MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE"

Transkript

1 ČESKÝ AEROHOLDING, a. s. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ vyhlašuje SOUTĚŽ NA IDEOVÉ ŘEŠENÍ PROSTORU ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 360/1992 Sb, o výkonu povolání autorizovaných architektů SOUTĚŽNÍ a o výkonu PODMÍNKY povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů. Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje VEŘEJNÁ ANONYMNÍ DVOUKOLOVÁ URBANISTICKO-DOPRAVNÍ SOUTĚŽ v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se zákonem č. 360/ 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů NA a IDEOVÉ o výkonu ŘEŠENÍ povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna VEŘEJNÉHO PROSTORU PŘED TERMINÁLY 1 A , v platném znění, s přihlédnutím k ustanovení o veřejném příslibu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ NA IDEOVÉ ŘEŠENÍ PROSTORU MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE (dále jen: Soutěž) a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky. a vydává k tomu tyto SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY V Praze dne V Praze dne 8. června 2015 INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Vyšehradská 57/2077, Praha 2 Tel: MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Mariánské náměstí Praha 1 Tel:

2 Obsah ABSTRAKT soutěžních SOUTĚŽNÍCH podmínek PODMÍNEK - urbanistický návrh revitalizace Malostranského 1. Vyhlašovatel Cílem soutěže revitalizace náměstí je vytvořit 3 2. Předmět a účel soutěže 4 významu 3. Druh jako soutěže jednoho a způsob z nejvýznamnějších jejího vyhlášení náměstí Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, 6 která 4. Účastníci bude s tímto soutěže charakterem v souladu. Cílem 7 ideové architektonické soutěže je definovat potenciál 5. veřejného Soutěžní prostoru podklady 8 6. Požadované závazné části soutěžního návrhu, DRUH jejich SOUTĚŽE obsah, závazná grafická či jiná úprava 9 7. otevřená, Společná ideová, ustanovení urbanisticko-architektonická, o závazných veřejná náležitostech anonymní, jednokolová úpravy soutěžního návrhu Způsob odevzdání soutěžních návrhů VYHLÁŠENÍ Závazná kritéria hodnocení 14 na internetové stránce organizátora soutěže 10. Porota a odborní znalci dále na de, 11. Náhrady výloh a formou spojených tiskové s účastí zprávy v soutěži pro média Základní termíny soutěže Řešení rozporů Klauzule o akceptování soutěžních podmínek odání Klauzule dotazů o do autorských 14. července právech 2014a zveřejnění devzdání soutěžních soutěžních návrhů návrhů do 5. Září 2014 do Ustanovení o právních předpisech soutěže a schválení soutěžních podmínek Schválení soutěžních podmínek 22 Seznam Ing. Václav příloh Novotný 23 Příloha č. 1 Technický popis zadání 24 Příloha Ing. akad. č. 2 arch. Prohlášení Jan Šépka o právním vztahu účastníka (po) a autora/ prohlášení o autorství 28 rozdělení celková částka na odměny ve výši Grafická část základní situaci obsahující celkové řešené území v měřítku 1:250 Závazná úprava grafické části: dva panely formátu x 700 mm na výšku, panely z lehkého materiálu vlastní popis soutěžního návrhu - objasnění a formátu, v rozsahu max. 1 (max znaků

3 1 ABSTRAKT VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽNÍCH SOUTĚŽE PODMÍNEK Vyhlašovatel - urbanistický návrh revitalizace Malostran- 1.1 ského Cílem revitalizace náměstí je vytvořit Název: Český Aeroholding, a. s. Sídlo: pobytového Jana Kašpara charakteru, 1069/1, které 160 by 08 odpovídalo Praha 6 jeho IČ: významu jako 93 jednoho z nejvýznamnějších náměstí Zplnomocněný Prahy, jehož součástí zástupce může vyhlašovatele: být i parkování v míře, Ing. která David bude OLŠA s tímto charakterem v souladu. Cílem Výkonný ideové architektonické ředitel pro Rozvojové soutěže projekty definovat a investice potenciál veřejného prostoru Tel/fax: DRUH SOUTĚŽE 1.2 Zpracovatel Soutěžních podmínek Jméno: veřejná Ing. anonymní, Martin jednokolová FAFEJTA, Projektový soutěž manager Tel/fax: VYHLÁŠENÍ 1.3 na Sekretář internetové soutěže stránce organizátora soutěže dále na Jméno: Ing. arch. Vladimír Zdvihal Adresa: de, Zavadilka 2539, a formou 370 tiskové 05 České zprávy Budějovice pro média Tel/fax: Přezkušovatel soutěžních návrhů Jméno: odání Ing. dotazů arch. do Michaela 14. července Kloudová, 2014 Ing. devzdání arch. Jitka soutěžních Brablecová návrhů do 5. Září 2014 do Adresa: Vyšehradská 57/2077, , Praha 2 Tel/fax: PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE Předmět rozdělení soutěže celková částka na odměny ve výši Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-dopravního návrhu veřejného prostoru vymezeného pojmem Území Grafická Rozsah část vymezeného Území je uveden v soutěžním podkladu P.02 Ortofotomapa řešeného základní situaci obsahující celkové řešené území Území v měřítku (viz bod 1: ) Předmětem soutěže je zpracování návrhu na urbanistickou volná část koncepci dle uvážení Území autorů s určením potenciálu a specifikací využitelnosti rozvojových ploch, s organizací Závazná úprava pozemní grafické dopravy části: v Území dva panely a návrhem formátu úprav pobytových x 700 mm ploch. na výšku, panely z lehkého materiálu Organizace dopravy v Území je v současné době zatížena Textová řadou částsystémových nedostatků působících snížení dopravní propustnosti a obsluhy objektů letiště vlastní umístěných popis v soutěžního Území. V Území návrhu je však - objasnění řada a funkcí s komerčním využitím, které se podílejí na tvorbě etapizace hospodářského návrhu v výsledku závislosti a na jejichž dopravě zachování v klidu je a pro postupné Vyhlašovatele redukci klíčové. celkového Vedle počtu toho míst je Území také obsluhováno zmenšené veřejnou výkresy dopravou soutěžních s výhledem panelů ve umístění formátu nové kapacity, kterou je plánované napojení Letiště Václava Havla Praha na železniční síť mezi Prahou a Kladnem. Vedle formátu řešení, pro v výhledový rozsahu max. stav, 1 který (max. je popsán 4000 znaků v odstavci 2.3.2, bude důležitou součástí řešení také mezifáze připojeny řešení (sešity) postihující k textové stav, části. kdy prozatím nebude dokončeno napojení Letiště Václava Havla Praha (dále Digitální také jen část LP ) na železniční síť mezi Prahou a Kladnem a dopravní obsluha Území bude z hlediska hromadné Textová dopravy i grafická zajištěna část budou pouze odevzdány autobusovými v digitální linkami v rámci sítě Dopravního podniku hl. m. Prahy, resp. sítě Pražské integrované dopravy. 2.2 obálky Účel a Autor. poslání soutěže Účelem a posláním soutěže je nalezení nejvhodnějšího řešení předmětu soutěže, které splní požadavky průvodní list, Vyhlašovatele čestná prohlášení obsažené o v splnění těchto kvalifikačních podmínkách předpokladů, a v Technickém nosič CD/DVD, popisu zpáteční Soutěžních zadání, adresa, který případně je uveden prohlášení jako Příloha o autorství č. 1. Cílem Vyhlašovatele je získání inovativního řešení ve vymezených oblastech popsaných níže, které

4 ABSTRAKT SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK bude svým pojetím odpovídat soudobým trendům pro organizaci pozemní dopravy u letištních staveb. - urbanistický návrh revitalizace Malostran- Výhledový stav je datován na situaci v roce 2030, kdy ského Letiště Václava Cílem Havla revitalizace Praha, podle náměstí plánované je vytvořit veřejné obslouží prostranství řádově 21 mil reprezentativního cestujících. Ve a prognózy, špičkové pobytového hodině charakteru, roku 2030 které se předpokládá by odpovídalo odbavení jeho (přílety významu a jako odlety) jednoho cca z nejvýznamnějších cestujících / hod. náměstí tj. cca až Prahy, osobních jehož součástí automobilů může za být hodinu. i parkování v míře, Vyhlašovatel ideové architektonické očekává tvůrčí soutěže (kreativní), je definovat nadčasový potenciál zodpovědný veřejného návrh prostoru v oblastech řešení vymezených a v odstavci výše. DRUH SOUTĚŽE Návrh v prvním kole umožní jednoznačně definovat otevřená, urbanistickou ideová, urbanisticko-architektonická, koncepci Území včetně dopravního veřejná anonymní, řešení. jednokolová soutěž Návrh ve druhém kole bude rozpracován formou VYHLÁŠENÍ podrobných architektonických a technických řešení v příslušném měřítku podrobnosti pro na internetové stránce organizátora soutěže vymezené plochy v Území, potenciálních dále na pozemních staveb, veřejných prostranství a dopravních ploch a de, staveb. Zadání pro a formou druhé kolo tiskové soutěže zprávy bude pro média ze strany poroty. upřesněno Výsledkem soutěže má být ideový návrh, který umožní jednoznačně stanovit urbanistickou koncepci Území, vyhlášení tzn. základní soutěže rozvrh 19. června prostorového 2014 uspořádání a funkčního odání dotazů využití do 14. stavebních července objemů 2014 a ploch (zpevněných devzdání soutěžních i nezpevněných), návrhů včetně do 5. Září jejich 2014 základní do architektonické 15:00 do podatelny struktury. IPR Praha Nedílnou součástí práce bude komplexní návrh dopravního řešení zahrnující dopravu pěší, cyklistickou, hromadnou, individuální, a to jak v pohybu, tak v klidu. Výsledky soutěže mohou sloužit pro rozpracování dílčích území formou následných projektových soutěží Ing. arch. Porota Antonín v 1. kole Novák rozhodne o postupujících do 2. kola a ve 2. kole rozhodne o pořadí soutěžních návrhů, Ing. Jakub okomentuje Dvořák je a doporučí Vyhlašovateli další postup Mgr. Jiří při Skalický výběru zhotovitele projektových řešení reorganizace Ing. akad. arch. dopravy, Jan Šépka případně jiné doplňující projektové dokumentace Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v návaznosti Znalci tuto soutěžní zadat poroty: zakázku Ing. na Jan zpracování Špilar, dopravní urbanisticko dopravní studie Vyhlašovatel si přes výše uvedené vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu na zpracování navazující projektové 1. cena se stanovuje dokumentace ve výši uvedené v odstavci Kč výše 2. cena s žádným se stanovuje z účastníků ve výši soutěže Kč 2.3 Podmínky zadání, na jejichž dodržení klade dílčí podněty a řešení, se stanovuje k mož- Vyhlašovatel největší důraz nému rozdělení celková částka na odměny ve výši Zadání Kč je (slovy popsáno osmdesát v Technickém tisíc korun popisu českých). zadání, který je nedílnou součástí těchto Soutěžních podmínek, jako jejich Příloha č Řešení má postihnout výhledový stav, který je definován Grafická takto: část základní i) rok 2030 situaci obsahující celkové řešené území v měřítku ii) počet 1:250 cestujících cca za den, resp. zákresy cca do fotografií ve špičkové definovaných hodině iii) využití osobních automobilů až vozidel ve špičkové hodině Řešení Závazná má také úprava postihnout grafické stav části: mezifáze, dva panely kdy formátu prozatím nebude x 700 mm dokončeno na výšku, napojení panely z Letiště lehkého Praha materiálu Václava Havla Praha na železniční síť mezi Prahou a Kladnem Textová (odstavec část 2.1.3) Při hodnocení návrhů bude zásadní míra vlastní popis soutěžního návrhu - objasnění a splnění zdůvodnění podmínek zvoleného uvedených řešení, v Příloze popis č. architektonického, kap. 9.1). 1 (viz formátu, v rozsahu max. 1 (max znaků

