Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP"

Transkript

1 Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP Ing. Martin Škarka Tel.: Technologické centrum AV ČR Rozvojová Praha 6 Olomouc, září 2008 Struktura 7.RP ( ) (1) Spolupráce: M Zdraví 6050 M Potraviny, zemědělství a biotechnologie 1935 M Informační a komunikační technologie 9110 M Nanovědy, nanotechnologie a nové výrobní technologie 3500 M Energie 2300 M Životní prostředí 1800 M Doprava 4180 M Společenskoekonomické vědy a humanitní obory 610 M Bezpečnost 1350 M Vesmír 1430 M Myšlenky 7460 M Lidé 4728 M 1

2 Struktura 7.RP ( ) (2) Kapacity 4217 M Výzkumné infrastruktury 1850 M Výzkum ve prospěch MSP 1336 M Regiony znalostí 126 M Výzkumný potenciál 370 M Věda ve společnosti 280 M Podpora soudržného vývoje politik výzkumu 70 M Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce 185 M Společné výzkumné středisko 1751 M Euratom 2751 M Celkem 54 mld. Hlavní typy projektů (Funding Schemes) Kolaborativní projekty (24 60 měsíců). Velké výzkumné projekty s minimálně třemi účastníky ze 3 zemí. Rozpočet miliony EUR až desítky milionů EUR. Specifické projekty pro MSP (včetně jejich asociací) Sítě excelence (sítě výzkumných pracovišť) Koordinační a podpůrné akce (propagace 7.RP, konference, studie...) Akce Marie Curie (mobility) MSP se mohou zapojit do všech aktivit 7.RP!! 2

3 Zapojení MSP do velkých výzkumných (kolaborativních) projektů v programu Spolupráce: -15% finančních prostředků z programu Spolupráce je vyčleněno pro MSP. - tyto projekty jsou vhodné vhodné pro hi-tech MSP s významnou expertní znalostí a výzkumnou kapacitou -v těchto projektech jsou pozice všech řešitelů rovnocenné -projekty lze podat pouze na téma vyhlášené EK (top down) Zapojení českých MSP do velkých výzkumných projektů 6.RP V databázi kontrahovaných projektů EK z června 2006 bylo 38 českých MSP v projektech mimo aktivit pro MSP. Příklad projektu s českou účastí: Živá vakcína proti chřipce s defektní replikací (FLUVACC) Integrovaný projekt Doba trvání 60 měsíců, celkový rozpočet 14,05 M, příspěvek EK 9,2 M 7 řešitelů, koordinátor Green Hills Biotechnology Research Development and Trade GmBH, Rakousko Český účastník Biotest s.r.o. 3

4 Zapojení MSP do specifických projektů pro MSP (Část Kapacity Výzkum ve prospěch MSP) - tyto projekty jsou vhodné pro technicky středně vyspělé (mid-tech) MSP - MSP, které jsou výzkumnými organizacemi, mohou být v projektu pouze jako výzkumné organizace (nikoli MSP) - u těchto projektů MSP zadají výzkum k řešení výzkumným organizacím (outsourcing výzkumné činnosti) -pozice skupin řešitelů jsou rozdílné (MSP a výzkumné organizace) -projekty lze podat na libovolné téma (bottom up) První typ projektů: Výzkum pro MSP Tyto projekty jsou určeny pro skupiny individuálních MSP, které chtějí řešit společný problém a nemají dostatečnou vlastní výzkumnou kapacitu a finanční zdroje na objednání výzkumu u jiné organizace. V rámci projektu zadá skupina MSP úkol výzkumným organizacím k řešení. Výzkumné organizace úkol vyřeší na zakázku a výsledek předají MSP k ověření a dalšímu využití. Náklady výzkumných organizací jsou pokryty ze 100%, obvykle z příspěvku EK. Výlučným vlastníkem výsledků projektu s právy ke komerčnímu využití je skupina MSP. 4

