Projekční podklad NIBE SMO 40

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekční podklad NIBE SMO 40"

Transkript

1 Projekční podklad NIBE SMO 40 Řídící modul LEK PP CZ V

2

3 Obsah 1 Popis řídícího modulu SMO Hlavní vlastnosti... Možnosti systému s regulátorem SMO Popis rozšiřujících funkcí... Příklady konfigurace systému s SMO Technické údaje... Rozměry a připojení... Technické údaje... Tabulka kombinací s tepelnými čerpadly... 4 Umístění řídícího modulu SMO Základní předpoklady umístění SMO Elektro připojení... Všeobecné informace... Přístup ke svorkovnicím... Popis jednotlivých připojení... Připojení externích rozšiřujících karet AXC... Připojení příslušenství... 5 Příprava před instalací... Stavební připravenost... 6 Schémata hydraulického zapojení... 7 Součásti dodávky Příslušenství NIBE SMO 40 Obsah 3

4 1 Popis řídícího modulu NIBE SMO 40 Modul SMO 40 je řídícím systémem pro řízení všech funkcí souvisejících s vytápěním, ohřevem teplé vody a dalších funkcí viz. následující text. Spíná tepelné čerpadlo (nebo několik čerpadel v kaskádě) podle aktuální potřeby tepla a v případě potřeby přípíná elektrokotel nebo jiný přídavný zdroj tepla. Do systému je možné zapojit nejen originální komponenty NIBE, ale je možné použít i prvky dalších výrobců pokud jsou kompatibilní se systémem řízení SMO 40. SMO 40 je vhodné zejména pro nové i stávající složitější topné systémy kde jsou vyžadovány další doplňkové funkce jako např. ohřev bazénu, další topné okruhy s rozdílnou teplotní úrovní, chlazení apod. Ve stávajících topných systémech je možné připojit a řídit již existující zdroj tepla jako přídavný zdroj pro tepelné čerpadlo. Modul SMO 40 je možné provozovat i samostatně ještě před instalací tepelného čerpadla NIBE. V tomto případě je jako zdroj tepla využit buď stávající nebo nově instalovaný přídavný zdroj tepla. Hlavní vlastnosti Řízení až 8 ks tepelných čerpadel vzduch-voda (podle počtu připojených tepelných čerpadel může být nutné použití rozšiřující karty AXC 30). Systém je možné rozšířit o další funkce pomocí rozšiřujících modulů AXC 30 (1ks součástí SMO 40). Ekvitermní řízení teploty topné vody až pro 4 okruhy (3 směšované, podle počtu okruhů může být nutné připojení další rozšiřující karty AXC 30). Možnost připojení pokojového čidla teploty pro každý ovládaný topný okruh a jeho využití pro řízení teploty prostoru. Možnost připojení prostorové jednotky s barevným displejem a vestavěným čidlem teploty prostoru. Řízení ohřevu teplé vody. Řízení okruhu chlazení s tepelným čerpadem F2040. Řízení dalšího zdroje tepla ve třech stupních, nebo sedmi stupních pokud je použito binární řízení (kombinace sepnutí různých výkonů). Možnost řízení otáček úsporného oběhového čerpadla signálem PWM. Možnost ovládáním přes mobilní telefon (vyžaduje příslušenství SMS 40). Možnost připojení k nadřazenému řídícímu systému pomocí protokolu ModBus (vyžaduje příslušenství MODBUS 40). Jednoduché a intuitivní ovládání pomocí velkého barevného displeje Široká nabídka příslušenství pro vytvoření kompletního topného systému Kompatibilní s NIBE Uplink - dálková správa prostřednictvím internetu 4 Popis řídícího modulu SMO 40 NIBE SMO 40

5 Možnosti systému s regulátorem SMO 40 V následující tabulce jsou uvedeny možnosti řízení dalších funkcí v systému s regulátorem SMO 40. Některé z těchto funkcí vyžadují rozšiřující kartu AXC 30 nebo jiné příslušenství. Jedna rozšiřující karta AXC 30 je vestavěna ve skříni regulátoru a může být použita na libovolnou doplňkovou funkci. Některé doplňkové funkce je možné zakoupit i jako sadu příslušenství, která kromě rozšiřující karty AXC 30 obsahuje i veškeré další komponenty nutné ke správné činnosti. Funkce systému s regulátorem NIBE SMO 40, rozšiřujícími kartami AXC 30 a dalším příslušenstvím 1-2x tepelné čerpadlo NIBE vzduch-voda X 3-8x tepelné čerpadlo NIBE vzduch-voda (2x TČ=1x karta AXC 30) X Přímý topný okruh SMO 40 AXC 30 Sady příslušenství Směšovaný topný okruh (max. 3x, 1 okruh=1x karta AXC 30) X ECS 40, 41 Ohřev teplé vody Elektrické těleso dohřevu teplé vody Komfortní ohřev teplé vody, cirkulační oběhové čerpadlo Cirkulační oběhové čerpadlo teplé vody Krokově řízený elektrokotel Krokově řízený elektrokotel 2 Přídavný zdroj tepla řízený směšovacím ventilem X X Solární ohřev X SOLAR 40, 42 Bazén X POOL 40 Bazén 2 X POOL 40 Aktivní chlazení (pouze pro F2040) Měření vyrobené energie EMK 300, 500 Monitor zatížení, proudové měřící transformátory Ovládání mobilním telefonem, SMS nebo aplikací v OS Android SMS 40 ModBus MODBUS 40 NIBE Uplink - vzdálená správa přes internet Popis jednotlivých rozšiřujících funkcí Kaskáda tepelných čerpadel V jednom systému lze kombinovat až 8 tepelných čerpadel. Libovolný počet těchto tepelných čerpadel může být použit zároveň pro systém vytápění a ohřev teplé vody nebo mohou být některá tepelná čerpadla použita pouze pro ohřev topení/teplé vody, bazénu apod. Každé tepelné čerpadlo může být vybaveno plnícím oběhovým čerpadlem s regulovatelnými otáčkami pomocí signálu PWM. Použití čerpadel s regulovatelnými otáčkami zajišťuje správnou hodnotu dt v různých pracovních režimech během roku. Funkce rozšiřující karty AXC 30 v systému s regulátorem SMO 40 se nastavuje pomocí miniaturních DIP přepínačů na rozšiřující kartě. Principielní hydraulická schémata rozšiřujících funkcí jsou součástí kapitoly Schémata hydraulických zapojení. Popis jednotlivých funkcí viz. další text. X X X X X X X X X X Přímý topný okruh K regulátoru SMO 40 může být připojeno jedno oběhové čerpadlo pro přímý topný okruh. Tento okruh je řízen ekvitermní regulací a je vždy nadřazen všem okruhům směšovaným tzn. musí být provozován s vyšší teplotou než okruhy směšované. Může být doplněn čidlem prostorové teploty nebo ovládacím panelem RMU 40 s měřením prostorové teploty. Externím signálem je možné nastavit paralelní posun topné křivky. Směšovaný topný okruh Topný okruh s nižší teplotou. Rozšiřující karta ovládá oběhové čerpadlo a směšovací ventil. Mohou být připojeny až 3 směšované topné okruhy. Každý okruh má vlastní nastavení topné křivky a pro každý okruh je možné připojit prostorové čidlo teploty nebo ovládací panel RMU 40 (max.2ks) s měřením prostorové teploty. Externím signálem je možné nastavit paralelní posun topné křivky pro každý směšovaný topný okruh. NIBE SMO 40 Popis řídícího modulu SMO 40 5

6 Ohřev teplé vody Pomocí 3-cestného přepínacího ventilu přepíná regulátor mezi ohřevem teplé vody a topením. V kaskádním zapojení je možné využít pro ohřev několik tepelných čerpadel. Elektrické těleso dohřevu teplé vody Je možné připojení jednostupňového dohřívacího tělesa pro teplou vodu. Použití např. pro zvýšení teploty teplé vody nad hodnoty dosažitelné tepelným čerpadlem. Zapojuje se na výstup pro jeden stupeň elektrokotle tzn. pokud je použito potom je možné pro elektrokotel využít pouze dva výstupy a nebo je nutné použití rozšiřující karty. Komfortní ohřev teplé vody Výstupní teplota teplé vody je řízena směšovacím ventilem. Dále je možné připojení cirkulačního oběhového čerpadla a tělesa pro dohřev teplé vody nad teplotu dosažitelnou tepelným čerpadlem. Cirkulační oběhové čerpadlo teplé vody Cirkulační oběhové čerpadlo je možné připojit na univerzální programovatelný releový výstup v regulátoru SMO 40 pokud není využit pro jinou funkci. Jinak je nutné použití rozšiřující karty AXC 30 s funkcí Komfortní ohřev teplé vody. Krokově řízený elektrokotel Regulátor SMO 40 obsahuje 3 beznapěťové výstupy pro ovládání elektrokotle nebo jiného zdroje tepla. Je možné i binární řízení výstupů tzn. pokud jsou připojeny různě velké výkonové stupně pak je možné kombinací jejich sepnutí vytvořit až 7 různých výkonových stupňů. Krokově řízený elektrokotel 2 Pomocí rozšiřující karty je možné regulaci rozšířit o další 3 beznapěťová relé pro ovládání zdroje tepla podle popisu výše. Je možné připojení externího blokování zdroje. Přídavný zdroj tepla řízený směšovacím ventilem Umožňuje připojení zdroje tepla jako např. olejového kotle, plynového kotle, výměníku dálkového vytápění apod. Při požadavku na provoz dojde ke spuštění přídavného zdroje tepla. Když teplota kotle vzroste asi na 55 C otevře se směšovací ventil a nastaví výstupní teplotu tak, aby odpovídala vypočtené teplotě topné vody. Až dojde k poklesu potřeby tepla směšovací ventil se uzavře, ale zdroj tepla je dále udržován v pohotovosti po nastavenou dobu např. 12 hodin. Je možné připojení externího blokování zdroje. Tento typ zdroje tepla je možné připojit i na výstupy regulátoru SMO 40 bez použití doplňkové karty. Pokud je však k výstupům regulátoru zároveň připojeno i elektrické těleso dohřevu teplé vody pak je nutné použití rozšiřující karty, protože zapojení tohoto zdroje vyžaduje použití všech tří releových výstupů. Bazén 1, 2 Umožňuje řízení ohřevu bazénu. Podle údajů čidla teploty bazénové vody ovládá přepínání 3-cestného přepínacího ventilu ve směru bazén/topení a oběhového čerpadla bazénového okruhu. Je možné detailní nastavení priorit ohřevu topení/teplá voda/bazén. Je možné připojení externího blokování ohřevu bazénu. Při instalaci ohřevu bazénu by topný okruh měl být vybaven externím oběhovým čerpadlem, aby byl zachován průtok v době ohřevu bazénu a mohl probíhat výpočet potřeby tepla pro topný systém čidlem BT25. Aktivní chlazení Tuto funkci je možné použít pouze s tepelnými čerpadly typu F2040. Ovládá 3-cestný přepínací ventil a oběhové čerpadlo okruhu chlazení. Pro výpočet potřeby chladu je použito teplotní čidlo v okruhu chlazení, případně čidla prostorové teploty. Funkci je možné externě blokovat. Měření vyrobené energie Sada příslušenství pro měření vyrobené energie. Obsahuje průtokoměr a kompletní příslušenství. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny na displeji regulátoru SMO 40. Monitor zatížení Umožnuje automatické snížení příkonu přídavného zdroje, případně přerozdělení jeho výkonu na jiné, nezatížené fáze. U tepelných čerpadel typu F2040 umožňuje i snížení výkonu kompresoru dokud proud neklesne pod nastavenou hodnotu. Proudové měřící transformátory by měly být instalovány za hlavním jističem objektu. V regulátoru je nastavena hodnota proudu při které má dojít k omezení. Měřící transformátory jsou součástí dodávky regulátoru SMO 40. Ovládání mobilním telefonem Příslušenství umožní ovládat a sledovat stav systému příkazy zaslanýmí pomocí SMS zpráv. Pro mobilní telefony s operačním systémem Android je k dispozici aplikace ke stažení zdarma. Tato aplikace umožňuje detailní nastavení a sledování systému a to i v servisní úrovni. ModBus S tímto příslušenstvím je možné celý systém monitorovat a ovládat pomocí protokolu ModBus. NIBE Uplink Vzdálená správa systému přes internet. Poskytuje on-line informace o stavu systému a zasílá informace o případných poruchách na zadané ové adresy. Pokud je požadováno i ovládání systému je nutné použít zpoplatněnou tzv. Premium verzi. Solární ohřev Umožňuje ohřev solární energií. Je připojeno čidlo teploty solárního kolektoru a čidlo teploty v nádobě se solárním výměníkem. Dále je ovládán chod oběhového čerpadla mezi kolektorem a nádobou podle nastavených rozdílů teplot. 6 Popis řídícího modulu SMO 40 NIBE SMO 40

