STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6 Měření a regulace v otopných systémech obytných budov UČEBNÍ TEXTY PRO MATURITNÍ A UČEBNÍ OBORY PRO 2. ROČNÍK STUDIA NA STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOLACH

2

3 Učební texty zpracoval na Střední škole technické ve Žďáru nad Sázavou v roce 2006 v rámci realizace projektů SIPVZ UOV ŠEBEK Květoslav MĚŘENÍ A REGULACE Potřeba kvalifikovaných pracovníků na trhu práce neustale narůstá. Mění se a rostou nároky na teoretické a praktické dovednosti,na znalost práce s výpočetní technikou, programování a další progresivní a především úsporné technologie. Tento nezadržitelný vývoj v nemalé míře ovlivňuje směr a trendy v elektrotechnických oborech. Dříve neznámé nebo okrajové směry v elektrooborech se dnes stávají nosnými směry těchto oborů. Jedním z dnes již téměř autonomních směrů je MĚŘENÍ A REGULACE. Ceny energií rostou takovým tempem, že se dnes již vyplatí do těchto technologií investovat. Využíváním moderních systémů MĚŘENÍ A REGULACE umožňuje v nemalé míře snižovat náklady a vytvořené úspory znovu investovat do stále modernějších technologií. Proto i naše škola má zájem připravit žáky v elektrotechnických oborech co nejvšestraněji a s ohledem na požadavky trhu a požadavky podnikatelské sféry. V nově vybudované počítačové učebně se žáci učí kreslit elektrotechnické výkresy, instalovat a oživovat zabezpečovací techniku. Další směr,,pro který se dá tato učebna odborného výcviku využívat, je právě seznámení se s problematikou MĚŘENÍ A REGULACE v otopných systémech rodinných domů, veřejných budovách a městských a obecních bytech. Tato publikace by měla studentům umožnit základní seznámení se s problematikou měření a regulování dodávaného tepla do otopných systémů obytných budov. Použití různých prvků v otopných systémech k ovlivňování požadovaných teplot, tlaků, průtoků topného media,spotřeby energie a dalších veličin 1

4 2

5 Obsah Zapojení technologie pro jeden demo panel či stěnu.5 Elektrokotle 6 Ekvitermní regulátory...10 Čidla pro ekvitermní regulátory.34 Venkovní čidlo Kabelové čidlo teploty. 44 Příložné čidlo teploty..46 GSM programovatelný automat 49 3

6 4

7 Zapojení technologie pro jeden demo panel či stěnu Q 3 B 9 B 2 B 1 Y 1 B 3 Q 2 K 4/ K 5 A 6 SK01 T U V 0 1 U T 0 1 Žlutě podbarvená čidla jsou nutná. Oranžově podbarvená čidla jsou volitelná. A6 Čidlo prostoru: Zajišťuje adaptaci topné křivky a zabraňuje případnému pře (nedotápění místností. Zároveň slouží jako dálkové ovládání. Y1/Y2- trojcestný směšovací ventil řady VXP45.. s pohonem SSC31 napájení 230V AC. Seznam komponentů RVA Regulátor 1x SVA Sada svorek 1x QAC31/101 Venkovní čidlo B9 QAD21/209 Příložné čidlo B2, B1 QAZ Jímkové čidlo B3 QAA Prostorové čidlo A6 VXP Trojcestný směšovací.ventil Y1/Y2 SSC31 Servopohon 5

8 Elektrokotle Technický popis kotlů Elektrokotle REJNOK jsou určeny k použití v otopných teplovodních soustavách ústředního topení s nuceným oběhem vod. Elektrokotle REJNOK jsou vybaveny elektronickým ovládáním s funkcí postupného spínání a vypínání výkonu max. do 6 kw (2 kw v každé fázi) se zpožděním cca 20 vteřin, takže nedochází k nežádoucím rázům v elektrorozvodné síti při zapínání a vypínání kotle. Oběhové čerpadlo je v provozu jen po nezbytně nutnou dobu, čímž se šetří energie a snižuje mechanické opotřebení.čerpadlo zůstává v provozu ještě po dobu 4 minut po vypnutí elektrokotle, aby bylo využito i teplé vody, která po vypnutí zůstává v kotlovém tělese a rozvodech. Toto provedení lze použít i pro vytápění jedné bytové jednotky. Výbava kotlů Kotle jsou vybaveny válcovým ocelovým výměníkem s odporovými topnými tělesy, oběhovým čerpadlem s odvzdušňovacím ventilem, tlakoměrem, teploměrem, provozním a bezpečnostním termostatem, pojišťovacím ventilem (3 bary), odvzdušňovacím ventilem na výměníku kotle a expanzní nádobou (101). Kotle mají elektronický spínací blok a umožňují pomocí tří spínačů volit výkon elektrokotle. U kotlů o výkonu 21 a 24 kw je možné připojit další zdroj do kaskády na přípravu TV (teplé vody) prostřednictvím zásobníku TV ohřívaného průtokem topné vody. Umísťování kotle Kotle mohou být navíc vybaveny externí sadou, přes kterou je možné ovládat prostřednictvím externího zařízení jednotlivé výkonové stupně kotle. Pro tento způsob ovládání může být např. použit Třífázový hlídač překročení proudu jističe". V praxi se kotel s tímto zařízením chová tak, že při nadměrném zvyšování zatížení el. sítě (pračka, sporák, rychlovarná konvice atd.) dojde k automatickému odepínání jednotlivých výkonových stupňů kotle. Při poklesu zatížení el. sítě se naopak jednotlivé výkonové 6

9 stupně kotle zpětně připínají. Tento způsob řízení se užívá tam, kde není možné zvýšit hodnotu hlavního jističe daného objektu. Elektrokotle jsou vybaveny stykačem pro ovládání signálem HDO (hromadného dálkového ovládání). Výkonová řada: Elektrokotel je určen pro práci v prostředí normálním AA5 / AB5 podle ČSN a ČSN (tj. rozsah teplot +5 až +40 C, v závislosti na teplotě až do max.85%). Kotel nesmí být instalován v prostorách s vanou, v koupelnách, umývacích prostorách a sprchách v zónách O, 1 a 2 podle ČSN Nesmí však být instalován ani v zóně 3 v těch případech, kdy se zde může vyskytnout proud vody určený pro čištění (např. v komunálních lázních, vany a sprchy používané ve školách, sportovních klubech, objektech sloužících obecné veřejnosti apod.). Je-Ii kotel v uvedených zónách instalován, musí být podle téže normy také současně provedena ochrana před úrazem el. proudem. Stěna. na které je kotel zavěšen. musí být jako podklad nehořlavá (nehořlavé matriály zařazené ve skupině A dle ČSN ). Doporučený prostor pro jednoduchou výměnu topné spirály bez nutnosti sejmutí kotle ze zdi je 400 mm 2. 7

10 Pro elektrokotel je nutné zvolit vhodné místo, přičemž před kotlem je třeba počítat s nezbytným prostorem pro obsluhu a pod kotlem s možností připojit vstupní a výstupní potrubí topného systému. Pro zavěšení kotle na zeď se doporučuje použít montážní lištu (součást dodávky), která se předem připevní na stěnu. Na takto připravenou lištu zavěsíme elektrokotel. Před montáží kotle je třeba určit takové místo, kde bude možné provádět případné servisní úkony bez větších omezení viz. obr. s doporučeným manipulačním prostorem kolem kotle. Elektrokotle Propojení elektrokotle se zásobníkem. Elektrokotle PROTHERM je možné propojit s nepřímotopnými zásobníky PROTHERM řady B100M8, B100Z, B2008 a B200Z. K tomu, aby bylo možné zajistit správnou komunikaci mezi kotlem a zásobníkem je třeba splnit následující podmínky: - k rozdělení topné vody do topení nebo TV je potřeba použít 3cestný motorický ventil s pomocným spínacím kontaktem (3/4" ventil s vnějším závitem - obj.č a 1" ventil s vnitřním závitem - obj.č. 2045) - při propojování elektrokotle se zásobníkem je vždy třeba dbát podmínek uvedených v návodu pro uživatele a servis, viz. el. schéma zapojení elektrokotle REJNOK a nepřímo ohřívaného zásobníku 8

11 9

12 Ekvitermní regulátory Úroveň pro konečného uživatele 3.1 Prázdninová funkce Použití Automatické přepnutí druhu provozu během prázdnin. Popis Prázdninová funkce se skládá celkem ze 3 nastavení. K dispozici je 8 prázdninových period ročně, pro které se nastavuje datum začátku a konce periody. Nastavení Nejdřív se musí zvolit odpovídající prázdninová perioda, pro kterou bude platit následující nastavení začátku a konce periody. Zpětné nastavení Prázdninová perioda se může zrušit současným stlačením tlačítek plus a minus na dobu 3 sekund na obslužném řádku pro začátek nebo konec prázdninové periody. Na displeji se pak zobrazí znaky : Důležité: Prázdninový program je aktivní pouze v automatickém provozu. 10 Aktivace Deaktivace 00:00 h prvního dne prázdnin 24:00 h posledního dne prázdnin