5 Výzkum pro MSP účastníci a role MSP min. 3 MSP ze 3 zemí EU nebo asociovaných zemí Formulují a zadávají výzkumný úkol Jsou vlastníky výsledků projektu Ověřují vyvinutou technologii a uvádějí ji do praxe Přispívají do projektu v nefinanční formě Výzkumné organizace min. 2 Provádí výzkum na základě zadání konsorcia MSP Jejich náklady musí být plně uhrazeny Další podniky a koneční uživatelé Mohou se účastnit, pokud je v zájmu MSP Nemohou hrát v projektu dominantní roli Definice MSP dle Doporučení EK 2003/361/EC (http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_ en.htm) méně než 250 zaměstnanců obrat do 50 mil. /rok aktiva do 43 mil. nezávislá organizace 5

6 Výzkum pro MSP pravidla 1 Celkový rozpočet: 0,5 1,5 mil. EUR (doporučeno) Doba trvání: 1-2 roky (doporučeno) Koordinace projektu: MSP, výzkumná organizace, další podnik (výjimečně) Téma: libovolné téma vědy a techniky Požadavek na MSP: - musí splňovat definici MSP - nesmí být výzkumnou nebo konzultační organizací. Počet účastníků: 5-10 (doporučeno) Výzkum pro MSP pravidla 2 Finanční příspěvek Společenství: Výzkum a technologický rozvoj - 50 % (75 % pro neziskové organizace, univerzity, výzkumné organizace, MSP) Demonstrační činnosti 50 % Jiné aktivity 100 % Řízení projektu 100 % Maximální výše příspěvku činí 110 % hodnoty kontraktů s výzkumnými organizacemi. 6

7 Projekty Výzkum pro MSP z hlediska MSP Výhody: - vyvinutí nové technologie přesně podle požadavků MSP -MSP jsou vlastníkem výsledků projektu -náklady na výzkum hradí ze 100% EK -možnost podat projekt na libovolné téma -možnost podat projekt v několika termínech -možnost podat projekt opakovaně -přístup k novému know-how -zkušenosti z mezinárodní spolupráce -vstup na nové trhy -finanční podpora Projekty Výzkum pro MSP z hlediska MSP Nevýhody: - nutnost vstupu do projektu v nefinanční formě - nutnost dělit se o výsledky 7

8 Projekty Výzkum pro MSP z hlediska výzkumné organizace Výhody: - 100% financování (z příspěvku EK) - jistota platby -možnost podat projekt na libovolné téma -možnost podat projekt v několika termínech -možnost podat projekt opakovaně -přístup k novému know-how -zkušenosti z mezinárodní spolupráce -vstup na nové trhy Nevýhody: - výzkumná organizace není vlastníkem výsledků projektu (lze smluvně ošetřit) Projekty Výzkum pro MSP (dříve Projekty kooperativního výzkumu) s českou účastí (1) Rychlá a cenově příznivá metoda léčby vředů na žilách dolních končetin, která kombinuje nový tlakový obvaz a elektrickou stimulaci (ELECTROBAND ). Doba trvání 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Osm řešitelů, koordinátor Pera Innovation Ltd., Velká Británie. Český řešitel HC Elecronics s.r.o. Vývoj profylaktické vakcíny a diagnostického markeru pro prevenci a určení diagnozy Lymeské boreliózy specifické pro Evropu a Severní Ameriku (BOVAC). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Šest řešitelů, koordinátor Intercell, Rakousko. Český účastník Státní zdravotní ústav. Kombinace technik a softwaru umělé inteligence a moderního reaktorového zařízení k efektivní analýze kinetiky v chemickém průmyslu (AITEKIN). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Osm řešitelů, koordinátor Technosind, Itálie. Český účastník Eveco Brno. 8

