Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP"

Transkript

1 Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP Ing. Martin Škarka Tel.: Technologické centrum AV ČR Rozvojová Praha 6 Olomouc, září 2008 Struktura 7.RP ( ) (1) Spolupráce: M Zdraví 6050 M Potraviny, zemědělství a biotechnologie 1935 M Informační a komunikační technologie 9110 M Nanovědy, nanotechnologie a nové výrobní technologie 3500 M Energie 2300 M Životní prostředí 1800 M Doprava 4180 M Společenskoekonomické vědy a humanitní obory 610 M Bezpečnost 1350 M Vesmír 1430 M Myšlenky 7460 M Lidé 4728 M 1

2 Struktura 7.RP ( ) (2) Kapacity 4217 M Výzkumné infrastruktury 1850 M Výzkum ve prospěch MSP 1336 M Regiony znalostí 126 M Výzkumný potenciál 370 M Věda ve společnosti 280 M Podpora soudržného vývoje politik výzkumu 70 M Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce 185 M Společné výzkumné středisko 1751 M Euratom 2751 M Celkem 54 mld. Hlavní typy projektů (Funding Schemes) Kolaborativní projekty (24 60 měsíců). Velké výzkumné projekty s minimálně třemi účastníky ze 3 zemí. Rozpočet miliony EUR až desítky milionů EUR. Specifické projekty pro MSP (včetně jejich asociací) Sítě excelence (sítě výzkumných pracovišť) Koordinační a podpůrné akce (propagace 7.RP, konference, studie...) Akce Marie Curie (mobility) MSP se mohou zapojit do všech aktivit 7.RP!! 2

3 Zapojení MSP do velkých výzkumných (kolaborativních) projektů v programu Spolupráce: -15% finančních prostředků z programu Spolupráce je vyčleněno pro MSP. - tyto projekty jsou vhodné vhodné pro hi-tech MSP s významnou expertní znalostí a výzkumnou kapacitou -v těchto projektech jsou pozice všech řešitelů rovnocenné -projekty lze podat pouze na téma vyhlášené EK (top down) Zapojení českých MSP do velkých výzkumných projektů 6.RP V databázi kontrahovaných projektů EK z června 2006 bylo 38 českých MSP v projektech mimo aktivit pro MSP. Příklad projektu s českou účastí: Živá vakcína proti chřipce s defektní replikací (FLUVACC) Integrovaný projekt Doba trvání 60 měsíců, celkový rozpočet 14,05 M, příspěvek EK 9,2 M 7 řešitelů, koordinátor Green Hills Biotechnology Research Development and Trade GmBH, Rakousko Český účastník Biotest s.r.o. 3

4 Zapojení MSP do specifických projektů pro MSP (Část Kapacity Výzkum ve prospěch MSP) - tyto projekty jsou vhodné pro technicky středně vyspělé (mid-tech) MSP - MSP, které jsou výzkumnými organizacemi, mohou být v projektu pouze jako výzkumné organizace (nikoli MSP) - u těchto projektů MSP zadají výzkum k řešení výzkumným organizacím (outsourcing výzkumné činnosti) -pozice skupin řešitelů jsou rozdílné (MSP a výzkumné organizace) -projekty lze podat na libovolné téma (bottom up) První typ projektů: Výzkum pro MSP Tyto projekty jsou určeny pro skupiny individuálních MSP, které chtějí řešit společný problém a nemají dostatečnou vlastní výzkumnou kapacitu a finanční zdroje na objednání výzkumu u jiné organizace. V rámci projektu zadá skupina MSP úkol výzkumným organizacím k řešení. Výzkumné organizace úkol vyřeší na zakázku a výsledek předají MSP k ověření a dalšímu využití. Náklady výzkumných organizací jsou pokryty ze 100%, obvykle z příspěvku EK. Výlučným vlastníkem výsledků projektu s právy ke komerčnímu využití je skupina MSP. 4

