Měsíčník členů a přátel sboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník členů a přátel sboru"

Transkript

1 Měsíčník členů a přátel sboru Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Lukáš 24:5-6 strana 1 - duben 2013

2 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník D. Kubíčka 4 Zápis ze schůze staršovstva (L. Raus) 6 Zpráva o sborovém hospodaření (P. Láznický) 7 Jak se má naše mládež (T. Procházka) 7 Pozvánka na Family English Camp (J. Vilémová) 9 Shalom Israel (B. Telferová) 12 Modlitební dopis Michálkových 13 Foto z velikonočního výletu (L. Raus) 14 Náměty k modlitbám 15 Oznámení, inzeráty a pozvánky 15 Narozeniny 16 Pravidelná setkání, informace o sboru Foto na titulní straně zaslal Luboš Raus. Vyfotil ho na velikonočním výletě cestou na rozhlednu u Tišnova. Další fotky z tohoto výletu jsou uvnitř Měsíčníku, stejně jako ty, které Luboš vyfotil na shromáždění o Neděli vzkříšení - tak trochu provizorně na Domečku. Tiráž Redakce Měsíčníku Barbora Telferová Kšírova Brno - Horní Heršpice tel duben strana 2 Příspěvky a připomínky k Měsíčníku Korektura: Martin Tmej Cena kopírování odpovídá počtu stran x 1 Kč. Pokud byste navíc měli zájem dostávat plnou verzi Měsíčníku přímo do Vaší ové schránky, stačí dát vědět barczi, a to nejlépe na její Pokud máte zájem napsat pro Měsíčník nějaký článek (zážitek, komentář, inzerát), neváhejte a pošlete jej na tentýž . Vaše články co nejdřív otiskneme. Měsíčník je Váš a pro Vás - bez Vás to tedy nejde. Příští Měsíčník vyjde VÝJIMEČNĚ v neděli 19. května. Uzávěrka pro toto číslo bude ve pondělí 13. května a prosím, aby ji všichni dodrželi. Církev bratrská je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce. Přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života. Členem se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jeho život tomu odpovídá. Chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Svůj úkol vidí ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v pomoci potřebným.

3 Úvodník Ahoj Františku, ještě tak přemýšlím o tom včerejším setkání... no jedna věc mi leží na srdci... teda asi víc, ale tuhle jsem schopen nějak artikulovat. Myslím, že Písmo je opravdu jeden ze zásadních nástrojů setkání s Bohem a jeho vůlí. To s tím Ezechielem mě fakt dostalo... je supr ležet hodiny v Písmu... Třeba je to cesta i pro tebe a tvé poznání tvého Boha. Ještě přidávám glosu Pavla Hoška: Co se to s námi v Církvi bratrské děje? Kdo z nás by řekl jako Ježíš, že je živ každým slovem vycházejícím z Božích úst (Mt 4,4), kdo by jako on vyznal, že spíše pomine nebe a země, než jediná tečka a čárka z Božího slova (Mt 5,18)? Myslím, že jsme Biblí trochu unaveni, unudění a otrávení, že už nás ta stará dobrá knížka moc nerajcuje. Když ji čteme, jsme unylí a vláční, klimbáme, mhouří se nám víčka a zavírají oči Ano, čtení Bible je v krizi, nejenže klesá návštěvnost biblických hodin v církvi, klesá návštěvnost Bible. Od husitských dob, kdy byli čeští křesťané proslulí po celé Evropě znalostí Bible, uplynulo opravdu hodně vody Nestýskám si nad tím, že Bibli nečtou nevěřící nebo vlažní, papíroví křesťané. Spíš mi vrtá hlavou, že Bibli čtou čím dál tím méně i křesťané zbožní, horliví a opravdoví. Čím to je? Možná jsme my horliví křesťané Bibli trochu přidusili. Tak urputně a zamračeně jsme v ní pátrali po přesných definicích věrouky a mravouky, až se nám začalo jako ozvěna jenom vracet to, co jsme do ní sami zavolali. Ona totiž nemá ráda, když z ní děláme soubor paragrafů a pouček. Jak říkají rabíni, Bible je jako vznešená, urozená dáma. Zná svoji cenu, chce, abychom se o ni ucházeli, abychom se jí dvořili, abychom o ni bojovali, abychom trpělivě odkrývali její tajemství. Tak nepřečtem si něco spolu? :) Pán tě opatruj David Kubíček strana 3 - duben 2013