9 Projekty Výzkum pro MSP (dříve Projekty kooperativního výzkumu) s českou účastí (2) Technologie zachycování plynného čpavku (AGATE). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Dvanáct řešitelů, koordinátor Cirmac Int., Holandsko. Český účastník Eidos. Individuálně konfigurovatelný automatický systém kalkulace pro 3-d laserové řezání (ICACOST). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Devět řešitelů, koordinátor Laser Zentrum Hannover, SRN. Český účastník Laser-Tech s.r.o. Vývoj digitálních radiografických technik, senzorů a systémů k nahrazení radiografie na bázi filmu pro detekci defektů u svarů a odlitků, které jsou klíčové z hlediska bezpečnosti (SAFE-RAY). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Třináct řešitelů, koordinátor TWI LTD., Velká Británie. Český účastník ATG s.r.o. Výsledky 1. výzvy Výzkum pro MSP v 7.RP s uzávěrkou (4/2008) Počty projektů: Evropa: 592 (663) předložených návrhů 99 (98) financovaných projektů ČR: 4 návrhy, žádný pro financování Počty účastníků: Evropa: ve formálně správných návrzích 835 v financovaných projektech ČR: 119 účastníků v návrzích 22 účastníků ve financovaných projektech 9

10 Výzkum pro MSP další plánované výzvy - termíny uzávěrek v současnosti není publikována výzva 3. výzva uzávěrka prosinec výzva - uzávěrka podzim výzva uzávěrka podzim výzva uzávěrka podzim 2012 Druhý typ projektů: Výzkum pro asociace MSP Tyto projekty jsou určeny pro asociace MSP, které chtějí řešit problematiku, společnou pro širokou základnu MSP nebo celý obor např. evropské normy, ochrana zdraví, bezpečnost při práci, ochrana životního prostředí. V rámci projektu zadají asociace MSP úkol výzkumným organizacím k řešení. Výzkumné organizace úkol vyřeší a výsledek předají asociacím MSP. Náklady výzkumných organizací jsou pokryty z příspěvku EK. Výlučným vlastníkem výsledků projektu s právy ke komerčnímu využití jsou asociace MSP. 10

11 Výzkum pro asociace MSP účastníci a role Asociace MSP min. 3 ze 3 zemí EU nebo asociovaných zemí nebo jedna evropská asociace Formulují a zadávají výzkumný úkol Jsou vlastníky výsledků projektu Ověřují vyvinutou technologii a uvádějí ji do praxe Přispívají do projektu v nefinanční formě Výzkumné organizace min. 2 Provádí výzkum na základě zadání asociace MSP Jejich náklady musí být plně uhrazeny Další podniky a koneční uživatelé (včetně MSP) Mohou se účastnit, pokud je v zájmu MSP Nemohou hrát v projektu dominantní roli Výzkum pro asociace MSP pravidla Celkový rozpočet: 1,5-4,0 mil. EUR (doporučeno) Doba trvání: 2-3 roky (doporučeno) Koordinace projektu: asociace MSP, výzkumná organizace, další podnik (výjimečně) Téma: libovolné téma vědy a techniky atraktivní pro širokou členskou základnu Počet účastníků: (doporučeno) Ostatní pravidla jsou buď shodná, nebo obdobná pravidlům výzkumu pro MSP 11

12 Výzkum pro asociace MSP v 6.RP ( ) Počty projektů (3 uzávěrky): Evropa: 673 předložených návrhů 80 financovaných projektů ČR: 2 návrhy, žádný pro financování Počty účastníků: Evropa: v návrzích 1745 v financovaných projektech ČR: 227 účastníků v návrzích 21 účastníků ve financovaných projektech Výzkum pro asociace MSP Výsledky výzvy FP7-SME Počty projektů: Evropa: 167 předložených záměrů do 1. stupně 83 předložených návrhů do 2. stupně 26 financovaných projektů ČR nepodala žádný návrh Počty účastníků: Evropa: 1158 v návrzích do 2. stupně 353 v financovaných projektech ČR: 13 účastníků v návrzích do 2. stupně 9 účastníků ve financovaných projektech 12

