Stanislav Benedikt, seznam publikací k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanislav Benedikt, seznam publikací k 31.12.2014"

Transkript

1 Stanislav Benedikt, seznam publikací k BENEDIKT S. 1985a: Předběžná zpráva o střevlících (Coleoptera, Carabidae) slanisek z území ČSSR. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 3: BENEDIKT S. 1985b: Slanomilní střevlíkovití (Carabidae, Coleoptera) na slaniskách Žitného ostrova. Prehlad odborných výsledkov Západoslovenského tábora ochrancov prírody, Zv. I, Západoslovenský krajský národný výbor odbor kultúry, Bratislava, pp BENEDIKT S. 1986: Faunistic records from Czechoslovakia. Acta entomologica bohemoslovaca, 83: 155. BENEDIKT S. & BOHÁČ J.1986: Drabčíci (Coleoptera, Staphylinidae) na slaniskách jihozápadního Slovenska. (Staphylinids (Coleoptera, Staphylinidae) on salt marshes of southwestern Slovakia). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 22: BENEDIKT S. 1987: Zajímavá fauna terikolních nosatců (Coleoptera, Curculionidae) na Radnicku. (Die interessante Fauna der terrikollen Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae) in der Umgebung der Stadt Radnice). Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 4 5: 5 6. BENEDIKT S. 1988: K ochraně hmyzu na slaniskách. Zborník odborných prác V. Západoslovenského TOP-u, Zv. IV, Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava, pp BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1989: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 6 7 ( ): BENEDIKT S. 1990: Příspěvek k rozšíření brouků skupiny Heteromera (Coleoptera) na Plzeňsku. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 8: BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk sběrů za rok Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 8: BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1991: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1990 a doplněk sběrů z předcházejícího období. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, Series carabidologica, 1: BENEDIKT S. 1992: Dyschirius substriatus priscus J. Müller, 1922, Bembidion humerale Sturm, 1925, Patrobus assimilis Chaudoir, 1844, Harpalus politus Dejean, 1929 et Agonum ericeti (Panzer, 1809). In: Faunistic Records from Czechoslovakia. Coleoptera, Carabidae. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 89:

2 BENEDIKT S. 1994a: Druhy nosatců (Coleoptera:Curculionidae) nové pro území Slovenska. (New species of weevils (Coleoptera, Curculionidae) for Slovakia). Klapalekiana, 30: BENEDIKT S. 1994b: Faunistic records from the Czech Republic 13. Coleoptera: Curculionidae. Klapalekiana, 30: 170. BENEDIKT S., BENEDIKT V., DOLEŽAL Z., KROŠLÁK J. & CIHLÁŘ V. 1994: Entomologický inventarizační průzkum PR Střela (Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera) Mscr., 6 pp. [Deponováno Okresní úřad Plzeň-sever]. BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1994: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1991 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, Series carabidologica, 2 (1992): BENEDIKT S. & VESELÝ P. 1994: K bionomii, morfologii a rozšíření Pangus scaritides v Československu. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, Series carabidologica, 2 (1992): 3 5. BENEDIKT S. 1995: Entomologické hodnocení lokality Jurský Chlm. [Entomological evaluation of the Jurský Chlm locality]. Mscr., 13 pp. [Deponováno Okresný úrad Nové Zámky, odbor životného prostredia]. BENEDIKT S. 1996a: Hodnocení lokality Slanisko Okomán. [Evaluation of the locality Slanisko Okomán]. Mscr., 4 pp. [Deponováno Okresný úrad Nové Zámky, odbor životného prostredia]. BENEDIKT S. 1996b: Entomologické hodnocení lokality Tvrdošovce slané louky. [Entomological evaluation of the locality Tvrdošovce slané louky]. Mscr., 10 pp. [Deponováno Okresný úrad Nové Zámky, odbor životného prostredia]. BENEDIKT S. 2000a: Nosatci (Coleoptera: Curculionidae) písečných přesypů u Nesvad v Podunajské nížině. (Weevils (Coleoptera: Curculionidae) of sand dunes near Nesvady in Danubian Lowland). Rosalia, 15: BENEDIKT S. 2000b: Otiorhynchus torulensis sp. n. (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey. Klapalekiana, 36: 1 5. BENEDIKT S. 2001: Brachysomus rokosensis sp. n. from Slovakia with remarks on distribution and bionomics of the genus Brachysomus in the Western Carpathian Mts. (Coleoptera: Curculionidae). Klapalekiana, 37: BENEDIKT S. 2004a: Inventarizační průzkum NPR Čerchovské hvozdy. Coleoptera. Mscr., 8 pp. + 3 přílohy [Deponováno AOPK ČR]. BENEDIKT S. 2004b: Inventarizační průzkum NPP Pastviště u Fínů. Coleoptera. Mscr., 8 pp. + 5 příloh [Deponováno AOPK ČR].