5 3 ABSTRAKT DRUH SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ - urbanistický návrh revitalizace Malostranského 3.1 Druh soutěže Cílem revitalizace náměstí je vytvořit významu Podle jako záměru jednoho řešení z nejvýznamnějších se soutěž vyhlašuje náměstí pro obě Prahy, časové jehož etapy součástí (výhledový může být stav i parkování a mezifázi) v míře, řešení uvedené která bude v odstavci s tímto charakterem jako ideová. v souladu. Cílem ideové architektonické soutěže je definovat potenciál veřejného Podle předmětu prostoru řešení se soutěž vyhlašuje jako urbanisticko-dopravní DRUH SOUTĚŽE Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná a anonymní veřejná Podle anonymní, počtu jednokolová se soutěž soutěž vyhlašuje jako dvoukolová. VYHLÁŠENÍ Pozn. Soutěž bude probíhat v obou kolech jako anonymní; na internetové mezi oběma stránce koly nesmí organizátora být zveřejněny soutěže žádné informace o průběhu dále soutěže. na de, Porota určí počet a formou nejlepších tiskové návrhů zprávy pro média z prvního postupujících kola. 3.2 Způsob vyhlášení soutěže vyhlášení Soutěž soutěže bude vyhlášena 19. června ve 2014 Věstníku veřejných zakázek odání (http://www.vestnikverejnychzakazek. dotazů do 14. července 2014 cz), devzdání na internetových soutěžních stránkách návrhů do České 5. Září komory 2014 do architektů (http://www.cka.cc), na veřejném profilu vyhlašovatele (www.softrade.cz/cah/) a na (www. iprpraha.eu) prof. dipl. Oznámení arch. Miroslav pro druhé Šik kolo soutěže bude provedeno prof. PhDr. Rostislav odesláním Švácha výzvy vybraným účastníkům prvého Ing. Tomáš kola, Novotný spolu s upřesněním podmínek pro dopracování soutěžních návrhů. Výzvu rozešle notář, případně Ing. Václav jiná Novotný osoba zavázána porotou k mlčenlivosti. 3.3 Náležitosti oznámení rozhodnutí o výběru dílčí podněty a řešení, se stanovuje k mož- nejvhodnějšího návrhu a vyhlášení výsledků soutěže nému Vyhlašovatel rozdělení celková oznámí částka rozhodnutí na odměny o výběru ve výši nejvhodnějšího Kč (slovy návrhu osmdesát všem účastníkům tisíc korun soutěže českých). rozesláním protokolu o průběhu soutěže: a) poštovní ZÁVAZNÉ zásilkou ČÁSTI ODEVZDÁNÍ do vlastních rukou; b) em Grafická se část zaručeným elektronickým podpisem základní Výsledek situaci soutěže obsahující zveřejní celkové vyhlašovatel řešené území obdobným v měřítku způsobem, 1:250 jakým vyhlásil soutěž samu. 3.4 Jazyk soutěže Závazná Soutěž úprava se vyhlašuje grafické a části: bude dva probíhat panely v českém formátu jazyce Veškeré x 700 části mm na soutěžního výšku, panely návrhu z lehkého proto musí materiálu vyhotoveny pro výstavní pouze účely v českém tloušťky jazyce. 5 být mm. vlastní popis soutěžního návrhu - objasnění a formátu, v rozsahu max. 1 (max znaků

6 4 ABSTRAKT ÚČASTNÍCI SOUTĚŽNÍCH SOUTĚŽE PODMÍNEK Podmínky - urbanistický účasti návrh v soutěži revitalizace a požadovaná Malostran- 4.1 kvalifikace ského účastníků Cílem revitalizace náměstí je vytvořit pobytového Soutěže charakteru, se mohou které zúčastnit by odpovídalo fyzické i právnické jeho osoby, významu popřípadě jako jednoho jejich z sdružení, nejvýznamnějších které splňují náměstí tyto Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, další podmínky: a) ideové jsou architektonické občany České republiky soutěže nebo je definovat některého potenciál veřejného prostoru z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace a mají své sídlo v DRUH České SOUTĚŽE republice nebo v některém z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace; b) nezúčastnili se bezprostředně přípravy soutěžního zadání VYHLÁŠENÍ a vypsání této soutěž. c) nejsou na internetové řádnými členy stránce nebo organizátora náhradníky poroty, soutěže sekretářem poroty, přezkušovatelem dále na soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže; de, a formou tiskové zprávy pro médianejsou manžely, příbuznými, trvalými d) projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže vyhlášení nebo soutěže řádných 19. členů června nebo 2014 náhradníků poroty, sekretáře odání dotazů poroty, do přezkušovatele 14. července 2014 soutěžních návrhů nebo devzdání přizvaných soutěžních znalců návrhů poroty této do 5. soutěže, Září 2014 pokud do tito budou uvedení v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů; e) prof. splňují dipl. základní arch. Miroslav kvalifikační Šik kritéria podle prof. 53 písm. PhDr. a) Rostislav až e) a i) Švácha zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (likvidace, Ing. arch. Petr konkurs, Hlaváček pravomocné odsouzení pro trestný Ing. Václav čin nebo Novotný disciplinární opatření); f) splňují požadavky na složení týmu, sdružení: Ing. v týmu, akad. sdružení, arch. Jan musí Šépka být minimálně jeden člen autorizovaným architektem se všeobecnou působnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání Znalci soutěžní autorizovaných poroty: Ing. architektů Jan Špilar, a o výkonu dopravní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně autorizovaným architektem podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru, jehož 1. cena je se občanem stanovuje nebo ve výši v němž má své Kč sídlo; v týmu, sdružení, musí být minimálně jeden dílčí podněty a řešení, se stanovuje k mož- člen autorizovaným inženýrem v oboru pozemní a dopravní nému rozdělení stavby podle celková zákona částka č. 360/1992 na odměny Sb., ve výši o výkonu povolání Kč (slovy autorizovaných osmdesát tisíc architektů korun českých). a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně ZÁVAZNÉ autorizovanými ČÁSTI ODEVZDÁNÍ architekty podle práva příslušného členského státu Evropského Grafická část hospodářského prostoru, jehož je občanem nebo v němž základní má své situaci sídlo. obsahující celkové řešené území v měřítku 1: Podmínky zákresy do průkazu fotografií kvalifikačních definovaných předpokladů Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených Závazná v úprava odstavci grafické 4.1 čestným části: dva prohlášením panely formátu vloženým do x 700 obálky mm nadepsané výšku, panely Autor z lehkého (viz odstavec materiálu těchto pro soutěžních výstavní účely podmínek). tloušťky mm Textová Pokud část předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí každý vlastní z členů popis sdružení soutěžního splňovat návrhu podmínky - objasnění uvedené a v odst. zdůvodnění 4. 1 písm. zvoleného a) až e), a řešení, zároveň popis musí architektonického, doložit smlouvu o dopravního sdružení. a materiálového řešení, popis postupné Pokud redukci předloží celkového soutěžní návrh počtu jako místúčastník soutěže zmenšené právnická výkresy osoba, soutěžních musí tato panelů právnická ve formátu osoba splňovat podmínky výslovně popsané v zákoně č. 360/1992 Závazná úprava Sb., o výkonu textové povolání části: textová autorizovaných část bude architektů odevzdána a o výkonu ve vytištěné povolání formě, autorizovaných ve 2 vyhotoveních inženýrů formátu a techniků, v rozsahu činných max. ve 1 výstavbě, (max. ve 4000 znění znaků pozdějších včetně mezer), předpisů, textová v části část třetí bude tohoto opatřena zákona, krycím pokud listem, jde o zmenšené účast autorizovaných výkresy soutěžních osob v panelů těchto budou společnostech, a to v oborech dle odstavce 4.1.f těchto Digitální Soutěžních část podmínek. V tomto případě pak prokazují odbornou způsobilost dle odstavce 4.1.f těchto Textová Soutěžních i grafická podmínek část budou autorizované odevzdány osoby v digitální formě, ve a statutárních to na CD nebo orgánech DVD ve dle formátu zákona *.doc a zúčastněné 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Pevný Každý nosič účastník (CD nebo musí DVD) v případě musí výzvy být přiložen k účasti do ve druhém kole předložit Vyhlašovateli soutěže originály listin nebo jejich úředně ověřené kopie dokládající splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1. písm. a), e) a f), a to ve lhůtě stanovené ve výzvě.