13 Projekty Výzkum pro asociace MSP (dříve Projekty kolektivního výzkumu ) s českou účastí (1) Bezpečnější a efektivnější zděné konstrukce v Evropě (ESECaMaSE). Doba trváním 36 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. 26 řešitelů, koordinátor Deutsche Gesellschaft für Maerwerksbau e. V., SRN. Český účastník LIAS Vintířov. Tepelný a energetický výzkum pro aplikace v tepelných čerpadlech (SHERPA). Doba trváním 36 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. 30 řešitelů, koordinátor European Heat Pump Association, Velká Británie. Český účastník Eveco Brno. Projekty Výzkum pro asociace MSP (dříve Projekty kolektivního výzkumu ) s českou účastí (2) Výzkum nové generace inovačního a znalostního managementu, vývoj vhodných školících metod na bázi webu, nových nástrojů a příkladů osvědčené praxe (WEB-TEXPERT). Doba trváním 36 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. 46 řešitelů, koordinátor Forschungskuratorium Textil e. V.,SRN. Český účastník Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Výrobní strategie a metody pro slévárny, založené na znalostech (SMART FOUNDRY). Doba trváním 30 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. 19 řešitelů, koordinátor Verein zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung in der Freien Hansestadt bremen e.v., SRN. Český účastník Nisaform. 13

14 Výzkum pro asociace MSP plánované výzvy V současnosti je publikována výzva FP7-SME s uzávěrkou 1. stupně 18. prosince výzva - uzávěrka 1. stupně podzim výzva uzávěrka 1. stupně podzim výzva uzávěrka 1. stupně podzim 2012 EUROSTARS (1) Určeno pro: výzkumně zaměřené MSP Charakteristika: Menší výzkumné projekty pro MSP. Projekt musí být veden výzkumně zaměřeným MSP. Za takový podnik je považována firma, která realizuje 10% ročního obratu ve výzkumu nebo vývoji, nebo má 10% zaměstnanců činných v těchto aktivitách. Dále se požaduje uvedení nového produktu, technologie, nebo služby na trh do dvou let po skončení projektu. Minimální počet řešitelů: dva MSP ze dvou členských zemí EUROSTARS (27 zemí). Velikost projektu: Průměrně 1,5 mil. (první výzva) Příspěvek řešitelům: Podle národních předpisů Doba trvání projektu: průměrně 28 měsíců (první výzva) Vlastnictví výsledků projektu: konsorcium MSP 14

15 EUROSTARS (2) Téma: libovolné Financováno z: národních zdrojů, EK a soukromého sektoru; celkový rozpočet na léta činí 800 milionů. Výsledky předchozí výzvy: První výzva byla uzavřena v únoru Bylo předloženo 205 návrhů. Aktuální výzva: Bude uzavřena Informace: S. Halada: Program EUROSTARS, Inovační podnikání a transfer technologií 2/2008 Kontaktní osoba: ing. Josef Martinec, MŠMT EUREKA (1) Určeno pro: spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými organizacemi a vysokými školami Charakteristika: projekty tržně orientovaného výzkumu a vývoje Minimální počet řešitelů: řešitelé ze dvou členských zemí EUREKY (38 zemí). Velikost projektu: cca 1,5 mil. Příspěvek řešitelům: Podle národních předpisů, až 50% Vlastnictví výsledků projektu: konsorcium řešitelů Téma: libovolné, rámcově jsou projekty směrovány do těchto oblastí Elektronika a informační technologie Průmyslově vyráběné materiály a doprava Ostatní průmyslové technologie Chemie, fyzikální a exaktní vědy Biologické vědy 15

