Měsíčník členů a přátel sboru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník členů a přátel sboru"

Transkript

1 Měsíčník členů a přátel sboru Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Lukáš 24:5-6 strana 1 - duben 2013

2 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník D. Kubíčka 4 Zápis ze schůze staršovstva (L. Raus) 6 Zpráva o sborovém hospodaření (P. Láznický) 7 Jak se má naše mládež (T. Procházka) 7 Pozvánka na Family English Camp (J. Vilémová) 9 Shalom Israel (B. Telferová) 12 Modlitební dopis Michálkových 13 Foto z velikonočního výletu (L. Raus) 14 Náměty k modlitbám 15 Oznámení, inzeráty a pozvánky 15 Narozeniny 16 Pravidelná setkání, informace o sboru Foto na titulní straně zaslal Luboš Raus. Vyfotil ho na velikonočním výletě cestou na rozhlednu u Tišnova. Další fotky z tohoto výletu jsou uvnitř Měsíčníku, stejně jako ty, které Luboš vyfotil na shromáždění o Neděli vzkříšení - tak trochu provizorně na Domečku. Tiráž Redakce Měsíčníku Barbora Telferová Kšírova Brno - Horní Heršpice tel duben strana 2 Příspěvky a připomínky k Měsíčníku Korektura: Martin Tmej Cena kopírování odpovídá počtu stran x 1 Kč. Pokud byste navíc měli zájem dostávat plnou verzi Měsíčníku přímo do Vaší ové schránky, stačí dát vědět barczi, a to nejlépe na její Pokud máte zájem napsat pro Měsíčník nějaký článek (zážitek, komentář, inzerát), neváhejte a pošlete jej na tentýž . Vaše články co nejdřív otiskneme. Měsíčník je Váš a pro Vás - bez Vás to tedy nejde. Příští Měsíčník vyjde VÝJIMEČNĚ v neděli 19. května. Uzávěrka pro toto číslo bude ve pondělí 13. května a prosím, aby ji všichni dodrželi. Církev bratrská je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce. Přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života. Členem se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jeho život tomu odpovídá. Chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Svůj úkol vidí ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v pomoci potřebným.

3 Úvodník Ahoj Františku, ještě tak přemýšlím o tom včerejším setkání... no jedna věc mi leží na srdci... teda asi víc, ale tuhle jsem schopen nějak artikulovat. Myslím, že Písmo je opravdu jeden ze zásadních nástrojů setkání s Bohem a jeho vůlí. To s tím Ezechielem mě fakt dostalo... je supr ležet hodiny v Písmu... Třeba je to cesta i pro tebe a tvé poznání tvého Boha. Ještě přidávám glosu Pavla Hoška: Co se to s námi v Církvi bratrské děje? Kdo z nás by řekl jako Ježíš, že je živ každým slovem vycházejícím z Božích úst (Mt 4,4), kdo by jako on vyznal, že spíše pomine nebe a země, než jediná tečka a čárka z Božího slova (Mt 5,18)? Myslím, že jsme Biblí trochu unaveni, unudění a otrávení, že už nás ta stará dobrá knížka moc nerajcuje. Když ji čteme, jsme unylí a vláční, klimbáme, mhouří se nám víčka a zavírají oči Ano, čtení Bible je v krizi, nejenže klesá návštěvnost biblických hodin v církvi, klesá návštěvnost Bible. Od husitských dob, kdy byli čeští křesťané proslulí po celé Evropě znalostí Bible, uplynulo opravdu hodně vody Nestýskám si nad tím, že Bibli nečtou nevěřící nebo vlažní, papíroví křesťané. Spíš mi vrtá hlavou, že Bibli čtou čím dál tím méně i křesťané zbožní, horliví a opravdoví. Čím to je? Možná jsme my horliví křesťané Bibli trochu přidusili. Tak urputně a zamračeně jsme v ní pátrali po přesných definicích věrouky a mravouky, až se nám začalo jako ozvěna jenom vracet to, co jsme do ní sami zavolali. Ona totiž nemá ráda, když z ní děláme soubor paragrafů a pouček. Jak říkají rabíni, Bible je jako vznešená, urozená dáma. Zná svoji cenu, chce, abychom se o ni ucházeli, abychom se jí dvořili, abychom o ni bojovali, abychom trpělivě odkrývali její tajemství. Tak nepřečtem si něco spolu? :) Pán tě opatruj David Kubíček strana 3 - duben 2013