7 Příklady konfigurace systému s regulátorem SMO 40 Hydraulická schémata k těmto příkladům konfigurace jsou uvedena v kapitole Schémata hydraulického zapojení. Příklad 1 (strana 16) 1x tepelné čerpadlo NIBE F2300 (F2030, F2040) Elektrokotel před 3-cestným přepínacím ventilem Ohřev teplé vody 1x přímý topný okruh Potřebné komponenty řídícího systému: Regulátor SMO 40 Pro tuto konfiguraci vyhoví pouze samostatný regulátor SMO 40, který uřídí všechny funkce systému. Příklad 2 (strana 17) 1x tepelné čerpadlo NIBE F2300 (F2030, F2040) Elektrokotel za 3-cestným přepínacím ventilem Ohřev teplé vody 1x přímý topný okruh 1x směšovaný topný okruh 1x ohřev bazénu Potřebné komponenty řídícího systému: Regulátor SMO 40 1x rozšiřující karta AXC 30 Regulátor SMO 40 je nutné rozšířit jednou externí rozšiřovací kartou AXC 30 pro ovládání ohřevu bazénu. Rozšiřovací karta AXC 30 vestavěná v regulátoru SMO 40 se použije pro řízení směšovaného okruhu. Příklad 3 (strana 18) Kaskáda 4x tepelné čerpadlo NIBE F2300 (F2030, F2040) Potřebné komponenty řídícího systému: Regulátor SMO 40 Dvě tepelná čerpadla v kaskádě jsou ovládána samotným regulátorem SMO 40. Další dvě tepelné čerpadla jsou ovládáno vestavěnou rozšiřovací kartou AXC 30. Příklad 4 (strana 19) 4x tepelné čerpadlo NIBE F2300 (F2030, F2040) Elektrokotel za 3-cestným přepínacím ventilem Ohřev teplé vody 1x přímý topný okruh Komfortní ohřev teplé vody, cirkulace teplé vody 2x směšovaný topný okruh 2x ohřev bazénu Potřebné komponenty řídícího systému: Regulátor SMO 40 5x rozšiřující karta AXC 30 Regulátor SMO 40 včetně vestavěné rozšiřující karty AXC 30 řídí provoz čtyř tepelných čerpadel v kaskádě. Dále řídí ohřev teplé vody, oběhové čerpadlo přímého topného okruhu a elektrokotel. Všechny další doplňkové funkce vyžadují externí rozšiřující kartu AXC 30. Příklad 5 (strana 21) 2x tepelné čerpadlo NIBE F2300 (F2030, F2040) Přídavný zdroj tepla řízený směšovacím ventilem Ohřev teplé vody 1x přímý topný okruh Potřebné komponenty řídícího systému: Regulátor SMO 40 Pro tuto konfiguraci vyhoví pouze samostatný regulátor SMO 40, který uřídí všechny funkce systému. Příklad 6 (strana 22) 2x tepelné čerpadlo NIBE F2300 (F2030, F2040) Elektrokotel za 3-cestným přepínacím ventilem Ohřev teplé vody 1x přímý topný okruh Komfortní ohřev teplé vody Potřebné komponenty řídícího systému: Regulátor SMO 40 Pro tuto konfiguraci není nutné objednávat další rozšiřující kartu AXC 30, pro řízení komfortního ohřevu teplé vody se použije vestavěná rozšiřující karta AXC 30. Příklad 8 (strana 24) 1x tepelné čerpadlo NIBE F2300 (F2030, F2040) Elektrokotel před 3-cestným přepínacím ventilem Kombinovaná akumulační nádoba Ohřev teplé vody 1x směšovaný topný okruh Solární ohřev teplé vody Potřebné komponenty řídícího systému: Regulátor SMO 40 1x rozšiřující karta AXC 30 Pro tuto konfiguraci je nutné doplnit další rozšiřující kartu AXC 30, která bude použita pro řízení solárního ohřevu. Pro řízení směšovaného topného okruhu se použije rozšiřující karta AXC 30 vestavěná ve skříni regulátoru SMO 40. Příklad 9 (strana 25) 1x tepelné čerpadlo NIBE F2040 Ohřev teplé vody 1x přímý topný okruh Aktivní chlazení Potřebné komponenty řídícího systému: Regulátor SMO 40 Pro tuto konfiguraci není nutné objednávat další rozšiřující kartu AXC 30, pro řízení aktivního chlazení se použije rozšiřující karta AXC 30 vestavěná ve skříni regulátoru SMO 40. NIBE SMO 40 Popis řídícího modulu SMO 40 7

8 2 Technické údaje NIBE SMO 40 Rozměry a připojení 12 Technické údaje Rozměryapřipojení SMO 40 Kapitola 12 Technické úda 8 Technické údaje NIBE SMO 40

9 Technické údaje NIBE SMO 40 Technické specifikace SMO 40 Šířka Výška Hloubka Hmotnost (bez obalového materiálu a přiložených součástí) Třída krytí Max. počet tepelných čerpadel vzduch-voda Max. počet tepelných čerpadel vzduch-voda s doplňkovými kartami Max. počet čidel Max. počet plnicích čerpadel Max. počet plnicích čerpadel s doplňkovými kartami Max. počet oběhových čerpadel / klimatizačních systémů Napájecí napětí Max. počet výstupů pro stupeň přídavného zdroje tepla Pracovní režim (EN60730) Elektromagnetické znečištění Rozsah provozních teplot Okolní teplota Cykly programu Rozlišení programu Jmenovitá hodnota rázového napětí Č. dílu (mm) (mm) (mm) (kg) ( C) ( C) (min) (kv) ,15 IP V ~ 50 Hz 3 Typ Hodiny: 1, 24 Dny: 1, 2, 5, Kapitola 12 Technické údaje SMO 40 NIBE SMO 40 Technické údaje 9

10 Tabulka - kompatibilní tepelná čerpadla NIBE vzduch-voda. V následující tabulce jsou uvedeny možné kombinace regulátoru SMO 40 s tepelnými čerpadly NIBE vzduch-voda současné nebo i starší produkce. NIBE VVM 310 F X* F X* F X* F X* F X* F X* F X* F X F X F X F X F X F X* F X* * U takto označených typů musí mít řídící karta verzi software minimálně Technické údaje NIBE SMO 40

11 3 Umístění řídícího modulu NIBE SMO 40 Základní předpoklady umístění NIBE SMO 40 Regulátor SMO 40 se umísťuje svisle, na stěnu uvnitř objektu. Displej by měl být pokud možno ve výšce očí. Rozteče upevňovacích otvorů jsou na obrázku v kapitole Technické údaje. Ponechat minimálně 100 mm volného místa kolem řídícího modulu a 600 mm před řídícím modulem pro instalaci a případný servis. Kabelové průchodky jsou ve spodní části modulu. NIBE SMO 40 Umístění modulu SMO 20 11

12 L N PE V z p 4 Elektro zapojení Všeobecné informace SMO 40 musí být zapojeno osobou s dostatečnou kvalifikací podle platných norem. SMO 40 se připojuje ke vstupnímu napájení 230V AC, 50 Hz přiváděného z domovního rozváděče. Musí být vybaven vlastním jističem. Je-li budova vybavena proudovým chráničem, modul SMO 40 musí být vybaven samostatným proudovým chráničem. Je-li třeba provést zkoušku izolace v budově, odpojte SMO 40. Pro vedení kabelů do SMO 40 se musí použít kabelové průchodky UB1, UB2 (viz. obrázek). Některé připojovací svorkovnice jsou umístěny na jednotlivých deskách plošných spojů, je nutné počítat s dostatečnou rezervou délky připojovaných kabelů. Svorkovnice pro připojení jsou přístupné po odejmutí krytů. Komunikační kabely a kabely čidel teploty nemají být vedeny ve vzdálenosti menší než 20 cm souběžně se silovým vedením aby se zabránilo rušení. Maximální délka komunikačních kabelů a kabelů pro čidla je 50 m. Minimální průřez 0,5 mm ². Komunikace s tepelným čerpadlem musí být vedena 3-žilovým stíněným kabelem. Při instalaci teplotních čidel na potrubí použít dodané příslušenství (tepelně vodivá pasta, hliníková páska, izolace, kabelová spona) Releové výstupy mohou být zatíženy maximálním proudem 2A/230 V. Přístupnost, ke svorkovnicím elektrické zapojení Kryt řídicího modulu se otvírá hvězdicovým šroubovákem č. 25. Montáž se provádí v opačném pořadí. UPOZORNĚNÍ! 1 Kabelové Kryt průchodky pro přístup UB1, k základní UB2 desce se otvírá hvězdicovým šroubovákem č LEK Možn aby s Postu S v r p 3. Z LEK LEK UB1 UB2 SMO Elektro zapojení NIBE SMO 40

