bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry"

Transkript

1 Programy Title bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Sub-titlevýzkumu a vývoji PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry

2 Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) Tři hlavní programové pilíře: 1. Podnikání a inovace (EIP) 2. Inteligentní energie Evropa (IEE) 3. Podpora informačních a komunikačních technologií (ICT-PSP)

3 CIP obecné podmínky účasti Účastníci právnické osoby ze zemí EU Řešitelské týmy z nejméně 3 zemí EU Příspěvek EU 50-75% uznatelných nákladů Co program nepodporuje: vývoj, výrobu ani vlastní výzkum! CIP je neinvestiční program. Co program typicky podporuje: pilotní a demonstrační projekty, přípravu a analýzu trhu, propagaci, networking, výměnu zkušeností...

4 Podnikání a inovace (EIP) Přístup MSP k financování Obecná podpora podnikání a inovací Enterprise Europe Network: Interaktivní webstránka Innovaccess Podpora ekologických inovací

5 Inteligentní energie Evropa (IEE) Priority a typy akcí pro r. 2011: SAVE: Energetická účinnost ALTENER: Alternativní, nové a obnovitelné zdroje energie Podpora využití biomasy, bioplynu, tepelných čerpadel a solární energie STEER: ekologická energie v dopravě

6 Inteligentní energie Evropa: podpůrné iniciativy Portál ManagEnergy (www.managenergy.net) Fond přípravy projektů ELENA (www.eib.org.elena) Nejbližší uzávěrka žádostí: jaro 2012 Další info na:

7 Podpora informačních a komunikačních technologií (ICT-PSP) ICT for a low-carbon economy and smart mobility Digital Content ICT for Health, Ageing Well and Inclusion ICT for innovative government and public services Open innovation for Internet-enabled services Nejbližší výzva bude otevřena: na jaře 2012 Bližší informace na:

8 Výzkumný fond uhlí a oceli Podporovaná témata: uhlí a ocel: bottom-up approach Řešitelé: Konsorcia ze zemí EU Typická výše podpory: 1-2 mil. EUR, 50-60% nákladů Typická délka řešení: 3-4 roky Uzávěrka přihlášek: každý rok vždy 15. září Bližší informace na:

9 EUREKA spolupráce 40 zemí v aplikovaném a průmyslovém výzkumu a vývoji Podporuje spolupráci firem výzkumných ústavů a VŠ Cíl špičkové výrobky, služby či technologie na trhu Nutné zapojení řešitelů nejméně ze dvou zemí programu Cíl: výrobek nebo služba schopná uplatnění na trhu Oblasti podpory: ICT, ŽP, biotech, nano, energetika, lékařství Finanční příspěvek programu: až 50 % nákladů Bližší informace: Národní koordinátor: MŠMT (ing. J. Martinec, tel ,

10 EUROSTARS spolupráce 40 zemí v aplikovaném a průmyslovém výzkumu a vývoji Program určen na podporu spolupráce výzkumně orientovaných MSP Notné zapojení řešitelů nejméně ze dvou zemí programu Projekty na libovolné téma, ale s tržním potenciálem Výsledný výrobek, technologie nebo služba musí být uveden na trh do dvou let od konce projektu Doba řešení: max. 3 roky Typický projektový rozpočet: 1,5 mil. EUR, financování ~75 % Bližší informace: Národní koordinátor: MŠMT (ing. J. Martinec, tel ,

11 Mezinárodní visegrádský fond podpora spolupráce zemí V4 (ČR, SR, Maďarsko, Polsko) Podmínky účasti: - nejméně 3 subjekty ze zemí V4 - žadatelé -právnické i fysické osoby -příspěvek Fondu: nejvýše 50% nákladů Malé granty : podpora výzkumu a vědecké výměny podpora max EUR/projekt délka řešení: max. 6 měsíců termíny uzávěrek: 1.3., 1.6., 1.9., každý rok

12 Mezinárodní visegrádský fond, část II Standardní granty: podpora výzkumu a sdílení zkušeností podpora projektů > 5000 EUR délka řešení: max. 12 měsíců termíny uzávěrek: a každý rok Typické projekty: kulturní spolupráce, festivaly, letní školy, semináře, problematika menšin, styk s středoevropskými zeměmi mimo V4 Bližší informace na:

