dle normy ČSN) 5.2 Formální dopis bez značky (dle normy ČSN) 5.3 Osobní dopisní papír - ředitelský 5.4 Osobní dopisní papír - univerzální 5.5 Faxový formulář 5.6 Obálka C6 5.7 Obálka DL 5.8 Vizitky (typ A) 5.9 Vizitky (typ B) 5.10 Inzerce Logotyp v textové inzerci 6.1 Elektronické dokumenty Elektronický dopis 7.1 Univerzální šablona 7.2 Tisková zpráva 7.3 Elektronická zpráva pro standardní použití 7.4

3 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti Jednotný vizuální styl Firemní identita Užití obchodního jména

4 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Založení společnosti Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako provozovatel přenosové soustavy na základě výhradní licence na přenos, udělené Energetickým regulačním úřadem podle tzv. energetického zákona. Založení a fungování společnosti ČEPS je spojeno se vznikem trhu s elektřinou v České republice a liberalizací energetických trhů v Evropě. Předmět činnosti Hlavním předmětem činnosti společnosti je přenos elektřiny a s tím související povinnost zajistit rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v každém okamžiku. Společnost ČEPS zajišťuje provoz, údržbu, rozvoj a revize vedení 400 kv, 220 kv a vybraných vedení 110 kv na území ČR, dispečersky řídí přenosovou soustavu a prostřednictvím propojovacích vedení zajišťuje mezinárodní spolupráci s elektrizačními soustavami sousedních zemí. ČEPS současně koordinuje přípravu provozu elektrizační soustavy a zajišťuje systémové služby pro spolehlivou a bezpečnou dodávku elektřiny. ČEPS se dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného energetického prostředí v ČR ivevropě. Poslání společnosti Posláním akciové společnosti ČEPS je poskytovat uživatelům přenosové soustavy spolehlivý přenos elektřiny za konkurenceschopné ceny způsobem šetrným k životnímu prostředí. Sídlo společnosti ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/ Praha 10 Česká republika

5 Informace o společnosti Jednotný vizuální styl 1.2 Jednotný vizuální styl Grafický manuál Prosazování zájmů ČEPS vyžaduje jednotnou vizuální komunikaci. Jednotný vizuální styl posiluje věrohodnost ČEPS. Grafický manuál je základním nástrojem kodifikace jednotného firemního stylu. Obsahuje souhrn informací, které umožňují pochopit a aplikovat vizuální styl ČEPS. Grafický manuál je závaznou normou, kterou každý pracovník společnosti musí dodržovat. V další části manuálu je ochranná známka označována pouze zkratkou logo. Jednotlivé prvky na stránkách grafického manuálu nelze používat pro přímou reprodukci. Jsou zakázána všechna grafická zpracování a použití obchodního označení, která nesplňují požadavky právních předpisů týkajících se zejména ochranných známek a obchodního označení společnosti nebo odporují pravidlům typografie a narušují estetické vnímání celku, neboť mohou poškodit podnikatelské zájmy ČEPS.

6 Informace o společnosti Užití obchodního jména 1.4 Obchodním jménem společnosti Užití obchodního jména Příklady povoleného užití je ČEPS, a.s. společnosti: obchodního jména: Datum zápisu do Obchodního V právních dokumentech nebo ČEPS, a.s. rejstříku u Krajského obchodního v dokumentech požadovaných ČEPS soudu v Praze je zákonem se musí užívat obchodní společnost ČEPS jméno v zaregistrovaném tvaru akciová společnost ČEPS Obchodní jméno se skládá: ČEPS, a.s. Příklady zakázaného užití z kmene obchodního jména ČEPS Ve vnitřních dokumentech, obchodního jména: novinových článcích, na propagačních z dodatku obchodního jména a.s. Pravopis: předmětech i v jiných případech, kde se nejedná o právní závazek, lze používat jen kmen obchodního jména společnost ČEPS, a. s. společnost ČEPS, a.s....čeps dodal elektřinu... X společnosti ČEPS....ČEPS nakoupilo... ČEPS, a.s. ČEPS je rodu ženského a neskloňuje se. mezera V této podobě je obchodní jméno společnosti zaregistrováno v Obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze. Výraz a.s. je mluvnickým přístavkem a v textu se odděluje čárkou z obou stran. Následuje-li za dodatkem a.s. jiné diakritické znaménko (středník, dvojtečka, pomlčka aj.), čárka se pak nepíše.