4 Zápis ze schůze staršovstva 12. března 2013 PŘIPRAVOVANÉ AKCE Jarní sborová dovolená na Valašsku na Velké Lhotě 17. až : Na starost si vzali John Olšák, Pavel Lukl a Luboš Raus. Víkend je plánován jako otevřená akce i pro hosty. Předběžně bylo stanoveno, na návrh Alenky Kubešové, téma o manželství. Dále byly plánovány velikonoční akce, Velký pátek, Neděle vzkříšení a pondělní velikonoční výlet. PŘIPRAVOVANÉ POKEMPOVÉ PRAVIDELNÉ AKCE OD ZÁŘÍ 2013 a) Maminky Začíná se o to starat Jitka Vilémová, ladí se forma. Byla vznesena prosba na DoPrSk o doplnění písku do pískoviště a také o údržbu a zvelebení zahrady s trávníkem. b) Alfakurzy Staršovtsvo vidí jako vhodné, abychom se jako sbor zapojili i do této aktivity. PASTORACE Jako při každém setkání věnovalo staršovstvo podstatnou část svého jednání pastoraci. ZÁLEŽITOSTI HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ a) Rubínek musíme dělat vše pro to, abychom se i nadále mohli scházet v Rubínku (uklidit po sobě, provádět drobné opravy atd.). b) Finance za poslední dva měsíce jsme na provoz sboru vybrali o 16 tisíc méně, než je potřeba (deficit 8 tisíc každý měsíc). OSTATNÍ Kdo bude mít vedení shromáždění, bude připravovat i prezentaci s oznámením. zapsal Luboš Raus duben strana 4

5 Zápis ze schůze staršovstva 9. dubna 2013 REGINA HROZINOVÁ Připravuje se ke křtu a ke vstupu do sboru, s čímž staršovstvo s radostí souhlasí. KONFERENCE CB Velikostní parametry sborů pro systemizaci kazatelů jsou stanoveny takto: - plnoprávní členové od 25 (duše od 35) 0,75 úvazku - plnoprávní členové od 50 (duše od 70) jeden úvazek což bude platit do konce roku Jako delegát na konferenci byl navržen Pepa Kubeš. AKCE TOHOTO ROKU a) Jarní sborová dovolená Dne se sejde tým pro přípravu programu ve složení John Olšák, Pavel Lukl, Luboš Raus a David Kubíček. Bude to otevřená akce i pro hosty. b) Křestní shromáždění Na červen je plánováno křestní shromáždění a požehnání dítěte, přesné datum bude stanoveno. Na neděli je plánován křest Adama Olšáka a požehnání Lady Marie Láznické. c) Tábor Už je přihlášeno cca 35 dětí, z toho 20 našich. d) Anglický kemp Už je též přihlášeno hodně lidí. PASTORACE Jako při každém setkání věnovalo staršovstvo podstatnou část svého jednání pastoraci. zapsal Luboš Raus strana 5 - duben 2013