13 Středoevropská iniciativa (SEI) Albánie, Makedonie, Rakousko, Moldávie, Bělorusko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Itálie, Ukrajina. Oblasti podporovaných aktivit: - Klima, životní prostředí a udržitelná energie - Rozvoj podnikání a turistiky - Rozvoj lidských zdrojů - Informační společnost a média+ - Kulturní spolupráce - Rozvoj moderní dopravy - Věda a technologie - Udržitelné zemědělství - Mezioblastní a přeshraniční spolupráce

14 Středoevropská iniciativa (SEI), část II Typy podporovaných akcí: 1. Kooperační aktivity (semináře, workshopy, tréninkové kursy ) 2. Know-How Exchange program 3. Post-graduate Studies University Network 4. Research Fellowhip Programme Bližší informace:

15 Bilaterální vědeckotechnická spolupráce Spolupráce ČR USA Science and Technology Policy Fellowships Women s International Science Collaboration (WISC) Program U.S. Department of Defence DARPA U.S. Environmental Protection Agency (EPA) The National Institute of Health (NIH) Programy National Science Foundation (NSF) Fullbrightova komise Bližší informace:

16 Program KONTAKT podpora dvoustranných projektů VTS Platí pro země: USA, Ruská federace, Jižní Korea, Japonsko, Čínská lidová republika Témata výzkumu: obecně nejsou omezena Kdo se může účastnit: právnické i fyzické osoby realizující VVaI Co je hrazeno: náklady na mobilitu i vlastní náklady na výzkum, krátkodobé výměny a stáže v délce 1-3 měsíce Typická délka projektu: 2-4 roky Dvoukolové výběrové řízení Nejbližší výzvy budou otevřeny: jaro léto 2012

17 Program MOBILITY podpora navazování výzkumných kontaktů Platí pro země: Rakousko, Francie, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Tchaj-wan, Argentina Obecná pravidla podpory: Kdo může žádat: akademické a výzkumné organizace, příp. MSP Co program hradí: pouze pobytové náklady, příp. doprava Délka projektu: 1-2 roky Typická výše podpory: tis. Kč za rok Kdy budou otevřeny další výzvy: od jara 2012

18 Program MOBILITY specifika různých bilaterálních dohod RAKOUSKO: podpora jen projektů základního výzkumu, určeno hlavně pro akademické instituce FRANCIE : pouze pro témata základního výzkumu, účast není omezena typem pracoviště žadatele SLOVENSKO, POLSKO, MAĎARSKO, SLOVINSKO: projekty ze všech oblastí VaV, účast možná bez omezení typem pracoviště žadatele

19 Program MOBILITY specifika různých bilaterálních dohod TCHAJ-WAN: Témata projektů nejsou omezena, dopravu však hradí vysílající strana; řešitelský tým v ČR musí být veden pracovníkem z AV ČR (jiné typy organizací mohou participovat). ARGENTINA: Jen pro témata z oblasti ICT, biotechnologie, ekologie a klimatologie, typ pracoviště žadatele není omezen.

20 Specifické dohody o bilaterální VTS I Belgie (Vlámsko a Valonsko): Témata: - vzdělávání a výměna zkušeností ve veřejné správě - výměna zkušeností v oblasti podpory inovačních MSP - partnerství a kulturní spolupráce oblastí, měst a obcí - podpora vzdělávání v oblasti ŽP pro veřejnou správu Kdo se může zapojit: právnické a fyzické osoby bez omezení Co program hradí: náklady na mobilitu a 50% projektových nákladů Další výzva: 2012 (termín v jednání)

21 Specifické dohody o bilaterální VTS II Německo Program BMBF mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a výzkumu pro země střední a východní Evropy Témata: nové technologie, life science, energetika, ŽP a udržitelný rozvoj, společenské a humanitní vědy a základní výzkum. Kdo se může zapojit: VŠ, výzkum. organizace, vítány jsou MSP Co program hradí: mobilitu a náklady na pilotní výzkum. Termíny uzávěrek: podle konkrétních výzev v rámci priorit. Pozn. Program předpokládá pozdější zapojení týmu do 7. RP nebo EUREKA.

22 Specifické dohody o bilaterální VTS III Norsko, Island a Lichtenštejnsko (tzv. Norské fondy ) Prioritní témata : ochrana a management ŽP, klimatické změny a OZE, posilování občanské společnosti, společenský a osobnostní rozvoj, ochrana kulturního a přírodního dědictví. Kdo se může zapojit: VŠ, výzkum. organizace, MSP Co program hradí: 1) menší výzkumné projekty, 2) kratší výměnné pobyty, účasti na konferencích, pořádání konferencí Pozn. Obnovení programu lze předpokládat během roku 2012.