3 BENEDIKT S. 2004c: Inventarizační průzkum NPR Soos. Coleoptera. Mscr., 12 pp. + 5 příloh [Deponováno AOPK ČR]. BENEDIKT S. 2004d: Inventarizační průzkum NPP Železná hůrka. Coleoptera. Unpublished manuscript. Mscr., 6 pp. + 3 přílohy [Deponováno AOPK ČR]. BENEDIKT S. 2005a: Inventarizační průzkum NPR Velké Jeřábí jezero, NPR Velký močál a připravované NPR Rolavská vrchoviště. Coleoptera. Mscr., 13 pp. + 9 příloh [Deponováno AOPK ČR]. BENEDIKT S. 2005b: Hodnocení výskytu a stavu populací vybraných druhů Coleoptera na území evropského významu SKUEV0225 Muránska planina (závěrečná zpráva). Mscr., 23 pp. [Deponováno ŠOPSR, Banská Bystrica]. BENEDIKT S. & STREJČEK J. 2005: Curculionoidea (nosatci), pp In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. KRÁTKÝ J. & BENEDIKT S. 2005: Nálezy nosatců (Coleoptera, Curculionidae) Aulacobaris kaufmanni (Reitter, 1897) a Glocianus inhumeralis (Schultze, 1896) na Muránské planině. (Records of weevils Aulacobaris kaufmanni (Reitter, 1897) and Glocianus inhumeralis (Schultze, 1896) from Muránska planina plateau). Entomofauna carpathica, 17: 115. BENEDIKT S. 2006a: Inventarizační průzkum PR Podhorní vrch. Coleoptera. Mscr., 8 pp. + 3 přílohy [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S. 2006b: Inventarizační průzkum PR Prameniště Teplé. Coleoptera. Mscr., 8 pp. + 4 přílohy [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S. 2006c: Brouci (Coleoptera) Rolavských vrchovišť informace z koleopterologického průzkumu v roce Sborník k semináři "Průzkum a ochrana rolavských rašelinišť", Kraslice, 5. září 2006, pp BENEDIKT S. & MANTIČ M. 2006: Nové druhy brouků (Coleoptera) pro Slovensko z území Tematínských vrchů. (First records of beetles (Coleoptera) in Slovakia from the territory of Tematínské vrchy hills). Entomofauna carpathica, 18: KEJVAL Z., BENEDIKT S., DONGRES V. & DOLEŽAL Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka). Erica, 13: BENEDIKT S. 2007a: Vzpomínka na malíře a entomologa Zdeňka Doležala. Erica, 14: BENEDIKT S. 2007b: Vzpomínka na Zdeňka Doležala. Živa, 55: LXXXVII.