4 Zápis ze schůze staršovstva 12. března 2013 PŘIPRAVOVANÉ AKCE Jarní sborová dovolená na Valašsku na Velké Lhotě 17. až : Na starost si vzali John Olšák, Pavel Lukl a Luboš Raus. Víkend je plánován jako otevřená akce i pro hosty. Předběžně bylo stanoveno, na návrh Alenky Kubešové, téma o manželství. Dále byly plánovány velikonoční akce, Velký pátek, Neděle vzkříšení a pondělní velikonoční výlet. PŘIPRAVOVANÉ POKEMPOVÉ PRAVIDELNÉ AKCE OD ZÁŘÍ 2013 a) Maminky Začíná se o to starat Jitka Vilémová, ladí se forma. Byla vznesena prosba na DoPrSk o doplnění písku do pískoviště a také o údržbu a zvelebení zahrady s trávníkem. b) Alfakurzy Staršovtsvo vidí jako vhodné, abychom se jako sbor zapojili i do této aktivity. PASTORACE Jako při každém setkání věnovalo staršovstvo podstatnou část svého jednání pastoraci. ZÁLEŽITOSTI HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ a) Rubínek musíme dělat vše pro to, abychom se i nadále mohli scházet v Rubínku (uklidit po sobě, provádět drobné opravy atd.). b) Finance za poslední dva měsíce jsme na provoz sboru vybrali o 16 tisíc méně, než je potřeba (deficit 8 tisíc každý měsíc). OSTATNÍ Kdo bude mít vedení shromáždění, bude připravovat i prezentaci s oznámením. zapsal Luboš Raus duben strana 4

5 Zápis ze schůze staršovstva 9. dubna 2013 REGINA HROZINOVÁ Připravuje se ke křtu a ke vstupu do sboru, s čímž staršovstvo s radostí souhlasí. KONFERENCE CB Velikostní parametry sborů pro systemizaci kazatelů jsou stanoveny takto: - plnoprávní členové od 25 (duše od 35) 0,75 úvazku - plnoprávní členové od 50 (duše od 70) jeden úvazek což bude platit do konce roku Jako delegát na konferenci byl navržen Pepa Kubeš. AKCE TOHOTO ROKU a) Jarní sborová dovolená Dne se sejde tým pro přípravu programu ve složení John Olšák, Pavel Lukl, Luboš Raus a David Kubíček. Bude to otevřená akce i pro hosty. b) Křestní shromáždění Na červen je plánováno křestní shromáždění a požehnání dítěte, přesné datum bude stanoveno. Na neděli je plánován křest Adama Olšáka a požehnání Lady Marie Láznické. c) Tábor Už je přihlášeno cca 35 dětí, z toho 20 našich. d) Anglický kemp Už je též přihlášeno hodně lidí. PASTORACE Jako při každém setkání věnovalo staršovstvo podstatnou část svého jednání pastoraci. zapsal Luboš Raus strana 5 - duben 2013

6 Zpráva o sborovém hospodaření Milí, bratři a sestry, přináším několik informací o stavu sborového hospodaření. Přehled příjmů a výdajů od začátku roku do konce března 2013: PŘÍJMY Plán 2013 Skutečnost 1-3 3/2013 Dary a nedělní sbírky , , ,- Byt KP74 - Kubíčkovi energie , , ,- Provozní příjmy (úroky, přeplatky za energie) ,20 14,29 Příjmy celkem , , ,29 VÝDAJE Plán 2013 Skutečnost 1-3 3/2013 KP74 Provoz, pojištění , ,- KP74 Telefon, internet , ,- KP74 Údržba ,- 0,- KP74 Vybavení domu, rekonstrukce ,- 0,- Rubínek , ,- RCB Kazatel , ,- RCB Ostatní , ,- Provozní náklady povinné ,- 0,- Provozní náklady ostatní ,- 0,- Rozvoj sboru (vzdělávání, besídka, mládež, hosté) ,- 990,- Vybaveni technicko-provozní ,- 0,- Misie ,- 0,- Dary ve sboru a mimo sbor ,- 0,- Výdaje na provoz celkem (bez splátek) , ,- Splátka půjček za KP ,- 0,- Výdaje celkem (včetně splátek) , ,- Stav finančních prostředků k : Pokladna ,00 Provozní účet Fio ,27 Spořící účet Fio - splátky půjček ,94 Celkem ,21 duben strana 6