6 Zpráva o sborovém hospodaření Milí, bratři a sestry, přináším několik informací o stavu sborového hospodaření. Přehled příjmů a výdajů od začátku roku do konce března 2013: PŘÍJMY Plán 2013 Skutečnost 1-3 3/2013 Dary a nedělní sbírky , , ,- Byt KP74 - Kubíčkovi energie , , ,- Provozní příjmy (úroky, přeplatky za energie) ,20 14,29 Příjmy celkem , , ,29 VÝDAJE Plán 2013 Skutečnost 1-3 3/2013 KP74 Provoz, pojištění , ,- KP74 Telefon, internet , ,- KP74 Údržba ,- 0,- KP74 Vybavení domu, rekonstrukce ,- 0,- Rubínek , ,- RCB Kazatel , ,- RCB Ostatní , ,- Provozní náklady povinné ,- 0,- Provozní náklady ostatní ,- 0,- Rozvoj sboru (vzdělávání, besídka, mládež, hosté) ,- 990,- Vybaveni technicko-provozní ,- 0,- Misie ,- 0,- Dary ve sboru a mimo sbor ,- 0,- Výdaje na provoz celkem (bez splátek) , ,- Splátka půjček za KP ,- 0,- Výdaje celkem (včetně splátek) , ,- Stav finančních prostředků k : Pokladna ,00 Provozní účet Fio ,27 Spořící účet Fio - splátky půjček ,94 Celkem ,21 duben strana 6

7 Srovnání průměrné měsíční finanční potřeby a skutečných příjmů: Průměr na 1 měsíc Za 1-3/3013 Finanční měsíční potřeba na zajištění provozu Příjmy Rozdíl -986 Přiznám se, že jsem byl v určitém napětí, jak se budou vyvíjet naše příjmy v březnu, když za první dva měsíce jsme právě pokryli naše potřeby s vydatnou pomocí přeplatku za topení za loňský rok. V březnu prakticky naše příjmy bez 1000 Kč dosáhly naší průměrné měsíční potřeby, takže jsem si trochu oddechl. Zároveň musím prozradit, že jsem si musel vypůjčit ze spořicího účtu nějaké peníze na splácení faktur. V březnu by již mělo dojít k přechodu na celocírkevní telefonní síť, takže bychom již měli ušetřit za telefon. V průběhu března proběhly dvě sbírky na podporu práce ETS (evangelikální teologický seminář) v rámci návštěvy Rosti Staňka (4490 Kč) a sbírka na podporu Diakonie CB v rámci společného shromáždění brněnských sborů na květnou neděli (celkem 8535 Kč). S přáním Božího požehnaní a moudrosti ke každému dobrému dílu Petr Láznický, hospodář Jak se má naše mládež Jak se má naše mládež? Někteří tak a jiní zase jinak, ale v poslední době se nás schází docela požehnaně. V rámci dalšího sblížení se scházíme ještě před mládeží na krátkou modlitebku, kde si povídáme, a naším potěšením je i vozíčkář Luky, který nás přijal za své. V půli března jsme se jako mládež zúčastnili ekumenické mládeže, umístěním ve Slově života, slovem Davida Nováka z CB, hudbou Messengers z AC. David Novák hovořil o tom, že je třeba býti průkopníky ve svých životech, nehledat bezpečí, ale vyrazit do boje s Ježíšem po boku. Jako mládež se tomu snažíme dostát, přestože to z pracovních i studijních i jiných důvodů není vůbec lehké. Přejeme vám mnoho dobrého, hlavně to, abyste ve vašich průkopech cítili Pána na každém kroku. Tomáš Procházka Family English Camp 2013 za rohem Milí Královopolští, jak jistě víte, v létě pro vás a vaše přátele připravujeme opět Anglický kemp. Kapacity se letos VELMI RYCHLE zaplňují, a tak prosím, abyste mi dali co nejdříve vědět, pokud se sami plánujete zúčastnit nebo chcete pozvat své známé. Pište na můj mail: nebo mobil: Případně se přímo přihlašte přes náš sborový web - v sekci English camp. Díky :) Jitka Vilémová strana 7 - duben 2013

