B 1 2 ASI BUSINESS M A G A z í N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B 1 2 ASI BUSINESS M A G A z í N"

Transkript

1 B 1 2 ASI BUSINESS M A G a z í n

2 A S I BUSI N E S S M A G C O L A F I T S V I T A M Í N E M C P OM Ů Ž E P E Č OVAT O VAŠ E KLO U BY atelokolagen C O L A F I T S V I TA M Í N E M C vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro: doplněk stravy normální funkci chrupavek normální funkci kostí normální funkci zubů, dásní a kůže Kolagen je přirozenou součástí kloubní chrupavky, vazivových tkání, kloubních pouzder, kostí, kůže, zubů a nehtů. Užívat Colafit je samozřejmostí v každém věku. Zvlášť vhodný je pro střední a starší generaci, sportovce a děti v období růstu. K dostání v lékárnách, našich prodejnách B S A H Diamant mezi kolageny podnikové prodejny: Praha Navrátilova 1, tel.: BrnO Bayerova 15, tel.: Ostrava Hollarova14, tel.: Kyjov (sídlo firmy) Svatoborská 365, tel.: O V z tah y, p o d ni k á n í, B ib l e a se ls k ý r oz um Petr Skrla 4 Ja k ov l á d nou t s lona Mojmír Voráč 10 V z tah y, man ž e ls t v í a business Mojmír Voráč 14 Za c o mohou gen y a z a c o my Vladimír Král 22 M o d l i t ba z a koz y, v d ov y a d ě t i Olga Steinertová 25 J sem ta dy, abyc h p ř e dáva l na d ě ji Michaela Hrachovcová 30 Články ze strany 4, 10 a 22 jsou zpracovány z přednášek pronesených na setkání ASI. M A GA ZÍ N AS I - C S V y dává AS I - C S, o. s. Lon dý ns k á 3 0, P r aha 2 V inoh r a dy Výrobek je tvořen dvěma lahvičkami (horní lahvička obsahuje i stabilizační mezikus), které jsou připraveny k použití po oddělení odtrhávacího proužku. Ve spodní lahvičce je Colafit 60 kostiček a v horní lahvičce je vitamín C 60 tablet. nebo na: kontakt: , redakce: Mgr. Michaela Hrachovcová produkce: Radomír Steinert grafická úprava a sazba: marketasteinert.com foto: archiv ASI, istockphoto.com Speciální číslo vydáno pro vnitřní potřebu ASI-CS ISBN:

3 4 Petr Skrla p ř e v z a t o a adaptováno z přednášky pronesené během setkání ASI 5 Nikdo jistě nepochybuje o tom, že vztahy do života patří a že jej velmi obohacují. Přátelé nás mohou usměrňovat, dávat nám lásku, ujištění a společenství. Také v obchodování jsou vztahy velice důležité. Mnoho obchodů se uzavře hlavně na základě vztahů. Když vytvoříte správné vztahy, můžete mít správný business. Když nejste schopni uchopit tyto vztahy správně, tak i kdyby byl váš business sebegeniálnější, nemusí vám to být mnoho platné. Avšak vztahy mají mnohem rozsáhlejší a komplexnější hodnotu než jako pouhý nástroj k získávání businessu. Vztahy jsou velmi důležité i v církvi. Bůh chce, abychom byli schopni si navzájem porozumět a především abychom měli vztah s ním. Takový je vlastně smysl spasení: Bůh nás chce konečně vzít zpátky k sobě, aby s námi mohl mít smysluplný, hodnotný a přímý vztah. VZTAHY PODLE BIBLE V Bibli jsou uvedeny tři klíčové verše týkající se vztahů, které mě v životě hodně ovlivnily. První verš je Ježíšovou odpovědí na otázku farizeů, jaké přikázání je nejdůležitější. A On jim odpověděl: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Takový je nejvyšší cíl, který Bůh ustanovil. Samozřejmě máme nejvíce usilovat o vztah s Bohem a poté s bližními tak jako sami se sebou. Vztahy k Bohu, bližním a sami k sobě jsou základním trojúhelníkem, který vytváří pozadí všech našich vztahů. Další verš je zapsán ve Filipským 2,3: V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Tuto radu dal Bůh ústy proroka už izraelským králům, kteří se z našeho pohledu mohli právem cítit ostatním nadřazení. V knize Deuteronomium je napsáno: Když dosedne na svůj královský trůn, dá si napsat do knihy opis tohoto zákona Bude jej mít u sebe a bude v něm číst po všechny dny svého života, aby se učil bát Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržoval všechna slova tohoto zákona a tato nařízení; aby se jeho srdce nevypínalo nad jeho bratry a neuchyloval se od příkazu napravo ani nalevo; aby byl dlouho živ ve svém království uprostřed Izraele on i jeho synové. Bůh vyzývá nejen izraelské krále, ale i všechny generální ředitele a představitele církví, v podstatě kohokoli z nás, kdo je v nějaké vedoucí pozici, abychom nepovažovali druhé za horší, než jsme my sami. Proto si ve chvíli, kdy si večer promítám den a přemýšlím nad

4 6 7 různými setkáními, často kladu otázku, zda mé jednání s druhými nebylo poznamenáno nadřazeností a zda jsem s ostatními jednal jako se sobě rovnými. Třetí text jde trochu proti naší logice. Zdravý selský rozum je podle mě zahrnut do verše: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi (Lukáš 6,31). Toto pochopí každý. Avšak Bible nás vyzývá, abychom překročili svůj stín a šli do radikální pozice definované právě touto pasáží 13. kapitolou 1. listu Korintským. Tuto pasáž dobře známe, ale jednoznačně nás vyzývá, abychom byli radikálně trpěliví, snášenliví a pokorní. Jde v podstatě o velmi pragmatický test, který spolehlivě určí úroveň vašeho vztahu k šéfovi, podřízenému, kolegovi, dodavateli, odběrateli V podnikání je samozřejmě nutné vytvořit zisk, to je náš Bohem vyvolený úkol. Jinak byste nebyli podnikateli, ale pracovali byste např. v sociálních službách. Je samozřejmě otázka, jak ten zisk uděláme. Pro mě je ideálem cesta, která je slučitelná s nároky 1. listu Korintským 13. Z těchto biblických rad jsem si utvořil seznam osmi bodů, které jsou pro mě důležité ve vztazích v businessu a o které bych se rád s vámi podělil. ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRVKY VZTAHŮ Dříve než se dostaneme k uvedenému tématu, dovolte mě seznámit vás s pravidlem, které jsem si za svůj život vytvořil a které vnáší nový rozměr nejen do vztahů mezi přáteli nebo v manželství, ale svým způsobem i vůči business partnerům. Je jím úcta, láska a radost. Každý vztah začíná vzájemnou úctou, která se pak může stát základem pro lásku, a to buď lásku romantickou v případě, že vznikne mezi mužem a ženou ve správné situaci, anebo třeba v businessu v lásku agapé, při které se k druhým z principu chováme korektně, velkoryse a dokonce i nezištně. V businessu to neznamená, že nevytvářím zisk, ale že například nezneužívám neštěstí či slabou pozici druhého. Prvním ze základních stavebních kamenů dobrého vztahu je respekt a úcta. Časté zmínky o něm nalézáme i v Bibli, kde jsme na mnoha místech vyzýváni: Bojte se Boha. Není zde myšleno, že se máme třást strachy, ale že máme respektovat druhého člověka. Vyjadřujeme tím: beru tě takového, jaký jsi; tvá pozice je zcela legitimní a já tě přijímám. Konkrétně pro mě úcta znamená mj. dar času, je to ta nejdražší věc, kterou mohu někomu dát. Svoji úctu vůči druhému, ať je to moje asistentka, nebo nějaký kolega, začínající pracovník v naší firmě, vyjadřuji tak, že když ke mně přijdou a chtějí něco řešit, tak je-li to jen trochu možné (a v rámci časového řádu), vytvořím si pro ně čas. Tím jim dávám najevo, že jsou pro mě důležití a že jim rád pomohu, aby se posunuli někam dál. V businessu jednáme s celou řadou lidí, se kterými nesouzníme, ale není jiného zbytí než být s nimi v kontaktu. Některá jednání obzvlášť vyžadují speciální prvek Boží trpělivosti a jiné přívlastky, zaznamenané v 1. listu Korintským. Lidé velmi rychle vycítí, jestli k nim máte respekt, nebo je berete jako nutné zlo. Když jednám s nějakým dodavatelem, o kterém vím, že jeho nabídky rozhodně nevyužiji, vždy mu ze zdvořilosti věnuji alespoň patnáct minut a hledám, kde bychom si mohli být vzájemně prospěšní anebo minimálně mu vysvětlím, proč nás jeho nabídka neoslovuje. Když jsem se jako mladý pustil do svého prvního restrukturalizačního projektu, měl jsem tu čest pracovat s jednou zkušenou paní, která mně dávala dobré rady. Vnímala, že mám často bojovnou náladu a chuť vyhrávat. Tehdy mi dala geniální radu: Petře, udělej si přítele. I nadále jsem při obchodních jednáních sledoval své cíle a vedl jsem je stejně tvrdě jako dřív, ale nově jsem měl za cíl i vytvořit si s dotyčným vztah, abychom se na konci jednání na sebe nedívali jako nepřátelé, ale aby bylo na co navázat případný přátelský vztah. Změnilo to moje vnímání toho druhého. Další nezbytnou vlastností je pokora. Ta má v businessu tendenci se velmi rychle vytrácet. Z mých zkušeností z jednání v církevních kruzích jsem pochopil, že existují dvě úskalí, která bychom si měli hlídat: jednak je to pýcha duševní a pak samozřejmě pýcha duchovní. Duchovní pýcha se překonává velmi složitě: je totiž těžké si připustit, že jednám špatně, že nejsem schopen vnímat pohled toho druhého, že věci mohou být jinak, než jak jsem o tom přesvědčen. Z mnoha různých postojů lidí v církvi cítím duchovní pýchu. V tom jsou církevní vztahy o to náročnější, že si při nich musíme hlídat nejen naši duševní pýchu, ale také pýchu duchovní. Také v businessu je to obtížné. Když se nám daří, máme za chvíli pocit neomylnosti a neporazitelného štěstí, což je samozřejmě do určité míry legitimní, avšak často v důsledku toho začneme přehlížet ostatní. Dalším potřebným základem pro fungující vztah je upřímnost a důvěra. Jsou to základní kameny všech vztahů i fungujících firem a organizací. Pokud lidé nejsou k sobě upřímní, není možné si s nimi vybudovat vztah. Nese to s sebou i požadavek odpovědnosti a určité osobní statečnosti. Znamená to, že když něco pokazím, zvednu na poradě ruku a řeknu: Hoši, je mi líto, toto jsem zmastil. Je ideální, když jste schopni vytvořit takové prostředí, kde vaši manažeři a zaměstnanci mohou říct: Za to beru zodpovědnost já bez strachu z toho, že jejich přiznání někdo zneužije. Ve vztahových záležitostech je také velice důležitá důvěra. Zrovna včera se mě jistý člověk ptal: Mohu důvěřovat tomu a tomu? Mohu se na něj spolehnout? Jsou to zásadní otázky, které si klademe nejen v osobním životě, ale i v businessu. Další složkou dobrých vztahů je služba a uznání. Pro mne má podnikání smysl v tom, že jej vnímám jako službu. Chci tím sloužit lidem, kteří jsou kolem mě. Mohu jim pomoci změnit jejich život, mohu jim dát odbornou radu, jsem schopen je v něčem postrčit dopředu. Proto mám svou práci rád. V mém minulém zaměstnání jsme umožnili mnoha mladým lidem dostat se ze spodních míst naší organizace až na první nebo druhou úroveň řízení. Byli šikovní, ale neměli potřebné manažerské znalosti, a tak jsme s jedním kolegou založili takovou mini MBA uvnitř společnosti, speciálně uzpůsobenou potřebám našeho podniku. To, že jsme se jim věnovali, bylo naším poděkováním za to, s jakým nasazením pro firmu pracovali a pracují. Pro budování vztahů je důležité sloužit, kdykoli k tomu máte příležitost: udělat si čas pro kolegy, posunout je trochu dopředu, ocenit jejich nasazení a schopnosti. Dalším podílem na dobrých vztazích je schopnost empatie, vidět perspektivu partnera. To znamená, že se při jednáních snažím přemýšlet, proč dotyčný takto jedná nebo uvažuje nebo co jej trápí. Lidé se vždy rozhodují pro své důvody, ne pro důvody mé nebo vaše. Mnoho z těchto důvodů je viditelných, ale spousta jich je neviditelných, do kterých člověk nepronikne. Snažím se vždy alespoň nahlédnout do psychiky nebo situace mého partnera a i to mi pomáhá budovat s ním vztah. Někdy se může zdát, že se partner chová naprosto nepřijatelně, ale po několika otázkách se ukáže, že zrovna prožívá nějakou osobní tragédii nebo jeho