7 Srovnání průměrné měsíční finanční potřeby a skutečných příjmů: Průměr na 1 měsíc Za 1-3/3013 Finanční měsíční potřeba na zajištění provozu Příjmy Rozdíl -986 Přiznám se, že jsem byl v určitém napětí, jak se budou vyvíjet naše příjmy v březnu, když za první dva měsíce jsme právě pokryli naše potřeby s vydatnou pomocí přeplatku za topení za loňský rok. V březnu prakticky naše příjmy bez 1000 Kč dosáhly naší průměrné měsíční potřeby, takže jsem si trochu oddechl. Zároveň musím prozradit, že jsem si musel vypůjčit ze spořicího účtu nějaké peníze na splácení faktur. V březnu by již mělo dojít k přechodu na celocírkevní telefonní síť, takže bychom již měli ušetřit za telefon. V průběhu března proběhly dvě sbírky na podporu práce ETS (evangelikální teologický seminář) v rámci návštěvy Rosti Staňka (4490 Kč) a sbírka na podporu Diakonie CB v rámci společného shromáždění brněnských sborů na květnou neděli (celkem 8535 Kč). S přáním Božího požehnaní a moudrosti ke každému dobrému dílu Petr Láznický, hospodář Jak se má naše mládež Jak se má naše mládež? Někteří tak a jiní zase jinak, ale v poslední době se nás schází docela požehnaně. V rámci dalšího sblížení se scházíme ještě před mládeží na krátkou modlitebku, kde si povídáme, a naším potěšením je i vozíčkář Luky, který nás přijal za své. V půli března jsme se jako mládež zúčastnili ekumenické mládeže, umístěním ve Slově života, slovem Davida Nováka z CB, hudbou Messengers z AC. David Novák hovořil o tom, že je třeba býti průkopníky ve svých životech, nehledat bezpečí, ale vyrazit do boje s Ježíšem po boku. Jako mládež se tomu snažíme dostát, přestože to z pracovních i studijních i jiných důvodů není vůbec lehké. Přejeme vám mnoho dobrého, hlavně to, abyste ve vašich průkopech cítili Pána na každém kroku. Tomáš Procházka Family English Camp 2013 za rohem Milí Královopolští, jak jistě víte, v létě pro vás a vaše přátele připravujeme opět Anglický kemp. Kapacity se letos VELMI RYCHLE zaplňují, a tak prosím, abyste mi dali co nejdříve vědět, pokud se sami plánujete zúčastnit nebo chcete pozvat své známé. Pište na můj mail: nebo mobil: Případně se přímo přihlašte přes náš sborový web - v sekci English camp. Díky :) Jitka Vilémová strana 7 - duben 2013