7 2.0 Firemní značka Logotyp Barevnost logotypu Velikost a umístění logotypu Povolené a nepovolené příklady užití logotypu

8 Firemní značka Logotyp 2.1 Základním prvkem firemní identity je ochranná známka (logotyp) společnosti, která je zaregistrována Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze a chráněna jako autorské dílo autorským zákonem. Logotyp je tvořen slovním prvkem, který je odvozen od slov česká elektroenergetická přenosová soustava a zákonem povolenou zkratkou označení typu obchodní společnosti (akciová společnost). Tato značka se objevuje na všech firemních tištěných materiálech a prostorových aplikacích tak, aby byla dobře viditelná a čitelná. Musí být umístěna na vizuálně atraktivním místě. Základní podoba logotypu

9 Firemní značka Barevnost logotypu 2.2 Barevnost logotypu je jednoznačně kodifikována a nesmí být za žádných okolností změněna. Způsob práce se značkou společnosti a umístění značky určuje grafický manuál. červená Pantone 1797 C C: 0 % R: 191 M: 94 % G: 42 Y: 87 % B: 52 K: 20 % černá Pantone BLACK C: 0 % R: 0 M: 0 % G: 0 Y: 0 % B: 0 K: 100 % Černobílé provedení černá Pantone BLACK C: 0 % R: 0 M: 0 % G: 0 Y: 0 % B: 0 K: 100 % Černobílé negativní provedení černá Pantone BLACK C: 0 % R: 0 M: 0 % G: 0 Y: 0 % B: 0 K: 100 %

10 Firemní značka Velikost a umístění logotypu 2.3 Ochranné pole Ochranné pole je bílá plocha, která obklopuje logotyp. Vzdálenost okrajů této bílé plochy od okrajů logotypu vychází z hodnoty x a je upravena na 3/4 původní velikosti. 3/4 x 3/4 x 3/4 x Logotyp nesmí být umístěn na jiné barvě než bílé, s výjimkou potisku reklamních předmětů a nestandardních aplikací. Toto užití může schválit pouze manažer firemní komunikace. x 3/4 x

11 Firemní značka Povolené a nepovolené příklady užití logotypu 2.4 Pro zachování charakteru loga umístěného na libovolných podkladových plochách stojí logo zásadně v bílém poli. Logo umístěné na barevné ploše je v každém případě obklopeno bílým ochranným polem. Zachování charakteru loga na vícebarevných podkladech, například na fotografii. Nesprávné užití logotypu bez bílého podkladu. Logotyp je rovněž zakázáno deformovat jak vertikálně, tak horizontálně. Typ písma v názvu loga je zakázáno nahrazovat jiným. X

12 3.0 Firemní barvy Základní barvy a jejich složení Doplňkové barvy a jejich složení 3

13 Firemní barvy Základní barvy a jejich složení 3.1 Základní barva je červená Pantone 1797 C, černá a bílá. Důležitou součástí vizuální komunikace je jednotné používání barev. Pro dosažení barevné soudržnosti je nutné dávat přednost tisku škálou barev Pantone. Pokud technologie neumožňuje tisk škálou Pantone a je nutné tisknout soutiskovou škálou barev CMYK, přizpůsobte barvy co nejvíce barvám Pantone. ČEPS - červená Pantone 1797 C C: 0 % R: 191 M: 94 % G: 42 Y: 87 % B: 52 K: 20 % Černá Pantone Black C C: 0 % R: 0 M: 0 % G: 0 Y: 0 % B: 0 K: 100 % Bílá C: 0 % R: 255 M: 0 % G: 255 Y: 0 % B: 255 K: 0 %

