Stanislav Benedikt, seznam publikací k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanislav Benedikt, seznam publikací k 31.12.2014"

Transkript

1 Stanislav Benedikt, seznam publikací k BENEDIKT S. 1985a: Předběžná zpráva o střevlících (Coleoptera, Carabidae) slanisek z území ČSSR. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 3: BENEDIKT S. 1985b: Slanomilní střevlíkovití (Carabidae, Coleoptera) na slaniskách Žitného ostrova. Prehlad odborných výsledkov Západoslovenského tábora ochrancov prírody, Zv. I, Západoslovenský krajský národný výbor odbor kultúry, Bratislava, pp BENEDIKT S. 1986: Faunistic records from Czechoslovakia. Acta entomologica bohemoslovaca, 83: 155. BENEDIKT S. & BOHÁČ J.1986: Drabčíci (Coleoptera, Staphylinidae) na slaniskách jihozápadního Slovenska. (Staphylinids (Coleoptera, Staphylinidae) on salt marshes of southwestern Slovakia). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 22: BENEDIKT S. 1987: Zajímavá fauna terikolních nosatců (Coleoptera, Curculionidae) na Radnicku. (Die interessante Fauna der terrikollen Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae) in der Umgebung der Stadt Radnice). Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 4 5: 5 6. BENEDIKT S. 1988: K ochraně hmyzu na slaniskách. Zborník odborných prác V. Západoslovenského TOP-u, Zv. IV, Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava, pp BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1989: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 6 7 ( ): BENEDIKT S. 1990: Příspěvek k rozšíření brouků skupiny Heteromera (Coleoptera) na Plzeňsku. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 8: BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk sběrů za rok Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 8: BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1991: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1990 a doplněk sběrů z předcházejícího období. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, Series carabidologica, 1: BENEDIKT S. 1992: Dyschirius substriatus priscus J. Müller, 1922, Bembidion humerale Sturm, 1925, Patrobus assimilis Chaudoir, 1844, Harpalus politus Dejean, 1929 et Agonum ericeti (Panzer, 1809). In: Faunistic Records from Czechoslovakia. Coleoptera, Carabidae. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 89:

2 BENEDIKT S. 1994a: Druhy nosatců (Coleoptera:Curculionidae) nové pro území Slovenska. (New species of weevils (Coleoptera, Curculionidae) for Slovakia). Klapalekiana, 30: BENEDIKT S. 1994b: Faunistic records from the Czech Republic 13. Coleoptera: Curculionidae. Klapalekiana, 30: 170. BENEDIKT S., BENEDIKT V., DOLEŽAL Z., KROŠLÁK J. & CIHLÁŘ V. 1994: Entomologický inventarizační průzkum PR Střela (Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera) Mscr., 6 pp. [Deponováno Okresní úřad Plzeň-sever]. BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1994: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1991 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, Series carabidologica, 2 (1992): BENEDIKT S. & VESELÝ P. 1994: K bionomii, morfologii a rozšíření Pangus scaritides v Československu. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, Series carabidologica, 2 (1992): 3 5. BENEDIKT S. 1995: Entomologické hodnocení lokality Jurský Chlm. [Entomological evaluation of the Jurský Chlm locality]. Mscr., 13 pp. [Deponováno Okresný úrad Nové Zámky, odbor životného prostredia]. BENEDIKT S. 1996a: Hodnocení lokality Slanisko Okomán. [Evaluation of the locality Slanisko Okomán]. Mscr., 4 pp. [Deponováno Okresný úrad Nové Zámky, odbor životného prostredia]. BENEDIKT S. 1996b: Entomologické hodnocení lokality Tvrdošovce slané louky. [Entomological evaluation of the locality Tvrdošovce slané louky]. Mscr., 10 pp. [Deponováno Okresný úrad Nové Zámky, odbor životného prostredia]. BENEDIKT S. 2000a: Nosatci (Coleoptera: Curculionidae) písečných přesypů u Nesvad v Podunajské nížině. (Weevils (Coleoptera: Curculionidae) of sand dunes near Nesvady in Danubian Lowland). Rosalia, 15: BENEDIKT S. 2000b: Otiorhynchus torulensis sp. n. (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey. Klapalekiana, 36: 1 5. BENEDIKT S. 2001: Brachysomus rokosensis sp. n. from Slovakia with remarks on distribution and bionomics of the genus Brachysomus in the Western Carpathian Mts. (Coleoptera: Curculionidae). Klapalekiana, 37: BENEDIKT S. 2004a: Inventarizační průzkum NPR Čerchovské hvozdy. Coleoptera. Mscr., 8 pp. + 3 přílohy [Deponováno AOPK ČR]. BENEDIKT S. 2004b: Inventarizační průzkum NPP Pastviště u Fínů. Coleoptera. Mscr., 8 pp. + 5 příloh [Deponováno AOPK ČR].