8 duben strana 8

9 Shalom, Israel! (a tak trošku Salam Alejkum!) Několik let jsem odolávala. Letos už jsem to ale nevydržela a nechala jsem se ukecat. A tak jsme třetí březnový týden s mým mužem strávili v Izraeli, spolu s 52 dalšími lidmi vedenými Jirkou Luklem. Výlet to byl fyzicky náročný a plný překvapení. Žádné dlouhé vyspávání, žádný odpočinek. Každý den budíček o půl sedmé a o hodinu později odjezd. Program nabitý, informací a zážitků plno. Od prvního do posledního dne jsme měli jedinečnou možnost spojovat si místa, o kterých čteme v Bibli, s reálnou krajinou a osobními vzpomínkami. A to bylo to první překvapení. Všechno je strašně blízko u sebe. Při čtení evangelií jsem měla vždycky pocit, že Ježíš za ty tři roky nachodil tak tři tisíce mil. Kána Galilejská, Kafarnaum, hora, kde kázal, hora, kde sytil tisíce lidí... Jenomže ono je to všechno vlastně na úpatí jednoho kopce. Náš řidič to zvládl ujet za pár minut (no dobře, náš řidič se s tím nepáral, nějaké zatáčky o 180 ho rozhodně nemohly přimět k tomu, aby zpomalil pod 50, ale však víte, co tím myslím...), takže počítám, že Ježíš byl za hodinku z jednoho místa na druhém. Zapovídal se s učedníky a cesta mu utekla rychleji než nám, kteří jsme každý okamžíček v autobuse zkoušeli dospat naši únavu. Nedělám si absolutně žádné iluze o tom, že přesně tam, kde stojí kostel připomínající kázání na hoře / určení Petra za hlavu církve / rozmnožení chlebů a rybiček atd., se tyto věci udály. Ale tam někde to muselo být, a když nevíme, kde přesně, tak proč si to nepřipomínat zrovna na těchto místech, ze kterých je navíc tak pěkný rozhled do krajiny? Zajímavé taky bylo sledovat soužití Izraelců a Palestinců. Upřímně připadala jsem si tak trochu jako na dovolené v Turecku. Pořádného Žida s fousama, třásněma a jarmulkou aby člověk hledal dalekohledem. Naprosto extrémní (a pro mě další překvapení) je v tomto ohledu jeruzalémská Via Dolorosa, křížová cesta značící, kudy měl Ježíš opravdu jít, a směřující ke kostelu, který pro pravoslavné označuje místo Golgoty a Ježíšova hrobu (dva v jednom, ortodoxní bratři a sestry si to trochu zjednodušili; já osobně teda pochybuju o tom, že by Ježíše ukřižovali a pohřbili uvnitř městských hradeb, navíc 20 metrů od sebe, ale budiž...). Tahle ulice se zastaveními, u kterých se spousta lidí modlí a chtěla by prožívat něco duchovního je tržnice. Normální arabský bazar. Water, one dollar! Hello, my friend, come in! Mimochodem, další překvapení všechno na těchto tržnicích stojí jeden dolar. Tedy až do okamžiku, kdy si to chcete koupit. To se najednou zrovna tahle strana 9 - duben 2013

10 jedna věc vyhoupne na 10 dolarů, ale bacha! Že jste to vy, dají vám 50% slevu! Dobrý obchod... Ale zpět k Palestincům a Židům. Tam, kde jsme byli my, spolu žili v naprostém pokoji. Není to tak všude, určitě ne. Ale nevěřme veškeré propagandě. Někteří státníci se nám snaží vnuknout ideu, že jsou Palestinci děsně utlačovaní. A určitě jsou zapovídali jsme se s majitelem betlémského hotelu, ve kterém jsme spali. Má kromě palestinského i americké občanství, ale do Jeruzaléma ho nikdo nepustí. A už vůbec ne autem. Můj celkový pocit je ale spíš ten, že utlačovaní jsou Židi. Navíc, když americký prezident Obama (byl v Jeruzalémě a Betlémě ve stejnou dobu jako my, tak jsme málem zašli na škopeček...) prohlásí, že je potřeba pomáhat chudákům Palestincům k vlastnímu státu. A když arabské státy vyzývají k zastavení judaizace Jeruzaléma. Jsem hrdá na naši vládu, že v OSN hlasovala proti státu Palestina. I když byla v menšině a nic vlastně nedokázala. Všude jsou vojáci. Budí respekt. Nosí samopaly a vypadají drsně. Ale je s nima sranda. Jsou to mladí kluci, kteří si vydělávají pár šekelů (třeba ti palestinští prý berou kolem 800 dolarů měsíčně, přitom je tam dráž než u nás). Neumí moc anglicky, ale rádi si pokecají a rádi se s váma vyfotí. I se samopalem. Mocná hora Sion, kterou opěvují žalmisté a která se má tyčit nad Jeruzalémem, mě trošku zklamala. Očekávala jsem minimálně Mont Blanc. Dostala jsem Kravák. A to ještě možná trochu přeháním. Hora Sion zkrátka není žádný velevrchol, ale normální kopec, jakých máme v Brně několik. Taky jsme byli v košer fastfoodu. Dali jsme si košer hambáč. No, nevím. Rozdíl oproti našemu mekáči nepoznám. Ale když je hlad, tak se sní všechno. Překvapená jsem byla i z pouště. Nebylo to poprvé, co jsem byla v poušti. Jenomže pozor Izraelci poušť využívají! Staví v ní obrovské fóliovníky a pěstují tam banány a datle. Mají velice sofistikovaný systém zavlažování a vůbec jim tímpádem nevadí, že jsou uprostřed pouště. Přece tenhle obrovský kus země nenechají jen tak ležet ladem... A my na úrodné půdě stavíme solární elektrárny. Poněkud nepříjemné překvapení nám přichystalo počasí na den, který jsme měli strávit kolem Mrtvého moře. Dopoledne vykopávky Kumrán, kde před pár desetiletími pastevci našli staré svitky s opisem starozákonních knih přibližně z Ježíšovy doby; Masada, taky silné místo, pevnost na vrcholku hory, poslední, která dokázala vzdorovat Římanům poté, co zbořili chrám a srovnali se zemí Jeruzalém, velice symbolická záležitost pro Židy, protože dokazuje jejich odhodlanost vytrvat až do konce (po třech letech duben strana 10