13 Popis jednotlivých připojení Hlavní napájecí kabel (3Cx1,5 mm ²) Čidlo venkovní teploty BT1 (2x0,5 mm ²) Čidlo pro měření venkovní teploty. Jeho údaje jsou použity pro správný výpočet teploty topné vody v závislosti na zvolené topné křivce. Prostup čidla do venkovního prostoru musí být utěsněn, aby nedocházelo k ovlivňování měřené teploty teplým vzduchem z budovy. Instalovat pokud možno na severní stranu budovy. Čidlo teploty teplé vody, spodní, řídící, BT6 (2x0,5 mm ²) Volitelné. Systém může být nakonfigurován i bez ohřevu teplé vody. Instalovat do spodní části ohřívače teplé vody. Toto čidlo je použito pro zapnutí a vypnutí ohřevu teplé vody. Čidlo teploty teplé vody, horní, BT7 (2x0,5 mm ²) Volitelné. Systém může být nakonfigurován i bez ohřevu teplé vody. Instalovat do horní části ohřívače teplé vody. Hodnota čtená tímto čidlem je zobrazena na hlavní obrazovce displeje jako informace o teplotě teplé vody. Čidlo teploty externí výstup BT25 (2x0,5 mm ²) Instalovat do horní části akumulační nádoby a nebo přímo na výstupní potrubí do topného systému. Toto čidlo je hlavním řídícím čidlem topného systému, proto je nutné jeho správné umístění. Hodnota čtená tímto čidlem je porovnávána s požadovanou teplotou topné vody vypočtené z topné křivky a na základě těchto údajů je spouštěno nejen tepelné čerpadlo, ale v případě potřeby i přídavný zdroj tepla. Prostorové čidlo BT50 (2x0,5 mm ²) Volitelné. Čidlo prostorové teploty může mít až 3 funkce podle nastavení v regulátoru. Zobrazuje aktuální pokojovou teplotu na displeji SMO 40, umožňuje měnit požadovanou pokojovou teplotu ve C a umožňuje automatickou korekci teploty topné vody podle odchylky prostorové teploty od žádané hodnoty. Čidlo teploty, výstup za elektrokotlem BT63 (2x0,5 mm ²) Volitelné. Systém může být nakonfigurován i bez přídavného zdroje tepla. Instalovat na potrubí na výstupu z přídavného zdroje tepla např. elektrokotle. Elektrické těleso ohřívače vody (2x0,5 mm ²) Volitelné. V případě konfigurace přídavného zdroje tepla za 3-cestným přepínacím ventilem, může SMO 40 ovládat elektrické topné těleso v ohřívači vody. Stykač tohoto tělesa se zapojuje na beznapěťový kontakt místo 3. stupně přídavného zdroje. Přídavný zdroj tepla tak musí být zapojen maximálně dvoustupňově, na dvou beznapěťových kontaktech. Při využití výstupu pro elektrické těleso ohřevu teplé vody není možné zapojení přídavného zdroje se směšovacím ventilem bez použití rozšiřující karty AXC, protože zdroj tepla se směšovacím ventilem musí být zapojen na všechny 3 výstupy. Plnící oběhová čerpadla GP12 (3Cx0,5 mm ²). Oběhová čerpadla pro okruhy jednotlivých tepelných čerpadel. Řídící signál PWM pro plnící oběhové čerpadlo (2x0,5 mm ²). Volitelné. Pokud to použité oběhové čerpadlo umožňuje, lze jeho otáčky řídit podle aktuálních podmínek z modulu SMO 40. Lze použít kompatibilní oběhové čerpadlo CPD 11 z nabídky příslušenství NIBE. Vnější oběhové čerpadlo GP10 (3Cx0,5 mm ²). Volitelné. Systém může být zapojen i ve variantě pouze s nabíjecím oběhovým čerpadlem GP12, které je společné i pro topný okruh viz. schémata hydraulického zapojení. 3-cestný přepínací ventil QN10 (3x0,5 mm ²) Volitelné. Systém může být nakonfigurován i bez ohřevu teplé vody. Ventil pro přepínání ohřevu teplá voda/ topení. Komunikace s tepelným čerpadlem (3x0,5 mm ² stíněný) Pro připojení k tepelnému čerpadlu NIBE vzduch-voda. Pokud je připojeno více tepelných čerpadel, zapojuje se komunikační linka sériově za sebou. Relé nouzového režimu (2x0,5 mm ²) Volitelné. Pokud je přepínač na displeji v pozici pro nouzový režim (provoz bez regulátoru) je sepnuto relé nouzového režimu. Lze využít např. pro sepnutí externího zdroje tepla. Připojený zdroj tepla musí být vybaven vlastními regulačními a bezpečnostními prvky. Přídavný zdroj tepla, elektrokotel nebo zdroj řízený směšovacím ventilem (2-4x0,5 mm ²) Volitelné. SMO 40 obsahuje tři beznapěťové kontakty, které mohou být použity např. pro spínání stykačů elektrokotle nebo pro spínání jiných zdrojů tepla.lze připojit až 3 stupně přídavného zdroje tepla a pokud mají připojené stupně rozdílný výkon, je možné použít tzv. binární řízení. Při tomto typu řízení je možné různými kombinacemi těchto tří stupňů vytvořit až 7 variant výkonů. Pokud je jako přídavný zdroj tepla použito zdroje se směšovacím ventilem potom jsou obsazeny všechny 3 výstupy a není možné současné připojení elektrického tělesa ohřevu teplé vody, viz další text. NIBE Uplink (Ethernet kabel s konektorem RJ45) Volitelné. Připojení k internetu a následnému využívání služby NIBE Uplink - vzdálená správa po internetu. Konektor se nachází na spodní části displeje. Čidlo teploty vratné vody BT71 (2x0,5 mm ²) Volitelné. Instalovat na vratné potrubí z topného systému. Toto čidlo není využito pro řízení systému, jeho hodnota je pouze informativní. NIBE SMO 40 Elektro zapojení 13

14 Monitor zatížení (4x0,5 mm ²) Volitelné. Umožnuje automatické snížení příkonu přídavného zdroje případně přerozdělení jeho výkonu na jiné, nezatížené fáze. U tepelných čerpadel typu F2040 umožnuje i snížení výkonu kompresoru. Proudové měřící transformátory by měly být instalovány za hlavním jističem objektu. V regulátoru je nastavena hodnota proudu při které má dojít k omezení. Měřící transformátory jsou součástí dodávky regulátoru SMO 40. Programovatelný výstup AUX (2x0,5 mm ²) Volitelné. Ovládá relé s přepínacím kontaktem s maximální zatižitelností 230V/2A. Pokud není relé použito jako beznapěťové musí být spínané napětí přivedeno externě. Možnosti nastavení výstupu AUX jsou následující: Signalizace alarmu Cirkulační čerpadlo teplé vody. Vnější oběhové čerpadlo topného systému Relé nouzového režimu (2-3x0,5 mm ²) Volitelné. Beznapěťové relé, k jeho přepnutí dojde pokud je hlavní vypínač regulátoru SMO 40 přepnut do polohy nouzového režimu tzn. provoz bez využití elektroniky regulátoru. Lze využít např. pro spuštění přídavného zdroje tepla. Programovatelné vstupy AUX (2x0,5 mm ²) Volitelné. SMO 40 má šest vstupů AUX s možností nastavení jejich funkce. Musí být připojeny pouze beznapěťové kontakty nebo čidla teploty. Možnosti nastavení pro vstupy AUX jsou následující: Čidlo teploty, výstupní teplota za přídavným zdrojem BT63. Externí alarm. Pro připojení alarmového výstupu např. z přídavného zdroje tepla nebo jiného zařízení. Je možná konfigurace reakce vstupu na spínací (NO) nebo rozpínací (NC) kontakt. Externí blokování elektrokotle. Použití pro zablokování chodu zdroje tepla připojeného ke třem výstupům v modulu SMO 40. Externí blokování chodu kompresoru připojeného tepelného čerpadla. Může být zablokován kompresor libovolného tepelného čerpadla v kaskádě. Externí blokování vytápění. Při sepnutí vstupu dojde k deaktivaci režimu vytápění. Tarifní blokování. Sepnutí kontaktu zablokuje všechny zdroje tepla připojené k SMO 40. Aktivace funkce Extra teplá voda. Funkce je aktivní do rozepnutí kontaktu. Externí nastavení. Sepnutí kontaktu způsobí paralelní posun topné křivky (snížení nebo zvýšení teploty topné vody) o nastavenou hodnotu. Spínač SG ready. Používá se zejména v Německu. Vyžaduje dva vstupy AUX. Umožnuje blokovat/povolovat chod systému (elektrokotel, tepelné čerpadlo) podle aktuálních podmínek např. nucené nabíjení v době přebytku elektřiny v síti apod. Připojení externích rozšiřujících karet AXC Komunikace (3x0,5 mm ²) Pokud je připojeno více rozšiřujících karet AXC, zapojuje se komunikační linka sériově za sebou. Čidla teploty (2x0,5 mm ²) K rozšiřujícím kartám je možné připojit čidla teploty s různou funkcí viz. kapitola Hydraulická schémata a návod k rozšiřující kartě AXC 30. Akční členy (přepínací ventily, oběhová čerpadla) (3x0,5 mm ²) K rozšiřujícím kartám se připojují akční členy s různou funkcí podle aktuálního hydraulického schématu viz. kapitola Hydraulická schémata a návod k rozšiřující kartě AXC 30. Externí blokování (2x0,5 mm ²) U některých funkcí je možné připojit externí blokování beznapěťovým kontaktem. Připojení příslušenství Pokyny pro připojení ostatního příslušenství jsou uvedeny v návodech k instalaci. Poznámka k připojení signálu HDO SMO 40 umožňuje blokovat chod tepelného čerpadla beznapěťovým kontaktem připojeným k programovatelnému vstupu AUX. Toho se využívá například pro ovládání signálem HDO. Signál HDO však nesmí být zapojen přímo, ale přes externí relé s rozpínacím kontaktem (není součástí dodávky)! 14 Elektro zapojení NIBE SMO 40