8 duben strana 8

9 Shalom, Israel! (a tak trošku Salam Alejkum!) Několik let jsem odolávala. Letos už jsem to ale nevydržela a nechala jsem se ukecat. A tak jsme třetí březnový týden s mým mužem strávili v Izraeli, spolu s 52 dalšími lidmi vedenými Jirkou Luklem. Výlet to byl fyzicky náročný a plný překvapení. Žádné dlouhé vyspávání, žádný odpočinek. Každý den budíček o půl sedmé a o hodinu později odjezd. Program nabitý, informací a zážitků plno. Od prvního do posledního dne jsme měli jedinečnou možnost spojovat si místa, o kterých čteme v Bibli, s reálnou krajinou a osobními vzpomínkami. A to bylo to první překvapení. Všechno je strašně blízko u sebe. Při čtení evangelií jsem měla vždycky pocit, že Ježíš za ty tři roky nachodil tak tři tisíce mil. Kána Galilejská, Kafarnaum, hora, kde kázal, hora, kde sytil tisíce lidí... Jenomže ono je to všechno vlastně na úpatí jednoho kopce. Náš řidič to zvládl ujet za pár minut (no dobře, náš řidič se s tím nepáral, nějaké zatáčky o 180 ho rozhodně nemohly přimět k tomu, aby zpomalil pod 50, ale však víte, co tím myslím...), takže počítám, že Ježíš byl za hodinku z jednoho místa na druhém. Zapovídal se s učedníky a cesta mu utekla rychleji než nám, kteří jsme každý okamžíček v autobuse zkoušeli dospat naši únavu. Nedělám si absolutně žádné iluze o tom, že přesně tam, kde stojí kostel připomínající kázání na hoře / určení Petra za hlavu církve / rozmnožení chlebů a rybiček atd., se tyto věci udály. Ale tam někde to muselo být, a když nevíme, kde přesně, tak proč si to nepřipomínat zrovna na těchto místech, ze kterých je navíc tak pěkný rozhled do krajiny? Zajímavé taky bylo sledovat soužití Izraelců a Palestinců. Upřímně připadala jsem si tak trochu jako na dovolené v Turecku. Pořádného Žida s fousama, třásněma a jarmulkou aby člověk hledal dalekohledem. Naprosto extrémní (a pro mě další překvapení) je v tomto ohledu jeruzalémská Via Dolorosa, křížová cesta značící, kudy měl Ježíš opravdu jít, a směřující ke kostelu, který pro pravoslavné označuje místo Golgoty a Ježíšova hrobu (dva v jednom, ortodoxní bratři a sestry si to trochu zjednodušili; já osobně teda pochybuju o tom, že by Ježíše ukřižovali a pohřbili uvnitř městských hradeb, navíc 20 metrů od sebe, ale budiž...). Tahle ulice se zastaveními, u kterých se spousta lidí modlí a chtěla by prožívat něco duchovního je tržnice. Normální arabský bazar. Water, one dollar! Hello, my friend, come in! Mimochodem, další překvapení všechno na těchto tržnicích stojí jeden dolar. Tedy až do okamžiku, kdy si to chcete koupit. To se najednou zrovna tahle strana 9 - duben 2013