11 obléhání už Židé věděli, že je Římani mají v hrsti, takže v noci před finálním útokem spáchali hromadnou sebevraždu radši zemřít než být římským otrokem). A po obědě jsme měli jet k Mrtvému moři a koupat se. Není nutno dodávat, že jsme se na to všichni celý týden těšili. A víte, jak to je když se na něco těšíte, tak se pak něco pokazí. Když se na něco těší 50 lidí, tak se to pokazí fest. Přišla písečná bouře. Vichřice, která ohýbala palmy a odnášela odpadkové koše. Písek bušící do obličeje. Rozvlněné Mrtvé moře, kde i v klidném stavu platí zásada necákat. Abych to zkrátila: po pár minutách vyvěsil plavčík červenou vlajku a měli jsme po koupání. Nicméně můžu potvrdit, že to fakt nadnáší. Sednout si u břehu a plácat se ve vodě nejde. Obrátit se na břicho a plavat prsa nejde. Sehnout se pro něco na dně nejde. Fakt sranda... Snad příště. Po celý zájezd jsem se snažila prožít jakési spojení s minulostí, s tím, co máme zapsáno v Bibli, i s tím, co Izrael prožíval od Římanů a dalších národů. Částečně tomu napomáhal náš průvodce Jirka, když na většině míst, která jsme navštívili, otevřel Bibli a přečetli jsme si příběhy s nimi spojené. Ale z větší části se mi to nedařilo což není chyba nikoho konkrétního, jenom je pro mě zkrátka nemožné potichu si někde sednout a rozjímat, když je kolem mě dalších 50 lidí a máme na to půl hodiny, protože nás čekají ještě další zážitky. Kde se mi konečně podařilo tento pech prolomit, byla Zeď nářků. Pozůstatek původního Šalomounova chrámu v Jeruzalémě (snad), místo, kam se stovky generací lidí chodí modlit. Byl to velice silný pocit dotknout se zdi, která tady stojí 3000 let (snad, ale i kdyby ne, tak symbolicky určitě ano), a modlit se tak jako miliardy lidí přede mnou. Setkat se s Bohem na tom jediném místě, kde se s ním směli setkávat starozákonní Izraelci. Uvědomit si ten obrovský skok, který od té doby Bůh udělal. Když roztrhl chrámovou oponu a vlastně zbořil chrám. Když každému z nás dal Ducha svatého a každému z nás umožnil vystavět si chrám v srdci. Zkrátka to pro mě bylo místo, kde jsem se konečně setkala s Bohem, kde asi Duch svatý přebývá tak jaksi permanentně a dotýká se snad úplně všech. A to je asi důvod, proč bych tam ráda jela znovu. Sama, bez 50hlavého zájezdu. Bez spěchání, bez programu. Užít si tu zem, po které chodil náš Pán. Připomenout si útlak, který Izraelci prožívali tehdy a který prožívají i dnes. Potichu se modlit. Spojit se s Bohem v zemi, kterou vyvolil pro svůj lid, Izrael. strana 11 - duben 2013