3 BENEDIKT S. 2004c: Inventarizační průzkum NPR Soos. Coleoptera. Mscr., 12 pp. + 5 příloh [Deponováno AOPK ČR]. BENEDIKT S. 2004d: Inventarizační průzkum NPP Železná hůrka. Coleoptera. Unpublished manuscript. Mscr., 6 pp. + 3 přílohy [Deponováno AOPK ČR]. BENEDIKT S. 2005a: Inventarizační průzkum NPR Velké Jeřábí jezero, NPR Velký močál a připravované NPR Rolavská vrchoviště. Coleoptera. Mscr., 13 pp. + 9 příloh [Deponováno AOPK ČR]. BENEDIKT S. 2005b: Hodnocení výskytu a stavu populací vybraných druhů Coleoptera na území evropského významu SKUEV0225 Muránska planina (závěrečná zpráva). Mscr., 23 pp. [Deponováno ŠOPSR, Banská Bystrica]. BENEDIKT S. & STREJČEK J. 2005: Curculionoidea (nosatci), pp In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. KRÁTKÝ J. & BENEDIKT S. 2005: Nálezy nosatců (Coleoptera, Curculionidae) Aulacobaris kaufmanni (Reitter, 1897) a Glocianus inhumeralis (Schultze, 1896) na Muránské planině. (Records of weevils Aulacobaris kaufmanni (Reitter, 1897) and Glocianus inhumeralis (Schultze, 1896) from Muránska planina plateau). Entomofauna carpathica, 17: 115. BENEDIKT S. 2006a: Inventarizační průzkum PR Podhorní vrch. Coleoptera. Mscr., 8 pp. + 3 přílohy [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S. 2006b: Inventarizační průzkum PR Prameniště Teplé. Coleoptera. Mscr., 8 pp. + 4 přílohy [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S. 2006c: Brouci (Coleoptera) Rolavských vrchovišť informace z koleopterologického průzkumu v roce Sborník k semináři "Průzkum a ochrana rolavských rašelinišť", Kraslice, 5. září 2006, pp BENEDIKT S. & MANTIČ M. 2006: Nové druhy brouků (Coleoptera) pro Slovensko z území Tematínských vrchů. (First records of beetles (Coleoptera) in Slovakia from the territory of Tematínské vrchy hills). Entomofauna carpathica, 18: KEJVAL Z., BENEDIKT S., DONGRES V. & DOLEŽAL Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka). Erica, 13: BENEDIKT S. 2007a: Vzpomínka na malíře a entomologa Zdeňka Doležala. Erica, 14: BENEDIKT S. 2007b: Vzpomínka na Zdeňka Doležala. Živa, 55: LXXXVII.

4 BENEDIKT S. & KRÁTKÝ J. 2007: Nové druhy nosatců (Coleoptera, Curculionidae) pro Slovensko. (New species of weevils (Coleoptera, Curculionidae) for Slovakia). Entomofauna carpathica, 19: BENEDIKT S., STEJSKAL R. & ŠPRYŇAR P. 2007: Faunistic records from the Czech Republic Coleoptera: Curculionidae. Klapalekiana, 43 (3 4): BENEDIKT S. 2008a: Inventarizační průzkum EVL Údolí Ohře. Coleoptera (závěrečná zpráva). Mscr., 11 pp. + 6 příloh [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S. 2008b: Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) v území Sokolov předpolí lomu Jiří. Mscr., 4 pp. + 3 přílohy [Deponováno Občanské sdružení Ametyst, Plzeň]. KEJVAL Z., BENEDIKT S. & DOLEŽAL Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech Erica, 15: BENEDIKT S. 2009a: Amphigonic populations of the weevil species Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785) and Cathormiocerus aristatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) in Western Carpathians. (Amfigonní populace nosatců Brachysomus echinatus a Cathormiocerus aristatus (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) v Západních Karpatech). Klapalekiana, 45: 1 7. BENEDIKT S. 2009b: Brachysomus bohemicus sp. n. from the Czech Republic (Coleoptera: Curculionidae). Klapalekiana, 45: BENEDIKT S. 2009c: Otevření expozice profesora Jana Roubala v Chudenicích. Klapalekiana, 45: BENEDIKT S. 2009d: Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) v území EVL Stříbro vojenské cvičiště Mscr., 2 pp. + příloha [Deponováno Občanské sdružení Ametyst, Plzeň]. BENEDIKT S. 2009e: Vyhodnocení společenstva brouků EVL Zlatník Želenický vrch. Mscr., 9 pp. + příloha [Deponováno Občanské sdružení Ametyst, Plzeň]. BENEDIKT S. 2009f: Vyhodnocení společenstva brouků EVL Říp. Mscr., 4 pp. + příloha [Deponováno Občanské sdružení Ametyst, Plzeň]. BENEDIKT S. 2009g: Vyhodnocení průzkumu fauny brouků (Coleoptera) v územích vybraných vojenských cvičišť v roce Mscr., 7 pp. + příloha [Deponováno Daphne ČR Institut aplikované ekologie]. KEJVAL Z. & BENEDIKT S. 2009: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech Erica, 16: BENEDIKT S. 2010a: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Kaňon Ohře (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000). (Beetle (Coleoptera) fauna in the locality Kaňon Ohře (Site of Community Importance Natura 2000)). Západočeské entomologické listy, 1: Online:

5 BENEDIKT S 2010b: Inventarizační průzkum EVL Bystřina Lužní potok: Coleoptera (závěrečná zpráva). Mscr., 23 pp. + příloha [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S 2010c: Význam xerotermních pastvin v oblasti Muránské planiny pro výskyt některých druhů brouků. (The importance of the xerothermic pastures in the Muránska planina Mts for the occurence of some beetle species). Reussia, 5 (1 2): BENEDIKT S. & BEZDĚČKA P. 2010: Jan Roubal, život a dílo. Vydal Městys Chudenice, Arkáda, Klatovy, 64 pp. BOUKAL M. & BENEDIKT S. 2010: Laccobius atratus nový druh vodomila pro Českou republiku (Coleoptera: Hydrophilidae) (Laccobius atratus a new species of the water scavenger beetle for the Czech Republic (Coleoptera: Hydrophilidae)). Západočeské entomologické listy, 1: Online: SCHMIDT J. & BENEDIKT S. 2010: Zur Verbreitung des Agonum siculum Dejean, 1828 (Coleoptera, Carabidae). Entomologische Nachrichten und Berichte, 54: BENEDIKT S. 2011a: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Bystřina Lužní potok (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000). Beetle (Coleoptera) fauna in the locality Bystřina Lužní Potok (Site of Community Importance Natura 2000). Západočeské entomologické listy, 2: Online: BENEDIKT S 2011b: Inventarizační průzkum NPR Kladské rašeliny (zpráva z průzkumu). Mscr., 18 pp. + příloha [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S 2011c: Inventarizační průzkum NPR Pluhův bor (zpráva z průzkumu). Mscr., 10 pp. + příloha [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S 2011d: Zpráva z průzkumu brouků (Coleoptera) na území NP Muránska planina v letech Mscr., 78 pp. + příloha [Deponováno Správa NP Muránska planina, Revúca]. BENEDIKT S., BOUKAL M. & STRAKA M. 2011: Ochthebius melanescens potvrzení výskytu v Čechách (Coleoptera: Hydraenidae) (Ochthebius melanescens occurrence confirmed in Bohemia (Coleoptera: Hydraenidae)). Západočeské entomologické listy, 2: Online: BENEDIKT S., BOROVEC R., FREMUTH J., KRÁTKÝ J., SCHÖN K., SKUHROVEC J. & TRÝZNA M. 2011: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae (Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. Part 1. Systematics, faunistics, history of research on weevils in the Czech Republic and

6 Slovakia, structure outline, checklist. Comments on Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Klapalekiana, 46 (Suppl.): MANTIČ M. & BENEDIKT S. 2011: Nálezy drabčíků (Coleoptera, Staphylinidae) Platystethus laevis Märkel et Kiesenwetter, 1848 a Cousya nigrata (Fairmaire et Laboulbéne, 1856) na Slovensku. (Findings of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) Platystethus laevis Märkel et Kiesenwetter, 1848 and Cousya nigrata (Fairmaire et Laboulbéne, 1856) in Slovakia). Folia Faunistica Slovaca 16(1): WEILL P., PELLETIER J., BENEDIKT S. & KRESL P. 2011: Liste des charançons collectés en Syrie durant trois années complètes et plusieurs excursions base pour un futur catalogue (Coleoptera: Curculionoidea). Weevil News 66, 25 pp. Online: BENEDIKT S. 2012a: Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae) (Fungus weevil Pseudochoragus piceus new species for Bohemia (Coleoptera: Anthribidae)). Západočeské entomologické listy, 3: Online: BENEDIKT S. 2012b: Anacamptis pyramidalis, Daphne cneorum, Himantoglossum adriaticum, Lathyrus lacteus, Limodorum abortivum, Linum flavum, Onosma visianii, Orchis pallens, Orchis ustulata subsp. aestivalis, Ruta graveolens. Pp In: Eliáš P.: Zaujímavejšie floristické nálezy. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 34(1): BENEDIKT S. 2013: Příspěvek k výskytu nosatce Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) (Coleptera: Curculionoidea) v České republice (Report to the occurrence of the weevil Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) (Coleptera: Curculionoidea) in the Czech Republic). Západočeské entomologické listy, 4: Online: BENEDIKT S. 2014: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) Jelšavského krasu (Slovensko) (Contribution to the knowledge of beetles (Coleoptera) from the Jelšavský kras (karst) (Slovakia)). Západočeské entomologické listy, 5: Online:

Příspěvek k výskytu nosatce Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) (Coleptera: Curculionoidea) v České republice

Příspěvek k výskytu nosatce Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) (Coleptera: Curculionoidea) v České republice Západočeské entomologické listy (2013), 4: 61 65 ISSN 1804-3062 Příspěvek k výskytu nosatce Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) (Coleptera: Curculionoidea) v České republice Stanislav Benedikt

Více

Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae)

Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae) Západočeské entomologické listy (2012), 3: 49 52 ISSN 1804-3062 Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae) Stanislav Benedikt Částkova 10, 326 00 Plzeň, Czech Republic;

Více

Jiří Skuhrovec: Curriculum vitae

Jiří Skuhrovec: Curriculum vitae Jiří Skuhrovec: Curriculum vitae Contact address: Department of Plant Ecology and Weed Science Crop Research Institute Drnovská 507 CZ - 161 06 Praha 6 Ruzyně EUROPE, CZECH REPUBLIC E-mail address: jirislavskuhrovec

Více

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách Západočeské entomologické listy (2012), 3: 1 5 ISSN 1804-3062 Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách Václav Týr Žihle 119, 331 65 Žihle; e-mail: vaclavtyr@seznam.cz

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně

Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně Západočeské entomologické listy (2013), 4: 1 9 ISSN 1804-3062 Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně Ivo Těťál Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň, e-mail: itetal@zcm.cz

Více

Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice

Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice Západočeské entomologické listy (2012), 3: 44 48 ISSN 1804-3062 Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice Libor Dvořák 1 & Pavel Bezděčka 2 1 Městské

Více

Členové výboru EKOENTO ČR sdružení aplikované ekologie o.s.