16 EUREKA (2) Zemědělství a mořské zdroje Energetika Zemědělství a potravinářské technologie Měření a normy Technologie pro ochranu lidstva a životní prostředí Financováno z: národních zdrojů Výsledky předchozí výzvy: za půl roku 2007/2008 bylo předloženo 51 návrhů Aktuální výzva: návrhy se podávají průběžně Národním koordinátorem programu EUREKA v ČR je ing. Josef Martinec (MŠMT) (www.msmt.cz), podporu programu EUREKA v ČR zajišťuje Asociace inovačního podnikání ČR - ing. Pavel Dlouhý ERASME (1) Určeno pro: spolupráci mezi MSP a výzkumnými pracovišti v oboru aplikovaného výzkumu Charakteristika: EraSME je projekt 6.RP. Je určen na podporu spolupráce MSP a výzkumných organizací. Vedení projektu publikuje výzvy, na jejichž základě je možno předkládat návrhy projektů na libovolné téma. ČR se účastní tohoto programu. Minimální počet řešitelů: dva MSP a jedna výzkumná organizace ze dvou členských zemí EraSME (21 zemí). Velikost projektu: 0,3-2 mil. Příspěvek řešitelům: Podle národních předpisů Vlastnictví výsledků projektu: konsorcium řešitelů 16

17 Téma: libovolné ERASME (2) Financováno z: národních zdrojů Výsledky předchozí výzvy: 4. výzva měla uzávěrku , rozpočet činil 10 mil., předpokládá se financování projektů. Aktuální výzva: V současnosti není otevřena žádná výzva. Informace: Kontaktní osoba: Ministerstvo průmyslu a obchodu, p. Robert Wenzel, tel , COST (1) The European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Reseach Charakteristika: je evropskou aktivitou zaměřenou na badatelský a aplikovaný výzkum. Příspěvek řešitelům: Podle národních předpisů Vlastnictví výsledků projektu: konsorcium řešitelů Téma: libovolné, mezi hlavní vědní obory patří materiály, telekomunikace, doprava, společenské vědy, chemie, meteorologie, lesy a produkty lesa, městské stavební inženýrství, zemědělství, potravinářství a biotechnologie, fyzika, životní prostředí, lékařské vědy, kulturní dědictví, biomateriály a nanovědy. 17

18 COST (2) Financováno z: národních zdrojů Aktuální výzva: V současnosti není otevřena žádná výzva. Informace: Kontaktní osoba: Národním koordinátorem programu COST je Dr. Miloš Chvojka, CSc, (MŠMT), administrativní řízení programu COST v ČR zajišťuje ing. Bedřich Pekárek (TC AV ČR). CIP (1) Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) ( ) (http://ec.europa.eu/enterprise/dgs/index_en.htm). Jeho celkový rozpočet činí milionů EUR. Program CIP doplňuje a rozšiřuje možnosti 7.RP. Program umožňuje pokrýt náklady na inovace, které již pokročily za fázi demonstrací. Skládá se ze tří dílčích programů: 1. Program pro podnikání a inovace mil. EUR 2. Program pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií 728 mil. EUR 3. Program Inteligentní energie Evropa II 727 mil. EUR První program pomáhá MSP inovovat zjednodušením přístupu k finančním prostředkům (pomocí sdílení rizik, investováním do fondů rizikového kapitálu, poskytováním garancí apod.). 18

19 CIP (2) Nefinanční nástroje programu umožňují MSP využívat podnikatelské informace prostřednictvím informačních a poradenských sítí (v současnosti např.enterprise Europe Network Cílem druhého programu je stimulovat nové trhy elektronických digitálních sítí a technologií a podpořit rychlejší používání elektronických služeb v EU. Záměrem třetího programu je podporovat širší využívání nových a obnovitelných zdrojů energie, zvyšovat energetickou účinnost a diverzifikovat energetické zdroje. Gestorem české účasti v tomto programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/, Výzkumný fond pro uhlí a ocel c ) Výzkumné projekty oborech hutnictví, hornictví, strojírenství, energetika a ekologie. Preferovaná témata k řešení jsou uvedena na citované webové stránce. Fond má roční rozpočet ve výši 54 milionů EUR. Příspěvek fondu činí 60% nákladů na výzkumné projekty, 40% na pilotní a demonstrační projekty a až 100% na doprovodná opatření (propagace, mobilita). Uzávěrka pro podávání projektů je každoročně 15. září. Minimální počet řešitelů projektu není omezen, doporučuje se 5-6 partnerů. Průměrná doba řešení projektu činí 3 roky. 19