12 Modlitební dopis Michálkových (Po tak dojemném závěru se snad už ani nehodí nic dodávat, ale neodpustím si to. Ještě dvě překvapení. První v letadle, když jsme s mužem nafasovali nejlepší sedadla u nouzového východu nad křídlem jediná místa, kde si můžete normálně natáhnout nohy. A druhé po příletu do Prahy, kde podle týden starých předpovědí mělo být jaro a místo toho bylo pět pod nulou. Brrr...) barcza duben strana 12

13 strana 13 - duben 2013

14 Náměty k modlitbám 1) SBOR: za kazatele Davida Kubíčka, za staršovstvo, za diakony, za vedoucí skupinek. Vyprošujme jim moudrost, sílu a odvahu víry při službě Bohu i lidem; za vztahy v našem sboru. Prosme, ať se naučíme povzbuzovat jedni druhé a žehnat si navzájem; za pracovní skupiny ve sboru, které se věnují např. pastoraci, domečku, informovanosti, liturgii; za sborový dům na KP74 za dostatek financí i za to, abychom ho dokázali využít k Boží slávě. Taky za pravidelné brigády a ochotu lidí se jich účastnit. 2) AKCE SBORU: nedělní bohoslužby, rodinné bohoslužby, modlitební setkání, klub Rybka, mládež, domácí skupinky; jarní sborový víkend, tábor Hobit, English Camp. 3) NEMOCNÉ: za Věru Tumovou a jejího manžela, Anežku Hlavičkovou, Marii Novotnou, Lýdii Luklovou, Davida Kubíčka ml., Karla Nováka, Evu Buchtovou, jejího bratra a maminku... novopečenou maminku Radku Láznickou a její dceru Ladu Marii; a těhotnou Nikolu Kutnohorskou a Martinu Sýkorovou. 4) POTŘEBNÉ: za Vlaďku Matýzkovou a její dceru Evu; manžele Dolníčkovy, kteří prožívají těžké období; Nikolu Kutnohorskou; Tomáše a Radku Studené. 5) NAŠE OKOLÍ: za Brno, aby bylo více otevřené víře a zažilo probuzení; za naše sousedy, kolegy, přátele a příbuzné; za bratry a sestry, kteří jsou pro svou víru pronásledováni; za Izrael. Bohu díky za všechny vyslyšené modlitby. Víte-li o dalších modlitebních tématech, prosím neváhejte a sdělte je Norice Veselé kdykoli a jakkoli osobně po nedělní bohoslužbě, telefonicky nebo smskou nebo písemně na u Kontaktovat můžete i barczu, jak je uvedeno v tiráži. Tato výzva platí nepřetržitě. Prostor pro vaše modlitební předměty: duben strana 14

15 Oznámení a pozvánky na akce Staršovstvo se sejde v úterý v 18:00 na KP Přespávačka Malé Rybky Konference Přihořívá, Kutná Hora, podrobnosti na sborovém webu :30 Studium Božích vlastností pro ženy, KP není mládež Chata s mládeží Sborová dovolená, Velká Lhota. Informace u Gisely Kutnohorské. V neděli v Rubínku nebude shromáždění Chata s Rybkou? English Camp Tábor Hobit - více informací na sborovém webu Rozesílání informačních ů Pokud chcete ostatní ve sboru o něčem informovat, někam pozvat, nabídnout jim něco k prodeji nebo třeba byt k pronájmu, zkrátka pokud máte něco, co ostatním chcete mailem poslat, využijte k tomu nový sborový rozesílací mail: Tam vše pošlete a odtud to bez prodlevy rozešleme dál. barcza Stránky tábora Hobit byly spuštěny. Najdete je na: cb.cz/brno.kralovopolska/web/tabor Stránky Family English Camp byly spuštěny taky. Najdete je na:cb.cz/brno.kralovopolska/web/fec/ Narozeniny Všem vyprošujeme hodně Boží milosti a požehnání do dalších let jejich života Michal Turoň 1 rok Lydie Luklová Eva Matýzková 8 let Aneta Miriam Láznická 2 roky Dagmar Beranová Anežka Luklová 9 let Eliška Ester Láznická 4 roky Jindřich Zobač 10 let Libuše Dolníčková Norika Veselá Pavel Lukl Eliška Olšáková Květoslav Krejčí Miriam Turoňová 3 roky Jindřiška Nešpůrková Karolína Janoušková 3 roky Renata Řezníčková Jana Studená 3 roky Alžběta Kubešová 17 let Barbora Telferová 30 let strana 15 - duben 2013