7 5 ABSTRAKT SOUTĚŽNÍ SOUTĚŽNÍCH PODKLADY PODMÍNEK Soutěžní - urbanistický podklady návrh poskytované revitalizace účastníkům Malostran- 5.1 ského Cílem revitalizace náměstí je vytvořit Soutěžní veřejné podklady prostranství jsou reprezentativního vyhotoveny v digitální a pobytového podobě charakteru, (ve formátech které *.dgn, by odpovídalo *.dwg, jeho významu *.pdf, jako *.docx, jednoho *.xls) z nejvýznamnějších a budou poskytovány náměstí Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, v elektronické podobě viz odstavec P.01 ideové Zaměření architektonické objektů soutěže s vymezením je definovat hranice potenciál veřejného prostoru řešeného Území (*.pdf) P.02 DRUH SOUTĚŽE Ortofotomapa řešeného Území (*.pdf) P.03 Seznam objektů, jež nemohou být řešením veřejná přesunuty anonymní, a/nebo jednokolová změněny soutěž (*.docx) P.04 Vzor tabulky bilancí: k vyplnění základních VYHLÁŠENÍ ukazatelů stavby (pro 2. kolo) (*.xls) P.05 na Plánované internetové umístění stránce železniční organizátora stanice soutěže (*.pdf) dále na P.06 Plocha určená pro umístění nové řídící věže de, ŘLP (*.pdf) a formou tiskové zprávy pro média P.07 Dopravní průzkum z června 2012 (*.pdf) P.08 Schéma současného systému parkovacích ploch (*.pdf) P.09 odání Logomanuál dotazů do 14. společnosti července Český 2014 Aeroholding, devzdání a. s. (*.pdf) soutěžních návrhů do 5. Září 2014 do P.10 Výtah z prognózy vývoje provozu na letišti Praha/Ruzyně v letech 2030 a 2045 (*.pdf) P.11 Seznam rozvojových projektů Českého prof. dipl. Aeroholdingu arch. Miroslav Šik Ing. Tomáš A-Koridor Novotný železničního napojení (*.pdf) Ing. arch. B-Prostor Antonín pro Novák rozšíření terminálové kapacity Ing. arch. (*.dwg) Petr Hlaváček Ing. Václav C-Kruhový Novotný objezd (*.dwg) P.12 Mgr. Jiří 3D Skalický model území (*.dxf) P.13 Vchody do terminálů (*.jpg). P. Petr 14 Burgr Závazná úprava soutěžního panelu Znalci (*.pdf, soutěžní *.dwg, poroty: *.inx, Ing. *jpg.) Jan Špilar, dopravní Vyzvednutí rozdělení soutěžních celková částka podmínek na odměny a podkladů ve výši Soutěžní podmínky a podklady jsou účastníkům poskytovány bezplatně Soutěžní podmínky a podklady jsou poskytovány Grafická část elektronicky prostřednictvím serveru Podklady budou základní situaci obsahující celkové řešené území zájemců v měřítku zaslány 1:250 na vyplněnou ovu adresu Podklady jsou poskytovány pouze pro účely soutěže, volná jejich část další dle uvážení použití nebo autorů šíření je možné pouze se souhlasem vyhlašovatele. Závazná úprava grafické části: dva panely formátu Prohlídka x 700 řešené mm na lokality výšku, panely z lehkého materiálu Prohlídku Území vlastní popis soutěžního návrhu - objasnění a formátu, v rozsahu max. 1 (max znaků

8 6 ABSTRAKT POŽADOVANÉ SOUTĚŽNÍCH ZÁVAZNÉ PODMÍNEK ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU - urbanistický návrh revitalizace Malostranského I. SOUTĚŽNÍ KOLO Cílem revitalizace náměstí je vytvořit 6.1 významu Závazné jako jednoho podmínky z nejvýznamnějších pro odevzdání návrhu náměstí pro Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, 1. kolo soutěže, jejich obsah a závazná grafická či jiná úprava ideové architektonické soutěže je definovat potenciál veřejného prostoru Grafická část pro I. soutěžní kolo bude obsahovat: DRUH SOUTĚŽE A_jeden výkres situace stanovené části Území obsahující řešení návrhu v měřítku 1:1000. B_ jeden výkres situace obsahující celkové řešení návrhu VYHLÁŠENÍ v měřítku 1:5000 včetně vazeb na okolí. C_ axonometrie na internetové Území stránce znázorňující organizátora hmotové soutěže řešení cílového stavu návrhu. dále na D_axonometrie de, Území a formou znázorňující tiskové všechny zprávy pro provozní média dopravní a toky. E_volná prezentace pro libovolné grafické přílohy, součástí musí být znázornění stavu mezifáze (kdy nebude dokončeno napojení Letiště Václava Havla Praha na železniční síť mezi Prahou a Kladnem) libovolným devzdání schématem/situací. soutěžních návrhů do 5. Září 2014 do Grafická část bude provedena ve formátu A0 na stojato a bude nalepena na panelu z lehkého materiálu pro výstavní účely (např. Kapaplast nebo Forex). Výkres bude označen způsobem uvedeným v prof. odst. PhDr Rostislav těchto soutěžních Švácha podmínek. Počet panelů Ing. Tomáš 1. Závazná Novotný úprava panelu je uvedena níže. Přesné Ing. arch. podklady Antonín pro Novák tvorbu panelu jsou v podkladu P.14 Ing. arch. Závazná Petr úprava Hlaváček soutěžního panelu. Popisy na panelu Ing. Václav budou Novotný provedeny standardními fonty. rozdělení celková částka na odměny ve výši Grafická část základní situaci obsahující celkové řešené území v měřítku 1:250 A_situace stanovené části území 1:1000 Závazná úprava grafické části: dva panely formátu B_situace celého řešeného území s vazbami na okolí 1: x 700 mm na výšku, panely z lehkého materiálu C_axonometrické zobrazení_hmotové řešení 1:1500 vlastní popis soutěžního návrhu - objasnění a D_axonometrické zobrazení_schéma toků v území 1:1500 VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ PRAHA / RUZYNĚ pro I. soutěžní kolo bude obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného Závazná úprava řešení textové dle tohoto části: principu: textová část bude a) popis formátu a zdůvodnění, v rozsahu zvoleného max. 1 komplexního (max znaků urbanisticko-dopravního včetně mezer), textová řešení; část bude opatřena krycím b) popis připojeny a zdůvodnění (sešity) k návrhu textové a části. umístění staveb, ploch a jiných objektů v Území; c) tabulka bilancí (dle soutěžních podkladů) bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu. Její rozsah nepřesáhne 3 normostrany textu a bude označena způsobem Pevný nosič uvedeným (CD nebo v odst. DVD) 7.1 těchto musí být soutěžních přiložen do podmínek pro I. soutěžní kolo bude obsahovat: 1 datový průvodní nosič list, (CD/DVD), čestná prohlášení obsahující: o splnění kvalifikačních a) grafickou adresa, případně část ve formátu prohlášení *.pdf o autorství ( obrazových bodů při kvalitě 300 dpi) pro publikování soutěžního návrhu v katalogu soutěže; b) textovou část ve formátu *.pdf VOLNÁ PREZENTACE - stav mezifáze - libovolné grafické přílohy

9 ABSTRAKT SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK II. SOUTĚŽNÍ KOLO Závazné - urbanistický podmínky návrh pro revitalizace odevzdání návrhu Malostran- pro ského kolo soutěže, Cílem jejich obsah revitalizace a závazná náměstí grafická je vytvořit či jiná úprava významu jako jednoho z nejvýznamnějších náměstí Prahy, Obsah jehož součástí návrhu a může závazné být požadavky i parkování pro v míře, jeho úpravu která bude s stanoven tímto charakterem porotou po v vyhodnocení souladu. Cílem prvního ideové architektonické kola. Soutěžící soutěže vybraní je do definovat druhého kola potenciál veřejného obdrží prostoru spolu se zprávou poroty požadavky na soutěže zpracování návrhu v tomto druhém kole soutěže. DRUH SOUTĚŽE VYHLÁŠENÍ na internetové stránce organizátora soutěže dále na de, a formou tiskové zprávy pro média devzdání soutěžních návrhů do 5. Září 2014 do Obálka rozdělení bude celková obsahovat částka následující na odměny ve výši dokumenty: a) Průvodní list s údaji účastníka / účastníků ZÁVAZNÉ soutěže: ČÁSTI informaci, ODEVZDÁNÍ kdo je účastníkem a kdo autorem / autory návrhu, jména, adresy, Grafická vzájemný část dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, základní popřípadě situaci telefonní obsahující a faxová celkové čísla, řešené ové území v měřítku 1:250 adresy. b) Čestné prohlášení účastníka/účastníků o splnění kvalifikačních předpokladů podle Závazná odstavce úprava 4.2. grafické části: dva panely formátu c) Kontaktní x 700 mm osobu na výšku, a adresu panely pro z komunikaci lehkého materiálu se sekretariátem soutěže, popř. ID datové Textová schránky část d) Jména spolupracujících osob, pokud nejsou vlastní popis soutěžního návrhu - objasnění a zdůvodnění uvedeny zvoleného mezi účastníky řešení, popis architektonického, e) Podepsané dopravního prohlášení a materiálového v příloze řešení, (v případě, popis že je účastníkem právnická osoba nebo není zmenšené účastník shodný výkresy s soutěžních autorem). panelů ve formátu f) Čestné prohlášení, že účastník, pokud Závazná jeho návrh úprava zvítězí, textové má části: k návrhu textová zajištěn část bude odevzdána dostatek ve oprávnění vytištěné k formě, tomu, aby ve 2 mohl vyhotoveních následně formátu v jednacím, v rozsahu řízení bez max. uveřejnění 1 (max. uzavřít 4000 znaků včetně smlouvu mezer), o dílo textová na dopracování část bude opatřena návrhu do krycím listem, úrovně zmenšené projektové výkresy dokumentace soutěžních a panelů aby podle budou ní pak mohla být následně realizována stavba. Digitální g) Datový část nosič (CD, DVD) s nadpisem VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena způsobem uvedeným v části obálky 7 těchto Autor. soutěžních podmínek.

10 7 ABSTRAKT SPOLEČNÁ SOUTĚŽNÍCH USTANOVENÍ PODMÍNEK O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU PRO PRVNÍ I DRUHÉ KOLO SOUTĚŽE - urbanistický návrh revitalizace Malostranského Cílem revitalizace náměstí je vytvořit významu jako jednoho z nejvýznamnějších náměstí 7.1 Prahy, Závazné jehož součástí označení může návrhu být a i jeho parkování částí v míře, ideové Všechny architektonické části soutěžního soutěže je návrhu definovat uvedené potenciál článku veřejného 6 těchto prostoru soutěžních podmínek (grafická část, v textová část, obálka Autor ) budou v pravém dolním rohu DRUH opatřeny SOUTĚŽErámečkem 3 3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu veřejná Všechny anonymní, části jednokolová soutěžního soutěž návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická část, VYHLÁŠENÍ textová část, obálka Autor ) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 3 cm, do kterého soutěžící na internetové umístí číslo stránce dle seznamu organizátora příloh, který soutěže je součástí textové části. dále na de, Všechny části a formou soutěžního tiskové návrhu zprávy uvedené pro média článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická část, v textová část, obálka Autor ) budou v dolní části uprostřed označeny textem VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA. 7.2 Podmínky anonymity soutěžního návrhu devzdání soutěžních návrhů do 5. Září 2014 do Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat prof. dipl. arch. podpis, Miroslav heslo, Šik ani jinou grafickou značku, která prof. PhDr. by mohla Rostislav vést k Švácha porušení anonymity Ing. arch. Vzhledem Antonín k Novák nutnosti dodržení anonymity odesílatele Ing. arch. Petr bude Hlaváček u všech poštou zasílaných soutěžních Ing. Václav návrhů Novotný uvedena tato jednotná adresa odesílatele: Česká komora architektů Josefská Náhradníci 00 Praha poroty: 1-Malá MgA. StranaMarcela Steinbachová, Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou dílčí podněty a řešení, se stanovuje k mož- nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území mimo nému Českou rozdělení republiku, celková uvede částka účastník na odměny soutěže, ve výši vzhledem k nutnosti Kč (slovy dodržení osmdesát anonymity tisíc korun odesilatele, českých). jako adresu odesilatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi odesilatele ZÁVAZNÉ evidován, ČÁSTI ODEVZDÁNÍ nebo jiné veřejné organizace, s níž se o tomto postupu dohodne. Grafická část 7.3 Obal základní návrhu situaci obsahující celkové řešené území v měřítku 1: zákresy Všechny do části fotografií návrhu definovaných (grafická část (panely), textová část, obálka Autor ) budou vloženy do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem Závazná VEŘEJNÝ úprava grafické PROSTOR části: PŘED dva TERMINÁLY panely formátu 1 A 21 LETIŠTĚ 000 x 700 VÁCLAVA mm na HAVLA výšku, PRAHA. panely z lehkého materiálu vlastní popis soutěžního návrhu - objasnění a formátu, v rozsahu max. 1 (max znaků