4 BENEDIKT S. & KRÁTKÝ J. 2007: Nové druhy nosatců (Coleoptera, Curculionidae) pro Slovensko. (New species of weevils (Coleoptera, Curculionidae) for Slovakia). Entomofauna carpathica, 19: BENEDIKT S., STEJSKAL R. & ŠPRYŇAR P. 2007: Faunistic records from the Czech Republic Coleoptera: Curculionidae. Klapalekiana, 43 (3 4): BENEDIKT S. 2008a: Inventarizační průzkum EVL Údolí Ohře. Coleoptera (závěrečná zpráva). Mscr., 11 pp. + 6 příloh [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S. 2008b: Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) v území Sokolov předpolí lomu Jiří. Mscr., 4 pp. + 3 přílohy [Deponováno Občanské sdružení Ametyst, Plzeň]. KEJVAL Z., BENEDIKT S. & DOLEŽAL Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech Erica, 15: BENEDIKT S. 2009a: Amphigonic populations of the weevil species Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785) and Cathormiocerus aristatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) in Western Carpathians. (Amfigonní populace nosatců Brachysomus echinatus a Cathormiocerus aristatus (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) v Západních Karpatech). Klapalekiana, 45: 1 7. BENEDIKT S. 2009b: Brachysomus bohemicus sp. n. from the Czech Republic (Coleoptera: Curculionidae). Klapalekiana, 45: BENEDIKT S. 2009c: Otevření expozice profesora Jana Roubala v Chudenicích. Klapalekiana, 45: BENEDIKT S. 2009d: Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) v území EVL Stříbro vojenské cvičiště Mscr., 2 pp. + příloha [Deponováno Občanské sdružení Ametyst, Plzeň]. BENEDIKT S. 2009e: Vyhodnocení společenstva brouků EVL Zlatník Želenický vrch. Mscr., 9 pp. + příloha [Deponováno Občanské sdružení Ametyst, Plzeň]. BENEDIKT S. 2009f: Vyhodnocení společenstva brouků EVL Říp. Mscr., 4 pp. + příloha [Deponováno Občanské sdružení Ametyst, Plzeň]. BENEDIKT S. 2009g: Vyhodnocení průzkumu fauny brouků (Coleoptera) v územích vybraných vojenských cvičišť v roce Mscr., 7 pp. + příloha [Deponováno Daphne ČR Institut aplikované ekologie]. KEJVAL Z. & BENEDIKT S. 2009: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech Erica, 16: BENEDIKT S. 2010a: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Kaňon Ohře (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000). (Beetle (Coleoptera) fauna in the locality Kaňon Ohře (Site of Community Importance Natura 2000)). Západočeské entomologické listy, 1: Online:

5 BENEDIKT S 2010b: Inventarizační průzkum EVL Bystřina Lužní potok: Coleoptera (závěrečná zpráva). Mscr., 23 pp. + příloha [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S 2010c: Význam xerotermních pastvin v oblasti Muránské planiny pro výskyt některých druhů brouků. (The importance of the xerothermic pastures in the Muránska planina Mts for the occurence of some beetle species). Reussia, 5 (1 2): BENEDIKT S. & BEZDĚČKA P. 2010: Jan Roubal, život a dílo. Vydal Městys Chudenice, Arkáda, Klatovy, 64 pp. BOUKAL M. & BENEDIKT S. 2010: Laccobius atratus nový druh vodomila pro Českou republiku (Coleoptera: Hydrophilidae) (Laccobius atratus a new species of the water scavenger beetle for the Czech Republic (Coleoptera: Hydrophilidae)). Západočeské entomologické listy, 1: Online: SCHMIDT J. & BENEDIKT S. 2010: Zur Verbreitung des Agonum siculum Dejean, 1828 (Coleoptera, Carabidae). Entomologische Nachrichten und Berichte, 54: BENEDIKT S. 2011a: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Bystřina Lužní potok (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000). Beetle (Coleoptera) fauna in the locality Bystřina Lužní Potok (Site of Community Importance Natura 2000). Západočeské entomologické listy, 2: Online: BENEDIKT S 2011b: Inventarizační průzkum NPR Kladské rašeliny (zpráva z průzkumu). Mscr., 18 pp. + příloha [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S 2011c: Inventarizační průzkum NPR Pluhův bor (zpráva z průzkumu). Mscr., 10 pp. + příloha [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S 2011d: Zpráva z průzkumu brouků (Coleoptera) na území NP Muránska planina v letech Mscr., 78 pp. + příloha [Deponováno Správa NP Muránska planina, Revúca]. BENEDIKT S., BOUKAL M. & STRAKA M. 2011: Ochthebius melanescens potvrzení výskytu v Čechách (Coleoptera: Hydraenidae) (Ochthebius melanescens occurrence confirmed in Bohemia (Coleoptera: Hydraenidae)). Západočeské entomologické listy, 2: Online: BENEDIKT S., BOROVEC R., FREMUTH J., KRÁTKÝ J., SCHÖN K., SKUHROVEC J. & TRÝZNA M. 2011: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae (Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. Part 1. Systematics, faunistics, history of research on weevils in the Czech Republic and