5 Výzkum pro MSP účastníci a role MSP min. 3 MSP ze 3 zemí EU nebo asociovaných zemí Formulují a zadávají výzkumný úkol Jsou vlastníky výsledků projektu Ověřují vyvinutou technologii a uvádějí ji do praxe Přispívají do projektu v nefinanční formě Výzkumné organizace min. 2 Provádí výzkum na základě zadání konsorcia MSP Jejich náklady musí být plně uhrazeny Další podniky a koneční uživatelé Mohou se účastnit, pokud je v zájmu MSP Nemohou hrát v projektu dominantní roli Definice MSP dle Doporučení EK 2003/361/EC (http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_ en.htm) méně než 250 zaměstnanců obrat do 50 mil. /rok aktiva do 43 mil. nezávislá organizace 5

6 Výzkum pro MSP pravidla 1 Celkový rozpočet: 0,5 1,5 mil. EUR (doporučeno) Doba trvání: 1-2 roky (doporučeno) Koordinace projektu: MSP, výzkumná organizace, další podnik (výjimečně) Téma: libovolné téma vědy a techniky Požadavek na MSP: - musí splňovat definici MSP - nesmí být výzkumnou nebo konzultační organizací. Počet účastníků: 5-10 (doporučeno) Výzkum pro MSP pravidla 2 Finanční příspěvek Společenství: Výzkum a technologický rozvoj - 50 % (75 % pro neziskové organizace, univerzity, výzkumné organizace, MSP) Demonstrační činnosti 50 % Jiné aktivity 100 % Řízení projektu 100 % Maximální výše příspěvku činí 110 % hodnoty kontraktů s výzkumnými organizacemi. 6

7 Projekty Výzkum pro MSP z hlediska MSP Výhody: - vyvinutí nové technologie přesně podle požadavků MSP -MSP jsou vlastníkem výsledků projektu -náklady na výzkum hradí ze 100% EK -možnost podat projekt na libovolné téma -možnost podat projekt v několika termínech -možnost podat projekt opakovaně -přístup k novému know-how -zkušenosti z mezinárodní spolupráce -vstup na nové trhy -finanční podpora Projekty Výzkum pro MSP z hlediska MSP Nevýhody: - nutnost vstupu do projektu v nefinanční formě - nutnost dělit se o výsledky 7

8 Projekty Výzkum pro MSP z hlediska výzkumné organizace Výhody: - 100% financování (z příspěvku EK) - jistota platby -možnost podat projekt na libovolné téma -možnost podat projekt v několika termínech -možnost podat projekt opakovaně -přístup k novému know-how -zkušenosti z mezinárodní spolupráce -vstup na nové trhy Nevýhody: - výzkumná organizace není vlastníkem výsledků projektu (lze smluvně ošetřit) Projekty Výzkum pro MSP (dříve Projekty kooperativního výzkumu) s českou účastí (1) Rychlá a cenově příznivá metoda léčby vředů na žilách dolních končetin, která kombinuje nový tlakový obvaz a elektrickou stimulaci (ELECTROBAND ). Doba trvání 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Osm řešitelů, koordinátor Pera Innovation Ltd., Velká Británie. Český řešitel HC Elecronics s.r.o. Vývoj profylaktické vakcíny a diagnostického markeru pro prevenci a určení diagnozy Lymeské boreliózy specifické pro Evropu a Severní Ameriku (BOVAC). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Šest řešitelů, koordinátor Intercell, Rakousko. Český účastník Státní zdravotní ústav. Kombinace technik a softwaru umělé inteligence a moderního reaktorového zařízení k efektivní analýze kinetiky v chemickém průmyslu (AITEKIN). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Osm řešitelů, koordinátor Technosind, Itálie. Český účastník Eveco Brno. 8

9 Projekty Výzkum pro MSP (dříve Projekty kooperativního výzkumu) s českou účastí (2) Technologie zachycování plynného čpavku (AGATE). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Dvanáct řešitelů, koordinátor Cirmac Int., Holandsko. Český účastník Eidos. Individuálně konfigurovatelný automatický systém kalkulace pro 3-d laserové řezání (ICACOST). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Devět řešitelů, koordinátor Laser Zentrum Hannover, SRN. Český účastník Laser-Tech s.r.o. Vývoj digitálních radiografických technik, senzorů a systémů k nahrazení radiografie na bázi filmu pro detekci defektů u svarů a odlitků, které jsou klíčové z hlediska bezpečnosti (SAFE-RAY). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Třináct řešitelů, koordinátor TWI LTD., Velká Británie. Český účastník ATG s.r.o. Výsledky 1. výzvy Výzkum pro MSP v 7.RP s uzávěrkou (4/2008) Počty projektů: Evropa: 592 (663) předložených návrhů 99 (98) financovaných projektů ČR: 4 návrhy, žádný pro financování Počty účastníků: Evropa: ve formálně správných návrzích 835 v financovaných projektech ČR: 119 účastníků v návrzích 22 účastníků ve financovaných projektech 9