15 5 Příprava před instalací Před instalací řídícího modulu NIBE SMO 40 s tepelným čerpadlem NIBE vzduch-voda je nutné požádat distributora elektrická energie o připojení tepelného čerpadla pomocí formuláře Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. Po schválení je možné tepelné čerpadlo instalovat. Stavební připravenost Prostup skrz obvodové zdivo o průměru minimálně 120 mm pro potrubí a elektrické připojení tepelného čerpadla vzduch-voda k částem topného systému a řídícímu modulu SMO 40. Elektrický přívod napájení pro SMO 40 z podružného domovního rozvaděče. Je nutné počítat i se samostatným napájecím kabelem pro tepelné čerpadlo NIBE vzduch-voda viz. instalační návod nebo projekční podklad konkrétního typu. Komunikační kabel pro propojení s tepelným čerpadlem NIBE vzduch-voda. Kabel pro čidlo venkovní teploty. Další kabeláž nutná pro provoz systému s SMO 40. Závisí na konfiguraci systému např. kabel pro prostorové čidlo, kabel pro blokování systému při vysokém tarifu, komunikační kabel s rozšiřující kartou AXC 30 apod. Jednotlivé kabely viz. kapitola Elektro připojení. NIBE SMO 40 Příprava před instalací 15

16 6 Schémata hydraulického zapojení Zapojení s elektrokotlem před přepínacím ventilem teplá voda/topení SMO 40 (AA25) spouští a zastavuje tepelné čerpadlo (EB101) tak, aby byly splněny všechny požadavky na vytápění a ohřev teplé vody. Při současném požadavku na vytápění a ohřev teplé vody dochází k přepínání mezi ohřevem teplé vody a topením pomocí přepínacího ventilu (QN10) podle nastavení v řídícím modulu. Může být upřednostněn ohřev teplé vody nebo vytápění. Když požadavek na výkon překročí možnosti připojeného tepelného čerpadla vzduch-voda dojde k automatickému připojení přídavného zdroje tepla (EB1) jehož výkon se použije jak pro vytápění tak pro ohřev teplé vody. Přídavný zdroj je možné použít také pro ohřev teplé vody nad maximální teplotu dosažitelnou samotným tepelným čerpadlem. Kompatibilní čerpadlo NIBE vzduch-voda společně s SMO 20 a elektrickým ohřívačem před přepínacím ventilem pro teplou vodu (pohyblivá kondenzace) -QN10 -RN10 -EB1 -KA1 -EB1 -BT63 -FL2 -CM1 -CP10 -BT1 -BT7 -BT6 -HQ1 -QM43 Tato alternativa je vhodná pro jednodušší systémy se EB101 zaměřením Tepelné načerpadlo nízké náklady NIBE vzduch-voda na instalaci. AA25 SMO 40 SMO 20 (AA25) spouští a zastavuje tepelné čerpadlo FL2 (EB101), Pojistný aby byly ventil splněny požadavky instalace na vytápění apojistný ohřev teplé ventilvody. Při současném požadavku na FL10 QM1 vytápění Vypouštěcí a ohřevventil teplé vody dochází k pravidelnému QM31 přepínání Uzavírací přepínacího ventil ventilu (AA25-QN10) mezi klimatizačním Uzavírací systémem ventil a ohřívačem vody/akumulační QM32 nádrží (CP10). Po úplném ohřátí ohřívače vody/akumulační QM43 Uzavírací nádrže (CP10) ventil se přepínací ventil (AA25-QN10) RN10 přepne Vyvažovací na klimatizační ventil systém. CM1 Když Expanzní energetické nádoba nároky překročí maximální výkon tepelného Filtr čerpadla, nečistot automaticky se zapojí přídavný zdroj HQ1 tepla (EB1). Používá se jak pro vytápění, tak pro ohřev teplé vody. Přídavný zdroj tepla lze používat také v případě, že je vyžadována vyšší teplota teplé vody, než dokáže poskytnout tepelné čerpadlo. BT1 BT6 BT7 BT63 QN10 EB1 CP10 KA1 GP12 Čidlo venkovní teploty Čidlo teploty teplé vody, řídící Čidlo teploty teplé vody Čidlo teploty za elektrokotlem Přepínací ventil topení/teplá voda Přídavný zdroj tepla Ohřívač teplé vody Pomocné relé/stykač Nabíjecí oběhové čerpadlo Poznámka: pokud je přídavný zdroj tepla EB1 v tomto zapojení vybaven vlastním oběhovým čerpadlem je nutné ho zapojit paralelně se zpětnou klapkou podle následujícího obrázku. Gaspanna 16 Schémata hydraulického zapojení NIBE SMO 40

17 Zapojení s elektrokotlem za 3-cestným přepínacím ventilem, ohřev bazénu, 1x přímý topný okruh, 1x směšovaný topný okruh Regulátor SMO 40 (AA25) spíná tepelné čerpadlo (EB101) podle potřeby pro ohřev teplé vody, bazénu nebo vytápění. Přepínání mezi ohřevem teplé vody a topením zajištuje 3-cestný přepínací ventil (AA25-QN10). Přepínání mezi topením a ohřevem bazénu zajišťuje 3-cestný přepínací ventil (AA25-QN19). Teplota topné vody je řízena ekvitermně podle venkovní teploty. Přídavný elektrokotel nebo jiný zdroj tepla (EB1) je připojen automaticky v případě, že tepelné čerpadlo již není svým výkonem schopno pokrýt požadavek na teplo. Elektrické Kompatibilní topné těleso čerpadlo v ohřívači vody NIBE(EB20) vzduch-voda může být použito společně pro zvýšení s SMOteploty 40 a elektrickým teplé vody nad ohřívačem teplotu dosažitelnou za přepínacím tepelným ventilem čerpadlem. promůže teplou být použito vodu apro bazén ohřev ateplé doplňkový vody i v případě klimatizační velkého požadavku systém (pohyblivá pro vytápění. kon- samotným Pokud denzace) je aktivní požadavek ohřevu bazénu přepíná směr topné vody 3-cestný přepínací ventil (AA25-QN19). -CP5 -EB1 -KA1 -RM2 -CL11-QN19 -EB1 -CL11 -RN10 -EP5 -EP21 -GP10 -BT25 -BT71 -GP9 -BT2 -GP20 -QN25 BT51 -HQ4 POOL -QN10 -RN10 -FL2 -CM1 -CP10 -BT1 -BT50 -BT7 -BT6 -HQ1 -QM43 -KA1 -EB20 EB101 Tepelné čerpadlo NIBE vuduch-voda QM43 Uzavírací ventil AA25 SMO UPOZORNĚNÍ! 40 CM1 Expanzní nádoba BT1 Čidlo NIBE venkovní nedodává teploty všechny součásti v tomto přehledovém CP5 Akumulační nádoba BT3 teploty vratné schématu. vody do TČ (součást TČ) Čidlo CP10 Zásobník teplé vody BT6 Čidlo teploty teplé vody, spodní, řízení ohřevu KA1 Pomocné relé / stykač BT7 Tato Čidlo alternativa teploty teplé je vhodná vody, pro horní složitější část systémy se zaměřením BT12 Čidlo teploty na komfort. výstupu z TČ (součást TČ) EP21 Rozšiřující karta AXC 30 (vestavěná) BT25 SMO Čidlo 40 teploty (AA25) výstupu spouští ado zastavuje topného tepelné systému čerpadlo EP21-BT2 Čidlo teploty za směšovacím ventilem BT71 (EB101), Čidlo teploty aby bylyvratné splněny vody požadavky z topného instalace systému na vytápění a ohřev teplé vody. Při současném požadavku na EP21 Čidlo teploty vratné vody BT50 vytápění Čidlo prostorové a ohřev teplé teploty vody dochází k pravidelnému EP21-GP20 Oběhové čerpadlo směšovaného okruhu GP10 přepínání Oběhové přepínacího čerpadlo topného ventilu (AA25-QN10) systému mezi klimatizačním Plnící oběhové systémem čerpadlo a ohřívačem TČ vody/akumulační EP21-QN25 Směšovací ventil GP12 QN10 nádrží Přepínací (CP10). ventil Po úplném topení ohřátí / teplá ohřívače voda vody/akumulační Přepínací nádrže ventil (CP10) topení/bazén se přepínací ventil (AA25-QN10) CL11-EP5 Bazénový výměník CL11 Rozšiřující karta AXC 30 (externí) QN19 přepne na klimatizační systém a bazén. Když je nutné EB1 ohřívat Přídavný bazén, zdroj přepínací tepla ventil (CL11-QN19) se přepne CL11-BT51 Čidlo teploty bazénové vody EB20 z klimatizačního Elektrické topné systému těleso na dohřevu systémteplé bazénu. vody CL11-HQ4 Filtr nečistot RN10 Když Vyvažovací energetické ventil nároky překročí maximální výkon tepelného Filtr nečistot čerpadla, automaticky se zapojí přídavný zdroj CL11-RN10 Vyvažovací ventil CL11-GP9 Oběhové čerpadlo bazénového okruhu HQ1 FL2 tepla Pojistný (EB1). ventil, Ponorný topný ohřívač systém (EB20) v ohřívači vody/akumulační Pojistný nádrži ventil, (CP10) tepelné se používá čerpadlov době, kdy je nutné Poznámka: pokud je přídavný zdroj tepla EB1 FL10 QM1 ohřívat Vypouštěcí teplouventil vodu a tepelné čerpadlo (EB101) se v tomto zapojení vybaven vlastním oběhovým právě používá k vytápění budovy. čerpadlem je nutné ho zapojit paralelně se QM31 Uzavírací ventil, vratné potrubí QM32 Přídavný Uzavírací zdroj ventil, teplavýstupní lze používat potrubí také v případě,žeje zpětnou klapkou podle tohoto obrázku. vyžadována vyšší teplota teplé vody, než dokáže poskytnout SMO tepelné 40 čerpadlo. NIBE Schémata hydraulického zapojení 17 Gaspanna 10 Kapitola 4 Připojení SMO 40

