Ahoj, děvčata a chlapci,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ahoj, děvčata a chlapci,"

Transkript

1 BEZPEČNÁ ŽELEZNICE PRVNÍ POMOC Ahoj, děvčata a chlapci, víte, že železniční doprava je asi šestnáctkrát bezpečnější než doprava na silnicích? Ale i přesto dochází na kolejích a v jejich blízkosti k řadě nehod a neštěstí. Příčinou je většinou lidská neopatrnost, spěch nebo porušení pravidel bezpečnosti. Znáš základní pravidla bezpečnosti, dodržuješ je a víš, jak správně poskytnout první pomoc? S námi se to dozvíš.

2 Nastupuj do vlaku a vystupuj z něj jen tehdy, stojí-li ve stanici.! Varování: Nenaskakuj ani nevyskakuj z jedoucího vlaku, nikdy se nepokoušej ej otevřít dveře e u jedoucího vlaku.

3 Bezvědomí Dýchá-li bezvědomý, uložíme jej do tzv. stabilizované polohy, kontrolujeme životní funkce a voláme ZZS (zdravotnická záchranná služba - 155). Nereaguje-li, nedýchá nebo nedýchá normálně (lapavé dechy apod.), voláme ZZS a zahájíme resuscitaci.

4 Na přejezdech buď vždy pozorný a přes trať přecházej jen tehdy, když se neblíží vlak.! Varování: Přejezdy nepřech echázej ani nepřejížděj, pokud bliká červené světlo nebo jsou spuštěny závory.

5 Resuscitace - oživování Postiženého oslovíme, jemně s ním zatřeseme a sledujeme, zda na to reaguje. Pokud postižený v bezvědomí nereaguje a nedýchá nebo nedýchá normálně (lapavé dechy apod.), uvolníme jeho dýchací cesty šetrným záklonem hlavy a předsunutím dolní čelisti. Zjistíme, zda se dech postiženého obnovil; pokud ne, neprodleně voláme nebo žádáme svědky o volání na bezplatnou linku 155 (nebo 112) a zahájíme resuscitaci.

6 Při pohybu po nádra draží používej pouze podchody nebo nadchody, nevstupuj do kolejiště.! Varování: Nikdy nepřecházej koleje, kde to není povoleno, nechoď po trati ani železničním tunelem.

7 Resuscitace Začneme 30 stlačeními uprostřed hrudní kosti, pak do postiženého dvakrát vdechneme a pokračujeme v rytmu 30 stlačení a dva vdechy, frekvence stlačování asi 2krát za vteřinu; u dětí (přibližně do puberty) nejprve 5krát vdechneme a pak pokračujeme stlačováním hrudníku stejně jako u dospělých, s intenzitou odpovídající velikosti dítěte; u kojenců (pod 1 rok) masírujeme pouze dvěma prsty ve spodní třetině hrudní kosti, frekvencí nejméně 2krát za vteřinu, vdechujeme jen objem ústní dutiny. Oživování nepřerušujeme a pokračujeme v masáži a dýchání až do příjezdu týmu ZZS; pokud postižený začne dýchat sám, uložíme jej do tzv. stabilizované polohy na boku a kontrolujeme jeho životní funkce.

8 Neházej předm edměty po jedoucím vlaku, je to stejně nebezpečné jako pokládání předmětů na kolejiště.! Varování: Hozeným předmětem můžeš zranit nebo usmrtit nějak jakého člověka, třeba i svého kamaráda. Nepokládej žádné předměty na koleje, může vzniknout velká škoda na majetku, kterou by museli rodiče nahradit. Sám se vystavuješ nebezpečí!

9 Zastavení krvácení a ošetření silně krvácejících ran V nouzi stisknutím rány prsty, vložením čistého kapesníku do rány apod. Tlakovým kompresním obvazem (sterilní krytí, pak silnou vrstvu savého materiálu, např. složený ručník) a upevnit obinadlem; prosakuje-li, přidat další vrstvu. Poraněnou končetinu zvednout nad úroveň srdce.