11 8 ABSTRAKT ZPŮSOB SOUTĚŽNÍCH ODEVZDÁNÍ PODMÍNEK SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ - urbanistický návrh revitalizace Malostranského 8.1 Přípustné způsoby Cílem revitalizace předání soutěžních náměstí návrhů je vytvořit významu Soutěžní jako jednoho návrhy z budou nejvýznamnějších doručeny buď náměstí osobně do Prahy, místa jehož pro součástí odevzdání může soutěžních být i parkování návrhů, v kterým míře, je která Institut bude plánovaní s tímto charakterem a rozvoje hlavního v souladu. města Cílem Prahy, příspěvková ideové architektonické organizace, soutěže Vyšehradská je definovat 57/2077, potenciál veřejného , Praha prostoru 2, blok C, podatelna. Vždy v: Pondělí, Úterý, Čtvrtek: hodin DRUH Středa: SOUTĚŽE hodin Patek: hodin a v konečný den odevzdání do hodin V případě odeslání návrhů poštou nebo jinou veřejnou VYHLÁŠENÍ přepravou zásilek je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na uvedenou na internetové adresu ve stránce stanovené organizátora lhůtě soutěže dále na do hodin v prvím kole a do de, hodin ve druhém a formou kole. tiskové zprávy pro média Soutěžní návrhy budou předány v uzavřené obálce nebo balíčku označeném: VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA NEOTEVÍRAT devzdání Všechny soutěžních soutěžní návrhů návrhy do musí 5. Září být doručeny 2014 před uplynutím stanovené lhůty. V případě zaslání poštou nebo přepravní službou je pro účast v této soutěži rozhodující okamžik doručení soutěžního návrhu, nikoliv datum jejího předání poště nebo přepravní prof. PhDr. službě. Rostislav Švácha Ing. Tomáš Všechny Novotný obálky budou označeny číslem, zaevidovány a odeslány Přezkušovateli soutěžních návrhů, Ing. Václav návrhy Novotný budou opatřeny potvrzením o datu a Ing. čase Jakub doručení, Dvořák na požádání bude doručiteli písemně vystaveno potvrzení o doručení. 9 ZÁVAZNÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ Kritéria rozdělení hodnocení celková částka na odměny ve výši Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány v prvním kole, se stanovují (bez pořadí významnosti) následně: Grafická kvalita částkomplexního urbanistického řešení včetně širších vztahů; základní kvalita situaci a efektivita obsahující dopravního celkové řešení řešené území v měřítku a provozních 1:250 vztahů Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy volná vyhodnocovány část dle uvážení ve druhém autorůkole, se stanovují následně: Závazná úprava grafické části: dva panely formátu kvalita komplexního urbanistického řešení x 700 mm na výšku, panely z lehkého materiálu včetně pro výstavní širších vztahů; účely tloušťky 5 mm. kvalita a přiměřenost lokalizace, formování Textová a návrhu část využití stavebních a nestavebních objemů; vlastní kvalita popis architektonického soutěžního návrhu řešení - veřejných objasnění a prostranství; etapizace kvalita návrhu a efektivita v závislosti dopravního na dopravě řešení v klidu a postupné a provozních redukci vztahů; celkového počtu míst zmenšené hospodárnost výkresy a soutěžních přiměřenost panelů zvoleného ve formátu řešení; míra splnění podmínek uvedených v Technickém popisu zadání upřesněném pro formátu 2. kolo., v rozsahu max. 1 (max znaků Kritéria hodnocení pro druhé kolo mohou být po vyhodnocení připojeny prvního (sešity) k kola textové upravena části. či doplněna, ty pak soutěžící vybraní do druhého kola soutěže obdrží spolu Digitální se zprávou část poroty.

12 ABSTRAKT SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 9.2 Důvody pro vyřazení ze soutěže - urbanistický návrh revitalizace Malostran Porota vyřadí z posuzování všechny návrhy, které: ského a) neodpovídají Cílem formálním revitalizace a obsahovým náměstí je vytvořit požadavkům veřejné prostranství těchto Soutěžních reprezentativního podmínek a (viz. bod 6); významu jako jednoho z nejvýznamnějších náměstí Prahy, b) jehož nedošly součástí v požadovaném může být i parkování termínu; v míře, ideové c) architektonické zřetelně ukazují soutěže na porušení je definovat anonymity; potenciál veřejného prostoru d) nesplňují, bez řádného zdůvodnění, podmínky zadání uvedené v bodě 2.3 těchto DRUH SOUTĚŽE Soutěžních podmínek; Porota otevřená, vyřadí ideová, ze soutěže urbanisticko-architektonická, všechny soutěžní návrhy, které nejsou v souladu se závaznými podmínkami soutěže, ledaže se jedná o dílčí formální odchylky, jimiž VYHLÁŠENÍ není snížená srozumitelnost návrhu, není ohrožena anonymnost návrhu, a jimiž není návrh na internetové stránce organizátora soutěže zvýhodněn; v takovém případě dále může na porota rozhodnout čtyřpětinovou většinou svých řádných členů de, o ponechání a návrhů formou v soutěži. tiskové zprávy pro média devzdání soutěžních návrhů do 5. Září 2014 do 10 A ODBORNÍ ZNALCI Členové rozdělení porotycelková částka na odměny ve výši Řádní členové poroty: ZÁVAZNÉ Závislí: ČÁSTI ODEVZDÁNÍ a. Ing. David Olša, vyhlašovatel Grafická b. Ing. část Jiří Pos, vyhlašovatel c., IPR Praha základní situaci obsahující celkové řešené území v měřítku Nezávislí: 1:250 a. Doc. Ing. arch. Václav Dvořák CSc. volná b. část Doc. dle Ing. uvážení arch. Jan autorů Jehlík c. Ing. arch. MgA Osamu Okamura Závazná d. Ing. úprava arch. grafické Regina části: Loukotová, dva panely Phd. formátu x 700 mm na výšku, panely z lehkého materiálu Náhradníci poroty: Závislí: vlastní a. Ing. popis Jiří Kraus, soutěžního Letiště návrhu Praha, - a. objasnění s. a b. Ing. Marek Zděradička, IPR Praha etapizace Nezávislí: návrhu v závislosti na dopravě v klidu a a. Ing. Vladimir Sitta b. Ing. arch. Jaroslav Wertig 10.2 Závazná Přizvaní úprava odborní textové znalci části: textová část bude formátu Porota, v může rozsahu po max. předchozím 1 (max. souhlasu 4000 vyhlašovatele přizvat odborné znalce, kteří se účastní znaků těch připojeny částí jednání (sešity) poroty, k textové k nimž části. byli přizváni, avšak pouze s hlasem poradním.

13 11 ABSTRAKT NÁHRADY SOUTĚŽNÍCH VÝLOH SPOJENÝCH PODMÍNEK S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI - urbanistický návrh revitalizace Malostranského 11.1 Nárok na náhradu Cílem revitalizace výloh náměstí je vytvořit významu jako Účastníkům jednoho prvního z nejvýznamnějších kola nepřísluší náměstí žádná náhrada Prahy, jehož výloh. součástí může být i parkování v míře, ideové architektonické Každému z účastníků soutěže druhého je definovat kola, potenciál veřejného návrh prostoru v souladu se Soutěžními podmínkami, který předloží přísluší paušální náhrada výloh ve výši Kč. Žádné DRUH SOUTĚŽE další náhrady nebudou poskytovány Účastníkovi druhého kola, který bude vyloučen dle bodu 9.2, nemusí vyhlašovatel přiznat nárok na tuto paušální náhradu výloh nebo mu může přiznat tento nárok jen částečně. VYHLÁŠENÍ 11.2 na Ceny internetové stránce organizátora soutěže dále na Ceny se vyplácejí pouze ve druhém kole. de, a formou tiskové zprávy pro média Výše cen: cena se stanovuje ve výši Kč 2. cena se stanovuje ve výši Kč 3. cena se stanovuje ve výši Kč 11.3 odání Odměny dotazů do 14. července 2014 devzdání soutěžních návrhů do 5. Září 2014 do Pro návrhy, které nepostoupí do 2. kola, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovují odměny v celkové výši do Kč Ing. Tomáš Podmínky Novotný pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení Ing. arch. cen Antonín a odměn, Novák popřípadě neudělení některých Ing. arch. Petr cen a Hlaváček odměn Za podmínek stanovených 10 odst. 8 a Ing. 12 akad. odst. arch. 2 Soutěžního Jan Šépka řádu ČKA může porota rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě Náhradníci o poroty: jiném rozdělení, MgA. Marcela popřípadě Steinbachová, neudělení odměn v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně Znalci soutěžní zdůvodnit poroty: do Protokolu Ing. Jan Špilar, o průběhu dopravní soutěže Náležitosti rozdělení zdanění celková náhrad částka výloh na odměny ve výši Náhrady výloh udělené v soutěži fyzickým osobám budou podle 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 ZÁVAZNÉ Sb., ČÁSTI o dani ODEVZDÁNÍ z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15%, která Grafická část bude podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového základní situaci řádu, ve obsahující znění pozdějších celkové řešené předpisů, území odvedena v měřítku správci 1:250 daně Náhrady výloh udělené v soutěži právnickým volná část osobám dle uvážení budou podle autorů zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny Závazná v úprava plné výši grafické a zdaněny části: právnickou dva panely osobou formátu samou v rámci x 700 řádného mm na výšku, daňového panely přiznání. z lehkého materiálu vlastní popis soutěžního návrhu - objasnění a formátu, v rozsahu max. 1 (max znaků