13 Ruční deaktivace Přepnutím druhu provozu na ~ nebo Ó nemá prázdninová funkce vliv na vytápění a přípravu TUV. Prázdninová funkce je však na pozadí stále aktivní, proto se při opětovné volbě druhu provozu [IrIm] prázdninová funkce znovu aktivuje. Během prázdninové funkce může být druh provozu přípravy TUV změněn. Displej Je-Ii prázdninová funkce aktivní, bliká 1lmD. Tlačítko druhu Provoz4 přípravy TUV bliká (podle nastavení).přiřazení programu přípravy TW a pokud je příprava TUV zapnutá. Pokyn Po uplynuti prázdninové periody se zadaná perioda zruší. Působení Během nastavené prázdninové periody se vypnou topné okruhy, resp; se vytápění přepne na žádanou hodnotu protimrazové ochrany. Teplá užitková voda Teplá užitková voda se může vypnout pouze s topným okruhem, viz. nastavení Přiřazení přípravy TUV". Příprava teplé užitkové vody se přepne na prázdninový provoz, jakmile jsou topné okruhy přiřazené k TUV v prázdninovém režimu. Prostorový přistroj Působení s prostorovým přístrojem: Prázdninová funkce na prostorovém přístroji se zohledňuje, avšak zadání regulátoru mají vyšší prioritu. na 4 Úroveň pro odborníka na topení Skutečné hodnoty 4.1 Skutečná teplota topné vody v kaskádě Popis Při použití více zdrojů tepla zapojených do kaskády se musí použít kaskádní čidlo teploty (810).. Působení Vyvoláním obslužného řádku se automaticky zobrazí aktuální teplota topné vody kaskády (810). Čidlo teploty topné vody kaskády Řízení zdrojů tepla v kaskádě se provádí podle kaskádního čidla teploty topné vody (810). Kaskádní čidlo (810) se připojuje přímo na regulátor RVA

14 Důležité Funkce vstupu 810/70/4 je definována nastavením na obslužném řádku "Vstup pro čidlo 810/70/4". Zvláštní zobrazení kabel čidla přerušen, čidlo nepřipojeno nebo špatně definováno 000 zkrat čidla 4.2 Skutečná teplota vratné vody v kaskádě Popis Při použití více zdrojů tepla zapojených do kaskády je doporučeno použít čidlo teploty vratné vody v kaskádě (870). Působení Vyvoláním obslužného řádku se automaticky zobrazí aktuální teplota vratné vody kaskády (870). Čidlo teploty vratné vody v kaskádě Pro optimálnější regulaci kotlů v kaskádě je vhodné použít společné čidlo teploty vratné vody (870).Hodnota teploty umožňuje následující funkce: detekce chyby průtoku (průtok primárním i sekundárním okruhem) při použití anuloidu udržení potřebné teploty vratné vody omezením odběru tepla 12

15 Důležité Funkce vstupu B10/70/4 je definována nastavením na obslužném řádku "Vstup pro čidlo B10/70/4". Upozornění U sestav s více kotli a anuloidem musí být jedno čidlo (B 10) bezpodmínečně definováno jako čidlo teploty topné vody v kaskádě. Tímto čidlem je obsazen vstup B 10/70/4 prvního regulátoru. Volitelné čidlo teploty vratné vody (B70) lze však připojit na vstup B10/70/4 druhého regulátoru kaskády. Zvláštní zobrazení kabel čidla je přerušen, čidlo není připojené nebo je špatně definované 000 zkrat čidla. 4.3 Skutečná teplota náběhové vody Popis Teplota náběhové vody je teplota topné vody od zdroje tepla. Pokud regulátor řídi zdroj tepla, je to podle typu zařízení buď teplota kotle nebo vyrovnávacího zásobníku tepla. Pokud regulátor řídí pouze spotřebiče, je to hodnota, která se přenáší přes LPB od kotlového regulátoru. 4.4 Skutečná teplota zpátečky (87) Popis Teplota zpátečky se snímá na vstupu B7 a slouží k funkci udržování teploty zpátečky kotle. 4.5 Skutečná teplota ve vyrovnávacím zásobníku 1 (horní) Popis Teplota ve vyrovnávacím zásobníku 1 se používá při současném použití alternativního zdroje tepla jako kritérium regulátoru pro uvolnění spotřeby tepla ze zásobníku. Pokyn Teplota vyrovnávacího zásobníku 1 odpovídá hodnotě čidla na svorce B4. Pokud není k dispozici platná hodnota na této svorce, převezme se hodnota ze svorky B31 /H2/B41, jestliže je k dispozici. 13

16 4.6 Skutečná teplota ve vyrovnávacím zásobníku 2 (dolní) Popis Teplota vyrovnávacího zásobníku 2 se používá jako kritérium pro nabíjení solární energií. Důležité Při použití čidla vyrovnávacího zásobníku 2 musí být vstup B31/H2/B41 odpovídajícím způsobem nadefinován. Pokyn Teplota vyrovnávacího zásobníku 2 odpovídá hodnotě čidla na svorce B31/H2/B41. Pokud není k dispozici platná hodnota na této svorce, převezme se hodnota ze svorky B4, jestliže je k dispozici. 4.7 Skutečná teplota v kolektoru (86) Popis Čidlo teploty kolektoru se připojuje na vstup B6. Tato hodnota se používá jako kritérium pro nabíjení zásobníku TUV nebo vyrovnávacího zásobníku solární energií. Důležité! Při použití čidla kolektoru musí být vstup B8/B6 odpovídajícím způsobem nadefinován. 4.8 Tlumená venkovní teplota Použití Popis Reset Zohlednění schopnosti budovy akumulovat teplo. Tlumená venkovní teplota je simulovanou teplotou prostoru pro fiktivní budovu, která nemá žádný vlastní zdroj tepla a je ovlivňována pouze venkovní teplotou. tvorby tlumené teploty. Tlumenou venkovní teplotu je možné nastavit na aktuální hodnotu venkovní teploty: 1. Příslušnými tlačítky zvolte programovací řádek Stisknout tlačítka plus a mínus současně na 3 sekundy. Jakmile displej přestane blikat, je tlumená venkovní teplota nastavena na aktuální hodnotu venkovní teploty. Proces Tlumená venkovní teplota je tvořena regulátorem, a to průběžným propočítáváním z hodnot venkovní teploty. Standardně z výroby je tlumená venkovní teplota nastavena na hodnotu QOC. 14

17 Působení Přímý vliv má tlumená venkovní teplota pouze na přepínání léto / zima (nastavení 16). Tlumená venkovní teplota nepřímo působí prostřednictvím geometrické venkovní teploty na regulaci teploty topné vody Maximální teplota solárního nabíjení Popis Působení Maximální nabíjecí teplota zásobníku je tímto nastavením omezena. Solární čerpadlo se vypne, pokud dolní nebo horní teplota zásobníku dosáhla nastavenou maximální teplotu Požadavek na teplo při útlumové žádané teplotě TUV Použití Popis Působení Volitelné upřednostnění nabíjení TUV v útlumovém režimu pro alternativní zdroje tepla. V souvislosti s využitím alternativních energií může být nežádoucí upřednostnění kotle při nabíjení zásobníku TUV v útlumovém režimu. Nastavením se definuje rychlejší příp. pozdější uvolnění kotle. Nastavení určuje, zda zdroj tepla bude pro udržení útlumové žádané teploty TUV uvolněn nebo ne: Multifunkční vstupy 4.45 Vstup H1 0 Aplikace s vyrovnávacím zásobníkem a alternativním zdrojem tepla. V útlumovém režimu TUV bude zásobník TUV nabíjen z vyrovnávacího zásobníku. Nabíjecí čerpadlo TUV běží, požadavky na teplo na zdroj tepla jsou zablokovány. Pokud skutečná teplota TUV poklesne o dvojnásobnou hodnotu spínací diference TUV, aktivuje se kotel (nabíjení na jmenovitou žádanou teplotu TUV). 1 Standardní příprava V útlumovém režimu přípravy TUV se TUV připravuje požadavkem na teplo na zdroj tepla (kotel příp. kaskáda kotlů). Použití Přepínání provozních režimů přes telefon (např. u rekreačního objektu) Požadavky na minimální teplotu Blokování zdroje tepla Požadavek na teplo podle nastavení přejímá různou funkci. Působení Nastavením se definuje funkce, která se provádí aktivací kontaktu H1. K aktivaci funkce dojde sepnutím beznapěťového kontaktu na svorce H1 nebo připojením analogového napěťového signálu OV. 0 Přepínání režimů (topný okruhu Standby a přípravy TUV vypnuta). 1 Přepínání režimu (topný okruh Standby) 2 Minimální žádaná teplota topné vody - H1 3 Blokování zdroje tepla 4 Požadavek na teplo 0..1 OV 15