6 Slovakia, structure outline, checklist. Comments on Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Klapalekiana, 46 (Suppl.): MANTIČ M. & BENEDIKT S. 2011: Nálezy drabčíků (Coleoptera, Staphylinidae) Platystethus laevis Märkel et Kiesenwetter, 1848 a Cousya nigrata (Fairmaire et Laboulbéne, 1856) na Slovensku. (Findings of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) Platystethus laevis Märkel et Kiesenwetter, 1848 and Cousya nigrata (Fairmaire et Laboulbéne, 1856) in Slovakia). Folia Faunistica Slovaca 16(1): WEILL P., PELLETIER J., BENEDIKT S. & KRESL P. 2011: Liste des charançons collectés en Syrie durant trois années complètes et plusieurs excursions base pour un futur catalogue (Coleoptera: Curculionoidea). Weevil News 66, 25 pp. Online: BENEDIKT S. 2012a: Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae) (Fungus weevil Pseudochoragus piceus new species for Bohemia (Coleoptera: Anthribidae)). Západočeské entomologické listy, 3: Online: BENEDIKT S. 2012b: Anacamptis pyramidalis, Daphne cneorum, Himantoglossum adriaticum, Lathyrus lacteus, Limodorum abortivum, Linum flavum, Onosma visianii, Orchis pallens, Orchis ustulata subsp. aestivalis, Ruta graveolens. Pp In: Eliáš P.: Zaujímavejšie floristické nálezy. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 34(1): BENEDIKT S. 2013: Příspěvek k výskytu nosatce Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) (Coleptera: Curculionoidea) v České republice (Report to the occurrence of the weevil Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) (Coleptera: Curculionoidea) in the Czech Republic). Západočeské entomologické listy, 4: Online: BENEDIKT S. 2014: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) Jelšavského krasu (Slovensko) (Contribution to the knowledge of beetles (Coleoptera) from the Jelšavský kras (karst) (Slovakia)). Západočeské entomologické listy, 5: Online:

Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae)

Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae) Západočeské entomologické listy (2012), 3: 49 52 ISSN 1804-3062 Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae) Stanislav Benedikt Částkova 10, 326 00 Plzeň, Czech Republic;

Více

Dytiscidae (potápníkovití)

Dytiscidae (potápníkovití) FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, 760 pp.; 2005 Agentura ochrany

Více

CZ-687 31 Šumice 299; e-mail: kvetoslav.resl@tiscali.cz 3) Na výspě 18, CZ-704 00 Ostrava Výškovice; e-mail: stanovsky.j@seznam.