14 12 ABSTRAKT ZÁKLADNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK SOUTĚŽE Termín - urbanistický ustavující návrh schůze revitalizace poroty Malostran ského Cílem revitalizace náměstí je vytvořit veřejné Termín prostranství ustavující schůze reprezentativního poroty je a pobytového charakteru, které by odpovídalo jeho významu jako jednoho z nejvýznamnějších náměstí Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, 12.2 Termín vyhlášení soutěže ideové architektonické soutěže je definovat potenciál veřejného Termín prostoru vyhlášení soutěže je DRUH Písemné SOUTĚŽEdotazy otevřená, Dotazy ideová, mohou urbanisticko-architektonická, být předávány pouze elektronickou veřejná anonymní, poštou jednokolová na adresu soutěž formou přílohy mailu ve formátu VYHLÁŠENÍ doc. Odpovědi na dotazy budou vždy zaslány všem účastníkům soutěže, kteří si vyzvednou podklady na internetové resp. všem stránce účastníkům organizátora druhého kola. soutěže dále na Lhůta k podání dotazů soutěžícími v prvním kole de, je do a formou tiskové zprávy pro média Lhůta k podání dotazů soutěžícími v druhém kole bude stanovena při vyhlášení druhého kola Zasedání poroty k zodpovězení dotazů v prvním odání dotazů kole je do stanoveno 14. července na Lhůta devzdání k zodpovězení soutěžních dotazů návrhů se stanovuje do 5. Září na 2014 do deset dnů od data určeného k zasedání poroty k zodpovězení dotazů Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími v prof. 1. kole PhDr. Rostislav Švácha Ing. arch. Datum Antonín odevzdání Novák soutěžních návrhů osobně, Ing. arch. kurýrem Petr Hlaváček nebo poštou (viz bod 8) se stanovuje Ing. Václav na Novotný Ing. akad. Datum arch. konání Jan hodnotícího Šépka zasedání poroty v 1. kole soutěže Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních Znalci soutěžní návrhů poroty: se stanovuje Ing. Jan předběžně Špilar, dopravní na dny 21. až Přesné CENY A datum ODMĚNY konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v průběhu soutěže. Lhůta rozdělení pro odeslání celková výzvy částka k účasti na odměny ve 2. kole ve výši 12.6 soutěže Výzva k účasti ve druhém kole soutěže bude odeslána nejpozději Grafická část 12.7 Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími ve 2. kole základní situaci obsahující celkové řešené území v měřítku 1: Datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, volná kurýrem část dle nebo uvážení poštou autorů (viz bod 8) se stanovuje na Závazná úprava grafické části: dva panely formátu Datum x 700 konání mm hodnotícího na výšku, panely zasedání z lehkého poroty materiálu kole pro soutěže výstavní účely tloušťky 5 ve 2. mm Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních vlastní návrhů popis se soutěžního stanovuje předběžně návrhu - objasnění na a zdůvodnění 2015 zvoleného řešení, popis architektonického, Přesné etapizace datum návrhu konání v hodnotícího závislosti na zasedání dopravě bude v klidu a stanoveno postupné v průběhu redukci celkového soutěže. počtu míst 12.9 Termín pro oznámení výsledku soutěže Vyhlašovatel oznámí výsledek soutěže všem formátu účastníkům, v rozsahu rozesláním max. Protokolu 1 (max. o průběhu 4000 znaků soutěže včetně elektronickou mezer), textová poštou, část a bude to nejpozději opatřena do krycím pěti pracovních listem, zmenšené dnů od konečného výkresy soutěžních rozhodnutí panelů poroty. budou Protokol připojeny o průběhu (sešity) soutěže k textové bude části. také rozeslán všem soutěžícím do vlastních rukou Pokud bude v obálce Autor uvedeno ID datové Textová schránky, i grafická bude část protokol budou o odevzdány průběhu soutěže v digitální zaslán do datové schránky a už nebude zasílán poštou.

15 ABSTRAKT SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů a lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů - urbanistický návrh revitalizace Malostran- soutěžícím k nahlédnutí ského Cílem revitalizace náměstí je vytvořit veřejné Datum prostranství uveřejnění výsledků reprezentativního hodnocení a návrhů pobytového se předběžně charakteru, stanovuje které by na odpovídalo jeho významu jako jednoho z nejvýznamnějších náměstí Přesné Prahy, jehož datum součástí bude stanoveno může být v i průběhu parkování soutěže. v míře, Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů ideové architektonické soutěže je definovat potenciál veřejného soutěžícím k nahlédnutí prostoru počíná běžet rozesláním protokolů a končí patnáctým dnem po posledním doručení protokolu účastníku soutěže. DRUH SOUTĚŽE otevřená, Lhůta ideová, k proplacení urbanisticko-architektonická, cen, odměn a paušálních náhrad veřejná výloh anonymní, spojených jednokolová s účastí v soutěži VYHLÁŠENÍ Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího na internetové návrhu. stránce organizátora soutěže dále na Bude-li vedeno řízení o řešení rozporů dle de, části 13 soutěžních a formou tiskové podmínek, zprávy budou pro média a odměny vyplaceny do jednoho týdne od ceny konečného rozhodnutí o námitkách Lhůta k veřejné výstavě Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních devzdání soutěžních návrhů do 5. Září 2014 do návrhů 15:00 do se podatelny stanovuje IPR nejpozději Praha na dobu do tří měsíců od oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu nebo do dvou týdnů od konečného rozhodnutí o námitkách Veřejná výstava bude realizována v Ing. prostorech Tomáš Novotný terminálů Letiště Václava Havla Praha Ing. arch. Doba Antonín trvání Novák veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje na 14 dnů, nebude-li s účastníky soutěže Ing. Jakub dohodnuto Dvořák jinak. 13 ŘEŠENÍ ROZPORŮ Námitky rozdělení celková částka na odměny ve výši Každý účastník soutěže může ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení oznámení výsledků soutěže podat vyhlašovateli soutěže zdůvodněné námitky Grafická vůči část všem úkonům vyhlašovatele týkajícím se předmětné soutěže a vůči formálnímu postupu poroty. základní V námitkách situaci musí obsahující být uvedeno celkové proti řešené kterému území postupu v měřítku poroty 1:250 či úkonu vyhlašovatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení soutěžních podmínek volná a část čeho dle se uvážení stěžovatel autorů domáhá Vyhlašovatel ve spolupráci s porotou Závazná úprava grafické části: dva panely formátu přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do x 700 mm na výšku, panely z lehkého materiálu od pro obdržení výstavní námitek účely tloušťky odešle stěžovateli 5 mm. 10 dnů písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, Textová s část odůvodněním. Vyhoví-li vyhlašovatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy vlastní a oznámí popis tuto soutěžního skutečnost návrhu všem účastníkům - objasnění a soutěže. Pokud vyhlašovatel námitkám nevyhoví, uvědomí etapizace stěžovatele návrhu v písemném závislosti na rozhodnutí dopravě v klidu a o možnosti postupné podat redukci návrh celkového na zahájení počtu rozhodčího míst řízení podle zmenšené odstavce výkresy soutěžních panelů ve formátu Nevyhověl-li vyhlašovatel námitkám podaným Závazná podle úprava odstavce textové , části: může textová stěžovatel, část bude nejpozději odevzdána však ve do vytištěné pěti pracovních formě, ve dnů 2 od vyhotoveních doručení rozhodnutí formátu vyhlašovatele, v rozsahu max. o námitkách 1 (max. podat 4000 návrh znaků zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského soudu. připojeny Spor je (sešity) poté řešen k textové dle pravidel části. pro rozhodčí řízení uvedených v Disciplinárním a smírčím řádu nebo Digitální návrh na část zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Textová bude-li i grafická dotčen část zákon budou 137/2006 odevzdány Sb. v digitální Podmínkou přijetí návrhu na zahájení rozhodčího řízení podle odstavce 3 je úhrada poplatku Pevný za nosič rozhodčí (CD nebo řízení DVD) dle musí 102 Disciplinárního být přiložen do a smírčího řádu Předmětem námitek, popřípadě rozhodčího řízení nesmí být rozhodnutí poroty týkající se výsledků průvodní hodnocení list, čestná účastníků prohlášení soutěže a o rozhodnutí splnění kvalifikačních cen předpokladů, a odměn a stanovení nosič CD/DVD, jejich výše, zpáteční o rozdělení ledaže adresa, tato případně rozhodnutí prohlášení byla učiněna o autorství v přímé souvislosti se závažným porušením podmínek formálního postupu poroty, stanovených soutěžními podmínkami. Rozhodčí nález je konečný

16 14 ABSTRAKT KLAUZULE SOUTĚŽNÍCH O AKCEPTOVÁNÍ PODMÍNEK SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK - urbanistický návrh revitalizace Malostranského 14.1 Souhlas vyhlašovatele, Cílem revitalizace sekretáře, náměstí je vytvořit přezkušovatele, porotců a odborných znalců s významu podmínkami jako jednoho soutěže z nejvýznamnějších náměstí Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, která bude Svou s tímto účastí charakterem v soutěži potvrzují v souladu. Cílem vyhlašovatel, ideové architektonické sekretář soutěže, je přezkušovatel, definovat potenciál veřejného porotci a odborní prostoru znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže a zavazují se, že budou tyto Soutěžní DRUH SOUTĚŽE podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují VYHLÁŠENÍ soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto na internetové smlouvy a s rozhodnutími stránce organizátora poroty učiněnými soutěže v jejich rámci a v souladu s nimi. dále na de, Souhlas o mlčenlivosti a formou tiskové zprávy pro média Soutěžící je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu těchto soutěžních podmínek a soutěžních podkladů, tj. není oprávněn jejich obsah kopírovat ani jej předat třetím osobám. To neplatí v případě subdodavatelů, devzdání soutěžních kteří se návrhů budou účastnit do 5. Září plnění 2014 do uchazeče 15:00 do v podatelny rámci Zakázky, IPR Praha soutěžící však odpovídá za to, že jeho subdodavatelé rovněž budou zavázáni dodržovat povinnost mlčenlivosti dle první věty tohoto odstavce. 15 KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ rozdělení celková částka na odměny ve výši 15.1 Autorská práva soutěžících Grafická Autoři část soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat základní a mohou situaci jich obsahující opět využít celkové v jiném řešené případě. území v měřítku 1: Svolení zákresy k do užití fotografií autorského definovaných díla pro účely této soutěže Závazná Oceněné úprava a grafické odměněné části: návrhy dva panely se stávají formátu majetkem x vyhlašovatele 700 mm na výšku, soutěže. panely Autoři z lehkého těchto materiálu udělují pro výstavní vyhlašovateli účely tloušťky souhlas 5 užít mm. jejich návrhů autorská díla pro účely této soutěže. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních vlastní podmínkách, popis soutěžního je však návrhu vázáno - na objasnění výslovné a svolení zdůvodnění autorů. zvoleného Neoceněné řešení, a neodměněné popis architektonického, po dopravního ukončení veřejné a materiálového výstavy (bod řešení, 12.12) popis na návrhy budou požádání etapizace vráceny návrhu autorům. v závislosti na dopravě v klidu a 15.3 Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů odevzdána Odevzdáním ve vytištěné soutěžních formě, návrhů ve 2 vyhotoveních vyslovují soutěžící formátu souhlas, v rozsahu s bezplatnou max. 1 reprodukcí (max znaků a vystavením včetně mezer), svých textová soutěžních část návrhů bude opatřena v rámci krycím propagace soutěže a prezentace výsledků Digitální Závazek část vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů formě, Vyhlašovatel a to na CD se nebo zavazuje DVD zveřejnit formátu všechny *.doc a soutěžní návrhy do tří měsíců od ukončení soutěže.