18 Upozornění Při použití svorky H1 jako kontaktu (nastavení O - 3) může být více kontaktů připojeno paralelně. Sepnutím jednoho nebo více kontaktů je vyvolána odpovídající funkce. Při použití svorky jako napěťového vstupu (nastavení 4) není paralelní připojení více signálů možné! Pokud se na kontaktu H1 setká více požadavků na teplo (nastavení a LPB, TUV), je automaticky vybrán nejvyšší z nich. Důležité Kontakty relé musí být vhodné pro malé napětí (pozlacené) Přepínání režimů (dálkový telefonní spínač) Popis Nastavení 0 / 1 Dálkový telefonní spínač je beznapěťový kontakt relé, např. ve formě modemu, který může být přepnut při zavolání s příslušným kódem. Provozní režim je přepnut sepnutím kontaktu na připojovací svorce H1 (např. dálkový telefonní spínač). Po dobu zvoleného provozního stavu blikají kontrolky provozních tlačítek Ó a ~. TUV Lze také nastavit, jestli se při aktivaci dálkovým telefonním ovladačem vypíná také příprava TUV: Nastavení 0: příprava TUV je při aktivaci vypnuta Nastavení 1: příprava TUV je při aktivaci v provozu Působení Aktivace těchto funkcí má různé efekty v závislosti na funkci regulátoru v systému LPB: Působení je závislé na nastavení rozsahu působnosti centrálního přepínání. 16

19 Přepínání v systému Přepínání v segmentu Požadavek na teplo Nastavení 4 Cizí regulátory mohou svůj požadavek na teplo předávat ve formě analogového napěťového signálu OV DC. Regulátor tento signál lineárně transformuje na žádanou teplotu C a její h odnotu bere v potaz při tvorbě žádané teploty. 17

20 T = "maximální hodnota požadavku na teplo" S = "minimální omezení požadavku na teplo" = 5 C Žádaná hodnota pro 10V může být nastavena parametrem "Maximální hodnota požadavku na teplo". Napětí odpovídající zobrazované teplotě lze vypočítat takto: 4.46 Minimální žádaná teplota topné vody - kontakt H1 Použití Popis Důležité Působení Zpracování požadavků na teplo od přístrojů bez možnosti komunikace LPB. Operativní uvedení kotle do provozu přes spínací kontakt Funkce k nastavení teploty, na kterou bude kaskáda nebo kotel při sepnutém kontaktu H1 natápět. Nastavení tohoto parametru působí jen za předpokladu, že na obslužném řádku "Vstup H1" je zvoleno "Minimální žádaná teplota topné vody - kontakt H 1 ". Sepnutím kontaktu H1 se vyvolá funkce "Minimální omezení teploty topné vody kontakt H1". Zdroj tepla nebo kaskáda konstantně natápí na nastavenou teplotu, dokud se kontakt H1 opět nerozpojí nebo dokud se neobjeví vyšší požadavek na teplo. Upozornění Pokud se setká více požadavků na teplo (LPB, kontakt H1, TUV), je automaticky vybrán nejvyšší z nich. 18

21 TVHw minimální žádaná teplota topné vody - kontakt H1 TKw žádaná teplota vody v kotli 4.47 Maximální teplota požadavku na teplo V (H1) Použití Nastavitelný rozsah teploty pro požadavek na teplo získávaný přes H1. Přizpůsobení napěťovým výstupům cizích přístrojů. Popis Parametr určuje žádanou teplotu topné vody při maximálním napěťovém požadavku. Důležité Působení Nastavení parametru je účinné jen za předpokladu, že na obslužném řádku "Vstup H1" je zvoleno nastavení 4 "Požadavek na teplo OV". Pomocí nastavené teploty může regulátor transformovat napěťový signál na požadavek na teplo (na kvantitativní údaj teploty) Smysl působení kontaktu u H1/H2 Použití Smysl působení kontaktu se přizpůsobí výstupnímu signálu externího přístroje. Zvýšená flexibilita při výběru externích přístrojů (realizovatelné jsou oba smysly působení). Popis Touto funkcí lze přizpůsobit smysl působení kontaktu H1 smyslu působení externího přístroje. Působení 0 Klidové působení kontaktu. Funkce se aktivuje rozepnutím kontaktu. 1 Pracovní působení kontaktu. Funkce se aktivuje sepnutím kontaktu. Upozornění Pokud je vstup H1 používán pro požadavek na teplo 0..1 OV, je toto nastavení neúčinné. 19

22 4.49 Vstup 831/H2/841 Použití Působení Multifunkční vstup pro čidlo teploty TUV 2, pro minimální teplotu topné vody, zablokování zdroje tepla,... Nastavením se definuje funkce vstupu H2. Nastavení vede k různému působení regulace. 0 Čidlo teploty TUV 2 Druhé čidlo teploty TUV pro velké zásobníky. 1 Minimální žádaná teplota topné vody -H kontakt(tvhw). Při aktivaci kontaktu se předává na zdroj tepla externí požadavek na teplo. 2 Zablokování zdroje tepla 3 Čidlo teploty ve vyrovnávacím zásobníku 2 Pokyn Při nastavení 1 a 2 lze na vstup H2 připojit paralelně více přístrojů. Sepnutím jednoho nebo více kontaktů dojde k aktivaci zvolené funkce. Při použití vstupu pro čidlo (nastavení O a 3) není paralelní připojení dovolené Čidlo teploty ve vyrovnávacím zásobníku 2 (dolní) Teplota se používá pro solární aplikaci jako porovnávací kritérium. Teplota vyrovnávacího zásobníku se potom snímá dvěmi čidly. Pokyny. další informace viz. " t.t regulace".. pro solární nabíjení vyrovnávacího zásobníku je důležité správné umístění čidel 84 (horní) a 841 (dolní). Zdroj tepla 5.1 Odlehčení kotle při náběhu 5 Úroveň pro OEM Použití Popis Dosáhne se rychleji žádaná teplota kotle a příp. rychleji se překlene kondenzační provoz kotle. Při natápění studeného kotle dochází na stěnách spalovacího prostoru kotle k nežádoucí kondenzaci spalin. Čím nižší je teplota kotle, tím více k ní dochází. Odlehčení kotle urychlí natápění kotle omezením výkonu spotřebičů. Přechod kritickým teplotním pásmem je tím rychlejší a proces kondenzace je potlačen. Působení 0 Odlehčení kotle při náběhu je vypnuto 1 Odlehčení kotle při náběhu je zapnuto 20

23 Proces Funkce odlehčení kotle se realizuje blokovacím signálem, který je vytvářen z teplotního integrálu. Podle typu spotřebiče vede odlehčení kotle k vypnutí nebo redukci žádané hodnoty teploty topného okruhu. Poruchový stav Odlehčení kotle může být přerušeno z důvodu proti mrazové ochrany, pokud například došlo k poruše hořáku. 5.2 Řízení kotlového čerpadla Při odlehčení kotle a aktivní proti mrazové ochrany zařízení musí teplota během 15 minut stále stoupat. V opačném případě je minimálně dalších 15 minut blokovací signál neplatný. Po uplynutí 15 minut a pokud je zaznamenán růst teploty kotle se odlehčení kotle znovu aktivuje. Použití Popis Volitelné řízení kotlového čerpadla. Nastavení definuje podle kterého algoritmu je řízen provoz kotlového čerpadla. Působení 0 Provoz kotlového čerpadla podle požadavku na teplo. Čerpadlo kotle reaguje na blokovací signál. Modulovaný hořák 1 Provoz kotlového čerpadla podle požadavku na teplo nebo provozu kotle. Kotlové čerpadlo nereaguje na blokovací signál (odlehčení kotle při náběhu). 5.3 Doba chodu pohonu klapky modulovaného hořáku Použití Popis Pokyn Příklad Nastavení doby chodu pohonu modulovaného hořáku. Hodnota se nastavuje, aby se dosáhla optimální regulace hořáku. Je nutné dbát na to, že nastavená hodnota se vztahuje na modulační rozsah kotle. Doba chodu pohonu (90 ) = 120s Minimální poloha klapky = 20 Maximální poloha klapky = 80 Účinná doba chodu pohonu tedy činí: 120s x (80-20 ) = 80s 90 Přestavovací impulsy.na základě nastavení doby chodu jsou následovně definovány minimální přestavovací signály : 21

24 5.4 Proporcionální pásmo (Xp) Použití Popis Působení Příklad Přizpůsobení chování regulace chování zařízení. Nastavení proporcionálního pásma regulace pohonu klapky modulovaného hořáku. Xp ovlivňuje proporcionální složku regulátoru. Nastavení Xp=20 způsobí při regulační odchylce 20 C signál, který odpovídá době chodu pohonu (pokud Tv = O, Tn=maximální). 5.5 Integrační konstanta (Tn) Popis Působení Nastavení integrační konstanty regulace pohonu klapky modulovaného hořáku. Tn ovlivňuje integrační složku regulátoru. 5.6 Derivační konstanta (Tv) Popis Působení Pokyn Nastavení derivační konstanty regulace pohonu klapky modulovaného hořáku. Tv ovlivňuje derivační složku regulátoru. Pokud je Tv = O vykazuje regulátor PI-chování. Pravidla pro nastavování Xp, Tn a Tv viz také "Regulace modulovaného hořáku pravidla pro nastavování" 5.7 Spínací diference pohonu klapky Použití Působení Nastavení spínací diference pro 2 bodové řízení pohonu klapky. Nastavením se mění spínací diference regulace pohonu klapky modulovaného hořáku. Zvýšení:spínací diference je větší Méně otevíracích a zavíracích signálu a delší intervaly mezi plným a základním výkonem. 22