16 Shromáždění Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10: J. Olšák / J. Lukl J. Olšák / L. Raus P. Láznický / D. Kubíček J. Kubeš / D. Kubíček +VP P. Lukl / host sborový víkend, shromáždění v Rubínku nebude; Letnice Pravidelná setkání v týdnu Úterý 18:00 - Základy víry, každých 14 dní, KP74 Středa 17:00 - Rybka - klub pro děti Středa 19:00 - mládež Čtvrtek 17:00 - skupinka kluků (liché týdny) Čtvrtek 18:00 - skupinka holek (liché týdny) Všechna setkání se konají ve sborovém domě v Královopolské 74. Podrobnější informace sledujte na webu sboru v sekci Kalendář. O sboru na internetu: Na stránkách naleznete například: - aktuality - program týdne - sborový kalendář - záznam kázání - měsíčník v elektronické podobě - fotogalerii Stránky mládeže našeho sboru Bankovní účty sboru běžný provozní účet / 2010 spořící účet (na splátky domečku) / 2010 Kazatel sboru David Kubíček Kontakt na sbor Královopolská Brno-Žabovřesky tel duben strana 16

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 11 / 2013 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 ÚVODNÍK NOVÉ SRDCE A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY!

BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY! CÍRKEV, KTERÁ SPOJUJE LIDI DOHROMADY 06/11 BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY! Jak už jsem psal ve svém posledním úvodníku (Mozaika 02/11): bez víry to prostě nejde! Apoštol Pavel to věděl, a proto napsal Timoteovi:

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 9 / 2014 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 ÚVODNÍK BOŽÍ PŘÍTOMNOST JE PRO MNE DOBRÁ Díky tvému vítězství je jeho sláva velká, oděl jsi ho nádherou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 1/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2014 VĚSTNÍK Připravujeme se oslavit Velikonoce. Budeme znovu naslouchat příběhu Ježíše z Nazareta, jeho věrnosti, poctivosti a statečnosti. Spolu s Ježíšem budeme prožívat pašije. V Jeruzalémě

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 9/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK CÍTÍM SE ŠPATNĚ Byla mi dána veškerá pravomoc... Jděte a čiňte učedníky ze všech národů... učte je zachovávat všechno, co jsem vám

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji čtení: ex 12,1-14; ez 33,7-11; řím 13,8-14; mt 18,15-20

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji čtení: ex 12,1-14; ez 33,7-11; řím 13,8-14; mt 18,15-20 www. Nedělní listy. 7. září - 12. po trojici trans world radio Trans World Radio, Box 96, 656 96 Brno Telefon: 544 233 771 E-mail: twr@twr.cz radio7@radio7.cz Web: www.twr.cz Bankovní spojení: Komerční

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

MODLITBA ZA PRÁZDNINY

MODLITBA ZA PRÁZDNINY Ročník XXVII., číslo 2 Vyšlo 21. 6. 2015 MODLITBA ZA PRÁZDNINY Jako lidé věřící se modlíme za mnoho důležitých a potřebných věcí. Není zřejmě člověka, který by se nemodlil za zdraví nebo úspěch v zaměstnání.

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

NejenInformátor. Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. červen 2010 ročník 11, číslo 2

NejenInformátor. Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. červen 2010 ročník 11, číslo 2 NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně z obsahu: Poznání Boží vůle Volby Konference naší církve Oslavy 100. výročí Izrael aktuálně Manželské večery Prázdninové akce a něco dalšího... červen

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 01 2015 NEHEMIA Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 ÍRÁN Daruj perskou Bibli UKRAJINA Biblický pás

Více