10 jedna věc vyhoupne na 10 dolarů, ale bacha! Že jste to vy, dají vám 50% slevu! Dobrý obchod... Ale zpět k Palestincům a Židům. Tam, kde jsme byli my, spolu žili v naprostém pokoji. Není to tak všude, určitě ne. Ale nevěřme veškeré propagandě. Někteří státníci se nám snaží vnuknout ideu, že jsou Palestinci děsně utlačovaní. A určitě jsou zapovídali jsme se s majitelem betlémského hotelu, ve kterém jsme spali. Má kromě palestinského i americké občanství, ale do Jeruzaléma ho nikdo nepustí. A už vůbec ne autem. Můj celkový pocit je ale spíš ten, že utlačovaní jsou Židi. Navíc, když americký prezident Obama (byl v Jeruzalémě a Betlémě ve stejnou dobu jako my, tak jsme málem zašli na škopeček...) prohlásí, že je potřeba pomáhat chudákům Palestincům k vlastnímu státu. A když arabské státy vyzývají k zastavení judaizace Jeruzaléma. Jsem hrdá na naši vládu, že v OSN hlasovala proti státu Palestina. I když byla v menšině a nic vlastně nedokázala. Všude jsou vojáci. Budí respekt. Nosí samopaly a vypadají drsně. Ale je s nima sranda. Jsou to mladí kluci, kteří si vydělávají pár šekelů (třeba ti palestinští prý berou kolem 800 dolarů měsíčně, přitom je tam dráž než u nás). Neumí moc anglicky, ale rádi si pokecají a rádi se s váma vyfotí. I se samopalem. Mocná hora Sion, kterou opěvují žalmisté a která se má tyčit nad Jeruzalémem, mě trošku zklamala. Očekávala jsem minimálně Mont Blanc. Dostala jsem Kravák. A to ještě možná trochu přeháním. Hora Sion zkrátka není žádný velevrchol, ale normální kopec, jakých máme v Brně několik. Taky jsme byli v košer fastfoodu. Dali jsme si košer hambáč. No, nevím. Rozdíl oproti našemu mekáči nepoznám. Ale když je hlad, tak se sní všechno. Překvapená jsem byla i z pouště. Nebylo to poprvé, co jsem byla v poušti. Jenomže pozor Izraelci poušť využívají! Staví v ní obrovské fóliovníky a pěstují tam banány a datle. Mají velice sofistikovaný systém zavlažování a vůbec jim tímpádem nevadí, že jsou uprostřed pouště. Přece tenhle obrovský kus země nenechají jen tak ležet ladem... A my na úrodné půdě stavíme solární elektrárny. Poněkud nepříjemné překvapení nám přichystalo počasí na den, který jsme měli strávit kolem Mrtvého moře. Dopoledne vykopávky Kumrán, kde před pár desetiletími pastevci našli staré svitky s opisem starozákonních knih přibližně z Ježíšovy doby; Masada, taky silné místo, pevnost na vrcholku hory, poslední, která dokázala vzdorovat Římanům poté, co zbořili chrám a srovnali se zemí Jeruzalém, velice symbolická záležitost pro Židy, protože dokazuje jejich odhodlanost vytrvat až do konce (po třech letech duben strana 10

11 obléhání už Židé věděli, že je Římani mají v hrsti, takže v noci před finálním útokem spáchali hromadnou sebevraždu radši zemřít než být římským otrokem). A po obědě jsme měli jet k Mrtvému moři a koupat se. Není nutno dodávat, že jsme se na to všichni celý týden těšili. A víte, jak to je když se na něco těšíte, tak se pak něco pokazí. Když se na něco těší 50 lidí, tak se to pokazí fest. Přišla písečná bouře. Vichřice, která ohýbala palmy a odnášela odpadkové koše. Písek bušící do obličeje. Rozvlněné Mrtvé moře, kde i v klidném stavu platí zásada necákat. Abych to zkrátila: po pár minutách vyvěsil plavčík červenou vlajku a měli jsme po koupání. Nicméně můžu potvrdit, že to fakt nadnáší. Sednout si u břehu a plácat se ve vodě nejde. Obrátit se na břicho a plavat prsa nejde. Sehnout se pro něco na dně nejde. Fakt sranda... Snad příště. Po celý zájezd jsem se snažila prožít jakési spojení s minulostí, s tím, co máme zapsáno v Bibli, i s tím, co Izrael prožíval od Římanů a dalších národů. Částečně tomu napomáhal náš průvodce Jirka, když na většině míst, která jsme navštívili, otevřel Bibli a přečetli jsme si příběhy s nimi spojené. Ale z větší části se mi to nedařilo což není chyba nikoho konkrétního, jenom je pro mě zkrátka nemožné potichu si někde sednout a rozjímat, když je kolem mě dalších 50 lidí a máme na to půl hodiny, protože nás čekají ještě další zážitky. Kde se mi konečně podařilo tento pech prolomit, byla Zeď nářků. Pozůstatek původního Šalomounova chrámu v Jeruzalémě (snad), místo, kam se stovky generací lidí chodí modlit. Byl to velice silný pocit dotknout se zdi, která tady stojí 3000 let (snad, ale i kdyby ne, tak symbolicky určitě ano), a modlit se tak jako miliardy lidí přede mnou. Setkat se s Bohem na tom jediném místě, kde se s ním směli setkávat starozákonní Izraelci. Uvědomit si ten obrovský skok, který od té doby Bůh udělal. Když roztrhl chrámovou oponu a vlastně zbořil chrám. Když každému z nás dal Ducha svatého a každému z nás umožnil vystavět si chrám v srdci. Zkrátka to pro mě bylo místo, kde jsem se konečně setkala s Bohem, kde asi Duch svatý přebývá tak jaksi permanentně a dotýká se snad úplně všech. A to je asi důvod, proč bych tam ráda jela znovu. Sama, bez 50hlavého zájezdu. Bez spěchání, bez programu. Užít si tu zem, po které chodil náš Pán. Připomenout si útlak, který Izraelci prožívali tehdy a který prožívají i dnes. Potichu se modlit. Spojit se s Bohem v zemi, kterou vyvolil pro svůj lid, Izrael. strana 11 - duben 2013