25 Spínací diference Snížení:spínací diference je menší Více otevíracích a zavíracích signálů a kratší intervaly mezi plným a Základním výkonem. Kaskáda kotlů 5.8 Minimální rozdíl teplot na anuloidu Použití Detekce příliš velkého průtoku na straně zdroje tepla. Zabránění příliš vysokých teplot vratné vody. Popis Působení Příliš vysoký průtok na straně zdroje tepla a související vzestup teploty vratné vody je detekován, a pokud je to možné, kompenzován vypnutím jednoho kotle. Stanovením minimálního rozdílu teplot na anuloidu je v kaskádě zabráněno zvýšení teploty vratné vody. Nastavení působí pouze u časové strategie 2 a 3. U časové strategie 1 není funkce účinná. Časová strategie není u regulátoru RVA nastavitelná. Jestliže se teplota vratné vody přiblíží teplotě topné vody na polovinu spínací diference (MTS/2) (bod a), přepne se nastaven,á časová strategie 2 nebo 3 na časovou strategii 1 a převýšení žádaných teplot kotle se vrátí na původní hodnotu. Výsledkem je, že v nejkratším možném čase dojde k vypnutí kotle. Jestliže se teplota vratné vody vzdálí od teploty topné vody o celou spínací diferenci MTS (bod b), přepnutí se opět zruší, tj. dojde ke zpětnému přepnutí z časové strategie 1 na předcházející časovou strategii 2 nebo 3. 23

26 topné (B 10) vratné (B70) teplota vody v kaskádě teplota vody v kaskádě minimální rozdíl teplot na anuloidu časová strategie body přepnutí časové strategie 5.9 Pořadí stupňů Použití Popis Výběr mezi dvěma modely pořadí spínání stupňů. Funkce umožňuje výběr mezi dvěma modely pořadí spínání stupňů v závislosti na poměru výkonu 1. a 2 stupně hořáku. Upozornění Funkce působí pouze tehdy, je-ii kotel provozován v kaskádě. U použití jednoho kotle toto nastavení není nutné. Působení Na výběr jsou dva následující modely pořadí stupňů. Volba se odráží od rozdílnosti výkonů prvního a druhého stupně hořáku. O Sériově 2 Výkon prvního stupně hořáku (1) s výkon druhého stupně hořáku (2). Stupně kaskády jsou zapínány a vypínány lineárně. 1 Sériově 2k Výkon prvního stupně hořáku (1) > výkon druhého stupně hořáku (2). 24

27 25

28 Udržování teploty zpátečky 5.10 Udržování teploty zpátečky kotle se směšovačem Použití Optimální provoz kotle udržováním teploty zpátečky. Popis Udržování teploty zpátečky kotle se provádí regulací směšovače s 3 bodovým řízením. Působení 0 Udržování teploty zpátečky kotle bez směšovače. 1 Udržování teploty zpátečky kotle se směšovačem. Upozornění Toto nastavení má vliv na tvorbu typu zařízení Udržování teploty zpátečky kotle s vlivem na spotřebiče Použití Nastavitelný vliv na spotřebiče. Působení 0 Udržování teploty zpátečky kotle nemá žádný vliv na spotřebiče. 1 Udržování teploty zpátečky kotle má vliv na spotřebiče. Vliv je porovnatelný s funkcí odlehčení kotle při náběhu. Místo minimální teploty kotle (TKmin) a kotlové teploty se do tvorby integrálu (blokovacího signálu) zapojují minimální teplota zpátečky (TKRmin) a skutečná teplota zpátečky. Pro tuto funkci je nutné čidlo teploty zpátečky Působení na dvoustavové spotřebiče Čerpadlo topného okruhu: Úbytek tepla se zajišťuje vypnutím čerpadla. Čas natápění kotlového okruhu se tím značně zkrátí. 26

29 Spínací bod Tvorbou teplotního integrálu se zohledňuje nejen čas, ale také velikost podkročení minimální teploty zpátečky. Při větším podkročení jsou čerpadla vypnuta dříve než při menším podkročení Proporcionální pásmo směšovače (Xp) Použití Popis Působení Přizpůsobení chování regulátoru chování regulovanému zařízení. Nastavení proporcionálního pásma pro regulaci směšovače topného okruhu nebo směšovače zpátečky kotle pro udržování teploty. Xp ovlivňuje proporcionální složku regulátoru Integrační konstanta směšovače (in) Popis Působení Nastavení integrační konstanty pro regulaci směšovače topného okruhu nebo směšovače zpátečky kotle pro udržování teploty. To ovlivňuje integrační složku regulátoru Doba chodu pohonu směšovače Použití Nastavení doby chodu použitého pohonu. Servisní hodnoty 5.15 Provozní hodiny regulátoru Použití Působení Zobrazení provozních Hodin regulátoru. Vstupem na obslužný řádek se automaticky zobrazí počet hodin, po které byl regulátor v chodu od uvedení do provozu. Jako provozní hodiny jsou počítány hodiny, kdy je regulátor pod napětím, tj. i hodiny, kdy se nevytápí. Provozní hodiny nelze vynulovat. 6 Funkce bez nastavení 27 Úvod Následující funkce nemají žádné možnosti nastavení. Pracují automaticky, působí však na regulovanou soustavu. Mohou být proto užitečné pro odstranění závad, pro projektování a uvádění do provozu.

30 6.1 Udržování teploty zpátečky Popis Udržování teploty zpátečky může být řešeno s různým hydraulickým zapojením. Je možné udržovat teplotu zpátečky omezením výkonu spotřebičů nebo efektivněji přimíchávacím kotlovým čerpadlem příp. směšovačem ve zpátečce. Rozhodovací diagram Pro tyto varianty je nutné provést patřičná nastavení, aby mohla funkce udržování teploty zpátečky kotle bezchybně pracovat. Vysvětlivky k diagramu Při volbě udržování teploty zpátečky s vlivem na spotřebiče je tvorbou blokovacího signálu omezen výkon spotřebičů. Funkce je založena na tvorbě teplotního integrálu podobně jako u odlehčení kotle při náběhu. a) Deaktivace je možná nastavením takové žádané hodnoty, která je nižší než skutečná možná teplota zpátečky. Tím se působení funkce neprojeví. b) Teplota zpátečky se udržuje pouze omezením výkonu spotřebičů (tvorba blokovacího signálu). c) Teplota zpátečky se reguluje směšovačem Y1 a oběhovým čerpadlem Q2 na žádanou hodnotu. Chování regulace směšovače je nastavitelné (RVA63.242) na řádcích 41 OEM, 42 OEM a 43 OEM. 28

31 d) Teplota zpátečky se udržuje kotlovým přimíchávacím čerpadlem (bypasu). Musí být přiřazen odpovídajícím způsobem výstup relé na řádcích 95/96. e) Teplota zpátečky se udržuje s přimíchávacím čerpadlem, které se řídi paralelně s hořákem. f) Teplota zpátečky se udržuje s přimíchávacím čerpadlem. Čerpadlo je řízeno dvoustavově se "spínací hysterezí" (23 OEM) na nastavenou žádanou teplotu zpátečky (22 OEM). 6.2 Regulace modulovaného hořáku Nastavení Xp, Tn a Tv Úvod S parametry Xp (proporcionální pásmo), Tn (integrační konstanta) a Tv (derivační konstanta) se přizpůsobuje chování regulátoru chování regulovaného zařízení, tak aby byly změny výkonu, např. zvýšení požadavku na teplo, rychle a bez odchylky vyregulovány. Většina zařízení mění své chování v závislosti na výkonu. Při nedostatečném přizpůsobení regulačních konstant reaguje regulace buď příliš pomalu nebo příliš rychle (silně). Pokud regulace pracuje dobře v horním výkonovém pásmu a ve spodním pásmu je méně uspokojivá (nebo naopak), musí být nastaveny střední parametry nebo je nutné případně počítat v určitém výkonovém rozsahu s horšími regulačními vlastnostmi. Je třeba dbát nato, aby při prvním uvádění modulovaného hořáku do provozu, byly použity přednastavené hodnoty Xp, Tn a Tv. Optimalizaci a kontrolu je možné provést, podle kapitoly "Kontrola funkce regulátoru" Kontrola funkce regulátoru Kontrola regulace s přednastavenými parametry se provádí následovně: Ve stabilním režimu (žádaná teplota je vyregulovaná) změňte žádanou hodnotu 0510%, směrem dolů nebo nahoru. Pro tuto zkoušku je výhodné, pokud se zařízení nachází ve spodním výkonovém pásmu, neboť ve spodním výkonovém pásmu se zařízení hůře reguluje. V zásadě je vždy požadována stabilní regulace, která může být jak rychlá tak také pomalá. Pokud je požadováno rychlé vyregulování, musí se kotel rychle natopit na novou žádanou teplotu. Pokud rychlé vyregulování není nevyhnutné, je možné regulační proces zpomalit. Přesné vyregulování bez kolísání teploty šetří pohon a ostatní elektromechanické řídící elementy zařízení. V případě, že regulace zařízení není vyhovující, je možné následujícím způsobem pomocí nastavení regulačních konstant přizpůsobit regulaci regulovanému zařízení: Regulace reaguje příliš pomalu Pokud regulace reaguje pomalu, je třeba konstanty Xp, Tva Tn po krocích zmenšit. Nové korektury regulačních konstant se smějí provádět až po vyregulování soustavy. 29