17 ABSTRAKT SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 15.5 Protokol o průběhu soutěže - urbanistický návrh revitalizace Malostran Ze všech zasedání poroty bude pořizovat sekretář, ského popřípadě Cílem jiná revitalizace osoba pověřená náměstí je vytvořit veřejné prostranství Protokol o průběhu reprezentativního soutěže, jehož a, správnost pobytového ověří charakteru, svým podpisem které by všichni odpovídalo členové jeho poroty významu a potvrzuje jako jednoho osoba z nejvýznamnějších zapisující. náměstí Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, která bude Protokol s tímto o charakterem průběhu soutěže v souladu. obsahuje Cílem zejména ideové architektonické zápisy z jednání soutěže poroty je včetně definovat hlasování, potenciál veřejného o vyloučení prostoru návrhů ze soutěže, seznam rozhodnutí všech posuzovaných soutěžních návrhů, hodnocení všech DRUH SOUTĚŽE soutěžních návrhů, stanovení jejich pořadí a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. Protokol otevřená, stvrdí ideová, na závěr urbanisticko-architektonická, svým podpisem všichni řádní členové poroty a předají jej vyhlašovateli VYHLÁŠENÍ Do Protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty, jestliže o to na tito internetové členové výslovně stránce požádají. organizátora soutěže dále na Kopii Protokolu o průběhu soutěže rozešle vyhlašovatel de, všem a účastníkům formou tiskové soutěže zprávy elektronickou pro média a zároveň na vědomí České komoře poštou architektů devzdání soutěžních návrhů do 5. Září 2014 do 16 USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK rozdělení celková částka na odměny ve výši 16.1 Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná Grafická Architektonická část soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, základní ve znění situaci pozdějších obsahující předpisů, celkové řešené v souladu území s ustanovením v měřítku 1:250 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování zákresy a stavebním do fotografií řádu definovaných (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů Závazná a úprava o výkonu grafické povolání části: autorizovaných dva panely formátu inženýrů a x techniků 700 mm činných na výšku, ve panely výstavbě, z lehkého ve znění materiálu pro předpisů, výstavní účely s přihlédnutím tloušťky 5 k mm. ustanovení pozdějších 1772 až 1779 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Soutěžním vlastní popis řádem soutěžního České komory návrhu architektů - objasnění ze dne a 24. zdůvodnění dubna 1993, zvoleného ve znění pozdějších řešení, popis předpisů. architektonického, 16.2 etapizace Odsouhlasení návrhu Soutěžních v závislosti podmínek na dopravě členy v klidu a poroty postupné a Českou redukci komorou celkového architektů počtu míst Před vyhlášením soutěže byly Soutěžní podmínky Závazná odsouhlaseny úprava textové všemi části: členy textová poroty část na její bude ustavující odevzdána schůzi ve a vytištěné následně formě, Českou ve komorou 2 vyhotoveních formátu, v rozsahu max. 1 (max znaků

18 17 ABSTRAKT SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK PODMÍNEK - urbanistický návrh revitalizace Malostranského 17.1 Tyto Soutěžní Cílem podmínky revitalizace byly projednány náměstí je vytvořit a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty, konané významu 21. jako května jednoho 2015 z nejvýznamnějších náměstí Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, 17.2 ideové Tyto architektonické Soutěžní podmínky soutěže byly je definovat schváleny potenciál konečném veřejného znění prostoru 8. června v DRUH Tyto SOUTĚŽE Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů dopisem ze dne 8. června 2015, pod č. j /Tě/Ze. VYHLÁŠENÍ na internetové stránce organizátora soutěže SEZNAM PŘÍLOH: dále na Příloha de, č. 1: Technický a formou popis tiskové zadánízprávy pro média Příloha č. 2: Prohlášení o právním vztahu účastníka (PO) a autora / prohlášení o autorství devzdání soutěžních návrhů do 5. Září 2014 do rozdělení celková částka na odměny ve výši Grafická část základní situaci obsahující celkové řešené území v měřítku 1:250 Závazná úprava grafické části: dva panely formátu x 700 mm na výšku, panely z lehkého materiálu vlastní popis soutěžního návrhu - objasnění a formátu, v rozsahu max. 1 (max znaků

19 ABSTRAKT SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Příloha č. 1 - urbanistický návrh revitalizace Malostranského Technický popis Cílem zadání revitalizace náměstí je vytvořit Cílem vyhlašovatele je zkvalitnění veřejného prostoru před terminály 1 a 2, a to zejména zpřehlednění a významu reorganizace jako jednoho dopravních z nejvýznamnějších toků, vytvoření náměstí reprezentativních pobytových ZÁVAZNÉ prostranství, ČÁSTI ODEVZDÁNÍ kultivace vegetačních úprav Prahy, a jehož reklamních součástí ploch. může Zároveň být i parkování je požadována v míře, vize urbanistického řešení s pevně zakotvenou dopravou pro výhledový která bude stav s tímto na rok charakterem 2030 a definicí v souladu. ploch s Cílem rozvojovým potenciálem Grafická v řešeném část Území. ideové architektonické soutěže je definovat potenciál veřejného prostoru rozdělení celková částka na odměny ve výši základní situaci obsahující celkové řešené území v měřítku 1:250 I. Ideové řešení organizace pozemní dopravy v Území DRUH SOUTĚŽE A. otevřená, REORGANIZACE ideová, urbanisticko-architektonická, DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ Závazná úprava grafické části: dva panely formátu Hlavním cílem řešení v této části je: x 700 mm na výšku, panely z lehkého materiálu Uspořádání dopravních toků, a to zejména pro: VYHLÁŠENÍ Pěší pohyb na internetové Městskou hromadnou stránce organizátora dopravu (v mezifázi soutěže pouze spoje Textová Dopravního část podniku hl.m. Prahy, resp. sítě Pražské integrované dále dopravy, na v roce výhledového stavu také s napojením Letiště Václava Havla Praha na železniční síť mezi Prahou a Kladnem) vlastní popis soutěžního návrhu - objasnění a de, Regionální a formou a dálkovou tiskové linkovou zprávy autobusovou pro médikého, zdůvodnění zvoleného řešení, popis architektonic- dopravu pravidelná skupinová přeprava osob Charterovou autobusovou dopravu nepravidelná skupinová etapizace přeprava návrhu osob v závislosti na dopravě v klidu a Smluvní taxislužbu Smluvní shuttle busy nepravidelná skupinová přeprava zmenšené osob výkresy soutěžních panelů ve formátu Nesmluvní shuttle busy hotely, cestovní kanceláře, provozovatelé okolních parkovišť) VIP vozy a vozy diplomatického sboru devzdání Individuální soutěžních automobilovou návrhů do 5. Září dopravu 2014 do Pozn.: 15:00 Je do nutné podatelny vzít v úvahu IPR bezpečnostní Praha opatření zónu u obou terminálů, jejíž hranice formátu je vymezena, v rozsahu ve vzdálenosti max m od (max. líce fasádního 4000 znaků pláště terminálů. Povolení vjezdu do této zóny je omezené, podléhá bezpečnostnímu školení včetně řidičů mezer), a provozovatel textová letiště část stanovuje, bude které opatřena druhy dopravy krycím jsou v této zóně žádoucí a povolené. V současné době jsou to režimy: Smluvní taxislužba, Smluvní shuttle busy a VIP vozy, vozy diplomatického sboru a managementu společnosti Český Aeroholding. prof. dipl. Základní arch. požadované Miroslav Šik atributy řešení pro reorganizaci dopravního řešení: Ing. Tomáš 1. Všechny Novotný dopravní toky musejí být navrženy s dostatečnou kapacitou pro výhledový stav (viz definice Ing. arch. podle Antonín odstavce Novák 2.3 Soutěžních podmínek, resp. podkladu Textová P.10 Výtah i grafická z prognózy část budou vývoje odevzdány provozu v digitální Ing. arch. na Petr letišti Hlaváček Praha/Ruzyně do roku 2030 ). Ing. Jakub 2. Cílem Dvořák řešení je dosažení maximální plynulosti dopravy s jasným a přehledným vymezením ploch určených pro parkování, ke krátkodobému zastavení za Pevný účelem nosič výstupu/nástupu (CD nebo DVD) osob musí a manipulace být přiložen do Ing. akad. se arch. zavazadly Jan Šépka a dále pro pohyb výše vyjmenovaných dopravních toků v Území. Náhradníci 3. Mezi poroty: hlavní MgA. komplikace Marcela v Území, Steinbachová, kterým by soutěžní návrh měl věnovat pozornost, patří příjezd do areálu v severní části ulice Aviatická, tj. nevyhovující konfigurace Obálka nadepsaná komunikací Autor mezi budovami Terminálu Znalci soutěžní 1 a Parkingu poroty: C vyvolávající Ing. Jan Špilar, ztíženou dopravní orientaci řidičů a související dopravní komplikace. míře navrženo předpokladů, bez nutnosti nosič přednosti CD/DVD, v zpáteční jízdě. 4. Je žádoucí, aby křížení komunikací bylo v největší možné CENY A 5. ODMĚNY Navrhované řešení musí umožňovat opravy komunikací a případné přesměrování provozu bez ztráty funkčnosti dopravního napojení letiště.