Členové výboru EKOENTO ČR sdružení aplikované ekologie o.s. Členové výboru EKOENTO ČR sdružení aplikované ekologie o.s. Mgr. Tomáš Kopecký biologie, chemie, ekologie, entomologie Ing. Filip Pavel ekologie a entomologie lesa Projekty, průzkumy, zprávy z průzkumů

Více

Zápis z Valného shromáždění České společnosti entomologické, konaného 8.2.2008 v Praze.

Zápis z Valného shromáždění České společnosti entomologické, konaného 8.2.2008 v Praze. Zápis z Valného shromáždění České společnosti entomologické, konaného 8.2.2008 v Praze. Přítomno (podle prezenční listiny) 49 členů: P. Baňař, J. Beneš, A. Bezděk, J. Bezděk, S. Bílý, L. Blažej, Z. Bouček,

Více

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky Elateridarium 3: 35-40, 21.5.2009 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Více

Pavel Bezděčka. Vybrané myrmekologické publikace

Pavel Bezděčka. Vybrané myrmekologické publikace Pavel Bezděčka Vybrané myrmekologické publikace BEZDĚČKA P. 1982: Lesní mravenci skupiny Formica rufa v ČSSR. Zprávy ČSE, Klíče k určování hmyzu: 139 144. BEZDĚČKA P. 1982: Biologie lesních mravenců a

Více

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika)

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2.2.2010 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v městském parku ve Znojmě

Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v městském parku ve Znojmě THAYENSIA (ZNOJMO) 2013, 10: 39 52. ISSN 1212-3560 Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v městském parku ve Znojmě Interesting records of beetles (Coleoptera) in Znojmo city park Robert S t e j s k a l

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae)

Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae) Západočeské entomologické listy (2013), 4: 69 73 ISSN 1804-3062 Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae) Jiří Lahoda Chrastavice 89, 344 01 Domažlice,

Více

Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000

Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000 ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 28 (2001): 207-213 ISBN: 80-85031- 39-6 Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000 Expansion of Cloudet Yellow

Více

Severočeské muzeum, Masarykova 11, CZ-460 01 Liberec; e-mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz 3

Severočeské muzeum, Masarykova 11, CZ-460 01 Liberec; e-mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz 3 Západočeské entomologické listy (2015), 6: 69 135 ISSN 1804-3062 Výsledky sledování výskytu vybraných taxonů střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) na Šumavě v letech 2011 a 2012 a shrnutí dosavadních

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka Elateridarium 9: 118-122, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace

Více

Motýli okresu Ústí nad Labem...J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1.

Motýli okresu Ústí nad Labem...J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1. Václav Vysoký Bibliografie: Knihy Motýli okresu Ústí nad Labem....J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1. Střevlíkovití okresu Ústí

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka Elateridarium 8: 104-111, 1.10.2014 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického

Více

Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Chlum. Report of the research of the saproxylic beetles (Coleoptera) in locality Chlum

Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Chlum. Report of the research of the saproxylic beetles (Coleoptera) in locality Chlum Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Chlum Report of the research of the saproxylic beetles (Coleoptera) in locality Chlum Ing. Filip Pavel Vysoká nad Labem 248, 503 31 Vysoká

Více

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Platynini v České republice

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Platynini v České republice Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Platynini v České republice Obsah: Platynini Soubor map rozšíření druhu Agonum afrum (Duftschmid, 1812)

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Michal Ouda. Západočeské entomologické listy (2011), 2: 7 12 ISSN 1804-3062. Ke Štěpnici 563, 331 01 Plasy; e-mail: michalouda@seznam.

Michal Ouda. Západočeské entomologické listy (2011), 2: 7 12 ISSN 1804-3062. Ke Štěpnici 563, 331 01 Plasy; e-mail: michalouda@seznam. Západočeské entomologické listy (2011), 2: 7 12 ISSN 1804-3062 Příspěvek k faunistice a rozlišení druhů skupiny Cryptocephalus hypochoeridis (Coleoptera, Chrysomelidae: Cryptocephalinae) na území bývalého

Více

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Obsah: Carabini Soubor map rozšíření druhu Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784)

Více

Výskyt Dicronychus equiseti (Coleoptera: Elateridae) v Čechách (Česká republika)

Výskyt Dicronychus equiseti (Coleoptera: Elateridae) v Čechách (Česká republika) Elateridarium 5: 248-253, 9.12.2011 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výskyt Dicronychus equiseti (Coleoptera: Elateridae) v Čechách (Česká republika) The occurrence of Dicronychus

Více

Brouci čeledi Scraptiidae ve sbírce Muzea Chodska

Brouci čeledi Scraptiidae ve sbírce Muzea Chodska Západočeské entomologické listy (2014), 5: 27 31 ISSN 1804-3062 Brouci čeledi Scraptiidae ve sbírce Muzea Chodska Zbyněk Kejval Muzeum Chodska, Chodské náměstí 96, CZ-344 01 Domažlice, Czech Republic;