18 Přehledové schéma QM31 - Uzavírací ventil QM32 Zapojení několika Vysvětlení tepelných čerpadel v kaskádě QM43 Uzavírací ventil EB101- Systém tepelného čerpadla QN10 Přepínací ventil, vytápění/teplá voda Regulátor SMO 40 (AA25) EB105 umožnuje ovládat několik tepelných čerpadel NIBE vzduch-voda. RM11 Zpětný V jednom ventil systému lze kombinovat až 8 tepelných BT3 čerpadel. Teplotní Rychlost čidlovšech připojených plnících čerpadel GP12 může být Různé řízena signálem PWM. U takto řízených oběhových čerpadel je zaručena správná hodnota dt v různých pracovních podmínkách. BT12 Teplotní čidlo AA5 Doplňková karta (SMO 40) Regulátor SMO 40 v základní dodávce může ovládat až 4 tepelná čerpadla za předpokladu, že vestavěná rozšiřující karta EB100- Tepelné čerpadlo BT1 Teplotní čidlo není použita k ovládání jiné funkce např. směšovaného okruhu. Pokud je použita např. pro směšovaný okruh, pak je možné EB104 CM1 Expanzní nádoba, uzavřená regulátorem SMO 40 ovládat 2 tepelná čerpadla a pro každou další dvojici je nutná externí rozšiřující karta AXC 30. FL10 Pojistný ventil FL2 Pojistný ventil V kaskádním zapojením lze mezi sebou kombinovat typy F2030 a F2300 s různým výkonem. GP12 Plnicí čerpadlo Tepelná čerpadla F2040 lze kombinovat pouze mezi sebou. Může však být provedena Umístění kombinace součástítepelných je označeno čerpadel podle normy s růz-ieným výkonem např. F a F a HQ1 Filtr nečistot Přehledové schéma SMO40 a připojením několika tepelných čerpadel -EB104 -EB104 -HQ1 -RM11 -QM43 -EB103 -EB103 -AA5 -RM11 -HQ1 -QM43 -EB102 -EB102 -RM11 -HQ1 -QM43 -HQ1 -RM11 -QM43 -BT1 -FL2 -CM1 EB101-EB104 Tepelné čerpadlo AA25 SMO 40 BT1 Čidlo venkovní teploty BT3 Čidlo teploty vratné vody do TČ (součást tepelného čerpadla) BT12 Čidlo teploty výstupu z TČ (součást tepelného čerpadla) GP12 Plnící oběhové čerpadlo TČ RM11 Zpětná klapka HQ1 Filtr nečistot FL2 Pojistný ventil, topný systém FL10 Pojistný ventil, tepelné čerpadlo QM1 Vypouštěcí ventil QM31 Uzavírací ventil, vratné potrubí QM32 Uzavírací ventil, výstupní potrubí QM43 Uzavírací ventil CM1 Expanzní nádoba SMO 40 Kapitola 7 Zapojení několika tepelných čerpad 18 Schémata hydraulického zapojení NIBE SMO 40

19 Zapojení několika tepelných čerpadel s regulátorem NIBE SMO 40 a elektrokotlem za 3-cestným ventilem, 2x ohřev bazénu, 1x přímý topný okruh, 2x směšovaný topný okruh, výstupní teplota teplé vody řízena směšovacím ventilem, cirkulační oběhové čerpadlo teplé vody Příklad instalace složitějšího systému. Regulátor SMO 40 (AA25) spíná tepelná čerpadla (EB101, EB102, EB103, EB104) podle potřeby pro ohřev teplé vody nebo vytápění. Přepínání zajištuje 3-cestný ventil (AA25-QN10). Teplota topné vody je řízena ekvitermně podle venkovní teploty. Tepelná čerpadla (EB103, EB104) jsou použita pro vytápění a ohřev bazénové vody, každé čerpadlo pro jeden bazén. Přepínání mezi systémem vytápění a bazénem zajišťuje 3-cestný přepínací ventil (CL11-QN19, CL12-QN19). Přídavný elektrokotel nebo jiný zdroj tepla (EB1) je připojen automaticky v případě, že kaskáda tepelných čerpadel již není svým výkonem schopna pokrýt požadavek na teplo. Přídavný elektrický ohřívač teplé vody (EB10) může být použit pro zvýšení teploty teplé vody nad teplotu dosažitelnou samotným tepelným čerpadlem. Pro řízení směšovaných okruhů, bazénových okruhů a komfortního řízení okruhu teplé vody jsou instalovány rozšiřující karty AXC30. Regulátor SMO 40 umožnuje detailní nastavení priorit pro jednotlivé části systému (vytápění, teplá voda, bazén 1, bazén 2). Detailnější Kompatibilní informace čerpadlo jsou součástí NIBE dokumentace vzduch-voda pro regulátor společně SMO s 40. SMO 40 a elektrickým ohřívačem za přepínacím ventilem pro teplou vodu a bazén a doplňkový klimatizační systém (pohyblivá kondenzace) -EB1 -CM5 -EB1 -QM42 -EP22 -QN25 -BT2 -GP20 -QM43 -RN11 -EP21 -BT2 -GP20 -QN25 -BT71 -BT25 -RN43 -CP5 -GP10 -CL12 -QN19 -CL12 -EP5 -EB104 >-EB104 -RM11 -CL11 -RN10 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL2 -HQ1 -QM43 -CL11-QN19 -EP5 -RN10 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL1 -EB103 >-EB103 -EB102 >-EB102 -EB103 -RM11 -HQ1 -QM43 -RM11 -HQ1 -QM43 -QN10 -QZ1 -RN61 -RN60 -CP10 -BT7 -BT6 -RN63 -RN62 -CP11 -RM23 -RN20 -RM24 -EB10 -GP11 -RN21 -FQ1 -BT70 > -RM11 -HQ1 -QM43 -BT1 -FL2 -CM1 Popis jednotlivých UPOZORNĚNÍ! součástí tohoto schématu je uveden na následující Při současném straně. požadavku na vytápění a ohřev teplé vody dochází k pravidelnému přepínání přepínacího NIBE nedodává všechny součásti v tomto přehledovém schématu. ohřívačem vody/akumulační nádrží (CP10). Po úplném ventilu (AA25-QN10) mezi klimatizačním systémem a ohřátí ohřívače vody/akumulační nádrže (CP10) se přepínací ventil (AA25-QN10) přepne na klimatizační systémy. Když je nutné ohřívat bazén, přepínací ventil (CL11-QN19) nebo (CL12-QN19) se přepne z klimatizačního systému na systém bazénu. UPOZORNĚNÍ! Různé typy požadavků (na vytápění, teplou vodu atd.) znamenají různé teploty výstupu a teploty vratné, stejně jako různé průtoky tepelným čerpadlem. Při připojování potrubí v instalacích s několika kompresory a různou spotřebou tepla zajistěte, aby bylo potrubí odděleno a nedocházelo ke směšování různých teplot vratného potrubí. vytápění. NIBE SMO 40 Schémata hydraulického zapojení 19 Jinak by mohlo dojít k ovlivnění účinnosti instalace vytápění. Viz příklad v přehledovém schématu. Když energetické nároky překročí maximální výkon tepelného čerpadla, automaticky se zapojí přídavný zdroj tepla (EB1). Ponorný ohřívač (EB20) v ohřívači vody/akumulační nádrži (CP10) se používá k ohřevu teplé vody vpřípadě, že tepelné čerpadlo (EB101) se používá k Přídavný zdroj tepla lze používat také v případě,že je vyžadována vyšší teplota teplé vody, než dokáže poskytnout tepelné čerpadlo.

20 Zapojení několika tepelných čerpadel s regulátorem NIBE SMO 40 a elektrokotlem za 3-cestným ventilem, 2x ohřev bazénu, 1x přímý topný okruh, 2x směšovaný topný okruh, výstupní teplota teplé vody řízena směšovacím ventilem, cirkulační oběhové čerpadlo teplé vody Popis komponentů z předcházející strany EB10x Tepelné čerpadlo vzduch-voda AA25 SMO 40 BT1 Čidlo venkovní teploty BT3 Čidlo teploty vratné vody do TČ (součást TČ) BT12 Čidlo teploty výstupu z TČ (součást TČ) BT6 Čidlo teploty teplé vody, spodní, řízení ohřevu BT7 Čidlo teploty teplé vody, horní část BT25 Čidlo teploty výstupu do topného systému BT71 Čidlo teploty vratné vody z topného systému GP10 Oběhové čerpadlo topného systému GP12 Plnící oběhové čerpadlo TČ RM11 Zpětná klapka HQ1 Filtr nečistot HQ4 Filtr nečistot FL2 Pojistný ventil, topný systém FL10 Pojistný ventil QM1 Vypouštěcí ventil QM31 Uzavírací ventil, vratné potrubí QM32 Uzavírací ventil, výstupní potrubí QM43 Uzavírací ventil CM1 Expanzní nádoba CM5 Expanzní nádoba CP5 Akumulační nádoba CP10 Zásobník teplé vody 1 CP11 Zásobník teplé vody 2 QN10 Přepínací ventil topení / teplá voda EB1 Přídavný zdroj tepla EB10 Elektrické přídavný ohřívač teplé vody RN11 vyvažovací ventil RN43 Vyvažovací ventil RN6x Vyvažovací ventil Směšovaný okruh 1 EP21 Rozšiřující karta AXC 30 (externí) EP21-BT2 Čidlo teploty za směšovacím ventilem EP21 Čidlo teploty vratné vody EP21-GP20 Oběhové čerpadlo směšovaného okruhu EP21-QN25 Směšovací ventil Směšovaný okruh 2 EP22 Rozšiřující karta AXC 30 (externí) EP22-BT2 Čidlo teploty za směšovacím ventilem EP22 Čidlo teploty vratné vody EP22-GP20 Oběhové čerpadlo směšovaného okruhu EP22-QN25 Směšovací ventil Ohřev bazénu 1 CL11 Rozšiřující karta AXC 30 (externí) CL11-QN19 Přepínací ventil topení/bazén 1 CL11-EP5 Bazénový výměník 1 CL11-BT51 Čidlo teploty bazénové vody CL11-HQ4 Filtr nečistot CL11-GP9 Oběhové čerpadlo bazénového okruhu CL11-RN10 Vyvažovací ventil Ohřev bazénu 2 CL12 Rozšiřující karta AXC 30 (externí) CL12-QN19 Přepínací ventil topení/bazén 2 CL12-EP5 Bazénový výměník 2 CL12-BT51 Čidlo teploty bazénové vody CL12-HQ4 Filtr nečistot CL12-GP9 Oběhové čerpadlo bazénového okruhu CL12-RN10 Vyvažovací ventil Komfortní teplá voda QZ1 Rozšiřující karta AXC 30 (externí) QZ1-BT70 Čidlo výstupu teplé vody QZ1-GP11 Cirkulační čerpadlo teplé vody QZ1-RM23 Zpětná klapka QZ1-FQ1 Směšovací ventil QZ1-RN20-21 Vyvažovací ventil QZ1-RM23-24 Zpětná klapka 20 Schémata hydraulického zapojení NIBE SMO 40