5 8 N ě k t e r á z e sv ě t ov ý c h p r vens t v í DeDie t r i c h : děti mají nějaký problém. Všechno je spojeno se vším a projevuje se to v každodenním jednání. Proto je třeba se za určitých okolností přenést přes některé momentální nedostatky a přehlédnout je. Snažte se všechnu svou moc používat k b u d ová ní. Mám takové pravidlo: pochvala potěší, ale kritika posune. Svým způsobem je lehčí chválit než kritizovat lidí vás mají rádi a nemusíte řešit nepříjemnosti. Avšak bez pozitivní kritiky (tedy kritiky, která je míněná pro náš růst) a toho, aby se někdo nad námi zamyslel, porosteme velmi pomalu. V Bibli je plno kritiky, ale opět té, která nás má uschopnit k dalšímu růstu. V budování uplatňuji následující pravidlo: u pochval pronáším polovinu z nich veřejně a polovinu soukromě. Když člověk jenom chválí veřejně, pak to působí trochu falešně jako byste chtěli druhého jen vychválit. Je dobré si pak ještě s dotyčným sednout v soukromí a říct mu: Mám za to, že jste to udělali fakt dobře, a moc si toho vážím. U kritiky pak používám poměr zcela odlišný: v 90 % chyby vytýkám soukromě, ale z 10 % také veřejně, protože je třeba na poradě dát jasně najevo, že není přijatelné, když jsou dána pravidla a někdo je nedodrží, dost často z důvodu intelektuální lenosti anebo otevřeného vzdoru. V tu chvíli nejen vytýkám a kritizuji, ale chci také vědět, proč k tomu došlo. Mnohdy dlouho čekám na odpověď a jsou to nepříjemné chvíle. Přesto je třeba tyto věci řešit, a to pokud možno bez emocí a bez výtek, které s daným případem nesouvisejí. Velmi cenným prvkem při budování vztahů je pak p osi t i ve f o rg iven e ss. Nejen odpuštění, ale pozitivní odpuštění. To znamená, že se pokusíte z dané situace vytvořit něco pozitivního, abyste oba dva měli pocit: Něco jsme prožili, něco jsme překonali, ale náš vztah je o to silnější. A to platí mezi manželi, přáteli i lidmi v businessu. Zažil jsem situaci, kdy jsem udělal chybu, ale hned jsem zavolal, i když mi to bylo velmi nepříjemné, a řekl jsem: Sorry, já jsem pochybil, omlouvám se, měli bychom teď udělat tato opatření a za sebe udělám to a to a to Můj obchodní partner to ocenil, vyjádřil pro moji chybu pochopení a šel mi vstříc, abych nemusel utrpět tak velkou škodu. V důsledku mého přiznání a jeho přístupu se tím náš vztah upevnil. do firmy lidi, kteří ve vztahové oblasti fungují jako tlumiče, nikoliv posilovače. Myslím tím, že někteří lidé při problému nebo chybě druhého po firmě roznášejí: To je hrozný. Víš, co se stalo? No to je hrozný, co budeme dělat. Tím ten problém zesilují. A naopak jsou zaměstnanci, kteří po zjištění problému hned zavolají člověku, kterého se to týká, a zeptají se: Mám tady papír, který mi nesedí. Pomoz mi tomu porozumět. Vysvětlí, co je na tom špatně, a tímto přístupem řeší a tlumí daný problém. Když máte v organizaci zesilovače, zešílíte. Když máte tlumiče, pak máte krásný život. Vytvořte kulturu, která buduje, ne která strhává. Zamezte tomu, aby ve chvíli, kdy se někdo přizná, že udělal chybu, si zbylí kolegové hned po poradě šuškají a náležitě se po něm vezou. Budujte atmosféru důvěry, otevřenosti a podpory. Vytvořte také kulturu, kde je s m ys l p r o f a i r p l a y. Každý z nás má smysl pro fair play. Když někdo zůstane v práci přes noc, aby dokončil důležitý projekt, potřebuje uznání. Ale na druhé straně by neměl sám přijímat uznání, které patří jiným. A pokud nějaký projekt nedopadne podle plánů, je to příležitost k tomu, abychom se z toho poučili. Vzpomeňte si na to, jak silný mají děti smysl pro fair play. Když jste někdy pokárali vaše děti neprávem, jak těžce to nesly! IN S P IR AC E NA P rv ní s porák pro dom ácnos t s trou bou a v arnou de s k ou r P rv ní ve s tav ný s potře bič v r Vý roba indu kčních de s e k od r Vý roba py roly tick ých tru b od r Prv ní ce loploš ná indu kční v arná de s ka v r První vůz De Dietrich Bugatti (r. 1902) více o historii na -dietrich.cz ZÁVĚR Dovolte mi závěrem zopakovat několik osvědčených rad, které mohou zásadním způsobem ovlivnit náš vztah k druhým i k sobě sama. Buďme sami sebou. Nezkoušejme být někým jiným. Nezapomínejme na to, že nejsme vševědoucí jako Kristus a jako Bůh. Někdy si myslíme, že nejlépe víme, jak oslovit toho druhého nebo jak mu poradit. Hlavně, buďme více velkorysí v posuzování ostatních. Používejme Bibli pro každodenní inspiraci. A pokud nejsme schopni žít podle radikální výzvy apoštola Pavla uvedené v 1. Korintským 13, nezapomínejme alespoň na zdravý selský rozum v církvi, doma či podnikaní, který je obsažen ve zlatém pravidle chovejme se k sobě navzájem tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám. K dobrým vztahům také neodmyslitelně patří komu ni ka ce a smysl pro fair play. Velmi často máme tendenci komunikovat se všemi lidmi kromě člověka, kterého se to týká. Takové jednání žel často vidím v církevním společenství. Komunikace musí být přesná, kompletní a včasná, aby stála za to, ale hlavně mířená na relevantní lidi a opět s cílem budovat, nikoliv strhávat. Osobně hledám w w w. b r a n d t. c z

6 10 Mojmír Voráč V následujícím tématu se podíváme na základní stavební kameny jakékoli změny. Co změnu podporuje a co ji brzdí? Jakým způsobem můžeme proces změny aktivně podporovat? 11 Když jsem si kdysi dávno ve svých třiadvaceti letech poprvé definoval své poslání, napsal jsem si: Posláním mého života je pomáhat druhým k pozitivním změnám. Dnes už je má pýcha spojená s přesvědčením, že jsem schopen iniciovat změnu u druhých, dávno pryč. Mým dnešním posláním je, že bych se rád stal inspirací pro pozitivní změny. Přál bych si, aby s Boží pomocí byly na mém životě vidět takové změny, které se stanou zdrojem povzbuzení i pro druhé. ZMĚNA ZÁKLADNÍ PRINCIP RŮSTU Změna je trvalou součástí našeho života. Neustále musíme čelit výzvám, které od nás život vyžaduje. Každý pokrok je ve skutečnosti dobře provedená změna. Byli jsme předurčeni ke změnám. Bůh nás nestvořil jako hotové. Dítě se narodí a postupnými procesy změn má dorůst do dospělého člověka, do člověka, který žije k Boží slávě. A tak by se mohlo zdát, že teď, když už máme pár let za sebou, bychom měli být odborníky na změny. Je tomu opravdu tak? Když bylo jednomu z nejcitovanějších psychologů 20. století, Carlu Roggersovi, téměř osmdesát let, přišel za ním jeden novinář s otázkou: Pane doktore, celý život pomáháte druhým lidem se změnami. Řekněte mi, prosím vás, za jakých okolností jsou lidé ochotni se nejsnadněji změnit? Slavný terapeut se zamyslel a pak odpověděl: Víte, moje více než padesátiletá praxe psychologa mě přesvědčila o tom, že většina lidí se vlastně vůbec změnit nechce. Možná o změně mluví nebo po ní dokonce touží, ale když přijde na věc, tak se málokdy mění. A pak uvedl TŘI DŮVODY, které podle něj vedou lidi k tomu, že jsou najednou ochotni se měnit. 1. Tím prvním je prožívání nějaké těžké situace spojené s emocionální bolestí. Každá změna s sebou nese určitou míru bolesti. I když je to změna k dobrému, musíme při ní opustit něco starého, pevného, jistého. Bolest prožívané situace nebo problému však musí být větší než bolest ze změny. Jinak je pro většinu z nás velmi těžké změnu podstoupit. 2. To druhé, na co doktor Roggers poukazuje, je prožívání hlubokého zoufalství nebo nudy. To je případ dlouholetých manželství, kdy se už dobře známe, vášeň už dávno vyprchala a my si klademe otázku: Chci, aby to takhle pokračovalo dalších dvacet, třicet let? Je to příležitost se vztahem zatřást a znovu jej oživit. 3. Tím třetím faktorem zaručujícím, že ke změně skutečně dojde, je porozumění tomu, že JE možné se změnit a JAK je možné se změnit; přijmout určité principy a také se nechat inspirovat druhými. Víte, kolik změn je statisticky skutečně úspěšných? Pouhých dvacet procent. Až osmdesát procent firemních nebo organizačních změn je v konečném důsledku neúspěšných. Jistý výzkum doložil, že jen necelých 10 % z těch, kteří pracně snížili svoji hmotnost, si ji skutečně udrží. Většina se vrátí zpět ke své dřívější váze. Téměř 80 % párů i po dvaceti letech manželství zápasí se stejnými problémy jako na začátku. PROČ JE TRVALÁ ZMĚNA TAK TĚŽKÁ? Zkuste se zamyslet nad situací své firmy a nějakou nedotaženou změnou. Na čem ta změna ztroskotala? Anebo si připomeňte nějaký problém ve vašem manželství. Možná jste dokonce o něm mluvili, ale nedošlo k oné pozitivní očekávané změně. Na čem ta změna ztroskotala? Máme sklon odpovědět, že na tom druhém, ale zkuste se zamyslet především nad tím, co bylo ve vaší moci. Možná jste usilovali i o nějakou změnu ve svém křesťanském společenství, ve sboru, v církvi. O co jste usilovali? Na čem případně ta změna ztroskotala? Nestačí jenom vědět, CO máme udělat. Nestačí dokonce vědět, JAK to udělat. Každá změna totiž musí být přímo svázána s konkrétním chováním, jež by mělo být popsatelné, kontrolovatelné a vymahatelné. Pokud si např. chceme udělat čas na sexuální život i po třiceti letech manželství, je potřeba se dohodnout, které dny této aktivitě vyhradíte, a že např. když jeden nebude moci, tak to bude on, který tuto aktivitu bude některého dalšího dne iniciovat. Po dvaceti, třiceti letech manželství žel dnes nebývá samozřejmé mít sex pravidelně, užívat si jej dosyta jako jedinečné vyjádření manželské lásky. Přitom manželství vášeň potřebuje, protože bez ní něco významného ve vztahu umírá. Pokud však jakýkoli pár chce v této oblasti podniknout pozitivní změny, je k tomu potřeba něco změnit ve svých návycích, ve svých přístupech. A pokud tyto změny nebudou kon-

7 12 13 trolovatelné a pozitivně vymahatelné, mohu z mé zkušenosti manželského poradce konstatovat, že nebudou dlouhodobě úspěšné. Změny dále často troskotají na ztrátě důležitosti cíle. Někdy po čase zjistíme, že jsme ztratili ze zřetele cíl, že pro nás přestal být důležitý. Pak se logicky vytrácí i naše motivace. Ideální pomůckou je používání kartiček. Ať už jde o změnu pracovní nebo osobní, vždy je dobré napsat si cíl vaší změny na kartičku a mít ji neustále před očima. Někdy je neúspěch způsoben tím, že jsme si vytyčili více změn najednou. Pokud se soustředíte na více cílů, oslabí vás únava a vyčerpání. Už slavný sportovní trenér Vincent Lopardi řekl, že únava z nás činí zbabělce. Máme totiž omezené množství energie, a pokud ji rozmělníme, přichází vyčerpání. Pak je již obtížné nějaké změny dosáhnout. Proto je důležité nejen vybrat si správné cíle, ale také vytvořit si strategii k jejich dosažení. K dosažení skutečné změny je někdy nezbytné změnit prostředí. To je to, co Pán Bůh udělal, když vyvedl izraelský národ z Egypta a když je pak vodil po poušti místo několika týdnů 40 let. Prostředí pouště na ně určitým způsobem výchovně působilo. Někdy nestačí vůle, emoce, ba ani modlitba, pokud nezměníme konkrétní prostředí. V určitých případech je proto třeba posílit odhodlání a rozumné argumenty specifickou úpravou vnějších okolností. Prostředí nás významně ovlivňuje buď podporuje proces změny, nebo jej naopak brzdí. Dnes se například ví, že když chceme zhubnout, je dobré si pořídit všechny talíře malé a pokud možno červené barvy. Zjistilo se, že když vaše talíře budou červené barvy, budete se cítit zasycení, i když sníte jídla o celou jednu třetinu méně. Jsou to důsledky vnějších okolností, které si velmi často neuvědomujeme. KOLÁČKY, ŘEDKVIČKY A SEBEOVLÁDÁNÍ Byl proveden zajímavý výzkum týkající se lidské motivace a změnového chování. Zadání bylo jasné: studenti nesměli před experimentem nejméně tři hodiny jíst. Pak je přivedli do místnosti, která nádherně voněla. Na stole byly dvě mísy. Na jedné z nich byly čerstvé, ještě teplé voňavé čokoládové koláčky. Na druhé misce byly naskládány syrové ředkvičky. Polovinu účastníků pak požádali, aby snědli několik koláčků, ale žádné ředkvičky. Druhé polovině naopak řekli, že mohou sníst ředkviček, kolik chtějí, ale žádný čokoládový koláček. Navzdory pokušení snědli všichni, co měli, a žádný z konzumentů ředkviček nesáhl po koláčku. Následně byli studenti vyzváni k tomu, aby vyřešili určité matematické úkoly. Ve skutečnosti však byly všechny tyto příklady neřešitelné. Výzkumníci jen chtěli zjistit, jak dlouho studenti vydrží u obtížného úkolu, než to vzdají. Studenti, kteří nebyli vystaveni pokušení a mohli jíst čokoládové koláčky, strávili nad úkolem v průměru 19 minut a učinili průměrně 34 dobře míněných pokusů o jejich řešení. Konzumenti ředkvičky byli méně vytrvalí. Úkol vzdali po pouhých osmi minutách v průměru a pokusů provedli jen devatenáct. Proč? Neměli již sílu k dalšímu sebeovládání. Protože často pracuji se závislými lidmi, vím, jak je náročné odolávat pokušení. Konzumenti ředkviček vyčerpali své sebeovládání při odpírání koláčků. Co nám tento experiment chce říci? Naše sebeovládání je vyčerpatelný zdroj. O co větší změnu usilujeme, o to víc bude vysávat vaši vůli. A tak postupně a často nevědomě vyčerpáme své duševní svaly, které potřebujeme ke kreativnímu myšlení, k soustředění, k potlačení impulsivního jednání a k vytrvalosti. Změna je tedy někdy proto tak těžká, protože se lidé opotřebovávají. Konkrétní příklad takovéhoto vyhoření nacházíme v Bibli. Jistá význačná biblická postava po tom největším vítězství prožila své největší zbabělství. Elijáš stál sám proti falešným prorokům a proti králi. Zažil silnou duchovní zkušenost, při které se k němu Bůh mimořádným způsobem přiznal. Avšak tato chvíle vyčerpala rezervy jeho energie. A tak po zjištění, že je v ohrožení života, bere nohy na ramena a utíká, protože nemá sílu jakýmkoli způsobem bojovat. Bůh mu nic nevyčítá, protože ví, že jsme omezení. Postupně k němu promlouvá tichým hlasem a chce ho občerstvit. Pokud jako lidé nepočítáme se svými omezenými silami, říkáme si o problém, ať už jsme majitelé firem, duchovní nebo rodiče. Všichni se potřebujeme naučit určitým způsobem obnovovat své zdroje energie. JAK OVLÁDNOUT SLONA? Psycholog Jonathan Haidt z Univerzity ve Virginii kdysi použil pro znázornění principů úspěšné změny výstižné podobenství nazvané Jezdec, slon a jejich společná cesta. Při změně je tomu podobně, jako když jezdec sedí v sedle na slonovi. Kdo řídí slona? Jezdec, zvlášť když toho slona vycvičil. Avšak kdo má ve skutečnosti větší sílu? Slon. Když všechno funguje dobře, když nikde nezatroubí auto a nestane se nic, co by slona dostalo do stresu, pak je jezdec schopen slona ovládat. V opačném případě je slon silnější. S námi je to stejné. Když je všechno v pohodě, když nemáme stres a uvědomujeme si svůj cíl, pak postupujeme žádoucím směrem. Ale pak najednou toho máme v práci moc, jsme nevyspaní, rozčílí nás dítě, pak partner a my uděláme něco, proti čemu jsme bojovali. Najednou je slon silnější. A to je princip tohoto příběhu. Kdykoli se slon a jeho jezdec neshodnou na směru cesty, je jezdec v nebezpečí, že prohraje a slon ho porazí. Jezdec nemůže dlouhodobě zápasit se slonem, protože mu dojdou síly. Vzpomeňte na konzumenty ředkviček. Vyčerpali své sebeovládání při odpírání koláčků. Když si jejich vnitřní slon začal stěžovat: je to příliš těžké, není to žádná zábava, nám to nejde, tak rezignovali. Neměli sílu řídit slona víc než 8 minut. Slon byl silnější. Konzumenti koláčků měli naproti tomu jezdce odpočatého, nezatíženého rozhodováním, a proto zvládli se slonem bojovat 19 minut. Slon se snadno poddává náladám a touží po okamžité odměně. I my někdy řešíme to naléhavé, co na nás tlačí tady a teď, protože k tomu, abychom se drželi dlouhodobého cíle, potřebujeme mnohem víc energie. Dlouhodobé procesové změny vyžadují schopnost odložit to naléhavé, abychom se uměli zaměřit na cíl naší cesty. Změny se často nedaří provést proto, že jezdec nedokáže slona udržet na cestě tak dlouho, aby dosáhl cíle. Touha slona po okamžité odměně je pravým opakem silné stránky jezdce. Proto je tak důležité dlouhodobé myšlení a plánování. Jezdec to je naše myšlení, cíle, které si dáváme. Slon to jsou naše emoce, naše touhy a někdy i zlozvyky. K dosažení našeho cíle jsou nezbytné obě dvě roviny: jezdec, který přemýšlí, rozmýšlí, plánuje, vytváří procesy, strategie, řeší problémy, ale potřebujeme také slona emocionální a instinktivní složku, která nám dodává dostatek energie. Je třeba zapojit obě dvě složky. Jezdec určí plán a směr, slon dodá energii. Jakmile se slon a jezdec pohybují společně, může změna nastat docela snadno. Ale někdy jdou tyto dvě složky proti sobě jezdec bojuje se slonem. Když tento zápas trvá příliš dlouho, jezdec se obvykle unaví a prohrává. Proto potřebujeme ještě třetí složku úpravu cesty. Znamená to vytvořit si takové změny v našem prostředí, které nás udrží na cestě, i když selhává vůle. Vzpomeňte na červené talíře, sex ve středu a neděli, Josefův barevný plášť v rukou Putifarovy ženy či jakékoli jiné opatření, nakopnutí, nebo třeba útěk, které nás udrží ve správném směru. Jsme jen omezení a často slabí lidé. Proto je tak důležité systematicky pracovat na utváření dobrých návyků osobních, pracovních, ale i vztahových. Pomůže nám to v časech, kdy je jezdec příliš slabý. Zamyšlení nad změnami shrnu do čtyř milosrdných pravd: To, co se na první pohled zdá být problémem lidí, je často spíše problémem situace. To, co někdy vypadá jako lenost nebo nedostatek sebeovládání, bývá často vyčerpání. A nakonec, to, co vypadá jako odpor, je často jen nejasnost směru nebo nedostatečné zapojení emocí. Jak s tímto poznáním naložíme, je již jen na nás. Na závěr se vrátím k tomu nejdůležitějšímu. Chci připomenout novozákonní text o tom, že Bůh činí chtění a také i činění. Přestože už víme, jak nás ovlivňují okolnosti a že je důležité definovat si směr cesty a pracovat s informacemi, bez Boží milosti, bez jeho požehnání a bez jeho práce na nás změny často nejsou možné. K tomu, abychom se změnili, potřebujeme zapojit všechny tyto roviny: psychologickou, fyzickou změnu prostředí, ale i rovinu duchovní, která je základní a která podtrhává a upevňuje všechny ostatní. Přeji vám, ať se vám daří realizovat všechny nezbytné změny ve vašem životě a ať si to užijete!