10 Výzkum pro MSP další plánované výzvy - termíny uzávěrek v současnosti není publikována výzva 3. výzva uzávěrka prosinec výzva - uzávěrka podzim výzva uzávěrka podzim výzva uzávěrka podzim 2012 Druhý typ projektů: Výzkum pro asociace MSP Tyto projekty jsou určeny pro asociace MSP, které chtějí řešit problematiku, společnou pro širokou základnu MSP nebo celý obor např. evropské normy, ochrana zdraví, bezpečnost při práci, ochrana životního prostředí. V rámci projektu zadají asociace MSP úkol výzkumným organizacím k řešení. Výzkumné organizace úkol vyřeší a výsledek předají asociacím MSP. Náklady výzkumných organizací jsou pokryty z příspěvku EK. Výlučným vlastníkem výsledků projektu s právy ke komerčnímu využití jsou asociace MSP. 10

11 Výzkum pro asociace MSP účastníci a role Asociace MSP min. 3 ze 3 zemí EU nebo asociovaných zemí nebo jedna evropská asociace Formulují a zadávají výzkumný úkol Jsou vlastníky výsledků projektu Ověřují vyvinutou technologii a uvádějí ji do praxe Přispívají do projektu v nefinanční formě Výzkumné organizace min. 2 Provádí výzkum na základě zadání asociace MSP Jejich náklady musí být plně uhrazeny Další podniky a koneční uživatelé (včetně MSP) Mohou se účastnit, pokud je v zájmu MSP Nemohou hrát v projektu dominantní roli Výzkum pro asociace MSP pravidla Celkový rozpočet: 1,5-4,0 mil. EUR (doporučeno) Doba trvání: 2-3 roky (doporučeno) Koordinace projektu: asociace MSP, výzkumná organizace, další podnik (výjimečně) Téma: libovolné téma vědy a techniky atraktivní pro širokou členskou základnu Počet účastníků: (doporučeno) Ostatní pravidla jsou buď shodná, nebo obdobná pravidlům výzkumu pro MSP 11

12 Výzkum pro asociace MSP v 6.RP ( ) Počty projektů (3 uzávěrky): Evropa: 673 předložených návrhů 80 financovaných projektů ČR: 2 návrhy, žádný pro financování Počty účastníků: Evropa: v návrzích 1745 v financovaných projektech ČR: 227 účastníků v návrzích 21 účastníků ve financovaných projektech Výzkum pro asociace MSP Výsledky výzvy FP7-SME Počty projektů: Evropa: 167 předložených záměrů do 1. stupně 83 předložených návrhů do 2. stupně 26 financovaných projektů ČR nepodala žádný návrh Počty účastníků: Evropa: 1158 v návrzích do 2. stupně 353 v financovaných projektech ČR: 13 účastníků v návrzích do 2. stupně 9 účastníků ve financovaných projektech 12

13 Projekty Výzkum pro asociace MSP (dříve Projekty kolektivního výzkumu ) s českou účastí (1) Bezpečnější a efektivnější zděné konstrukce v Evropě (ESECaMaSE). Doba trváním 36 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. 26 řešitelů, koordinátor Deutsche Gesellschaft für Maerwerksbau e. V., SRN. Český účastník LIAS Vintířov. Tepelný a energetický výzkum pro aplikace v tepelných čerpadlech (SHERPA). Doba trváním 36 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. 30 řešitelů, koordinátor European Heat Pump Association, Velká Británie. Český účastník Eveco Brno. Projekty Výzkum pro asociace MSP (dříve Projekty kolektivního výzkumu ) s českou účastí (2) Výzkum nové generace inovačního a znalostního managementu, vývoj vhodných školících metod na bázi webu, nových nástrojů a příkladů osvědčené praxe (WEB-TEXPERT). Doba trváním 36 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. 46 řešitelů, koordinátor Forschungskuratorium Textil e. V.,SRN. Český účastník Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Výrobní strategie a metody pro slévárny, založené na znalostech (SMART FOUNDRY). Doba trváním 30 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. 19 řešitelů, koordinátor Verein zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung in der Freien Hansestadt bremen e.v., SRN. Český účastník Nisaform. 13