21 QN11 Směšovací ventil, přídavné teplo vnější EB101, EB102Systém tepelného čerpadla CP10, CP11 Ohřívač teplé vody BT3 Teplotní čidlo, vratná CP20 Vyrovnávací nádoba, UKV Zapojení BT12 s přídavným Teplotní zdrojem čidlo, výstup tepla kondenzátoru řízeným směšovacím CM1 ventilem Expanzní nádoba, uzavřená, primární okruh EB101, EB102 Tepelné čerpadlo FL2 Pojistný ventil Jako doplňkový FL10 zdroj tepla Pojistný je možné ventil využít např. plynový kotel, olejový GP10 kotel, výměník Oběhové dálkového čerpadlo, vytápění. topné médium, vnější Jestliže tepelné GP12 čerpadlo Plnicí (nebo čerpadlo kaskáda tepelných čerpadel) není schopno QN10 udržet Přepínací požadovanou ventil, teplotu teplá voda výstupu na čidle (BT25) spustí HQ1se přídavný Filtr zdroj nečistot tepla (EM1). Když jeho teplota (BT52) vzroste RN60 - RN63 asi na Vyvažovací 55 C, regulátor ventil otevře směšovací ventil (QN11) a QM1 otevře tak výstup Vypouštěcí z přídavného ventil zdroje tepla. Směšovací ventil (QN11) je řízen tak, aby výstupní teplota odpovídala požadované vypočítané hodnotě (měřeno na čidle BT25). Až dostatečně Označeno poklesne podle potřeba normy tepla, směšovací a ventil (QN11) se QM31 - QM32Uzavírací ventil uzavře. Kotel je však udržován v připraveném stavu po nastavenou dobu (z výroby je nastaveno 12 hodin). Přehledové schéma SMO 40 a přídavným zdrojem tepla řízeným směšovacím ventilem -EM1 -AA5 -CM5 -EM1 -BT52 -QN11 -BT71 -BT25 -CP20 -GP10 -RN61 -RN63 -RN60 -RN62 -EB102 -EB102 -RM11 -HQ1 -QM43 -QN10 -CP10 -BT7 -BT6 -CP11 -RM11 -HQ1 -QM43 -BT1 -FL2 -CM1 EM1 Přídavný zdroj tepla QN10 Přepínací ventil topení / teplá voda AA25 Rozšiřující karta AXC 30 HQ1 Filtr nečistot BT52 Čidlo teploty kotle FL2 Pojistný ventil, topný systém CM5 Expanzní nádoba FL10 Pojistný ventil, tepelné čerpadlo FL10 Pojistný ventil QM1 Vypouštěcí ventil QN11 Směšovací ventil QM31 Uzavírací ventil, vratné potrubí QM32 Uzavírací ventil, výstupní potrubí EB10x Tepelné čerpadlo NIBE vzduch-voda QM43 Uzavírací ventil 4AA25 SMO Kapitola 40 2 Přídavný zdroj tepla řízený směšovacím ventilem CM1 Expanzní nádoba SMO 40 BT1 Čidlo venkovní teploty CP20 Akumulační nádoba BT3 Čidlo teploty vratné vody do TČ (součást TČ) CP10 Zásobník teplé vody 1 BT6 Čidlo teploty teplé vody, spodní, řízení ohřevu CP11 Zásobník teplé vody 2 BT7 Čidlo teploty teplé vody, horní část RM11 Zpětná klapka BT12 Čidlo teploty výstupu z TČ (součást TČ) RN60-63 Vyvažovací ventil BT25 Čidlo teploty výstupu do topného systému BT71 Čidlo teploty vratné vody z topného systému GP10 Oběhové čerpadlo topného systému GP12 Plnící oběhové čerpadlo TČ NIBE SMO 40 Schémata hydraulického zapojení 21

22 BT12 Teplotní čidlo, výstup kondenzátoru BT25 Teplotní čidlo, průtok topného média, vnější EB101, EB102 Tepelné čerpadlo BT71 Teplotní čidlo, vratná topného média, FL10 Pojistný ventil, strana topného média vnější Komfortní GP12 ohřev Plnicí teplé čerpadlo vody CP10 - CP11 Ohřívač teplé vody HQ1 Filtr nečistot CP20 Vyrovnávací nádoba, UKV Výstupní QM1 teplota teplé Vypouštěcí vody je řízena ventil směšovacím ventilem. Dále je možné připojení cirkulačního oběhového čerpadla. Přídavný elektrický QM31ohřívač - QM32Uzavírací teplé vody ventil (EB10) může být použit pro zvýšení teploty teplé vody nad teplotu dosažitelnou samotným CM1 Expanzní nádoba, uzavřená FL2 Pojistný ventil tepelným QM43 čerpadlem. Uzavírací ventil GP10 Oběhové čerpadlo, topné médium, vnější Směšovací RM11 ventil (FQ1) Zpětný je nastavován ventil tak, aby na výstupu teplé vody z ohřívače byla vždy požadovaná teplota (měřeno čidlem QN10 Přepínací ventil, teplá voda BT70). QZ1 Dostatek teplé vody RN60 - RN61 Vyvažovací ventil Je možné AA5 připojení cirkulačního Doplňková čerpadla karta SMOteplé 40 vody (GP11) a nastavení intervalů pro jeho spouštění. Přehledové schéma SMO40 a dostatkem teplé vody -EB1 -CM5 -EB1 -QM42 -QM43 -RN11 -BT71 -BT25 -CP20 -GP10 -QZ1 -GP11 -RN61 -RN60 -RN62 -RN63 -RN20 -RM23 -FQ1 -BT70 -EB102 -EB102 -RM11 -HQ1 -QM43 -QN10 -CP10 -BT7 -BT6 -CP11 -EB10 -RM11 -HQ1 -QM43 -BT1 -FL2 -CM1 Přídavný zdroj tepla EB1 Přídavný zdroj tepla CM5 Expanzní nádoba FL10 Pojistný ventil QM42-43 Uzavírací ventil RN11 Vyvažovací ventil 20 Kapitola 5 Dostatek teplé vody Systém tepelného čerpadla EB10x Tepelné čerpadlo NIBE vzduch-voda BT3 Čidlo tep. vratné vody do TČ (součást TČ) BT12 Čidlo teploty výstupu z TČ (součást TČ) FL2 Pojistný ventil GP12 Plnící oběhové čerpadlo TČ HQ1 Filtr nečistot QM1 Vypouštěcí ventil QM31-32 Uzavírací ventil QM43 Uzavírací ventil RM11 Zpětná klapka Komfortní ohřev teplé vody AA25 Rozšiřující karta AXC 30 (vestavěná) BT70 Čidlo teploty, výstup teplé vody EB10 Přídavný ohřívač teplé vody GP11 Cirkulační čerpadlo teplé vody RM23 Zpětná klapka RN20 Vyvažovací ventil SMO 40 Různé AA25 SMO 40 BT1 Čidlo venkovní teploty BT6 Čidlo teploty teplé vody, spodní, řízení ohřevu BT7 Čidlo teploty teplé vody, horní část BT25 Čidlo teploty výstupu do topného systému BT71 Čidlo teploty vratné vody z topného systému CP10 Ohřívač teplé vody 1 CP11 Ohřívač teplé vody 2 CP20 Akumulační nádoba CM1 Expanzní nádoba FL2 Pojistný ventil GP10 Oběhové čerpadlo topného systému QN10 Přepínací ventil teplá voda/topení RN60 Vyvažovací ventil RN61 Vyvažovací ventil 22 Schémata hydraulického zapojení NIBE SMO 40

23 Solární ohřev teplé vody - sada SOLAR 42 Solární ohřev je řízen podle nastavených parametrů v regulátoru SMO 40. Oběhové čerpadlo (GP4) se spustí pokud teplota solárního kolektoru (BT53) převyšuje teplotu v nádrži (BT54) o nastavenou hodnotu. Oběhové čerpadlo se zastaví pokud rozdíl teplot klesne pod nastavenou hodnotu. -QN10 -RN10 -EB1 -KA1 -EB1 -BT63 -FL2 -CM1 -CP10 -BT1 -BT7 -BT6 -EP30-BT53 -HQ1 -QM43 -EP30 -BT54 -EP8 -AA5 -GP30 -RM4 T -RM3 -CM5 T P -FL4 -GP4 -QM44 -QM45 -QM43 Systém tepelného čerpadla EB101 Tepelné čerpadlo NIBE vzduch-voda BT3 Čidlo teploty vratné vody do TČ (součást TČ) BT12 Čidlo teploty výstupu z TČ (součást TČ) GP12 Plnící oběhové čerpadlo TČ FL10 Pojistný ventil HQ1 Filtr nečistot QM1 Vypouštěcí ventil QM31 Uzavírací ventil QM32 Uzavírací ventil QM43 Uzavírací ventil -EB1 -EB1 -KA1 -BT63 Rozšiřující karta AXC 30 (vestavěná) Systém solárního ohřevu EP30 AA25-AA5 BT53 Čidlo teploty solárního kolektoru BT54 Čidlo teploty nádoby CM5 Expanzní -BT1 nádoba EP8 Solární kolektor FL4 Pojistný ventil GP4 QM43-44 RM3-4 Zpětná klapka Oběhové čerpadlo solárního ohřevu Uzavírací ventil -HQ1 -QM43 -QN10 Různé AA25 SMO 40 BT1 Čidlo venkovní teploty BT6 Čidlo teploty teplé vody, řídící BT7 Čidlo teploty teplé vody BT63 Čidlo teploty za elektrokotlem CM1 Expanzní nádoba CP10 -EP21 Ohřívač teplé vody -AA5 EB1 Přídavný zdroj tepla -BT2 -GP20 FL2 Pojistný ventil, topný -QN11 systém KA1 Pomocné relé/stykač QN10 Přepínací ventil topení/teplá voda -FL2 RN10 Vyvažovací ventil -CP1 AAB B -CM1 -EB100 -EP30-BT53 Poznámka: -BT6 pokud je přídavný zdroj tepla EB1 v tomto za- -EB100 -BT25 -EP8 pojení vybaven vlastním oběhovým čerpadlem je nutné ho zapojit -EP30 paralelně -EP30 se zpětnou klapkou podle následujícího -QN23 -BT54 obrázku. -GP30 -AA5 -RM4 T -RM3 T P -FL4 -GP4 -CM5 Gaspanna -QM44 -QM45 -QM43 NIBE SMO 40 Schémata hydraulického zapojení 23