12 Modlitební dopis Michálkových (Po tak dojemném závěru se snad už ani nehodí nic dodávat, ale neodpustím si to. Ještě dvě překvapení. První v letadle, když jsme s mužem nafasovali nejlepší sedadla u nouzového východu nad křídlem jediná místa, kde si můžete normálně natáhnout nohy. A druhé po příletu do Prahy, kde podle týden starých předpovědí mělo být jaro a místo toho bylo pět pod nulou. Brrr...) barcza duben strana 12

13 strana 13 - duben 2013

14 Náměty k modlitbám 1) SBOR: za kazatele Davida Kubíčka, za staršovstvo, za diakony, za vedoucí skupinek. Vyprošujme jim moudrost, sílu a odvahu víry při službě Bohu i lidem; za vztahy v našem sboru. Prosme, ať se naučíme povzbuzovat jedni druhé a žehnat si navzájem; za pracovní skupiny ve sboru, které se věnují např. pastoraci, domečku, informovanosti, liturgii; za sborový dům na KP74 za dostatek financí i za to, abychom ho dokázali využít k Boží slávě. Taky za pravidelné brigády a ochotu lidí se jich účastnit. 2) AKCE SBORU: nedělní bohoslužby, rodinné bohoslužby, modlitební setkání, klub Rybka, mládež, domácí skupinky; jarní sborový víkend, tábor Hobit, English Camp. 3) NEMOCNÉ: za Věru Tumovou a jejího manžela, Anežku Hlavičkovou, Marii Novotnou, Lýdii Luklovou, Davida Kubíčka ml., Karla Nováka, Evu Buchtovou, jejího bratra a maminku... novopečenou maminku Radku Láznickou a její dceru Ladu Marii; a těhotnou Nikolu Kutnohorskou a Martinu Sýkorovou. 4) POTŘEBNÉ: za Vlaďku Matýzkovou a její dceru Evu; manžele Dolníčkovy, kteří prožívají těžké období; Nikolu Kutnohorskou; Tomáše a Radku Studené. 5) NAŠE OKOLÍ: za Brno, aby bylo více otevřené víře a zažilo probuzení; za naše sousedy, kolegy, přátele a příbuzné; za bratry a sestry, kteří jsou pro svou víru pronásledováni; za Izrael. Bohu díky za všechny vyslyšené modlitby. Víte-li o dalších modlitebních tématech, prosím neváhejte a sdělte je Norice Veselé kdykoli a jakkoli osobně po nedělní bohoslužbě, telefonicky nebo smskou nebo písemně na u Kontaktovat můžete i barczu, jak je uvedeno v tiráži. Tato výzva platí nepřetržitě. Prostor pro vaše modlitební předměty: duben strana 14