14 Výzkum pro asociace MSP plánované výzvy V současnosti je publikována výzva FP7-SME s uzávěrkou 1. stupně 18. prosince výzva - uzávěrka 1. stupně podzim výzva uzávěrka 1. stupně podzim výzva uzávěrka 1. stupně podzim 2012 EUROSTARS (1) Určeno pro: výzkumně zaměřené MSP Charakteristika: Menší výzkumné projekty pro MSP. Projekt musí být veden výzkumně zaměřeným MSP. Za takový podnik je považována firma, která realizuje 10% ročního obratu ve výzkumu nebo vývoji, nebo má 10% zaměstnanců činných v těchto aktivitách. Dále se požaduje uvedení nového produktu, technologie, nebo služby na trh do dvou let po skončení projektu. Minimální počet řešitelů: dva MSP ze dvou členských zemí EUROSTARS (27 zemí). Velikost projektu: Průměrně 1,5 mil. (první výzva) Příspěvek řešitelům: Podle národních předpisů Doba trvání projektu: průměrně 28 měsíců (první výzva) Vlastnictví výsledků projektu: konsorcium MSP 14

15 EUROSTARS (2) Téma: libovolné Financováno z: národních zdrojů, EK a soukromého sektoru; celkový rozpočet na léta činí 800 milionů. Výsledky předchozí výzvy: První výzva byla uzavřena v únoru Bylo předloženo 205 návrhů. Aktuální výzva: Bude uzavřena Informace: S. Halada: Program EUROSTARS, Inovační podnikání a transfer technologií 2/2008 Kontaktní osoba: ing. Josef Martinec, MŠMT EUREKA (1) Určeno pro: spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými organizacemi a vysokými školami Charakteristika: projekty tržně orientovaného výzkumu a vývoje Minimální počet řešitelů: řešitelé ze dvou členských zemí EUREKY (38 zemí). Velikost projektu: cca 1,5 mil. Příspěvek řešitelům: Podle národních předpisů, až 50% Vlastnictví výsledků projektu: konsorcium řešitelů Téma: libovolné, rámcově jsou projekty směrovány do těchto oblastí Elektronika a informační technologie Průmyslově vyráběné materiály a doprava Ostatní průmyslové technologie Chemie, fyzikální a exaktní vědy Biologické vědy 15

16 EUREKA (2) Zemědělství a mořské zdroje Energetika Zemědělství a potravinářské technologie Měření a normy Technologie pro ochranu lidstva a životní prostředí Financováno z: národních zdrojů Výsledky předchozí výzvy: za půl roku 2007/2008 bylo předloženo 51 návrhů Aktuální výzva: návrhy se podávají průběžně Národním koordinátorem programu EUREKA v ČR je ing. Josef Martinec (MŠMT) (www.msmt.cz), podporu programu EUREKA v ČR zajišťuje Asociace inovačního podnikání ČR - ing. Pavel Dlouhý ERASME (1) Určeno pro: spolupráci mezi MSP a výzkumnými pracovišti v oboru aplikovaného výzkumu Charakteristika: EraSME je projekt 6.RP. Je určen na podporu spolupráce MSP a výzkumných organizací. Vedení projektu publikuje výzvy, na jejichž základě je možno předkládat návrhy projektů na libovolné téma. ČR se účastní tohoto programu. Minimální počet řešitelů: dva MSP a jedna výzkumná organizace ze dvou členských zemí EraSME (21 zemí). Velikost projektu: 0,3-2 mil. Příspěvek řešitelům: Podle národních předpisů Vlastnictví výsledků projektu: konsorcium řešitelů 16