24 Solární ohřev kombinované akumulační nádoby - sada SOLAR 40 Solární ohřev je řízen podle nastavených parametrů v regulátoru SMO 40. Oběhové čerpadlo (GP4) se spustí pokud teplota solárního kolektoru (BT53) převyšuje teplotu v nádrži (BT54) o nastavenou hodnotu. Oběhové čerpadlo se zastaví pokud rozdíl teplot klesne pod nastavenou hodnotu. Přepínací ventil (QN23) přepíná společně s přepínacím ventilem (QN10). -EP21 -AA5 -BT2 -GP20 -QN10 -QN11 -EB1 -KA1 -EB1 -BT63 -FL2 -CM1 -CP1 -BT1 -EB100 -BT6 -EP30-BT53 -HQ1 -QM43 -EB100 -BT25 -EP30 -QN23 AAB B -EP30 -BT54 -AA5 -GP30 -RM4 -EP8 T -RM3 T P -FL4 -GP4 -QM44 -CM5 -QM45 -QM43 Systém tepelného čerpadla EB101 Tepelné čerpadlo NIBE vzduch-voda BT3 Čidlo teploty vratné vody do TČ (součást TČ) BT12 Čidlo teploty výstupu z TČ (součást TČ) GP12 Plnící oběhové čerpadlo TČ FL10 Pojistný ventil HQ1 Filtr nečistot QM1 Vypouštěcí ventil QM31 Uzavírací ventil QM32 Uzavírací ventil QM43 Uzavírací ventil Směšovaný topný okruh EP21 AA25-AA5 Rozšiřující karta AXC 30 (vestavěná) BT2 Čidlo teploty výstupu do topného okruhu BT3 Čidlo teploty vratné vody GP20 Oběhové čerpadlo topného okruhu Systém solárního ohřevu EP30 AA25-AA5 Rozšiřující karta AXC 30 (externí) BT53 Čidlo teploty solárního kolektoru BT54 Čidlo teploty nádoby CM5 Expanzní nádoba EP8 Solární kolektor FL4 Pojistný ventil GP4 Oběhové čerpadlo solárního ohřevu QM43-44 Uzavírací ventil QN23 Přepínací ventil topení/teplá voda RM3-4 Zpětná klapka Různé AA25 SMO 40 BT1 Čidlo venkovní teploty BT6 Čidlo teploty teplé vody, řídící BT63 Čidlo teploty za elektrokotlem CM1 Expanzní nádoba CP1 Ohřívač teplé vody EB1 Přídavný zdroj tepla FL2 Pojistný ventil, topný systém KA1 Pomocné relé/stykač QN10 Přepínací ventil topení/teplá voda Poznámka: pokud je přídavný zdroj tepla EB1 v tomto zapojení vybaven vlastním oběhovým čerpadlem je nutné ho zapojit paralelně se zpětnou klapkou podle následujícího obrázku. Gaspanna 24 Schémata hydraulického zapojení NIBE SMO 40

Instalační příručka SMO 40

Instalační příručka SMO 40 Instalační příručka Doplňková kartań Příslušenství IHB CZ 0-0 Obsah Všeobecné informace Umístění součástí Přídavný zdroj tepla řízený směšovacím ventilem Všeobecné informace Připojení Přehledové schéma

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

1. Všeobecné informace 2. Informace o výrobku 3. Technické a energetické parametry NIBE F2300 4. Rozměry a připojení NIBE F2300

1. Všeobecné informace 2. Informace o výrobku 3. Technické a energetické parametry NIBE F2300 4. Rozměry a připojení NIBE F2300 LEK LEK VERZE CZ 1.10 VERZE CZ 1.10 SPLIT PROJEKTOVÝ PODKLAD PROJEKTOVÝ PODKLAD 11. 2011 06. 2011 SPLIT ACVM 270, AMS 10-8, 12 1 m 4 m 10 m 1 m 4 m 10 m 200 1 1 800 2 SIFON 3 1345 150 1195 150 Obsah Obsah

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY v. Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY K elektrokotel, výkon - kw

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda Tepelná čerpadla vzduch/voda MADE IN SWEDEN Tepelná čerpadla NIBE- vzduch/voda S tepelným čerpadlem NIBE systému vzduch/voda zásadně snížíte náklady na vytápění a ohřev teplé vody a nebudete závislí na

Více

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9)

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Základní vlastnosti Výkon 9, 12, 15, 18, 21 a 24 kw Postupné spínání výkonu Doběh čerpadla

Více

Projekční podklad NIBE SMO 20

Projekční podklad NIBE SMO 20 Projekční podklad NIBE SMO 20 Řídící modul LEK PP CZ V26072013 Obsah 1 Popis řídícího modulu SMO 20... Hlavní vlastnosti... 4 4 5 Příprava před instalací... Stavební připravenost... 12 12 2 Technické

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART Technické informace 10. 2015 verze 3.20 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ :

Více

6 Připojení k topnému systému... Všeobecné informace... Připojení potrubí... Plnící čerpadlo...

6 Připojení k topnému systému... Všeobecné informace... Připojení potrubí... Plnící čerpadlo... Projekční podklad Tepelné čerpadlo vzduch-voda PP CZ V02012015 Obsah 1 Popis tepelného čerpadla F2040... Hlavní přednosti... Řízení systému s NIBE F2040... 2 Princip funkce tepelného čerpadla... 3 Dimenzování

Více

Instalační příručka NIBE VVM 320. Vnitřní systémová jednotka IHB CZ 1341-1 231344

Instalační příručka NIBE VVM 320. Vnitřní systémová jednotka IHB CZ 1341-1 231344 Instalační příručka Vnitřní systémová jednotka APH IHB CZ 1341-1 231344 Podrobné vysvětlení funkcí tlačítek najdete na str. 32. Procházení nabídkami a nastavování různých parametrů je popsáno na str. 34.

Více

Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 4. Jak to funguje... 5. Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 6

Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 4. Jak to funguje... 5. Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 6 TEPELNÁ ČERPADLA ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE TOPENÍ OBSAH Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 4 Jak to funguje... 5 Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 6 Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir

Více

Tepelná čerpadla. země voda / vzduch voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Tepelná čerpadla. země voda / vzduch voda. Úsporné řešení pro vaše topení země voda / vzduch voda Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz OBSAH 4 v otázkách a odpovědích 5 Jak to funguje

Více

7 Připojení potrubí s chladivem... Všeobecné informace... 1 Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT... Hlavní vlastnosti... Řízení systému s NIBE SPLIT...

7 Připojení potrubí s chladivem... Všeobecné informace... 1 Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT... Hlavní vlastnosti... Řízení systému s NIBE SPLIT... Projekční podklad s hydroboxem HBS Tepelné čerpadlo vzduch-voda K LE PP CZ V06102013 Obsah 1 Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT... Hlavní vlastnosti... Řízení systému s NIBE SPLIT... 2 Princip funkce

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

KALIKO SPLIT TERMODYNAMICKÝ OHŘÍVAČ VODY PROVOZNÍ PODMÍNKY

KALIKO SPLIT TERMODYNAMICKÝ OHŘÍVAČ VODY PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIKO SPLIT TERMODYNMIKÝ OHŘÍVČ VODY TWH FS 00 E a TWH FS 70 E : Termodynamický akumulační ohřívač vody využívá energii z venkovního vzduchu (skládá se ze dvou modulů), vybaven elektrickým dohřevem TWH

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ NIBE PŘÍSLUŠENSTVÍ NIBE. pro tepelná čerpadla, vnitřní systémové jednotky VVM a řídicí moduly SMO

PŘÍSLUŠENSTVÍ NIBE PŘÍSLUŠENSTVÍ NIBE. pro tepelná čerpadla, vnitřní systémové jednotky VVM a řídicí moduly SMO PŘÍSLUŠENSTVÍ NIBE PŘÍSLUŠENSTVÍ NIBE pro tepelná čerpadla, vnitřní systémové jednotky VVM a řídicí moduly SMO PŘEHLED Výběr z příslušenství NIBE F1155 F1245 F1255 F1345 F2030 F2300 F2040 F2120 SPLIT ACK

Více

Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW

Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW Vhodné umístění vnější i vnitřní jednotky, propojovacího vedení, napojení na topný systém a ovládacích prvků Vám pomůže vybrat

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

Návod pro instalaci AXC 50. Příslušentví IHB CZ 1222-1 231158 LEK

Návod pro instalaci AXC 50. Příslušentví IHB CZ 1222-1 231158 LEK EK Návod pro instalaci AXC 0 Příslušentví IHB CZ - Obsah Popis Připojení potrubí Schéma zapojení Elektrické připojení Programové nastavení Schéma elektro zapojení Čerpadlo zemní vody Přídavný zdroj se

Více

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60 CoolTop Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60 Aplikace CoolTop je unikátní chladicí jednotka vyráběná společností Conteg. Tato jednotka pro datová

Více

Ceník Kaplan Elektro - rok 2012

Ceník Kaplan Elektro - rok 2012 Ceník Kaplan Elektro - rok 2012 Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2300 F 2300-14 HP064063 225 000 Kč F 2300-20 HP064064 260 000 Kč Příslušenství k NIBE F2300 SMO 05- Regulační jednotka AS067160 14 000

Více

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Výkon chlazení: 5 až 17,5 kw Výkon topení: 6 až 19 kw Využití Tepelné čerpadlo vzduch/voda AQUALIS 2 je ideální pro klimatizaci a vytápění rodinných

Více

Projekční podklady AC Heating Convert AW Maximální topný výkon 6,5 16 kw

Projekční podklady AC Heating Convert AW Maximální topný výkon 6,5 16 kw Projekční podklady AC Heating Convert AW Maximální topný výkon 6,5 16 kw Základní charakteristika Tepelné čerpadlo AC Heating Convert AW je vyvinuto a navrženo pro vytápění rodinných domů, menších komerčních

Více

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB 1225-1 431211

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB 1225-1 431211 SCA 0 K E Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB - Návod pro instalaci - SCA 0 Obsah dodávky Popis Toto příslušenství se používá pro připojení solárního ohřevu k jednotce VVM 00. Solární ohřev

Více

obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com

obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com V ceníku jsou uvedeny kompletní maloobchodní ceny v Kč bez 19%DPH. Technické parametry jednotlivých produktů jsou uvedeny v informačních katalogových listech a návodech

Více

NIBE F2040 - nová řada kompaktních tepelných čerpadel vzduch-voda s řízeným výkonem

NIBE F2040 - nová řada kompaktních tepelných čerpadel vzduch-voda s řízeným výkonem NIBE F2040 - nová řada kompaktních tepelných čerpadel vzduch-voda s řízeným výkonem NIBE F2040 konstrukce TČ Principielní schéma chladivového okruhu NIBE F2040-12 rozměry a dodané díly XL1 XL2 XL1 výstup

Více

POOL 500. Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci IHB LEK

POOL 500. Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci IHB LEK POOL 00 Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci LEK IH - Návod pro instalaci - POOL 00 Popis Obsah dodávky POOL 00 je příslušenství, které umožňuje ohřev bazénu jednotkou VVM 00. Jednotka řídí třícestný

Více

MO ceník TČ NIBE platný od pro ČR

MO ceník TČ NIBE platný od pro ČR MO ceník TČ NIBE platný od 1.09. 2016 pro ČR obj číslo Ceny MO 2016 v Kč bez DPH Tepelná čerpadla zěmě-voda (voda-voda) bez zásobníku teplé vody F1145-5 1x230V HP065155 165 000 Kč F 1145-5 EM 3x400V HP065109

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

Elektronické řídící přístroje

Elektronické řídící přístroje Elektronické řídící přístroje 33 Přehled elektronických přístrojů a dílů Síťové propojení popis bez TCP/IP LON strana Přístroje pro řízení přehřátí a drivery pro ventily s krokovým motorem Ovládání přehřátí

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

Kompaktní jednotky. Strana 4 1

Kompaktní jednotky. Strana 4 1 Strana 4 1 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu...2 Okolní podmínky...2 Přenos dat, připojení k interiérovému ovládacímu panelu...3 Minimální volný prostor...4 aerosmart s...5 Komponenty jednotky...6

Více

Regulátor Komextherm PA-5

Regulátor Komextherm PA-5 Regulátor Komextherm PA-5 Urãení Regulátor PA-5 je elektronický diferenciální regulátor pro ústřední vytápění pracující dle venkovní teploty. Instalujeme ho převážně v případech, kdy není použita regulace

Více

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS DOMEO 210 FL Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace 5. Uvedení do provozu jednotky

Více

ohře v vody obnov I telné zdroje energie v Y tápění tepelná čerpadla vzduch voda

ohře v vody obnov I telné zdroje energie v Y tápění tepelná čerpadla vzduch voda ohře v vody obnov I telné zdroje energie v Y tápění tepelná čerpadla vzduch voda 1 1 tepelná čerpadla vzduch voda Tepelná čerpadla Stiebel Eltron se mohou pochlubit již téměř 40- letou tradicí výroby.