15 Oznámení a pozvánky na akce Staršovstvo se sejde v úterý v 18:00 na KP Přespávačka Malé Rybky Konference Přihořívá, Kutná Hora, podrobnosti na sborovém webu :30 Studium Božích vlastností pro ženy, KP není mládež Chata s mládeží Sborová dovolená, Velká Lhota. Informace u Gisely Kutnohorské. V neděli v Rubínku nebude shromáždění Chata s Rybkou? English Camp Tábor Hobit - více informací na sborovém webu Rozesílání informačních ů Pokud chcete ostatní ve sboru o něčem informovat, někam pozvat, nabídnout jim něco k prodeji nebo třeba byt k pronájmu, zkrátka pokud máte něco, co ostatním chcete mailem poslat, využijte k tomu nový sborový rozesílací mail: Tam vše pošlete a odtud to bez prodlevy rozešleme dál. barcza Stránky tábora Hobit byly spuštěny. Najdete je na: cb.cz/brno.kralovopolska/web/tabor Stránky Family English Camp byly spuštěny taky. Najdete je na:cb.cz/brno.kralovopolska/web/fec/ Narozeniny Všem vyprošujeme hodně Boží milosti a požehnání do dalších let jejich života Michal Turoň 1 rok Lydie Luklová Eva Matýzková 8 let Aneta Miriam Láznická 2 roky Dagmar Beranová Anežka Luklová 9 let Eliška Ester Láznická 4 roky Jindřich Zobač 10 let Libuše Dolníčková Norika Veselá Pavel Lukl Eliška Olšáková Květoslav Krejčí Miriam Turoňová 3 roky Jindřiška Nešpůrková Karolína Janoušková 3 roky Renata Řezníčková Jana Studená 3 roky Alžběta Kubešová 17 let Barbora Telferová 30 let strana 15 - duben 2013

16 Shromáždění Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10: J. Olšák / J. Lukl J. Olšák / L. Raus P. Láznický / D. Kubíček J. Kubeš / D. Kubíček +VP P. Lukl / host sborový víkend, shromáždění v Rubínku nebude; Letnice Pravidelná setkání v týdnu Úterý 18:00 - Základy víry, každých 14 dní, KP74 Středa 17:00 - Rybka - klub pro děti Středa 19:00 - mládež Čtvrtek 17:00 - skupinka kluků (liché týdny) Čtvrtek 18:00 - skupinka holek (liché týdny) Všechna setkání se konají ve sborovém domě v Královopolské 74. Podrobnější informace sledujte na webu sboru v sekci Kalendář. O sboru na internetu: Na stránkách naleznete například: - aktuality - program týdne - sborový kalendář - záznam kázání - měsíčník v elektronické podobě - fotogalerii Stránky mládeže našeho sboru Bankovní účty sboru běžný provozní účet / 2010 spořící účet (na splátky domečku) / 2010 Kazatel sboru David Kubíček Kontakt na sbor Královopolská Brno-Žabovřesky tel duben strana 16

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 9 2014 Měsíčník členů a přátel sboru Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Žalm 27:1, B21 strana 1 - září 2014 Obsah 2 Obsah,

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 2 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon. Žalm 119:1 strana 1 - únor 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník J. Kubeše 5 Zápis

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 5 2014 Měsíčník členů a přátel sboru Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Efeským 3:20, B21 strana 1 - květen 2014

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 3 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Matouš 11:29-30

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 12 2012 Měsíčník členů a přátel sboru To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1:14, B21 strana 1 prosinec

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 6 2014 Měsíčník členů a přátel sboru A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic. Galatským 4:7, B21 strana 1 - červen 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Ohlédnutí za Konferencí CB v Trutnově

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 12 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého vlastního Syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Římanům 8:3,

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2014 Měsíčník členů a přátel sboru V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Žalm 56:5, B21 strana 1 - říjen 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zápis ze schůze

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. Židům 6:12 strana 1 - říjen 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník (J.

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 4 2012 Měsíčník členů a přátel sboru Milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Marek 12:33, verš Rybky pro rok 2012

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2012 Měsíčník členů a přátel sboru Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy.... V jejich palácích poroste hloží, na jejich pevnostech bodláčí a trní. Izajáš 34:2,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 11 2014 Měsíčník členů a přátel sboru Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky. Žalm 103:8-9, B21 strana 1 - listopad 2014 Obsah

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 7 2014 Měsíčník členů a přátel sboru Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mě poslal živý Otec a já žije skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě. Jan 6:56-57, B21 strana

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 7 2012 Měsíčník členů a přátel sboru Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14:15, verš chválicích skupinek pro rok 2012 strana 1 - červenec 2012 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník B. Telferové