20 Výzvy Společné technologické iniciativy Inovativní léčiva -IMI Charakteristika: Výzkumné projekty návrhy lze podávat pouze na vyhlášená témata. Minimální počet řešitelů: Minimálně dva právní subjekty způsobilé pro financování ze zemí EU, případně asociované k 7.RP, a dva členové EFPIA. Příspěvek řešitelům: Univerzity, výzkumné organizace, MSP, neziskové organizace: 75% Velké podniky, členové EFPIA : 0%. Téma: Vývoj nových léků. Výsledky předchozí výzvy: První výzva byla vyhlášena s rozpočtem 300 mil.. Výzvy Společné technologické iniciativy Zabudované systémy (ARTEMIS) Charakteristika: Výzkumné projekty návrhy lze podávat pouze na vyhlášená témata. Minimální počet řešitelů: Minimálně tři řešitelé ze tří zemí ARTEMIS. Příspěvek řešitelům: Řešitelé ze členských zemí ARTEMIS: max. 16,7% ze společného podniku, dále podle národních předpisů. Řešitelé z nečlenských zemí ARTEMIS: max. 16,7% ze společného podniku. Téma: Zabudované systémy. Financováno z: Společného podniku (Joint Udertaking), tvořeného a financovaného EK, průmyslovým uskupením ARTEMISIA a 20 členskými státy (včetně ČR). Rozpočet činí kolem 2,5 mld. na léta Výsledky předchozí výzvy: První výzva byla vyhlášena

21 Výzvy Společné technologické iniciativy Nanoelektronika (ENIAC) Charakteristika: Výzkumné projekty návrhy lze podávat pouze na vyhlášená témata. Minimální počet řešitelů: Minimálně tři řešitelé ze tří zemí ENIAC. Příspěvek řešitelům: Řešitelé ze členských zemí ENIAC: max. 16,7% ze společného podniku, dále podle národních předpisů. Řešitelé z nečlenských zemí ENIAC: max. 16,7% ze společného podniku. Téma: Nanoelektronika Financováno z: Společného podniku (Joint Udertaking), tvořeného a financovaného EK, průmyslovým uskupením ENIAC a 17 členskými státy (včetně ČR). Rozpočet činí kolem 3,0 mld. na léta Výsledky předchozí výzvy: První výzva byla vyhlášena Informační zdroje Web TC k 7.RP : (brožura MSP, financování, časopis Echo...) Web TC k 7.RP - informace pro MSP : CORDIS informace pro MSP: CORDIS výzvy pro MSP: escallspage&id_activity=14 21

Účast českých MSP v 6.RP a možnosti programu Spolupráce

Účast českých MSP v 6.RP a možnosti programu Spolupráce Účast českých MSP v 6.RP a možnosti programu Spolupráce Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135 165 02 Praha 6 www.tc.cz Červen 2007 Struktura

Více

7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Liberec

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO

7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO 7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO 7. Rámcový program struktura specifické programy Základní charakteristika Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický

Více

Možnosti účasti MSP v projektech EU. Miloslav Špunda

Možnosti účasti MSP v projektech EU. Miloslav Špunda Možnosti účasti MSP v projektech EU Miloslav Špunda Financování projektů z EU strukturální fondy (NUTS, operační programy) přímé financování (rámcové programy, EHP/Norsko) Pozn.: Definice MSP Nařízení

Více

MSP a transfer technologií

MSP a transfer technologií MSP a transfer technologií Jiří JANOŠEC, Ph.D. Technologické centrum Akademie Věd ČR Skupina transferu technologií - CIRC/CeTT 7. června 2007 Projekty TC AV ČR na transfer technologií TC je koordinátorem

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR SME Instrument (SMEI) Nástroj pro malé a střední podniky 2 SME Instrument nástroj

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Projekty Výzkum pro malé a střední podniky a další příležitosti pro MSP