Více

1.18.2. Koleopterologický průzkum na území PR Skalka

1.18.2. Koleopterologický průzkum na území PR Skalka 1. Úvod 1.18.2. Koleopterologický průzkum na území PR Skalka Zpráva o realizaci projektu obsahuje výsledky inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) v období květen-září 2010. V tabulkové příloze je

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Soupis nálezů majkovitých brouků (Coleoptera: Meloidae) ze západních Čech

Soupis nálezů majkovitých brouků (Coleoptera: Meloidae) ze západních Čech Západočeské entomologické listy (2015), 6: 12 17 ISSN 1804-3062 Soupis nálezů majkovitých brouků (Coleoptera: Meloidae) ze západních Čech Václav Týr Žihle 119, 331 65 Žihle; e-mail: vaclavtyr@seznam.cz

Více

Brouci - drabčíkovití

Brouci - drabčíkovití Brouci - drabčíkovití Jaroslav Boháč 1, Jan Matějíček 2, Rudolf Rous 3 1 Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Na Zlaté stoce, 370 05 České Budějovice, e-mail: jardabo@seznam.cz, 2 Formánkova 436,

Více

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Erica, Plzeň, 20: 131 140, 2013 131 Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Thick-shelled river mussel (Unio crassus) in a millrace of

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) na monitorovacích plochách v lesích Boubínského masivu z hlediska dalšího monitorování stavu biotopů

Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) na monitorovacích plochách v lesích Boubínského masivu z hlediska dalšího monitorování stavu biotopů AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 212 217 Srní 4. 7. října 2004 Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) na monitorovacích plochách v lesích Boubínského masivu z hlediska dalšího monitorování stavu

Více

Biodiversity of the invertebrates in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) the current state of knowledge

Biodiversity of the invertebrates in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) the current state of knowledge ISSN 1211-8788 ISBN 978-80-7028-391-2 Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 897 933, 2012 Biodiversity of the invertebrates in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere

Více

První český nález reliktního motýla pouzdrovníčka Coleophora uliginosella Glitz na šumavských rašeliništích (Lepidoptera: Coleophoridae)

První český nález reliktního motýla pouzdrovníčka Coleophora uliginosella Glitz na šumavských rašeliništích (Lepidoptera: Coleophoridae) Silva Gabreta vol. 19 (1) p. 51 56 Vimperk, 2013 První český nález reliktního motýla pouzdrovníčka Coleophora uliginosella Glitz na šumavských rašeliništích (Lepidoptera: Coleophoridae) The first Czech

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

První nález můry Noctua interjecta Hübner, 1803 na Šumavě s poznámkami k šíření druhu v České republice (Lepidoptera: Noctuidae)

První nález můry Noctua interjecta Hübner, 1803 na Šumavě s poznámkami k šíření druhu v České republice (Lepidoptera: Noctuidae) Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 95 99 Vimperk, 2006 První nález můry Noctua interjecta Hübner, 1803 na Šumavě s poznámkami k šíření druhu v České republice (Lepidoptera: Noctuidae) The first record of noctuid

Více

Výsledky entomologického průzkumu vybraných skupin hmyzu na území Významného krajinného prvku Panský vrch

Výsledky entomologického průzkumu vybraných skupin hmyzu na území Významného krajinného prvku Panský vrch Západočeské entomologické listy (2014), 5: 17 26 ISSN 1804-3062 Výsledky entomologického průzkumu vybraných skupin hmyzu na území Významného krajinného prvku Panský vrch Libor Dvořák 1 & Kateřina Dvořáková

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribů Trechini, Tachyini a Bembidiini v České republice

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribů Trechini, Tachyini a Bembidiini v České republice Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribů Trechini, Tachyini a Bembidiini v České republice Obsah: Trechini Soubor map rozšíření druhu Blemus discus

Více

Západočeské Entomologické Listy. ročník 5 2014 i n tern eto vý ča sop i s. vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni

Západočeské Entomologické Listy. ročník 5 2014 i n tern eto vý ča sop i s. vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni ročník 5 2014 i n tern eto vý ča sop i s Západočeské Entomologické Listy vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni ISSN 1804-3062 pouze on-line verze Západočeské entomologické

Více

Zpráva o výskytu Ampulex fasciata a Dolichurus corniculus (Hymenoptera: Ampulicidae) v západních Čechách

Zpráva o výskytu Ampulex fasciata a Dolichurus corniculus (Hymenoptera: Ampulicidae) v západních Čechách Silva Gabreta vol. 15 (3) p. 211 215 Vimperk, 2009 Zpráva o výskytu Ampulex fasciata a Dolichurus corniculus (Hymenoptera: Ampulicidae) v západních Čechách Report on the occurrence of Ampulex fasciata

Více

Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio)

Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio) Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio) v rámci aktivity: C Konkrétní ochranářské aktivity C7 - Vytváření podmínek pro nerušený vývoj populací vranek Daphne ČR Institut

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

NOSATEC LIXUS VILIS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) NA ZNOJEMSKU

NOSATEC LIXUS VILIS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) NA ZNOJEMSKU THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 139 143. ISSN 1212-3560 NOSATEC LIXUS VILIS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) NA ZNOJEMSKU WEEVIL LIXUS VILIS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) IN THE ZNOJMO REGION Robert S t e j s k