8 14 Ze slavnostního s v a t e b n í h o kázání Roberta R u n c i e, arcibiskupa z Cantebury 15 jak přežít ve světě změn Časopis Fortune před časem zveřejnil podnětnou studii, která analyzovala schopnost firem přežít v průběhu času. Ze zveřejněných výsledků vyšlo šokující zjištění: 40 % největších firem, které zde byly před deseti lety, už neexistuje. 60 % největších firem z let sedmdesátých a osmdesátých již dávno zaniklo. A z analýzy aktuálního podnikatelského prostředí také vyplynulo, že většina nově založených firem nepřežije prvních 5 let své existence. To, že jste dnes tady, že fungujete a daří se vám, nevypovídá vůbec nic o tom, zda to tak bude i za dalších pět nebo deset let. Příběh firmy Nokia, bývalé technologické jedničky, která se dnes stále ještě potácí na hořící plošině, je toho varovným příkladem. Finské rodinné stříbro velmi rychle zešedlo, zůstal jen šok a otazníky směrem k budoucnosti. A tak je stále více patrné, že klíčovou výzvou současnosti nejen v podnikání je otázka, jak PŘEŽÍT VE SVĚTĚ ZMĚN. A možná nejen přežít, ale i navzdory okolnostem RŮST A ROZVÍJET SE. Chytře se měnit tváří v tvář výzvám proměňujícího se světa. Manželství podnik s rizikovým kapitálem Kdosi výstižně poznamenal, že k tomu, abychom lépe porozuměli sami sobě, svým životům, rodinám i vztahům, je nezbytné porozumět starozákonní knize Genesis. Jedinečný příběh stvoření je korunován první svatbou a ustanovením instituce manželství, pokračuje pověřením člověka správou Země, popisem jeho prvních i následných kroků včetně dramatických změn, které navždy poznamenaly lidský osud. Vše je plné fascinujících psychologických postřehů, jejichž pochopením můžeme lépe čelit i dnešní realitě, byť je o tisíce let vzdálenější. Když v tomto příběhu Bůh pověřil člověka správou veškerého stvoření, čelil první pár výzvám velmi podobným těm, jaké stojí před každým podnikatelem, který má vizi, jasně dané zdroje a před sebou úkol měnit svět. Jedním z principů úspěšného podnikání je totiž vytvářet nové z nápadů, myšlenek, spolupráce stvořit to, co zde ještě nebylo. Jít do rizika, rozmnožit hřivny, dary, potenciál a jejich prostřednictvím zdokonalit a pozitivně obohatit svět. Adam tak byl ve své podstatě samostatný podnikatel a se svou ženou tvořili první rodinnou firmu. Tím jejich nejnáročnějším společným podnikem však bylo jejich vlastní manželství. Velmi záhy jej zasáhly krize, které hrozily zánikem společného projektu. Zásahem Boží milosti však získávají novou šanci, a přestože jejich možnosti jsou omezené novými limity, pokračují, aby se naučili žít i v nových podmínkách a nakonec splnili svou společnou misi. Od těch dob však je každé další manželství poznamenáno zápasem, který ohrožuje samou podstatu jeho existence. Zdědili jsme rizikový kapitál, s nímž je velmi obtížné dosáhnout skvělých výsledků. Hledání kořenů Slavný americký spisovatel Alex Haley vypráví ve své autobiografické knize KOŘENY strhující příběh hledání svého vlastního původu. Pátrá v archívech, procestuje tisíce kilometrů, než se mu podaří najít a spojit střípky osudů jeho rodiny, díky nimž pak lépe porozumí tomu, kým je a odkud pochází. Když nakonec po dlouhých letech hledání stane v původní africké vesnici, ze které byl jeho prapředek před mnoha lety uloupen otrokáři, a slyší vyprávět příběh svého praděda, oba konce jeho života do sebe podivuhodně zapadají je to, jako by našel své skutečné kořeny. Opakovaně zfilmovaný příběh Alexe Haleyho má však ještě jeden přesah. Je dojímavým podobenstvím o touze člověka pochopit svůj vlastní příběh odkud pochází, kam jde a jaký je konečný smysl jeho putování. V následující sérii postřehů bych vás chtěl pozvat k zamyšlení nad tím, co mohou mít společného oba dva z výše uvedených darů příběhu z ráje podnikání a manželství a zda existují nějaké jednotící principy, které je možné společně aplikovat u obou zdánlivě tak odlišných sfér našeho života. Nejdříve se v našem pohledu letmo zaměříme na smutnou realitu velké části současných partnerských vztahů, ale potom budeme především hledat kořeny, z nichž může vyrůstat naděje pro lepší a radostnější perspektivu. Věřím, že najdete pozitivní náměty pro vaše osobní vztahy a možná si odvodíte i nějaký konkrétní podnět pro efektivnější podnikání. V z t a h y, manželství a business ZTRACENÉ SNY Toto je látka, z níž se střádají pohádky. Princ a princezna ve svatební den. Jenže pohádky obvykle v tomto místě končívají prostou větou: A pak spolu šťastně žili až do smrti. Možná je tomu tak proto, že v pohádkách se manželství považuje za vyvrcholení, které následuje poté, co se o sebe snoubenci romanticky ucházejí. Naše víra však nevidí svatební den jako cíl, ale jako bod, v němž dobrodružství teprve začíná 29. červenec roku 1981 se nesmazatelně zapsal do dějin jako den, ve kterém proběhl jeden z nejvelkolepějších svatebních obřadů 20. století. V londýnské Katedrále sv. Pavla uzavírají sňatek korunní princ Charles a Lady Diana Spencer. Zraky všech jsou upřeny na tento šťastně vyhlížející pár. V přímém přenosu událost sledují téměř dvě miliardy diváků z celého světa. Historický okamžik celé události umocňuje skutečnost, že Diana je první Angličanka za posledních 300 let, která si brala následníka britského trůnu. Dívala jsem se na Charlese přes závoj a tolik jsem doufala, že naše manželství bude šťastné, řekla Diana později Pravda je taková, že Diana v manželství s Charlesem šťastná nebyla a ani on nebyl šťastný s ní. Velice brzy se tento slavný manželský pár i široká veřejnost přesvědčili o tom, že ani svatba jako z pohádky nemusí být zárukou manželského štěstí. Po několika málo letech začalo jejich manželství velmi rychle upadat. Když se navíc provalilo, že je jí princ nevěrný, vzájemné hádky se dramaticky stupňovaly. Diana začala trpět bulimií, a přestože byla stále považována za miláčka Anglie i médií, několikrát se pokusila o demonstrativní sebevraždu. Upoutat pozornost svého muže se marně snažila i během hádek, které byly vyhrocovány i tím, že se Diana opakovaně pobodala nebo se pro změnu vrhla proti zasklené skříni. Zprávy o tom, že se jejich manželství hroutí, se snažili usilovně ututlat až do posledních chvil, ale když jste neustále středem zájmu novinářů a médií, je to obtížné. V roce 1992 bylo veřejnosti oficiálně oznámeno, že manželský pár žije odděleně. Neúnosná tíha publicity a zhoršení vztahů s ostatními členy královské rodiny vedly u princezny Diany až k podlomení psychického zdraví trpěla depresemi i poruchou příjmu potravy. Po dlouhém a vyčerpávajícím řízení nakonec manželství zaniklo hořkým a ostře sledovaným rozvodem. Stalo se tak v srpnu 1996, téměř přesně po 15 letech manželství. Velkolepá pohádka lásky skončila bez happy endu. Jedna z nejslavnějších svateb 20. století byla nakonec jen předehrou celé řady nešťastných událostí, které vyvrcholily tragickou smrtí Diany v roce Navždy spolu mýtus nebo realita? Je těžké vtěsnat do několika řádků příběh, který již vydal na desítky knih a filmů. Lady Dianu, princeznu z Walesu, pozná i po letech téměř každý. Jen málokdo však zná skutečnou Dianu Spencerovou, jen málokdo v ní vidí obyčejnou ženu, jejíž osud je v konečném tragickém důsledku jakýmsi moderním podobenstvím současných partnerských vztahů. Začíná to sny a nadějemi, ale více než v polovině manželství nakonec dochází k bolestnému vystřízlivění a následnému rozpadu nebo aspoň ochladnutí vztahu. Ale to je jen špička ledovce. Ve skutečnosti se však rozvodovost těch, kteří usilují o dlouhodobé partnerské vztahy, blíží šokujícím 80 procentům. Je to způsobeno tím, že část lidí dnes zastává moderní názor, že láska papír nepotřebuje!. Že pokud se lidé mají rádi, nejsou závislí na něčem tak staromódním a nepotřebném, jako je nějaký úřední cár papíru a veřejné potvrzení před svědky. Realita je však taková, že tyto páry na dobré slovo jsou mnohem více ohroženy rozchodem a jejich rozvodovost je podle posledních výzkumů dramaticky vyšší navzdory všem upřímně míněným tvrzením o síle lásky. Statistická data hovoří jasnou řečí: vztah, který není stvrzen veřejným a právním aktem, je z důvodu své odlišné psychologické i duchovní podstaty podstatně méně stabilní než svazek těch, kteří se nechají dobrovolně spoutat manželským závazkem. Rozpadovost, která přesahuje 80 procent, je toho důkazem. A tak dnes dramaticky narůstá skepse o schopnosti člověka vytvořit trvalý celoživotní a monogamní vztah. Články sociologů a psychologů s názvy jako Soumrak manželství nebo Monogamie je mýtus plní odborné i populární časopisy stejně jako internetové magazíny se stále sílící intenzitou. Nedivím se proto rostoucímu počtu lidí, kteří tyto informace přijímají jako skutečnost, s níž se nedá mnoho dělat. Možná by i zde pomohl návrat ke kořenům a hledání příběhu lásky, která nikdy nezanikne.

