Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o"

Transkript

1 Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1, Brno, tel.: fax: , Držitel certifikace ISO 9001 a IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno oddíl C, vložka

2 Obsah Úvod Jak používat manuál str. 3 Značka Značka společnosti str. 4 Základní provedení značky str. 5 Minimální volná plocha okolo značky str. 6 Kodifikace loga str. 7 Barevnost Barevnost loga str. 8 Typografie Základní firemní písmo str. 9 Základní firemní písmo - vzory str. 10 Merkantilní tiskoviny Dopisní papír str. 11 Navštívenky str. 12 Dopisní obálky DL str. 13 Přílohy Rozkres navštívenky str. 14 Rozkres obálky DL str. 15 Rozkres dopisního papíru str. 16 2

3 Úvod Jak používat manuál Grafický manuál je základním nástrojem kodifikace jednotného firemního stylu. Obsahuje souhrn informací, které umožňují pochopit vizuální styl firmy QCM. Grafický manuál je závaznou normou, kterou každý pracovník společnosti podílející se na aplikaci prvkù jednotného firemního stylu musí dodržovat. Je zde představena značka společnosti (její varianty, konstrukce, zpùsob užití atd.), firemní barvy a písmo. Tyto tři konstanty jsou základními kameny, na kterých je vizuální projev společnosti postaven. Jednotlivé prvky na stránkách grafického manuálu nelze používat jako předlohu k přímé reprodukci. Pro potřeby reprodukce obsahuje grafický manuál kapitolu příloh. Digitální příloha CD pro PC obsahuje digitální podklady značky a logotypu v rùzných možných formátech určených pro profesionální i firemní reprodukci. Pro podrobnější informace prosím kontaktujte zhotovitele: QCM, s.r.o. Rybkova 1, Brno tel.:

4 Značka Značka společnosti Základním prvkem firemní identity je značka společnosti. Tvoří ji spojení písmen QCM v černé barvě a text the open way v červené barvě. Tato značka (nebo její varianty) se objevuje na všech materiálech a jiných aplikacích tak, aby byla dobře viditelná a čitelná. Musí být umístěna na vizuálně atraktivním místě. Je třeba dbát na dodržování přesných rozměrů a proporcí značky. Barevnost značky je jednoznačně kodifikována a nesmí být měněna. Způsob práce se značkou společnosti a umístění značky, její minimální velikost a ochranná zóna jsou popsány v tomto grafickém manuálu loga a jeho základních aplikací. 4

5 Značka Základní provedení značky Na všech vizuálních aplikacích se používá přednostně barevné provedení červeno-černá na bílé ploše. Pokud nelze z technologických (nebo jiných důvodů) uplatnit barevné základní provedení značky, lze značku použít v níže uvedeném černobílém nebo negativním provedení. Barevné provedení loga Černobílé provedení loga Negativní provedení loga 5

6 1/2 x x Značka Minimální volná plocha okolo značky Na všech vizuálních aplikacích se používá minimální volná plocha okolo značky. Je to prostor, který opticky odděluje značku od okolních grafických prvků, obrázků a textu. Má za úkol pomoci značce být jednoznačně identifikovatelná a viditelná na ploše, kde se nachází s jinými prvky (např. layouty inzerátů, tiskoviny, loga na sponzorských plakátech atd.) Je třeba zdůraznit, že znázorněná plocha je minimální a proto musí být bezpodmínečně zachována. 1/2 x 1/2 x 6

7 Značka Kodifikace loga Logo má jasně kodifikované proporce. Poměr velikostí mezi značkou a logotypem je jednoznačně definován. Kodifikace zde zobrazená není samotným návodem na konstrukci loga. Pomocí síťového nebo poměrového rozkresu lze kontrolovat reprodukci značky při extrémním zvětšení na fasády, plochy stadionů, balóny, vzducholodě atd. Značka vychází z podkladů na přiloženém CD. 7

8 Barevnost Barevnost loga Jedním ze základních úkolů identity podniku je stanovit základní a doplňkové barvy, kterými se bude firma prezentovat a které by naopak měly firmu evokovat. Základními barvami jsou černá a červená. Firemní barvy jsou definovány pro tisk přímými barvami podle vzorníku PANTONE nebo pro soutiskový tisk v režimu CMYK. Rozložení barev v logu: Černá Červená Název: Červená Přímá barva: PANTONE 186 Soutiskové barvy: 2/100/82/6 Název: Černá Přímá barva: PANTONE Process Black Soutiskové barvy: 0/0/0/100 8

9 Typografie Základní firemní písmo Firemním písmem, které je předepsáno pro akcidenční sazbu technických i propagačních dokumentů je lineární bezserifové písmo Myriad Pro. Není dovoleno jakkoliv písmo zužovat, rozšiřovat či dále transformovat. Velikost písma se předepisuje v typografických bodech monotypové soustavy. Velikost bodu je 0,3525 mm. Myriad Pro Regular Myriad Pro Italic Myriad Pro Bold Myriad Pro Bold Italic Myriad Pro Semibold Myriad Pro Semibold Italic Myriad Pro Condensed Myriad Pro Condensed Italic Myriad Pro Bold Condensed Myriad Pro Bold Condensed Italic 9