17 Téma: libovolné ERASME (2) Financováno z: národních zdrojů Výsledky předchozí výzvy: 4. výzva měla uzávěrku , rozpočet činil 10 mil., předpokládá se financování projektů. Aktuální výzva: V současnosti není otevřena žádná výzva. Informace: Kontaktní osoba: Ministerstvo průmyslu a obchodu, p. Robert Wenzel, tel , COST (1) The European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Reseach Charakteristika: je evropskou aktivitou zaměřenou na badatelský a aplikovaný výzkum. Příspěvek řešitelům: Podle národních předpisů Vlastnictví výsledků projektu: konsorcium řešitelů Téma: libovolné, mezi hlavní vědní obory patří materiály, telekomunikace, doprava, společenské vědy, chemie, meteorologie, lesy a produkty lesa, městské stavební inženýrství, zemědělství, potravinářství a biotechnologie, fyzika, životní prostředí, lékařské vědy, kulturní dědictví, biomateriály a nanovědy. 17

18 COST (2) Financováno z: národních zdrojů Aktuální výzva: V současnosti není otevřena žádná výzva. Informace: Kontaktní osoba: Národním koordinátorem programu COST je Dr. Miloš Chvojka, CSc, (MŠMT), administrativní řízení programu COST v ČR zajišťuje ing. Bedřich Pekárek (TC AV ČR). CIP (1) Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) ( ) (http://ec.europa.eu/enterprise/dgs/index_en.htm). Jeho celkový rozpočet činí milionů EUR. Program CIP doplňuje a rozšiřuje možnosti 7.RP. Program umožňuje pokrýt náklady na inovace, které již pokročily za fázi demonstrací. Skládá se ze tří dílčích programů: 1. Program pro podnikání a inovace mil. EUR 2. Program pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií 728 mil. EUR 3. Program Inteligentní energie Evropa II 727 mil. EUR První program pomáhá MSP inovovat zjednodušením přístupu k finančním prostředkům (pomocí sdílení rizik, investováním do fondů rizikového kapitálu, poskytováním garancí apod.). 18

19 CIP (2) Nefinanční nástroje programu umožňují MSP využívat podnikatelské informace prostřednictvím informačních a poradenských sítí (v současnosti např.enterprise Europe Network Cílem druhého programu je stimulovat nové trhy elektronických digitálních sítí a technologií a podpořit rychlejší používání elektronických služeb v EU. Záměrem třetího programu je podporovat širší využívání nových a obnovitelných zdrojů energie, zvyšovat energetickou účinnost a diverzifikovat energetické zdroje. Gestorem české účasti v tomto programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/, Výzkumný fond pro uhlí a ocel c ) Výzkumné projekty oborech hutnictví, hornictví, strojírenství, energetika a ekologie. Preferovaná témata k řešení jsou uvedena na citované webové stránce. Fond má roční rozpočet ve výši 54 milionů EUR. Příspěvek fondu činí 60% nákladů na výzkumné projekty, 40% na pilotní a demonstrační projekty a až 100% na doprovodná opatření (propagace, mobilita). Uzávěrka pro podávání projektů je každoročně 15. září. Minimální počet řešitelů projektu není omezen, doporučuje se 5-6 partnerů. Průměrná doba řešení projektu činí 3 roky. 19

20 Výzvy Společné technologické iniciativy Inovativní léčiva -IMI Charakteristika: Výzkumné projekty návrhy lze podávat pouze na vyhlášená témata. Minimální počet řešitelů: Minimálně dva právní subjekty způsobilé pro financování ze zemí EU, případně asociované k 7.RP, a dva členové EFPIA. Příspěvek řešitelům: Univerzity, výzkumné organizace, MSP, neziskové organizace: 75% Velké podniky, členové EFPIA : 0%. Téma: Vývoj nových léků. Výsledky předchozí výzvy: První výzva byla vyhlášena s rozpočtem 300 mil.. Výzvy Společné technologické iniciativy Zabudované systémy (ARTEMIS) Charakteristika: Výzkumné projekty návrhy lze podávat pouze na vyhlášená témata. Minimální počet řešitelů: Minimálně tři řešitelé ze tří zemí ARTEMIS. Příspěvek řešitelům: Řešitelé ze členských zemí ARTEMIS: max. 16,7% ze společného podniku, dále podle národních předpisů. Řešitelé z nečlenských zemí ARTEMIS: max. 16,7% ze společného podniku. Téma: Zabudované systémy. Financováno z: Společného podniku (Joint Udertaking), tvořeného a financovaného EK, průmyslovým uskupením ARTEMISIA a 20 členskými státy (včetně ČR). Rozpočet činí kolem 2,5 mld. na léta Výsledky předchozí výzvy: První výzva byla vyhlášena