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 4 2014 Měsíčník členů a přátel sboru Tak ty jsi židovský král? Sám to říkáš, odpověděl Ježíš. Marek 15:2 strana 1 - duben 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník (D. Kubíček) 4 Zápis ze schůze staršovstva

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 9 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku. Žalm 37:23-24 strana 1 - září 2013 Obsah

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 6 2013 Měsíčník členů a přátel sboru A to je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle něho žít. 2. Janův 6 strana 1 - květen 2013 Obsah 2 Obsah,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 9 2012 Měsíčník členů a přátel sboru Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 33:18, verš skupinek pro rok 2012 strana 1 - září 2012 Obsah 2 Obsah,

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 11 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost. Přísloví 16:16 strana 1 - listopad 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník (J. Kubeš) 4 Pastýřský

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 1 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Žalm 5:13, verš pro Církev bratrskou do roku 2015 strana 1 - leden 2015 Obsah 2 Obsah, tiráž 3

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 7-8 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja. Žalm 150:6 strana 1 - červenec 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník J. Olšáka 4 Zpráva sborového hospodáře (P.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení BŘEZEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 2 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. 1. Samuelova 12:24, B21 strana 1 - únor 2015 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zápis

Více

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 4/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, poslední březnová neděle nám opět připomněla slavné vzkříšení Pána Ježíše Krista. Když k učedníkům dolehly první zvěsti

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 11 2012 Měsíčník členů a přátel sboru Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly. Lukáš 11:8 strana 1 - listopad 2012 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

O nás 6/2014. Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 6/2014. Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 6/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Rád bych tímto úvodníkem pokračoval v povzbuzování mužů a mojí touhou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 14. května 2011 Společná píseň

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 5 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? Ezechiel 18:23 strana 1 - květen 2013 Obsah

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 27. listopadu 2010 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka Společná

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Církev adventistů sedmého dne sbor vsetín. sborový zpravodaj

Církev adventistů sedmého dne sbor vsetín. sborový zpravodaj Církev adventistů sedmého dne sbor vsetín sborový zpravodaj říjen» listopad» prosinec 4. čtvrtletí 2014 Zj 3,3 (ČSP) Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a učiň pokání. Neprobudíš-li

Více

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015 Kontakty KAZATEL Rostislav Staněk tel: 602 323 941 email: rostislav.stanek@cb.cz STARŠÍ Jiří Kubát tel: 605 421 299 email: kubat.jiri@tiscali.cz Jiří Lejsek tel: 734 473 808 email: lejsek.jiri@gmail.com

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, všude se setkáváme s nejrůznějšími problémy. V našich každodenních životech doma a v zaměstnání, v politice, v církvi

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY

TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 PROFESNÍ OBLAST POSTOJE A ČINNOST KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ Nedělní bohoslužby Biblické hodiny Vysluhování svátostí Setkání vedoucích Příprava

Více

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ S. MÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ročník 15/číslo 753 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ Dopoledne. 9,3o hodin Bohoslužbu vede Milan Müller varhanní hudba společná píseň č. 49 Ty lásko vzácná text Lukáš 22,25-27

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 12 2014 Měsíčník členů a přátel sboru Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit! Jeho láska k nám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrvá! Haleluja! Žalm 117, B21 strana

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

IZRAEL, JORDÁNSKO. Fotogalerie. 10 - denní zájezd. Poznávací zájezd na starodávná místa Izraele a Jordánska.

IZRAEL, JORDÁNSKO. Fotogalerie. 10 - denní zájezd. Poznávací zájezd na starodávná místa Izraele a Jordánska. IZRAEL, JORDÁNSKO 10 - denní zájezd Poznávací zájezd na starodávná místa Izraele a Jordánska. Poloha: dle programu dle programu Polopenze Fotogalerie Program 1. den: 2. den: 3. den: 4. den: 5. den: 6.

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 11/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, v říjnu v našem sboru proběhly dvě mimořádné víkendové akce. První z nich byl poloviční víkend pro muže nazvaný Muži

Více

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program Střešovický evangelík na duben 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více