10 Typografie Základní firemní písmo - vzory Myriad Pro Regular Myriad Pro Italic Myriad Pro Bold Myriad Pro Bold Italic Myriad Pro Semibold Myriad Pro Semibold Italic Myriad Pro Condensed Myriad Pro Condensed Italic Myriad Pro Bold Condensed Myriad Pro Bold Condensed Italic aábcčdďeéfghchiíjklmnňopqrsštťuůúvwxyýzž :!? =/ aábcčdďeéfghchiíjklmnňopqrsštťuůúvwxyýzž :!? =/ aábcčdďeéfghchiíjklmnňopqrsštťuůúvwxyýzž :!? =/ aábcčdďeéfghchiíjklmnňopqrsštťuůúvwxyýzž :!? =/ aábcčdďeéfghchiíjklmnňopqrsštťuůúvwxyýzž :!? =/ aábcčdďeéfghchiíjklmnňopqrsštťuůúvwxyýzž :!? =/ aábcčdďeéfghchiíjklmnňopqrsštťuůúvwxyýzž :!? =/ aábcčdďeéfghchiíjklmnňopqrsštťuůúvwxyýzž :!? =/ aábcčdďeéfghchiíjklmnňopqrsštťuůúvwxyýzž :!? =/ aábcčdďeéfghchiíjklmnňopqrsštťuůúvwxyýzž :!? =/ 10

11 Merkantilní tiskoviny Dopisní papír Hlavičkový dopisní papír s předtištěnými údaji je určen pro běžný služební písemný styk administrativních pracovníků společnosti QCM, spol. s r. o. Rozměr: A4 210 x 297 mm Barevnost: Pantone 186 a černá. Předepsán je hlazený matný papír o plošné hmotnosti 80g/m2 Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security QCM, s.r.o. Rybkova 1, Brno, tel.: fax: , Držitel certifikace ISO 9001 a IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno oddíl C, vložka

12 Merkantilní tiskoviny Navštívenky Vybraní pracovníci prezentují při oficiálním styku společnost QCM prostřednictvím vizitky. Jednotný styl vizitek je významným předpokladem vytváření firemního stylu. Při jejich přípravě je nutné dodržet všechny zásady uvedené v grafickém manuálu. V pravém horním rohu vizitky je umístěna značka společnosti. V pravém dolním rohu je místo pro jméno a příjmení v jednom řádku, pro funkční zařazení ve druhém řádku a ve třetím řádku pro . V levém horním rohu je červený obdélník na výšku s bílou šipkou, vedle obdélníku je v bodech zaměření firmy. Levá spodní část vizitky je určena pro blok textu v černém obdélníku na šířku s úplným obchodním jménem, adresou, telefonním, ovým spojením a URL adresou. Důležitou typografickou zásadou je, že pracovníka je zarovnán na vrchní hranu černého obdélníku. Tento textový blok je nutné psát právě od tohoto spodního účaří. Vizitka musí být vytištěna na kvalitní hlazený bílý matový papír Genessis White o plošné hmotnosti 330 g/m2. Tisk musí být proveden ofsetovou technikou přímými barvami. Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security QCM, s.r.o. Rybkova 1, Brno tel.: Ing. David Horký jednatel 12

13 Merkantilní tiskoviny Dopisní obálky DL Obálky formátu DL (220 x 110) a všechny další podobné formáty se mohou používat s okénkem nebo bez okénka. V levém horním rohu je umístěna značka společnosti, její úplné obchodní jméno a adresa. Proporce všech rozměrů jsou definovány v kapitole přílohy. Obálky Typu DL jsou určeny pro obchodní a úřední styk, oslovení klientů atd. Dopisní obálka typ DL bez okénka (zmenšeno na 80%) Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security QCM, S.R.O. RYBKOVA 1, BRNO TEL.:

14 6 mm 2 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm Přílohy Rozkres navštívenky 10 mm 3 4 mm 39 mm 2 24 mm 14 mm 5 mm Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security 14 mm 13 mm 7 mm QCM, s.r.o. Rybkova 1, Brno tel.: Myriad pro Regular 6 b / 7,2 b Ing. David Horký jednatel 5 mm 30 mm 47 mm 6,5 mm 1,5 14

15 11 mm 11 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 8 mm 50 mm 40 mm 9 mm 2 Přílohy Rozkres obálky DL 15 mm 4 mm 19 mm 31 mm 28 mm Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Myriad pro Regular 8 b / 9,6 b Myriad pro Regular 9,5 b / 11,4 b QCM, S.R.O. RYBKOVA 1, BRNO TEL.: mm 43 mm 17 mm 14 mm 9 mm 15

16 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm Přílohy Rozkres dopisního papíru 21 mm 7 mm 130 mm 41 mm 20,5 mm 8 mm Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Myriad pro Regular 8 b / 11 b 40 mm

17 15 mm 13.5 mm 10 mm 121 mm QCM, s.r.o. Rybkova 1, Brno, tel.: fax: , 12 mm 81 mm 25 mm 40 mm 12,5 mm 2,5 Myriad pro Regular/Bold 8 b / 9,6 b Držitel certifikace ISO 9001 a IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno oddíl C, vložka mm

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy TNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M POZDĚ K ŠERU, PRH YL RNÍM STOLETÍ. JDEŠ LÍHNÍ VYLODĚNÝ NOÍ JSI V ZH L ŠŤSTEN N STŮL RŮŽI T LENOŠÍŠ POHŘÍHU

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj LOGO MANUÁL Ministerstva pro místní rozvoj Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších dodavatelů.

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy Jednotný vizuální styl Jednotný styl města Klatovy je vizuální způsob komunikace městského úřadu s veřejností. Podoba vizuálního stylu vychází z jednotného

Více

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Úvod a základní pojmy Jednotný vizuální styl značky patří k zásadním marketingovým nástrojům. Prezentuje

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více