9 16 17 A ŠEST NEJ VĚTŠÍCH ZABI JÁKŮ VZTAHŮ Jaké jsou hlavní důvody toho, že pro ČÍM DÁL VĚTŠÍ počet lidí, křesťany nevyjímaje, je stále obtížnější vytvořit trvalý vztah společný podnik lásky, který by dokázal překonat všechny krize i nástrahy a nakonec došel naplnění ve šťastném celoživotním závazku? Spisovatel a psychiatr David Viscott výstižně poznamenal: Vztahy málokdy umírají proto, že náhle v sobě nemají více života. Pomalu vadnou buď proto, že lidé nerozumějí tomu, jak mnoho a jaký druh péče, práce, lásky a pěstování tyto vztahy vyžadují, či proto, že jsou lidé příliš pohodlní nebo se bojí to zkusit. Vztah je ale živá věc. Vyžaduje stejnou péči o detail a stejnou pozornost, jakou umělec věnuje svému dílu. Odborníci, kteří se zabývají párovými vztahy, shodně tvrdí, že žít spolu šťastně až do smrti není až takovým tajemstvím, jako spíše schopností osvojit si konkrétní vztahové dovednosti. Existuje totiž celá řada faktorů, které se spikly proti nám, aby nám znesnadnily vytvořit takový vztah, po němž většina z nás touží. Z mé poradenské praxe bych největší nepřátele trvalých partnerských vztahů rozdělil do šesti následujících kategorií: 1. Neznalost základních principů Většina z nás vstupuje do manželství jen velmi málo připravena. Porovnejte si to s přípravou na zaměstnání. Do školy chodíme celou řadu let, získáváme spoustu znalostí a učíme se mnoho dovedností pro dobrý výkon svého povolání. Vytvořit skvělý vztah však vyžaduje souhrn schopností a návyků, jejichž osvojení je mnohem náročnější a komplexnější než např. vystudovat náročné obory práva nebo medicínu. Čemu však lidé věnují více času a úsilí přípravě na povolání, nebo přípravě na manželství? Vše je komplikováno tím, že když se zamilujeme, všechno se jeví tak snadné. Většina párů je pak zaskočena, že skutečnost je úplně jiná, než jak si ji představovali 2. Mýty o manželství Protože jen málokdo zažil dlouhodobě funkční, důvěrně partnerský, závazný a trvale vášnivý párový vztah rodičů, vytváříme si o lásce a manželství určité mylné představy a názory, které ani zdaleka nemusí odpovídat realitě. Přitom tyto manželské mýty bereme jako pravdu, aniž bychom tušili, že toho mají s realitou společného asi tolik jako den s nocí. Dokázali byste jmenovat alespoň některé mýty, které jsou o lásce a manželství všeobecně rozšířené? Anebo jste si dokonce sami vědomi toho, že i některé vaše osobní představy nejsou postaveny na realitě, ale jsou spíše odleskem vlivů okolí, odrazem vašich subjektivních očekávání, které jste nevědomě přijali za bernou minci? 3. Neporozumění vývojovým fázím manželství Většina párových vztahů prochází specifickými stupni vývoje, které jsou předvídatelné a mají do značné míry charakteristický průběh. Přechod od jedné fáze do druhé bývá obvykle poznamenán různě intenzivní krizí vztahu. Mnohé páry, když se objeví zcela zákonité problémy a krize, však mají pocit, že se jejich láska vytratila, že společně zabloudili, a tak se závazku ke vztahu i jeden k druhému až příliš snadno vzdávají. Ve skutečnosti však právě přicházející krize jsou lekcemi, díky nimž se mohou naučit milovat na hlubší a zralejší úrovni. 4. Nedostatečný závazek Výzkumy v oblasti partnerských vztahů jednoznačně prokázaly, že pro trvanlivost manželství a vznik skutečné lásky je ochota k závazku základním faktorem, bez nějž celoživotní láskyplný vztah nemůže vzniknout. 5. Poruchová komunikace Většinou komunikujeme tak, jak nám to připadá přirozené. Mnohé naše komunikační vzorce jsou však jen chybnými schématy, které dokážou našim vztahům pořádně zatopit. Mohu i já něco nahradit pozitivnějším přístupem? 6. Sobectví Někdy šokuji manželské páry sdělením, že se pravděpodobně nevzali z lásky. Drtivá většina z nás totiž uzavírá sňatek více méně ze sobeckých důvodů. Nechceme být sami. Toužíme po uspokojení svých potřeb. Cítíme se zamilovaní Velká část těchto potřeb a prožitků je legitimní a zcela přirozená, ale není to ještě skutečná a plnohodnotná láska. Je to právě manželství, v němž se můžeme oddané a trvalé lásce učit. Do jisté míry celoživotní párový vztah mezi mužem a ženou je jakýmsi výcvikovým táborem, v němž si můžeme osvojit základní životní lekci přejít od fáze sobectví do fáze vzájemného uspokojování potřeb a pokročit až do fáze nesobeckosti bezpodmínečné lásky, v níž dokážeme sloužit jeden druhému bez toho, abychom počítali, co z toho budeme mít. JAK PŘIJMOUT R E A L I T U podnikatelský záměr pro vztah, který vydrží Jako firemní poradci vidíme, že každá rostoucí firma prochází v průběhu svého vývoje logickými a zákonitými fázemi, které bývají doprovázeny tzv. krizemi růstu. Stejně tak i manželství je poznamenáno předvídatelnými vývojovými stadii, kterými pár musí projít, aby mohl prožívat novou kvalitu vzájemného vztahu. Znalost těchto fází významně pomáhá k tomu, aby partneři dokázali čelit problémům, které se v přechodných fázích vývoje vztahu zákonitě objevují. Pro každou fázi jsou typické i konkrétní lekce, které se partneři musí naučit, aby mohli postoupit na vyšší úroveň. PĚT FÁZÍ VÝVOJE PARTNERSKÉHO VZTAHU V následujícím textu najdete přehled pěti fází vývoje, kterými partneři v manželství procházejí nebo, jinak řečeno, které je čekají jako výzva a lekce k osvojení. Sami si pak můžete definovat, ve které fázi vztahu se právě nacházíte. 1. Zamilovanost Počáteční fází vztahu je romantické zalíbení. Pro mnohé páry je to období zdánlivé jednoty, hlubokého citu a souznění nebo alespoň silné přitažlivosti plné vášně a touhy. Někteří by proto v této fázi nejraději zůstali navždy. 2. Boj o moc Princ a princezna z počátku vztahu se však začínají během krátkého období měsíců či let podezřele vybarvovat. V okamžiku poklesu hladiny hormonů zamilovanosti začínají vycházet najevo vzájemné rozdíly, odlišná očekávání a představy. V této fázi téměř všechny páry spolu viditelně nebo skrytě bojují ve snaze změnit partnera ke svému obrazu. Je to kritická fáze každého vztahu, v níž některé páry uvíznou na celý život a do dalších fází již nepostoupí. Úkolem této etapy je akceptovat vzájemné odlišnosti, obnovit a upevnit svůj závazek, přijmout realističtější pohled na svůj vztah. Pokud partneři úspěšně projdou tímto stadiem, mohou postoupit do další fáze. 3. Spolupráce Pokud partneři akceptují, že nemohou druhého přetvořit podle svých představ, a začnou se přijímat ve své odlišnosti, mohou vstoupit do fáze, která je sice typická menším množstvím vášně, ale umožňuje novou formu vzájemné spolupráce založené na pragmatických dohodách a snaze vycházet si vstříc. Partneři v této etapě opouštějí představu, že ten druhý je má učinit šťastným, a začínají se učit tomu, co to je opravdová láska. 4. Vzájemnost Do této etapy v průběhu svého soužití dospěje již menší počet páru. Fáze vzájemnosti spočívá v tom, že vzájemné rozdíly mezi partnery už nejsou zdrojem konfliktů a napětí jako v druhé fázi, ale naopak stávají se zdrojem obohacení a radosti. Skutečné přijetí partnera takového, jaký je ať už v rozdílnosti pohlaví, temperamentu, osobnostních preferencí vede k nové formě soužití, která se vyznačuje oboustranným obohacováním. Získaná vzájemná důvěra a úcta probouzí nové vlny emocí i vášně a jejich společná historie sdílené radosti, úspěchy, ale i vyřešené konflikty - utváří hloubku vztahu, kterou obvykle nemohou zažít jedinci, kteří při problémech ze vztahu vycouvávají nebo si hledají jiného partnera. 5. Spoluvytváření Pár, který se dostal do této fáze, již sklízí naplno ovoce své lásky, nesobeckého odevzdání se jeden druhému, ale i své odvahy na vztahu i sobě samém pracovat. V této fázi je láska silnější a hlubší než kdykoli předtím. Desetiletí společného putování, obnovování závazku i prohlubování intimity přináší ovoce v nádherné partnerské souhře. Partneři už nemusí bojovat sami se sebou ani s tím druhým. Vše je přijato, odpuštěno i překonáno a oba se s potěšením odevzdávají nejen sobě, ale i světu okolo. Pro mnohé je toto období jedno z nejsmysluplnějších a nejkreativnějších navzdory pokročilým letům. Je to báječný čas odměny za to, že to pár spolu nevzdal, společně vyrostl a prošel katarzí opravdové lásky.

10 18 19 Přestože je každé manželství jiné, dají se výše uvedené úseky vývoje párového vztahu vystopovat téměř v každém vztahu, a jsou tedy do značné míry předvídatelné. V každé z méně zralých fází vztahu však mohou partneři uvíznout a nepokročit dál. Jsou páry, které se nikdy nedostanou přes etapu boje o moc, kde se zaseknou nebo se rozejdou, a jsou jiné páry, které jsou schopné maximálně dlouhodobé funkční spolupráce, ale vzájemnost a hluboká spoluúčast na vytváření něčeho úžasného chybí. Přesto však výše uvedený model je podle výzkumů velmi reálným scénářem vývoje současných vztahů. Na každém páru záleží, jak se dokáže vyrovnat se všemi výzvami, které jednotlivé fáze přinášejí, a zda dokáže postoupit do fází pokročilejších. Nejvyšší fáze by se daly označit jako skvělá a výjimečná manželství, kterých sice není mnoho, ale jsou zářným příkladem toho, že respektování určitých principů přináší výsledky a že vše je možné pro ty, kteří to nevzdají. Co může udě lat muž pro svou ženu Když se podíváte na předešlé fáze vývoje vztahu, možná si položíte otázku, kdo je za zdárný vývoj vztahu více odpovědný. A pokud jste pro rovnoprávnost, pak samozřejmě odpovíte, že oba a určitě máte pravdu. Realita je však velmi překvapivá a je v rozporu se všeobecným očekáváním. Po praktické stránce se většinou za vztah cítí více odpovědné ženy. Jsou přirozeně pečující, některé věci vycítí dříve než muž, a tak se ve vztahu obvykle také více angažují. Přesto však výzkumy o těch nejlepších vztazích přisuzují primární úlohu pánové, nyní zpozorněte MUŽI! Co může muž udělat pro svou ženu, pro své manželství, a tím také sám pro sebe, aby měl výjimečný vztah? Odborníci působící na několika význačných univerzitách State University of New York v Buffalu, University v Michiganu, Britské Kolumbii a Waterloo a ze Sussexské univerzity ve Velké Británii použili velmi sofistikovanou metodu zkoumání skvělých manželských párů a odhalili fakta, která se jen obtížně přijímají. Většinou se domníváme, že jednou z podmínek pro vznik pevného partnerského vztahu je co neobjektivnější poznání a pochopení druhého partnera. Možná před svatbou to platí, ale později již platí jiná pravidla. Nebyla totiž prokázána žádná viditelná souvislost mezi přesným vnímáním druhého Výsledky studie z předchozí stránky patří do kategorie tzv. klíčových principů. Známe je z vědy, medicíny, psychologie, teologie. Vzpomeňte si například na všeobecně známé Kristovo shrnutí Desatera: Miluj bližního jako sám sebe a Boha z celé své duše Pokud můžeme v jakékoli oblasti lidského chování identifikovat nějaký princip, který vysvětluje podstatu toho nejdůležitějšího i v odlišných situacích, a zjistíme, že tato zákonitost platí do značné míry univerzálně, je předvídatelná a opakovatelná a především přináší žádoucí výsledky, máme pravděpodobně co do činění s vůdčím principem ve smyslu To nejdůležitější. Zde jsou tři nejdůležitější kritéria, jak poznat klíčový princip : Musí platit v celé řadě různých situací, musí mít schopnost násobit výsledek, což z průměru dělá výjimečnost, a musí vést ke konkrétním akcím. Bylo by možné nalézt takový princip i v manželství, díky němuž by bylo snazší určit, co je pro lásku mezi mužem a ženou natolik poda manželskou spokojeností. Výzkum naopak odhalil zcela odlišnou zákonitost: U těch nejšťastnějších dvojic hodnotil manžel manželku ve všech osobnostních rysech kladněji než ona sama sebe. Manželé v nejspokojenějších manželstvích shodně přisuzovali svým manželkám kladné vlastnosti, dokonce i takové, které ony podle svého názoru neměly. (Je důležité podotknout, že opačně ve vztahu žen k mužům to takto zásadně neplatilo). Můžeme to dokonce označit za sebeklam, ale vědci došli k nepochybnému paradoxnímu závěru: Nejšťastnější jsou ta manželství, kde manžel zůstává slepý! Výzkumní pracovníci si kladli otázku, zda onen šťastný manžel, zaslepen svou pozitivní iluzí, nesměřuje k rozčarování, a proto se rozhodli sledovat dvojice po dobu dalších několika let. A co zjistili? Manžel, který dal své manželce vysoké ohodnocení u těch vlastností, které ona podle svého názoru neměla, byl spokojenější se svým vztahem nejen dnes, ale i mnohem později. Uváděl dokonce vyšší míru spokojenosti, méně příčin konfliktů a méně pochybností. Manžel, jenž se domnívá, že jeho žena má kladné vlastnosti, ačkoli si to ona sama o sobě nemyslí, bude v manželství šťasten dnes a zítra ještě více. Proč tomu tak je? Vědci to vysvětlují takto: Existuje jen málo tak důležitých rozhodnutí, jako je výběr životního partnera. Když se rozhodnete spojit život se svou manželkou, berete na sebe největší závazek svého života. Člověk se stává velice zranitelným, a proto, má-li se cítit šťastně a bezpečně, musí věřit, že jeho partnerský vztah je kvalitní a že se může kdykoli spolehnout na lásku a citlivost svého partnera. Abyste zabránili kognitivní disonanci (poznávacímu nesouladu), potřebujete přesvědčit sami sebe, že jste učinili to nejlepší rozhodnutí. Problém je v tom, že vaše manželka není dokonalá a její pohled na svět není totožný s vaším. Pokud se budete soustředit na tyto nedokonalosti a rozdílnosti v názorech, přestanete si být jisti správností své volby a zakrátko i bezpečím v samotném vztahu. Důsledek se projeví tak, že vám bude dělat větší potíže skutečná intimita, budete méně ochotní odpouštět, budete méně pozitivní a vztah začne pomalu upadat. Proto místo toho začnete věřit, že manželka má více předností, než si ona sama myslí. Díky nim cítíte jistotu, že jste se správně rozhodli, cítíte se ve vztahu bezpečně, Robert S ternberk Co je manže lská láska? vášeň záva zek (rozhodnutí a oddanost) intimita (důvěra a důvěrnost) Pokud se partneři zaměří na to, aby tyto tři prvky nezakrněly, ale naopak rostly, společně s nimi se rozvíjejí i mnohé další dovednosti, které jdou s klíčovými principy ruku v ruce. Chcete-li např. prožívat intimitu vzájemnou blízkost založenou na důvěře, musíte se naučit otevřít své srdce, hovořit o svých pocitech, radosti i strachu, naučit se se hádat, protože citlivě vedeným konfliktem odhalujeme to, co nám schází, po čem toužía tudíž vaše důvěra ve váš vztah přebije váš pud sebezáchovy i ve chvílích extrémní zranitelnosti. A protože vám pozitivní iluze dodávají sílu, udělá-li vaše žena něco, co vás dopálí, neodtáhnete se a nebudete se snažit jí to oplatit, ale místo toho se k ní ještě více přimknete, protože se budete snažit vysvětlit její jednání tím nejlepším možným způsobem. Tak postupem času vytvoří vaše pozitivní iluze vzestupnou spirálu lásky. Vaše přesvědčení vás utvrzuje ve správnosti vašeho rozhodnutí. Toto přesvědčení vede k pocitu bezpečí. Pocit bezpečí podporuje intimitu. A intimita utužuje lásku. Když jsem se seznámil s tímto výzkumem, něco uvnitř se bránilo přijmout uvedené závěry. Ale vědecká fakta byla nekompromisní. A tak jsem si vzpomněl na můj oblíbený citát, který již dávno před lety vyřkl Goethe: Dívejte se na lidí, jací jsou, a oni takoví zůstanou. Dívejte se na lidi, jací mohou být, a oni se takovými stanou. Vypadá to, že my muži jsme ve vztahu ke svým ženám povoláni, abychom se stali ztělesněním tohoto výroku. A díky tomuto výzkumu můžeme i trochu více porozumět jednomu téměř dva tisíce let starému textu: cokoli je pravdivé, cokoli je spravedlivé, cokoli je čisté, co je milé a co má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála o tom přemýšlejte. TO NEJDŮLEŽI TĚJŠÍ PŘEDEVŠÍM Rovnice manželské lásky statné, že to nakonec dokáže zajistit i onen vysněný trvalý a dnes již zpochybňovaný monogamní vztah? A co vlastně scházelo princi Charlesovi a princezně Dianě, že jejich příběh lásky tak snadno a rychle uvadl? VĚDECKÁ ROVNICE MANŽELSKÉ LÁSKY Profesor Robert J. Sternberg, jeden z nejznámějších odborníků na partnerské vztahy, zveřejnil před časem závěr svých mnohaletých výzkumů a současně jedinečný pohled na to nejdůležitější v manželství. Celá desetiletí se společně se svým týmem věnoval zkoumání skvělých manželských párů, které ani po desetiletích vztahu neztratily nic ze své jiskry, vzájemné přitažlivosti ani zájmu jeden o druhého. A tak si položil otázku: V čem jsou tyto páry jiné? Vždyť i ony mají své problémy, konflikty, někdy si působí bolest, a přesto z jejich vztahu, komunikace i z toho, jak se prostě i po letech na sebe dívají, vyzařuje zvláštní souznění a skrytý žár. Co dělají tyto páry jinak? S překvapením zjistil, že tyto šťastné páry jsou v něčem velmi odlišné a v něčem velmi stejné. To, co měly společné, byly jakési tři základní priority, na něž se tyto páry, ať už vědomě nebo nevědomě, zaměřovaly. Tyto klíčové stavební rysy úspěšného manželství nazval jako trojúhelník manželské lásky a docela vážně říká: Dnes na základě výzkumů již známe vědeckou rovnici lásky v manželství a v této rovnici jsou tři hlavní proměnné: závazek, intimita a vášeň. Manželská láska, která se liší od ostatních typů lásky, je zvláštní a v optimálním případě vyvážené spojení těchto tří prvků dynamických ingrediencí lásky, v nichž je jedinečným způsobem ukryto všechno ostatní. Čím máte silnější závazek, čím důvěrněji zažíváte intimitu (vzájemnou citovou blízkost) a čím radostněji si užíváte i fyzické vášně, tím je vaše manželská láska větší. Ve zkratce ještě jednou čím více závazku, vášně a intimity, tím větší je vaše manželská láska. Čím méně závazku, intimity a vášně, tím je manželská láska slabší. Tečka. Vědecká rovnice lásky.