Projekty Výzkum pro malé a střední podniky a další příležitosti pro MSP Projekty Výzkum pro malé a střední podniky a další příležitosti pro MSP Vademecum 7. RP EU Informační zdroje Webové stránky TC AV ČR http://www.fp7.cz/ http://www.tc.cz/ http://www.fp7.cz/vyzkum-pro-msp-sme/

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj. Zlatuše Novotná 13. března 2012

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj. Zlatuše Novotná 13. března 2012 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj Zlatuše Novotná 13. března 2012 Program 1. Souvislosti 2. Cíle, historie a struktura 3. Specifické programy 4. Typy projektů 5. Shrnutí 2 1) Souvislosti

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Programy mezinárodní spolupráce

Programy mezinárodní spolupráce Programy mezinárodní spolupráce Josef Janda Obsah prezentace Výdaje na mezinárodní spolupráci ve VaV Programy a aktivity Mezinárodní dohody Výdaje 2500 2000 1500 1000 500 Účelové Institucionální 0 2009

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Finanční řízení projektů v H2020 Brno, 9. ledna 2014 Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget

Více

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva.

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva. č. 10 - Říjen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ

Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ Technologické centrum AV ČR PLACE PARTNER S LOGO HERE European European Commission Commission

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Joint Technology Iniciatives (JTIs)

Joint Technology Iniciatives (JTIs) Joint Technology Iniciatives (JTIs) Informace o programu podpory Joint Technology Iniciatives V období 2014-2020 mohou získat dotaci na výzkumné a vývojové aktivity v rámci tzv. Společných technologických

Více

PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC

PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC ČESKÝ NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC Praha, 21. března 2011 Lenka HAVLÍČKOVÁ

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Životní prostředí v 7. RP

Životní prostředí v 7. RP Životní prostředí v 7. RP 6. června 2012, Praha Jana Čejková TC AV ČR STRUKTURA 7. RP CAPACITIES 3857 M JRC 1750 M EURATOM 4090 M COOPERATION Health 5577 M Food, Agri, Biotech 1762 M PEOPLE 4511 M ICT

Více

Systém inovačního podnikání v ČR

Systém inovačního podnikání v ČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR Systém inovačního podnikání v ČR Pavel Švejda Konference Přístup k financím - české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem v rámci projektu sítě Enterprise Europe

Více

č. 8 - Březen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Program Horizon 2020 6. března 2014, Praha

Program Horizon 2020 6. března 2014, Praha Program Horizon 2020 6. března 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR HORIZON 2020 RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE Období: 2014-2020 Rozpočet: 77 mld. Klíčová část strategie Evropa 2020, její vlajkové

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 7. RP základní informace Doba trvání: 2007 2013 Rozpočet: Zaměření: 50,52

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz IDEAS = Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz 1 Charakteristika : Celkový rozpočet (2007 2013) = 7,4 miliardy Financování projektů základního

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Anna Mittnerová Členka Programového výboru 7.RP LIDÉ Vysoká škola chemicko-technologická Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV

Více

bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry

bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Programy Title bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Sub-titlevýzkumu a vývoji PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Rámcový program pro konkurenceschopnost

Více

Dotace podporující úspory energií v průmyslu

Dotace podporující úspory energií v průmyslu Dotace podporující úspory energií v průmyslu 11. září 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme Zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES dne 24.10.2006 Klíčový

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR

Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR listopad 2008 Lenka Lepičová lepicova@tc.cz CZELO - Brusel, TC AV ČR Kateřina Slavíková slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR Finanční

Více

Problematika úspor energie, alternativních zdrojů energie a udržitelné dopravy ve městech v evropských výzkumných programech

Problematika úspor energie, alternativních zdrojů energie a udržitelné dopravy ve městech v evropských výzkumných programech Problematika úspor energie, alternativních zdrojů energie a udržitelné dopravy ve městech v evropských výzkumných programech Ing. Martin Škarka Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135, 165 02 Praha 6

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Program Horizon 2020 18. března 2014, Hradec Králové