CZ-687 31 Šumice 299; e-mail: kvetoslav.resl@tiscali.cz 3) Na výspě 18, CZ-704 00 Ostrava Výškovice; e-mail: stanovsky.j@seznam. Published November 10, 2009 Klapalekiana, 45: 83 116, 2009 ISSN 1210-6100 Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 2002 2006 a doplněk údajů o sběrech z

Více

A2.4.7 PŘEHLED LITERATURY A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

A2.4.7 PŘEHLED LITERATURY A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Obsah Botanické citace Zoologické citace Ostatní >>Další (A2.5 Obecná ochrana přírody) A2.4.7 PŘEHLED LITERATURY A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ V této kapitole jsou uvedeny vybrané literární i nepublikované prameny

Více

The response of weevil communities (Coleoptera: Curculionoidea) to the altitudinal zones of beech stands

The response of weevil communities (Coleoptera: Curculionoidea) to the altitudinal zones of beech stands JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 54, 2008 (6): 262 272 The response of weevil communities (Coleoptera: Curculionoidea) to the altitudinal zones of beech stands J. Beránek Faculty of Forestry and Wood Technology,

Více

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika)

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 217-232, 2010 Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) Lukáš Spitzer, Ondřej

Více

Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les)

Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les) Západočeské entomologické listy (2011), 2: 44 50 ISSN 1804-3062 Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les) Libor Dvořák Městské muzeum Mariánské Lázně, Goethovo náměstí 11, 353 01

Více

přílohy annex Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009

přílohy annex Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009 přílohy annex Vespertilio 13 14: 165 262, 2010 ISSN 1213-6123 Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009 Vladimír

Více

Motýli okresu Ústí nad Labem...J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1.

Motýli okresu Ústí nad Labem...J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1. Václav Vysoký Bibliografie: Knihy Motýli okresu Ústí nad Labem....J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1. Střevlíkovití okresu Ústí

Více

Acta rerum naturalium 1: 117 125, 2005 ISSN 1801-5972

Acta rerum naturalium 1: 117 125, 2005 ISSN 1801-5972 Vodní brouci rybníků v CHKO Žďárské vrchy (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae) Water Beetles of the Ponds in the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006/2007. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická. Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006/2007. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická. Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006/2007 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace Zpracovali: Předkládá: Mgr. Jaroslav Šťastný, Mgr. Jiří Vydra PhDr. Zdeňka

Více

Literatura. Milan E. F. Sláma: TESAŘÍKOVITÍ - CERAMBYCIDAE 357

Literatura. Milan E. F. Sláma: TESAŘÍKOVITÍ - CERAMBYCIDAE 357 Literatura An 1881: Nové naleziště tesaříka alpského (Rosalia alpina). Vesmír, 10: 95. An 1892: Larva tesaříka velikého (Cerambyx heros L.). Háj, 21: 82-83. An 1907: Tesaříci. Rozmarův lesnický týdeník,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007/2008. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007/2008. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007/2008 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace Zpracovali: Mgr. Jaroslav Šťastný, Mgr. Jiří Vydra Předkládá: PhDr. Zdeňka

Více

Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy

Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy Jaroslav Boháč Ústav ekologie krajiny AV ČR, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice e-mail-jardabo@uek.cas.cz 1. Úvod Význam Šumavy jak v regionálním tak i širším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005/2006. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická. Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005/2006. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická. Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005/2006 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace Zpracovali: Předkládá: Mgr. Jaroslav Šťastný, Mgr. Jiří Vydra PhDr. Zdeňka

Více

Seznam literatury vztahující se k území CHKO Beskydy (zpracovala: J. Tkáčiková)

Seznam literatury vztahující se k území CHKO Beskydy (zpracovala: J. Tkáčiková) Seznam literatury vztahující se k území CHKO Beskydy (zpracovala: J. Tkáčiková) Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. Ms. [Dipl. pr.; depon in: Knihovna

Více

Listorozí brouci (Coleoptera: Scarabaeoidea) dolního Pojizeří. Scarabaeoidea of the lower Jizera river region

Listorozí brouci (Coleoptera: Scarabaeoidea) dolního Pojizeří. Scarabaeoidea of the lower Jizera river region Elateridarium 5: 43-54, 14.2.2011 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Listorozí brouci (Coleoptera: Scarabaeoidea) dolního Pojizeří Scarabaeoidea of the lower Jizera river region Miroslav