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze MOS 0828-1 Návod k instalaci a obsluze 031223 A B C D E F G Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická

Více

Technický list pro kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX

Technický list pro kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX Technický list pro kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Regulační přístroj Logamatic RC300

Regulační přístroj Logamatic RC300 Regulační přístroj Ovládací jednotka pro regulační systém Logamatic a všechny zdroje tepla vybavené EMS (kromě GB132, GB142, GB152) Snadná obsluha a uvedení do provozu, velký grafický podsvícený displej.

Více

IVT GEO 312 C nejúspornější země/voda

IVT GEO 312 C nejúspornější země/voda IVT GEO 312 C nejúspornější země/voda Nakupujte od zkušených specialistů S více než deseti tisíci spokojených zákazníků, jsme největším dodavatelem tepelných čerpadel v České republice. První tepelné čerpadlo

Více

LWSE-F Tepelné čerpadlo vzduch-voda

LWSE-F Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWSE-F Tepelné čerpadlo vzduch-voda Návod pro montáž, provoz a údržbu NIBE Energy Systems CZ Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel: +420 326 373 801-802 Fax: +420 326 373 803 e-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Semináře STP - leden 2016

Semináře STP - leden 2016 Semináře STP - leden 2016 Ing. Marek Bláha IVT s.r.o. organizační složka Zastoupení IVT pro ČR a SR Podlahové topení GETASYSTEM Větrací jednotky GETAIR GT Energy s.r.o. Kompletní dodávky IVT nad 50 kw

Více

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Základní charakteristika regulátoru: Regulátor RVT 06.2 spojuje vlastnosti ekvitermního regulátoru obvykle konstruovaného pro topné systémy vybavené kotlem s plně automatickým

Více

Instalační příručka SMO 40

Instalační příručka SMO 40 Instalační příručka Řídicí modul IHB CS 76-5 23768 Stručný návod Procházení Tlačítko OK (potvrzení/výběr) Tlačítko Zpět (zpět/vrácení změny/ukončení) Otočný ovladač (přesunutí/zvýšení/snížení) Podrobné

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 266 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací REV23M Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem Openherm Plus Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Prostorový PID regulátor

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3)

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3) Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet.0 SC XX způsob montáže na střechu: T montáž na šikmou střechu F montáž na plochou střechu

Více

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 3 2. TECHNICKÝ POPIS 4 2.1 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SYSTÉMU R4-AKU 4 2.2 POPIS FUNKCE REGULÁTORU 6

Více

Správná volba pro každého

Správná volba pro každého Nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf FGB Správná volba pro každého NOVINKA ROKU 2016 kombinovaná zapalovací a ionizační elektroda průhledítko pro kontrolu plamene vestavěný odvzdušňovací ventil

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP POUŽITÍ Mazací přístroj PMP je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých

Více

Platnost ceníku NIBE od 1. 2. 2016 - uvedené ceny jsou bez DPH

Platnost ceníku NIBE od 1. 2. 2016 - uvedené ceny jsou bez DPH Platnost ceníku NIBE od 1. 2. 2016 - uvedené ceny jsou bez DPH Tepelná čerpadla země-voda a voda-voda s vestavěným zásobníkem 180 litrů F 1245-6 smaltovaný zásobník HP065084 190 000,00 Kč F 1245-8 smaltovaný

Více

Platnost ceníku NIBE od 15. 10. 2013 - uvedené ceny jsou bez DPH

Platnost ceníku NIBE od 15. 10. 2013 - uvedené ceny jsou bez DPH Platnost ceníku NIBE od 15. 10. 2013 - uvedené ceny jsou bez DPH Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2026 F 2026-6 - do vyprodání zásob HP064084 180 000 Kč Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2030, výstupní

Více

- PRO. s.r.o. Projekční, montážní, konstrukční, revizní a servisní činnost v oboru elektro třídy A a B, výroba rozvaděčů nn strana 1

- PRO. s.r.o. Projekční, montážní, konstrukční, revizní a servisní činnost v oboru elektro třídy A a B, výroba rozvaděčů nn strana 1 strana 1 Podstata nahrazení pulsní regulace regulací CRYTHERM AE TD. Provozní stav RS (funkce) s pulsní tyristorovou regulací se vyznačuje tím, že při sepnutí pulsní regulace na základě vyhodnocení snímacího

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 3 4 Základní režimy regulátoru... 3 4.1 Letní režim... 3 4.2 Zimní režim... 3 5 Hlavní prvky regulátoru... 4 6 Zařazení regulátoru

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2030 a F2300, (výstupní teplota 65 C a funkce do -25 C)

Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2030 a F2300, (výstupní teplota 65 C a funkce do -25 C) Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2026 F 2026-6*- do vyprodání zásob HP064084 180 000 Kč RA 1 Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2030 a F2300, (výstupní teplota 65 C a funkce do -25 C) F 2030-7* HP064099

Více

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA Specifikace Záložního zdroje napájení AEG Protect Blue 1000kVA Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) Se statickým Bypassem (SBS) a externím manuálním Bypassem a se samostatnou baterií. Klasifikace dle IEC

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA. NILAN Compact AIR 9. Větrání aktivní a pasivní rekuperace. Výkon 420 m3/h. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA. NILAN Compact AIR 9. Větrání aktivní a pasivní rekuperace. Výkon 420 m3/h. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN Compact AIR 9 Větrání aktivní a pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Aktivní rekuperace Pasivní rekuperace Výkon 420 m3/h Ohřev teplé vody Chlazení Topení POŽADAVKY NA STAVEBNÍ

Více

obj číslo MO ceník TČ NIBE platný od pro ČR

obj číslo MO ceník TČ NIBE platný od pro ČR Tepelná čerpadla zěmě-voda (voda-voda) bez zásobníku teplé vody F1145-5 1x230V HP065155 165 000 Kč F 1145-5 EM 3x400V HP065109 160 000 Kč F1145-6 HP065094 165 000 Kč F1145-8 HP065095 175 000 Kč F1145-10

Více

Tepelná čerpadla Buderus inteligentní řešení pro vytápění a ohřev teplé vody

Tepelná čerpadla Buderus inteligentní řešení pro vytápění a ohřev teplé vody Buderus Tepelná čerpadla Buderus inteligentní řešení pro vytápění a ohřev teplé vody Teplo je náš živel Nevyčerpatelný zdroj energie pro každého Slunce nám dodává každý den nepředstavitelné množství energie.

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW

Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW Rozvaděč se skládá ze skříní o vnějších rozměrech : šířka 500 mm výška 660 mm hloubka 182 mm Krytí: IP 54/20 - celoplastové provedení Napájení : 2kW

Více

Řídící jednotka SP II

Řídící jednotka SP II Řídící jednotka SP II Návod k instalaci a obsluze Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 O příručce 1.2 Bezpečnostní pravidla 1.3 Záruční podmínky 1.4 Čidla a jejich parametry 1.5 Základní technické údaje 2.

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort Český výrobce kotlů www.thermona.cz KATALOG PRODUKTŮ Plynové kotle Elektrokotle Kondenzační kotle Kaskádové kotelny Příslušenství ke kotlům Zásobníky teplé vody ekonomika technologie komfort LEGENDA Třída

Více

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA)

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) GAHP-A HT S1 TEPELNÁ ČERPADLA ROBUR GAHP-A Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro ohřev teplé vody až na 65 C pro vnitřní a venkovní

Více

Školení projektantů 2013. 1.část-projektování IVT PremiumLine EQ

Školení projektantů 2013. 1.část-projektování IVT PremiumLine EQ Školení projektantů 2013 1.část-projektování IVT PremiumLine EQ IVT online www.cerpadla-ivt.cz Zdroj informací přístupný 24 h/denně Technické listy Projekční podklady Návody k použití Elektropodklady Software

Více

Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2

Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2 FC091 UC09... Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojových ovladačů UC09... slouží k regulaci větrací jednotky s aktivní

Více

(senzory nejsou součásti dodávky) CAV (constant air volume) vestavěný

(senzory nejsou součásti dodávky) CAV (constant air volume) vestavěný 102 Minireg a Systém měření a regulace je základním prvkem vzduchotechnického zařízení. S tímto systémem lze ovládat a řídit jednotlivé funkce VZT zařízení, kde jedním ze základních úkolů je dosažení požadovaných

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

Série OS Měřící zařízení

Série OS Měřící zařízení Série OS Měřící zařízení MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR 2 Měřící zařízení pro stlačený vzduch Měřící zařízení pro stlačený vzduch Stlačený vzduch je jednou z nejpoužívanějších, ale

Více

MO ceník TČ NIBE platný od pro ČR

MO ceník TČ NIBE platný od pro ČR MO ceník TČ NIBE platný od 1.2.2019 pro ČR obj. číslo Ceny MO v Kč bez DPH Elektrowin PHE (Kč bez DPH) Tepelná čerpadla země-voda (voda-voda) bez zásobníku teplé vody F1145-6 HP065094 176 000 Kč 225 Kč

Více

LG Electronics CZ s.r.o.

LG Electronics CZ s.r.o. Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení není možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz

Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz Chladící výkon: 20 až 240 kw Topný výkon: 50 až 155 kw Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz POUŽITÍ

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

Elektrické vytá Obnovitelné zdr

Elektrické vytá Obnovitelné zdr Přehled výrobků a ceník 2016 Ohřev vody Ohřev vody Elektrické vytápění Elektrické vytá Obnovitelné zdr Obnovitelné zdroje energie 04 2016 Právní ustanovení Správnost informací obsažených v tomto ceníku

Více

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění Radiocontrol F Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Radiocontrol F Radiocontrol F Radiocontrol F regulační systém

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888

Teplo pro váš domov od roku 1888 PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů

Více