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

OH_D.23_Místa s omezeným přístupem k vodní hladině. Ochraná pásma vodních zdrojů povrchových vod I. stupně

OH_D.23_Místa s omezeným přístupem k vodní hladině. Ochraná pásma vodních zdrojů povrchových vod I. stupně Ochraná pásma vodních zdrojů povrchových vod I. stupně OP1 14201000 Karlovarský Eliášův p. 141860000100 Povodí Ohře OP2 14121000 Karlovarský Bílý p. 141180000100 Lesy ČR OP3 14201000 Karlovarský Jáchymovský

Více

Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) a dvoukřídlých (Diptera) v jihovýchodní části Šumavy a Pošumaví

Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) a dvoukřídlých (Diptera) v jihovýchodní části Šumavy a Pošumaví Silva Gabreta vol. 14 (3) p. 179 186 Vimperk, 2008 Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) a dvoukřídlých (Diptera) v jihovýchodní části Šumavy a Pošumaví Interesting findings of beetles (Coleoptera) and dipterous

Více

Západočeské Entomologické Listy. ročník 3 2012 internetový časopis. vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni

Západočeské Entomologické Listy. ročník 3 2012 internetový časopis. vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni ročník 3 2012 internetový časopis Západočeské Entomologické Listy vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni ISSN 1804-3062 pouze on-line verze Západočeské entomologické listy (2012),

Více

EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH. Title: Forgotten role of fires in Central European forests: Critical importance

EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH. Title: Forgotten role of fires in Central European forests: Critical importance EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH Title: Forgotten role of fires in Central European forests: Critical importance of early post fire successional stages for bees and wasps (Hymenoptera: Aculeata) Authors:

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Pavel Moravec 1) & Karel Rébl 2)

Pavel Moravec 1) & Karel Rébl 2) Elateridarium 6: 29-53, 27.2.2012 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

Stlačenkovití (Diptera: Opetiidae a Platypezidae) Jizerských hor a Frýdlantska

Stlačenkovití (Diptera: Opetiidae a Platypezidae) Jizerských hor a Frýdlantska Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 26: 255 260, 2008 ISBN 978-80-87266-00-7 Stlačenkovití (Diptera: Opetiidae a Platypezidae) Jizerských hor a Frýdlantska Opetiidae and Platypezidae (Diptera)

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Ing. Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Závěrečná prezentace výsledků projektu Vliv chráněných území na rozvoj

Více

Nové a potvrzené druhy drabčíků (Coleoptera: Staphylinidae) pro Slovensko

Nové a potvrzené druhy drabčíků (Coleoptera: Staphylinidae) pro Slovensko Západočeské entomologické listy (2015), 6: 12 21 ISSN 1804-3062 Nové a potvrzené druhy drabčíků (Coleoptera: Staphylinidae) pro Slovensko Stanislav Benedikt 1, Marion Mantič 2 & Jiří Ch. Vávra 3 1 Částkova

Více

1.7.1. Koleopterologický průzkum na území PR Džungle

1.7.1. Koleopterologický průzkum na území PR Džungle 1.7.1. Koleopterologický průzkum na území PR Džungle 1. Úvod Závěrečná zpráva projektu obsahuje výsledky inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) v období duben-červenec 2010. V tabulkové příloze

Více

Entomologické dny v roce 2011

Entomologické dny v roce 2011 Published December 28, 2011 Klapalekiana, 47: 299 304, 2011 ISSN 1210-6100 Entomologické dny v roce 2011 Česká společnost entomologická uspořádala v roce 2011 opět tradiční setkání zájemců o entomologii

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC -- 318

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC -- 318 Published December 28, 2011 Klapalekiana, 47: 265 269, 2011 ISSN 1210-6100 FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC -- 318 Diptera: Chironomidae Hayesomyia tripunctata (Goetghebuer, 1922). Bohemia centr.:

Více

Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 7.část. Omalisidae, Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Lymexylidae

Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 7.část. Omalisidae, Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Lymexylidae Západočeské entomologické listy (2013), 4: 77 82 ISSN 1804-3062 Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 7.část. Omalisidae, Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Lymexylidae Václav Týr 1 & Libor Dvořák 2 1 Žihle

Více

Dytiscidae (potápníkovití)

Dytiscidae (potápníkovití) FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, 760 pp.; 2005 Agentura ochrany

Více

Poznámky k rozšíření Cerophytum elateroides (Coleoptera, Cerophytidae) Distributional notes on Cerophytum elateroides (Coleoptera, Cerophytidae)

Poznámky k rozšíření Cerophytum elateroides (Coleoptera, Cerophytidae) Distributional notes on Cerophytum elateroides (Coleoptera, Cerophytidae) Elateridarium 8: 31-35, 11.2.2014 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Poznámky k rozšíření Cerophytum elateroides (Coleoptera, Cerophytidae) Distributional notes on Cerophytum elateroides

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

NOVÉ ÚDAJE O ROZŠÍŘENÍ STŘEVLÍKA LINNÉOVA,CARABUS LINNEI (COLEOPTERA: CARABIDAE) NA ÚZEMÍ CHKO ŽELEZNÉ HORY

NOVÉ ÚDAJE O ROZŠÍŘENÍ STŘEVLÍKA LINNÉOVA,CARABUS LINNEI (COLEOPTERA: CARABIDAE) NA ÚZEMÍ CHKO ŽELEZNÉ HORY Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (2009): 145-152 ISSN 1212-1460 NOVÉ ÚDAJE O ROZŠÍŘENÍ STŘEVLÍKA LINNÉOVA,CARABUS LINNEI (COLEOPTERA: CARABIDAE) NA ÚZEMÍ CHKO ŽELEZNÉ HORY New records of the distribution