20 ABSTRAKT SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK B. NAVIGACE ŘIDIČŮ A PĚŠÍCH dílčí podněty a řešení, se stanovuje k mož- Předmětem Hlavním soutěže cílem je řešení zhotovit v této ideový části architektonicko - urbanistický návrh revitalizace Malostrannému rozdělení celková částka na odměny ve výši je: ského Vytvoření Cílem podmínek revitalizace pro intuitivní náměstí pohyb je vytvořit veřejné navigace prostranství toku podle reprezentativního místa určení a potřeb a orientace na komunikace pro přílety a odlety) a zároveň hlavních toků individuální Kč (slovy automobilové osmdesát dopravy tisíc korun (tzn. českých). jasná pobytového pohodlný charakteru, a bezpečný které by pohyb odpovídalo chodců. jeho významu jako jednoho z nejvýznamnějších náměstí Prahy, jehož Zajištění součástí jednoduchého, může být i parkování srozumitelného v míře, a přehledného navigačního systému na všech komunikacích. Grafická část Jednotný informační systém, který bude charakteristický pro celý veřejný prostor letiště. ideové architektonické soutěže je definovat potenciál veřejného prostoru základní situaci obsahující celkové řešené území C. PARKOVÁNÍ v měřítku 1:250 DRUH SOUTĚŽE Předmětem výsledného řešení pro umístění parkovacích kapacit má být především zjednodušení otevřená, současného ideová, stavu urbanisticko-architektonická, a vytvoření podmínek, které budou klienty Letiště Václava Havla Praha motivovat veřejná k anonymní, využití parkovacích jednokolová stání soutěž na parkovacích plochách LP. Budoucí Závazná koncepce úprava grafické vzniklá části: z návrhu dva by panely měla formátu řidičům také pomoci ke zjednodušení orientace v prostoru letiště 1 poskytnutím 000 x 700 mm jasných na výšku, informací panely o možnostech z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky 5 VYHLÁŠENÍ parkování v areálu. mm. Navržené řešení má odpovídat předpokládaným počtům vozidel vjíždějících do areálu odvozených od počtu na internetové stránce organizátora soutěže leteckých cestujících dále v roce na určeného podkladem P.10 a vytvořit takový návrh pro koncept umístění parkovacích kapacit, který bude odpovídat moderním trendům vlastní známých popis z jiných soutěžního světových návrhu letišť. - objasnění a de, a formou tiskové zprávy pro média (optimalizovaný) dopravního a stav materiálového řešení, popis Průjezdná zóna K+R pro nástup/výstup cestujících cílový Je žádoucí, aby tato zóna byla situována do bezprostřední blízkosti budov terminálů (nejblíže však 30 m od líce fasádního pláště objektů terminálu). vyhlášení Zóna soutěže bude určena 19. června pro zastavení 2014 vozidla za účelem nástupu/výstupu osob a související manipulace odání dotazů se zavazadly, do 14. července nikoliv za 2014 účelem zaparkování vozidla s jeho Závazná opuštěním. úprava textové části: textová část bude devzdání soutěžních návrhů do 5. Září 2014 do Krátkodobé a střednědobé parkovaní cílový (optimalizovaný) odevzdána stav ve vytištěné formě, ve 2 vyhotoveních 15:00 podatelny IPR Praha formátu, v rozsahu max. 1 (max znaků Cílem řešení pro tento typ parkování je umístění parkovacích včetně stání mezer), v Území textová v přiměřené část bude kapacitě, opatřena včetně krycím započtení současných kapacit tohoto typu v Území. Celkový listem, orientační zmenšené počet výkresy stání soutěžních tohoto typu panelů je 5 budou tisíc. prof. dipl. Průjezdná arch. Miroslav zóna Šik K+R by měla vhodně doplnit uspořádání celkových kapacit pro parkování vozidel prof. PhDr. a Rostislav společně s Švácha jednoduchou navigací zvýšit plynulost průjezdu Digitální vozidel, část která nemají za cíl zastavení na Ing. Tomáš parkovacích Novotný plochách s opuštěním vozidla. formě, stav a to na CD nebo DVD ve formátu *.doc a Ing. arch. Dlouhodobé Petr Hlaváček parkování nad 5 hodin cílový (optimalizovaný) Ing. Jakub Cílem Dvořák řešení pro tento typ parkování je umístění parkovacích stání pro komfortní dlouhodobé parkování v přiměřené kapacitě v prostoru před objekty terminálů Pevný ve vhodné nosič docházkové (CD nebo DVD) vzdálenosti, musí být včetně přiložen do Ing. akad. započtení arch. Jan současných Šépka kapacit (dle podkladu P.07) v Území obálky vhodných Autor. pro tento typ parkování. Náhradníci Jako poroty: doplňková MgA. služba Marcela má být Steinbachová, v Území umístěno také ekonomické (low-cost) dlouhodobé parkování, u kterého dává vyhlašovatel k úvaze umístění ve vzdálenější Obálka lokalitě nadepsaná mimo Autor prostor před terminály Znalci soutěžní s přepravou poroty: uživatelů Ing. Jan k terminálům Špilar, dopravní pomocí shuttle busů. Vytvořená kapacita pro parkování tohoto typu má vyhlašovateli přinést významný komerční potenciál.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE MĚSTO KOLÍN v y h l a š u j e v souladu se soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, ARCHITEKTONICKOU

Více

SPORTOVNÍ AREÁL BLANICE VODŇANY

SPORTOVNÍ AREÁL BLANICE VODŇANY MĚSTO VODŇANY NÁM. SVOBODY 18/I 389 01 VODŇANY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

URBANISTICKOU SOUTĚŽ OBNOVA ZÁSTAVBY A PARKU STROMOVKA V HUMPOLCI

URBANISTICKOU SOUTĚŽ OBNOVA ZÁSTAVBY A PARKU STROMOVKA V HUMPOLCI MĚSTO HUMPOLEC v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH - VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V následujícím vzoru se texty psanými

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR. KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR. KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE vyhlašuje IDEOVOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH ŘEŠENÍ

Více

MĚSTO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

MĚSTO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY MĚSTO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů,

v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH INTERIÉRŮ SÍDLA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ a vydává

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO. v y h l a š u j e. a vydává k tomu tyto. s o u t ě ž n í p o d m í n k y

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO. v y h l a š u j e. a vydává k tomu tyto. s o u t ě ž n í p o d m í n k y MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA TECHMANIA SCIENCE CENTER, obecně prospěšná společnost, Plzeň v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA Město Klatovy vyhlašuje s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

IDEOVOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI OBCHODNÍMI DOMY. OD Labe a OC Forum

IDEOVOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI OBCHODNÍMI DOMY. OD Labe a OC Forum Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM v y h l a š u j e v souladu se zákonem č.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. v y h l a š u j e

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. v y h l a š u j e MĚSTO KROMĚŘÍŽ v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH město Kolín zastoupené Odborem regionálního rozvoje a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 v y h l a š u j e v souladu se

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE vyhlašuje IDEOVOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ

Více

Město Písek Velké náměstí 114 397 19 Písek

Město Písek Velké náměstí 114 397 19 Písek Město Písek Velké náměstí 114 397 19 Písek v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O VÝTVARNĚ-PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOHO SÁLU EXPOZICE JIHOČESKÉHO MUZEA S NÁZVEM PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O VÝTVARNĚ-PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOHO SÁLU EXPOZICE JIHOČESKÉHO MUZEA S NÁZVEM PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O VÝTVARNĚ-PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOHO SÁLU EXPOZICE JIHOČESKÉHO MUZEA S NÁZVEM PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VYZVANOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ

VYZVANOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ nadace PROMĚNY a Město Česká Třebová v y h l a š u j í v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI

PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 vyhlašuje PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI a vydává k tomu tyto Soutěžní podmínky Městská část Praha 5 vyhlašuje tuto soutěž v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH A STRUKTURU WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH A STRUKTURU WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH A STRUKTURU WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, NÁM. 14. ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5, ZASTOUPENÁ STAROSTOU MUDR. RADKEM KLÍMOU v y h l a

Více

OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Nadační fond Stránský v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

v y h l a š u j e ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky

v y h l a š u j e ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ v y h l a š u j e v souladu s 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

SOUTĚŽNÍCH PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH. pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

SOUTĚŽNÍCH PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH. pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách SOUTĚŽNÍCH PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách MĚSTO NEPOMUK v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006

Více

REVITALIZACE PARKU DLÁŽDĚNKA

REVITALIZACE PARKU DLÁŽDĚNKA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také Zákon), v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ LOKALITY SLUNEČNÍ MĚSTO V PRAZE-ZBRASLAVI VEŘEJNOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ LOKALITY SLUNEČNÍ MĚSTO V PRAZE-ZBRASLAVI VEŘEJNOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ LOKALITY SLUNEČNÍ MĚSTO V PRAZE-ZBRASLAVI MČ PRAHA-ZBRASLAV vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Soutěžní podmínky Vysoké učení technické v Brně vyhlašuje v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění platném ke dni vyhlášení soutěže, v souladu se zákonem č.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II., č. 1,2 370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE. v y h l a š u j e

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II., č. 1,2 370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE. v y h l a š u j e STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II., č. 1,2 370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY studentská urbanistickoarchitektonická soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Městská část Praha 8 v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

MĚSTO SEMILY. v y h l a š u j e

MĚSTO SEMILY. v y h l a š u j e MĚSTO SEMILY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

ABF, a.s. Architect Award ABF 2009

ABF, a.s. Architect Award ABF 2009 ABF, a.s. pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstva kultury Ministerstva pro místní rozvoj České komory architektů Obce architektů Českého vysokého

Více

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zoologická zahrada hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů

Více

Park na Moravském náměstí v Brně

Park na Moravském náměstí v Brně Statutární město Brno Městská část Brno-střed v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STÁLÉ EXPOZICE V HUSOVĚ DOMĚ V KOSTNICI (SRN)

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STÁLÉ EXPOZICE V HUSOVĚ DOMĚ V KOSTNICI (SRN) v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Soutěžním

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Nový domov roku 2007

Nový domov roku 2007 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlašují v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ve znění ze dne 28. dubna 2007 vydaného podle zákona č. 360/1992

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

VARIABILNÍ KONFERENČNÍ SÁL ČKAIT

VARIABILNÍ KONFERENČNÍ SÁL ČKAIT STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 1 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vyhlašuje SOUTĚŽ O NÁVRH a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky. V Praze dne 17.9.2015 2 Obsah soutěžních

Více

OTEVŘENOU, PROJEKTOVOU, JEDNOFÁZOVOU, ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

OTEVŘENOU, PROJEKTOVOU, JEDNOFÁZOVOU, ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH MĚSTO HLUČÍN VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

3. Vyhlašovatel soutěže, sekretariát soutěže, přezkušovatel soutěžní dokumentace

3. Vyhlašovatel soutěže, sekretariát soutěže, přezkušovatel soutěžní dokumentace 3. ročník studentské architektonické soutěže Cena architekta Antonína Raymonda pro studenty oboru architektura vysokých škol na území ČR 1. Účastníci soutěže Soutěž je vyhlášena pro studenty architektury,