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.5 Tvorba databáze

Více

PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ

PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 123-128 ISBN: 80-86046-33-4 PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ The contribution on the occurrence of ermine moths

Více

Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko

Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 423 429, 2006 Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Moth flies (Psychodidae, Diptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Jan Ježek Entomologické oddělení,

Více

issn: 1804-2732 tom. 4 / 2013 Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

issn: 1804-2732 tom. 4 / 2013 Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně issn: 1804-2732 tom. 4 / 2013 Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně R e c e i v e d : 1 3. 5. 2 0 1 3 A c t a C a r p. O c c., 4 : 7 9 8 5, 2 0 1 3 79 A c c e p t e d : 3.

Více

Katalog sbírky ploštic (Heteroptera) kolínského rodáka Otokara Kubíka uložené v Regionálním muzeu v Kolíně část II.

Katalog sbírky ploštic (Heteroptera) kolínského rodáka Otokara Kubíka uložené v Regionálním muzeu v Kolíně část II. PRÁCE MUZEA V KOLÍNĚ řada přírodovědná 7 (2006): 47-80 Katalog sbírky ploštic (Heteroptera) kolínského rodáka Otokara Kubíka uložené v Regionálním muzeu v Kolíně část II. Catalogue of the Heteroptera collection

Více

Současné rozšíření saranče vrzavé (Psophus stridulus, L.) (Caelifera: Acrididae) na Valašsku (Česká republika)

Současné rozšíření saranče vrzavé (Psophus stridulus, L.) (Caelifera: Acrididae) na Valašsku (Česká republika) Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 53-58, 2007 Současné rozšíření saranče vrzavé (Psophus stridulus, L.) (Caelifera: Acrididae) na Valašsku (Česká republika) Úvod Lukáš Spitzer Recent distribution of Rattle

Více

Antonín KŮRKA & Petr DOLEJŠ

Antonín KŮRKA & Petr DOLEJŠ Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 29: 137 148, 2011 ISBN: 978-80-87266-07-6 Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy) Spiders of the feather-grass steppe near Brozany

Více

TOPOLY JAKO HOSTITELÉ LESÁKA RUMĚLKOVÉHO ( CUCUJUS CINNABERINUS

TOPOLY JAKO HOSTITELÉ LESÁKA RUMĚLKOVÉHO ( CUCUJUS CINNABERINUS TOPOLY JAKO HOSTITELÉ LESÁKA RUMĚLKOVÉHO (CUCUJUS CINNABERINUS) (COLEOPTERA: CUCUJIDAE) Poplars as Host Wood Plants of the Flat Bark Beetle (Cucujus cinnaberinus) (Coleoptera: Cucujidae) Jakub Horák Katedra

Více

Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny

Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny Acta rerum naturalium 3: 23 28, 2007 ISSN 1803-1587 Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae)

Více

Zerynthia polyxena. Program aktivní péče o ohrožené druhy motýlů Zlínského kraje. 1. Výchozí informace

Zerynthia polyxena. Program aktivní péče o ohrožené druhy motýlů Zlínského kraje. 1. Výchozí informace Program aktivní péče o ohrožené druhy motýlů Zlínského kraje Zerynthia polyxena 1. Výchozí informace 1.1 Taxonomická charakteristika 1.1.1 Nomenklatura Pestrokřídlec podražcový - Zerynthia polyxena (Denis

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2014 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2014 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2014 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

5 Vyhodnocení činnosti

5 Vyhodnocení činnosti 5 Vyhodnocení činnosti 5.1 Monitoring a výzkum Historie výzkumu Českého Švýcarska V následujícím přehledu je stručně uvedena historie výzkumné činnosti v oborech botanika, zoologie, geologie/geomorfologie,

Více

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí THAYENSIA (ZNOJMO) 2011, 8: 57 67. ISSN 1212-3560 Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí New bryophyte records from Podyjí National Park Zbyněk H r a d í l e k 1, Zdeněk M u s i l 2 1 Katedra botaniky,

Více