10 Na nástupišti ti stůj vždy v bezpečné vzdálenosti od kolejiště, za vyznačenou zónou.! Varování: Nestůj při okraji nástupiště, hlavně když se blíží vlak, hrozí nebezpečí vážného úrazu.

11 Šok, tišení bolesti Šok je nebezpečná reakce závažně poran Šok vyvolává snížené množství obíhající krve zp (krvácení, popáleniny), problémy oběhov Šok odvracíme protišokovými opatřeními: postiženého uklidňujeme, ujeme, izolujeme od zvědavců apod. zajistíme tepelnou pohodu (zajistit stín, izolovat od země, zabalit do přikrývek); nedáváme nic pít ani jíst, žádné léky! Pro zmírnění pocitu žízně můžeme pouze navlhčit rty; ošetříme rány, pokud nejsme v dosahu zdravotnické záchranné služby - 155, šetrně znehybníme zlomeniny; postiženého uloží žíme naznak, jeho dolní končetiny jsou podloženy a zvýš ýšeny asi o 30 cm nad podložku. poraněného organizmu. krve způsobené velkou ztrátou tou tělesných tekutin hové soustavy (infarkt myokardu) i mnoho dalších příčin.

12 Nikdy nelez na odstavené vlaky, vyvaruj se též lezení na sloupy a různé konstrukce, a to hlavně v blízkosti elektrického vedení.! Varování: V elektrickém vedení je až voltů. Tak vysoké napětí dokáže vážně poranit nebo i zabít už na několik desítek centimetrů, nemusíš se vedení ani dotknout.

13 Popáleniny, opaření Popáleniny ihned chladíme po dobu minut studenou vodou. Puchýře nepropichujeme, příškvary nestrháváme, neaplikujeme žádné masti, zásypy apod. Puchýře i příškvary - s výjimkou obličeje a krku - sterilně kryjeme. Nemáme-li k dispozici sterilní krytí, můžeme použít čistou přežehlenou bavlněnou tkaninu, např. kapesník, prostěradlo (podle velikosti postižení). Zasažené oči chladíme a vyplachujeme borovou vodou. Popálené končetiny znehybníme. Popáleniny rozsahu přes 1 % (plocha dlaně) doporučujeme dát odborně ošetřit. Rozsáhlejší popáleniny zasahující více než 15 % tělesného povrchu (např. záda, hrudník, obě paže, dolní končetina) považujeme za závažné; vždy vyžadují neprodlenou odbornou péči. Provádíme protišoková opatření a voláme zdravotnickou záchrannou službu

14 V blízkosti železnice se vždy chovej klidně a opatrně. Nepoškozuj vybavení vlaku.! Varování: Nádraží ani koleje nejsou hřiště! Za úmyslné poškozování interiérů vlaků či zařízení železnice hrozí vysoké pokuty.

15 Poranění končetin, zlomeniny Zlomené kosti i kloub nad a pod zlomeninou dokonale znehybníme. Zavřenou zlomeninu na horní končetině znehybníme šátkovými závěsy. Zavřenou zlomeninu na dolní končetině a otevřenou zlomeninu na horní končetině znehybníme přiložením dlah. Pokud nemáme zdravotnický materiál, použijeme ke znehybnění např. složenou přikrývku nebo dřevěnou tyč obalenou měkkým materiálem či oděvem. Při ošetření otevřené zlomeniny se silným krvácením zastavíme krvácení pomocí škrtidla, ránu sterilně zakryjeme tak, aby nedošlo k tlaku na úlomky kostí, a končetinu znehybníme. Pečujeme o celkový stav poraněného. Přivoláme pomoc.