Program Horizon 2020 18. března 2014, Hradec Králové Program Horizon 2020 18. března 2014, Hradec Králové Jana Čejková, TC AV ČR HORIZON 2020 RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE Období: 2014-2020 Rozpočet: 77 mld. Klíčová část strategie Evropa 2020, její

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií

Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií Informace o podpoře a možnostech získávání projektů z mezinárodních zdrojů na ZČU role projektového centra Plzeň, 30. ledna 2012 European

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Specifický program Myšlenky (Ideas)

Specifický program Myšlenky (Ideas) č. 5 - Červen 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled aktuálních programů určených na podporu aplikovaného výzkumu

Více

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7)

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Evropský výzkum v akci SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Posun evropského výzkumu do popředí zájmů Zavedení nového standardu v evropském výzkumu Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (RP7)

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020

Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020 Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020 UPOL, Olomouc, 04.12. 2013 Michaela Vlková, TC AV ČR (CZELO) CZELO: charakteristika Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace Založena v Bruselu v roce

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková Cíle SEWP Přispět k rozvoji excelentní vědy v evropských regionech s nižší výzkumnou a inovační intenzitou (low performing

Více

č. 4 - Březen 2009 Newsletter Projektové poradenství Informace o připravovaných akcích Seminář Marie Curie - Spolupráce podniků a akademických institucí se koná dne 15. 4. 2009 v Praze. Hlavním tématem

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Iniciativy související s rámcovými programy EU UPOL, Olomouc, 04.12. 2013

Iniciativy související s rámcovými programy EU UPOL, Olomouc, 04.12. 2013 Iniciativy související s rámcovými programy EU UPOL, Olomouc, 04.12. 2013 Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR (CZELO) Obsah: iniciativy vycházející nebo související s RP I. Evropské technologické

Více

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT International Scientific and Technical Cooperation of the Czech Republic within the KONTAKT Programme Na základě mezinárodních

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti

Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti Mezinárodní spolupráce ve VaV Možnosti a příležitosti Obsah prezentace Výdaje na mezinárodní spolupráci ve VaV Programy a aktivity Mezinárodní dohody Výdaje Programy a aktivity COST CZ EUPRO II EUROSTARS

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

EUROSTARS 2. 3. 12. 2014, Praha

EUROSTARS 2. 3. 12. 2014, Praha EUROSTARS 2 3. 12. 2014, Praha EUROSTARS Eurostars - 2008-2013 - iniciativa členských zemí EUREKA Eurostars 2 - od 2014 navazující program podpořen z programu Horizont 2020, který zahrnuje aktivitu Inovace

Více

Projekty EUREKA a Eurostars

Projekty EUREKA a Eurostars Office: +420 221082274 Mobile: +420 728366179 EUREKA Projekty EUREKA a Eurostars Josef Martinec josef.martinec@msmt.cz Projekty EUREKA a Eurostars > 2 Obsah přednášky Příprava a podávání projektů Hodnocení

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Biotechnology Research and Technology Transfer BioReTT Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Musí historie být i jedinou budoucností Ostravy? Kdyžne -můžeme si dovolit např. toto? Asi ještě ne Můžeme

Více

výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) ková Technologické centrum AV ČR

výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) ková Technologické centrum AV ČR 7. rámcový r program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) Naďa a Koníčkov ková Technologické centrum AV ČR Praha, VŠCHT, V 25.9.2007 Financování pro MSP, Praha 23.10.2007 Technologick

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities)

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities) č. 7 - Prosinec 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Možnosti financování vědeckých programů s akcentem na mezinárodní mobilitu a spolupráci Mgr. Pavla Tresterová, 24.6.2013

Možnosti financování vědeckých programů s akcentem na mezinárodní mobilitu a spolupráci Mgr. Pavla Tresterová, 24.6.2013 Možnosti financování vědeckých programů s akcentem na mezinárodní mobilitu a spolupráci Mgr. Pavla Tresterová, 24.6.2013 Struktura semináře Fondy EU přehled dotačních možností s akcentem na mezinárodní

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více