14 Firemní barvy Doplňkové barvy a jejich složení 3.2 Pro jednotnou vizuální komunikaci společnosti je vedle základních barev vhodné používat doplňkové barvy definované tímto manuálem. Pro dosažení barevné soudržnosti je nutné dávat přednost tisku škálou barev Pantone. Pokud technologie neumožňuje tisk škálou Pantone a je nutné tisknout soutiskovou škálou barev CMYK, přizpůsobte barvy co nejvíce barvám Pantone. ČEPS - fialová Pantone 520 C ČEPS - světle modrá Pantone 297 C C: 68 % R: 98 M: 90 % G: 48 Y: 4 % B: 128 K: 16 % C: 72 % R: 19 M: 0 % G: 185 Y: 0 % B: 241 K: 0 % ČEPS - tmavě šedá Pantone Cool Gray 10 C C: 0 % R: 103 M: 0 % G: 103 Y: 0 % B: 110 K: 72 % ČEPS - šedá Pantone 422 C C: 0 % R: 177 M: 0 % G: 178 Y: 0 % B: 183 K: 34 %

15 4.0 Firemní písmo Grafické (sazební) 2 druhy elektronického písma

16 Firemní písmo 4.1 Základním sazebním písmem společnosti ČEPS je bezpatkové písmo Frutiger v provedení Light (Light Italic), Regular (Regular Italic) a Bold (Bold Italic). Tyto tři řezy sazebního písma stojí vzájemně ve velmi dobrém kontrastu a jsou určeny pro všechny tiskové prostředky externí komunikace firmy ČEPS. Pro počítačové aplikace je nahrazeno písmo Frutiger písmem Arial a nelze-li jinak, použije se Times New Roman. Jiná písma se používají v případech, kde to dovolují licenční podmínky. Jejich užití musí schválit manažer firemní komunikace. S písmeny se zásadně nesmí manipulovat. Jakákoliv modifikace, jako třeba stínování, konturování nebo zkreslení, by měla za následek ztrátu typického charakteru písma. Písmo pro tištěné merkantilní a akcidenční materiály Frutiger Regular Frutiger aábcčdďeéěfghiíjklmnňopqr řsštťuúůvwxyzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇO PQRŘSŠTŤUÚŮVWXYZŽ []+-*=

17 Firemní písmo Grafické (sazební) 4.2 Písmo pro tištěné merkantilní a akcidenční materiály Frutiger Light Frutiger Light Veškerá zde uvedená písma se mohou použít i v kursivním provedení, tj. Italic aábcčdďeéěfghiíjklmnňopqrřsštťuúůvwxyzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYZŽ []+-*= Písmo pro tištěné merkantilní a akcidenční materiály Frutiger Regular Frutiger Regular aábcčdďeéěfghiíjklmnňopqrřsštťuúůvwxyzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYZŽ []+-*= Písmo pro tištěné merkantilní a akcidenční materiály Frutiger Bold Frutiger Bold aábcčdďeéěfghiíjklmnňopqrřsštťuúůvwxyzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYZŽ []+-*=

18 Firemní písmo 2 druhy elektronického písma 4.3 Doplňková písma Arial Regular a Arial Bold, popř. Times New Roman, jsou určena pro vyplňování předloh PowerPointu, elektronických šablon dopisních papírů, faxů a ostatních merkantilních tiskovin. Je nepřípustné, aby se tato písma objevila na tištěných materiálech akcidenčního charakteru např. letáky, inzerce, brožury atd. Písmo pro vyplňování elektronických předloh Arial Regular Arial Regular aábcčdďeéěfghiíjklmnňopqrřsštťuúůvwxyzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYZŽ []+-*= Písmo pro vyplňování elektronických předloh Arial Bold Arial Bold aábcčdďeéěfghiíjklmnňopqrřsštťuúůvwxyzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYZŽ []+-*= Písmo pro vyplňování elektronických předloh Times New Roman Times New Roman aábcčdďeéěfghiíjklmnňopqrřsštťuúůvwxyzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYZŽ []+-*=

19 2008 ČEPS, a.s. design a koncepce manuálu: KUKLIK

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy TNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M POZDĚ K ŠERU, PRH YL RNÍM STOLETÍ. JDEŠ LÍHNÍ VYLODĚNÝ NOÍ JSI V ZH L ŠŤSTEN N STŮL RŮŽI T LENOŠÍŠ POHŘÍHU

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více

Budování politických znaèek a kreativita v reklamì

Budování politických znaèek a kreativita v reklamì Základní informace Jsme reklamní agentura, která pro Vás udìlá více než jen kreativní reklamu. Budování politických znaèek a kreativita v reklamì Snažíme se vytváøet firemní komunikaci, která upoutá vìtší

Více