16 V blízkosti železnice se vždy chovej klidně a opatrně, železnice není hřiště! Desatero bezpečnosti na železnici: 1. Nepřecházej koleje tam, kde to není povoleno 2. Přejezdům věnuj zvýšenou pozornost, respektuj výstražnou signalizaci 3. Nechoď po tratích, mostech a tunely 4. Nenaskakuj a nevyskakuj z jedoucího vlaku 5. Neotevírej dveře u jedoucího vlaku 6. Nepřibližuj se k okraji nástupiště 7. Nevykláněj se z okna ani z něj nevyhazuj žádné předměty 8. Nelez na vagony, sloupy a konstrukce, nepřibližuj se k elektrickému vedení 9. Neházej žádné předměty na vlaky 10. Nepokládej nic na koleje Co musíme udělat, když člověk: - silně krvácí - je v bezvědomí, nedýchá - je v šoku - má otevřenou ránu Jak zachránit život? Vždy voláme zdravotnickou záchrannou službu 155! V rámci Junior programu ČD - Bezpečná železnice připravil Odbor komunikace Generálního ředitelství Českých drah, a. s., ve spolupráci s Českým červeným křížem obrázky: Irena Q. Kopecká, grafická úprava a sazba: Kateřina Kvízová, redakce: Petr Kopecký, v roce 2007 vydaly České dráhy, a. s.,

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Legislativa Zásady poskytování první pomoci Krvácení a druhy ran Poranění hlavy Poranění krku a zad (poranění páteře) Poranění končetin a pánve

Více

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice Důleţitá telefonní čísla: Integrovaný záchranný systém 112 Hasičský záchranný sbor 150 Zdravotnická záchranná sluţba 155 Policie ČR 158

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli!

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při nehodě zapni výstražná světla, zastav mimo vozovku vypni motor obleč si reflexní vestu, ochranné

Více

Základy první pomoci. Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková

Základy první pomoci. Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková Základy první pomoci Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková Michaela Miklíková, 2012 Mládež Českého červeného kříže, 2012 Obsah 1. Úvod do první pomoci 1.1. Důležitá pravidla...

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Vypracoval: Petr Bartoň Obsah 1 Obecná část...2 1.1 Obecné zásady první pomoci...2 1.2 Základní životní funkce...3 1.3 Složky integrovaného záchranného systému,

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158.

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158. PRVNÍ POMOC PRO TÁBORNÍKY První pomoc musí být vždy rychlá a účinná. Je vždy potřeba vědět co a proč děláme!! Právo na první pomoc má každý a každý má také povinnost ji znát a poskytnout- její odepření

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

Novinky v první pomoci

Novinky v první pomoci 2011 Novinky v první pomoci Druh dokumentu: Číslo dokumentu: SMĚRNICE 001 Vydání číslo: Účinnost vydání od: Změna číslo: Účinnost změny od: Počet stran: 2011 III 1. 1. 2011 26 zpracoval kolektiv OS ČČK

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015 Fakultní nemocnice

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce PRVNÍ POMOC Náhlé poškození zdraví je neočekávaný stav, který může vzniknout kdykoli a kdekoli. Méně závažnější příhody (oděrky, malé řezné rány, nevolnost apod.) nevyžadují ve většině případů pomoc druhých

Více

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci Neodkladná resuscitace a základy první pomoci (určeno pro Centrum Regeneračního Vzdělávání Michal Dusil) vypracoval : Marek Hylebrant -zdravotnický záchranář Neodkladná resuscitace soubor na sebe navazujících

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

První pomoc při úrazu elektrickým proudem První pomoc při úrazu elektrickým proudem Text je součástí seriálu o první pomoci, který byl uveřejněn v časopise ELEKTROINSTALATÉR v roce 2011. Další texty s tématem první pomoci najdete na www.zachrannasluzba.cz.

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Praha, 2006 1 Vážené paní učitelky a učitelé, pracovníci Národního institutu a Hasičského záchranného

Více

zásady předlékařské první pomoci

zásady předlékařské první pomoci zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v letním čísle bychom se chtěli věnovat tématům nanejvýš aktuálním.

Více