Více

DUPONT CZ, S.R.O. v y h l a š u j e

DUPONT CZ, S.R.O. v y h l a š u j e DUPONT CZ, S.R.O. v y h l a š u j e s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb, o výkonu

Více

Soutěžní podmínky architektonicko urbanistické soutěže o návrh obnovy lesoparku v Zátiší

Soutěžní podmínky architektonicko urbanistické soutěže o návrh obnovy lesoparku v Zátiší Soutěžní podmínky architektonicko urbanistické soutěže o návrh obnovy lesoparku v Zátiší Město Vodňany s podporou nadace Proměny vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a ÚP V Písku dne: 17.04.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhlášení architektonické soutěže o návrh architektonicky výtvarného řešení pravobřežního

Více

Společnost SNEO, a.s. s Katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze. Městské části Praha 6

Společnost SNEO, a.s. s Katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze. Městské části Praha 6 Společnost SNEO, a.s. ve spolupráci s Katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze za podpory a účasti Městské části Praha 6 v y h l a š u j e ARCHITEKTONICKOU STUDENTSKOU SOUTĚŽ DOSTAVBA SPORTOVNĚ-REKREAČNÍHO

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

Sance pro vnitroblok v Plzni na Borech SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Sance pro vnitroblok v Plzni na Borech SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY " Sance pro vnitroblok v Plzni na Borech SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ - MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 3 vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH REVITALIZACE CENTRA OBCE ŽÁDOVICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH REVITALIZACE CENTRA OBCE ŽÁDOVICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH REVITALIZACE CENTRA OBCE ŽÁDOVICE 1 OBEC ŽÁDOVICE v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

katastrální území Žamberk, ulice Kostelní, na pozemcích parc.č.894,895/1,896,887/1,893/1

katastrální území Žamberk, ulice Kostelní, na pozemcích parc.č.894,895/1,896,887/1,893/1 Město Žamberk se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk IČO: 00 279 846 vyhlašuje na základě usnesení ZM 3/2007-ZAST/59 ze dne 6.3.2007 a v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební

Více

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zoologická zahrada hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon ), a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

Nadace The Bakala Foundation. ve spolupráci. s Design Museum, London. vyhlašuje. 2. ročník architektonické studentské soutěže. Kaplicky Internship

Nadace The Bakala Foundation. ve spolupráci. s Design Museum, London. vyhlašuje. 2. ročník architektonické studentské soutěže. Kaplicky Internship Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 2. ročník architektonické studentské soutěže Kaplicky Internship V Praze dne 1. dubna 2016 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KLATOVY IDEOVÝ NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KLATOVY IDEOVÝ NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KLATOVY IDEOVÝ NÁVRH Stránka 1 z 12 MĚSTO KLATOVY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VZOROVÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY S METODICKÝMI POZNÁMKAMI A DOPORUČENÍMI

VZOROVÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY S METODICKÝMI POZNÁMKAMI A DOPORUČENÍMI VZOROVÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY OTEVŘENÉ PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE O NÁVRH PRO OBLAST ARCHITEKTURY, URBANISMU A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY pro potřeby zadavatelů podle zákona č. 1342016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

SEVERNÍ TERASY HRADEC KRÁLOVÉ

SEVERNÍ TERASY HRADEC KRÁLOVÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SEVERNÍ TERASY HRADEC KRÁLOVÉ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ v y h l a š u j e dle ustanovení

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY

NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY Obec Psáry vyhlašuje podle ustanovení 103 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Young Architect Award 2010

Young Architect Award 2010 ABF, a.s. pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ministerstva kultury Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstva pro místní rozvoj České komory architektů České komory autorizovaných

Více

v rámci soutěže POROTHERM DŮM 2010

v rámci soutěže POROTHERM DŮM 2010 Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení Českou komorou architektů, Českou

Více

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S OKOL B RNO I

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S OKOL B RNO I T.J. SOKOL BRNO I Kounicova 20/22 602 00, Brno www.tjsokolbrno1.cz TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S OKOL B RNO I vyhlašuje VÝTVARNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH NA ZTVÁRNĚNÍ PROPAGAČNÍHO PLAKÁTU K VÝSTAVĚ SLETOVÝCH PLAKÁTŮ Z LET

Více

SPOLEČNOST JANA KAŠPARA SPOLEČNOST JANA KAŠPARA, O.S. VYHLAŠUJE

SPOLEČNOST JANA KAŠPARA SPOLEČNOST JANA KAŠPARA, O.S. VYHLAŠUJE SPOLEČNOST JANA KAŠPARA, O.S. VYHLAŠUJE podle 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA OBNOVU HROBKY JANA KAŠPARA a vydává k

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Do veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Více

3. Vyhlašovatel soutěže, sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů

3. Vyhlašovatel soutěže, sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů 4. ročník studentské architektonické soutěže Cena architekta Antonína Raymonda pro studenty oboru architektura a krajinářská architektura vysokých škol na území České republiky 1. Účastníci soutěže Soutěž

Více

Architektonická soutěž. Soutěžní podmínky architektonické soutěže. na proměnu vnitrobloku Krašovská v Plzni

Architektonická soutěž. Soutěžní podmínky architektonické soutěže. na proměnu vnitrobloku Krašovská v Plzni Architektonická soutěž na proměnu vnitrobloku Krašovská v Plzni Soutěžní podmínky architektonické soutěže na proměnu vnitrobloku Krašovská v Plzni Statutární město Plzeň městský obvod Plzeň 1 vyhlašuje

Více

ABF, a.s. Young Architect Award 2015

ABF, a.s. Young Architect Award 2015 ABF, a.s. vyhlašuje 7. ročník architektonické soutěžní přehlídky Young Architect Award 2015 V Praze, dne 5. 12. 2014 1 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 1.1. Vyhlašovatel soutěžní přehlídky Název: ABF,

Více

SOUTĚŽ O NÁVRH Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary

SOUTĚŽ O NÁVRH Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY v y h l a š u j e přiměřeně podle ustanovení 103 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), v souladu se

Více

ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM S.R.O. v y h l a š u j e STUDENTSKOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ

ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM S.R.O. v y h l a š u j e STUDENTSKOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM S.R.O. v y h l a š u j e STUDENTSKOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky V Praze dne 20. 2. 2017 OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 2. PŘEDMĚT

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 vyhlašuje přiměřeně podle ustanovení 103 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZVZ) v souladu s ustanovením zákona

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE ZÁSTAVBA ÚZEMÍ POD CVRČKOVEM V PRACHATICÍCH MĚSTO PRACHATICE v y h l a š u j e podle ustanovení čl. 1 odst. 2 Směrnice města Prachatice č. 5/2011

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN. v y h l a š u j e. podle 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN. v y h l a š u j e. podle 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN v y h l a š u j e podle 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU POMNÍKU JANA

Více

Rezidence PARK KAVČÍ HORY

Rezidence PARK KAVČÍ HORY CENTRAL GROUP a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších

Více

BETONOVÝ DŮM A BYT 2014

BETONOVÝ DŮM A BYT 2014 BETONOVÝ DŮM A BYT 2014 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY KE STUDENTSKÉ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI (Příloha A) VYHLAŠOVATELÉ SOUTĚŽE Název: Fakulta stavební VŠB TU v Ostravě Sídlo: H 606/3, L. Podéště 1875, Ostrava - Poruba

Více

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů

Více

ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ. v y h l a š u j e. t e n t o. úvodní ustanovení

ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ. v y h l a š u j e. t e n t o. úvodní ustanovení 1 úvodní ustanovení VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ vědoma si nutnosti posilovat důvěru architektů i veřejnosti ve smysl a poslání soutěží, kterým je umožnit architektům poměřovat vzájemně svoje

Více

Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2015 VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ vědoma si nutnosti posilovat důvěru architektů i veřejnosti ve smysl a poslání soutěží, kterým je umožnit architektům

Více

NÁVRH ROZEBÍRATELNÉ BUDOVY V ZÁTOPOVÉ OBLASTI

NÁVRH ROZEBÍRATELNÉ BUDOVY V ZÁTOPOVÉ OBLASTI KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. vyhlašuje 2.ročník Architektonické soutěže pro vysokoškolské studenty oborů architektura a pozemní stavby s názvem NÁVRH ROZEBÍRATELNÉ BUDOVY V ZÁTOPOVÉ OBLASTI a vydává

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Výběrové řízení na realizaci expozic na veletrzích 2 Druh zakázky Služby ČÁST I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele COMTES FHT a.s. Sídlo zadavatele Průmyslová

Více

5.roč ník. Architektonické soutě že BRNO JUNDROV

5.roč ník. Architektonické soutě že BRNO JUNDROV vyhlašuje 5.roč ník Architektonické soutě že pro vysokoškolské studenty architektonických oborů a pro absolventy těchto oborů s názvem NÁVRH VYSOKOŠKOLSKÉHO OBJEKTU STING BRNO JUNDROV a vydává k tomu tyto

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Ve smyslu 6 a 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM H55

KOMUNITNÍ CENTRUM H55 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH KOMUNITNÍ CENTRUM H55 Městská část Praha 14 vyhlašuje podle ustanovení 103 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 6 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dalšími ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. není zadávací řízení vázáno. Zadavatel Kontaktní

Více

Rodinný dům budoucnosti

Rodinný dům budoucnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a ČVUT v Praze, Fakulta architektury a Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta architektury TU Liberec, Fakulta umění a architektury ve spolupráci s časopisem Stavebnictví,

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za odborné spolupráce České komory architektů, vypisuje 5.

Více

Dodávky osobních automobilů (dále také jako Veřejná zakázka )

Dodávky osobních automobilů (dále také jako Veřejná zakázka ) VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (dále také jako Kvalifikační dokumentace ) pro jednací řízení s uveřejněním dle ust. 29 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Projektová dokumentace Oprava zařízení na ohřev teplé vody vč. řídícího systému na kotelně polikliniky Bučovice Identifikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky OBEC ŽELEŠICE Zpracování Regulačního plánu Želešice Sádky II 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

T A L E N T D E S I G NU 7. ročník mezinárodní ceny designu

T A L E N T D E S I G NU 7. ročník mezinárodní ceny designu Nadační fond Martiny a Martina Růžičkových vypisuje veřejnou neanonymní soutěž, v odborné spolupráci s FMK UTB Zlín Preambule T A L E N T D E S I G NU 7. ročník mezinárodní ceny designu PROPOZICE SOUTĚZE

Více

NÁVRH MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

NÁVRH MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. vyhlašuje 3.ročník Architektonické soutěže pro vysokoškolské studenty oborů architektura a pozemní stavby s názvem NÁVRH MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY a vydává k tomu tyto soutěžní

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Město Litvínov Sídlo: Městský úřad Litvínov,

Více