11 20 21 me nebo co nás zraňuje. A také se musíme naučit společně plánovat, někam směřovat, protože intimita je možná jen tehdy, když máme své sny a sdílíme je s tím druhým. A podobně je to i s vášní. Chceme-li si vzájemně užívat svých těl a doteků a také jiskry v oku, potřebujeme se naučit, jak vzrušit sebe, vzrušit partnera za různých okolností, rozvíjet náš nejdůležitější sexuální orgán, kterým je náš mozek a v něm uchované vzpomínky a hýčkané představy A najednou zjišťujeme, že můžeme a častěji také chceme jak rád někdy říkám kdykoli, kdekoli a jakkoli, ale ne s kýmkoli, protože náš partner je pro nás jedinečný a výlučný duševní i sexuální společník, s nímž můžeme neustále objevovat nové obzory vzájemného potěšení a prožívat jedinečnou fyzickou i emocionální jednotu. Pokud žijete v partnerském vztahu, jaký je váš aktuální trojúhelník lásky? Je samozřejmé, že v některých etapách života může být některá z odvěsen o něco kratší nebo dokonce téměř chybí a to je pak vztah ve vážném ohrožení. Naštěstí vždy můžeme začít pracovat na kterémkoli z těchto prvků a vrátit lásce její původní tvar i vnitřní žár Když jsem se poprvé setkal s tímto jedinečným konceptem manželské lásky, uvědomil jsem si, že jej již dávno odněkud znám. V knize počátků Genesis je zaznamenán první svatební proslov, kterým se Bůh obrací k prvnímu páru: Opustí muž svého otce i svoji matku a přilne ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Najednou mně to došlo. Věda znovu objevila kořeny původní záměr o manželství. Stojí na třech stavebních kamenech tisíce let starých, stále platných a především fungujících na závazku, intimitě a vášni. Věčný recept pro skvělý partnerský vztah. CO MNE POD NIKÁNÍ ještě N A U Č I L O O MANŽELSTVÍ Nejrozsáhlejší výzkum v historii podnikání o firemní efektivitě a co se z něj dá vyvodit pro skvělý vztah Jim Collins je spoluautor inspirující knihy Built to Last, v češtině vydané pod názvem Jak z dobré firmy udělat skvělou. Tato publikace je již několik let mezinárodním bestsellerem s nákladem milionů výtisků. Je výsledkem několikaleté studie, která zkoumala dlouhodobě úspěšné společnosti Dlouhá léta pracuji jako podnikatelský poradce, konzultant a lektor v oblasti manažerských dovedností. Tuto práci pravidelně propojuji i s partnerským poradenstvím nebo koučováním. Chtěl jsem se s vámi podělit o to, jak zvláštním a podivuhodným způsobem jsou tyto zdánlivě odliša porovnávala je s těmi, které byly pouze dobré nebo dokonce neúspěšné. Výsledky byly více než překvapivé. Čeho se výzkum týkal a k jakým závěrům přišel? Odborníci z prestižní podnikatelské univerzity si položili otázku, zda existují společnosti, které navzdory těžkostem, které je potkaly, dokázaly přeměnit dříve průměrný nebo dokonce špatný výkon na dlouhodobě vynikající výsledky. A pokud takové společnosti existují, dají se objevit nějaké praktické univerzální principy, které způsobí, že se průměrná společnost nakonec změní ve skvělou? Jim Collins a jeho výzkumný tým pak pět let podrobně analyzovali elitní skupinu osmadvaceti společností, kterým se podařilo nastartovat skvělé výkony přesahující srovnatelnou konkurenci řádově o desítky až stovky procent a tyto výsledky si udržet po dobu minimálně patnácti let. Kumulované výnosy akcií těchto společností dokonce překonávaly běžný akciový trh za uvedené období v průměru až sedminásobně! V čem byl rozdíl? Proč se jedné skupině firem podařilo stát se skvělou, zatímco druhá skupina zůstala ve svých výsledcích pouze dobrá, i když působily na stejném trhu, ve stejném oboru a za srovnatelných vnějších podmínek? Poznatky zjištěné ve studii byly pro mnohé překvapením, a to včetně samotných výzkumníků. Po prozkoumání ohromného množství dat a tisíců stran rozhovorů vědecký tým objevil zcela nečekané rozhodující faktory pro úspěšnou přeměnu dobrého ve skvělé toho, proč některé společnosti udělají velký skok vpřed a jiné ne. Zjištěné principy vrhají světlo prakticky na všechny oblasti manažerské a podnikatelské činnosti. Klíčové slovo dlouhodobého úspěchu bylo DIS- CIPLÍNA, která se uplatňuje ve třech úhlech pohledu. Vidíte to graficky znázorněné na uvedeném náčrtu. Co to znamená v praxi? 1. Ve výjimečných společnostech byla větší koncentrace disciplinovaných lidí, tj. takových, kteří byli schopni plnit sliby a závazky dané sobě i druhým, a tím dosahovali výsledků bez ohledu na pocity, chuť či nechuť, prostě jen proto, že to bylo správné a vedlo to k cíli. 2. Současně však tito lidé měli disciplinované myšlení, tzn. schopnost položit si otázku, zda to, co dělají a jak tři k ameny dlouhodob ého úspěchu 1. discip- 3. disciplinovaní linované lidé jednání 2. discip linované myš lení to dělají, je to nejlepší a zda to není možné udělat i lépe. V tomto ohledu byli téměř posedlí. 3. A nakonec měli i disciplinované chování, tzn. schopnost rychle se zachovat podle výsledků provedené analýzy a změnit jednání, proces nebo návyk. Řečeno jinak, vše začíná disciplinovanými lidmi. Zásadní změna v jakékoli společnosti nezačíná snahou o ukázňování nesprávných lidí, aby se chovali správně, ale tím, že do svého týmu, firmy, pracovní skupiny nebo služby v prvé řadě dostanete lidi se sebekázní se schopností plnit své závazky. Pak přichází na řadu disciplinované myšlení. Potřebujeme kázeň pro to, abychom měli odvahu konfrontovat se i s tvrdými fakty reality a následně přijímali nezbytná opatření, která povedou ke změně. A za třetí dochází k disciplinovanému jednání potřebujeme, aby nám kázeň vydržela při našem úsilí realizovat potřebné změny, dotáhnout je do konce a žít. Co z výše uvedeného vyplývá pro utváření skvělých vztahů? Výzkumníci nakonec zjistili, že poznatky objevené ve studii jsou univerzálně platné nejen pro podnikání, ale i pro jakoukoli jinou organizaci, tým, manželství nebo jednotlivce. Cesta k jakékoli výjimečnosti je formována naší schopností měnit se, proto jedním z klíčových faktorů, který přináší výsledky i v partnerských vztazích, je dostatečná míra sebeovládání a disciplinovanosti. Vždyť např. i k tomu, abychom po celou dobu partnerského soužití udrželi živou sexualitu a vášeň, potřebujeme v mnoha obdobích života značnou míru disciplíny a odhodlání. Umět zapomínat na to, co bylo, a upírat se k tomu, co může být, i to vyžaduje disciplínu a kázeň. A tak možná více rozumíme slovům jednoho muže, jehož slavný historik Michael Hart zařadil na šesté místo mezi 100 nejvýznačnějších osobností, které nejvíc ovlivnily svět. Svatý Pavel se v jednom ze svých listů svěřuje se svým receptem na disciplínu: Nutím své tělo ke kázni Dobře věděl, o čem mluví. Bez disciplíny není výjimečnosti. S H R N U T Í Z Á V Ě R E M né disciplíny navzájem propojeny. Gándhí kdysi řekl, že život je nedělitelný celek. Klíčové principy pro podnikání i úspěšný partnerský vztah jsou stejné nebo velmi podobné. Jejich odhalením a praktickou aplikací můžeme získat úžasný klíč k novým možnostem našich vztahů i novou radost z jakéhokoli dobře vedeného businessu. Kdybyste všechno, co jste četli, zapomněli, co by vám podle mého názoru mělo uvíznout ve vašem vědomí a zachytit se i v nových pohledech nebo návycích? 1. Nevěřte mýtům o manželství, názorům, že trvalým partnerským vztahům už odzvonilo a že vytvořit stabilní a šťastný vztah je spíše věcí štěstí a náhody než ovocem vlastního úsilí a neutuchajícího odhodlání. 2. Uvědomte si, že cesta k hlubokému a šťastnému vztahu vede přes předvídatelné krize i údolí a že základním předpokladem je nevzdat to, protože každý kopec má svůj vrchol, a když vytrváme, můžeme se těšit z výhledu i pýchy, že jsme to prostě zvládli. A spolu. 3. A pánové, navzdory tomu, že se zdá, že od vztahů tu jsou ženy a my jsme ti, co se tak trochu někdy vezeme, za ty nejšťastnější páry podle univerzitních výzkumů vlastně může muž, protože se dokáže dívat na svou ženu kouzelnýma očima když ji dokáže vidět ve svých očích ve všech ohledech krásnější, než to sama cítí i než skutečně je, a to tak dlouho, až se touto kráskou v očích svého muže a možná i ve skutečnosti opravdu stane. 4. A oba dva pamatujte na tři magické prvky, od nichž se odvíjí, jak prožíváte svoji lásku. Závazek, vášeň a intimita vědecká rovnice manželské lásky. Pokud je kterákoli část ve vašem vztahu o něco kratší nebo chybí, není ten nejlepší čas si promluvit, změřit váš trojúhelník a dát mu tvar, který skutečně chcete? 5. A nakonec nic se nedá dotáhnout do konce bez jistého odhodlání a disciplinovanosti, ochotě udělat krok navíc, ujít další míli a dotáhnout nezbytnou změnu i navzdory tomu, že se tolik lidí raději spokojí s málem. Jim Collins shrnul svůj velký výzkum o nejproduktivnějších firmách do jediné věty. Tato věta také patří ke klíčovým principům, a proto platí o firmě, manželství, rodině a třeba klidně i o církvi. Jak zní? Dobré je největším nepří telem toho nejlepšího.