32 Pokud nedostačuje: Kroky 2 a 3 opakovat Regulace reaguje příliš rychle Pokud regulace reaguje rychle, tzn. že dochází k velkým překmitům teploty nebo dokonce nestabilní regulaci, je třeba konstanty Xp, Tn a Tv po krocích postupně zvětšovat. Nové korektury regulačních konstant se smějí provádět až po vyregulování soustavy. Rychlé vyregulování modulovaného hořáku 6.3 Denní automatika omezení topení Bez vlivu prostorové teploty Úvod Pokud není připojen prostorový přístroj není z důvodu vlivu prostoru korigována žádaná teplota topné vody. Potom se provádí přepnutí denní automatiky podle nastavených žádaných hodnot režimů : ~; nebo *. Proces Základ funkce tvoří žádaná teplota topné vody a žádaná teplota prostoru. 30

33 Poklesne-Ii žádaná teplota topné vody pod žádanou teplotu prostoru plus korekci, bude vytápění vypnuto. Bod vypnutí vytápění: Vypnutí TVw TRw + 2 S/10 Zapnutí Stoupne-Ii žádaná teplota topné vody nad žádanou teplotu prostoru plus korekci, bude vytápění znovu zapnuto. Bod zapnutí vytápění: TVw Žádaná teplota topné vody TRw Žádaná teplota prostoru S Strmost topné křivky S vlivem teploty prostoru Úvod Proces Bod vypnutí vytápění: Vypnutí Zapnutí Bod zapnutí vytápění: Denní automatika omezení topení pracuje na základě aktuální žádané teploty topné vody. Pokud je připojen prostorový přístroj, aktuální žádaná teplota topné vody se z důvodu vlivu teploty prostoru koriguje. Tímto dochází, pokud je aktivní vliv teploty prostoru, k odlišné funkci automatiky denního omezení Základ funkce tvoří aktuální žádaná teplota topné vody a žádaná teplota prostoru. Klesne-Ii o vliv prostoru korigovaná žádaná teplota topné vody pod žádanou teplotu prostoru plus korekci, bude vytápění vypnuto. S 310EM TVwk ~ TRw Stoupne-Ii o vliv prostoru korigovaná žádaná teplota topné vody nad žádanou teplotu prostoru plus korekci, bude vytápění znovu zapnuto. S 310EM TVwk 2TRw TVwk TRw S 310EM 31

34 O vliv prostoru korigovaná žádaná teplota topné vody Žádaná teplota prostoru Strmost topné křivky Faktor vlivu teploty prostoru KORR 6.4 Ochrana proti přehřátí směšovacího topného okruhu Popis Proces Pomocí této funkce je možné zabránit přehřátí směšovacího topného okruhu, ke kterému může dojít např. z důvodu poruchy směšovače. Tato funkce je nezávislá od ochrany proti přehřátí čerpadlového topné okruhu a nemůže být vypnuta. Stoupne-Ii teplota topné vody nad nastavenou mez "Maximální omezení teploty topné vody" + 7,5 C (fixně), bude oběhové čerpadlo topného okruhu vypnuto. Tato omezovací funkce působí pouze pro směšovací topné okruhy. 6.5 Ochrana proti vybíjení zásobníku TUV Použití Popis Proces Zabránění možného vybíjení zásobníku po skončení nabíjení zásobníku TUV. Ochrana proti vybíjení zásobníku TUV" zabraňuje možnému vybíjení zásobníku dlouhým doběhem nabíjecího čerpadla po skončení nabíjení. Společně s funkcí "Ochrana proti ochlazení během přípravy TUV" je plně zajištěna ochrana zásobníku TUV. Regulátor porovnává teplotu TUV s teplotou náběhové vody (teplota kotle příp.kaskády). Pokud je teplota kaskády resp. kotle nižší než teplota v zásobníku TUV, je doběh čerpadla předčasně ukončen. 6.6 Proti mrazová ochrana Proti mrazová ochrana topného okruhu Proti mrazová ochrana topného okruhu působí jak pro čerpadlové tak pro směšovací topné okruhy. Klesne-Ii teplota topné vody pod 5 C, regulátor vytvoří platný požadavek na teplo 1 QOC. Požadavek na teplo způsobí zapnutí oběhového čerpadla a aktivaci směšovače. 32

35 33 Dosáhne-Ii teplota topné vody hodnotu 7 0 C, je tvořen požadavek na teplo ještě dalších 5 minut. Tímto je zajištěno to, že teplá voda proteče celým topným okruhem včetně zpátečky.

36 Čidla pro ekvitermní regulátory přehled čidel a prostorových přístrojů pro regulátory řady RVA a RW Použiti Katalogový list popisuje sortiment čidel, prostorových přístrojů a jejich příslušenství určené pro použití s aplikačními regulátory řady RVA a RVD. Přehled typů Čidla se snímacím článkem Ni 1000 n při 0 C QAE26.91 QAE26.93 QAD QAD QAK QAK QAZ QAZ ponorné čidlo teploty ponorné čidlo teploty příložné čidlo pro měření teploty vody v potrubí příložné čidlo pro měření teploty vody v potrubí jímkové čidlo teploty jímkové čidlo teploty (přímo ponorné) kabelové čidlo teploty kabelové čidlo teploty pro solární kolektory Čidla se snímacím článkem NTC 575 O při 20 C QAC31/101 referenční čidlo pro regulací teploty topné vody v závislosti na počasí, nebo měřící čidlo pro optimalizační funkce Čidla se snímacím článkem RNTC QAW44 externí prostorové čidlo pro OM70 Prostorové přístroje se snímacím článkem NTC 575 n při 20 C QAA10 prostorové čidlo - čistě bílá RAL9010 QAA50 prostorový přístroj - čistě bílá RAL9010 QAA70 digitální prostorový přístroj - čistě bílá RAL9010 Příslušenství Popis Typové označení Ochranná jímka. mosazná - poniklovaná. PN10, závit R112", ponor 80 mm pro QAZ Přechodka 112" pro QAK WZT -A12/CZ Návarek pro QAK WZT -G10/CZ 34

37 35

38 36

39 Projektování, montáž a instalace Prostorové přístroje Prostorový přístroj by měl být namontován v hlavním obývacím pokoji. Místo instalace by mělo být voleno tak, aby mohlo čidlo zachytit pokojovou teplotu co nejvěrohodněji, bez ovlivnění radiátorem nebo jinými tepelnými zdroji. Přístroj může být namontován na elektroinstalační krabici nebo přímo na stěnu. Pro montáž na stěnu mohou být vyraženy kabelové průchodky. Nejprve musí být namontován a zapojen podstavec a potom přístroj nasunut na podstavec. Příložná čidla V závislostí na použití musí být čidlo umístěno následovně:. Pro regulaci teploty topné vody: V proudu topné vody - přímo za čerpadlem, jestliže je umístěno v topném potrubí - 1,5 až 2 metry za směšovacím ventilem, jestliže je čerpadlo umístěno ve vratném potrubí. Pro omezeni teploty vratné vody: V potrubí vratné vody, kde čidlo může správně snímat omezovanou teplotu. Voda musí být v místě snímání dobře promíchaná. Čidlo nesmi být zakryto tepelnou izolaci. Montážní pokyny jsou vytištěny na obalu. Jímková a přímo ponorná čidla Čidlo má být ponořeno do média celou svou aktivní délkou. Je-ti aktivní délka čidla delší než průměr potrubí, montujte jímku šikmo nebo do obtoku. V případě montáže do obtoku musí obtoková trubka zasahovat do trubky hlavní. Po směšování dvou proudů vody o rozdílných teplotách (kvůli tvorbě vrstev) dodržujte dostatečnou vzdálenost od směšovacího členu k čidlu.(10 x d) Venkovní čidlo V závislostí na použití musí být čidlo instalováno následovně:. Pro regulaci: Na zdi domu nebo budovy, na nichž jsou umístěna okna regulovaných místnosti, ale čidlo nesmí být vystaveno rannímu slunci. V případě nejistoty by mělo být instalováno na severozápadní stěně. Pro optimalizaci: Vždy na nejchladnější zdi domu nebo budovy (nejčastěji severní stěna). Čidlo nesmi být nikdy vystaveno rannímu slunci. 37 Montážní výška:

40 38 Přednostně ve středu domu, budovy nebo vytápěcí zóny, nejméně 2,5 m nad zemí. Čidlo nesmí být umístěno v následujících místech:. nad okny, dveřmi, ventilacemi nebo jinými zdroji tepla. pod balkóny nebo střešními okapy Aby bylo zabráněno chybám v měření způsobených cirkulací vzduchu, mělo by být kabelové potrubí čidla utěsněno. Čidlo se nesmí přebarvovat. Montážní pokyny jsou vytištěny na obalu.