23 Program česko-švýcarské spolupráce (tzv. švýcarské fondy ), část I Zaměření programu: 1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem - rozvoj okrajových nebo znevýhodněných regionů - prevence a řízení katastrof 2. Životní prostředí a infrastruktura - zlepšení kvality ovzduší - zlepšení managementu místních systémů dopravy Fond environmentální odbornosti 3. Podpora rozvoje soukromého sektoru

24 Švýcarské fondy, část II 4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj: - Výzkum a vývoj Fond na stipendia 5. Speciální alokace: - Fond na přípravu projektů - Fond partnerství (výměna zkušeností a know-how, přenos poznatků, společné semináře, pomoc švýcarských expertů, studijní cesty aj.) Bližší informace:

25 Další dohody o bilaterální vědeckotechnické spolupráci Izrael (Program GESHER) Témata: aplikovaný výzkum a experimentální vývoj ICT, čisté technologie, biotechnologie, agrotechnologie, nové materiály, pokročilé strojírenství a robotika Kdo se může zapojit: VŠ, výzkum. organizace, MSP Co program hradí: osobní i výzkumné náklady ve výši do 4 mil. Kč / rok Délka podpory: max. 3 roky Další výzva: Bude otevřena během r. 2012

26 Hlavní přednosti bilaterální VTS: shrnutí Témata projektů nejsou předem omezena. Možnost spolupráce s předem zvoleným partnerem a zemí. Odpadá nutnost mnoha zahraničních partnerů. Nižší administrativa, větší úspěšnost žádostí. Předstupeň pro účast v programech EU.

27 Další informace a kontakty na administrátory jednotlivých programů: Ing. Václav Suchý, CSc. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27, Praha 6 Tel: Enterprise Europe Network ČR

28

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva.

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva. č. 10 - Říjen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP

Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135 165 02 Praha 6 www.tc.cz Olomouc,

Více

Evropské programy na podporu podnikání. 23. 10. 2014, Praha

Evropské programy na podporu podnikání. 23. 10. 2014, Praha Evropské programy na podporu podnikání 23. 10. 2014, Praha COSME Enterprise Europe Network (EEN) Horizont 2020 SME Instrument Fast Track to Innovation (FTI) Eureka, Eurostars 2 CORNET CIP COSME a H2020

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

č. 9 - Červen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle našeho newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities)

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities) č. 7 - Prosinec 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT International Scientific and Technical Cooperation of the Czech Republic within the KONTAKT Programme Na základě mezinárodních

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ Podpora kultury z Evropské unie Obsah Úvod...4 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY...6 Umění a kulturní dědictví...9 Culture 2007...9 Media 2007...17 Vzdělávání...20 Program

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Nástroje podpory pro podniky (v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a podnikání z evropských a národních zdrojů)

Nástroje podpory pro podniky (v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a podnikání z evropských a národních zdrojů) Nástroje podpory pro podniky (v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a podnikání z evropských a národních zdrojů) Inovační fórum: Možnosti financování VaV a Inovací a jejich daňové aspekty, 27. května 2015

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1 EVROPSKÉ PROGRAMY 7. RÁMCOVÝ PROGRAM Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 Evropské programy společné financování - dohoda členských zemí Společenská poptávka politická iniciativa, jednání a veřejná

Více

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Stručný průvodce 2012 2013 Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI PRO 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU V ČR pokračování

KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI PRO 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU V ČR pokračování KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI PRO 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU V ČR pokračování Terminologie EU Téma Kontakty Space NCP ERC NCP Mobility NCP Regional NCP SME NCP INCO NCP Infrastructures NCP SiS NCP JRC NCP EURATOM NCP

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) Základní poslání MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) rozvoj nových znalostí a zlepšení dovedností osob zabývajících se výzkumem a inovacemi zajištění excelentního a inovativního výzkumu profesionálně

Více

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj. KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE IInformace o 7. RP (v ČJ)

Více

Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie?

Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Uchazeči o čerpání z fondů, dotací, grantů nebo vůbec žadatelé o finanční podporu z prostředků Evropské unie (EU) by hned v začátcích

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Dotační možnosti Evropské unie pro mezinárodní spolupráci

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Dotační možnosti Evropské unie pro mezinárodní spolupráci EUROPE DIRECT BRUNTÁL Dotační možnosti Evropské unie pro mezinárodní spolupráci Základní přehled programů mezinárodní spolupráce v letech 2014 2020 Evropské programy podporující mezinárodní spolupráci

Více