12 22 Vladimír Král 23 Nakolik je naše jednání předurčeno naší genetickou výbavou? A můžeme vůbec nést plnou zodpovědnost za své chování, jestliže je ovlivňováno genetickou informací? Kolem roku 2001 došlo k tomu, že byl zmapován celý lidský genom. Známe pořadí všech 3 miliard párů bází a vzájemně se jako lidé lišíme jenom v desetině procenta, což úplně stačí k tomu, aby to způsobilo naši odlišnost. Lišíme se tedy ve třech milionech párů bází a to rozhoduje o tom, jak vypadáme, ale i o našich sklonech a temperamentu. JÁ ZA TO NEMOHU Pro dnešní dobu je typická neochota přiznat si své chyby a slabé stránky a bojovat proti nim. Stále častěji slyšíme výmluvy typu: nemohu za to, že jsem vztekloun, nemohu za to, že mlátím do stolu a osočuji svoje spolupracovníky, nemohu za svoji závislost na alkoholu, nemohu za to, že jsem lenoch, protože mám gen lenosti, určitě ho taky najdou, nemohu za svoji sexuální orientaci nebo za promiskuitu Mluví se o tom, že možná existuje gen šťastného manželství a vy si můžete nechat asi za 1000 dolarů ověřit, zda jste nebo nejste nositelem rozvodového genu. Hodně se mluví o genu pro násilnictví. Při jeho zkoumání se jednak studují hladiny koncentrace neurotransmiterů serotoninu, protože se tvrdí, že gen pro násilí souvisí se špatnou komunikací mezi mozkovými buňkami, a dále se měří hladina testosteronu. Je prokázaný fakt, že lidé, kteří mají vysokou hladinu testosteronu, mají skutečně tendenci k násilí. Tyto vědecké poznatky se dnes stále častěji využívají u soudních přelíčení. Právníci objevili způsob obhajoby založený na tom, že obžalovaný za spáchaný čin nemůže, protože má genovou predispozici k takovému jednání. V roce 2009 proběhl zajímavý soudní proces v Itálii, při kterém byl vrah osvobozen na základě šetření neurologa, který doložil, že pachatel má v sobě gen zla a násilí. Vědci skutečně zmapovali určitý gen, který vytváří vysokou hladinu neurotransmiterů serotoninu a dopaminu, a to v takových koncentracích, že člověk ztrácí kontrolu nad svým chováním, a překvapivě na základě tohoto znaleckého posudku byl obžalovaný osvobozen. Pokud bychom však přijali tezi genetického determinismu, vedlo by to ke ztrátě osobní zodpovědnosti za naše jednání. A tam, kde se ztrácí odpovědnost, neexistuje hřích, neexistuje potřeba Spasitele. Je pravda, že v genech je toho zapsáno mnohem víc, než jsme si původně mysleli. Přesto nelze přenést veškerou zodpovědnost na naše genetické naprogramování. Věda dnes zastává názor, že naše jednání je z poloviny zapříčiněno geny a druhá polovina je ovlivněna prostředím a výchovou. Jako příklad si můžeme uvést sebevědomí. Existují studie zabývající se tím, zda je sebevědomí ukryto v našich genech. Říká se, že 75 % lidí přichází na svět se zdravým sebevědomím a pak je asi čtvrtina lidí, kteří si už od začátku myslí, že by se měli všem omlouvat, že jsou tady, a kteří mají dojem, že všude jenom překážejí. Tito lidé s vrozeným nízkým sebevědomím jsou velmi závislí na tom, co si o nich myslí ostatní. Čím je pak v dospělosti ovlivněno vědomí jejich vlastní hodnoty? Geny? Nebo výchovou a prostředím, v kterém vyrostli? V otázce sebevědomí je extrémně důležité, jak se k vám chovají rodiče do tří let života. Pokud máte něžnou péči a rodiče vás povzbuzují, pak většinou nemáte v budoucnosti problém se zdravým sebevědomím. Říká se, že každý z nás patří do tří typů životních rolí do role oběti, tyrana nebo zachránce. Roli zachránce si často vybírají lidé, kteří jsou pak později učitelé nebo lékaři. Dosti rozšířenou skupinou lidí jsou tyrani,

13 25 24 OSOBNOST Možná vás také při pohledu na charismatické lidi s kouzlem osobnosti napadly otázky: Kde je jejich kouzlo ukryto? V genech? Nebo ve skvělé výchově? Jak to, že umějí udělat na ostatní takový dojem? Jak je to s geny a osobností člověka? Pokud jste nedávno byli na setkání spolužáků, jistě potvrdíte, že občas máte problém toho člověka, který roky seděl vedle vás v lavici, vůbec poznat. Když se s ním však dáte do řeči, zjistíte, že i když fyzicky váží třeba třikrát tolik, jeho charakter, temperament, osobnost zůstaly stejné. To, co nás jako jednotlivce charakterizuje, má zcela jistě silný genetický základ. Nelze ovšem přijmout teorie, podle kterých je to právě a jedině naše DNA, která určuje naši budoucnost; a nikoli vliv prostředí nebo ekonomická či politická situace. Podle těchto teorií jsme naprogramováni od zrození až ke smrti. Je tomu skutečně tak? A do jaké míry? Zřejmě opravdu existuje i gen, který ovlivňuje náš temperament. Náš temperament však není dán jednou nějakou jednoduchou sekvencí, ale je ukryt v mnoha vrstvách genetické informace, a proto tuto oblast není jednoduché zmapovat. V naší dědičné informaci je ukryto to, jakou budeme mít barvu vlasů, jak velké anebo odstálé budou naše uši, jak velký budeme mít nos, jak vysoko vyrosteme, jakou budeme mít náchylnost k nemocem. Jsou určité geny, které jsou zodpovědné za to, že máme predispozici k nějaké nemoci, a určité mutace, které nás předurčují k velmi vážným onemocněním. Nedocenitelný je v těchto případech vliv životního stylu. Přestože je uvedený gen poškozen, nemusí dojít k manifestaci např. rakoviny, kterou jiní lidé se stejnou genetickou informací onemocní. Epigenetika, nedávno objevená další hladina kontroly, vnesla do této oblasti nový pohled. I když mám poškozený gen, tato informace může zůstat skryta, nemusí se projevit. Mnohé informace, jež nese genetický kód, jsou nám již dobře známé. Otázkou však zůstává, zda je v něm uloženo i to, že budu cholerik, sangvinik, že budu mít sklon k depresím, že budu zlostný nebo nepříjemný. Jisté je, že vypadáme podobně jako všichni ostatní členové rodiny a že i naše osobnost souvisí s tím, jací jsou naši rodiče. Studie se však zaměřila i na zkoumání vlivu odlišného životního stylu. Zjistilo se, že pokud jedno z dvojčat jedlo ve vegetariánské restauraci a druhé chodilo do fast foodu, docházelo ke změnám v tzv. nekódující oblasti (není dosud přesně zjištěno, co všechno ovlivňuje, ale víme, že má vliv na vznik nemocí). U jednovaječných dvojčat, která měla stejnou dědičnou informaci, ale žila odlišným životním stylem, došlo v pozdějších letech k jasně patrným odlišnostem daným významnými změnami v nekódující části DNA. Genetická informace je tedy věčná informace, která je napsána ve šroubovici DNA a která určuje nejen to, jak vypadáme, ale také nějakým způsobem kóduje náš temperament, naše chování a pochody v mozku. Je však na každém z nás, jak bude nakonec vypadat naše chování. Zkoumání jednovaječných dvojčat jasně prokázalo, že přestože vliv genů je možná větší, než jsme si představovali, nelze uniknout zodpovědnosti za své jednání. Náš informační systém je velmi složitý. Pro oblast psychiky neexistuje jednoduchý gen, je to souhra genů z celé řady oblastí a jejich kombinace. Pro Pána Boha je to informace, kterou On vytvořil. Bible nám už dávno říká: Dřív, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dřív, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka. V Písmu dokonce čteme: Znám počet vlasů na tvé hlavě, stvořil jsem tě k mému obrazu. Bůh je Ten, kdo navrhl onu mediální miniaturizaci v informačním systému, který si každý z nás nosíme. Informace o nás, celkově ukryta v jádře buňky, váží asi 10-9 g a v této hmotě je vložena veškerá informace o člověku. Není to geniální? inves t uj t e do v t ahů, na kt e rýc h vá m z á l e ž í! Dospívání je právem považováno za nejrizikovější období lidského života. Vaše dítě, včera ještě veselé a bezstarostné, se najednou promění ve vzdorovitého teenagera, který hledá sám sebe, zkoumá své schopnosti a vytváří si vlastní pohled na svět. Je těžké přihlížet tomu, jak přes všechny vaše snahy a dobře míněné rady dělá vaše dítě chyby, které mohou ovlivnit jeho budoucnost. Ale vydržte! Tohle období netrvá věčně. I když to s dospívajícím možná máte opravdu těžké, snažte se ho akceptovat, mějte ho rádi a udržujte s ním komunikaci. Nezapomínejte, že čím je to pro vás náročnější, tím víc potřebuje vaše dítě lásky a porozumění. Možná odmítá všechny vaše návrhy, ale neodstrkujte je. Vy jste dospělí, vaše dítě zatím nikoli. Vy se můžete rozhodnout chovat se v těchto chvílích dospěle, ono ne. Jednejte rozhodně, ale s láskou, bez ohledu na okolnosti. Ty mohou být opravdu vypjaté, ale jednou vám dítě vaše jednání vrátí. Vy muži to máte skutečně složité. Vaše žena je tajuplná jako vzdálená planeta v jiné galaxii. Každým dnem vás něčím překvapuje, a ať se snažíte sebevíc, pořád není vedle vás zcela spokojená. V této knížce najdete to nejdůležitější, co by vám vaše žena chtěla říct a co se vám pravděpodobně pokusila svojí ženskou řečí už vícekrát naznačit. Dozvíte se v ní, co od vás očekává, proč potřebuje tolik mluvit, jaké jsou její základní podmínky pro důvěrný vztah, co s ní dělá premenstruační syndrom i jaké je tajemství její sexuality. Pouze naslouchejte. Pokud jí dopřejete dostatek pozornosti, bude zažívat pocity intimity a blízkosti, které přesahují její nejodvážnější představy. Nebudete jen jejím milencem, budete i jejím nejdražším přítelem a společníkem. Jak přežít dospívání svého dítěte Nancy van Peltová Vy muži to máte skutečně složité. Vaše žena je tajuplná jako vzdálená planeta v jiné galaxii. Každým dnem vás něčím překvapuje, a ať se snažíte sebevíc, pořád není vedle vás zcela spokojená. V této knížce najdete to nejdůležitější, co by vám vaše žena chtěla říct a co se vám pravděpodobně pokusila svojí ženskou řečí už vícekrát naznačit. Dozvíte se v ní, co od vás očekává, proč potřebuje tolik mluvit, jaké jsou její základní podmínky pro důvěrný vztah, co s ní dělá premenstruační syndrom i jaké je tajemství její sexuality. Pouze naslouchejte. Pokud jí dopřejete dostatek pozornosti, bude zažívat pocity intimity a blízkosti, které přesahují její nejodvážnější představy. Nebudete jen jejím milencem, budete i jejím nejdražším přítelem a společníkem. TAJEMSTVÍ SEXUÁLNÍ INTIMITY A TajemsTví sexuální intimity GENY Zajímavý vhled do této problematiky přináší studie zabývající se jednovaječnými dvojčaty. Jednovaječná dvojčata jsou výjimečná tím, že mají naprosto stejnou dědičnou informaci, a právě proto na nich můžeme velmi dobře experimentálně sledovat, co je vrozené, a co je dané výchovou a prostředím. Nedávná studie se zabývala dvaceti jednovaječnými dvojčaty, která vyrostla v naprosto odlišném prostředí. Uvedu příklad jedněch z nich: Jeden bratr žil v Austrálii, druhý v Americe. Nejenže oba vypadali stejně a měřili stejně, ale oba měli podobný typ domu, oba si vzali podobně vypadající blondýnu a řídili stejný typ auta. Sledovaná dvojčata měla obvykle i velmi podobné nebo stejné zaměstnání. Tyto shody jsou dokladem toho, že vliv genů je úžasný. Jak přežít dospívání svého dítěte kteří chtějí ostatní ovládat. Často jsou to ekonomové. Zkusme se zamyslet nad tím, jakou roli hrajeme, jestli jsme na to naprogramováni, co ovlivnila naše výchova, co ovlivnily naše geny. Tajemství sexuální intimity Nancy van Peltová Mož ná od mí tá vše chny va še ná vrhy, a l e ne od strk u j te j e. Vy j ste d osp ě l í, va še d í tě za tí m ni k ol i. Vy se mů že te roz hod nou t chova t se v tě chto chví l í ch d osp ě l e, ono ne. J e d ne j te roz hod ně, a l e s l á sk ou, b ez ohl e d u na ok ol nosti. Ty mohou b ý t op ra vd u vy p j a té, a l e j e d nou vá m d í tě va še j e d ná ní vrá tí. Sk u te čnou p otře b ou d ne šk a j e schop nost vrá ti t d o na ši ch vz ta hů vá še ň, ra d ost a d ů vě rnost, k te ré vy tr va j í. Chce me - l i p rož í va t na p l ňu j í cí se x u a l i tu, p otře b u j e me se na u či t p ři j í ma t j e d e n d ru hé ho, vní ma t j e d i ne čnost p a r tne ra, mí t od va hu z b a vi t se zá b ra n, ote vře ně si s p a r tne re m p oví d a t a p orozu mě t zá k oni toste m e roti ck é l á sk y. Umění řešit konflikty Nancy van Peltová Pokud si osvojíte umění řešit konflikt y konstruktivním způsobem, nebudete se jim muset vyhýbat. P řes všec hna nedorozumění budete mít jistotu, že si navzájem patříte. Konflikt y už nebudou ohrožením vaší vzájemné důvěr y, ale naopak c estou k hlubšímu vztahu a zralosti.