41 39

42 40

43 Venkovní čidlo Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty, v menší míře také slunečního záření, sily větru a teploty zdí QAC-- a tento katalogový list je určen pro zákazníky OEM, kteří integrují teplotní čidla do svých výrobků Použití Referenční čidlo pro regulaci teploty topné vody v závislosti na počasí Měřící čidlo pro optimalizační funkce Přehled typů * QAC21... při O C, QAC31/101 a QAC34/101 při C Objednávání Při objednávání uvádějte typové označení výrobku podle Přehledu typů". Příklad: QAC31/101 41

44 Technické údaje QAC21 Měřící prvek je složen z tenkých niklových vrstev se základním odporem 1000 Q při 0 C. Strmost křivky odporu je funkcí teploty s cca 5 Ω na Kelvin. QAC31/101 Měřící prvek je NTC prvek s lineární křivkou a základním odporem 575 Ω při 20 C. QAC34/I101 Měřící prvek je NTC prvek s lineární křivkou a základním odporem 1000 Q při 25 C. Strmost křivky odporu klesá cca. 4 % na Kelvin. Provedení Čidlo má plastovou skříň s odnímatelným krytem. Snímací prvek je krytý pouzdrem ze syntetického kaučuku. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je bud zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), viz. také obr. 4. Kabelová ucpávka Pg11 může být zašroubovaná do dna krytu.. Průmyslové normy Klimatické požadavky podle IEC Mechanické požadavky podle IEC Bezpečnost výrobku Stupeň ochrany skříně IP 54 podle EN Třída izolace III podle EN Elektrické připojeni Svorky výměnné Kabelová ucpávka Pg11 může být pevná Barva Kryt RAL 9003 Deska RAL

45 43

46 Kabelové čidlo teploty Kabelové čidlo teploty pro měření teploty kotle, zásobníku TUV, výměníku tepla a soiárního zařízení. Pro vestavbu s ponorným pouzdrem. Speciální provedení pro měření teploty spalin v zařízeních s kotlem. Čidlo QAZ... a tento katalogový list je určen pro zákazníky OEM, kteří integrují teplotní čidla do svých výrobků. Použiti QAZ21...standardní čidlo: S měřicím elementem LG-Ni 1000 pro regulaci nebo limitaci teploty kotle. zásobníku TIN nebo výměníku tepla. Vhodný pro použití s regulátory s pasivními měřicími vstupy. QAZ pro soiární kolektor: S měřícím elementem LG-Ni 1000 pro regulaci teploty v soiárním zařízení. Vhodný pro použiti s regulátory s pasivními měřícími vstupy QAZ36...pro řídící jednotku (BMU): S měřícím elementem NTC 10 k.q pro regulaci teploty TIN s přímým ohřevem. Vhodný pro všechny typy BMU s typovým označením LMU..., které jsou navrženy s vlastním čidlem. 44

47 Objednávání Provedení Při objednávání uvádějte typové označení výrobku podle Přehledu typů". Příklad: QAZ Čidlo ve standardním provedení se skládá z měřící vložky (průměr 6 mm, délka 40,5 mm), měřícího čidla a připojovacího kabelu v žilkovém pouzdře. Měřící čidlo je uvnitř měřící vložky, připojovací kabel je pevně uchycen ve vložce. Čidlo není vhodné pro přímé umístění (bez ponorného pouzdra) do proudu média. Jiné typy měřících elementů, připojovacích kabelů a připojení je možné dodat na vyžádání. Technické údaje Pro všeobecné údaje Okolní teplota (PVC kabel) max.. 95 C Okolní teplota (PE kabel) max C Okolní teplota (silikonový kabel) max C (krátkodobě220 C) Okolní teplota (tefionový kabel) max C Odpor izolace 500 V Elektrické připojeni různé Průmyslové normy Klimatické a mechanické požadavky podle IEC Třída ochrany III podle EN Připojovací schéma 45

48 Příložné čidlo teploty Příložné čidlo teploty pro měření teploty média v potrubí QAD- a tento katalogový list je určen pro zákazníky OEM, kteří integruji teplotní čidla do svých výrobků Použití Regulace a omezeni teploty topné vody Omezeni teploty vratné vody Přehled typů Typové Měřicí Casová Hmotnost Měřící prvek Tolerance* Baleni / ks označení rozsah konstanta / ks OAD21/20 45 ** 1 LG-Ni 1000 Ω při C O,4 K 2s 0,072 kg OAD21/20 0 C 100 *** 9 OAD36/10 NTC 10 kω při 25 C C O,5 K 6s 0,072 kg 45 ** 1 * Při O C bez chyby prostupu a vlastního ohřevu, při NTC 25 C ** Baleno jednotlivě ve společném baleni *** Společné baleni 46

49 Objednáváni Při objednáváni uvádějte typové označení výrobku podle, přehledu typů". Příklad: QAD Technické údaje Měřicí prvek je složen z tenkých niklových vrstev se základnim odporem 1000 Q při O C nebo NTC 10 kω při 25 C. Provedení Čidlo má plastovou skřiň se západkovýrn bytem.. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je přes kabelovou ucpávku Pg11- Svorkový pás pro uchycení je vhodný pro průměry trubek mm.. Projektování, montáž a instalace V závislosti na použiti musí být čidlo instalováno následovně: Pro regulaci teploty topné vody V náběhu - bezprostředně za čerpadlem, pokud je v náběhu - 1,5-2 m za směšovačem, pokud je čerpadlo ve zpátečce Pro omezení teploty vratné vody: Na takové místo ve zpátečce, kde čidlo může správně měřit omezovanou teplotu. Voda musí být dobře promíchaná. Čidlo nesmi být. umístěno pod izolaci potrubí. Přípustné délky kabelů spojující čidlo s regulátorem: Kabel Měděný kabel Měděný kabel Měděný kabel Ø Vnější Max. průměr kabelu 0,6 mm Ø 5,5 mm 20m 1 mm 2 6,6 mm 80m 1,5 mm 2 7,2 mm 120m délka Průmyslové normy Klimatické požadavky podle IEC Mechanické požadavky podle IEC

50 Bezpečnost výrobku Ochranná pouzdra IP 42 podle EN Třída ochrany III podle EN Odpor izolace >10 M Ω Napětí izolace >500 V Elektrické připojení Svorky vodič výměnný Kabelová ucpávka Pg11 s možností montáže Barva RAll016 (antracit) 48

51 1. Varianty, bezpečnost, příslušenství 1.1. Varianty GB

52 Písmeno za označením (A,S,C...) označuje dodávanou sestavu příslušenství Pokyny pro bezpečné používání Napájení. GB 060 připojujte k povoleným zdrojům napětí. Takovým je především dodávaný síťový adaptér SA eventuálně 12V napájecí soustava vozidla. Prostředí. GB 060 je určen k provozu v suchém prostředí bez přítomnosti agresivních plynů a kapalin. Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti, při montáži se vyhněte extrémně horkým místům v blízkosti radiátorů, otevřeného ohně nebo místům přímo ozářeným sluncem. Do přístroje nesmí vniknout voda ani žádné jiné kapaliny. Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud k tomu dojde, odpojte přístroj od napájení. Údržba. Pro běžné používání není nutné přístroj rozebírat ani odnímat žádné díly. Před demontáži z jakýchkoliv důvodů (např. vložení záložního akumulátoru) odpojte přístroj od všech zdrojů elektrického napětí. Dbejte, aby se neporušila izolace propojovacích kabelů. Zabraňte nadměrnému mechanickému namáhání krytu přístroje. Působení energie s vysokým kmitočtem. GB 060 nesmí být montován a provozován v prostorách, ve kterých je zakázán provoz mobilních telefonů. Před montáží v automobilu ověřte, zda provoz mobilního telefonu a tím i provoz GS 060 v typu vašeho automobilu není zakázán. Není vhodné montovat a provozovat GB 060 v místech se zvýšenou úrovní rušivého elektromagnetického záření, snižuje se tak spolehlivost funkce automatu. 50