Více

SPOLEČENSTVA SEKÁČŮ (OPILIONIDA) LUŽNÍHO LESA V NPR RANŠPURK A JEJICH FLUKTUACE

SPOLEČENSTVA SEKÁČŮ (OPILIONIDA) LUŽNÍHO LESA V NPR RANŠPURK A JEJICH FLUKTUACE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 16 Číslo 2, 2005 SPOLEČENSTVA SEKÁČŮ (OPILIONIDA) LUŽNÍHO LESA

Více

Základní entomologický průzkum v PR Dětaňský chlum

Základní entomologický průzkum v PR Dětaňský chlum Základní entomologický průzkum v PR Dětaňský chlum Coleoptera: střevlíkovití (Carabidae), drabčíkovití (Staphylinidae) (čtverec 5845 čtvercového mapování fauny) Základní entomologický průzkum čeledí Staphylinidae

Více

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 28. července 2014

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Dle rozdělovníku. Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Dle rozdělovníku. Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10 ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 7. srpna 2015 69621/ENV/14

Více

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO Ing. Monika HAMANOVÁ Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita,

Více

Ground and carrion beetles (Coleoptera: Carabidae, Silphidae) of the Natural Monument Kamenec (Podbeskydský biogeographical region, Czech Republic)

Ground and carrion beetles (Coleoptera: Carabidae, Silphidae) of the Natural Monument Kamenec (Podbeskydský biogeographical region, Czech Republic) Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 15: 035-044, 2005 ISBN 80 86166-18-X Střevlíkovití a mrchožroutovití brouci (Coleoptera: Carabidae, Silphidae) Přírodní památky Kamenec (Podbeskydský bioregion,

Více

Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus) národní přírodní rezervace Praděd (Hrubý Jeseník)

Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus) národní přírodní rezervace Praděd (Hrubý Jeseník) ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 58: 243-249, 2009 Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus) národní přírodní rezervace Praděd (Hrubý Jeseník) Monika Mazalová, Libor Dvořák, Pavel Bezděčka

Více

Příspěvěk k poznání listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) Beřkovické obory a jejího okolí

Příspěvěk k poznání listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) Beřkovické obory a jejího okolí Elateridarium 5: 254-259, XX.12.2011 - RUKOPIS ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvěk k poznání listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) Beřkovické obory a jejího okolí

Více

Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v letech 1991 2010

Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v letech 1991 2010 Published August, 2012 Klapalekiana, 48: 29 73, 2012 ISSN 1210-6100 Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v letech 1991 2010 Faunistic survey of beetles (Coleoptera)

Více

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ Aktuality 2011 Vážení přátelé motýlů a přírody, dovolte nám při této příležitosti stručně představit Společnost pro ochranu motýlů České republiky (SOM). Tato organizace je

Více

Historie botanického výzkumu Českého krasu. Jarmila Kubíková

Historie botanického výzkumu Českého krasu. Jarmila Kubíková Historie botanického výzkumu Českého krasu Jarmila Kubíková Čtyři období výzkumu Prvé období: Floristika v 18. a 19. století a počátky fytocenologie v první polovině 20.století Druhé období: 1950 až 1970

Více

ročník 2 2011 Západočeské Entomologické Listy vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni ISSN 1804-3062 pouze on-line verze

ročník 2 2011 Západočeské Entomologické Listy vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni ISSN 1804-3062 pouze on-line verze ročník 2 2011 i n te r n e t o v ý č a s o p i s Západočeské Entomologické Listy vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni ISSN 1804-3062 pouze on-line verze Západočeské entomologické

Více

Modrásek Scolitantides baton (Bergsträsser, 1779) (Lepidoptera: Lycaenidae) v západních Čechách: výskyt a poznámky k bionomii

Modrásek Scolitantides baton (Bergsträsser, 1779) (Lepidoptera: Lycaenidae) v západních Čechách: výskyt a poznámky k bionomii Západočeské entomologické listy (2015), 6: 7 11 ISSN 1804-3062 Modrásek Scolitantides baton (Bergsträsser, 1779) (Lepidoptera: Lycaenidae) v západních Čechách: výskyt a poznámky k bionomii Petr Heřman,

Více

Příspěvek k poznání rozšíření dvou druhů ostruháčků (Lepidoptera: Lycaenidae) v severních Čechách

Příspěvek k poznání rozšíření dvou druhů ostruháčků (Lepidoptera: Lycaenidae) v severních Čechách Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 32: 163 170, 2014 ISBN 978-80-87266-16-8 Příspěvek k poznání rozšíření dvou druhů ostruháčků (Lepidoptera: Lycaenidae) v severních Čechách On the occurrence

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01381/ZV/16 VYŘIZUJE: Aneta Dvořáková DATUM: 1. 4. 2016

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01381/ZV/16 VYŘIZUJE: Aneta Dvořáková DATUM: 1. 4. 2016 AOPK ČR Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy Brněnská 39 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: +420 566 653 111 e-mail: zdarvrch@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01381/ZV/16 VYŘIZUJE:

Více

Čeleď / Family Curculionidae, podčeleď / Subfamily Hyperinae

Čeleď / Family Curculionidae, podčeleď / Subfamily Hyperinae Prussia, Silesia on the Bohemian border and also in Lower Austria, so, it surely also occurs somewhere in Moravia. Strejček s above-mentioned record for Moravia is probably based on this historical comment.