14 26 O l g a S t e i n e r t o v á 27 Do Tanzanie jsme se vraceli s jasným úkolem zjistit, kam smysluplně odevzdat vše, co jsme nashromáždili prostřednictvím akcí Gospel for Afrika. Chystali jsme se zmapovat přilehlé vesnice a zjistit, do kterých rodin a kterým vdovám a sirotkům je potřeba předat dary od vás, nakoupit domácí zvířata, oblečení nebo Bible. Náš cíl nebyl jednoduchý. Potřebujeme ve vesnicích poctivé spolupracovníkyspojence, aby vše přišlo do správných rukou. Předávání darů jsme chtěli osobně zkontrolovat a sami nakoupit, co bude třeba krávy, kozy, oblečení. Naší základnou se opět stala Kibidula nádherná oblast zahrnující ohromné zelené pozemky o několika údolích s vodními prameny. Její poloha (2000 m. n. m.) jí zajišťuje velmi příjemné klima. Téměř nikdy zde není zima, jen v zimním období, když zajde slunce, je někdy na nule. Denní teploty v létě i v zimě nepřesahují 25 stupňů. Rostliny a stromy zde nemají téměř vegetační klid, a tak všechno postupně roste a dozrává po celý rok. Kolem chaloupky nám kvetou stromy, na některých už dozrávají nektarinky, vedle u našich sousedů se na stromech houpe avokádo, kolibříci sají nektar z květů na záhonech před okny a létají zde nádherně barevní ptáci. V samém srdci tohoto rozsáhlého prostoru jsou domy bílých misionářů, farma, kanceláře, školy pro misionáře a pro zemědělce, základní škola pro místní a děti z nejbližší vesnice, ubytovny pro studenty z těchto škol a modlitebna. Usadily se zde rodiny adventistů z Ameriky i z Evropy, hospodaří si zde, pomáhají místním a hlavně je vzdělávají. Žijí si tady nezasaženi západní civilizací. Mají vše, co potřebují k životu. Z vymožeností si opatřují jen ty prospěšné, které člověku pomáhají a usnadňují mu práci na poli nebo v domácnosti. Nenajdete tady žádné televize, hospody, bary, diskotéky, obchoďáky, hromady umělých potravin, spěch, zlobu, nenávist Je to jako kousek ráje na Zemi. V okolních vesnicích je už situace jiná. Mnoho vdov a dětí zde trpí nemocí a nedostatkem základních potřeb nutných pro přežití. Včera jsme byli ve vesnici Sao Hill, kam jsme vloni i předloni jezdili evangelizovat. Navštívili jsme vdovu se třemi dětmi, které jsme vloni koupili kozu: koza žije, a má dokonce kůzle. Vdova si vzala domů ještě dva sirotky, kterým zemřeli oba rodiče na AIDS, a tak má tato dobrá žena co živit. Její nejstarší syn by velmi rád chodil do školy, ale není v jejích silách a možnostech mu zaplatit školné na rok, které činí 500 našich korun(!). Určitě mu školu zaplatíme. Mladším dětem dáme oblečení a dostanou ještě jednu kozu. Takových rodin, většinou bez živitele, máme jen v této vesnici vytipovaných asi deset. Je neuvěřitelné, jak i malé částky peněz jsou pro místní lidi hotovým majetkem. Pár stovek dokáže změnit jejich osudy a někdy dokonce zachránit i životy. Jsme vděčni vám všem, kteří se podílíte na záchraně existence těch nejchudších. Velmi bych vám přála se s těmito lidmi setkat osobně a zažít to velké požehnání z dávání. Dnes jsme byli nadělovat kozénky, jak říká můj milý přítel Láďa, který mimochodem poslal do Tanzanie peníze na čtyři tato užitečná zvířátka a projevil přání dát jim jména. Kozénky Maru, Oli, Aneta a Míla dostaly nejen jména, ale i nový domov a majitele. Moc se nám ten nápad zalíbil, a tak pojmenujeme všech dvacet pět koz, na které jste do Afriky poslali peníze. Do vesnice jsme vyjeli po obědě. Když jsme dorazili na místo, hned se začaly sbíhat nejprve zvědavé děti a pak i dospělí. Čekala na nás také Grace, naše spolupracovnice v organizování pomoci a biblická pracovnice pro tuto vesnici. Přišel i majitel koz a začalo obchodní

15 28 29 jednání. Baba Tembo vedl smlouvání o cenách čtyř koz a usmlouval celkem slušnou cenu. I přihlížející se radovali z dobrého obchodu: i když sami nevydělali ani šilink, bylo vidět, že to svým sousedům velmi přejí a mají opravdu upřímnou, až dětskou radost ze štěstí druhého. První nový a šťastný majitel kozy se jmenuje Musa a svoji kozičku si domů odnesl doslova v náruči. Je to už dospělý chlapec, žije jen s matkou, která je duševně nemocná. Poté, co si kozu jménem Broňa, podle dárkyně, donesl až do chlívku a tam ji pěkně zavřel, šli jsme se podívat na jeho loňský dar, kozu, které se narodilo kůzle. Mezitím se však novému přírůstku evidentně v chlívku nelíbilo, a tak milá koza Broňa vyskočila z ohrady ven a zdrhala do polí. Chtěli jsme s Musou natočit rozhovor, ale on měl jiné starosti, totiž upalovat za Broňou. Ten den jsme již nespatřili ani Broňu, ani Musu. Později jsme se však dozvěděli, že ji dohonil a zase šťastně donesl v náruči domů. Druhou kozu dostal malý, asi desetiletý chlapec Clinton, o kterého se stará babička. Otec mu zemřel a matka je neznámo kde. Clinton byl loni pokřtěný; tak velmi ho oslovila evangelizace, že chce být jednou pastorem. Na své nové majitele čeká ještě koza Oli, Aneta a Míla a s nimi dalších asi 25 kozének. Takže jsou z nás teď obchodníci s kozami, ale je to moc radostná práce. Jsme velmi vděčni vám všem, kteří se na této misii podílíte, bez vás by nebylo nic, ani radost, ani pomoc, ani záchrana těchto milých a tak chudých lidiček tady v Tanzanii. Několik posledních dní trávíme s kozami, a tak nás provází mečení, bobky, smrdíme jako psí kšíry, vlastně jako kozí kšíry, ale jsme šťastní, že se nám podařilo darovat třicet kozích slečen, přestože nás provázely různé nesnáze a komplikace. Jako funkční se ukázala rozhozená sít na místním trhu. Nějací místní zprostředkovatelé nám nabídli, že nás dovedou k majiteli většího stádečka, který je ochoten nějaké prodat. Postupně na korbu naskakovali další sousedé a známí a vozili nás po místních zákoutích a polních cestách, až jsme začali mít obavy o náš finanční obnos. Po hodině ježdění sem tam jsme dorazili na shambu Misijní cesta https://plus.google.com/u/0/photos/ prohlédněte si fotodokumentaci p r o j e k t u V dálce se rýsovalo stádečko asi třiceti koz všeho druhu a velikostí. Děti zahnaly stádečko do chlívku a začalo vyjednávání o ceně a počtu. Po čase se v davu vyjasnily role kdo je majitel, kdo zprostředkovatel obchodu a začalo několikahodinové vyjednávání o ceně, počtu a kvalitě koz. Radek začal licitaci o ceně svou oblíbenou větou ve svahilštině: Ninapenda diskonti! (Mám rád slevy!) Postupně majitel vytahoval kozy z chlívku a my jsme schvalovali a odmítali: moc malá, moc stará, kozly nebereme atd. Majitel tlačil na domluvené množství a Radek nechtěl mláďata. Atmosféra houstla a pomalu se začalo smrákat. Po několika výhrůžkách, že majitel zažene všechny kozy zpět do chlívku, a naléhavém přemlouvání obou stran všemi zprostředkovateli jsme nakonec souhlasili s navrženou cenou za stádečko dvaceti koz včetně dopravy a pravděpodobně i provize zprostředkovatelům. Ještě ten večer jsme čtyři z nich rozdali ženám, které na ně trpělivě čekaly celý den. Trpělivost přináší ovoce, a proto měly právo prvního výběru. Ostatní kozy jsme zahnali k jedné z nich do domu a pak jsme se už jen modlili, abychom je tam druhý den našli. Následujícího dne jsme darovali další kozénky, rozdali jsme dětem po vesnici tři kufry bundiček a utahaní jako koťata, ale šťastní jsme se pozdě večer vraceli do Kibi. V sobotu po bohoslužbě jsme byli na obědě u našeho kozího spolupracovníka Stevarta a domluvili jsme se s ním, že s námi bude jezdit do vesnice Ulole, kde máme deset adeptů na kozy, vlastně adeptek, protože to jsou převážně ženy vdovy. Přemýšlíme nad tím, jak velký zázrak a požehnání přináší místním lidem vaše dárcovství. Jedna darovaná tisícikoruna jim za rok může vydělat až další dva tisíce a stále jim zůstává původních vašich tisíc korun. Stačí těch tisíc korun dobře uvázat na šťavnaté pastvě a dvakrát do roka pozvat na návštěvu pana kozla! Cesta do Kolébky lásky. Na Štědrý den se chystáme do dětského domova v Mafinze. Pro sirotky máme nakoupené boty, bundy a ještě nějaké hračky. Po cestě z Mafingy nám náš průvodce nabídl zajímavý výlet do města Arusha na severu u hranic s Keňou, téměř pod nejvyšší horou Tanzanie, světoznámým Kilimanjarem. Hned nás ovšem upozornil, že to bude cesta nelehká, nepohodlná a dosti dlouhá. I když to bylo velmi lákavé pozvání, stále jsme váhali, protože potíží při cestování jsme zažili již dost. Když nám ovšem řekl, že na místě je asi jediný kojenecký ústav v zemi a na takové úrovni, kterou bychom chtěli dělat i my v našem krizovém centru, neváhali jsme už ani vteřinu! Paní ředitelka ústavu, který má nádherné jméno Cradle of Love Kolébka lásky, je Američanka jménem Davona Church. V mých očích se stala andělem a opravdovou hrdinkou. To, co dělá pro ty nejzranitelnější, je zázrak! Kolébku začala stavět v roce 2005 s dolary v kapse. To dnes potřebuje jen na měsíční provoz a ještě musí na každý měsíc sehnat dolarů, aby uživila 38 miminek a asi 30 zaměstnanců. Viděli jsme tolik praktických pomůcek při práci s dětmi, které by nás napadly snad až po dlouhé praxi nebo možná vůbec. Měli jsme možnost vidět všechny činnosti v ústavu, od krmení, přebalování, hraní až po ukládání do postýlek. Jen na novorozenecké oddělení jsme se dívali přes sklo, tam zůstávají miminka až do půl roku svého života a dostávají umělé mléko. Poté se stěhují do další budovy, kde již jedí zvláštní kaši z několika druhů zrn a díky tomu a další zdravé stravě mají velmi nízkou nemocnost. Davona byla milá a vstřícná. Potěšilo nás, že nám slíbila poradenství v případě našeho projektu péče o nezaopatřené děti. Vyprávěla nám, jakými strašnými způsoby se k nim někdy děti dostávají. Většinou je ale matky porodí v nemocnicích a nechají je tam. Zdraví novorozenci putují do Kolébky, ovšem nakažení chudáčci zůstávají po nemocnicích Tato návštěva nás velmi zasáhla. Chceme poděkovat Bohu za tak úžasné lidi, jako je Davona, kteří obětují život těm nejmenším. Říkáte si, je to kapka v moři, ano, ale můžeme se k ní připojit všichni, každý jinak. Afrika už navždy zůstane v mém srdci: barevná i zaprášená, pokorná i divoká, chudá, ale tolik bohatá duchem. Potřebuje nejen naše modlitby. Vaše Oli bílá masajka Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: Pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa. List Jakubův 1,27 (B21) Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

16 30 M i c h a e l a H r a c h o v c o v á R o z h o v o r s Mgr. Michalem B a l k e m, koordinátorem duchovní péče a kaplanem T h o m a y e r o v y nemocnice v Praze 31 Jsem tady, abych p ř e d á v a l n a d ě j i Jaká byla vaše cesta k víře? Pocházím z rodiny, kde otec i matka byli učitelé. Na gymnáziu jsem si proto plánoval, že půjdu na pedagogickou fakultu a stanu se učitelem. Jenže pak došlo k politickým zvratům a já jsem se, už ani nevím proč, přihlásil na Vysokou školu báňskou do Ostravy. Starší bratr mě ale vzápětí nasměroval na Husitskou teologickou fakultu. Moji rodiče nebyli věřící a tímto mým rozhodnutím byli velmi zaskočeni. Osobně jsem to bral tak, že aspoň poznám základy evropské civilizace. Na škole jsem vydržel jen asi půl roku, ale uvěřil jsem Po deseti letech jsem se pak na školu vrátil začal jsem studovat obor psychosociální studia a teologii. Zároveň jsem sloužil jako kazatel CČSH v Kutné Hoře. Od roku 2005 jsem souběžně pracoval ve Výchovném ústavu Klíčov. Jak jste přešel do vychovatelství? Během psychosociálních studií jsem byl v rámci praxe deset dní ve Výchovném ústavu. Vedoucí oddělení se mě pak zeptal, zda bych tam nechtěl nastoupit. Nakonec jsem tam strávil šest let. A i když některé situace byly hodně náročné, zažil jsem tam úžasné chvíle a doteď jsem s některými kluky v kontaktu. Co vám dávala práce v pasťáku? Je to hodně intenzivní. Ocitáte se v krajních polohách buď anebo. Ti chlapci jsou vždycky sociálně velmi silní, jinak by na ulici nebo v tom svém prostředí nepřežili. Těžko si před nimi můžete na něco hrát: buď vás vezmou, nebo nevezmou. A teprve až přijmou, že to s nimi myslíte dobře, že je máte ráda, pak je můžete nějak vychovávat. Byla to výzva, jestli to vůbec ustojím. Pracoval jsem i v oddělení ochranné výchovy, kde jsme měli mimo jiné mladistvé vrahy. První rok byl neskutečně náročný, kdy kluci odmítali jakkoli spolupracovat, vařili si tam tvrdé drogy a bylo to s nimi těžké, ale ten druhý rok se to najednou obrátilo a týmu vychovatelů se povedlo je navést na to, aby například byli ve školách úspěšní Práce v takovém ústavu asi předpokládá být silnou osobností Spíš opravdovou, nepovyšovat se, být upřímný a mít ty kluky rád. Oni to časem poznají, jestli vám na nich záleží. Za těch šest let jsem vystřídal různá oddělení: měl jsem mladší děti od 12 do 16 let, potom děti v ochranné výchově a nakonec jsem se věnoval těm nejnadějnějším klukům, kteří mohli být doma a my jsme za nimi docházeli do rodin. Byla to moc zajímavá práce Říkáte, že to byla zajímavá práce, navíc nesla výsledky. A přesto jste odešel. Co to způsobilo a co vás přivedlo k práci nemocničního duchovního? Asi jsem potřeboval novou výzvu, zkusit něco nového. Kolega mě upozornil na inzerát Lékořice, že hledají nemocničního kaplana, a to mě zaujalo. V Církvi