21 Výzvy Společné technologické iniciativy Nanoelektronika (ENIAC) Charakteristika: Výzkumné projekty návrhy lze podávat pouze na vyhlášená témata. Minimální počet řešitelů: Minimálně tři řešitelé ze tří zemí ENIAC. Příspěvek řešitelům: Řešitelé ze členských zemí ENIAC: max. 16,7% ze společného podniku, dále podle národních předpisů. Řešitelé z nečlenských zemí ENIAC: max. 16,7% ze společného podniku. Téma: Nanoelektronika Financováno z: Společného podniku (Joint Udertaking), tvořeného a financovaného EK, průmyslovým uskupením ENIAC a 17 členskými státy (včetně ČR). Rozpočet činí kolem 3,0 mld. na léta Výsledky předchozí výzvy: První výzva byla vyhlášena Informační zdroje Web TC k 7.RP : (brožura MSP, financování, časopis Echo...) Web TC k 7.RP - informace pro MSP : CORDIS informace pro MSP: CORDIS výzvy pro MSP: escallspage&id_activity=14 21

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj. KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE IInformace o 7. RP (v ČJ)

Více

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1 EVROPSKÉ PROGRAMY 7. RÁMCOVÝ PROGRAM Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 Evropské programy společné financování - dohoda členských zemí Společenská poptávka politická iniciativa, jednání a veřejná

Více

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities)

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities) č. 7 - Prosinec 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Ing. Jakub Pechlát prosinec 2011 Účast praţských subjektů

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová

PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT Daniela Navrátilová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

PĚT LET OD ZVEŘEJNĚNÍ PLÁNU SET PRO ENERGETIKU

PĚT LET OD ZVEŘEJNĚNÍ PLÁNU SET PRO ENERGETIKU 4-5/2012 ENERGETICKÁ POLITIKA EU MÁ AMBICIÓZNÍ CÍLE, K JEJICHŽ DOSAŽENÍ JSOU PRŮBĚŽNĚ PŘIJÍMÁNA NEJRŮZNĚJŠÍ OPATŘENÍ. PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT VYTVOŘENÍ EVROPSKÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO ENERGETICKÉ TECHNOLOGIE

Více

č. 9 - Červen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle našeho newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu

Více

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY Rudolf Fryček Karel Klusáček Zdeněk Hejda Technologické centrum AV ČR Prosinec 2005 Obsah Úvod... 4 Evropské technologické platformy... 4 Vliv a přínos technologických platforem...

Více

Sedmý rámcový program bude rozdělen do čtyř specifických programů, které odpovídají čtyřem hlavním cílům evropské výzkumné politiky:

Sedmý rámcový program bude rozdělen do čtyř specifických programů, které odpovídají čtyřem hlavním cílům evropské výzkumné politiky: 7.RÁMCOVÝ PROGRAM Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 2007-2013 se skládá ze dvou částí, a to 7. RP podle smlouvy o Evropských společenstvích a 7. RP

Více

Newsletter. Projektové poradenství v rámci sítě Enterprise Europe Network ČR. Aktuální informace. Enterprise Europe Network Česká republika

Newsletter. Projektové poradenství v rámci sítě Enterprise Europe Network ČR. Aktuální informace. Enterprise Europe Network Česká republika Newsletter Enterprise Europe Network Česká republika Číslo 4 - prosinec 2008 Milí čtenáři, v tomto klidném adventním čase vám přinášíme poslední letošní číslo newsletteru evropské podnikatelské sítě České

Více

Akce Marie Skłodowska-Curie

Akce Marie Skłodowska-Curie VADEMECUM H2020 Akce Marie Skłodowska-Curie Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Kontaktní osoba Ing. Naďa Koníčková Kontakt telefon: +420 234 006 109 e-mail:

Více

leden - únor 2014 listopad-prosinec 2012 Klienti BIC Plzeň získali téměř 265 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace V období 2007 2013 byl největší objem prostředků na podporu podnikání

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV Tato publikace byla vydána z projektu: Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0038, podporovaného

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více