53 51

54 52

55 2.2. Popis funkce Zdroje napájení Jmenovité napětí:12 V DC (max. 25 V), proud: max. 0,5 A Standardně je pro napájení GB 060 použit síťový adaptér SA , který je dodáván jako příslušenství, nebo je využito 12 V z napájecí soustavy vozidla. Napájení se připojí na dvojpinový napájecí konektor PWR+12V, V případě výpadku tohoto napájení je možno použít pro napájení externí baterie připojené na svorce BAT +12V. Nepřipojujte externí baterii jinou než dobíjecí s jmenovitým napětím 12 V! U variant s instalovanou vnitřní záložní baterie 9.6 V /600 mah (typ ED ) není konektor externí záložní baterie zapojen. Nabíjecí proud interní eventuelně externí baterie.je 70 ma přičemž napájecí napětí GS 060 musí být minimálně o 1 V vyšší než Pozor! jestliže z GB 060 vyjmete interní baterii, je pro možnost připojeni externí záložní baterie zapojit propojovací jumper do konektoru interní záložní baterie tak. aby propojil dva prostřední piny tohoto konektoru. nutno Binární vstupy/výstupy GB 060 obsahuje osm binárních nezávisle programovatelných vstupů/výstupů. Úrovně signálů mohou mít pouze hodnoty L (nízká úroveň) nebo H (vysoká úroveň). Na vstupy mohou být připojena tlačítka, koncové spínače, kontakty relé. TTL výstupy. Výstupními signály je možno spínat relé bezkontaktní spínače. Vstupy/výstupy jsou vyvedeny na deseti pinový konektor označený čísly 1 až 8, svorka +4Va symbol "zem". nebo 53

56 Nezapojený vstup je na vysoké úrovni (H). výstup je chráněn proti nad proudu elektronickou vratnou pojistkou. Svorka +4V slouží pro napájení případné předřazené logiky. Max. zatížení 150 ma. Funkce a doporučené zapojení vnějších vstupních a výstupních obvodů: Binární vstupy/výstupy musí být pro požadovanou funkci nakonfigurovány pomocí programu Control Panel Výstup relé Výstup relé jako galvanicky oddělený výstup přímé řízení výkonových spotřebičů. výstup je vyveden na 6 pinový konektor označený dvěma symboly Re. pro Výstup relé musí být pro požadovanou funkci nakonfigurován pomocí programu GB 060 Control Panel výstup pro externí LED Výstup pro externí LED je vyveden na 6 pinovém konektoru a je označen symboly L+ a L-. Dioda LED indikuje následující stavy GS 060. nesvítí skupina 1 je povolena bliká v délce 0,1s po 1s skupina 1 je zakázána bliká 2x za sebou 0,1s po 3s není GSM signál bliká rychle spuštěná akce blikne 1s provedení akce blikne 2x za 1 s akce odhlášení klíče trvale svítí probíhá hovor nebo datové spojení 54

57 Sběrnice Dallas Sběrnice Dallas má řídící jednotku (Master) v GB 060 a jednu nebo více řízených jednotek (Slave). Ekvivalentní zapojení řídící jednotky znázorňuje schéma. Sběrnice Dallas má pouze jeden vodič, na který jsou paralelně připojeny všechny řízené externí jednotky. Délka sběrného vodiče může být standardně asi 100 metrů. Při použití telefonního kabelu s vodiči stočenými do párů (kapacita asi 30 pf/m) může být řízená jednotka vzdálena až 300 metrů od řídící jednotky. Identifikační klíče mají 16 místné hexadecimální číslo vyznačeno čelní straně. Ke snímačům teploty číslo přiloženo na identifikačním Přidání externích jednotek do GB součástí konfigurace automatu pomocí programu GB 060 Control na je štítku. 060 je Panel Teplotní čidlo ED K automatu GB 060 může být připojeno paralelně až 10 teplotních čidel. Údaj o teplotě, získaný z čidla, je v GB 060 zpracován jako analogový vstup. Pro každý analogový vstup může být nastavena horní mez a dolní mez. Nárůst analogové veličiny nad horní mez nebo pokles pod dolní mez vyhodnotí automat jako událost Čtečka identifikačních klíčů ED Připojení k automatu znázorňuje obrázek Identifikační klíče ED Každý jednotlivý klíč je považován za externí jednotku, která musí být do systému přidána pomocí programu GB 060 Control Panel. Do systému GB 060 může být přidán libovolný počet identifikačních klíčů. 55 Přiložením klíče ke čtečce ED je do řídící jednotky GB 060 přeneseno identifikační číslo klíče. V systému může být přihlášen pouze jeden klíč. Přihlášení a odhlášení identifikačního klíče vyhodnotí automat jako událost.

58 Jako součást vyvolané akce (od kterékoliv události) může být i odhlášení klíče Externí jednotka analogové vstupy ED Externí jednotka analogových vstupů ED obsahuje čtyři vstupy - 2x proudová smyčka 4-20 ma a 2x napěťová smyčka 0-10 V, které umožňují připojit různá čidla např. tlakoměry, vlhkoměry, hladinoměry atd. Maximální počet připojených analogových vstupů a teploměrů je: 10, přičemž 1 externí jednotka = 4 analogové vstupy) Sériové rozhraní RS 232 Standardní sériové rozhraní RS 232 slouží pro komunikaci s nad řazeným počítačem PC nebo dálkově ovládaným zařízením s výstupem RS 232 pro modemový přenos. RS 232 umožňuje: čtení a zápis konfigurace čtení stavů zjištěných veličin a identifikačních údajů, zápis hodnot výstupů čtení paměti zaznamenaných událostí - Reportu připojení vzdálených zařízení s výstupem RS 232 prostřednictvím GSM k lokálnímu PC připojení PDA pro navigaci (GB 060 funguje jako GPS přijímač) připojení tiskárny pro tisk příchozích SMS Popis signálů na straně GS 060 2xx: GPS Anténa ED GPS anténa ED s 3 m kabelem, se nasune do souosého (SMB) konektoru GPS. Její umístění musí být v horizontální poloze s přímým výhledem na oblohu. GSM signál prochází plasty a sklem, ne však kovy a skly se zrcadlovou úpravou. Úroveň GPS signálu zhoršují povětrnostní vlivy - husté sněžení, námraza nebo sníh nad anténou GPS, dále pak může být signál GPS stíněn vysokou zástavbou nebo stromy. 56

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více

Čidla se snímacím článkem NTC 575 Ω při 20 C

Čidla se snímacím článkem NTC 575 Ω při 20 C C 203 Čidla pro ekvitermní regulátory přehled čidel a prostorových přístrojů pro regulátory řady VA a VD Použití Katalogový list popisuje sortiment čidel, prostorových přístrojů a jejich příslušenství

Více

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace Vydání 1.0 Série regulátoru B/C S2381cz 07.2002 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6. Měření a regulace v otopných systémech obytných budov Metodické materiály pro učitele

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6. Měření a regulace v otopných systémech obytných budov Metodické materiály pro učitele STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6 Měření a regulace v otopných systémech obytných budov Metodické materiály pro učitele Metodické materiály byly zpracovány na Střední škole technické

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY v. Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY K elektrokotel, výkon - kw

Více

RVD245 Regulátor pro dálkové vytápění a přípravu teplé užitkové vody Základní technická dokumentace

RVD245 Regulátor pro dálkové vytápění a přípravu teplé užitkové vody Základní technická dokumentace RVD245 Regulátor pro dálkové vytápění a přípravu teplé užitkové vody Základní technická dokumentace Vydání 3.0 Série regulátoru D CE1P2386cz 14.04.2004 Siemens Building Technologies HVAC Products Siemens

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Regulátor topení s přípravou TUV

Regulátor topení s přípravou TUV 2 526 Regulátor topení s přípravou TUV Serie B RVL472 Multifunkční regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a nebytové prostory Vhodný pro: regulaci topné vody v topných okruzích ekvitermně s/bez

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně cz Návod k instalaci Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV G2516 RVD265/19 Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru! Instalace Montážní místo V suchém prostředí, např. ve

Více

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace Vydání 2.1 SW-Verze 1.20 a vyšší CE1P1638CZ 15.02.2001 Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa 2/19 Siemens Building Technologies CE1P1638CZ

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Řazení kotlů Cuk e s ekvitermní regulací do kaskády

Řazení kotlů Cuk e s ekvitermní regulací do kaskády Řazení kotlů Cuk e s ekvitermní regulací do kaskády Regulátory RVS Albatros 2 se sběrnicí LPB umožňují řazení do kaskády. Do kaskády je možno řadit až 16 kotlů na jednu sběrnici. Běžné je řazení do 10

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999 Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu Listopad 1999 2 390 RVA43.222 ALBATROS RVA43.222 (série C) jsou regulátory určené pro jednotlivé kotle nebo kotle spojené do kaskády. Je vhodný pro sériovou

Více

RVA53.140. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Základní technická dokumentace

RVA53.140. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Základní technická dokumentace RVA53.140 Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu Základní technická dokumentace Vydání: 1.0 Série regulátoru: A 16. duben 1998 Siemens uilding Technologies s.r.o. Divize Landis & Staefa Novodvorská

Více

Sauter Components 7144461 CZ 01

Sauter Components 7144461 CZ 01 44.461/1 EQJW 245: Regulátor topení s 2 reg. okruhy pro místní a dálkové vytápění Konfigurovatelný, komunikativní regulátor s digitálním ovládacím panelem pro regulaci topení a ohřevu užitkové vody. Zejména

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 3 2. TECHNICKÝ POPIS 4 2.1 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SYSTÉMU R4-AKU 4 2.2 POPIS FUNKCE REGULÁTORU 6

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce říjen 2007 T8360 MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY Použití Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formou automatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použity v systémech vytápění

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

RVA46.531, RVA36.531 Ekvitermní regulátor topného okruhu Základní technická dokumentace. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