17 32 33 československé husitské jsem působil jako kazatel, měl jsem na starosti i náboženskou obec, a navíc jsem civilní službu absolvoval v nemocnici jako sanitář, a tak jsem si říkal, že bych se vrátil do prostředí, které znám. Co vám ta práce dává? Z jistého pohledu je to adrenalinová záležitost. Většina lidí, za kterými docházím, nejsou věřící, a tak do poslední chvíle nevím, jak se k tomu postaví. A pokud se komunikace daří, už při další návštěvě vidím, že se na mě těší. Ve výchovném ústavu ta odezva trvala v nejlepším případě několik měsíců. Kdežto tady to funguje tak, že druhá třetí návštěva už je hodně emocionálně silná Když se člověk třeba nečekaně dostane do nemocnice a pak v ní leží i několik měsíců, má najednou hodně času přemýšlet o různých věcech, leccos mu dochází a má potřebu si o tom s někým popovídat. Co naopak dáváte vy těm druhým? Čas a ochotu naslouchat? Osobně to vnímám tak, že jim dávám hlavně naději. Přicházím za nimi s přesvědčením, že to, co se děje, a třeba je to těžké, má nějaký smysl a nakonec to bude k dobrému. V tom mi pomáhá má víra. A i když ten člověk nevěří, může tu naději čerpat skrze mě. Mohu mu například nabídnout, že se za něj pomodlím, jestli mu to nevadí, a on řekne: Proč ne, tak to udělejte A najednou si uvědomí, že je tady někdo, kdo jej poslouchá, kdo je tady pro něj, kdo s ním tráví čas, a to někteří lidé nezažili neskutečně dlouho. Jedné staré paní jsem se zeptal, jestli ji mohu pohladit, a ona se rozplakala a řekla mi, že ji nikdo nepohladil už čtyřicet let Jaký je rozdíl mezi pomocí psychologa a pomocí duchovního? Mně ten rozdíl přijde v tom, že když za vámi přijde psycholog, tak nevíte, v čem má svůj základ, z čeho vychází. Kdežto u duchovního předpokládáte, že to bude víra. Psycholog je veden k tomu, aby vám pomáhal vyřešit konkrétní problém. Já konkrétní problémy řešit nemusím. Jsem tady od toho, abych jim je pomohl nést. Někdy pomůže už jen to, že ten člověk některé věci vysloví. Jsou otázky, na které neznáte odpověď? Řekl jsem, že moje přesvědčení stojí na tom, že všechno má nějaký smysl, i když jej dohledáme třeba až v budoucnu. Ale když se mě někdo zeptá, jaký smysl má, že dostal rakovinu, tak na to mu odpovědět neumím. Není to ale tak, že by utrpení mělo vždy nějaký smysl. Rodičům, kterým onemocněla holčička nebo chlapec přišel o nohu, netvrdím, že to má nějaký smysl. Osobně si nemyslím, že bolest a utrpení je cesta k něčemu vyššímu. spíš to asi přináší uvědomění si hodnoty života nebo dobra (jako protikladu ke zlu) Je pravda, že když jsme zdraví, málokdy si uvědomujeme křehkost toho, co máme. A pak si povídám s člověkem, kterého porazilo na přechodu auto, a najednou se mu radikálně změnil život nemůže chodit, je odkázán na pomoc druhých Nemocnice mě naučila vážit si toho, co máme Ještě na jeden typ otázek nedokážu odpovědět. Když se mě někdo ptá na nějakou konkrétní situaci v rodině a chce radu, tak mu také popravdě řeknu, že nevím. Znám situaci jen z jednoho pohledu a neodvažuji se ji hodnotit. Nicméně můžete ho vést k nějakým obecným principům ke smíření nebo odpuštění To určitě. Zrovna včera jsem mluvil s paní, ze které vyšlo, že se nebaví se svými dvěma dětmi ani s vnoučaty a že mně nemůže říct proč. Namítl jsem: Ale komu jinému byste to měla říct než mně? Odpověděla: No právě proto Došlo mně, že jde o věc víry. Když oni jsou silně věřící a já jsem silně nevěřící a rozhádali jsme se. Řekl jsem, že je to velká škoda, když kvůli něčemu takovému dojde k tak velkým rozporům. Bylo by hezké, kdyby se naší komunikací něco uvolnilo a jejich vztah by směřoval ke smíření. Jenže nejsem v pozici toho, kdo by jim měl radit. Jsem jen jejich průvodce. Ale říkám jim třeba příběhy jiných lidí, které je mohou v jejich životní situaci inspirovat Je to tak, že když vyčerpají všechny lidské možnosti řešení, vzpomenou si na vás a udělají ten krok víry? To si nemyslím. Jeden starý duchovní na jednom semináři kaplanů řekl, že není dobré lidi, zvlášť ve vyšším věku, někam přesazovat, spíše hledat to dobré, co je v životě drželo, co je neslo, a to pak zkusit nějak obnovit, aby bylo na čem stavět. Já bych byl moc rád, kdyby ti lidé uvěřili, jenže víra je opravdu dar. Sám jsem jej dostal absolutně nezaslouženě, vlastně jsem o něj tehdy ani nestál a dostal jsem ho, možná proto, abych nějakým způsobem sloužil, abych pomáhal. Vlastně ani nevím, jak s těmi lidmi pracovat na tom, aby také ten dar dostali. Navíc kaplani mají svůj etický kodex, kde je napsáno, že by neměli nikoho obracet na víru. Služba nemocničního kaplana je primárně neevangelizační. Vždy jste totiž v nerovné pozici: pacient je oslabený, v nemoci, v těžké situaci a nebylo by fér toho využívat. Já jim předávám svoji zkušenost, a když budou chtít, mohou se mě ptát nebo jít dál, až se uzdraví. Jaká byla vaše nejtěžší chvíle při práci nemocničního duchovního? Jediné, co mě zatím rozplakalo, byl případ, ke kterému mě volaly kolegyně, herní terapeutky. Na oddělení dětské psychiatrie se děti popraly: jeden chlapec se poté zasekl, odmítal komunikovat, cokoli dělat a ony potřebovaly, abych s ním něco udělal. Doprovázel jsem jej na dětskou psychiatrii, což je asi 15 minut chůze, a během cesty mi ve stručnosti povyprávěl CENTRUM PODPŮRNÉ PÉČE LÉKOŘICE V Thomayerově nemocnici funguje od roku 2005, resp Nejprve to bylo pouze dobrovolnické centrum, které dodnes velmi úzce spolupracuje s občanským sdružením Lékořice. Postupně se k dobrovolníkům připojili profesionálové duchovní a také herní terapeuti. Do programu je nyní zapojeno sedm profesionálů, 80 dobrovolníků pro dlouhodobou činnost a přes 150 pro jednorázové akce. Centrum se stará o psychosociální i duchovní podporu pacientů, jejich příbuzných a také personálu Thomayerovy nemocnice. Od začátku svého vzniku je podporováno i sdružením ASI. (Více na příběh svého života. Byl to pro mě takový mazec, že celou cestu zpátky jsem probrečel. Byl na dětské psychiatrii coby klient dětského domova s tím, že zlobí. Posílali jej z jednoho děcáku do druhého, z jedné rodiny do druhé. Byl to moc fajn, živý, asi jedenáctiletý kluk, ale život měl natolik zpackaný a vyhlídky tak minimální, že mně ho bylo opravdu moc líto. Vzpomenu ještě na jednoho pána. Měl rakovinu a věděl, že umře. Smrti se nebál, říkal, že se v podstatě už těší za manželkou, byl s tím smířený. Pravidelně jsme spolu trávili pondělky chodili jsme krmit kachny do rybníka a on mi vyprávěl příhody ze svého života byl námořník, a tak to bylo zajímavé. Vzniklo mezi námi silné pouto. Pak jsem odjel na dovolenou, a když jsem se vrátil, řekli mi, že den předtím zemřel. Ani jsem se s ním nerozloučil, to bylo taky smutné. Vy si přece jen ke klientům vytváříte určitou vazbu, nejste jako odborný lékař, který přijde, ošetří a odejde Ono by to bez vztahu nešlo I když většina je časem překryta dalšími vztahy. Osobně mně pomáhá, když mohu jejich problémy a životní osudy odevzdávat Bohu. Využívám k tomu nemocniční kapli: trávím tam o samotě určitý čas a modlím se za to, abych je mohl pustit a odevzdat, protože kdybych s tím žil ve svém civilním životě, tak bych to asi vždycky nezvládl Jste pro mě příkladem vašeho přesvědčení, že všechno má svůj smysl. To, čím jste v životě prošel, se zvláštním způsobem poskládalo do sebe jako do mozaiky. Ano. Až tady jsem vlastně zjistil, proč se staly některé věci, proč jsem zažil to či ono. Kupříkladu když mně bylo dvanáct let, dopustil jsem se z nerozvážnosti jedné trestné činnosti. A když jsem se pak ocitl jako vychovatel v pasťáku, najednou jsem jim rozuměl, neodsuzoval jsem je. Naopak jsem jim mohl říct: Podívej se, já jsem taky udělal takovouto věc ale pak jsem pochopil, že tohle není dobrá cesta životem. Pojď to taky zkusit nějakým způsobem změnit Když jsem řekla svým přátelům, že jdu za vámi, jeden z nich pronesl: Ty jdeš dělat rozhovor s nemocničním kaplanem? Tak to asi nebude moc veselý člověk Tak to jde o nepochopení mé práce. Já tady přece nejsem od toho, abych za lidmi přicházel s vědomím tíhy světa. V Písmu je psáno: Radujte se s radujícími a plačte s plačícími, což samozřejmě platí, ale já jim chci dávat naději. Navíc pracuji i s příbuznými a ti to častokrát potřebují víc než nemocní. Když jsem byl na návštěvě u jedné paní, byl zrovna u vedlejší pacientky její manžel. Ona měla alzheimera, což je nemoc, při které dochází k naprosté změně osobnosti, kdy tito lidé nikoho nepoznávají, jsou agresivní Na chodbě jsem pak toho pána oslovil: Máte můj hluboký obdiv za to, jakou máte s vaší ženou trpělivost, a on se rozplakal. Řekl: Mám ji hrozně moc rád, ale prostě to nechápu, co se s ní děje A tak jsem si s ním povídal o tom, jaké to pro něj v tu chvíli je, co mu to přináší, jak je nešťastný, jak neví, co si počít, a mohl jsem jej nasměrovat na organizaci, která se rodinám takto nemocných věnuje. Jsem tady, abych dával lidem naději, a pokud se na jejich tváři objeví aspoň nepatrný úsměv, jsem tomu rád.

18 A u t o S o c k jsou t e x t i l n í sn ě hov é ř e t ě z y, kt e r é jsou ideálním ř ešen í m pro ma x im á l n í komfo rt j í z dy na sn ě hu a l e d u. V ý ho dy: velmi snadné a r ychlé nazutí a vyzutí použitelné na osobní auta, nákladní auta i vysokozdvižné vozíky c er t i f i ko v án o j ak o n o u zo v á z i mn í výbava splňující standardy TÜV a TÜV vhodné i pro auta s malým prostorem mezi pneumatikou a blatníkem nepoškozuje hliníkové disky kompatabilní s elektronickými systémy, jako jsou ABS, ESP,... vyrobeno z recyklovatelného materiálu přívětivého k životním prostřední úsporné uložení v kufru auta Zabe z p eč t e se na z imu! -retezy.eu sa pro r a p is mu ž e Možná jste nevěděli, že potíže, které trápí Vás, Vašeho manžela, tátu, kamaráda či známého, mohou souviset i s obdobím tzv. andropauzy. Proto je důležité, abychom o této problematice byli informováni a věděli, že již existuje také Sarapis pro muže, nejen pro ženy. Představujeme Vám doplněk stravy z řady přípravků SARAPIS. Jedná se o preparát Sarapis pro muže, kter ý díky svému jedinečnému složení: hořčík, vitamin C, ženšenový extrakt, mateří kašička, vitamin E, železo, vitamin A, měd, selen, vitamin D3 v ranní kapsli a extraktu z česneku, extraktu z citrusů, meduňky lékařské, niacinu, zinku, kozlíku lékařského, kyseliny pantothenové, vitaminu B6, vitaminu B2, vitaminu B1, kyselině listové, biotinu a vitaminu B12 ve večerní kapsli, je výborným pomocníkem pro muže v období andropauzy. Sarapis pro muže díky svému složení napomáhá t yto obtíže překonávat. Příznivě působí na únavu, podrážděnost, při zvýšené citlivosti na stres, při snížení libida, ale také v sexuální oblasti. Přispívá ke správné hustotě kostní hmot y, tvorbě čer vených kr vinek. Má příznivý vliv také na srdce, oběhový systém a sníženou imunitu. předtisková příprava ofse t ový t isk k n ih ařsk é zp r a co vá ní papír, kt erý če ká n a v aš e myš le n ky. Je důležité, aby si muži uvědomili, že i oni mohou mít svůj přechod. Proč si nechat těmito obtížemi znepříjemňovat život, když je v lékárnách k dispozici preparát, kter ý může pomoci žít plnohodnotně i v období andropauzy. Není nutné se za t yto obtíže st ydět, vždyť tímto obdobím si většina mužů projde s většími či menšími obtížemi. Řešení již existuje, a to i bez vedlejších nepříznivých účinků. Sarapis pro muže je registrován jako tzv. doplněk stravy a je k dostání v lékárnách. Není urče no osobám alergickým na včelí produkt y. w w w. v e g a l l. c z Podrobnější informace získáte bezplatně na tele fonické lince Své dotazy můžete také zasílat na e -mail:

19 ne z ávis los t Kč r a d os t a t e p lo 2 5 Kč s t o p nemo c i Kč r o k v z d ě l á n í Kč Je mno h o mo ž nos t í ja k se z a p oj i t da r uj na w w w. gos p e l fo r af r i k a. c z

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Co to je utkvělá víra v náboženský systém? Je to obraz promítnutý do vědomí. Síť utkaná v naší duši. Je to postoj k životu, kterému jsme

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Motivace versus síla vůle

Motivace versus síla vůle 3. kapitola Motivace versus síla vůle Emoce nám buď slouží, nebo vládnou, podle toho, kdo řídí koho. Jim Rohn 3 Motivace versus síla vůle I když se teď chystám říct, proč je motivace špatná strategie do

Více

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Znáte nějakou situaci podobnou těm následujícím? chcete udělat něco bláznivého nebo neobvyklého, třeba si obarvit

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup. Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová

Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup. Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová Něco o naší společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Jednička na trhu

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R)

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Radek Šíra, 2011 Úvodní strana Roman Bartoš, 2011 Fotografie na úvodní straně Barbara Janů, 2011 2 Obsah 6. Udržte si ji... 4 6.1. Fáze vztahu... 6 6.2. Jak poznáte,

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ

THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ Pochvala dokáže změnit vše, ať už ji vyslovíte kdekoliv. PODPOŘTE FIREMNÍ HODNOTY. Budujte firemní kulturu a zaměřte sociální oceňování na ty hodnoty, které

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Základy. realistické kresby. Kreslení pravou mozkovou hemisférou. Jana Petrásková

Základy. realistické kresby. Kreslení pravou mozkovou hemisférou. Jana Petrásková Základy Jana Petrásková realistické kresby Kreslení pravou mozkovou hemisférou Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jana Petrásková Základy realistické kresby Kreslení pravou mozkovou

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

Přeji Vám hodně inspirace. Upozornění

Přeji Vám hodně inspirace. Upozornění Str. 1 V tomto Ebooku Vám odhalím pozadí textů několika mých e-mailů, které reálně přinášejí různé výsledky. Dozvíte se, jaký účel mají jednotlivé odstavce a proč volím právě tato slova. Na následujících

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více