Více

je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců.

je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců. Radka TILŠAROVÁ 1, Vladimír NEHYBKA 2 ZÁPADNÍ ČECHY 1991-2005 PŘEHLED SEISMICKÉ AKTIVITY PODLE OBLASTÍ WESTERN BOHEMIA 1991-2005 OVERVIEW OF SEISMIC ACTIVITY IN PARTICULAR AREAS Abstract The contribution

Více

Department of Entomology, National Museum, Kunratice 1, CZ-148 00 Praha 4, Czech Republic; e-mail: michaltkoc@gmail.com 2)

Department of Entomology, National Museum, Kunratice 1, CZ-148 00 Praha 4, Czech Republic; e-mail: michaltkoc@gmail.com 2) Published December 28, 2012 Klapalekiana, 48: 269 274, 2012 ISSN 1210-6100 New records of the flat-footed flies (Diptera: Platypezidae) from the Czech Republic and Slovakia Nové nálezy stlačenkovitých

Více

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v

Více

HISTORICKÁ SBÍRKA NOSATCOVITÝCH BROUKÙ (COLEOPTERA: CURCULIONOIDEA) V JIHOMORAVSKÉM MUZEU VE ZNOJMÌ

HISTORICKÁ SBÍRKA NOSATCOVITÝCH BROUKÙ (COLEOPTERA: CURCULIONOIDEA) V JIHOMORAVSKÉM MUZEU VE ZNOJMÌ THAYENSIA (ZNOJMO) 2004, 6: 31 45. ISSN 1212-3560 HISTORICKÁ SBÍRKA NOSATCOVITÝCH BROUKÙ (COLEOPTERA: CURCULIONOIDEA) V JIHOMORAVSKÉM MUZEU VE ZNOJMÌ HISTORICAL COLLECTION OF WEEVILS (COLEOPTERA: CURCULIONOIDEA)

Více

ISSN: 1804-2732 TOM. 2 / 2011. uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín

ISSN: 1804-2732 TOM. 2 / 2011. uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín ISSN: 1804-2732 TOM. 2 / 2011 uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín R eceived: 21. 11. 2011 A cta C arp. cc., 2: 83 85, 2011 83 A ccepted: 24. 11. 2011 ISSN: 1804-2732 Nové nálezy

Více

K osmdesátinám Lubomíra Hromádky. Lubomír Hromádka 80 years old

K osmdesátinám Lubomíra Hromádky. Lubomír Hromádka 80 years old Published May 5, 2011 Klapalekiana, 47: 147 151, 2011 ISSN 1210-6100 K osmdesátinám Lubomíra Hromádky Lubomír Hromádka 80 years old Lubomír Hromádka se narodil 26. dubna 1931 v Praze v krejčovské rodině

Více

KŮROVCI (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE) JEDLOBUKOVÝCH LESŮ CHKO BESKYDY

KŮROVCI (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE) JEDLOBUKOVÝCH LESŮ CHKO BESKYDY ZPRÁVY LESNICKÉHO PROCHÁZKA VÝZKUMU, J. et 59, al. 2014 (2): 126-132 KŮROVCI (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE) JEDLOBUKOVÝCH LESŮ CHKO BESKYDY BARK BEETLES (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE)

Více

okresu Kladno Neue Angaben über Vorkommen der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) im Kreis Kladno

okresu Kladno Neue Angaben über Vorkommen der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) im Kreis Kladno Bohemia centralis 20: 51-59, 1991 Nové údaje o výskytu střevlíků (Coleoptera, Carabidae) okresu Kladno Neue Angaben über Vorkommen der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) im Kreis Kladno Vladimír SKOUPÝ

Více

First records of four click-beetles (Coleoptera: Elateridae) from Ukraine

First records of four click-beetles (Coleoptera: Elateridae) from Ukraine Elateridarium 3: 30-34, 19.5.2009 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium First records of four click-beetles (Coleoptera: Elateridae) from Ukraine První nálezy čtyř druhů kovaříků (Coleoptera:

Více

Faunistické materiály z chráněných přírodních území středních Čech (Insecta: Coleoptera)

Faunistické materiály z chráněných přírodních území středních Čech (Insecta: Coleoptera) Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 16 (2002): 7 14 Faunistické materiály z chráněných přírodních území středních Čech (Insecta: Coleoptera) Faunistic records from nature protected areas in Central

Více

Výskyt saranče malé Stenobothrus stigmaticus (Orthoptera, Acrididae) na Jindřichohradecku

Výskyt saranče malé Stenobothrus stigmaticus (Orthoptera, Acrididae) na Jindřichohradecku Západočeské entomologické listy (2012), 3: 17 21 ISSN 1804-3062 Výskyt saranče malé Stenobothrus stigmaticus (Orthoptera, Acrididae) na Jindřichohradecku Petr Hesoun Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská

Více