RVA46.531, RVA36.531 Ekvitermní regulátor topného okruhu Základní technická dokumentace. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division RVA46.531, RVA36.531 Ekvitermní regulátor topného okruhu Základní technická dokumentace Vydání 4.0 Série regulátoru D CE1P2372CZ 21.3.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2/23 Obsah

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 266 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací REV23M Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem Openherm Plus Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Prostorový PID regulátor

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 3 4 Základní režimy regulátoru... 3 4.1 Letní režim... 3 4.2 Zimní režim... 3 5 Hlavní prvky regulátoru... 4 6 Zařazení regulátoru

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

www.siemens.cz/regulace_vytapeni Regulátory prostorové teploty Answers for infrastructure.

www.siemens.cz/regulace_vytapeni Regulátory prostorové teploty Answers for infrastructure. www.siemens.cz/regulace_vytapeni Regulátory prostorové teploty Answers for infrastructure. Výběr z široké nabídky regulátorů prostorové teploty Z ucelené nabídky prostorových regulátorů společnosti Siemens,

Více

K 2 LXX. Nomenklatura kotlů Claudius K2 (verze SIEMENS LMU64) Nomenklatura. 2 - počet článků 3 - počet článků 5 - počet článků

K 2 LXX. Nomenklatura kotlů Claudius K2 (verze SIEMENS LMU64) Nomenklatura. 2 - počet článků 3 - počet článků 5 - počet článků Nomenklatura Nomenklatura kotlů Claudius K2 (verze SIEMENS LMU64) 2 - počet článků 3 - počet článků 5 - počet článků K 2 LXX 1 - bez přípravy TUV 3 - s možností přípravy TUV 5 - bez vybavení K2L21 Sestava

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

Funkční modul FM447 jako kaskádový modul pro regulaci stacionárních zařízení s několika kotli

Funkční modul FM447 jako kaskádový modul pro regulaci stacionárních zařízení s několika kotli Funkční modul FM447 jako kaskádový modul pro regulaci stacionárních zařízení s několika kotli Možnosti použití Funkční modul FM447 je vhodný jako kaskádový modul pro regulaci stacionárních zařízení s několika

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

DeltaSol B TECHNICKÁ DATA

DeltaSol B TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 OBSAH: 1 Určení... 3 2 Typové vlastnosti... 3 3 Technické parametry... 3 4 Základní aplikace... 4 5 Popis funkcí

Více

ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE

ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Tel.: 800 11 4567 strana 2 Návod k obsluze ZEM Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral plynový kotel Geminox řady ZEM. Kotel je osazen bezpečnostními

Více

1. Objednávka a příslušenství

1. Objednávka a příslušenství Obsah: str. 1. Objednávka a příslušenství...3 1.1 Objednávka...3 1.2 Dodávka...3 1.3 Možnosti umístění...3 2. Technické údaje kotle...4 3. Návod pro montáž kotle...7 3.1 Montáž kotle:...7 3.2 Montáž podstavce...7

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

RVD125, RVD145 Regulátor pro dálkové vytápění a přípravu teplé vody Základní technická dokumentace

RVD125, RVD145 Regulátor pro dálkové vytápění a přípravu teplé vody Základní technická dokumentace RVD125, RVD145 Regulátor pro dálkové vytápění a přípravu teplé vody Základní technická dokumentace Vydání 1.0 Série regulátoru A CE1P2382cz 1.11.2010 Siemens Building Technologies HVAC Products Siemens

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

Projekční podklad NIBE SMO 40

Projekční podklad NIBE SMO 40 Projekční podklad NIBE SMO 40 Řídící modul LEK PP CZ V26052014 Obsah 1 Popis řídícího modulu SMO 40... Hlavní vlastnosti... Možnosti systému s regulátorem SMO 40... Popis rozšiřujících funkcí... Příklady

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Regulátor Komextherm PA-5

Regulátor Komextherm PA-5 Regulátor Komextherm PA-5 Urãení Regulátor PA-5 je elektronický diferenciální regulátor pro ústřední vytápění pracující dle venkovní teploty. Instalujeme ho převážně v případech, kdy není použita regulace

Více

Regulátor rozdílu teplot

Regulátor rozdílu teplot 3 337 Synco 100 Regulátor rozdílu teplot R27 Regulátor rozdílu teplot pro solární systémy s akumulačním zásobníkem Kompaktní provedení se dvěma 2-bodovými výstupy AC 24230 V Použití ypy zařízení: Solární

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

Pro ECL Comfort 110. 230 V AC a 24 V AC

Pro ECL Comfort 110. 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití Řídicí jednotka je zkonstruována pro jednoduchou instalaci: jeden kabel a jeden konektor. Řídicí jednotka má specificky zkonstruovaný displej s podsvícením. Pro rychlý

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Jeden standardní výstup Solární počítadlo provozních hodin Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha TECHNICKÁ DATA IP20/DIN40050

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW

Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW Vhodné umístění vnější i vnitřní jednotky, propojovacího vedení, napojení na topný systém a ovládacích prvků Vám pomůže vybrat

Více

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Návod k instalaci a použití Vydání: V1 Datum: 04.2015 1. Obsah Tab. 1 Paragraf Popis 1 Obsah 2 Úvod 2.1. Všeobecné instrukce 2.2 Úpravy jednotky 2.3 Bezpečnostní pokyny

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Všeobecné informace Regulátor Frivent AIR je koncipován pro větrací a klimatizační zařízení s teplovodním nebo elektrickým ohřívačem, chladičem a s 3-stupňovou regulací otáček ventilátoru (ventilátorů).

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART Technické informace 10. 2015 verze 3.20 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ :

Více

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Zónový regulátor Uživatelská příručka. Building Technologies HVAC Products. Vydání 3.

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Zónový regulátor Uživatelská příručka. Building Technologies HVAC Products. Vydání 3. Albatros 2 Zónový regulátor Uživatelská příručka RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Vydání 3.0 CE1U2353cz 7. dubna 2008 Building Technologies HVAC Products 2/129 Divize HVAC Products 16. April

Více

Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop.

Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop. Regulační funkce v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 OBSAH 1. ÚVOD 2 2. HARDWAROVÁ KONCEPCE REGULÁTORU 2 2.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

plynová kondenzační technika & příslušenství 2. Q. 2009

plynová kondenzační technika & příslušenství 2. Q. 2009 plynová kondenzační technika & příslušenství 2. Q. 2009 Kondenzační technika Geminox Výrobce - GeminoX s. a. s. Společnost se sídlem v Saint-Thegonnecu v Bretani patří déle než 20 let mezi vedoucí výrobce

Více

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 4-trubkové jednotky fan-coil Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem a reverzním ventilem RDF30 Výstupy pro pohony ventilů on / off (otevřeno

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 červenec 2000 Baspelin MRP P1 Všeobecný popis Regulátor baspelin MRP je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci analogových veličin

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

ADEX Midi RO regulátor topného okruhu

ADEX Midi RO regulátor topného okruhu ADEX Midi RC souprava pro regulaci více topných okruhů ADEX Midi RO regulátor topného okruhu Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 1 OBSAH Popis regulátoru Určení..... 3 Ovládací prvky

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu

Více

Použití regulátoru. Ovládací a signalizační prvky regulátoru. Popis funkce regulátoru

Použití regulátoru. Ovládací a signalizační prvky regulátoru. Popis funkce regulátoru Použití regulátoru Regulátor ADEX Comfort je určený pro regulaci ústředního topení směšováním. Je vhodný zejména pro rodinné domky a malé objekty. Specifická funkční výbava umožňuje řídit tímto regulátorem

Více

ecounit241 246: Ovládací jednotka pro stanici automatizace místností

ecounit241 246: Ovládací jednotka pro stanici automatizace místností SAUTER EY-modulo 2 PDS 94.170 cz Katalogový list EY-RU241...246 ecounit241 246: Ovládací jednotka pro stanici automatizace místností Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Individuální nastavení

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze Modulační termostat s časovým spínačem Návod k obsluze 1 Obsah 1. Úvod... 86 2. Obecné informace... 86 2.1 Displej... 87 2.2 Tlačítka... 88 3. Instalace... 89 3.1 Umístění regulace... 89 3.2 Instalace

Více

některé fyzikální veličiny, jako např. napětí, proud, otáčky motoru, teplotu v místnosti, průtok vzduchu (klimatizace,

některé fyzikální veličiny, jako např. napětí, proud, otáčky motoru, teplotu v místnosti, průtok vzduchu (klimatizace, Základy Systémové techniky budov 7 přednáška Základní požadavky regulačních zařízení, příklady z oblasti regulace vytápění Ing. Jan Vaňuš Ph.D. N 716 tel.: 59 699 1509 email: jan.vanus@vsb.cz vsb.cz http://sweb.cz/jan.vanus

Více

Regulátor prostorové teploty

Regulátor prostorové teploty 3 331 SYNCO 100 Regulátor prostorové teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLA162 Regulátor prostorové teploty pro jednoduchá zařízení určená pro větrání, klimatizaci a vytápění. Kompaktní provedení. Dva analogové

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více